Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler"

Transkript

1 14 Mart 2015 Basında Sağlık Ödülleri İçin Başvurular Devam Ediyor Toplum sağlığının sorunlarının geliştirilmesi ve çözümü, sağlık çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda gerçeklere dayalı, araştırmacı çalışmalar yapan basın mensupları ve basın-yayın organlarını teşvik etmek ve ödüllendirmek amacı ile İstanbul Tabip Odası nca 14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenen Basında Sağlık Ödülleri başvuruları için son tarih 9 Şubat 2015 olarak belirlendi. Yazılı basın haber, yazılı basın araştırma, karikatür, güncel yazılar (fıkra, yorum, makale), rad yo programı, TV haber, TV araştırma, TV program dergi haber/ araş tırma, internet gazeteciliği bölümlerinde verilecek ödüllere bütün basın mensupları aday gösterebilecek. Her aday bir dalda ödüle aday gösterilebilecek. Adaylar kişisel olarak başvurabilecekleri gibi, gazete, dergi, ajans, TV kanallarının yönetimleri veya diğer meslektaşları tarafında da aday gösterilebilecek, he kimler de Basın Sağlık Ödülleri için aday gösterebilecekler. Ödül seçici kurulu; Türkiye Gaze - teci ler Cemiyeti, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği/ESAM, Gaze te temsilcisi, ulusal yayın yapan bir TV temsilcisi, İstanbul Tabip Odası Yö - netim Kurulu tarafından oluşuyor. Anı Plaketi ve Ödül Belge si n - den oluşan ödüllerin 14 Mart 2015, Cumartesi günü 14 Mart Tıp Haf - tası ödül töreninde verileceği, İs - tan bul dışından gelen ödül sahiplerinin ise ulaşım giderlerinin İstanbul Tabip Odası tarafından karşılanacağı bildirildi. Parkinson Hastalığı ve El Titremesi Geni Bulundu Bilim insanları Parkinson hastalığı ve esansiyel tremor gelişiminden sorumlu geni buldular. Özellikle bir iş yaparken ellerin titremesi (esansiyel tremor) insanlarda görülen en sık hareket bozukluğu, ciddi bir maluliyet sebebi. Bu rahatsızlığa tüm dünya nüfusunda yaklaşık yüzde 1, yaşlı nüfusta ise yüzde 4 gibi sık oranlarda karşılaşılıyor. Bilkent Üniversitesi ve University of Washington araştırmacıları, Hacet - te pe ve Ankara Üniversitesi nden klinisyenlerle yaptıkları ortak araştırma kapsamında yaklaşık 400 yıldır Orta Anadolu da yaşadığı bilinen bir ailede bu sorunun yanıtını buldular. Bu buluş ile insanlarda en sık gözüken iki farklı hareket bozukluğunun ortak sebebi ilk kez tanımlandı. Bu buluştan sonra yeni tedavilerin önünün açılması bekleniyor. Araştırma ekibi aralarında akrabalık bulunan, bunun yanında el titremesi ve Parkinson hastalığı görülen bu büyük ailenin altı nesline ulaşarak tüm genom dizilimini ve kapsamlı aile ağacı çizimlerini yaparak, nörolojik incelemelerini yürüttüler. Yak - laşık 5 yıl süren, bu aile yanında 55 adet farklı büyük ailenin de karşılaştırmalı incelemesi sonucunda mitokondrilerde görev yapan bir serin proteaz olan HTRA2 geninin her iki hastalığın da ortak nedeni olduğunu gösterdiler. HTRA2 geninde bulunan mutasyonun farelerde de Parkinson hastalığına benzer bulgulara neden olması güçlü ve bağımsız bir delil olarak dikkat çekti. Araş tır - ma, Amerikan Bilimler Aka de misi nin yayın organı Pro ceedings of the National Academy of Sciences, USA de yayınlandı. Araştırmanın sorumlu yazarlarından Bilkent Üniversitesi, Ulu sal Nanoteknoloji Araştırma Mer kezi öğretim üyesi Dr. Ayşe Begüm Teki - nay Şimdi yaklaşık 100 ailede yeni genleri araştırıyoruz. Bunun için TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projemiz bulunuyor dedi. Araştırmanın yöneticilerinden, Tür - ki ye Bilimler Akademisi üyesi ve Bil - kent Üniversitesi Fen Fakültesi De - kanı Prof. Tayfun Özçelik; Kuv - vetle inanıyorum ki kompleks hastalıklarla ilgili yeni hastalık genlerini önümüzdeki dönemde aydınlatmaya devam edeceğiz derken, Ame ri - kan Bilimler Akademisi üyesi Uni - 50 Actual Medicine Kasım-Aralık 2014

2 versity of Washington öğretim üyelerinden ve Lasker ödülü sahibi ünlü genetikçi Prof. Mary-Claire King ise Dr. Tekinay ın araştırmaları bilim dünyası için yeni bir umut oldu. Bilkent, Hacettepe ve An kara Üniversitesi ekiplerinin Par kinson hastalığı ve el titremesi alanlarına çok değerli katkıları olmakta, bunun gelecekte artarak devam edeceğine, tedavinin önünü açacağına inanıyorum dedi. KOAH ın Hastaya ve Kamu Kaynaklarına Maliyeti Büyük GSK tarafından yapılan açıklamada, ağır bir solunum hastalığı olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hasta lığı - nın (KOAH), dünyada ve Türkiye de her geçen gün etkisini artırdığına dikkat çekildi. Ülkemizde her yıl binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açan KOAH ın tedavisi kamu kaynaklarına önemli bir maliyet de getiriyor. Türkiye de yılda 26 bin hasta KOAH nedeni ile yaşamını yitirirken, KOAH alevlenmesi geçiren bir hastanın Türkiye ye maliyeti ise 10 bin TL yi geçebiliyor. GlaxoSmithKline ın (GSK) desteği ile Prof.Dr. Mehmet Polatlı ve Prof. Dr. Simten Malhan tarafından hazırlanan KOAH ın Türkiye deki Mali - yeti başlıklı sağlık ekonomisi çalışması, hastalığın Türkiye ekonomisine yükünü ortaya koyuyor. Bir hastalığın toplumda görülmesinin sadece bireyin veya devletin harcadığı parasal maliyetler değil, aynı zamanda manevi maliyetler ve hastalıktan dolayı erken ölümlerin, sakatlanmanın ve işgücü kaybının maliyeti anlamına geldiğini belirten Prof.Dr. Mehmet Polatlı Ülkemiz için önemli bir hastalık olan KOAH, hem ekonomik hem de toplumsal yüktür. Bu çalışma ile KOAH alevlenmelerinin Türkiye ye olan ekonomik yükünü ortaya koymak istiyoruz dedi. Çalışmada ortaya konan maliyet hesabı hakkında bilgi veren Prof.Dr. Simten Malhan ise: KOAH alevlenmeleri sırasında istenebilecek tedavi masraflarının yoğunluğu düşünüldüğünde, KOAH alevlenmeleri maliyetinin hasta başına 10 bin TL ye kadar çıkabileceği tahmin edilmektedir şeklinde konuştu. Tümüyle ortadan kaldırılamamakla birlikte, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan KOAH ın doğ - ru şekilde ele alınması sayesinde hastalığın doğrudan ve dolaylı ortaya çıkan maliyetlerinin azaltılmasının mümkün olabileceğinin bildirildiği açıklamada, KOAH ın erken teşhisi, doğru şekilde tedavisi, hastanın tedaviye uyumu sayesinde hastalığın neden olduğu maliyetleri azaltmanın da mümkün olduğu kay dedildi. Akciğer Kanseri 5-7 Yıl İçinde Ölümcül Olmaktan Çıkacak Avusturya Graz Üniversitesi Pato lo ji Enstitüsü nden Prof. Helmut Popper, sürdürülen çalışmalar sayesinde, önümüzdeki 5-7 yıl içinde akciğer kanserinin ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıp kronik bir hastalığa dönüştürüleceğini de ifade ederek şöyle konuştu: Geçmişte elimizde sadece kemoterapi vardı. Ne yazık ki hastaların çoğu kemoterapiden yarar elde edemiyordu. Ama artık hastaları seçiyoruz. Her kanserin genetik bir profili var. Bu kanserlerle mücadele etmekte olan hastalara genetik profile özel hedefli tedaviler veriliyor te akciğer kanserinde ilk kişiye özel tedavi kullanılmaya başlandı. Bu hedefli tedaviler- Kasım-Aralık 2014 Actual Medicine 51

3 le klasik kemoterapiye göre daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Nere dey se her altı ayda bir akciğer kanserinde yeni bir hedefi keşfediyoruz. Önümüzdeki 5-7 yıl içinde akciğer kanseri içinde EGFR, ALK, ROS gibi farklı gen mutasyonları taşıyan 20 farklı hasta grubuna özel 20 farklı ilaç grubundan bahsedeceğiz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz akciğer kanserinin en yüksek oranda görülen kanserler arasında olduğunu belirterek Er - ken fark edildiğinde tedavi seçeneklerinin başarı şansı artmaktadır şeklinde konuştu. Son yıllarda kanser tedavisinde tek bir tedavi uygulamasından kişiye özgü tedavi yak laşımına geçildiğini vurgulayan Prof.Dr. Öz şunları kaydetti: Ak - ciğer kanserlerinin yarısından fazlasında tümör gelişiminde rol oynayan genetik değişiklikler artık bilinmektedir. Böylece hastalara etkili ve çok daha az yan etkisi olan tedaviler uygulanabiliyor. Bu ajanlar klasik kemoterapi ilaçlarının aksine sadece hedef tümör hücrelerine etki ediyor ve vücudun savunma ve diğer hücrelerini yok etmiyor. Böyle - ce hastalar tedavi süresince normal yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Kan - ser teşhisi ve tümörün genetik tipinin belirlenmesi için gerekli moleküler-genetik testler, onkolog ile patoloğun yakın ilişkide olmasıyla daha kolay ve daha kısa sürede gerçekleşebiliyor. Bu sayede hasta açısından da zaman kaybı önlenmiş oluyor. Türk Diyabet Vakfı Diyabet İçin Alınması Gereken Önlemleri Hatırlattı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeni ile Türkiye Diyabet Vakfı Baş - kanı Prof.Dr. M. Temel Yılmaz bir açıklama yayımladı. Türkiye nin Av rupa da diyabetin en fazla artış yaşandığı ülke olduğunu belirten Prof.Dr. Yılmaz, ülkemizde diyabetin 10 yıl içinde yüzde 100 artarak, Avrupa nın 4 katı artış gösterdiğini ve bu artışın beklenen oranı 2 ye katladığını açıkladı Diyabet Atlası verilerine göre Türkiye de diyabetin görülme sıklığının yüzde 14.5 e yükseldiğini, ülkemizin çok büyük popülasyonu kapsayan ve çok hızla yayılan ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya olduğunu bildiren Prof.Dr. Temel Yılmaz, diyabetin yaşam boyu süren bir hastalık olduğunu, süreç içinde ciddi organ hasarları gelişebildiğini ve birçok hastalığı tetiklediğini belirtti. Bu nedenle diyabetle etkin mücadelede, devlet, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin ortak ve koordineli iş birliği ve multidisipliner yak laşımının gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Temel Yılmaz, açıklamasında diyabetle etkin mücadele için 8 çözüm önerisini şu şekilde sıraladı: Ülkemizde diyabet ve obezite ile Diyabet Köyü İçin 15 Günde 2 Milyon Adım Atıldı Türkiye Diyabet Vakfı ile diyabet tedavisi alanında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretme hedefiyle çalışmalar yürüten AstraZeneca nın mücadelede uzman hekim sayısının artırılması, sağlıklı beslenme için devlet tarafından önlemler alınması, diyet ve diyabetik ürünlerin fiyatlarının ucuzlatılması, şeker, beyaz un ve tuz tüketiminin azaltılması için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ile etkin kampanyaların düzenlenmesi, tüm besin ve gıda öğelerinin kalori, karbonhidrat ve yağ oranlarını belirten etiketlerinin görünür ve okunur şekilde yazılması, egzersiz ve sporun gençlerden başlayarak teşvik edilmesi, diyabet hasta eğitimlerinin yaygınlaştırılması, üniversite ve devlet hastanelerinde diyabetli hastanın bakımı, eğitimi ve organ hasarlarının taramasının tek merkezde yapılacağı Diyabet Merkezleri nin sayısının artırılması ve yasalarla özel koruma altına alınmasının sağlanması. başlattığı Adımı Tarihe Yazdım mobil kampanyası hızla büyüyor. 52 Actual Medicine Kasım-Aralık 2014

4 Diyabetle mücadelede, halkı bilinç - lendirmek ve kalıcı sağlık alanları yaratma hedefiyle Adımı Tarihe Yazdım mobil aplikasyon uygulaması üzerinden başlatılan kampanyaya, İstanbul Büyükşehir Beledi - yesi de destek veriyor. İstanbul un farklı noktalarında, halkın yoğun geçiş yaptığı bölgelere yerleştirilen billboard ve afişlerde, Adımı Tarihe Yazdım kampanyasına katılım çağrısı yapılıyor. İlk 15 günde 2 milyon adıma ulaşılan kampanyada, dünya çevresinde bir tur olan 40 bin kilometre 62 milyon adımla tamamlandığında, ülkemiz Avrupa nın en büyük diyabetle yaşam ve eğitim merkezine sahip olacak. Bu sayede, Türkiye nin dört bir yanından katılımcılar, diyabete karşı atacakları adımlarla, Diyabet Köyü nün yükselişinde tarihe iz bırakacak. Adımı Tarihe Yazdım Kampan ya - sı nın ana mecrasını, Türkiye de diyabet farkındalığı yaratarak, sporu teşvik etme hedefi taşıyan adım sayma uygulaması oluşturuyor. Uy gulamayı web sitesinden, Google Play ve Apple Store dan akıllı cihazlarına yükleyen kullanıcılar, attıkları her adımla, Diyabet Köyü nün kurulmasına katkı sağlıyor. İstanbul İli, Şile İlçesi, Doğancılı Kö - yü nde bulunan m 2 alanlı arsanın 29 yıllığına Türkiye Diyabet Vakfı adına tahsisi yapılan Avrupa nın en büyük Diyabet Kö yü nün inşaatına başlandı. Konak la ma imkanı da sunacak olan Diyabet Köyü nde yüzme havuzları, basketbol, voleybol ve tenis sahaları, açık hava tiyatrosu, konferans salonu, eğitim ve seminer odaları gibi her türlü ihtiyacı karşılayacak alanlar oluşturulacak. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kanser Hasta Dernekleri İle Elele Yürüdü Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) Üyeleri Avrasya Marato - nu na Hasta Dernekleri ile birlikte katıldı. Dernek ana amaçlarından biri olan kanser farkındalığını arttırmak amacıyla Kanserle Dans hasta derneği ve yüzlerce hasta ile birlikte yürüdü. TTOD Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip yürüyüşe katılmalarının en önemli nedenlerinden birinin halkı fiziksel aktiviteye teşfik etmek olduğunu belirterek şu mesajları verdi; Kan - ser önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Fiziksel aktivitenin kan serin önlenmesine, tedavisine ve seyrine katkısı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Egzersiz yapanlarda kanser daha az görülüyor hem de hastalığın seyri daha iyi oluyor. Bu bilimsel gerçeklere dikkat çekmek amacıyla biz de Avrasya Maratonu nda hastalarımızla birlikte yürüdük. Maalesef toplumda sporun ve egzersizin önemi henüz yeterince kavranmamış durumdadır. Hekimler dahil çoğumuz ne yazık ki, egzersizi bir yaşam biçimi haline getirmiyoruz. Bir diğer vurgulamak istediğimiz husus da; bu mücadelede hekimle hastanın yan yana, omuz omuza, elele yürümesinin çok önemli olduğudur. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak bu yolda özellikle bilime güvenilmesini istiyoruz, bilimin dost eli her zaman hastalarımızla olacaktır. TTOD Üyesi Prof Dr. Alper Sevinç de; Halkımız ve hastalarımız ile her platformda birlikte olmak adına Avrasya Maratonu nda, amacımız hastalarımızın kanserle birlikte sürdürdükleri yaşamlarının her anında yalnız olmadıklarını gösterip psikososyal destek vermektir. Bu destek hem internet sayfamız üzerinden (www.kanser.org), hem de sosyal medya üzerinden artarak devam edecektir. Tıbbi Onkologlar olarak kanserin önlenmesi, tanısı, tedavisi ve her aşamasında kanser hastalarımızın yanında yer almaya, ülkemizde kanser ve tedavisi adına ortaya çıkan problemlere birlikte çözüm olmaya devam edeceğiz. Kasım-Aralık 2014 Actual Medicine 53

5 Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın Proje Yarışmasının Kazananları Belli Oldu Türkiye Diyabet Vakfı ve Sanofi işbirliği ile başlatılan Sen Bul Di ya - bet Kolaylaşsın proje yarışmasının kazananları belli oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Em - re Ceyhun ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Çağatay Yıldız ın icadı olan Şekerim projesi, yarışmanın birincisi oldu. Şekerim mobil uygulaması, has talar için düzenli kan şekeri, tansiyon gibi parametrelerin takibini yapan ve hatırlatan aplikasyon modeli sayesinde hekimlerin hastayı takip etmesini kolaylaştırıyor. Yarış - ma da ikinciliği, Diabetes Mellitus - Zorlukları Aşmak ve Yönetim Aile Hekimliği SMS Uygulaması ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Oktay Dokuz kazandı. Proje diyabetin daha iyi yönetilebilmesi amacıyla diyabet hastaları ile hekimler arasında iletişimi artırma üzerine kurulu kısa mesaj (SMS) modelini kapsıyor. Yarışmanın üçün cülüğünü D.A.K.S.B.O. projesi ile Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi İsmet Can Demirtaş kazandı. D.A.K.S.B.O ise hastanın kan şekeri ve doktor randevu takibini yapmak, bulunduğu konuma göre en yakın nöbetçi eczane ve hastane bilgisine ulaşmak, gerekli durumlarda tek tuş ile aile ve ambulansa ulaşabilmek gibi özellikleri içeren bir modele sahip. Yarışmada ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi nden Aylin Çiftkaya nın Kan Dolaşımını Arttıran Çorap projesi ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Arzu Güneysu nun Diabook projesine mansiyon ödülü verilirken, Mar - mara Üniversitesi Bilgisayar Mü - hen disliği öğrencisi Evrim Nur Çelik in DiYaşam uygulaması ise Türk Diyabet Vakfı Özel Ödülü ne layık görüldü. Janssen Türkiye Etik ve İtibar Derneği Üyesi Oldu Dünyanın en büyük sağlık şirketlerinden biri olan Johnson & Johnson ın ilaç grubu Janssen, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyesi oldu yılında Barron s Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Dünyanın En İtibarlı Şirketleri listesinde 5 inciliğe yükselen şirket, listede en üst sırada yer alan sağlık şirketi oldu. Araş tırmada şirketlerin itibarını belirleyen ana başlıklar güçlü yönetim, etkili iş stratejisi, rekabet üstünlüğü, etik uygulamalar ve yenilikçi ürünler olarak sıralandı. Janssen kurum kültürünün etik ilkelerden ve itibar yönetiminden güç aldığına dikkat çeken Janssen Türki - ye Genel Müdürü Asgar Ran - goonwala, TEİD üyeliği hakkında şu mesajları verdi: Toplum tarafından takdir edilmenin temelini güçlü itibar yönetimi oluşturuyor. İtibar kazanmak için önce güven oluşturmak gerekiyor. İlaç endüstrisi insan ve toplum sağlığına hizmet ediyor, insanın varlığı ve sağlığına dayalı ve yaşamı uzatan ilaçları toplumun hiz metine sunuyor. Dolayısı ile ilaç sektörü hasta ile ilaç arasında güçlü güven bağının en yüksek kalitede arandığı yegâne sektördür. Janssen olarak itibar yolculuğunda sürdürebilirlik, uyum kavramları ile adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin birlikte bir bütün olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. İtibar politikamızı yürütürken bu bilinçle faaliyet gösteriyoruz. Etik ve İtibar Derneği üyeliğimizin de bu vizyonumuzu pekiştireceğine, toplum sağlığına olumlu katkı sağlayacak bir iş birliği yaratacağına yürekten inanıyoruz. Daha sağlıklı Türkiye için yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanan Janssen Türkiye ailesi olarak, hastalarımız ve toplum sağlığı için hayata değer katan sonuçlar elde etmek istiyoruz. Yenilikçi ilaçlar geliştirerek, karşılanmamış ihtiyaçları önemseyerek ve aynı zamanda etik duruşumuzdan ödün vermeyerek toplum için yarattığımız değerin kalitesini hep ileriye taşımak için çalışıyoruz. İnanı - yoruz ki, itibar yolculuğumuzda TE- İD ile birlikte daha sağlıklı bir Türkiye için iş birliği içinde olacağız ve birlikte önemli çalışmalara imza atacağız. 54 Actual Medicine Kasım-Aralık 2014

6 Sağlık Bakanlığı Diyabet Posterlerini Ödüllendirdi rinolojisi ve Diyabet Derneği, Diya - bet Hemşireliği Derneği, Di ya bet Diyetisyenliği Derneği ve Diya bet le Yaşam Derneği de destek oldu. Maltepe Üniversitesi ve Anadolu Üni versitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin, Türkiye de diyabet konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirdikleri Biz Yanınız da - yız Diyabet Posterleri Projesi, Dün - ya Diyabet Günü etkinlikleri çer - çevesinde, Sağlık Bakanlığı Sağ lığın Geliştirilmesi Genel Müdür lüğü nün evsahipliği yaptığı törenle ödüllendirildi. Maltepe Üniversitesi, Ana - do lu Üniversitesi ve Lilly İlaç ın desteğiyle hayata geçen projeye Türki - ye nin diyabet alanında önde gelen sivil toplum kuruluşları; Türkiye Diyabet Vakfı, Türk Di ya bet Cemi - yeti, Türkiye Endok ri no lo ji ve Me - ta bolizma Derneği, Çocuk En dok - Üniversite öğrencilerinin diyabete bakış açılarını yaratıcılıkları ile birleştirerek topluma Biz Yanınız da yız mesajı verdikleri proje, diyabetten korunma yollarını ve tedavinin önemini anlatan 48 posterden oluşuyor. Törende Maltepe Üniversitesi öğrencileri Alara Akgün, Işıl Gü nak, Salih Apaydın ve Anadolu Üniversitesi öğrencileri Yunus Emre Çağdaş ile Buğra Balcı ya Sağlık Ba kanlığı tarafından özel ödül verildi. Poster - lerin, Sağlık Bakanlığı nın diyabet ve obezite ile mücadele kapsamında toplumda farkındalığı artırmak amacıyla kullanılması planlanıyor. Prematüre Bebekler İçin Bir Umut Doğuyor Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı ile yirmi dört gönüllünün başlattığı İlk Nefes sosyal sorumluluk projesinde, prematüre bebeklerin ilk nefeslerini daha iyi şartlarda alması hedefleniyor. Proje kapsamında erken doğan bebeklerin ihtiyaç duydukları tıbbi donanımın sağlanması, eksiklerin tamamlanması ve prematürelerin ailelerine sağlıklı bebekler olarak kavuşturulmaları amaçlanıyor. Anne ve Bebek Vakfı adına İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Neonatolog Prof.Dr. Yıldız Perk 17 Kasım Dünya Prematüre Gü nü ne dikkat çekerek, D.S.Ö. verilerine göre Türkiye nin %12 lik erken doğum oranıyla dünyada 56. sırada olduğuna ve yenidoğan kayıplarının %70 inin erken doğum nedeniyle gerçekleştiğine Serebral Palsi (spastik çocuk) ve çocukluk çağı körlüklerinin genellikle prematüriteden kaynaklandığını söyledi. Prof.Dr. Yıldız Perk; Her yıl ülkemizde doğan binlerce prematüre bebek için kuvöz ve tıbbi ekipman gereksinimi oldukça fazladır. İlk nefes projesi ile dünyaya zor şartlarda adım atmış prematüre bebeklere, daha iyi şartlar sağlamak, ailelerine sağlıklı olarak kavuşturmak ilk amacımız. Aynı zamanda toplumda farkındalık yaratarak projenin devamını sağlamak erken doğan tek bir bebeği bile kaybetmeyeceğimiz günlere ulaşmak arzusundayız dedi. Kasım-Aralık 2014 Actual Medicine 55

7 Dokun Bana Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı önemine değinmek adına gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda bize destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ederiz dedi. Sedef Hastaları Dayanışma Der - neği nin (SHHD) sedef hastalığına dikkat çekmek ve hastalığın bulaşıcı olmadığını aktarmak amacıyla başlattığı Dokun Bana fotoğraf yarışması sonuçlandı. SHHD Başkanı Mustafa Yıldırım ın ev sahipliğinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kam püsü nde düzenlenen törende kazanan ilk 3 fotoğraf açıklanarak fotoğraf sahiplerine ödülleri verildi. Yarışmanın birincisi Bolkan Gökçen olurken, ikincilik Veli Dölek ve üçüncülük ise Deniz Nida Şener in oldu. Finalistler sırasıyla, Canon 6D 50 MM 1.8 MM, Nikon D MM VR ve VR Olympus PEN E-P3 fotoğraf makinalarıyla ödüllendirildi. Kaza - nanlara ödülleri fotoğraf sanatçıları Mustafa Seven, Muammer Yanmaz ve Emre Yunus oğ lu tarafından takdim edildi. Tören sırasında bir konuşma yapan SHDD Başkanı Mustafa Yıldırım, Der nek olarak 10 yılı aşkın bir süredir sedef hastalarını en iyi şekilde temsil etmek, toplumu hastalık konusunda bilinçlendirmek ve hastalara en doğru bilgiyi ulaştırmak amacıyla çalışıyoruz. Sedef hastalığıyla ilgili çok önemli bir yanılgıya dikkat çekmek ve dokunmanın Törende İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler son sınıf öğrencilerinin Sedef Hastaları Dayanışma Der - neği ne destek amacıyla hazırladıkları farkındalık videosu ve sokak röportajları beğeniyle karşılandı. Ödül töreni sonunda katılımcılara yapılan sedef makyajı ile farkındalık yaratılmaya çalışan etkinliğin fotoğrafları SEDEFLEYASAM hesabıyla instagram adresinden paylaşıldı. Dokun Bana fotoğraf yarışması ve ser gisi dokunmak ana temasıyla; sevdiklerine dokunmak, hayata dokunmak, hayallere dokunmak gibi pek çok konuda, günlük hayatın için den, yaşam ve umut dolu fotoğraflardan oluşuyor. Sergide bulunan fotoğraflarla hastalığın bulaşıcı olmadığına dikkat çekmek amaçlanıyor. Somalili Doktorlar İç Hastalıklarında da Uzmanlaşacak Yeryüzü Doktorları, İstanbul Mede - ni yet Üniversitesi ve Benadir Üniversitesi ortaklığında ve TİKA nın des teğiyle 2013 yılında Somali de başlatılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Projesi devam ediyor. Genel Cerra - hi branşında başlayan uzmanlık eğitimlerine yeni katılımlar oldu ve asis tan sayısında 14 e yükseldi. Prof.Dr. Orhan Alimoğlu, Uzm.Dr. Hasan Erdem, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi nden Doç.Dr. Dede Şit ve Doç.Dr. Hasan Kayaba - şı, Yalova Üniversitesi nden Prof.Dr. Mesut Başak ve YYD Proje Yöne - ticisi Selimcan Azizoğlu ndan oluşan So ma li Tıpta Uzmanlık Programı (STUP) Ekibi, öncelikli olarak İç Has talıkları Uzmanlık programını başlatmak, Genel Cerrahi Progra mı nı değerlendirmek amacıyla Somali nin başkenti Mogadişu ya gitti Kasım 2014 tarihleri arasında Mo - ga dişu da Şifa Hastanesi bünyesinde çalışan STUP ekibi, İç Hastalıkları Uzmanlık giriş sınavını yaparak, toplam 7 asistanı programa dahil etti. İç Hastalıkları Uzmanlık öğren- 56 Actual Medicine Kasım-Aralık 2014

8 cilerinin eğitimleri bir kısmı Bağcılar Eği tim ve Araştırma Hastanesi nde ya pa cak şekilde planlandı. Eğitim odak lı ameliyatlar yapan ekip, TİKA nın des teği ve Benadir Üni - versitesi ile birlikte yürütülen Yer - yüzü Doktor ları İbn-i Sina Sağlık Meslek Yüksek okulu nu ziyaret etti. İkinci yılına giren okulda; hemşire - lik, ebelik, ecza ne teknisyenliği ve halk sağlığı bölümlerinde toplam 143 öğrenci bulunuyor. Okul, ilk mezunlarını hem şirelik ve ebelik bölümlerinde Mart 2015 te verecek. Program kapsamında İç Hasta - lıkları Uzman lık Programı için Bena - dir Üniversitesi nde açılış seramonisi düzenlendi. Seramoniye, uzman - lık ve İbn-i Sina öğrencileri ile öğretim görevlileri katıldı. Katılım cılara İslam da Bilim ile ilgili bir konuşma yapan Prof.Dr. Orhan Alimoğlu, cerrahinin geleceği ile ilgili de bir sunum gerçekleştirdi. Dijital İstismarı Önlemenin En Güçlü Yolu Dünyanın en büyük antivirüs yazılım kuruluşlarından olan ESET, NOD32 ve Smart Security ürünlerinin 8 inci sürümlerini kullanıma sundu. ESET NOD32 Antivirus 8 ve ESET Smart Security 8, Geliştirilmiş İstismar Önleyici ve kullanıcıları karanlık ağlardan uzak tutmaya odaklanan Botnet Koruması ile öne çıkıyor yılında botnet faaliyetleri %86 lık değer ile siber suçlarda en çok büyüyen kategori oldu. Dün - yada milyonlarca bilgisayar, uzaktan saldırmak ve kötü amaçlı yazılımları yaymak amacıyla etkilenmiş, büyük bir bilgisayar ağının parçası haline geldi yılında pek çok yüksek profilli botnet saldırısı meydana geldi. Bu gelişmeleri dikkate alan ESET, Botnet Koruması özelliğini geliştirdi. Sadece ESET Smart Security 8 de bulunan bu özellik sayesinde, kullanıcıların haberi olmadan bilgisayarlarından spam posta gönderilmesi ya da uzak sunuculardan gelen kötücül ataklar engelleniyor. Bu özelliğin akıllı teknolojisi, karakteristik düzensiz ağ iletişim desenlerini ortaya çıkarıyor ve böylece kullanıcıyı botnet ağının bir parçası olmaktan koruyor. 36. İstanbul Maratonu nda Toksöz Grup Gönüllüleri Adım Adım ekibi ile birlikte Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı için koştu. Sanovel İlaç ve Sanset Gıda gibi şirketleri bünyesinde barındıran Toksöz Grup, kurduğu koşu takımıyla farkındalık yaratmak ve Korunmaya Muhtaç Çocuklara dikkat çekmek amacıyla maratonda 10 km. koşusunda yer aldı. 17 gönüllünün katıldığı koşuda toplanan bağış ile Bolluca Çocuk ESET Türkiye Genel Müdür Yardım - cısı Alev Akkoyunlu, ESET NOD32 Antivirus 8 ve ESET Smart Security 8 in yeni özellikleriyle kullanıcılarına, maillerini kontrol ederken, internette gezinirken ya da çevrimiçi ban kacılık işlemlerini yaparken en gelişmiş seviyede güvenlik sağladığını belirterek şunları kaydetti: Bu - gün Türkiye de online alışverişin 40 milyar TL, online bankacılığın ise 2 trilyon TL yi aşan hacimlere ulaştığını görüyoruz. Bu yöndeki online imkânları giderek daha çok değerlendiren Türk tüketicisi, maalesef siber suçlular açısından cazip bir kullanıcı kitlesine dönüşmüş durumda. İşte bu noktada, 8 inci sürüm yazılımlarımız sistem açıklarından oluşabilecek istismarları önlemenin yanı sıra kullanıcıları bir botnetin parçası olmasını engelliyor. ESET böylece güvenli internetin keyfini sunuyor. ESET Türkiye CEO su Alain Soria ise; ESET NOD32 Antivirus ve ESET Smart Security, dünyada 100 mil - yonu aşkın kişi tarafından güvenle kullanılıyor. Ülkemizdeki her üç bireysel bilisayardan birinde ESET ürünü kullanılıyor. Ay nı şekilde KOBİ lerden holdinglere, kamu kurumlarından hastanelere, bankalara dek 11 bine yakın kurumsal müşterimiz var. Kullanı cı la rı mız bize güveniyor, çünkü çözümlerimizle onları dijital tehditlere karşı güncel önlemlerle koruyoruz şeklinde konuştu. Toksöz Grup Muhtaç Çocuklar Vakfı İçin Koştu Köyü nde yaşayan üç çocuğun bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak bağış toplandı. 105 bağışçıya ulaşan Toksöz Grup Gönüllüleri, yüz ve üzeri bağışçıya ulaşan tek şirket olma başarısını gösterdi. Kasım-Aralık 2014 Actual Medicine 57

10.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

10.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 10.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü ile 'Obeziteyle Mücadele' işbirliği protokolü İzmir

Detaylı

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI BASIN BÜLTENİ 17 Haziran 2015 OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor, çevre kirliliği her geçen gün artıyor ve ülkemiz enerji için

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

15.04.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

15.04.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 15.04.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Asistan hekimlerin haftada 80 saatin üstünde çalışaması yasaktır Eğitim ve seminer

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM 2017 KAMPANYAMIZA KATILIN

YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM 2017 KAMPANYAMIZA KATILIN BASIN YAPABİLİRİZ. BİLDİRİSİ YAPABİLİRİM. YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM 2017 KAMPANYAMIZA KATILIN TÜRK ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU DERNEĞİ 4 Şubat 2017 Du nya Kanser Gu nu : Ankara Dünya Kanser Günü Nedir? Her

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

1-7 NİSAN KANSER HAFTASI

1-7 NİSAN KANSER HAFTASI 1-7 NİSAN KANSER HAFTASI 1-7 nisan Kanser haftası nedeniyle Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, bir açıklama da bulundu. Bu konuda ki açıklama metni aynen şöyle: 01-07 Nisan Tüm Dünyada halkı

Detaylı

ACIBADEM BODRUM HASTANESİ

ACIBADEM BODRUM HASTANESİ ACIBADEM BODRUM HASTANESİ KANSERE İNAT, EL ELE HAYAT DEDİ Acıbadem Bodrum Hastanesi, en sık görülen kanser türlerinin başında gelen kolon ve meme kanserine karşı farkındalık yaratmak için Kansere İnat,

Detaylı

Mobil SGK Araçları Yollarda

Mobil SGK Araçları Yollarda Mobil SGK Araçları Yollarda ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -SOSYAL GÜVENLİKTEKİ GÜVENSİZLİK DÖNEMİNİ KAPATIP, SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ YENİDEN İNŞA ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ -HEDEFİMİZ CUMHURİYETİMİZİN

Detaylı

H.İBRAHİM PETEKKAYA Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Antalya-Mart 2014

H.İBRAHİM PETEKKAYA Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Antalya-Mart 2014 İDARİ HİZMET, HUKUKİ ve İNSANİ SORUNLAR H.İBRAHİM PETEKKAYA Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Antalya-Mart 2014 İDARİ HİZMET Hekimler; Her geçen gün mesleki bilgilerini yerine getirmekten uzaklaşmakta,

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Sürdürülebilir Marka Şehir: İzmir Araştırması ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Araştırmanın Amacı İzmir in sürdürülebilirlik konusunda bir marka şehir olması yolunda İzmir de yapılan / yapılması

Detaylı

BODRUMUN GİRİŞİMCİ KADINLARI YÜZDE 90 BAŞARILI

BODRUMUN GİRİŞİMCİ KADINLARI YÜZDE 90 BAŞARILI BODRUMUN GİRİŞİMCİ KADINLARI YÜZDE 90 BAŞARILI BODTO da gerçekleştirilen ve 50 saat süren eğitimlerde, kadın girişimcilerin, işletmelerinin sürdürülebilirliği için ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini ve vizyonu

Detaylı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir?

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir? KAÇUV DA GÖNÜLLÜLÜK Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir? Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Nerede yaşam varsa, orada umut vardır felsefesi ile, ebeveynlerinin maddi sorunları nedeniyle tedavileri

Detaylı

TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME & KONTROL PROGRAMI - UDAİS - Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve Diyabet Koordinatörü 25/05/2012, 2.

TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME & KONTROL PROGRAMI - UDAİS - Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve Diyabet Koordinatörü 25/05/2012, 2. TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME & KONTROL PROGRAMI - UDAİS - Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve Diyabet Koordinatörü 25/05/2012, 2. UDAİS, İstanbul SERDAR GÜLER Amasya Trabzon Samsun Anadolu Lisesi Hacettepe

Detaylı

Yeme Davranışlarının SAĞLIK ETKİLERİ. Ziyneti Kocabıyık Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü

Yeme Davranışlarının SAĞLIK ETKİLERİ. Ziyneti Kocabıyık Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Yeme Davranışlarının SAĞLIK ETKİLERİ Ziyneti Kocabıyık Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Bu yılın konusu yeme davranışının etkileri Bu yılın cevap aranan soruları ise: Toplum sağlığının iyileştirilmesinde

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

KATARAKT. Siz görürseniz onlar da görecek...

KATARAKT. Siz görürseniz onlar da görecek... KATARAKT Siz görürseniz onlar da görecek... 1 Katarakt Türkiye de genellikle yaşlılarda görülen ve tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; Afrika kıtasında yaşın yanı sıra kötü beslenme,

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI AMAÇ HEDEF ETKĐNLĐKLER BAŞLAYIŞ TARĐHĐ Yalova Đli KHH Đl Eylem Planını Oluşturmak Eğitim faaliyetlerinin

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündem

Pazartesi İzmir Basın Gündem 21.03.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem İZMİR İN KALBİ İKÇÜ DE ATIYOR! İzmir de kalp nakli gerçekleştiren ikinci merkez olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, iki

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Karabük Alzheimer Derneği organizasyonluğunda üniversitemiz ev sahipliğinde Yaşlılık-Bunama ve Alzheimer Hastalığı Tanıtım ve Bilinçlendirme

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, Türkiye nin yerinde sağlık ve bakım çözümleri sunan ilk ve en büyük kuruluşudur.

Detaylı

SEDAŞ A SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ÖDÜLÜ

SEDAŞ A SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ÖDÜLÜ SEDAŞ A SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ÖDÜLÜ Yıldız Akköklüler Yarışması Ödüllendirme Süreci nin kazanan şirketleri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Ödül alan şirketler arasında SEDAŞ

Detaylı

18 KASIM 2015 DÜNYA KOAH GÜNÜ

18 KASIM 2015 DÜNYA KOAH GÜNÜ 18 KASIM 2015 DÜNYA KOAH GÜNÜ TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ 18 Kasım Dünya KOAH Günü olması sebebiyle merkez ve tüm ilçelerde etkinlikler düzenlenmiştir. Yerel Medyada 18 Kasım Dünya KOAH

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER

ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 1 ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 2 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYNAKLARIYLA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER: 3 Sağlığın Adresi Spordan

Detaylı

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE ANNELİK OKULU FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE ANNELİK OKULU FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE ANNELİK OKULU FAALİYET RAPORU Sağlık Bakanlığı nın Dünya Sağlık Örgütü yle yaptığı ortak çalışmaya göre Türkiye de 8,5 milyon obez (Şişman)

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

24.09.2013. Mobilleşen Dünyada Sağlık Hizmetleri. Hedefler Mega Trendler Paydaşlar Zorluklar Neler Bekleyebiliriz

24.09.2013. Mobilleşen Dünyada Sağlık Hizmetleri. Hedefler Mega Trendler Paydaşlar Zorluklar Neler Bekleyebiliriz Mobilleşen Dünyada Sağlık Hizmetleri 1 Daha fazla kişiye hizmet ulaştırmak Hasta sonuçlarının iyileştirilmesi Sürdürülebilir maliyetler Dünyanın %90 ı mobil iletişim ağları tarafından kapsanıyor (2010)

Detaylı

TOHUM Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ADIMLARIMIZ OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN

TOHUM Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ADIMLARIMIZ OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN TOHUM Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ADIMLARIMIZ OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN TOHUM Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı BİZ KİMİZ? TOHUM OTİZM VAKFI Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı,

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

Hakkında ARGE SECOPS EĞİTİM MSSP SOME / SOC PENTEST. BGA Bilgi Güvenliği A.Ş.

Hakkında ARGE SECOPS EĞİTİM MSSP SOME / SOC PENTEST. BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. 1 Hakkında BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. ARGE 2 Siber güvenlik dünyasına yönelik, yenilikçi profesyonel çözümleri ile katkıda bulunmak amacı ile 2008 yılında kurulan BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. stratejik siber

Detaylı

Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri

Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri TED-MEB İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri TED Genel Merkezimiz ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 21 Ekim 2014 tarafından imzalanan protokol kapsamında,

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ PROJENİN ADI İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE PROJENİN SAHİBİ BOZKURT ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN SÜRESİ 1 YIL (2015-2016) PROJENİN ÖZETİ Bozkurt

Detaylı

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediyatri Bilim Dalı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ACIBADEM BODRUM A ONKOLOJİ MERKEZİ AÇTI

ACIBADEM BODRUM A ONKOLOJİ MERKEZİ AÇTI ACIBADEM BODRUM A ONKOLOJİ MERKEZİ AÇTI SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLMASI BEKLENİYOR Muğla ve Ege Bölgesi için büyük önem taşıyan Onkoloji Merkezi, Acıbadem Bodrum Hastanesi bünyesinde hizmete

Detaylı

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor Reel Sektörün Çarkı Faktoring, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin in katıldığı sempozyumda değerlendirildi. Faktoring sektörü

Detaylı

Otomotiv endüstrisinde geleceğin fikirleri, tasarımları ve projeleri her yıl yarışıyor.

Otomotiv endüstrisinde geleceğin fikirleri, tasarımları ve projeleri her yıl yarışıyor. Otomotiv endüstrisinde geleceğin fikirleri, tasarımları ve projeleri her yıl yarışıyor. "Türkiye Otomotiv Sektöründe 3. Ar-Ge Proje Pazarı ve 3. Komponent Tasarım Yarışması T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği

Detaylı

Bilindiği gibi TÜBİTAK tarafından desteklenen Cumhuriyet Üniversitesi Akademik

Bilindiği gibi TÜBİTAK tarafından desteklenen Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Bilindiği gibi TÜBİTAK tarafından desteklenen Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı

BODRUM BAHÇEŞEHİR ÖĞRENCİLERİNDEN

BODRUM BAHÇEŞEHİR ÖĞRENCİLERİNDEN BODRUM BAHÇEŞEHİR ÖĞRENCİLERİNDEN OKULLARI ACIBADEM HASTANESİ ONKOLOJİ MERKEZİ İÇİN MORAL SERGİSİ Bodrum Bahçeşehir Okulları öğrencilerinin yaptıkları resimler Acıbadem Hastanesi Onkoloji Bölümü nde sergilenmeye

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

MAHIR KAYNAK VEFAT ETTI

MAHIR KAYNAK VEFAT ETTI MAHIR KAYNAK VEFAT ETTI Portal Adres : www.yenisafak.com.tr İçeriği : Gündem : http://yenisafak.com.tr/gundem/mahir-kaynak-vefat-etti-2081631 Tarih : 15.02.2015 1/3 MAHIR KAYNAK VEFAT ETTI 2/3 MAHIR KAYNAK

Detaylı

YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM KONUŞAN ELLER

YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM KONUŞAN ELLER BASIN BİLDİRİSİ YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM KONUŞAN ELLER TÜRK ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU DERNEĞİ 3 Şubat 2016 Du nya Kanser Gu nu : Ankara Konuşmacılar Prof. Dr. Tezer Kutluk Uluslararası Kanser Kontrol Örgu

Detaylı

KALKINMA HABERLERİ 30 EYLÜL 2010 ZAMAN KOBİ'LERE 100 MİLYON DOLARLIK DESTEK DenizBank, Garanti Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası, KOBİ'lerin orta ve uzun vadeli finansmana erişim imkanlarını artırmak

Detaylı

Dr. A. Hakan ERSĐN Sağlık Müdür Yardımcısı KHH Đl Kurul Başkanı

Dr. A. Hakan ERSĐN Sağlık Müdür Yardımcısı KHH Đl Kurul Başkanı YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL KURUL TOPLANTISI Tarih: 10/08/2011 1- Türkiye KHH (Kronik Hava Yolu Hastalıkları) Eylem Planı Đl Kurul üyelerinin

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004 EVDE BAKIM HİZMETLERİ Ayşe Güler Aralık 2004 Tanım Bireylere yaşam siklusu içinde, kendi yerleşim alanlarında sağlık hizmeti sağlayan, sağlık bakım sunum sisteminin geniş ve bütüncül bir parçasıdır. Diyabet

Detaylı

FAZLA SU HÜCRELERİ ŞİŞİRİYOR

FAZLA SU HÜCRELERİ ŞİŞİRİYOR FAZLA SU HÜCRELERİ ŞİŞİRİYOR Yeni yapılan çalışmalar birçok insanın egzersiz sırasında veya sonrasında çok fazla su tükettiğini ortaya koyuyor. Clinical Journal of Sport Medicine de yayımlanan çalışma,

Detaylı

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / 2016 Türkiye nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasının 16 ncısında dikkat çekici değişimler var. 2013, 2015 yıllarının lideri Koç Holding, liderlik koltuğuna iyice yerleşti.

Detaylı

T.C AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR

T.C AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR 1 T.C AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı internet adresinde duyuru ve gerekli tüm bilgiler yer almaktadır. www.ab.gov.tr)

Detaylı

Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı

Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ: -YENİ BİR BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANINI TAMAMLAMIŞ DURUMDAYIZ, BU EYLEM PLANIMIZ BÜYÜME VE İSTİHDAM ODAKLI -EYLEM PLANINDA

Detaylı

TED OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ BÖLGESEL EĞİTİMLERİ

TED OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ BÖLGESEL EĞİTİMLERİ TED OKULLARI ÖĞRETMENLERİ EĞİTİMLERİ İNGİLİZCE BÖLGESEL 10.01.2015 tarihinde TED okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerini arttırmak amacıyla TED Samsun Koleji nde Bölgesel

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/ Multi STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı Arka Plan

Detaylı

Enerji, bankacılık, finans, telekomünikasyon gibi önemli sektörler Sinara Labs ile siber saldırılar a karşı güvende

Enerji, bankacılık, finans, telekomünikasyon gibi önemli sektörler Sinara Labs ile siber saldırılar a karşı güvende Enerji, bankacılık, finans, telekomünikasyon gibi önemli sektörler Sinara Labs ile siber saldırılar a karşı güvende Siber saldırı seviyesinin hiç olmadığı kadar yükseldiği şu günlerde, Sinara Labs sunduğu

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Gen haritasının ne kadarı tamamlandı DNA'nın şimdiye kadar yüzde 99'u deşifre edildi.

Gen haritasının ne kadarı tamamlandı DNA'nın şimdiye kadar yüzde 99'u deşifre edildi. Bilim dünyası, yaşamı alt üst edecek yeni bir gelişmeye daha imza atarak insan DNA'sının şifresini çözmeyi başardı. Çıkarılan 'gen haritası' sayesinde kalp ve kanser hastalığı tarihe karışacak ve insan

Detaylı

BİZ KİMİZ? Yani herhangi bir bilgisayardan veya web browser ı olan bir mobil cihazdan GZONE a kolayca ulaşırsınız.

BİZ KİMİZ? Yani herhangi bir bilgisayardan veya web browser ı olan bir mobil cihazdan GZONE a kolayca ulaşırsınız. MEDYA KIT BİZ KİMİZ? GZONE, Türkiye nin tek eşcinsel yaşam ve kültür dergisidir. GZONE, hem aylık yayınlanan online dergisi hem de her gün sıklıkla güncellenen web sitesiyle hedef kitlesine ulaşır. Türkiye

Detaylı

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr 2015 Sosyal Medya Kulübü SMÖ 2015 Takvim Dijital Dünya da Biz Benzer Etkinlikler Sponsorluk Türleri Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Gold Sponsor Silver Sponsorluk Kategori Sponsorlukları Diğer Sponsorluklar

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE KULÜBÜ YEŞİL SEKTÖR TANITIM DOSYASI HAKKIMIZDA Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Kulübü (YTÜÇEV); sürdürülebilir gelişim sürecinde sanayi, sosyal yaşam ve çevre boyutlarının

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Adres :Elif KOYUNCUOĞLU :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul Telefon-GSM : 0 542 435 42 00 e-mail Doğum yeri

Detaylı

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI 2 0-21 Ara lık 2 0 1 7 Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre 34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI Üretim İnnovas yon S ü rdü rü lebilir Kalkınm a S ü reç Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Sayısal Paz ar Ekonomi

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Mart 2016 İstanbul, Sheraton Hotel&Convention Center

Detaylı

GÖREVLENDIRME KARARLARI

GÖREVLENDIRME KARARLARI Portal Adres GÖREVLENDIRME KARARLARI : www.hakimiyet.com İçeriği : Gündem Tarih : 21.01.2015 : http://www.hakimiyet.com/genel/gorevlendirme-kararlari-h783915.html 1/3 GÖREVLENDIRME KARARLARI 2/3 GÖREVLENDIRME

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ MESLEK LĐSESĐ MEMLEKET MESELESĐ BURSĐYER BULUŞMALARI KAYSERĐ BASIN YANSIMALARI 14 KASIM 2010 14 Kasım 2010 YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

Detaylı

SINAVLAR BIR SAAT ILERI ALINDI

SINAVLAR BIR SAAT ILERI ALINDI SINAVLAR BIR SAAT ILERI ALINDI Portal : www.cnnturk.com İçeriği : İletişim Teknolojileri Tarih : 07.01.2017 Adres : http://www.cnnturk.com/turkiye/sinavlar-bir-saat-ileri-alindi Sınavlar bir saat ileri

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI 2016-2017 Öğretim Yılı Birinci Dönem Karne ve Ödül Töreni, 20 Ocak 2017 Cuma günü, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI FAALİYET RAPORU (9-15 MART 2015) TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ

PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI FAALİYET RAPORU (9-15 MART 2015) TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI FAALİYET RAPORU (9-15 MART 2015) TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ İlimizde, merkez ve tüm ilçelerde 9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri, düzenlenmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. AtakanSeniz. Türk medyasını Üniversite Medya Birliği şekillendirecek. HAKKIMIZDA YÖNETİM KURULU EKİPLERİMİZ

İÇİNDEKİLER. AtakanSeniz. Türk medyasını Üniversite Medya Birliği şekillendirecek. HAKKIMIZDA YÖNETİM KURULU EKİPLERİMİZ 03 04 06 08 09 10 12 13 HAKKIMIZDA YÖNETİM KURULU EKİPLERİMİZ DESTEKÇİLERİMİZ ve İŞ ORTAKLARIMIZ İSTATİSTİKLERİMİZ NERELERDEYİZ? ETKİNLİKLERİMİZDEN BASINDA BİZ İÇİNDEKİLER Türk medyasını Üniversite Medya

Detaylı

20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 4 Yılda 40 Kat Öğrenci Kuruluşundan bu yana geçen dört senede öğrenci sayısını kırka katlayan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkiye nin ilk on üniversitesi

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

KAMU SİBER GÜVENLİK GÜNÜNE HOŞGELDİNİZ

KAMU SİBER GÜVENLİK GÜNÜNE HOŞGELDİNİZ KAMU SİBER GÜVENLİK GÜNÜNE HOŞGELDİNİZ SİBER GÜVENLİK FARKINDALIĞI 01.11.2013 Koray ATSAN korayatsan@kamusgd.org.tr Derneğimiz hakkında Kamu Siber Güvenlik Derneği 2013 yılında kuruldu. Temel Amaç : Ülkemizde

Detaylı

KEMIK ERIMESI ERKEKLERI DE TEHDIT EDIYOR

KEMIK ERIMESI ERKEKLERI DE TEHDIT EDIYOR Portal Adres KEMIK ERIMESI ERKEKLERI DE TEHDIT EDIYOR : http://haberdekisesiniz.com İçeriği : Haber Tarih : 24.10.2016 : http://haberdekisesiniz.com/haber/59433/kemik-erimesi-erkekleri-de-tehdit-ediyor.html

Detaylı