GOLD STANDARD PAYDAŞLARIN KATILIMI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOLD STANDARD PAYDAŞLARIN KATILIMI RAPORU"

Transkript

1 GOLD STANDARD PAYDAŞLARIN KATILIMI RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER A. Proje Açıklaması 1. Projenin uygunluğu 2. Projenin mevcut durumu B. Paydaşların Katılımı Süreci Tasarısı 1. Paydaşlar toplantısı i. Toplantı Gündemi ii. Teknik olmayan proje özeti iii. Davet takip listesi iv. Şahsa Davet Metni v. Genel Davet Metni 2. Diğer katılım metotları hakkında açıklama C. Katılım Süreci 1. Toplantı katılımcıları i. Liste ii. Değerlendirme formları 2. Toplantıdan fotoğraflar 3. Katılım sürecinin çıktıları i. Toplantı tutanağı ii. Diğer katılım toplantılarının tutanakları iii. Tüm yorumların değerlendirilmesi iv. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili değişiklikler v. Yorumlar neticesinde proje dizaynında yapılan değişikliklerin özeti D. Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesi 1. Proje sahibi sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi i. Do no harm değerlendirmesi ii. Sürdürülebilir kalkınma indeksi 2. Paydaşların sürdürülebilir kalkınma indeksi 3. Konsolide sürdürülebilir kalkınma indeksi E. Sürdürülebilir Kalkınma Đzleme Planı F. Geribildirim Süreci EK 1. Orijinal Katılım Listesi

2 EK 2. Orijinal Geribildirim formları Gold Standard Passport version 2.1 July

3 BÖLÜM A. Proje Açıklaması A. 1. Projenin Uygunluğu Manisa Akhisar Bölgesinde yer alan proje faaliyeti, Sayalar Rüzgar Enerji Santralinin kapasitesinin arttırılmasını kapsamaktadır. Mevcut durumda tarihinden bu yana 34.2 MW kurulu gücü ile faaliyette bulunan rüzgar santrali tarihinde GS369 numarası ile kayıt altına alınmıştır. Proje sahibi olan Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 34.2 MW olan mevcut kapasiteyi 10 adet rüzgar türbini ilave etmek suretiyle Sayalar Rüzgar Enerji Santralinin kapasitesini 54.2 MW a yükseltmeyi planlamaktadır (teklif edilen proje faaliyeti). Proje Sahibi, kapasite artırımı projesinin de GS kural ve gereksinimlerine uygun bir şekilde geliştirilerek kayıt altına alınmasını hedeflemektedir. Gold Standard v2.1 kurallarına istinaden projenin uygunluğu çeşitli başlıklar altında değerlendirilmektedir. Bu başlıklar aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Proje Faaliyetinin Ölçeği: Teklif Edilen Proje Faaliyeti, mevcut kapasitenin yeni rüzgar türbinlerinin eklenmesi ile yenilenebilir enerji proje kapasitesinin arttırılmasını kapsamaktadır. Mevcutta işletmede bulunan kapasite, teklif edilen projenin uygulanmasından sonra da faaliyetine devam edecektir. Kapasite artırımının toplamının 20 MW olması planlanmaktadır. 20MW lık kapasite artışından yıllık ortalama 57,300 MWh/yıl elektrik üretilmesi ve bu üretime karşılık yaklaşık 36,000 tco2eq/yıl emisyon azaltımı hedeflenmektedir. Kapasite artırımı, küçük ölçekli projeler için UNFCCC tarafından belirtilen 15MW üst sınırı geçtiğinden büyük ölçekli proje sınıfına dahil olmaktadır. Ev Sahibi Ülke: Türkiye nin Sera Gazı Emisyonları ile ilgili herhangi bir sınırlaması olmadığından, GS VER kredilerinin izinler veya diğer emisyon azaltım muadil birimleri tarafından yedeklenmesi gerekmemektedir. Türkiye de her ne kadar Çevre ve Orman Bakanlığının altında yer alan gönüllü kayıt sistemi bulunsa da, Proje Faaliyeti henüz bu sisteme dahil edilmemiştir. Proje Faaliyetinin Tipi: Teklif edilen proje faaliyeti, rüzgar enerjisinden istifade ederek şebekeye verilmek üzere elektrik üretimi gerçekleştirdiğinden Yenilenebilir Enerji Tedariki kategorisi altında yer almaktadır. Resmi Kalkınma Desteği (ODA): GS kurallarına göre, proje faaliyetinden kaynaklanan emisyon azaltımlarının kalkınma desteği sağlayan ülke veya ülkelere doğrudan veya dolaylı olarak transfer edilmesi durumunda proje faaliyeti GS kaydına uygun olmamaktadır. Teklif edilen proje kapsamında herhangi bir şekilde Resmi Kalkınma Desteklerinden istifade edilmemektedir. Bu konuda daha detaylı bir yazı GS Pasaportunda yer verilmiştir. Sera Gazı Emisyonları: Proje faaliyeti, sadece karbondioksit emisyonlarının azaltımını kapsamaktadır. Gold Standard Passport version 2.1 July

