GOLD STANDARD PAYDAŞLARIN KATILIMI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOLD STANDARD PAYDAŞLARIN KATILIMI RAPORU"

Transkript

1 GOLD STANDARD PAYDAŞLARIN KATILIMI RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER A. Proje Açıklaması 1. Projenin uygunluğu 2. Projenin mevcut durumu B. Paydaşların Katılımı Süreci Tasarısı 1. Paydaşlar toplantısı i. Toplantı Gündemi ii. Teknik olmayan proje özeti iii. Davet takip listesi iv. Şahsa Davet Metni v. Genel Davet Metni 2. Diğer katılım metotları hakkında açıklama C. Katılım Süreci 1. Toplantı katılımcıları i. Liste ii. Değerlendirme formları 2. Toplantıdan fotoğraflar 3. Katılım sürecinin çıktıları i. Toplantı tutanağı ii. Diğer katılım toplantılarının tutanakları iii. Tüm yorumların değerlendirilmesi iv. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili değişiklikler v. Yorumlar neticesinde proje dizaynında yapılan değişikliklerin özeti D. Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesi 1. Proje sahibi sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi i. Do no harm değerlendirmesi ii. Sürdürülebilir kalkınma indeksi 2. Paydaşların sürdürülebilir kalkınma indeksi 3. Konsolide sürdürülebilir kalkınma indeksi E. Sürdürülebilir Kalkınma Đzleme Planı F. Geribildirim Süreci EK 1. Orijinal Katılım Listesi

2 EK 2. Orijinal Geribildirim formları Gold Standard Passport version 2.1 July

3 BÖLÜM A. Proje Açıklaması A. 1. Projenin Uygunluğu Manisa Akhisar Bölgesinde yer alan proje faaliyeti, Sayalar Rüzgar Enerji Santralinin kapasitesinin arttırılmasını kapsamaktadır. Mevcut durumda tarihinden bu yana 34.2 MW kurulu gücü ile faaliyette bulunan rüzgar santrali tarihinde GS369 numarası ile kayıt altına alınmıştır. Proje sahibi olan Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 34.2 MW olan mevcut kapasiteyi 10 adet rüzgar türbini ilave etmek suretiyle Sayalar Rüzgar Enerji Santralinin kapasitesini 54.2 MW a yükseltmeyi planlamaktadır (teklif edilen proje faaliyeti). Proje Sahibi, kapasite artırımı projesinin de GS kural ve gereksinimlerine uygun bir şekilde geliştirilerek kayıt altına alınmasını hedeflemektedir. Gold Standard v2.1 kurallarına istinaden projenin uygunluğu çeşitli başlıklar altında değerlendirilmektedir. Bu başlıklar aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Proje Faaliyetinin Ölçeği: Teklif Edilen Proje Faaliyeti, mevcut kapasitenin yeni rüzgar türbinlerinin eklenmesi ile yenilenebilir enerji proje kapasitesinin arttırılmasını kapsamaktadır. Mevcutta işletmede bulunan kapasite, teklif edilen projenin uygulanmasından sonra da faaliyetine devam edecektir. Kapasite artırımının toplamının 20 MW olması planlanmaktadır. 20MW lık kapasite artışından yıllık ortalama 57,300 MWh/yıl elektrik üretilmesi ve bu üretime karşılık yaklaşık 36,000 tco2eq/yıl emisyon azaltımı hedeflenmektedir. Kapasite artırımı, küçük ölçekli projeler için UNFCCC tarafından belirtilen 15MW üst sınırı geçtiğinden büyük ölçekli proje sınıfına dahil olmaktadır. Ev Sahibi Ülke: Türkiye nin Sera Gazı Emisyonları ile ilgili herhangi bir sınırlaması olmadığından, GS VER kredilerinin izinler veya diğer emisyon azaltım muadil birimleri tarafından yedeklenmesi gerekmemektedir. Türkiye de her ne kadar Çevre ve Orman Bakanlığının altında yer alan gönüllü kayıt sistemi bulunsa da, Proje Faaliyeti henüz bu sisteme dahil edilmemiştir. Proje Faaliyetinin Tipi: Teklif edilen proje faaliyeti, rüzgar enerjisinden istifade ederek şebekeye verilmek üzere elektrik üretimi gerçekleştirdiğinden Yenilenebilir Enerji Tedariki kategorisi altında yer almaktadır. Resmi Kalkınma Desteği (ODA): GS kurallarına göre, proje faaliyetinden kaynaklanan emisyon azaltımlarının kalkınma desteği sağlayan ülke veya ülkelere doğrudan veya dolaylı olarak transfer edilmesi durumunda proje faaliyeti GS kaydına uygun olmamaktadır. Teklif edilen proje kapsamında herhangi bir şekilde Resmi Kalkınma Desteklerinden istifade edilmemektedir. Bu konuda daha detaylı bir yazı GS Pasaportunda yer verilmiştir. Sera Gazı Emisyonları: Proje faaliyeti, sadece karbondioksit emisyonlarının azaltımını kapsamaktadır. Gold Standard Passport version 2.1 July

4 Proje zaman çizelgesi: Proje faaliyeti ile ilgili, karbon kredilerinin gelirleri dikkate alındığı tarihten önce uygulamaya geçileceğine dair bir beyanda bulunmamıştır. Đnşaat aşamasının 2011 in son çeyreğinde başlaması beklenmektedir. Paydaşlar toplantısı tarihinde gerçekleştirilmiştir. Diğer sertifika programları: Teklif edilen proje faaliyeti, yeşil veya beyaz sertifika ve/veya muadili herhangi bir sertifika sisteminden istifade etmemektedir. Yukarıda kısaca özetlenen hususlara istinaden, teklif edilen proje faaliyetinin GS VER projesi uygunluk kriterlerine uygun olduğu sonucuna varılabilir. A. 2. Projenin mevcut durumu GS v2.1 kurallarına göre teklif edilen proje faaliyetinin mevcutta inşaat aşamasında olması durumunda proje geçmişe dönük kayıt için başvurmalı ve bir ön-değerlendirme sürecinden geçmelidir. Ancak Sayalar Kapasite Artırımı projesinin inşaatı için planlanan tarihin 2011 in son çeyreğinde olması ve paydaşların katılımı toplantısının tarihinde gerçekleştirilmesinden dolayı, proje normal kayıt sürecine göre geliştirilecektir. Teklif edilen proje ile ilgili önemli tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tarih Aktivite Üretim Lisansının kapasite artışı ile ilgili revize edilmesi Yerel Paydaşlar Toplantısı çeyrek Beklenen inşaata başlangıç tarihi çeyrek Beklenen işletmeye alınma tarihi Gold Standard Passport version 2.1 July

5 BÖLÜM B. PAYDAŞLARIN KATILIMI SÜRECĐ TASARISI B. 1. Paydaşlar Toplantısı i. Toplantı gündemi Toplantı gündemi GS v2.1 kurallarına uygun bir şekilde aşağıdaki gibi belirlenmiştir: - Toplantı açılışı - Projenin tanıtılması - Soru ve Cevap - Paydaşlar için sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi - Sürdürülebilir kalkınma izleme konularının tartışılması - Toplantı kapanış ii. Projenin teknik olmayan özeti Projenin teknik olmayan özeti, davetiyeler ile beraber toplantı öncesi paydaşlar ile paylaşılmış, aynı zamanda toplantı esnasında da katılımcılara dağıtılmıştır. Sayalar Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı Projesi Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Haziran 2008 de devreye alınan ve şu anda Manisa Đli, Sayalar Đlçesi, Akkocalar-Dualar Mevkiinde 34.2 MW kapasite ile işletmede bulunan Sayalar Rüzgar Enerji Santralinin kapasitesinin 54.2 MW a çıkarılmasını planlamaktadır. Proje kapsamında her biri 2 MW gücünde 10 adet rüzgar türbini inşa edilecektir. Mayıs 2012 döneminde devreye alınması beklenen ek kapasite ile birlikte Sayalar Rüzgar Enerji Santrali, mevcut üretime ilave olarak MWh/yıl enerj üretecek ve Akhisar TM bağlantı noktasından ulusal şebekeye enerji verecektir. Gerçekleştirilecek olan 20 MW lık kapasite arttırımı sayesinde yaklaşık ton eşdeğer karbondioksit azaltılması hedeflenmektedir. Projenin bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına olumlu etki ve katkıları bulunacaktır: - Türkiye nin yenilenebilir ve temiz bir kaynak olan rüzgar enerjisinden ürettiği toplam elektrik miktarı artacaktır. - Ülkenin enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltılacak ve yenilenebilir enerji sektörünün - özellikle rüzgar enerjisi sektörünün- gelişimine önemli katkıda bulunulacaktır. - Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı arttırılacak ve dolayısıyla, sağlığı ve çevreyi olumsuz etkileyen kirleticilerde azalma sağlanacaktır. - Sera etkisi yaratan karbon emisyonlarında düşüş sağlanarak küresel ısınmayı azaltma çabalarına katkıda bulunulacaktır. - Đnşaat ve işletme safhasında ek istihdam olanağı sağlanacaktır. Gold Standard Passport version 2.1 July

6 Proje kapsamında, projenin daha detaylı bir şekilde paydaşlara aktarılması, sürdürülebilirlik ve çevresel etkilerinin tartışılabilmesi amacı ile, tarihinde Dualar Köyü Ardıçlı Mahallesi Gölet inde saat 14:00 da Paydaşların Katılımı Toplantısı gerçekleştirilecektir. Sizlerin de katılımını bekliyoruz. Saygılarımızla Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. iii. Davet takip listesi Kategori Kurum Davetli ismi C C C B B B B D D D Çevre ve Orman Bakanlığı / Đklim Değişikliği Daire Başkanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı / Sera Gazı Emisyonları ve Karbon Ticareti Daire Başkanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı / Sera Gazı Emisyonları ve Karbon Ticareti Daire Başkanlığı Manisa Tarım ve Köy işleri Müdürlüğü Manisa Çevre ve Orman Bölge Müdürlüğü Başlamış Orman Đşletme Müdürü Kırkağaç Orman Đşletme Müdürü Sanayi ve Ticaret Odası Manisa Şubesi Elektrik Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Elektrik Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Fulya Somunkıranoğlu Mehrali Ecer Evren Türkmenoğlu Davet şekli Davet tarihi Konfirmasyon? E/H Ömer Çelik atarim.gov.tr / o.com Yahya Güngör Tel / Fax: / Mesut Göçmüş mail.com Coşkun Çanakkale Tamer Balatlı Cemal Akpınar Hürriyet Şimşek hotmail.com o.org.tr mo.org.tr H E E E E E E E E E F Greenpeace Türkiye Hilal Atıcı E org F WWF Türkiye Ceren Ayaş E D ÇEVKO Mete Đmer E g.tr D REC Türkiye Info H Gold Standard Passport version 2.1 July

7 E Gold Standard Bahar Ubay E ndard.org F REEP Info H A Muhtar (Dualar Köyü) Muzaffer Yıldırım Tel: E Proje faaliyeti ile ilgili paydaşlar, Proje Sahibi ve Projenin danışmanlığını yürüten OakDanışmanlık tarafından, projenin özellikleri ve projenin muhtemel etkileri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Mevcut kapasite olan 34.2 MW ile ilgili 3 Temmuz 2007 tarihinde benzer bir toplantı gerçekleştirildiğinden, aynı proje paydaşları kapasite artışı projesi için de paydaş olarak belirlenmiş ve 6 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen paydaşlar toplantısına davet edilmişlerdir. Önemli bir paydaş gurubu olarak, projenin en yakındaki yerleşim birimi olan Dualar Köyü sakinleri de paydaşlar toplantısına davet edilmişlerdir. Özellikle bayan katılımının sağlanması için Proje Sahibi ve Muhtar tarafından çaba harcanmıştır. Genel tercih edilen davetiye şekli yoluyla olmuştur. Çoğu paydaş, gönderilen e müteakip yapılan telefon görüşmesi ile davet edilmiştir. Ancak özellikle köy sakinlerinin internete ve bir hesabına erişimlerinin güç olacağını düşünerek yerel paydaşlar, muhtar vasıtası ile davet edilmişlerdir (Aynı zamanda muhtara, köy sakinlerine verilmek üzere projenin teknik olmayan özeti, sürdürülebilir kalkınma parametrelerinin de yer aldığı değerlendirme formları verilmiştir). Şahsa yapılan davetlerin haricinde, toplantı ile ilgili ilan, hem Demirer Holding (http://www.demirer.com.tr/santral/dogal/sayalar/sayalarprojeozeti.htm) hem de Polat Enerji tarafından (www.polatenerji.com) internet sitelerinde de yer verilmişlerdir. Bu sayfalardan aynı zamanda projenin teknik olmayan özeti ve sürdürülebilir kalkınma parametrelerinin açıklamaları da indirilebilmektedir. Đnternet sitelerinin haricinde toplantı aynı zamanda tarihinde yerel bir gazetede de duyurulmuştur. Toplantı yeri, tarihi ve zamanı, yüksek sayıda katılımı sağlamak amacı ile Muhtar ile beraber kararlaştırıldı. Muhtarın önerileri üzerine toplantı, Dualar Köyü yakınında bulunan göl alanı içerisinde gerçekleştirildi. iv. Şahsa davet metni Sayın, Sayalar Rüzgar Santrali Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak paydaşların katılımı toplantısına, Demirer Holding ve Polat Enerji A.Ş. adına sizleri de davet etmekten memnuniyet duyarız. Toplantı Pazartesi günü, Manisa Đli, Sayalar Đlçesi, Dualar Köyü Ardıçlı Mahallesi Gölet inde saat 14:00 de gerçekleştirilecektir. Paydaşların katılımı toplantısı, projeden kaynaklanan emisyon azaltımlarının kredileştirilmesi ile ilgili Gold Standard sürecinin bir parçası olup, projenin siz paydaşlara tanıtılması ve sürdürülebilir kalkınma ve çevresel etkilerinin tartışılmasını Gold Standard Passport version 2.1 July

8 hedeflemektedir. Toplantı programı aşağıda yer almaktadır: - Toplantı açılışı - Proje tanıtımı - Proje ile ilgili soru ve cevaplar - Etki değerlendirmesi - Sürdürülebilir kalkınmanın izlenmesi - Kapanış Toplantının daha verimli geçmesi amacıyla projenin teknik olmayan kısa özeti ve proje etki değerlendirmesinde yönlendirici olacak göstergelerin açıklamaları ve değerlendirme formu da ekte yer almaktadır. (Projenin teknik olmayan özeti ve proje etki değerlendirme formu aynı zamanda adresinden de erişilebilmektedir.) Toplantıya katılamamanız durumunda en azından ekte yer alan değerlendirme formunu doldurarak görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve/veya projeyle ilgili görüşlerinizi paylaşmak için lütfen aşağıda yer alan iletişim numarasından bizimle irtibat kurunuz. Saygılarımızla, Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Çağla Balcı Eriş / Sıla Kılıç Tel: Gold Standard Passport version 2.1 July

9 v. Genel Davet Metni Toplantı, Polat Enerji ve Demirer Holding web sitelerinde ve tarihinde yerel bir gazete olan Kırkağaç gazetesinde duyuruldu. Yerel Gazetede çıkan davetiye metni: B. 2. Diğer katılım metotları hakkında açıklama Gold Standard Passport version 2.1 July

10 Gerçekleştirilen toplantıya katılımın özellikle yerel boyutta çok olması ve katılımın erkek/kadın dengesinin iyi olmasından dolayı ikinci bir toplantıya ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak Proje Sahipleri düzenli olarak köy halkıyla ve özellikle muhtar ile iletişim halinde olduğundan, toplantının ve paydaşlar sürecinin haricinde de proje hakkında soru sormaya ve yorum yapmaya teşvik edilmektedir. Gold Standard Passport version 2.1 July

11 BÖLÜM C. KATILIM SÜRECĐ C. 1. Toplantı katılımcıları i. Katılımcı listesi Katılımcı listesi Tarih ve saat: 6 Haziran :00 Yer: Manisa Akhisar Dualar Köyü Kategori Katılımcı Đsmi E/K Đmza Organizasyon Đrtibat Bilgileri A Mehmet Kıvrak E Mevcut Köy Sakini A Irfan Sarı E Mevcut Köy Sakini A Şaban Daldal E Mevcut Köy Sakini A Mustafa Yıldırım E Mevcut Köy Sakini A Đsa Dinç E Mevcut Köy Sakini A Ferhat Dinç E Mevcut Köy Sakini A Halil Budak E Mevcut Köy Sakini A Celal Yıldırım E Mevcut Köy Sakini A Muzaffer Yıldırım E Mevcut Köy Sakini A Halil Daldal E Mevcut Köy Sakini A Ismail Sarı E Mevcut Köy Sakini _ A Mehmet Yıldırım E Mevcut Köy Sakini A Ramazan Fidan E Mevcut Köy Sakini A Ali Dinç E Mevcut Köy Sakini A Fezullah Ok E Mevcut Köy Sakini A Nazım Işık E Mevcut Köy Sakini A Ahmet Sahi E Mevcut Köy Sakini A Necati Sahi E Mevcut Köy Sakini A Ali Daldal E Mevcut Köy Sakini A Đsmail Budak E Mevcut Köy Sakini A Halil Yıldırım E Mevcut Köy Sakini A Ayşe Daldal K Mevcut Köy Sakini A Fatma Dadaş K Mevcut Köy Sakini A Cennet Daldal K Mevcut Köy Sakini A Ayşe Kıvrak K Mevcut Değil Köy Sakini A Emine Sarı K Mevcut Köy Sakini A Hanife Budak K Mevcut Değil Köy Sakini A Hanife Adaş K Mevcut Değil Köy Sakini A Hatice Sarı K Mevcut Köy Sakini A Gülabiye Yege K Mevcut Köy Sakini A Dudu Aydın K Mevcut Köy Sakini A Nurdagül Yıldrım K Mevcut Değil Köy Sakini A Şadiye Yıldırım K Mevcut Değil Köy Sakini A Öznur Yıldırm K Mevcut Köy Sakini Gold Standard Passport version 2.1 July

12 A Hanife Ok K Mevcut Değil Köy Sakini A Fatma Sarı K Mevcut Köy Sakini A Saadet Sarı K Mevcut Değil Köy Sakini A Havva Sarı K Mevcut Değil Köy Sakini A Gülşen Yıldırım K Mevcut Değil Köy Sakini A Aynur Yıldırım K Mevcut Değil Köy Sakini A Fatma Daldal K Mevcut Köy Sakini 21 i erkek ve 20 si kadın olmak üzere toplantıya 41 kişi katılım göstermiştir. Hemen hemen hepsi Dualar Köyünden katılmışlardır. Bazı bayan katılımcıların imza vermekten çekindikleri gözlenmiştir. ii. Değerlendirme formları Toplantıya katılan paydaşlar tarafından doldurulan tüm değerlendirme formları EK 2 de yer almaktadır. Toplantı esnasında paydaşlara iki set soru ve açıklama dokümanı sağlanmıştır. A) Sürdürülebilir kalkınma parametrelerinin açıklandığı, projenin etkilerinin ve parametrelerin izlenmesi ile ilgili görüşlerinin sorulduğu bir soru formu. Bu soru formu aynı zamanda toplantıdan önce davetiyeler ile beraber de paydaşlar ile paylaşılmıştır. Açıklamalı bir soru formunun dağıtılmasındaki amaç, sadece toplantı esnasında konuların görüşülüp tartışılması değil, toplantı öncesi ve sonrasında da paydaşlara proje hakkında yorum yapabilme imkânı sağlamaktır. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma parametrelerinin önceden izah edilerek, toplantının (ve özellikle paydaşların parametreleri değerlendirme aşamasının) verimini arttırmaktır. Ancak toplantı esnasında veya sonrasında doldurulmuş herhangi bir form Proje Sahibine veya muhtara iletilmemiştir. B) Toplantı değerlendirme formunun formatı olarak GS v2.1 de yer alan format kullanılmıştır. Toplantıya katılan paydaşlar tarafından, genellikle proje hakkında olumlu görüşlerin yer aldığı toplamda 10 adet form doldurulup Proje Sahibine teslim edilmiştir. Paydaşlar tarafından doldurulan formlar ile ilgili özet Bölüm C.3 de yer verilmiştir. Paydaşlar tarafından doldurulan toplantı değerlendirme formlarının kopyası EK 2 de yer almaktadır. Gold Standard Passport version 2.1 July

13 C. 2. Toplantıdan fotoğraflar Köy bakkalı ve camisine asılan toplantı ilanı Toplantıdan resimler Gold Standard Passport version 2.1 July

14 C. 3. Katılım süreci çıktıları i. Toplantı tutanağı Teklif edilen proje faaliyetinin, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında bir Çevre Etki Değerlendirme sürecinden muaf olmasına karşın Proje Sahibi, Gold Standard v2.1 kuralları gereği tarihinde bir Paydaşların Katılımı Toplantısı düzenlemiştir. Toplantı, projeye en yakın yerleşim alanı olan Dualar Köyünde gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık olarak %50 sini bayanların oluşturduğu toplantı 41 kişilik bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Toplantı başlangıcında aşağıdaki belge ve dokümanlar sağlanmıştır: - Projenin teknik olmayan özeti (aynı zamanda davetiyeler ile birlikte de gönderilmiştir) - Toplantı değerlendirme formu - Sürdürülebilir kalkınma parametrelerinin açıklamalarının bulunduğu ve izleme ile ilgili görüşlerinin de sorulduğu, soru formu (aynı zamanda davetiyeler ile birlikte de gönderilmiştir) Toplantı, Proje Sahibinin temsilcileri Sayın Çağla Balcı Eriş ve Sıla Kılıç ın toplantının amacını açıklayan açılış konuşmasıyla başlamıştır. Aynı zamanda dağıtılan dokümanlar ve soru formları ile ilgili de açıklayıcı notlar aktarılmıştır. Açılış konuşmasını projenin katılımcılara daha detaylı olarak anlatılması takip etmiş ve ardından soru ve cevap kısmına geçilmiştir. Teklif edilen proje faaliyeti, mevcut bir santralin kapasite artışı olduğundan yerel paydaşların, rüzgar santrali ve faaliyetleri konusunda bilgili oldukları gözlenmiştir. Yerel paydaşlar projenin, sürdürülebilir kalkınmaya veya çevreye herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Toplantı esnasında görüşülen konuları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkün: Soru: Elektriği bedava kullanabilecek miyiz? Cevap: Ne yazık ki bu hem teknik açıdan hem de mevzuat açısından mümkün değil. Projeden üretilecek olan elektriğin yüksek gerilim seviyesinde iletimi yapılacaktır ki bu da son kullanıcı için uygun bir gerilim seviyesi değildir. Ayrıca, proje üretim lisansı altında faaliyet gösterdiğinden, elektriği ancak toptan elektrik almaya yetkin ve lisanslı kurum ve kuruluşlara veya serbest tüketici sınıfında yer alan ve yüksek elektrik tüketimi bulunan endüstrilere tedarik edebilmektedir. Soru: Şu anda Sayalar Projesinde köyden insanlar çalışmakta. Projenin kapasitesi arttırıldığında daha fazla istihdam fırsatı doğacak mı? Cevap: Projenin hem inşaat aşamasında hem de işletme aşamasında ek insan gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Daha önceden olduğu gibi bu kapasite artırımı projesinde de hem inşaat aşamasında hem de işletme aşamasında istihdam açısından ilk tercih yerel halktan olacaktır. Soru: Đşletme aşamasında yerel halktan kaç kişi istihdam edilebilir? Cevap: Proje henüz dizayn aşamasında olduğundan henüz net bir rakam vermek mümkün değil. Ancak işletmeye geçildikten sonra iki veya üç ilave istihdama ihtiyaç duyulabileceği tahmin Gold Standard Passport version 2.1 July

15 edilmekte. Soru: Daha önceden proje sahibinin ilkokula destek/yardım vs gibi katkıları olmuştu. Bu sefer de buna benzer bir katkı sağlamayı düşünüyor musunuz? Şu anda köyde bir düğün sarayı eksikliği bulunmakta. Cevap: Genel bir prensip olarak, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirilmekte ve bu proje de bir istisna olmayacaktır. Ancak şu anda bu katkının ne şekilde olacağı henüz netlik kazanmış değil ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Soru: Proje sahası içerisinde köpekler bulunmakta. Genellikle bağlı bulunan bu köpekler bazen salıverilmekte ve bizleri rahatsız etmektedir. Cevap: Konu ile derhal ilgilenilecek ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması açısından gerekli tüm önlemler alınacaktır. Köpeklerin sadece yanlarında bir refakatçi ile dolaşmasına müsaade edilecektir. ii. Diğer katılım toplantılarının tutanakları iii. Tüm yorumların değerlendirilmesi Paydaşların yorumları Yorum dikkate alındı mı? (E/H) Açıklama Bedava elektrik kullanabilir miyiz? Hayır Üretilen elektrik ancak iletim hattına verilebilmekte. Đstihdam olanakları, bölge için oldukça önemlidir. Kapasite artışı ile ek istihdam olanakları oluşacak mı? Evet Proje Sahibi Türkiye için olduğu kadar bölge ve civar köyler için de istihdamın bir problem ve önemli bir konu olduğunun farkındadır. Projenin hem inşaat aşamasında hem de işletme aşamasında ek insan gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Daha önceden olduğu gibi bu kapasite artırımı projesinde de hem inşaat aşamasında hem de işletme aşamasında istihdam açısından ilk tercih yerel halkta olacaktır. Bu konunun önemine istinaden istihdam, izleme planına dahil Gold Standard Passport version 2.1 July

16 Bölgeye herhangi bir katkı/bağış vs. olacak mı? Sahadaki köpekler konusunda bazı şikayetler bulunmaktadır. Evet Evet edilmiştir. Genel bir prensip olarak, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirilmekte ve bu proje de bir istisna olmayacaktır. Ancak şu anda bu katkının ne şekilde olacağı henüz netlik kazanmış değil ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Yapılacak olan yardım, destek veya bağış ile ilgili olarak karara varıldığı noktada bu konu tekrar köy sakinleri ile paylaşılacaktır. Bu konu izleme planına dahil edilmiştir. Konu ile derhal ilgilenilecek ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması açısından gerekli tüm önlemler alınacaktır. Köpekler saha içerisinde sürekli olarak bağlı kalacak ve sadece yanlarında bir refakatçi ile tasmalı olarak dolaşmasına müsaade edilecektir. iv. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili değişiklikler Sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi ile ilgili bir değişiklik yapacak mısınız? Herhangi bir parametrenin negatif skorlanması durumunda değişikliğin gerekli olduğunu dikkate alın. Evet Hayır X Toplantı esnasında paydaşlardan herhangi olumsuz bir yorum alınmamıştır. Toplantı esnasında gündeme gelen konular, Proje Sahibinin hali hazırda bilgisi dahilinde olan konular olduğundan sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesinde dikkate alınmış konulardır. Gold Standard Passport version 2.1 July

17 v. Yorumlar neticesinde proje dizaynında yapılan değişikliklerin özeti Proje dizaynında değişiklik gerektirecek herhangi bir yorum alınmamıştır. Gold Standard Passport version 2.1 July

18 BÖLÜM D. SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DEĞERLENDĐRMESĐ D. 1. Proje Sahibi sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi i. Do no harm değerlendirmesi Đlkelerin Korunması Proje ile ilgisi Đhlale yönelik proje risklerinin değerlendirilmesi Etkilerin azaltılmasına yönelik tedbirler Đnsan Hakları Proje faaliyeti uluslararası insan hakları değerlerine saygı göstermelidir. Proje faaliyeti, rıza dışı yer değiştirmeye sebebiyet vermemelidir Proje herhangi bir şekilde insan haklarına ve değerlerine ters düşen bir faaliyette bulunmamaktadır 1. Proje faaliyeti esnasında herhangi bir şekilde rıza dışı yer değişikliklerine sebebiyet vermemektedir. Proje faaliyeti kapsamında herhangi bir şekilde yer değişikliği olmayacaktır. Düşük. Birleşmiş Milletler topluluğunun bir üyesi olarak Türkiye, uluslar arası insan hakları bildirgelerinin bir taradır ve insan hakları, kanun ve yönetmelikler ile güvence altına alınmıştır. Düşük. Birleşmiş Milletler topluluğunun bir üyesi olarak Türkiye, uluslar arası insan hakları bildirgelerinin bir taradır ve insan hakları, kanun ve yönetmelikler ile güvence altına alınmıştır. Proje faaliyeti, herhangi bir şekilde kültürel mirasların Proje faaliyeti, herhangi bir şekilde kültürel mirasların Düşük. Projenin inşaatı ve işletimi sırasında, yürürlükteki kanunlarca da güvence 1 Referans: Gold Standard Passport version 2.1 July

19 zarar, görmesi veya tahribatına yol açmamalıdır. zarar görmesi veya tahribatına yol açmamaktadır. altına alınmış herhangi bir hassas kültürel mirasa hasar verilmeyecektir 2. Đşçi Hakları Proje, işçilerin sendikal haklarına ve toplu sözleşme haklarına riayet etmelidir, ve herhangi bir şekilde bunları sınırlamamalıdır. Đşçi hakları Kanun ve Yönetmelikler ile sendikal haklar ve toplu sözleşme hakları güvence altına alınmıştır 3. Düşük. Çalışanlar sendika kurma ve çalışma koşulları ile ilgili toplu pazarlık etme hakları konusunda kısıtlanmamaktadır. Bu haklar ulusal yasa ile korunmaktadır. (Türkiye Đşçi Sendikaları Yasası No. 2821). Proje herhangi bir şekilde zorla çalıştırma olmamalıdır. Herhangi bir şekilde çocuk işçi çalıştırılmamalıdır. Cinsiyet, dil, ırk gibi ayrımcılık yapılmamalıdır. Đş Kanunun güvence altına aldığı gibi, projede zorla çalıştırma söz konusu değildir. Đş Kanunu Madde 71 in güvence altına aldığı şekilde Türkiye de çocuk işçi yasaktır. Đş kanunun 5. Maddesinin de güvence altına aldığı gibi cinsiyet, din, dil ve/veya ırka dayalı ayrımcılık yapılamaz. Düşük. Projede, Türkiye Đş Kanununda (4857) ifade edildiği gibi zorla çalıştırılan veya zorunlu işgücü söz konusu olamaz. Düşük. Proje, Türkiye Đş Kanunu Madde 71 ile uyumlu olarak çocuk işçi çalıştırmamaktadır. Düşük. Türkiye Đş Kanunu 5. maddesi ve istihdam/meslek ile ilgili ILO Sözleşmesinin 100&111 eşit ücret / ayrımcılık ilkeleri ile 2 Referans: = 3 Referans: Gold Standard Passport version 2.1 July

20 Tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Çevrenin Korunması Tüm faaliyetlerin çevre ile uyumlu ve zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi kanun ve yönetmelikler tarafından güvence altına alınmalıdır. Proje, a) kanun nezdinde koruma altına alınan b) koruma altına alınması resmen teklif edilmiş c) resmi makamlarca hassas bölge ilan edilmiş d) toplum tarafından koruma altına alınmış hassas ekolojik habitatları tahrip edici Tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Çalışanlara gerekli ilk yardım ve iş güvenliği eğitimleri verilecektir. Tüm faaliyetlerin çevre ile uyumlu ve zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi kanun ve yönetmelikler tarafından güvence altına alınmıştır. 5 Proje kritik veya koruma altında bulunan doğal habitatlara zarar vermeyecektir. Bu konu paydaşlar tarafından da onaylanmıştır. uyumlu olarak herhangi bir ayrımcılık yapılamaz. Düşük. Proje sahibi, projenin tüm aşamalarında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturma konusunda kararlıdır 4. Düşük. Proje, çevreye herhangi bir şekilde zarar verebilecek faaliyette bulunmamaktadır. Türkiye de çevre ve ekolojinin korunması ile ilgili kapsamlı kanun ve yönetmelikler bulunmaktadır. Türkiye de yürürlükte olan Çevre Kanunun amacı, sürdürülebilir çevre ve kalkınma ilkelerine uygun bir şekilde çevrenin korunmasıdır 6. Düşük. Proje, çevreye herhangi bir şekilde zarar verebilecek faaliyette bulunmamaktadır. Türkiye de çevre ve ekolojinin korunması ile ilgili kapsamlı kanun ve yönetmelikler bulunmaktadır. Türkiye de yürürlükte olan Çevre 4 Reference: 5 Referans: 6 Referans: Gold Standard Passport version 2.1 July

21 herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır. Yolsuzluk Proje, yolsuzluk ile ilişkili bir faaliyette bulunamaz. Đlgili projenin tipine göre diğer ek konular Yolsuzluk, kanunlar gereği ağır bir suç olarak tanımlanmıştır. 8 Proje ile ilgisi Kanunun amacı, sürdürülebilir çevre ve kalkınma ilkelerine uygun bir şekilde çevrenin korunmasıdır 7. Düşük. Yolsuzluk, kanunlar gereği ağır bir suç olarak tanımlanmıştır. Đhlale yönelik proje risklerinin değerlendirilmesi Etkilerin azaltılmasına yönelik tedbirler ii. Sürdürülebilir Kalkınma Đndeksi Gösterge Gold Standard Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Önleme Ölçütü Eğer ilişkili ise Do-no-harm değerlendirme si tablosunda yer alan önlemlere veya (-) skoru nötralize etmek için uygun görülen önlemleri ekle. Milenyum Kalkınma Hedefleri (MDG) ile ilişkisi ve yi kontrol et. Göstergelerinizin yerel MDG hedefleri ile ilişkisini tanımlayın Seçilen parametre ve açıklama Proje geliştiricisi tarafından tanımlanır Ön puanlama Olumsuz etki: Olumsuz etkinin tamamen giderilememesi durumunda (-) olarak puanlandırılır. Olumsuz etkinin tamamen giderilmesi planlanmış ise veya etkide bir değişiklik yok ise (0) olarak 7 Referans: 8 Referans: Gold Standard Passport version 2.1 July

22 Hava kalitesi Su kalitesi ve miktarı MDG etkilenen: 7a: Ülke politika ve programlarına sürdürülebilir gelişme ile ilgili ilkeler entegre edildiğinde; çevresel kaynakların tersine kaybı Türkiye için belirlenen MDG etkilenen: 7.10 iyileştirilmiş içme suyu kaynaklarını kullanan nüfusun toplama oranı SOx and NOx + Kirleticilerin salınması ve su kaynakları dengelerindeki değişiklikler. Toprağın durumu n/a Toprak kirleticileri 0 Diğer kirleticiler n/a Gürültü seviyesi 0 Biyolojik çeşitlilik Đstihdam kalitesi Geçim kaynakları Ekonomik ve temiz enerji hizmetlerine erişim Beşeri ve kurumsal kapasite n/a MDG etkilenen: 1.5 Đşgücünün nüfusa oranı MDG etkilenen: 1b: Kadınlar ve gençlerde dahil herkes için tam ve verimli istihdam ve insana yakışır iş başarmak Türkiye için belirlenen ve etkilenen: 7.2 CO2 emisyonları n.a Doğal yaşamın bozulması veya yıpratılması Çalışanlara sağlanan eğitimler Sosyal güvence altına alınan bordrolu çalışan sayısı Enerji ve kaynaklarında dışa bağımlılık Eğitim kalitesindeki değişimler puanlandırılır. Olumlu bir etkide (+) olarak puanlandırılır, Gold Standard Passport version 2.1 July

GOLD STANDARD PASAPORT

GOLD STANDARD PASAPORT GOLD STANDARD PASAPORT ĐÇĐNDEKĐLER A. Proje Başlığı B. Proje Tanımı C. Proje Uygunluğu D. Proje Koordinatları E. Paydaşların Katılımı Sürecinin Sonuçları F. Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesinin Sonuçları

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Sares Rüzgâr Enerji Santrali nin (Sares RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Saray Rüzgar Enerji Santrali nin (Saray RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

GOLD STANDARD PAYDAŞ GERİBİLDİRİM SÜRECİ

GOLD STANDARD PAYDAŞ GERİBİLDİRİM SÜRECİ PAYDAŞLARA ÇAĞRI GOLD STANDARD PAYDAŞ GERİBİLDİRİM SÜRECİ Metristepe Rüzgar Enerji Santrali Projesi Proje Sahibi: Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş. Karbon Danışmanı: 01.11.2011 İlgililere Davet Mektubu

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Ayvacık Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Egemen Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait Proje

Detaylı

TUZLAKÖY-SERGE HİDROELEKTRİK SANTRALİ

TUZLAKÖY-SERGE HİDROELEKTRİK SANTRALİ TUZLAKÖY-SERGE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Tuzlaköy-Serge Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve

Detaylı

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus

Detaylı

ÇAKIRLAR HİDROELEKTRİK SANTRALİ

ÇAKIRLAR HİDROELEKTRİK SANTRALİ ÇAKIRLAR HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Çakırlar Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU PROJENİN AMACI Projenin amacı rüzgar enerjisinden elektrik üretmek, ham madde sıkıntısı ve dışa bağımlılığı azaltmak, enerji üretiminde pörtföy çeşitliliği yaratmaktır.

Detaylı

DORA-II JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJE TASARIM DOKÜMANI ÖZETİ

DORA-II JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJE TASARIM DOKÜMANI ÖZETİ BÖLÜM A: Projenin Genel Tanıtımı DORA-II JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJE TASARIM DOKÜMANI ÖZETİ Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.Ş. Salavatlı jeotermal sahasında Dora-2 Jeotermal Enerji Santrali projesini

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

KAPIDAĞ 34 MW Rüzgar Enerji Santrali

KAPIDAĞ 34 MW Rüzgar Enerji Santrali KAPIDAĞ 34 MW Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Kapıdağ Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

KİLLİK Rüzgar Enerji Santrali

KİLLİK Rüzgar Enerji Santrali KİLLİK Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Killik Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait Proje

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

KUŞAKLI 20 MW HİDRO ELEKTRİK SANTRALİ PAYDAŞLAR GERİ BİLDİRİM SÜRECİ

KUŞAKLI 20 MW HİDRO ELEKTRİK SANTRALİ PAYDAŞLAR GERİ BİLDİRİM SÜRECİ KUŞAKLI 20 MW HİDRO ELEKTRİK SANTRALİ PAYDAŞLAR GERİ BİLDİRİM SÜRECİ Gold Standard prosedürlerine göre hazırlanan bu doküman; Proje Tanımlama Dokümanı, Gold Standard Pasaportu, Bölge Halkı Bilgilendirme

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1 ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AÇIKLAMA: 22-24 Aralık 2015 tarihleri arasında üç gün, TSE tarafından

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI

GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sera gazı emisyon azaltımı sağlayan ve karbon sertifikası elde etmek amacıyla

Detaylı

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler Ankara, 24 Mart 2015 Çerçeve Temel endişe: İklim değişikliği

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Çalışmanın amacı Türkiye nin 2013-2017 dönemi elektrik

Detaylı

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bursa SYK 2015 Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Sunum İçeriği Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir? Sürdürülebilirlik Raporlamasının,

Detaylı

Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme. V 1.4 Kasım 2009. Siemens 2009, All Rights reserved.

Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme. V 1.4 Kasım 2009. Siemens 2009, All Rights reserved. Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme V 1.4 Kasım 2009 Siemens 2009, All Rights reserved. Münih, Kasım 2009 Sayın Ortaklarımız, Siemens, her türlü ekonomik büyümeyi destekleme faaliyetinde yüksek

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

KARBON YÖNETĐMĐ STANDARTLARI

KARBON YÖNETĐMĐ STANDARTLARI 7. GERĐ DÖNÜŞÜM, ÇEVRE TEKNOLOJĐLERĐ VE ATIK YÖNETĐMĐ ULUSLARARASI FUARI Uluslararası Enerji ve Çevre Teknolojileri Mühendislik Müşavirlik A.Ş. KARBON YÖNETĐMĐ STANDARTLARI 10 HAZĐRAN 2011 TÜYAP FUAR VE

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Giriş Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte; üretimde enerji talebi artmış, sermaye sınıfı

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar. Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi

Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar. Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi 1990 2000 2008 Dünya OECD Türkiye Dünya OECD Türkiye Dünya OECD Türkiye CO2 (milyon ton) 20.662 11.012 129 24.752

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

Gordhan Das Valasai. Doç. Dr. Merih Aydınalp Köksal

Gordhan Das Valasai. Doç. Dr. Merih Aydınalp Köksal DÜŞÜK EKONOMİK VE ÇEVRESEL MALİYETLİ ELEKTRİK ÜRETİM SEÇENEKLERİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ Gordhan Das Valasai Makina Müh. Böl., Mehran University, Jamshoro, Pakistan Doç. Dr. Merih Aydınalp Köksal Çevre

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Özet Rapor Haziran, 2013 İstanbul, Kadıköy, 2013 1 / 7 ÖZET RAPOR Belediye Başkanları Sözleşmesi Kadıköy Belediyesinin vizyonunun temeli İlçede yaşayanlar için daha sağlıklı bir çevre ve iyi yaşam kalitesinin

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND KAPANIŞ KONFERANSI 2006 ENVANTERİ IŞIĞINDAINDA 1990-2004 DÖNEMD NEMİNDE NDE TÜRKT RKİYE NİN SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND ERLENDİRMESİ 9 Ocak 2008, Ankara Bilgi Kaynakları Sıra No. Belge Adı/Numara

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M E H M E T A Ş K E R, 2 5. 0 9. 2 0 1 3 I S T A N B U L TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI : Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını

Detaylı

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 0 Kurumsal Gereklilikler 0.1 Zorlu Enerji için, GRi4'e uygun olarak Kurumsal Çevresel ve Sağlık ve Güvenlik yönetim sistemi ve CSR raporlamasını sürdürmek. En iyi uygulamayı

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

GOLD STANDARD PAYDAŞ TOPLANTI RAPORU İÇİNDEKİLER

GOLD STANDARD PAYDAŞ TOPLANTI RAPORU İÇİNDEKİLER GOLD STANDARD PAYDAŞ TOPLANTI RAPORU İÇİNDEKİLER A. Proje Tanıtımı 1. Gold Standard a Göre Projenin Uygulanabilirliği 2. Mevcut Proje Durumu B. Paydaş Toplantısının Tasarlanması 1. Toplantı Programı i.

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI SAĞLAYAN PROJELERE İLİŞKİN SİCİL İŞLEMLERİ TEBLİĞİ

SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI SAĞLAYAN PROJELERE İLİŞKİN SİCİL İŞLEMLERİ TEBLİĞİ SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI SAĞLAYAN PROJELERE İLİŞKİN SİCİL İŞLEMLERİ TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılması, sınırlandırılması

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

Rüzgar Gücü işe yarıyor - Her gün CO 2 kısıtlaması

Rüzgar Gücü işe yarıyor - Her gün CO 2 kısıtlaması Rüzgar Gücü işe yarıyor - Her gün CO 2 kısıtlaması İklim Değişikliği ile Savaşmak için Rüzgar Gücü Çok Önemlidir Küresel CO 2 salınımının %40 ı elektrik sektörü tarafından üretilmektedir Elektrik sektörü

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

Sertifikaları. M.Kemal Demirkol, GTE

Sertifikaları. M.Kemal Demirkol, GTE Karbon ve Yeşil ve Yeşil Enerji Enerji Sertifikaları M.Kemal Demirkol, GTE GTE HAKKINDA.. SUNUM Karbon Projeleri ve Türkiye de durum Karbon Piyasası Arz Tarafı Proje Türleri & Standartlar Mevcut Projeler

Detaylı

SORU: Satış noktaları ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermek zorunda mıdır? Getirme merkezlerinin teknik ve idari detayları nelerdir?

SORU: Satış noktaları ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermek zorunda mıdır? Getirme merkezlerinin teknik ve idari detayları nelerdir? 24.08.2011 TARĐH ve 28035 SAYILI AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI SORU: Satış noktaları ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermek zorunda Getirme

Detaylı

Mikroşebekeler ve Uygulamaları

Mikroşebekeler ve Uygulamaları Ders 1 Güz 2017 1 Dağıtık Enerji Üretimi ve Mikroşebekeler 2 Başlangıçta... Elektriğin üretimi DC Küçük güçte üretim DC şebeke Üretim-tüketim mesafesi yakın Üretim-tüketim dengesi batarya ile sağlanıyor

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

KALKINMA HABERLERİ EYLÜL 2010

KALKINMA HABERLERİ EYLÜL 2010 KALKINMA HABERLERİ 28 29 EYLÜL 2010 ANADOLU AJANSI / 28.09.2010 ÇALIK HOLDİNG'E 34 MİLYON AVRO YENİLENEBİLİR ENERJİ KREDİSİ İSTANBUL (A.A) - Çalık Holding, Türkiye Kalkınma Bankası ile 34 milyon avro tutarında

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ece TOK Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürü Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği 24 Şubat

Detaylı

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ KBSB Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği - 2014 Ahmet Cevat Akkaya www.kbsb.org.tr Milyar Kaçınılmaz Son? Misyon? Tek gerçek kaynak - Dünya Dünya popülasyon

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

SÇD bulgularının plan ve programlara entegrasyonu ve kümülatif etkileri içeren etki değerlendirmesi. Eğiticinin Eğitimi, 3.

SÇD bulgularının plan ve programlara entegrasyonu ve kümülatif etkileri içeren etki değerlendirmesi. Eğiticinin Eğitimi, 3. SÇD bulgularının plan ve programlara entegrasyonu ve kümülatif etkileri içeren etki değerlendirmesi Eğiticinin Eğitimi, 3. Gün 17 Eylül 2014 Sunan: Mojca Hrabar, Eğitmen-Kilit Uzman Etki Değerlendirmesi

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Politikası ve Kılavuzu TSKB Sürdürülebilirlik Politikası ve Klavuzu, 30 Kasım 2012 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İNŞ.YÜK.MÜH.YASİN ENGİN yasin.engin@gmail.com Şubat, 2015 İçerik Dünyada ve Türkiye de Çimento Üretimi CO 2 Emisyonu Sürdürülebilir Üretim Alternatif Hammaddeler

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şubesi

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şubesi T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şubesi SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI SAĞLAYAN PROJELERE İLİŞKİN

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

ÜRETİCİ BİRİM BAŞVURU FORMU. Lütfen bu formu 25-02-2015 tarihine kadar doldurularak IPUD, yonetim@iyipamuk.org.tr adresine iletiniz.

ÜRETİCİ BİRİM BAŞVURU FORMU. Lütfen bu formu 25-02-2015 tarihine kadar doldurularak IPUD, yonetim@iyipamuk.org.tr adresine iletiniz. Lütfen bu formu 25-02-2015 tarihine kadar doldurularak IPUD, yonetim@iyipamuk.org.tr adresine iletiniz. BÖLÜM A - KURUM TANITIM 1. ÜNVAN 2. SORUMLU KİŞİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 3. FAALİYET ALANI ÇIRÇIR KOOPERATİF

Detaylı