II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi"

Transkript

1 AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel w w w. a k a d. o r g. t r

2 De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde son otuz y ld r akci er kanserleri konusunda multidisipliner yaklafl m gelifltirme çabalar m z n sonunda kurdu umuz Akci er Kanserleri Derne inin (AKAD) II. Ulusal, Haziran 2006 tarihleri aras nda Sheraton Çeflme Otelinde gerçeklefltirilecektir. Akci er, mediasten ve plevra tümörlerinin tan ve tedavisi ile ilgili problemleri ülkemiz çap nda sahiplenme ve çözümüne katk da bulunma çal flmalar m z; araflt rma projeleri, bilimsel toplant lar, uluslararas iliflkileri art rma çabalar, halka yönelik bilgilendirme toplant lar, yard mc sa l k personelinin e itimi fleklinde devam etmektedir. Gö üs Hastal klar, Gö üs Cerrahisi, Medikal, Radyasyon si, Radyoloji, Patoloji, Nükleer T p Bilim Dallar doktor ve yard mc sa l k personellerini ilgilendiren bilimsel konular irdeleyece imiz, uygulamal kurslar ile zenginlefltirece imiz kongremizin en son geliflmelerin tart fl ld üst düzeyde bir bilimsel toplant olmas n arzu ediyor ve bu arzumuzu sizlerle paylaflmak istiyoruz. Akci er, mediasten ve plevra tümörleri ile ilgili konularda ulaslararas bilim adamlar n n da katk da bulunaca kongremize, bilgi ve becerilerimizi güncellemek üzere tüm meslektafllar bekliyoruz. Sevgi ve sayg lar m zla, AKAD Yönetim Kurulu

3 K O N G R E D Ü Z E N L E M E K U R U L U Kongre Başkanı Erkan Topuz Bilimsel Komite Başkanı Mustafa Yaman Bilimsel Komite Bülent Arman Adnan Aydıner Fazilet Öner Dinçbaş T u r h a n E c e Atadan Tunacı Dilek Yılmazbayhan Kongre Sekreteri Esra Kaytan Sağlam Sosyal İlişkiler Günay Aydın Dış İlişkiler Semih Halezeroğlu Mali İlişkiler Ahmet Kizir ONURSAL KURUL Osman Aldemir Bülent Berkarda Nijad Bilge Adnan Ekmekçioğlu Ahmet Refik Erem Ahmet Karadeniz Mustafa Öz Kemal Sözer Reha Uzel Y Ö N E T M K U R U L U B a ş k a n Erkan Topuz I I. B a ş k a n Bülent Arman Genel Sekreter T u r h a n E c e Muhasip Üye Ahmet Kizir Ü y e l e r Sedat Altın Gökhan Demir Erhan Ekinci Melek Köksal Erkişi A y ş e E r s e v Semih Halezeroğlu Sedat Sadık Koca Atadan Tunacı Bilimsel Kurul Adnan Aydıner Yeşim Eralp F a r u k T a ş Mustafa Yaman Denetleme Kurulu Günay Aydın Sadettin Çıkrıkçıoğlu Levent Elbeyli Atilla Gürses Taflan Salepçi

4 YURTDIŞI DAVETLİ KONUŞMACILAR Dirk van Raemdonck Göğüs Cerrahisi Profesörü, Leuven Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Departmanı, Leuven, Belçika. Avrupa Göğüs Cerrahları Derneği Genel Sekreteri. Tomasz Grodzki Göğüs Cerrahisi Direktörü, Akciğer Hastalıkları Bölge Hastanesi, Szczecin, Polonya. Polonya Göğüs Cerrahisi Kulüp Başkanı, Avrupa Göğüs Cerrahları Derneği Eski Başkanı ( ). Detlev Branscheid Göğüs Cerrahisi Direktörü, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Großhansdorf, Almanya. Almanya Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı. Gaetano Rocco Göğüs Cerrahisi Direktörü, Ulusal Kanser Enstitüsü, Napoli, İtalya. Avrupa Göğüs Cerrahları Derneği Üst Yönetim Kurulu Üyesi.

5 PROGRAMA GENEL BAKIŞ 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00 22 Haziran Haziran Haziran Haziran 2006 Perşembe Cuma Cumartesi Pazar KAYIT KURSLAR AÇILIfi PANEL AÇILIfi KOKTEYL KONFERANS 1 PANEL 1 KAHVE MOLASI YUVARLAK MASA 1 Ö LE YEME PANEL 2 KAHVE MOLASI KONFERANS 2 NTERAKT F VAKA SUNUMU SÖZEL B LD R LER A B KONFERANS 3 PANEL 3 KAHVE MOLASI YUVARLAK MASA 2 Ö LE YEME PANEL 4 KAHVE MOLASI KONFERANS 4 KONFERANS 5 GALA YEME TARTIfiMALI POSTER SUNUMU PANEL 5 Ö LE YEME HALKA AÇIK SEM NERLER

6 22 HAZİRAN 2006 PERŞEMBE 10:00-18:00 Kayıt 13:00-17:30 Girişimsel Bronkoskopi Kursu Kurs Sorumluları Mustafa Yaman Turhan Ece Sedat Altın 13:00-13:20 Bronkoskopinin tanı ve tedavideki yeri Mustafa Yaman 13:20-13:40 Paratrakeal - peribronşiyal oluşum görüntüleme ve örnekleme yöntemleri Erdoğan Çetinkaya 13:40-14:00 Endolüminal tedavi ( Argon plazma, Elektrokoter, Lazer ) Serdar Erturan 14:00-14:15 Tartışma 14:15-14:30 Kahve Molası 14:30-14:50 Endolüminal tedavi ( Kriyoterapi, Brakiterapi, Fotodinamik tedavi ) Sedat Altın 14:50-15:10 Trakeobronşiyal stent endikasyonları ve uygulama yöntemleri Turhan Ece 15:10-15:20 Tartışma 15:20-15:30 Kahve Molası 15:30-17:30 Pratik uygulamalar Masa 1: Kriyoterapi Sedat Altın Mustafa Erelel Masa 2: Transtrakeal - Bronşiyal iğne aspirasyonu Semra Bilaçeroğlu Erdoğan Çetinkaya Masa 3: Elektrokoter - Argon plazma Celal Karlıkaya Serdar Erturan Masa 4: Lazer Masa 5: Stent Ahmet Ilgazlı Reha Baran Alper Toker

7 13:00-17:30 Akciğer Kanserinde Görüntüleme Kursu Kurs Sorumluları Atadan Tunacı Canan Akman 13:00-13:40 Akciğer kanserinde tarama Uğur Topal 13:40-14:20 Tek akciğer nodülü Recep Savaş 14:20-14:30 Kahve Molası 14:30-15:10 Akciğer kanserinde evreleme Canan Akman 15:10-15:50 Akciğer kanserinde PET - CT Cüneyt Türkmen 15:50-16:00 Kahve Molası 16:00-16:40 Akciğer kanserinde girişimsel radyoloji Nihat Kodallı 16:40-17:30 Akciğer kanserinde yenilikler Atadan Tunacı 18:00-19:00 Açılış Paneli Türkiye de akciğer kanseri politikaları Erkan Topuz Mustafa Yaman İbrahim Güllü Rauf Saygın, N. Göksel Kalaycı, Hadi Akay ve Neslihan Özaydın anısına... 20:00-23:00 Açılış Kokteyli

8 23 HAZİRAN 2006 CUMA 08:30-09:30 Konferans I Malign mediastinal tümörlere yaklaşım Semih Halezeroğlu Konuşmacı Dirk van Raemdonck 09:30-11:00 Panel I Akciğer kanseri tanısında güncel yaklaşımlar Oturum Başkanları Günay Aydın Turhan Ece Moleküler yaklaşım Gül Başaran Radyolojik yaklaşım Hüdaver Alper Bronkoskopik yaklaşım Levent Tabak Nükleer tıp yaklaşımı Kerim Sönmezoğlu Cerrahi yaklaşım Levent Elbeyli 11:00-11:15 Kahve Arası 11:15-12:45 Yuvarlak Masa I Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde N2 li hastaya yaklaşım Sedat Koca Adnan Aydıner Şükrü Dilege Ethem Nezih Oral 12:45-14:00 Öğle Yemeği 14:00-15:30 Panel II Mediastinal tümörlere yaklaşım Oturum Başkanları Ahmet Kizir Hüseyin Halilçolar Klinik yaklaşım Ali Fidan Radyoterapi Esra Kaytan Sağlam Kemoterapi Andaç Argon Cerrahi Adem Güngör 15:30-15:45 Kahve Arası 15:45-16:45 Konferans II Soliter pulmoner nodül: tanı ve tedavi zorluğu Meltem Tor Konuşmacı Gaetano Rocco 16:45-17:45 İnteraktif Vaka Sunumu 17:45-19:00 Sözel Bildiriler Oturum Başkanları Salon A Salon B Filiz Çay Şenler Kamil Kaynak Ziya Gülbaran İdris Yücel

9 24 HAZİRAN 2006 CUMARTESİ 08:30-09:30 Konferans III Cerrahi eğitim ve deneyim akciğer kanserli hastaların operasyon sonuçlarını etkiler İlker Ökten Konuşmacı Tomasz Grodzki 09:30-11:00 Panel III Akciğer kanseri tedavisinde yenilikler Oturum Başkanları Ahmet Demirkazık Mehmet Ali Bedirhan Adjuvan tedavi Gökhan Demir RT yenilikler Ayşe Nur Demiral Göğüs cerrahisinde yenilikler Alper Toker Hedefe yönelik tedaviler Fuat Demirelli Endobronşiyal tedaviler Sedat Altın 11:00-11:15 Kahve Arası 11:15-12:45 Yuvarlak Masa II Malign plevral effüzyonlar ve mezotelyomaya yaklaşım Sadettin Çıkrıkçıoğlu Bülent Arman Fulden Yumuk Filiz Koşar 12:45-14:00 Öğle Yemeği 14:00-15:30 Panel IV Küçük hücreli ve nöroendokrin tümörler Oturum Başkanları Çiğdem Papilla Dilek Yılmazbayhan Erhan Ekinci Patoloji Büge Öz Radyasyon si Fazilet Öner Dinçbaş Medikal Faruk Taş Cerrahi Akif Turna 15:30-15:45 Kahve Arası 15:45-16:45 Konferans IV Primer tümöre göre pulmoner metastazektomi sonrası sağkalım oranları ve prognostik faktörler Ilgaz Doğusoy Konuşmacı Detlev Branscheid 16:45-17:45 Konferans V Tamamlayıcı tıp Mustafa Yaman Konuşmacı Erkan Topuz 20:00-24:00 Gala Yemeği

10 25 HAZİRAN 2006 PAZAR 09:00-10:30 Panel V Akciğer kanserinde destek tedavi Oturum Başkanları Melek Erkişi Atilla Saygı Enfeksiyonlar Murat Kıyık Beslenme ve destek tedavi Taflan Salepçi Ağrı palyasyonu Ferit Peker Palyatif RT Adnan Yöney 10:30-12:00 Tartışmalı Poster Sunumu Oturum Başkanları 10:30-12:00 Halka Açık Seminerler Göğüs cerrahisi Göğüs hastalıkları Medikal onkoloji Radyasyon onkolojisi Mecit Süerdem Abit Demircan Bülent Arman Bülent Arman Günay Aydın Pınar Saip Ahmet Kizir 12:15-13:30 Öğle Yemeği

11 SÖZEL BİLDİRİLER ve POSTERLER II. Ulusal nde sunulmak üzere gönderilen bildiriler, sözel sunum veya poster olarak kabul edilecektir. Bildiri gönderenlerin sunumlarını ne şekilde tercih ettiklerini (sözel sunum ve poster) belirtmeleri gerekmektedir. Bildirilerin gönderilmesi, kabulu ve değerlendirilmesi online sistem ile yapılacaktır. Bildiriyi gönderen kişi bildirisinin durumunu online olarak izleyebilecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemine erişmek için linkine tıklayınız. Bildirileri hazırlanması ve gönderimi konusunda web sayfasında ilgili bölümde ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Bildiriler için son başvuru tarihi 30 Mayıs Ayrıca güvenlik nedeniyle doldurulan bildiri formunun bir çıktısı alınıp, sistemin verdiği referans numarası ile birlikte aşağıda adrese faks veya posta ile gönderilmelidir. Özet aşağıdaki bölümleri içermektedir: Başlık Yazar(lar)nın ad(lar)ı Çalışmanın yapıldığı merkez(ler) Çalışmanın gerekçesi ve amacı Gereç ve metot bilgisi (Özet verileri ile kongre sunumu arasında fark olmamalıdır) Temel bulgular (İstatistiksel anlamlılık düzeyinin yer almasına özen gösterilmelidir) Elde edilen sonuçların önemi ve öneri / çıkarım On-line kayıt sorunları için iletişim: OCT Turizm ve Seyahat Acentası Tel: pbx, Faks: , E-posta: Bildiri Ödülleri II. ne gönderilen bildiriler, sözel ve poster sunular şeklinde ayrılacak ve ödüle layık görülenler, kongrede sunum sonrası uzman hekimlerden oluşan hakemlerce değerlendirilerek bir sözel sunum ile bir poster sunum ödüllendirilecektir. En İyi Bildiri Ödülü 1.000,00 YTL En İyi Poster Ödülü 1.000,00 YTL Sözlü Sunumlar Sözlü sunumlar programda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Sözlü sunumlarda kişisel bilgisayar kullanılamıyacaktır. Sunumların bir kopyasının sunum günüden en az bir gün önce sunum kontrol odasına teslim edilmesi gerekmektedir. Kongremizde tüm sunumlar bilgisayar kullanılarak data projektör ile yapılacak ve slayt projektör kullanılmayacaktır. Sunum süresi 7 dakika sunum, 3 dakika tartışma olmak üzere toplam 10 dakikadır. Posterler Posterler, 70 x 90 cm ebadında ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Posterler organizasyon komitesince bildirilecek stand numarasında kongre süresince sergilenecektir. Posterlerin asılmasında poster sahiplerine yardımcı olacak görevliler hazır bulunacaktır. Poster sunumları; çalışmanın amacı, materyal-metot, bulgular ve sonuçlarını içeren 3 slayt ile sınırlandırılmıştır. Önemli Not Geçmiş bazı kongerelerde çalışmaları program ve kongre kitabında yer almış çok az sayıda da olsa kimi meslektaşlarımız kongreye katılmamış, poster yerleri boş kalmış veya poster tartışması yapılamamıştır. Bu kimseler kongreye katılmama nedenlerini bildirmemişlerdir. Poster sergisinde bazı poster yerlerinin boş kalması ve sahiplerinin poster tartışmasında poster başında olmaması kongre üyelerince hoş karşılanmamıştır. Zorunlu bir nedenle kongreye katılmayacak olanların durumlarını önceden kongre sekreterliğine bildirmelerini rica ederiz.

12 GENEL BİLGİLER Toplantı Yeri ve Tarihi II.Ulusal Haziran 2006 tarihleri arasında Sheraton Çeşme Hotel de gerçekleşecektir. Otel Bilgileri Oda Özellikleri: Direkt Telefon, Banyo, Saç Kurutma makinası, Yangın Alarmı, Minibar, Balkon, 24 Saat Oda Servisi, TV, Uydu TV, Pay TV, Merkezi Klima, Elektronik Kişisel Kasa, Konforlu ve Lüks halılarla döşenmiş oda zemini. Hizmet ve Servisler: Sağlık Odası, Doktor, Çocuk Bakımı İsteğe Bağlı, Engelliler İçin Servisler, İş Merkezi, İnternet, Market, Kuru Temizleme, Çamaşır ve Ütü Servisi, Jenaratör, Alışveriş Alanı, Sinema Kulübü, Anfitiyatro, Çocuk Plaj Kulübü (Yaz Dönemi), Açık Otopark, Kapalı Otopark. Aktivite ve Rekreasyon: Açık Yüzme Havuzu ve Çocuk Bölümü, Kapalı Yüzme Havuzu, Termal Havuz, Türk Hamamı, Sauna, Masaj, Jakuzi, Fitness Merkezi, Sağlık Merkezi, Kuaför, Güzellik Salonu, Jimnastik Salonu, Çocuklar İçin Oyun Alanı, Disko, Sinema, 2400 m 2 SPA ve Thalassoterapi Merkezi. Ulaşım: Sheraton Çeşme, Ege Denizi kıyısında, turistik Çeşme ilçesinden 6 km uzaklıktadır. Termali, denizi ve doğal güzellikleriyle ünlü Ilıca da kurulmuştur. Uluslararası İzmir Adnan Menderes Havaalanı ndan 90 km uzaklıktadır. Transfer Bilgileri Haziran 2006 tarihlerinde transfer taleplerini O.C.T Turizm e bildirmiş tüm katılımcıların transferleri, gidiş - dönüş (havaalanı otel havaalanı) 60.- EURO (KDV dahil) karşılığında yapılacaktır. Uçuş değişikliklerinizi yazılı olarak en az 2 gün önce bildirmeniz durumunda transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır. Özel transferler için O.C.T Turizm le bağlantıya geçmenizi rica ederiz. Toplantı Dili Toplantı dili Türkçe dir. Yurtdışı davetli konuşmacıların konferanslarında İngilizce den Türkçe ye simultane çeviri yapılacaktır. Yaka Kartı Toplantı süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulması gerekmektedir. Katılım Belgesi Tüm katılımcılara katılım belgesi 25 Haziran 2006 tarihinde verilecektir. Kredilendirme II. Ulusal Türk Tabipler Birliği Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir. Davet Mektubu Toplantı katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek toplantı davet yazıları Organizasyon Sekreterliği aracılığıyla isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda hekim istihdam eden kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir. Kongre Sekreteri Esra Kaytan Sağlam İ.Ü. Enstitüsü Çapa İstanbul Tel : Faks : E-posta Tan t m Organizasyon OCT Turizm ve Seyahat Acentası Organisation Congress Travel Meşrutiyet Mah. Büyükdere Cad. Balçık Tarlası Sok. Tanlı Han No:1 Kat:7 Şişli İstanbul Tel : pbx Faks : E-posta

13 KAYIT ve KONAKLAMA BİLGİLERİ Kayıt Bilgileri 30 Nisan 2006 öncesi: Euro 30 Nisan 2006 sonrası: Euro Konaklamasız Katılımcı Bilgileri Kayıt ücreti, öğle yemekleri ve kahve molaları dahil: Kurs Katılım Bilgileri Kurs katılım kişibaşı: 50.- Euro Konaklama Bilgileri Euro Tek kişilik oda paket fiyatı: Euro Eş farkı: Euro * Paket fiyata 3 gece tam pansiyon konaklama, kahve molaları ve kdv dahildir. * Konaklamalar akşam yemeği ile başlayıp, öğle yemeği ile sona ermektedir. TOPLANTI BAŞVURU FORMU Adı Soyadı Ünvanı Yazışma Adresi Kurum Adresi Telefon Faks E-posta Oda Tipi Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda Kayıt Ücreti: Konaklama Ücreti: Genel Toplam: 1. Banka Havalesi İle Ödeme Aşağıda verilen banka hesabına ödeme yapabilirsiniz. Kur olarak ödemelerin yapılacağı günün T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru baz alınarak hesaplanacaktır. Kayıt ve konaklama işlemlerinin kesinlik kazanabilmesi için banka ödenti belgesinin bir kopyasının OCT Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti ne gönderilmesini önemle rica ederiz. AKBANK Osmanbey Şubesi, OCT Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti ( II.Ulusal için ) YTL Hesap No: EURO Hesap No: Kredi Kartı İle Ödeme Visa Mastercard Kart Numarası Geçerlilik Tarihi / Güvenlik Numarası İsim ve Soyadı Yukarıda tarafımdan doldurulmuş hizmetlerle ilgili olarak OCT Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti ne kredi kartı hesabımdan belirlenen miktarda ödenmesini kabul ederim. Tarih: İmza: Önemli Uyarı: Kredi kartı ödemelerinde bankanın işlem gördüğü tarihin TCMB efektif satış kuru dikkate alınır.

14 NOTLAR:

15 SPONSORLAR ONKOLOJ

16 AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal Haziran 2006 Basılı malzemelere katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel final program ve bildiri özetleri www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız,

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız, Önsöz Değerli Meslektaşlarımız, Bildiğiniz gibi, akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye de en çok ölüme neden olan kanserdir. Mezotelyoma ise, Türkiye de dünyanın geri kalanına göre çok daha fazla görülen

Detaylı

Ulusal Toras k Onkoloj Kongres

Ulusal Toras k Onkoloj Kongres 3. Ulusal Toras k Onkoloj Kongres 21-24 Haz ran 2007 D VAN HOTEL MARMAR S MARES f nal program ve b ld r özetler www. torasikonkoloji2007.org www.akad.org.tr AKC E R KAN SERLER DER NE De erli Meslektafllar

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için geliştirilen kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kağıt kullanımında belirgin/anlamlı azalma sağlanacaktır.

Detaylı

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek

Detaylı

www.balneoloji2012.org

www.balneoloji2012.org BİRİNCİ DUYURU www.balneoloji2012.org 12-14 Nisan 2012 Divaisib Termal Resort Hotel & Spa Kozaklı - Nevşehir IX. ULUSAL KAPLICA TIBBI VE BALNEOLOJİ KONGRESİ ve termal ve SPA tesisleri yönetici ve çalışanlarına

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ Ord. Prof. Dr. Erich Frank Prof. Dr. Orhan N. Ulutin Prof. Dr. Şeref İnceman Prof. Dr. Mustafa Karaca 9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ & 1. HERKES İÇİN HEMOSTAZ KURSU 6-8 Mart 2015 Florence

Detaylı

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU TÜRK TORAKS DERNE AKC ER VE PLEVRA MAL GN TELER ÇALISMA GRUBU ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU DUYURU Kurumsal flbirli i le International Association for the Study of Lung Cancer

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

Kıymetli Meslektaşlarımız,

Kıymetli Meslektaşlarımız, Kıymetli Meslektaşlarımız, İÇİNDEKİLER Kongre Başkanının Mesajı 2 Komite 3 Kongre Özet Programı 4 Kongre Programı 5 Kayıt, Konaklama, Sergi 10 Genel Bilgiler 11 Destekleyeciler 12 Kıymetli Meslektaşlarımız,

Detaylı

Kongreye değerli katkılarınızı bekler, verimli işbirliğimizin devamını dileriz. Saygılarımızla, Tuğba AŞKIN Proje Koordinatörü

Kongreye değerli katkılarınızı bekler, verimli işbirliğimizin devamını dileriz. Saygılarımızla, Tuğba AŞKIN Proje Koordinatörü Sayın Yetkili, Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği tarafından 1-4 Nisan 2015 tarihleri arasında Cornelia Diamond Hotel / ANTALYA' da düzenlenecek olan 12.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ

Detaylı

D eğerli Meslektaşlarım,

D eğerli Meslektaşlarım, 1 2 DAVET YAZISI D eğerli Meslektaşlarım, Veteriner Doğum ve Jinekoloji Ailesinin değerli akademisyenleri, öğretim üyeleri ve araştırmacıları, sektörümüzün değerli temsilcileri, Bu yıl Ekim ayı sonunda

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 SPONSORLUK DOSYASI DAVET Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları

Detaylı

Sayın Meslektaşlarım,

Sayın Meslektaşlarım, Sayın Meslektaşlarım, Türk Manyetik Rezonans Derneği nin 18. yıllık toplantısı, 23-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında, Ankara da, Sheraton Hotel & Convention Center da yapılacaktır. Önceki yıllarda Ankara

Detaylı

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013 6. Tip2 DM Tedavisi 2013 Kursu Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu 2013 Nutrisyon ve Beslenme Destek Ürünleri Kursu 2013 Geriatri Hemşireliği Kursu 2013 Sheraton

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür.

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür. KONGREYE DAVET Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği adına sizleri 19-22 Kasım 2015 tarihinde yapılacak kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

Prof Dr T ÖZGEN ÖZGEÇMİŞ

Prof Dr T ÖZGEN ÖZGEÇMİŞ Prof Dr T ÖZGEN ÖZGEÇMİŞ Dr Tunçalp Özgen 1946 da Kütahya da doğdu ve 1963 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ne girdi. 1965 yılında Biyoloji B.S. diploması ve 1969 yılında Tıp Doktorluğu diploması

Detaylı

ÖNSÖZ. Kıymetli Meslektaşlarım,

ÖNSÖZ. Kıymetli Meslektaşlarım, SPONSORLUK DOSYASI İÇİNDEKİLER Önsöz VESKON 4. Aile Hekimliği ve Entegre Tıp Kongresi 2014 Düzenleme Kurulu Genel Bilgiler Kongre Merkezi Kayıt Ücretleri Konaklama & Sosyal Program Stant ve Sponsorluk

Detaylı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl 11. sini gerçekleştireceğimiz geleneksel Antimikrobik Kemoterapi Günleri nin yaklaşmış olması nedeniyle oldukça heyecanlıyız. Antibiyotik direncinin dünya çapında önemli

Detaylı

23-26 Nisan 2015/ANTALYA

23-26 Nisan 2015/ANTALYA ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI Mardan Palace Hotel www.endouroloji2015.org İÇİNDEKİLER 4 Önsöz 6 Genel Bilgiler 9 Kongre Merkezi 11 Kayıt

Detaylı

DAVET YAZISI...2 TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ...3

DAVET YAZISI...2 TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ...3 İÇİNDEKİLER DAVET YAZISI...2 TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ...3 GENEL BİLGİLER Kurullar... 4 Antalya Hakkında... 5 Susesi Luxury Resort Belek / Antalya... 6 Önemli Tarihler... 6 İletişim Bilgileri... 7 UBK 2013

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXV. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2015) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2015 yılında düzenlenecek olan XXV. Ulusal

Detaylı

Hasan Küçükkendirci C. Tayyar Şaşmaz Kemal Macit Hisar Çiğdem Çağlayan Lütfi Saltuk Demir

Hasan Küçükkendirci C. Tayyar Şaşmaz Kemal Macit Hisar Çiğdem Çağlayan Lütfi Saltuk Demir http://uhsk.org Kongre Eş Başkanları Türkan Günay Fatih Kara Kongre Sekreteri Yasemin Durduran Düzenleme Kurulu Alpaslan Türkkan Gamze Çan Burcu Tokuç Hasan Küçükkendirci C. Tayyar Şaşmaz Kemal Macit Hisar

Detaylı