DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu"

Transkript

1 DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

2 Durum Yönetimi Geleneksel bir HTML sayfasında oluşturulan form elemanlarında, örneğin bir TextBox doldurup, Gönder butonuna tıklandığında, o TextBox kontrolünün içi boşaltılır.(sayfa gönderilmeden önceki veriler muhafaza edilmiyor) Ancak belki biz o doldurduğumuz veri ile ilgili işlem yapmaya devam edecektik ve tekrar doldurmak zorundayız. Oysa ASP.NET ile bunun gibi bir durum söz konusu değildir. ASP.NET çeşitli teknikler sunarak, kullanıcının girmiş olduğu verilerin sayfa postback olduğunda korunmasını sağlar. Buna sayfadaki mevcut durumu koruma (Maintain State) denir.

3 Mevcut Durumu Koruma Örnek sayfada textbox a gireceğimiz isim hem label kontrolünde hem de response.write tarafından gösterilecek. Şimdi ismimizi girip Gönder butonuna tıklayalım:

4 Mevcut Durumu Koruma Burada dikkat etmemiz gereken ilk nokta Gönder butonuna basıp sayfayı gönderdiğimiz halde girilen isim verisi halen TextBox da duruyor Kodlarımızda Textbox nesnesinin ontextchanged olayını yani metnin değişmesi durumunu ifade eden bildirimi kullandık Dolayısıyla isim girdisi değişmeden gönder butonuna basıldığında sunucu herhangi bir olay gerçekleşmediğini görüp olay yordamını çalıştırmaz. Son girilen ismi hiç değiştirmeden gönder butonuna tıkladığınızda sadece Label kontrolündeki mesaj görünecektir. Olay yordamı işletilmiyor. Çünkü eğer işletilmiş olsa response.write dan gelen mesaj da gözükmeliydi. Ancak sayfadaki Textbox ve Label girdisi korunmuş. İşte mevcut durumu koruma tam anlamıyla budur.. Sunucu postalama anındaki verileri korumuş ve geri postalama da (Post Back) hepsini yerli yerine koymuş

5 Mevcut Durumu Koruma Bu durum, web programlama da geliştiricinin ekstra kod yazmadan, kullanıcının girdiği verileri koruması anlamında bir ilk olup, programcı ve kullanıcıya büyük kolaylık sağlamaktadır. Yukarıdaki örneğimizde TextBox kontrolüne girilen isimde bir değişiklik yapıp tekrar gönder butonuna tıklayalım Bu defa hem label kontrolünden hem de response.write dan gelen mesaj görüntülenecektir. Yani sunucu olayın gerçekleştiğini algılamış ve yordamı çalıştırmıştır. Peki sunucu bu değişimi veya değişmezliği nasıl algılamaktadır?

6 VIEWSTATE Sayfa ilk defa talep edildiğinde oluşturulan ve sayfanın kaynak kodlarına eklenen; sayfa ve web kontrollerine ait bütün değerleri tek bir string olarak toplayıp, kodlayarak içerisinde barındıran gizli bir form elemanıdır. ViewState yalnızca sunucu taraflı formlarda oluşturulur. Diğer bir ifade ile form tanımlamanız <form runat=server> şeklinde olmalıdır. ViewState değerleri, ziyaretçinin bilgisayarında saklanır ve sunucuda hiçbir yer kaplamazlar.

7 VIEWSTATE İN YÖNETİMİ ViewState yönetilebilir bir özelliktir. Diğer bir ifadeyle ViewState değerine sayfa ve kontrol verilerinin eklenip eklenmeyeceğine müdahale edebilirsiniz. Bunu 3 şekilde yapabiliriz: 1. Uygulama Kapsamında: Bunun için web.config dosyasında Şeklinde bir ifadeye yer vermeliyiz. Böylece web uygulamamızdaki bütün sayfalarda ViewState e durum bilgisi değerleri eklenmesi engellenir. 2. Sayfa Kapsamında Sayfa başlık bildirimine koyacağımız şeklindeki bir ifadeyle, sadece o sayfa ve bütün kontrolleri için durum bilgisi değerleri ViewState e eklenmez. 3. Kontrol Kapsamında <asp:kontrol_ismi EnableViewState="false".../> şeklinde bir ifade ile sadece belirttiğimiz kontrolün durum bilgisinin ViewState değerine eklenmesini engelleriz

8 VIEWSTATE I KULLANMAMAK ViewState i (durum bilgisini) neden kullanmak istemeyebiliriz? Bunun 3 temel nedeni olabilir: Sayfa kendisine geri dönüşüm yapmayacak (PostBack) olabilir. Bu durumda kontrol elemanlarında herhangi bir kıyaslama gereği de yoktur. Dolayısıyla ViewState kullanmak gereksizdir. Kontrol elemanlarında herhangi bir olay yakalama söz konusu değilse, durum bilgisini tutmanın bir anlamı yoktur. Kontrol elemanı dinamik veri girilebilir özellikte değilse veya bir veri kaynağına bağlıysa durum bilgini tutmanın bir anlamı yoktur. Gerekmediği durumlarda durum bilginin tutulması engellenmeli, sayfa boyutu gereksiz yere arttırılmamalıdır

9 STATEBAG Bazı durumlarda programcı, sayfadaki herhangi bir durumu muhafaza etmek ve saklamak amacıyla ViewState mekanizmasını kendi girdileri için kullanabilir. Bu durumda StateBag denilen ve form postalandığı zamanki değerleri tutan bir nesne kullanılır. Kullanıcının girmediği, düzenlenmiş bilgileri saklamak için kullanılan bir nesnedir. İşleyişi aynen ViewState sisteminde olduğu gibidir. Yani bunlarda sayfadaki mevcut ViewState gizli form elemanına diğer kontrollerden gelen veriler gibi kodlanmış veriler ekler. Bu değişkenlere ViewState Değişkenleri denir ve yazımı aşağıdaki gibidir: ViewState ["degisken_ismi"] = değer

10 STATEBAG Sayfamıza bir label kontrolü ve bir buton ekleyerek Sayfanın yüklenmesi olayı ile butonun tıklanması olayında aşağıda verilen metotların çalıştırılmasını sağlayalım :

11 STATEBAG Bu örnekte sayfanın ilk defa yüklenip yüklenmediği kontrol ediliyor (Page.IsPostBack ile). Eğer ilk defa yükleniyorsa saat isimli ViewState değişkenine o anki zaman değeri atanıyor. Gönder butonuna tıkladığımız zaman, sayfa PostBack yapacak ve bu sefer koşul doğrulanmayacak ve dolayısıyla saat ViewState ine herhangi bir değer atanmayacaktır. Ancak bu ViewState değişkeni halihazırda sayfa yüklendiği zamanki değeri tutmaktadır.

12 Durum Yönetimi ASP.NET ile hem istemci hem de sunucu taraflı durum yönetimini başarılı bir şekilde yapabiliriz. Durum yönetimi araçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: İstemci Taraflı: ViewState QueryString Cookie Sunucu Taraflı SessionState ApplicationState

13 QUERYSTRING QueryString sayfalar arası değer ya da değerleri taşıma işlemini gerçekleştirir. Bu değerler URL üzerinden taşınmaktadır. Diğer bir ifadeyle Browser'dan sunucuya veri aktarır. QueryString ler? ile başlar ve birbirlerinden & işareti ile ayrılırlar. QueryString ile bir ya da yukarıdaki örnekte de olduğu gibi birden fazla verinin taşınması sağlanabilir. Taşınacak veriler elle girilebileceği gibi veritabanı gibi başka bir kaynaktan da alınabilir.

14 ASP.NET ile QueryString Oluşturulması Veri Gönderimi QueryString oluştururken Response nesnesi kullanılır. Response nesnesi bir formdan veya bir sayfadan başka bir sayfaya veri aktarımında oldukça kullanışlıdır. Özellikle Redirect metodu ile kullanılır. Redirect, farklı bir sayfaya yönlendirme yapmak amacıyla kullanılan Response nesnesinin bir metodudur. Response.Redirect("default.aspx") Aktarmak istenen veri özel bir bildirimle yazılır.

15 ASP.NET ile QueryString Oluşturulması Veri Gönderimi İki sayfamız olsun. Birisi default.aspx, diğeri veriyi göndereceğimiz ogrenci.aspx sayfası Veri göndermenin 2 yöntemi vardır: - Veriyi direkt olarak göndermek; Anasayfada (Default.aspx) bir butona tıklandığında isim:emine, soyisim:tuncel verilerini ogrenci.aspx sayfasına gönderelim

16 ASP.NET ile QueryString Oluşturulması Veri Gönderimi - Veriyi kontrolden alarak göndermek; Ana sayfa da (Default.aspx) bir butona tıklandığında TextBox1 ve TextBox2 kontrollerinde bulunan değerlerin ogrenci.aspx sayfasına taşınmasını sağlayalım

17 ASP.NET ile Gelen QueryString in İstenmesi Veri Alımı Querystring in istenmesi için kullanılan metot Request.QueryString() dir Bir önceki örneğimizden ana sayfadan butona tıklandığında isim ve soy isim değişkenlerine ait değerleri ögrenci.aspx sayfasına aktardık. Şimdi ogrenci.aspx sayfasından bu verileri elde edelim: Bir butonumuz olsun ve butona tıklandığında isim değişkeninin değerini göstersin

18 ASP.NET ile Cross-Page Posting (Başka Sayfa Kontrollerini Elde Etme) Bir önceki sayfadan istenilen değerlere ulaşmak için Cross Posting kullanılır. Böylelikle sayfalar arası devamlılık ve durum yönetimi sağlanmış olur. CrossPagePosting.aspx sayfamızı oluşturalım: Bu sayfada bir Label, Textbox ve Buton kontrolü bulunmaktadır. Buton kontrolünün PostBackUrl özelliği ile CrossPageCevap.aspx sayfasına yönlendirme yapıyoruz

19 ASP.NET ile Cross-Page Posting (Başka Sayfa Kontrollerini Elde Etme) CrossPageCevap.aspx sayfasının Page_Load olayına aşağıda verilen kodları yazalım PreviousPage.FindControl ifadesiyle bir önceki sayfada id si txtad olan TextBox kontrolünü elde edip tip dönüşümü yapıyoruz. Diğer bir ifadeyle yeni sayfamıza elde ettiğimiz kontrolün bir TextBox elemanı olduğunu bildiriyoruz. Ve sonrasında onun metin (text) değerini elde ediyoruz. PreviousPage.Title ifadesi ile de bir önceki sayfada title etiketleri arasında yazan ifadeyi elde ediyoruz

20 ASP.NET İLE COOKİES HTTPCOOKİE NESNESİ ASP.NET de oturum boyunca, yani kullanıcının sunucuya bağlı olduğu sürece (hatta ileriki bir zamanda bağlandığı durum için) kullanabileceğimiz özel değişken tanımlamaları vardır. Bunlar Cookie ve Session değişkenleridir. Cookie, kullanıcının bilgisayarında tutulan ve sunucunun kullanıcılar hakkında bir takım bilgiler elde edebildiği değerleri saklayan küçük dosyalardır. Bu değerler, sayfadan sayfaya geçerken veya ileriki bir zamanda kullanılmak için, kullanıcının Password, kullanıcı ismi, tercihleri gibi bir takım özel bilgileri olabilir. Bu bilgiler browser açık olduğu sürece veya bizim daha önceden belirlediğimiz zaman süresince Cookie dosyalarında saklanır.

21 ASP.NET İLE COOKİES HTTPCOOKİE NESNESİ Bu Cookie dosyaları sayesinde ileriki bir zaman da bile kullanıcının tercihlerini bilebilir ve sayfalarımızı buna göre düzenleyebiliriz. Cookie' ler web sitesi ile kullanıcısı arasındaki bağlantıyı sürekli kılar ve kullanıcı her seferinde aynı bilgileri girmek zorunda kalmaz. Örneğin daha önceden alış-veriş yaptığınız bir siteye uzun bir zaman sonra tekrar girdiğinizde, site sizi tanır(isminiz ve tercihlerinizle hitap eder) ve buna göre bir sayfa oluşturur. İşte bu Cookie 'ler sayesinde olur.

22 ASP.NET İLE COOKİES HTTPCOOKİE NESNESİ HttpCookie nesnesi, Cookie lerin oluşturulması, oluşturulmuş Cookie lere erişimi kısacası Cookie' ler ile ilgili tüm işlemlerin yapılmasını sağlar. Cookie tanımlaması yaşam sürelerine göre ikiye ayrılır. 1- Kalıcı Olmayan Cookie: Cookie'nin oturum süresince yani tarayıcının kapanmasına kadar geçen zaman boyunca yaşamasını sağlayabiliriz. 2- Kalıcı Cookie: Cookie'nin oturum sonlansa bile yaşamasını sağlayabiliriz. Böylece girilen değerler günlerce Cookie olarak saklanabilir..

23 Cookie lerin Oluşturulması Cookie ler temel olarak iki şekilde oluşturulur. Birinci yöntemde her bir değer için ayrı bir Cookie oluşturulurken ikinci yöntemde bir Cookie ismi altında farklı anahtarlar ile farklı değerdeki Cookie ler oluşturulabilir. Bir Cookie'nin oluşturulması aşağıdaki gibi yapılır: Bu bildirim ile adı renk olan ve Kırmızı değerini tutan bir Cookie oluşturulmuştur. Artık renk Cookie si oturum boyunca (browser kapatılıncaya kadar) bu değerde olacaktır. Oluşturulan bir Cookie'nin değerinin tekrar elde edilmesi ise aşağıdaki şekilde yapılacaktır: Bu bildirim ile renk adındaki Cookie değeri elde edilip istenen bir yerde kullanılabilir.

24 Cookie lerin Oluşturulması Örnek olarak bir sayfada Cookie oluşturup, elde ettiğimiz bu Cookie değerini farklı bir sayfada kullanalım: cookieolustur.aspx sayfasını aşağıdaki gibi hazırlayın Giriş butonunun Click olayına aşağıdaki kodları yazalım:

25 Cookie lerin Oluşturulması Link butonun Click olayına aşağıdaki kodları yazalım: Not: Response nesnesinin Redirect metodu belirtilen sayfaya yönlendirme yapmak için kullanılır

26 Cookie lerin Oluşturulması cookiegoster.aspx sayfasını aşağıdaki gibi hazırlayın Cookie Değerlerini Elde Et butonunun click olayına aşağıdaki kodları yazalım:

27 Kalıcı Cookie Cookie ler aksi belirtilmedikçe, oturum süresince geçerlidir. Bunun anlamı browser kapatılınca silinir ve hiçbir geçerliliği kalmaz. Cookie lerin geçerlilik süresini Expires yöntemi ile yönetmek mümkündür Response.Cookies["renk"].Expires=DateTime.Parse("22/02/2013"); bildirimi ile renk adındaki Cookie nin belirtilen tarihe kadar kullanıcının bilgisayarında saklanmasını sağlayabiliriz Expires tanımlamasını göreceli bir tarih vererek de yapabilirsiniz: Response.Cookies["renk"].Expires = DateTime.Now.AddMonths(1); Bildirimi ile oluşturulan Cookie 1 ay ziyaretçinin bilgisayarında saklanır, daha sonra silinir.

28 Cookie lerde Anahtar Kullanımı Cookie oluşturmanın diğer yolu aynı Cookie ismi altında farklı anahtarlar ile farklı değerler tutan Cookie oluşturmaktır Bu ifadenin yazılışı aşağıdaki gibidir: Response.Cookies["Cookie ismi"]["anahtar isim"] = "değer" Response.Cookies["ziyaretci"]["parola"] = "12345"; Ziyaretçi isimli Cookie miz parola anahtar ismi ile oluşturuluyor, bu yöntemde ziyaretçi adı ile oluşturulan Cookie ye başka değerler de atamak mümkün Yukarıda oluşturulan Cookie nin elde edilmesi: Request.Cookies["ziyaretci"]["parola"]; Bildirimi ile olur. Anahtar isimlendirme ile oluşturulan Cookie ler anahtar ismi ve değeri ile bir dizi oluştururlar.

29 Cookie lerde Anahtar Kullanımı Örnek olarak yine iki sayfamız olsun. İlk sayfada anahtar kullanımı ile cookie leri oluşturup, diğer sayfada oluşturduğumuz Cookie değerlerini elde edelim. CookieOlustur_2.aspx sayfasında Page_Load yordamı altına aşağıdaki kodları yazalım: CookieGoster_2.aspx sayfasında Page_Load yordamı altına aşağıdaki kodları yazalım:

30 ASP.NET ile SESSION Bir kullanıcı bir web sunucusundan herhangi bir sayfa talep ettiğinde, web sunucusu bu kullanıcı için kendi üzerine bir oturum başlatır. Session nesneleri ile kullanıcıya ait olan bu oturum boyunca sayfalar arasında bilgi taşıma işlemini gerçekleştirebiliriz. Session kullanımına verilebilecek en güzel örnek, kullanıcıların alış veriş sepetleri ile birlikte site içerisindeki sayfalar boyunca gezinebilmeleridir. Burada temel fikir kullanıcının sahip olduğu sepete ait fikirleri site içerisinde yer alan sayfalar boyunca taşıyabilmektir. İşte bunun gibi kullanıcıya ait bir takım bilgileri oturum boyunca saklamak için session nesnelerini kullanabiliriz.

31 ASP.NET ile SESSION Oturum aşağıdaki nedenlerden dolayı sonlanabilir: 1. Oturumun zaman aşımına uğraması (timeout) : Varsayılan olarak sunucu üzerinde açılan her oturum 20 dakikalık zaman aşımı süresine sahiptir. 2. Kullanıcının tarayıcı penceresini kapatması veya sayfaya yeni bir tarayıcı penceresi açarak ulaşması 3. Oturum kapatılmaya zorlandığında: Session nesnesine Abandon metodu uygulanarak oturum aniden sonlandırılabilir. 4. Sunucu yeniden başlatıldığında

32 ASP.NET ile SESSION Session nesneleri sunucu tarafından doğru istemciler ile nasıl eşleştirilir? Bir sayfa talep edildiğinde, bu istemci için otomatik olarak sunucu üzerinde 120 bitlik özel bir algoritma yardımıyla benzersiz bir tanımlama değeri oluşturulur. Daha sonra bu tanımlama değerini (SessonId) sunucu istemci bilgisayara gönderir. Varsayılan olarak istemci bilgisayar SessionId değerini bir cookie (çerez) dosyasında saklar. Aynı değer sunucu üzerinde de yer almaktadır. İstemci, kendisine ait oturum bir şekilde sonlanıncaya kadar, site içerisinde bu sessionid değeri ile tanınır.

33 ASP.NET ile SESSION Ancak her istemci cookie leri desteklemeyebilir. Bu durumda yapılacak ufak ayarlamalar ile SessionId değerinin URL adresine eklenmesi sağlanabilir.

34 ASP.NET ile SESSION Session nesnesine atanan değerler sunucu üzerindeki bellekte saklanırlar. Bu bilgiler asla istemci bilgisayara gönderilmez Bu da güvenlik açısından önemli bir avantajdır. Ancak, örneğin Dataset gibi nesnelere ait verilerin Session lar ile taşınması sunucu kaynaklarını ciddi derecede azaltır. Bellekte meydana gelen bu azalma elbetteki web sunucunun performansını olumsuz yönde etkileyecektir.

35 ASP.NET ile SESSION Bir Session oluşturmak için aşağıdaki bildirimlerden biri kullanılır: Session.Add(değişken_ismi, değer); veya Session["değişken_ismi"] = değer; Oluşturulan session a Session["değişken_ismi"] yazarak erişebilirsiniz.

36 ASP.NET ile SESSION Örnek olarak 3 sayfamız olsun. Default.aspx, sayfa2.aspx ve sayfa3.aspx. Default.aspx sayfasını aşağıdaki gibi oluşturalım: Default.aspx sayfasında Page_Load yordamı altına aşağıdaki kodları yazalım: Default.aspx sayfasında Session a Ekle butonunun click olayı altına aşağıdaki kodları yazalım:

37 ASP.NET ile SESSION sayfa2.aspx ve sayfa3.aspx sayfalarında ise Page_Load yordamı altında oluşturulan session değerini almak için gereken aşağıdaki kodları yazalım Sayfalar arasında dolaştığınızda ya da sayfayı yinelediğinizde size atanmış olan session ID nin değişmediğini göreceksiniz. Bu session ID ancak browser ı kapatıp tekrar sayfayı yüklediğinizde yenilenecektir.

38 COOKİE siz SESSION KULLANIMI Sunucu tarafından ziyaretçilere atanan SessionID ler geçici cooie dosyalarında saklanır. Bazı istemci tarayıcılar Cookie desteğine sahip değildir ve ya bu özellikleri bilerek kapatılmıştır. Peki böyle bir durumda istemci bilgisayar kendisi için sunucuda açılan oturum ile nasıl eşleştirilir? Bu sorun, ASP.NET_SessionId değerinin site içinde hareket edilen sayfaların linklerine eklenerek çözülmüştür. Asp.Net bunu bizim için otomatik olarak yapmaktadır. Tek yapmamız gereken web.config dosyasında sessionstate elemanında, Cookieless özelliğine true değerini atamaktır. Eğer örneğimizi bu haliyle denersek sayfalar arası gezinirken Session_ID bilgisinin otomatik olarak URL bilginin önüne eklendiğini görürüz

39 ASP.NET ile APPLICATION STATE Application, ziyaretçiden ziyaretçiye değişmeyen, her ziyaretçi için geçerli olan değişkenlerdir. Herhangi bir ziyaretçi Application değişkeninin değerini 1 arttırıp 10 yaptığında, artık bu değer o sitenin tüm kullanıcıları için 10 dur

40 ASP.NET ile APPLICATION STATE Application State Oluşturma: Application State Değeri Alma: Application State Silme: Oluşturmuş olduğumuz Application State'ler Sunucu taraflı saklandığı için Sunucumuz üzerinde yük oluşturacaktır. Bu yüzden kullanmaya ihtiyacımız olmadığı durumlarda Application State'leri silmemiz gerekir. Application State Tamamını Silme:

41 ASP.NET ile APPLICATION STATE Application State lerin kullanımı hakkında en iyi örneklerden biri sitedeki online ziyaretçi sayısını hesaplama uygulamasıdır. Oturum yönetiminde işimize yarayacak iki olay vardır. Session_Start ve Session_End olayları. Bir istemci bir web sunucusunda bir oturum başlattığında uygulamaya ait global.asax dosyasında yer alan Session_Start olayı çalışır. Oturum herhangi bir neden ile sonlandığında ise yine global.asax dosyasındaki Session_End olayı çalışır. Bu olaylar yardımıyla, uygulamanızda oturum halinde bulunan kullanıcı sayısını bir başka deyişle sayfadaki ziyaretçi sayısını öğrenebilirsiniz. Sitemize giren her kullanıcı Global.asax içindeki SessionStart'ı çalıştırmış olur ve sitemizden çıkan her kişide Session_End'i çalıştırmış olur. Biz Session_Start'a gelen her kullanıcı için Online Ziyaretçi sayımızı 1 artıracağız. Session_End'e gelen her kullanıcı için ise Online Ziyaretçi sayımızı 1 azaltacağız. Böylece Online Ziyaretçi sayımızı güncel olarak tutmuş olacağız.

42 ASP.NET ile APPLICATION STATE Öncelikle aşağıda verilen yolu izleyerek global.asax dosyasını sitemize ekleyelim:

43 ASP.NET ile APPLICATION STATE global.asax dosyasında aşağıda verilen tanımlamaları yapalım: Uygulamanın başladığını ifade eden Application_Start() olayının altında online ziyaretçi sayımızı tutacak bir application nesnesi tanımlayıp 0 değerini atıyoruz. Uygulamanın sonlandığını ifade eden Application_End() olayının altında online ziyaretçi sayısı için tanımlamış olduğumuz application nesnesini siliyoruz

44 ASP.NET ile APPLICATION STATE Yeni bir oturumun başladığını ifade eden Session_Start() olayının altında eğer online ziyaretçi sayısı olarak isimlendirdiğimiz Application nesnesinin değeri 0 ise yani ilk kez oturum açılıyor ise Application değerini 1 yapıyoruz. Eğer ilk kez oturum açılmıyor ise var olan değeri 1 arttırıyoruz.

45 ASP.NET ile APPLICATION STATE Var olan bir oturumun sonlandığını ifade eden Session_End() olayının altında Application nesnesi içinde saklanan değeri 1 azaltıyoruz. Kodda dikkat ederseniz Application nesnesinin değerini deger isimli değişkene alırken (int) tür dönüştürme operatörünü kullandık. Bunun sebebi, Application nesnesininde Session nesnesi gibi verileri object tipinde saklıyor olmasıdır. Dolayısıyla Session veya Application nesnelerinin değerlerini okurken uygun tür dönüşümlerini açıkça yapmamız gerekmektedir.

46 ASP.NET ile APPLICATION STATE Bu şekilde Online Ziyaretçi sayımız bizim için sürekli olarak hesaplanacaktır. Burada oluşturduğumuz Application["onlineziyaretcisayisi"] nesnemizi istediğimiz bir sayfada kullanabilir ve görüntüleyebiliriz. Örneğin application.aspx adında bir sayfa açıp sayfanın Page_Load yordamı altında yapacağımız aşağıdaki tanımlama Label kontrolünde online ziyaretçi sayısını gösterecektir. Her sayfada görünmesini istiyorsanız MasterPage'iniz içinde kullanabilirsiniz.

47 KAYNAK C# ile ASP.NET Zafer Demirkol

DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT) Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Durum Yönetimi Geleneksel bir HTML sayfasında oluşturulan form elemanlarında, örneğin bir

Detaylı

REQUEST QUERY STRING. Sayfalar: default.aspx ve sorgu_sayfasi.aspx. default.aspx sayfası: sorgu_sayfasi.aspx sayfası:

REQUEST QUERY STRING. Sayfalar: default.aspx ve sorgu_sayfasi.aspx. default.aspx sayfası: sorgu_sayfasi.aspx sayfası: REQUEST QUERY STRING Kullanıcıdan gelen düzenlenmiş verileri sunucuya iletir. Diğer bir ifade ile internet tarayıcısından sunucuya veri aktarır. Aynı işlemi farklı yollarla yapabiliriz. İlk olarak Redirect

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

WEB FORMLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

WEB FORMLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu WEB FORMLARI Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu WEB FORMLARI Web uygulamalarının etkileşimli olabilmesi için, diğer bir ifade ile uygulamanın kullanıcı isteğine

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

ASP.NET SAYFA DETAYLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ASP.NET SAYFA DETAYLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ASP.NET SAYFA DETAYLARI Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ASP.NET SAYFA DETAYLARI ASP.NET SAYFA DETAYLARI Klasik ASP sayfalarında form verileri her seferinde

Detaylı

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI Hazırladığımız Web sayfalarında sayfanın belli bölgelerinin sürekli sabit kalmasını istiyorsak ve bazı kısımlarının değişmesini istiyorsak Master Page Sayfası kullanırız.

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

WEB FORM ELEMANLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

WEB FORM ELEMANLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu WEB FORM ELEMANLARI Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Giriş Web form kavramı ASP.NET ile gelen ve yeni olan bir terimdir. Web formlarının geliştirilmesindeki

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ASP.NET TEMELLERİ Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu İnternet Nasıl Çalışır? Sunucu istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan

Detaylı

24 Kasım 2011 / Perşembe

24 Kasım 2011 / Perşembe 24 Kasım 2011 / Perşembe Evde yüklemek için ServisPack1 yükleniyor.daha sonra Ajax Kontrol Toolkit i yüklüyoruz. 2008 için 3,5 olanı yüklenecek. Geçen hafta nasıl yükleneceği anlatıldı. TextBox1 ve ToolkitScriptManager

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir. İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA İçindekiler MYSQL - PHPMYADMIN Mysql Nedir PhpMyAdmin Nedir PhpMyAdmin Arayüzü Hedefler Mysql' in görevini söyleyebilir PhpMyAdmin' in kullanım amacını söyler Hazırlayan

Detaylı

1 Aralık 2011 / Perşembe

1 Aralık 2011 / Perşembe 1 Aralık 2011 / Perşembe Örnek :İki adet panel var.eğer 1nci panelde şifre Mustafa ise kendimiz bir session değişkeni oluşturup tamam yazdıracağız.değilse Şifre hatalı yazdıracağız. protectedvoid Page_Load(object

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JSP Üst Düzey Programlama-ders04/ 1 JSP JSP durağan HTML ile dinamik oluşturulan içeriği birleştirmeyi sağlar. Bir web sayfası tasarlama programı ile web sayfasını tasarlar daha sonra

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz,

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz, ORGANİZATİONAL UNİT (OU) OrganizationUnit(OU): Türkçe Yapısal Birim olarak adlandırılan ve merkezi yönetimimizi kolaylaştıran bir objedir. Organizational Unit domain içerisindeki kullanıcı, group ve bilgisayarları

Detaylı

HESAP MAKİNASI YAPIMI

HESAP MAKİNASI YAPIMI HESAP MAKİNASI YAPIMI 1..Aşağıdakine benzer görünüm ve butonları hazırlayın. 2. 24. Butonun içerisine aşağıdaki kodları yazın. 3. Yeni bir layer ekleyip Frame1 F9 na aşağıdaki kodları ekleyelim. 4. Butonlardan

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları ComboBox Bir Windows açılan kutu sunu temsil eder. ComboBox kontrolü, kullanıcıların bazı değerleri açılan bir listeden seçmesini sağlar. Listeye tasarım anında veya çalışma anında öğe eklenebilir. Listeye

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

App İnventor-Pide Sipariş Uygulaması

App İnventor-Pide Sipariş Uygulaması EĞİTİMDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FİNAL SINAVI App İnventor-Pide Sipariş Uygulaması 1)Ekran Tasarımı, ekranda kullanılan elementler ve özellikleri Bütün işlemler tek bir ekrandan yapılmaktadır. Arka plan

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Güvenlik Java ve Web Uygulama Güvenliği

Güvenlik Java ve Web Uygulama Güvenliği Güvenlik Java ve Web Uygulama Güvenliği Melih Sakarya www.melihsakarya.com melih.sakarya@gmail.com www.mergecons.com Olası Açıklar Donanımsal açıklar Sistemsel Açıklar Yazılımsal Açıklar Sosyal Mühendislik

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 Servlet Nedir? Internetin ilk zamanlarında geliştirilen web sayfaları durağan bilgiler içeriyordu. Zaman geçtikçe web sayfaları daha değişken,

Detaylı

Basit bir web uygulaması

Basit bir web uygulaması AJAX Ahmet Demirelli ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu SCJP 5.0, SCWCD 1.4 Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 3/20/2007 Sabanci University 1 Ajanda Neden AJAX ihtiyacı AJAX

Detaylı

Cookie s. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 17 Ara 2013

Cookie s. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 17 Ara 2013 Cookie s Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Güz Yarıyılı 17 Ara 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Çerezler ziyaretçinin bilgisayarına bilgi bırakmak için kullanılan kodlara çerezler denir. Çerezler ziyaretçinin

Detaylı

Design Machin e Erişim Rehberi

Design Machin e Erişim Rehberi Design Machin e Erişim Rehberi Coca-Cola Çalışanları İçin Talimatlar Coca-Cola Network une bağlıyken: www.coca-coladesignmachine.com adresine gidin. Hesabınız otomatik olarak oluşturulacak ve kişisel Design

Detaylı

AKINSOFT E-Mutabakat. Yardım Dosyası

AKINSOFT E-Mutabakat. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 22.01.2015 1 WOLVOX 1. E-MUTABAKAT HAKKINDA 1.1. Nedir? Carilerinizle mutabakat sağlamak artık AKINSOFT'la çalışmanın verdiği avantajla tek tuş

Detaylı

Testimizin ilk sayfası: bu kısımda kullanıcıdan adını girmesini ve teste başlamasını istiyoruz.

Testimizin ilk sayfası: bu kısımda kullanıcıdan adını girmesini ve teste başlamasını istiyoruz. APP İNVENTOR PROĞRAMI İLE TEST HAZIRLAMA Testimizin ilk sayfası: bu kısımda kullanıcıdan adını girmesini ve teste başlamasını istiyoruz. Screen 1 ilk sayfamızın adı.bu sayfamızı seçtikten sonra kenarda

Detaylı

Bu classı biraz açıklamak gerekirse, tam olarak şu işleri yapıyor.

Bu classı biraz açıklamak gerekirse, tam olarak şu işleri yapıyor. İlk hazırladım MVC başlangıç dokümanından sonra (http://tuncgulec.com/mvc-projeolusturma/ adresinden indirilebilir) ikinci olarak bu oluşturduğumuz projenin benzeri, database işlemlerini yapan bir mvc

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Struts Framework Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 JSP MODEL 1 ve MODEL 2 Mimarileri Bu mimariler bir web uygulaması geliştirilirken kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler arasındaki

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi. K12Net Veli Yardım Kılavuzu

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi. K12Net Veli Yardım Kılavuzu VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi KNet Veli Yardım Kılavuzu KNet e Erişim KNet Erişim Bilgilerini Güncelleme KNet te Öğrenci Bilgilerini Görüntüleme KNet Ekran Ara Yüzünü Özelleştirme KNet te

Detaylı

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Request Nesnesinin Özellikleri

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.05.2014 1 İçindekiler: 1- e-defter Hakkında... 3 1.1. e-defter Nedir?... 3 1.2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?... 3 1.3. Defter

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ Zimbra Webmail GENEL ÖZELLİKLER Zimbra yüksek performanslı bir e-posta programı olup, e-posta, adres defteri, takvim, görev listeleri ve web dokümanları gibi özelliklere sahip bir uygulamadır. e-posta

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Mobil Server Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX Mobil Server Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 1- ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ WOLVOX Mobil Satış programı ile tam entegrasyonlu

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 2. Ana Sayfa... 4 3. MukWeb Sayfaları...

Detaylı

Sol tarafta yer alan Click here to activate your account linkini seçiniz.

Sol tarafta yer alan Click here to activate your account linkini seçiniz. Öğrenci Bilgi Sistemi (OASIS) Kayıt İşlemleri OASIS kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için; öncelikle kayıt işlemleri esnasında Öğrenci İşleri tarafından verilen öğrenci numarası ve e-posta adresinin

Detaylı

TSOFT FACEBOOK STORE UYGULAMASI

TSOFT FACEBOOK STORE UYGULAMASI TSOFT FACEBOOK STORE UYGULAMASI GEREKSİNİMLER VE KURULUM YARDIMI GİRİŞ Facebook, insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alış verişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım web sitesidir,

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç B İ L. T E K. Ö Ğ R. M C S E, M C D B A ASP.Net Nedir? ASP.Net Server-Side(Sunucu taraflı) web uygulamaları geliştirebileceğimiz. Net in sağladığı özelliklerin çoğuna erişebilen

Detaylı

01 HAZİRAN 2015 İZİBİZEDEFTER SON KULLANICI KLAVUZU

01 HAZİRAN 2015 İZİBİZEDEFTER SON KULLANICI KLAVUZU 01 HAZİRAN 2015 İZİBİZEDEFTER SON KULLANICI KLAVUZU İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Organizasyon Tanımı... 5 3. Açılış... 17 4. Defter Sihirbazı... 17 5. İmzalama... 22 6. Berat Oluşturma... 22 7. Berat İmzalama...

Detaylı

1 Organizasyon Tanımlama

1 Organizasyon Tanımlama İçindekiler 1 Organizasyon Tanımlama... 3 1.1 Şirket Tanımlama... 3 1.2 Kullanıcı Tanımlama... 3 1.3 İş Akışında Kullanılacak Grup/Birimlerin Oluşturulması... 3 1.4 Oluşturulan Grup/Birim Altına Kullanıcı

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

UYGULAMALAR. İkinci liste kutusu (List 2) Birinci liste Kutusu (List 1) Metin Kutusu

UYGULAMALAR. İkinci liste kutusu (List 2) Birinci liste Kutusu (List 1) Metin Kutusu UYGULAMALAR Uygulama 1:Komut butonu, metin kutusu ve liste kutusu kullanarak bir program oluşturacağız. Programda, bir metin kutusuna girilen sayılardan pozitif olanlar bir listeye, negatif olanlar başka

Detaylı

1) İlk olarak oluşturduğumuz filtre adı yazılır. (örneğin tatil mesajı, taşı vb gibi.) 2) Sonra filtre için kural belirlenir.

1) İlk olarak oluşturduğumuz filtre adı yazılır. (örneğin tatil mesajı, taşı vb gibi.) 2) Sonra filtre için kural belirlenir. ROUNDCUBE FİLTRELER Roundcube e-posta sisteminde tatil mesajı, otomatik cevaplama ayarlamalarını yapabileceğiniz, gönderici / alıcı / konu ve postalara dayalı seçenekler ile filtre oluşturabileceğiniz

Detaylı

DetailsView. DetailsView kontrolünün GridView kontrolüyle paralel şekilde kullanımı ile ilgili örnek

DetailsView. DetailsView kontrolünün GridView kontrolüyle paralel şekilde kullanımı ile ilgili örnek DetailsView NOT: Bu yazı www.yazgelistir.com sitesinden alıntıdır. Orijinal belgeye şurada ulaşabilirsiniz: http://www.yazgelistir.com/makale/asp-net-2-0-detailsview-ve-gridview-1 DetailsView nedir? DetailsView;

Detaylı

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Ders Tanıtım Sunumu 08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 17 Eyl. 2012 Pzt. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Dersin Adı Ders Tanıtım Bilgileri

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 1 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 17.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

AKINSOFT Franchise Server 2 Yardım Dokümanı

AKINSOFT Franchise Server 2 Yardım Dokümanı AKINSOFT Franchise Server 2 Yardım Dokümanı Doküman Versiyon: 01.02.02 Tarih: 03.03.2015 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ Franchise Server 2 programı; Franchising veren veya bağımsız birimlerinin satış

Detaylı

MAHALLİ İDARE BİRİMLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİ GİRİŞİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

MAHALLİ İDARE BİRİMLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİ GİRİŞİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU MAHALLİ İDARE BİRİMLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİ GİRİŞİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2009 GENEL YÖNETİM VE MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ MAHALLİ İDARE BİRİMLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİ GİRİŞİNE İLİŞKİN UYGULAMA

Detaylı

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi 5.HAFTA Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi Sınıf Kavramı: Sınıf (class) soyut bir veri tipidir. Nesne (object) onun somutlaşan bir cismidir. Java da sınıf (class) kavramını

Detaylı

Raptadmin 1.x.x Sürümleri için Kullanım Klavuzu

Raptadmin 1.x.x Sürümleri için Kullanım Klavuzu Raptadmin 1.x.x Sürümleri için Kullanım Klavuzu Ekim 2014 Ankara www.raptadmin.com info@raptadmin.com Giriş İşlemleri Raptadmin yönetim paneline www.alanadınız.com/admin adresini kullanarak gidebilirsiniz.

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Yazılımda Günlükleme (Logging) Üst Düzey Programlama-ders07/ 1 Günlükleme -Logging Tüm büyük çaplı uygulamalarda günlükleme(logging) ihtiyaçları bulunmaktadır. Bir uygulamanın hata

Detaylı

İçindekiler ADIM 1 : Üye Olma... 2 ADIM 2 : Giriş Yap ve Hatırlatma Sayfaları... 3 ADIM 3: Üye Girişi yapıldıktan sonra yapabileceğiniz işlemler...

İçindekiler ADIM 1 : Üye Olma... 2 ADIM 2 : Giriş Yap ve Hatırlatma Sayfaları... 3 ADIM 3: Üye Girişi yapıldıktan sonra yapabileceğiniz işlemler... İçindekiler ADIM 1 : Üye Olma... 2 ADIM 2 : Giriş Yap ve Hatırlatma Sayfaları... 3 ADIM 3: Üye Girişi yapıldıktan sonra yapabileceğiniz işlemler... 3 ADIM 4: Bildiri Özet Gönderimi Bilgilendirme ve Yardım

Detaylı

Başlangıç Ayarları. www.trippersoft.com

Başlangıç Ayarları. www.trippersoft.com Başlangıç Ayarları www.trippersoft.com Tripper > Kullanıcı Ayarları 1 LOGO Sys de TRİPPER kullanacaklar için birer kullanıcı açıyoruz. (Bu kullanıcıların her biri için LOGO programı içinde SATIŞ ELEMANI

Detaylı

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları Başlarken İletişim yönetimi için gerekli tüm araçları sunan OfisTelefonu 07 programları Abakus 360, T-Panel ve T-CRM, bir kuruluştaki

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM Celal Bayar Üniversitesi kütüphane veritabanlarına üniversite dışından erişebilmek için kullandığınız internet tarayıcısına uygun olarak bazı ayarlar yapmanız gerekmektedir. Aşağıda tanımlanan ayarlar

Detaylı

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 Terazi Ayarları Teraziyi ayarlamaya başlamak için öncelikle X S Z ENTER Raporlar Program Ayarlar FONKSIYON Bölümlerine geçiş yapabilmemiz gerekmektedir. Bunun

Detaylı

Avrasya Üniversitesi. Tuncay AYDEMİR

Avrasya Üniversitesi. Tuncay AYDEMİR Avrasya Üniversitesi Moodle Sistemi Kullanım Klavuzu Hazırlayan Tuncay AYDEMİR Moodle Nedir? Moodle; Öğrenci eğitimci arasında internet ortamında paylaşımların yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir. Eğitimci

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi: Giriş ekranınd sisteme giriş yapılır. dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılarak Sistem Ekranı: 4 2 1 2 3 Klasörler

Detaylı

Şekil 2.1. Bu bölümde ASP.Net platformumuzu açtığımızda Toolbox penceresindeki Standart bölümündeki kontrollerden bahsedeceğiz.(şekil 2.2) Şekil 2.

Şekil 2.1. Bu bölümde ASP.Net platformumuzu açtığımızda Toolbox penceresindeki Standart bölümündeki kontrollerden bahsedeceğiz.(şekil 2.2) Şekil 2. 6 7 Server Kontrol Nedir? Kullanıcı arabirimi veya diğer ilişkisel fonksiyonlar oluşturmak üzere Server üzerinde çalışan componentlere denir. Server kontroller runat= server özelliğine sahiptirler. (Şekil

Detaylı

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır.

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola girildikten sonra

Detaylı

Turgut Özal Üniversitesi WEB Sitesi Kullanım Kılavuzu

Turgut Özal Üniversitesi WEB Sitesi Kullanım Kılavuzu Turgut Özal Üniversitesi WEB Sitesi Kullanım Kılavuzu Temmuz 2012 Turgut Özal Üniversitesi web sitesi yönetim paneline aşağıdaki link yardımıyla ulaşabiliriz. http://www.turgutozal.edu.tr/webmin/ Karşımıza

Detaylı

AdverTech Dijital Tabela Yönetim Yazılımı Kullanım Klavuzu

AdverTech Dijital Tabela Yönetim Yazılımı Kullanım Klavuzu AdverTech Dijital Tabela Yönetim Yazılımı Kullanım Klavuzu 1. AdverTechDS Yönetim Paneline Giriş... 2 2. Hiyerarşi Tanımlama... 3 3. Kullanıcı Tanımlama... 4 4. Cihaz Tanımlama... 5 5. Cihaz Kurulumu...

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

İçerik Yönetim Paneline Hoşgeldiniz. Bu bölümde sisteme içerik yükleyebilirsiniz. İçerikleri düzenleyebilirsiniz, silebilirsiniz.

İçerik Yönetim Paneline Hoşgeldiniz. Bu bölümde sisteme içerik yükleyebilirsiniz. İçerikleri düzenleyebilirsiniz, silebilirsiniz. İçerik Yönetim Paneline Hoşgeldiniz. Yönetim paneli aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır. 1- İçerik Yönetimi 2- Bağlantı Yönetimi 3- Sayfa Yönetimi 4- Mail Bildirimleri 5- Kullanıcı Yönetimi 6- Müftü Bey

Detaylı

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda yerel ağda veya Ip adresimizle bir web sitesinin paylaşıma açılması, aynı ağdan veya uzaktan bir bilgisayarın web sitemize nasıl erişebileceği konuları üzerinde duracağız.

Detaylı

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Mikro Ayarları Mikro muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler kullanılarak

Detaylı

C# ile e-posta Göndermek

C# ile e-posta Göndermek Kemal Demir http://kemal.csharpturk.net kemal@csharpturk.net C# ile e-posta Göndermek 25.12.2006 Web sitemizin üyelerine ya da adreslerini bir yerde biriktirdiğimiz arkadaşlarımıza toplu olarak eposta

Detaylı

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011 PHP I E. Fatih Yetkin 26 Eylül 2011 Outline Temel Tanımlar HTML e Giriş PHP ye Giriş MySQL ve PHP Temel Tanımlar Web Sunucu Nedir? Teknik detaylar bir kenara bırakılacak olursa, hazırlanan web sayfasını

Detaylı

Yönetim Anasayfa : Tanımlar : Parametreler : Seo yolu izlenerek dinamik seo modülüne erişebilirsiniz.

Yönetim Anasayfa : Tanımlar : Parametreler : Seo yolu izlenerek dinamik seo modülüne erişebilirsiniz. Güncelleme Dokümanı Versiyon 3.00 Dinamik SEO Modülü Dinamik SEO modülü site sayfalarının arama motoru sitelerinde daha üst sıralarda çıkabilmesine yönelik yapılan optimizasyon modülüdür. Yeni eklentiler

Detaylı

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM NASIL KULLANIRIM

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM NASIL KULLANIRIM LEARNING MANAGEMENT SYSTEM NASIL KULLANIRIM Erzurum 2012-2013 ÖNSÖZ Bu kitapçık Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince uzaktan eğitim verecek Öğretim elemanlarının ders içeriklerini

Detaylı

ADO.NET. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ADO.NET. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ADO.NET Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ADO.NET ve ADO Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veritabanları veya veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Geleneksel

Detaylı

Site Sakini Kullanım Klavuzu

Site Sakini Kullanım Klavuzu Site Sakini Kullanım Klavuzu rev05062014 1 2014 Apsiyon A.Ş. İÇİNDEKİLER 1.0 Genel Özellikler... 3 1.1 Web Sitesine Giriş... 4 1.1.1 Davetiye Maili... 4 1.1.2 Site Erişim Kodu... 5 1.2 Forum... 6 1.3 Anketler...

Detaylı

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi. K12Net Veli Yardım Kılavuzu

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi. K12Net Veli Yardım Kılavuzu VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi K12Net Veli Yardım Kılavuzu K12Net e Erişim K12Net Erişim Bilgilerini Güncelleme K12Net te Öğrenci Bilgilerini Görüntüleme K12Net Ekran Ara Yüzünü Özelleştirme

Detaylı

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-485 Ethernet RS485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri TR+: RS485 TR+ bağlantısı için kullanılır. TR-: RS485 TR- bağlantısı için kullanılır. EC-485, cihazlarınıza veya bilgisayara

Detaylı

2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi 2 İçindekiler 2. ASP'nin Dili... 3 2.1 YAZILIM

Detaylı

MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER

MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER 1.WEB PANELE GİRİŞ www.okuladı.meb.k12.tr/mebpanel Resim1: Okul Web Siteleri Yönetim Paneli [MebWeb] Giriş Ekranı AÇIKLAMA: Okulunuzun web

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Meryem Yavaş Boyut Ltd. Şti Temmuz 2008 Özet : Bu doküman, Selçuk Ecza Deposu web depo uygulaması hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Web depo uygulamasının

Detaylı

YENİ AKOFİS, MÜŞTERİ SİPARİŞ YÖNETİMİ

YENİ AKOFİS, MÜŞTERİ SİPARİŞ YÖNETİMİ YENİ AKOFİS, MÜŞTERİ SİPARİŞ YÖNETİMİ Bu sunum; yeni sitemizde siz müşterilerimizin siparişlerini nasıl yönetebileceğinizi anlatmak üzere hazırlanmıştır. Siteye Giriş Siteye üye girişi yapmak için ana

Detaylı

YZM 3215 İleri Web Programlama

YZM 3215 İleri Web Programlama YZM 3215 İleri Web Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 6 AJAX Bu bölümde; AJAX nedir? AJAX nasıl çalışır?

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ 1. Yeni madde talebinde nasıl bulunulur? 2. Talep edilmiş maddeler nasıl listelenir/düzenlenir/silinir? 3. Editörün atamış olduğu madde nasıl kabul/ret

Detaylı

Internet Programming I. Hafta I. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Internet Programming I. Hafta I. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Internet Programming I Hafta I Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU ASP Nedir? Microsoft un bizlere sunduğu karşılıklı etkileşimli (interaktif ) sayfalar yapabilmek

Detaylı