T.C MALİYE BAKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C MALİYE BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI VE İMALAT TEKNİK ŞARTNAMELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME A. İŞİN TANIMI İstanbul İli sınırları içerisinde inşa edilecek olan: Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi, 62 ada, 58 parsel, ,358 m² sahalı alanda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası, Ataşehir İlçesi, 243EB4A pafta, 3355 ada, 3 parsel, 7.760,13 m² sahalı alanda Vergi Denetim Kurulu Ataşehir Hizmet Binası, Zemin Etütlerinin yapılması, Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Plankote, İksa, Paplanş, Altyapı, Çevre Tanzim- Peyzaj Projeleri ve Detayları, Yangın Tahliye Projesi ve Raporu, proje orijinalleri, perspektif ve panoramik fotoğraflar üzerine işlenmiş görsellerinin, Uygulama projeleri, mahal listeleri, teknik şartname, metraj, yaklaşık maliyet ve ekleri ile pursantaj tablosu, ihale dosyası ve CD kopyaları hazırlanması ve İstanbul Defterdarlığı na onaylatılmasının ardından, ilgili yerel idaresine gönderilecek projelerin, (ruhsata esas mimari projeler ve altyapı projeleri) yüklenici tarafından İstanbul Defterdarlığı na teslimidir. Yüklenici avan projeleri ilgili Belediye veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü nün onayını alarak kesin proje işlemine devam eder. Yüklenici proje çalışmaları ve ihale dosyalarının hazırlanması aşamalarında İdare ile de koordineli olarak çalışarak, ruhsat aşamasındaki imar mevzuatı gereği istenecek değişiklikleri projeye işlemekle mükelleftir. Bütün projelerin ilgili odalardan onayının alınması Yükleniciye aittir. Yüklenici inşa aşamasında oluşabilecek değişiklikleri zamanında projeye işleyerek as-built projeyi (bitirme projesi) hazırlamakla yükümlüdür. 1

2 B. İŞ KAPSAMI Söz konusu hizmet binalarının parsellerinde yapılacak çalışmalar şunlardır: Arsa ve etrafındaki mevcut yolları, mevcut yola olan bağlantıyı sağlayacak yol güzergahını, ilgili idareden yazı ile alınmış ve yerinde tespiti yapılmış altyapı (inşaat ve elektrik) bağlantı noktalarını ve bilgilerini içeren Plankote yapılması, Vaziyet planı hazırlanması, vaziyet planı üzerinde, arazinin topoğrafik yapısını ifade etmeye yetecek her parselde en az 4 adet farklı yönlerde kesit alınması, Zemin etütlerinin yapılarak raporlarının hazırlanması, Hazırlanan zemin etüt raporuna uygun olarak iksa projesinin hazırlanması Hazırlanan vaziyet planına göre farklı kat planları, (bodrum kat, zemin kat, normal kat planları) kesit ve görünüşlerini içeren uygulama projelerinin hazırlanması, Statik, mekanik tesisat, elektrik tesisat uygulama projelerinin hazırlanması, İnşaat ve elektrik altyapı uygulama projelerinin (ada içi ve ada dışı) hazırlanması, Çevre tanzim ve peyzaj projelerinin hazırlanması, Yangın tahliye projesi ve raporunun hazırlanması, İmalat teknik şartnameleri, mahal listeleri, metraj, pursantaj tablosu ile Yaklaşık Maliyet ve eklerinin hazırlanması, İhale dosyasının hazırlanması Görsel perspektif hazırlanması ve arazi fotoğrafları üzerine yerleştirilerek dijital ve fotoblok baskılarının alınması. İnşaat esnasında oluşabilecek değişikler projeye işlenerek as-built projelerin(bitirme projesi) İdare ye teslim edilmesi C. PROJE HİZMETLERİ VE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI Mimarlık, Mühendislik çalışmaları; Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği, 2

3 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Sığınak yönetmeliği Otopark yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Proje ve İnşaatlarda Engellilerle İlgili Esaslar, Asansör Yönetmeliği, Isı Yalıtım Yönetmeliği, Mimari ile inşaat, makine ve elektrik mühendisliği proje düzenleme esasları, ve benzeri bütün yasa, tüzük, yönetmelik, şartname ve standartlara, ayrıca mesleğin uygulanmasına ilişkin kararlarına ve ilgili yerel idarenin imar yönetmeliğine uygun olmalıdır. C.1. PROJELENDİRMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Binalarda kat yüksekliği döşemeden döşemeye 4.20 cm olacaktır. Tavanlarda, akustik alüminyum 60/60, 60/120 asma tavan kullanılacaktır. Isıtma, soğutma, yangın ihbar sensörleri, sprinkler bu asma tavan içinde çözülecektir. Döşemelerde min. 20 cm yüksekliğinde, 60/60 BS 476 normunda, çevresi st16 çelik kaplı içi 1.2 kg/m3 hafif beton dolgulu üst yüzeyi antistatik vinil kaplı yükseltilmiş döşeme plakları kullanılacaktır. Yükseltilmiş döşeme altı, data, ups, Ac, telefon, tv tesisatı için kullanılacaktır. Tüm çalışma masalarına bu mahalden besleme yapılacaktır. Döşeme zemini 2 mm epoksi ile kaplanacaktır. Yapı içindeki camlı bölmelerde ihtiyaca göre cam filmi şeritler kullanılacaktır. Başkan odalarında dekoratif asma tavan olarak uygulama yapılacaktır. Gerekli görülen tüm cephe camlarında uygun perde türü seçilecektir. Asansörler trafik hesabı yapılarak yeterli sayıda olacaktır. Yapıda mümkün olduğunca yanıcı malzeme kullanılmamaya gayret gösterilecektir. Ses yalıtımı dikkate alınacaktır. Alçıpan kullanılması durumunda hem suya, hem yangına dayanıklı tip tercih edilecektir. 3

4 Dış cephelerde, arsa konumu, çevre şartları ve plan notları dikkate alınacak, ses, ışık ve yansıma kontrolü şartları yerine getirilecek olup, yanmaz malzeme kullanılmaya özen gösterilecektir. Ana dolaşım alanları, granit döşeme yapılacak olup, alt kısımda yedek kablo geçişi için borular konulacaktır. Arşivler raylı kompakt dolaplarla yapılacak olup dolap miktarı, dosya sayısı (ihtiyaca göre) hesaplanarak belirlenecektir. Bina işletim sistemi ve ekonomisi açısından kat bazında, klimatize ve ısıtma için kat tesisat odaları kapasiteye göre düzenlenecektir. Otoparklarda, personel ve mükellef için ayrı ayrı kullanım imkanı sağlanacaktır. Mükellefler otoparktan direkt zemindeki ana giriş kontrol ön kısmına bağlanmalıdır. C.2. PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ Yüklenici firma tarafından çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla İdareye bildirilecek olan Proje Koordinatörü (İnşaat Mühendisi veya Mimar) farklı meslek alanlarında yapılacak proje çalışmalarının birbirine uyumlu şekilde yürütülmesini sağlayacak toplantı, bilgilendirme çalışmaları, yazışmaları takip ve gerekli koordinasyonun sağlanması temininden sorumlu olacaktır. C.3. MİMARLIK -MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI Mimarlık, Mühendislik Çalışmaları; A. Hazırlık ve Etüt Çalışmaları B. Ön Projeler C. Uygulama Projeleri D. Teknik Şartnameler E. Metraj ve Yaklaşık Maliyet ve ekleri ile Pursantaj Tabloları Aşamalarından oluşacak, her bölüme ait inceleme ve onay süreci ilgili bölümden sonra olacak şekilde iş programı hazırlanacaktır. C.3.1. HAZIRLIK VE ETÜT ÇALIŞMALARI Madde C.2. de tanımlanan çalışmalar ile arazi incelemesi sonucu oluşan bilgi ve belgeler, raporlar, plankote, alternatif değerlendirme önerileri kapsayacak çalışmaları 4

5 İdareye sunulacaktır. İdarenin olanakları, ihtiyaçları ve taleplerinin belirlenmesi amacıyla yürütülecek hazırlık çalışmaları sırasında; İmar durumu, kadastro, mevcut inşaat altyapı ve elektrik verileri, arsanın doğal ve zemin özelliklerinin saptanması ve gerekli belgelerinin derlenmesi, tasarım ve uygulama aşamalarında izlenecek yol ve uygulanacak çalışma yöntemi kararlaştırılacaktır. Proje çalışmalarının, Proje Koordinatörü ve proje sorumluları ile İdare yetkilileri arasında yapılacak toplantı ve görüşmeler sonucunda aşağıda genel olarak belirtilmiş olan bilgileri de kapsayan bir etüt ve planlama raporu İdareye sunulmalıdır. Bu hazırlık ve etüt raporu dosyasında; İş akışı doğrultusunda yapılan toplantı kararları, Arsaya ait fiziki verileri, mevcut altyapı verileri İnşaat yapılacak yerin görülmesi ve incelenmesi sonuçları, İhtiyaç programının irdelenmesi, Yapılacak çalışmaların idari, hukuki ve teknik belge ve bilgilerin değerlendirilmesi, Vaziyet ve yerleşim planlaması, Zemin etüt ve raporları hususlarını kapsayacaktır. Yüklenici bu rapor dosyasında iş ilerleme süreleri, sözleşmenin kapsayacağı iş aşamalarını da belirterek İDARE ye önermiş olmalıdır. C ZEMİN ETÜD RAPORU TEKNİK ŞARTNAME Bu şartnamenin amacı; İdaremizin ihale sonrasında sözleşme gereği yükleniciden kesin projelere ilişkin istemiş olduğu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar başlıklı 18 Ağustos 2005 tarih ve B.09.0.Y.İ.G /847 sayılı yazısı gereği İdaremizin uygulamasına başlatacağı toplu konut alanlarında, parsel bazında yapılacak Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının esaslarını belirlemektir. İmar planına esas rapordan inceleme alanı ve çevresine ilişkin jeolojik-jeoteknik bilgiler alınarak zemin araştırmalarına dayanak oluşturulacaktır. Bu raporun içeriği aşağıda belirtilen başlıklar altında toplanacaktır. Gerekli görülmesi durumunda formatta belirtilmeyen ek çalışmalara da yer verilebilir. Rapor Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi ve İnşaat Yüksek Mühendisi (Geoteknik Uzman) üç meslek grubunun ortak çalışmasıyla hazırlanacaktır. Ayrıca Raporun Sonuç ve Öneriler bölümünün son sayfasının arkasına ilgili Belediye Başkanlığının veya Çevre ve Şehircilik İl 5

6 Müdürlüğü nün (çalışma alanı mücavir alan dışında ise) onayı yaptırılacak daha sonra rapor İdaremiz onayına sunulacaktır. Aksi halde onaysız raporlar kabul edilmeyecektir. Raporun ekler kısmının en arka sayfalarına; Raporu hazırlayan Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi ve İnşaat Yüksek Mühendisi (Geoteknik Uzman) üç meslek grubunun Oda Sicil Durum Belgeleri, mesleki lisans diplomaları, var ise yüksek lisans diplomaları (İnşaat Yüksek Mühendisi nin vermesi zorunludur) ve İnşaat Yüksek Mühendisinin Geoteknik Anabilim Dalı konulu tez hazırladığını belirten ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü nden alınmış yazı veya onaylı tez kapağı eklenmelidir. İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Etüdün Amacı Ve Kapsamı 1.2. İnceleme Alanının Tanıtılması Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler Projeye ait Bilgiler İmar Planı Durumu ve Doğal Afet Riskinin Değerlendirilmesi Önceki Zemin Çalışmaları 1.3 JEOLOJİ Genel Jeoloji İnceleme Alanı Mühendislik Jeolojisi 2.DEPREMSELLİK 2.1 Depremsellik: 2.2 Standart Binalar 3. ARAZİ ARAŞTIRMALARI VE DENEYLER 3.1. Arazi, Laboratuar ve Büro Çalışma Metotlarının kısaca tanıtılması ve kullanılan ekipmanlar 3.2. Araştırma Çukurları 3.3. Sondaj Kuyuları Sondajın Amacı Sondaj Makinası ve Ekipmanı Sondajlarda Borulama Sondaj Derinliği 3.4. Yeraltı ve Yerüstü Suları 3.5. Arazi Deneyleri SPT Deneyleri Konik Penetrasyon (CPT) Deneyleri Presiyometre Kanatlı Kesici Deneyleri Plaka Yükleme Deneyi Jeofizik Çalışmalar Sismik kırılma Sismik yansıma Elektrik özdirenç Mikrotremör çalışmaları Radar 6

7 Kuyu İçi Sismiği MASW 4. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER 4.1. Zeminlerin İndeks / Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi 4.2. Zeminlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi 4.3. Kayaların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi 5. MÜHENDİSLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRMELER 5.1. Bina-Zemin İlişkisinin İrdelenmesi 5.2. Zemin ve Kaya Türlerinin Değerlendirilmesi Ayrışmış Kaya ve Zemin Türlerinin Sınıflandırılması Kaya Türlerinin Sınıflandırılması Zemin Profilinin Yorumlanması Sıvılaşma ve Yanal Yayılma Analizi ve Değerlendirilmesi Oturma-Şişme ve Göçme Potansiyelinin Değerlendirilmesi Karstik Boşlukların Değerlendirilmesi Temel Zemini Olarak Seçilen Birimlerin Değerlendirilmesi Şev Duraylılığı Analizi ve Değerlendirmesi Kazı Güvenliği ve Gerekli Önlemlerin Alternatifli Olarak Değerlendirilmesi Doğal Afet Risklerinin Değerlendirilmesi 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 7. RAPOR ONAYI 8. GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU 9. YARARLANILAN KAYNAKLAR 10.ARAZİ ÇALIŞMALARININ VİDEOYA ÇEKİMİ 11. EKLER RAPOR BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. GENEL BİLGİLER 1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI Yapılan zemin etüd, jeolojik ve jeofizik etüdün kimin, hangi tarihli jeolojik etüt raporuna dayanılarak, kime veya hangi kuruluşa yapıldığı, yapılan etüdün amacı ile çalışma yöntemi ve kapsamı, yapının özellikleri (kat adedi, bina boyutları, bodrumlu olup olmadığı vb.) belirtilmelidir. Zeminin tabakaları, bunların kalınlıkları, yeraltı su durumunun tespiti, zemin-temel etkileşiminin irdelenmesinde ve temellerin tasarlanmasında etkili gerekli statik ve dinamik parametrelerin 7

8 belirlenmesi etüdlerin hedefidir. Sondajlar, saha deneyleri laboratuvar deneyleri ve bunlara dayalı olarak hazırlanacak zemin etüt raporunun içeriği ile ilgili prensipler ise kapsamı oluşturmaktadır İNCELEME ALANININ TANITILMASI Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler İnceleme alanının genel morfolojik özellikleri, yol, iklim, topoğrafik durum, drenaj örnekleri (yüzey, sel suları, tabii drenaj vb.) eğimler (genel eğim yönlenmeleri vb.), doğal /yüzeysel drenaj durumu, var ise bölgedeki muhtemel şev duraylılığı problemleri ile doğrudan ilişkisi olan yağış alma durumu açıklanacaktır. İnceleme alanının yeri tanımlanarak, karayolu bağlantıları, arsanın günümüze kadar ne amaçla kullanıldığı, günümüze kadar tutulan kayıtlar esas alınarak şev duraysızlığı, deprem, vb. doğal afete maruz kalıp kalmadığı ve sismik tarihçesine değinilmelidir. Arsa üzerinde yapılaşma var ise, hakkında bilgi verilerek arsanın en az iki farklı yönden çekilmiş genel görünüm fotoğrafları ile sorun yaratabilecek çevresel faktörlere ait fotoğraflar da yer almalıdır Projeye ait Bilgiler Etüdü yapılan alanın il, ilçe, köy/mevki veya mahalle, bağlı olduğu belediye ile halihazır haritanın ölçeği, pafta, ada ve parsel numaraları ile araştırma alanının büyüklüğü ve yatay-düşey koordinatları verilecektir. Ayrıca yapılması planlanan projenin kısaca tanıtılması, yapılacak yapının ne amaçla kullanılacağı, binanın temel seviyesindeki muhtemel yükler, taşıyıcı sistemi ile geometrisine ait bilgilere yer verilmelidir İmar Planı Durumu ve Doğal Afet Riskinin Değerlendirilmesi İnceleme alanının İmar planı veya mevzii imar planının bulunup bulunmadığı, daha önce yapılan jeolojik etüt raporunda alanın ne tür bir riskli alan içerisinde kaldığı, Afete Maruz Bölge kararının olup olmadığı, plan notlarına, mevcut yapılaşmaya yönelik genel bilgiler (yapı tipi, kat yüksekliği, ayrık veya bitişik nizam olduğu, yapılaşma yoğunluğu vb.) ve jeoteknik etüdün sonucuna bağlı olarak yapılması düşünülen plan değişikliği belirtilecektir Önceki Zemin Çalışmaları C.3.2. ÖN PROJE ÇALIŞMALARI Uygulama projelerine esas olmak üzere; Yüklenici tarafından hazırlanacak olan jeolojik etüt raporları da dikkate alınarak, taslak projeler uygunluk onayı için 2 takım idareye sunulacaktır. Bu aşamada yapılan tasarlama çalışmaları, kesin veya uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce, hazırlık ön etüt çalışmalarında belirlenmiş, yorumlanmış ve değerlendirilmiş bilgilerin projede yansıtılması amacını taşır. 8

9 Kaynak kaybının önlenmesi, ekonomik, sağlam, güvenli, kullanışlı, çevresi ile uyumlu yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce hazırlık çalışmaları sırasında belirlenmiş ihtiyaç programının, işlev şemasının, arsa, alt yapı, iklim, kadastro, imar durumu, doğal yapı, çevre düzeni, vb. verilerinin kesinleşmiş olması gerekir. Ön projeler de: Vaziyet planının hazırlanması Yapı/yapıların yerleşme planının ve altyapı güzergah projelerinin hazırlanması Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanması Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması İksa projelerinin hazırlanması Mimari kat planları, kesitler, görünüşlerin hazırlanması, yapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi Otopark, sığınak vb. mahallerde ilgili yönetmeliklere uyumun sağlanması İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin saptanması Mekanik ve elektrik tesisat mahal listelerinin hazırlanması Çevre (bahçe) düzenleme Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin ile ilgili bilgilerin tasarıma yansıtılması Varsa mevcut altyapı sistemlerine bağlantıya kadar olan hatların da tasarlandığı Altyapı projelerinin hazırlanması Yapıların tüm birbirinden farklı planları en az 2 şer adet kesit ve birbirinden farklı görünüşleri çizilir. Birbirini tekrarlayan mahallerin daha ayrıntılı çizimleri ve farklı mahallerin tefrişleri gösterilir. C.3.3. UYGULAMA PROJESİ ÇALIŞMALARI Hazırlanacak Teknik Şartname, Keşif, Metraj ve imalata esas tüm detay ve mesleki uygulama projelerinin tamamını kapsayan projelerin 3 takım olarak sunulması aşamasıdır. 9

10 Yapıların özelliklerini ve ölçülerini, yapıda yer alan tüm donatım sistemlerinin yapıyı etkileyen bütün elemanlarını, sistem detaylarının ve imalatlarla ilgili tüm bilgileri ve referansları, montaj özelliklerini içeren, gerekli tüm ölçülerin ve malzemelerin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte, kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile onaylanmış ön proje ya da kesin projeye uygun olarak hazırlanmış altyapı ve üstyapı projeleridir. Yapıda ve arsada yer alan tüm malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili bilgilerin referans ya da kodlarını içerir. İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ya da diğer teknik uzmanlar tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımların bilgileri uygulama projelerinde gösterilir. Yapı ve arsada kullanılan tüm imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, birleşme şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini yansıtır, ilgili sistem ve montaj detaylarıyla, imalat detaylarının referanslarını içerir, imalat pozlarını belirler. Uygulama projeleri, sistem, nokta, montaj detayları ve imalat detayları kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. C.3.4. MAHAL LİSTELERİ, TEKNİK ŞARTNAMELER, METRAJ,YAKLAŞIK MALİYET VE EKLERİ İLE PURSANTAJ TABLOSU VE ANALİZLER Mahal listesi, Teknik Şartname, metraj, yaklaşık maliyet ve ekleri ve pursantaj tablosu, her bir mimari ve mühendislik proje çalışması için ayrı ayrı olmak üzere 3 takım hazırlanacaktır. Yapım işi ihalesinde yaklaşık maliyeti oluşturacak olan; metraj, yaklaşık maliyet ve ekleri ile pursantaj tabloları hazırlanacaktır. Tüm imalat, malzeme ve işçilik bedelleri Kamu Kurumları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ, İller Bankası vb.) tarafından ilan edilmiş olan o yıla ait rayiç ve birim fiyatlardan oluşacak, ancak bulunmayan kalemler için en az 3 firmadan alınan bedellerin ortalaması üzerinden özel birim fiyat oluşturulacaktır. C Mahal Listesi ve Teknik Şartnameler Projelerde belirtilen ve/veya yer alamayacak olan imalat, malzeme ve iş tanımları "Mahal Listesi ve Teknik Şartnamelerle verilir. Bu işe özel olarak hazırlanacak Teknik Şartnamede; yapılacak iş kalemleri veya temin edilecek malzemeler ile ilgili tüm bilgi standartları ortaya konacak şekilde güncel poz 10

11 numaraları ve tanımları ile tariflenmiş olacaktır. Ayrıca işin bütünlüğünü yansıtacak olan Genel Teknik şartnameden oluşacaktır. Mahal Listesi; proje kapsamında yer alan mahallere ait döşeme, tavan ve duvarlarda yapılacak bütün (Elektrik, İnşaat, Tesisat ve Mimari) imalatlara esas güncel poz numaraları ve tanımlarını belirtecek şekilde A4 veya A3 kağıt boyutunda düzenlenecektir. Özel Teknik Şartnameler; yapıda yer alan değişik işçilik, malzeme standartlarının ve imalat tanımlarının yapıldığı, farklı mesleki sorumluluk sınırlarını belirleyecek açıklamaların da ortaya konulduğu belgelerdir. Özel Teknik Şartname; Yükleniciyapımcıların hiçbir şekilde tereddüt etmeden ve hataya düşmeden yapım (inşaat) tekliflerini hazırlayabilecekleri bilgileri, açıklamaları ve ayrıntıları içermelidir. Genel Teknik şartname; yapıda kullanılan her imalatın bünyesinde yer alan malzemelerin özellikleri, üretim şekli, imalata koşulları, imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin nasıl yapılacağı, hangi toleranslarla hareket edileceği, zayiat miktarları, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, taşıma, yükleme boşaltma, istifleme koşulları, imalatta kullanılacak değişik malzemelerin miktarları vb. gibi hususları veya bu kapsamda ortaya çıkabilecek işleri de yansıtan belgelerdir. Proje yüklenicisi mevcut durumu yerinde tespit ederek ve idarenin ilgili birimleriyle yapılacak görüşmeler sonucuna göre bu bilgileri derleyerek Teknik şartnamenin bu bölümünü oluşturacaktır. C Metraj, Keşif ve Analizler Metrajlara esas hesap ve ölçümler, işlerin uygulama aşamasında hesaplanmış olan Yapı yaklaşık maliyetini yansıtacak sınırlar içerisinde kalması için özenli ve dikkatli bir şekilde ve sağlıklı hazırlanması gereklidir. Ayrıca, yapının inşaatında yer alacak tüm imalatların miktarlarının eksiksiz ve doğru biçimde belirlenmiş olması, uygulamada yapının yeterli şekilde denetlenmesini kolaylaştıracaktır. Keşfe esas olacak kapsamlı metraj çalışmaları, hazırlanan uygulama ve detay projeleri ile teknik şartnameleri doğrultusunda hazırlanır. Hazırlanan metrajlar üzerinden ilgili resmi kurumların yayınladığı birim fiyatlar dikkate alınarak keşfin hazırlanması, birim fiyatları olmayan işlerin piyasa araştırması, fiyat toplaması (proforma) ve/veya birim fiyat analizleri düzenlenir. 11

12 Proje Müellifi uygulama ve detay projeleri ile teknik şartnamelerine dayanarak ve yapının nicelik dökümünü metrajını hazırlar ya da hazırlatır. Yapının uygulama projelerinin hazırlanmasına katılan inşaat, tesisat ve elektrik mühendisleri ile diğer uzmanların yaptığı kendi işleri ile ilgili metrajların uyumunu sağlar. Hazırlanan metrajlar esas alınarak yapının ya da yapıların her biri için ayrı ayrılmak üzere keşifler hazırlanır. Metrajlar ve Keşifler yapı bölümleri ve yapı elemanları gruplarına göre ayrı ayrı yapılır. Gerekli görüldüğünde keşiflerin hazırlanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nün yürürlükte olan birim fiyatları kullanılır. Fiyatları Ç.Ş.B.F ya da rayiç bedelleri ile belirlenmemiş imalatların maliyet analizleri ve birim fiyat tarifleri yapılır. C.4. PROJELENDİRME ÇALIŞMALARINDA C.4.1. MİMARİ PROJELER C Hazırlık ve Ön Etüd Çalışmaları İş Aşaması Hazırlık çalışmaları, Yüklenici olanaklarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin belirlenmesi, imar durumu, kadastro, altyapı-enerji, arsanın doğal ve zemin özelliklerinin saptanması ve gerekli belgelerinin derlenmesi, tasarım ve uygulama aşamalarında izlenecek yol ve uygulanacak çalışma yönteminin kararlaştırılması, tasarım ve uygulama çalışmalarına mimarın yardımcısı olarak katılacak mühendisler ve diğer uzmanların yapacağı çalışmaların ve bunların koordinasyon şeklinin saptanması amacı ile mimar tarafından yapılan çalışmalardır. İş dosyası açılması ve İdare tarafından verilen ihtiyaç programının irdelenmesi ve geliştirilmesi, İdare tarafından temin edilen idari, hukuki ve teknik belge ve bilgilerin incelenmesi, İnşaat yapılacak yerin görülmesi ve incelenmesi (toprak altı ve alt yapı hariç), İdarenin karar vermesine yardımcı olacak açıklıkta eskiz çalışmalarının yapılması, Yüklenici, yukarıdaki inceleme ve etütlerini ön proje şeklinde hazırlayacak ve sunacaktır. Bu dosyada: 12

13 - Zemin etüt raporu - Vaziyet planı, - Yerleşim planı, - İksa v.b (zemin iyileştirme) planları - Kat planları ve prensip kesitler, görünüşler, - Mimari açıklama raporu, - Statik, Makina, Elektrik öneri raporları, - Alan hesapları (gerekirse mahal hesapları), - Genel maliyet hesabı (ilan edilen m2 Birim Fiyatlarına dayanarak), - Sözleşme konusu işe ait projenin anlaşılmasına yardımcı olacak üç boyutlu görseller, yer alacaktır. Hazırlanan dosya İdareye 3 nüsha kağıt çıktı ve CD olarak sunulacaktır. Mimar, bu aşamada iş sürelerini, sözleşmenin kapsayacağı iş aşamalarını, birlikte çalışılacak mühendis ve diğer uzmanlık alanlarını belirlemiş ve İdareye önermiş olmalıdır. C Ön Proje Çalışmaları İş Aşaması Bu aşamada yapılan tasarlama çalışmaları, kesin veya uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce, hazırlık ön etüt çalışmalarında belirlenmiş, yorumlanmış ve değerlendirilmiş bilgilerin projede yansıtılması amacını taşır. Kaynak kaybının önlenmesi, ekonomik, sağlam, güvenli, kullanışlı, çevresi ile uyumlu yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce hazırlık çalışmaları sırasında belirlenmiş ihtiyaç programının, işlev şemasının, arsa, alt yapı, iklim, kadastro, imar durumu doğal yapı, çevre düzeni, İdare istekleri vb. verilerin ve mimarın aldığı kararların kesinleşmiş olması gerekir. Ön proje çalışmaları, aynı zamanda mimar ile İdare arasında tasarıma yönelik mutabakatların sağlandığı iş aşamasıdır. Yapılara ait ön projelerde: -Vaziyet planının hazırlanması, 13

14 -Yapı/yapıların yerleşme planının hazırlanması, altyapı projelerinin hazırlanması -Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanması, -Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması, -Otopark, sığınak, kapıcı, teknik hacimler, teknisyen bölümleri, kablo şaftı bilgilerinin tasarıma yansıtılması, -İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin saptanması, -Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin tasarıma yansıtılması, -Çevre (bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarıma yansıtılması, -Yapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve özet mahal listesinin hazırlanması, -Ön proje çalışmaları ile ilgili buraya kadar yazılı bilgileri içeren açıklama raporunun hazırlanması, -Yapının tüm birbirinden farklı planları, 2 adet kesit ve birbirinden farklı görünüşleri çizilmesi, -Birbirini tekrarlayan daha ayrıntılı çizimlerinin yapılması, farklı mahallerin tefrişleri gösterilmesi, Hazırlanan ön proje dosyası İdareye 3 nüsha kağıt çıktı ve CD olarak sunulacaktır. İdarenin onayı alınarak ilgili belediyeler veya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü nden ön onay alınarak bir sonraki iş aşamasına geçilecektir. C Kesin Proje Çalışmaları İş Aşaması: Ön Proje Çalışmaları, iş aşaması sonunda, bir yapının ön projelerinin tamamlanması ve İdare tarafından kabul edilmesinden sonra uygulama projelerinin hazırlanmasına başlamak için gerekli araştırma, bilgilenme ve etütler tamamlanmış ve ön projelere yansıtılmış olacaktır. Kesin projeler, onaylanmış ön projelere uygun olarak hazırlanacaktır ve gerçekleştirilecek yapının mimarisi ve yapım tekniği konularında daha ayrıntılı ve kesinleşmiş bilgiler ve etütleri içerecektir. Ön proje çalışmaları sırasında genel olarak değerlendirilen veriler (iklim, coğrafya, hidroloji, jeoloji, geoteknik, alt yapı, çevre düzeni 14

15 vb.) kesin proje aşamasında ayrıntılı olarak değerlendirilecek ve projeye yansıtılacaktır. Yapı Yaklaşık Maliyetin belirlenmesinde etkili olacağı için tasarıma ait önemli kararlar bu aşamada neticelendirilecektir. Kesin projelerde: - Vaziyet planının hazırlanması, - Yapı/yapıların yerleşme planının hazırlanması, - Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun belirlenmesi, - Arazi doğal-fiziki yapısı ile yol kotu ile yapı ilişkisinin belirlenmesi, - Arsa/arazi zemin bilgilerinin tasarıma yansıtılması, alınan önlemlerin belirtilmesi, - Otopark, sığınak, kapıcı, teknik hacim, teknisyen vb. bölümlere ait bilgilerin projede belirtilmesi, - Elektrik, su, havagazı, doğalgaz, PTT hizmetlerinin temini ile ilgili bilgilerin temin edilerek projeye yansıtılması, - Mekanik ulaşım donatımı ile ilgili ön bilgilerin temini ve projeye yansıtılması, - Güvenlik donatımı (paratoner, alarm vb.) ile ilgili bilgilerin temini ve projeye yansıtılması, - İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin projede belirtilmesi, - Su, ısı ve ses yalıtımları özelliklerinin belirlenmesi, - Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma prensiplerinin belirlenmesi ve projeye yansıtılması, - Yangına karşı önlemlerin projeye yansıtılması, - Engellilerle ilgili düzenlemelerin projeye yansıtılması - Deprem, rüzgar, özel yük ve sarsıntı etkilerine karşı önlemlerin projeye yansıtılması, - Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin projede belirtilmesi, - Çevre (bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin projede belirtilmesi, - Yapıda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve mahal listesinin hazırlanması, - Kesin proje çalışmaları ile ilgili projeyi açıklayıcı raporların ve yardımcı çizimlerin hazırlanması, 15

16 Hazırlanan Kesin Proje dosyası İdareye 3 nüsha kağıt çıktı ve CD olarak sunulacaktır. İdarenin onayı alınarak bir sonraki iş aşamasına geçilecektir. C Uygulama Projesi İş Aşaması: Yapının inşa edilebilmesi için, statik projenin yapım özelliklerini ve ölçülerini, yapıda yer alan tüm donatım sistemlerinin yapıyı etkileyen bütün elemanlarını, sistem detaylarının ve imalatlarla ilgili tüm bilgileri ve referansları, montaj özelliklerini içeren, gerekli tüm ölçülerin ve malzemelerin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte, kolayca anlaşılabilecek çizim tekniği ile onaylanmış ön proje ya da kesin projeye uygun olarak uygulama projeleri hazırlanacaktır. Yapıda yer alan tüm malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili bilgilerin referans ya da kodlarını içerecektir. İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ya da diğer teknik uzmanlar tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımların bilgileri mimari uygulama projesinde şematik olarak gösterilecektir. Mimari uygulama projesi, yapıda kullanılan tüm imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, birleşme şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini yansıtacaktır. İlgili sistem ve montaj detaylarıyla, imalat detaylarının referanslarını içerecek, imalat pozlarını belirtecektir. Uygulama projesine uygun olarak Mahal Listeleri oluşturulacak ve iki doküman arasında uyuşmazlık olmaması sağlanacaktır. Mimari uygulama projesi, yangın tahliye projeleri, sistem ve montaj detayları ve imalat detayları iş aşamaları ile birlikte yürütülecek ve aralarında uyuşmazlık olmaması sağlanacaktır. C Sistem ve Montaj Detayları İş Aşaması : Uygulama projesi çalışmaları ile birlikte yürütülecek, uygulama projelerine uygun olarak hazırlanacak, kolayca inşa edilebilmesi için yapının özellik gösterecek ve özen gösterilerek yapılması istenen bölümlerinin, bu bölümlerde kullanılan malzeme ve imalatların açılımları, özellikleri ve birleşme detaylarını, ayrıntılı ölçülerini, detaylarla ilgili tüm referanslarını içerecek, büroda ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile standartlara uygun olarak hazırlanacaktır. Sistem ve montaj detayları, (cephe, çatı, temel, merdiven, kapı, pencere, ıslak hacimler vb) en az plan, kesit ve görünüş olarak ifade edilecektir. 16

17 C İmalat Detayları İş Aşaması Uygulama projeleri ile birlikte yürütülecek, uygulama projelerine ve sistem ve montaj detaylarına uygun olarak hazırlanacak, yapının, şantiye dışında, atölyelerde, fabrikalarda imal edilerek yerine montajı yapılan, kapılar, pencereler, camekanlar, korkuluklar, prefabrik yapı elemanları, yükseltilmiş döşeme, doğrama madeni aksamı, asma tavanlar, duvar kaplama ve lambri detayları, yapının tefrişi ve mobilyaları ile ilgili malzeme ve imalatlar, vitrifiye elemanları ya da bunlara benzer yapı elemanlarının, imalatlarının yapılabilmesi için ayrıntılı olarak hazırlanacaktır. İmalat detayları standartlara uygun olarak hazırlanacaktır. İmalatı ilgilendiren malzemelerin değişik noktalardaki şekilleri ve birleşme biçimleri ayrı ayrı gösterilecektir. Tüm imalat boyutları, malzemeleri, malzeme açılımları, kullanılan malzemelere ait referans numaraları ya da poz no'ları belirtilecektir. C Teknik Şartnameler İş Aşaması Yüklenici tarafından hazırlanan projelerin uygulanması için her türlü bilgiyi içerecektir. Çizili belgelerde yer alamayacak imalat ve inşaatla ilgili teknik bilgiler, yazılı belgelerle "Teknik Şartnamelerle verilecektir. Teknik şartnameler, yapıda kullanılan her imalatın bünyesinde yer alan malzemelerin özellikleri, üretim şekli, imalata sokuluş koşulları, imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin nasıl yapılacağı, hangi toleranslarla hareket edileceği, zayiat miktarları, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, taşıma, yükleme boşaltma, istifleme koşulları, imalatta kullanılacak değişik malzemelerin miktarları vb. gibi hususları belirtecektir. C Metraj - Keşif ve Maliyet Analizi İş Aşaması Yüklenici, İdare ile mutabık kaldığı yaklaşık maliyetin Yapı Maliyet Tavanı (YMT) sınırları içerisinde tamamlanmasına dikkat edecektir. Bu nedenle, yapının metrajı özenli ve dikkatli bir şekilde yapılacak ve keşif belirlenen kriterlere göre hazırlanacaktır. Ayrıca; Yüklenici, hazırladığı uygulama ve detay projeleri ile teknik şartnamelerine dayanarak yapının nicelik dökümünü ve metrajını hazırlayacaktır. 17

18 Yapının uygulama projelerinin hazırlanmasına katılan inşaat, tesisat ve elektrik mühendisleri ile diğer uzmanların yaptığı kendi işleri ile ilgili metrajların uyumu sağlanacaktır. Hazırlanan metrajlar esas alınarak yapının ya da yapıların her biri için ayrı ayrı olmak üzere Yaklaşık Maliyet Cetvelleri hazırlanacaktır. Metrajlar ve keşifler yapı bölümleri ve yapı elemanları guruplarına göre ayrı ayrı yapılacaktır. Keşiflerin hazırlanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün yürürlükte olan birim fiyatları ve diğer kurumların birim fiyatları kullanılacaktır. Fiyatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları ya da rayiç bedelleri ile belirlenmemiş imalatların maliyet analizleri ve birim fiyat tarifleri yapılacaktır. C İhale Belgelerinin Hazırlanması İş Aşaması Mimar, İdare ile mutabık kaldığı ihale şekline uygun olarak, projelerini hazırladığı yapının inşaatının yüklenici / yapımcılara topyekun ya da kısım kısım ihale edilmesini sağlayacak şekilde ihale belgelerini hazırlayacaktır. Özel Teknik Şartnameyi hazırlayacaktır. (projelerle birlikte teklif almak üzere kullanılır) Teklif sahiplerinin tekliflerini nasıl hazırlayacaklarını açıklayan "Teklif Alma Şartnamesi"ni hazırlar. İhale dosyası, yukarıdaki belgelere ilave olarak uygulama projeleri ve teknik şartnameleri içerecektir. Mimar, yukarıdaki belgelerin tümünü düzgün dosyalar içerisinde 3 nüsha kağıt çıktı ve CD olarak İdareye teslim edecektir. C Sahada Uygulama İş Aşaması Temin edilen projelerin uygulanması aşamasında teknik açıdan çıkabilecek sorunlar, tadilatlar vb. durumlarda Yüklenici, İdarenin olurunu alarak gerekli revizyonları yapacak ve İdare onayına sunacaktır. 18

19 YÜKLENİCİ TARAFINDAN HAZIRLANACAK PROJELERDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR : Yüklenici sözleşmesinde aksi bir hüküm olmadığı sürece İdareye onaylatmak ile yükümlü olduğu projeler: Hazırlık ve Ön Etüd Çalışmaları İş Aşaması: 1/200 veya 1/100 ölçekli mimari eskiz projeleri, 3 boyutlu görseller, statik, makina, elektrik öneri raporlarını içerecek bu aşamada arsa verilerine, ihtiyaç programlarına, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve İdare'nin tavsiyelerine göre; I. Yüklenici tarafından hazırlanacak plankote arsa kotları bakımından tahkik edilerek ve varsa hataları düzeltilerek 1/500 veya 1/200 ölçekli saha tanzimini de içeren vaziyet planı teslim edilecektir. II. 1/200 veya 1/100 ölçekli Mimari Ön Etüd Projelerini, statik, mekanik ve elektrik ön raporları teslim edilecektir. III. Ön Etüd Projesini tanıtıcı ve açıklayıcı 3 boyutlu görselleri içeren A1 ve katları fotoblok panolardan oluşan sunumlar teslim edilecektir. IV. Teslim edilen "Ön Etüd Proje"sinde İdare tarafından değişiklik yapılması istenmesi durumunda öngörülen tadilatlar yapılarak bu aşama yeniden İdare'nin görüşüne sunulacaktır. V. Arsa ile ilgili veriler (alt yapı ve imar verileri) belli bir ölçek dahilinde kağıda aktarılacaktır. İdare tarafından değişiklik yapılması istenmesi durumunda öngörülen tadilatlar yapılarak bu aşama yeniden teslim edilecektir. VI. Arsa ile ilgili veriler (alt yapı ve imar verileri) belli bir ölçek dahilinde kağıda aktarılacaktır. Yapılması planlanan tesislerin yararlanacağı kanalizasyon, içme suyu şebekeleri, enerji nakil hatları, PTT hatları, diğer altyapı bilgileri ilgili idarelerden ya da yerinde ölçülerek temin edilecektir. Bina topraklama sistemi hesabına esas olacak zeminin elektrik toprak direncinin yerinde sonda ile tespiti yapılacaktır. 19

20 Ön Proje Çalışmaları İş Aşaması: İdare tarafından onaylanan 1/200 veya 1/100 ölçekli "Mimari Ön Etüd Projesi ve Raporlarına" göre; I. Yüklenici tarafından hazırlanan Plankote üzerine, arsa kotları bakımından tahkik edilerek ve varsa hataları düzeltilerek 1/500 veya 1/200 ölçekli saha tanzimini de içeren vaziyet planı Ön Etüt Projesi aşamasındaki talep edilen revizyonlar da yapılarak İdare'nin onayına sunulacaktır. II. 1/200 veya 1/100 ölçekli mimari ön etüt projeleri ön proje ve mahal listesi olarak hazırlanacak ve teslim edilecektir. III. Değişik her tesisata ait sistemi gösteren ve bu sistemlerin diğerlerine tercihini belirten mukayeseleri kapsayan raporlar ve gerekli şemalar hazırlanacaktır. IV. Bir sonraki safhaya ait proje ve detay miktarı ve ölçeklerini gösteren bir liste hazırlanarak teslim edilecektir. V. Hazırlanan mimari ön proje aşamasındaki durumu içeren renklendirilmiş çizimler ile içdış perspektiflerden ve projeye ait açıklayıcı bilgilerden oluşan A3 ebadında ciltli veya spiralli 4 takım kopya ve CD İdareye teslim edilecektir. Kesin Proje Çalışmaları İş Aşaması: İdare tarafından onaylanan 1/200 ölçekli "Mimari Ön Proje ve Raporlarına" göre; I. 1/200 ölçekli saha tanzimini de kapsayan vaziyet planı, II. 1/100 ölçekli olarak tekniğine göre çizilmiş planlar, binayı tanımlayacak sayı ve özellikte kesit ve görünüşlerden oluşan mimari proje (yangın kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin gösterildiği), III. 1/100 ölçekli statik ön proje ve hesapları, 1/200 ölçekli temiz su tesisatına ait (kaptaj, isale, depo, şebeke) pis su tesisatına ait şebeke ve deşarjın yola ait güzergahın gösterileceği yeteri kadar kesit ihtiva eden ve boru çaplarının yaklaşık olarak hesaplanacağı vaziyet planı, Hazırlanan proje ve dökümanlar İdare standartlarına uygun olarak dosyalanarak teslim edilecektir. 20

TEKNİK ŞARTNAME. A. İŞİN TANIMI İstanbul İli sınırları içerisinde inşa edilecek olan:

TEKNİK ŞARTNAME. A. İŞİN TANIMI İstanbul İli sınırları içerisinde inşa edilecek olan: T.C. MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK

Detaylı

PEYZAJ TASARIM PROJELERİ ve PROJELENDİRME SÜRECİ. Öğr.Gör.Hande ASLAN

PEYZAJ TASARIM PROJELERİ ve PROJELENDİRME SÜRECİ. Öğr.Gör.Hande ASLAN PEYZAJ TASARIM PROJELERİ ve PROJELENDİRME SÜRECİ Öğr.Gör.Hande ASLAN 1. PEYZAJ TASARIM PROJELERİ Peyzaj Tasarım Projeleri çalışmalarını, genelde üç başlık altında toplayabiliriz. 1- Küçük çaplı projeler

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI Mimar MiMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri

Detaylı

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir.

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. BÜRO VE ŞANTİYE Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. İmalat öncesi yapılacak işler İmalat öncesi yapı projeleri hazırlanır. Yapı Projeleri;

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI:

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI: MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 300 KİŞİK YEMEKHANE BİNASI VE PİRİNÇ FABRİKASI FESİH MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK SALONU BİNASININ DÜZENLENMESİ İŞİNE AİT MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK PROJELERİ İLE İHALE DOKÜMANI HAZIRLANMASI

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1: İşin Adı: İzmir İli, Konak

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 1 MADDE 1. KAPSAM Bu özel teknik şartname, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak zemin etüt hizmetleri kapsamında

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No: 57 Kızılay /Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay Ankara Tel: (0.312) 294 30 00 - Faks: 294 30 88 www.imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER Sayın Leyla Hanım, İnşaatı devam etmekte olan Trabzon Marin City Projesi nde 2. parsel de bulunan B blok etabıyla ilgili güncel ilerleme raporunu bilgilerinize rica ederiz. Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA

Detaylı

PEYZAJ TASARIM PROJELERİ ASGARİ STANDARTLARI, TASARIM VE ÇİZİM KRİTERLERİ

PEYZAJ TASARIM PROJELERİ ASGARİ STANDARTLARI, TASARIM VE ÇİZİM KRİTERLERİ SELAMİ DEMİRALP Peyzaj Mimarları Odası, 8. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Promim Proje Ltd. Şti. Yeşilyurt Sok. No:21/5 A.Ayrancı - Ankara Tel & Fax: 312 4283315-4266726 Email: sdemiralp@promimproje.com

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ 1. PROJE KONTROL SÜRECİ 2. RUHSAT ALIM ve ONAY SÜRECİ 3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2006/21 Tarih : 27.07.2006 ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) (Bu Genelge'nin, 2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu : Görüş talebi YÜKSEK FEN KURULU KARARI I- GİRİŞ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ihale edilerek, 04.11.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan. Mühendislik Fakültesi

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2007

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bina Maliyetinin Oluşumu MALİYET YOK ETME MALİYETİ KULLANIM MALİYETİ BİNA MAL. İLK YATIRIM MALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME KULLANIM YOK ETME Alınan Kararların Maliyeti Etkileme Düzeyi

Detaylı

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ Sistem Tasarım ve Ön Avan Proje - Temel Planları 1/200 - Kalıp Planları 1/200 - Kolon Yerleşim Planları 1/200 - Ön hesaplar

Detaylı

KENT MEYDANI TERMİNAL ARASI RAYLI SİSTEM (TRAMVAY)HATTI KESİN PROJELERİ, ULAŞIM VE FİZİBİLİTE ETÜDÜ İLE TEKNİK ŞARTNAMELERİ HAZIRLANMASI İŞİ

KENT MEYDANI TERMİNAL ARASI RAYLI SİSTEM (TRAMVAY)HATTI KESİN PROJELERİ, ULAŞIM VE FİZİBİLİTE ETÜDÜ İLE TEKNİK ŞARTNAMELERİ HAZIRLANMASI İŞİ KENT MEYDANI TERMİNAL ARASI RAYLI SİSTEM (TRAMVAY)HATTI KESİN PROJELERİ, ULAŞIM VE FİZİBİLİTE ETÜDÜ İLE TEKNİK ŞARTNAMELERİ HAZIRLANMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME GENEL Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ PROJE BİLGİLERİ Toplam İnşaat Alan: 15.000 m² (Yaklaşık)

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZİN (İSKAN) İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2015 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Uygulamalar-1 2/38 Genel Uygulamalar-1 Bina Projesi Mimari Proje Statik-Betonarme Projesi Elektrik Tesisat Projesi Genel Uygulamalar-1

Detaylı

MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Rehabilitasyon Özel Teknik Şartname2012 1 MADDE 1. KONU Bu özel teknik şartname, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 2-ARMUTÇUK YENI KUYU KARO SAHASININ JEOLOJIK - JEOTEKNIK DURUMU

TEKNİK ŞARTNAME 2-ARMUTÇUK YENI KUYU KARO SAHASININ JEOLOJIK - JEOTEKNIK DURUMU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM ARMUTÇUK YENİ KUYU KARO SAHASI UYGULAMA PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1-İŞİN GENEL TANIMI VE KAPSAMI Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

MİMARİ PROJE MÜELLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

MİMARİ PROJE MÜELLİFİ TAAHHÜTNAMESİ MİMARİ PROJE MÜELLİFİ 1- Uygulama projesinin yapımı sırasında; a. Taşıyıcı sistemin, "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre projelendirildiğini, b. Mühendislik ve mimarlık

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ. (Ocak-2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ. (Ocak-2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ (Ocak-2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1 İşin Bilgileri İşin Adı: Konya ili, Meram ilçesi, 21 Mahallede pafta. Ada: 41060 parsel:

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME 1.YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI İlçemiz Çerkezköy, Tekirdağ ın

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BAġIBÜYÜK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYĠLNAME NO.

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BAġIBÜYÜK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYĠLNAME NO. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ĠSTANBUL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠSTANBUL PROJE KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ (ĠPKB) ĠSTANBUL SĠSMĠK RĠSKĠN AZALTILMASI VE ACĠL DURUM HAZIRLIK PROJESĠ (ISMEP) Kredi No: 24383-TU MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

MİMARİ PROJE MÜELLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

MİMARİ PROJE MÜELLİFİ TAAHHÜTNAMESİ MİMARİ PROJE MÜELLİFİ 1- Uygulama projesinin yapımı sırasında; a. Taşıyıcı sistemin, "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre projelendirildiğini, b. Mühendislik ve mimarlık

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler İÇERİK Bu ders kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım işlerinde Metraj Çıkarılması, Yaklaşık Maliyetinin Hesaplanması,

Detaylı

İÇ MİMARİ PROJELER İÇİN TASARIM AŞAMALARI REHBERİ

İÇ MİMARİ PROJELER İÇİN TASARIM AŞAMALARI REHBERİ www.adtmimarlik.com.tr İÇ MİMARİ PROJELER İÇİN TASARIM AŞAMALARI REHBERİ Basitleştirin. İyi bir tasarımın gücü basitliğindedir. Barbara Kuhr ÖNSÖZ Yeni bir tasarıma başlamak bazen çok zor bir süreç gibi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) AF-CEB-WB04-YAPIM-0 ZEYİLNAME NO: 04 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Yapı Denetiminin Amacı Denetim, bir faaliyetin planlandığı gibi gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen izleme ve yönlendirme çabasıdır. İzleme

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce karada ve suda, daimi veya geçici resmi ve özel YAPI yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik inşaatı ile içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir 1 YAPI Kuruluş veya kişilerce kendilerine

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 GİRİŞ Orijinal ihale dokümanları

Detaylı

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI Çalışma Konusu : Tek Konut Çevresi Peyzaj Tasarımı Ölçek : 1/100 Çalışma Alanı Büyüklüğü : 70x100 cm Çizim Tekniği : Bristol kağıdına el çizimi Devam

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler. Ruhsat Verme Aşamasında Tapu Kayıt Yerine Geçen Belgeler

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler. Ruhsat Verme Aşamasında Tapu Kayıt Yerine Geçen Belgeler BÖLÜM - 1 Şantiye Tanımı Mimari Proje İmalat Öncesi Yapılacak İşler Yer ve Arsa Seçimi Statik Betonarme Proje Bina Yapımında Hazırlanması Gereken Projeler İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Ruhsat

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

YAPIDA MEKANİK TESİSAT: SİSTEM TASARIMI

YAPIDA MEKANİK TESİSAT: SİSTEM TASARIMI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPIDA MEKANİK TESİSAT: SİSTEM TASARIMI Mühendislik Müşavirlik ltd. şti. Konuşmacılar: Nihat Bozkurt Makine Müh. İzzet

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK YÖNTEMLERLE KOROZYON RİSKİ TESPİTİ RAPOR FORMATI Şubat - 2016 Yönetim Kurulu nun 16/02/2016 tarih ve XV/103 sayılı kararı ile

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı