T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014"

Transkript

1

2 T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi İZMİR Tel: Fax: e-posta : 2

3 Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür. 3

4 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 11 I- GENEL BİLGİLER 12 A. Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Kalite Politikası 12 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 13 C. İdareye İlişkin Bilgiler 14 1-Fiziksel Yapı 15 2-Örgüt Yapısı 38 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 106 D. Diğer Hususlar 107 II- AMAÇ VE HEDEFLER 107 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 107 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 108 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 113 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Gelirleri Mali Denetim Sonuçları 120 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 121 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 141 A. Üstünlükler 141 B. Zayıflıklar 142 C. Değerlendirme 142 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 143 EKLER 144 A. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 144 B. MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 145 4

5 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Taşınmazların Dağılımı (Açık Alan) 15 Tablo 2. Kapalı Alanlarının Dağılımı 15 Tablo 3. Yıllara Göre Fiziki Alan Dağılımı 16 Tablo 4. Eğitim Alanları ve Derslikler 17 Tablo 5. Laboratuvarlar 20 Tablo 6. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar 22 Tablo 7. Misafirhaneler 22 Tablo 8. Öğrenci Yurtları 22 Tablo 9. Lojmanlar 23 Tablo 10. Spor Tesisleri 23 Tablo 11. Toplantı-Konferans Salonları 24 Tablo 12. Akademik Personel Hizmet Alanı 24 Tablo 13. İdari Personel Hizmet Alanı 24 Tablo 14. Ambar/Depo Alanları 25 Tablo 15. Arşiv Alanları 25 Tablo 16. Dayanıklı Taşınırlar 26 Tablo 17. Taşıtlar 27 Tablo 18. Bilgisayarlar 40 Tablo 19. Kütüphane Kaynakları 43 Tablo 20. Kütüphane Kullanım Verileri 44 Tablo 21. Basılı ve Görsel Koleksiyon 45 Tablo 22. Elektronik Yayın Sayısı 45 Tablo 23. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 46 Tablo 24. Akademik Personel 47 Tablo 25. Akademik Personelin Unvanlara Göre Birimlere Dağılımı 50 Tablo 26. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları 51 Tablo 27. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Bursu İle Yurtdışına Giden Öğretim Elemanı Sayısı 52 Tablo 28. Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirme Sayısı (39. Madde) 53 Tablo Yılı 39. Madde ile Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirme Sayısı 53 Tablo 30. Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirme Sayısı (39. Madde) 54 Tablo 31. Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel 40 (a)(b)(c) 55 Tablo 32. Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (40 (a) (b) (c) ) 56 Tablo 33. Akademik Personelin (2547/31) Maddesine göre Ders Saati Ücretli Olarak Üniversitemizde Görevlendirilmeleri 56 Tablo 34. Sözleşmeli Akademik Personel 57 Tablo 35. Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirmeleri (47/33 57 Tablo Sayılı Kanuna Tabi Olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 58 Yurtdışında Görevlendirilen Araştırma Görevlisi Bilgileri ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında 2547 sayılı 59 Tablo 37. Yükseköğretim Kanunun 35. Maddesi uyarınca Yurtiçinde Görevlendirilen Araştırma Görevlisi Bilgileri Tablo 38. Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirmeleri (2547/38) 59 Tablo 39. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 60 Tablo 40. Akademik Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı 61 Tablo 41. Akademik Personelin Hizmet Süreleri 62 Tablo 42. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)) 63 Tablo 43. İdari Personelin Birimlere Dağılımı 64 Tablo 44. İdari Personelin Eğitim Durumu 65 Tablo 45. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 65 Tablo 46. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 66 5

6 Tablo 47. İdari Personel Cinsiyet İtibariyle Dağılımı 67 Tablo 48. Engelli İdari Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 67 Tablo 49. İdari Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Bilgileri 67 Tablo 50. Sözleşmeli Personel (4C li) in Birimlere Dağılımı 68 Tablo 51. Sözleşmeli Personel (4C li) in Eğitim Durumu 68 Tablo 52. Sözleşmeli Personel (4C li) in Yaş Dağılımı 68 Tablo 53. Sözleşmeli Personel (4C li) in Cinsiyet Dağılımı 69 Tablo 54. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan 69 Tablo 55. Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Temizlik Hizmeti Personelin Birimlere Dağılımı 70 Tablo 56. Personel Atanmasına /Ayrılmasına ilişkin Bilgiler 71 Tablo 57. Öğrenci Sayıları (Hazırlık Sınıfı Dahil Toplam Öğrenci Sayısı) 72 Tablo 58. Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları 73 Tablo 59. Öğrenci Sayıları 74 Tablo 60. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı 77 Tablo 61. Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı 78 Tablo 62. Yatay Geçişle Eğitim- Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri 80 Tablo 63. Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) 80 Tablo 64. Kaydı Donduran Öğrenci Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) 81 Tablo 65. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülkelere Göre Dağılımı 83 Tablo 66. Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı 84 Tablo 67. Ortak Program ile Yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Programları 84 Tablo 68. Öğrenci Sayılarının Programlara Dağılımı 84 Tablo 69. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan Öğrenci Sayısı 85 Tablo 70. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Alan Öğrenci Sayısı 85 Tablo 71. Öğrenci Sayılarının Programlara Dağılımı 85 Tablo 72. Eğitim Verilen Kursiyer Sayısı 88 Tablo 73. Verilen Sertifika Sayısı 88 Tablo 74. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013 Yılı Sağlık Hizmeti Verileri 89 Tablo Yılında Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezimizde Verilen Sağlık Hizmeti Verileri 90 Tablo 76. Öğrenci ve Personele Sunulan Barınma, Yemek Hizmetleri 91 Tablo 77. Sporcu Bilgileri 91 Tablo 78. Sportif Etkinlikler 92 Tablo 79. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Faaliyetleri 93 Tablo 80. Öğrenci Toplulukları 96 Tablo 81. Sosyal ve Kültürel Faaliyet Bilgileri 97 Tablo 82. Etkinlikler 99 Tablo 83. Adli Yargı Hizmetleri 103 Tablo 84. İdari Yargı Hizmetleri 103 Tablo 85. Davalar 104 Tablo 86. Yürütülen Soruşturmalar 104 Tablo 87. Bütçe Giderleri 113 Tablo 88. Yıllar İtibariyle Gerçekleşen Gelir Dağılımı 116 Tablo Yılı Gelir Gerçekleşmeleri 117 Tablo Bütçe Gerçekleşme Tablosu 118 Tablo 91. Ön Mali Kontrol Durumu 121 Tablo 92. Akademik Birimlerin Düzenlediği Yerel, Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Bilgileri 122 Tablo 93. Ödüller 122 Tablo Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gelir Gider Tablosu 123 Tablo 95. Birim Bazında Döner Sermaye Gelirleri 124 Tablo 96. Üniversitemiz Akademik Birimlerinin Yayın Bilgileri 125 6

7 Tablo 97. Yatırım Projeleri 127 Tablo Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı 128 Tablo Yılı Yatırımları 129 Tablo Yatırım Gerçekleşme Tablosu 130 Tablo 101. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Erasmus) 131 Tablo 102. Erasmus Kapsamında Yurtdışına Giden Öğrenci Bilgileri 132 Tablo 103. Erasmus Kapsamında Yurtdışından Gelen Öğrenci Bilgileri 132 Tablo 104. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) 133 Tablo 105. Farabi Kapsamında Giden Öğrenci Bilgileri 135 Tablo 106. Farabi Kapsamında Gelen Öğrenci Bilgileri 135 Tablo 107. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Mevlana) 136 Tablo 108. Mevlana Kapsamında Giden Öğrenci Bilgileri 137 Tablo 109. Mevlana Kapsamında Gelen Öğrenci Bilgileri 137 Tablo 110. Ortak Eğitim Protokolleri 137 Tablo 111. Proje Bilgileri 138 Tablo 112. Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 139 7

8 GRAFİK DİZİNİ Grafik 1. Yıllara Göre Fiziki Alan Dağılım Grafiği 16 Grafik 2. Toplam Derslik Alanı Grafiği 18 Grafik Yılı Kütüphane Kaynakları Grafiği 43 Grafik 4. Akademik Personel Dağılım Grafiği 48 Grafik Yılı Akademik Kadro Doluluk Oranı Grafiği 48 Grafik 6. Unvanlara Göre Akademik Kadro Doluluk Oranları 49 Grafik Yılı Akademik Personel Sayıları Grafiği 49 Grafik Yılı Akademik Personel Sayıları Grafiği 51 Grafik 9. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılım Grafiği 60 Grafik 10. Akademik Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılım Grafiği 61 Grafik 11. Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 62 Grafik 12. İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Doluluk Oranı 63 Grafik 13. Yıllara Göre İdari Personel Sayısı Grafiği 63 Grafik 14. İdari Personelin Eğitim Dağılım Grafiği 65 Grafik 15. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılım Grafiği 66 Grafik 16. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılım Grafiği 66 Grafik 17. Program Türüne Göre Öğrenci Dağılım Grafiği 75 Grafik 18. Yıllara Göre Toplam Öğrenci Sayısı Grafiği 75 Grafik 19. Öğrenci Sayılarının Birimlere Dağılım Grafiği 76 Grafik 20. Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılım Grafiği 79 Grafik 21. Lisansüstü Öğrencilerin Enstitülere Dağılım Grafiği 79 Grafik 22. Birimlerdeki Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Grafiği 82 Grafik 23. Yıllara Göre Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Grafiği 82 Grafik 24. Öğrencilerimizin Cinsiyet Durumu Grafiği 86 Grafik 25. Birim Bazında Öğrenci Memnuniyet Oranı 105 Grafik 26. Birim Bazında Akademik Personel Memnuniyet Oranı 106 Grafik Yılı Gider Gerçekleşmeleri Grafiği 114 Grafik 28. Bir Önceki Yıla Göre Harcama Oranları Grafiği 114 Grafik Yılı Bütçe Gelirleri Dağılımı Grafiği 115 Grafik 30. Yıllar İtibariyle Gerçekleşen Gelir Dağılımı Grafiği 116 Grafik 31. SCI-SSCI-AHCI-SCI Expanded İndeksli Dergideki Yayın Sayısı Grafiği 126 Grafik Yılındaki ISI İndekslerinde Yer Alan ve Başka Yazarlar tarafından Yapılan Atıf Sayısı 126 Grafik Yapım İhaleleri Tutarları Grafiği 127 Grafik Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları Grafiği 128 Grafik 35. Sermaye Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payı 129 Grafik 36. Yıllara Göre Proje Sayıları 138 Grafik Yılında BAP tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma 140 Projelerinin (BAP) Birimlere Dağılım Grafiği 8

9 RESİMLER DİZİNİ Resim 1. Dersliklerimizden Görsel Resim 2. Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Resim 3. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Resim 4. Mühendislik ve Mimarlık Laboratuvarı Resim 5. Rekreasyon Alanı Resim 6. Merkezi Konferans Salonu Resim 7. Çiğli Ana Yerleşkesi Resim Yılı Çiğli Ana Yerleşkesi Uydu Fotoğrafı Resim 9. Çiğli Ana Yerleşkedeki Mevcut Binaların Planlanması Resim 10. Merkezi Ofis Binalarının Görseli Resim 11. Merkezi Ofis Binası 1. Blok Fotoğrafı Resim 12. Merkezi Laboratuvar ve Merkezi Derslik Binası Resim 13. Merkezi Laboratuvar ve Merkezi Derslik Binası Resim 14. Merkezi Laboratuvar ve Kütüphane Binası Kat Planı Resim 15. İnşaatı Devam Eden Merkezi Ofis Binası 2. Blok Fotoğrafı Resim 16. Merkezi Derslik Binası B Blok Proje Görseli Resim 17. Çiğli Ana Kampüs Giriş Kapısı Görseli Resim 18. Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Proje Görseli Resim 19. Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Proje Görseli Resim 20. Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi Resim 21. Mithatpaşa Rektörlük Binası Resim 22. Sürekli Eğitim Merkezi Resim 23. Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Resim 24. Merkez Kütüphane Binası Resim 25. Merkez Kütüphane Binası İç Kısmı Resim 26. Merkezi Kütüphane de Öğrencilerimiz Resim 27. Merkezi Kütüphane Okuma Salonu Resim 28. Üniversitemiz Öğrencileri Resim 29. Sağlık Bilimleri Öğrencilerimiz Resim 30. Tıp Öğrencilerimiz Resim 31. Yabancı Uyruklu Öğrencilerimiz ile Rektörümüz Resim 32. Sürekli Eğitim Merkezi Sertifikalı Eğitim Kursu Resim 33. Sağlık Bakanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Resim 34.Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Resim 35. Basketbol Takımı Resim 36. Yelken Topluluğu Resim 37. Halk Dansları Topluluğu Resim 38. Tiyatro Topluluğu Resim Yılı Bahar Şenliğinde Haluk Levent Konseri Resim 40. Üniversitemizde Türk Sanat Müziği Konseri Resim 41. Öğrencilerimizin Çanakkale Gezisi Resim 42. Obezite İle Mücadele işbirliği Protokolü

10 Farklı Fikirlerin Sesi 10

11 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kurulduğu günden bu güne kadar faaliyet gösterdiği her alanda kalite odaklı hizmet anlayışını kalite politikası olarak benimseyen üniversitemiz, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan öncü bir üniversite olmak yolunda gereken adımları atmaktadır. Her alanda yüksek hedefleri olan üniversitemiz; kültürlü, çağdaş, özgüveni yüksek, sosyal yaşamında başarılı ve evrensel değerlere bağlı nesiller yetiştirme gayesindedir. İzmir'in 4. Devlet üniversitesi olarak 2011 yılında 224 öğrenci ve 101 akademik personel ile eğitimöğretime başlayan üniversitemiz, 2013 yılı sonunda öğrenci ve 426 akademik personel sayısına ulaşmıştır yılında eğitim-öğretim faaliyeti yanı sıra ülkemiz, bölgemiz ve İzmir ilimizin kalkınmasına ve sorunlarını çözmeye yönelik kuruluş misyonuna uygun amaç ve hedefler belirleyerek araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet faaliyetlerine de ağırlık vermiştir. Üniversitemizin 2013 Yılı Faaliyet Raporu, doğruluk, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi gereğince çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe ve Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ne uygun olarak hazırlanmıştır. Üniversitemizin 2013 yılı faaliyetlerinde kısıtlı bütçe imkânlarına rağmen emeği geçen üniversitemiz personeli ile öğrencilerine teşekkür eder, tüm paydaşlarımıza, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuna saygılarımla sunarım. Prof. Dr. Galip AKHAN Rektör 11

12 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Kalite Politikası 1. MİSYONUMUZ İnsanlığın refahını arttırmayı ve sorun çözmeyi önceleyen araştırmalar yapmak, sonuçlarını uygulamaya dönüştürmek; girişimci, kendini sürekli geliştiren, sorumluluk sahibi, meslekî ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmek ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır. 2. VİZYONUMUZ Bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan öncü bir üniversite olmak. 3. TEMEL DEĞERLERİMİZ Şeffaflık Hesap verebilirlik Liyakat Yenilikçilik Katılımcılık Estetik duyarlılık 4. KALİTE POLİTİKAMIZ Faaliyet gösterdiğimiz her alanda; Araştırmacı, girişimci ve modern bir eğitim anlayışı ile hizmet vermek, Ekip ruhuna sahip, performans odaklı bir yönetim anlayışı ile çalışanların katılımını sağlamak, Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak paydaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutmak, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak, Uluslararası standartlara sahip bir üniversite olmak Üniversitemizin kalite politikasıdır. 12

13 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ Üniversitelerin kuruluşu ve görevleri, Anayasa mızın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c), (d) ve 12 nci maddesinde belirlenmiştir. Anayasa mızın 130 uncu maddesi; MADDE 130. Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) fıkraları; MADDE 3. c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Yükseköğretim kurumlarının görevleri başlıklı 12 nci maddesi; MADDE 12. Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, 13

14 e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Üniversitemiz, Anayasamızla ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmektedir. C. İdareye İlişkin Bilgiler Üniversitemiz; sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6005 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükmünce kurulmuştur tarihinde 10 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokul olarak kurulmuştur. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Kurucu Rektör olarak tarihinde Prof. Dr. Galip AKHAN atanmıştır. Üniversitemizde mevcut olarak; toplam 12 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 15 merkezimiz bulunmaktadır. 14

15 1-Fiziksel Yapı 1.1. Açık Alan Tablo 1. Taşınmazların Dağılımı (Açık Alan) Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye Hazine Diğer Toplam (m 2 ) Açıklama Çiğli Ana Yerleşkesi x Çiğli Aydınlıkevler Yerleşkesi Sürekli Eğitim Merkezi - - x x Toplam Kapalı Alan Tablo 2. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı Yerleşke Adı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) Üniversite Maliye Haz. Diğerleri Toplam (m 2 ) Çiğli Ana Yerleşkesi x Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi x Sürekli Eğitim Merkezi x Toplam

16 1.3. Yıllara Göre Fiziki Alan Dağılımı Tablo 3. Yıllara Göre Fiziki Alan Dağılımı Fiziki Alanlar Araştırma alanları (Lab. vb.) miktarı (m²) Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m²) Sosyal alanların (Kantin, Kafeterya, Yemekhane, Spor alanı vb.) miktarı (m²) İdari alanların miktarı (m²) Toplam Alanların Miktarı (m²) Yıllara Göre Fiziki Alan Dağılım Grafiği (m²) Araştırma alanları (Lab.vb.) miktarı (m2) Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2) Sosyal alanların (Kantin, Kafeterya, Yemekhane, Üniversite yurdu, Spor alanı vb.) miktarı (m2) İdari alanların miktarı (m2) 16

17 1.4. Eğitim Alanları ve Derslikler Resim 1. Dersliklerimizden Görsel Tablo 4. Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanı Amfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Toplam 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik Toplam

18 Toplam Derslik Alanı Grafiği (m²) Toplam derslik alanı (m²) 2011 yılında öğrenci başına düşen derslik alanı; 2,23, 2012 yılında öğrenci başına düşen derslik alanı; 2,73, 2013 yılında öğrenci başına düşen derslik alanı; 4,19 dur. 18

19 1.5. Laboratuvarlar Resim 2. Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Resim 3. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Resim 4. Mühendislik ve Mimarlık Laboratuvarı 19

20 Sıra No Tablo 5. Laboratuvarlar Yerleşke Adı Laboratuvar Adı m² İlgili Fakülte Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi 7 Çiğli Ana Yerleşkesi Fantom Laboratuvarı 110 Diş Hekimliği Preklinik Laboratuvarı 110 Diş Hekimliği Anatomi Laboratuvarı 100 Tıp Beceri Laboratuvarı A 113 Tıp Beceri Laboratuvarı B 95 Tıp Ortak Araştırma Laboratuvarı 100 Tıp Su Ürünleri Araştırma Merkezi Laboratuvarı 8 Çiğli Ana Yerleşkesi Yapı Mekaniği Laboratuvarı Çiğli Ana Yerleşkesi Ulaştırma Laboratuvarı Çiğli Ana Yerleşkesi Numune Hazırlama Laboratuvarı Çiğli Ana Yerleşkesi Deneysel Mekanik Laboratuvarı Çiğli Ana Yerleşkesi Mekanik Test Laboratuvarı Çiğli Ana Yerleşkesi Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı 14 Çiğli Ana Yerleşkesi Gaz Sensör Laboratuvarı Çiğli Ana Yerleşkesi 16 Çiğli Ana Yerleşkesi Numune Hazırlama ve Metalografi Laboratuvarı Optoelektronik Malzemeler Laboratuvarı 17 Çiğli Ana Yerleşkesi Genel Kimya Laboratuvarı Çiğli Ana Yerleşkesi Malzeme Üretim Laboratuvarı Çiğli Ana Yerleşkesi Isıl İşlem Laboratuvarı Çiğli Ana Yerleşkesi Yapı Malzemesi Laboratuvarı Çiğli Ana Yerleşkesi Geoteknik Laboratuvarı Çiğli Ana Yerleşkesi Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı 23 Çiğli Ana Yerleşkesi Temel Biyomedikal Laboratuvarı Çiğli Ana Yerleşkesi 25 Çiğli Ana Yerleşkesi Biyomekanik ve Biyoanalitik Laboratuvarı Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi Laboratuvarı 500 Su Ürünleri Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık 26 Çiğli Ana Yerleşkesi Genel Fizik Laboratuvarı 125 Mekatronik ve Robotik ve Mühendislik ve Mimarlık 27 Çiğli Ana Yerleşkesi 125 Araştırma Laboratuvarı 28 Çiğli Ana Yerleşkesi Elektrik Devreleri Laboratuvarı 135 Mühendislik ve Mimarlık 20

21 29 Çiğli Ana Yerleşkesi Güç Sistemleri Laboratuvarı 132 Mühendislik ve Mimarlık 30 Çiğli Ana Yerleşkesi Mikrodalga ve Haberleşme Mühendislik ve Mimarlık 132 Laboratuvarı 31 Çiğli Ana Yerleşkesi Coğrafi Bilgi Teknoloji Mühendislik ve Mimarlık 45 Laboratuvarı 32 Çiğli Ana Yerleşkesi Akuatik Biyoloji Laboratuvarı 45 Su Ürünleri 33 Çiğli Ana Yerleşkesi Akuatik Mikrobiyoloji Laboratuvarı 42 Su Ürünleri 34 Çiğli Ana Yerleşkesi Öğrenci Uygulama Restoranı 117 Turizm 35 Çiğli Ana Yerleşkesi Öğrenci Uygulama Mutfağı 123 Turizm 36 Çiğli Ana Yerleşkesi Hemşirelik Beceri Laboratuvarı-A 125 Sağlık Bilimleri 37 Çiğli Ana Yerleşkesi Hemşirelik Beceri Laboratuvarı-B 150 Sağlık Bilimleri 38 Çiğli Ana Yerleşkesi Uzaktan Algılama ve Mühendislik ve Mimarlık 146 Fotogrametri Laboratuvarı 39 Çiğli Ana Yerleşkesi Ölçme Tekniği Laboratuvarı 140 Mühendislik ve Mimarlık 40 Çiğli Ana Yerleşkesi Dil Laboratuvarı 50 Yabancı Diller Yüksekokulu 41 Çiğli Ana Yerleşkesi Dil Laboratuvarı 50 Yabancı Diller Yüksekokulu TOPLAM Sosyal Alanlar Resim 5. Rekreasyon Alanı 21

22 Tablo 6. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/m 2 Kapasitesi/Kişi Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Toplam Misafirhaneler Bölümler Sayısı/Adet Tablo 7. Misafirhaneler Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/Kişi Kız Erkek Toplam Öğrenci Evi Konuk Evi Toplam Öğrenci Yurtları Oda Başına Yatak Sayısı Sayısı/Adet Tablo 8. Öğrenci Yurtları Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/Kişi Kız Erkek Toplam 2 Kişilik Kişilik Toplam

23 1.9. Lojmanlar Tablo 9. Lojmanlar Kapasitesi Sayısı/Adet Kapasitesi Toplam Spor Tesisleri Tablo 10. Spor Tesisleri Bölümler Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri m 2 Kapalı Tenis Kortu Kapalı Spor Tesisleri m 2 Kapalı Badminton Sahası Kapalı Spor Tesisleri m 2 Kapalı-Futsal- Basketbol- Voleybol Sahası Açık Spor Tesisleri m 2 Basketbol, Voleybol ve Futbol Sahaları Toplam m Toplantı-Konferans Salonları Resim 6. Merkezi Konferans Salonu 23

24 Tablo 11. Toplantı-Konferans Salonları Kapasitesi Toplantı Konferans Eğitim Salonu Salonu Salonu Toplam 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Toplam Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanı Tablo 12. Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası Dinlenme Odası Makam Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanı Tablo 13. İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası Toplam

25 1.13. Ambar/Depo Alanları Birim Adı Tablo 14. Ambar/Depo Alanları Ambar Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi 0 0 Hukuk Müşavirliği 0 0 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2 2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1 25 Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı 2 50 Sağlık Bilimleri 1 17 Tıp 1 49 İslami İlimler 1 Su Ürünleri 1 13,7 Diş Hekimliği Yabancı Diller Yüksekokulu 3 75 Toplam , Arşiv Alanları Tablo 15. Arşiv Alanları Birim Adı Arşiv Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı 1 24 Tıp 1 53,76 Yabancı Diller Yüksekokulu 1 25 Toplam 6 121, Atölyeler Atölye Sayısı : 6 Adet Atölye Alanı : m 2 25

26 Hesap Kodu I. Düzey Kodu İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Dayanıklı Taşınırlar 2013 yılı sonu itibariyle dayanıklı taşınırlarımız aşağıda belirtilmiştir. Tablo 16. Dayanıklı Taşınırlar Tablo 15. Dayanıklı Taşınırlar Ölçü Birimi Miktarı Tutarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet , Makineler ve Aletler Grubu Adet , Cihazlar ve Aletler Grubu Adet , Taşıtlar Grubu Adet , Karayolu Taşıtları Grubu Adet , Su ve Deniz Taşıtları Grubu Adet , Demirbaşlar Grubu Adet , Döşeme ve Mefruşat Grubu Adet , Büro Makineleri Grubu Adet , Mobilyalar Grubu Adet , Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Adet , Kütüphane Demirbaşları Grubu Adet , Eğitim Demirbaşları Grubu Adet , Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Adet , Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Adet , Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Adet 2 252, Diğer Demirbaşlar Grubu Adet ,62 TOPLAM ,29 26

27 1.17. Taşıtlar 2013 yılı sonu itibari ile Üniversitemizin kendi mülkiyetinde 3 (üç) adet binek tip otomobil (fiat linea), 1 (bir) adet 14 kişilik minibüs (ford transit), 1 (bir) adet 23 kişilik minibüs (Mercedes), 2 (iki) adet kamyonet, bir kamyon (ısuzu) ve 1 otobüs (Mercedes 46 kişilik) taşınıra kayıtlı bulunmaktadır. Ayrıca Rektörlük makam aracı olarak 1 (bir) adet ve muhtelif işlerde kullanılmak üzere 10 (on) adet kango / doblo tipi araç şoförsüz - akaryakıtsız olarak hizmet alımı kiralama yöntemi ile karşılanmaktadır. Taşıtın Cinsi Binek Tip - Makam Binek Tip Otomobil Kango / Doblo Tip Oto Tablo 17. Taşıtlar Göreve Tahsis Edilmiş, Kuruma Ait Taşıtlar Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Adet Minibüs (9 + 1) 1-1 Minibüs (22 + 1) 1-1 Kamyonet 2-2 Kamyon 1-1 Otobüs (46 kişilik) 1-1 Toplam Yerleşkelerimiz Üniversitemiz yerleşkeleri; 1- Çiğli Ana Yerleşkesi 2- Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi dir. 27

28 Resim 7. Çiğli Ana Yerleşkesi 1) Çiğli Ana Yerleşkesi İzmir Çiğli Balatçık semtinde bulunan Çiğli Ana Kampüs Yerleşkesi merkez yerleşke olup, m²lik açık alanı ve mevcutta kullanılan kapalı alanı bulunmaktadır. Bu yerleşkemizde bulunan birimlerimiz aşağıda belirtilmiştir. Çiğli Ana Yerleşkede bulunan akademik birimlerimiz aşağıda belirtilmiştir. Sağlık Bilimleri İktisadi ve İdari Bilimler Mühendislik ve Mimarlık Turizm Su Ürünleri Sosyal ve Beşeri Bilimler İslami İlimler Orman Gemi İnşaatı ve Denizcilik Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulu Çelebi Meslek Yüksekokulu Merkezler (15 Merkezimizden 3 Merkezimiz; Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi faal durumdadır.) Koordinatörlükler (Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Etik Kurullar Koordinatörlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi) 28

29 Resim Yılı Çiğli Ana Yerleşkesi Uydu Fotoğrafı Resim 9. Çiğli Ana Yerleşkedeki Mevcut Binaların Planlanması 29

30 1.1. Çiğli Ana Yerleşkede Tamamlanan Projeler Resim 10. Merkezi Ofis Binalarının Görseli Merkezi Ofis Binası 1. Blok 2013 yılı içerisinde Merkezi Ofis Binası 1. Blok tamamlanmıştır m 2 kapalı alan ile 166 akademisyen odası ve çevre birimleri olarak hizmete açılmıştır. Resim 11. Merkezi Ofis Binası 1. Blok Fotoğrafı 30

31 1.2. Merkezi Laboratuvar ve Merkezi Derslik Binası Merkezi Laboratuvar ve Merkezi Derslik Binası ; m 2 kapalı alan, 32 eğitim laboratuvarı, Merkezi Kütüphane, 400 kişilik Konferans Salonu, 21 anfi sınıf, 25 sınıfa sahiptir. Resim 12. Merkezi Laboratuvar ve Merkezi Derslik Binası Resim 13. Merkezi Laboratuvar ve Merkezi Derslik Binası 31

32 Merkezi Laboratuvar ve Kütüphane Binası m 2 kapalı alana sahip Merkezi Laboratuvar ve Kütüphane Binasında, 30 Merkezi Eğitim Laboratuvarı, Merkezi Konferans Salonu (400 Kişilik) ve Merkezi Kütüphane ve Çevre Birimleri yer almaktadır. Resim 14. Merkezi Laboratuvar ve Kütüphane Binası Kat Planı 1.2. Çiğli Ana Yerleşkesinde İnşaatı Devam Eden İşler Merkezi Ofis Binası 2. Blok m 2 kapalı alan 166 Akademisyen Odası ve Çevre Birimleri olarak planlanan Merkezi Ofis Binası 2. Blok 2014 yılında tamamlanacaktır. 32

33 Resim 15. İnşaatı Devam Eden Merkezi Ofis Binası 2. Blok Fotoğrafı Merkezi Derslik Binası B Blok Çiğli Ana Yerleşkesinde Master Proje kapsamında, m 2 kapalı alan 100 adet sınıf, 85 adet akademisyen odası, 400 kişilik Konferans Salonu ve Çevre Birimlerini içeren proje inşaatı devam etmektedir. Resim 16. Merkezi Derslik Binası B Blok Proje Görseli 33

34 Çiğli Ana Kampüs Giriş Kapısı Resim 17. Çiğli Ana Kampüs Giriş Kapısı Görseli 1.3. İhale Aşamasında Olan Binalar Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Çiğli Ana Yerleşkesinde Dönemine ait m 2 lik seyircili Spor Salonu, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapılması Yatırım Programı dahilinde olup, ihale aşamasındadır. Resim 18. Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Proje Görseli 34

35 Resim 19. Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Proje Görseli 2. Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi Resim 20. Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesinde; Diş Hekimliği,Tıp, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bulunmaktadır. Çiğli Aydınlıkevler'de yaklaşık m 2 'lik kapalı alana sahip bina 5 yıllığına kiralanmıştır. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 2012 Nisan ayında hizmete açılmıştır. İzmir İli ve Ege Bölgesinin ikinci Diş Hekimliği olarak ağız-diş sağlığı hizmetine başlamıştır yılı sonunda hasta sayısına ulaşılmıştır. Tıp nin lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırma hizmetleri Ortak Protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülmektedir. 35

36 3. Mithatpaşa Rektörlük Binası Üniversitemiz rektörlük ve idari birimler binası olarak kullanıma açılması planlanan İlimiz Konak ilçesinde bulunan 1400 m 2 'lik kapalı alana sahip Eski NATO Komutanlığı Lojmanı binası tahsis edilmiştir. Eski Nato Komutanlığı binası ile Eski Mithatpaşa Askeri Hastanesinin proje ve yapım çalışmaları devam etmekte olup NATO Komutanlık binası ihale edilerek yer teslimi yapılmıştır.binanın restorasyon çalışmaları devam etmekte olup, 2014 yılı içerisinde Rektörlük olarak hizmete geçmesi planlanmaktadır. Resim 21. Mithatpaşa Rektörlük Binası 4. Sürekli Eğitim Merkezi İzmir Konak İlçesi Alsancak semtinde yaklaşık 900 m²'lik kapalı alana sahip bina Sürekli Eğitim Merkezi olarak kiralanmıştır yılında tezsiz yüksek lisans eğitimleri, Sürekli Eğitim kapsamında eğitim ve kurslar düzenlenmektedir Resim 22. Sürekli Eğitim Merkezi 36

37 5. Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Resim 23. Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2013 yılında kurulmuştur. Üniversitemiz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında tarihinde İşbirliği Protokolü yapılmıştır. Bu kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı İzmir Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi aynı zamanda Üniversitemiz Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kullanılacaktır. Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaşlıların sosyal ve fiziksel rehabilitasyonları ve tedavileri ile huzurevi personelinin eğitiminin Üniversitemizce yürütülmesi protokol kapsamındadır. 37

38 2-Örgüt Yapısı 2.1. Akademik Organizasyon Şeması Senato REKTÖRLÜK Yönetim Kurulu Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Merkezler Koordinatörlükler Diş Hekimliği Eczacılık Gemi İnşaatı ve Denizcilik İktisadi ve İdari Bilimler İslami İlimler Mimarlık ve Mühendislik Orman Sağlık Bilimleri Su Ürünleri Sosyal ve Beşeri Bilimler Tıp Turizm Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çelebi Meslek Yüksekokulu Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyomedikal Test Kalibrasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Cihannüma Ekonomik ve Toplumsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneysel ve Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÇÜDEKAM) Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hücre, Doku, Organ Nakli Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Katip Çelebi Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü ADEK ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Bologna Eşgüdüm Koordinasyon (BEK) Birimi Eğitim Komisyonu İKÇÜ Mezunlar Ofisi Ortak Zorunlu Dersler Bölümü Ölçme Değerlendirme ve Eğitim Birimi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü Mevlana Koordinatörlüğü Uluslararası Üniversitelerle Entegrasyon Birimi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü Engelli Öğrenci Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Teknoloji Transfer Ofisi Etik Kurullar Koordinatörlüğü Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Sosyal Araştırmalar Etik Kurulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Teratojenite Bilgi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 38

39 2.2. İdari Organizasyon Şeması REKTÖR İÇ DENETİM BİRİMİ REKTÖR YARDIMCILARI GENEL SEKRETER ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ve BASIN DANIŞMANLIĞI GENEL SEKRETER YARDIMCISI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Merkezi Birimler Bilişim Ağları ve Donanım Birimi Yazılım Birimi Destek ve Güvenlik Hizmetleri Birimi İdari Hizmetler Birimi Arşiv, İstatistik ve Yayın Hizmetleri Birimi İdari İşler ve Kullanıcı Hizmetleri Birimi Lisans Eğitim Birimi Lisansüstü Eğitim Birimi Kadro ve İnsan Kaynakları Birimi Atama ve Özlük Birimi Psikolojik Rehberlik Danışma ve Kariyer Hizmetleri Birimi Kültür Spor Birimi Bütçe ve Performans Programı Birimi Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Etüt Proje Birimi İhale Takip ve İnceleme Birimi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Mali Hizmetler Birimi Öğrenci Değişim Programları Birimi Görevlendirme Birimi Mali İşler Muhasebe Birimi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Teknik İşletme ve Bakım Birimi Sivil Savunma Birimi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Maaş Destek ve Tahakkuk Birimi Halkla İlişkiler Kurumlararası İletişim Birimi Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yapım Uygulama Birimi Laboratuvar Cihazları Alım, Bakım ve Kalibrasyon Birimi 39

40 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Bilgisayarlar Cinsi Masa Üstü Bilgisayarlar Taşınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayar ve Sunucular İdari Amaçlı (Adet) Tablo 18. Bilgisayarlar Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Toplam Üniversitemiz İnternet Bağlantı Hızı Ulusal Akademik Ağ olan Eduroam'a üniversitemiz üye olup, üniversite içinde ve üyesi olan üniversitelerde kullanıma açık hizmet vermektedir. Üniversitemizdeki internet erişim dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Üniversitemizin toplam internet erişim kapasitesi 80 MBPS dir. Çiğli Ana Yerleşkesi : 50 Megabit Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi : 10 Megabit Sürekli Eğitim Merkezi : 10 Megabit Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Merkezi : 10 Megabit Üniversitemiz çalışanları ve öğrencilerimiz bu bağlantılar üzerinden internet teknolojilerini yoğun olarak kullanmaktadırlar. Üniversitemizde aynı zamanda Kablosuz İnternet Hizmeti verilmektedir Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ile Ortak "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi" projesi çalışmaları birlikte yürütülmektedir tarihinde "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Projesi İşbirliği Protokolü" imzalanmış olup proje Kalkınma Bakanlığı'na sunularak kabul edilmiştir. Üniversitemiz projenin yürütücülüğünü üstlenmiştir. 40

41 Üniversite Bilgi Sistemi kapsamında 2012 yılında tamamlanan modüller; İnsan Kaynakları Modülü, Evrak Kayıt Takip Modülü, Öğrenci İşleri Yönetimi Modülü yılında tamamlanan modüller: Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi, Akademik Performans Bilgi Sistemi, Yabancı Diller Bilgi Sistemi Kütüphane Kütüphane Kaynakları Öğrenci ve personellerimizin eğitim-öğretim ve araştırma yapmaları için ihtiyaç duydukları basılı ve görsel yayınlar bütçe imkânları çerçevesinde satın alınmaktadır. Ayrıca çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslardan gelen bağış yayınlar da belli kurallar çerçevesinde kabul edilerek kütüphane koleksiyonumuz geliştirilmeye çalışılmaktadır. ANKOS ve EKUAL üyeliği gerçekleştirilmesi ile online veri tabanları aracılığıyla üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencileri binlerce bilimsel dergiye özet veya tam metin olarak ulaşmaktadırlar. Ayrıca, kullanıcılar deneme erişimi sağlanan veri tabanlarından da yararlanmaktadır. Açık erişim arşiv veri tabanı çalışmalarına hız verilmiştir. Masa üstü bilgisayar ile ( 43 adet ) internet kullanımı hizmeti verilmektedir. Kullanıcılara yönelik şifreli wireless hizmeti devreye girmiştir.proxy ayarları işlemi tamamlanmış ve uzaktan erişim sağlanmıştır yılı içerisinde satın alınan basılı ve elektronik yayın talepleri, öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve idari personelin katılımı ile sağlanmıştır. Akademik personel ve öğrencilere dönemler halinde, kütüphane kullanımı ve veri tabanları eğitimleri verilmekte olup, firmalardan ve kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda, veri tabanı eğitim seminerleri de sürdürülmektedir. Çiğli Ana Yerleşkemizde bulunan kütüphanemizin yeni yapılan 2500 m2 lik Merkez Kütüphane binasına taşınma işlemleri Aralık 2013 te başlamıştır. Merkez Kütüphane dışında Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesinde Sağlık Bilimleri Kütüphanesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Tıp Kütüphanesinde kütüphane hizmeti verilmektedir yılı basılı kitap sayısındaki artış oranı %73 tür. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 1,18 dir yılında e- kitap sayısı 46 ya ulaşmıştır. 41

42 Resim 24. Merkez Kütüphane Binası Resim 25. Merkez Kütüphane Binası İç Kısmı 42

43 E-Kaynak (Veri Tabanı Dağılımı/İçerdiği Kaynak Sayısı) İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Tablo 19. Kütüphane Kaynakları Kaynak Türü Mevcut Koleksiyon (Adet) Koleksiyona Yıl İçinde Katılan Kaynak Sayısı (Adet) 2013 Yılı Maliyeti Koleksiyon Toplamı Kitap (Basılı) TL Süreli Yayın (Basılı) Süreli Yayın (E-only)* E-Kaynak (Veri Tabanı) E-Kaynak (Veri Tabanı) Dağılımı E-Dergi E-Kitap $ 46 E-Tez Diğer (Yazılım, bibliyografi, mevzuat vb.) Yılı Kütüphane Kaynakları Grafiği (n=sayı) Yılı Verileri Toplam Kitap Sayısı E-kitap Sayısı Veritabanı Sayısı 43

44 Kütüphane Kullanım Verileri Resim 26. Merkezi Kütüphane de Öğrencilerimiz Tablo 20. Kütüphane Kullanım Verileri GENEL BİLGİLER Sayı Hizmet Verilen Saat Oturma Kapasitesi Kişi Ziyaret Sayısı (Yıllık Kullanıcı Sayısı) Kişi Kullanıcı Bilgisayar Sayısı Adet Ödünç Verilen Kaynak Sayısı Adet Eğitim Programları Katılım Sayısı (Oryantasyon, Seminer) Kişi Kütüphane İçi Çektirilen Fotokopi Sayısı Adet Diğer Kullanıcılara Gönderilen Yayın Sayısı Makale (Fotokopi) Kitap (Ödünç) Adet Adet

45 Plak vb. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Basılı ve Görsel Koleksiyon Resim 27. Merkezi Kütüphane Okuma Salonu Tablo 21. Basılı ve Görsel Koleksiyon Kütüphane Kitap Sayısı Periyodik Yayın Dergi Aboneliği Ciltli Dergi Tez Nota CD (Müzik vb.) DVD Merkez Kütüphane Sağlık Bilimleri Kütüphanesi Tıp Kütüphanesi Toplam Elektronik Yayın Sayısı Açıklama Tablo 22. Elektronik Yayın Sayısı Abonelik Satın alınan Veri tabanı sayısı E-dergi E-kitap E-tez Diğer (Yazılım/Programlar vs.) Toplam

46 3.5. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 23. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Toplam

47 Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % Tam Zamanlı Yarı Zamanlı İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 4- İnsan Kaynakları 4.1. Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılımı Tablo 24. Akademik Personel Unvan Kadro Durumları Kadroların İstihdam Şekline Göre Profesör , Doçent , Yardımcı Doçent , Öğretim Görevlisi , Okutman , Araştırma Görevlisi , Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman , Çevirici Toplam ,

48 Akademik Personel Dağılım Grafiği (%) 45% 55% Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Sayısı 2013 Yılı Akademik Kadro Doluluk Oranı Grafiği (%) 28,89 71,11 Dolu Boş 48

49 Unvanlara Göre Akademik Kadro Doluluk Oranları (%) 10,86 42,86 20,33 Profesör Doçent 39,44 65,17 Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi 19,44 25,16 Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Yılı Akademik Personel Sayıları Grafiği (n=sayı) Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Sayısı yılında Öğretim Üyesi sayısı artış oranı %90,3, Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel sayısı artış oranı %69,5 tir. 49

50 Okutman Uzman Genel Toplam İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 4.2. Akademik Personelin Birimlere Dağılımı Tablo 25. Akademik Personelin Unvanlara Göre Birimlere Dağılımı Birim Adı Prof. Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. ÖYP Arş. Gör. Diğer Rektörlük Toplam Fakülteler Tıp Diş Hekimliği Sağlık Bilimleri Mühendislik ve Mimarlık Su Ürünleri İktisadi ve İdari Bilimler Turizm Sosyal ve Beşeri Bilimler İslami İlimler Orman Gemi İnşaatı ve Denizcilik Eczacılık Toplam Enstitüler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Yüksekokullar Yabancı Diller Yüksekokulu Toplam Meslek Yüksekokulları Çelebi Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Toplam Genel Toplam

51 Yılı Akademik Personel Sayıları Grafiği (n=sayı) Yabancı Uyruklu Akademik Personel Tablo 26. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı İngiltere Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Yardımcı Doçent İran Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi Toplam 2 51

52 4.4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Bursu İle Yurtdışına Giden Öğretim Elemanı Sayısı (2547 / 39. Madde) Tablo 27. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Bursu İle Yurtdışına Giden Öğretim Elemanı Sayısı Unvanı Üniversitemizde Çalıştığı Birim Görevlendirildiği Ülke Profesör Su Ürünleri A.B.D 1 Doçent Mühendislik ve Mimarlık A.B.D 2 Doçent İktisadi ve İdari Bilimler İngiltere 1 Yardımcı Doçent Turizm Almanya 1 Yardımcı Doçent Mühendislik ve Mimarlık A.B.D 2 Yardımcı Doçent Mühendislik ve Mimarlık Hollanda 2 Yardımcı Doçent Mühendislik ve Mimarlık İspanya Yardımcı Doçent Diş Hekimliği A.B.D 2 Yardımcı Doçent İktisadi ve İdari Bilimler A.B.D 2 Yardımcı Doçent İktisadi ve İdari Bilimler Almanya 1 Sayısı Toplam

53 4.5. Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirme Sayısı (39. Madde) Tablo 28. Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirme Sayısı (39. Madde) Unvanı Üniversitemizde Çalıştığı Birim Görevlendirildiği Yer Sayısı Prof. Doç. Yrd. Doç. Tıp, Turizm, Su Ürünleri, Mühendislik ve Mimarlık Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler, Su Ürünleri Mühendislik ve Mimarlık Tıp, Turizm, Gemi İnşaatı ve Denizcilik, İktisadi ve İdari Bilimler Su Ürünleri, Mühendislik ve Mimarlık İtalya, Singapur, Tunus, Bosna Hersek, Litvanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Kırgızistan, Bosna Hersek, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri Makedonya, Gürcistan, Fransa, KKTC, Arnavutluk, Çin Sırbistan, Yunanistan, Almanya, Japonya, Hollanda, İsveç, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Moldova, Fransa, KKTC, İspanya, Arnavutluk, Avusturya, Güney Kore Öğretim Görevlisi Mühendislik ve Mimarlık İskoçya Araştırma Görevlisi Su Ürünleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık Bosna Hersek, Litvanya, Hollanda, Belçika, Almanya, KKTC, ABD 6 Toplam 49 Tablo Yılı 39. Madde ile Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirme Sayısı 2012 Yılında 39. Madde İle Yurtdışında Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı 2013 Yılında 39. Madde İle Yurtdışında Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı

54 4.6. Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirme Sayısı (39. Madde) Tablo 30. Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirme Sayısı (39. Madde) Üniversitemizde Çalıştığı Birim Unvanı Görevlendirme Sayısı Diş Hekimliği Profesör 26 Diş Hekimliği Yardımcı Doçent 1 Diş Hekimliği Araştırma Görevlisi 6 Mühendislik ve Mimarlık Profesör 12 Mühendislik ve Mimarlık Doçent 12 Mühendislik ve Mimarlık Yardımcı Doçent 13 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Araştırma Görevlisi 20 Orman Profesör 4 Sağlık Bilimleri Doçent 2 Sağlık Bilimleri Yardımcı Doçent 4 Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi 17 İktisadi ve İdari Bilimler Profesör 3 İktisadi ve İdari Bilimler Yardımcı Doçent 5 İktisadi ve İdari Bilimler Araştırma Görevlisi 1 İktisadi ve İdari Bilimler Uzman 1 Turizm Profesör 3 Turizm Doçent 2 Su Ürünleri Profesör 19 Su Ürünleri Yardımcı Doçent 5 Su Ürünleri Araştırma Görevlisi 2 Tıp Profesör 38 Tıp Doçent 5 Tıp Yardımcı Doçent 6 Tıp Araştırma Görevlisi 11 Tıp Uzman 1 Sosyal ve Beşeri Bilimler Yardımcı Doçent 1 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Görevlisi 9 Eczacılık Araştırma Görevlisi 11 İslami İlimler Araştırma Görevlisi 3 Yabancı Diller Yüksekokulu Yardımcı Doçent 1 Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 1 Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 1 Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi 3 Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi 2 Toplam

55 4.7. Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Tablo 31. Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel (40 (a) (b) (c) Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Kanun mad. Görevlendirildiği Üniversite Görevlendirilen Sayısı Profesör Doçent Mühendislik ve Mimarlık, Tıp Mühendislik ve Mimarlık İktisadi ve İdari Bilimler Diş Hekimliği, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler 40/a 40/a Gediz Üniversitesi Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Ege Üniversitesi Ekonomi Üniversitesi Gediz Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi 8 15 İktisadi ve İdari Bilimler 40/c Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1 Yrd. Doç. Mühendislik ve Mimarlık, Diş Hekimliği, Turizm, İktisadi ve İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler 40/a 40/b Gediz Üniversitesi Şifa Üniversitesi Ege Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Yaşar Üniversitesi İzmir Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Uşak Üniversitesi 25 2 Toplam 51 55

56 4.8. Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 a/b/c maddesine göre üniversitemizde görevlendirilen akademik personel sayısı 44 tür. Tablo 32. Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (40 (a) (b) (c) Kanun Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Maddesi Unvan Profesör Doçent Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Sosyal ve Beşeri Bilimler 40/a 40/a Ege Üniversitesi Şifa Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ekonomi Üniversitesi Ege Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi 40/a Dokuz Eylül Üniversitesi 40/a Şifa Üniversitesi Gediz Üniversitesi 40/b Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Toplam Üniversitemizde Ders Saati Ücretli Görevlendirilen Akademik Personel Tablo 33. Akademik Personelin (2547/31) Maddesine göre Ders Saati Ücretli Olarak Üniversitemizde Görevlendirilmeleri Çalıştığı Bölüm/Alan Diş Hekimliği, Mühendislik ve Mimarlık, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm, Sağlık Bilimleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıp, Fen Bilimleri Enstitüsü Unvanı Profesör, Doçent, Öğretmen, Okutman, Hemşire Uzman Dr. Dr. Geldiği Üniversite/Konum -İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Türkiye Türkler ve Akraba Toplulukları -İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sayısı Toplam

57 2012 yılında (2547/31) Maddesine göre Ders Saati Ücretli Olarak Üniversitemizde Görevlendirilen kişi sayısı 15, 2012 yılında (2547/31) Maddesine göre Ders Saati Ücretli Olarak Üniversitemizde Görevlendirilen kişi sayısı 37 dir Sözleşmeli Akademik Personel Unvan Tablo 34. Sözleşmeli Akademik Personel Kişi Sayısı Yardımcı Doçent 1 Öğretim Görevlisi 1 Toplam Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirmeleri (2547/33) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesine göre yurtdışında görevlendirilen akademik personel sayısı 2 dir. Üniversitemizde Çalıştığı Birim Sosyal ve Beşeri Bilimler Gemi İnşaatı ve Denizcilik Tablo 35. Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirmeleri (2547/33) Unvan ı Arş. Gör. Arş. Gör Görevlendirildiği Ülke/üniversite Hollanda/ Tilburg Üniversitesi İngiltere-Birleşik Krallık/Strathcyde Üniversitesi Okuduğu Anabilim Dalı Psikoloji Anabilim Dalı Gemi Hidromekaniği Anabilim Dalı Sayı sı Toplam Sayılı Kanuna Tabi Olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yurtdışında Görevlendirilen Araştırma Görevlisi 2012 yılında 1416 Sayılı Kanuna Tabi Olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yurtdışında Görevlendirilen Araştırma Görevlisi sayısı 34 iken 2013 yılında bu sayı 46 ya ulaşmıştır. 57

58 Tablo Sayılı Kanuna Tabi Olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yurtdışında Görevlendirilen Araştırma Görevlisi Bilgileri Birim Mühendislik ve Mimarlık Sağlık Bilimleri Gemi İnşaatı ve Denizcilik Orman İktisadi ve İdari Bilimler Turizm Unvanı Görevlendirildiği Ülke A.B.D. İngiltere Almanya Yurt dışına çıkmayan A.B.D. İngiltere Yurtdışına çıkmayan A.B.D. İngiltere Yurt dışına çıkmayan A.B.D. İngiltere Kanada Yurt dışına çıkmayan İngiltere Kanada Yurt dışına çıkmayan İngiltere Yurt dışına çıkmayan Sayısı Su Ürünleri İngiltere 1 Sosyal ve Beşeri Bilimler ABD 1 Toplam ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 35. Maddesi uyarınca Yurtiçinde Görevlendirilen Araştırma Görevlisi Bilgileri ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 35. Maddesi uyarınca yurtiçinde görevlendirilen Araştırma Görevlisi sayısı 5, 2013 yılında 18 kişidir. 58

59 Tablo 37. ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 35. Maddesi uyarınca Yurtiçinde Görevlendirilen Araştırma Görevlisi Bilgileri Birimi Sağlık Bilimleri Unvanı Araştırma Görevlisi Görevlendirildiği Yer Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi 1 Sağlık Bilimleri Gemi İnşaatı ve Denizcilik Gemi İnşaatı ve Denizcilik Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlisi Dokuz Eylül Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi 1 Eczacılık Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi 2 Eczacılık Tıp Tıp Tıp Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi 1 Toplam Yılında ÖYP Bütçesinden Yapılan Toplam Harcama Tutarı (TL) Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirmeleri (2547/38) Sayısı ,89 TL 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilen 10 öğretim üyemiz bulunmaktadır. Tablo 38. Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirmeleri (2547/38) Unvanı Görevlendirildiği Yer Toplam Profesör Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4 Doçent Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5 Yardımcı Doçent Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Toplam 10 59

60 4.15. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 39. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Unvan 23 yaş altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş ve üzeri Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Araştırma Görevlisi Toplam Toplam (%) 2,78 31,55 22,51 18,79 19,26 5,10 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılım Grafiği (%) 2,78 5,10 23 yaş 19,26 31, yaş yaş yaş 18, yaş 51 yaş 22,51 Yukarıdaki tabloda akademik personelin yaş itibariyle dağılımı verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere akademik personelin %34,33 ünin 30 yaş ve altında olduğu ve genel itibariyle genç bir akademik personel grubuna sahip olduğumuz anlaşılmaktadır. 60

61 4.16. Akademik Personelin Cinsiyet Dağılımı Tablo 40. Akademik Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı Unvanlar Akademik Personel Sayısı K Cinsiyete Göre E Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman Çevirici Toplam Akademik Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı (%) % 59,63 % 40,37 Kız Erkek 61

62 4.17. Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı Tablo 41. Akademik Personelin Hizmet Süreleri Unvanı Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Üzeri TOPLAM Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Araştırma Gör Toplam Kişi Sayısı Yüzde (%) 39,44 5,10 12,99 16,01 13,23 13, Yukarıdaki tabloda Akademik personelin hizmet süreleri verilmiştir. Personelin %39,44 gibi büyük bir oranının 1 ila 3 yıl hizmeti olduğu görülmektedir. Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı (n=sayı) Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 2,21 3,82 5,

63 4.18. İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Dağılımı Tablo 42. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Kadro Sınıfları Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % Genel İdari Hizmetler Sınıfı ,80 Sağlık Hizmetleri Sınıfı ,78 Teknik Hizmetleri Sınıfı ,48 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı ,56 Toplam ,07 İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Doluluk Oranı Grafiği (%) % 34,48 % 1,56 % 29,8 Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı % 4, Yıllara Göre İdari Personel Sayısı Grafiği (n=sayı) İdari personel sayısı * 2011 yılına göre 2012 yılındaki idari personel artış oranı %166 * 2012 yılına göre 2013 yılındaki idari personel artış oranı % 45 tir. 63

64 4.19. İdari Personelin Birimlere Dağılımı Tablo 43. İdari Personelin Birimlere Dağılımı Sıra No Birimler DOLU BOŞ TOPLAM 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Diş Hekimliği Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı ve Denizcilik Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İktisadi ve İdari Bilimler İslami İlimler Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı Mühendislik ve Mimarlık Orman Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal ve Beşeri Bilimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Su Ürünleri Tıp Turizm Yabancı Diller Yüksekokulu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çelebi Meslek Yüksekokulu Eczacılık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü Toplam

65 4.20. İdari Personelin Eğitim Durumu İdari personelimizin % 60,95 i lisans, % 6.16 sı yüksek lisans ve doktora mezunudur. Tablo 44. İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek L. ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde (%) - 5,47 27,39 60,95 6,16 İdari Personelin Eğitim Dağılım Grafiği (%) 6,16 5,47 60,95 27,39 Lise Ön Lisans Lisans Yüksek.L. ve Doktora İdari Personelin Hizmet Süreleri Tablo 45. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 30,82 13,01 8,90 18,49 15,75 13,01 65

66 İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılım Grafiği n=sayı) yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı Tablo 46. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 5,47 23,97 21,91 21,23 23,97 3,42 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılım Grafiği (%) 3,42 5,48 23 yaş ve altı 23,97 23, yaş yaş yaş yaş 21,23 21,91 51 yaş üzeri 66

67 4.23. İdari Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı Kadro Sınıfları Tablo 47. İdari Personel Cinsiyet İtibariyle Dağılımı K Cinsiyete Göre E Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam Engelli İdari Personel Bilgileri Tablo 48. Engelli İdari Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Unvanı Özürlü Personel Sayısı Genel İdari Hizmetler Fakülte Sekreteri Özürlülük durumu/derecesi 1 Ortopedik / 40 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM İdari Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Bilgileri Tablo 49. İdari Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Bilgileri Yurtiçi Geçici Görevlendirme Sayısı Yurtdışı Geçici Görevlendirme Sayısı Toplam

68 4.26. Sözleşmeli Personelin (4C li) Birimlere Dağılımı Çalıştığı Birim Tablo 50. Sözleşmeli Personel (4C li) in Birimlere Dağılımı Kişi Sayısı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 4 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 10 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 15 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 1 Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 Tıp 1 Sağlık Bilimleri 1 Mühendislik ve Mimarlık 1 İktisadi ve İdari Bilimler 1 Su Ürünleri 3 Diş Hekimliği Dekanlığı 19 Toplam Sözleşmeli Personelin (4C li) Eğitim Durumu Tablo 51. Sözleşmeli Personel (4C li) in Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Toplam Kişi Sayısı Yüzde (%) 73,33 20,00 1,66 5, Sözleşmeli Personelin (4C li) Yaş Dağılımı Tablo 52. Sözleşmeli Personel (4C li) in Yaş Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51-Üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) - 1,66 1,66 1,67 95,00-68

69 Genel Toplam Döner Sermaye Özel Bütçe İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sözleşmeli Personelin (4C li) Cinsiyet Dağılımı Tablo 53. Sözleşmeli Personel (4C li) in Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek Toplam Kişi Sayısı Yüzde (%) 1,67 98, Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personel Sayısı Tablo 54. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personel Sayısı Birim Hizmet Çeşidi Kişi Sayısı Temizlik Hizmeti 91 Güvenlik Hizmeti 30 Teknik Personel Hizmeti 18 Bilgisayar Hizmeti(Otomasyon-Yazılım) 7 Diğer Hizmet Alma - Toplam 146 Temizlik Hizmeti 12 Güvenlik Hizmeti - Teknik Personel Hizmeti - Bilgisayar Hizmeti(Otomasyon-Yazılım) 18 Diğer - Toplam 30 Temizlik Hizmeti 103 Güvenlik Hizmeti 30 Teknik Personel Hizmeti 18 Bilgisayar Hizmeti(Otomasyon-Yazılım) 25 Diğer Hizmet Alma - Toplam

70 4.31. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Temizlik Hizmeti Personelin Birimlere Dağılımı Tablo 55. Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Temizlik Hizmeti Personelin Birimlere Dağılımı Birim Adı Hizmet Alımı Personel Sayısı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) 2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1 Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 2 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 1 Genel Sekreterlik 2 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ( Park, bahçe ve merkezi binaların genel temizliği) İslami İlimler 1 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1 Mühendislik ve Mimarlık 4 Orman 1 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2 Personel Daire Başkanlığı 2 Rektörlük 10 Sağlık Bilimleri 1 Sürekli Eğitim Merkezi (İKÇÜSEM) 5 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 9 Sosyal ve Beşeri Bilimler 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 Su Ürünleri 3 Tıp 2 Turizm 1 Yabancı Diller Yüksekokulu 3 Toplam

71 4.32. Personelin Atanmasına/Ayrılmasına ilişkin Bilgiler Personel Türü Tablo 56. Personel Atanmasına /Ayrılmasına ilişkin Bilgiler Ataması Yapılan Personel Sayısı Ayrılan Personel Sayısı Emekli Akademik Personel İdari Personel 50-4 Toplam Sunulan Hizmetler 5.1. Eğitim Hizmetleri Diğer Resim 28. Üniversitemiz Öğrencileri 71

72 Yılı Öğrenci Sayılarının Birimlere Dağılımı Tablo 57. Öğrenci Sayıları (Hazırlık Sınıfı Dahil Toplam Öğrenci Sayısı) Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. Genel Toplam Diş Hekimliği İktisadi ve İdari Bilimler Mühendislik ve Mimarlık Sağlık Bilimleri Su Ürünleri Tıp Turizm Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Toplam

73 Hazırlık Eğitimi Gören Öğrenci Sayıları Birimin Adı Diş Hekimliği Mühendislik ve Mimarlık İktisadi ve İdari Bilimler Turizm Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Tablo 58. Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Program Toplam Türü I. Öğretim II. Öğretim (Lisans/ Lisansüs tü) E. K. Top. E. K. Top. Sayı Lisans Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Toplam Resim 29. Sağlık Bilimleri Öğrencilerimiz 73

74 Eğitim Öğretim Yılı ile Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Bilgileri Birim Adı Bölüm/Ana Bilim Dalı Tablo 59. Öğrenci Sayıları Lisans Yabancı Y. Ön Y. Uyruklu Doktora Toplam Lisans Doktora Toplam Lisans Lisans Lisans Öğrenci* Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimliği İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Mühendislik ve Mimarlık Fak. Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fak. Harita Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fak. İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fak. Makine Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fak. Malzeme Bilimi Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fak. Mekatronik Mühendisliği Sağlık Bilimleri Hemşirelik Su Ürünleri Su Ürünleri Mühendisliği Tıp Tıp Turizm Turizm İşletmeciliği Turizm Turizm Rehberliği Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Yaşlı Bakımı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nöroanatomi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Endodonti Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Oral Biyoloji ve Periodontoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortodonti ve Dentofasiyel Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Restoratif Diş Tedavisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansal Ekonomi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Sosyal Bilimler Enstitüsü Vergi Hukuku ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslar arası İlişkiler Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Teknolojileri Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Dönüşüm Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Müh Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Müh Toplam * Not: Yabancı uyruklu öğrenci sayıları genel toplam içindedir. 74

75 Program Türüne Göre Öğrenci Dağılım Grafiği (n=sayı) Önlisans Öğrenci Sayısı Lisans Öğrenci Sayısı Lisansüstü Öğrenci Sayısı Yıllara Göre Toplam Öğrenci Sayısı Grafiği (n=sayı) Toplam Öğrenci Sayısı

76 Öğrenci Sayılarının Birimlere Dağılım Grafiği (n=sayı) Toplam Öğrenci Sayısı 0 Resim 30. Tıp Öğrencilerimiz 76

77 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları Programın Adı Tablo 60. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Okul Birincisi Kontenjanı ile Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı % Diş Hekimliği % 100 İktisat % 92 İşletme % 100 Maliye % 100 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi % 100 Uluslararası İlişkiler % 100 Biyomedikal Mühendisliği % 100 Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 100 Harita Mühendisliği % 95 İnşaat Mühendisliği % 100 Makine Mühendisliği % 100 Malzeme Bilimi Mühendisliği % 100 Mekatronik Mühendisliği % 100 Hemşirelik % 100 Su Ürünleri Mühendisliği % 36 Tıp % 100 Turizm İşletmeciliği % 100 Turizm Rehberliği % 90 Ağız ve Diş Sağlığı % 95 İlk ve Acil Yardım % 100 Yaşlı Bakımı % 80 Toplam % 97 77

78 Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Tablo 61. Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Yüksek Lisans Yapan Doktora Birimin Adı Programı Sayısı Yapan Toplam Tezli Tezsiz Sayısı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nöroanatomi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Endodonti Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Oral Biyoloji ve Periodontoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortodonti ve Dentofasiyel Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik 5-5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Restoratif Diş Tedavisi Toplam Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansal Ekonomi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Sosyal Bilimler Enstitüsü Vergi Hukuku ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Toplam Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Teknolojileri Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Dönüşüm Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Müh Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Müh Toplam Genel Toplam

79 Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Grafiği (n=sayı) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 48 Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı Tezsiz Doktora Öğrenci Sayısı Lisansüstü Öğrencilerin Enstitülere Dağılım Grafiği (%) % 33,88 % 15,57 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü % 50,55 79

80 Yatay Geçişle Üniversitemize Gelen Öğrenciler Tablo 62. Yatay Geçişle Eğitim- Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Birimler Kurum Dışı Gelen Tıp 3 Sağlık Bilimleri 1 Fen Bilimleri Enstitüsü 1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 6 Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 Toplam yılında yatay geçişle gelen öğrenci sayısı 6 iken 2013 yılında bu sayı %100 artışla 12 ye ulaşmıştır Kaydı Silinen Öğrenci Bilgileri Tablo 63. Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Birim Kendi İst. Yük. Öğr. Çıkarma Diğer Toplam Öğrenci Sayısı % Tıp Sağlık Bilimleri Diş Hekimliği Mühendislik ve Mimarlık Turizm İktisadi ve İdari Bilimler Su Ürünleri Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam % 2,28 80

81 Kendi İsteği ile Yüksek Öğrenim den Çıkarma Diğer Toplam Öğrenci Sayısı % İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Kaydı Donduran Öğrenci Bilgileri Birim Tablo 64. Kaydı Donduran Öğrenci Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Diş Hekimliği Sağlık Bilimleri Mühendislik ve Mimarlık İktisadi ve İdari Bilimler Turizm Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hizmetleri MYO Toplam %1, Yabancı Uyruklu Öğrencilerimiz Resim 31. Yabancı Uyruklu Öğrencilerimiz ile Rektörümüz 81

82 Birimlerdeki Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı (n=sayı) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Yıllara Göre Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Grafiği (n=sayı) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 82

83 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülkelere Göre Dağılımı Tablo 65. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülkelere Göre Dağılımı ÜLKE TOPLAM ABD 1 AFGANİSTAN 8 ALMANYA 3 ARNAVUTLUK 4 AZERBAYCAN 5 BULGARİSTAN 4 BURİNDİ 3 ÇAD 2 DANİMARKA 1 FİLİSTİN 3 GİNE 1 GÜNEY AFRİKA 4 GÜRCİSTAN 1 HOLLANDA 1 IRAK 1 İNGİLTERE 1 İRAN 3 KENYA 1 KIRGIZİSTAN 1 KKTC 3 KOMORLAR 1 KOSOVA 5 LİBYA 3 MAKEDONYA 1 MALİ 1 NİJER 2 SIRBİSTAN 1 SURİYE 6 SVAZILAND 1 TACİKİSTAN 4 TUNUS 1 TÜRKİYE 6 TÜRKMENİSTAN 2 UKRAYNA 1 ÜRDÜN 1 YUNANİSTAN 4 TOPLAM yılında toplam öğrenci sayısının % 2,07 si yabancı uyruklu öğrencidir yılında toplam öğrenci sayısının % 3,81 i yabancı uyruklu öğrencidir. Üniversitemize diğer ülkelere göre en fazla yabancı uyruklu öğrenci aldığımız ülke % 9 Afganistan ile %7 Suriye dir. 83

84 Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı Birim Mühendislik ve Mimarlık Tablo 66. Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı Kınam Uzaklaştırma Yüksek a Öğrenimden 1 Çıkarma 1 Dönem 2 Dönem hafta-1 Ay Uyarm a Toplam Toplam Ortak Program ile Yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Programları Tablo 67. Ortak Program ile Yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Programları Birim Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Program Sayısı Yüksek Lisans Öğrencisi Sayısı Doktora Program Sayısı 2012 yılında Ortak Program ile Yürütülen Lisansüstü Program Öğrenci Sayısı 31 dir yılında % 45 artış ile 45 öğrencimiz bulunmaktadır Öğrenci Sayılarının Programlara Dağılımı Tablo 68. Öğrenci Sayılarının Programlara Dağılımı Program Türü Artış Oranı (%) Ön lisans öğrenci sayısı 0 61 Doktora Öğrencisi Sayısı Lisans öğrenci sayısı Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı Toplam % 160,6 Toplam Öğrenci Sayısı Toplam

85 Uzmanlık Eğitimi Alan Öğrencilerimiz Tablo 69. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan Öğrenci Sayısı Birim Sayı Tıp Kadrosunda 16 Yabancı Uyruklu Statüsünde - Sağlık Bakanlığı Kadrosunda 17 Toplam 33 Tablo 70. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Alan Öğrenci Sayısı Birim Sayı Diş Hekimliği Kadrosunda 43 Yabancı Uyruklu Statüsünde 2 Sağlık Bakanlığı Kadrosunda 8 Toplam Öğrenci Sayılarının Programlara Dağılımı Tablo 71. Öğrenci Sayılarının Programlara Dağılımı Program Türü Artış Oranı (%) Önlisans öğrenci sayısı 0 61 Lisans öğrenci sayısı ,9 Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı ,2 Toplam % 160,6 85

86 Öğrencilerimizin Cinsiyet Durumu 2013 yılı sonu itibariyle, 1221 kız öğrenci, 1164 erkek öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerin Cinsiyet Dağılım Grafiği (%) Kız Öğrenci 49% 51% Erkek Öğrenci 5.2. Sürekli Eğitim Hizmeti 2013 yılı Şubat ayı içinde Çankaya merkezde kiralanan 800 metrekarelik bir alanda Sürekli Eğitim Merkezimiz (İKÇÜSEM) faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim faaliyeti olarak çeşitliliği sağlayabilmek adına alanında öncü bazı özel kuruluşlarla protokoller imzalanmış ve merkez bünyesinde eğitim çeşitliliği arttırılmaya çalışılmıştır. Bunun dışında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Resim 32. Sürekli Eğitim Merkezi Sertifikalı Eğitim Confederation Mondiale Des Activites Kursu Subaquatiques (CMAS) onaylı bir dalış merkezi haline gelinmiştir. Dalış eğitimleri ise Üniversitemiz Su Ürünleri desteği ile sürdürülmektedir yılı ilk yarısında aynı binada bulunan 7 derslikli yaklaşık 400 metrekarelik bir alan kiralanmıştır. Yeni kiralanan bu alanda aynı zamanda üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstirüsü nün tezsiz yüksek lisans programları da yapılmaktadır. İKÇÜSEM bünyesinde aynı zamanda iki adet tam donanım ve malzemeye sahip Türk El Sanatları Atölyesi ve bir adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak uluslararası bir sınav merkezi olan Pearson VUE ile bir protokol imzalanmış ve bu protokole binaen yetkili bir Pearson Test Merkezi olunması amaçlanmaktadır. 86

87 Sürekli Eğitim Merkezinde Verilen Kurs ve Eğitimler Yabancı Dil Kursları İngilizce Konuşma Genel İngilizce IELTS (International English Language Testing System) YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) Modern Diller İngilizce Yeterlik TOEFL (IBT) (Test of English as a Foreign Language) TOEIC (Test of English for International Communication) Yabancılar için Türkçe Kursları LYS-5 Kişisel Gelişim, Meslek Edinme ve Sertifika Eğitimleri Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Aile Arabuluculuğu Sertifika Programı Hasta Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme Evlilik Öncesi Eğitim Bakım Elemanı Yetiştirme Otizmle Yaşam Koçluğu Kişisel Gelişim ve Değişim Anne-Baba Koçluk Beslenme Psikolojisi ve Sağlıklı Kilo Verme Hamilelik Eğitimi ve Doğuma Hazırlık Yaratıcı Drama Eğitmenliği Yaşam Koçluğu Sertifika Programı NLP (Neuro-Linguistic Programming) Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Sertifika Programı Sağlık Hukuku Sertifika Programı Proje Uzmanlığı ve Proje Döngüsü Yönetimi Sertifika Programı Dalış Kursları Serbest Dalış Ve Zıpkınla Balık Avcılığı Eğitimi Donanımlı Dalış Eğitimi (Scuba Diving) Diğer Kurslar ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Avukatlıktan Hakimliğe Geçiş Kursu Adli Yargı Hakimlik Kursu İdari Yargı Hakimlik Kursu 87

88 Yılında Sürekli Eğitim Merkezinde Eğitim Verilen Kursiyer Sayısı Tablo 72. Eğitim Verilen Kursiyer Sayısı Açılan Kurslar Kursiyer Sayısı YDS 84 Genel İngilizce 39 IELTS 32 Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 262 KPSS 68 DGS 39 Hakimlik 75 Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi 176 Yaşam Koçluğu Sertifika Programı 10 Sağlık Hukuku Sertifika Programı 47 Proje Uzmanlığı Sertifika Programı 43 TOPLAM Verilen Sertifika Sayısı Tablo 73. Verilen Sertifika Sayısı Eğitim Sayı Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 261 Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi 176 Yaşam Koçluğu Sertifika Programı 10 Sağlık Hukuku Sertifika Programı 47 Proje Uzmanlığı Sertifika Programı 43 Genel İngilizce 5 TOPLAM Sağlık Hizmeti 12 Temmuz 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun un 8. Maddesi gereği 31 Mart 2011 tarihinde İzmir Valiliği ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan 4 (dört) yıllık protokol ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak kullanılmaktadır. Protokol gereği İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığı nın ortak kullanımındadır. Sağlık Bakanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin 2013 yılı verileri aşağıda belirtilmiştir. 88

89 Resim 33. Sağlık Bakanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tablo 74. Sağlık Bakanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013 Yılı Sağlık Hizmeti Verileri Hizmet Türü Veriler Toplam Yatak Sayısı Yatan Hasta Sayısı Yatan Hasta Oranı (%) 3 Ortalama Kalış Gün Sayısı 5,4 Yatak Doluluk Oranı (%) 72,8 Poliklinik Hasta Sayısı Acil Poliklinik Hasta Sayısı Ameliyat Sayısı Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranı (%) 0,91 Yatan Hasta Memnuniyet Oranı (%) 0, yılı sonunda Diş Hekimliği Araştırma ve Uyguma Merkezimize gelen hasta sayısı a ulaşmıştır. 89

90 Resim 34.Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Tablo Yılında Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezimizde Verilen Sağlık Hizmeti Verileri Hizmet Türü Sayı Klinik Sayısı (Ünit Sayısı) 78 Aylık Muayene Sayısı (Yeni Gelen Hasta Sayısı) Günlük Ortalama Hasta Sayısı (Yeni Gelen Hasta Sayısı ) Ortalama Aylık Gelir TL Ortalama Aylık Gider TL Diş Röntgen (Periapikal) 7678 Panoramik-Sefalometrik Film Dental Tomografi 461 Çekilen Diş Sayısı Tedavi Edilen Diş Sayısı Total Protez 331 Bölümlü Protez 475 Veneer Kron

91 5.4. Beslenme Hizmetleri Yemek Hizmeti Alan Tablo 76. Öğrenci ve Personele Sunulan Barınma, Yemek Hizmetleri Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Öğrenci 398 Personel 200 Toplam Eğitim-öğretim döneminde kısmi zamanlı olarak üniversitemizde çalışmaya başlayan öğrenci sayısı 24 tür Spor Hizmetleri Sporcu Bilgileri Katılınan Spor Dalı Sayısı Tablo 77. Sporcu Bilgileri Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci TOPLAM Sportif Etkinlikler Resim 35. Basketbol Takımı 91

92 No Tarih Etkinlik Türü Voleybol Voleybol Tablo 78. Sportif Etkinlikler Etkinlik Adı Voleybol Bölgesel Lig Maçları (Karşıyaka Belediyesi-İKÇÜ) Voleybol Bölgesel Lig Maçları (Foça Belediyesi-İKÇÜ) Voleybol 2.Bahar Şenlikleri Çim Voleybol Turnuvası Futbol Futbol Futbol Basketbol Futbol Basketbol Futbol Basketbol Futbol Futbol Üniversite Sporları Lig Federasyonu 1.lig Yükselme Futbol Maçları ( Ege Üniversitesi-İKÇÜ) Üniversite Sporları Lig Federasyonu 1.lig Yükselme Futbol Maçları ( Dokuz Eylül Üniversitesi-İKÇÜ) Üniversite Sporları Lig Federasyonu 1.lig Yükselme Futbol Maçları ( Muğla Üniversitesi-İKÇÜ) Ünilig Basketbol Müsabakaları (Okan Üniversitesi-İKÇÜ) Üniversite Sporları Lig Federasyonu 1.lig Yükselme Futbol Maçları (Dokuz Eylül Üniversitesi-İKÇÜ) Ünilig Basketbol Müsabakaları (Koç Üniversitesi-İKÇÜ) Üniversite Sporları Lig Federasyonu 1.lig Yükselme Futbol Maçları (Adnan Menderes Üniversitesi-İKÇÜ) Ünilig Basketbol Müsabakaları (18 Mart Üniversitesi-İKÇÜ) Üniversite Sporları Lig Federasyonu 1.lig Yükselme Futbol Maçları (Uşak Üniversitesi-İKÇÜ) Üniversite Sporları Lig Federasyonu 1.lig Yükselme Futbol Maçları ( Afyon Kocatepe Üniversitesi-İKÇÜ) Etkinlik Yeri Alsancak Spor Salonu Balçova Spor Salonu İKÇÜ Ana Yerleşkesi Dokuz Eylül Üniversitesi Futbol Sahası Dokuz Eylül Üniversitesi Futbol Sahası Dokuz Eylül Üniversitesi Futbol Sahası Katılımcı Sayısı İstanbul 15 Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi Futbol Sahası 20 İstanbul 15 Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi Futbol Sahası 20 Çanakkale 15 Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi Futbol Sahası Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi Futbol Sahası Satranç Satranç Topluluğu Satranç Turnuvası İKÇÜ VIP Salonu Satranç Satranç Topluluğu Satranç Turnuvası İKÇÜ VIP Salonu Satranç Satranç Topluluğu Satranç Turnuvası İKÇÜ VIP Salonu Satranç Satranç Topluluğu Satranç Turnuvası İKÇÜ VIP Salonu Satranç Satranç Topluluğu Satranç Turnuvası İKÇÜ VIP Salonu 30 Toplam

93 5.6. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti Tablo 79. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Faaliyetleri No Tarih Etkinlik Türü Etkinlik Adı Etkinlik Yeri Ocak Ocak 1 Nisan Şubat Şubat Mart Nisan Nisan Haziran Haziran Temmuz 2013 Eylül- Ekim Kasım Kasım Kasım 2013 Gezi Seminer Eğitim Semineri Mülakat Tanıtım Gezi Seminer Tanıtım Gezi Kariyer Oryantasyon Tanıtım Seminer Tanıtım İzmir 50. Yıl Anadolu Lisesi ne Tanıtım ve Kariyer Danışmanlığı Hizmeti Çiğli Kaymakamlığına Bağlı Kamu Personeline İletişim Semineri Kişilerarası Etkili İletişim Becerileri Sunumu Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçim Komisyonu Mülakat Programı Koordinasyonu Manisa 1.Üniversite Tanıtım Fuarı İletişim ve Sınav Kaygısı Atölye Çalışması İzmir Atatürk Lisesi Öğrencileri ve Öğretmenleri Ziyareti Gülümseyen Gözler Projesi Kapsamında Madde Bağımlılığı Uzmanı Polis Memuru Mustafa YÜCEL Bey in Sunumu İzmir de Bulunan Dershane ve Okullara Üniversite Tanıtımı Dershane ve Okul Ziyareti Körfez Dershanesi, İzmir Fen Lisesi, Atakent Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, Çimentaş Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi, Suphi Koyuncuoğlu Lisesi, Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Yamanlar Koleji Tercih Günleri Akademik Yılı Oryantasyon Programı Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Madde Bağımlılığı Semineri Selimiye Timuçin Biliktan Çok Programlı Lisesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu İKÇÜ Yerleşkeleri Katılımcı Sayısı Rektörlük 40 Manisa 60 İKÇÜ Yerleşkeleri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşke İKÇÜ Yerleşkeleri İzmir 50 İzmir İKÇÜSEM 284 İzmir Kâtip Çelebi 900 Üniversitesi Yerleşkeleri İKÇÜ 29 Yerleşkeleri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 264 Çiğli Ana Yerleşke İKÇÜ Yerleşkeleri 44 93

94 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 20 Kasım Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık 2013 Ocak- Aralık Tanıtım Söyleşi Söyleşi Tanıtım Tanıtım Tanıtım Danışmanlık Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Sorumlusu Satı Çalışkan ı Ziyaret Gençlik ve Gereksinimleri Sohbetleri (Sağlık Bilimleri ) Gençlik ve Gereksinimleri Sohbetleri ( Turizm ) Antalya Lisesi Bergama 14 Eylül Anadolu Lisesi İMKB Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi Bireysel Psikolojik Danışmanlık Hizmeti 41 Öğrencimize Verildi. 40 öğrenciye eğitsel rehberlik hizmeti verilmiştir. 15 öğrenciye mesleki rehberlik hizmeti verilmiştir. 30 öğrencimizle maddi yetersizlik sorunu için görüşülmüştür. Çiğli Organize Sanayi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşke İKÇÜ Yerleşkeleri İKÇÜ Yerleşkeleri İKÇÜ Yerleşkeleri İKÇÜ Yerleşkeleri Rektörlük Toplam Sosyal ve Kültürel Hizmetler Öğrenci Toplulukları Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerimize yönelik kurulan öğrenci toplulukları sayısı 20 dir. Öğrenci kulüplerimiz tarafından konularına göre çeşitli aktiviteler yapılmaktadır. 94

95 Resim 36. Yelken Topluluğu Resim 37. Halk Dansları Topluluğu Resim 38. Tiyatro Topluluğu 95

96 Tablo 80. Öğrenci Toplulukları Topluluk Adı Üye Sayısı Faaliyet Sayısı Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (İKÇÜBAT) 20 4 Tiyatro Topluluğu 42 4 Halk Dansları Topluluğu 38 5 Şiir Topluluğu 60 3 Salon Dansları Topluluğu 80 3 Fotoğrafçılık ve Sinema Topluluğu 35 2 Su Altı Araştırma ve Dalış Topluluğu 40 2 Çevre Topluluğu 61 2 Toplumsal Duyarlılık Topluluğu 35 4 Müzik Topluluğu 51 3 Robot Teknolojileri Topluluğu 25 3 Rekreasyon Topluluğu 35 3 Yabancı Diller Topluluğu 39 1 Yapı ve İnşaat Topluluğu 12 - Yelken Topluluğu 85 - Münazara Topluluğu 13 5 Satranç Topluluğu 20 1 Genç Girişimciler Topluluğu 16 - (Velespit) Bisiklet Topluluğu 20 - İzmir Kâtip Çelebi University Local Committee of Turkish Medical Students International Committee (TURKMSIC) Toplam

97 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Tablo 81. Sosyal ve Kültürel Faaliyet Bilgileri Faaliyet Türü Sayısı Konferans 4 Tanıtım Programları 6 Söyleşi 3 Tören 7 Proje 11 Tiyatro 3 Konser 4 Sergi 2 Turnuva 4 Şölen 2 Açılış 3 Gezi 11 Gösteri 5 Festival 3 Piknik 2 Toplam 70 97

98 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Resim Yılı Bahar Şenliğinde Haluk Levent Konseri Resim 40. Üniversitemizde Türk Sanat Müziği Konseri Resim 41. Öğrencilerimizin Çanakkale Gezisi 98

99 Tablo 82. Etkinlikler Sıra No Tarih Etkinlik Türü Etkinlik Etkinlik Yeri Katılımcı Sayısı Gezi Tire-Ödemiş Gezisi Tire, Ödemiş Tiyatro Düğün Ya da Davul Adlı Oyun Gösterimi (Tiyatro Topluluğu) Gezi Ankara Body Word Gezi Beyaz Show Çiğli Belediyesi Konferans Salonu Ankara Kent Park Alışveriş Merkezi İstanbul Kanal D Binası Konferans Kadınlar Günü TURCMİSC İKÇÜ Aydınlık Evler Konferans Salonu Proje Oyuncak Ayı Projesi TURCMISC Özel Ahsen Anaokulu Tören Tıp Dekanlığı 14 Mart Tıp Bayram Çiğli Belediyesi Konferans Salonu Proje LÖSEV TURCMISC Çiğli AVM Turnuva Proje Tiyatro Proje Yaşlılık ve Kuşaklar Arası Dayanışma Konulu Fotoğraf Yarışması (Toplumsal Duyarlılık Top.) Hadi Liselere Gidelim TURCMİSC Safahat Tiyatro Gösterimi (Ahmet Yenilmez) Obezite İle İlgili Stant Kurulumu TURCMISC Narlıdere Huzurevi 15 Buca Fen Lisesi 10 Gediz Üniversitesi 90 Çiğli AVM Konferans Kalbim Senin Ellerinde TURCMISC Aydınlıkevler Konferans Salonu Proje Söyleşi Tören Konser Gezi Hadi Liselere Gidelim TURCMISC Kamil Aydoğan Söyleşi ve Şiir Dinletisi (Şiir Topluluğu) Hemşireliğe İlk Adım Beyaz Önlük Giyme Töreni Beyaz Önlük Giyme Töreni Sanat Müziği Konseri (Müzik Topluluğu) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü - Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Özel Ege Lisesi 10 Çiğli Belediyesi Konferans Salonu Çiğli Belediyesi Konferans Salonu Çiğli Belediyesi Konferans Salonu Gaziemir Sarnıç 90 99

100 Konferans Proje TURKMSIC-Ege Ünivesitesi-9 Eylül Üniversitesi-İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Down Sendromu Konferansı Kadına Şiddette Karşı Pembe Giy TURCMİSC İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 100 İKÇÜ Gösteri Atalay Demirci Stand-Up Gösterisi Proje 2. Kan Bağışı Projesi Gediz Üniversitesi 90 Aydınlıkevler Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Gezi Çanakkale Şehitlik Çanakkale Tanıtım Programları Gösteri Proje Kalbim Senin Ellerinde ( TURKMSIC Stand Açma) İYTE Halk Dansları Gecesi Halk Dansları Topluluğu Özel Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Fidan Dikimi Proje Eğitim Dersi İKÇÜBAT Ege Park Mavişehir 100 Sabancı Kültür Merkezi Özel Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Necip Fazıl Kısakürek Lisesi Festival 2. Bahar Şenlikleri İKÇÜ Ana Yerleşkesi Alanı Turnuva Sergi Gösteri Tanıtım Programları 2. Bahar Şenliği Kapsamında Ses Yarışması 2. Bahar Şenliği Yaşlılar Fotoğraf Yarışması Konulu Resim Sergisi 2. Bahar Şenliği Salon Dansları Topluluğu Swing Gösterimi İzmir Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü Buluşması İKÇÜ Ana Yerleşkesi Alanı İKÇÜ Ana Yerleşkesi Alanı İKÇÜ Ana Yerleşkesi Alanı İzmir Üniversitesi Tören Gemi Devir Teslim Töreni Eski Foça Limanı Festival Gösteri Gezi Ulusal Salon Dansları Festivali İYTE Geleneksel Halk Oyunları Gecesine Katılım Sağlık Bilimleri Buca Gölet Ege Üniversitesi 45 İYTE 25 Buca-Gölet Tanıtım Programları Kültür Şölenine Katılım Türkçe Olimpiyatları Alsancak Tiyatro Tiyatro Topluluğu Forum Tiyatro Gösterisi (Tiyatro Topluluğu) Çiğli Belediyesi Konferans Salonu

101 Gezi Efes Şirince Gezisi (Rekreasyon Topluluğu) Efes Gezi Manisa Çiçekliköy Manisa Gezi Proje Konser Rekreasyon Topluluğu Piknik Organizasyonu Erzincan Verimli İlköğretim Okulu Yardım Projesi (Toplumsal Duyarlılık Topluluğu) Piyano Dinletisi Minimal Dreams vol.1 Gümüldür 23 Erzincan 50 İzmir Fransız Kültür Merkezi Açılış İKÇÜ Piknik Alanı Açılışı İKÇÜ Tören Su, Enerji ve Çevre Konferansı PineBay Otel Kuşadası Tanıtım Programları Diş Hekimliği Oryantasyonu Aydınlıkevler Yerleşkesi Tanıtım Programları Tören Piknik Tüm Fakültelere Oryantasyon Tıp Beyaz Önlük Giyme Töreni Akademisyenlere Manisa Gezisi İKÇÜ Ana Yerleşkesi 80 İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 400 Manisa Şölen Kavurma Şöleni İKÇÜ Ana Yerleşkesi ( ) Piknik İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kahvaltı Çiğli Ana Yerleşkesi Tanıtım Programları Turizm Oryantasyon İKÇÜ Ana Yerleşkesi Açılış Gösteri Gezi Akademik Açılış Akademik Açılış Töreni Halk Dansları Topluluğu ( Artvin Yöresi ) Folklor Gösterisi Manisa Mevlevihane si Gezisi İKÇÜ Konferans Salonu İKÇÜ Konferans Salonu Manisa Proje Avrupa Birliği Projeleri Sunum Toplantısı İKÇÜ Rektörlük Binası Turnuva Diyabetli Çocuklar Yarışması İKÇÜ Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Şölen Aşure Etkinliği İKÇÜ Ana Yerleşkesi ( ) 101

102 Gezi Rekreasyon Topluluğu Efes Şirince Gezisi Efes Şirince Turnuva Tavla Turnuvası (Rekreasyon Topluluğu) İKÇÜ Aktivasyon Salonu Tören Yetenek Sizsiniz Diyabetli Çocuklar Ödül Töreni İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Festival Kısa Film Festivali Kısalar Kampüse Geliyor İKÇÜ Konferans Salonu Açılış Sergi ve Söyleşi Tören Konser Çelebi Butik Açılışı (Toplumsal Duyarlılık Topluluğu) 740. Vuslat Yıl Dönümü Mevlana yı Anma Etkinliği ve Sergi(Şiir Topluluğu) Diş Hekimliği İlk Adım Beyaz Önlük Giyme Töreni M.Yalçın ÖZTÜFEKÇİ Grubal Enfeksiyon Müzik Dinletisi (Müzik Topluluğu) İKÇÜ Aktivite Salonu İKÇÜ Konferans Salonu İKÇÜ Konferans Salonu İKÇÜ Konferans Salonu Konser ve Söyleşi Müzikli Stand Up Show (Cem Cansız) İKÇÜ Konferans Salonu 200 TOPLAM

103 5.8. Hukuk Hizmeti Adli ve İdari Yargı Hizmetleri Davacılar Devir Açılan Toplam Tablo 83. Adli Yargı Hizmetleri Sonuçlanan Adli. Mah. İşl. Kalktı Adli. Mah. Devam Eden Temyizde Akademik İdari Öğrenci Üniversite Üniversite Dışı Toplam Tablo 84. İdari Yargı Hizmetleri Davacılar Devir Açılan Toplam Sonuçlanan Devam Eden İd. Mah. İşl. Kalktı İd. Mah. Temyizde Akademik İdari Öğrenci Üniversite Üniversite Dışı Toplam

104 Tablo 85. Davalar Davacılar Kazanılan Kaybedilen Toplam Kazanma Oranı Akademik İdari Öğrenci Üniversite Üniversite Dışı % 100 Toplam % 100 Kesinleşen mahkeme kararları esas alınarak hazırlanmıştır Soruşturma Hizmetleri Tablo 86. Yürütülen Soruşturmalar Soruşturma Türü Soruşturulan Devir Açılan Toplam Sonuçlanan Devam Eden Akademik Ön Soruşturma İdari Öğrenci Toplam Akademik Disiplin Soruşturması İdari Öğrenci Toplam Akademik Ceza Soruşturması İdari Öğrenci Toplam Genel Toplam

105 5.9. İdari Hizmetler İdari birimlerimiz 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirmektedirler yılı içerisinde Üniversitemiz Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurulması çalışmaları yürütülmektedir yılı içinde Üniversitemizin TSE ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme sürecinin tamamlanması planlanmıştır yılında öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimize yönelik memnuniyet anketleri yapılmıştır. Ankete katılan akademik ve idari personel sayısı 491 dir. Ankete katılan öğrenci sayısı 748 dir Yılı Memnuniyet Oranları (%) Akademik Personel memnuniyet Oranı : % 72, İdari Personel Memnuniyet Oranı : % 72,85, Öğrenci Memnuniyet Oranı : % 74,4 tür Birim Bazında Öğrenci Memuniyet Oranı Grafiği (%) 74 77, ,2 72,6 68,2 91 Memuniyet Oranı (%) 105

106 Birim Bazında Akademik Personel Memnuniyet Oranı Grafiği (%) ,2 63,6 61,8 58,2 54,7 65,8 62,5 65,7 74, Akademik Personel Memnuniyet Oranı 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kanunla düzenlenen İç Kontrol Sistemi, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon yöntem ve süreçleri ifade etmektedir. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve mali hizmetleri yürütmek üzere 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanarak kurulmuştur. Kamu yönetimi reformu kapsamında, tarihinden itibaren Türkiye de tüm kamu idarelerinde uygulaması başlatılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince üniversitemizdeki mali ve idari yapılanma yeniden şekillendirilmiş, kanunun öngördüğü yetki, görev ve sorumluluklar belirlenmiştir. Bu Kanun un 57. maddesine göre yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulması için yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemleri alma sorumluluğu, idarelerin üst yöneticilerine ve diğer yöneticilerine verilmiştir. Üniversitemiz harcama birimleri, kurumsal kodları altında öngörülen ödeneklerden yaptıkları harcamalarında süreç kontrolüne uygun olarak ön mali kontrol yapmaktadır. 106

107 Üniversitemiz mali hizmet birimi olan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, iç kontrol sisteminin kurulması, iç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve gerekli hallerde ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmekten sorumludur. Muhasebe yetkilileri, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur İç Denetim Birimi iç kontrol uygulamalarının etkinliğini ve verimliliğini denetleyerek yaptığı değerlendirmeler ve önerilerle iç kontrol sisteminin gelişmesine katkı sağlar yılında iç denetçi atamalarının gerçekleştirilmesiyle, iç kontrol sisteminin mevzuatında belirlendiği şekilde oluşturulması sağlanacaktır. İç Kontrol Sisteminin yerleştirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından ikincil mevzuat çalışmaları başlatılmış ve bu kapsamda; tarihli İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 18 standardın yer aldığı, tarihli Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği yayınlanmıştır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından tarih ve sayılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi yayımlanmıştır. İlgili genelge uyarınca 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanacaktır. D. Diğer Hususlar İç Kontrol Sistemi ile ilgili faaliyetler 2014 yılında başlatılabilecektir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Kalkınma Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu idarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ de Üniversitemizin Stratejik Planının kapsayacağı dönem olarak belirlenmiştir. Kalkınma Bakanlığı nın belirlediği bu takvime göre stratejik plan çalışmalarımız tamamlanarak Kalkınma Bakanlığı na sunulmuştur tarih ve sayılı Üniversitemiz Senatosunun kararı ile Taslak Stratejik Planımız onaylanmıştır tarihinde Dönemi Üniversitemiz Stratejik Planı üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerleri ve GZFT analizi sonuçları doğrultusunda Üniversitemiz Dönemi Stratejik Planında 7 amaç, bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak 7 amaç, 29 stratejik hedef, 141 gösterge belirlenmiştir. 107

108 B. Temel Politikalar ve Öncelikler Üniversitemizin temel politikaları; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hazırladığı Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, 2013 Yılı Programı, Orta Vadeli Mali Plan, İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) nın hazırladığı İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi, İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı nın hazırladığı İzmir Bölge Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Üniversitemiz Gelişim Planı dır Dönemi Üniversitemiz Stratejik Planı mıza göre üniversitemizin stratejik amaçları şunlardır: Stratejik Amaçlarımız AMAÇ- 1 Üniversitemizin kurumsal alt yapı gelişimini sağlamak. AMAÇ- 2 Sürdürülebilir uluslararası standartlarda eğitim vermek. AMAÇ- 3 Bilime katkı sağlayacak bilgiyi üretmek ve ileri teknoloji geliştirmek. AMAÇ- 4 Üniversitemizin benimsediği temel değerleri bütünüyle yansıtan kurum kültürü ile etkili ve verimli bir yönetim yapısı oluşturmak. AMAÇ- 5 Paydaşlarımız ve toplum ile sağlıklı ve sürekli ilişkiler ağı oluşturmak. AMAÇ- 6 Ülkemizin, bölgemizin gelişimi ve refahına katkı sağlamak. AMAÇ- 7 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak. 108

109 Üniversitemizin kurumsal alt yapı gelişimini sağlamak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Üniversitemiz Dönemi Stratejik Planında belirlenen amaçlarımıza ait stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir. STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Hedef -1.1 Çiğli Balatçık Yerleşkesinin master uygulama projesinin m² lik kapalı alanının % 51 ni ( m²) tamamlamak (*) 2013 yılında yapılacak olan m² lik kapalı alan master proje içerisinde yer almamaktadır. Stratejik Hedef -1.2 Çiğli Balatçık Yerleşkesinin alt yapı ve peyzajının %50 sini tamamlamak ( m²) Stratejik Hedef Bayraklı Sağlık Yerleşkesi master proje ve imar planının %100 ünü tamamlamak (Orman ve Su İşleri Bakanlığı ndan alınan ön izin alanı m²) Stratejik Hedef -1.4 Bayraklı Sağlık Yerleşkesinin master uygulama projesinin, m² lik kapalı alanını tamamlamak Stratejik Hedef yılı sonuna kadar Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesini Rektörlük İdari Birimler ve Sürekli Eğitim Merkezi olarak 2800 m² sini restore etmek Stratejik Hedef yılı sonuna kadar üniversitemiz öğrencileri için Kredi Yurtlar Kurumu ile işbirliği yaparak Çiğli Ana Yerleşkesine yakın konumda yurt yapılmasını ve üniversitemiz personeli için TOKİ ile anlaşma yaparak toplu konut yapılmasını sağlamak 109

110 Sürdürülebilir uluslararası standartlarda eğitim vermek İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Hedef -2.1 Üniversitemizin derslik, laboratuvar ve donanım ihtiyacını karşılamak Stratejik Hedef 2.2 Üniversitemizin akademik ve idari kadrosunu oluşturmak Stratejik Hedef-2.3 Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi erişim faaliyetlerini ve kaynaklarını geliştirmek Stratejik Hedef -2.4 Üniversitemiz öğrenci sayısını artırmak Stratejik Hedef -2.5 Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak (Toplam öğrenci sayısının %10 nu oranında sağlamak) Stratejik Hedef -2.6 Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısını toplam öğrenci sayısının %2 si oranında, Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan akademik personel sayısını %10 oranında sağlamak Stratejik Hedef -2.7 Eğitim kalitesini arttırmak Stratejik Hedef -2.8 Stratejik Plan Dönemi ( ) sonuna kadar eğitimde akreditasyonu sağlamak 110

111 Üniversitemizin benimsediği temel değerleri bütünüyle yansıtan kurum kültürü ile etkili ve verimli bir yönetim yapısı oluşturmak Bilime katkı sağlayacak bilgiyi üretmek ve ileri teknoloji geliştirmek İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Hedef -3.1 Bilimsel yayın sayısını ve kalitesini arttırmak Stratejik Hedef -3.2 Bilimsel projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE projelerini arttırmak Stratejik Hedef -3.3 Bilimsel çalışmaların sunulacağı ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırmak STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Hedef -4.1 Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001:2008 KYS belgesini almak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak Stratejik Hedef -4.2 Üniversitemizde Akademik ve İdari Performans Sistemi ni uygulamak Stratejik Hedef yılı sonuna kadar Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde üniversite bilgi yönetim sistemini oluşturmak Stratejik Hedef -4.4 Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak ve tüm birimlerde uygulamak Stratejik Hedef -4.5 Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmek 111

112 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak Ülkemizin, bölgemizin gelişimi ve refahına katkı sağlamak Paydaşlarımız ve toplum ile sağlıklı ve sürekli ilişkiler ağı oluşturmak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Hedef -5.1 İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak Stratejik Hedef -5.2 Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimleri için destek faaliyetlerini gerçekleştirmek Stratejik Hedef -5.3 Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı olmak ve mezunlarla işbirliğini geliştirmek STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Hedef -6.1 Toplum yararına sunulan hizmetleri geliştirmek Stratejik Hedef -6.2 Ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ara eleman yetiştirmek STRATEJİK AMAÇ 7 STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Hedef -7.1 Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yapmak Stratejik Hedef -7.2 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası medyada tanınırlığını artırmak 112

113 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Üniversitemizin 2013 Yılı bütçesinin uygulama sonuçlarına ilişkin bilgilerle sonuçların yansıtıldığı mali tablolar aşağıda sunulmuştur Yılı Bütçe Giderleri Ekonomik Kod Toplam Ödenek Türü Tablo 87. Bütçe Giderleri 2013 Bütçesi Başlangıç Ödeneği Eklenen Toplam Ödenek 2013 Bütçesi Gerçekleşme Durumu Gerçekleşme Oranı (%) 01 Personel Giderleri ,46 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ,81 Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,34 05 Cari Transferler ,63 06 Sermaye Giderleri , % 90,10 113

114 2013 Yılı Gider Gerçekleşmeleri Grafiği (n=sayı) Personel Giderleri 02- SGK Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri KBÖ= Düşülen= Eklenen= T. Ödenek= Bir Önceki Yıla Göre Harcama Oranları Grafiği (n=sayı) Personel Giderleri02- SGK Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2012 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri 114

115 2. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin gelirleri 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile; % 60,31 lik kısmını oluşturan ,00 TL Sermaye Gelirleri, % 37,24 lük kısmını oluşturan ,00 TL Cari Gelirleri, % 1,76 lık kısmını oluşturan ,00 TL Bilimsel Araştırma Projeleri Gelirleri, % 0,69 luk kısmını oluşturan ,00 TL Diğer Gelirler, olmak üzere, Toplam ,00 TL dir Yılı Bütçe Gelirleri Dağılımı Grafiği (%) % 1,76 % 0,69 Sermaye Gelirleri Cari Gelirler % 37,24 % 60,31 Bilimsel Araştırma Projeleri Gelirleri Diğer Gelirler Gelirlerimiz, A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) Tezsiz Yüksek lisans Gelirleri 3) Örgün Öğretim Gelirleri B) Döner Sermaye C) Bütçe Dışı Kaynak a) TÜBİTAK b) AB, SANTEZ, İZKA c) Farabi, Mevlana d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır. 115

116 Yıllarına Göre Gelir Dağılımları Tablo 88. Yıllar İtibariyle Gerçekleşen Gelir Dağılımı Gelirler Gelir Artış Oranı % Sermaye Gelirleri Cari Gelirler BAP Gelirleri , ,37 Diğer Gelirler , ,01 Toplam , ,88 % 157,69 % 239,76 % 18,09 339,5% 169,99 % Yıllar İtibariyle Gerçekleşen Gelir Dağılımı Grafiği (n=sayı) , , , ,01 0 Sermaye Gelirleri Cari Gelirler BAP Gelirleri Diğer Gelirler 116

117 2.2. Üniversitemiz 2013 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri Tablo Yılı Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Ekonomik Kod Açıklama Şartname, Basılı Evrak Form Satış Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Planlanan Gelir Gerçekleşen Durum 0, , , , , , Yaz Okulu Gelirleri , , Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri , , Diğer Hizmet Gelirleri , , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , , Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0, , , Hazine Yardımı , , , Hazine Yardımı , ,00 0, Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 0, , ,89 0, , , YÖK Yurtdışı Destekleri 0, , , Kişilerden Alacaklar Faizleri 0,00 98,68 98, Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar , , , Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , , , Diğer İdari Para Cezaları 0, , , Diğer Para Cezaları 0, , , Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 0, , , Kişilerden Alacaklar 0, , , Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri , , , Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 0, , , Taşınır Satış Gelirleri 0, , ,00 TOPLAM , , ,88 Net Gerçekleşme Oranı: %

118 2.3. Yıllara Göre Bütçe Gerçekleşme Durumu Tablo BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU YIL :2013 (EKONOMİK II.DÜZEY) KURUM : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK KODLAR K.B.Ö YILSONU HARCAMA K.B.Ö YILSONU HARCAM A KBÖ TOPLAM ARALIK KOD AÇIKLAMA ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK HARCAMA 01.1 MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ

119 05.1 GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR CARİ TRANSFERLER MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL ( )

120 DİĞER CARİ ( ) TOPLAM CARİ TOPLAM SERMAYE ( ) BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER KURUM TOPLAMI Mali Denetim Sonuçları 2013 yılında Üniversitemiz, Sayıştay Başkanlığı tarafından denetime tabi tutulmamıştır. a- Harcama Öncesi Mali Kontrol 2012 yılında yapılacak ön mali kontrol işlemlerine ilişkin esaslar ve parasal sınırlar tarih ve 108 sayılı Rektörlük Oluru ile belirlenmiştir. Buna göre 6091 sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin yapılan harcama işlemlerinden 2013 yılında; Tutarları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesinde belirtilen limitleri ( 2012 yılı için ,00 TL) aşan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile ödeme emirleri ön mali kontrole tabi tutulmuştur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Ön Mali Kontrole tabi mali karar ve işlemler aşağıda belirtilmiştir. 1- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, 2- Ödenek aktarma işlemleri, 3- Kadro dağılım cetvelleri, 4- Geçici işçi pozisyonları, 5- Yan ödeme cetvelleri, 6- Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri. 120

121 Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya Türü Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya Tablo 91. Ön Mali Kontrol Durumu Uygun Görüş Verilen Uygun Görüş Verilmeyen Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya Uygun Görüş Verilen Uygun Görüş Verilmeyen Yapım İşi Hizmet Alımı Kira İhalesi Yan Ödeme Vizesi Cetveli Mal Alımı (*) Toplam (*) Sözleşme yapıldıktan sonra Ön Mali Kontrole gönderildiği için uygun görüş verilmemiştir. B. Performans Bilgileri Üniversitemize ait Stratejik Plan yıllarını kapsadığından 2013 yılına ilişkin performans değerlendirmesi yapılamamaktadır. Performans bilgilerine 2014 yılı faaliyet raporunda yer verilebilcektir. 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Resim 42. Obezite İle Mücadele İşbirliği Protokolü 121

122 1.1. Akademik Birimlerin Düzenlediği Bilimsel Toplantılar Faaliyet Türü Tablo 92. Akademik Birimlerin Düzenlediği Yerel, Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Bilgileri Yerel Bilimsel Toplantı Sayısı Ulusal Bilimsel Toplantı Sayısı Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Eğitim Semineri Diğer Seminerler Açık Oturum Söyleşi Teknik Gezi Toplam Ödüller Tablo 93. Ödüller Ödül Türü Sayı Bilim Ödülü 4 Bilimde Hizmet Ödülü - Bilimde Teşvik Ödülü - Sanat Ödülü - Sanatta Hizmet Ödülü - Sanatta Teşvik Ödülü - Araştırma Başarı Ödülü (Grup) - Hizmet Onur Ödülü - Toplam 4 122

123 Yılı Döner Sermaye Bilgileri Tablo Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gelir Gider Tablosu GELİRLER GİDERLER TAHAKKUKLAR TAHSİLATLAR Birim Adı Su Ürünleri Fak. Mühendislik ve Mimarlık Fak. Diş Hekimliği Fak. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Yabancı Diller Y.O Sürekli Eğitim Merkezi Tahakkuk Eden Gelir (Cari) 2012 Yılı Devir Alacaklar Kesinti Tutarı Toplam Tahakkuk Eden Gelir Tahsil Edilen Gelir 2012 Yılı Devir Banka Mevcudu Toplam Banka Tahakkuk Eden Gider (Cari ) 2012 Yılı Devir Ödeme Toplam Tahakkuk Eden Gider , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32-677, , , , , , , , ,93 Toplam , , , , , , , , , , Yılında Toplam Tahakkuk Eden Gelir: ,02 dir yılında Tahakkuk Eden Gelir (cari) ,83 dir. Tahakkuk eden gelir artış oranı % 140,54 tür. 123

124 Tablo 95. Birim Bazında Döner Sermaye Gelirleri Birim Adı Ürün/Hizmet Adet Döner Sermaye Katkı Payı Geliri Su Ürünleri Sofralık Balık Satışı ,09 Su Ürünleri Proje Geliri ,00 Su Ürünleri. Danışmanlık Hizmet Geliri ,19 Su Ürünleri Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Diş Hekimliği Diş Hekimliği Diş Hekimliği Diş Hekimliği Kurum ve Kişilerden Alınan Bağışlar ,00 Danışmanlık Hizmeti Geliri ,42 Eğitim Hizmetleri Geliri ,33 Ölçüm Gelirleri Kontrol ve Denetim Gelirleri ,00 Ayakta Hasta Muayene ,81 Ayakta Hasta Radyoloji Görüntüleme ,97 Tıbbi Uygulama Gelirleri ,93 Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri ,73 Diş Hekimliği Diş Hekimliği Diş Hekimliği Diş Hekimliği Diş Hekimliği Diğer Sağlık Hizmeti Geliri ,00 Danışmanlık Hizmeti Geliri ,30 İşletmeler Arası Bedelsiz Devir ,50 Şartname Satış Gelirleri 7 350,00 Diğer olağan Gelir ve Karlar ,52 İktisadi ve İdari Bilimler İktisadi ve İdari Bilimler Danışmanlık Hizmeti Geliri ,00 Bilirkişi Hizmet Gelirleri ,00 Yabancı Diller Y.O. Danışmanlık Hizmeti Geliri ,32 Sürekli Eğitim Merkezi Kurs Gelirleri ,03 Sürekli Eğitim Merkezi Danışmanlık Hizmeti Geliri ,30 Sürekli Eğitim Merkezi Diğer Gelirler 1 240,26 Toplam ,70 124

125 Yabancı Diller Y.O. Diş Hekimliği Tıp Eczacılık İslami İlimler Su Ürünleri Sağlık Bilimleri Mühendislik ve Mimarlık İktisadi ve İdari Bilimler Turizm İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Tablo 96. Üniversitemiz Akademik Birimlerinin Yayın Bilgileri Yayın Bilgileri Toplam *SCI *SSCI *AHCI *Alan Endeksleri *WOS Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale (Adet) Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Bildiri (Adet) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Bildiri Kitap Yazarlığı Ulusal Kitap Editörlüğü Ulusal Kitapta Bölüm Uluslararası Kitap Bölümü Ulusal, Uluslararası Projelerde Yer Alma Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı

126 SCI-SSCI-AHCI-SCI Expanded İndeksli Dergideki Yayın Sayısı Grafiği (n=sayı) SCI-SSCI-AHCI-SCI Expanded İndeksli Dergideki Yayın Sayısı Yılındaki ISI İndekslerinde Yer Alan ve Başka Yazarlar Tarafından Yapılan Atıf Sayısı Grafiği (n=sayı) ISI İndekslerinde Yer Alan ve Başka Yazarlar Tarafından Yapılan Atıf Sayısı 126

127 Yılı Yatırımları Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında toplam 7 adet yatırım projesi mevcut olup, bu projeler için 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek ayrılmıştır. Sektör: Eğitim Proje No 2013H Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Tablo 97. Yatırım Projeleri Toplam Ödenek Harcama Harcama Oranı % , H Muhtelif İşler , H Kampüs Altyapısı , H H H H Derslik ve Merkezi Birimler Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Askeri Hastane Binası Restorasyonu , TOPLAM , Yapım İhaleleri Tutarları Grafiği (n=sayı) , , , , , , YAPIM İHALELERİ TUTARLARI , , , ,00 0,

128 Tablo Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı (06 - Sermaye Giderleri ) KOD AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN ÖDENEK DÜŞÜLEN ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (%) 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI % GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRM ASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ % % % % Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları Grafiği (n=sayı) KBÖ GERÇEKLEŞME TOPLAMI MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Toplam bütçe giderlerinin % 52 sini Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. 128

129 SIRA NO İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sermaye Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payı Grafiği (%) Diğer Giderler 48% 06 Sermaye Giderleri 52% Yılı Yatırım Uygulamaları Tablo Yılı Yatırımları 2013 YILI YATIRIMLARI YATIRIMCI DAİRE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SEKTÖRÜN ADI PROJE NO PROJENİN ADI YERİ KARAKTERİSTİĞİ İŞİN BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ PROJE TUTARI PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA YILI ÖDENEĞİ PROGRAM EKLENEN TOPLAM HARCAMA 1 EĞİTİM 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi İzmir Etüt- Proje ve Müşavirlik EĞİTİM 2012H Muhtelif İşler İzmir B.On,Tad.,Mak.Teç, Bil.Don.Yaz. Alt Bak.Onr.İd.Yen., Küt. Yay.Al.,Taş.Eğt.Mefr EĞİTİM 2012H Kampüs Alt Yapısı İzmir Knl, Elk, Su, D.Gaz, Yol, Isı Mrk, Art., Trf, Tlf. İnş.+Don EĞİTİM 2012H Derslik ve Merkezi Birimler İzmir İnş+Don EĞİTİM 2012H Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi İzmir Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On SPOR 2012H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İzmir İnş. (1000 Sey. Spor sal m2) KÜLTÜR 2013H Askeri Hastane Binası Restorasyonu İzmir Restorasyon TOPLAM

130 Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Aşağıdaki tablo proje bazında 2012 ve 2013 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiş olup, 2013 yılında harcama miktarı ile gerçekleşme oranının arttığı görülmektedir Tablo Yatırım Gerçekleşme Tablosu Projenin Adı 2012 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Gerçekleşme Durumunu Gösteren Cetvel KBÖ 2012 Yılı Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 2013 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Gerçekleşme Durumunu Gösteren Cetvel KBÖ 2013 Yılı Harcama Gerçekleşme Oranı (%) EĞİTİM SEKTÖRÜ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Muhtelif İşler Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi SPOR SEKTÖRÜ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri KÜLTÜR SEKTÖRÜ Askeri Hastane Binası Restorasyonu Yatırım Harcama Toplamı Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Erasmus Anlaşmaları 2012 yılı Üniversitemizin Erasmus Beyannamesi başvuruları başarılı bulunmuştur. Bu kapsamda Üniversitemiz 2012 yılında 18 üniversite ile Erasmus anlaşmaları yapmıştır yılında Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Akademik birimlerimizin çalışmaları ile Erasmus anlaşma sayısı arttırılmış olup, bu sayı 57 ye ulaşmıştır. 130

131 Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Erasmus) Tablo 101. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Erasmus) Geçerl No Üniversite Adı Ülke Adı ilik Fakülte/Bölüm Süresi 1 Fontys University of Applied Sciences Hollanda 2021 Mühendislik ve Mimarlık 2 University of Patras Yunanistan 2021 Mühendislik ve Mimarlık 3 Poznan University of Technology Polonya 2021 Mühendislik ve Mimarlık 4 The University of Malta Malta 2021 Mühendislik ve Mimarlık 5 University of Oulu Finlandiya 2021 Mühendislik ve Mimarlık 6 University of Debrecen Macaristan 2021 Mühendislik ve Mimarlık 7 Institute Politecnico de Casteo Branco İspanya 2021 Mühendislik ve Mimarlık 8 University De Castilla La Mancha İspanya 2021 Mühendislik ve Mimarlık 9 Hochschule Zittau Almanya 2021 Mühendislik ve Mimarlık 10 Poznan School of Banking Polonya 2021 Mühendislik ve Mimarlık 11 University of Evora Portekiz 2021 Mühendislik ve Mimarlık 12 Jade University Almanya 2021 Mühendislik ve Mimarlık 13 Lublin University of Technology Polonya 2021 Mühendislik ve Mimarlık 14 University of Granada İspanya 2021 Mühendislik ve Mimarlık 15 University of Bohemia Çek Cumhuriyeti 2021 Mühendislik ve Mimarlık 16 Humboldt - Universitat zu Berlin Almanya 2021 Diş Hekimliği 17 Universita degli di Napoli İtalya 2021 Diş Hekimliği 18 University of Oulu Finlandiya 2021 Diş Hekimliği 19 Universita Medicine, Wroclow Polonya 2021 Diş Hekimliği 20 Universita Medicine, Wroclow Polonya 2021 Tıp 21 Escola Superior de Tecnologias de Fafe Portekiz 2021 Turizm 22 Katholische Universität Eichstatt- Ingolstadt (KU) Almanya 2021 Turizm 23 University of Eastern Finland Finlandiya 2021 Turizm 24 International University College Bulgaristan 2021 Turizm 25 Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy Polonya 2021 Turizm 26 Universitat de Girona İspanya 2021 Turizm 27 Hochschule Zıttau / Görlıtz Almanya 2021 Turizm 28 Högskolan Dalarna İsveç 2021 Turizm 29 International School of Law and Bus Litvanya 2021 Turizm 30 Vysoka skola polytechnicka Jihlava Çek Cumhuriyeti 2021 Turizm 31 Poznan School of Banking Polonya 2021 Turizm 32 University Degli Study the Teramo İtalya 2021 Turizm 33 Baltıc International Academy Letonya 2021 Turizm 34 Univerzita Jana Evangelisty Purkyneústi Çek nad Labem Cumhuriyeti 2021 Su Ürünleri 35 Heinrich-Heine University of Duesseldorf Almanya 2021 Su Ürünleri 36 West Pomerian University of Technology Polonya 2021 Su Ürünleri 37 Savonia University of Applied Sciences Finlandiya 2021 Sağlık Bilimleri 38 Riga Stradi?š University Letonya 2021 Sağlık Bilimleri 39 Rigas 1. Medicinas Koledza Letonya 2021 Sağlık Bilimleri 40 University of Evora Portekiz 2021 Sağlık Bilimleri 41 Castelo Branco Unversity Portekiz 2021 Sağlık Bilimleri 42 Vilnus University Litvanya 2021 İktisadi İdari Bilimler 43 Lublin Universiy of Technoogy Polonya 2021 İktisadi İdari Bilimler 44 Poznan School of Banking Polonya 2021 İktisadi İdari Bilimler 45 Magnus University Litvanya 2021 İktisadi İdari Bilimler 46 Baltic International Academy Letonya 2021 İktisadi İdari Bilimler 131

132 47 Polytechnic of Leiria Portekiz 2021 İktisadi İdari Bilimler 48 Petroleum Gas University of Ploieşti Romanya 2021 İktisadi İdari Bilimler 49 Tallinn University of Technology Estonya 2021 İktisadi İdari Bilimler 50 Alexandar Technological Educational Institution of Thessaloniki Yunanistan 2021 İktisadi İdari Bilimler 51 Utenos Kolegija Litvanya 2021 İktisadi İdari Bilimler 52 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Romanya 2021 İktisadi İdari Bilimler 53 Poznan School of Banking Polonya 2021 Sosyal ve Beşeri Bilimler 54 Vilnus University Litvanya 2021 Sosyal ve Beşeri Bilimler 55 Gdansk University Polonya 2021 Sosyal ve Beşeri Bilimler 56 Univerzita Palackho Çek Cumhuriyeti 2021 Sosyal ve Beşeri Bilimler 57 Baltık Intentaional Academy Letonya 2021 Sosyal ve Beşeri Bilimler Birim Adı Sosyal Bilimler Enstitüsü Mühendislik ve Mimarlık Tablo 102. Erasmus Kapsamında Yurtdışına Giden Öğrenci Bilgileri Bölüm Adı Turizm İşletmeciliği Elektrik- Elektronik Mühendisliği Giden Öğrenci Sayısı 10 Toplam 12 Gittiği Ülke Adı İspanya 2 Litvanya 1 Polonya 2 Portekiz 2 Almanya 1 İsveç 1 Fnlandiya Gittiği Üniversite Adı Girona Univ. Vilnus School of Low Wyzsza Szcala Univ. Escola Superi Fafe HochschuleGörlitz Hogskolan Dalarna Univ. Of Earstern F Süresi 5 ay 5 ay 5 ay 5 ay 5 ay 5 ay 5 ay 2 Polonya 2 Poznan Univ.of Tech. 5 ay Tablo 103. Erasmus Kapsamında Yurtdışından Gelen Öğrenci Bilgileri Geldiği Birim Adı Bölüm Adı Gelen Öğrenci Sayısı Geldiği Ülke Adı Geldiği Üniversite Adı Süresi Turizm Turizm İşletmeciliği 1 İspanya Girona Univ. 5 ay Turizm Turizm İşletmeciliği 3 Çek Cumh. Col. of Polytechnic Jihlave 8 ay Toplam 4 Erasmus Değişim Programı Protokolleri çerçevesinde öğretim elemanı değişimi kapsamında 4 öğretim elemanımız 1 hafta süre ile Yunanistan, Litvanya, Polonya ve İsveç e gitmiştir. 132

133 Farabi Anlaşmaları Üniversitemiz, Farabi Değişim Programı kapsamında yurt içindeki üniversitelerdeki önlisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları ile öğrenci değişimi protokolleri imzalamaktadır yılında yapılan Farabi Değişim Programı Protokolü sayısı 15 tir yılında ise toplam 42 üniversite ile Farabi Değişim Programı Protokolü yapılmıştır No Üniversite Adı Bulunduğu İl Atatürk Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Giresun Üniversitesi Tablo 104. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Geçerlilik Süresi Fakülte/Bölüm Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık Erzurum 2016, Diş Hekimliği, İktisadi İdari Bilimler Ankara 2016 Diş Hekimliği, Tıp, İktisadi İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri 4 Fırat Üniversitesi Elazığ Kırıkkale Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun 2016 İktisadi İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri Kırıkkale 2016 Mühendislik ve Mimarlık, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Tıp, Su Ürünleri, İktisadi İdari Bilimler Diş Hekimliği, İktisadi İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri Isparta 2017 Sağlık Bilimleri, Tıp Van 2016 Diş Hekimliği, İktisadi İdari Bilimler Muğla 2016 İktisadi İdari Bilimler, Su Ürünleri Konya Dicle Üniversitesi Diyarbakır Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Trakya Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ankara Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi İdari Bilimler, Diş Hekimliği Trabzon 2016 İktisadi İdari Bilimler, Tıp Ağrı 2017 Hemşirelik, Diş Hekimliği, Tıp, İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik İktisadi İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık, Tıp Edirne 2016 İktisadi İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri İstanbul 2016 Sakarya 2016 Afyon 2016 Eskişehir 2016 İktisadi İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Su ürünleri Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi İdari Bilimler Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi İdari Bilimler Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi İdari Bilimler Ankara 2015 Diş Hekimliği 19 Ankara 2018 Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri 20 Necmettin Konya 2016 İktisadi İdari Bilimler, Tıp 133

134 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Erbakan Üniversitesi Karabük Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Karabük 2016 Kayseri 2016 Adana Gazi Üniversitesi Ankara İnönü Üniversitesi Malatya Yıldız Teknik Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Marmara Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Ardahan Üniversitesi Batman Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Onsekiz Mart Üniversitesi Erzurum Teknik Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi İdari Bilimler Mühendislik ve Mimarlık, Diş Hekimliği, İktisadi İdari Bilimler İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık, Tıp Aydın 2016 İktisadi İdari Bilimler, Tıp İstanbul 2016 Eskişehir 2017 Hemşirelik, Diş Hekimliği, Tıp, İktisadi İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri İktisadi İdari Bilimler, Tıp, Diş Hekimliği Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi İdari Bilimler Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi İdari Bilimler Denizli 2016 İktisadi İdari Bilimler İstanbul 2016 Tokat 2017 Zonguldak 2016 Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Mimarlık Tıp, Turizm, Sağlık Bilimleri, Su ürünleri, Diş Hekimliği, İktisadi İdari Bilimler İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık Samsun 2016 İktisadi İdari Bilimler, Diş Hekimliği Gaziantep 2016 İzmit 2016 Mühendislik ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık Ardahan 2018 İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve kamu Yönetimi Bölümleri Batman 2016 İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik Kocaeli 2018 Sivas 2016 Çanakkale 2018 Erzurum 2016 İktisadi İdari Bilimler, Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Turizm, Su Ürünleri İktisadi İdari Bilimler, Tıp, Diş Hekimliği İktisadi İdari Bilimler, Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Turizm, Su Ürünleri İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık Bolu 2016 İktisadi İdari Bilimler, Diş Hekimliği 134

135 Birim Adı Turizm Tablo 105. Farabi Kapsamında Giden Öğrenci Bilgileri Bölüm Adı Turizm İşletmeciliği Giden Öğrenci Sayısı Toplam 1 Gittiği Yer Adı 1 Muğla Gittiği Üniversite Adı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Süresi 1 yıl Tablo 106. Farabi Kapsamında Gelen Öğrenci Bilgileri Geldiği Birim Adı Bölüm Adı Gelen Öğrenci Sayısı Geldiği Ülke Adı Geldiği Üniversite Adı Süresi Toplam Mevlana Anlaşmaları 2012 yılında üniversitemizin yaptığı Mevlana Değişim Programı Protokolü bulunmamaktadır yılında 16 üniversite ile Mevlana Değişim Programı Protokolü yapılmıştır. Öğrenci ve öğretim elemanı değişimini içeren anlaşmalarımız aşağıda verilmiştir. Öğretim elemanı değişimi kapsamında 2013 yılında 1 öğretim elemanı Arnavutluk tan 3 aylık süre ile üniversitemize gelmiştir. 135

136 Tablo 107. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Mevlana) Geçerlilik Süresi No Üniversite Adı Bulunduğu İl Karaçi Üniversitesi Karachı Unıversıty Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Internatıonal Unıversıty Of Sarajevo Montenegro Üniversitesi Unıversıty Of Montenegro Tiran Politeknik Üniversitesi Tetova(Kalkandelen) Üniversitesi State Unıversıty Of Tetova Epoka Üniversitesi-Tiran Epoka University/Tırana Piriştina Üniversitesi Unıversıty Of Prıshtına Pakistan Karaçi Bosna Hersek Saraybosna Karadağ 2018 Arnavutluk Tiran Makedonya Tetova Arnavutluk Tiran Kosova Piriştina Fakülte/Bölüm Mühendislik, İktisadi İdari Bilimler, Turizm, Sosyal Beşeri Bilimler (Tarih, Felsefe), Su Ürünleri Mühendislik, İktisadi İdari Bilimler Mühendislik (Malzeme Bilimleri), İktisadi İdari Bilimler, Turizm 2018 Mühendislik (Malzeme Bilimleri) 2018 Diş Hekimliği, Tıp, Sosyal Beşeri Bilimler (Tarih), Turizm, İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik (Malzeme Bilimleri) 2018 İnşaat Mühendisliği 2018 Kafkaz Üniversitesi Qafqaz Unıversıty Azerbaycan Bakü Fon Üniversitesi Makedonya Fon Unıversıty Üsküp Tiflis Özgür Üniversitesi Gürcistan The Free Unıversıty Of Tiflis Tbılısı Ahmet Yesevi Üniversitesi Ahmet Yesevı Unıversıty Kazakistan 2018 Uluslararası Balkan Üniversitesi Internatıonal Balkan Unıversıty Karadağ Akdeniz Üniversitesi Unıversıty Of Medıterranıon Montenegro Putra Üniversitesi Putra Unıversıty Hëna E Plotë (Bedër) Universitesi Hëna E Plotë (Bedër) University Hazar Üniversitesi Khazar University Makedonya Üsküp Diş Hekimliği, Tıp, Sağlık Bilimleri (Hemşirelik), Sosyal ve Beşeri Bilimler (Tarih), Mühendislik 2018 Mühendislik 2018 İktisadi İdari Bilimler 2018 Turizm Sosyal ve Beşeri Bilimler (Tarih), Turizm 2018 İktisadi İdari Bilimler Karadağ 2018 Turizm Malezya 2018 Mühendislik (Malzeme Bilimleri), Su Ürünleri, Sağlık Bilimleri (Hemşirelik), Tıp, Diş Hekimliği, Sosyal ve Beşeri Bilimler (Tarih), Mühendislik Arnavutluk 2018 İslami İlimler Azerbaycan Bakü 2018 Mühendislik, İktisadi İdari Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, (Felsefe, Tarih) 136

137 Birim Adı Tablo 108. Mevlana Kapsamında Giden Öğrenci Bilgileri Bölüm Adı Giden Öğrenci Sayısı Gittiği Ülke Adı Gittiği Üniversite Adı Toplam - Süresi Tablo 109. Mevlana Kapsamında Gelen Öğrenci Bilgileri Geldiği Birim Adı Bölüm Adı Gelen Öğrenci Sayısı Geldiği Ülke Adı Geldiği Üniversite Adı Süresi Toplam Diğer Üniversitelerle Yapılan Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolleri No Üniversite Adı Tablo 110. Ortak Eğitim Protokolleri Toplam Öğrenci Kontenjanı Geçerlilik Süresi 1 Şifa Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Fakülte/Bölüm Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ortodonti Doktora Programı Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ortak Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Ortak Yüksek Lisans 1.5. Proje Bilgileri 2013 yılında projelerden en fazla artış Üniversitemiz BAP projelerinde olmuştur yılında 3 BAP projesi mevcutken bu sayı 2013 yılında 129 a ulaşmıştır. BAP projelerimizden 3 tanesi tamamlanmış olup, diğerleri devam etmektedir yılında 6 adet yeni TÜBİTAK projemiz başlamış olup, tamamlanan TÜBİTAK projesi bulunmamaktadır. 137

138 Yıllara Göre Proje Sayıları (n=sayı) TÜBİTAK SANTEZ BAP İZKA KOSGEB DİĞER Tablo 111. Proje Bilgileri Proje Türü Proje Bütçesi (TL) TÜBİTAK SANTEZ BAP , ,95 İZKA , KOSGEB DİĞER ,00 Toplam

139 Tablo 112. Bilimsel Araştırma Proje Sayısı Proje Türü KALKINMA BAKANLIĞI Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje 2013 Toplam Yıl İçinde Tamamlanan Proje Proje Bütçesi TL TÜBİTAK A.B BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ,95 KOSGEB İZKA SANTEZ DİĞER ,00 Toplam ,95 139

140 Yılında BAP Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) Birimlere Dağılım Grafiği (n=sayı) BAP tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) sayısı 140

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 İZMİR Tel: 0 232 329 35 35

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.343 2010 2011 2012 2013 2014 Ocak 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.01.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ SAYILARLA İYTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ Nisan 2016 SAYILARLA İYTE HAKKINDA Sayılarla İYTE; Rektörlük Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından Nisan 2016 tarihinde hazırlanmıştır. Veriler,

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2013 YILI (01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

2013 YILI (01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2013 YILI (01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM)

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) 2016 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 2016 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon.....4

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile açılmış,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2015 YILI ( DÖNEMİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

2015 YILI ( DÖNEMİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI (01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Kalite Komisyonu DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Kalite Komisyonu DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 23/10/2017-E.150208 *BE6P5TA6N* Sayı : 72796105-109.04- Konu : Kalite Güvencesi ACİL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı'nda yer almak üzere

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Aydınlık yarınlara insaat.bartin.edu.tr İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kuruluş Tarihi: 2010 Öğretim Eleman Sayısı: 12 Mezun Sayısı(2014-2017):

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU TERME MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3 2.

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.069 2010 2011 2012 2013 2014 Mart 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.03.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 5 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU Dönemi

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU Dönemi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI.. BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı