T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi : Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma"

Transkript

1 T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi : Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma Belediye Meclisimizin 29 Haziran 2001 tarih Cuma Günü Saat: de Belediye Meclis Salonunda Yapmış olduğu Olağanüstü Toplantısında alınan karardır. Zabıta Müdürlüğünün tarih 777 sayılı yazıları ve ekindeki Zabıta Talimatnamesinin Başkanlık Makamınca Meclis Genel Kuruluna yapılan havalesiyle müzakeresi sonucu; tarih ve 43 sayılı Belediye Meclis Kararı ile çıkarılan zabıta talimatnamesinin güncelleştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan, günümüzün ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hazırlanan 14 sahife ve 205 maddeden ibaret Zabıta Müdürlüğüne ait Zabıta Talimatnamesinin kabülüne, 1580 sayılı Yasa Hükümlerine göre 70. maddesi uyarınca yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle verilen karardır.

2 TOKAT BELEDİYESİ ZABITA TALİMATNAMESİ 2

3 HAZİRAN 2001 TOKAT BELEDİYESİ ZABITA TALİMATNAMESİ 1.BÖLÜM AMAÇ : MADDE :1 Bu Talimatname 5393 Sayılı Belediye Kanununda Belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetkilerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. YASAL GEREKÇE : MADDE : Sayılı Belediye yasasının 15 maddesine göre hazırlanmıştır. KAPSAM : MADDE :3 Bu Talimatname : Sayılı Belediye Yasasının 15 ve 19. Maddelerinde belirtilen Belediyenin görevleri, Sayılı Belediye Gelirleri Yasası, Sayılı İmar Yasası, ve 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye hakkındaki yasa, Sayılı Umumi Hıfzısıhha Yasası ile, Sayılı Ölçüler Yasası, Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatları yasası, Sayılı Hafta Tatili Yasasında belirlenen hükümleri kapsar. 2.BÖLÜM UYULMASI GEREKEN BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI MADDE :1-Ana caddelerde ve genel taşıt araçlarında çalgıcılık, satıcılık yapmak MADDE :2-Yüksek sesle bağırarak,ses yükseltici hoparlörlü araçlarla satış veya reklam yapmak, klakson çalmak MADDE :3-Açıkta göz alıcı eşya taşımak MADDE :4-Yapılışları,görünüşleri ve kokuları ile gelip-geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, Çöp, sakatat, yaş deri vb. şeyleri açıkta taşımak ve satmak MADDE :5-Halkın arzusu hilafına resim çekmek, çektirmek MADDE :6-Hayvanları dövmek, eziyet etmek, hayvan oynatmak, dövüştürmek, hayvanın takatinden fazla yük yüklemek, halkın şefkat hislerini rencide edercesine kırbaçlamak MADDE :7-Spor alanları dışında, umumi yerlerde top oynamak MADDE :8-Umumi yerlerde yatak kıyafeti ile gezmek MADDE :9-Apartman, pasaj ve iş hanlarının, umuma ait gelip geçilen yerlerin işgal edilmesi 3

4 MADDE :10-Meskun mahallerde oturanların huzur ve istirahatlarını bozacak şekilde gürültü yapmak, geceleri saat 22:00 den sonra sessizliği bozacak ve uyumaya mani olacak hareketlerde bulunmak MADDE :11-Konutlarda, kömürlük ve ortak kullanım alanlarında hayvan beslemek MADDE :12-Çöp bidonları ve soba kovalarını apartmanlarda merdiven sahasına koymak MADDE :13-Kirli, yağlı, etrafı kirletecek malzeme ve elbiselerle toplum arasına girmek ve dolaşmak MADDE :14-Balkon ve pencerelerden aşağıya pis su dökmek, sofra bezi silkelemek, yemek artığı ve çöp atmak MADDE :15-Bina yüzlerini ve dükkan vitrinlerini gece saat 22:00 ile sabah 07:00 saatleri dışında yıkamak MADDE :16-Ana cadde üzerindeki balkonlardan halı, kilim silkelemek ve çamaşır asmak MADDE :17-Yollarda ve kaldırımlarda kızak, paten ve kay-kay ile dolaşmak, umumun gelip geçeceği yerlerde kar topu oynamak MADDE :18-Oyuncak tüfeklerle meydanlarda atış yapmak ve yaptırmak MADDE :19-Dam,teras,balkon ve bahçelerde biriken karları yollara atmak MADDE :20-Gürültü ile iş yapan ve çalışanlar gece saat 20:00 den sabah saat 08:00 e kadar çalışmaları; etrafı ve çevre sakinlerini rahatsız etmeleri MADDE :21-Hoparlör, megafon ve diğer ses cihazları ile izinsiz ilan ve dışarıya huzur bozucu neşriyat yapmak MADDE :22-Vasıtalara, işyeri önlerine,plak-kaset ve video satış dükkanlarının önlerine hoparlör koyarak fazla ses çıkartmak suretiyle çevreyi rahatsız etmek MADDE :23-Her ne suretle olursa olsun umuma ait yerleri kirletmek 3.BÖLÜM PARK-BAHÇE, TARİHİ ESER, ABİDE VE UMUMA AİT ÇEŞMELERDE UYGULANACAK KURALLAR MADDE :24-Park kanepelerinde ve istirahat yerlerinde yiyecek yenilemez. MADDE :25-Abidelerin, tarihi eser ve kültür değerlerinin etrafını bozmak, kirletmek, tahrip etmek MADDE :26-Umumi çeşmelerde, cadde ve sokaklarda motorlu,motorsuz araç yıkamak inşaatlara ve evlere hortumla su almak, çeşmelerin etrafını devamlı işgal etmek MADDE :27-Belediyeye ait yollardaki ağaçların dallarını koparmak, kesmek; park ve bahçelerde tahribat yapıp, zarar vermek 4

5 MADDE :28-Dinlenme parklarında oyun oynamak MADDE :29-Parklarda hayvan otlatılamaz. MADDE :30-Parklardaki kanepelerde ve çeşme başlarında alkollü içki içilemez. MADDE :31-Parklardaki ağaçlara, çimenlere ve oyun araçlarına zarar vermek MADDE :32-Park, bahçe, tarihi eser ve umuma ait yerlerde çevreyi kirletmek, çöp bidonu ve belirlenen yerler haricine çöp atmak 4.BÖLÜM ARAÇLAR VE GENEL TAŞIT ARAÇLARINDA UYGULANACAK KURALLAR VE ARAÇ SAHİPLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR MADDE :33-Genel taşıt araçlarında küçük çantalar haricinde yolcuları rahatsız edecek, geliş ve geçişleri engelleyecek eşyalarla (bavul, valiz,sepet,sandık,lpg tüpü vb) binmek MADDE :34-Genel taşıt araçlarına yağlı,kirli,tozlu elbiselerle binmek MADDE :35-Genel taşıt araçlarında yer ayırmak ve fazla yer işgal etmek MADDE :36-Yasak yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak MADDE :37-Yük taşıyan at arabalarının hayvanlarına torba takmadan trafiğe çıkması MADDE :38-Genel taşıtları temiz bulundurmak zorunludur. MADDE :39-Umumun gelip geçtiği yerlere ve taşıt araçlarının içine tükürmek MADDE :40-Taksilerde, taksimetre açmadan yolcu taşınamaz. MADDE :41-Kaldırım üstüne araç park edilemez. MADDE:42-Belirlenen saatler dışında İl Trafik Komisyonunca tespit edilen bölgelere kamyonlarla ve şehirlerarası otobüslerle girilemez. MADDE :43-Bulvar, cadde,yol ve kaldırım üzerinde araç yıkamak MADDE :44-Demir tekerlekli araçlar,ağır yük kamyonları ve Tırlarla şehir içersinde gezmek ve trafiğe çıkmak MADDE :45-Araçların üzerine izinsiz ilan yapıştırmak MADDE :46-Genel taşıt araçlarına evcil hayvanlarla binilemez. MADDE :47-Belediyece tahsis edilen garaj ve otoparklar haricinde otobüs, kamyon vb araç park etmek MADDE :48-Güzergah harici yolcu taşınamaz. MADDE :49-İstiap haddinden fazla ayakta yolcu taşınamaz. 5

6 MADDE :50-Toplu taşım araçlarının durak harici yolcu indirme-bindirme yapması MADDE :51-Şehir içi hafriyat taşıyan araçların Belediyeden ruhsat almadan taşıma yapması 5.BÖLÜM İLAN-REKLAM VE BELEDİYE GELİRLERİ MADDE :52-Belediyeden izin almadan ilan-reklam afişi asmak ve el ilanı dağıtmak MADDE :53- Belediyeye harç yatırmadan, soğuk damgasını yaptırmadan her türlü ilan yapmak ve dağıtmak MADDE :54-Belediyece belirlenen yerlerin dışına afiş asmak,yapıştırmak MADDE :55- Belediyenin alacaklarını geciktirerek ödememekte ısrar etmek MADDE :56- Belediyece verilen ilan-reklam vergi levhasını görünür yere asmak zorunludur. MADDE :57- İşyerlerinin ünvanını gösteren levhayı asmamak Reklamlar düzgün bir Türkçe ile yazılmış olmalı.yabancı reklam yazıları Türkçe yazılı levhanın yarısından büyük olmamalıdır. MADDE :58-İlan-reklam vergisini yatırmamak MADDE :59- Eğlence vergisine tabi olup da yatırmamak MADDE :60- Kaçak su kullanmak 6.BÖLÜM İMAR KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA İMAR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KONULAR MADDE :61-İmar Kanunundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla hafriyatlardan çıkan toprağı Belediyenin müsaade etmediği yerlere dökmek ve döktürmek MADDE :62-Apartmanlarda kat maliki veya kiracısı meskende oluşan her türlü arızayı (sızıntı,akıntı vb) gidermek zorundadır. MADDE :63-Binaların dışına soba borusu çıkarmak MADDE :64-Yağmur oluklarını,apartman sorumluları yol seviyesine kadar indirmek zorundadır. MADDE :65-Kırık, delik ve bozuk yağmur oluklarını tamir ettirmek zorunludur. MADDE :66-Her türlü bina, inşaat ve işyerlerinden çıkan suları yollara ve kaldırımlara bırakmak, çıkan suları kanala vermemek MADDE :67-Tadilat ruhsatı almadan tadilat yapmak MADDE :68-İnşaat ruhsatı almadan inşaat yapmak yaptırmak 6

7 MADDE :69-İzinsiz yol ve kaldırımların, asfaltın eşilmesi MADDE :70-Kazı ve temel vizesi olmadan temel açmak, kazı yapmak MADDE :71-Plan ve projeye aykırı inşaat yapmak MADDE :72-Hazine,Belediye ve ya başkasına ait arsa üzerine kaçak ev yapmak, yaptırmak MADDE :73-Kendi arsası üzerine kaçak yapı yapmak,yaptırmak MADDE :74-İnşaatına belirlenen ölçülerde tahta perde çekmemek yasaktır MADDE :75-Şehir içersinde bulunan boş arsaların tahta perde ile çevrilmesi zorunludur. MADDE :76-İş yerinin önüne proje dışı ilave çıkma ve parmaklık yapmak MADDE :77-İnşaatlara, yıkılması gereken binaların ön cephelerine ve emniyet tedbiri alınması gereken yerlere tahta perde çekmek, koruyucu emniyet tedbirlerini almak zorunludur. MADDE :78-Kanal ve kazılar sırasında emniyet tedbiri almak ve uyarıcı levhalar koymak zorunludur. MADDE:79-Taş,kum,moloz,curuf,hafriyat taşıyan araçların üzerlerine branda çekmemeleri tekerleklerini temizlemeden asfalta çıkmaları,cadde ve sokakları kirletmeleri, hafriyatları belirlenen yerlere dökmemeleri ve belirlenen güzergahtan gitmemeleri MADDE :80-Şehir içinde ve Belediyenin belirlediği yerlerin dışına ahır yapmak ve hayvan beslemek MADDE :81-Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edecek toz ve toprakların etrafa yayılmaması için inşaat sahibinin gerekli tedbirleri alması zorunludur. MADDE :82-Belediyeye ait yapı,bina ve araçlara zarar vermek MADDE :83-Yıkım sonunda artıkların ve enkazın sahibi tarafından kaldırılması zorunludur. MADDE:84-Yapılarda ve tamirlerde kullanılacak malzemelerin sokaklarda işlenmesi ve bunların gelip geçenlere rahatsızlık verecek şekilde taşınması MADDE :85-Kum,kireç,demir,çimento gibi inşaat malzemeleri doğrudan doğruya inşaat içine yıkılacaktır.inşaat alanına çekilen perdenin dışına taşınmayacaktır. 7.BÖLÜM BELEDİYE NİN RUHSAT VE DENETİMİNE TABİ OLAN İŞYERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR MADDE :86-Satışa sunulan odun ve kömürlerin cinsini,menşeini,fiyatını gösterir levha asılması zorunludur. MADDE :87-Belediyece belli işkolları için tahsis edilen yerlerin dışında faaliyette bulunmak MADDE :88-Belediyenin belirlediği yerler dışında seyyar satıcılık yapmak 7

8 MADDE :89-İş yerlerinin önünde bağırarak satış yapmak,çığırtkan kullanmak MADDE :90-Bütün iş yerleri işyeri ruhsatı almaya zorunludurlar.ruhsatsız faaliyette bulunmak MADDE :91-İş yerlerinde kontrol defteri bulundurmak ve istendiğinde ibraz etmek zorunludur. MADDE :92-Çalıştırdığı işçilerin sağlık karnesini çıkartmamak,zamanında vizeletmemek MADDE :93-İşyerlerinde çalışanların tümünün iş önlüklerinin olması ve giyilmesi zorunludur. MADDE :94-İş yerlerinde kapaklı çöp kabı bulundurmak zorunludur. MADDE :95-Ruhsat verildikten sonra mevcut şartları değiştirmek,ruhsata muhalif icra-i faaliyette bulunmak MADDE :96-Noksan tartı ile satış yapmak MADDE :97-Yetkililerce belirlenen fiyat tarifelerinin üstünde fahiş fiyatla satış yapmak MADDE :98-Fiyat listelerini görünür yerlere asmak zorunludur. MADDE :99-Besin maddelerini sıhhi şartlara göre dizmemek MADDE :100-Besin maddelerini sıhhi şartlarda ambalajlamamak MADDE :101-İşyerlerinde son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri bulundurmak ve satmak MADDE :102-İş yerlerinde bozulmuş gıda maddeleri satmak MADDE :103-İşletmeci ruhsatı almadan kaset,sinema,video müzik eserleri satmak ve kiraya vermek MADDE :104-İşyerlerinde önemli telefon numaralarını gösterir liste bulundurmak zorunludur. MADDE :105-Statüsü belli işyerleri haricinde alkollü içki içmek,içirmek,açıkta satmak MADDE.106-İşyerlerinde yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunludur. MADDE :107-İşyerlerinde Belediyece belirlenen açma,kapama saatlerine uymak zorunludur. MADDE :108-İşyerlerinde hayvan beslemek MADDE :109-İşyerlerini sürekli havalandırmak zorunludur. MADDE :110-İşyerlerinde bozulacak gıda maddeleri için buzdolabı bulundurmak zorunludur. MADDE :111-Mezbaha harici kaçak et kesimi yapmak MADDE :112-Kaçak kesilen hayvanların etlerini işyerlerinde veya elde satmak MADDE.113-Kasap dükkanlarında etlerin cinsini gösterir levha bulundurmak zorunludur. MADDE :114-Kasap dükkanlarında sakatat satmak 8

9 MADDE :115-Sakatatçı dükkanlarda et satmak MADDE :116-Kasap dükkanlarında sucuk,pastırma vb.diğer et mamüllerini imal etmek MADDE :117-Kasap dükkanlarında deri ve bağırsak bulundurmak MADDE :118-Kasap dükkanlarında iki tane et çekme makinası bulundurmak zorunludur. MADDE :119-Kasap dükkanlarında etleri müşterinin gözü önünde çekmek zorunludur. MADDE :120-Özel kesim yaparak et satan marketlerde muayene ve sorumlu kontrol veterineri bulundurmak zorunludur. MADDE :121-Kümes hayvanı satan yerlerde temizlemeden satmak hayvanların kesilmeden,yolunmadan ve içlerini MADDE :122-Kümes hayvanı satış yerlerinde satışa sunulan hayvanların mezbaha damgası yapılmadan satışa sunulması MADDE :123-Oyun oynanan işyerlerinde oyun aletlerinin temiz ve kullanışlı olması zorunludur. MADDE :124-Yıkanılan ve temizlenilen yerlerde takımların temiz olması zorunludur. MADDE :125-Berber,kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan malzemelerin temiz olmaması,kaldırım üzerinde dışarıda havlu kurutmak MADDE :126-Seyyar satıcıların sağlık karnesinin olması zorunludur. MADDE :127-Gezici seyyar satıcıların iş yaparken tek tip iş önlüğü giymesi zorunludur. MADDE :128-Satılan malların faturalarını bulundurmak ve istendiğinde ibraz etmek zorunludur. MADDE :129-Satışa sunulan mallara müşterinin okuyacağı şekilde etiket takmak zorunludur. MADDE :130-Açıkta su,ayran,limonata vb satmak MADDE :131-Yıkanmadan ve pişirilmeden yenen gıda maddelerinin üzerlerinin açık bırakılması MADDE :132-Yıkanmadan ve pişirilmeden yenen gıda maddelerinin çıplak el ile doldurulması MADDE :133-İşyerlerinin genel temizliğinin yapılması zorunludur. MADDE :134-Pazar ruhsatını almadan işyerini açmak ve işletmek MADDE :135-Fiyat tarifelerini bulundurmak ve görünür yerlere asmak zorunludur. MADDE :136-Satışa sunulan malları müşteriye vermek zorunludur. MADDE :137-İşyerine ruhsat verilirken aranılan şartları,vasıfları daha sonra değiştirmek MADDE :138-Dükkan önlerine sandalye,tabure koyarak oturmak 9

10 MADDE :139-Halkın gelip geçtiği cadde, sokak ve kaldırımların her ne suretle olursa olsun işgal edilmesi MADDE :140-Fırınların genel durumlarının Yönetmelik dışında olması MADDE :141-Vasfa uygun olmayan ekmek üretmek MADDE :142-Üretilen ekmeğin içinden yabancı madde çıkmaması için genel temizliğe azami riayet edilmesi gerekmektedir. MADDE :143-Noksan gramajlı ekmek üretmek MADDE :144-Açıkta ekmek satmak, sattırmak MADDE :145-Ürettiği ekmeği açıkta nakletmek MADDE :146-Belirlenen kapasitenin altında ekmek ürütmek MADDE :147-Üretilen ekmeklerde etiket bulundurmak zorunludur. MADDE :148-Belirlenen randıman dışında un kullanmak MADDE :149-Hamurda kaya tuzu ya da sağlıksız tuz kullanmak MADDE :150-Ekmeği Belediyenin belirlediği yerler dışında satmak ve sattırmak MADDE :151-Taze ve bayat ekmekleri birbirine karıştırarak satmak MADDE :152-Resmi tatil, bayram ve olağanüstü durumlarda, Belediyenin belirlediği günlerde her fırıncı nöbet tutmak zorundadır. MADDE :153-Bayat ekmekleri tekrar hamura katıp yeniden üretmek MADDE :154-Ekmeklerin satış yerlerinde ve fırınlarda ekmeğin gramaj ve fiyatını gösterir 20x30 ebadında bir levha asmak zorunludur. MADDE :155-Ekmeklerin satış ve üretim yerlerinde ibreli terazi bulundurmak zorunludur. 8.BÖLÜM ÇEVRE KİRLİLİĞİ, HAVA KİRLİLİĞİ, ÇÖP VE TEMİZLİKLE İLGİLİ KONULAR MADDE :156-Çöp,süprüntü,kağıt ve meyve artıkları, inşaat artıklarını belirlenen yerler dışına dökmek MADDE :157-Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak,fena koku neşredecek maddeler dökmek,atmak MADDE :158-Etrafı kirletecek deri,gübre,paçavra vb şeyleri sermek,dökmek,kurutmak MADDE :159-Yollara ve kaldırımlara paspas atmak MADDE :160-Belediyenin belirlediği ölçülerde çöp bidonu bulundurmak zorunludur. 10

11 MADDE :161-Belediyenin belirlediği yerler ve saatler dışında çöp dökmek MADDE :162-Çöp ve süprüntüyle ilgisi olmayan artıkları her şahıs veya müessese, kendisi toplayıp, Belediyenin belirleyeceği yere götürmeleri mecburidir. MADDE :163-Büyük ve küçük hayvan leşlerini ortaya atmak MADDE :164-Her türlü binalarda yakıttan dolayı çevreyi kirletmek MADDE :165-Ateşçi belgesi olmayan kaloriferci çalıştırmak MADDE :166-Oto yıkama,parça yıkama ve yağlama iş yerleri,işyeri dışında açıkta başkalarını rahatsız edecek şekilde faaliyet göstermeleri MADDE :167-Oto yıkama ve parça yıkama işyerlerinde kanalizasyona atık su,yağlı kirli,çamurlu su bırakmak MADDE :168-Ana cadde ve kaldırımlar üzerinde odun kesmek MADDE :169-Mahalle aralarında yüksek sesle çalışan hızarla odun kesmek MADDE :170-Ana cadde üzerinde bulunan ev ve işyerleri odun ve kömür ihtiyaçlarını temin etmek için gece saat 20:00 den sonra getirilebilir; bu saatten önce odun ve kömür dökerek ana cadde ve kaldırımlar işgal edilemez. MADDE :171-Bulvar,cadde,yol ve kaldırımlara çöp dökmek MADDE :172-Yol,cadde ve kaldırımlar üzerinde ateş yakmak MADDE :173-Hava kirliliğine neden olacak yakıt yakmak MADDE :174-Şehir içinde sürü halinde hayvan gezdirmek MADDE :175-Çöp bidonları içindeki çöpleri tutuşturarak yakmak, 9.BÖLÜM MEZARLIKLAR MADDE :176-Sarhoşlar,dilenciler,seyyar satıcılar ve yanlarında velisi bulunmayan küçük çocukların mezarlığa girmeleri MADDE :177-Köpek, inek, koyun vb hayvanları mezarlığa sokmak ve otlatmak MADDE :178-Güneş battıktan sonra mezarlıklara izinsiz defin yapmak MADDE :179-Defin ruhsatı olmadan defin yapmak MADDE :180-Mezarlıklarda Belediyeden izin almadan tadil ve tamirat yapmak 11

12 10.BÖLÜM PAZAR YERLERİ MADDE :181-Belediyenin belirlediği yerden başka yerde durulmayacaktır. MADDE :182-Belediyenin pazarcı esnafına tahsis ettiği yerler kesinlikle başka birine devredilemez. MADDE :183-Pazar yerinde umumi temizliğe dikkat edilecek ve akşam gidilirken çöpler poşette toplanılarak bırakılacaktır. MADDE :184-Yer için kur a çeken pazarcı esnafı iş gömleği giyecek ve yakasında da belediyece verilecek kart takılı olacaktır. MADDE :185-Pazar yerinde genel ahlak kurallarına titizlikle uyulacaktır. MADDE :186-Ölçü,tartı aletleri damgalı ve mühürlü olacak faturası ise kontrollerde gösterilmek üzere satıcının yanında bulunacaktır. MADDE :187-Satışa sunulan malın etiketi üzerinde olacak faturası ise kontrollerde gösterilmek üzere satıcının yanında bulunacaktır. MADDE :188-Çizgilerle belirlenerek pazarcıların kullanımına tahsis edilen yerin dışına çıkılmayacaktır. MADDE :189-Tezgahta kesinlikle bozuk ve çürük mal bulundurulmayacaktır. MADDE :190-Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerlerin ve zamanların dışında pazar kurmak 11.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE :191-Dilencilik kat i surette Dilencilik yapanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. MADDE :192-Dükkan,ev sahipleri, veya kiracıları dükkan ve evlerinin önlerindeki yaya kaldırımlarını temiz tutacaklardır. MADDE :193-Belediyenin haberi olmaksızın sokaktan geçen hattan elektrik,su,telefon, kanalizasyon vs bağlantısı yapmak MADDE :194-Bütün işyerleri adreslerini bildirir levha bulundurmaları ve dükkan dışına asmaları zorunludur. MADDE :195-Bayrak Kanunu hükmüne aykırı bayrak asmak ve bayrak asılması gerektiği hallerde bayrak asmayanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. MADDE :196-Tüp satış yerlerinde kanunen belirlenen tüplerden fazla tüp bulundurulması 12

13 MADDE :197-İşyerleri Belediye Meclisince belirlenen açma ve kapama saatlerine uymak zorundadırlar. MADDE :198-Belediyenin izin verdiği yerlerden başka yerlerde her ne surette olursa olsun seyyar satıcılık yapmak MADDE :199-Dükkan ve binaların sokak yüzlerine konulan tente ve siperler kaldırımdan en az 220cm yükseklikte olacaktır.teneke, eski çuval ve yırtık malzemeyle tente yapmak MADDE :200-Belediyece konulmuş sokak levhaları ile bina numaralarını her ne suretle olursa kırmak, düşürmek,bozmak,kirletmek ve bunların yerlerini değiştirmek olsun; MADDE :201-İşyerleri, Belediyeye ait duyuru,afiş vb yayınları ücretsiz olarak istenilen süre sonuna kadar halkın görebileceği şekilde, müsait olan duvar ve camlarına asmaya zorunludur. MADDE :202-Bu Talimatnamede yazılmayan ancak; ihtiyaç duyulan hallerde benzeri hükümler uygulanır. 12.BÖLÜM YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME YÜRÜRLÜK: MADDE :203- Bundan önce Tarih ve 43 sayılı Belediye Meclis kararı Talimatname yürürlükten kaldırılmıştır. ile çıkarılan MADDE :204-Bu talimatname Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. YÜRÜTME : MADDE :205-Bu Talimatname hükümlerini Tokat Belediye Başkanı yürütür. Bu yönetmelik Tokat Belediye Meclisinin tarih ve 034 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. 13

14 T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi : Karar Sayısı : 022 Toplantı : Cuma Belediye Meclisimizin 03 Mayıs 2002 tarih Cuma Günü Saat: de Belediye Meclis Salonunda Yapmış olduğu Olağanüstü Toplantısında alınan karardır. Zabıta Müdürlüğünün tarih sayılı yazılarının Başkanlık Makamınca Meclis Genel Kuruluna yapılan havalesiyle müzakeresi sonucu; Zabıta Talimatnamesinin 197.maddesinin işyerlerinin Belediye encümenince belirlenen açma ve kapama saatlerine uymak zorundadırlar olarak değiştirilmesine, yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle alınan karardır. 14

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 11/04/2005 Kabul Sayısı: 38 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/06/2005 Tarihli Hakimiyet Gazetesinde Yayınlanmıştır. TARİFLER

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 1 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İETT nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında toplu

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen su ürünleri

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin verilen; kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı