MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ"

Transkript

1 MUGLA BELEDİYESİ Seyh Mahallesi Belediye Sokak MUGLA Phone : +90 (252) Fax : +90 (252) MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Ata Mahallesi Kabil Caddesi No: 140/A Çankaya /ANKARA Tel: (312) Faks: (312) ANKARA

2 MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI EKİM 2013 REVİZYON LOGU REVISION LOG Revizyon Numarası Revision Number Tarih Date Rapor Adı Report Title Hazırlayan(lar) Prepared by Teknik Kontrol Technical Control Kalite Kontrol Quality Control Şirket Müdürü Director Muğla Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Orçun YILDIZCA - Deniz ÇİÇEK Prof. Dr. Coşkun YURTERİ Form No: PJ-001/F02-R03

3 İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler Listesi Tabloların Listesi Kısaltmalar i i ii 1 Giriş Amaç ve Kapsam Alınacak Önlemler ve İzleme Planı Halkın Katılımı Toplantısı... 9 TABLOLARIN LİSTESİ Sayfa Tablo 1. Proje nin Muhtemel Çevresel Etkileri ve Etki Azaltıcı Önlemler... 2 Tablo 2. İzleme Planı... 6 Tablo 3. Deşarj Alanı Su Kalitesi/Miktarı İzleme Planı... 8 ŞEKİLLERİN LİSTESİ Sayfa Şekil 1. Halkın Katılımı Toplantısının İlan Metni... 9 Şekil 2. Halkın Katılımı Toplantısı Katılımcı Kayıtları...10 Şekil 3. Toplantıdan Fotoğraflar...12 Şekil 4. Halkın Katılımı Toplantısının İlan Metni...13 Şekil 5. Halkın Katılımı Toplantısı Katılımcı Kayıtları...14 i/ii

4 KISALTMALAR AAT ÇYP DB HKT İB STK Atıksu Arıtma Tesisi Dünya Bankası Halkın Katılımı Toplantısı İller Bankası Sivil Toplum Kuruluşu ii/ii

5 1 Giriş Dünya Bankası (DB) ve İller Bankası (İB) arasında imzalanan ikraz anlaşması kapsamında yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi nin gerçekleştirilmesi amacıyla DB tarafından İB ye kredi sağlanmıştır. Söz konusu kredi, özellikle, su, atıksu ve katı atık yönetimi hizmetleri başta olmak üzere daha iyi altyapı hizmetleri sunabilmeleri için seçilen belediyeler tarafından kullanılmaktadır. Muğla Belediyesi, İçme Suyu Şebekesi Rehabilitasyonu, Kanalizasyon şebekesi, Atıksuyun Deşarjı ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Yapım İşleri için kredi kullanma isteiğini İller Bankası na bildirmiştir. Bu Proje kapsamında, Muğla Merkez İlçe den toplanan atıksuların Hamursuz Tepe Mevkii nde inşa edilecek AAT yoluyla bertarafı sağlanacak, böylece yeraltı su kaynakları ve Gökova Körfezi nde oluşan kirliliğin azaltılması sağlanacaktır. Muğla Belediyesi tarafından inşa ettirilecek AAT nin 1. Kademesi 2022 yılı ihtiyaçlarına göre inşa edilecektir. Dolayısıyla, bu süredeki nüfus projeksiyonu ve bu nüfusa denk gelen su tüketimi üzerinden hesaplanan atıksu debilerine göre kademelendirilerek projelendirilmektedir. Tesis alanı, tesisin 2042 yılı nihai hedef kapasitesine uygun genişlemeye imkan verecek şekilde seçilmiştir. Deşarj alternatiflerinin teknik, çevresel ve ekonomik açılardan değerlendirilmesi sonucunda atıksuyun, gerekli zemin düzenlemelerinin yapılmasının ardından havza içindeki kum ocaklarında depolanması uygun bulunmuştur. Burada depolanan su, gerekli izinlerin alınmasının ardından ormanlık alanlar ve park alanlarında sulama suyu olarak kullanılacaktır. 2 Amaç ve Kapsam Önerilen Proje için hazırlanan ÇED Raporu kapsamında Proje nin inşaat ve işletme aşamalarında yürütülecek faaliyetlerden kaynaklanması muhtemelen çevresel etkiler ve bu etkilerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi için alınması gerekli önlemler değerlendirilmiştir. Söz konusu önlemler ile Proje nin çevresel performansının değerlendirilmesi için önerilen izleme programı hazırlanarak ÇED Raporu içerisinde yer alan nda sunulmuştur. Proje için hazırlanan ÇYP nin amaçları aşağıda sunulmaktadır: Proje nin inşaat ve işletme faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevresel sorunların belirlenmesi, Ulusal mevzuat ve DB kriterleri dikkate alınarak ilgili etki azaltıcı önlemlerin ortaya konması, Çevresel izleme programının önerilmesi, ve işletme aşamalarında çevre ile ilgili hususların takip edilmesi için gerekli kurumsal yapının oluşturulması, Yerel halk, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) Proje hakkında bilgilendirilmesi. 1/15

6 3 Alınacak Önlemler ve İzleme Planı Proje nin inşaat ve işletme aşamalarında alınacak önlemler Tablo 1 de verilmektedir. ve işletme aşamalarında yürütülecek olan farklı faaliyetlerden farklı çevresel etkiler kaynaklanacağı için bu etkilerin tespitine yönelik çevresel izleme çalışmalarının ayrı yapılması gerekmektedir. Çevresel izleme çalışmaları sırasında toplanan bilgiler ulusal mevzuata göre değerlendirilmelidir. Proje ye ait izleme planı Tablo 2 de verilmektedir. Ayrıca, deşarj alanındaki su kalitesinin ve miktarının izleme planı Tablo 3 te sunulmuştur. Aşama Çevresel Etki Kaynağı Tablo 1. Proje nin Muhtemel Çevresel Etkileri ve Etki Azaltıcı Önlemler Etki Azaltıcı Önlem Alınacak Önlemin Maliyeti Sorumlu Taraf Toz Çalışma alanları sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda sulanacak, hafriyat toprağı savurma yapılmadan doldurulup boşaltılacaktır. Asfalt kaplama olmayan yollarda hız sınırı 30 km/saat olarak düzenlenecek ve hafriyat yüklü kamyonların üzeri kapatılacaktır. Kırıcı mevcutsa toz azaltma sistemi kurulacaktır. İhale bedeline Hava emisyonu (ağır makinelerden çıkan egzoz gazları) Ağır makinelerin düzenli bakımı. Bu makinelerden çıkan gazın düzenli ölçümü, kontrolü ve kaydı yetkili enstitü tarafından yapılacaktır. İhale bedeline Gürültü ve titreşim (kazı ve sondaj çalışmaları) Yerel halk, çevrede geçici rahatsızlık yaratacak çalışmaların öncesinde uyarılacak ve iş makinelerinin bakımları düzenli olarak yapılacaktır. çalışmalarının, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne göre 07:00-19:00 (gündüz çalışma saatleri) saatleri arasında olması gerekmektedir. Ek maliyet yok Hafriyat Malzemesi Hafriyat malzemesi proje alanında toplanacak ve tamamı yeniden dolgu işlerinde kullanılacaktır. İhale bedeline Bitkisel üst toprak Bitkisel toprak kazı çalışmalarından önce sıyrılarak inşaat alanının uygun bir yerinde depolanarak inşaat sonrasında peyzaj amacıyla kullanılacaktır. İhale bedeline Evsel Katı Atık alanında oluşacak katı atıklardır. Atıklar proje sahasında kapalı taşıyıcılarda toplanacak ve BELEDİYE tarafından yetkili araçlar vasıtasıyla katı atık depolama alanlarına gönderilerek bertaraf edilecektir İhale bedeline 2/15

7 Aşama Çevresel Etki Kaynağı Etki Azaltıcı Önlem Alınacak Önlemin Maliyeti Sorumlu Taraf Tehlikeli Atık (floresan lamba, su/sıcaklık izolasyon malzemesi, atık yağ, atık piller ve akü bataryaları gibi.) Tehlikeli atıklar, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ÇŞB lisanslı bir firma tarafından toplanarak bertaraf edilecektir. İhale bedeline Evsel Atıksu Evsel atıksu, şantiye alanında fosseptik tanklarda toplanacak ve vidanjör aracılığıyla çekilip civardaki atıksu arıtma tesisine taşınacaktır. İhale bedeline Halk Sağlığı ve Güvenliği ta kullanılan kamyon sürücüleri 30 km/saatlik hız limitine uymalıdır. Ağır inşaatın yapılacağı tesisinin bulunduğu yerlere uyarı işaretleri yerleştirilmelidir. İhale bedeline Iş Sağlığı ve Güvenliği Suyun tabanda birikmesinin önlenmesi amacıyla pompalar ya da drenaj sistemi aracılığıyla çekilecek ve çekilen çamurlu su, toprağı çöktürüldükten sonra deşarj edilecektir.. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği nin ilgili maddeleri gereğince toprak çökmesini engellemek amacıyla bariyerler kullanılacaktır. (Yönetmeliğin 24. Maddesinde işin başladığı ilk üç gün içinde belirtilen kırma tekniklerine karşı, işçi sayısına göre kişisel koruyucu ekipman kullanmak gibi.) İhale bedeline Gürültü ve Titreşim Gürültü, bariyerler ve uygun izolasyon kullanılarak kaynağında minimuma indirgenecektir. Gerektiğinde işçilere çalışırken kullanmaları için uygun kulaklıklar sağlanacaktır. giderlerine (işletmenin deneme sürecinde) ve Belediye Evsel Katı Atık Atıklar, proje alanında kapalı taşıyıcılarda muhafaza edilecek ve BELEDİYE tarafından bertaraf edilecektir. giderlerine (işletmenin deneme sürecinde) ve Belediye 3/15

8 Aşama Çevresel Etki Kaynağı Etki Azaltıcı Önlem Alınacak Önlemin Maliyeti Sorumlu Taraf Fazla çamur, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak analiz edilerek, uygunluğu tespit edildiği takdirde tarımda gübre olarak kullanılacaktır. Uygun değilse ve tehlikeli atık kapsamının dışında ise katı atık deşarj alanına deşarj edilecektir Fazla Çamur Eğer gübre olmaya elverişli olmayan bir tehlikeli atık kapsamında ise ÇŞB tarafından lisanslı bir firma aracılığıyla Türkiye nin herhangi bir yerindeki lisanslı tehlikeli atık depo alanına yahut IZAYDAŞ a ait tehlikeli atık depolama alanına gönderilecektir. Muğla ilinde böyle bir alan yahut yetkili firma bulunmamaktadır. Lisanslı toplama ve taşıma, en yakın iller olan İzmir veya Manisa dan, ya da diğer civar illerden herhangi birinden bir firma görevlendirilerek sağlanabilir. Aynı şekilde, tehlikeli atık toplama alanı İzmir de mevcuttur. giderlerine (işletmenin deneme sürecinde) ve Belediye Tehlikeli Atık (florasan lamba, su/sıcaklık izolasyon malzemesi, atık yağ, atık piller ve akü bataryaları gibi.) Tehlikeli atıklar, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ÇŞB tarafından lisanslı bir firma aracılığıyla Türkiye nin herhangi bir yerindeki yetkili bir tehlikeli atık depo alanına veya İZAYDAŞ a ait tehlikeli atık depolama alanına gönderilecektir. Muğla ilinde böyle bir alan veya yetkili şirket bulunmamaktadır. Sertifikalı toplama ve taşıma, en yakın iller olan İzmir veya Manisa dan, ya da diğer civar illerden herhangi birinden bir firma görevlendirilerek sağlanabilir. Aynı şekilde, tehlikeli atık toplama alanı İzmir de mevcuttur. giderlerine (işletmenin deneme sürecinde) ve Belediye Evsel Atıksu Evsel atıksu direkt olarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre atıksu arıtma tesisine gönderilecektir. giderlerine (işletmenin deneme sürecinde) ve Belediye Koku Kokunun üretildiği binanın üstü kapatılacaktır. Minimum saatlik hava dolaşımı derecesi bu binalar için 6 olacaktır. Düşük hava dolaşımı derecesine sahip olan koku problem yaratan binalar sülfat geçirimsiz betondan inşa edilecektir. giderlerine (işletmenin deneme sürecinde) ve Belediye İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği nin ilgili maddeleri gereğince, kanalizasyon ve su temini sistemlerinin bakımı sırasındaki kazaları önlemek amacıyla, tarafından kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanıp acil durum planı hazırlanmalı ve işin başlangıcında BELEDİYE tarafından onaylanmalıdır. giderlerine (işletmenin deneme sürecinde) ve Belediye Tehlikeli materyal Klor, tesisin içindeki bir binada toplanacaktır. Bu bina uygun şekilde havalandırılacaktır. Binaya ayrıca duş yerleştirilecektir. giderlerine (işletmenin deneme sürecinde) ve Belediye 4/15

9 Aşama Çevresel Etki Kaynağı Etki Azaltıcı Önlem Alınacak Önlemin Maliyeti Sorumlu Taraf Arıtılmış Atıksuyun Boşaltılması Atıksu, yönetmeliğe uygun şekilde arıtılacak ve klorlama uygulanacaktır. kontratına dir. (işletmenin deneme sürecinde) ve Belediye Yeraltı Suyu Kalitesi Atıksu, yönetmeliğe uygun şekilde arıtılacak ve yeraltı suyu periyodik olarak gözlemlenecektir. Belediye bütçesinden. Belediye Sağlık ve Güvenlik Deşarj alanı çitle çevrilecek ve gereken önlemler alınacaktır. Belediye bütçesinden. Belediye yi Durdurma Boşaltma Alanının terk edilmesi faaliyeti olmayacağından dolayı burada bir tedbir alınmasına gerek duyulmamıştır. - Belediye 5/15

10 Tablo 2. İzleme Planı Aşama Ne izlenecek? Nerede izlenecek? Nasıl İzlenecek/hangi ekipman kullanılacak? Ne zaman izlenecek? İzleme sıklığı nedir? İzleme maliyeti İzleme Sorumlusu Toz En yakın hassas alıcı ( En yakın evin arka bahçesi gibi) Saha gözlemi Proje personeli tarafından günlük incelenen rutin kontrol Maliyet uygulaması yok. Ağır makinelerden çıkan hava emisyonları Gürültü ve Titreşim (Kazı ve sondaj işleri) Hafriyat ve inşaat atıkları bertaraf metodu Tarıma elverişti üst toprak koşulları (toplama yüksekliğimaksimum 1.5 m ve yığının üstünü örtme) atığı bertaraf metodu Evsel katı atık bertaraf yöntemi Ağır mekanizma En yakın hassas alıcı Kazı ve hafriyat ve inşaat atıkları depolama alanları Hafriyat ve depo alanları ve depo alanları ve toplama alanları izninin geçerliliğinin kontrolü Kalibre edilmiş bir gürültü ölçüm cihazı ile Saha gözlemleri ve hafriyat ve inşaat atıklarının Belediye tarafından belirlenen alanlara bu atıkları taşıma iznine sahip kişi ve kuruluşlarca taşındığına dair belgelerin incelenmesi Depo alanı ve depo metodlarının gözlemleri Depo alanı ve depo metodlarının gözlemleri Depo alanında, evsel katı atıkların Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olup olmadığının kontrolü. Makinelerin Proje sahasında bulunmasına olanak sağlandığında Aylık ve özellikle gürültüyü artırıcı aktivitenin yapıldığı sırada (halkın şikayet durumuna göre ölçüm sıklığı artırılır.) Gürültü artırıcı yeni bir tesis durumunda ya da inşaat işleri gerekli izinler alındıktan sonra gece uygulanacağı zaman, ölçümler tekrarlanır. personeli tarafından günlük olarak personeli tarafından günlük olarak personeli tarafından günlük olarak Evsel katı atığın uygun toplanması ve biriktirilmesine ilişkin günlük kontrol İhale bedeline İhale bedeline Maliyet uygulaması yok. Maliyet uygulaması yok. Maliyet uygulaması yok. işleri bölümünde mevcuttur 6/15

11 Aşama Ne izlenecek? Tehlikeli atık boşaltma yöntemi Nerede izlenecek? ve toplama alanları Evsel atıksu bertaraf şekli Fosseptik tank Halk sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler İş sağlığı ve güvenliği önlemleri Gürültü ve titreşim Evsel katı atık bertaraf yöntemi Fazla çamur Kazı ve toplama alanları alanı Civardaki en yakın hassas alıcı ve bakım alanları Arıtma tesisi ve fazla çamur depolama alanı (çamur tehlikeli değilse katı atık depolama alanına gönderilecek, aksi halde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre arıtılacaktır.) Nasıl İzlenecek/hangi ekipman kullanılacak? Depo alanında, evsel katı atıkların Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olup olmadığının kontrolü. Fosseptik tanklardaki atıksu seviyelerinin takip edilmesi Saha gözlemleri Önlemlerin uygulanmasına dair saha gözlemi Kalibre edilmiş bir gürültü ölçüm cihazı ile Biriktirme alanında, evsel katı atıkların Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olup olmadığının incelenmesi. Çamur depolama prosedürlerinin ve tesisin saha izlemesi (tehlikeli olmayan) Eğer tehlikeli ise (çamurun temel analizinde belirlendiği üzere Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca) çamur depolama yöntemleri ve çamur depolama alanının gözlemlenmesi Ne zaman izlenecek? İzleme sıklığı nedir? Evsel katı atığın uygun toplanması ve biriktirilmesine ilişkin günlük kontrol personeli tarafından günlük olarak personeli tarafından günlük olarak personeli tarafından günlük olarak ve üç ayda bir çevre danışmanının incelemesi. Aylık ölçümler (halkın şikayetlerine bağlı olarak ölçüm frekansı artırılabilir.) Üretilen katı atığın günlük kaydının tutulması ve aylık değerlendirilmesi. Yılda bir kez (tehlikesiz ise) Yılda iki kez (tehlikeli ise) İzleme maliyeti işleri bölümünde mevcuttur Maliyet uygulaması yok. Maliyet uygulaması yok. İhale bedeline giderlerine giderlerine giderlerine İzleme Sorumlusu BELEDİYE BELEDİYE BELEDİYE Tehlikeli atık bertaraf yöntemi ve depo alanları Tehlikeli atık bertaraf yöntemlerinin sahada izlemesi Üretilen katı atığın günlük kaydının tutulması ve aylık değerlendirilmesi. Sistemin yıllık incelemesi. giderlerine BELEDİYE Evsel atıksu deşarj yöntemi AAT ye giden bağlantı boruları Borunun uygun bağlandığını kontrol etmek amaçlı saha gözlemleri Bir kez Maliyet uygulaması yok. BELEDİYE 7/15

12 Aşama Ne izlenecek? Koku İş sağlığı ve güvenliği önlemleri Nerede izlenecek? Koku üretimi beklenen binalar alanları Nasıl İzlenecek/hangi ekipman kullanılacak? Saha gözlemleri Personel tarafından kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlarının sahada gözlemi Ne zaman izlenecek? İzleme sıklığı nedir? personeli tarafından günlük olarak personeli tarafından günlük olarak, üç ayda bir çevre danışmanının incelemesi ile. İzleme maliyeti Maliyet uygulaması yok. giderlerine İzleme Sorumlusu BELEDİYE BELEDİYE VE Çevre Danışmanı Tablo 3. Deşarj Alanı Su Kalitesi/Miktarı İzleme Planı İZLEME PLANI No. Aktivite Sorumlu AAT deki çıkış suyu analizi Muğla Bel. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 Deşarj alanındaki su seviyesi gözlemi Muğla Bel. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 5 gözlem kuyusundaki su kalitesi analizi Muğla Bel. X X X X X X X X X X X X X 4 5 gözlem kuyusundaki su seviyesi analizi Muğla Bel. X X X X X X X X X X X X 8/15

13 4 Halkın Katılımı Toplantısı Proje için Belediye tarafından düzenlenen Halkın Katılımı Toplantısı na yerel halk, Belediye ve yerel Sivil Toplum Kuruluşları (STK) katılmıştır. Bu toplantının amacı, paydaşları Proje den kaynaklanacak olası çevresel etkiler, alınacak önlemler hakkında bilgilendirmek ve katılımcıların görüş ve önerilerini almaktır. Toplantının tarih ve yeri yerel bir gazete ilan edilmiştir. İlan metni Şekil 1 de sunulmuştur. Hamle Gazetesi (3 Eylül, 2007) Şekil 1. Halkın Katılımı Toplantısının İlan Metni İlan metninden görüleceği üzere, toplantı Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Toplantı Salonu nda 10 Eylül 2007 tarihinde saat 14:00 te gerçekleşmiştir. Toplantı katılımcılarının listesi Şekil 2 de, toplantıya ilişkin fotoğraflar ise Şekil 3 te verilmektedir. 9/15

14 Şekil 2. Halkın Katılımı Toplantısı Katılımcı Kayıtları 10/15

15 Şekil 2. Halkın Katılımı Toplantısı Katılımcı Kayıtları (Devam) 11/15

16 Şekil 3. Toplantıdan Fotoğraflar Toplantıda, kanalizasyon sistemi, mevcut su temin ağının iyileştirilmesi ve atıksu arıtma tesisi hakkında bilgiler verildi. Toplantının sonunda katılımcıların Proje hakkındaki görüşleri alındı. Toplantının olumlu bir ortamı olduğu söylenmekle birlikte katılımcıların Proje nin gerçekleşmesini desteklediği görülmüştür. Katılımcı sayısının artarak bu toplantıların tekrarlanması önerisinde bulunulmuştur. 12/15

17 aşamasının ikinci Halkın Katılımı Toplantısı 17 Haziran 2008 tarihinde saat 14:00 te tekrar Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Toplantı Salonu nda yapılmıştır. Toplantının yeri ve zamanı yerel bir gazetede ilan edilmiştir (bkz. Şekil 4). Devrim Gazetesi (13 Haziran, 2008) Şekil 4. Halkın Katılımı Toplantısının İlan Metni İkinci toplantıya ait katılımcı listesi Şekil 5 te verilmektedir. 13/15

18 Şekil 5. Halkın Katılımı Toplantısı Katılımcı Kayıtları 14/15

19 Şekil 5. Halkın Katılımı Toplantısı Katılımcı Kayıtları (Devam) Toplantının başlangıcında Proje nin yüklenici firmasından Temelsu nun bir temsilcisi, katılımcıları Proje hakkında bilgilendirdi. Daha sonra, Proje nin çevresel etkileri ve değerlendirme çalışmalarına ait bilgilendirmeleri DOKAY temsilcisi gerçekleştirmiştir. 15/15

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ümraniye GIS TM-Dudullu TM Yeraltı Kablosu ÇEVRE YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye Elektrik

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352) 222 4696 KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ ÇED

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352)

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI Zorlu Plaza, 34310 Avcılar İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: + 90 (212) 456-2300 Faks: +90 (212) 422-0099 www.zorlu.com.tr EK - A BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE

Detaylı

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 154 kv YAKUPLU GIS TM (GAZ İZOLELİ SİSTEM

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814

İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814 İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814 PROJE SAHİBİ Proje Sahibinin Adı : TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Adresi : İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler 06100/ANKARA Telefonu : 0 312 215 98

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013 İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet Ekim 2013 ELC GROUP Consulting and Engineering Inc. Kavacık Mah. Şehit Mustafa Yazıcı Sok. No:20 Kavacık/ İstanbul TURKEY Tel: +90 216 465

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

ES-1. İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti. Temmuz, 2015 ANKARA

ES-1. İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti. Temmuz, 2015 ANKARA ES-1 İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti Temmuz, 2015 ANKARA ES-2 KISALTMALAR % Yüzde BOTAS Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi ÇED

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. VİTRİFİYE(SERAMİK) ÜRETİM TESİSİ Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kayseri Serbest Bölgesi, 17. Cadde, No:13, 6478 Ada, 1 No lu Parsel ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK

Detaylı