DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu"

Transkript

1 DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

2 Durum Yönetimi Geleneksel bir HTML sayfasında oluşturulan form elemanlarında, örneğin bir TextBox doldurup, Gönder butonuna tıklandığında, o TextBox kontrolünün içi boşaltılır.(sayfa gönderilmeden önceki veriler muhafaza edilmiyor) Ancak belki biz o doldurduğumuz veri ile ilgili işlem yapmaya devam edecektik ve tekrar doldurmak zorundayız. Oysa ASP.NET ile bunun gibi bir durum söz konusu değildir. ASP.NET çeşitli teknikler sunarak, kullanıcının girmiş olduğu verilerin sayfa postback olduğunda korunmasını sağlar. Buna sayfadaki mevcut durumu koruma (Maintain State) denir.

3 Mevcut Durumu Koruma Örnek sayfada textbox a gireceğimiz isim hem label kontrolünde hem de response.write tarafından gösterilecek. Şimdi ismimizi girip Gönder butonuna tıklayalım:

4 Mevcut Durumu Koruma Burada dikkat etmemiz gereken ilk nokta Gönder butonuna basıp sayfayı gönderdiğimiz halde girilen isim verisi halen TextBox da duruyor Kodlarımızda Textbox nesnesinin ontextchanged olayını yani metnin değişmesi durumunu ifade eden bildirimi kullandık Dolayısıyla isim girdisi değişmeden gönder butonuna basıldığında sunucu herhangi bir olay gerçekleşmediğini görüp olay yordamını çalıştırmaz. Son girilen ismi hiç değiştirmeden gönder butonuna tıkladığınızda sadece Label kontrolündeki mesaj görünecektir. Olay yordamı işletilmiyor. Çünkü eğer işletilmiş olsa response.write dan gelen mesaj da gözükmeliydi. Ancak sayfadaki Textbox ve Label girdisi korunmuş. İşte mevcut durumu koruma tam anlamıyla budur.. Sunucu postalama anındaki verileri korumuş ve geri postalama da (Post Back) hepsini yerli yerine koymuş

5 Mevcut Durumu Koruma Bu durum, web programlama da geliştiricinin ekstra kod yazmadan, kullanıcının girdiği verileri koruması anlamında bir ilk olup, programcı ve kullanıcıya büyük kolaylık sağlamaktadır. Yukarıdaki örneğimizde TextBox kontrolüne girilen isimde bir değişiklik yapıp tekrar gönder butonuna tıklayalım Bu defa hem label kontrolünden hem de response.write dan gelen mesaj görüntülenecektir. Yani sunucu olayın gerçekleştiğini algılamış ve yordamı çalıştırmıştır. Peki sunucu bu değişimi veya değişmezliği nasıl algılamaktadır?

6 VIEWSTATE Sayfa ilk defa talep edildiğinde oluşturulan ve sayfanın kaynak kodlarına eklenen; sayfa ve web kontrollerine ait bütün değerleri tek bir string olarak toplayıp, kodlayarak içerisinde barındıran gizli bir form elemanıdır. ViewState yalnızca sunucu taraflı formlarda oluşturulur. Diğer bir ifade ile form tanımlamanız <form runat=server> şeklinde olmalıdır. ViewState değerleri, ziyaretçinin bilgisayarında saklanır ve sunucuda hiçbir yer kaplamazlar.

7 VIEWSTATE İN YÖNETİMİ ViewState yönetilebilir bir özelliktir. Diğer bir ifadeyle ViewState değerine sayfa ve kontrol verilerinin eklenip eklenmeyeceğine müdahale edebilirsiniz. Bunu 3 şekilde yapabiliriz: 1. Uygulama Kapsamında: Bunun için web.config dosyasında Şeklinde bir ifadeye yer vermeliyiz. Böylece web uygulamamızdaki bütün sayfalarda ViewState e durum bilgisi değerleri eklenmesi engellenir. 2. Sayfa Kapsamında Sayfa başlık bildirimine koyacağımız şeklindeki bir ifadeyle, sadece o sayfa ve bütün kontrolleri için durum bilgisi değerleri ViewState e eklenmez. 3. Kontrol Kapsamında <asp:kontrol_ismi EnableViewState="false".../> şeklinde bir ifade ile sadece belirttiğimiz kontrolün durum bilgisinin ViewState değerine eklenmesini engelleriz

8 VIEWSTATE I KULLANMAMAK ViewState i (durum bilgisini) neden kullanmak istemeyebiliriz? Bunun 3 temel nedeni olabilir: Sayfa kendisine geri dönüşüm yapmayacak (PostBack) olabilir. Bu durumda kontrol elemanlarında herhangi bir kıyaslama gereği de yoktur. Dolayısıyla ViewState kullanmak gereksizdir. Kontrol elemanlarında herhangi bir olay yakalama söz konusu değilse, durum bilgisini tutmanın bir anlamı yoktur. Kontrol elemanı dinamik veri girilebilir özellikte değilse veya bir veri kaynağına bağlıysa durum bilgini tutmanın bir anlamı yoktur. Gerekmediği durumlarda durum bilginin tutulması engellenmeli, sayfa boyutu gereksiz yere arttırılmamalıdır

9 STATEBAG Bazı durumlarda programcı, sayfadaki herhangi bir durumu muhafaza etmek ve saklamak amacıyla ViewState mekanizmasını kendi girdileri için kullanabilir. Bu durumda StateBag denilen ve form postalandığı zamanki değerleri tutan bir nesne kullanılır. Kullanıcının girmediği, düzenlenmiş bilgileri saklamak için kullanılan bir nesnedir. İşleyişi aynen ViewState sisteminde olduğu gibidir. Yani bunlarda sayfadaki mevcut ViewState gizli form elemanına diğer kontrollerden gelen veriler gibi kodlanmış veriler ekler. Bu değişkenlere ViewState Değişkenleri denir ve yazımı aşağıdaki gibidir: ViewState ["degisken_ismi"] = değer

10 STATEBAG Sayfamıza bir label kontrolü ve bir buton ekleyerek Sayfanın yüklenmesi olayı ile butonun tıklanması olayında aşağıda verilen metotların çalıştırılmasını sağlayalım :

11 STATEBAG Bu örnekte sayfanın ilk defa yüklenip yüklenmediği kontrol ediliyor (Page.IsPostBack ile). Eğer ilk defa yükleniyorsa saat isimli ViewState değişkenine o anki zaman değeri atanıyor. Gönder butonuna tıkladığımız zaman, sayfa PostBack yapacak ve bu sefer koşul doğrulanmayacak ve dolayısıyla saat ViewState ine herhangi bir değer atanmayacaktır. Ancak bu ViewState değişkeni halihazırda sayfa yüklendiği zamanki değeri tutmaktadır.

12 Durum Yönetimi ASP.NET ile hem istemci hem de sunucu taraflı durum yönetimini başarılı bir şekilde yapabiliriz. Durum yönetimi araçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: İstemci Taraflı: ViewState QueryString Cookie Sunucu Taraflı SessionState ApplicationState

13 QUERYSTRING QueryString sayfalar arası değer ya da değerleri taşıma işlemini gerçekleştirir. Bu değerler URL üzerinden taşınmaktadır. Diğer bir ifadeyle Browser'dan sunucuya veri aktarır. QueryString ler? ile başlar ve birbirlerinden & işareti ile ayrılırlar. QueryString ile bir ya da yukarıdaki örnekte de olduğu gibi birden fazla verinin taşınması sağlanabilir. Taşınacak veriler elle girilebileceği gibi veritabanı gibi başka bir kaynaktan da alınabilir.

14 ASP.NET ile QueryString Oluşturulması Veri Gönderimi QueryString oluştururken Response nesnesi kullanılır. Response nesnesi bir formdan veya bir sayfadan başka bir sayfaya veri aktarımında oldukça kullanışlıdır. Özellikle Redirect metodu ile kullanılır. Redirect, farklı bir sayfaya yönlendirme yapmak amacıyla kullanılan Response nesnesinin bir metodudur. Response.Redirect("default.aspx") Aktarmak istenen veri özel bir bildirimle yazılır.

15 ASP.NET ile QueryString Oluşturulması Veri Gönderimi İki sayfamız olsun. Birisi default.aspx, diğeri veriyi göndereceğimiz ogrenci.aspx sayfası Veri göndermenin 2 yöntemi vardır: - Veriyi direkt olarak göndermek; Anasayfada (Default.aspx) bir butona tıklandığında isim:emine, soyisim:tuncel verilerini ogrenci.aspx sayfasına gönderelim

16 ASP.NET ile QueryString Oluşturulması Veri Gönderimi - Veriyi kontrolden alarak göndermek; Ana sayfa da (Default.aspx) bir butona tıklandığında TextBox1 ve TextBox2 kontrollerinde bulunan değerlerin ogrenci.aspx sayfasına taşınmasını sağlayalım

17 ASP.NET ile Gelen QueryString in İstenmesi Veri Alımı Querystring in istenmesi için kullanılan metot Request.QueryString() dir Bir önceki örneğimizden ana sayfadan butona tıklandığında isim ve soy isim değişkenlerine ait değerleri ögrenci.aspx sayfasına aktardık. Şimdi ogrenci.aspx sayfasından bu verileri elde edelim: Bir butonumuz olsun ve butona tıklandığında isim değişkeninin değerini göstersin

18 ASP.NET ile Cross-Page Posting (Başka Sayfa Kontrollerini Elde Etme) Bir önceki sayfadan istenilen değerlere ulaşmak için Cross Posting kullanılır. Böylelikle sayfalar arası devamlılık ve durum yönetimi sağlanmış olur. CrossPagePosting.aspx sayfamızı oluşturalım: Bu sayfada bir Label, Textbox ve Buton kontrolü bulunmaktadır. Buton kontrolünün PostBackUrl özelliği ile CrossPageCevap.aspx sayfasına yönlendirme yapıyoruz

19 ASP.NET ile Cross-Page Posting (Başka Sayfa Kontrollerini Elde Etme) CrossPageCevap.aspx sayfasının Page_Load olayına aşağıda verilen kodları yazalım PreviousPage.FindControl ifadesiyle bir önceki sayfada id si txtad olan TextBox kontrolünü elde edip tip dönüşümü yapıyoruz. Diğer bir ifadeyle yeni sayfamıza elde ettiğimiz kontrolün bir TextBox elemanı olduğunu bildiriyoruz. Ve sonrasında onun metin (text) değerini elde ediyoruz. PreviousPage.Title ifadesi ile de bir önceki sayfada title etiketleri arasında yazan ifadeyi elde ediyoruz

20 ASP.NET İLE COOKİES HTTPCOOKİE NESNESİ ASP.NET de oturum boyunca, yani kullanıcının sunucuya bağlı olduğu sürece (hatta ileriki bir zamanda bağlandığı durum için) kullanabileceğimiz özel değişken tanımlamaları vardır. Bunlar Cookie ve Session değişkenleridir. Cookie, kullanıcının bilgisayarında tutulan ve sunucunun kullanıcılar hakkında bir takım bilgiler elde edebildiği değerleri saklayan küçük dosyalardır. Bu değerler, sayfadan sayfaya geçerken veya ileriki bir zamanda kullanılmak için, kullanıcının Password, kullanıcı ismi, tercihleri gibi bir takım özel bilgileri olabilir. Bu bilgiler browser açık olduğu sürece veya bizim daha önceden belirlediğimiz zaman süresince Cookie dosyalarında saklanır.

21 ASP.NET İLE COOKİES HTTPCOOKİE NESNESİ Bu Cookie dosyaları sayesinde ileriki bir zaman da bile kullanıcının tercihlerini bilebilir ve sayfalarımızı buna göre düzenleyebiliriz. Cookie' ler web sitesi ile kullanıcısı arasındaki bağlantıyı sürekli kılar ve kullanıcı her seferinde aynı bilgileri girmek zorunda kalmaz. Örneğin daha önceden alış-veriş yaptığınız bir siteye uzun bir zaman sonra tekrar girdiğinizde, site sizi tanır(isminiz ve tercihlerinizle hitap eder) ve buna göre bir sayfa oluşturur. İşte bu Cookie 'ler sayesinde olur.

22 ASP.NET İLE COOKİES HTTPCOOKİE NESNESİ HttpCookie nesnesi, Cookie lerin oluşturulması, oluşturulmuş Cookie lere erişimi kısacası Cookie' ler ile ilgili tüm işlemlerin yapılmasını sağlar. Cookie tanımlaması yaşam sürelerine göre ikiye ayrılır. 1- Kalıcı Olmayan Cookie: Cookie'nin oturum süresince yani tarayıcının kapanmasına kadar geçen zaman boyunca yaşamasını sağlayabiliriz. 2- Kalıcı Cookie: Cookie'nin oturum sonlansa bile yaşamasını sağlayabiliriz. Böylece girilen değerler günlerce Cookie olarak saklanabilir..

23 Cookie lerin Oluşturulması Cookie ler temel olarak iki şekilde oluşturulur. Birinci yöntemde her bir değer için ayrı bir Cookie oluşturulurken ikinci yöntemde bir Cookie ismi altında farklı anahtarlar ile farklı değerdeki Cookie ler oluşturulabilir. Bir Cookie'nin oluşturulması aşağıdaki gibi yapılır: Bu bildirim ile adı renk olan ve Kırmızı değerini tutan bir Cookie oluşturulmuştur. Artık renk Cookie si oturum boyunca (browser kapatılıncaya kadar) bu değerde olacaktır. Oluşturulan bir Cookie'nin değerinin tekrar elde edilmesi ise aşağıdaki şekilde yapılacaktır: Bu bildirim ile renk adındaki Cookie değeri elde edilip istenen bir yerde kullanılabilir.

24 Cookie lerin Oluşturulması Örnek olarak bir sayfada Cookie oluşturup, elde ettiğimiz bu Cookie değerini farklı bir sayfada kullanalım: cookieolustur.aspx sayfasını aşağıdaki gibi hazırlayın Giriş butonunun Click olayına aşağıdaki kodları yazalım:

25 Cookie lerin Oluşturulması Link butonun Click olayına aşağıdaki kodları yazalım: Not: Response nesnesinin Redirect metodu belirtilen sayfaya yönlendirme yapmak için kullanılır

26 Cookie lerin Oluşturulması cookiegoster.aspx sayfasını aşağıdaki gibi hazırlayın Cookie Değerlerini Elde Et butonunun click olayına aşağıdaki kodları yazalım:

27 Kalıcı Cookie Cookie ler aksi belirtilmedikçe, oturum süresince geçerlidir. Bunun anlamı browser kapatılınca silinir ve hiçbir geçerliliği kalmaz. Cookie lerin geçerlilik süresini Expires yöntemi ile yönetmek mümkündür Response.Cookies["renk"].Expires=DateTime.Parse("22/02/2013"); bildirimi ile renk adındaki Cookie nin belirtilen tarihe kadar kullanıcının bilgisayarında saklanmasını sağlayabiliriz Expires tanımlamasını göreceli bir tarih vererek de yapabilirsiniz: Response.Cookies["renk"].Expires = DateTime.Now.AddMonths(1); Bildirimi ile oluşturulan Cookie 1 ay ziyaretçinin bilgisayarında saklanır, daha sonra silinir.

28 Cookie lerde Anahtar Kullanımı Cookie oluşturmanın diğer yolu aynı Cookie ismi altında farklı anahtarlar ile farklı değerler tutan Cookie oluşturmaktır Bu ifadenin yazılışı aşağıdaki gibidir: Response.Cookies["Cookie ismi"]["anahtar isim"] = "değer" Response.Cookies["ziyaretci"]["parola"] = "12345"; Ziyaretçi isimli Cookie miz parola anahtar ismi ile oluşturuluyor, bu yöntemde ziyaretçi adı ile oluşturulan Cookie ye başka değerler de atamak mümkün Yukarıda oluşturulan Cookie nin elde edilmesi: Request.Cookies["ziyaretci"]["parola"]; Bildirimi ile olur. Anahtar isimlendirme ile oluşturulan Cookie ler anahtar ismi ve değeri ile bir dizi oluştururlar.

29 Cookie lerde Anahtar Kullanımı Örnek olarak yine iki sayfamız olsun. İlk sayfada anahtar kullanımı ile cookie leri oluşturup, diğer sayfada oluşturduğumuz Cookie değerlerini elde edelim. CookieOlustur_2.aspx sayfasında Page_Load yordamı altına aşağıdaki kodları yazalım: CookieGoster_2.aspx sayfasında Page_Load yordamı altına aşağıdaki kodları yazalım:

30 ASP.NET ile SESSION Bir kullanıcı bir web sunucusundan herhangi bir sayfa talep ettiğinde, web sunucusu bu kullanıcı için kendi üzerine bir oturum başlatır. Session nesneleri ile kullanıcıya ait olan bu oturum boyunca sayfalar arasında bilgi taşıma işlemini gerçekleştirebiliriz. Session kullanımına verilebilecek en güzel örnek, kullanıcıların alış veriş sepetleri ile birlikte site içerisindeki sayfalar boyunca gezinebilmeleridir. Burada temel fikir kullanıcının sahip olduğu sepete ait fikirleri site içerisinde yer alan sayfalar boyunca taşıyabilmektir. İşte bunun gibi kullanıcıya ait bir takım bilgileri oturum boyunca saklamak için session nesnelerini kullanabiliriz.

31 ASP.NET ile SESSION Oturum aşağıdaki nedenlerden dolayı sonlanabilir: 1. Oturumun zaman aşımına uğraması (timeout) : Varsayılan olarak sunucu üzerinde açılan her oturum 20 dakikalık zaman aşımı süresine sahiptir. 2. Kullanıcının tarayıcı penceresini kapatması veya sayfaya yeni bir tarayıcı penceresi açarak ulaşması 3. Oturum kapatılmaya zorlandığında: Session nesnesine Abandon metodu uygulanarak oturum aniden sonlandırılabilir. 4. Sunucu yeniden başlatıldığında

32 ASP.NET ile SESSION Session nesneleri sunucu tarafından doğru istemciler ile nasıl eşleştirilir? Bir sayfa talep edildiğinde, bu istemci için otomatik olarak sunucu üzerinde 120 bitlik özel bir algoritma yardımıyla benzersiz bir tanımlama değeri oluşturulur. Daha sonra bu tanımlama değerini (SessonId) sunucu istemci bilgisayara gönderir. Varsayılan olarak istemci bilgisayar SessionId değerini bir cookie (çerez) dosyasında saklar. Aynı değer sunucu üzerinde de yer almaktadır. İstemci, kendisine ait oturum bir şekilde sonlanıncaya kadar, site içerisinde bu sessionid değeri ile tanınır.

33 ASP.NET ile SESSION Ancak her istemci cookie leri desteklemeyebilir. Bu durumda yapılacak ufak ayarlamalar ile SessionId değerinin URL adresine eklenmesi sağlanabilir.

34 ASP.NET ile SESSION Session nesnesine atanan değerler sunucu üzerindeki bellekte saklanırlar. Bu bilgiler asla istemci bilgisayara gönderilmez Bu da güvenlik açısından önemli bir avantajdır. Ancak, örneğin Dataset gibi nesnelere ait verilerin Session lar ile taşınması sunucu kaynaklarını ciddi derecede azaltır. Bellekte meydana gelen bu azalma elbetteki web sunucunun performansını olumsuz yönde etkileyecektir.

35 ASP.NET ile SESSION Bir Session oluşturmak için aşağıdaki bildirimlerden biri kullanılır: Session.Add(değişken_ismi, değer); veya Session["değişken_ismi"] = değer; Oluşturulan session a Session["değişken_ismi"] yazarak erişebilirsiniz.

36 ASP.NET ile SESSION Örnek olarak 3 sayfamız olsun. Default.aspx, sayfa2.aspx ve sayfa3.aspx. Default.aspx sayfasını aşağıdaki gibi oluşturalım: Default.aspx sayfasında Page_Load yordamı altına aşağıdaki kodları yazalım: Default.aspx sayfasında Session a Ekle butonunun click olayı altına aşağıdaki kodları yazalım:

37 ASP.NET ile SESSION sayfa2.aspx ve sayfa3.aspx sayfalarında ise Page_Load yordamı altında oluşturulan session değerini almak için gereken aşağıdaki kodları yazalım Sayfalar arasında dolaştığınızda ya da sayfayı yinelediğinizde size atanmış olan session ID nin değişmediğini göreceksiniz. Bu session ID ancak browser ı kapatıp tekrar sayfayı yüklediğinizde yenilenecektir.

38 COOKİE siz SESSION KULLANIMI Sunucu tarafından ziyaretçilere atanan SessionID ler geçici cooie dosyalarında saklanır. Bazı istemci tarayıcılar Cookie desteğine sahip değildir ve ya bu özellikleri bilerek kapatılmıştır. Peki böyle bir durumda istemci bilgisayar kendisi için sunucuda açılan oturum ile nasıl eşleştirilir? Bu sorun, ASP.NET_SessionId değerinin site içinde hareket edilen sayfaların linklerine eklenerek çözülmüştür. Asp.Net bunu bizim için otomatik olarak yapmaktadır. Tek yapmamız gereken web.config dosyasında sessionstate elemanında, Cookieless özelliğine true değerini atamaktır. Eğer örneğimizi bu haliyle denersek sayfalar arası gezinirken Session_ID bilgisinin otomatik olarak URL bilginin önüne eklendiğini görürüz

39 ASP.NET ile APPLICATION STATE Application, ziyaretçiden ziyaretçiye değişmeyen, her ziyaretçi için geçerli olan değişkenlerdir. Herhangi bir ziyaretçi Application değişkeninin değerini 1 arttırıp 10 yaptığında, artık bu değer o sitenin tüm kullanıcıları için 10 dur

40 ASP.NET ile APPLICATION STATE Application State Oluşturma: Application State Değeri Alma: Application State Silme: Oluşturmuş olduğumuz Application State'ler Sunucu taraflı saklandığı için Sunucumuz üzerinde yük oluşturacaktır. Bu yüzden kullanmaya ihtiyacımız olmadığı durumlarda Application State'leri silmemiz gerekir. Application State Tamamını Silme:

41 ASP.NET ile APPLICATION STATE Application State lerin kullanımı hakkında en iyi örneklerden biri sitedeki online ziyaretçi sayısını hesaplama uygulamasıdır. Oturum yönetiminde işimize yarayacak iki olay vardır. Session_Start ve Session_End olayları. Bir istemci bir web sunucusunda bir oturum başlattığında uygulamaya ait global.asax dosyasında yer alan Session_Start olayı çalışır. Oturum herhangi bir neden ile sonlandığında ise yine global.asax dosyasındaki Session_End olayı çalışır. Bu olaylar yardımıyla, uygulamanızda oturum halinde bulunan kullanıcı sayısını bir başka deyişle sayfadaki ziyaretçi sayısını öğrenebilirsiniz. Sitemize giren her kullanıcı Global.asax içindeki SessionStart'ı çalıştırmış olur ve sitemizden çıkan her kişide Session_End'i çalıştırmış olur. Biz Session_Start'a gelen her kullanıcı için Online Ziyaretçi sayımızı 1 artıracağız. Session_End'e gelen her kullanıcı için ise Online Ziyaretçi sayımızı 1 azaltacağız. Böylece Online Ziyaretçi sayımızı güncel olarak tutmuş olacağız.

42 ASP.NET ile APPLICATION STATE Öncelikle aşağıda verilen yolu izleyerek global.asax dosyasını sitemize ekleyelim:

43 ASP.NET ile APPLICATION STATE global.asax dosyasında aşağıda verilen tanımlamaları yapalım: Uygulamanın başladığını ifade eden Application_Start() olayının altında online ziyaretçi sayımızı tutacak bir application nesnesi tanımlayıp 0 değerini atıyoruz. Uygulamanın sonlandığını ifade eden Application_End() olayının altında online ziyaretçi sayısı için tanımlamış olduğumuz application nesnesini siliyoruz

44 ASP.NET ile APPLICATION STATE Yeni bir oturumun başladığını ifade eden Session_Start() olayının altında eğer online ziyaretçi sayısı olarak isimlendirdiğimiz Application nesnesinin değeri 0 ise yani ilk kez oturum açılıyor ise Application değerini 1 yapıyoruz. Eğer ilk kez oturum açılmıyor ise var olan değeri 1 arttırıyoruz.

45 ASP.NET ile APPLICATION STATE Var olan bir oturumun sonlandığını ifade eden Session_End() olayının altında Application nesnesi içinde saklanan değeri 1 azaltıyoruz. Kodda dikkat ederseniz Application nesnesinin değerini deger isimli değişkene alırken (int) tür dönüştürme operatörünü kullandık. Bunun sebebi, Application nesnesininde Session nesnesi gibi verileri object tipinde saklıyor olmasıdır. Dolayısıyla Session veya Application nesnelerinin değerlerini okurken uygun tür dönüşümlerini açıkça yapmamız gerekmektedir.

46 ASP.NET ile APPLICATION STATE Bu şekilde Online Ziyaretçi sayımız bizim için sürekli olarak hesaplanacaktır. Burada oluşturduğumuz Application["onlineziyaretcisayisi"] nesnemizi istediğimiz bir sayfada kullanabilir ve görüntüleyebiliriz. Örneğin application.aspx adında bir sayfa açıp sayfanın Page_Load yordamı altında yapacağımız aşağıdaki tanımlama Label kontrolünde online ziyaretçi sayısını gösterecektir. Her sayfada görünmesini istiyorsanız MasterPage'iniz içinde kullanabilirsiniz.

47 KAYNAK C# ile ASP.NET Zafer Demirkol

DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Durum Yönetimi Geleneksel bir HTML sayfasında oluşturulan form elemanlarında, örneğin bir

Detaylı

REQUEST QUERY STRING. Sayfalar: default.aspx ve sorgu_sayfasi.aspx. default.aspx sayfası: sorgu_sayfasi.aspx sayfası:

REQUEST QUERY STRING. Sayfalar: default.aspx ve sorgu_sayfasi.aspx. default.aspx sayfası: sorgu_sayfasi.aspx sayfası: REQUEST QUERY STRING Kullanıcıdan gelen düzenlenmiş verileri sunucuya iletir. Diğer bir ifade ile internet tarayıcısından sunucuya veri aktarır. Aynı işlemi farklı yollarla yapabiliriz. İlk olarak Redirect

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

WEB FORMLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

WEB FORMLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu WEB FORMLARI Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu WEB FORMLARI Web uygulamalarının etkileşimli olabilmesi için, diğer bir ifade ile uygulamanın kullanıcı isteğine

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 8 Durum Yönetimi

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 8 Durum Yönetimi İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 8 Durum Yönetimi DURUM YÖNETİMİ Web sayfaları kullanılırken istemci ve sunucu arasındaki bilgi alış verişi HTTP protokolü aracılığıyla

Detaylı

Web sayfalarında sayfa ile server arasındaki iletişim, HTTP protokolü ile gerçekleştirilir. Bu protokolde sunucuya gönderdiğimiz bilgiler, kendi

Web sayfalarında sayfa ile server arasındaki iletişim, HTTP protokolü ile gerçekleştirilir. Bu protokolde sunucuya gönderdiğimiz bilgiler, kendi Web sayfalarında sayfa ile server arasındaki iletişim, HTTP protokolü ile gerçekleştirilir. Bu protokolde sunucuya gönderdiğimiz bilgiler, kendi bilgisayarımızda kalıcı değildir. Biz bir istek gönderdiğimizde

Detaylı

State Yönetimi. Bir web sayfası ile sunucu arasındaki etkileşim ;

State Yönetimi. Bir web sayfası ile sunucu arasındaki etkileşim ; State Yönetimi State Yönetimi Web Page sınıflarının nesneleri, sayfa sunucu tarafına her defasında gönderildiğinde oluşturulur. Böyle bir durum sayfada kullanıcının girmiş olduğu ve sayfa ile ilişkili

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

ASP.NET SAYFA DETAYLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ASP.NET SAYFA DETAYLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ASP.NET SAYFA DETAYLARI Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ASP.NET SAYFA DETAYLARI ASP.NET SAYFA DETAYLARI Klasik ASP sayfalarında form verileri her seferinde

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

GEÇERLİLİK KONTROLLERİ VALİDATİON CONTROLS. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

GEÇERLİLİK KONTROLLERİ VALİDATİON CONTROLS. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu GEÇERLİLİK KONTROLLERİ VALİDATİON CONTROLS Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Giriş Kullanıcı bilgilerinin istenilen kriterlere uygun olup olmadığını denetlemek

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI Hazırladığımız Web sayfalarında sayfanın belli bölgelerinin sürekli sabit kalmasını istiyorsak ve bazı kısımlarının değişmesini istiyorsak Master Page Sayfası kullanırız.

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet 1 Çerez (Cookie) Cookie'ler servletlerden kullanıcının bilgisayarında istekte bulunduğu web tarayıcısına ( anahtar=kelime ) şeklinde bilgi göndermemiz için kullanılan yapılardır.

Detaylı

WEB FORM ELEMANLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

WEB FORM ELEMANLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu WEB FORM ELEMANLARI Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Giriş Web form kavramı ASP.NET ile gelen ve yeni olan bir terimdir. Web formlarının geliştirilmesindeki

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ASP.NET TEMELLERİ Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu İnternet Nasıl Çalışır? Sunucu istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan

Detaylı

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Hafta- 2 Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Programlama yazılımı, bir web projesi oluşturmak için alternatif birkaç yol sunar. Buyollardan bir tanesi ihtiyaca uygun olarak seçilebilir. Programlama

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı Web sitemizin görünümünde değişiklikler yapmak istediğimizde tüm sayfalar ile tek tek uğraşmayız. Tüm sayfaların

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Uygun ortam sağlandığında web sayfaları için formlar oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Web sayfalarında formların kullanım amaçlarını ve nasıl kullanıldığını

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir. İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA İçindekiler MYSQL - PHPMYADMIN Mysql Nedir PhpMyAdmin Nedir PhpMyAdmin Arayüzü Hedefler Mysql' in görevini söyleyebilir PhpMyAdmin' in kullanım amacını söyler Hazırlayan

Detaylı

24 Kasım 2011 / Perşembe

24 Kasım 2011 / Perşembe 24 Kasım 2011 / Perşembe Evde yüklemek için ServisPack1 yükleniyor.daha sonra Ajax Kontrol Toolkit i yüklüyoruz. 2008 için 3,5 olanı yüklenecek. Geçen hafta nasıl yükleneceği anlatıldı. TextBox1 ve ToolkitScriptManager

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 23 May. 2016 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları yardımıyla

Detaylı

1 Aralık 2011 / Perşembe

1 Aralık 2011 / Perşembe 1 Aralık 2011 / Perşembe Örnek :İki adet panel var.eğer 1nci panelde şifre Mustafa ise kendimiz bir session değişkeni oluşturup tamam yazdıracağız.değilse Şifre hatalı yazdıracağız. protectedvoid Page_Load(object

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JSP Üst Düzey Programlama-ders04/ 1 JSP JSP durağan HTML ile dinamik oluşturulan içeriği birleştirmeyi sağlar. Bir web sayfası tasarlama programı ile web sayfasını tasarlar daha sonra

Detaylı

SESSİON KULLANIMI. .Aşağıdaki Kodları da SessionDevam.asp adıyla kaydedelim. Language=VBScript Codepage="1254"%>

SESSİON KULLANIMI. .Aşağıdaki Kodları da SessionDevam.asp adıyla kaydedelim. Language=VBScript Codepage=1254%> SESSİON KULLANIMI Bir ASP sayfasında herhangi bir değişkeni fonksiyon dışında tanımlamakla ve değer atamakla onu bütün fonksiyonlar için geçerli hale getirebiliriz. Fakat kimi zaman isteriz ki, bir fonksiyonun

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page)

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ Kullanıcı kontrolleri bir içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar. Bir web sayfasına eklenerek içerik

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

HESAP MAKİNASI YAPIMI

HESAP MAKİNASI YAPIMI HESAP MAKİNASI YAPIMI 1..Aşağıdakine benzer görünüm ve butonları hazırlayın. 2. 24. Butonun içerisine aşağıdaki kodları yazın. 3. Yeni bir layer ekleyip Frame1 F9 na aşağıdaki kodları ekleyelim. 4. Butonlardan

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Genel Programlama II

Genel Programlama II Genel Programlama II 22.03.2011 1 Yapılar ( Structures ) Yapılar ( structures ); tam sayı, karakter vb. veri tiplerini gruplayıp, tek bir çatı altında toplar. Bu gruplandırma içinde aynı ya da farklı veri

Detaylı

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz,

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz, ORGANİZATİONAL UNİT (OU) OrganizationUnit(OU): Türkçe Yapısal Birim olarak adlandırılan ve merkezi yönetimimizi kolaylaştıran bir objedir. Organizational Unit domain içerisindeki kullanıcı, group ve bilgisayarları

Detaylı

Basit bir web uygulaması

Basit bir web uygulaması AJAX Ahmet Demirelli ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu SCJP 5.0, SCWCD 1.4 Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 3/20/2007 Sabanci University 1 Ajanda Neden AJAX ihtiyacı AJAX

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Metotlar Şu ana kadar yaptığımız örneklerde hep önceden hazırlanmış ReadLine(), WriteLine() vb. gibi metotları kullandık. Artık kendi metotlarımızı yapmanın zamanı geldi. Bilmem

Detaylı

GRAFİK TASARIM. ACTION SCRIPT 3.0 Ders1 YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA

GRAFİK TASARIM. ACTION SCRIPT 3.0 Ders1 YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA GRAFİK TASARIM ACTION SCRIPT 3.0 Ders1 YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA Kod Parçacıklarını Kullanma ve Flash Timeline'ında Gezinme Code Snippet Panelini Kullanarak ActionScript Ekleme Timeline'a Kod Yerleştirme

Detaylı

App İnventor-Pide Sipariş Uygulaması

App İnventor-Pide Sipariş Uygulaması EĞİTİMDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FİNAL SINAVI App İnventor-Pide Sipariş Uygulaması 1)Ekran Tasarımı, ekranda kullanılan elementler ve özellikleri Bütün işlemler tek bir ekrandan yapılmaktadır. Arka plan

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları ComboBox Bir Windows açılan kutu sunu temsil eder. ComboBox kontrolü, kullanıcıların bazı değerleri açılan bir listeden seçmesini sağlar. Listeye tasarım anında veya çalışma anında öğe eklenebilir. Listeye

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 Servlet Nedir? Internetin ilk zamanlarında geliştirilen web sayfaları durağan bilgiler içeriyordu. Zaman geçtikçe web sayfaları daha değişken,

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Güvenlik Java ve Web Uygulama Güvenliği

Güvenlik Java ve Web Uygulama Güvenliği Güvenlik Java ve Web Uygulama Güvenliği Melih Sakarya www.melihsakarya.com melih.sakarya@gmail.com www.mergecons.com Olası Açıklar Donanımsal açıklar Sistemsel Açıklar Yazılımsal Açıklar Sosyal Mühendislik

Detaylı

TSOFT FACEBOOK STORE UYGULAMASI

TSOFT FACEBOOK STORE UYGULAMASI TSOFT FACEBOOK STORE UYGULAMASI GEREKSİNİMLER VE KURULUM YARDIMI GİRİŞ Facebook, insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alış verişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım web sitesidir,

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

Design Machin e Erişim Rehberi

Design Machin e Erişim Rehberi Design Machin e Erişim Rehberi Coca-Cola Çalışanları İçin Talimatlar Coca-Cola Network une bağlıyken: www.coca-coladesignmachine.com adresine gidin. Hesabınız otomatik olarak oluşturulacak ve kişisel Design

Detaylı

INPUTBOX KULLANIMI. Komut Düğmesine uygulanan algoritma örneği

INPUTBOX KULLANIMI. Komut Düğmesine uygulanan algoritma örneği INPUTBOX KULLANIMI InputBox komutu, Basic programlama dilinde program algoritması içinde ekran aracışığı ile bir sorgu yönlendirerek, kullanıcının bilgi girmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Bu komutun

Detaylı

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Request Nesnesinin Özellikleri

Detaylı

Cookie s. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 17 Ara 2013

Cookie s. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 17 Ara 2013 Cookie s Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Güz Yarıyılı 17 Ara 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Çerezler ziyaretçinin bilgisayarına bilgi bırakmak için kullanılan kodlara çerezler denir. Çerezler ziyaretçinin

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders02/ 1 Form ve kullanıcı verilerinin alınması http://anamakine/yol?kullanici=mustafa&sayfa=22 gibi bir istek ile karşılaşmışızdır.? işaretinden sonra

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Struts Framework Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 JSP MODEL 1 ve MODEL 2 Mimarileri Bu mimariler bir web uygulaması geliştirilirken kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler arasındaki

Detaylı

AKINSOFT E-Mutabakat. Yardım Dosyası

AKINSOFT E-Mutabakat. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 22.01.2015 1 WOLVOX 1. E-MUTABAKAT HAKKINDA 1.1. Nedir? Carilerinizle mutabakat sağlamak artık AKINSOFT'la çalışmanın verdiği avantajla tek tuş

Detaylı

Testimizin ilk sayfası: bu kısımda kullanıcıdan adını girmesini ve teste başlamasını istiyoruz.

Testimizin ilk sayfası: bu kısımda kullanıcıdan adını girmesini ve teste başlamasını istiyoruz. APP İNVENTOR PROĞRAMI İLE TEST HAZIRLAMA Testimizin ilk sayfası: bu kısımda kullanıcıdan adını girmesini ve teste başlamasını istiyoruz. Screen 1 ilk sayfamızın adı.bu sayfamızı seçtikten sonra kenarda

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage Bir web sitesi birden fazla sayfadan oluşur. Bu sayfalarda içerik değişirken her sayfada tekrarlanan ögeler ve özellikler

Detaylı

2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi 2 İçindekiler 2. ASP'nin Dili... 3 2.1 YAZILIM

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 2. Ana Sayfa... 4 3. MukWeb Sayfaları...

Detaylı

1) İlk olarak oluşturduğumuz filtre adı yazılır. (örneğin tatil mesajı, taşı vb gibi.) 2) Sonra filtre için kural belirlenir.

1) İlk olarak oluşturduğumuz filtre adı yazılır. (örneğin tatil mesajı, taşı vb gibi.) 2) Sonra filtre için kural belirlenir. ROUNDCUBE FİLTRELER Roundcube e-posta sisteminde tatil mesajı, otomatik cevaplama ayarlamalarını yapabileceğiniz, gönderici / alıcı / konu ve postalara dayalı seçenekler ile filtre oluşturabileceğiniz

Detaylı

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi. K12Net Veli Yardım Kılavuzu

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi. K12Net Veli Yardım Kılavuzu VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi KNet Veli Yardım Kılavuzu KNet e Erişim KNet Erişim Bilgilerini Güncelleme KNet te Öğrenci Bilgilerini Görüntüleme KNet Ekran Ara Yüzünü Özelleştirme KNet te

Detaylı

Sol tarafta yer alan Click here to activate your account linkini seçiniz.

Sol tarafta yer alan Click here to activate your account linkini seçiniz. Öğrenci Bilgi Sistemi (OASIS) Kayıt İşlemleri OASIS kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için; öncelikle kayıt işlemleri esnasında Öğrenci İşleri tarafından verilen öğrenci numarası ve e-posta adresinin

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

İçindekiler ADIM 1 : Üye Olma... 2 ADIM 2 : Giriş Yap ve Hatırlatma Sayfaları... 3 ADIM 3: Üye Girişi yapıldıktan sonra yapabileceğiniz işlemler...

İçindekiler ADIM 1 : Üye Olma... 2 ADIM 2 : Giriş Yap ve Hatırlatma Sayfaları... 3 ADIM 3: Üye Girişi yapıldıktan sonra yapabileceğiniz işlemler... İçindekiler ADIM 1 : Üye Olma... 2 ADIM 2 : Giriş Yap ve Hatırlatma Sayfaları... 3 ADIM 3: Üye Girişi yapıldıktan sonra yapabileceğiniz işlemler... 3 ADIM 4: Bildiri Özet Gönderimi Bilgilendirme ve Yardım

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

Bu classı biraz açıklamak gerekirse, tam olarak şu işleri yapıyor.

Bu classı biraz açıklamak gerekirse, tam olarak şu işleri yapıyor. İlk hazırladım MVC başlangıç dokümanından sonra (http://tuncgulec.com/mvc-projeolusturma/ adresinden indirilebilir) ikinci olarak bu oluşturduğumuz projenin benzeri, database işlemlerini yapan bir mvc

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.05.2014 1 İçindekiler: 1- e-defter Hakkında... 3 1.1. e-defter Nedir?... 3 1.2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?... 3 1.3. Defter

Detaylı

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları Başlarken İletişim yönetimi için gerekli tüm araçları sunan OfisTelefonu 07 programları Abakus 360, T-Panel ve T-CRM, bir kuruluştaki

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ Zimbra Webmail GENEL ÖZELLİKLER Zimbra yüksek performanslı bir e-posta programı olup, e-posta, adres defteri, takvim, görev listeleri ve web dokümanları gibi özelliklere sahip bir uygulamadır. e-posta

Detaylı

B2B BAYİ PANELİ KULLANIMI

B2B BAYİ PANELİ KULLANIMI B2B BAYİ PANELİ KULLANIMI Adres çubuğuna www.teknolojikurdu.com yazarak girdiğiniz internet sitemizin ana sayfasında, bayi girişi yapmadan önce görmüş olduğunuz tüm fiyatlar perakende fiyatlarıdır. Toptan

Detaylı

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi:Giriş ekranınd dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılaraksisteme giriş yapılır. Sistem Ekranı: 4 2 Klasörler Dosyalar

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi 2 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1 ASP NEDİR?...

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Diziler Dizi Tanımlama ve İlk Değer Atama Dizi Elemanlarının Kullanılması Dizi İşlemleri Java da Diziler JAVA DA DİZİLER 4 Dizi; tek bir veri tipinde,

Detaylı

Raptadmin 1.x.x Sürümleri için Kullanım Klavuzu

Raptadmin 1.x.x Sürümleri için Kullanım Klavuzu Raptadmin 1.x.x Sürümleri için Kullanım Klavuzu Ekim 2014 Ankara www.raptadmin.com info@raptadmin.com Giriş İşlemleri Raptadmin yönetim paneline www.alanadınız.com/admin adresini kullanarak gidebilirsiniz.

Detaylı

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi 5.HAFTA Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi Sınıf Kavramı: Sınıf (class) soyut bir veri tipidir. Nesne (object) onun somutlaşan bir cismidir. Java da sınıf (class) kavramını

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

ADO.NET ve DATASET. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ADO.NET ve DATASET. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ADO.NET ve DATASET Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu DATASET Kavramı Uygulamanızda, veriler için, bir veritabanı modeli oluşturmanızı sağlayan class gruplarıdır.

Detaylı

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Ders Tanıtım Sunumu 08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 17 Eyl. 2012 Pzt. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Dersin Adı Ders Tanıtım Bilgileri

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek.

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek. Ms SQL Veritabanı Nesneleri Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Öznur KARAKUŞOĞLU Yayın Tarihi 15.04.2004 Okunma Sayısı 1110 Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek. Hedefler Veritabanı

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Mobil Server Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX Mobil Server Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 1- ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ WOLVOX Mobil Satış programı ile tam entegrasyonlu

Detaylı

EBA İŞ SÜREÇLERİ TEDARİKÇİ ÖDEME TALEBİ Ver 1.0

EBA İŞ SÜREÇLERİ TEDARİKÇİ ÖDEME TALEBİ Ver 1.0 EBA İŞ SÜREÇLERİ TEDARİKÇİ ÖDEME TALEBİ Ver 1.0 Yazılıma aşağıdaki internet adresi üzerinden girebilirsiniz. Şirket ağı üzerinden giriş yaptığınızda EBA ya şifre yazmadan giriş yapabilirsiniz. Şirket dışı

Detaylı

MEB (K12) e-posta Sistemi Kullanımı

MEB (K12) e-posta Sistemi Kullanımı 1. Giriş Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından tüm kurumlarımıza POP3 destekli e-posta hesabı tahsis edilmiştir. Bu hesabı web tabanlı olarak kullanabileceğiniz gibi Outlook vb. gibi e-posta istemci

Detaylı

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Mikro Ayarları Mikro muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler kullanılarak

Detaylı

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç B İ L. T E K. Ö Ğ R. M C S E, M C D B A ASP.Net Nedir? ASP.Net Server-Side(Sunucu taraflı) web uygulamaları geliştirebileceğimiz. Net in sağladığı özelliklerin çoğuna erişebilen

Detaylı

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011 PHP I E. Fatih Yetkin 26 Eylül 2011 Outline Temel Tanımlar HTML e Giriş PHP ye Giriş MySQL ve PHP Temel Tanımlar Web Sunucu Nedir? Teknik detaylar bir kenara bırakılacak olursa, hazırlanan web sayfasını

Detaylı

MATRİKS TRADER GRAFİK ÜZERİNDEN EMİR GÖNDERİMİ

MATRİKS TRADER GRAFİK ÜZERİNDEN EMİR GÖNDERİMİ MATRİKS TRADER GRAFİK ÜZERİNDEN EMİR GÖNDERİMİ Versiyon 7.1.5 01.02.2016 Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. GRAFİK ÜZERİNDEN EMİR GÖNDERİM UYGULAMASI Merhaba. Matriks Veri terminali programı içinde

Detaylı

01 HAZİRAN 2015 İZİBİZEDEFTER SON KULLANICI KLAVUZU

01 HAZİRAN 2015 İZİBİZEDEFTER SON KULLANICI KLAVUZU 01 HAZİRAN 2015 İZİBİZEDEFTER SON KULLANICI KLAVUZU İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Organizasyon Tanımı... 5 3. Açılış... 17 4. Defter Sihirbazı... 17 5. İmzalama... 22 6. Berat Oluşturma... 22 7. Berat İmzalama...

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 1 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 17.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda yerel ağda veya Ip adresimizle bir web sitesinin paylaşıma açılması, aynı ağdan veya uzaktan bir bilgisayarın web sitemize nasıl erişebileceği konuları üzerinde duracağız.

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

Turgut Özal Üniversitesi WEB Sitesi Kullanım Kılavuzu

Turgut Özal Üniversitesi WEB Sitesi Kullanım Kılavuzu Turgut Özal Üniversitesi WEB Sitesi Kullanım Kılavuzu Temmuz 2012 Turgut Özal Üniversitesi web sitesi yönetim paneline aşağıdaki link yardımıyla ulaşabiliriz. http://www.turgutozal.edu.tr/webmin/ Karşımıza

Detaylı