Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler"

Transkript

1 14 Mart 2015 Basında Sağlık Ödülleri İçin Başvurular Devam Ediyor Toplum sağlığının sorunlarının geliştirilmesi ve çözümü, sağlık çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda gerçeklere dayalı, araştırmacı çalışmalar yapan basın mensupları ve basın-yayın organlarını teşvik etmek ve ödüllendirmek amacı ile İstanbul Tabip Odası nca 14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenen Basında Sağlık Ödülleri başvuruları için son tarih 9 Şubat 2015 olarak belirlendi. Yazılı basın haber, yazılı basın araştırma, karikatür, güncel yazılar (fıkra, yorum, makale), rad yo programı, TV haber, TV araştırma, TV program dergi haber/ araş tırma, internet gazeteciliği bölümlerinde verilecek ödüllere bütün basın mensupları aday gösterebilecek. Her aday bir dalda ödüle aday gösterilebilecek. Adaylar kişisel olarak başvurabilecekleri gibi, gazete, dergi, ajans, TV kanallarının yönetimleri veya diğer meslektaşları tarafında da aday gösterilebilecek, he kimler de Basın Sağlık Ödülleri için aday gösterebilecekler. Ödül seçici kurulu; Türkiye Gaze - teci ler Cemiyeti, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği/ESAM, Gaze te temsilcisi, ulusal yayın yapan bir TV temsilcisi, İstanbul Tabip Odası Yö - netim Kurulu tarafından oluşuyor. Anı Plaketi ve Ödül Belge si n - den oluşan ödüllerin 14 Mart 2015, Cumartesi günü 14 Mart Tıp Haf - tası ödül töreninde verileceği, İs - tan bul dışından gelen ödül sahiplerinin ise ulaşım giderlerinin İstanbul Tabip Odası tarafından karşılanacağı bildirildi. Parkinson Hastalığı ve El Titremesi Geni Bulundu Bilim insanları Parkinson hastalığı ve esansiyel tremor gelişiminden sorumlu geni buldular. Özellikle bir iş yaparken ellerin titremesi (esansiyel tremor) insanlarda görülen en sık hareket bozukluğu, ciddi bir maluliyet sebebi. Bu rahatsızlığa tüm dünya nüfusunda yaklaşık yüzde 1, yaşlı nüfusta ise yüzde 4 gibi sık oranlarda karşılaşılıyor. Bilkent Üniversitesi ve University of Washington araştırmacıları, Hacet - te pe ve Ankara Üniversitesi nden klinisyenlerle yaptıkları ortak araştırma kapsamında yaklaşık 400 yıldır Orta Anadolu da yaşadığı bilinen bir ailede bu sorunun yanıtını buldular. Bu buluş ile insanlarda en sık gözüken iki farklı hareket bozukluğunun ortak sebebi ilk kez tanımlandı. Bu buluştan sonra yeni tedavilerin önünün açılması bekleniyor. Araştırma ekibi aralarında akrabalık bulunan, bunun yanında el titremesi ve Parkinson hastalığı görülen bu büyük ailenin altı nesline ulaşarak tüm genom dizilimini ve kapsamlı aile ağacı çizimlerini yaparak, nörolojik incelemelerini yürüttüler. Yak - laşık 5 yıl süren, bu aile yanında 55 adet farklı büyük ailenin de karşılaştırmalı incelemesi sonucunda mitokondrilerde görev yapan bir serin proteaz olan HTRA2 geninin her iki hastalığın da ortak nedeni olduğunu gösterdiler. HTRA2 geninde bulunan mutasyonun farelerde de Parkinson hastalığına benzer bulgulara neden olması güçlü ve bağımsız bir delil olarak dikkat çekti. Araş tır - ma, Amerikan Bilimler Aka de misi nin yayın organı Pro ceedings of the National Academy of Sciences, USA de yayınlandı. Araştırmanın sorumlu yazarlarından Bilkent Üniversitesi, Ulu sal Nanoteknoloji Araştırma Mer kezi öğretim üyesi Dr. Ayşe Begüm Teki - nay Şimdi yaklaşık 100 ailede yeni genleri araştırıyoruz. Bunun için TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projemiz bulunuyor dedi. Araştırmanın yöneticilerinden, Tür - ki ye Bilimler Akademisi üyesi ve Bil - kent Üniversitesi Fen Fakültesi De - kanı Prof. Tayfun Özçelik; Kuv - vetle inanıyorum ki kompleks hastalıklarla ilgili yeni hastalık genlerini önümüzdeki dönemde aydınlatmaya devam edeceğiz derken, Ame ri - kan Bilimler Akademisi üyesi Uni - 50 Actual Medicine Kasım-Aralık 2014

2 versity of Washington öğretim üyelerinden ve Lasker ödülü sahibi ünlü genetikçi Prof. Mary-Claire King ise Dr. Tekinay ın araştırmaları bilim dünyası için yeni bir umut oldu. Bilkent, Hacettepe ve An kara Üniversitesi ekiplerinin Par kinson hastalığı ve el titremesi alanlarına çok değerli katkıları olmakta, bunun gelecekte artarak devam edeceğine, tedavinin önünü açacağına inanıyorum dedi. KOAH ın Hastaya ve Kamu Kaynaklarına Maliyeti Büyük GSK tarafından yapılan açıklamada, ağır bir solunum hastalığı olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hasta lığı - nın (KOAH), dünyada ve Türkiye de her geçen gün etkisini artırdığına dikkat çekildi. Ülkemizde her yıl binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açan KOAH ın tedavisi kamu kaynaklarına önemli bir maliyet de getiriyor. Türkiye de yılda 26 bin hasta KOAH nedeni ile yaşamını yitirirken, KOAH alevlenmesi geçiren bir hastanın Türkiye ye maliyeti ise 10 bin TL yi geçebiliyor. GlaxoSmithKline ın (GSK) desteği ile Prof.Dr. Mehmet Polatlı ve Prof. Dr. Simten Malhan tarafından hazırlanan KOAH ın Türkiye deki Mali - yeti başlıklı sağlık ekonomisi çalışması, hastalığın Türkiye ekonomisine yükünü ortaya koyuyor. Bir hastalığın toplumda görülmesinin sadece bireyin veya devletin harcadığı parasal maliyetler değil, aynı zamanda manevi maliyetler ve hastalıktan dolayı erken ölümlerin, sakatlanmanın ve işgücü kaybının maliyeti anlamına geldiğini belirten Prof.Dr. Mehmet Polatlı Ülkemiz için önemli bir hastalık olan KOAH, hem ekonomik hem de toplumsal yüktür. Bu çalışma ile KOAH alevlenmelerinin Türkiye ye olan ekonomik yükünü ortaya koymak istiyoruz dedi. Çalışmada ortaya konan maliyet hesabı hakkında bilgi veren Prof.Dr. Simten Malhan ise: KOAH alevlenmeleri sırasında istenebilecek tedavi masraflarının yoğunluğu düşünüldüğünde, KOAH alevlenmeleri maliyetinin hasta başına 10 bin TL ye kadar çıkabileceği tahmin edilmektedir şeklinde konuştu. Tümüyle ortadan kaldırılamamakla birlikte, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan KOAH ın doğ - ru şekilde ele alınması sayesinde hastalığın doğrudan ve dolaylı ortaya çıkan maliyetlerinin azaltılmasının mümkün olabileceğinin bildirildiği açıklamada, KOAH ın erken teşhisi, doğru şekilde tedavisi, hastanın tedaviye uyumu sayesinde hastalığın neden olduğu maliyetleri azaltmanın da mümkün olduğu kay dedildi. Akciğer Kanseri 5-7 Yıl İçinde Ölümcül Olmaktan Çıkacak Avusturya Graz Üniversitesi Pato lo ji Enstitüsü nden Prof. Helmut Popper, sürdürülen çalışmalar sayesinde, önümüzdeki 5-7 yıl içinde akciğer kanserinin ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıp kronik bir hastalığa dönüştürüleceğini de ifade ederek şöyle konuştu: Geçmişte elimizde sadece kemoterapi vardı. Ne yazık ki hastaların çoğu kemoterapiden yarar elde edemiyordu. Ama artık hastaları seçiyoruz. Her kanserin genetik bir profili var. Bu kanserlerle mücadele etmekte olan hastalara genetik profile özel hedefli tedaviler veriliyor te akciğer kanserinde ilk kişiye özel tedavi kullanılmaya başlandı. Bu hedefli tedaviler- Kasım-Aralık 2014 Actual Medicine 51

3 le klasik kemoterapiye göre daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Nere dey se her altı ayda bir akciğer kanserinde yeni bir hedefi keşfediyoruz. Önümüzdeki 5-7 yıl içinde akciğer kanseri içinde EGFR, ALK, ROS gibi farklı gen mutasyonları taşıyan 20 farklı hasta grubuna özel 20 farklı ilaç grubundan bahsedeceğiz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz akciğer kanserinin en yüksek oranda görülen kanserler arasında olduğunu belirterek Er - ken fark edildiğinde tedavi seçeneklerinin başarı şansı artmaktadır şeklinde konuştu. Son yıllarda kanser tedavisinde tek bir tedavi uygulamasından kişiye özgü tedavi yak laşımına geçildiğini vurgulayan Prof.Dr. Öz şunları kaydetti: Ak - ciğer kanserlerinin yarısından fazlasında tümör gelişiminde rol oynayan genetik değişiklikler artık bilinmektedir. Böylece hastalara etkili ve çok daha az yan etkisi olan tedaviler uygulanabiliyor. Bu ajanlar klasik kemoterapi ilaçlarının aksine sadece hedef tümör hücrelerine etki ediyor ve vücudun savunma ve diğer hücrelerini yok etmiyor. Böyle - ce hastalar tedavi süresince normal yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Kan - ser teşhisi ve tümörün genetik tipinin belirlenmesi için gerekli moleküler-genetik testler, onkolog ile patoloğun yakın ilişkide olmasıyla daha kolay ve daha kısa sürede gerçekleşebiliyor. Bu sayede hasta açısından da zaman kaybı önlenmiş oluyor. Türk Diyabet Vakfı Diyabet İçin Alınması Gereken Önlemleri Hatırlattı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeni ile Türkiye Diyabet Vakfı Baş - kanı Prof.Dr. M. Temel Yılmaz bir açıklama yayımladı. Türkiye nin Av rupa da diyabetin en fazla artış yaşandığı ülke olduğunu belirten Prof.Dr. Yılmaz, ülkemizde diyabetin 10 yıl içinde yüzde 100 artarak, Avrupa nın 4 katı artış gösterdiğini ve bu artışın beklenen oranı 2 ye katladığını açıkladı Diyabet Atlası verilerine göre Türkiye de diyabetin görülme sıklığının yüzde 14.5 e yükseldiğini, ülkemizin çok büyük popülasyonu kapsayan ve çok hızla yayılan ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya olduğunu bildiren Prof.Dr. Temel Yılmaz, diyabetin yaşam boyu süren bir hastalık olduğunu, süreç içinde ciddi organ hasarları gelişebildiğini ve birçok hastalığı tetiklediğini belirtti. Bu nedenle diyabetle etkin mücadelede, devlet, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin ortak ve koordineli iş birliği ve multidisipliner yak laşımının gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Temel Yılmaz, açıklamasında diyabetle etkin mücadele için 8 çözüm önerisini şu şekilde sıraladı: Ülkemizde diyabet ve obezite ile Diyabet Köyü İçin 15 Günde 2 Milyon Adım Atıldı Türkiye Diyabet Vakfı ile diyabet tedavisi alanında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretme hedefiyle çalışmalar yürüten AstraZeneca nın mücadelede uzman hekim sayısının artırılması, sağlıklı beslenme için devlet tarafından önlemler alınması, diyet ve diyabetik ürünlerin fiyatlarının ucuzlatılması, şeker, beyaz un ve tuz tüketiminin azaltılması için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ile etkin kampanyaların düzenlenmesi, tüm besin ve gıda öğelerinin kalori, karbonhidrat ve yağ oranlarını belirten etiketlerinin görünür ve okunur şekilde yazılması, egzersiz ve sporun gençlerden başlayarak teşvik edilmesi, diyabet hasta eğitimlerinin yaygınlaştırılması, üniversite ve devlet hastanelerinde diyabetli hastanın bakımı, eğitimi ve organ hasarlarının taramasının tek merkezde yapılacağı Diyabet Merkezleri nin sayısının artırılması ve yasalarla özel koruma altına alınmasının sağlanması. başlattığı Adımı Tarihe Yazdım mobil kampanyası hızla büyüyor. 52 Actual Medicine Kasım-Aralık 2014

4 Diyabetle mücadelede, halkı bilinç - lendirmek ve kalıcı sağlık alanları yaratma hedefiyle Adımı Tarihe Yazdım mobil aplikasyon uygulaması üzerinden başlatılan kampanyaya, İstanbul Büyükşehir Beledi - yesi de destek veriyor. İstanbul un farklı noktalarında, halkın yoğun geçiş yaptığı bölgelere yerleştirilen billboard ve afişlerde, Adımı Tarihe Yazdım kampanyasına katılım çağrısı yapılıyor. İlk 15 günde 2 milyon adıma ulaşılan kampanyada, dünya çevresinde bir tur olan 40 bin kilometre 62 milyon adımla tamamlandığında, ülkemiz Avrupa nın en büyük diyabetle yaşam ve eğitim merkezine sahip olacak. Bu sayede, Türkiye nin dört bir yanından katılımcılar, diyabete karşı atacakları adımlarla, Diyabet Köyü nün yükselişinde tarihe iz bırakacak. Adımı Tarihe Yazdım Kampan ya - sı nın ana mecrasını, Türkiye de diyabet farkındalığı yaratarak, sporu teşvik etme hedefi taşıyan adım sayma uygulaması oluşturuyor. Uy gulamayı web sitesinden, Google Play ve Apple Store dan akıllı cihazlarına yükleyen kullanıcılar, attıkları her adımla, Diyabet Köyü nün kurulmasına katkı sağlıyor. İstanbul İli, Şile İlçesi, Doğancılı Kö - yü nde bulunan m 2 alanlı arsanın 29 yıllığına Türkiye Diyabet Vakfı adına tahsisi yapılan Avrupa nın en büyük Diyabet Kö yü nün inşaatına başlandı. Konak la ma imkanı da sunacak olan Diyabet Köyü nde yüzme havuzları, basketbol, voleybol ve tenis sahaları, açık hava tiyatrosu, konferans salonu, eğitim ve seminer odaları gibi her türlü ihtiyacı karşılayacak alanlar oluşturulacak. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kanser Hasta Dernekleri İle Elele Yürüdü Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) Üyeleri Avrasya Marato - nu na Hasta Dernekleri ile birlikte katıldı. Dernek ana amaçlarından biri olan kanser farkındalığını arttırmak amacıyla Kanserle Dans hasta derneği ve yüzlerce hasta ile birlikte yürüdü. TTOD Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip yürüyüşe katılmalarının en önemli nedenlerinden birinin halkı fiziksel aktiviteye teşfik etmek olduğunu belirterek şu mesajları verdi; Kan - ser önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Fiziksel aktivitenin kan serin önlenmesine, tedavisine ve seyrine katkısı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Egzersiz yapanlarda kanser daha az görülüyor hem de hastalığın seyri daha iyi oluyor. Bu bilimsel gerçeklere dikkat çekmek amacıyla biz de Avrasya Maratonu nda hastalarımızla birlikte yürüdük. Maalesef toplumda sporun ve egzersizin önemi henüz yeterince kavranmamış durumdadır. Hekimler dahil çoğumuz ne yazık ki, egzersizi bir yaşam biçimi haline getirmiyoruz. Bir diğer vurgulamak istediğimiz husus da; bu mücadelede hekimle hastanın yan yana, omuz omuza, elele yürümesinin çok önemli olduğudur. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak bu yolda özellikle bilime güvenilmesini istiyoruz, bilimin dost eli her zaman hastalarımızla olacaktır. TTOD Üyesi Prof Dr. Alper Sevinç de; Halkımız ve hastalarımız ile her platformda birlikte olmak adına Avrasya Maratonu nda, amacımız hastalarımızın kanserle birlikte sürdürdükleri yaşamlarının her anında yalnız olmadıklarını gösterip psikososyal destek vermektir. Bu destek hem internet sayfamız üzerinden (www.kanser.org), hem de sosyal medya üzerinden artarak devam edecektir. Tıbbi Onkologlar olarak kanserin önlenmesi, tanısı, tedavisi ve her aşamasında kanser hastalarımızın yanında yer almaya, ülkemizde kanser ve tedavisi adına ortaya çıkan problemlere birlikte çözüm olmaya devam edeceğiz. Kasım-Aralık 2014 Actual Medicine 53

5 Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın Proje Yarışmasının Kazananları Belli Oldu Türkiye Diyabet Vakfı ve Sanofi işbirliği ile başlatılan Sen Bul Di ya - bet Kolaylaşsın proje yarışmasının kazananları belli oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Em - re Ceyhun ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Çağatay Yıldız ın icadı olan Şekerim projesi, yarışmanın birincisi oldu. Şekerim mobil uygulaması, has talar için düzenli kan şekeri, tansiyon gibi parametrelerin takibini yapan ve hatırlatan aplikasyon modeli sayesinde hekimlerin hastayı takip etmesini kolaylaştırıyor. Yarış - ma da ikinciliği, Diabetes Mellitus - Zorlukları Aşmak ve Yönetim Aile Hekimliği SMS Uygulaması ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Oktay Dokuz kazandı. Proje diyabetin daha iyi yönetilebilmesi amacıyla diyabet hastaları ile hekimler arasında iletişimi artırma üzerine kurulu kısa mesaj (SMS) modelini kapsıyor. Yarışmanın üçün cülüğünü D.A.K.S.B.O. projesi ile Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi İsmet Can Demirtaş kazandı. D.A.K.S.B.O ise hastanın kan şekeri ve doktor randevu takibini yapmak, bulunduğu konuma göre en yakın nöbetçi eczane ve hastane bilgisine ulaşmak, gerekli durumlarda tek tuş ile aile ve ambulansa ulaşabilmek gibi özellikleri içeren bir modele sahip. Yarışmada ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi nden Aylin Çiftkaya nın Kan Dolaşımını Arttıran Çorap projesi ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Arzu Güneysu nun Diabook projesine mansiyon ödülü verilirken, Mar - mara Üniversitesi Bilgisayar Mü - hen disliği öğrencisi Evrim Nur Çelik in DiYaşam uygulaması ise Türk Diyabet Vakfı Özel Ödülü ne layık görüldü. Janssen Türkiye Etik ve İtibar Derneği Üyesi Oldu Dünyanın en büyük sağlık şirketlerinden biri olan Johnson & Johnson ın ilaç grubu Janssen, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyesi oldu yılında Barron s Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Dünyanın En İtibarlı Şirketleri listesinde 5 inciliğe yükselen şirket, listede en üst sırada yer alan sağlık şirketi oldu. Araş tırmada şirketlerin itibarını belirleyen ana başlıklar güçlü yönetim, etkili iş stratejisi, rekabet üstünlüğü, etik uygulamalar ve yenilikçi ürünler olarak sıralandı. Janssen kurum kültürünün etik ilkelerden ve itibar yönetiminden güç aldığına dikkat çeken Janssen Türki - ye Genel Müdürü Asgar Ran - goonwala, TEİD üyeliği hakkında şu mesajları verdi: Toplum tarafından takdir edilmenin temelini güçlü itibar yönetimi oluşturuyor. İtibar kazanmak için önce güven oluşturmak gerekiyor. İlaç endüstrisi insan ve toplum sağlığına hizmet ediyor, insanın varlığı ve sağlığına dayalı ve yaşamı uzatan ilaçları toplumun hiz metine sunuyor. Dolayısı ile ilaç sektörü hasta ile ilaç arasında güçlü güven bağının en yüksek kalitede arandığı yegâne sektördür. Janssen olarak itibar yolculuğunda sürdürebilirlik, uyum kavramları ile adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin birlikte bir bütün olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. İtibar politikamızı yürütürken bu bilinçle faaliyet gösteriyoruz. Etik ve İtibar Derneği üyeliğimizin de bu vizyonumuzu pekiştireceğine, toplum sağlığına olumlu katkı sağlayacak bir iş birliği yaratacağına yürekten inanıyoruz. Daha sağlıklı Türkiye için yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanan Janssen Türkiye ailesi olarak, hastalarımız ve toplum sağlığı için hayata değer katan sonuçlar elde etmek istiyoruz. Yenilikçi ilaçlar geliştirerek, karşılanmamış ihtiyaçları önemseyerek ve aynı zamanda etik duruşumuzdan ödün vermeyerek toplum için yarattığımız değerin kalitesini hep ileriye taşımak için çalışıyoruz. İnanı - yoruz ki, itibar yolculuğumuzda TE- İD ile birlikte daha sağlıklı bir Türkiye için iş birliği içinde olacağız ve birlikte önemli çalışmalara imza atacağız. 54 Actual Medicine Kasım-Aralık 2014

6 Sağlık Bakanlığı Diyabet Posterlerini Ödüllendirdi rinolojisi ve Diyabet Derneği, Diya - bet Hemşireliği Derneği, Di ya bet Diyetisyenliği Derneği ve Diya bet le Yaşam Derneği de destek oldu. Maltepe Üniversitesi ve Anadolu Üni versitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin, Türkiye de diyabet konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirdikleri Biz Yanınız da - yız Diyabet Posterleri Projesi, Dün - ya Diyabet Günü etkinlikleri çer - çevesinde, Sağlık Bakanlığı Sağ lığın Geliştirilmesi Genel Müdür lüğü nün evsahipliği yaptığı törenle ödüllendirildi. Maltepe Üniversitesi, Ana - do lu Üniversitesi ve Lilly İlaç ın desteğiyle hayata geçen projeye Türki - ye nin diyabet alanında önde gelen sivil toplum kuruluşları; Türkiye Diyabet Vakfı, Türk Di ya bet Cemi - yeti, Türkiye Endok ri no lo ji ve Me - ta bolizma Derneği, Çocuk En dok - Üniversite öğrencilerinin diyabete bakış açılarını yaratıcılıkları ile birleştirerek topluma Biz Yanınız da yız mesajı verdikleri proje, diyabetten korunma yollarını ve tedavinin önemini anlatan 48 posterden oluşuyor. Törende Maltepe Üniversitesi öğrencileri Alara Akgün, Işıl Gü nak, Salih Apaydın ve Anadolu Üniversitesi öğrencileri Yunus Emre Çağdaş ile Buğra Balcı ya Sağlık Ba kanlığı tarafından özel ödül verildi. Poster - lerin, Sağlık Bakanlığı nın diyabet ve obezite ile mücadele kapsamında toplumda farkındalığı artırmak amacıyla kullanılması planlanıyor. Prematüre Bebekler İçin Bir Umut Doğuyor Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı ile yirmi dört gönüllünün başlattığı İlk Nefes sosyal sorumluluk projesinde, prematüre bebeklerin ilk nefeslerini daha iyi şartlarda alması hedefleniyor. Proje kapsamında erken doğan bebeklerin ihtiyaç duydukları tıbbi donanımın sağlanması, eksiklerin tamamlanması ve prematürelerin ailelerine sağlıklı bebekler olarak kavuşturulmaları amaçlanıyor. Anne ve Bebek Vakfı adına İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Neonatolog Prof.Dr. Yıldız Perk 17 Kasım Dünya Prematüre Gü nü ne dikkat çekerek, D.S.Ö. verilerine göre Türkiye nin %12 lik erken doğum oranıyla dünyada 56. sırada olduğuna ve yenidoğan kayıplarının %70 inin erken doğum nedeniyle gerçekleştiğine Serebral Palsi (spastik çocuk) ve çocukluk çağı körlüklerinin genellikle prematüriteden kaynaklandığını söyledi. Prof.Dr. Yıldız Perk; Her yıl ülkemizde doğan binlerce prematüre bebek için kuvöz ve tıbbi ekipman gereksinimi oldukça fazladır. İlk nefes projesi ile dünyaya zor şartlarda adım atmış prematüre bebeklere, daha iyi şartlar sağlamak, ailelerine sağlıklı olarak kavuşturmak ilk amacımız. Aynı zamanda toplumda farkındalık yaratarak projenin devamını sağlamak erken doğan tek bir bebeği bile kaybetmeyeceğimiz günlere ulaşmak arzusundayız dedi. Kasım-Aralık 2014 Actual Medicine 55

7 Dokun Bana Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı önemine değinmek adına gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda bize destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ederiz dedi. Sedef Hastaları Dayanışma Der - neği nin (SHHD) sedef hastalığına dikkat çekmek ve hastalığın bulaşıcı olmadığını aktarmak amacıyla başlattığı Dokun Bana fotoğraf yarışması sonuçlandı. SHHD Başkanı Mustafa Yıldırım ın ev sahipliğinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kam püsü nde düzenlenen törende kazanan ilk 3 fotoğraf açıklanarak fotoğraf sahiplerine ödülleri verildi. Yarışmanın birincisi Bolkan Gökçen olurken, ikincilik Veli Dölek ve üçüncülük ise Deniz Nida Şener in oldu. Finalistler sırasıyla, Canon 6D 50 MM 1.8 MM, Nikon D MM VR ve VR Olympus PEN E-P3 fotoğraf makinalarıyla ödüllendirildi. Kaza - nanlara ödülleri fotoğraf sanatçıları Mustafa Seven, Muammer Yanmaz ve Emre Yunus oğ lu tarafından takdim edildi. Tören sırasında bir konuşma yapan SHDD Başkanı Mustafa Yıldırım, Der nek olarak 10 yılı aşkın bir süredir sedef hastalarını en iyi şekilde temsil etmek, toplumu hastalık konusunda bilinçlendirmek ve hastalara en doğru bilgiyi ulaştırmak amacıyla çalışıyoruz. Sedef hastalığıyla ilgili çok önemli bir yanılgıya dikkat çekmek ve dokunmanın Törende İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler son sınıf öğrencilerinin Sedef Hastaları Dayanışma Der - neği ne destek amacıyla hazırladıkları farkındalık videosu ve sokak röportajları beğeniyle karşılandı. Ödül töreni sonunda katılımcılara yapılan sedef makyajı ile farkındalık yaratılmaya çalışan etkinliğin fotoğrafları SEDEFLEYASAM hesabıyla instagram adresinden paylaşıldı. Dokun Bana fotoğraf yarışması ve ser gisi dokunmak ana temasıyla; sevdiklerine dokunmak, hayata dokunmak, hayallere dokunmak gibi pek çok konuda, günlük hayatın için den, yaşam ve umut dolu fotoğraflardan oluşuyor. Sergide bulunan fotoğraflarla hastalığın bulaşıcı olmadığına dikkat çekmek amaçlanıyor. Somalili Doktorlar İç Hastalıklarında da Uzmanlaşacak Yeryüzü Doktorları, İstanbul Mede - ni yet Üniversitesi ve Benadir Üniversitesi ortaklığında ve TİKA nın des teğiyle 2013 yılında Somali de başlatılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Projesi devam ediyor. Genel Cerra - hi branşında başlayan uzmanlık eğitimlerine yeni katılımlar oldu ve asis tan sayısında 14 e yükseldi. Prof.Dr. Orhan Alimoğlu, Uzm.Dr. Hasan Erdem, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi nden Doç.Dr. Dede Şit ve Doç.Dr. Hasan Kayaba - şı, Yalova Üniversitesi nden Prof.Dr. Mesut Başak ve YYD Proje Yöne - ticisi Selimcan Azizoğlu ndan oluşan So ma li Tıpta Uzmanlık Programı (STUP) Ekibi, öncelikli olarak İç Has talıkları Uzmanlık programını başlatmak, Genel Cerrahi Progra mı nı değerlendirmek amacıyla Somali nin başkenti Mogadişu ya gitti Kasım 2014 tarihleri arasında Mo - ga dişu da Şifa Hastanesi bünyesinde çalışan STUP ekibi, İç Hastalıkları Uzmanlık giriş sınavını yaparak, toplam 7 asistanı programa dahil etti. İç Hastalıkları Uzmanlık öğren- 56 Actual Medicine Kasım-Aralık 2014

8 cilerinin eğitimleri bir kısmı Bağcılar Eği tim ve Araştırma Hastanesi nde ya pa cak şekilde planlandı. Eğitim odak lı ameliyatlar yapan ekip, TİKA nın des teği ve Benadir Üni - versitesi ile birlikte yürütülen Yer - yüzü Doktor ları İbn-i Sina Sağlık Meslek Yüksek okulu nu ziyaret etti. İkinci yılına giren okulda; hemşire - lik, ebelik, ecza ne teknisyenliği ve halk sağlığı bölümlerinde toplam 143 öğrenci bulunuyor. Okul, ilk mezunlarını hem şirelik ve ebelik bölümlerinde Mart 2015 te verecek. Program kapsamında İç Hasta - lıkları Uzman lık Programı için Bena - dir Üniversitesi nde açılış seramonisi düzenlendi. Seramoniye, uzman - lık ve İbn-i Sina öğrencileri ile öğretim görevlileri katıldı. Katılım cılara İslam da Bilim ile ilgili bir konuşma yapan Prof.Dr. Orhan Alimoğlu, cerrahinin geleceği ile ilgili de bir sunum gerçekleştirdi. Dijital İstismarı Önlemenin En Güçlü Yolu Dünyanın en büyük antivirüs yazılım kuruluşlarından olan ESET, NOD32 ve Smart Security ürünlerinin 8 inci sürümlerini kullanıma sundu. ESET NOD32 Antivirus 8 ve ESET Smart Security 8, Geliştirilmiş İstismar Önleyici ve kullanıcıları karanlık ağlardan uzak tutmaya odaklanan Botnet Koruması ile öne çıkıyor yılında botnet faaliyetleri %86 lık değer ile siber suçlarda en çok büyüyen kategori oldu. Dün - yada milyonlarca bilgisayar, uzaktan saldırmak ve kötü amaçlı yazılımları yaymak amacıyla etkilenmiş, büyük bir bilgisayar ağının parçası haline geldi yılında pek çok yüksek profilli botnet saldırısı meydana geldi. Bu gelişmeleri dikkate alan ESET, Botnet Koruması özelliğini geliştirdi. Sadece ESET Smart Security 8 de bulunan bu özellik sayesinde, kullanıcıların haberi olmadan bilgisayarlarından spam posta gönderilmesi ya da uzak sunuculardan gelen kötücül ataklar engelleniyor. Bu özelliğin akıllı teknolojisi, karakteristik düzensiz ağ iletişim desenlerini ortaya çıkarıyor ve böylece kullanıcıyı botnet ağının bir parçası olmaktan koruyor. 36. İstanbul Maratonu nda Toksöz Grup Gönüllüleri Adım Adım ekibi ile birlikte Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı için koştu. Sanovel İlaç ve Sanset Gıda gibi şirketleri bünyesinde barındıran Toksöz Grup, kurduğu koşu takımıyla farkındalık yaratmak ve Korunmaya Muhtaç Çocuklara dikkat çekmek amacıyla maratonda 10 km. koşusunda yer aldı. 17 gönüllünün katıldığı koşuda toplanan bağış ile Bolluca Çocuk ESET Türkiye Genel Müdür Yardım - cısı Alev Akkoyunlu, ESET NOD32 Antivirus 8 ve ESET Smart Security 8 in yeni özellikleriyle kullanıcılarına, maillerini kontrol ederken, internette gezinirken ya da çevrimiçi ban kacılık işlemlerini yaparken en gelişmiş seviyede güvenlik sağladığını belirterek şunları kaydetti: Bu - gün Türkiye de online alışverişin 40 milyar TL, online bankacılığın ise 2 trilyon TL yi aşan hacimlere ulaştığını görüyoruz. Bu yöndeki online imkânları giderek daha çok değerlendiren Türk tüketicisi, maalesef siber suçlular açısından cazip bir kullanıcı kitlesine dönüşmüş durumda. İşte bu noktada, 8 inci sürüm yazılımlarımız sistem açıklarından oluşabilecek istismarları önlemenin yanı sıra kullanıcıları bir botnetin parçası olmasını engelliyor. ESET böylece güvenli internetin keyfini sunuyor. ESET Türkiye CEO su Alain Soria ise; ESET NOD32 Antivirus ve ESET Smart Security, dünyada 100 mil - yonu aşkın kişi tarafından güvenle kullanılıyor. Ülkemizdeki her üç bireysel bilisayardan birinde ESET ürünü kullanılıyor. Ay nı şekilde KOBİ lerden holdinglere, kamu kurumlarından hastanelere, bankalara dek 11 bine yakın kurumsal müşterimiz var. Kullanı cı la rı mız bize güveniyor, çünkü çözümlerimizle onları dijital tehditlere karşı güncel önlemlerle koruyoruz şeklinde konuştu. Toksöz Grup Muhtaç Çocuklar Vakfı İçin Koştu Köyü nde yaşayan üç çocuğun bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak bağış toplandı. 105 bağışçıya ulaşan Toksöz Grup Gönüllüleri, yüz ve üzeri bağışçıya ulaşan tek şirket olma başarısını gösterdi. Kasım-Aralık 2014 Actual Medicine 57

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında...

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında... CSR Turkey Sürdürülebilir yaşam için... Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179 yaşında... Merhaba, KSS Türkiye dergisi 3 yaşında. "Alanında tek" ünvanına halen sahip

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1 Tıpkı insanlar gibi kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler C M Y CM MY CY CMY K Çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Akromegalinin Etkileri Aynaya Bakarak Görüldü Sağlık Bakanlığı nın aldığı kararla 2008 yılından bu yana her yılın 15 Nisan günü, bu ciddi hastalığa dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani. Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş

Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani. Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:9, Sayı:36/2013-3 Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş

Detaylı

@ e - BÜLTEN www.cu.edu.tr ÜNİVERSİTEMİZİN YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİK. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar la. akademisyen kimliği, Çukurova

@ e - BÜLTEN www.cu.edu.tr ÜNİVERSİTEMİZİN YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİK. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar la. akademisyen kimliği, Çukurova ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ @ e - BÜLTEN www.cu.edu.tr MAYIS 2014, Sayı 16 Elma ve Kiraz Yetiştiriciliği Çalıştayı...10 Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi nde Yeni Bir Kurs Daha...11 ÇÜ ile Amerika

Detaylı

Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com

Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com Dünyadaki gelişmeleri en yenilikçi ve verimli şekilde kardiyoloji camiasına ulaştırmayı hedefleyen Türk Kardiyoloji Derneği, ekardiyoloji.com

Detaylı

Paydaş iletişimi sağlanmadıkça. KSS politikası sürdürülebilir değildir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179

Paydaş iletişimi sağlanmadıkça. KSS politikası sürdürülebilir değildir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179 CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179 Paydaş iletişimi sağlanmadıkça KSS politikası sürdürülebilir değildir Güçlü bireyler. Gelecek Turizmde, gelecek sizde.

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Verem Hala Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu 5-12 Ocak 2014 Verem Savaşı ve Pro paganda Haftası nedeniyle, Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada veremle savaşın sürekli ve disiplinli şekilde yürütülmesi

Detaylı

Yaptığımız İş Kutsaldır Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer. Ürettiğim Kadar Varım Prof. Ali Teoman Germaner

Yaptığımız İş Kutsaldır Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer. Ürettiğim Kadar Varım Prof. Ali Teoman Germaner Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:11, Sayı:42/2015-1 Yaptığımız İş Kutsaldır Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer Ürettiğim Kadar Varım Prof. Ali Teoman Germaner Hırçın Dalgaların

Detaylı

TÜSAD, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü kapsamında sosyal medyada gerçekleştirdiği Algı Yaratma projesi ile 2.5 milyon kişiye ulaştı.

TÜSAD, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü kapsamında sosyal medyada gerçekleştirdiği Algı Yaratma projesi ile 2.5 milyon kişiye ulaştı. Solunum Aktüel SAYI: 14 www.solunum.org.tr YIL: 5 TÜSAD 36. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2014, katılımcılarını 15-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Sheraton Çeşme Otel de ağırlıyor. Sayfa 4 TÜSAD, 31 Mayıs Dünya

Detaylı

DOSYA. Laboratuvar H zmetler nde Büyük Fark! Merkez Laboratuvar. Kamu-Özel İşb rl ğ Pol t kası Sağlık Sektöründe B r F nansman Model

DOSYA. Laboratuvar H zmetler nde Büyük Fark! Merkez Laboratuvar. Kamu-Özel İşb rl ğ Pol t kası Sağlık Sektöründe B r F nansman Model İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler B rl ğ yayınıdır. Sağlık ve Aktüal te Derg s ISSN: 2148-4074 Yıl: 1 Sayı: 04 Ek m-aralık 2014 Laboratuvar H zmetler nde Büyük Fark! Merkez Laboratuvar Meden yet Ün

Detaylı

SGK BÜLTEN. Başarımızın Sırrı. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı

SGK BÜLTEN. Başarımızın Sırrı. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK HABER BÜLTENİ ISSN: 1307-4415 Sayı: 61 Ekim 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi Yadigar GÖKALP İLHAN Genel Yayın Yönetmeni Dr. Mustafa KURUCA Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Çevreci Portföy Siemens e ödül getiren tesis Siemens Gebze tesisleri, Türkiye nin ilk altın yeşil bina sertifikalı (LEED Gold)

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Centurion Pharma ve Therametrics Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı Centurion Pharma; 1949 yılında İstan bul ilinde İlaç Ecza Deposu ve Lojis tik hizmetler alanında faaliyetine başlayan Yeni Şark Ecza

Detaylı

Nuss tekniğinde yüksek. maliyet engelini aştık

Nuss tekniğinde yüksek. maliyet engelini aştık www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. Pediatri Kongresi Obezite bulaşıcı mı? Europaediatrics, ilk kez İstanbul da toplandı. TPK Başkanı Prof. obez olma olasılığı %57 artıyor.

Detaylı

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Bülten TÜBİTAK l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l TEMMUZ l 2012 l SAYI: 127 www.tubitak.gov.tr 10. Teknoloji Ödülleri

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

Diyalog. izocam. zocam'dan Türkiye'nin ilk tesisat yazılımı

Diyalog. izocam. zocam'dan Türkiye'nin ilk tesisat yazılımı Diyalog izocam Temmuz Ağustos Eylül 2012 zocam'dan Türkiye'nin ilk tesisat yazılımı Tesisat yalıtımıyla yüzde 30 tasarruf etmek mümkün, İzocam prefabrik borular TSE Belgesi aldı, İzocam Adım Adım Yalıtım

Detaylı

Requiem ayakta alkışlandı

Requiem ayakta alkışlandı www.ahaber.anadolu.edu.tr ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL GAZETESİ SAYI: 721 02-22 Mart 2015 GDO: TEHLİKE Mİ? KURTARICI MI? GDO: Genetiği Değiştirilmiş Organizma, doğal ürün yetiştirme ve insan sağlığı üzerindeki

Detaylı

GERÇEK KAFA RAHATLIĞI için ANADOLU SiGORTA

GERÇEK KAFA RAHATLIĞI için ANADOLU SiGORTA Kasım 2013 GERÇEK KAFA RAHATLIĞI için ANADOLU SiGORTA Kasko, konut ve sağlık sigortalarının 3 ünü de Anadolu Sigorta dan yaptıranlar, Singapur-Bangkok-Phuket seyahatine gitme şansı yakalıyor. Çekilişe

Detaylı

S rumluluk. E-atıklar Uygulama geri dönüşüme. www.tukcev.org.tr. Yükümlülüklerini bizimle iş birliği yaparak yerine getiren bazı firmalar...

S rumluluk. E-atıklar Uygulama geri dönüşüme. www.tukcev.org.tr. Yükümlülüklerini bizimle iş birliği yaparak yerine getiren bazı firmalar... S rumluluk ISSN: 2147-009X Ocak-Şubat-Mart 2013 Yükümlülüklerini bizimle iş birliği yaparak yerine getiren bazı firmalar... Doğal kaynakları Enerjiyi korumak verimli kullanmak... için CHP li Yeryüzünün

Detaylı

Di ya log. izocam. Yalıtın, yangının zararından korunun!

Di ya log. izocam. Yalıtın, yangının zararından korunun! Di ya log izocam Ekim Kasım Aralık 2011 Yalıtın, yangının zararından korunun! Yalıtım yangının daha kolay ve hızlı söndürülmesini sağlar, İzocam 12. Yalıtım Yarışması başladı, Yangının yayılmasını yalıtım

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org FAALİYET RAPORU 2014 www.tkyd.org İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI 2 2014 E BAKIŞ 4 TKYD HAKKINDA 6 YÖNETİM 7 ÇALIŞMA GRUPLARI 8 VII. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 11 PANELLER VE SEMİNERLER 22 TKYD

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6 Sessiz kaldıkça hızla sona yaklaşıyoruz İŞLETME 2023 CUMHURİYETİN 1OO. YILINDA KURUMSAL KURUMSAL SORUMLULUK PAZARYERİ SORUMLULUK

Detaylı

Sağlık Bi liṁleri Fakültesi nden Dev Kongre

Sağlık Bi liṁleri Fakültesi nden Dev Kongre D O Ğ U A K D E N İ Z Ü N İ V E R S İ T E S İ YIL:5 SAYI:53 ARALIK 2014 ÜCRETSİZDİR DAÜ Öğretim Üyesinin Büyük Başarısı DAÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Glenn Jenkins RePEc Sıralamasında Dünyanın

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

Sağlıklı Kentlerde Sağlıklı Yaşlanma

Sağlıklı Kentlerde Sağlıklı Yaşlanma Ağustos 2012 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL

Detaylı

HABER. Nisan 2012 - Kilometre 1

HABER. Nisan 2012 - Kilometre 1 Nisan 2012 - Kilometre 1 İÇİNDEKİLER 4 6 8 9 10 11 14 17 19 20 20. yılımızda sektör liderliğine oynuyoruz Madeni yağda dünyanın en büyüğü Fuchs la tam ortaklık yaptık En lerin şirketi OPET Eceabat a OPET

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mayıs-Haziran 2014 Sayı: 15 ISSN 2147-6179

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mayıs-Haziran 2014 Sayı: 15 ISSN 2147-6179 CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mayıs-Haziran 2014 Sayı: 15 ISSN 2147-6179 Vay canına! dedirten kimya yaratıyoruz. Çocuklara kimyayı eğlendirerek öğreten Kids Lab, İstanbul Modern de yeniden

Detaylı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Başyazı Standard Yıl: 53 Sayı: 622 Eylül 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim

Detaylı