SAYI : 33 KARARIN TARİHİ : DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :2-3 :Plan Bütçe Komisyonu Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI : 33 KARARIN TARİHİ :03.02.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :2-3 :Plan Bütçe Komisyonu Raporu"

Transkript

1 T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYI : 33 KARARIN TARİHİ : DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :2-3 ÖZÜ :Plan Bütçe Komisyonu Raporu Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Başkan Sadi KURTULAN,Üye Erhan ONAR,Üye Galip Adı-Soyadı ÇAKMAKÇI,Üye Ayhan DADAK,Üye Yaşar YENİPAZAR, Üye Melahat Kamile İLHAN,Üye Nuray LAÇİNER,Üye Vasvi KIRKAN,Üye Mehmet ATILGAN,Üye Cemal BATIR, Üye Fatih ŞENGÜL,Üye Sinan SAYGI,Üye Engin SÖKMEN, Üye Nezettin ŞAHİNBAŞ,Üye Adnan OĞUZ,Üye Süreyya ERDEM,Üye Mehmet KUL,Üye Mahmut GÖK,Üye İsmail GÜRSES,Üye Adnan AKIN,Üye Tevfik DEMİR,Üye Hasan BÜYÜKAKMANLAR-Üye Halil İbrahim ÖZŞEKERCİ Meclis Üyelerinin çoğunluğunun katılması ile Çarşamba Günü Saat da yapılan Olağan Meclis Toplantısında;Görüşmek üzere gündemimize almış olduğumuz Mustafake malpaşa Belediyesi Emir ve Yasaklarını belirleyen Zabıta Yönetmeliğinin maddeleri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi. Mustafakemalpaşa Belediyesi Emir ve Yasaklarını belirleyen Zabıta Yönetmeliği Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenmiş ve Zabıta Yönetmeliğindeki maddeleri aşa ğıda yazılı şekilde düzenlenmesi uygun bulunmuştur. 35 Madde :Binalar yıkılırken etrafa herhangi bir zarar vermemek için inşaat sahibi veya sorumlu fenni mesul tarafından gerekli emniyet tertibatı alınacaktır. 38 Madde :İlçe içerisinde kapalı ve açık alanlarda her türlü hurda ve çöp biriktirilip depolamak 52 Madde :İşyerlerinin önlerine kaldırıma ve caddelere masa,sandalye,tabure vb.çıkartarak oturmak 80 Madde :Pastane,kafeterya,kahvehane,internet salonu,oyun salonları vb.halkın oturup dinleneceği yerlerde yeterli sayıda lavabo ve tuvalet bulunması zorunludur.ayrıca yeterli derecede havalandırma tertibatı ve sıvı sabun ile kağıt havlu bulunması zorunludur. 150 Madde :Evlerin ve müesseselerin pencere ve balkonlarından halı,kilim vb.tozlarını silkelemek, çamaşır asmak ve gelip geçenlerin üstlerini kirletecek şekilde hareketlerde bulunmak Mustafakemalpaşa Belediyesi Emir ve Yasaklarını belirleyen Zabıta Yönetmeliğinin,Yönet melikte yer alan maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda belirtildiği şekilde değiştirilerek aşağıda belirtildiği şekilde aynen günlü Olağan Toplantısında mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.(24 Kabul Oyu) MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ A- AMAÇ: Bu yönetmelik, İlçe sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve ilçe düzenini sağlamak amacı ile Belediye kanunları ve diğer kanunlarda belirtilen ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. B- KAPSAM:

2 Bu yönetmelik Mustafakemalpaşa Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde Belediye kanunları ve diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde ilçe halkına hizmet sunan iktisadi, sınai, ticari, sosyal ve kültürel faaliyetleri gösteren tüm işyerleri ile ilçe halkını kapsar. C- YASAL DAYANAK: Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye kanunun 15. maddesinin b fıkrası, 1593 sayılı Hıfzıssıhha kanununun 266. maddesine, 5326 sayılı Kabahatler kanunu ve belediyelere yetki veren diğer kanun, yönetmelik ve düzenlemelere göre hazırlanmıştır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar için idari yaptırım tutanağı düzenlenir. D- TANIMLAR: Bu yönetmelikte geçen çeşitli tanım,deyimler ve tesislere ait teknik terimlerin tanımları her bölümün kendi içinde yapılmıştır. E- HUZUR- SÜKUN- NİZAM- İNTİZAM- SAĞLIK VE EMNİYET İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR MADDE 1- Belediye sınırları dahilindeki tüm işyerlerinin kanun, yönetmelik ve yetkili kurumlarca belirlenen saatler dışında faaliyet göstermeleri ( Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işyerleri hariç.) MADDE 2- Resmi tatil ve hafta tatili (Pazar) günlerinde her ne suretle olursa olsun etrafı rahatsız edecek şekilde inşaat, tadilat ve hafriyat çalışması yapmak MADDE 3- Konut bölgesi içinde ve yakın çevresiyle gürültüye hassas diğer bölgelerde yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve makinelerin iş günlerinde 08:00 ile 20:00 saatleri dışında, tatil günlerinde ise belediyeden alınacak özel izinler dışında kullanılması MADDE 4- Taşıma vasıtaları ile özel araçların yağmur nedeniyle yol ve kaldırım kenarlarında oluşan su birikintileri ve çamurlu yerlerden süratli geçerek halkın üzerine çamurlu ve pis suları sıçratmak MADDE 5- Taşıma vasıtaları ile özel araçlardan sigara izmariti, çöp v.b. her türlü atık maddeler atmak MADDE 6- Yeşil alan ve parklardaki çimen ve çiçeklerin üzerine oturmak, yürümek, her ne şekilde olursa olsun zarar vermek, ağaçları kırmak ve kesmek Park içlerinde halkımıza rahatsızlık verecek şekilde motorlu ve motorsuz vasıtaları kullanmak ve kullandırmak MADDE 7- Belediye Meclis ve Encümenince belirlenen tembih ve yasaklara herkes uymak zorundadır. MADDE 8- Belediye Zabıta Memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkartmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak MADDE 9- Hayvan pazarı dışında hayvan alıp satmak veya satış için herhangi bir alanda hayvanları bekletmek MADDE 10- Belediye sınırları içerisinde ağıl ve ağır yaparak büyük ve küçük baş hayvan beslemek MADDE 11- Odun kömür v.b yakacak maddesi satan araçların cadde sokak ve meydanlarda bekleme ve satış yapmaları İlçe içerisinde parekende olarak odun, kömür satmak yasak olup sadece belediyece uygun görülen depo ve satış yerlerinde satış yapılabilir. MADDE 12- Hayrat çeşmelerden, tabii kaynaklardan evlere ve inşaatlara su almak, araç, çamaşır v.b yıkamak MADDE 13- Motorlu araç sürücüleri Zabıta Memurlarının el ve düdük ile yaptıkları DUR işaretine uymaya istenilen belgeleri ibraz etmeye, göstereceği güzargahtan gitmeye mecburdurlar. MADDE 14- Belediye sınırları içerisinde bulunan boş alanlara izinsiz tesis v.b kurulamaz. MADDE 15- Her türlü Belediye mallarına zarar vermek Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur. MADDE 16- Binaların boyanması ve tadilatın yapılması esnasında emniyet tertibatı alınması mecburidir. Belediyenin lüzumlu gördüğü hallerde binaların dış cephelerinin boyanması veya tamiratının yapılması zorunludur. Belediye Başkanlığı ihtarına ve bu konuda kesilen cezalara rağmen belediyece öngörülen şekilde boyanmaması ve bakımının yapılmaması halinde masrafları bina sahipleri veya kiracılardan alınmak üzere belediye tarafından yapılır veya yaptırılır.

3 MADDE 18- Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde damgalattırılması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı aleti kullanan ilgililer cezalandırılır. Tartı aletleri MÜSADERE edilerek ilgili birime teslimatı yapılır. MADDE 19- Tabiat güzelliğini bozacak umumi yerlerden, dere yataklarından kum, çakıl, toprak alınması MADDE 20- İnşaat sahipleri inşaatlarının etrafına nizama uygun şekilde tahta perde v.b çekip her türlü emniyet tedbirini almak zorundadırlar. MADDE 21- İlçe içerisinde bulunan arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çirkin olmayacak bir biçimde çevrilmiş olması gereklidir. Bahçe ve arsa içinde caddenin görüntüsünü bozacak nitelikte kulübemsi yerler, depo, çadır veya buna benzer barakalar bulundurulması MADDE 22- İlçe içerisinde yapılan hafriyat, alt yapı, inşaat çalışmaları esnasında açılan çukurlar, işyerleri önünde bulunan çökeltme havuzları ve arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen v.b çukurların üzerini açık bulundurmak ve etrafını kapatmamak ve gerekli emniyet tedbirlerini almamak MADDE 23- Yerleşim yerlerinde ocak, tandır v.b yapmak, arsalarda, boş alanlarda çalı, çırpı v.b malzemeleri toplamak ve biriktirmek MADDE 24- Caddeler, meydanlar, çarşılar, şehir giriş ve çıkış güzergahlarının görüntüsünü bozacak şekilde işyerlerinin, mağazaların ön cephelerine satışa sunulan ürünler, yağmur ve güneşten korunma amaçlı branda v.b malzemeler tesis etmeleri, asmaları MADDE 25- Umumi ve resmi binalara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık alandaki duvar, ağaç, bank v.b yerlere yazı yazmak, pisletmek, ayrıca umumi tuvaletler haricinde cadde ve sokak aralarında, meydanlarında tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayan işleri yapmak MADDE 26- Kış aylarında binaların saçaklarında tehlike arz eden buzları kırmamak biriken karları yollara yığmak MADDE 27- İlçe dahilinde tüm binalarda; yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt kullanılması ve yakma işleminin ehliyetli kişilerce yapılması gereklidir. Bu konuda alınacak kurum kararlarına uyulması zorunludur. MADDE 28- Meskenlerde, işyerlerinde, ve imalathanelerde yetkili kurumlarca yasaklanmış yakıtları kullanmak çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak, yasak olup, soba-baca giderleri çevrenin yapısına veya günün şartlarına uygun bir biçimde çatı üst seviyesine kadar çıkarılması zorunludur. MADDE 29- Yaya yolları, cadde ve sokakları her ne sebeple olursa olsun, izinsiz olarak kazmak, bozmak üzerine setler yapmak, direk dikmek Tretuvarlarda, izinsiz olarak ızgaralı bodrum kapağı v.b. açmak MADDE 30- Binaların yağmur ve su olukları bir boru ile bina alt seviyesine kadar indirilmesi mecburi olup, zorunlu hallerde ana kanalizasyon giderlerine bağlanacaktır. MADDE 31- Halka rahatsızlık verecek tehlike yaratıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satılması Satışa sunulan bu gibi mallar müsadere edilerek imhası yapılır. MADDE 32- Tüm işyerleri ilgili yönetmeliklerinde belirtilen yangın önlemlerini alması zorunludur. MADDE 33- Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyevi maddeler satan işyerleri, ruhsatlarında ve özel talimatlarında gösterilen miktardan fazlasını bulunduramazlar. MADDE 34- Ahşap binalarda, bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen madde ve malzemeleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, hurda eşyaları izin almadan yakmak MADDE 35-Binalar yıkılırken etrafa herhangi bir zarar vermemek için inşaat sahibi veya sorumlu fenni mesul tarafından gerekli emniyet tertibatı alınacaktır. MADDE 36- İlçe dahilinde bulunan eski veya tarihi eser durumundaki binaların tehlike arz etmesi halinde, Belediye teknik birimlerince verilecek raporlara göre emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur. MADDE 37- Kültür mantarı dışında mantar satışı yapmak Satışı tespit edildiğinde; MÜSADERE edilip, imhası yapılır. MADDE 38- İlçe içerisinde kapalı ve açık alanlarda her türlü hurda ve çöp biriktirip depolamak

4 MADDE 39- Belediye sınırları içerisinde her türlü seyyar satıcılık yapmak İzinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek 2 gün içerisinde geri alınmayan gıda maddeleri imha edilir, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar yoksullara verilir. MADDE 40- Market, bakkal, büfe, tekel bayii v.b. yerlerde içki içilmesi, içirilmesi, açıkta içki ve taneyle sigara satılması MADDE 41- Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacaktır. MADDE 42- Cadde, sokak ve meydanlarda ( park, yeşil alan ve boş alanlar) mangal veya ateş yakmak MADDE 43- Yükleme, taşma ve boşaltma halkı rahatsız etmeyecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Bu işlemler yapılırken cadde ve sokaklar uzun süre işgal edilmeyecek, işlem bittikten sonra etraf temiz olara bırakılacaktır. MADDE 44- Belediye sınırları içerisinde sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri dışında kalan işyerleri işyeri açama beyanı vererek gerekli izni belediyeden almak zorundadır. MADDE 45- Belediyeden izin alınmadan ilan ve reklam yapmak, afiş asmak ve el ilanı dağıtmak MADDE 46- Sabit reklam açma panoları, tanıtıcı levhalar ve reklam kuleleri için Belediyeden izin alınması zorunludur. MADDE 47- Pano ve tanıtıcı levhaların binanın cephe boyunu geçmesi MADDE 48- Konut alanlarında bulunan ışıklı tanıtım, levha v.b. çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde konulacaktır. MADDE 49- Kaçak su kullanmak ve kaçak su kullandığı için takılan kesme aparatını kırmak yada çıkarmak MADDE 50- Kendilerine Belediyece tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak ve devretmek MADDE 51- Kaldırım üzerinde el arabası, bisiklet ve motorbisiklet v.b. bırakmak MADDE 52- İşyerlerinin önlerine,kaldırıma ve caddeleri masa, sandalye, tabure v.b. çıkartarak oturmak MADDE 53- Belediyemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokaklara halı, kilim v.b. asılması MADDE 54- Belediyemiz sınırları dahilindeki asfalt ve kaldırımlar üzerinde araç,halı v.b. yıkamak MADDE 55- Her türlü işyeri sahipleri (pazar yerleri dahil) ve çalışanları müşteri çekmek üzere işyerlerinin önlerinde gezinmeleri, bağımaları, gerek dışardan gerek içerden işaret etmeleri ve bir takım sözlerle kişiyi rahatsız edecek şekilde içeri davet etmeleri MADDE 56- Apartmanlarda oturan kat maliki veya kiracı, meskende oluşan her türlü arızayı (sızıntı, akıntı v.b.) gidermek zorundadır. MADDE 57- Etrafı kirletecek ve pis kolar yayacak deri, gübre, paçavra v.b. leri sermek, dökmek ve kurutmak MADDE 58- Apartman, pasaj, iş hanları ve her türlü umuma ait gelip geçilen yerlerin işgal edilmesi MADDE 59- Umumi tuvalet işletmecileri, temizlik ve hijyen kurallarına rihayet etmek ile yükümlü olup; sabun, kolonya ve kağıt bulundurmak zorundadır. F- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA VE DENETİMİNE TABİ İŞYERLERİNİN UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR MADDE 60- Her işyeri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almak ve görünür şekilde asmak zorundadır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almadan faaliyette bulunmak MADDE 61- İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ve tali faaliyetleri dışında işleri yapmak MADDE 61- İlçedeki bütün işyerleri genel temizliğini yapmak zorundadır. MADDE 62- Gerekli olan işyerlerinde çalışan bütün personelin çalışma esnasında iş önlüğü/gömleği

5 giymeleri ve şahsi temizliklerini özen göstermeleri zorunludur. MADDE 63- Sıhhi işletme ve gıda imalat ruhsatlarına tabi işyerlerinde ve pazaryerlerinde çalışanlar sağlık muayene cüzdanı almak zorundadır sağlık muyene cüzdanı çıkartmadan çalışmak yasak olup süreleri biten muayene cüzdanlarını yenilemeleri gerekmektedir. MADDE 64- Belediyece veya ilgili kurumlarca belirlenen tarife dışında müşteriden fazla ücret almak ve taleb etmek MADDE 65- İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde herhangi bir malı her hangi bir sebeple satışa arz etmemek veya saklamak MADDE 66- Satışa arz edilen maddelerin üzerine satış fiyatı etiketi konulacaktır. Fiyat etiketi konulamayacak ürünlere ise liste halinde fiyat tarifesi düzenlenerek müşterilerin görebileceği yerlere asılması zorunludur. MADDE 67- İşyerlerinde satışa sunulan ürünlerin raf/tezgah fiyatı ile yazar kasa fiyatının aynı olması zorunludur. MADDE 68- Satışa sunulan tüm ambalaj ve paketli gıda maddelerinin ambalaj üzerinde belirtilen gramaj ve özellikler dışında satılması MADDE 69- Gramaja tabi gıda maddelerinden ekmek, pide, simit v.b. noksan gramajlı olarak imal edilmesi ve satılması yasak olup noksan gramajlılar müsadere edilerek tutanak karşılığı hayır kurumuna teslim edilir. MADDE 70- Mezbaha harici hayvan kesmek Kaçak kesim olarak tespit edilen etlere zabıtaca el konulmakla birlikte veteriner hekim muyenesi neticesine göre işleme tabi tutularak değerlendirilir veya imha edilir. MADDE 71- G.S.M. ruhsatı almış gıda imalathaneleri aynı zamanda Gıda Sicil Belgesi almak zorundadır. Bu belgeleri almayan işyerleri gıda üretimine geçemezler. MADDE 72- İlçe sınırları dahilinde imalatı yapılıp satılan gıda maddelerinin içerisinden yabancı madde çıkması Herhangi bir şikayet karşısında gıda maddesini satışa sunan değil imal eden sorumludur. MADDE 73- İlçe sınırlarındaki gıda satışı yapan tüm işyerlerinde ve pazar yerlerinde vasıflarını kaybetmiş çürük, küflü, bozuk, kokmuş v.b. gıda maddelerinin satışı Ekmek, simit, poğaça v.b açıkta satışa sunulan gıda maddelerinin ambalajlanmasında kullanılmış kağıt, gazete v.b kullanılması MADDE 74- İlçe sınırları dahilinde gıda satış yapan tüm işyerlerinde ve pazar yerlerinde ambalajlı ve paketli olarak satışa sunulan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri geçmiş olanların satışı Son kullanma tarihleri geçmiş olduğu halde satışa sunulan gıda maddelerine el konularak MÜSADERE edilir. MADDE 75- Gıda üreten işyerlerinde imalat bölümünde iş elbisesi dışında bir elbise giyilmeyecek ve hiç bir takı takılmayacaktır. MADDE 76- Gıda üreten işyerlerinin imalat bölümüne çalışanlar dışında dışarıdan kimse giremez. MADDE 77- Gıda üretimi yapan yerlerde önlük ve eldiven giymek, bone ve galoş takmak ve bunların temiz olmasına dikkat etmek zorunludur. İş elbiseleriyle işletme ve işyeri dışında gezinilmesi MADDE 78- Gıda üreten ve satan işyerleri böcek ve haşarat bulunmaması için gerekli önlemleri almak, pencere ve havalandırmalarda sineklik teli bulundurmak zorundadır. MADDE 79- Gıda üreten ve satan işyerlerinde kullanılan araç ve gereçlerin temiz olması mecburidir. Gıda üreten ve satan işyerleri genel temizlik ve hijyen kurallarına uymak mecburiyetindedirler. MADDE 80- Pastane, kafeterya, kahvehane, internet salonu, oyun salonları v.b. halkın oturup dinleneceği yerlerde yeterli sayıda lavabo ve tuvalet bulunması zorunludur. Ayrıca yeterli derecede havalandırma tertibatı ve sıvı sabun ile kağıt havlu bulunması zorunludur. MADDE 81- İşyeri sahipleri araç gereç ve kullandıkları malzemeler ile işyerlerini temiz bulundurmakla; ilgili kanun yönetmelik ve genelgeleri yerine getirmekle hükümlüdür. MADDE 82- Ürettiği unlu mamülleri ve ekmeği açıktan nakletmek, açıktan satmak ve sattırmak MADDE 83- Üretilen ekmeklerde etiket bulundurulması zorunludur. MADDE 84- Bayat ekmekleri tekrar hamura katmak, taze ve bayat ekmekleri birbirine karıştırarak

6 satmak MADDE 85- Resmi tatil, bayram ve olağanüstü durumlarda belediyenin belirlediği günlerde her fırıncı nöbet tutmak zorundadır. MADDE 86- Ekmeklerin satış ve üretim yerlerinde terazi bulundurmak zorunludur. MADDE 87- Fırınlarda kullanılan yakıtlar ( Odun v.b.) fırın dışında kapalı alanlarda bulundurulmalıdır. MADDE 88- Simit, poğaça, börek, tatlı v.b. satıcıları; önlük giymek, el ve genel temizliklerine dikkat etmek, seyyar arabalarını temiz bulundurmak, arabanın kırık dökük olmamasına dikkat etmek ve sağlık karnelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Satış yaparken çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırmak ve korna çalmak v.b. MADDE 89- Depolarda bulunan un çuvallarının ızgara üzerinde bulundurulması zorunludur. MADDE 90- Hamur teknesine verilen unların un elekleriyle elenmesi zorunludur. MADDE 91- Kasap, şarküteri v.b. işyerlerinde etlerin nakliyesi özel donanımlı araçlar tarafından yapılacak olup otomobil veya kamyonet ile açıkta et nakli yapılması MADDE 92- Kasap v.b. işyerlerinde yetkili kurumlardan izin belgesi alınmadan hazır kıyma bulundurulması ve satılması Tespiti halinde müsadere edilir. MADDE 93- Kasap v.b. işyerlerinde damgasız ve belgesiz et ve ürünleri bulundurulamaz. Tespiti halinde müsadere edilir. MADDE 94- Her ne suretle olursa olsun seyyar kasaplık yapmak Büyük parça etlerin dükkanların dışarısına asılarak parçalanması ve teşhir edilmesi MADDE 95- Et ve et mamülleri, sakatat ve balık satan dükkan duvarlarının kolay temizlenebilir zemini yıkanabilir malzeme ile kaplı olması zorunludur. MADDE 96- Gıda maddesi satan işyerlerinde yıkanmadan, soyulmadan, pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve çıplak el ile dokunulması MADDE 97- İşyerleri iş kolu, faaliyeti ve sınıflarına göre kullandıkları alet, edevat ve malzemelerini temiz bakımlı ve sağlam olarak bulundurmak zorundadır. (kırık tabak, bardak, yırtık ve kirli masa örtüsü, paslı malzeme, eski oyun aletleri v.b. ) MADDE 98- Konut bölgelerindeki iş yerlerine ait soğutucu motor, fan, jenaratör, klima v.b. cihazların çıkardıkları ses itibariyle; konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte edilmeleri ve gerekli ses izalasyon çalışmalarının işyerlerince yapılması zorunludur. G- PAZAR YERLERİNDE UYULMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR MADDE 99- Pazarcılar, üreticiler ve diğer esnafın kendilerine yardımcı olarak çalıştırdıkları kişilerin de her türlü hareketinden sorumlu olup kendi hatası gibi işlem görecektir. MADDE 100- Pazarcı, üretici ve diğer esnaf kendilerine tahsis edilen sergi yerine belediyenin izni dışında devir edemez, kiralayamaz veya herhangi bir amaçla kullandıramaz. MADDE 101- Pazarcı esnafı müşterisine iyi ve nazik davranışlarda bulunmak zorundadır. MADDE 102- Pazaryerine izinsiz herhangi bir şey çakılamaz.elektrik direğinden izinsiz elektrik, çeşmelerden hortum takılarak su alınamaz. MADDE 103- Yerlere mal serilerek satış yapılması MADDE 104- Pazaryeri esnafı kapı önlerini kapatacak, evlere ve dükkanlara giriş çıkışı engelleyecek şekilde sergi kuramazlar ve kendisine tahsis edilen alandan dışarı tezgahını çıkararak fazla alan işgal edemez. MADDE 105- Pazaryeri esnafı kendisine tahsis edilen alana ait işgaliye ücretini görevlilere ödemek zorundadır. MADDE 106- Pazarcı esnafı kılık kıyafetine, el ve yüz temizliğine özen gösterecektir. Tek tip kıyafet veya önlük belirlenmesi halinde kendisine tebliğ edildiği günden itibaren verilen süre içinde yerine getirmesi zorunludur. MADDE 107- Her pazarcı esnafı çöplerini çöp torbasına koyup pazarın bitim zamanında bu çöp torbalarının ağzını bağlayarak sergisinin yanına uygun bir şekilde bırakır, sergisinin etrafını temizler ve pazarı ondan sonra terk eder.

7 MADDE 108- Pazarcı esnafı satışa sunduğu veya pazaryerine getirdiği malın alış faturasını kontrol esnasında ibraz etmek zorundadır. MADDE 109- İlçemiz sınırları dahilinde kendisinin yetiştirdiği sebze ve meyveleri satan pazarcı esnafı ziraat odalarından müstahsil belgesi alması ve bu belgeyi her yıl onaylatması mecburidir. Bu belgeyi ibraz edemeyenler hakkında yasal işlem yapılır. Müstahsil olarak mal satışı yapan pazarcıların satış fiyatlarında hal çıkışı rayiç fiyatlarına uymaları zorunludur. Kendi ürettiği de olsa belirli işlemlerden geçirilerek üretilen peynir, salça, toz biber, kurutulmuş ürünler v.b. satışı MADDE 110- Pazaryerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun herhangi bir eşya bırakmak, sergi açmak, sergi tezgahı bırakmak Bırakılan sergi ve eşyalar belediyece kaldırılır ve belediye encümeninin tespit ettiği miktarda nakliye kaldırma ücreti alınır. MADDE 111- Pazaryerlerinde satış yapacak pazarcı esnafı belediyece gösterilecek şartlara ve nizamlara uyması, her satıcının kendisine ayrılan mahalde satış yapması zorunludur. MADDE 112- Pazarcılar zabıta müdürlüğüne kaydını yaptırmak ve gerekli belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. MADDE 113- Pazacılar sergilerinin ön kısımlarına adı soyadı ve sergi numaralarını belirten tabela asmak zorundadırlar. MADDE 114- Pazaryeri esnafı satışa başlamadan önce görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa arz ettiği malların üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymak ve müşterilerin görebileceği şekilde muhafaza etmek zorundadır.etiket üzerine birim fiyat (kg fiyatı, tanesi v.b. ) yazılması zorunludur. ½ kg, 250 gr gibi ibareler etiket üzerine yazılmayacak etiketin arka yüzünde de başka herhangi bir yazı ve rakam bulunmayacak. MADDE 115- Pazaryerlerinde gözle görülür burunla hissedilir derecede çürümüş, kokmuş veya kurtlanmış, bozulmuş yiyeceklerin satılması Tespit edildiğinde müsadere edilir. MADDE 116- Pazaryerinde pazarcılar sadece oturaklı, ibreli veya elektronik terazi kullanacaktır yaylı veya asma terazi kullanmak MADDE 117- Pazaryerlerinde tezgah arkasına ve sabit pazarın dış kısmındaki yollara pazarcı araçlarının park etmesi MADDE 118- Pazaryerinde satışa sunulan ve soğukta muhafazası gereken tüm gıda maddelerinin (et ve süt mamülleri v.b.) soğutucu dolaplarda satışa sunulması zorunludur. MADDE 119- Bütün pazaryeri (üretici pazarı dahil) esnafının belgelerinde yazılı maddeler dışında herhangi bir şey satması MADDE 120- Üretici pazarında bulunan esnafın kendi ürettikleri mallar dışında ( dışarıdan alınarak ) kendisinin üretiği gibi gösterilerek satışa sunması MADDE 121- Balık pazarında bulunan esnafın ve balık marketlerde satışa sunulan su ürünlerinin paslanmaz tezgahlarda gerekli soğutma sağlanarak satışa sunulması zorunludur. Bayat, kokmuş, bozuk su ürünlerinin satışı Tespiti halinde müsadere edilir. MADDE 122- Pazarcıların tüketicileri yanıltmak suretiyle eksik gramajda ürün satmaları Pazar yerinde bulunan kontrol terazisinde yapılan ölçüm sonucunda eksik gramaj çıkması halinde cezai işlem uygulanır. MADDE 123- Pazarcılar sattıkları ürünlerle ilgili kanun, yönetmelik, genelge v.b. kendilerine yazılı bildirilen hususlara uymak ve bu doğrultuda düzenleme yapmak zorundadır. H-TRAFİK İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR MADDE 124- Şehir içi yollarda trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca alınan kararlara uyulması zorunludur. MADDE 125- Trafiği düzenlemek amacıyla belediyece temin ve tesis edilen tarafik işaret levhalarına, ışıklı sesli trafik lambalarına ve yol çizgilerine riayet etmek zorundadır. MADDE 126- Yaya ve taşıt yollarında yayanın ve araçların hareketini zorlaştıracak, trafiği tehlikeye düşürecek ve mani olacak şekilde trafik akışını engellemek MADDE 127- Toplu taşıma araçlarının iç ve dış temizliği yapılmamış, döşemeleri yırtık, camları kırık olarak taşımacılık yapmaları MADDE 128- İlçe içerisinde bulunan dolmuş duraklarına ve kontrollü halk otobüs duraklarına harici araçların durması, yolcu alması ve park etmesi

8 MADDE 129- Müşterinin taksiyle istediği yere; dolmuş ile güzergah dahilinde gideceği yere kadar götürülmesi mecburidir. MADDE 130- Toplu taşıma araçlarının durak yerleri haricinde yolcu indirip bindirmesi MADDE 131- Terminal, garaj, taksi v.b. duraklarda çığırtkanlık yapmak MADDE 132- Otobüsler terminalden saatinde çıkmak ile hükümlüdür. MADDE 133- Ücret ödemeden terminal ve garajlardan çıkış yapmak MADDE 134- Cadde ve sokaklarda bisiklet, motorsiklet v.b. araçlar ile ters yönde gitmek MADDE 135- Şehir içinde gereksiz korna çalmak MADDE 136- Taş, kum,moloz,cüruf, hafriyat taşıyan araçların üzerine bıranda çekmemeleri, tekerleklerini temizlemeden asfalta çıkmaları, cadde ve sokakları kirletmeleri, hafriyatları belirlenen yerlere dökmemeleri ve belirlenen güzergahlarda gitmemeleri MADDE 137- Şehirler arası toplu taşıma araçlarının terminal dışında yolcu indirip bindirmeleri MADDE 138- Toplu taşıma araçları ile güzegah harici yolcu taşımak, durak harici indirme bindirme yapmak ve istihap haddinden fazla yolcu taşımak MADDE 139- Beton taşıyan trans mikser araçlarının içini cadde, sokak ve boş alanlarda temizlemesi MADDE 140- İlçede faaliyet gösteren taksi, dolmuş, özel halk otobüsü v.b. sürücülerinin müşteriye kaba muamele yaparak hakaret etmesi MADDE 141- İlçede faaaliyet gösteren taksilerin kısa mesafe yolcu almamaları MADDE 142- İlçede faaaliyet gösteren taksilerin aynı yöne çift yolcu alarak ayrı ayrı ücret talep etmeleri MADDE 143- İlçede faaaliyet gösteren taksilerin birden fazla yolcu alarak taksi-dolmuşçuluk yapmaları MADDE 144- İlçede faaaliyet gösteren taksilerin taksimetre açmaması ve taksi metre dışı ücret talep etmesi MADDE 145- Hiçbir mazereti olmaksızın yolcu almaktan imtina etmek MADDE 146- Toplu taşıma ve özel araç sahipleri ilgili kanun, yönetmelik, genelge v.b. kendilerine yazılı bildirilen hususlara uymak ve bu doğrultuda düzenleme yapmak zorundadır. MADDE 147- İlçe Trafik Komisyon Kararı ve Belediye Meclis Kararı gereği kamyonların şehir içerisinde sokak ve caddelere park yapmaları MADDE 148- Servis araçları güzergah izin belgesi almadan servis taşımacılığı yapması MADDE 149- Servis araçları toplu taşıma izin belgesi almadan servis taşımacılığı yapması I-TEMİZLİK İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR MADDE 150- Evlerin ve müesseselerin pencere ve balkonlarından halı, kilim v.b. tozlarını silkelemek, çamaşır asmak ve gelip geçenlerin üstlerini kirletecek şekilde hareketlerde bulunmak MADDE 151- Her işyerinde işyeri faaliyet türüne uygun şekilde çöp bidonu bulundurulması ve çöplerin bu bidonlarda muhafazası zorunludur.çöp bidonları insanları rahatsız etmeyecek yerlere konulur. MADDE 152- Her ne sebeple olursa olsun cadde ve sokaklar kirletilemez. Pis suları (sabunlu, kireçli, çamurlu, boyalı v.b.) cadde, sokak, meydan v.b. yerlere akıtmak MADDE 153- İşyerleri faaliyet esnasında işyeri dışında çalışma yaparak ( mozaik taşlama, mermer kesme, boya ve vernik atma v.b. işler) çevreyi kirletemez rahatsız edemez. MADDE 154- İşyerleri ve meskenlerde yapılan tadilat sonucunda oluşan moloz v.b atıkların çöp konteynırlarına, boş alanlara, kaldırımlara v.b. yerlere atılması veya bırakılması yasak olup bu tür atıkları Belediye'ye bilgi vermek suretiyle belediyenin ilgili birimlerince göstereceği yere kendi imkanlarıyla atmaları zorunludur. MADDE 155- Her türlü işyerinden çıkan karton koli,kutu v.b. atıkların katlanarak bağlanması suretiyle çöp konteynırlarının etrafına ve işyerinin kendi içinde belirlediği yerlere aynı şekilde koyması zorunludur. İlgili Belediye birimlerine bilgi verilerek alınması sağlanmalıdır.

9 MADDE 156- İlçe içerisinde her ne suretle olursa olsun hayvan gübresi biriktirmek MADDE 157- Çöp bidonları içinde çöp v.b. atıkları yakmak MADDE 158- At arabalarının torbasız gezmesi yasak olup, at arbalarında kova faraş ve süpürge bulundurmaları zorunludur. MADDE 159- Kasapların et dışındaki kalan kemik v.b dükkanında biriktirerek kendi imkanlarıyla atması gerekmekte olup konteynırlara atması J- AKARYAKIT LPG İSTASYONLARI VE YANICI PATLAYICI MADDELER BULUNDURAN YERLERİN UYMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR MADDE 160- Akaryakıt LPG istasyonlarında hava saatini çalışır durumda bulundumamak MADDE 161- Akaryakıt LPG istasyonlarında yakıt pompalarını daimi surette çalışır vaziyette bulundurmamak MADDE 162- Akaryakıt LPG istasyonlarının giriş ve çıkışlarına ızgara koymamak MADDE 163- Yanıcı ve patlayıcı maddeler bulunan yerlerde uyarıcı levha bulundurmamak MADDE 164- Yanıcı ve patlayıcı maddeler bulunan yerlerde sigara ve benzeri maddeleri kullanmak MADDE 165- Yanıcı ve patlayıcı bulunan yerlere yıldırım savar (paratoner) koymamak MADDE 166- Depolama (sıvı yakıt) tesisi için alınmış izni ibraz etmemek MADDE 167- Tankerlerden mazot veya yakıt akıtarak çevreyi kirletmek MADDE 168- Tankerden başka tankere yakıt aktarımı yapmak MADDE 169- Norm ve ölçüleri tüp üzerinde belirtmemek MADDE 170- Satılan tüpü ev yada işyerine taşımamak MADDE 171- Tüp dolum tesislerinde tüpleri cihaz ile kontrol etmeden satışa sunmak MADDE 172- Likit ve petrol gazını kontrolü için kibrit, çakmak v.b. kullanmak MADDE 173- Meskun mahal içindeki alanlarda LPG yüklü aracı park ederek terk etmek MADDE 174- Bina bodrumlarında yanıcı ve patlayıcı madde depolamak K- SON HÜKÜMLER MADDE 175- Bu yönetmelikte yazılmayan ancak ihtiyaç duyulan hallerde benzeri hükümler uygulanır. MADDE 176-Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlara 31/ Mart/ 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak 01 Hazirin 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32. Madde (Emre Aykırı Davranış) hükümleri uygulanır. L- YÜRÜRLÜK MADDE 177-Bu yönetmelik Mustafakemalpaşa Belediye meclisinin kabulü, İç İşleri Bakanlığı'nın uygun görüşü ve Mahalli Yerel Gazetede Yayınından sonra yürürlüğe girer. MADDE 178- Bu yönetmelik Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı adına Zabıta Müdürlüğünce yürütülür. Meclis Başkanı Katip Katip Sadi KURTULAN Fatih ŞENGÜL Mehmet ATILGAN imza İmza İmza Aslı Gibidir.

T.C. B U R S A KESTEL BELEDİYESİ EMİR ve YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

T.C. B U R S A KESTEL BELEDİYESİ EMİR ve YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ T.C. B U R S A KESTEL BELEDİYESİ EMİR ve YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ A - AMAÇ : Bu yönetmelik, belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönetmelik; kanun, nizam ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyelere

Detaylı

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- GEREKÇE VE AMAÇ Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun da verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki

Detaylı

2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat

2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat 007 YILI 008 YILI 009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat Gayri Sıhhı Müessese 46 Gayri Sıhhı Müessese 18 Gayri Sıhhı Müessese 3 Sıhhi Müessese

Detaylı

T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ. MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır.

T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ. MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır. T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır. MADDE 2- Bu Tembihname 20 / 05 / 1930 tarih ve 1498 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

dışarıya müzik yayını yapmak yasaktır. MADDE 11 : Binalardan sokaklara pis koku yaymak yasaktır. MADDE 12 : Zincirsiz ve bağsız köpek gezdirmek

dışarıya müzik yayını yapmak yasaktır. MADDE 11 : Binalardan sokaklara pis koku yaymak yasaktır. MADDE 12 : Zincirsiz ve bağsız köpek gezdirmek ZABITALARIN GÖREV VE YETKĐ ALANLARINDA ĐŞLENEN KABAHATLER KARŞILIĞINDA UYGULANABĐLECEK OLAN ĐDARĐ YAPTIRIM TÜRLERĐ VE SONUÇLARI YÖNETMELĐĞĐ 1. BÖLÜM AMAÇ: MADDE ;1 - Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : -Belediye Zabıta Müdürlüğü Kadrosu; 1 Zabıta Müdür Vekili, 8 Zabıta Memuru, 1 Daimi İşçi (Zabıta Memuru) 7 Personel Destek hizmeti, 3 Daire Memuru

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Sayfa 1 / 8 T.C. GERMENCİK BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları

Detaylı

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma Belediye Meclisimizin 29 Haziran 2001 tarih Cuma Günü Saat: 14.00 de Belediye Meclis

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KAPAKLI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar KAPAKLI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2017 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI DÖNEMİ : 2017/09 KARAR TARİHİ : 02/08/2017 BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 MECLİS KARARI

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı,

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı, SIRA NO: HİZMETİN ADI 1- Hükümlü İaşe Tahkikatı GEREKLİ EVRAKLAR Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 7 Gün 2-3- Yazı İle Gelen Talep Ve Şikâyet Dilekçeleri

Detaylı

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ- KAPSAM-DAYANAK AMAÇ: MADDE 1 Karşıyaka Belediye sınırları içerisinde

Detaylı

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ALANYA BELEDİYESİ DEVE İLE TURİSTİK FAALİYETTE BULUNAN HAYVAN İŞLETMELERİNİN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNETMELİĞİ Sunum:Hasan EŞİT Veteriner Hekim Aralık 2015

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. KARESİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KARESİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KARESİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönergenin amacı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Detaylı

ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile

ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları içinde beldenin

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

ALANYA BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU ALANYA BELEDİYESİ 27 YILI FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - FAALİYET RAPORU 27 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye ve dünyanın en gözde turizm beldelerinden olan Alanyamız da; hem halkımıza hem de beldemizi ziyarete

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-09.09.2014 Tarih ve 144 Karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen Muğla Büyükşehir

Detaylı

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu;

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; A) Sağlık Ve Temizlik Durumu 01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; ( ) Yeterli ( ) Yeterli Değil 02. Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri

Detaylı

(2) Seyir ve Park Kuralları

(2) Seyir ve Park Kuralları T.C. TRAFİK KURALLARI (1) Uyulması Gereken Kurallar 1. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçla girecek Öğrenci, İdari ve akademik personelin otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolünün

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

T.C ÇAYCUMA BELEDİYESİ PAZARYERLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYCUMA BELEDİYESİ PAZARYERLERİ YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYCUMA BELEDİYESİ PAZARYERLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç: T.C. ÇAYCUMA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Belediye ve mücavir

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ PAZARYERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ, KAPSAM, TANIM ve DAYANAKLAR

T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ PAZARYERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ, KAPSAM, TANIM ve DAYANAKLAR T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ PAZARYERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIM ve DAYANAKLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kurulan ve

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

Esnaf kontrol defteri bulundurmayan ve ibraz etmeyenlereden. 154.00 TL 170,00 TL 182,00 TL

Esnaf kontrol defteri bulundurmayan ve ibraz etmeyenlereden. 154.00 TL 170,00 TL 182,00 TL 2013 YILI TOROSLAR BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 2011 YENİDEN 2012 YENİDEN 2013 YENİDEN DEĞERLEN DİRME DEĞERLEND DEĞERLENDİ İRME ORANI RME ORANI MADDE NO SUÇUN ÇEŞİDİ ORANI 7.7 10,26 7,8 Ruhsatını görünür

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/2011-30/09/2011 1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 18 Kişi Hakkında Trotuarı işgal etmekten,4 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 1 Kişi

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 1) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 7 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten 3 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 2 Kişi

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ EMĐR VE YASAKLAR YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

BELEDİYE TEMBİHNAMESİ

BELEDİYE TEMBİHNAMESİ BELEDİYE TEMBİHNAMESİ MAD. KAPSAM 1. Saat 24.00 dan dan sabah saat 08.00 e kadar her ne şekilde olursa olsun gürültü yapmak 2. Her türlü eğlence yeri ile plak, bant, teyp satış yerlerinde dışarıya müzik

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çerkezköy Belediyesi sınırları içerisinde kurulan geçici ve daimi sabit halk pazarlarında vatandaşlarımızın

Detaylı

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008 Meclis Karar Sayısı 4 Yürürlülük Tarihi 04.03.2008 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008 Meclis Karar Sayısı 4 Yürürlülük Tarihi 04.03.2008 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- Gerekçe: G İ R İ Ş 1580 Sayılı Belediye Kanununda yeni düzenlemeler yapılmış ve bu kanunun yerini 03.07.2005 tarihinde 5393 Sayılı yeni Belediye Kanunu almıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

TRAFİK BİLGİ KİTAPÇIĞI

TRAFİK BİLGİ KİTAPÇIĞI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ www. guvenlik@itu.edu.tr İTÜ TRAFİK: 0212 285 77 77 TRAFİK BİLGİ KİTAPÇIĞI Kitapçığın amacı, İstanbul Teknik Üniversitesinin yönetimi altındaki

Detaylı

KONUSU: Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KONUSU: Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar No : 158 Karar Tarihi : 14/05/2015 KONUSU: Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Zabıta Dairesi Başkanlığı nın 06/05/2015 tarih ve 28673394-301.05.03-2015-1072

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ (0422)-238-39-29) Telefonundan Veya Belediyemiz Çağrı Merkezi ( 444 8 9 10 )

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, esenlik, sağlık

Detaylı

T.C KOCAELİ KARAMÜRSEL BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ ESNAF YÖNETMELİĞİ

T.C KOCAELİ KARAMÜRSEL BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ ESNAF YÖNETMELİĞİ T.C KOCAELİ KARAMÜRSEL BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ ESNAF YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürürlüğe

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012 1- İlçemiz genelinde huzur ve sükunu bozanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 13 Kişi Hakkında Trotuarı işgal etmekten,

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.05.2015 Toplantı No:6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR F.ÜNAL TOKTAŞ ELEK. Y. MÜH. A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI unaltoktas.com Sayfa 1 / 17 İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE Geçitlerde dar ve

Detaylı

İlçe genelinde her türlü tretuar işgallerinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması. Dilencilerin Dilenmesinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması

İlçe genelinde her türlü tretuar işgallerinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması. Dilencilerin Dilenmesinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması STRATEJİK AMAÇ: 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun uygulanması HEDEF: İlçe genelinde kabahat işlenmesinin önlenmesi PROJE: 1 Günlük işlenen Kabahatlerin faaliyet işlenmesi,kahate göre değerlendirme yepılması

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 19 04/05/ /05/2012

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 19 04/05/ /05/2012 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 19 04/05/2012-11/05/2012 1- İlçemiz genelinde huzur ve sükunu bozanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 14 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten,1

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 02/05/2013 KARAR NUMARASI : 2013-6/27 BİRİMİ : Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU : 2012 Kesin hesap görüşmeleri 2012 Yılı kesin hesabının görüşülmesi

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

MECLİS KARAR TARİHİ: 07.02.2011 SAYISI: 20

MECLİS KARAR TARİHİ: 07.02.2011 SAYISI: 20 MECLİS KARAR TARİHİ: 07.02.2011 SAYISI: 20 T.C. KEMALPAŞA BELEDİYESİ KAPALI PAZAR YERİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM: MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Belediyemize ait pazaryerinde toplum düzenini, genel

Detaylı

EK 4: ( tarih ve 36 sayılı meclis karar ekidir.)

EK 4: ( tarih ve 36 sayılı meclis karar ekidir.) T.C. DAZKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Zabıta Amirliği GÖREV VE ÇALIȘMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Amirliğinin görev alanını,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

T.C. PAMUKKALE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMĠR VE YASAKLAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

T.C. PAMUKKALE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMĠR VE YASAKLAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler T.C. PAMUKKALE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMĠR VE YASAKLAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ: MADDE 1-Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,

Detaylı

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz.

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz. Kat maliki veya kiracı olarak oturduğunuz konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşamanız ve konutlarınızın kıymetinin artmasını istiyorsanız site yönetimi tarafından konulan kurallara mutlaka riayet etmeniz

Detaylı

T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik İlçe sakinlerinin huzurlu ve sağlıklı bir düzen içinde

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/8-1 (1) Gündemin maddesi gereğince; Zabıta Müdürlüğü nün 30/06/2010 tarih ve 1413 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda, Zabıta Müdürlüğümüz elemanlarının yaptıkları denetimlerde ruhsatsız

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 BÖLÜMLER, ASGARİ VE TEKNİK ŞARTLAR Muayenehane Poliklinik Veteriner Hekim Odası (6m2)

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.06.2014/141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir

Detaylı

Yazışmalar, Talep ve Şikayetler, İlan,Rapor

Yazışmalar, Talep ve Şikayetler, İlan,Rapor ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Yazışmalar, Talep ve Şikayetler, İlan,Rapor Birim içi yapılan yazışmalar: 1019 Resmi Kurumlarla yapılan yazışmalar: 1102 BİMER: 83 Talep ve Şikayetler: 2621 Sel mağduru olan vatandaşların

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı