2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEK OKULU 2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER...3 I.A. MİSYON VE VİZYON... 3 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 4 I.C.1. Fiziksel Yapı (m 2 )... 4 I.C.2. Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması)... 4 I.C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 4 I.C.4. İnsan Kaynakları... 5 I.C.4.1. Öğretim Elemanı Sayıları... 5 I.C.4.2. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayıları... 5 I.C.4.3. Yükselen Öğretim Elemanı Sayıları... 5 I.C.4.4. Gelen Öğretim Elemanı Sayıları... 5 I.C.4.5. Ayrılan Öğretim Elemanı Sayıları... 6 I.C.4.6. Üniversite Dışında Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayıları... 6 I.C.4.7. Üniversitemizde Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayıları... 6 I.C.4.8. İdari Personel Sayıları... 7 I.C.4.9. Öğrenci Sayıları... 7 I.C Öğrenci Kontenjan ve Yerleştirmeleri... 8 I.C Hazırlık Sınıfındaki Öğrenci Sayıları... 8 I.C Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları... 9 I.C Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 9 I.C Ayrılan Öğrenci Sayıları I.C Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları I.C Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları I.C.5. Sunulan Hizmetler I.C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER...13 II.A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ II.B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER II.C. DİĞER HUSUSLAR...14 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...14 III.A. MALİ BİLGİLER III.A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (ikinci öğretim) 15 III.B. PERFORMANS BİLGİLERİ III.B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri III.B.1.1. Faaliyet Bilgileri III.B Eğitim Faaliyetleri III.B Düzenlenen Bilimsel Toplantılar, Etkinlikler III.B Bilimsel Toplantılara ve Etkinliklere Katılan Personel Sayıları III.B Bilimsel Yayın Sayıları III.B Yıllık Ders Yükü ları III.B Dışarıdan Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Ders Yükü ları III.B Üniversiteler Arası İkili Anlaşmalar III.B Döner Sermaye Faaliyet Gelirleri III.B.1.2. Proje Bilgileri III.B.2. Performans Sonuçları Tablosu III.B.2.1. Başarı Oranları III.B.2.2. Programlarına Kabul Edilen Öğrencilerin Niteliği III.B.2.3. Yan Dal ve Çift Anadal Program Bilgileri III.B.2.4. Uluslararası Öğrenci Değişim Programlarına Katılım Bilgileri III.B.2.5. Bitirilen Tez Sayıları III.B.3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi III.B.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi III.B.5. Diğer Hususlar...22 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...22 IV.A. ÜSTÜNLÜKLER IV.B. ZAYIFLIKLAR IV.C. DEĞERLENDİRME V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 BİRİM FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER I.A.MİSYON VE VİZYON Misyon Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu nun misyonu, Türkiye nin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere; bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmektir. Bunun için öğrencilere temel kavramların yanında bilgiye ulaşım yollarını gösteren ve kaliteli eğitim için destekleyici koşulları yerine getiren bir eğitim kurumu olmayı amaçlamıştır. Vizyon Günümüz iş dünyasında gereksinim duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilebilmesine yönelik mevcut ve açılması planlanan programlarla uluslararası mesleki standartlar uygun, tercih edilen bireylere bilgi yanında üniversite eğitiminin görgüsünü de aşılamayı amaç edinmesi açısından sosyal, benzer misyona sahip kurumlardan bir adım daha öne çıkma hedefiyle rekabetçi, kurumsallaşmış katılımcı yönetim anlayışı ve öğrenciçalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutma arzusuyla demokratik, tüm bunların Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesinde hassas olma yönüyle de çağdaş bir kurum olmak Bozdoğan Meslek Yüksekokulu nun vazgeçilmezlerindendir. I.B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Birimin Kuruluş Adnan Menderes Üniversitesine bağlı olarak Bozdoğan da Mevzuatı Meslek Yüksekokulu kurulması 2547 Sayılı Yasanın 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bozdoğan Meslek Yüksekokulunda görev, yetki ve sorumluluklar; Müdür, Müdür yardımcısı ve Yüksekokul Sekreteri arasında Müdür tarafından paylaştırılmıştır. Bu paylaşım, süreç içerisindeki koşulara bağlı olarak değişmektedir. 3

4 I.C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER I.C.1.Fiziksel Yapı (m 2 ) İdari Eğitim Sosyal Alanlar Bina Alanları Alanları A B C D E Sirkülasyon Alanı Spor Alanları Açık Kapalı Alan A= Derslik; B= Laboratuar; C=Kantin, Kafeterya, vb. D=Lojman; E= Yurtlar I.C.2.Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ I.C.3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi Kaynakları Adet 1. Kitap Süreli Yayın - Teknolojik Kaynaklar a. Bilgisayar Teknolojisi 1.Bilgisayar (Desk Top) 33 2.Bilgisayar (Lap Top) - 3.Yazıcı 7 4. Tarayıcı - b. Diğer Teknolojik Kaynaklar 1 Projektör 6 Tepegöz - 4

5 I.C.4.İnsan Kaynakları I.C.4.1.Öğretim Elemanı Sayıları Kadro Unvanı Sayı Profesör - Doçent - Yardımcı Doçent - Öğretim Görevlisi 1 Okutman - Çevirici - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - Araştırma Görevlisi 2 Uzman 1 4 I.C.4.2.Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayıları Kadro Unvanı Sayı Profesör - Doçent - Yardımcı Doçent - I.C.4.3.Yükselen Öğretim Elemanı Sayıları Unvanı Sayı Profesör - Doçent - Yardımcı Doçent - I.C.4.4.Gelen Öğretim Elemanı Sayıları Kadro Unvanı Naklen Açıktan Diğer Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi 1 1 Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi 2 2 Uzman

6 I.C.4.5.Ayrılan Öğretim Elemanı Sayıları Kadro Unvanı Naklen İstifa Diğer Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi 1 1 Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 1 1 I.C.4.6.Üniversite Dışında Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayıları Kadro Unvanı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman /a 40/b 41 I.C.4.7.Üniversitemizde Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayıları Kadro Unvanı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman /a 40/b 41 6

7 I.C.4.8.İdari Personel Sayıları Sınıfı Dolu Boş Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 3 3 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı. Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 3 3 I.C.4.9.Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Pazarlama

8 I.C.4.10.Öğrenci Kontenjan ve Yerleştirmeleri I. Öğretim II. Öğretim Kontenjan 1. Yerleştirme Ek Yerleştirme Yerleştirme Kontenjan 1. Yerleştirme Ek Yerleştirme Yerleştirme Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği 1.sınıf Pazarlama 1. sınıf Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği 2.sınıf Pazarlama 2. sınıf I.C.4.11.Hazırlık Sınıfındaki Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Kontenjan 1. Yerleştirme Ek Yerleştirme Yerleştirme Kontenjan 1. Yerleştirme Ek Yerleştirme Yerleştirme 8

9 I.C.4.12.Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları Yüksek Lisans Anabilim Dalı Tezli Tezsiz Doktora I.C.4.13.Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları Gelen Giden Sayı Not Ortalaması Sayı Not Ortalaması 9

10 I.C.4.14.Ayrılan Öğrenci Sayıları Kendi İsteği ile Öğr.Ücr. ve Katkı Payı Yat. Başarısızlık Azami Süre Yük. Öğr Çıkarma Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği 1 1 Pazarlama 2 2 Diğer I.C.4.15.Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayısı 10

11 I.C.4.16.Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları 5 / a 5 / b 5 / c 5 / d 5 / e Uyarma Kınama Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Bir veya İki Yarı Yıl Uzaklaştırna Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Pazarlama Çıkarma 4 4 I.C.5.Sunulan Hizmetler Türü Akademik Hizmetler İçeriği Eğitim-Öğretim Hizmeti Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinlikler (Spor ve kültürel faaliyetler) İdari Hizmetler Diğer Hizmetler Basketbol ve voleybol sahasının hizmete açılması Öğrenciler için 5 ilan panosu ve 5 askı yaptırılması Öğrenci kütüphanesinin düzenlenmesi Anatomi laboratuarının düzenlenmesi Derslikler ve bazı bölümlere klima için elektrik tesisatı çekilmesi Yeni derslikler için 3 bilgisayar ve 3 projeksiyon cihazı alımı Akademik ve idari personele 3 bilgisayar alımı Okul bahçesine 35 adet fıstık çamı dikilmesi ve koruma demirlerinin düzenlenip boyanması 11

12 I.C.6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İç Kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin; - Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, - Riskli alanların belirlenmesi, - Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi, - Bilginin kaydedilmesi, tasnifi, ulaşılabilirliği, - Sistem ve faaliyetin izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, Konularında yapılan çalışmalara yer verilecektir. Bozdoğan Meslek Yüksekokulunda görev, yetki ve sorumluluklar; Müdür, Müdür yardımcısı ve Yüksekokul Sekreteri arasında Müdür tarafından paylaştırılmıştır. Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanlıkları ve Program Koordinatörleri aracılığıyla yürütülmektedir. İlgili birimler düzenli olarak faaliyet ve gelişmeler hakkında Müdürlüğe bilgi vermektedir. İki haftada bir düzenlenen akademik kurul toplantılarında mevcut durum değerlendirmeleri yapılmakta ve gerekli önlemler tartışılmaktadır. Özellikle olası başarısızlıkların nedenleri irdelenerek yeni önlem ve çözüm önerileri süratle devreye sokulmaktadır. Ayda bir kez tüm personelin katılımı ile gerçekleştirilen genel toplantılar düzenlenmektedir. 12

13 II.AMAÇ VE HEDEFLER II.A.İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Amaçlar Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Türkiye nin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere; bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmeyi, öğrencilere temel kavramların yanında bilgiye ulaşım yollarını göstermeyi ve kaliteli eğitim için destekleyici koşulları yerine getiren bir eğitim-öğretim kurumu olmayı amaçlamıştır. Hedefler 1. Yeni programlar ve ikinci öğretimlerin açılarak büyümenin sağlanması, 2. Yetişmiş öğretim elemanı açığının kapatılması, 3. Ulusal öğrenci değişim programının başlatılması, 4. Memur ve hizmetli eleman ihtiyacının çözümlenmesi ve 5. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler doğrultusunda ihtiyaç duyacakları fiziksel mekân ile araç ve gereç ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. II.B.TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Politikalar Günümüz iş dünyasında gereksinim duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilebilmesine yönelik mevcut ve açılması planlanan programlarla, uluslararası mesleki standartlar uygun, rekabetçi, tercih edilen, sosyal yönü gelişmiş ve Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmektir. Öncelikler - Atatürk ve Cumhuriyetin temel ilkelerine saygılı olmak. - Alanında ayrıcalıklı ve lider bir kurum olma doğrultusunda akademik ve idari personeli verimli ve etkin bir şekilde kullanmak. - Eylem ve davranışlarıyla öğrencilere rehberlik yapabilecek, kişilikli eğitimciler sağlamak. - Öğrencilere yeni birtakım sosyo-kültürel ve sportif faaliyet alanları kazandırılması. - Öğrencilerin barınma gereksinimlerinin çözülmesi. 13

14 II.C.DİĞER HUSUSLAR III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER III.A.MALİ BİLGİLER III.A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod Genel Kamu Hizmetleri 02 Savunma Hizmetleri 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 07 Sağlık Hizmetleri 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 09 Eğitim Hizmetleri ,00-YTL ,00-YTL ,00-YTL ,60-YTL ,20-YTL Not: Yılsonu harcama tutarları yazılacaktır ,80-YTL. Topla m 14

15 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları (İkinçi Öğretim) Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod Genel Kamu Hizmetleri 02 Savunma Hizmetleri Not: Yılsonu harcama tutarları yazılacaktır. 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 07 Sağlık Hizmetleri 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 09 Eğitim Hizmetleri 15

16 III.B.PERFORMANS BİLGİLERİ III.B.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri III.B.1.1.Faaliyet Bilgileri III.B Eğitim Faaliyetleri Hizmet İçi Eğitim 2007 yılı içerisinde hizmet içi eğitim programı düzenlenmemiştir. Programları Eğitim ve Kurs Programları 2007 yılı içerisinde Eğitim ve kurs programı düzenlenmemiştir. III.B Düzenlenen Bilimsel Toplantılar, Etkinlikler Sempozyum Kongre Konferans Panel Seminer Etkinlikler A B A B A B A B A B A B Genel A = Ulusal, B = Uluslararası 16

17 III.B Bilimsel Toplantılara ve Etkinliklere Katılan Personel Sayıları Sempozyum Kongre Konferans Panel Seminer Etkinlikler A B A B A B A B A B A B A = Ulusal, B = Uluslararası III.B Bilimsel Yayın Sayıları Makale(*) Bildiri(*) A B A B Kitap Ders Notu A = Ulusal, B = Uluslararası (*) İndekslere Giren Hakemli Dergilerde 17

18 III.B Yıllık Ders Yükü ları Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Pazarlama Ders Yükü I. Öğretim II. Öğretim III.B Dışarıdan Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Ders Yükü ları Ders Yükü I. Öğretim II. Öğretim Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Pazarlama III.B Üniversiteler Arası İkili Anlaşmalar Sayı 18

19 III.B Döner Sermaye Faaliyet Gelirleri Gelir ı III.B.1.2.Proje Bilgileri AB TÜBİTAK DPT BAP Sayı Bütçe Sayı Bütçe Sayı Bütçe Sayı Bütçe III.B.2.Performans Sonuçları Tablosu III.B.2.1.Başarı Oranları I. Öğretim (%) II. Öğretim (%) Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği (Güz Y.Y.) 67 - Pazarlama (Güz Y.Y.) 78 - Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği (Bahar Y.Y.) 76 - Pazarlama (Bahar Y.Y.) 71-19

20 III.B.2.2.Programlarına Kabul Edilen Öğrencilerin Niteliği Puan Türü Puan Ortalaması (*) Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği SAY-1 Sınavsız geçiş Pazarlama EA-1 Sınavsız geçiş (*) Ön Lisans programları için Orta Öğretim Başarı Puanları ortalaması Lisans Programları için SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarının ortalamaları Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına giriş puanı ortalaması III.B.2.3.Yan Dal ve Çift Ana Dal Program Bilgileri Yandal E / H Öğrenci Sayısı Çift Anadal E / H Öğrenci Sayısı E / H = Yan Dal, Çift Ana Dal Olan bölümler E, olmayanlar H olarak gösterilecektir. III.B.2.4.Uluslararası Öğrenci Değişim Programlarına Katılım Bilgileri Gelen Öğrenci Giden Öğrenci 20

21 III.B.2.5.Bitirilen Tez Sayıları Yüksek Lisans Doktora III.B.3.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Yüksekokulumuz öğrencilerinin başarı oranlarının düşük olduğu gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeninin öğrencilerin önemli bir bölümünün büyük şehirlerden gelmeleri nedeniyle yaşadıkları uyum sorunu olduğunu düşünmekteyiz. III.B.4.Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Eğitim- Öğretim Yılı nda öğrenci sayısının bir önceki yıla göre % 105 oranında artmasına rağmen, herhangi bir derslik sorunu yaşanmamıştır (Derslik sayısı % 150 oranında arttırılmıştır) yılı içerisinde akademik ve idari personele 3 yeni bilgisayar tahsis edilerek bu konuda rahatlama sağlanmıştır. - Öğrenci ve personelin kullandığı yemekhane, öğrenci sayısının istenilen düzeye çıkması ile kullanıma açılmış olup, yeterli ve dengeli beslenme konusunda büyük başarı sağlanmıştır. 21

22 III.B.5.Diğer Hususlar IV.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ IV.A.ÜSTÜNLÜKLER Adnan Menderes Üniversitesinin bir birimi olmak Rektörlüğün desteği Yerel Yönetimin Desteği Özel Sektörün bize duyduğu ihtiyaç Geniş bir yerleşim alanına sahip olmak Yeni kurulmuş olmak Öğrencilerin barınabileceği imkanlara sahip olmak IV.B.ZAYIFLIKLAR Bütçe yetersizliği Akademik ve İdari Personel yetersizliği Derslik ve laboratuarların düzenlenmesinde yetersizlikler Merkezden uzak olmak 22

23 IV.C.DEĞERLENDİRME Faaliyetlerin izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi Yüksekokul Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Hem okul hem de programlar bazında aylık toplantılar yapılmak suretiyle, faaliyet ve hedefler izlenerek değerlendirilmektedir. Personelin iş tatmini ve motivasyonunun değerlendirilmesinde işe devam oranları, işi bitirme süresi ve hata oranları ile çalışanların işe ve kuruma ilişkin değerlendirmelerini ölçmeye yarayan anketler esas alınacaktır. 23

24 V.ÖNERİ VE TEDBİRLER Önümüzdeki dönemde öğrenci sayısının artmasına paralel olarak yeterli sayıda derslik ve laboratuarın hizmete geçirilebilmesi için gerekli mali kaynakların sağlanması. Öğrencilerin sosyo-kültürel bir şok yaşamamaları için yeterli sayıda ve sıklıkta kültürel ve sportif etkinlerin düzenlenmesi. Öğrencilerin barınma sorunun büyük ölçüde çözecek olan Üniversitemize devrolunan öğrenci yurdunun bir an önce hizmete açılması. 24

25 Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 1[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim kapsamında; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu bildiririm. Raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize ayrılan kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim kapsamındaki konulara dayanmaktadır. 2[7] Burada raporlanmayan, idarenin çıkarlarına zarar veren herhangi bir konu hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 3[8] (Yer-Tarih) Yrd.Doç.Dr.M. Kenan TÜRKYILMAZ Müdür [6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. [8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 25

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. Dahili:127 Düzenleyen: (Ali ATA- Bilgisayar İşletmeni Dahili 208) 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz 25.01.1994 yılında endüstrinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 1995-1996

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Gölcük Meslek Yüksekokulu; çağdaş Türkiye nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 0 İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev ve Sorumluluk... 4 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I-GENEL BİLGİLER... 5 I.A. MİSYON VE VİZYON...5 I.A.1.MİSYON...5 I.A.2.VİZYON...5

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 SUNUŞ Günümüzde, iletişim teknolojisi beklenenin ötesinde gelişme göstermekte, sınırların ve

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

İçindekiler. I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1

İçindekiler. I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1 1 I - GENEL BİLGİLER Üst Yönetici Sunuşu İçindekiler I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C Üniversiteye İlişkin Bilgiler... 5 1 Fiziksel Yapı... 5 2 Örgüt Yapısı...

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2010 Sunuş 2008 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile faaliyete geçen birimimizin 2010 yılı Faaliyet Raporu;

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı