Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı"

Transkript

1 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Belde sokak No:6 Ataevler Nilüfer 0 BURSA / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta : Website : Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini ( mg/m³ ) Ön İşlem-Ölçüm: Referans Metot Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (<50 mg/m³ ) Ön İşlem-Ölçüm: Manuel Gravimetrik Metot Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach Yöntemi Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO₂) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 9096 TS EN EPA Metot 17 EPA Metot 5 TS 9503 EPA CTM 022

2 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/15) Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO₂) Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu Oksijen (O₂) Tayini Ölçüm:Elekrokimyasal Hücre Metodu Kükürtdioksit (SO₂) Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO TS ISO 7935 Rutubet (nem) Tayini EPA Metot 4 Nem Probu ile Nem Tayini ( 180 C baca sıcaklığı için) Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini Numune Alma ve Analiz: L ve S Tipi Pitot Tüpü ile Tayini Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC MS Dedektör ile Tayini Gaz Halindeki Klorürlerin (HCI) Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ön İşlem: Solisyon Absorbsiyonu Analiz:Mercuric Thiocyanate Spektrometri İşletme içi metot (Ç02) TS ISO TS EN TS EN 1911

3 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/15) İmisyon (Çevre Havası) İmisyon (Çevre Havası) İmisyon (Çevre Havası) Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Toplam Flor (F) Miktarının Tayini SPANDS Metodu Metal Örnekleme ve Tayini As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V Ön İşlem: Solusyon Absorbsiyon Ölçüm: AAS Sülfürik Asit (H₂SO₄) Buharı, Sülfürtrioksit (SO₃) ve Kükürtdioksit (SO₂) Miktarının Tayini Ölçüm: İzokinetik Yöntem Askıda Katı Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini Gravimetrik Yöntem EPA Metot 13 A TS EN EPA Metot 8 Çöken Toz Tayini Gravimetrik Yöntem TS 2341 EPA 40 CFR 50 AppJ-M Çöken Toz Ağır Metallerin Tayini (Tl, Pb, Cd) VDI 2267 Part 16 Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti Mühendislik Metodu Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (Lpeq,T, ΔLs, K1, K2, Lpf, LW) Tespiti Gözlem Yöntemi Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (Lpeq,T, ΔLs, K1, K2, Lpf, LW) Tespiti TS 9315 ISO ve TS 9315 ISO /T1 TS ISO /TS ISO /T1 TS EN ISO 3744 TS EN ISO 3746

4 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/15) Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Titreşim Titreşim Gürültü Gürültü Gürültü İş hijyeni Titreşim İş hijyeni Titreşim İş hijyeni Titreşim Toz Ölçümü Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα, LpA, Lw) Tespiti Yerleşim Alanlarında Sesin Açık Alanda Yayılırken Azaltım Faktörlerinin (ƒ, Lƒ, LfT(DW), (Adiv, Aatm, Agr, Abar, Amisc ve Çevresel Gürültü Alansal Dağılımının (LAT)Tespiti, Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi (a, v) Binalarda titreşimin ölçülmesi ve yapı hasarının tespiti (τr, a,v) Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti Akustik-Çevre Gürültüsünün Tarifi Ölçülmesi Değerlendirilmesi-Bölüm 2:Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi Hareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti Solunabilir Tozun Tayini Örnekleme: Pompa ile siklon+ filtreye numune alma Analiz: Gravimetrik TS ISO 8297 TS ISO TS ISO TS TS ISO 4866 TS 2607 ISO 1999 TS ISO TS ISO /T1 TS EN ISO 9612 TS ISO (TS EN 1032+A1 ile birlikte) TS EN ISO TS EN ISO TS EN 1032+A1 NIOSH-NMAM 600

5 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/15) Toz Ölçümü Toz Ölçümü Aydınlatma Termal Konfor Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü Uçucu Organik Bileşikler Amonyak Yağ Buharları Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini Analiz: Gravimetrik Havada Süspansiyon Durumda Bulunan Madde Miktarının Tayini Analiz: Gravimetrik İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD indislerine göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC) Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini Amonyak (NH₃)Tayini Örnekleme : Pompa ile sorbent tüpe numune alma Analiz: Görünür Bölge (VIS) Absorbsiyon Spektrofotometresi Mineral Yağ Buharları Tayini Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma Analiz: IR Spektroskopisi HSE-MDHS 14/3 TS 2361 COHSR-928-IPG-039 TS EN ISO 7730 TS EN ASTM TS ISO NIOSH-NMAM 6015 NIOSH-NMAM 5026

6 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/15) Formaldehit Analizi Formaldehit Tayini Örnekleme: Pompa ile filtre+impingera numune alma Analiz: Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometresi Kadmiyum (Cd) ve Bileşiklerinin Tayini Analiz: Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) Tanecik Halindeki Kurşun (Pb) Ve Kurşun Bileşiklerinin Tayini Analiz: Alevli Veya Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) Çinko (Zn) ve Bileşiklerinin Tayini Analiz: Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) Bakır (Cu) ve Bileşiklerinin Tayini Analiz: Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) Alüminyum (Al) ve Bileşiklerinin Tayini Analiz: Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) Ağır Metal ve Bileşiklerinin Tayini Gümüş (Ag), Demir (Fe), Kalay (Sn), Krom (Cr), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Analiz: Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) NIOSH-NMAM 3500 NIOSH-NMAM 7048 TS ISO 8518 NIOSH-NMAM 7030 NIOSH -NMAM 7029 NIOSH- NMAM 7013 OSHA-ID 121

7 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/15) Silis-Silika Kristalleri Silis-Silika Kristalleri SU (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Civa (Hg) Tayini Örnekleme :Pompa ile sorbent tüpe numune alma Analiz: Soğuk Buhar Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) Arsenik (As) ve Bileşiklerinin Tayini Analiz: Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) Kristal Silika (SiO₂) Tayini Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Görünür Bölge (VIS) Absorbsiyon Spektrofotometresi Kristal Silika (SiO₂) Tayini Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR) veya X Işını Difraktometresi(XRD) NIOSH -NMAM 6009 NIOSH- NMAM 7900 NIOSH- NMAM 7601 HSE-MDHS 101/2 Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291 ph Tayini Elektrometrik Metot Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu İletkenlik Tayini Elektrot Metodu TS EN ISO SM 2550 B TS 9748 EN 27888

8 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/15) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Devam) Çözünmüş Oksijen Tayini Lüminesans Yöntemi Toplam Katı MaddeTayini Gravimetrik Metot Toplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik Metot Toplam Askıda Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel Gravimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks Titrimetrik Metot Klorür Miktarı Tayini Titrimetrik Metot Yağ ve Gres Tayini Kısmi İnfrared Metodu Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metot Toplam Fosfor (P) Tayini Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Nitrit/Nitrit Azotu Tayini ASTM D 888 SM 2540 B SM 2540 C SM 2540 D TS 7092 TS 2789 TS 4164 ISO 9297 SM 5520 C TS 8312 TS 7889 TS 7886 TS 6231 TS 7526 EN 26777

9 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/15) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Devam) Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Analiz: Titrimetrik Metot Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Analiz: Serbest Klor Tayini DPD Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini Makro Kjeldahl Metodu Toplam Azot Tayini Hesaplama Metodu Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot Renk Tayini Renk Tayini Sülfür Tayini Sülfür Tayini İyodometrik Metot Sülfit Tayini İyodometrik Metot Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F SM 4500-Cl G SM 4500-Norg B TS 6231 TS 7526 EN SM 4500-Norg B SM 5210 D SM 2120 C TS EN ISO 7887 B SM 4500-S ² D SM 4500-S ² F SM 4500-SO₃ ² B SM 4500-SO₄ ² E

10 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/15) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Devam) Krom (VI) Tayini Florür (F) Tayini Ön İşlem: Distilasyon Analiz: SPADNS Metodu Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Analiz: Serbest Siyanür Tayini Analiz: Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem:Distilasyon Ölçüm: Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini Hidrokarbonlar Klorofil-a Tayini Bor (B) Tayini SM 3500-Cr B SM 4500-F B SM 4500-F D SM 5530 B SM 5530 D SM 4500-CN C SM 4500-CN E SM 4500-CN C SM 4500-CN E SM 2320 B SM 5540 C SM 5520 F SM H SM 4500-B C

11 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/15) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Devam) Metal Tayini Krom (Cr), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Gümüş (Ag), Kalay (Sn), Çinko (Zn) Ön İşlem 1: Nitrik Asitle Özütleme Metodu Ön İşlem 2: Nitrik Asit-Hidroklorik Asitle Özütleme Metodu Analiz: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu Alüminyum (Al) Tayini Ön İşlem 1: Nitrik Asitle Özütleme Metodu Ön İşlem 2: Nitrik Asit-Hidroklorik Asitle Özütleme Metodu Analiz: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu Civa Tayini AAS Metodu Arsenik Tayini AAS-Sürekli hidrür Metodu Debi Ölçümü Debi Metotları Işık Geçirgenliği Tayini SM 3030 E SM 3030 F SM 3111 B SM 3030 E SM 3030 F SM 3111 D TS EN ISO SM 3114 C EPA 841-B EPA 841-B ATIK SU Atık Sulardan Numune Alma TS ISO ph Tayini Elektrometrik Metot Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu İletkenlikTayini Elektrot Metodu TS EN ISO SM 2550 B TS 9748 EN Çözünmüş Oksijen Tayini Lüminans Metodu ASTM D 888 Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 D

12 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/15) (ATIK SU Devam) Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot Toplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 B SM 2540 C Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel Gravimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot Klorür Tayini Titrimetrik Metot Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metot Yağ ve Gres Tayini Kısmi İnfrared Metot Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem:Digestion Metodu Ölçüm: Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Amonyum/Amonyum Azotu Ön işlem:distilasyon Ölçüm:Titrimetrik Metot Amonyum/Amonyum Azotu Ön işlem:distilasyon Ölçüm: Serbest Klor Tayini DPD TS 7092 TS 2789 TS 4164 ISO 9297 TS 8312 SM 5520 C TS 7889 TS 7886 TS 6231 TS 7526 EN SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F SM 4500-Cl G

13 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/15) (ATIK SU Devam) Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Toplam Kjeldahl Azotu Metodu Toplam Azot Tayini Hesaplama Yöntemi Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi Renk Tayini Renk Tayini Sülfür Tayini Sülfür Tayini İyodometrik Metot Sülfit Tayini İyodometrik Metot Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot Krom (VI) Tayini Florür Tayini Ön işlem:distilasyon Ölçüm:SPADNS Metodu Fenol Tayini Ön İşlem:Distilasyon Analiz: Serbest Siyanür Tayini Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem:Distilasyon Analiz: SM 4500-Norg B TS 7526 EN TS 6231 SM 4500-Norg B SM 5210 D SM 2120 C TS EN ISO 7887 B SM 4500-S ² D SM 4500-S ² F SM 4500-SO₃ ² B SM SO₄ ² E SM 3500 Cr B SM 4500-F B SM 4500-F D SM 5530 B SM 5530 D SM 4500-CN E SM 4500-CN C SM 4500-CN E

14 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/15) (ATIK SU Devam) ARITMA ÇAMURU Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini Hidrokarbonlar Krom (Cr),Kadmiyum (Cd),Kobalt (Co),Bakır (Cu),Demir (Fe),Kurşun (Pb),Mangan(Mn),Nikel (Ni),Gümüş(Ag),Kalay(Sn),Çinko(Zn) Ön İşlem 1:Nitrik asitle özütleme Ön İşlem 2:Nitrik asit-hidroklorik asitle özütleme Analiz:AAS -Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu Alüminyum (Al) Tayini Ön işlem 1:Nitrik asitle özütleme Ön işlem 2:Nitrik asit-hidroklorik asitle özütleme Analiz:AAS Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu Civa (Hg) Tayini AAS Metodu Arsenik (As) Tayini Ön işlem 1:Nitrik asitle özütleme Ön işlem 2:Nitrik asit-hidroklorik asitle özütleme AAS Sürekli Hidrür Metodu Debi Ölçümü Debi Metotlar Bor (B) Tayini Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma SM 5540 C SM 5520 F SM 3030 E SM 3030 F SM 3111 B SM 3030 E SM 3030 F SM 3111 D TS EN ISO SM 3030 E SM 3030 F SM 3114 C EPA 841-B SM B C TS 9545 EN ISO

15 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/15) (ARITMA ÇAMURU Devam) Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Titrimetrik Metot Toplam/Sabit/Uçucu Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot KAPSAM SONU TS EN TS 4164 ISO 9297 SM 2540 G Dr. H. İbrahim ÇETİN Genel Sekreter

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11 EK LĠSTE-1/11 ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Su, Atık Su 1,2,,4,5 ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Ġletkenlik (EC) Elektrik iletkenliği tayini TS 9748 EN 27888: 1996 Sıcaklık(T) Laboratuvar

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19 EK LİSTE-1/19 Su, Atık su 1,2,3,4 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510-B Bulanıklık Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen/ Elektrokimyasal

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-1/12 Laboratuvarı Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Method S.M. 4500 H + B. 21. Baskı 2005 Elektriksel İletkenlik (EC) Laboratory Method S.M. 2510 B. 21. Baskı 2005 Renk

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi İçin Prensipler Gürültü TS 2607 ISO

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

Laboratuvarı. Hakkımızda;

Laboratuvarı. Hakkımızda; Hakkımızda; BC LABORATUVARI olarak; Çevre ölçümleri faaliyetlerimizi taşıdığımız sorumluluğun bilincinde; çevrenin korunmasını, ölçüm kalitesi ve müşteri memnuniyetini esas alarak sürdürmekteyiz. Ölçümlerimizde;

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU 2015 Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 P.K. 21 41470 Gebze - Kocaeli Tel : 0 262 677 2000 Faks : 0 262 643 0470 E-posta : analiz@tubitak.gov.tr I İÇİNDEKİLER

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi 847,46 152,54 1.000,00 Deprem Bölgelerinde Yapılacak

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) OCAK 2012-ANKARA 0 / 32

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 1. Sayı, s. 6-12, 2012 07.06.2011 İlk Gönderim 07.12.2011 Kabul Edildi Çeşitli Endüstriyel Atık Sularda Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi M.Ş. DÜNDAR ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler NANOLAB Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Dan. Çevre Eğitim San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad. Vadi İş Merkezi E 2 D.25 Beylikdüzü 34528

Detaylı

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul Çevre Laboratuvarı İçindekiler Atık Su Analizleri 1. ph Ölçümü 2. Mikrodalga ile Parçalama 3. Askıda Katı Madde Tayini 4.

Detaylı

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler Asitlik ve bazlık Asidik herbisistler Adsorplanabil ir organik halojenürler (AOX) Alüminyum İyonlaşmış ve serbest amonyak Anyonlar (Br,F,Cl,NO 2, NO 3, SO 4 ve PO 4 Antimon Arsenik Numunelerin sı İçin

Detaylı