Fon Kuruluşları Üzerine Bir Araştırma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fon Kuruluşları Üzerine Bir Araştırma"

Transkript

1 Fon Kuruluşları Üzerine Bir Araştırma

2 Fon Kuruluşları Üzerine Bir Araştırma

3 Fon Kuruluşları Üzerine Bir Araştırma ISBN: SOGEP Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi İstiklal Caddesi, Bekar Sokak, 7/6, Beyoğlu, İstanbul Tel/Faks: Basım Tarihi: 2009 Yazan: Ceren İşat Editör: Aysun Sayın Redaksiyon: Gürçim Yılmaz Baskı ve Cilt: Tetra İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Sait Kuran İş Merkezi, No: 145/5, Şişli, İstanbul Tel: Faks:

4 İçindekiler Giriş 2 Neden böyle bir araştırma? 3 Araştırmayı nasıl yaptık? 6 Araştırma sırasındaki zorluklarımız Bulgular 10 Genel durum 11 Değişen oranlar 13 Değişik duruşlar 15 Fonlama biçimleri 16 Sürdürülebilirlik 19 Sonuç 22 Paranın akışı politik bir meseledir 8 23 Notlar ve kaynaklar 26

5

6 giriş

7 Giriş Neden böyle bir araştırma? Kadınlar, sorunları tanımlamak ve görünür kılmak, çözüm yolları üretmek ve çözüme katkı sunmak amacıyla yıllardır bir araya geliyor ve örgütlenmeler, kurumlar oluşturuyor. Bütün bunlar, ne kadar uzak kalınmaya çalışılsa da yaşadığımız sistem içinde az veya çok, dolaylı veya doğrudan para akışı gerektiriyor. Kadınların örgütlenmeleri, kendi gündemlerindeki işleri teker teker gerçekleştiriyor ancak gündeme eklenen yeni meselelerle bu liste azalmak yerine uzamaya devam ediyor. Çözülmesi gereken pek çok sorun kadınların gündemindeyken ve her geçen gün bu sorunlara yenileri eklenirken kadınlara ve kadın sorunlarının çözümlerine akan mali kaynaklar da artıyor mu? 2005 yılında kadın fonlarının kadın örgütlerine aktardığı kaynak 15 milyon dolar. Bununla birlikte Amnesty International, 2004 yılında tek başına 234 milyon dolar kaynak yaratmış 1. Aynı yıl, Greenpeace 203 milyon dolar kaynak yaratmış. Sadece bu iki örnek bile, kadınlara aktarılan kaynağın yetersiz olduğunu göstermeye yeterli. Ancak, AWID (Association for Women s Rights in Development) tarafından dünya çapında gerçekleştirilen araştırmanın bulgularına göre, dünyadaki en büyük uluslararası Hristiyan kalkınma kuruluşu olan World Vision isimli kuruluşun 2005 yılındaki geliri yaklaşık olarak 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş 2. Gündeminde kadınları ilgilendiren meseleler olan doğum kontrolü ve kürtaj gibi konuların asla yer almadığı bir kuruluşun yıllık bütçesi, sadece kadın örgütlenmelerine akan paranın azlığını değil, başka kurumlara akan paranın 3

8 Giriş çokluğunun kadınların gündemine yapacağı olumsuz etkilerin de kaynak akışı meselesinin bir parçası olduğunu gösteriyor. SOGEP, Türkiye de kadın örgütlenmelerinin ihtiyaçlarını tartışmaya açmak amacıyla 2008 yılında bir araştırma yürüttü. Söz konusu araştırma kapsamında 49 kadın örgütü temsilcisi ve aktivistle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmeler sırasında ortaya konulan sorun ve ihtiyaçlar, taslak bir raporda sınıflandırıldı ve bu taslak rapor kadın örgütlerinin temsilcileriyle İstanbul, Ankara ve Diyarbakır da yapılan bölgesel toplantılarla tartışmaya açıldı. Bu araştırmanın ortaya koyduğu en önemli ihtiyaçlardan biri de kaynak ihtiyacıydı. Dile getirilen sorunların birçoğu ağır vergi yükleri, insan kaynağı sıkıntısı, uzun dönemli stratejiler oluşturamama/ uygulayamama finansal kaynakların kıtlığıyla doğrudan veya dolaylı biçimde ilişkiliydi. Söz konusu araştırma, ilgili soruya yanıt veren 41 kadın örgütünün 36 tanesinin yıllık bütçesinin 50 bin dolardan az olduğunu gösterdi. Araştırma kapsamında ortaya çıkan başka bir nokta da, kadın örgütlenmelerinin ihtiyaç duydukları parayı sağlama konusunda en önemli aktörün fon kuruluşları olmasıydı. İlgili soruya yanıt veren 41 kadın örgütünün 27 tanesinin temel fon kaynağı fon kuruluşlarıydı. Bununla birlikte, fon kuruluşlarıyla çalışma açısından birçok sorun da dile getirilmişti. Mali kaynaklar açısından en önemli aktörlerden biri, bir yandan da harekete yabancı olan/görülen aktörlerdi. 4

9 Giriş Söz konusu araştırmanın kadın örgütlenmelerinin finansal sorunlarına ve fon kuruluşlarıyla ilişkilerine dair özet bulguları şu şekilde: Fon kuruluşlarıyla çalışmak özellikle bağımsızlık konusunda birçok kadın örgütlenmesi için soru işaretleri uyandırıyor. Kadın örgütlenmeleri ağırlıklı olarak idari giderler için kaynağa ihtiyaç duyarken fon kuruluşları daha çok faaliyetleri fonlama yoluna gidiyor. Fon kuruluşlarının gündemi ile kadın örgütlenmelerinin gündemi mevcut fonların etkin kullanımı açısından yeteri kadar örtüşmüyor. Fon kuruluşlarının kendilerinden talep edilen bütçenin tamamı yerine belirli bir yüzdesini fonlamayı tercih etmesi kadın örgütleri açısından ilave fon yaratma, aynı iş için birden fazla raporlama yapma gibi ekstra iş yükü yaratıyor. Fon kuruluşları proje temelli, kısa dönemli fonlar sağlama yolunu tercih ederken, kadın örgütlenmeleri stratejik ve uzun dönemli hareket edebilmek için uzun dönemli fonlara ihtiyaç duyuyor. Bu veriler ışığında, fon kuruluşlarıyla kadın örgütlenmeleri arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin sorunlu/ birbirine yabancı noktalarını tartışmaya açabilmek için bir de meselenin fon kuruluşları tarafına bakan bir araştırma planladık. Kaynakların hangi konulara aktığı, kadınlar tarafından ne kadar ulaşılabilir ve kullanılabilir olduğu politik bir mesele. Paranın akışı izlenmeli ve bu akışa kadınlar lehine 5

10 Giriş müdahale edilmeli. Türkiye gibi devlet bütçesinden sivil toplum örgütlerine kaynak aktarılmadığı, geleneksel fon kaynaklarının geleneklerin yarattığı olumsuz algı ve uygulamaları değiştirmeye çalışan kadın örgütlenmeleri tarafından ulaşılabilir olmadığı bir ülkede, en önemli fon kaynakları olan donör kuruluşların fon verme stratejilerinin ve yöntemlerinin tartışmaya açılması ve kadınların ihtiyaçlarına daha etkin cevap verebilir hale getirilmesi oldukça önemli. Araştırmayı nasıl yaptık? Araştırma kapsamında Türkiye deki kadın örgütlenmelerine fon veren kuruluşlar arasından, farklı çalışma biçimlerine sahip fon kuruluşlarını içermeye dikkat ederek küçük bir örneklem grup oluşturduk. Bu örneklem grup, Türkiye deki kadın örgütlenmelerine fon veren tüm kuruluşların tam bir örnek grubunu oluşturmuyordu, zira örneklem grubu belirlerken en temel kısıtlılıklarımızdan birisi ulaşılabilirlikti. Ulaşabileceğimiz fon kuruluşları arasından farklı yöntemlerle çalışanları içerecek bir liste hazırladık. Bu bağlamda, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Chrest Vakfı, Sabancı Vakfı, Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Hollanda Konsolosluğu Matra-Cup Programı, Hollanda Konsolosluğu İnsan Hakları Hibe Programı, İsveç Konsolosluğu, Açık Toplum Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İsveç Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası Küçük Hibeler Programı, National Endowment for Democracy kuruluşları ile bir-bir buçuk saat arası süren yarı yapılandırılmış görüşmeler yaptık. Görüşme yaptığımız 6

11 Giriş kuruluşlardan Türkiye de temsilcisi/ofisi bulunmayan National Endowment for Democracy ile araştırmaya başlarken görüşme yapmayı hedeflememiş olmamıza rağmen Türkiye ziyaretlerini fırsat olarak görüp onlarla da görüşme gerçekleştirdik. Bununla birlikte, kadın örgütlenmeleri ile yaptığımız görüşmelerde, fon kuruluşları ile kadın örgütleri arasındaki ilişki ve çalışma prosedürlerine ilişkin ortaya çıkan sorunlar bağlamında bir de soru formu oluşturduk. Görüşme yaptığımız kuruluşlara uygulamaya çalıştığımız soru formları üzerinden Türkiye de kadın örgütlerine akan paranın miktarını ve yapısını ortaya koyacak sayısal veriler elde etmeye çalıştık. Bu bağlamda, soru formlarının içerdiği sorular şunlardı: 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kaç kadın örgütüne fon sağladınız? 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kadın örgütlerine sağladığınız fonların yıllık toplamı ne kadar? 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Türkiye deki kurumlara her yıl toplam ne kadar fon verdiniz? 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kadın örgütlerine sağladığınız fonların alanlara göre dağılımı yıllık olarak nasıl? Projelerin hangi bütçe kalemleri için fon sağlıyorsunuz, hangileri için sağlamıyorsunuz? 2006, 2007 ve 2008 yıllarında fonladığınız bütçe kalemlerinin dağılımı nasıl? İdari giderler, insan kaynağı giderleri, faaliyet giderleri, izleme değerlendirme giderleri gibi kalemlerin her birine projeler kapsamında her yıl toplam ne kadar fon sağlamış oldunuz? 7

12 Giriş Görüşmeler ve soru formlarına ek olarak, AWID tarafından düzenlenen Power of Movements isimli foruma da katıldık ve kadın örgütlenmelerine aktarılan kaynaklara ilişkin küresel ölçekte gerçekleştirilen tartışmaları yakından izledik. Araştırma sırasındaki zorluklarımız Yukarıda belirttiğimiz gibi, en temel kısıtlılığımız Türkiye deki kadın örgütlenmelerine fon sağlayan kuruluşlardan sadece ulaşabildiklerimiz üzerinden araştırmayı yapmamız oldu. Bu nedenle, konuya ilişkin tüm veriler ve Türkiye deki kadın örgütlenmelerine akan fonlara ilişkin genel görüntü bu araştırma ile ulaşabileceğimiz bir sonuç olmadı. verilerin hazır olmaması oldu. Söz konusu verileri, üç yıllık bütçeleri ve fonladıkları projelerin bütçe kalemleri üzerinde çalışıp araştırmamız için sağlayan bazı fon kuruluşları oldu. Fon kuruluşlarının ellerindeki bütçe rakamlarına, biz sormadan önce bizim sorduğumuz şekilde bakmamış olmaları ulaştığımız ve aşağıda tartışacağımız temel bulgularımızdan biri oldu. Bunun yanı sıra, donör kuruluşlar tarafından bize ulaştırılan verilerin büyük kısmının karşılaştırılabilir olmaması, fon kuruluşlarının çok farklı duruş noktaları olduğunu ve bunun da tartışılması gerektiğini gösterdi. İkinci kısıtlılığımız, ulaşabildiğimiz fon kuruluşlarında aradığımız 8

13

14 bulgular

15 Bulgular Genel durum Konuyla ilgili veri sağlayan kuruluşların 2008 yılı içinde kadın örgütlenmelerine ve kadın-erkek eşitliği konusuna aktardıkları fonların genel bütçelerine oranına baktığımızda aşağıdaki tablo ortaya çıkıyor: Heinrich Böll Stiftung %8. Açık Toplum Enstitüsü % 15,16. Hollanda Konsolosluğu % 28,53. Friedrich Ebert Stiftung % Chrest Vakfı %41, arasındaki değişime ve toplam bütçe içindeki yerine baktığımızda ise oranlar arasında büyük diyebileceğimiz oynamalar görüyoruz. Örneğin; Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği nin toplam bütçesi 2008 yılında 2006 yılına göre %58,7 oranında artmışken, kadın örgütlenmelerine ve kadınerkek eşitliği konusuna sağlanan fon toplamı % 17 den %8 e düşmüş. Bize veri sağlayan kuruluşlar arasında, bütçesinin en büyük kısmını kadın örgütlenmelerine ve kadın-erkek eşitliğine aktaran kurum olan Chrest Vakfı nın sağladığı toplam fon oranı 2008 yılında 2006 yılına göre %2,73 oranında artmışken, kadın örgütlenmelerine ve kadın-erkek eşitliği konusuna aktardığı kaynak 2006 yılına göre %14,76 azalmış. Hollanda Konsolosluğu nun Matra-Cup programına ayrılan genel bütçe yılları arasında sadece %11,11 oranında artmışken, kadın örgütlenmelerine ve kadın-erkek eşitliği konusuna 11

16 Bulgular sağladığı bütçe %132 oranında artış göstermiş. Açık Toplum Enstitüsü nün sağladığı toplam fon tutarı söz konusu yıllar arasında %5,29 azalmış, ancak kadın örgütlenmelerine ve kadınerkek eşitliği konusuna aktardığı kaynak %87.2 oranında artış göstermiş. Artışa rağmen, bize veri sağlayan kurumlar arasında en büyük bütçeye sahip kuruluş olan Açık Toplum Enstitüsü nün kadın örgütlenmelerine ve kadınerkek eşitliğine sağladığı kaynak, toplam bütçesinin içinde halen %15,16 gibi az bir orana tekabül ediyor. Yukarıdaki veriler, donör kuruluşlar tarafından kadın örgütlenmelerine ve kadın-erkek eşitliği konusuna sağlanan kaynakların, toplam mevcut kaynaklarla karşılaştırıldığında az olduğunu gözler önüne seriyor. Bununla birlikte, söz konusu veriler ışığında üç önemli sorunun ortaya çıktığını düşünüyoruz: Fon kuruluşlarının kadın örgütlenmelerine ve kadınerkek eşitliği konusuna sağladığı fonların oranı neden her yıl büyük değişiklikler gösteriyor? Kuruluşların toplam bütçelerindeki artış ve azalışlar neden eşit oranlarda kadın örgütlenmelerine ve kadın-erkek eşitliği konularına sağlanan fonlara yansımıyor? Kadın örgütlenmelerine fon sağlamak ile kadın-erkek eşitliği konularına fon sağlamak arasında fark yok mudur? 12

17 Bulgular Değişen oranlar Bize veri sağlayan fon kuruluşlarının yılları arasında kadın örgütlenmelerine sağladıkları fonların oranına baktığımızda farklılaşmalarla karşılaşıyoruz. Bazı fon kuruluşlarının kadın örgütlenmelerine ve kadınerkek eşitliğine aktardıkları fon artarken, bazılarınınki bu süreç içinde azalmış. Yukarıdaki veriler, söz konusu bu artışın/azalışın genel bütçelerinde meydana gelen değişikliklere paralel olmadığını gösteriyor. Toplam bütçesi arttığı halde kadın örgütlenmelerine ve kadınerkek eşitliği konusuna sağladığı fonların toplamı azalan veya bunun tam tersi geçerli olan kuruluşlar söz konusu. Bu durum, kadın örgütlenmelerine ve kadınerkek eşitliğine ayrılan toplam miktarların stratejik ve planlı olmaktan çok rastgele olduğunu gösteriyor. Yaptığımız görüşmeler de bunu destekler nitelikte. Görüşmelerde ortaya çıkan nokta, söz konusu artış veya azalışın planlı olmaktan çok fon kuruluşlarına giden proje önerileri doğrultusundan olduğunu gösteriyor. Bilinirlik ve Erişilebilirlik Fon kuruluşlarına kadın örgütlerinden her yıl ne kadar çok proje teklifi gider ve kabul edilirse, kadın örgütlenmelerine sağlanan fon da o kadar çok olabiliyor. Bunun tam tersi de geçerli. Bir açıdan bakıldığında, elbette fon kuruluşlarının kendilerinden talep edilmediği halde kadın örgütlenmelerine belirli bir miktar fon ayırması ve bunu dağıtması mümkün görünmüyor. Ancak, kadın örgütlenmelerinden fon kuruluşlarına giden proje tekliflerinin, fon kuruluşlarının bütçelerinin 13

18 Bulgular yukarıda örnekleri verildiği üzere oldukça az bir kısmını kapsayabiliyor olması da fon kuruluşlarının kadın örgütlenmeleri tarafından ne kadar bilinir ve kadın örgütlenmelerinin erişimine ne kadar açık olduğuyla ilişkili bir mesele de barındırıyor. Görüşme yaptığımız fon kuruluşlarının kadın örgütleri tarafından bilinir olmak için web sayfaları üzerinden bilgi yaymak haricinde herhangi bir faaliyetinin olmadığını gördük. Bu da fon sağladıkları kadın örgütlenmelerinin daha çok büyük kentlerdeki, bilinir kadın örgütlenmeleri olmasıyla sonuçlanıyor. Bunun yanında, fon kuruluşlarının kadın örgütlerince ulaşılabilir olmasının önünde dil konusunun önemli bir bariyer olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Bizim örneklem gurubumuzda da yer alan bazı fon kuruluşlarına sunulan proje tekliflerinin İngilizce olması zorunluluğu pek çok kadın örgütünü, özellikle taban örgütlenmelerini süreçten dışlıyor. Bunun sonucu ise fon kuruluşlarına giden az sayıda proje başvurusu ve daha az sayıda desteklenen kadın örgütlenmesi. Stratejik Fonlama Oranların daha çok rastgele değişiyor olmasının ortaya koyduğu başka bir konu da donörlerin fonlama stratejilerinin yeterli düzeyde yerleşmemiş olması olarak açıklanabilir. Yıldan yıla değişen, değişirken de toplam bütçedeki değişikliklerle uyumlu gitmeyen kadın örgütlenmelerine ve kadın erkek-eşitliği konusuna sağlanan fon toplamı, söz konusu fonlamanın belirli bir planlama çerçevesinde gitmediğini gösteriyor. Kadın örgütlenmelerinin ihtiyaçlarını ortaya koymak 14

19 Bulgular için yaptığımız araştırmaya başlarken, Türkiye deki kadın hareketlerinin ortak bir stratejisi neden olamıyor? temel sorumuzdu. Bu stratejinin eksikliğinde etkisi olan önemli bir faktör de kadın örgütlenmelerinin kaynaklara ulaşımının yetersiz olmasıydı. Ancak, fon kaynaklarına baktığımızda söz konusu strateji eksikliğinin onlar için de geçerli olan sorunlardan biri olduğunu gördük. Değişik duruşlar Araştırma sırasında, fon kuruluşlarına kadın örgütlenmelerine sağladıkları fon tutarlarını sorduk. Bazı fon kuruluşlarının bu soruya verecekleri bir yanıt yoktu, çünkü aslında kadın örgütlenmelerini değil, Türkiye nin Avrupa Birliği ne üyeliği gibi başka konuları destekliyorlardı. Yanıt alabildiğimiz durumlarda ise aldığımız yanıtların çoğu kadın örgütlenmelerine ve kadın-erkek eşitliği konusuna sağlanan toplam fon tutarları oldu. Bu da, fon kuruluşları arasında neyi fonladıklarına ilişkin duruş farklılıkları olduğunu gösteriyor. Elbette kadınerkek eşitliği konusunun ve kadınların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların desteklenmesi çok önemli, ancak bu tür çalışmalara sağlanan fonlar her zaman için kadın örgütlerine sağlanmış olmuyor. Gerçek ve kalıcı değişimi yaratacak olan, farklı yerlerde yapılan küçük ölçekli çalışmaların etkisini bir araya getirip değişime yol açacak olan toplumsal hareketlerin kendisidir. Bu açıdan bakıyor ve kadın örgütlenmelerinin mali açıdan desteklenmesinin sadece belirli ve sınırlı süreli 15

20 Bulgular işlerin desteklenmesi değil, hareketin desteklenmesi olarak algılanması gerektiğini düşünüyoruz. Kadın hareketinin desteklenmesi yönünde bir algının geliştirilmesi, kadın örgütlenmelerinin fon kuruluşlarına ilişkin belirledikleri sorunların çözümünde de önemli bir aşama olacaktır, zira kadın örgütlenmelerinin ihtiyaç analizi raporunun detaylı biçimde ortaya koyduğu, yukarıda Neden böyle bir araştırma? başlığı altında da özetlenen meseleler fon kuruluşlarının duruş noktasıyla yakından ilişkili. Kısaca, fon kuruluşlarının nasıl fonladıklarını neyi fonladıkları belirliyor. Fonlama biçimleri Kadın örgütlenmeleri açısından donör kuruluşların fonlama biçimlerine ilişkin en temel sorun, daha çok faaliyet fonlamaya yönelik olmaları. Fon kuruluşları tarafından sağlanan hibelerin büyük çoğunluğu kadın örgütlenmelerinin gerçekleştireceği faaliyetlerin masraflarına yönelik oluyor. İnsan kaynakları ve idari giderler için kadın örgütlenmelerine sağlanan fonlar ise oldukça sınırlı. Bu açıdan da fon kuruluşları arasında farklılıklar var. Bazı fon kuruluşları, kadın örgütlenmelerinin insan kaynakları giderinin bir kısmını karşılamak amacıyla fon sağlayabiliyorken bazıları insan kaynakları için fon veremiyor. İdari giderler ve ekipman alımı konusundaki masraflar ise, insan kaynakları masrafına oranla çok daha zor fonlanabiliyor. Özellikle kira ve ekipman masrafları, görüşme yaptığımız fon kuruluşlarının çoğu açısından karşılanması mümkün olmayan giderler olarak görülüyor. 16

21 Bulgular Görüşme yaptığımız fon kuruluşları, karşılayamayacakları harcama kalemleri değişmekle birlikte, genel olarak idari harcamalar olarak nitelendirebileceğimiz bu harcama kalemlerini karşılayamama nedenleri olarak, bu tür harcamaların fon talep eden örgütlenmelerin var oluşlarıyla ve sürdürülebilirlikleriyle yakından ilgili olmasını gösterdiler. Başka bir deyişle, bir örgütlenme kira, yakıt, ekipman, bazı durumlarda da insan kaynağı giderlerini karşılayamıyorsa, bir fon kuruluşunun fon aktarabilmesi için gereken güveni de yaratmıyor demek oluyor. Bununla birlikte, kadın örgütlenmelerinin ihtiyaç analizi araştırmasında da ortaya çıktığı üzere, Türkiye deki kadın örgütlenmeleri için esas önemli olan örgütlenmelerinin ayakta tutulabilmesi. Faaliyetlerin çok rahatlıkla fonlanıyor olması çoğu durumda, bir kadın örgütlenmesinin bir aylık ofis harcamalarının bir günlük bir toplantı için otellere ödenmesi anlamına geliyor. Oysa kadın örgütlenmeleri için, kapısı çalınabilecek bir örgütlenmeyi yaratmak ve ayakta tutmak güzel ve konforlu salonlarda büyük miktarda kiralar ödeyerek toplantı yapmaktan çok daha önemli. Söz konusu fonlama biçiminin, hem kaynak israfına neden olduğu hem de söz konusu fonların yol açabileceği etkinin çok daha azını yaratmasına sebep olduğu söylenebilir. Bunun sadece prosedürel bir sorun olmadığını, fon kuruluşlarının neyi fonladıklarıyla ve kendilerini kadın örgütlenmeleri ile nasıl bir ilişki içinde gördükleriyle de ilgili olduğunu düşünüyoruz. Tek tek faaliyetler yerine 17

22 Bulgular belirli bir toplumsal hareketin kendisini fonlama, o hareketin varlığı açısından temel önemde olan örgütlenmelerin varlığını ve sürekliliğini de fonlama anlamına gelir. Toplumsal değişimleri yaratacak olan, gerçekleştirilecek faaliyetlerden önce, söz konusu faaliyetleri gerçekleştirecek örgütlenmenin kendisidir. Fonlama prosedürlerine baktığımızda da donör kuruluşlar açısından kadın hareketini fonlama konusunda bir bakış açısı eksikliği olduğunu görüyoruz. Bunun en temel göstergesi, araştırma sırasında fonlama kalemlerine ilişkin net verileri alamamış olmamız. Görüşme yaptığımız hiçbir fon kuruluşunun elinde, idari giderler, insan kaynakları, ekipman vs. gibi harcama kalemlerine yıllık ne kadar fon sağladıklarına ilişkin bilgi mevcut değildi. Birkaç fon kuruluşu, bu verileri sunabilmek için son üç yılda fonladıkları tüm projelerin bütçeleri üzerinde çalışıp bazı kalemlere ilişkin veri sundular 3. Ancak, elimize geçen veriler de karşılaştırılabilir değildi. Sonuç olarak, görüşme yaptığımız hiçbir fon kuruluşu o zamana kadar kadın örgütlenmelerine verdikleri fonların toplamda ne kadarının insan kaynakları ve idari giderler kalemlerine aktarıldığına bakmamış, bunu dert etmemişlerdi. Hareketin kendisini desteklemeye yönelik bir bakış açısı yeterli oranda mevcut değildi. Bu noktanın, fon kuruluşları ile kadın örgütlenmelerinin birbirleri karşısındaki konumuna ilişkin de soru işaretleri yarattığı ortada. Zira, söz konusu harcama kalemleri kadın örgütlenmelerinin 18

23 Bulgular sürdürülebilirliği ile yakından ilişkili. Sürdürülebilirlik Fon kuruluşları ile yaptığımız görüşmelerde altı çizilen temel noktalardan biri, fon verdikleri kuruluşların sürdürülebilirliği meselesiydi. Görüştüğümüz her fon kuruluşu fon verdikleri projelerin nasıl sürdürülebileceği sorusunun cevabını öncelikli gördüklerini belirttiler. Destekledikleri projelerin bütçesinin tamamını değil bir kısmını destekleyen veya fon sağlayacakları örgütlenmenin en azından başka fon kuruluşları ile de çalışmasını tercih eden fon kuruluşları, kadın örgütlenmelerinin getirdiği ek işyükü nedeniyle yakındığı bu işleyişin aslında fon alan örgütün ve fonlanan işlerin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu vurguladılar. Ancak fon kuruluşları açısından sürdürülebilirlik meselesi örgütlenmelerce gerçekleştirilen işlerin sürdürülebilirliği olarak karşımıza çıktı. Sürdürülebilirlik konusuna bu şekilde yaklaşmanın, meselenin sadece bir boyutunu ele aldığını ve bunun eksik bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Temel soru, bir fon kuruluşu tarafından belirli bir proje kapsamında mali açıdan desteklenen işlerin sağlanan fon bittikten sonra sürdürülebilirliği meselesi, aslında kadın örgütlenmelerinin sürdürülebilirliği ile yakından ilgili. Kadın örgütlenmelerinin ihtiyaç analizi araştırmasında ortaya çıkan temel sorunlardan biri bir örgütlenmenin idari ve insan kaynakları giderlerini karşılayabilecek etkin kaynaklara sahip olmamasıydı. Bazı kadın örgütlenmeleri bu sorun 19

24 Bulgular nedeniyle, sırf örgütlenmenin idari giderlerini karşılayabilmek ve ofisi açık tutabilmek için kendileri için öncelikli sırada olmayan ancak fon bulması nispeten daha kolay olan işler yapmak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdi 4. Böyle bir durumda, fon kuruluşlarının sürdürülebilirlik meselesini sadece faaliyetler üzerinden ele almasının eksik bir bakış açısı olduğu söylenebilir. Sürdürülebilirlik konusunun sadece faaliyetler üzerinden değil, fon sağlanan örgütlenmenin sürdürülebilirliği üzerinden de ele alınması gerekiyor. Fonlanan çalışmaların sürdürülebilirliğinden daha da öte bir mesele ise kadın örgütlenmelerinin sürdürülebilirliğinin fon kuruluşlarının var oluşu ve sürdürülebilirliği ile ilişkisi. Sivil toplum örgütlenmeleri, bizim araştırmamız ekseninde ise kadın örgütlenmeleri olmazsa fon kuruluşları da olmazlar. Fon kuruluşlarının, kendi misyon ve vizyonlarını başarı ile gerçekleştirebilmeleri için kadın örgütlenmelerine ihtiyaçları var. Bu bağlamda, kadın örgütlenmelerinin sürdürülebilirliği meselesi aslında fon kuruluşlarının kendi sürdürülebilirliği meselesi ile yakından ilişkili. Ancak, fon kuruluşlarının bir çoğunda mevcut olan, fonlanan faaliyetlerin devamlılığı ekseninde bir sürdürülebilirlik algısı ne yazık ki bu bağlantıyı gözden kaçırıyor. Bu açıdan bakıldığında, kadın örgütlenmelerinin çok zor fonlanan idari giderleri sadece kadın örgütlenmelerinin sürdürülebilirliği açısından değil fon kuruluşlarının sürdürülebilirliği açısından da bir sorun. 20

25

26 sonuç

27 Sonuç Paranın akışı politik bir meseledir Kadın örgütlenmelerinin ihtiyaç analizini yapmak için gerçekleştirdiğimiz araştırma kapsamında yaptığımız görüşmelerde, mali sorunlar ve fon yaratma meselesi en sıkıcı konulardan biriydi. Kadın örgütlenmeleri açısından kaynak yaratma konusunun daha çok teknik bir mesele olarak ele alındığını gördük. Para, bulaşmak istenen en son konulardan biriydi. Hem kaynak yaratma aşaması görüşmeler ve hazırlanan proje başvuruları hem de yaratılan kaynağın başkaları tarafından belirlenen kurallara göre yürütülme aşaması ara raporlar, final raporları, bütçe raporları, yazışmalar zaten kısıtlı insan kaynağıyla ve kısıtlı bir zamanda birçok iş gerçekleştirmeye çalışan kadın örgütlenmeleri için çok anlamlı görülmeyen bir iş yükü olarak karşımıza çıktı. Fon kuruluşları hakkında yaptığımız bu küçük araştırma ise, fon kuruluşlarının kadın örgütlenmelerinin ve kadın hareketinin ihtiyaç ve gündemine aslında yabancı olduğunu gösterdi. Böyle bir durumda, kaynak yaratma süreci aslında bir savunuculuk çalışmasına dönüşüyor. Mevcut kaynaklara müdahale etmek açısından, kaynak yaratma ve yaratılan kaynağın yürütülmesi sırasında kadın örgütlenmeleri tarafından gerçekleştirilmesi gereken tüm prosedürler birer savunuculuk aracı olarak oldukça önemli. Üzerimizde iş yükü olarak gördüğümüz işleri özellikle proje hazırlama ve proje raporları hazırlama iş yükünden çok fon kuruluşlarını kendi gündemimiz, önceliklerimiz, sorunlarımız konusunda 23

28 Sonuç eğitim aracı olarak kullanmak, fon yaratma sürecini bir savunuculuk süreci olarak görmek ve fon yaratırken aslında tek tek örgütlenmelerimize değil ancak hareketin kendisine fon yaratacak biçimde hareket etmek, mevcut kaynakların yönüne ve yapısına müdahale etmek için etkin araçlar olabilir. Yaptığımız toplantılar, hazırladığımız raporlar ve yayınlar fon kuruluşlarının gündemini kendi gündemlerimiz doğrultusunda değiştirebilmek açısından oldukça önemli. Zira, paranın akışı teknik bir mesele olmaktan öte politik bir mesele ve kaynak yaratma sürecinin, örgütlerimizin harcamalarını karşılayacak parayı edinmekten çok mevcut kaynakların kadınların sorun ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullanılmasını sağlama yönünde de bir çaba barındırması gerektiğini düşünüyoruz. Her konu gibi paranın akışı da, nereye akıp nereye akmadığı, müdahale edilmeyi bekleyen politik meselelerden birisi olarak kadın örgütlenmelerinin önünde duruyor. 24

29

30 notlar ve kaynaklar

31 Notlar ve kaynaklar Notlar 1 Where Is The Money For Women s Rights in Africa, 2007, African Women s Development Fund yayınları, s:9. 2 Kerr, Joanna, 2007, Second FundHer Report: Financial Sustainability for Women s Movements Worldwide, AWID yayınları, s:13. 3 Bu veriler için Heinrich Böll Stiftung Derneği, Chrest Vakfı ve Friedrich Ebert Stiftung Derneği ne teşekkür ederiz. 4 Kadın örgütlenmelerinin ihtiyaç analizi raporu, söz konusu tartışmaları ayrıntılı biçimde barındırdığı için burada detaylı biçimde üzerinde durulmamaktadır. Söz konusu rapora adresinden ulaşabilirsiniz. Kaynaklar Adeleye-Fayemi, Bisi, Financing For Gender Equality And The Empowerment Of Women: The Critical Role Of Autonomous Women s Funds In Strenghtening Women s Movements. Innovsative Funding For Women s Organisations, 2008, Dac Network On Gender Equality. Hopenhaym, Fermamda, 2008, FundHer Brief 2008; Money Watch For Women s Rights Movements And Organisations. Kerr, Joanna, 2007, Second FundHer Report: Financial Sustainability for Women s Movements Worldwide, AWID yayınları. Where Is The Money For Women s Rights in Africa, 2007, African Women s Development Fund yayınları. 27

32 Araştırma süreci Heinrich Böll Stiftung Derneği, raporun yayını Chrest Vakfı tarafından finansal olarak desteklenmiştir.

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) İstanbul un cok boyutlu dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımlarını desteklemek için 2006

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Bağış Grupları (Giving Circle) TÜSEV, İstanbul, 3 Şubat 2014 Eugenie Harvey, The Funding Network

Bağış Grupları (Giving Circle) TÜSEV, İstanbul, 3 Şubat 2014 Eugenie Harvey, The Funding Network Bağış Grupları (Giving Circle) TÜSEV, İstanbul, 3 Şubat 2014 Eugenie Harvey, The Funding Network Giving Circle (Bağış grubu) Giving Circle toplumsal çalışmaları desteklemek, bu çalışmalar hakkındaki farkındalıklarını

Detaylı

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 Finansal sürdürülebilirlik Finansal sürdürülebilirlik Kaynak oluşturma,

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

AB Destekleri İçin Kılavuz Dokümanlar

AB Destekleri İçin Kılavuz Dokümanlar AB Destekleri İçin Kılavuz Dokümanlar AB projeleri hazırlarken sivil toplum örgütlerinin baş vurabilecekleri belge, bilgi ve temel dokümanları STÖ'ler için derledik. AB - Türkiye Mali İşbirliği "AB Katılım

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/ Multi STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı Arka Plan

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması

Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Turkcell Global Bilgi Erzurum Çağrı Merkezi Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması Nihai rapor sunumu 14 Eylül 2011, Erzurum Turkcell Erzurum Çağrı Merkezi

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA BAĞIŞ GRUPLARI Bağışçılığa Katılım ve Kollektif Etki TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA DESTEĞİ İLE Bağışçılığa Katılım ve Kollektif Etki S.Sevda Kılıçalp Iaconantonio TÜSEV

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak PRECISE.PROVEN.PER FORMANCE. Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Profesyonel hizmetlerin dünyasında, en başarılı firmalar, işlerini küresel piyasalarda en iyi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO. Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir

Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO. Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir Küresel finans sektörü, barındırdığı risklerden dolayı geçtiğimiz yıl birçok şirket için belirsizliklerle

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk.

Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk. KAGIDER 2020 KAGİDER KİMDİR? Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk. Kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA REHBERİ TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA REHBERİ TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA REHBERİ TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 21 Ekim 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Başkanlar,

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Mart 2011 ANTALYA Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın 2011-2015 Tarım Strateji Belgesi

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Sayı : B.08.0.PKB.0.38.05.00/ 491 11/02/2009 Konu: AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri.

Sayı : B.08.0.PKB.0.38.05.00/ 491 11/02/2009 Konu: AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri. GENELGE 2009/15 İlgi : a) 10.04.2007 tarihli ve 3208 sayılı (2007/1) Bakan Emri. b) 30.06.2005 tarihli ve B.08.0.DİG.0.17.02.06.360.824-2/7129- /52 sayılı Genelge c) 13.04.2007 tarihli ve B.08.0.DİG.0.17.02.06.360.821/2991

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

performans programı 014 201 performans programı 02 03 performans programı 62 Ek 1 - Yılı Faaliyetleri - Maaliyetleri... 62 EK 2 - Performans Programı Süreci... 65 04 Tablo 1: Elektronik Ekipmanlar...25

Detaylı

PROJE KURGUSU İÇİN PLANLAMA II

PROJE KURGUSU İÇİN PLANLAMA II PROJE KURGUSU İÇİN PLANLAMA II Faaliyet Planı Bütçenin oluşturulması Proje Başvuru Formunun Doldurulması Ek Belgeler Değerlendirme Cetveli, Kontrol Listeleri Örnek Bir Proje Üzerinde İnceleme Eğitimin

Detaylı

ÜRETİCİ BİRİM BAŞVURU FORMU. Lütfen bu formu 25-02-2015 tarihine kadar doldurularak IPUD, yonetim@iyipamuk.org.tr adresine iletiniz.

ÜRETİCİ BİRİM BAŞVURU FORMU. Lütfen bu formu 25-02-2015 tarihine kadar doldurularak IPUD, yonetim@iyipamuk.org.tr adresine iletiniz. Lütfen bu formu 25-02-2015 tarihine kadar doldurularak IPUD, yonetim@iyipamuk.org.tr adresine iletiniz. BÖLÜM A - KURUM TANITIM 1. ÜNVAN 2. SORUMLU KİŞİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 3. FAALİYET ALANI ÇIRÇIR KOOPERATİF

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 SIK SORULAN SORULAR 1. TANDEM: Kültür Yöneticileri Değişimi Nedir? TANDEM Kültür Yöneticileri Değişimi Türkiye-Avrupa Birliği

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği İçindekiler

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği İçindekiler İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu Bilanço (Finansal durum tablosu) 1 Gelir tablosu 2 Mali Tablolara ilişkin dipnotlar 3-5 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (Para

Detaylı

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz?

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz? Web Sitesi Hazırlarken İş Stratejisi Birçok firma başarısını web sitesine olan ziyaret sayısı ile ölçer. Hâlbuki gerçek başarı genel olarak belirlenen strateji ile ilgilidir. Web tasarımcıları ile çalışmaya

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

Hazırlık Aşaması. Proje Ekibin Kurulması, teknik alt yapı, görev tanımları, izin prosedürü

Hazırlık Aşaması. Proje Ekibin Kurulması, teknik alt yapı, görev tanımları, izin prosedürü Hazırlık Aşaması Proje Ekibin Kurulması, teknik alt yapı, görev tanımları, izin prosedürü Uygulama Faaliyetler Faaliyet Planlaması İş paketleri oluşturma Faaliyet ve Zaman Planlaması FAALİYET PLANLAMASI,

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU Toplantı Gündemi 1. Açılış Konuşması (Meclis Başkanı Sn. Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN tarafından) 2. 2016 Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Performansı Sunumu

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014 TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI Ebru İMAMOĞLU Ekim 2014 Temel Hedefler Temel hedef, H2020 geri dönüş oranı ve başarı yüzdesini artırmak! Katılım

Detaylı

14 Varant Stratejisi

14 Varant Stratejisi 14 VarantStratejisi Eğitimin Konusu: 14 Varant Stratejisi Eğitimin Amacı: Varant alım satımında stratejiler oluşturmak ve geliştirmek Kimler İçin Uygundur: Yeni başlayandan tecrübeli yatırımcılara kadar

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği. Nisan 2011

Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği. Nisan 2011 Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği Nisan 2011 Sayın Bakanım (Tarım Bakanı ordaysa), Değerli katılımcılar, Hanımefendiler, beyefendiler, Hepinizi saygıyla selamlıyor, bu önemli etkinlik vesilesiyle

Detaylı

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 Hedefler KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 1. Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu kaynakları aşağıda sayılanları teşvik etmeyi hedeflemektedir: a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve

Detaylı

YÜZÜ GÜLEN OPERATÖRLER PROJESİ ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

YÜZÜ GÜLEN OPERATÖRLER PROJESİ ÇANAKKALE TİCARET BORSASI YÜZÜ GÜLEN OPERATÖRLER PROJESİ ÇANAKKALE TİCARET BORSASI YÜZÜ GÜLEN OPERATÖRLER PROJESİ, UNDP ve TOBB tarafından ortak olarak yürütülen Kentimiz BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ni Destekliyor başlıklı kampanyanın

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr Proje Bütçelendirme Rıfat Ünal Sayman Bütçe - Tanım Mali kaynakları planlanan hedeflere sistematik olarak bağlamanın aracı. En basit anlamıyla bütçe, belli bir gelecek dönem için beklenen gelir ve giderleri

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oran: Asgari ücret reel olarak 10 yıl öncekinin üçte ikisi düzeyinin alımgücüne indi Tarih : 03.03.2013 Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ Şirket Akademileri ve Eğiticinin Eğitimi 15 Şubat 2013 Ankara Şirket Akademileri ve Eğiticinin Eğitimi 09.00-09.15 Kayıt Aytuğba BARAZ 9.15-10.00 Şirketlerde

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Sevgi SUÇİN Uzman Ankara, 11 Aralık 2014 Proje Döngüsü Seçilen projeler Bilgi Güncelleme Formu Sözleşme İlk Ödeme Ara rapor İkinci Ödeme Final Rapor Son Ödeme Genel Hatırlatmalar

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ AÇILIŞ TOPLANTISI Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küreselleşen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği

Detaylı

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi,

Detaylı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Vergi Bülteni Tarih : 29.04.2014 Sayı : 2014/5 İçerik : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı na

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

M. Atilla Söğüt. KOSGEB Başkan Danışmanı. Counsellor to President KOSGEB

M. Atilla Söğüt. KOSGEB Başkan Danışmanı. Counsellor to President KOSGEB M. Atilla Söğüt KOSGEB Başkan Danışmanı Counsellor to President KOSGEB AB Perspektifinde Sanayinin Desteklenmesinde Devletin Yeni Rolü Mehmet Atilla SÖĞÜT KOSGEB Başkan Danışmanı IV. SANAYİ KONGRESİ Sürdürülebilir

Detaylı