DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu"

Transkript

1 DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

2 Durum Yönetimi Geleneksel bir HTML sayfasında oluşturulan form elemanlarında, örneğin bir TextBox doldurup, Gönder butonuna tıklandığında, o TextBox kontrolünün içi boşaltılır.(sayfa gönderilmeden önceki veriler muhafaza edilmiyor) Ancak belki biz o doldurduğumuz veri ile ilgili işlem yapmaya devam edecektik ve tekrar doldurmak zorundayız. Oysa ASP.NET ile bunun gibi bir durum söz konusu değildir. ASP.NET çeşitli teknikler sunarak, kullanıcının girmiş olduğu verilerin sayfa postback olduğunda korunmasını sağlar. Buna sayfadaki mevcut durumu koruma (Maintain State) denir.

3 Mevcut Durumu Koruma Örnek sayfada textbox a gireceğimiz isim hem label kontrolünde hem de response.write tarafından gösterilecek. Şimdi ismimizi girip Gönder butonuna tıklayalım:

4 Mevcut Durumu Koruma Burada dikkat etmemiz gereken ilk nokta Gönder butonuna basıp sayfayı gönderdiğimiz halde girilen isim verisi halen TextBox da duruyor Kodlarımızda Textbox nesnesinin ontextchanged olayını yani metnin değişmesi durumunu ifade eden bildirimi kullandık Dolayısıyla isim girdisi değişmeden gönder butonuna basıldığında sunucu herhangi bir olay gerçekleşmediğini görüp olay yordamını çalıştırmaz. Son girilen ismi hiç değiştirmeden gönder butonuna tıkladığınızda sadece Label kontrolündeki mesaj görünecektir. Olay yordamı işletilmiyor. Çünkü eğer işletilmiş olsa response.write dan gelen mesaj da gözükmeliydi. Ancak sayfadaki Textbox ve Label girdisi korunmuş. İşte mevcut durumu koruma tam anlamıyla budur.. Sunucu postalama anındaki verileri korumuş ve geri postalama da (Post Back) hepsini yerli yerine koymuş

5 Mevcut Durumu Koruma Bu durum, web programlama da geliştiricinin ekstra kod yazmadan, kullanıcının girdiği verileri koruması anlamında bir ilk olup, programcı ve kullanıcıya büyük kolaylık sağlamaktadır. Yukarıdaki örneğimizde TextBox kontrolüne girilen isimde bir değişiklik yapıp tekrar gönder butonuna tıklayalım Bu defa hem label kontrolünden hem de response.write dan gelen mesaj görüntülenecektir. Yani sunucu olayın gerçekleştiğini algılamış ve yordamı çalıştırmıştır. Peki sunucu bu değişimi veya değişmezliği nasıl algılamaktadır?

6 VIEWSTATE Sayfa ilk defa talep edildiğinde oluşturulan ve sayfanın kaynak kodlarına eklenen; sayfa ve web kontrollerine ait bütün değerleri tek bir string olarak toplayıp, kodlayarak içerisinde barındıran gizli bir form elemanıdır. ViewState yalnızca sunucu taraflı formlarda oluşturulur. Diğer bir ifade ile form tanımlamanız <form runat=server> şeklinde olmalıdır. ViewState değerleri, ziyaretçinin bilgisayarında saklanır ve sunucuda hiçbir yer kaplamazlar.

7 VIEWSTATE İN YÖNETİMİ ViewState yönetilebilir bir özelliktir. Diğer bir ifadeyle ViewState değerine sayfa ve kontrol verilerinin eklenip eklenmeyeceğine müdahale edebilirsiniz. Bunu 3 şekilde yapabiliriz: 1. Uygulama Kapsamında: Bunun için web.config dosyasında Şeklinde bir ifadeye yer vermeliyiz. Böylece web uygulamamızdaki bütün sayfalarda ViewState e durum bilgisi değerleri eklenmesi engellenir. 2. Sayfa Kapsamında Sayfa başlık bildirimine koyacağımız şeklindeki bir ifadeyle, sadece o sayfa ve bütün kontrolleri için durum bilgisi değerleri ViewState e eklenmez. 3. Kontrol Kapsamında <asp:kontrol_ismi EnableViewState="false".../> şeklinde bir ifade ile sadece belirttiğimiz kontrolün durum bilgisinin ViewState değerine eklenmesini engelleriz

8 VIEWSTATE I KULLANMAMAK ViewState i (durum bilgisini) neden kullanmak istemeyebiliriz? Bunun 3 temel nedeni olabilir: Sayfa kendisine geri dönüşüm yapmayacak (PostBack) olabilir. Bu durumda kontrol elemanlarında herhangi bir kıyaslama gereği de yoktur. Dolayısıyla ViewState kullanmak gereksizdir. Kontrol elemanlarında herhangi bir olay yakalama söz konusu değilse, durum bilgisini tutmanın bir anlamı yoktur. Kontrol elemanı dinamik veri girilebilir özellikte değilse veya bir veri kaynağına bağlıysa durum bilgini tutmanın bir anlamı yoktur. Gerekmediği durumlarda durum bilginin tutulması engellenmeli, sayfa boyutu gereksiz yere arttırılmamalıdır

9 STATEBAG Bazı durumlarda programcı, sayfadaki herhangi bir durumu muhafaza etmek ve saklamak amacıyla ViewState mekanizmasını kendi girdileri için kullanabilir. Bu durumda StateBag denilen ve form postalandığı zamanki değerleri tutan bir nesne kullanılır. Kullanıcının girmediği, düzenlenmiş bilgileri saklamak için kullanılan bir nesnedir. İşleyişi aynen ViewState sisteminde olduğu gibidir. Yani bunlarda sayfadaki mevcut ViewState gizli form elemanına diğer kontrollerden gelen veriler gibi kodlanmış veriler ekler. Bu değişkenlere ViewState Değişkenleri denir ve yazımı aşağıdaki gibidir: ViewState ["degisken_ismi"] = değer

10 STATEBAG Sayfamıza bir label kontrolü ve bir buton ekleyerek Sayfanın yüklenmesi olayı ile butonun tıklanması olayında aşağıda verilen metotların çalıştırılmasını sağlayalım :

11 STATEBAG Bu örnekte sayfanın ilk defa yüklenip yüklenmediği kontrol ediliyor (Page.IsPostBack ile). Eğer ilk defa yükleniyorsa saat isimli ViewState değişkenine o anki zaman değeri atanıyor. Gönder butonuna tıkladığımız zaman, sayfa PostBack yapacak ve bu sefer koşul doğrulanmayacak ve dolayısıyla saat ViewState ine herhangi bir değer atanmayacaktır. Ancak bu ViewState değişkeni halihazırda sayfa yüklendiği zamanki değeri tutmaktadır.

12 Durum Yönetimi ASP.NET ile hem istemci hem de sunucu taraflı durum yönetimini başarılı bir şekilde yapabiliriz. Durum yönetimi araçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: İstemci Taraflı: ViewState QueryString Cookie Sunucu Taraflı SessionState ApplicationState

13 QUERYSTRING QueryString sayfalar arası değer ya da değerleri taşıma işlemini gerçekleştirir. Bu değerler URL üzerinden taşınmaktadır. Diğer bir ifadeyle Browser'dan sunucuya veri aktarır. QueryString ler? ile başlar ve birbirlerinden & işareti ile ayrılırlar. QueryString ile bir ya da yukarıdaki örnekte de olduğu gibi birden fazla verinin taşınması sağlanabilir. Taşınacak veriler elle girilebileceği gibi veritabanı gibi başka bir kaynaktan da alınabilir.

14 ASP.NET ile QueryString Oluşturulması Veri Gönderimi QueryString oluştururken Response nesnesi kullanılır. Response nesnesi bir formdan veya bir sayfadan başka bir sayfaya veri aktarımında oldukça kullanışlıdır. Özellikle Redirect metodu ile kullanılır. Redirect, farklı bir sayfaya yönlendirme yapmak amacıyla kullanılan Response nesnesinin bir metodudur. Response.Redirect("default.aspx") Aktarmak istenen veri özel bir bildirimle yazılır.

15 ASP.NET ile QueryString Oluşturulması Veri Gönderimi İki sayfamız olsun. Birisi default.aspx, diğeri veriyi göndereceğimiz ogrenci.aspx sayfası Veri göndermenin 2 yöntemi vardır: - Veriyi direkt olarak göndermek; Anasayfada (Default.aspx) bir butona tıklandığında isim:emine, soyisim:tuncel verilerini ogrenci.aspx sayfasına gönderelim

16 ASP.NET ile QueryString Oluşturulması Veri Gönderimi - Veriyi kontrolden alarak göndermek; Ana sayfa da (Default.aspx) bir butona tıklandığında TextBox1 ve TextBox2 kontrollerinde bulunan değerlerin ogrenci.aspx sayfasına taşınmasını sağlayalım

17 ASP.NET ile Gelen QueryString in İstenmesi Veri Alımı Querystring in istenmesi için kullanılan metot Request.QueryString() dir Bir önceki örneğimizden ana sayfadan butona tıklandığında isim ve soy isim değişkenlerine ait değerleri ögrenci.aspx sayfasına aktardık. Şimdi ogrenci.aspx sayfasından bu verileri elde edelim: Bir butonumuz olsun ve butona tıklandığında isim değişkeninin değerini göstersin

18 ASP.NET ile Cross-Page Posting (Başka Sayfa Kontrollerini Elde Etme) Bir önceki sayfadan istenilen değerlere ulaşmak için Cross Posting kullanılır. Böylelikle sayfalar arası devamlılık ve durum yönetimi sağlanmış olur. CrossPagePosting.aspx sayfamızı oluşturalım: Bu sayfada bir Label, Textbox ve Buton kontrolü bulunmaktadır. Buton kontrolünün PostBackUrl özelliği ile CrossPageCevap.aspx sayfasına yönlendirme yapıyoruz

19 ASP.NET ile Cross-Page Posting (Başka Sayfa Kontrollerini Elde Etme) CrossPageCevap.aspx sayfasının Page_Load olayına aşağıda verilen kodları yazalım PreviousPage.FindControl ifadesiyle bir önceki sayfada id si txtad olan TextBox kontrolünü elde edip tip dönüşümü yapıyoruz. Diğer bir ifadeyle yeni sayfamıza elde ettiğimiz kontrolün bir TextBox elemanı olduğunu bildiriyoruz. Ve sonrasında onun metin (text) değerini elde ediyoruz. PreviousPage.Title ifadesi ile de bir önceki sayfada title etiketleri arasında yazan ifadeyi elde ediyoruz

20 ASP.NET İLE COOKİES HTTPCOOKİE NESNESİ ASP.NET de oturum boyunca, yani kullanıcının sunucuya bağlı olduğu sürece (hatta ileriki bir zamanda bağlandığı durum için) kullanabileceğimiz özel değişken tanımlamaları vardır. Bunlar Cookie ve Session değişkenleridir. Cookie, kullanıcının bilgisayarında tutulan ve sunucunun kullanıcılar hakkında bir takım bilgiler elde edebildiği değerleri saklayan küçük dosyalardır. Bu değerler, sayfadan sayfaya geçerken veya ileriki bir zamanda kullanılmak için, kullanıcının Password, kullanıcı ismi, tercihleri gibi bir takım özel bilgileri olabilir. Bu bilgiler browser açık olduğu sürece veya bizim daha önceden belirlediğimiz zaman süresince Cookie dosyalarında saklanır.

21 ASP.NET İLE COOKİES HTTPCOOKİE NESNESİ Bu Cookie dosyaları sayesinde ileriki bir zaman da bile kullanıcının tercihlerini bilebilir ve sayfalarımızı buna göre düzenleyebiliriz. Cookie' ler web sitesi ile kullanıcısı arasındaki bağlantıyı sürekli kılar ve kullanıcı her seferinde aynı bilgileri girmek zorunda kalmaz. Örneğin daha önceden alış-veriş yaptığınız bir siteye uzun bir zaman sonra tekrar girdiğinizde, site sizi tanır(isminiz ve tercihlerinizle hitap eder) ve buna göre bir sayfa oluşturur. İşte bu Cookie 'ler sayesinde olur.

22 ASP.NET İLE COOKİES HTTPCOOKİE NESNESİ HttpCookie nesnesi, Cookie lerin oluşturulması, oluşturulmuş Cookie lere erişimi kısacası Cookie' ler ile ilgili tüm işlemlerin yapılmasını sağlar. Cookie tanımlaması yaşam sürelerine göre ikiye ayrılır. 1- Kalıcı Olmayan Cookie: Cookie'nin oturum süresince yani tarayıcının kapanmasına kadar geçen zaman boyunca yaşamasını sağlayabiliriz. 2- Kalıcı Cookie: Cookie'nin oturum sonlansa bile yaşamasını sağlayabiliriz. Böylece girilen değerler günlerce Cookie olarak saklanabilir..

23 Cookie lerin Oluşturulması Cookie ler temel olarak iki şekilde oluşturulur. Birinci yöntemde her bir değer için ayrı bir Cookie oluşturulurken ikinci yöntemde bir Cookie ismi altında farklı anahtarlar ile farklı değerdeki Cookie ler oluşturulabilir. Bir Cookie'nin oluşturulması aşağıdaki gibi yapılır: Bu bildirim ile adı renk olan ve Kırmızı değerini tutan bir Cookie oluşturulmuştur. Artık renk Cookie si oturum boyunca (browser kapatılıncaya kadar) bu değerde olacaktır. Oluşturulan bir Cookie'nin değerinin tekrar elde edilmesi ise aşağıdaki şekilde yapılacaktır: Bu bildirim ile renk adındaki Cookie değeri elde edilip istenen bir yerde kullanılabilir.

24 Cookie lerin Oluşturulması Örnek olarak bir sayfada Cookie oluşturup, elde ettiğimiz bu Cookie değerini farklı bir sayfada kullanalım: cookieolustur.aspx sayfasını aşağıdaki gibi hazırlayın Giriş butonunun Click olayına aşağıdaki kodları yazalım:

25 Cookie lerin Oluşturulması Link butonun Click olayına aşağıdaki kodları yazalım: Not: Response nesnesinin Redirect metodu belirtilen sayfaya yönlendirme yapmak için kullanılır

26 Cookie lerin Oluşturulması cookiegoster.aspx sayfasını aşağıdaki gibi hazırlayın Cookie Değerlerini Elde Et butonunun click olayına aşağıdaki kodları yazalım:

27 Kalıcı Cookie Cookie ler aksi belirtilmedikçe, oturum süresince geçerlidir. Bunun anlamı browser kapatılınca silinir ve hiçbir geçerliliği kalmaz. Cookie lerin geçerlilik süresini Expires yöntemi ile yönetmek mümkündür Response.Cookies["renk"].Expires=DateTime.Parse("22/02/2013"); bildirimi ile renk adındaki Cookie nin belirtilen tarihe kadar kullanıcının bilgisayarında saklanmasını sağlayabiliriz Expires tanımlamasını göreceli bir tarih vererek de yapabilirsiniz: Response.Cookies["renk"].Expires = DateTime.Now.AddMonths(1); Bildirimi ile oluşturulan Cookie 1 ay ziyaretçinin bilgisayarında saklanır, daha sonra silinir.

28 Cookie lerde Anahtar Kullanımı Cookie oluşturmanın diğer yolu aynı Cookie ismi altında farklı anahtarlar ile farklı değerler tutan Cookie oluşturmaktır Bu ifadenin yazılışı aşağıdaki gibidir: Response.Cookies["Cookie ismi"]["anahtar isim"] = "değer" Response.Cookies["ziyaretci"]["parola"] = "12345"; Ziyaretçi isimli Cookie miz parola anahtar ismi ile oluşturuluyor, bu yöntemde ziyaretçi adı ile oluşturulan Cookie ye başka değerler de atamak mümkün Yukarıda oluşturulan Cookie nin elde edilmesi: Request.Cookies["ziyaretci"]["parola"]; Bildirimi ile olur. Anahtar isimlendirme ile oluşturulan Cookie ler anahtar ismi ve değeri ile bir dizi oluştururlar.

29 Cookie lerde Anahtar Kullanımı Örnek olarak yine iki sayfamız olsun. İlk sayfada anahtar kullanımı ile cookie leri oluşturup, diğer sayfada oluşturduğumuz Cookie değerlerini elde edelim. CookieOlustur_2.aspx sayfasında Page_Load yordamı altına aşağıdaki kodları yazalım: CookieGoster_2.aspx sayfasında Page_Load yordamı altına aşağıdaki kodları yazalım:

30 ASP.NET ile SESSION Bir kullanıcı bir web sunucusundan herhangi bir sayfa talep ettiğinde, web sunucusu bu kullanıcı için kendi üzerine bir oturum başlatır. Session nesneleri ile kullanıcıya ait olan bu oturum boyunca sayfalar arasında bilgi taşıma işlemini gerçekleştirebiliriz. Session kullanımına verilebilecek en güzel örnek, kullanıcıların alış veriş sepetleri ile birlikte site içerisindeki sayfalar boyunca gezinebilmeleridir. Burada temel fikir kullanıcının sahip olduğu sepete ait fikirleri site içerisinde yer alan sayfalar boyunca taşıyabilmektir. İşte bunun gibi kullanıcıya ait bir takım bilgileri oturum boyunca saklamak için session nesnelerini kullanabiliriz.

31 ASP.NET ile SESSION Oturum aşağıdaki nedenlerden dolayı sonlanabilir: 1. Oturumun zaman aşımına uğraması (timeout) : Varsayılan olarak sunucu üzerinde açılan her oturum 20 dakikalık zaman aşımı süresine sahiptir. 2. Kullanıcının tarayıcı penceresini kapatması veya sayfaya yeni bir tarayıcı penceresi açarak ulaşması 3. Oturum kapatılmaya zorlandığında: Session nesnesine Abandon metodu uygulanarak oturum aniden sonlandırılabilir. 4. Sunucu yeniden başlatıldığında

32 ASP.NET ile SESSION Session nesneleri sunucu tarafından doğru istemciler ile nasıl eşleştirilir? Bir sayfa talep edildiğinde, bu istemci için otomatik olarak sunucu üzerinde 120 bitlik özel bir algoritma yardımıyla benzersiz bir tanımlama değeri oluşturulur. Daha sonra bu tanımlama değerini (SessonId) sunucu istemci bilgisayara gönderir. Varsayılan olarak istemci bilgisayar SessionId değerini bir cookie (çerez) dosyasında saklar. Aynı değer sunucu üzerinde de yer almaktadır. İstemci, kendisine ait oturum bir şekilde sonlanıncaya kadar, site içerisinde bu sessionid değeri ile tanınır.

33 ASP.NET ile SESSION Ancak her istemci cookie leri desteklemeyebilir. Bu durumda yapılacak ufak ayarlamalar ile SessionId değerinin URL adresine eklenmesi sağlanabilir.

34 ASP.NET ile SESSION Session nesnesine atanan değerler sunucu üzerindeki bellekte saklanırlar. Bu bilgiler asla istemci bilgisayara gönderilmez Bu da güvenlik açısından önemli bir avantajdır. Ancak, örneğin Dataset gibi nesnelere ait verilerin Session lar ile taşınması sunucu kaynaklarını ciddi derecede azaltır. Bellekte meydana gelen bu azalma elbetteki web sunucunun performansını olumsuz yönde etkileyecektir.

35 ASP.NET ile SESSION Bir Session oluşturmak için aşağıdaki bildirimlerden biri kullanılır: Session.Add(değişken_ismi, değer); veya Session["değişken_ismi"] = değer; Oluşturulan session a Session["değişken_ismi"] yazarak erişebilirsiniz.

36 ASP.NET ile SESSION Örnek olarak 3 sayfamız olsun. Default.aspx, sayfa2.aspx ve sayfa3.aspx. Default.aspx sayfasını aşağıdaki gibi oluşturalım: Default.aspx sayfasında Page_Load yordamı altına aşağıdaki kodları yazalım: Default.aspx sayfasında Session a Ekle butonunun click olayı altına aşağıdaki kodları yazalım:

37 ASP.NET ile SESSION sayfa2.aspx ve sayfa3.aspx sayfalarında ise Page_Load yordamı altında oluşturulan session değerini almak için gereken aşağıdaki kodları yazalım Sayfalar arasında dolaştığınızda ya da sayfayı yinelediğinizde size atanmış olan session ID nin değişmediğini göreceksiniz. Bu session ID ancak browser ı kapatıp tekrar sayfayı yüklediğinizde yenilenecektir.

38 COOKİE siz SESSION KULLANIMI Sunucu tarafından ziyaretçilere atanan SessionID ler geçici cooie dosyalarında saklanır. Bazı istemci tarayıcılar Cookie desteğine sahip değildir ve ya bu özellikleri bilerek kapatılmıştır. Peki böyle bir durumda istemci bilgisayar kendisi için sunucuda açılan oturum ile nasıl eşleştirilir? Bu sorun, ASP.NET_SessionId değerinin site içinde hareket edilen sayfaların linklerine eklenerek çözülmüştür. Asp.Net bunu bizim için otomatik olarak yapmaktadır. Tek yapmamız gereken web.config dosyasında sessionstate elemanında, Cookieless özelliğine true değerini atamaktır. Eğer örneğimizi bu haliyle denersek sayfalar arası gezinirken Session_ID bilgisinin otomatik olarak URL bilginin önüne eklendiğini görürüz

39 ASP.NET ile APPLICATION STATE Application, ziyaretçiden ziyaretçiye değişmeyen, her ziyaretçi için geçerli olan değişkenlerdir. Herhangi bir ziyaretçi Application değişkeninin değerini 1 arttırıp 10 yaptığında, artık bu değer o sitenin tüm kullanıcıları için 10 dur

40 ASP.NET ile APPLICATION STATE Application State Oluşturma: Application State Değeri Alma: Application State Silme: Oluşturmuş olduğumuz Application State'ler Sunucu taraflı saklandığı için Sunucumuz üzerinde yük oluşturacaktır. Bu yüzden kullanmaya ihtiyacımız olmadığı durumlarda Application State'leri silmemiz gerekir. Application State Tamamını Silme:

41 ASP.NET ile APPLICATION STATE Application State lerin kullanımı hakkında en iyi örneklerden biri sitedeki online ziyaretçi sayısını hesaplama uygulamasıdır. Oturum yönetiminde işimize yarayacak iki olay vardır. Session_Start ve Session_End olayları. Bir istemci bir web sunucusunda bir oturum başlattığında uygulamaya ait global.asax dosyasında yer alan Session_Start olayı çalışır. Oturum herhangi bir neden ile sonlandığında ise yine global.asax dosyasındaki Session_End olayı çalışır. Bu olaylar yardımıyla, uygulamanızda oturum halinde bulunan kullanıcı sayısını bir başka deyişle sayfadaki ziyaretçi sayısını öğrenebilirsiniz. Sitemize giren her kullanıcı Global.asax içindeki SessionStart'ı çalıştırmış olur ve sitemizden çıkan her kişide Session_End'i çalıştırmış olur. Biz Session_Start'a gelen her kullanıcı için Online Ziyaretçi sayımızı 1 artıracağız. Session_End'e gelen her kullanıcı için ise Online Ziyaretçi sayımızı 1 azaltacağız. Böylece Online Ziyaretçi sayımızı güncel olarak tutmuş olacağız.

42 ASP.NET ile APPLICATION STATE Öncelikle aşağıda verilen yolu izleyerek global.asax dosyasını sitemize ekleyelim:

43 ASP.NET ile APPLICATION STATE global.asax dosyasında aşağıda verilen tanımlamaları yapalım: Uygulamanın başladığını ifade eden Application_Start() olayının altında online ziyaretçi sayımızı tutacak bir application nesnesi tanımlayıp 0 değerini atıyoruz. Uygulamanın sonlandığını ifade eden Application_End() olayının altında online ziyaretçi sayısı için tanımlamış olduğumuz application nesnesini siliyoruz

44 ASP.NET ile APPLICATION STATE Yeni bir oturumun başladığını ifade eden Session_Start() olayının altında eğer online ziyaretçi sayısı olarak isimlendirdiğimiz Application nesnesinin değeri 0 ise yani ilk kez oturum açılıyor ise Application değerini 1 yapıyoruz. Eğer ilk kez oturum açılmıyor ise var olan değeri 1 arttırıyoruz.

45 ASP.NET ile APPLICATION STATE Var olan bir oturumun sonlandığını ifade eden Session_End() olayının altında Application nesnesi içinde saklanan değeri 1 azaltıyoruz. Kodda dikkat ederseniz Application nesnesinin değerini deger isimli değişkene alırken (int) tür dönüştürme operatörünü kullandık. Bunun sebebi, Application nesnesininde Session nesnesi gibi verileri object tipinde saklıyor olmasıdır. Dolayısıyla Session veya Application nesnelerinin değerlerini okurken uygun tür dönüşümlerini açıkça yapmamız gerekmektedir.

46 ASP.NET ile APPLICATION STATE Bu şekilde Online Ziyaretçi sayımız bizim için sürekli olarak hesaplanacaktır. Burada oluşturduğumuz Application["onlineziyaretcisayisi"] nesnemizi istediğimiz bir sayfada kullanabilir ve görüntüleyebiliriz. Örneğin application.aspx adında bir sayfa açıp sayfanın Page_Load yordamı altında yapacağımız aşağıdaki tanımlama Label kontrolünde online ziyaretçi sayısını gösterecektir. Her sayfada görünmesini istiyorsanız MasterPage'iniz içinde kullanabilirsiniz.

47 KAYNAK C# ile ASP.NET Zafer Demirkol

Adwords Başvurusu yapmak

Adwords Başvurusu yapmak Google internete giren herkesin çok yakından tanıdığı bir sitedir. Ancak insanların çok büyük bir çoğunluğu Google ın sadece arama motoru özelliğini kullanır, çoğu ücretsiz olan diğer hizmetlerinden haberleri

Detaylı

METATRADER Kullanım Kılavuzu

METATRADER Kullanım Kılavuzu METATRADER Kullanım Kılavuzu 1/99 İÇERİK Yeni Hesap Kaydı (Demo hesabına ilk giriş).4 Program Kurulumu.7 Mevcut Hesaba Giriş..11 MetaTrader Çalışma Alanı.14 Piyasa Gözlemi..16 Sembol Pencereleri 17 İzleme

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır.

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. GİRİŞ Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. Neler Öğreneceksiniz: Bu bölümü bitiren kişi: 1.İşletim sistemleriyle ilgili

Detaylı

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Ürün Grubu [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standard [X] Entegre.NET [X] NetİKS [X] NetCRM [X] Netsis B2B Kısaltmalar SSO: Single Sign On (Netsis Merkezi Kimlik Yönetim Sistemi)

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

BT SERVİS MASASI YAZILIMI SEÇİMİNDE 6 ÖNEMLİ KRİTER

BT SERVİS MASASI YAZILIMI SEÇİMİNDE 6 ÖNEMLİ KRİTER BT SERVİS MASASI YAZILIMI SEÇİMİNDE 6 ÖNEMLİ KRİTER Piyasadaki onlarca yardım masası yazılımı arasından şirketinize, çalışanlara ve süreçlerinize uygun olanı seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Seçim kriterleri

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Hazırlayan: Levent Emmüngil & Orçün Madran Güncelleme: Halil Ersoy (Eylül 2013) Bü könü bittiğinde; Bilgisayarın mimarisi hakkında bilgi edinebilecek Bilgisayarın

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

CA Clarity PPM. Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu. Sürüm 14.1.00

CA Clarity PPM. Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu. Sürüm 14.1.00 CA Clarity PPM Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu Sürüm 14.1.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OpenOffice.org'nin Sistem Menüsünden Başlangıcı OpenOffice.org çoğu zaman işletim sisteminizin başlangıç menüsünden başlatılır. Sistem menünüz (başlangıç) birçok program için

Detaylı

E-TİCARET YAPACAK FİRMALARIN SUNUCULARINA KENDİLERİNİN Mİ SAHİP OLMALARI YOKSA HOSTING UYGULAMASINA GİTMELERİ Mİ DAHA

E-TİCARET YAPACAK FİRMALARIN SUNUCULARINA KENDİLERİNİN Mİ SAHİP OLMALARI YOKSA HOSTING UYGULAMASINA GİTMELERİ Mİ DAHA E-TİCARET YAPACAK FİRMALARIN SUNUCULARINA KENDİLERİNİN Mİ SAHİP OLMALARI YOKSA HOSTING UYGULAMASINA GİTMELERİ Mİ DAHA AVANTAJLIDIR? İlk aşamada Çevrimiçi işler için e-ticaret yazılımlarına yatırım yapmaya

Detaylı

Temel Neden Analizi ile Sorun Çözme

Temel Neden Analizi ile Sorun Çözme Temel Neden Analizi ile Sorun Çözme Üretim ve paketleme işlemlerinde, üretim hattındaki planlanmayan arıza süresi üretkenliği ve karlılığı ciddi anlamda etkileyebilecek doğrudan ve dolaylı maliyetler oluşturur.

Detaylı

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 53 Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması Çetin ELMAS 1, Nurettin DOĞAN 2, Serdar BİROĞUL 3, Mehmet Sena

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve FONKSİYONLARI. Electronic human resource management and its functions

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve FONKSİYONLARI. Electronic human resource management and its functions ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve FONKSİYONLARI Altan DOĞAN * altand@istanbul.edu.tr Örgütlerde; bilgisayarların, İnternet in ve intranetin kullanımının artmasıyla birlikte yaşanan değişimlerden

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu 2009 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına hiçbir taahhüt taşımamaktadır. Bu

Detaylı