12-A. Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II TEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12-A. Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II TEST"

Transkript

1 12-A TEST 13 Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II 1. Farklı şekillerde gerçekleşen pasif taşıma çeşitleri için, I. Taşınan maddenin monomer olması II. Taşınma sırasında enerji harcanmaması III. Cansız hücrelerde gerçekleşebilmesi verilenlerden hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 4. I. Monomerler taşınır. II. İki ortam arasında yoğunluk farkı zamanla azalır. III. Monomerler az yoğundan çok yoğuna doğru geçer. IV. Enerji harcanarak gerçekleşir. V. Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi aktif taşıma için doğru değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V 2. Difüzyon hızına etki eden aşağıdaki faktörlerden hangisinin artması difüzyon hızının azalmasına neden olur? A) Sıcaklık B) Basınç C) Por sayısı D) Yoğunluk farkı E) Molekül ağırlığı 3. Difüzyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Monomer maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama taşınmasıdır. B) İki ortam arası yoğunluk eşitleninceye kadar devam eder. C) Hem canlı hem de cansız hücrelerde gerçekleşir. D) Difüzyon için yarı geçirgen zar bulunması gerekir. E) Ortam sıcaklığının artışı difüzyon hızını artırır. 5. Bulunduğu ortam ile ozmotik denge halinde olan bir hücrede aşağıdaki durumlardan hangisinin meydana gelmesi hücredeki ozmotik basıncın artışına sebep olur? A) Ribozom organelinde aminoasitlerden protein sentezlenmesi B) Lizozom organelinde yağ moleküllerinin yağ asidi ve gliserole parçalanması C) Endoplazmik retikulumda karbonhidrat sentezlenmesi D) Mitokondri organelinde glikoz moleküllerinin CO 2 ve H 2 O ya parçalanması E) Golgi aygıtında glikoz ve proteinden glikoprotein sentezlenmesi 6. Aşağıda pasif taşıma ile ilgili bazı tanımlar yapılmıştır. I. Saf suya bırakılan bir hücrenin su alarak patlaması II. Hipertonik ortama bırakılan hücrenin su kaybetmesi III. Plazmoliz olmuş hücrenin su alması Buna göre verilen tanımları uygun kavramlar ile doğru eşleştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I II III A) Hemoliz Plazmoliz Deplazmoliz B) Hemoliz Deplazmoliz Plazmoliz C) Osmoz Difüzyon Turgor D) Turgor Plazmoliz Osmoz E) Osmoz Turgor Deplazmoliz

2 TEST A Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II 7. Hücre zarı üzerinden; I. Laktoz II. Aminoasit III. Vitamin IV. Yağ verilen organik moleküllerden hangileri pasif taşıma ile taşınamaz? 10. Hipertonik ortama bırakılan bir hücre denge sağlandıktan sonra t 1 anında hipotonik ortama bırakılmıştır. Buna göre verilen süreç içinde hücrede meydana gelen olaylarla ilgili olarak, A) I ve IV B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV Zaman Zaman Zaman 8. Tatlı suda yaşayan ökaryot tek hücreli bir canlıda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi hücrenin turgor basıncının artmasına neden olabilir? A) Ribozomlarda polipeptit üretilmesi B) Glikojenlerin hidroliz edilmesi C) Fotosentez ile glikoz üretilmesi D) Lizozom organeli faaliyetinin artması E) Hücrenin dışarıdan aktif taşıma ile tuz alması 9. Hipotonik bir ortama bırakılan hücredeki basınç değişimleri aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. EK O.B EK: Emme kuvveti grafiklerden hangileri çizilebilir? D) I ve II E) I ve III 11. Kolaylaştırılmış difüzyon ile ilgili, I. Canlı hücrelerde gerçekleşmesi II. Yoğunluk farkına göre moleküllerin taşınması III. Taşıyıcı proteinlerin görev alması verilenlerden hangileri basit difüzyon için de geçerlidir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III T.B t zaman Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) t anından sonra EK=0 dır. B) t anında T.B = O.B dir. C) t anına kadar hücre su almıştır. D) t anına kadar EK artar. E) t anına kadar hücre şişmiştir. 12. Osmoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Su moleküllerinin çok olduğu yerden az olduğu yere geçmesidir. B) Osmozla su alan hücrenin osmotik basıncı artar. C) Osmoz için ATP ye gerek yoktur. D) Osmozla su alan hücrenin emme kuvveti azalır. E) Canlı ve cansız hücreler gerçekleşebilir

3 12-A TEST 14 Hücre Zarı ve Madde Geçişleri III 1. Polimerlerin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 4. Aşağıdaki şekilde amipte hücre içine madde alınması gösterilmiştir. A) Polimerin hücre içine alınmasına endositoz denir. B) Polimerin hücre dışına verilmesine ekzositoz denir. C) Katı polimerin hücre içine alınmasına fagositoz denir. D) Sıvı polimerin hücre içine alınmasına pinositoz denir. E) Polimerin hücre içine alınması aktif taşıma ile olur. Amip Buna göre; I. Besin fagositoz ile hücre içine alır. II. Yalancı ayak oluşturulur. III. Besin kofulu lizozom ile birleşir. yorumlarından hangileri yapılabilir? Besin kofulu 2. Endositoz ile ilgili olarak, I. Canlı ve cansız tüm hücrelerde görülür. II. Çeperli ve çepersiz tüm hücrelerde görülür. III. Polimerin hücre içine alınmasıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? D) I ve III E) II ve III A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 5. I. Enerji harcanması II. Çeperli hücrelerde görülmesi III. Polimerin taşınması IV. Zarda büyümenin olması V. Canlı hücrelerde görülmesi Yukarıda verilen ifadeleri endositoz ve eksositoz için doğru eşleştirilen seçenek hangisidir? Endositoz Ekzositoz A) I, III ve IV II, III ve V B) I, II, III ve V I, III, IV ve V C) I, III ve V I, II, III, IV ve V D) II, III, IV ve V I, II, IV ve V E) I, II, III ve IV II, III, IV ve V 3. I. Protein II. Yağ III. Vitamin IV. Su Yukarıda verilen moleküllerden hangileri hücreye endositoz ile alınır? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 6. I. Fagositoz II. Pinositoz III. Aktif taşıma IV. Kolaylaştırılmış difüzyon Yukarıdaki madde taşınma şekillerinden sadece canlı hücrelerde gerçekleşenlerinin tamamını veren seçenek hangisidir? A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

4 TEST A Hücre Zarı ve Madde Geçişleri III 7. Aşağıda bir amipte bulunan maddelerin konsantrasyonları ve taşınma yönleri gösterilmiştir. 10. Aşağıdaki şekil hücre içine alınan bir maddeyi göstermektedir. I %3 CO2 %5 CO2 III Besin IV %10 aminoasit %20 aminoasit %20 protein II %30 protein Buna göre numaralandırılmış olayları doğru eşleştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Bu olayla ilgili, I. Çeperli hücrelerde görülmez. II. Enerji harcanmaz. III. Hücre zarı bir miktar küçülür. ifadelerinden hangileri doğrudur? I II III IV A) Difüzyon Aktif taşıma B) Aktif taşıma C) Aktif taşıma Aktif taşıma Difüzyon Difüzyon Ekzositoz Endositoz Aktif taşıma Difüzyon Ekzositoz D) Difüzyon Ekzositoz Endositoz Difüzyon E) Difüzyon Endositoz Ekzositoz Aktif taşıma 8. Endositoz ve ekzositoz için, I. Hücre zarında büyüme II. Enerji harcanma III. Hücre dışına polimer atma verilenlerden hangileri ortaktır? D) I ve II E) II ve III A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 11. Ekzositoz ve aktif taşıma için, I. Enerji harcanması II. Canlı hücrelerde gerçekleşmesi III. Polimer taşınması verilenlerden hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 9. Çeperli hücrelerde, I. Endositoz II. Hemoliz III. Aktif taşıma IV. Osmoz yukarıda verilenlerden hangileri gerçekleşmez? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV 12. Ekzositoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sıvı maddeler hücre içine alınır. B) Cansız hücrelerde gerçekleşmez. C) Katı maddeler hücre içine alınır D) Monomerlerin hücre dışına atılmasıdır. E) Zardaki porlar ile atıklar atılır

5 12-A TEST 15 Hücre Zarı ve Madde Geçişleri IV 1. I. Aktif taşıma II. Kolaylaştırılmış difüzyon III. Osmoz IV. Basit difüzyon Yukarıda verilen madde taşınma şekillerinden hangilerinde zardaki taşıyıcı proteinler görev alır? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV 4. Aşağıda verilen hücrenin madde alış-verişi gösterilmiştir. %5 Mg III %20 glikoz I %10 protein %5 Mg %98 Na %30 glikoz II %5 protein IV %2 Na Buna göre verilen maddelerden hangileri belirtilen ok yönünde taşınırken ATP harcanır? 2. Osmotik denge halinde bulunan bir bitki hücresi yoğunluğu bilinmeyen bir ortama bırakılıyor. Bir süre sonra hücre zarı ile çeper arasındaki mesafenin azaldığı gözleniyor. Buna göre bitki hücresinin bırakıldığı ortam ve hücrede gerçekleşen olaylarla ilgili, I. Bitki hücresi hipotonik ortama bırakılmıştır. II. Bitki hücresi bir süre sonra hemoliz olmuştur. III. Bitki hücresindeki turgor basıncı artmıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 3. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin hücre içi ve hücre dışı yoğunlukları verilmiştir. Maddenin adı Hücre içindeki yoğunluk Hücre dışındaki yoğunluk Aminoasit %20 %20 Glikojen %40 %10 Glikoz %5 %35 Tabloya göre hücredeki madde taşınmaları ile ilgili, I. Hücre dışına difüzyon ile glikojen taşınır. II. Hücre içine amino asit alınırken enerji harcanır. III. Glikoz hücre içine, aktif taşıma ile alınır. verilenlerden hangileri söylenebilir? D) I ve II E) II ve III A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV 5. Bir bitki hücresinin bir maddeyi aktif taşıma ile taşımamasının nedeni, I. Çeperinin olması II. Taşınan maddenin polimer olması III. Maddenin hücre dışına göre hücre içinde az bulunması IV. Hücrede ATP sentezinin gerçekleşmemesi verilenlerden hangileri olabilir? A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 6. Aşağıda hücre zarında x maddesinin taşınması şematize edilmiştir. X X X X Buna göre X maddesi ve taşınma şekli ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? X maddesi Hücre içi X X X X X X XX X ATP Taşınma şekli A) Su Osmoz B) Sükroz Aktif taşıma C) Dipeptit Aktif taşıma D) Sodyum Kolaylaştırılmış difüzyon E) Sodyum Aktif taşıma ADP+P+ Enerji

6 TEST A Hücre Zarı ve Madde Geçişleri IV 7. Osmotik denge halinde bulunan bir hayvan hücresi önce hipertonik ortama daha sonra ise saf suya bırakılmıştır. Buna göre, I. Hücre önce plazmoliz daha sonra deplazmoliz olur. II. Hücrede önce turgor basıncı, sonra osmotik basınç artar. III. Saf suda bekletilen hücre hemoliz olur. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 9. Özdeş üç bitki hücresi farklı yoğunluktaki çözeltilere konulmuş ve aşağıdaki olaylar gözlemlenmiştir. 1. çözeltide hücre zarı ve çeper yakınlaşmıştır. 2. çözeltide hücre hacmi artmıştır. 3. çözeltide hücre yoğunluğu artmıştır. Buna göre bu üç hücrenin bırakıldıkları çözeltiler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 1. Çözelti 2. Çözelti 3. Çözelti A) Hipotonik Hipertonik İzotonik B) Hipotonik Hipotonik Hipertonik C) Hipotonik İzotonik Hipertonik D) İzotonik İzotonik Hipertonik E) Hipertonik Hipotonik İzotonik 8. Su ve iyot çözeltisi içeren cam kap içerisine nişasta, glikoz ve su bulunan bağırsak parçası daldırılmıştır. glikoz su su+iyot çözeltisi cam kap 10. Az yoğun ortama bırakılan bir hücrenin hücre dışında bulunan X maddesinin tamamını hücre içine aldığı gözlenmiştir. Buna göre, I. Hücre, maddeyi önce difüzyon sonrada aktif taşıma ile almıştır. II. Hücrede madde alımı sırasında enerji harcanmıştır. III. Ortam ile hücre arasında madde yoğunluk farkı artmıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 11. Farklı ortamlara konulan hücrelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bir süre sonra deney düzeneğinde, I. Bağırsak içindeki glikoz miktarı azalır. II. Cam kap içerisinde nişastaya rastlanır. III. Cam kabın içi bir süre sonra mavi renk alır. verilenlerden hangileri gerçekleşir? (Nişasta, iyot çözeltisi ile mavi renk verir.) D) I ve II E) I ve III A) İzotonik bir ortama bırakılan hücre denge halinde kalır. B) Hipertonik ortama bırakılan hücre, su kaybederek plazmoliz olur. C) Hipotonik ortama konulan hücre su alır, turgor haline geçer. D) Hipertonik ortama bırakılan hücrenin osmotik basıncı artar. E) Deplazmoliz olan hücre hipotonik ortamda su alarak plazmoliz olur

7 12-A TEST 16 Sitoplazma ve Organeller I 1. Hücre yapısına katılan, I. Protein II. Yağ III. Su IV. Karbonhidrat moleküllerinin bulunma oranlarına göre çoktan aza doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 4. Gelişmiş bir bitki hücresinde kloroplast organelinin görevini yapamadığında aşağıda verilenlerden hangisi görülmez? A) Fotosentez tepkimeleri durur. B) Depo edilen nişasta miktarı azalır. C) Üretilen klorofil miktarı artar. D) Hücresel solunum tepkimeleri devam eder. E) Dehidrasyon tepkimeleri gerçekleşir. A) I - II - IV - III B) II - IV - III - I C) III - I - II - IV D) III - II - I - IV E) IV - III - II - I 5. Lizozom organelinin faaliyetine bağlı olarak hücrede; ph 2. Bir sindirim enziminin bağırsak epitel hücresinde üretilip sindirim boşluğuna gönderilmesi sürecinde aşağıda verilen hücresel yapı ve organellerden hangisi görev yapmaz? A) Lizozom B) Hücre zarı C) Ribozom D) Golgi E) Endoplazmik retikulum 3. Mitokondrinin şematik gösterimi aşağıda verildiği gibidir. I Buna göre I ve II ile gösterilen bölümler için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? II Zaman Zaman Zaman I II III grafiklerdeki değişimlerden hangileri gözlenebilir? D) I ve II E) I ve III 6. Golgi organeli ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Endoplazmik retikuluma yakın, yassı kesecikler halinde bulunur. B) Granülsüz endoplazmik retikulum tarafından oluşturulur. C) Salgılamadan ve paketlemeden sorumludur. D) Üzerindeki ribozomlarda protein sentezlenir. E) Ökaryot yapılı hücrelerde bulunur. I II A) Krista Matriks B) Matriks Krista C) Matriks Stroma D) Stroma Krista E) Stroma Matriks 7. Aşağıda verilenlerden hangisi sentrozom ve ribozom organelinin ayırt edilmesinde kullanılır? A) Sindirildiklerinde aminoasitlerin oluşması B) Zarsız organel olmaları C) Hayvansal hücrelerde bulunabilmeleri D) İki alt birimden oluşmaları E) Protein sentezinden sorumlu olmaları

8 TEST A Sitoplazma ve Organeller I 8. Bir bitki hücresindeki organellerin çalışmalarına bağlı olarak turgor basıncı aşağıda verilen grafikteki gibi değişmiştir. N (Normal) 10. Aşağıda verilen maddelerden hangisi golgi organelinin hem sentezleyip hem de salgıladığı maddelerden biridir? A) Glikoz B) Nişasta C) Protein D) Glikoprotein E) Aminoasit t 1 t 2 Buna göre t 1 ve t 2 zaman aralıklarında etkin olan organel aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? t 1 t 2 A) Mitokondri Ribozom B) Mitokondri Kloroplast C) Kloroplast Sentrozom D) Ribozom Mitokondri E) Golgi Ribozom Zaman 9. Aşağıda hücre iskeleti elemanlarının işlevleri verilmiştir. I. Sil ve kamçı oluşumu II. Tırnak, balık pulu, boynuz oluşumu III. Kas hücrelerinin kasılması Buna göre I, II ve III için aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Mikroflament Ara Mikrotübül Flament A) I II III B) I III II C) II I III D) III I II E) III II I 11. Aşağıda bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılması şematik olarak gösterilmiştir. Bitki Hayvan Buna göre I, II, III, IV ve V nolu bölümler için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) I, hücre zarıdır. B) II, mitokondridir. C) III, Kofuldur. D) IV, golgidir. E) V, Kloroplasttır. I II 12. Prokaryot bir hücrede bulunan organel çeşidi için, I. ATP üretiminden sorumludur. II. Peptit bağı oluşumuna neden olur. III. Nükleoprotein yapılıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III III IV V

9 12-A TEST 17 Sitoplazma ve Organeller II 1. Aşağıda verilen hücrelerin hangisinde sentrozom organeli bulunur? A) Olgun alyuvar hücresi B) Sinir hücresi C) Bitki gövde hücresi D) Bakteri hücresi E) Bağırsak epitel hücresi 4. Bir bitkinin canlı tüm hücrelerinde aşağıda verilen organellerden hangisi bulunmayabilir? A) Kloroplast B) Mitokondri C) Koful D) Ribozom E) Endoplazmik retikulum 2. Aşağıda bitki hücresinde bulunan mitokondri ve kloroplast organellerinin etkileşimi şematize edilmiştir. I II 5. İki farklı bitki hücresinden, K: Kalın çeperli, büyük kofulludur. L: İnce çeperli, küçük kofulludur. Buna göre; Mitokondri III IV Buna göre I, II, III ve IV için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) I, fotosentez için gerekli olan CO 2 dir. B) II, hücresel solunum sonrası ortaya çıkan H 2 O dur. C) III, metabolik faaliyetler için gerekli olan ATP dir. D) IV, oksijenli solunum için gerekli olan O 2 dir. E) IV, organik yapılı besin molekülüdür. 3. Endoplazmik retikulum için, Kloroplast I. Çekirdek zarından hücre zarına uzanan kanallar sistemidir. II. Bulunduğu hücreye göre organik ya da inorganik besin depolar. III. Lizozom, hücre zarı, koful oluşumuna katkı sağlar. verilenlerden hangileri doğrudur? I. K, L ye göre daha genç bir hücredir. II. L nin metabolizması daha hızlıdır. III. K ve L nin organel çeşidi aynıdır. yorumlarından hangileri yapılamaz? D) I ve II E) I ve III 6. a.dna ve proteinden oluşmuş iplik yumağıdır. b.ribozomun alt birimlerinin üretiminden sorumludur. c.çekirdek ile sitoplazma arasında madde iletiminin gerçekleştiği yapıdır. Hücre çekirdeğine ait a, b ve c yapıları aşağıdaki ifadelerle eşleştirilirse hangisi doğru olur? Çekirdek Zarı Kromatin İplik Çekirdekçik A) a b c B) b c a C) c a b D) c b a E) b a c

10 TEST A Sitoplazma ve Organeller II 7. Bitkilerde renksiz olan K plastiti, güneş ışığı altında bekletilince klorofil sentezleyerek L plastitine dönüşmektedir. L plastiti ise farklı renk pigmentleri sentezleyerek M plastitine dönüşmektedir. Buna göre K, L ve M plastitleri ile ilgili aşağıda verilen sınıflandırmalardan hangisi doğru olur? Lökoplast Kromoplast Kloroplast A) K L M B) K M L C) M K L D) M L K E) L K M 10. Aşağıda verilen hücre organelleri zarlı ve zarsız olmak üzere gruplandırılırsa hangisi farklı bir grupta yer alır? A) Golgi B) Sentrozom C) Endoplazmik retikulum D) Koful E) Lizozom 8. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli bir canlıda bulunan organellerden hangisi bu canlının bulunduğu alem ile ilgili kesin bilgi edinmemize neden olur? A) Lizozom B) Kloroplast C) Ribozom D) Kontraktil koful E) Mitokondri 9. Ökaryot canlı bir hücrenin sitoplazma ve mitokondri matriksinde gerçekleşen tepkimeler incelendiğinde, I. Aminoasitlerden protein üretimi II. Fosforilasyonla ATP üretimi III. Nükleotitlerden RNA üretimi verilenlerden hangileri ortaktır? 11. Kertenkelede kuyruğun düşmesi Hareketsiz kasların erimesi Yaşlı ve ölü hücrelerin parçalanması Yukarıdaki olaylara neden olan organel ve olayın adı seçeneklerden hangisidir? Olay Organel A) Otoliz Koful B) Plazmoliz Lizozom C) Otoliz Lizozom D) Plazmoliz Koful E) Otoliz Golgi 12. Hücre iskeleti elemanlarından olan mikrotübüller için, I. Sürekli oluşup, ayrışabilme II. Tübülin proteininden oluşma III. Kromozomların kutuplara hareketini sağlama verilen özelliklerden hangileri ara filamentlerde görülmez? D) I ve II E) I ve III D) I ve II E) I, II ve III

11 12-A TEST 18 Hücrelerin Karşılaştırılması 1. Tıpta parkinson, felç ve alzheimer gibi sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kök hücre yöntemi uygulanmaktadır. Tedavinin uygulanabilmesi için, 2. I. Oldukça özelleşmiş dokulardan kök hücrelerin alınması gerekir. II. Elde edilen kök hücrelerin bölünme kapasitelerinin düşük olması gerekir. III. Dokudan alınan hücrelerin farklı hücre tiplerine dönüşebilmesi gerekir. verilenlerden hangileri doğru olur? D) I ve III E) II ve III Yeni Bitki Besi yeri Hücre Kültürü Yukarıda verilen şekilde doku kültürü yöntemiyle yeni bitki eldesi gösterilmiştir. Buna göre; I. Ana bitkiden elde edilen doku hücreleri fotosentez yeteneklerini kaybeder. II. Yeni bitkinin kalıtsal yapısı ana bitkiyle aynıdır. III. Yeni ve ana bitkinin morfolojik yapılarında farklılıklar olabilir. ifadelerinden hangileri yanlış olur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 3. Bir insanın bütün hücreleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin DNA sında yer alan genler tek takım halinde bulunur? A) Sinir hücresi B) Akyuvar hücresi C) Epitel hücresi D) Yumurta hücresi E) Kas hücresi 4. Pandorina kolonisinde gözlenen, I. Koloniden ayrılan hücrenin bağımsız şekilde yaşabilmesi. II. Koloniyi oluşturan hücreler arasında özelleşmenin olmaması III. Koloni etrafının jelatinimsi kılıfla çevrili olması IV. Koloni yapısında dokulaşmanın olmaması durumlarından hangileri volvox kolonisi için de geçerlidir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 5. Aynı kişiden elde edilen sinir ve karaciğer hücresinin görünümü aşağıda verildiği gibidir. İki hücre için, Sinir Hücresi I. Üstlendiği görev II. Organel sayısı III. Kalıtsal yapı verilenlerden hangileri kesinlikle aynıdır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 6. Tüm canlı hücrelerde aşağıda verilen organel ve yapılardan hangisi ortak olarak bulunmaz? A) Hücre zarı B) Ribozom C) RNA D) Çekirdek E) Sitoplazma

12 TEST A Hücrelerin Karşılaştırılması 7. Bir hücre topluluğunun doku olarak kabul edilebilmesi için aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olması gerekir? A) Kalıtsal yapıları aynı ve benzer iş için özelleşmiş hücrelerden oluşmuş olma B) Kalıtsal yapıları farklı ve benzer iş için özelleşmiş hücrelerden oluşma C) Kalıtsal yapı ve görevleri farklı hücrelerden oluşmuş olma D) Organizmanın aynı bölgesinde bulunan hücrelerden oluşma E) Farklı canlılarda aynı görevi yapan farklı hücrelerden oluşma 10. Bitki, bakteri ve mantar hücreleri sahip oldukları hücre duvarından dolayı aşağıda verilen hangi olayı gerçekleştiremez? A) Ekzositozla hücre dışına madde gönderme B) Endositozla hücre içine madde alma C) Aktif taşımayla besin alma D) Difüzyonla madde uzaklaştırma E) Monomerlerden polimer sentezleme 11. Çok hücreli ve yüksek yapılı canlılarda, zigottan ergin bir canlı oluşuncaya kadar geçen süreç değerlendirilirse; 8. Prokaryot ve ökaryot hücrelerin ayrımında kullanılan özellikler (a), kullanılmayan özellikler (b) şeklinde ayrılırsa, I. Sitoplazmasında protein sentezleme II. Sitoplazmadaki nükleotitleri kullanarak DNA molekülü oluşturabilme III. Sitoplazmadaki besinlerin zarla çevrili bir organel tarafından depolanması IV. Sitoplazmada bulunan enzimlerle hücresel solunumun bir bölümünün gerçekleştirilmesi verileri aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde sınıflandırılmıştır? a b A) I ve II III ve IV B) I ve IV II ve III C) II ve IV I ve III D) II ve III I ve IV E) III ve IV I ve II Hücre I II III Organizma I, II ve III sırasıyla aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? I II III A) Organ Sistem Doku B) Organ Doku Sistem C) Doku Organ Sistem D) Doku Sistem Organ E) Sistem Organ Doku 12. Bakteri, bitki ve hayvan hücrelerinde yer alan organeller ile ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir. Organeller Bakteri Bitki Hayvan Ribozom + + I Lizozom II - + Plastit - III - Mitokondri - IV + Koful V Gelişmiş bir bitkinin kök ve yaprak hücreleri incelendiğinde, I. Organel çeşidi II. Hücre büyüklüğü III. DNA niceliği IV. Organel sayısı verilenlerden hangilerinin farklı olması beklenmez? A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve IV E) I, III ve IV Buna göre I, II, III, IV ve V in işaretleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ( +, ilgili organelin bulunduğunu, bulunmadığını ifade eder. ) I II III IV V A) B) C) D) E)

13 12-A TEST 19 Sınıflandırma İlkeleri I 1. Sistematik birimlerde türden aleme doğru gidildikçe K özelliğinin değişimi aşağıda verilen grafikteki gibidir. 4. Aşağıda fasülye bitkisinin bilimsel adı verilmiştir. } a Phaseolus vulgaris } b } c Buna göre a, b ve c, Buna göre K özelliği için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) Protein benzerliği B) Akrabalık C) Ortak özellik D) Gen benzerliği E) Protein çökelme oranı 2. Dört farklı canlınının kromozom sayılarıyla ilgili tablo aşağıda verilmiştir. Canlılar Kromozom sayısı a 12 b 24 c 48 d 96 Buna göre; Tür Alem I. Gen çeşitliliğinin en fazla olduğu canlı d dir. II. Tablodaki canlılar basitten gelişmişe doğru, a-b-c-d şeklinde sıralanır. III. a ve b prokaryot hücreli iken c ve d ökaryot hücrelidir. verilenlere bakılarak hangilerine varılamaz? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 3. I. Boşaltım ürünü II. Dış görünüm III. Üreme çeşidi IV. Beslenme çeşidi Yukarıda verilen özelliklerden hangisi aynı türün tüm sağlıklı bireylerinde aynı olmak zorunda değildir? A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve IV E) I, II ve III I. Tanımlayıcı ad II. Cins adı III. Tür adı verilenler ile eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) a.i b. II c.iii B) a.i b.iii c.ii C) a.ii b.i c.iii D) a.iii b.i c.ii E) a.iii b.ii c.i 5. Aynı türün sağlıklı bireyleri için, I. Kromozom sayısı II. Protein yapısı III. Gen dizilimi verilenlerden hangileri kesinlikle aynıdır? D) I ve II E) II ve III 6. Bilimsel sınıflandırma çalışması tamamlanmayan bir hayvanın, Omurgalı olduğu Yavrularını süt ile beslediği Etçil beslendiği bilinmektedir. Buna göre bu canlının aşağıda verilen sistematik basamaklardan hangisi ile ilgili çalışma yapılmamıştır? A) Sınıf B) Şube C) Takım D) Familya E) Alem

14 TEST A Sınıflandırma İlkeleri I 7. I. Platanus orientalis II. Fagus orientalis III. Platanus occidentalis IV. Fagus occidentalis Yukarıda verilen canlılar akrabalık derecelerine göre iki gruba ayrılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 1.grup 2.grup A) I ve II III ve IV B) I ve III II ve IV C) I ve IV II ve III D) Yalnız I II, III ve IV E) Yalnız III I, II ve IV 10. Sistematik sınıflandırmada, I. Benzer sınıflar K yı II. Benzer takımlar L yi III. Benzer cinsler M yi IV. Benzer türler N yi oluşturuyor ise, K, L, M ve N için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? K L M N A) Alem Şube Takım Aile B) Şube Aile Sınıf Takım C) Şube Sınıf Aile Cins D) Sınıf Alem Şube Takım E) Cins Sınıf Aile Şube 8. a. Aile b. Şube c. Takım d. Cins Yukarıda verilen sistematik basamaklar içerdikleri canlı çeşidi sayısına göre çoktan aza doğru sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) a-b-c-d B) b-a-c-d C) b-c-a-d D) b-c-d-a E) c-d-a-b 9. Günümüzde kullanılan sınıflandırma yönteminin uygulanması sırasında canlıların, I. Morfolojik benzerlikleri II. Anatomik yapıları III. Fizyolojik benzerlikleri IV. Embriyo benzerlikleri verilerinden hangilerine dikkat edilir? 11. Canlıların, I. Yaşam ortamları II. Analog organları III. Genetik yapıları gibi özelliklerinden hangileri Aristo nun yapmış olduğu sınıflandırmada kullanılır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 12. Yapay ve doğal sınıflandırmanın karşılaştırılması ile ilgili oluşturulan tablo şu şekildedir. Özellik Yapay Doğal I Temel Birim Yok Tür II Gözlem Nicel Nitel III Adlandırma Binominal Yok A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV Buna göre verilen özelliklerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

15 12-A TEST 20 Sınıflandırma ilkeleri II 1. I. Yarasanın kanadı II. Aslanın ayağı III. Arının kanadı IV. Çekirgenin ayağı Dört farklı canlıya ait organlar incelendiğinde hangi ikisi homolog organdır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 4. Doğada iki canlının aynı tür içinde incelenmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gereklidir? A) Benzer proteinleri taşıması B) Üreme şekillerinin aynı olması C) Kromozom sayılarının aynı olması D) Çiftleştiklerinde verimli döl vermesi E) Ortak genlerinin olması 5. Sistematik basamaklarda değişen özelliklerle ilgili olarak, 2. Ortak özellikler Bilimsel sınıflandırma basamaklarındaki ortak özellikler yukarıda verilen grafikteki gibi ise; I. d tür basamağıdır II. c sınıf basamağıdır III. f cins basamağıdır. ifadelerinden hangisi doğrudur? Sistematik basamaklar D) I ve II E) II ve III 3. Thegohrastus bitkileri otlar, çalılar, ağaçlar şeklinde, Aristo hayvanları denizde, havada, karada yaşanlar şeklinde İbn-i Sina bitkileri insan sağlığına faydalı olanlar, faydalı olmayanlar şeklinde sınıflandırmıştır. Buna göre bilim insanlarının yaptığı sınıflandırma çeşitleri için; 6. verilen grafiklerden hangileri doğru olur? D) II ve II I E) I, II ve III K bireyi M bireyi L bireyi P bireyi N bireyi R bireyi I. Genetik yapı dikkate alınmıştır. II. Protein benzerliklerine dikkat edilmiştir. III. Amprik sınıflandırma yapılmıştır. verilerinden hangileri ortaktır? D) I ve III E) II ve III S bireyi Yukarıda verilen soyağacı incelendiğinde hangi bireylerin aynı türe ait olduğu kesin olarak söylenemez? A) K ve L B) L ve N C) M ve P D) K ve P E) P ve R

16 TEST A Sınıflandırma ilkeleri II 7. Doğal sınıflandırmada aynı aile içinde bulunan iki birey için, I. İkili adlandırmaları aynıdır. II. Aynı şube özelliğini gösterir. III. Farklı cinslere ait türlerdir. IV. Aynı takım içinde yer alır. verilenlerden hangilerinin doğruluğu kesindir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 10. Sistematik basamaklarda ilerlerken protein çökelme oranının giderek azaldığı tespit edilmiştir. Buna göre, I. Aynı yönde ilerleme olduğunda canlılar arasındaki akrabalık oranı da giderek artar. II. Tersi yönde bir ilerleme olduğunda birey sayısı ve biyoçeşitlilik giderek artar. III. Aynı yönde ilerleme olduğunda doku uyuşmazlığı oranı giderek azalır. ifadelerinden hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 8. Linne nin yapmış olduğu sınıflandırmada, 9. I. Homolog organların benzerliği II. Analog organların sayısı III. Embriyo yapıları arasındaki benzerlik IV. İç organların çalışma fizyolojisi V. Organların anatomik benzerlikleri verilenlerden hangisine dikkat edilmemiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V e d c b a Yandaki şekilde yedi sistematik kategoriden beşi barındırdığı canlı çeşitliliğine göre sırasıyla a, b, c, d ve e şeklinde belirtilmiştir. 11. I. Pinus nigra II. Populus nigra III. Pinus pinea IV. Populus tremula Yukarıda verilen canlılar arasında aşağıdakilerden hangisindeki gibi tozlaştırma yapılırsa verimli döller oluşur? A) I ve I B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV Buna göre, I. e sınıf ise a nın bireyleri arasında verimli gen alışverişi olur. II. c takım ise b, cinsi ; e ise alemi ifade eder. III. d cins ise e, türü ifade eder. yorumlarından hangileri yapılabilir? 12. Aşağıda verilenlerden hangisi hayvanlara ait sınıflardan biridir? A) Memeliler B) Omurgalılar C) Etçiller D) Kedigiller E) Felis leo D) I ve II E) I ve III

17 12-A TEST 21 Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik I (Bakteri-Arkebakteri) 1. Prokaryot hücre tipine sahip alemlerde yer alan canlılarda; I. Hücre duvarı taşıma II. Heterotrof beslenme III. Aktif hareket etme IV. Zarsız organel taşıma verilenlerden hangileri ortaktır? 4. Antibiyotik kullanmanın amacı hastalık etkeni bakterilerin enzim sistemlerini baskılamak veya bozmaktır. Enzim sistemi bozulan bakteri ise bir süre sonra ölmektedir. Yukarıda verilen bilgiye göre hazırlanan petri kabına bir bakteri türü ekilmiş ve ekim yapılan alana dört farklı antibiyotik çeşidi eklenerek gelişim süreci izlenmiştir. A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) I, III ve IV 2. Bakteri aleminin üyeleri aşağıda verilen özelliklerin hangisine bakılarak sınıflandırılamaz? A) Hücre şekli B) Beslenme çeşidi C) Gram boyasıyla boyanabilme D) Hücresel solunum çeşidi E) Nükleik asit taşıma 3. Bakterilerin beslenme şekillerini araştırmak için aşağıda verilen deney düzeneği hazırlanmıştır. Su Glikoz Mineral Vitamin Su Mineral Buna göre bu bakteri türünün dört farklı antibiyotik çeşidine karşı göstermiş olduğu duyarlılık sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? A) a>b>c>d B) a>d>c>b C) b>c>d>a D) c>d>a>b E) d>a>b>c 5. a. Mezozom b. Klorofil c. Kapsül Bakterilerde bulunan yukarıdaki yapılar; patojen bakteri (I), fotoototrof bakteri (II) ve aerob bakteri (III) gruplarıyla eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) a.i b.ii c.iii B) a.i b.iii c. II C) a.ii b.iii c.i D) a.iii b.i c.ii E) a.iii b.ii c.i Her üç besi ortamı karanlıkta bırakıldığında X, Y ve Z bakterilerinin çoğaldığı gözlenmiştir. Buna göre, I. X bakterisi parazittir. II. Y bakterisi saprofittir. III. Z bakterisi kemosentetiktir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 6. Bakteri hücre duvarının yapısını oluşturur. Bakterilerin birbirine tutunarak gen aktarımını üstlenen yapısıdır. Bakterilerde DNA dışında bulunan gen parçalarıdır. Bakterilerin olumsuz ortam koşullarında oluşturduğu yapıdır. Bakterilerle ilgili yukarıda verilen tanımlar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur? A) Filament B) Plazmit C) Peptidoglikan D) Pilus E) Endospor

18 TEST A Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik I (Bakteri-Arkebakteri) 7. I. DNA nın etrafı kalın bir duvarla çevrelenir. II. Su hücre dışına atılır, metabolizma yavaşlatılır. III. Hücre DNA sı kopyalanır. Bakterilerde endospor oluşurken meydana gelen yukardaki olaylar hangi sıraya göre gerçekleşir? A) I-II-III B) II-I-III C) II-III-I D) III-I-II E) III-II-I 10. Arkebakteriler, I. Zarlı organel bulundurmamaları II. DNA nın sitoplazmada dağılmış olması III. Metabolik artıkların hücreden uzaklaştırılması gibi özelliklerin hangilerinden dolayı ökaryot hücrelerden ayrılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 8. I. Büyüme hormonu II. Metil Alkol III. İnsülün IV. Aseton Yukarıda verilenlerden hangileri bakteriler tarafından üretilen, endüstriyel amaçlı maddelerdendir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 9. Dört farklı arkebakterinin yaşadıkları ortamlara göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır? Aşırı Sıcak Aşırı Tuzlu Aşırı Soğuk Bataklık dibi A) Halofil Psikrofil Metanojenik Termofil B) Termofil Halofil Psikrofil Metanojenik C) Psikrofil Halofil Termofil Metanojenik D) Termofil Psikrofil Metanojenik Halofil E) Metanojenik Termofil Halofil Psikrofil 11. Prokaryot bir hücrenin, CO 2 + 4H 2 CH 4 + 2H 2 O şeklinde verilen reaksiyonu gerçekleştirdiği gözlenmiştir. Buna göre, I. Arke aleminin bir üyesidir. II. Bataklıkta yaşar. III. Oksijenli solunum yapar bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 12. Aktif hareket eden bir bakterinin su diplerinde yaşayamadığı, ışıklı ortamda ototrof beslendiği belirlenmiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre bu bakterinin aşağıdaki yapılardan hangisine sahip olduğu belirlenemez? A) Kapsül B) Kamçı C) Mezozom D) Klorofil E) Hücre duvarı

19 12-A TEST 22 Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik II (Protista-Fungi) 1. Protista aleminin silliler grubuna ait paramesyumun şekli aşağıda verildiği gibidir. Kontraktil koful Büyük çekidek Trikosistler Küçük çekirdek Besin kofulu 4. Cıvık mantarlar, I. Saprofit yaşama II. Amipsi hareket etme III. Çok çekirdekli hücrelerden oluşma IV. Hücre duvarı taşımama verilen özelliklerin hangilerinden dolayı gerçek mantarlar aleminden ayrılır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV Buna göre paramesyumla ilgili, I. Heterotrof beslenir. II. Aktif hareket eder. III. Tatlı su canlısıdır. IV. Sadece eşeysiz üreme yapar. ifadelerinden hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 2. Gerçek mantarlar aleminin üyelerinde gözlenen; I. Glikojen depolama II. Kitin çeper bulundurma III. Sporla üreme IV. Sadece pasif hareket yapabilme verilen özelliklerden hangileri hayvanlar aleminin üyelerinde de görülebilir? A) Yalnız I B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 3. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi protista aleminin yalancı ayaklılar grubunun bireylerinde gözlenmez? 5. Özellik Bira Mayası Öglena I. Üreme Tomurcuklanma Bölünme II. Beslenme Ototrof Hem ototrof hem Heterotrof III. Organizma Çok hücreli Tek hücreli IV. Hareket Pasif Aktif Bira mayası ve öglenanın bazı özellikleri ile ilgili yukarıda verilen tablo incelendiğinde hangi maddelerin yanlış olduğu söylenir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 6. Saprofit mantarların ölü organizmayı parçalama sırasındaki olaylar aşağıda verilmiştir. I. Hidrolitik enzimler ekzositoz ile hücre dışına atılır II. Monomer besinler difüzyon yada aktif taşımayla hücreye alınır. III. Sindirim enzimi hücre içinde üretilir. IV. Hidroliz dış ortamda gerçekleşir. V. Monomerler solunum veya dönüşüm olaylarında kullanılır. Buna göre saprofit mekanizma verilenlerin hangi sıraya göre gerçekleşmesi ile mümkün olur? A) Fagositoz yoluyla beslenme B) Kendi besinini sentezleme C) Hastalıklara sebep olabilme D) Kontraktil koful bulundurma E) Besin kofulu bulundurabilme A) I - IV - III - V - II B) III - IV - V - II - I C) III - I - IV - II - V D) IV - V - III - II - I E) IV - III - V - II - I

20 TEST A Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik II (Protista-Fungi) 7. Deniz marulu gibi çok hücreli alglerde; I. Gövde, yaprak oluşumu II. Doku oluşumu III. Yaşadığı ortama oksijen verme IV. Eşeyli ve eşeysiz üreme verilen özelliklerden hangileri görülmez? 10. Aşağıdakilerden hangisi bir mantar hastalığıdır? A) Sıtma B) Uyku hastalığı C) Dizanteri D) Saçkıran E) Kolera A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 8. Sıtma hastalığına neden olan plazmodyum ile dizanteriye neden olan amipin özellikleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Plazmodyum Amip A) Tek Hücreli Tek Hücreli B) Parazit Parazit C) Pasif Hareket Aktif Hareket D) Kontraktil koful var Kontraktil koful var E) Canlı bulaştırıcı Cansız bulaştırıcı 9. I. Peynirin mayalanması II. Hamurun kabarması III. Penisilin eldesi IV. Küf oluşumu V. Deri ve üreme organı enfeksiyonu Mantarlarla ilgili yukarıda verilen olaylar incelendiğinde hangilerinin insan yaşamını olumsuz yönde etkilediğinden söz edilir? A) I ve III B) IV ve V C) I, III ve V D) II, IV ve V E) I, III, IV ve V 11. İnsandan insana eklembacaklılar aracılığı ile taşınan protistalar, I. Uyku hastalığı II. Şark çıbanı III. Kala - azar IV. Sıtma V. Zatürre hastalıklarından hangisinin etmeni değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V 12. I. Hipotonik ortamda osmoz ile su alır. II. Genetik çeşitlilik konjugasyon ile sağlanır. III. Büyük ve küçük çekirdeklere sahiptir. IV. Eşeysiz olarak boyuna bölünmeyle çoğalır. Paramesyum ile ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız IV B) II ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

21 12-A TEST 23 Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik III (Bitki) 1. Bitkiler aleminin bütün üyelerinde, I. Toprağa kök ile bağlanma II. Yaprakta bulunan hücreler yardımıyla fotosentez yapma III. Gövdede bulunan iletim demetleriyle madde taşıma verilerinden hangileri ortak olarak gözlenmez? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 4. Özellik Açık Tohumlu Kapalı Tohumlu I. Yaş halkasına sahip olma var var II. Yaprak dökme yok var III. Rüzgarla tozlaşma var yok IV. Otsu tür bulundurma yok var Açık ve kapalı tohumlu bitkilerin bazı özellikleri ile ilgili yukarıda verilen tablo değerlendirildiğinde hangilerinin yanlış olduğu görülür? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 2. I. Çam II. Karayosunu III. Söğüt IV. Eğrelti otu V. Mısır Yukarıda verilen bitkiler çiçekli ve çiçeksiz bitkiler şeklinde sınıflanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Çiçekli Çiçeksiz A) I, II, III IV, V B) I, III, V II, IV C) II, III, IV I, V D) II, IV I, III, V E) I, V II, III, IV 5. Damarlı tohumsuz bitkilerin toprak altı gövdesidir. Çiçekli bitkilerde embriyoya bağlı besin deposudur. Çiçekli bitkilerde döllenmeden sonra yeni oluşacak bitkiyi oluşturan kısımdır. Çiçekli bitkilerde tohumu saran, dış etkilerden koruyan yapıdır. Bitkiler aleminin üyeleriyle ilgili yukarıda verilen tanımlara bakıldığında seçenektekilerin hangisinden bahsedilmemiştir? A) Meyve B) Çenek C) Kabuk D) Rizom E) Embriyo 3. Çiçeksiz bitkiler aşağıda verilen özelliklerin hangisinden dolayı çiçekli bitkilere göre farklılık gösterir? A) Çok hücreli olma B) Tohum oluşturmama C) Fotosentez yapma D) Nemli ortamlarda yaşama E) İletim demeti taşıma 6. a. Ladin b. Pirinç c. Kibrit otu d. Ciğer otu Yukarıda verilen bitkiler damarsız tohumsuz (I), damarlı tohumsuz (II), açık tohumlu (III) ve kapalı tohumlu (IV) bitkiler ile eşleştirilirse seçenektekilerin hangisi doğru olur? A) a.ii, b.i, c.iii, d.iv B) a.ii, b.iii, c.iv, d.i C) a.iii, b.i, c.ii, d.iv D) a.iii, b.iv, c.ii, d.i E) a.iv, b.iii, c.ii, d.i

22 TEST A Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik III (Bitki) 7. Bir bitkinin, Kazık kök sistemine sahip olduğu Erkek ve dişi organlarının farklı çiçeklerde olduğu Tohum taslaklarının ovaryum tarafından örtülmediği belirlenmiştir. Buna göre özellikleri belirtilen bitkiye, I. Elma II. Köknar III. Fasülye IV. Karaçam verilenlerden hangileri örnek gösterilebilir? 10. a. Çam b. Fındık c. Karayosunu d. Eğrelti otu Yukarıda verilen bitkiler basitten gelişmişe doğru sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) a-c-b-d B) a-d-b-c C) c-d-a-b D) c-a-b-d E) d-b-c-a A) I ve III B) II ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 8. Topraktan aldıkları suyu iletim demetleri ile üst organlara taşıyabilen bitkilerde; I. Sporla üreme II. Meyve oluşturma III. Otsu yapıda olma IV. İğnemsi yaprak taşıma verilenlerden hangileri gözlenebilir? D) Yalnız IV E) I, II, III ve IV 11. Çiçekli bitkilerin tamamında, I. Gelişmiş iletim demetlerine sahip olma II. Tohumun meyve aracılığıyla yayılması III. Geniş yüzeyli, fotosentez kapasitesi yüksek yapraklara sahip olma verilen özelliklerden hangileri ortak olarak gözlenir? D) I ve II E) I ve III 9. Kapalı tohumlu bir bitkiye ait tohumun yapısında, I. Embriyo II. Kloroplastlı hücreler III. Besi doku IV. İletim demeti verilenlerden hangileri yoktur? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV 12. Rizoid gövdeye sahip bir bitki için; I. Metagenez ile çoğalır. II. Karasal yaşama uyum sağlamıştır. III. Hücre çeperi bulundurmaz. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) I ve II E) I, II ve III

23 12-A TEST 24 Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik IV (Hayvan) 1. Hayvanlar aleminin bütün üyelerinde, I. Çok hücreli olma II. Heterotrof beslenme III. İki açıklıklı sindirim sistemi bulundurma verilenlerden hangileri ortak olarak gözlenir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 4. Aşağıda verilen gruplardan hangisi omurgasız hayvanlar şubesine ait değildir? A) Sürüngenler B) Derisidikenliler C) Yumuşakçalar D) Süngerler E) Sölentereler 2. a. Kıl kurdu b. Planarya c. Sülük Yukarıda verilen canlılar, I. Yassı solucan II. Yuvarlak solucan III. Halkalı solucan grupları ile eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) a.i, b.iii, c.ii B) a.ii, b.i, c.iii C) a.ii, b.iii, c.i D) a.iii, b.i, c.ii E) a.iii, b.ii, c.i 5. Vücut ısısının ortam sıcaklığına göre değişimi, a Grafikteki gibi olan a ve b canlıları için, I. a nın üç odacıklı kalbi vardır. II. a, ürik asit atar. III. b nin vücudunda kirli ve temiz kan karışmaz. IV. b, iç döllenme-dış gelişme ile çoğalır. verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? D) II ve IV E) III ve IV b 3. Böceklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir açıklamadır? A) Tamamı ayrı eşeylidir. B) Gelişim evrelerinde başkalaşım görülür. C) Kanlarında oksijen ve karbondioksit taşınmaz. D) Kitinden yapılmış dış iskeletleri vardır. E) Sinir sistemleri yoktur. 6. Yassı (K), yuvarlak (L) ve halkalı (M) solucanlar basitten gelişmişe doğru aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanır? A) K-L-M B) K-M-L C) M-L-K D) M-K-L E) L-K-M

24 TEST A Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik IV (Hayvan) 7. I. Omurgalı hayvan grubu içerisinde başkalaşım geçiren tek gruptur. II. Yaşam sürecinde solunum ve dolaşım sistemleri değişime uğrar. III. Dış döllenme- dış gelişme ile çoğalır. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kurbağalara aitttir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 10. Sürüngenler ve kuşlar, I. Boşaltım ürününün çeşidi II. Döllenme - gelişme mekanizması III. Kış uykusuna yatma özelliği IV. Vücut ısısının değişken olması özelliği verilenlerin hangilerinden dolayı farklılık gösterir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 8. Omurgalı hayvan sınıflarının üreme dönemlerinde üretilen yumurta sayısı aşağıda verilen grafikteki gibidir. Yumurta Buna göre aşağıda verilen yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Yumurta sayısı arttıkça iç döllenme artar. B) Yumurta sayısının en az olduğu grupta kış uykusu görülür. C) En fazla yumurta bırakan canlının kalp odacık sayısı en çoktur. D) Yumurta sayısı arttıkça kara hayatına uyum artar. E) Yumurta sayısının azalması döllenme-gelişme şansının artmasına işarettir. 11. Aşağıda verilen organ çeşitlerinden hangisi omurgasız canlıların hiçbir grubunda görülmez? A) Solungaç B) Bağırsak C) Kanat D) Akciğer E) Çizgili kas 9. Memeliler sınıfının diğer omurgalı hayvan sınıflarından ayırt edilmesinde aşağıda verilenlerden hangisi kullanılamaz? A) Yavrularını sütle besleme B) Embriyonun plasentadan beslenmesi C) Olgun alyuvarların çekirdeksiz olması D) Boşaltım ürünü olarak üre atma E) Vücut örtülerinde kılların bulunması 12. Omurgasız hayvanlar için aşağıda verilen özelliklerden hangisi omurgalı hayvanlar için de geçerlidir? A) Sinir ipliklerinin karın bölgesinden geçmesi B) Hücresel özellik göstermeyen iskelet sisteminin bulunması C) Hemoglobinin kan plazmasında bulunması D) Boşaltım olayı için özel yapıların gelişmesi E) Bazı türlerinde rejenerasyonla çoğalmanın görülmesi

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır? Maddenin Halleri 3 1 YKS BİYOLOJİ Hücre Zarı ve Madde Geçişleri Testi 1 Soru 01 Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır? A)

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 29. ADIM HÜCRE 6- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 3

ADIM ADIM YGS-LYS 29. ADIM HÜCRE 6- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 3 ADIM ADIM YGS-LYS 29. ADIM HÜCRE 6- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 3 TURGOR BASINCI: Hücre içindeki suyun hücre çeperine yaptığı basınca TURGOR BASINCI denir. Turgor durumundaki bir hücrenin turgor basıncı

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

SİTOPLAZMA VE ORGANELLER

SİTOPLAZMA VE ORGANELLER SİTOPLAZMA VE ORGANELLER Sitoplazma, hücre iskeleti, organeller ve bunların içinde yer aldığı koyu kıvamlı sıvı kısımdan ( sitozol, sitoplazma) oluşur. ORGANELLER 1. Mitokondri 2. Plastitler 3. Ribozom

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.

olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. CANLI ALEMLERİ *Canlı alemleri: Canlılar filogenetik sınıflandırmaya göre; bakteriler, arkebakteriler, protista, fungi, bitki ve hayvanlar olmak üzere 6 Aleme ayrılır. **Prokaryot canlılar: Çekirdeksiz

Detaylı

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 1 HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞİ...89

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 1 HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞİ...89 2 CANLILAR CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE DÜNYASI Sayfa No CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI Sayfa No BÖLÜM 1 HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞİ...............89 Hücre Zarından Madde Geçişleri..........89

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

Hücrede Madde Geçişi MADDE ALIŞ-VERİŞLERİ OSMOZ

Hücrede Madde Geçişi MADDE ALIŞ-VERİŞLERİ OSMOZ Hücrede Madde Geçişi MADDE ALIŞ-VERİŞLERİ OSMOZ Osmoz: İki çözelti arasında seçici-geçirgen zar bulunduğunda; su molekülleri az yoğun çözeltiden, çok yoğun çözeltiye doğru geçiş yapar. Bu olaya osmoz denir.

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

Basit difüzyonda ATP harcanmazken, kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanır.

Basit difüzyonda ATP harcanmazken, kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanır. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz Doğru Yanlış 1 Ozmotik basıncı artan bir hücrenin turgor basıncı azalır. 2 Fagositoz ile besin alan bir amipin, hücre zarının

Detaylı

7) I. C0 2 ve 0 2 II. Amino asitler III.Madensel tuzlar IV.Glikoz

7) I. C0 2 ve 0 2 II. Amino asitler III.Madensel tuzlar IV.Glikoz HÜCREDE MADDE ALIŞVERİŞİ TEST 1) Ökaryot canlıların hücre zarında, 5) İçerisinde nişasta ve benedikt çözelitisi bulunan bir bağırsak parçası, glikoz ve iyot çözeltisi bulunan deney kabına daldırılıyor.

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

HÜCRE= Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Hücre; prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere ikiye ayrılır.

HÜCRE= Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Hücre; prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere ikiye ayrılır. HÜCRE= Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Hücre; prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere ikiye ayrılır. Bu zar modeline göre; hücre zarı, çift katlı yağ tabakası

Detaylı

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılardır. Gözle göremediğimiz için keşfedilmeleri ancak mikroskobun icadı ile olmuştur. Keşfedilmemiş bakteri çeşidi sayısının

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA 2) Sitoplazma Hücrenin içini dolduran sıvıdır. İçinde inorganik ve organik maddeler vardır. Ayrıca görevleri birbirinden farklı olan organeller de bulunur.

Detaylı

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi **Ökaryot canlılar: Çekirdekli hücre taşıyan canlılardır. Zarlı organeller bulunur. DNA' larında histon proteinleri bulunur. Ökaryot canlılar; 1. Protista 2. Bitkiler 3.

Detaylı

HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ

HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ 1 HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ Zardan Geçebilecek Büyüklüklteki Maddelerin Alış Verişi Zardan Geçemeyecek Büyüklükteki Maddederin Alış Verişi Pasif Taşıma Aktif Taşıma Endositoz Ekzositoz Difüzyon Ozmoz Fagositoz

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #5

YGS ANAHTAR SORULAR #5 YGS ANAHTAR SORULAR #5 1) 2) Yağ + Lipaz %30 Nişasta + %40 Aminoasit + Su %20 Aminoasit + %5 İyot + %5 Amilaz + Su İçinde yağ ve yağı sindiren enzim bulunan bir bağırsak parçası saf suyla dolu olan cam

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 7-Hücreye antijen özellik kazandırır.kalıtımın kontrolü altındadır Örn: Kan grupları 8- Oluşumunda golgi etkendir Hücre zarı

ayxmaz/biyoloji 7-Hücreye antijen özellik kazandırır.kalıtımın kontrolü altındadır Örn: Kan grupları 8- Oluşumunda golgi etkendir Hücre zarı Hücre zarı özellikleri ve görevleri 1-Hücreyi çepe çevre kuşatır 2-Yağ-protein ve karbonhidrattan oluşur.temel yapı yağdır. 3-Hücreye şekil verir 4-Hücreyi dış etkilerden korur 5-Bazı organelleri oluşumunda

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz Doğru Yanlış 1 Bir canlıya omurgalı ya da omurgasız demekle sistematik birimde şubesini belirlemiş oluruz. 2 Virüslerde DNA ya

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

41. Yandaki şekil x moleküllerinin zardan geçişini göstermektedir. X molekülü ve madde taşınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

41. Yandaki şekil x moleküllerinin zardan geçişini göstermektedir. X molekülü ve madde taşınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. - Kimyasal bağ enerjisinin oluşmasını Sağlar. - Oksijenin oluştuğu yerdir. - Suyun parçalandığı yerdir. Yukarıdaki verilen bilgiler hangi organelin özelliğidir? A) Kloroplast B) Golgi cisimciği C) Çekirdek

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ BAKTERİLER ALEMİ Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlıların oluşturduğu alemdir. Mikroskobun icadından sonra keşfedilmişlerdir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması HÜCRE Dicle Aras Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması Hücre Bölünmesi Hücre bölünme ve çoğalması iki şekilde gerçekleşir. Vücut soma hücrelerinin bölünme ve çoğalma biçimi Mitoz (mitosis),

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ 9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur.

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. 1. CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE Bir İngiliz bilim insanı olan Robert HOOKE, 1665 yılında basit bir mikroskopla hücreyi ilk kez tanımladı. Daha sonraki yıllarda farklı bilim insanlarının katkılarıyla bütün

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 1) Canlı birey sayısı 2) Kalbin Odacık Sayısı Ortama uyum Solunum şekli Döllenme ve Gelişme X Y B A Zaman Aynı ekosistemdeki sayısal değişimleri şekildeki grafikte gösterilen

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku HÜCRE TEST 1- Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir? A-Canlıdır B-Esnektir C-Tam geçirgendir D-Seçici geçirgendir 2- Aşağıdakilerden hangisi hücreye alınacak maddeleri kontrol

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınavları

Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınavları A A 9. Sınıf Biyoloji Dersi A Grubu Soruları 1. Canlılar büyüme, gelişme ve enerji gereksinimlerini karşılamak için öncelikli olarak aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek zorundadır? A. Üreme

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

Canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına ise Biyosistematik denir.

Canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına ise Biyosistematik denir. CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına ise Biyosistematik denir. 1. Ampirik (Yapay) Sınıflandırma

Detaylı

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara denir Analog organ Sineğin ve yarasanın kanadı.organdır

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünya da henüz bilinmeyen çok sayıda canlı var. Bugün 1, 8 milyon farklı türün varlığı bilinmekte fakat, 3-10 milyon arasında farklı canlı türü

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 TEK ZARLI ORGANELLER 1) Endoplazmik Retikulum Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında oluşmuş kanalcıklardır. Yumurta hücresi, embriyonik hücreler ve eritrositler(alyuvar)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 1) Hücre teknolojisi yöntemlerinin gelişmesi, kök hücrelerden faydalanmaya başlanmasına, ayrıca hücre ve doku kültürü ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmesine

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ Halkalı solucanlar çift cinsiyetli olmalarına rağmen döllenme kendi kendine değil, iki ayrı

Detaylı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı 9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı Bu kitap Bilkent Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, CTE 504 Material Design dersi için, Elif Şengün, Hilal Şener ve Rükiye Altın tarafından 2010-2011 akademik

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ Hücre zarı canlıdır ve seçici-geçirgendir. Bu özelliği nedeniyle bazı maddeler hücre zarından geçebilirken bazı maddeler geçemez. Hücre

Detaylı

ÜNİTE 5:HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞMESİ

ÜNİTE 5:HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞMESİ ÜNİTE 5:HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞMESİ Anahtar kavramlar 5.1.Hücre zarları sıvı haldedir ve yağ ile protein moleküllerinden meydana gelmişlerdir. 5.2.Hücre zarlarının birbirlerini tanımasında karbonhidrat

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ MANTARLAR (FUNGİ) ALEMİ Genellikle çok hücreli olan ökaryot canlılardır. Kloroplastları yoktur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar.parazit

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ e) Memeliler Hayvanlar aleminin en gelişmiş sınıfıdır. Dünyanın her yerinde dağılış göstermişlerdir.

Detaylı

Protista Alemi. 1-) Protozoalar (Kamçılılar, Kök Ayaklılar, Sporlular, Kirpikliler) 2-) Algler 3-) Cıvık Mantarlar

Protista Alemi. 1-) Protozoalar (Kamçılılar, Kök Ayaklılar, Sporlular, Kirpikliler) 2-) Algler 3-) Cıvık Mantarlar Protista Alemi 1-) Protozoalar (Kamçılılar, Kök Ayaklılar, Sporlular, Kirpikliler) 2-) Algler 3-) Cıvık Mantarlar Genel olarak bakıldığında protista aleminde yukardaki canlılar bulunur. Protista alemi,

Detaylı

Biyoloji Hücre yılında Robert Hooke (Rabırt Huk) şişe mantarından kesit alıp incelendiğinde, hücre adını verdiği boş odacıkları görmüştür.

Biyoloji Hücre yılında Robert Hooke (Rabırt Huk) şişe mantarından kesit alıp incelendiğinde, hücre adını verdiği boş odacıkları görmüştür. Biyoloji Hücre HÜCRE A. Hücrenin Keşfi ve Bilim İnsanlarının Katkıları 1665 yılında Robert Hooke (Rabırt Huk) şişe mantarından kesit alıp incelendiğinde, hücre adını verdiği boş odacıkları görmüştür. Leeuwenhoek

Detaylı

Canlıların en küçük yapı birimine HÜCRE denir. Tüm canlılar hücrelerden oluşmuşlardır. Tarihte birçok bilim adamı hücre ile ilgili çalışmalar

Canlıların en küçük yapı birimine HÜCRE denir. Tüm canlılar hücrelerden oluşmuşlardır. Tarihte birçok bilim adamı hücre ile ilgili çalışmalar HÜCRE #1 SELİN HOCA Canlıların en küçük yapı birimine HÜCRE denir. Tüm canlılar hücrelerden oluşmuşlardır. Tarihte birçok bilim adamı hücre ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Hücre İle İlgili Yapılan Çalışmalar

Detaylı

ÖKARYOT HÜCRE I.HÜCRE ZARI 1.HÜCRE ZARI 2.SİTOPLAZMA 3.ÇEKİRDEK

ÖKARYOT HÜCRE I.HÜCRE ZARI 1.HÜCRE ZARI 2.SİTOPLAZMA 3.ÇEKİRDEK HÜCRE Canlıların yaşayan en küçük yapı birimidir. Hücre, canlıların yapı ve işlev birimidir MODERN HÜCRE TEORİSİ 1.Canlılar bir veya birçok hücreden meydana gelmiştir. 2.Hücre, canlının yapısal ve işlevsel

Detaylı

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE Canlıların tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine hücre denir. Canlı bir hücreden

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 1) Arkebakteriler sıra dışı koşullarda bile yapısı bozulmadan kalabilen enzimlere sahiptir. Arkelere ait bu enzimler, I. Kalitesi düşük metal cevherlerinin işlenmesi, II. Zehirli

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Hazırladığımız yazıda biyoloji bilimi ve canlılarda bulunan ortak özelliklerle alakalı sınava yönelik bilgileri paylaştık. Konuyu okuduktan sonra,

Detaylı

Bütün hücrelerin olmazsa olmazları. Plazma zarı Yarı-sıvı sitosol Kromozom Ribozom

Bütün hücrelerin olmazsa olmazları. Plazma zarı Yarı-sıvı sitosol Kromozom Ribozom Bütün hücrelerin olmazsa olmazları Plazma zarı Yarı-sıvı sitosol Kromozom Ribozom Hücre Ökaryotik hücre Nukleus var Zarla çevrili organeller var Genellikle prokaryotik hücreye oranla daha büyüktür. Ökaryotlardaki

Detaylı

A) Sakkaroz B) Maltoz C) Glikoz D) Laktoz E) Nişasta

A) Sakkaroz B) Maltoz C) Glikoz D) Laktoz E) Nişasta 1. Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısındaki olayla ilgisi yoktur? A) Ribozom-Protein sentezi B) Kloroplast-Nişasta depolama C) Mitokondri-O2'li solunum D) Hücre zarı-osmoz E) Golgi organeli-madde

Detaylı

SİNDİRİM. Büyük yapılı besinlerin,hücre zarından geçebilecek yapılara dönüştürülmesi olayına sindirim denir.

SİNDİRİM. Büyük yapılı besinlerin,hücre zarından geçebilecek yapılara dönüştürülmesi olayına sindirim denir. SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM Büyük yapılı besinlerin,hücre zarından geçebilecek yapılara dönüştürülmesi olayına sindirim denir. Sindirimin amacı: 1-Besinler hücre zarından geçebilecek hale gelir. 2-Besinler,hücre

Detaylı

TG 7 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

TG 7 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 7 ÖABT BİYOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Bitkilerde Beslenme ve Boşaltım BİTKİLERDE BESLENME VE BOŞALTIM

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Bitkilerde Beslenme ve Boşaltım BİTKİLERDE BESLENME VE BOŞALTIM BİTKİLERDE BESLENME VE BOŞALTIM Difüzyon ve Ozmos Birbiriyle karışabilen iki gaz veya sıvı kapalı bir ortama koyulduğunda, bu iki maddeye ait moleküller çok oldukları yerden az oldukları yere doğru serbest

Detaylı

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde ÖABT BİYOLOJİ KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Eğitimde

Detaylı

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 15)

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 15) 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 15) 1. a) Bağımsız değişken: Işık Bağımlı değişken: Işığa bağlı olarak bakteri gelişiminde meydana gelen değişim. b) Problemin tanımlanması, hipotez oluşturulması ve tahminde

Detaylı