4 Proje zaman çizelgesi: Proje faaliyeti ile ilgili, karbon kredilerinin gelirleri dikkate alındığı tarihten önce uygulamaya geçileceğine dair bir beyanda bulunmamıştır. Đnşaat aşamasının 2011 in son çeyreğinde başlaması beklenmektedir. Paydaşlar toplantısı tarihinde gerçekleştirilmiştir. Diğer sertifika programları: Teklif edilen proje faaliyeti, yeşil veya beyaz sertifika ve/veya muadili herhangi bir sertifika sisteminden istifade etmemektedir. Yukarıda kısaca özetlenen hususlara istinaden, teklif edilen proje faaliyetinin GS VER projesi uygunluk kriterlerine uygun olduğu sonucuna varılabilir. A. 2. Projenin mevcut durumu GS v2.1 kurallarına göre teklif edilen proje faaliyetinin mevcutta inşaat aşamasında olması durumunda proje geçmişe dönük kayıt için başvurmalı ve bir ön-değerlendirme sürecinden geçmelidir. Ancak Sayalar Kapasite Artırımı projesinin inşaatı için planlanan tarihin 2011 in son çeyreğinde olması ve paydaşların katılımı toplantısının tarihinde gerçekleştirilmesinden dolayı, proje normal kayıt sürecine göre geliştirilecektir. Teklif edilen proje ile ilgili önemli tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tarih Aktivite Üretim Lisansının kapasite artışı ile ilgili revize edilmesi Yerel Paydaşlar Toplantısı çeyrek Beklenen inşaata başlangıç tarihi çeyrek Beklenen işletmeye alınma tarihi Gold Standard Passport version 2.1 July

5 BÖLÜM B. PAYDAŞLARIN KATILIMI SÜRECĐ TASARISI B. 1. Paydaşlar Toplantısı i. Toplantı gündemi Toplantı gündemi GS v2.1 kurallarına uygun bir şekilde aşağıdaki gibi belirlenmiştir: - Toplantı açılışı - Projenin tanıtılması - Soru ve Cevap - Paydaşlar için sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi - Sürdürülebilir kalkınma izleme konularının tartışılması - Toplantı kapanış ii. Projenin teknik olmayan özeti Projenin teknik olmayan özeti, davetiyeler ile beraber toplantı öncesi paydaşlar ile paylaşılmış, aynı zamanda toplantı esnasında da katılımcılara dağıtılmıştır. Sayalar Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı Projesi Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Haziran 2008 de devreye alınan ve şu anda Manisa Đli, Sayalar Đlçesi, Akkocalar-Dualar Mevkiinde 34.2 MW kapasite ile işletmede bulunan Sayalar Rüzgar Enerji Santralinin kapasitesinin 54.2 MW a çıkarılmasını planlamaktadır. Proje kapsamında her biri 2 MW gücünde 10 adet rüzgar türbini inşa edilecektir. Mayıs 2012 döneminde devreye alınması beklenen ek kapasite ile birlikte Sayalar Rüzgar Enerji Santrali, mevcut üretime ilave olarak MWh/yıl enerj üretecek ve Akhisar TM bağlantı noktasından ulusal şebekeye enerji verecektir. Gerçekleştirilecek olan 20 MW lık kapasite arttırımı sayesinde yaklaşık ton eşdeğer karbondioksit azaltılması hedeflenmektedir. Projenin bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına olumlu etki ve katkıları bulunacaktır: - Türkiye nin yenilenebilir ve temiz bir kaynak olan rüzgar enerjisinden ürettiği toplam elektrik miktarı artacaktır. - Ülkenin enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltılacak ve yenilenebilir enerji sektörünün - özellikle rüzgar enerjisi sektörünün- gelişimine önemli katkıda bulunulacaktır. - Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı arttırılacak ve dolayısıyla, sağlığı ve çevreyi olumsuz etkileyen kirleticilerde azalma sağlanacaktır. - Sera etkisi yaratan karbon emisyonlarında düşüş sağlanarak küresel ısınmayı azaltma çabalarına katkıda bulunulacaktır. - Đnşaat ve işletme safhasında ek istihdam olanağı sağlanacaktır. Gold Standard Passport version 2.1 July

6 Proje kapsamında, projenin daha detaylı bir şekilde paydaşlara aktarılması, sürdürülebilirlik ve çevresel etkilerinin tartışılabilmesi amacı ile, tarihinde Dualar Köyü Ardıçlı Mahallesi Gölet inde saat 14:00 da Paydaşların Katılımı Toplantısı gerçekleştirilecektir. Sizlerin de katılımını bekliyoruz. Saygılarımızla Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. iii. Davet takip listesi Kategori Kurum Davetli ismi C C C B B B B D D D Çevre ve Orman Bakanlığı / Đklim Değişikliği Daire Başkanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı / Sera Gazı Emisyonları ve Karbon Ticareti Daire Başkanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı / Sera Gazı Emisyonları ve Karbon Ticareti Daire Başkanlığı Manisa Tarım ve Köy işleri Müdürlüğü Manisa Çevre ve Orman Bölge Müdürlüğü Başlamış Orman Đşletme Müdürü Kırkağaç Orman Đşletme Müdürü Sanayi ve Ticaret Odası Manisa Şubesi Elektrik Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Elektrik Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Fulya Somunkıranoğlu Mehrali Ecer Evren Türkmenoğlu Davet şekli Davet tarihi Konfirmasyon? E/H Ömer Çelik atarim.gov.tr / o.com Yahya Güngör Tel / Fax: / Mesut Göçmüş mail.com Coşkun Çanakkale Tamer Balatlı Cemal Akpınar Hürriyet Şimşek hotmail.com o.org.tr mo.org.tr H E E E E E E E E E F Greenpeace Türkiye Hilal Atıcı E org F WWF Türkiye Ceren Ayaş E D ÇEVKO Mete Đmer E g.tr D REC Türkiye Info H Gold Standard Passport version 2.1 July

7 E Gold Standard Bahar Ubay E ndard.org F REEP Info H A Muhtar (Dualar Köyü) Muzaffer Yıldırım Tel: E Proje faaliyeti ile ilgili paydaşlar, Proje Sahibi ve Projenin danışmanlığını yürüten OakDanışmanlık tarafından, projenin özellikleri ve projenin muhtemel etkileri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Mevcut kapasite olan 34.2 MW ile ilgili 3 Temmuz 2007 tarihinde benzer bir toplantı gerçekleştirildiğinden, aynı proje paydaşları kapasite artışı projesi için de paydaş olarak belirlenmiş ve 6 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen paydaşlar toplantısına davet edilmişlerdir. Önemli bir paydaş gurubu olarak, projenin en yakındaki yerleşim birimi olan Dualar Köyü sakinleri de paydaşlar toplantısına davet edilmişlerdir. Özellikle bayan katılımının sağlanması için Proje Sahibi ve Muhtar tarafından çaba harcanmıştır. Genel tercih edilen davetiye şekli yoluyla olmuştur. Çoğu paydaş, gönderilen e müteakip yapılan telefon görüşmesi ile davet edilmiştir. Ancak özellikle köy sakinlerinin internete ve bir hesabına erişimlerinin güç olacağını düşünerek yerel paydaşlar, muhtar vasıtası ile davet edilmişlerdir (Aynı zamanda muhtara, köy sakinlerine verilmek üzere projenin teknik olmayan özeti, sürdürülebilir kalkınma parametrelerinin de yer aldığı değerlendirme formları verilmiştir). Şahsa yapılan davetlerin haricinde, toplantı ile ilgili ilan, hem Demirer Holding (http://www.demirer.com.tr/santral/dogal/sayalar/sayalarprojeozeti.htm) hem de Polat Enerji tarafından (www.polatenerji.com) internet sitelerinde de yer verilmişlerdir. Bu sayfalardan aynı zamanda projenin teknik olmayan özeti ve sürdürülebilir kalkınma parametrelerinin açıklamaları da indirilebilmektedir. Đnternet sitelerinin haricinde toplantı aynı zamanda tarihinde yerel bir gazetede de duyurulmuştur. Toplantı yeri, tarihi ve zamanı, yüksek sayıda katılımı sağlamak amacı ile Muhtar ile beraber kararlaştırıldı. Muhtarın önerileri üzerine toplantı, Dualar Köyü yakınında bulunan göl alanı içerisinde gerçekleştirildi. iv. Şahsa davet metni Sayın, Sayalar Rüzgar Santrali Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak paydaşların katılımı toplantısına, Demirer Holding ve Polat Enerji A.Ş. adına sizleri de davet etmekten memnuniyet duyarız. Toplantı Pazartesi günü, Manisa Đli, Sayalar Đlçesi, Dualar Köyü Ardıçlı Mahallesi Gölet inde saat 14:00 de gerçekleştirilecektir. Paydaşların katılımı toplantısı, projeden kaynaklanan emisyon azaltımlarının kredileştirilmesi ile ilgili Gold Standard sürecinin bir parçası olup, projenin siz paydaşlara tanıtılması ve sürdürülebilir kalkınma ve çevresel etkilerinin tartışılmasını Gold Standard Passport version 2.1 July

8 hedeflemektedir. Toplantı programı aşağıda yer almaktadır: - Toplantı açılışı - Proje tanıtımı - Proje ile ilgili soru ve cevaplar - Etki değerlendirmesi - Sürdürülebilir kalkınmanın izlenmesi - Kapanış Toplantının daha verimli geçmesi amacıyla projenin teknik olmayan kısa özeti ve proje etki değerlendirmesinde yönlendirici olacak göstergelerin açıklamaları ve değerlendirme formu da ekte yer almaktadır. (Projenin teknik olmayan özeti ve proje etki değerlendirme formu aynı zamanda adresinden de erişilebilmektedir.) Toplantıya katılamamanız durumunda en azından ekte yer alan değerlendirme formunu doldurarak görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve/veya projeyle ilgili görüşlerinizi paylaşmak için lütfen aşağıda yer alan iletişim numarasından bizimle irtibat kurunuz. Saygılarımızla, Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Çağla Balcı Eriş / Sıla Kılıç Tel: Gold Standard Passport version 2.1 July

9 v. Genel Davet Metni Toplantı, Polat Enerji ve Demirer Holding web sitelerinde ve tarihinde yerel bir gazete olan Kırkağaç gazetesinde duyuruldu. Yerel Gazetede çıkan davetiye metni: B. 2. Diğer katılım metotları hakkında açıklama Gold Standard Passport version 2.1 July

10 Gerçekleştirilen toplantıya katılımın özellikle yerel boyutta çok olması ve katılımın erkek/kadın dengesinin iyi olmasından dolayı ikinci bir toplantıya ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak Proje Sahipleri düzenli olarak köy halkıyla ve özellikle muhtar ile iletişim halinde olduğundan, toplantının ve paydaşlar sürecinin haricinde de proje hakkında soru sormaya ve yorum yapmaya teşvik edilmektedir. Gold Standard Passport version 2.1 July

11 BÖLÜM C. KATILIM SÜRECĐ C. 1. Toplantı katılımcıları i. Katılımcı listesi Katılımcı listesi Tarih ve saat: 6 Haziran :00 Yer: Manisa Akhisar Dualar Köyü Kategori Katılımcı Đsmi E/K Đmza Organizasyon Đrtibat Bilgileri A Mehmet Kıvrak E Mevcut Köy Sakini A Irfan Sarı E Mevcut Köy Sakini A Şaban Daldal E Mevcut Köy Sakini A Mustafa Yıldırım E Mevcut Köy Sakini A Đsa Dinç E Mevcut Köy Sakini A Ferhat Dinç E Mevcut Köy Sakini A Halil Budak E Mevcut Köy Sakini A Celal Yıldırım E Mevcut Köy Sakini A Muzaffer Yıldırım E Mevcut Köy Sakini A Halil Daldal E Mevcut Köy Sakini A Ismail Sarı E Mevcut Köy Sakini _ A Mehmet Yıldırım E Mevcut Köy Sakini A Ramazan Fidan E Mevcut Köy Sakini A Ali Dinç E Mevcut Köy Sakini A Fezullah Ok E Mevcut Köy Sakini A Nazım Işık E Mevcut Köy Sakini A Ahmet Sahi E Mevcut Köy Sakini A Necati Sahi E Mevcut Köy Sakini A Ali Daldal E Mevcut Köy Sakini A Đsmail Budak E Mevcut Köy Sakini A Halil Yıldırım E Mevcut Köy Sakini A Ayşe Daldal K Mevcut Köy Sakini A Fatma Dadaş K Mevcut Köy Sakini A Cennet Daldal K Mevcut Köy Sakini A Ayşe Kıvrak K Mevcut Değil Köy Sakini A Emine Sarı K Mevcut Köy Sakini A Hanife Budak K Mevcut Değil Köy Sakini A Hanife Adaş K Mevcut Değil Köy Sakini A Hatice Sarı K Mevcut Köy Sakini A Gülabiye Yege K Mevcut Köy Sakini A Dudu Aydın K Mevcut Köy Sakini A Nurdagül Yıldrım K Mevcut Değil Köy Sakini A Şadiye Yıldırım K Mevcut Değil Köy Sakini A Öznur Yıldırm K Mevcut Köy Sakini Gold Standard Passport version 2.1 July

12 A Hanife Ok K Mevcut Değil Köy Sakini A Fatma Sarı K Mevcut Köy Sakini A Saadet Sarı K Mevcut Değil Köy Sakini A Havva Sarı K Mevcut Değil Köy Sakini A Gülşen Yıldırım K Mevcut Değil Köy Sakini A Aynur Yıldırım K Mevcut Değil Köy Sakini A Fatma Daldal K Mevcut Köy Sakini 21 i erkek ve 20 si kadın olmak üzere toplantıya 41 kişi katılım göstermiştir. Hemen hemen hepsi Dualar Köyünden katılmışlardır. Bazı bayan katılımcıların imza vermekten çekindikleri gözlenmiştir. ii. Değerlendirme formları Toplantıya katılan paydaşlar tarafından doldurulan tüm değerlendirme formları EK 2 de yer almaktadır. Toplantı esnasında paydaşlara iki set soru ve açıklama dokümanı sağlanmıştır. A) Sürdürülebilir kalkınma parametrelerinin açıklandığı, projenin etkilerinin ve parametrelerin izlenmesi ile ilgili görüşlerinin sorulduğu bir soru formu. Bu soru formu aynı zamanda toplantıdan önce davetiyeler ile beraber de paydaşlar ile paylaşılmıştır. Açıklamalı bir soru formunun dağıtılmasındaki amaç, sadece toplantı esnasında konuların görüşülüp tartışılması değil, toplantı öncesi ve sonrasında da paydaşlara proje hakkında yorum yapabilme imkânı sağlamaktır. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma parametrelerinin önceden izah edilerek, toplantının (ve özellikle paydaşların parametreleri değerlendirme aşamasının) verimini arttırmaktır. Ancak toplantı esnasında veya sonrasında doldurulmuş herhangi bir form Proje Sahibine veya muhtara iletilmemiştir. B) Toplantı değerlendirme formunun formatı olarak GS v2.1 de yer alan format kullanılmıştır. Toplantıya katılan paydaşlar tarafından, genellikle proje hakkında olumlu görüşlerin yer aldığı toplamda 10 adet form doldurulup Proje Sahibine teslim edilmiştir. Paydaşlar tarafından doldurulan formlar ile ilgili özet Bölüm C.3 de yer verilmiştir. Paydaşlar tarafından doldurulan toplantı değerlendirme formlarının kopyası EK 2 de yer almaktadır. Gold Standard Passport version 2.1 July

13 C. 2. Toplantıdan fotoğraflar Köy bakkalı ve camisine asılan toplantı ilanı Toplantıdan resimler Gold Standard Passport version 2.1 July

14 C. 3. Katılım süreci çıktıları i. Toplantı tutanağı Teklif edilen proje faaliyetinin, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında bir Çevre Etki Değerlendirme sürecinden muaf olmasına karşın Proje Sahibi, Gold Standard v2.1 kuralları gereği tarihinde bir Paydaşların Katılımı Toplantısı düzenlemiştir. Toplantı, projeye en yakın yerleşim alanı olan Dualar Köyünde gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık olarak %50 sini bayanların oluşturduğu toplantı 41 kişilik bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Toplantı başlangıcında aşağıdaki belge ve dokümanlar sağlanmıştır: - Projenin teknik olmayan özeti (aynı zamanda davetiyeler ile birlikte de gönderilmiştir) - Toplantı değerlendirme formu - Sürdürülebilir kalkınma parametrelerinin açıklamalarının bulunduğu ve izleme ile ilgili görüşlerinin de sorulduğu, soru formu (aynı zamanda davetiyeler ile birlikte de gönderilmiştir) Toplantı, Proje Sahibinin temsilcileri Sayın Çağla Balcı Eriş ve Sıla Kılıç ın toplantının amacını açıklayan açılış konuşmasıyla başlamıştır. Aynı zamanda dağıtılan dokümanlar ve soru formları ile ilgili de açıklayıcı notlar aktarılmıştır. Açılış konuşmasını projenin katılımcılara daha detaylı olarak anlatılması takip etmiş ve ardından soru ve cevap kısmına geçilmiştir. Teklif edilen proje faaliyeti, mevcut bir santralin kapasite artışı olduğundan yerel paydaşların, rüzgar santrali ve faaliyetleri konusunda bilgili oldukları gözlenmiştir. Yerel paydaşlar projenin, sürdürülebilir kalkınmaya veya çevreye herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Toplantı esnasında görüşülen konuları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkün: Soru: Elektriği bedava kullanabilecek miyiz? Cevap: Ne yazık ki bu hem teknik açıdan hem de mevzuat açısından mümkün değil. Projeden üretilecek olan elektriğin yüksek gerilim seviyesinde iletimi yapılacaktır ki bu da son kullanıcı için uygun bir gerilim seviyesi değildir. Ayrıca, proje üretim lisansı altında faaliyet gösterdiğinden, elektriği ancak toptan elektrik almaya yetkin ve lisanslı kurum ve kuruluşlara veya serbest tüketici sınıfında yer alan ve yüksek elektrik tüketimi bulunan endüstrilere tedarik edebilmektedir. Soru: Şu anda Sayalar Projesinde köyden insanlar çalışmakta. Projenin kapasitesi arttırıldığında daha fazla istihdam fırsatı doğacak mı? Cevap: Projenin hem inşaat aşamasında hem de işletme aşamasında ek insan gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Daha önceden olduğu gibi bu kapasite artırımı projesinde de hem inşaat aşamasında hem de işletme aşamasında istihdam açısından ilk tercih yerel halktan olacaktır. Soru: Đşletme aşamasında yerel halktan kaç kişi istihdam edilebilir? Cevap: Proje henüz dizayn aşamasında olduğundan henüz net bir rakam vermek mümkün değil. Ancak işletmeye geçildikten sonra iki veya üç ilave istihdama ihtiyaç duyulabileceği tahmin Gold Standard Passport version 2.1 July

15 edilmekte. Soru: Daha önceden proje sahibinin ilkokula destek/yardım vs gibi katkıları olmuştu. Bu sefer de buna benzer bir katkı sağlamayı düşünüyor musunuz? Şu anda köyde bir düğün sarayı eksikliği bulunmakta. Cevap: Genel bir prensip olarak, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirilmekte ve bu proje de bir istisna olmayacaktır. Ancak şu anda bu katkının ne şekilde olacağı henüz netlik kazanmış değil ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Soru: Proje sahası içerisinde köpekler bulunmakta. Genellikle bağlı bulunan bu köpekler bazen salıverilmekte ve bizleri rahatsız etmektedir. Cevap: Konu ile derhal ilgilenilecek ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması açısından gerekli tüm önlemler alınacaktır. Köpeklerin sadece yanlarında bir refakatçi ile dolaşmasına müsaade edilecektir. ii. Diğer katılım toplantılarının tutanakları iii. Tüm yorumların değerlendirilmesi Paydaşların yorumları Yorum dikkate alındı mı? (E/H) Açıklama Bedava elektrik kullanabilir miyiz? Hayır Üretilen elektrik ancak iletim hattına verilebilmekte. Đstihdam olanakları, bölge için oldukça önemlidir. Kapasite artışı ile ek istihdam olanakları oluşacak mı? Evet Proje Sahibi Türkiye için olduğu kadar bölge ve civar köyler için de istihdamın bir problem ve önemli bir konu olduğunun farkındadır. Projenin hem inşaat aşamasında hem de işletme aşamasında ek insan gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Daha önceden olduğu gibi bu kapasite artırımı projesinde de hem inşaat aşamasında hem de işletme aşamasında istihdam açısından ilk tercih yerel halkta olacaktır. Bu konunun önemine istinaden istihdam, izleme planına dahil Gold Standard Passport version 2.1 July

16 Bölgeye herhangi bir katkı/bağış vs. olacak mı? Sahadaki köpekler konusunda bazı şikayetler bulunmaktadır. Evet Evet edilmiştir. Genel bir prensip olarak, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirilmekte ve bu proje de bir istisna olmayacaktır. Ancak şu anda bu katkının ne şekilde olacağı henüz netlik kazanmış değil ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Yapılacak olan yardım, destek veya bağış ile ilgili olarak karara varıldığı noktada bu konu tekrar köy sakinleri ile paylaşılacaktır. Bu konu izleme planına dahil edilmiştir. Konu ile derhal ilgilenilecek ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması açısından gerekli tüm önlemler alınacaktır. Köpekler saha içerisinde sürekli olarak bağlı kalacak ve sadece yanlarında bir refakatçi ile tasmalı olarak dolaşmasına müsaade edilecektir. iv. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili değişiklikler Sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi ile ilgili bir değişiklik yapacak mısınız? Herhangi bir parametrenin negatif skorlanması durumunda değişikliğin gerekli olduğunu dikkate alın. Evet Hayır X Toplantı esnasında paydaşlardan herhangi olumsuz bir yorum alınmamıştır. Toplantı esnasında gündeme gelen konular, Proje Sahibinin hali hazırda bilgisi dahilinde olan konular olduğundan sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesinde dikkate alınmış konulardır. Gold Standard Passport version 2.1 July

17 v. Yorumlar neticesinde proje dizaynında yapılan değişikliklerin özeti Proje dizaynında değişiklik gerektirecek herhangi bir yorum alınmamıştır. Gold Standard Passport version 2.1 July

18 BÖLÜM D. SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DEĞERLENDĐRMESĐ D. 1. Proje Sahibi sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi i. Do no harm değerlendirmesi Đlkelerin Korunması Proje ile ilgisi Đhlale yönelik proje risklerinin değerlendirilmesi Etkilerin azaltılmasına yönelik tedbirler Đnsan Hakları Proje faaliyeti uluslararası insan hakları değerlerine saygı göstermelidir. Proje faaliyeti, rıza dışı yer değiştirmeye sebebiyet vermemelidir Proje herhangi bir şekilde insan haklarına ve değerlerine ters düşen bir faaliyette bulunmamaktadır 1. Proje faaliyeti esnasında herhangi bir şekilde rıza dışı yer değişikliklerine sebebiyet vermemektedir. Proje faaliyeti kapsamında herhangi bir şekilde yer değişikliği olmayacaktır. Düşük. Birleşmiş Milletler topluluğunun bir üyesi olarak Türkiye, uluslar arası insan hakları bildirgelerinin bir taradır ve insan hakları, kanun ve yönetmelikler ile güvence altına alınmıştır. Düşük. Birleşmiş Milletler topluluğunun bir üyesi olarak Türkiye, uluslar arası insan hakları bildirgelerinin bir taradır ve insan hakları, kanun ve yönetmelikler ile güvence altına alınmıştır. Proje faaliyeti, herhangi bir şekilde kültürel mirasların Proje faaliyeti, herhangi bir şekilde kültürel mirasların Düşük. Projenin inşaatı ve işletimi sırasında, yürürlükteki kanunlarca da güvence 1 Referans: Gold Standard Passport version 2.1 July

19 zarar, görmesi veya tahribatına yol açmamalıdır. zarar görmesi veya tahribatına yol açmamaktadır. altına alınmış herhangi bir hassas kültürel mirasa hasar verilmeyecektir 2. Đşçi Hakları Proje, işçilerin sendikal haklarına ve toplu sözleşme haklarına riayet etmelidir, ve herhangi bir şekilde bunları sınırlamamalıdır. Đşçi hakları Kanun ve Yönetmelikler ile sendikal haklar ve toplu sözleşme hakları güvence altına alınmıştır 3. Düşük. Çalışanlar sendika kurma ve çalışma koşulları ile ilgili toplu pazarlık etme hakları konusunda kısıtlanmamaktadır. Bu haklar ulusal yasa ile korunmaktadır. (Türkiye Đşçi Sendikaları Yasası No. 2821). Proje herhangi bir şekilde zorla çalıştırma olmamalıdır. Herhangi bir şekilde çocuk işçi çalıştırılmamalıdır. Cinsiyet, dil, ırk gibi ayrımcılık yapılmamalıdır. Đş Kanunun güvence altına aldığı gibi, projede zorla çalıştırma söz konusu değildir. Đş Kanunu Madde 71 in güvence altına aldığı şekilde Türkiye de çocuk işçi yasaktır. Đş kanunun 5. Maddesinin de güvence altına aldığı gibi cinsiyet, din, dil ve/veya ırka dayalı ayrımcılık yapılamaz. Düşük. Projede, Türkiye Đş Kanununda (4857) ifade edildiği gibi zorla çalıştırılan veya zorunlu işgücü söz konusu olamaz. Düşük. Proje, Türkiye Đş Kanunu Madde 71 ile uyumlu olarak çocuk işçi çalıştırmamaktadır. Düşük. Türkiye Đş Kanunu 5. maddesi ve istihdam/meslek ile ilgili ILO Sözleşmesinin 100&111 eşit ücret / ayrımcılık ilkeleri ile 2 Referans: = 3 Referans: Gold Standard Passport version 2.1 July

20 Tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Çevrenin Korunması Tüm faaliyetlerin çevre ile uyumlu ve zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi kanun ve yönetmelikler tarafından güvence altına alınmalıdır. Proje, a) kanun nezdinde koruma altına alınan b) koruma altına alınması resmen teklif edilmiş c) resmi makamlarca hassas bölge ilan edilmiş d) toplum tarafından koruma altına alınmış hassas ekolojik habitatları tahrip edici Tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Çalışanlara gerekli ilk yardım ve iş güvenliği eğitimleri verilecektir. Tüm faaliyetlerin çevre ile uyumlu ve zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi kanun ve yönetmelikler tarafından güvence altına alınmıştır. 5 Proje kritik veya koruma altında bulunan doğal habitatlara zarar vermeyecektir. Bu konu paydaşlar tarafından da onaylanmıştır. uyumlu olarak herhangi bir ayrımcılık yapılamaz. Düşük. Proje sahibi, projenin tüm aşamalarında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturma konusunda kararlıdır 4. Düşük. Proje, çevreye herhangi bir şekilde zarar verebilecek faaliyette bulunmamaktadır. Türkiye de çevre ve ekolojinin korunması ile ilgili kapsamlı kanun ve yönetmelikler bulunmaktadır. Türkiye de yürürlükte olan Çevre Kanunun amacı, sürdürülebilir çevre ve kalkınma ilkelerine uygun bir şekilde çevrenin korunmasıdır 6. Düşük. Proje, çevreye herhangi bir şekilde zarar verebilecek faaliyette bulunmamaktadır. Türkiye de çevre ve ekolojinin korunması ile ilgili kapsamlı kanun ve yönetmelikler bulunmaktadır. Türkiye de yürürlükte olan Çevre 4 Reference: 5 Referans: 6 Referans: Gold Standard Passport version 2.1 July

21 herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır. Yolsuzluk Proje, yolsuzluk ile ilişkili bir faaliyette bulunamaz. Đlgili projenin tipine göre diğer ek konular Yolsuzluk, kanunlar gereği ağır bir suç olarak tanımlanmıştır. 8 Proje ile ilgisi Kanunun amacı, sürdürülebilir çevre ve kalkınma ilkelerine uygun bir şekilde çevrenin korunmasıdır 7. Düşük. Yolsuzluk, kanunlar gereği ağır bir suç olarak tanımlanmıştır. Đhlale yönelik proje risklerinin değerlendirilmesi Etkilerin azaltılmasına yönelik tedbirler ii. Sürdürülebilir Kalkınma Đndeksi Gösterge Gold Standard Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Önleme Ölçütü Eğer ilişkili ise Do-no-harm değerlendirme si tablosunda yer alan önlemlere veya (-) skoru nötralize etmek için uygun görülen önlemleri ekle. Milenyum Kalkınma Hedefleri (MDG) ile ilişkisi ve yi kontrol et. Göstergelerinizin yerel MDG hedefleri ile ilişkisini tanımlayın Seçilen parametre ve açıklama Proje geliştiricisi tarafından tanımlanır Ön puanlama Olumsuz etki: Olumsuz etkinin tamamen giderilememesi durumunda (-) olarak puanlandırılır. Olumsuz etkinin tamamen giderilmesi planlanmış ise veya etkide bir değişiklik yok ise (0) olarak 7 Referans: 8 Referans: Gold Standard Passport version 2.1 July

22 Hava kalitesi Su kalitesi ve miktarı MDG etkilenen: 7a: Ülke politika ve programlarına sürdürülebilir gelişme ile ilgili ilkeler entegre edildiğinde; çevresel kaynakların tersine kaybı Türkiye için belirlenen MDG etkilenen: 7.10 iyileştirilmiş içme suyu kaynaklarını kullanan nüfusun toplama oranı SOx and NOx + Kirleticilerin salınması ve su kaynakları dengelerindeki değişiklikler. Toprağın durumu n/a Toprak kirleticileri 0 Diğer kirleticiler n/a Gürültü seviyesi 0 Biyolojik çeşitlilik Đstihdam kalitesi Geçim kaynakları Ekonomik ve temiz enerji hizmetlerine erişim Beşeri ve kurumsal kapasite n/a MDG etkilenen: 1.5 Đşgücünün nüfusa oranı MDG etkilenen: 1b: Kadınlar ve gençlerde dahil herkes için tam ve verimli istihdam ve insana yakışır iş başarmak Türkiye için belirlenen ve etkilenen: 7.2 CO2 emisyonları n.a Doğal yaşamın bozulması veya yıpratılması Çalışanlara sağlanan eğitimler Sosyal güvence altına alınan bordrolu çalışan sayısı Enerji ve kaynaklarında dışa bağımlılık Eğitim kalitesindeki değişimler puanlandırılır. Olumlu bir etkide (+) olarak puanlandırılır, Gold Standard Passport version 2.1 July

AKRES RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ GOLD STANDARD YEREL HALK BİLGİLENDİRME RAPORU

AKRES RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ GOLD STANDARD YEREL HALK BİLGİLENDİRME RAPORU AKRES RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ GOLD STANDARD YEREL HALK BİLGİLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER A. Proje Tanımı 1. Projenin Gold Standard açısından uygunluğu 2. Projenin durumu B. Halkın katılımı sürecinin tasarımı

Detaylı

GOLD STANDARD HALKIN KATILIMI SÜRECİ PROJE BİLGİLERİ ÖZETİ SAYIN İLGİLİLER

GOLD STANDARD HALKIN KATILIMI SÜRECİ PROJE BİLGİLERİ ÖZETİ SAYIN İLGİLİLER GOLD STANDARD HALKIN KATILIMI SÜRCİ PROJ BİLGİLRİ ÖZTİ Hazırlayan : kobil Çevre Hizmetleri Danışmanlık ğitim Tarım Hayvancılık Madencilik İnşaat İthalat İhracat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi Ahlatlıbel

Detaylı

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir.

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir. THE GOLD STANDARD: Gold Standard Gönüllü Dengeleme Projeleri Proje Tasarım Dokümanı (GS-VER-PDD)A Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: http://www.cdmgoldstandard.org info@cdmgoldstandard.org

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01 Ocak - 31 Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01 Ocak - 31 Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak - 31 Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Faaliyet raporu 2-28 A) Genel bilgiler Şirket Ünvanı : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır.

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 döneminde Sermaye

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

E yr Güney Bağımsız Denetim ve Tel : +902123153000

E yr Güney Bağımsız Denetim ve Tel : +902123153000 anılacaktır) 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yeralan finansal Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. İÇİNDEKİLER 2 RAPOR HAKKINDA 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI 6 KURUMSAL PROFİL 8 Başlıca Finansal Göstergeler 10 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YÖNETİŞİM

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI RAP RU İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI II. MESAJLAR a. YÖNETİM KURULU BAŞKANI b. GENEL MÜDÜR III. KURUMSAL PROFİL a. ÇİMSA HAKKINDA b. MİSYONUMUZ c. ÜRÜNLERİMİZ ve HİZMETLERİMİZ IV. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Detaylı

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI Zorlu Plaza, 34310 Avcılar İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: + 90 (212) 456-2300 Faks: +90 (212) 422-0099 www.zorlu.com.tr EK - A BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE

Detaylı

1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı

1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı 1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı 02 İÇİNDEKİLER RAPOR PROFİLİ VE SINIRI 03 BM KÜRESEL İLKELER SÖZLESMESI 04 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 05-06 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Paydaş Katılım Planı

Paydaş Katılım Planı Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü, Haziran 2014 Güncelleme Kısaltmalar Kısaltma ÇED ÇEDBD ÇSED ÇSYP ÇSYS ÇŞB ÇŞİM DİB HK IFC IFC PS İDK KÖFB MEB PMVT PKP STK

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 1 2 İçindekiler Raporumuz Hakkında 7 Paydaşlarımıza Mesajımız 8 Kurumsal Profilimiz 12 Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 Grup Şirketlerimiz ve Faaliyet Alanları 14 Stratejimiz ve Yönetim Yaklaşımımız 16

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı