T.C MALİYE BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C MALİYE BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI VE İMALAT TEKNİK ŞARTNAMELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME A. İŞİN TANIMI İstanbul İli sınırları içerisinde inşa edilecek olan: Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi, 62 ada, 58 parsel, ,358 m² sahalı alanda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası, Ataşehir İlçesi, 243EB4A pafta, 3355 ada, 3 parsel, 7.760,13 m² sahalı alanda Vergi Denetim Kurulu Ataşehir Hizmet Binası, Zemin Etütlerinin yapılması, Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Plankote, İksa, Paplanş, Altyapı, Çevre Tanzim- Peyzaj Projeleri ve Detayları, Yangın Tahliye Projesi ve Raporu, proje orijinalleri, perspektif ve panoramik fotoğraflar üzerine işlenmiş görsellerinin, Uygulama projeleri, mahal listeleri, teknik şartname, metraj, yaklaşık maliyet ve ekleri ile pursantaj tablosu, ihale dosyası ve CD kopyaları hazırlanması ve İstanbul Defterdarlığı na onaylatılmasının ardından, ilgili yerel idaresine gönderilecek projelerin, (ruhsata esas mimari projeler ve altyapı projeleri) yüklenici tarafından İstanbul Defterdarlığı na teslimidir. Yüklenici avan projeleri ilgili Belediye veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü nün onayını alarak kesin proje işlemine devam eder. Yüklenici proje çalışmaları ve ihale dosyalarının hazırlanması aşamalarında İdare ile de koordineli olarak çalışarak, ruhsat aşamasındaki imar mevzuatı gereği istenecek değişiklikleri projeye işlemekle mükelleftir. Bütün projelerin ilgili odalardan onayının alınması Yükleniciye aittir. Yüklenici inşa aşamasında oluşabilecek değişiklikleri zamanında projeye işleyerek as-built projeyi (bitirme projesi) hazırlamakla yükümlüdür. 1

2 B. İŞ KAPSAMI Söz konusu hizmet binalarının parsellerinde yapılacak çalışmalar şunlardır: Arsa ve etrafındaki mevcut yolları, mevcut yola olan bağlantıyı sağlayacak yol güzergahını, ilgili idareden yazı ile alınmış ve yerinde tespiti yapılmış altyapı (inşaat ve elektrik) bağlantı noktalarını ve bilgilerini içeren Plankote yapılması, Vaziyet planı hazırlanması, vaziyet planı üzerinde, arazinin topoğrafik yapısını ifade etmeye yetecek her parselde en az 4 adet farklı yönlerde kesit alınması, Zemin etütlerinin yapılarak raporlarının hazırlanması, Hazırlanan zemin etüt raporuna uygun olarak iksa projesinin hazırlanması Hazırlanan vaziyet planına göre farklı kat planları, (bodrum kat, zemin kat, normal kat planları) kesit ve görünüşlerini içeren uygulama projelerinin hazırlanması, Statik, mekanik tesisat, elektrik tesisat uygulama projelerinin hazırlanması, İnşaat ve elektrik altyapı uygulama projelerinin (ada içi ve ada dışı) hazırlanması, Çevre tanzim ve peyzaj projelerinin hazırlanması, Yangın tahliye projesi ve raporunun hazırlanması, İmalat teknik şartnameleri, mahal listeleri, metraj, pursantaj tablosu ile Yaklaşık Maliyet ve eklerinin hazırlanması, İhale dosyasının hazırlanması Görsel perspektif hazırlanması ve arazi fotoğrafları üzerine yerleştirilerek dijital ve fotoblok baskılarının alınması. İnşaat esnasında oluşabilecek değişikler projeye işlenerek as-built projelerin(bitirme projesi) İdare ye teslim edilmesi C. PROJE HİZMETLERİ VE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI Mimarlık, Mühendislik çalışmaları; Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği, 2

3 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Sığınak yönetmeliği Otopark yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Proje ve İnşaatlarda Engellilerle İlgili Esaslar, Asansör Yönetmeliği, Isı Yalıtım Yönetmeliği, Mimari ile inşaat, makine ve elektrik mühendisliği proje düzenleme esasları, ve benzeri bütün yasa, tüzük, yönetmelik, şartname ve standartlara, ayrıca mesleğin uygulanmasına ilişkin kararlarına ve ilgili yerel idarenin imar yönetmeliğine uygun olmalıdır. C.1. PROJELENDİRMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Binalarda kat yüksekliği döşemeden döşemeye 4.20 cm olacaktır. Tavanlarda, akustik alüminyum 60/60, 60/120 asma tavan kullanılacaktır. Isıtma, soğutma, yangın ihbar sensörleri, sprinkler bu asma tavan içinde çözülecektir. Döşemelerde min. 20 cm yüksekliğinde, 60/60 BS 476 normunda, çevresi st16 çelik kaplı içi 1.2 kg/m3 hafif beton dolgulu üst yüzeyi antistatik vinil kaplı yükseltilmiş döşeme plakları kullanılacaktır. Yükseltilmiş döşeme altı, data, ups, Ac, telefon, tv tesisatı için kullanılacaktır. Tüm çalışma masalarına bu mahalden besleme yapılacaktır. Döşeme zemini 2 mm epoksi ile kaplanacaktır. Yapı içindeki camlı bölmelerde ihtiyaca göre cam filmi şeritler kullanılacaktır. Başkan odalarında dekoratif asma tavan olarak uygulama yapılacaktır. Gerekli görülen tüm cephe camlarında uygun perde türü seçilecektir. Asansörler trafik hesabı yapılarak yeterli sayıda olacaktır. Yapıda mümkün olduğunca yanıcı malzeme kullanılmamaya gayret gösterilecektir. Ses yalıtımı dikkate alınacaktır. Alçıpan kullanılması durumunda hem suya, hem yangına dayanıklı tip tercih edilecektir. 3

4 Dış cephelerde, arsa konumu, çevre şartları ve plan notları dikkate alınacak, ses, ışık ve yansıma kontrolü şartları yerine getirilecek olup, yanmaz malzeme kullanılmaya özen gösterilecektir. Ana dolaşım alanları, granit döşeme yapılacak olup, alt kısımda yedek kablo geçişi için borular konulacaktır. Arşivler raylı kompakt dolaplarla yapılacak olup dolap miktarı, dosya sayısı (ihtiyaca göre) hesaplanarak belirlenecektir. Bina işletim sistemi ve ekonomisi açısından kat bazında, klimatize ve ısıtma için kat tesisat odaları kapasiteye göre düzenlenecektir. Otoparklarda, personel ve mükellef için ayrı ayrı kullanım imkanı sağlanacaktır. Mükellefler otoparktan direkt zemindeki ana giriş kontrol ön kısmına bağlanmalıdır. C.2. PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ Yüklenici firma tarafından çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla İdareye bildirilecek olan Proje Koordinatörü (İnşaat Mühendisi veya Mimar) farklı meslek alanlarında yapılacak proje çalışmalarının birbirine uyumlu şekilde yürütülmesini sağlayacak toplantı, bilgilendirme çalışmaları, yazışmaları takip ve gerekli koordinasyonun sağlanması temininden sorumlu olacaktır. C.3. MİMARLIK -MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI Mimarlık, Mühendislik Çalışmaları; A. Hazırlık ve Etüt Çalışmaları B. Ön Projeler C. Uygulama Projeleri D. Teknik Şartnameler E. Metraj ve Yaklaşık Maliyet ve ekleri ile Pursantaj Tabloları Aşamalarından oluşacak, her bölüme ait inceleme ve onay süreci ilgili bölümden sonra olacak şekilde iş programı hazırlanacaktır. C.3.1. HAZIRLIK VE ETÜT ÇALIŞMALARI Madde C.2. de tanımlanan çalışmalar ile arazi incelemesi sonucu oluşan bilgi ve belgeler, raporlar, plankote, alternatif değerlendirme önerileri kapsayacak çalışmaları 4

5 İdareye sunulacaktır. İdarenin olanakları, ihtiyaçları ve taleplerinin belirlenmesi amacıyla yürütülecek hazırlık çalışmaları sırasında; İmar durumu, kadastro, mevcut inşaat altyapı ve elektrik verileri, arsanın doğal ve zemin özelliklerinin saptanması ve gerekli belgelerinin derlenmesi, tasarım ve uygulama aşamalarında izlenecek yol ve uygulanacak çalışma yöntemi kararlaştırılacaktır. Proje çalışmalarının, Proje Koordinatörü ve proje sorumluları ile İdare yetkilileri arasında yapılacak toplantı ve görüşmeler sonucunda aşağıda genel olarak belirtilmiş olan bilgileri de kapsayan bir etüt ve planlama raporu İdareye sunulmalıdır. Bu hazırlık ve etüt raporu dosyasında; İş akışı doğrultusunda yapılan toplantı kararları, Arsaya ait fiziki verileri, mevcut altyapı verileri İnşaat yapılacak yerin görülmesi ve incelenmesi sonuçları, İhtiyaç programının irdelenmesi, Yapılacak çalışmaların idari, hukuki ve teknik belge ve bilgilerin değerlendirilmesi, Vaziyet ve yerleşim planlaması, Zemin etüt ve raporları hususlarını kapsayacaktır. Yüklenici bu rapor dosyasında iş ilerleme süreleri, sözleşmenin kapsayacağı iş aşamalarını da belirterek İDARE ye önermiş olmalıdır. C ZEMİN ETÜD RAPORU TEKNİK ŞARTNAME Bu şartnamenin amacı; İdaremizin ihale sonrasında sözleşme gereği yükleniciden kesin projelere ilişkin istemiş olduğu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar başlıklı 18 Ağustos 2005 tarih ve B.09.0.Y.İ.G /847 sayılı yazısı gereği İdaremizin uygulamasına başlatacağı toplu konut alanlarında, parsel bazında yapılacak Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının esaslarını belirlemektir. İmar planına esas rapordan inceleme alanı ve çevresine ilişkin jeolojik-jeoteknik bilgiler alınarak zemin araştırmalarına dayanak oluşturulacaktır. Bu raporun içeriği aşağıda belirtilen başlıklar altında toplanacaktır. Gerekli görülmesi durumunda formatta belirtilmeyen ek çalışmalara da yer verilebilir. Rapor Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi ve İnşaat Yüksek Mühendisi (Geoteknik Uzman) üç meslek grubunun ortak çalışmasıyla hazırlanacaktır. Ayrıca Raporun Sonuç ve Öneriler bölümünün son sayfasının arkasına ilgili Belediye Başkanlığının veya Çevre ve Şehircilik İl 5

6 Müdürlüğü nün (çalışma alanı mücavir alan dışında ise) onayı yaptırılacak daha sonra rapor İdaremiz onayına sunulacaktır. Aksi halde onaysız raporlar kabul edilmeyecektir. Raporun ekler kısmının en arka sayfalarına; Raporu hazırlayan Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi ve İnşaat Yüksek Mühendisi (Geoteknik Uzman) üç meslek grubunun Oda Sicil Durum Belgeleri, mesleki lisans diplomaları, var ise yüksek lisans diplomaları (İnşaat Yüksek Mühendisi nin vermesi zorunludur) ve İnşaat Yüksek Mühendisinin Geoteknik Anabilim Dalı konulu tez hazırladığını belirten ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü nden alınmış yazı veya onaylı tez kapağı eklenmelidir. İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Etüdün Amacı Ve Kapsamı 1.2. İnceleme Alanının Tanıtılması Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler Projeye ait Bilgiler İmar Planı Durumu ve Doğal Afet Riskinin Değerlendirilmesi Önceki Zemin Çalışmaları 1.3 JEOLOJİ Genel Jeoloji İnceleme Alanı Mühendislik Jeolojisi 2.DEPREMSELLİK 2.1 Depremsellik: 2.2 Standart Binalar 3. ARAZİ ARAŞTIRMALARI VE DENEYLER 3.1. Arazi, Laboratuar ve Büro Çalışma Metotlarının kısaca tanıtılması ve kullanılan ekipmanlar 3.2. Araştırma Çukurları 3.3. Sondaj Kuyuları Sondajın Amacı Sondaj Makinası ve Ekipmanı Sondajlarda Borulama Sondaj Derinliği 3.4. Yeraltı ve Yerüstü Suları 3.5. Arazi Deneyleri SPT Deneyleri Konik Penetrasyon (CPT) Deneyleri Presiyometre Kanatlı Kesici Deneyleri Plaka Yükleme Deneyi Jeofizik Çalışmalar Sismik kırılma Sismik yansıma Elektrik özdirenç Mikrotremör çalışmaları Radar 6

7 Kuyu İçi Sismiği MASW 4. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER 4.1. Zeminlerin İndeks / Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi 4.2. Zeminlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi 4.3. Kayaların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi 5. MÜHENDİSLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRMELER 5.1. Bina-Zemin İlişkisinin İrdelenmesi 5.2. Zemin ve Kaya Türlerinin Değerlendirilmesi Ayrışmış Kaya ve Zemin Türlerinin Sınıflandırılması Kaya Türlerinin Sınıflandırılması Zemin Profilinin Yorumlanması Sıvılaşma ve Yanal Yayılma Analizi ve Değerlendirilmesi Oturma-Şişme ve Göçme Potansiyelinin Değerlendirilmesi Karstik Boşlukların Değerlendirilmesi Temel Zemini Olarak Seçilen Birimlerin Değerlendirilmesi Şev Duraylılığı Analizi ve Değerlendirmesi Kazı Güvenliği ve Gerekli Önlemlerin Alternatifli Olarak Değerlendirilmesi Doğal Afet Risklerinin Değerlendirilmesi 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 7. RAPOR ONAYI 8. GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU 9. YARARLANILAN KAYNAKLAR 10.ARAZİ ÇALIŞMALARININ VİDEOYA ÇEKİMİ 11. EKLER RAPOR BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. GENEL BİLGİLER 1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI Yapılan zemin etüd, jeolojik ve jeofizik etüdün kimin, hangi tarihli jeolojik etüt raporuna dayanılarak, kime veya hangi kuruluşa yapıldığı, yapılan etüdün amacı ile çalışma yöntemi ve kapsamı, yapının özellikleri (kat adedi, bina boyutları, bodrumlu olup olmadığı vb.) belirtilmelidir. Zeminin tabakaları, bunların kalınlıkları, yeraltı su durumunun tespiti, zemin-temel etkileşiminin irdelenmesinde ve temellerin tasarlanmasında etkili gerekli statik ve dinamik parametrelerin 7

8 belirlenmesi etüdlerin hedefidir. Sondajlar, saha deneyleri laboratuvar deneyleri ve bunlara dayalı olarak hazırlanacak zemin etüt raporunun içeriği ile ilgili prensipler ise kapsamı oluşturmaktadır İNCELEME ALANININ TANITILMASI Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler İnceleme alanının genel morfolojik özellikleri, yol, iklim, topoğrafik durum, drenaj örnekleri (yüzey, sel suları, tabii drenaj vb.) eğimler (genel eğim yönlenmeleri vb.), doğal /yüzeysel drenaj durumu, var ise bölgedeki muhtemel şev duraylılığı problemleri ile doğrudan ilişkisi olan yağış alma durumu açıklanacaktır. İnceleme alanının yeri tanımlanarak, karayolu bağlantıları, arsanın günümüze kadar ne amaçla kullanıldığı, günümüze kadar tutulan kayıtlar esas alınarak şev duraysızlığı, deprem, vb. doğal afete maruz kalıp kalmadığı ve sismik tarihçesine değinilmelidir. Arsa üzerinde yapılaşma var ise, hakkında bilgi verilerek arsanın en az iki farklı yönden çekilmiş genel görünüm fotoğrafları ile sorun yaratabilecek çevresel faktörlere ait fotoğraflar da yer almalıdır Projeye ait Bilgiler Etüdü yapılan alanın il, ilçe, köy/mevki veya mahalle, bağlı olduğu belediye ile halihazır haritanın ölçeği, pafta, ada ve parsel numaraları ile araştırma alanının büyüklüğü ve yatay-düşey koordinatları verilecektir. Ayrıca yapılması planlanan projenin kısaca tanıtılması, yapılacak yapının ne amaçla kullanılacağı, binanın temel seviyesindeki muhtemel yükler, taşıyıcı sistemi ile geometrisine ait bilgilere yer verilmelidir İmar Planı Durumu ve Doğal Afet Riskinin Değerlendirilmesi İnceleme alanının İmar planı veya mevzii imar planının bulunup bulunmadığı, daha önce yapılan jeolojik etüt raporunda alanın ne tür bir riskli alan içerisinde kaldığı, Afete Maruz Bölge kararının olup olmadığı, plan notlarına, mevcut yapılaşmaya yönelik genel bilgiler (yapı tipi, kat yüksekliği, ayrık veya bitişik nizam olduğu, yapılaşma yoğunluğu vb.) ve jeoteknik etüdün sonucuna bağlı olarak yapılması düşünülen plan değişikliği belirtilecektir Önceki Zemin Çalışmaları C.3.2. ÖN PROJE ÇALIŞMALARI Uygulama projelerine esas olmak üzere; Yüklenici tarafından hazırlanacak olan jeolojik etüt raporları da dikkate alınarak, taslak projeler uygunluk onayı için 2 takım idareye sunulacaktır. Bu aşamada yapılan tasarlama çalışmaları, kesin veya uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce, hazırlık ön etüt çalışmalarında belirlenmiş, yorumlanmış ve değerlendirilmiş bilgilerin projede yansıtılması amacını taşır. 8

9 Kaynak kaybının önlenmesi, ekonomik, sağlam, güvenli, kullanışlı, çevresi ile uyumlu yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce hazırlık çalışmaları sırasında belirlenmiş ihtiyaç programının, işlev şemasının, arsa, alt yapı, iklim, kadastro, imar durumu, doğal yapı, çevre düzeni, vb. verilerinin kesinleşmiş olması gerekir. Ön projeler de: Vaziyet planının hazırlanması Yapı/yapıların yerleşme planının ve altyapı güzergah projelerinin hazırlanması Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanması Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması İksa projelerinin hazırlanması Mimari kat planları, kesitler, görünüşlerin hazırlanması, yapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi Otopark, sığınak vb. mahallerde ilgili yönetmeliklere uyumun sağlanması İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin saptanması Mekanik ve elektrik tesisat mahal listelerinin hazırlanması Çevre (bahçe) düzenleme Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin ile ilgili bilgilerin tasarıma yansıtılması Varsa mevcut altyapı sistemlerine bağlantıya kadar olan hatların da tasarlandığı Altyapı projelerinin hazırlanması Yapıların tüm birbirinden farklı planları en az 2 şer adet kesit ve birbirinden farklı görünüşleri çizilir. Birbirini tekrarlayan mahallerin daha ayrıntılı çizimleri ve farklı mahallerin tefrişleri gösterilir. C.3.3. UYGULAMA PROJESİ ÇALIŞMALARI Hazırlanacak Teknik Şartname, Keşif, Metraj ve imalata esas tüm detay ve mesleki uygulama projelerinin tamamını kapsayan projelerin 3 takım olarak sunulması aşamasıdır. 9

10 Yapıların özelliklerini ve ölçülerini, yapıda yer alan tüm donatım sistemlerinin yapıyı etkileyen bütün elemanlarını, sistem detaylarının ve imalatlarla ilgili tüm bilgileri ve referansları, montaj özelliklerini içeren, gerekli tüm ölçülerin ve malzemelerin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte, kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile onaylanmış ön proje ya da kesin projeye uygun olarak hazırlanmış altyapı ve üstyapı projeleridir. Yapıda ve arsada yer alan tüm malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili bilgilerin referans ya da kodlarını içerir. İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ya da diğer teknik uzmanlar tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımların bilgileri uygulama projelerinde gösterilir. Yapı ve arsada kullanılan tüm imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, birleşme şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini yansıtır, ilgili sistem ve montaj detaylarıyla, imalat detaylarının referanslarını içerir, imalat pozlarını belirler. Uygulama projeleri, sistem, nokta, montaj detayları ve imalat detayları kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. C.3.4. MAHAL LİSTELERİ, TEKNİK ŞARTNAMELER, METRAJ,YAKLAŞIK MALİYET VE EKLERİ İLE PURSANTAJ TABLOSU VE ANALİZLER Mahal listesi, Teknik Şartname, metraj, yaklaşık maliyet ve ekleri ve pursantaj tablosu, her bir mimari ve mühendislik proje çalışması için ayrı ayrı olmak üzere 3 takım hazırlanacaktır. Yapım işi ihalesinde yaklaşık maliyeti oluşturacak olan; metraj, yaklaşık maliyet ve ekleri ile pursantaj tabloları hazırlanacaktır. Tüm imalat, malzeme ve işçilik bedelleri Kamu Kurumları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ, İller Bankası vb.) tarafından ilan edilmiş olan o yıla ait rayiç ve birim fiyatlardan oluşacak, ancak bulunmayan kalemler için en az 3 firmadan alınan bedellerin ortalaması üzerinden özel birim fiyat oluşturulacaktır. C Mahal Listesi ve Teknik Şartnameler Projelerde belirtilen ve/veya yer alamayacak olan imalat, malzeme ve iş tanımları "Mahal Listesi ve Teknik Şartnamelerle verilir. Bu işe özel olarak hazırlanacak Teknik Şartnamede; yapılacak iş kalemleri veya temin edilecek malzemeler ile ilgili tüm bilgi standartları ortaya konacak şekilde güncel poz 10

11 numaraları ve tanımları ile tariflenmiş olacaktır. Ayrıca işin bütünlüğünü yansıtacak olan Genel Teknik şartnameden oluşacaktır. Mahal Listesi; proje kapsamında yer alan mahallere ait döşeme, tavan ve duvarlarda yapılacak bütün (Elektrik, İnşaat, Tesisat ve Mimari) imalatlara esas güncel poz numaraları ve tanımlarını belirtecek şekilde A4 veya A3 kağıt boyutunda düzenlenecektir. Özel Teknik Şartnameler; yapıda yer alan değişik işçilik, malzeme standartlarının ve imalat tanımlarının yapıldığı, farklı mesleki sorumluluk sınırlarını belirleyecek açıklamaların da ortaya konulduğu belgelerdir. Özel Teknik Şartname; Yükleniciyapımcıların hiçbir şekilde tereddüt etmeden ve hataya düşmeden yapım (inşaat) tekliflerini hazırlayabilecekleri bilgileri, açıklamaları ve ayrıntıları içermelidir. Genel Teknik şartname; yapıda kullanılan her imalatın bünyesinde yer alan malzemelerin özellikleri, üretim şekli, imalata koşulları, imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin nasıl yapılacağı, hangi toleranslarla hareket edileceği, zayiat miktarları, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, taşıma, yükleme boşaltma, istifleme koşulları, imalatta kullanılacak değişik malzemelerin miktarları vb. gibi hususları veya bu kapsamda ortaya çıkabilecek işleri de yansıtan belgelerdir. Proje yüklenicisi mevcut durumu yerinde tespit ederek ve idarenin ilgili birimleriyle yapılacak görüşmeler sonucuna göre bu bilgileri derleyerek Teknik şartnamenin bu bölümünü oluşturacaktır. C Metraj, Keşif ve Analizler Metrajlara esas hesap ve ölçümler, işlerin uygulama aşamasında hesaplanmış olan Yapı yaklaşık maliyetini yansıtacak sınırlar içerisinde kalması için özenli ve dikkatli bir şekilde ve sağlıklı hazırlanması gereklidir. Ayrıca, yapının inşaatında yer alacak tüm imalatların miktarlarının eksiksiz ve doğru biçimde belirlenmiş olması, uygulamada yapının yeterli şekilde denetlenmesini kolaylaştıracaktır. Keşfe esas olacak kapsamlı metraj çalışmaları, hazırlanan uygulama ve detay projeleri ile teknik şartnameleri doğrultusunda hazırlanır. Hazırlanan metrajlar üzerinden ilgili resmi kurumların yayınladığı birim fiyatlar dikkate alınarak keşfin hazırlanması, birim fiyatları olmayan işlerin piyasa araştırması, fiyat toplaması (proforma) ve/veya birim fiyat analizleri düzenlenir. 11

12 Proje Müellifi uygulama ve detay projeleri ile teknik şartnamelerine dayanarak ve yapının nicelik dökümünü metrajını hazırlar ya da hazırlatır. Yapının uygulama projelerinin hazırlanmasına katılan inşaat, tesisat ve elektrik mühendisleri ile diğer uzmanların yaptığı kendi işleri ile ilgili metrajların uyumunu sağlar. Hazırlanan metrajlar esas alınarak yapının ya da yapıların her biri için ayrı ayrılmak üzere keşifler hazırlanır. Metrajlar ve Keşifler yapı bölümleri ve yapı elemanları gruplarına göre ayrı ayrı yapılır. Gerekli görüldüğünde keşiflerin hazırlanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nün yürürlükte olan birim fiyatları kullanılır. Fiyatları Ç.Ş.B.F ya da rayiç bedelleri ile belirlenmemiş imalatların maliyet analizleri ve birim fiyat tarifleri yapılır. C.4. PROJELENDİRME ÇALIŞMALARINDA C.4.1. MİMARİ PROJELER C Hazırlık ve Ön Etüd Çalışmaları İş Aşaması Hazırlık çalışmaları, Yüklenici olanaklarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin belirlenmesi, imar durumu, kadastro, altyapı-enerji, arsanın doğal ve zemin özelliklerinin saptanması ve gerekli belgelerinin derlenmesi, tasarım ve uygulama aşamalarında izlenecek yol ve uygulanacak çalışma yönteminin kararlaştırılması, tasarım ve uygulama çalışmalarına mimarın yardımcısı olarak katılacak mühendisler ve diğer uzmanların yapacağı çalışmaların ve bunların koordinasyon şeklinin saptanması amacı ile mimar tarafından yapılan çalışmalardır. İş dosyası açılması ve İdare tarafından verilen ihtiyaç programının irdelenmesi ve geliştirilmesi, İdare tarafından temin edilen idari, hukuki ve teknik belge ve bilgilerin incelenmesi, İnşaat yapılacak yerin görülmesi ve incelenmesi (toprak altı ve alt yapı hariç), İdarenin karar vermesine yardımcı olacak açıklıkta eskiz çalışmalarının yapılması, Yüklenici, yukarıdaki inceleme ve etütlerini ön proje şeklinde hazırlayacak ve sunacaktır. Bu dosyada: 12

13 - Zemin etüt raporu - Vaziyet planı, - Yerleşim planı, - İksa v.b (zemin iyileştirme) planları - Kat planları ve prensip kesitler, görünüşler, - Mimari açıklama raporu, - Statik, Makina, Elektrik öneri raporları, - Alan hesapları (gerekirse mahal hesapları), - Genel maliyet hesabı (ilan edilen m2 Birim Fiyatlarına dayanarak), - Sözleşme konusu işe ait projenin anlaşılmasına yardımcı olacak üç boyutlu görseller, yer alacaktır. Hazırlanan dosya İdareye 3 nüsha kağıt çıktı ve CD olarak sunulacaktır. Mimar, bu aşamada iş sürelerini, sözleşmenin kapsayacağı iş aşamalarını, birlikte çalışılacak mühendis ve diğer uzmanlık alanlarını belirlemiş ve İdareye önermiş olmalıdır. C Ön Proje Çalışmaları İş Aşaması Bu aşamada yapılan tasarlama çalışmaları, kesin veya uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce, hazırlık ön etüt çalışmalarında belirlenmiş, yorumlanmış ve değerlendirilmiş bilgilerin projede yansıtılması amacını taşır. Kaynak kaybının önlenmesi, ekonomik, sağlam, güvenli, kullanışlı, çevresi ile uyumlu yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce hazırlık çalışmaları sırasında belirlenmiş ihtiyaç programının, işlev şemasının, arsa, alt yapı, iklim, kadastro, imar durumu doğal yapı, çevre düzeni, İdare istekleri vb. verilerin ve mimarın aldığı kararların kesinleşmiş olması gerekir. Ön proje çalışmaları, aynı zamanda mimar ile İdare arasında tasarıma yönelik mutabakatların sağlandığı iş aşamasıdır. Yapılara ait ön projelerde: -Vaziyet planının hazırlanması, 13

14 -Yapı/yapıların yerleşme planının hazırlanması, altyapı projelerinin hazırlanması -Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanması, -Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması, -Otopark, sığınak, kapıcı, teknik hacimler, teknisyen bölümleri, kablo şaftı bilgilerinin tasarıma yansıtılması, -İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin saptanması, -Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin tasarıma yansıtılması, -Çevre (bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarıma yansıtılması, -Yapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve özet mahal listesinin hazırlanması, -Ön proje çalışmaları ile ilgili buraya kadar yazılı bilgileri içeren açıklama raporunun hazırlanması, -Yapının tüm birbirinden farklı planları, 2 adet kesit ve birbirinden farklı görünüşleri çizilmesi, -Birbirini tekrarlayan daha ayrıntılı çizimlerinin yapılması, farklı mahallerin tefrişleri gösterilmesi, Hazırlanan ön proje dosyası İdareye 3 nüsha kağıt çıktı ve CD olarak sunulacaktır. İdarenin onayı alınarak ilgili belediyeler veya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü nden ön onay alınarak bir sonraki iş aşamasına geçilecektir. C Kesin Proje Çalışmaları İş Aşaması: Ön Proje Çalışmaları, iş aşaması sonunda, bir yapının ön projelerinin tamamlanması ve İdare tarafından kabul edilmesinden sonra uygulama projelerinin hazırlanmasına başlamak için gerekli araştırma, bilgilenme ve etütler tamamlanmış ve ön projelere yansıtılmış olacaktır. Kesin projeler, onaylanmış ön projelere uygun olarak hazırlanacaktır ve gerçekleştirilecek yapının mimarisi ve yapım tekniği konularında daha ayrıntılı ve kesinleşmiş bilgiler ve etütleri içerecektir. Ön proje çalışmaları sırasında genel olarak değerlendirilen veriler (iklim, coğrafya, hidroloji, jeoloji, geoteknik, alt yapı, çevre düzeni 14

15 vb.) kesin proje aşamasında ayrıntılı olarak değerlendirilecek ve projeye yansıtılacaktır. Yapı Yaklaşık Maliyetin belirlenmesinde etkili olacağı için tasarıma ait önemli kararlar bu aşamada neticelendirilecektir. Kesin projelerde: - Vaziyet planının hazırlanması, - Yapı/yapıların yerleşme planının hazırlanması, - Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun belirlenmesi, - Arazi doğal-fiziki yapısı ile yol kotu ile yapı ilişkisinin belirlenmesi, - Arsa/arazi zemin bilgilerinin tasarıma yansıtılması, alınan önlemlerin belirtilmesi, - Otopark, sığınak, kapıcı, teknik hacim, teknisyen vb. bölümlere ait bilgilerin projede belirtilmesi, - Elektrik, su, havagazı, doğalgaz, PTT hizmetlerinin temini ile ilgili bilgilerin temin edilerek projeye yansıtılması, - Mekanik ulaşım donatımı ile ilgili ön bilgilerin temini ve projeye yansıtılması, - Güvenlik donatımı (paratoner, alarm vb.) ile ilgili bilgilerin temini ve projeye yansıtılması, - İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin projede belirtilmesi, - Su, ısı ve ses yalıtımları özelliklerinin belirlenmesi, - Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma prensiplerinin belirlenmesi ve projeye yansıtılması, - Yangına karşı önlemlerin projeye yansıtılması, - Engellilerle ilgili düzenlemelerin projeye yansıtılması - Deprem, rüzgar, özel yük ve sarsıntı etkilerine karşı önlemlerin projeye yansıtılması, - Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin projede belirtilmesi, - Çevre (bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin projede belirtilmesi, - Yapıda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve mahal listesinin hazırlanması, - Kesin proje çalışmaları ile ilgili projeyi açıklayıcı raporların ve yardımcı çizimlerin hazırlanması, 15

16 Hazırlanan Kesin Proje dosyası İdareye 3 nüsha kağıt çıktı ve CD olarak sunulacaktır. İdarenin onayı alınarak bir sonraki iş aşamasına geçilecektir. C Uygulama Projesi İş Aşaması: Yapının inşa edilebilmesi için, statik projenin yapım özelliklerini ve ölçülerini, yapıda yer alan tüm donatım sistemlerinin yapıyı etkileyen bütün elemanlarını, sistem detaylarının ve imalatlarla ilgili tüm bilgileri ve referansları, montaj özelliklerini içeren, gerekli tüm ölçülerin ve malzemelerin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte, kolayca anlaşılabilecek çizim tekniği ile onaylanmış ön proje ya da kesin projeye uygun olarak uygulama projeleri hazırlanacaktır. Yapıda yer alan tüm malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili bilgilerin referans ya da kodlarını içerecektir. İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ya da diğer teknik uzmanlar tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımların bilgileri mimari uygulama projesinde şematik olarak gösterilecektir. Mimari uygulama projesi, yapıda kullanılan tüm imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, birleşme şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini yansıtacaktır. İlgili sistem ve montaj detaylarıyla, imalat detaylarının referanslarını içerecek, imalat pozlarını belirtecektir. Uygulama projesine uygun olarak Mahal Listeleri oluşturulacak ve iki doküman arasında uyuşmazlık olmaması sağlanacaktır. Mimari uygulama projesi, yangın tahliye projeleri, sistem ve montaj detayları ve imalat detayları iş aşamaları ile birlikte yürütülecek ve aralarında uyuşmazlık olmaması sağlanacaktır. C Sistem ve Montaj Detayları İş Aşaması : Uygulama projesi çalışmaları ile birlikte yürütülecek, uygulama projelerine uygun olarak hazırlanacak, kolayca inşa edilebilmesi için yapının özellik gösterecek ve özen gösterilerek yapılması istenen bölümlerinin, bu bölümlerde kullanılan malzeme ve imalatların açılımları, özellikleri ve birleşme detaylarını, ayrıntılı ölçülerini, detaylarla ilgili tüm referanslarını içerecek, büroda ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile standartlara uygun olarak hazırlanacaktır. Sistem ve montaj detayları, (cephe, çatı, temel, merdiven, kapı, pencere, ıslak hacimler vb) en az plan, kesit ve görünüş olarak ifade edilecektir. 16

17 C İmalat Detayları İş Aşaması Uygulama projeleri ile birlikte yürütülecek, uygulama projelerine ve sistem ve montaj detaylarına uygun olarak hazırlanacak, yapının, şantiye dışında, atölyelerde, fabrikalarda imal edilerek yerine montajı yapılan, kapılar, pencereler, camekanlar, korkuluklar, prefabrik yapı elemanları, yükseltilmiş döşeme, doğrama madeni aksamı, asma tavanlar, duvar kaplama ve lambri detayları, yapının tefrişi ve mobilyaları ile ilgili malzeme ve imalatlar, vitrifiye elemanları ya da bunlara benzer yapı elemanlarının, imalatlarının yapılabilmesi için ayrıntılı olarak hazırlanacaktır. İmalat detayları standartlara uygun olarak hazırlanacaktır. İmalatı ilgilendiren malzemelerin değişik noktalardaki şekilleri ve birleşme biçimleri ayrı ayrı gösterilecektir. Tüm imalat boyutları, malzemeleri, malzeme açılımları, kullanılan malzemelere ait referans numaraları ya da poz no'ları belirtilecektir. C Teknik Şartnameler İş Aşaması Yüklenici tarafından hazırlanan projelerin uygulanması için her türlü bilgiyi içerecektir. Çizili belgelerde yer alamayacak imalat ve inşaatla ilgili teknik bilgiler, yazılı belgelerle "Teknik Şartnamelerle verilecektir. Teknik şartnameler, yapıda kullanılan her imalatın bünyesinde yer alan malzemelerin özellikleri, üretim şekli, imalata sokuluş koşulları, imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin nasıl yapılacağı, hangi toleranslarla hareket edileceği, zayiat miktarları, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, taşıma, yükleme boşaltma, istifleme koşulları, imalatta kullanılacak değişik malzemelerin miktarları vb. gibi hususları belirtecektir. C Metraj - Keşif ve Maliyet Analizi İş Aşaması Yüklenici, İdare ile mutabık kaldığı yaklaşık maliyetin Yapı Maliyet Tavanı (YMT) sınırları içerisinde tamamlanmasına dikkat edecektir. Bu nedenle, yapının metrajı özenli ve dikkatli bir şekilde yapılacak ve keşif belirlenen kriterlere göre hazırlanacaktır. Ayrıca; Yüklenici, hazırladığı uygulama ve detay projeleri ile teknik şartnamelerine dayanarak yapının nicelik dökümünü ve metrajını hazırlayacaktır. 17

18 Yapının uygulama projelerinin hazırlanmasına katılan inşaat, tesisat ve elektrik mühendisleri ile diğer uzmanların yaptığı kendi işleri ile ilgili metrajların uyumu sağlanacaktır. Hazırlanan metrajlar esas alınarak yapının ya da yapıların her biri için ayrı ayrı olmak üzere Yaklaşık Maliyet Cetvelleri hazırlanacaktır. Metrajlar ve keşifler yapı bölümleri ve yapı elemanları guruplarına göre ayrı ayrı yapılacaktır. Keşiflerin hazırlanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün yürürlükte olan birim fiyatları ve diğer kurumların birim fiyatları kullanılacaktır. Fiyatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları ya da rayiç bedelleri ile belirlenmemiş imalatların maliyet analizleri ve birim fiyat tarifleri yapılacaktır. C İhale Belgelerinin Hazırlanması İş Aşaması Mimar, İdare ile mutabık kaldığı ihale şekline uygun olarak, projelerini hazırladığı yapının inşaatının yüklenici / yapımcılara topyekun ya da kısım kısım ihale edilmesini sağlayacak şekilde ihale belgelerini hazırlayacaktır. Özel Teknik Şartnameyi hazırlayacaktır. (projelerle birlikte teklif almak üzere kullanılır) Teklif sahiplerinin tekliflerini nasıl hazırlayacaklarını açıklayan "Teklif Alma Şartnamesi"ni hazırlar. İhale dosyası, yukarıdaki belgelere ilave olarak uygulama projeleri ve teknik şartnameleri içerecektir. Mimar, yukarıdaki belgelerin tümünü düzgün dosyalar içerisinde 3 nüsha kağıt çıktı ve CD olarak İdareye teslim edecektir. C Sahada Uygulama İş Aşaması Temin edilen projelerin uygulanması aşamasında teknik açıdan çıkabilecek sorunlar, tadilatlar vb. durumlarda Yüklenici, İdarenin olurunu alarak gerekli revizyonları yapacak ve İdare onayına sunacaktır. 18

19 YÜKLENİCİ TARAFINDAN HAZIRLANACAK PROJELERDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR : Yüklenici sözleşmesinde aksi bir hüküm olmadığı sürece İdareye onaylatmak ile yükümlü olduğu projeler: Hazırlık ve Ön Etüd Çalışmaları İş Aşaması: 1/200 veya 1/100 ölçekli mimari eskiz projeleri, 3 boyutlu görseller, statik, makina, elektrik öneri raporlarını içerecek bu aşamada arsa verilerine, ihtiyaç programlarına, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve İdare'nin tavsiyelerine göre; I. Yüklenici tarafından hazırlanacak plankote arsa kotları bakımından tahkik edilerek ve varsa hataları düzeltilerek 1/500 veya 1/200 ölçekli saha tanzimini de içeren vaziyet planı teslim edilecektir. II. 1/200 veya 1/100 ölçekli Mimari Ön Etüd Projelerini, statik, mekanik ve elektrik ön raporları teslim edilecektir. III. Ön Etüd Projesini tanıtıcı ve açıklayıcı 3 boyutlu görselleri içeren A1 ve katları fotoblok panolardan oluşan sunumlar teslim edilecektir. IV. Teslim edilen "Ön Etüd Proje"sinde İdare tarafından değişiklik yapılması istenmesi durumunda öngörülen tadilatlar yapılarak bu aşama yeniden İdare'nin görüşüne sunulacaktır. V. Arsa ile ilgili veriler (alt yapı ve imar verileri) belli bir ölçek dahilinde kağıda aktarılacaktır. İdare tarafından değişiklik yapılması istenmesi durumunda öngörülen tadilatlar yapılarak bu aşama yeniden teslim edilecektir. VI. Arsa ile ilgili veriler (alt yapı ve imar verileri) belli bir ölçek dahilinde kağıda aktarılacaktır. Yapılması planlanan tesislerin yararlanacağı kanalizasyon, içme suyu şebekeleri, enerji nakil hatları, PTT hatları, diğer altyapı bilgileri ilgili idarelerden ya da yerinde ölçülerek temin edilecektir. Bina topraklama sistemi hesabına esas olacak zeminin elektrik toprak direncinin yerinde sonda ile tespiti yapılacaktır. 19

20 Ön Proje Çalışmaları İş Aşaması: İdare tarafından onaylanan 1/200 veya 1/100 ölçekli "Mimari Ön Etüd Projesi ve Raporlarına" göre; I. Yüklenici tarafından hazırlanan Plankote üzerine, arsa kotları bakımından tahkik edilerek ve varsa hataları düzeltilerek 1/500 veya 1/200 ölçekli saha tanzimini de içeren vaziyet planı Ön Etüt Projesi aşamasındaki talep edilen revizyonlar da yapılarak İdare'nin onayına sunulacaktır. II. 1/200 veya 1/100 ölçekli mimari ön etüt projeleri ön proje ve mahal listesi olarak hazırlanacak ve teslim edilecektir. III. Değişik her tesisata ait sistemi gösteren ve bu sistemlerin diğerlerine tercihini belirten mukayeseleri kapsayan raporlar ve gerekli şemalar hazırlanacaktır. IV. Bir sonraki safhaya ait proje ve detay miktarı ve ölçeklerini gösteren bir liste hazırlanarak teslim edilecektir. V. Hazırlanan mimari ön proje aşamasındaki durumu içeren renklendirilmiş çizimler ile içdış perspektiflerden ve projeye ait açıklayıcı bilgilerden oluşan A3 ebadında ciltli veya spiralli 4 takım kopya ve CD İdareye teslim edilecektir. Kesin Proje Çalışmaları İş Aşaması: İdare tarafından onaylanan 1/200 ölçekli "Mimari Ön Proje ve Raporlarına" göre; I. 1/200 ölçekli saha tanzimini de kapsayan vaziyet planı, II. 1/100 ölçekli olarak tekniğine göre çizilmiş planlar, binayı tanımlayacak sayı ve özellikte kesit ve görünüşlerden oluşan mimari proje (yangın kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin gösterildiği), III. 1/100 ölçekli statik ön proje ve hesapları, 1/200 ölçekli temiz su tesisatına ait (kaptaj, isale, depo, şebeke) pis su tesisatına ait şebeke ve deşarjın yola ait güzergahın gösterileceği yeteri kadar kesit ihtiva eden ve boru çaplarının yaklaşık olarak hesaplanacağı vaziyet planı, Hazırlanan proje ve dökümanlar İdare standartlarına uygun olarak dosyalanarak teslim edilecektir. 20

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No 1.1. İŞ KAPSAMI 1 1.2. PROJE YÖNETİMİ 2 1.2.1. Yüklenicinin Örgütlenişi ve İş Programı 2 1.2.2. İlerleme Raporu 3 1.2.3. Emniyet 3 1.2.4.

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi AKPLAZA OFİS BİNASI DEKORASYON ŞARTNAMESİ GENEL FİHRİST BÖLÜM 1_GİRİŞ VE AMAÇ 1.1 Giriş ve Amaç 1.2 Akplaza Ofis Binası Tasarım Felsefesi 1.3 Kriterlerin Kullanımı BÖLÜM 2_GENEL BİLGİ VE YÖNTEMLER Özet

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ

ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26435 ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme suyu ve kanalizasyon

Detaylı

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 74 40. Dönem Çalışma Raporu Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 75 Merkezi

Detaylı

J E O T E K N İ K E T Ü T Ş A R T N A M E S İ

J E O T E K N İ K E T Ü T Ş A R T N A M E S İ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı J E O T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ E T Ü T ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER JEOTEKNİK

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ 30 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 (Mükerrer) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ T.C. ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR DAĠRE BAġKANLIĞI Yapı Uygulama ve Denetim ġube Müdürlüğü ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ 2003 ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı