AYHAN GAZİ KALAYCI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYHAN GAZİ KALAYCI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 AYHAN GAZİ KALAYCI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR TÜRKÇE YAYINLAR 1. Paç FA, Kalaycı AG, Adam B. Salmonellada serum ve idrar çinko değerleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1990;22: Paç FA, Atalay Y, Kalaycı AG, Adam B, Değer O, Yiğitoğlu R, Arcasoy A. Malnütrisyonda uzun süreli çinko tedavisinin plazma çinkosu ve çinko absorbsiyonu üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri Araştırma Dergisi 1991;9: Akdağ R, Aşkın R, Kahya H, Sungur F, Kalaycı AG, Örs R. Erzurum'da fonksiyonel enürezis yaygınlığı, kültürel ve davranışsal özellikleri. Karadeniz Tıp Dergisi 1991;4: Taşdemir HA, Örs R, Alp H, Karakelleoğlu C, Kalaycı AG. Çocukluk çağında brusellozis: 43 Vaka Çalışması. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 1992;1: Kalaycı AG, Alp H, Akdağ R, Altınkaynak S, Energin M yaş grubu çocuklarda konvülsiyonların etyolojik dağılımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1992;9: Alp H, Altınkaynak S, Kalaycı AG, Yılmaz E. Prematüre bebeklerle ilgili retrospektif bir inceleme: Mortalite indeksi ve nedenleri. Ege Tıp Dergisi 1992;31: Kalaycı AG, Altınkaynak S, Taşdemir HA, Energin M, Adam B, Alp H. İntrakranial ve ekstrakranial enfeksiyonlara bağlı konvülsiyonlarda beyin-omurilik sıvısında beta-2 mikroglobulin'in önemi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1993;36: Kalaycı AG, Özkan B, Taşdemir HA, Şahin S. Prune-Belly Sendromu: Bir Vaka Takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1993;36: Kalaycı AG, Alp H, Akyüz M, Ceviz N, Altınkaynak S. Çocuklarda stafilokoksik pnömoniler. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1993;25: Alp H, Kalaycı AG, Energin M, Altınkaynak S. Yineleyen idrar yolu enfeksiyonları. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1993;25: Evren E, Karakelleoğlu C, Alp H, Kalaycı AG, Energin M. Orta derecede yüksek bir rakımda (1869 m, Erzurum) yenidoğanlarda polisitemi oranı ve bunu etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1993;25: Alp H, Kalaycı AG, Taşdemir HA, Orbak Z, Örmeci FÖ. Meningokokkal hastalıklarda epidemiyoloji. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1993;25: Taşdemir HA, Alp H, Ceviz N, Kalaycı AG. Erzincan ili merkez ilkokul öğrencilerinde PPD ile BCG aşı değerlendirmesi ve tüberküloz enfeksiyon prevalansı. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1993;41: Alp H, Energin M, Altınkaynak S, Orbak Z, Kalaycı AG. Meningokoksemide prognoz ve yeni bir skorlama sistemi. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1993;25: Alp H, Altınkaynak S, Energin M, Ceviz N, Kalaycı AG. Akut idiopatik trombositopenik purpura: 62 olgunun retrospektif incelenmesi. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 1993;28: Karakelleoğlu C, Kalaycı AG, Yılmaz E, Akdağ R, Ceviz N. Viral hepatitlerin tanı ve prognozunda serum mukoprotein ve HDL-kolesterolün önemi. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 1993;28: Kalaycı AG, Gürses N, İşlek İ, Aydın M, Özünel S. Çocukluk çağı sinüzitlerinde sefuroksim aksetil tedavisi. Kulak Burun Boğaz Bülteni 1994;1: Adam B, Leblebicioğlu H, Kalaycı AG, Özdener H, Çetinkaya F. Akut bakteriyel ve tüberküloz menenjitin erken ayırıcı tanısında beyin omurilik sıvısı, glukoz ve enzim düzeyleri ile bunların BOS/serum oranlarının klinik önemi. Yeni Tıp Dergisi 1994;10: Kalaycı AG, Akyüz M, Yılmaz E, Ceviz N, Karakelleoğlu C. Çocukluk çağında zehirlenme nedenleri. Yeni Tıp Dergisi 1994;11: Gürses N, Uysal S, İşlek İ, Kalaycı AG. Çocukluk dönemi üst solunum yolları enfeksiyonlarında sefuroksim aksetil tedavisi. ANKEM Dergisi 1994;8: Kalaycı AG, Gürses N. Çocukluk dönemi üst solunum yolları infeksiyonlarında Azitromisin tedavisi. İlaç ve Tedavi Dergisi 1994;7: İşlek İ, Kalaycı AG, Gürses N, Akgün N. Çocuklarda akut fulminan hepatit. Medical Network Pediatride Yönelişler Dergisi 1994:1: Kalaycı AG, Albayrak D, İşlek İ, Gürses N. Thalassemia majorlu bir hastada varicella zoster aseptik menenjiti. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 1994;3: İşlek İ, Dilber C, Kalaycı AG, Albayrak D, Gürses N. Henoch-Schönlein vasküliti ve skrotal tutulum. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 1995;4: Alp H, Selimoğlu MA, Yıldız L, Energin M, Kalaycı AG, Orbak Z. Henoch-Schönlein purpuralı çocuklarda epidemiyolojik ve klinik özellikler ile serum IgG, IgM, C 3, C 4 düzeyleri. Yeni Tıp Dergisi 1995;12: İşlek İ, Küçüködük Ş, Erkan D, Kalaycı AG, Bernay F, Kandemir B, Gürses N. Aganglionik megakolon anomalisi görülen bir Laurence Moon Bardet Biedl Sendromu vakası. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1995;12: Gürses N, Kalaycı AG, İşlek İ, Totan M, Mısırlı N. Çocukluk çağı akut sinüzitlerinde azitromisin tedavisi. İlaç ve Tedavi Dergisi 1995;8:

2 28. Gürses N, Uysal S, Kalaycı AG, Bernay F, Gürses N. Çocukluk döneminde stafilokoksik ampiyem tedavisinde ampisilin/sulbaktam ile sefalotin+netilmisin kombinasyonunun karşılaştırılması. İlaç ve Tedavi Dergisi 1996;9: Kalaycı AG, İşlek İ, İncesu L, Çıkman H, Gürses N. Prune-Belly Sendromu: clubfoot deformitesi olan bir olgu. Türkiye Tıp Dergisi 1996;1: İşlek İ, Albayrak D, Uysal S, Kalaycı AG, Çıkman H, Yavuz İ, Gürses N. İdiyopatik pulmoner hemosiderozis. Yeni Tıp Dergisi 1996;13: Uysal S, Dabak Ş, Kalaycı AG, Öztürk F, Gürses N. İki yaşından küçük çocuğu olan annelerin bağışıklama ile ilgili bilgi düzeyleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1996;5: Gürses N, Yılmazer F, Kalaycı AG, Öztürk F, Albayrak D. Çocukluk çağı tüberküloz menenjitinde tedavi sonuçları. ANKEM Derg 1996;10: Kalaycı AG, Yılmazer F, Bedir A, Küçüködük Ş, Gürses N. Yenidoğan sepsisinin erken tanısında fibronektin, haptoglobin, seruloplazmin ve transferrin in önemi. Medical Network Klinik Bilimler & DoktorDergisi 1997;3: İşlek İ, Kalaycı AG, Rızalar R, Albayrak D, Gürses N. Çocukluk çağı derin boyun enfeksiyonları: 34 vakanın incelenmesi. Kulak Burun Boğaz Bülteni 1997;4: Sancak R, Dündar C, Öztürk F, Kalaycı AG, Çetinkaya F. Kırsal ve kentsel alandaki lise ve ortaokul öğrencilerinde sigara içme durumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1997;40: Totan M, Kalaycı AG, Sancak R, Albayrak D, Şimşek B, Küçüködük Ş. Yenidoğan döneminde salmonella menenjitleri. Yeni Tıp Dergisi 1998;15: Kansu A, Kalaycı AG, Köksal Y, Doğancı T, Girgin N. Ülseratif kolitle karıştırılan juvenil polipozis koli olgusu. Klinik Bilimler Dergisi 1999;5: Kalaycı AG, Kansu A, Girgin N, Uysal Z, Ensari A. Çocukluk çağında yalnız demir eksikliği anemisi bulgusu veren çölyak hastalığı: dört vakanın takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2000;43: Kalaycı AG, Kansu A, Girgin N. Çölyak hastalığının ilk bulguları değişiyor mu? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2000;43: Kalaycı AG, Dağdemir A, Sancak R, Baysal K. Hematolojik ve kardiyovasküler komplikasyonlara neden olan hepatit A enfeksiyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2001;18: Kanber Y, Kalaycı AG, Yıldırım H, Dağdemir A, Albayrak D. Kronik B hepatitli çocuklarda interferon tedavisinin hematolojik yan etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2002;19: Tekin D, Uysal S, Kalaycı AG, Küçüködük Ş, Çetinkaya MC. Çocukluk çağı derin boyun infeksiyonları. Ege Pediatri Bülteni 2002;9: Kalaycı AG, Demir F, Yıldırım H, Küçüködük Ş. Çocuklarda kolestatik tip hepatit A enfeksiyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2002;19: Belet N, Belet Ü, Kalaycı AG, Küçüködük Ş. Asemptomatik neonatal kolelitiyazis: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Ege Tıp Dergisi 2002;41: Kılıç M, Kalaycı AG, Akbalık M, İşlek İ, Küçüködük Ş. Ailevi Akdeniz Ateşi ön tanısıyla izlenen bir hastada Çölyak hastalığı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2003;20: Kılıç M, Kalaycı AG, Tander B, İncesu L. Trichobezoar in a 11-year-old girl. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2005;22(2): Kalaycı AG, Demir F, Belet Ü. Seftriakson tedavisine bağlı safra taşı ve safra çamuru. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2005;22(4): Paksu Ş, Kalaycı AG, Öztürk F, Okur EG. Nekrotizan Fasit: Nadir bir olgu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2006;23(3): Mutlu B, Kalaycı AG, Rızalar R, Arıtürk E. Endoskopik inceleme ile tanı alan gastrointestinal web olguları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2006;23(3): Dinler G, Ceyhan M, Kalaycı AG, Rızalar R. İkibuçuk yıllık karın ağrısı ve kusma öyküsü olan 14 yaşında kız hasta (Ayın olgusu). Turk Ped Arş 2008;43: İnce H, Kayacık ÖE, Kalaycı AG, Barış S. Çocuklarda sindirim sisteminde nadir kanama nedeni: Piyojenik granülom. Turk Ped Arş 2008;43: Ceyhan M, Kalaycı AG, Ayyıldız S, Bayrak İK, Gürmen N. Kistik fibrozisli çocukta akut apandisit ile karışabilen mukoid apandis. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2008;17: Dinler G, Kalaycı AG, Gün S. İdiyopatik kronik ürtiker bulgularıyla gelen çölyak hastalığı: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009;52: Fakirullahoglu F, Dinler G, Kalayci AG. Gallstones in childhood: Retrospective analysis of 60 cases. Turk Ped Arş (Turkish Archives of Pediatrics) 2010;45: (TÜRKÇE-İNG) 55. (İng)Çaltepe GD, Kırmemiş Ö, Kalaycı AG. Çocukluk çağı pankreatitleri: 20 vakanın klinik analizi.. Turk Ped Arş 2011;46: (İng)Dinler G, Barlık F, Can B, Barış S, Duru F, Kalaycı AG, Özyürek E. Peutz-Jeghers Sendromlu çocuk olgularımızın değerlendirilmesi; Ondokuz Mayıs Üniversitesi deneyimi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(3):

3 57. Comba A, Kırmemiş Ö, Çaltepe G, Nalçacıoğlu H, Kalaycı AG. Masif alt gastrointestinal sistem kanaması ile getirilen Henoch-Schönlein purpuralı bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: Buket Dalgıç, Sinan Sarı, Beyza Özcan, Bilkay Baştürk, Ödül Eğritaş, Arzu Ensari, Ayşegül Bükülmez, Zeren Barış, Türk Çölyak Çalışma Grubu. Türk çocuklarında çölyak hastalığı ile ilişkili olası etmen ve belirtilerin değerlendirilmesi. Turkish Archives of Pediatrics 2011; 46: (Türk Ped Arş). 59. Comba A, Çaltepe G, Kalaycı AG, Kırmemiş Ö, Kefeli M, Nurol MS, Günaydın M, Karagöz F, Rızalar R. Akut pankreatit ile başvuran bir duplikasyon kisti olgusu. Endoskopi Dergisi 2012; 20(1): İNGİLİZCE YAYINLAR 1. Paç FA, Küçüközkan T, Örs R, Bakan E, Kalaycı AG. Concentrations of Atrial natriuretic peptide in the cord blood and plasma of the newborn. Turkish Journal of Research Medical Science 1991;9: Paç FA, Yiğitoğlu MR, Kalaycı AG, Adam B. Atrial natriuretic peptide and aldosterone in sick premature neonates. Turkish Journal of Pediatrics 1992;34: Paç FA, Yiğitoğlu MR, Kalaycı AG, Adam B, Ateşal S, Kürkçüoğlu M. Plasma lipid profile in obese children with hereditary predisposition to coronary heart disease. Japanese Heart Journal 1992;33: Kalaycı AG, Alp H, Yiğitoğlu R, Taşdemir HA, Altınkaynak S. The importance of adenosine deaminase (ADA) in differential diagnosis of febrile seizures and seizures due to intracranial infections. Turkish Journal of Medical Research 1993;11: Albayrak D, İşlek İ, Kalaycı AG, Gürses N. Acute immune thrombocytopenic purpura: A comparative study of very high oral doses of methylprednisolone and intravenously administered immune globulin. Journal of Pediatrics 1994;125: Kalaycı AG, Çetinkaya F, Günaydın M, Gürses N. Comparison of mebendazole with metranidazole and furazolidone in the treatment of giardiasis in childhood. Annals of Saudi Medicine 1995;15: Gürses N, Uysal S, Çetinkaya F, İşlek İ, Kalaycı AG. Intravenous immunoglobulin treatment in children with Guillain- Barre syndrome. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 1995;27: Elbistan M, Kara N, Kalaycı AG, Küçüködük Ş, Bağcı H. Simultaneous partial monosomy 10p and familial heteromorphism for chromosome 9. Turkish Journal of Medical Sciences 1996;26: İşlek İ, Küçüködük Ş, Erkan D, Bernay F, Kalaycı AG, Görk S, Kandemir B, Gürses N. Bardet-Biedl syndrome: delayed diagnosis in a child with Hirschsprung s disease. Clinical Dysmorphology 1996;5: Gürses N, Kalaycı AG, İşlek İ, Us D. Failure of acyclovir sodium therapy in herpes simplex encephalitis. Annals of Tropical Paediatrics 1996;16: Akdağ R, Energin M, Kalaycı AG, Karakelleoğlu C. Reference limits for routine haematological measurements in 7-14-year-old children living at an intermediate altitude (1869 m, Erzurum, Turkey). Scandinavian Journal of Clinical Laboratory Investigation 1996;56: Kalaycı AG, Gürses N, Adam B, Albayrak D. Significance of pleural fluid cholesterol and beta-2 microglobulin levels for the differentiation of pleural effusions in childhood. Clinical Pediatrics 1996;35: Gürses N, Kalaycı AG. Fluconazole monotherapy for candidal meningitis in a premature infant. Clinical Infectious Diseases 1996;23: Gürses N, Kalaycı AG, İşlek İ, Uysal S. Cefuroxime axetil in the treatment of acute sinusitis in childhood. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 1996;38: Kalaycı AG, Adam B, Yılmazer F, Uysal S, Gürses N. The value of immunoglobulin and complement levels in the early diagnosis of neonatal sepsis. Acta Paediatrica 1997;86: İncesu L, Kalaycı AG, Leblebicioğlu H, El M. A case of emphysematous pyeloureteritis: Clinicoradiologic evaluation. The New Journal of Medicine 1997;14 (suppl 1): Kansu A, Çalıkoğlu E, Kalaycı AG, Erdi H, Girgin N. Acral erythema induced by interferon alpha in a child. Turkish Journal of Gastroenterology 1998;1: İncesu L, Baysal K, Kalaycı AG, Erk K. Magnetic rasonance imaging of proximal aortopulmonary window. Clinical Imaging 1998;22: Kansu A, Kalaycı AG, Ulukol B, Doğancı T, Girgin N. Importance of Helicobacter pylori in the etiology of chronic abdominal pain. Turkish Journal of Gastroenterology 1999;10: ???Tutar HE, Kansu A, Kalaycı AG, Atalay S, Girgin N, İmamoğlu A. The effects of cisapride on ventricular repolarization in children. Türk Kardiyol Dern Arş 1999;27: Kansu A, Altuntaş B, Doğancı T, Kalaycı AG, Girgin N. The efficacy and side effects of interferon alpha 2a on chronic hepatitis B virus infection in Turkish children. Hepatology Research 1999;15: Uysal S, Kalaycı AG, Baysal K. Cardiac functions in children with vitamin D deficiency rickets. Pediatric Cardiology 1999;20: Kalaycı AG, Albayrak D, Güneş M, İncesu L, Ağaç R. The incidence of gallbladder stones and gallbladder function in beta-thalassemic children. Acta Radiologica 1999;40:

4 24. Kansu A, Kalaycı AG, Altuntaş B, Doğancı T, Girgin. Autoimmune hepatitis in children: A report of 10 cases. Turkish Journal of Medical Sciences 2000;30: Kalaycı AG, Yılmazer F, Adam B, Sancak R, Küçüködük Ş. The importance of fibronectin, haptoglobin, ceruloplasmin and transferrin in the early diagnosis of neonatal sepsis. Turkish Journal of Medical Sciences (Turk J Med Sci) 2000;30: Kansu A, Ensari A, Kalaycı AG, Girgin N. A very rare cause of intestinal pseudoobstruction: Familial visceral myopathy type IV. Acta Paediatrica 2000;89: Tutar HE, Kansu A, Kalaycı AG, Girgin N, Atalay S, İmamoğlu A. Effects of cisapride on ventricular repolarization in children. Acta Paediatrica 2000;89: Kalaycı AG, Dağdemir A, Dilber C, Albayrak D. Evans syndrome related to hepatitis B virus infection: a case that responded only to lamivudine therapy. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2001;32: Kalaycı AG, Kansu A, Girgin N, Küçük Ö, Aras G. Bone mineral density and importance of a gluten-free diet in patients with celiac disease in childhood. Pediatrics 2001;108:U78-U Kalaycı AG, Baysal K, Uysal S, Saraç A, Bernay F, Gebeşoğlu F. Hemopericardium caused by ingested safety pin. Endoscopy 2002;34: Kalaycı AG. The removal open safety pin from the esophagus endoscopically. American Journal of Otolaryngology 2001;??? 32. Güneren E, Keskin M, Uysal OA, Aritürk E, Kalaycı AG. Fournier s gangrene as a complication of varicella in a 15- month-old boy. Journal of Pediatric Surgery (J Ped Surg) 2002;37: Islek I, Kalaycı AG, Gok F, Muslu A, Dilber C. Henoch-Schonlein purpura associated with hepatitis A infection. Pediatrics International (Pediatr Int) 2003;45: Dikici B, Kalaycı AG, Ozgenc F, Bosnak M, Davutoglu M, Ece A, Özkan T, Özeke T, Yagci RV, Haspolat K. Therapeutic vaccination in the immunotolerant phase of children with chronic hepatitis B infection. Pediatr Infect Dis J 2003;22: Dikici B, Ozgenc F, Kalaycı AG, Targan S, Ozkan T, Selimoglu A, Dogancı T, Kansu A, Tosun S, Arslan N, Kasirga E, Bosnak M, Haspolat K, Buyukgebiz B, Aydogdu S, Girgin N, Yagci RV. Current therapeutic approaches in childhood chronic hepatitis B infection: A multicenter study. J Gastroenterol & Hepatol 2004;19: Taşdemir HA, Çetinkaya MC, Polat C, Belet U, Kalaycı AG, Akbaş S. Gallbladder motility in children with Down Syndrome. J Ped Gastroenterol Nutr 2004;39(2): Dilber C, Dagdemir A, Albayrak D, Albayrak S, Kalaycı AG, Aliyazicioglu Y, Basoglu T. Reduced bone mineral density in childhood chronic idiopathic thrombocytopenic purpura treated with high-dose methylprednisolone. Bone 2004;35: Totan M, Yildiz G, Kalaycı AG. An uncommon presentation: Chronic meningococcemia associated with cholestatic hepatitis in a Turkish child. Journal of Tropical Pediatrics 2004;50: Kalaycı AG, Kanber Y, Birinci A, Yildiz L, Albayrak D. The prevalence of coeliac disease as detected by screening in children with iron deficiency anaemia. Acta Paediatrica 2005;94(6): Kansu A, Doganci T, Akman SA, Artan R, Kuyucu N, Kalaycı AG, Dikici B, Dalgic B, Selimoglu A, Kasirga E, Ozkan TB, Kuloglu Z, Aydogdu S, Bosnak M, Ertekin V, Tanir G, Haspolat K, Girgin N, Yagci RV. Comparison of two different regimens of combined interferon-alpha 2a and lamivudine therapy in children with chronic hepatitis B infection. Antiviral Therapy 2006;11(2): Kalayci A, Tander B, Kocak S, Rizalar R, Bernay F. Removal of open safety pins in infants by flexible endoscopy is effective and safe. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2007;17(2): (Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. Part A) 42. Ozturk P, Duru D, Albayrak D, Tunc T, Kalaycı AG, Akbalik M, Ozyurek HE. The relation between chronic idiopathic thrombocytopenic purpura and helicobacter pylori infection and effect of eradication treatment on course of platelet counts. The Hematology Journal 2007;92(Suppl 1): Bedir A, Bektas A, Suvaci DE, Okuyucu A, Altintop L, Ustaoglu M, Kalaycı AG. Genotoxic assessment of ulcerative colitis by comet assay. Gastroenterology 2007;132 (4) (Suppl. 2): A449-A Avşar A, Kalaycı AG. The presence and distribution of dental enamel defects and caries in children with celiac disease. Turk J Pediatr 2008;50: Dinler G, Şensoy G, Helek D, Kalaycı AG. Tuberculous peritonitis in children: Report of nine patients and review of the literature. World Journal of Gastroenterology (World J Gastroenterol) 2008;14(47): Dinler G, Tander B, Kalaycı AG, Rızalar R. Plummer-Vinson syndrome in a 15-year-old boy. Turk J Pediatr 2009;51: Dinler G, Atalay E, Kalaycı AG. Celiac disease in 87 children with typical and atypical symptoms in Black Sea region of Turkey. World Journal of Pediatrics (World J Pediatr) 2009;5(4): (TÜRKÇE-İNG)Fakirullahoglu F, Dinler G, Kalayci AG. Gallstones in childhood: Retrospective analysis of 60 cases. Turkish Archives of Pediatrics 2010;45: Dinler G, Bek K, Açıkgöz Y, Kalaycı AG. Acute pancreatitis as a presenting feature of Henoch-Schönlein purpura. Turk J Pediatr 2010;52:

5 50. Dinler G, Şensoy G, Sungur M, Aşılıoğlu N, Taşdemir HA, Kalaycı AG. Severe myopathy caused by the new pandemic influenza A (H1N1) in a child. Tropical Doctor 2010;40(4): Çaltepe Dinler G, Can B, Kalaycı AG, Karagöz F. Duodenal nodularity in children: A clinical and pathologic study of 17 cases. Indian Journal of Pathology and Microbiology. 2011;54: Dalgic B, Sari S, Basturk B, Ensari A, Egritas O, Bukulmez A, Baris S, Turkish Celiac Study Group. Prevalence of celiac disease in healthy Turkish school children. Am J Gastroenterol 2011;106(8): Paksu MS, Paksu S, Akgün M, Kalaycı AG, Baysal K. Bilateral reexpansion pulmonary edema associated with pleural empyema: a case report. Eur J Pediatr 2011;170: Dinler G, Barlık F, Can B, Barış S, Duru F, Kalaycı AG, Özyürek E. Evaluation of Our Pediatric Cases with Peutz- Jeghers Syndrome. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(3): Çaltepe GD, Kırmemiş Ö, Kalaycı AG. Pankreatitis in childhood: Clinical analysis of 20 cases. Turkish Archives of Pediatrics. 2011;46(1): Günaydın M, Rızalar R, Apaydın Ö, Bozkurter AT, Kalaycı AG, Arıtürk E, Bernay F. Idiopathic fibrotic pankreatitis: A rare case presentation. Journal of US-China Medical Science 2011;8(8): (ISSN , USA) 57. Hulya Nalcacioglu, Demet Tekcan, Gurkan Genc, Atakan Comba, Bilge Can Meydan, Gonul Caltepe, Ozan Ozkaya, Ayhan Gazi Kalayci. A rare cause of nephrotic syndrome in a 14-year-old boy: Question and Answers. Pediatr Nephrol Özlem Kırmemiş, Gönül Çaltepe, Yurdanur Süllü, Ünal Bıçakçı, Ender Arıtürk, Ayhan Gazi Kalaycı. Diffuse circumferential hyperplasia of Brunner's glands causing obstruction in the duodenum in a 12-year-old child. (12 yaşındaki çocukta duedonumda obstrüksiyona neden olan yaygın Brunner bez hiperplazisi). DERLEMELER 1. Akdağ R, Örs R, Kalaycı AG. Çocuklarda demir eksikliği. Yeni Tıp Dergisi 1991;8: Kalaycı AG, Akdağ R, Örs R. Süt çocuğu ve çocukluk çağında akut semptomatik konvülsiyonlar. Yeni Tıp Dergisi 1993;10: Kalaycı AG, Gürses N. Çocukluk çağında sinüzitler. Türkiye Tıp Dergisi 1994;3: Kalaycı AG, Energin M, Alp H. Yenidoğan Konvülsiyonları. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 1994;3: Kalaycı AG, Gürses N. Çocukluk çağında profilaktik antibiyotik kullanımı. Yeni Tıp Dergisi 1994;11: Kalaycı AG, Gürses N. Kronik viral hepatit ve tedavisi. Yeni Tıp Dergisi 1994;11: Kalaycı AG, Leblebicioğlu H, Gürses N. Hepatit C. MN Klinik Bilimler Pediatride Yönelişler Dergisi 1995;1: Kalaycı AG, Küçüködük Ş. Neonatal kolestazis. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1995;12: Kalaycı AG, Çetinkaya F. Bakteriyel menenjitlerde adjuvan tedavi. İlaç ve Tedavi Dergisi 1996;9: Kalaycı AG. Çocukluk yaş grubunda tüberküloz tedavisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1996;13: Kalaycı AG. Çölyak hastalığı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2000;17: Kalaycı AG. Çocuklarda hepatit B enfeksiyonunun bulaşma yolları ve aşı uygulaması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2000;17: Kanber Y, Kalaycı AG. Çocuklarda gastroösofageal reflü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2001;18: Kalaycı AG. Kronik konstipasyon ve tedavisi. Samsun Sağlık Bülteni 2001;12: Kalaycı AG. Asit. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2002;19: Kalaycı AG. Karaciğerin kalıtımsal metabolik hastalıkları: Tanı ve tedavi. Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Dergisi 2003;2: Kalaycı AG. Wilson hastalığı. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler 2005;8: Kalaycı AG. Sağlıklı emzirme, emzirmede karşılaşılan sorunlar ve anne sütünün önemi. Clinic Pediatri 2007;2(6): Kalaycı AG. İlaçlara bağlı karaciğer hastalığı. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2007;3(7): Kayacık ÖE, Kalaycı AG. Karaciğer işlev testleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2008;25(1): Kalaycı AG. Çölyak hastalığında beslenme. Clinic Pediatri (Beslenme özel sayısı) 2009;3: Kalaycı AG. Çocukluk yaş grubunda konstipasyon ve enkoprezis. Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Dergisi ;5-6; Kalaycı AG, Kırmemiş Ö. Çölyak hastalığı. Gastroenterohepatoloji 2010;3(3) Kırmemiş Ö, Kalaycı AG. Pediatrik Yoğun Bakım Hastalarında Nütrisyon (Ed. Şahinoğlu AH). Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. Nobel Tıp Kitabevi. 2011: (ISBN ) 25. Kalaycı AG, Kırmemiş Ö. Çocuk beslenmesi ve trans yağ asitleri. Bebek ve Çocuk Beslenmesinde Yeni Kavramlar ve Görüşler (Ed: Selimoğlu MA). Danone Enstitüsü Derneği Beslenme Serileri-3. Diasan Basım Form Matbaacılık. 2011: (ISBN ) 26. Kırmemiş Ö, Kalaycı AG. Çocukluk çağında sık rastlanan kronik karaciğer hastalıkları. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler 2012;8(1): Kalaycı AG. Çocuklarda kronik karın ağrısı. (Samsun Aile Hekimleri Derneği-SAHED). Semptomdan Tedaviye- Pediatri Bülteni. 2012:1-4. 5

6 28. Kalaycı AG. Çocuklarda kusma. (Samsun Aile Hekimleri Derneği-SAHED). Semptomdan Tedaviye-Pediatri Bülteni. 2012:5-10. TÜRKÇE BİLDİRİLER 1. Paç FA, Küçüközkan T, Örs R, Bakan E, Kalaycı AG. Yenidoğanda kord kanı ve günler arteriyel kanda atrial natriüretik hormon tayini. VII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Mayıs 1990, İzmir. 2. Paç FA, Kalaycı AG, Ateşal S, Yiğitoğlu MR, Kürkçüoğlu M. Şişman çocuklar ve ebeveynlerinde erken yaş infarktüs olan çocuklarda kan lipidleri ve apo A-B değeri. VII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Mayıs 1990, İzmir. 3. Energin M, Akdağ R, Karakelleoğlu C, Kalaycı AG. 6 ay-6 yaş grubu çocuklarda geçirilmiş hafif enfeksiyonların trombosit sayısına etkisi. II.Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, Nisan 1992, Ankara. 4. Kalaycı AG, Alp H, Akdağ R, Altınkaynak S, Energin M yaş grubu çocuklarda konvülsiyonların etyolojik dağılımı. II.Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, Nisan 1992, Ankara. 5. Kalaycı AG, Alp H, Yiğitoğlu R, Taşdemir HA, Altınkaynak S. Ekstrakranial ve intrakranial enfeksiyonlara bağlı konvülsiyonların ayırıcı tanısında BOS adenosine deaminase (ADA)'ın önemi. II.Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, Nisan 1992, Ankara. 6. Kalaycı AG, Altınkaynak S, Taşdemir HA, Energin M, Adam B, Alp H. İntrakranial ve ekstrakranial enfeksiyonlara bağlı konvülsiyonlarda BOS beta-2 mikroglobulin'in önemi. I.Ulusal Çocuk Nörolojisi ve IV. Akdeniz Ülkeleri Çocuk Nörolojisi Kongresi, Mayıs 1992, Ankara. 7. Alp H, Kalaycı AG, Taşdemir HA, Orbak Z, Örmeci FÖ. Meningokokkal hastalıklarda epidemiyoloji. XXI.Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi, Ekim 1993, İzmir. 8. Alp H, Energin M, Altınkaynak S, Orbak Z, Kalaycı AG. Meningokoksemide prognoz ve yeni bir skorlama sistemi. XXI.Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi, Ekim 1993, İzmir. 9. Kalaycı AG, Uysal S, Gürses N. Çocukluk çağı enfeksiyon etkenlerinin antibiyotiklere direnci. 9.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Haziran 1994, Ürgüp-Nevşehir. 10. Gürses N, Kalaycı AG, İşlek İ, Leblebicioğlu H, Çalışkan N. Çocukluk dönemi üst solunum yolu infeksiyonlarında Azitromisin tedavisi. 9.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Haziran 1994, Ürgüp-Nevşehir. 11. Baysal K, Yeşildağ O, Örnek E, Kalaycı AG, Akgün N. Perikardiyal effüzyonlu olgularda pigtail drenaj sistemi. II.Ulusal İnvaziv Kardiyoloji Kongresi, Haziran 1994, İzmir. 12. Yılmazer F, Potur D, Kalaycı AG, Gürses N. Neonatal kolestazis. 38.Milli Pediatri Kongresi, Eylül 1994, Trabzon. 13. Uysal S, Dabak Ş, Kalaycı AG, Pekşen Y, Gürses N. İki yaşından küçük çocuğu olan annelerin bağışıklama ile ilgili bilgi düzeyleri. 38.Milli Pediatri Kongresi, Eylül 1994, Trabzon. 14. İşlek İ, Kalaycı AG, Akkın B, Rızalar R, Albayrak D, Gürses N. Çocukluk çağı derin boyun enfeksiyonları. 38.Milli Pediatri Kongresi, Eylül 1994, Trabzon. 15. Kalaycı AG, Yıldırım Ö, Baysal K, Gürses N. Kültür negatif bir endokardit olgusu. 38.Milli Pediatri Kongresi, Eylül 1994, Trabzon. 16. Kalaycı AG, İncesu L, Us D, Arıkan S, Gürses N. Herpes simplex ansefaliti. 38.Milli Pediatri Kongresi, Eylül 1994, Trabzon. 17. İşlek İ, Albayrak D, Kalaycı AG, Çıkman H, Yavuz İ, Gürses N. İdiyopatik pulmoner hemosiderozis. 38.Milli Pediatri Kongresi, Eylül 1994, Trabzon. 18. Kalaycı AG, Albayrak D, İşlek İ, Gürses N. Thalassemia Major'lu bir hastada Varicella Zoster aseptik menenjiti. 38.Milli Pediatri Kongresi, Eylül 1994, Trabzon. 19. Albayrak D, Kalaycı AG, İşlek İ, Yılmazer F. Hematolojik bulguları kendiliğinden iyileşen bir osteopetrozis vakası. 38.Milli Pediatri Kongresi, Eylül 1994, Trabzon. 20. İşlek İ, Erkan D, Küçüködük Ş, Kalaycı AG, Gürses N. Laurence Moon Biedl Sendromu. 38.Milli Pediatri Kongresi, Eylül 1994, Trabzon. 21. İşlek İ, Dilber C, Kalaycı AG, Rızalar R, Gürses N. Henoch-schönlein vasküliti ve skrotal tutulum. XI.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Ekim 1994, Samsun. 22. İşlek İ, Çalışkan N, Dilber C, Kalaycı AG, Gürses N. Nefrotik sendromlu çocuklarda etyolojik dağılım. XI.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Ekim 1994, Samsun. 23. Kalaycı AG, İşlek İ, Akgün N, Leblebicioğlu H, Gürses N. Çocuklarda akut fulminan hepatit. II.Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 3-4 Kasım 1994, Ankara. 24. Gürses N, Kalaycı AG, Albayrak D, Yılmazer F. Trombositopeni ile ortaya çıkan bir hepatit A olgusu. II.Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 3-4 Kasım 1994, Ankara. 25. Dilber C, Küçüködük Ş, Baysal K, İşlek İ, Kalaycı AG, Gürses N. Orta Karadeniz Bölgesinde konjenital anomali insidansı. 39.Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara. 26. İşlek İ, Kalaycı AG, Albayrak D, Küçüködük Ş, Öztürk F, Gürses N. Çocukluk yaş grubu kronik böbrek yetmezliğinde etiyolojik faktörler. 39.Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara. 6

7 27. Alp H, Selimoğlu MA, Yıldız L, Energin M, Kalaycı AG, Orbak Z. Henoch-Schönlein purpuralı çocuklarda epidemiyolojik ve klinik özellikler ile serum IgA, IgG, IgM, C3, C4 düzeyleri. 39.Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara. 28. Kalaycı AG, İncesu L, İşlek İ, Çıkman H, Gürses N. Prune-Belly Sendromu: clubfeet deformitesi olan bir olgu. 39.Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara. 29. Kalaycı AG, İşlek İ, Adam B, Öztürk F, Gürses N. Çocukluk çağı plevral effüzyonların ayırıcı tanısında plevral kolesterol ve Beta-2 mikroglobulin in önemi. 39.Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara. 30. Albayrak D, Kalaycı AG, İşlek İ, Gürses N. Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda rekombinant hepatit B aşı etkinliği. 39.Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara. 31. Gürses N, Potur D, Kalaycı AG, Albayrak D. Granülosit-Makrofaj Koloni Stimüle Edici Faktör ün intrakranial infeksiyonların ayırıcı tanısındaki önemi. 10.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 6-9 Haziran 1995, Antalya. 32. Gürses N, Kalaycı AG, İşlek İ, Totan M, Mısırlı N. Çocukluk çağı akut sinüzitlerinde azitromisin tedavisi. 10.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 6-9 Haziran 1995, Antalya. 33. Albayrak D, Kalaycı AG, Kalfa C, Öztürk F. Çocukluk çağında akut ITP de semptomların süresi ile kronikleşme arasında bir ilişki var mıdır? 24.Ulusal Hematoloji Kongresi Nisan 1996, İstanbul. 34. Albayrak D, Kalaycı AG, Yılmazer F, Gürses N. ALL li bir çocuk hastada yüksek doz methotreksat tedavisinden sonra Stevens Johnson sendromuna benzeyen geç toksisite. 24.Ulusal Hematoloji Kongresi Nisan 1996, İstanbul. 35. Kalaycı AG, Yılmazer F, Adam B, Gürses N. Yenidoğan sepsisinin erken tanısında fibronektin, haptoglobin, seruloplazmin ve transferrin in önemi. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Neonatoloji Kongresi Nisan 1996, İstanbul. 36. Kalaycı AG, Uysal S, Yılmazer F, Adam B, Gürses N. Yenidoğan sepsisinin erken tanısında immunglobulin ve kompleman düzeylerinin önemi. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Neonatoloji Kongresi, Nisan 1996, İstanbul. 37. Yılmazer F, Sancak R, Kalaycı AG, Albayrak D, Gürses N. Çocukluk çağı tüberküloz menenjiti. 27. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya. 38. Gürses N, Yılmazer F, Öztürk F, Kalaycı AG, Albayrak D. Çocukluk çağı tüberküloz menenjitinde tedavi sonuçları. 11.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Kuşadası. 39. Gürses N, Kalaycı AG, Saniç A. Candida menenjitli prematüre bebekte flukonazol tedavisi. 11.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Kuşadası. 40. Sancak R, Öztürk F, Dündar C, Bay A, Kalaycı AG, Gürses N. Samsun ili ve çevresinde adölesan çocuklarda sigara içme alışkanlıkları ve sigaraya karşı tutum ve davranışları. XL. Milli Pediatri Kongresi Ekim 1996, Gaziantep. 41. Bay A, Gürses N, Öztürk F, Sancak R, Kalaycı AG. Yenidoğan dönemi menenjiti. XL. Milli Pediatri Kongresi Ekim 1996, Gaziantep. 42. Gürses N, Kalaycı AG, Öztürk F, Günaydın M, Bay A. Çocuk hastanesine müracaat eden 1 ay-16 yaş grubu hastalarda hepatit B seroprevalansı. III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu 7-9 Kasım 1996, Ankara. 43. Kalaycı AG, İşlek İ, Arıtürk E, Gürses N. Cefoperazone/sulbactam kullanımına bağlı hipersensitivite vasküliti olgusu. I.Ulusal Pediatrik Romatoloji Kongresi Nisan 1997, Ankara. 44. İşlek İ, Kalaycı AG, Albayrak D, Gürses N. Henoch-Schönlein vasküliti ve skrotal tutulum. I.Ulusal Pediatrik Romatoloji Kongresi Nisan 1997, Ankara. 45. Bay A, Öztürk F, Kalaycı AG, Gürses N. Çocukluk çağı bakteriyel menenjitlerinde deksametazonun BOS sitokin (IL-6, TNF alfa) düzeyleri üzerine etkisi. 12.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 2-6 Haziran 1997, Belek- Antalya. 46. Kalaycı AG, Albayrak D, İncesu L, Çakır M, Baysal K. Çocukluk yaş grubunda bilateral internal juguler ven trombozu. XLI. Milli Pediatri Kongresi Haziran 1997, Van. 47. Kalaycı AG, Albayrak D, İncesu L, Güneş M, Ağaç R. Beta-talassemili hastalarda safra kesesi fonksiyonları ve kolelitiyazis görülme oranı. XLI. Milli Pediatri Kongresi Haziran 1997, Van. 48. Çıkman H, Kalaycı AG, Sancak R, Öztürk F, Akkın B, Küçüködük Ş. Supraklavikuler BCG lenfadenitli bir olgu ve BCG lenfadenitli olguların değerlendirilmesi. XLI. Milli Pediatri Kongresi Haziran 1997, Van. 49. Kalaycı AG, Kansu A, Ensari A, Girgin N, Akar N, Uysal Z. Tek başına demir eksikliği anemisi nedeniyle tanı alan çölyak hastalığı olguları. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Mayıs 1998 Ankara. 50. Kalaycı AG, Kansu A, Altuntaş B, Girgin N, Deda G, Karagöl U. Serum transaminaz düzeylerinin yüksekliği ile tanı alan dört muskuler distrofi olgusu. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Mayıs 1998 Ankara. 51. Kalaycı AG, Kansu A, Altuntaş B, Doğancı T, Girgin N. Çocukluk çağında çölyak hastalığı: 64 olgunun analizi. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Mayıs 1998 Ankara. 52. Kalaycı AG, Kansu A, Uçar T, Girgin N, Ekim M, Tümer N. Siklik kusma ile prezente olan bir sistemik lupus eritematozis olgusu. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Mayıs 1998 Ankara. 53. Kalaycı AG, Kansu A, Girgin N. Çölyak hastalarında kemik mineral dansitesi ve glutensiz diyetin etkisi. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Mayıs 1998 Ankara. 54. Kalaycı AG, Kansu A, Girgin N. Kliniğimizde bir yıl içinde yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopi bulgularının değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Mayıs 1998 Ankara. 7

8 55. Kalaycı AG, Kansu A, Köksal Y, Doğancı T, Girgin N. Semptom ve bulguları ile ülseratif kolite benzeyen bir juvenil polipozis koli olgusu. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Mayıs 1998 Ankara. 56. Kansu A, Kalaycı AG, Ulukol B, Doğancı T, Girgin N. Çocuklarda kronik tekrarlayan karın ağrısı etyolojisinde H. pylori nin önemi. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Mayıs 1998 Ankara. 57. Kansu A, Kalaycı AG, Erden E, Girgin N, Suskan E, Akar N, Günlemez A. Neonatal hemokromatozis: bir olgu sunumu. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Mayıs 1998 Ankara. 58. Kansu A, Ensari A, Kalaycı AG, Girgin N. Kronik intestinal psödoobstrüksiyon sendromu: Familyal visseral myopati tip IV. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Mayıs 1998 Ankara. 59. Kansu A, Çalıkoğlu E, Kalaycı AG, Erdi H, Girgin N. Alfa interferon tedavisi sırasında ortaya çıkan bir akral eritem olgusu. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Mayıs 1998 Ankara. 60. Kalaycı AG, Kansu A, Altuntaş B, Ensari A, Doğancı T, Girgin N. Çocukluk çağı çölyak hastalarımızın analizi ve atipik prezentasyonlu olgular. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Eylül 1998, İstanbul. 61. Atay G, Kansu A, Kalaycı AG, Erden E, Girgin N. Kronik hepatitli hastalarımızın izlem sonuçları. 35. Ulusal Pediatri Kongresi Mayıs 1999, Ankara. 62. Kuloğlu Z, Kansu A, Kalaycı AG, Ensari A, Girgin N. Çocukluk çağında çölyak hastalığı: 64 olgunun değerlendirilmesi. 35. Ulusal Pediatri Kongresi Mayıs 1999, Ankara. 63. Ünal Ö, Kansu A, Kalaycı AG, Ertem M, Taçyıldız N, Yavuz G, Girgin N. İleri yaşta portal hipertansiyon bulgularıyla başvuran bir Niemann Pick olgusu. 35. Ulusal Pediatri Kongresi Mayıs 1999, Ankara. 64. Kansu A, Kalaycı AG, Berberoğlu M, Girgin N, Öcal G. Kronik B hepatitli çocuklarda büyümenin değerlendirilmesi. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi Mayıs 1999, İstanbul. 65. Kalaycı AG, Kansu A, Girgin N. Çocukluk dönemi çölyak hastalarında kemik mineral dansitesi ve glutensiz diyetin önemi. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Ekim 1999, Antalya. 66. Kalaycı AG, Kansu A, Akar N, Girgin N. Çölyak hastalarında çinko ve demir profili. 4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Mayıs 2000, Bursa. 67.??Kalaycı AG, Kansu A, Girgin N. Çölyak hastalığının prezentasyon şekli değişiyor mu? 4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Mayıs 2000, Bursa. 68.??Kansu A, Kalaycı AG, Azık FM, Erdem T, Girgin N. Helicobacter Pylori enfeksiyonunun büyüme üzerine etkisi. 4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Mayıs 2000, Bursa. 69.??Üstünyurt Z, Ünal Ö, Kansu A, Kalaycı AG, Erden E, Girgin N. Çocukluk çağında otoimmün hepatit. 4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Mayıs 2000, Bursa. 70.??Kuloğlu Z, Kansu A, Kalaycı AG, Erden E, Girgin N. Neonatal kolestazlı olgularımız. 4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Mayıs 2000, Bursa. 71.??Kansu A, Kalaycı AG, Berberoğlu M, Kuloğlu Z, Girgin N. Çocukluk çağı kronik HBV enfeksiyonunda alfa interferon tedavisinin tiroid fonksiyonları üzerine etkisi. 4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Mayıs 2000, Bursa. 72.??Kalaycı AG, Kansu A, Girgin N. Çölyak hastalığının prezentasyon şekli değişiyor mu? 36. Türk Pediatri Kongresi 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul. 73.??Üstünyurt Z, Ünal Ö, Kansu A, Kalaycı AG, Erden E, Girgin N. Çocukluk çağında otoimmün hepatit. 36. Türk Pediatri Kongresi 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul. 74.??Kansu A, Kalaycı AG, Azık FM, Erdem T, Girgin N. Helicobacter Pylori enfeksiyonunun büyüme üzerine etkisi. 36. Türk Pediatri Kongresi 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul. 75.??Kansu A, Kalaycı AG, Berberoğlu M, Kuloğlu Z, Girgin N. Çocukluk çağı kronik HBV enfeksiyonunda alfa interferon tedavisinin tiroid fonksiyonları üzerine etkisi. 36. Türk Pediatri Kongresi 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul. 76.??Kuloğlu Z, Kansu A, Kalaycı AG, Erden E, Girgin N. Neonatal kolestazlı olgularımız. 36. Türk Pediatri Kongresi 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul. 77. Kalaycı AG, Dağdemir A, Sancak R. Hematolojik ve kardiyovasküler komplikasyonlara neden olan hepatit A enfeksiyonu. 36. Türk Pediatri Kongresi 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul. 78. Dilber C, Dağdemir A, Albayrak D, Yıldıran A, Kalaycı AG. İnfantil hemanjiomatozis: Olgu sunumu. 44. Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000, Bursa. 79.??Kansu A, Kalaycı AG, Azık FM, Erdem T, Girgin N. Helicobacter Pylori enfeksiyonunun büyüme üzerine etkisi. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Ekim 2000, Antalya. 80.??Kalaycı AG, Kansu A, Akar N, Girgin N. Çölyak hastalarında çinko ve demir profili. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Ekim 2000, Antalya. 81.??Kansu A, Kalaycı AG, Berberoğlu M, Kuloğlu Z, Girgin N. Çocukluk çağı kronik HBV enfeksiyonunda alfa interferon tedavisinin tiroid fonksiyonları üzerine etkisi. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Ekim 2000, Antalya. 82. Kalaycı AG, Dağdemir A, Dilber C, Albayrak D. Tek başına Lamivudin tedavisi ile düzelen hepatit B enfeksiyonu ile ilişkili Evans sendromu. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Ekim 2000, Antalya. 8

9 83. Bektaş A, Kelkitli E, Üçer T, Kalaycı AG. Peptik ülser kanaması olan hastaların analizi. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Ekim 2000, Antalya. 84. Kalaycı AG, Dağdemir A, Dilber C, Albayrak D. Lamivudin monoterapisi ile düzelen HBV ile ilişkili Evans sendromu. V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu Kasım 2000, Ankara. 85. Muslu A, Gök F, İşlek İ, Kalaycı AG. Henoch Schönlein Purpurası ve hepatit A birlikteliği. 37. Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2001, İzmir. 86. Kalaycı AG, Baysal K, Uysal S, Saraç A, Bernay F, Gebeşoğlu F. Ösofagusta açık çengelli iğne ve buna bağlı olarak gelişen Hemoperikardium olgusu. 37. Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2001, İzmir. 87. Kalaycı AG, Muslu A, Gök F, İşlek İ. Hepatit A enfeksiyonu seyrinde gelişen Henoch Schönlein Purpurası: iki olgu. IV. Ulusal Hepatoloji Kongresi Haziran 2001, İstanbul. 88. Yakut H, Belet N, Kalaycı AG, Belet Ü, Küçüködük Ş. Asemptomatik neonatal kolelitiyazis olgusu. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi Haziran 2001, Samsun. 89. Yıldıran A, Yakut H, Hacıömeroğlu P, Kalaycı AG, Totan M, Küçüködük Ş. Pozitif basınçlı ventilasyon uygulanan pretermlerde günlük ve günaşırı total parenteral nutrisyon infüzyonunun karşılaştırılması. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi Haziran 2001, Samsun. 90. Kalaycı AG, Sancak R, Özgen T, Küçüködük S. Subfulminan seyir gösteren yineleyen hepatit A olgusu. 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum. 91. Kanber Y, Kalaycı AG, Yıldırım H, Albayrak D, Karacı M, Küçüködük Ş. Kronik hepatitli çocuklarda interferon tedavisinin hematolojik parametreler üzerine etkisi. 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum. 92. Gebeşoğlu F, Kalaycı AG, Yıldıran A, Günaydın M, Belet N, Küçüködük Ş. Serratia marcescens sepsisine bağlı neonatal kolestaz olgusu. 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum. 93. Kanber Y, Taşdemir HA, Uysal S, Karslı T, Kalaycı AG, Küçüködük Ş. Guillain Barre sendromu tanısı alan 50 olgunun ve İVİG tedavi etkinliği retrospektif incelenmesi. 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum. 94. Taşdemir HA, Yakut H, Kalaycı AG. Çölyak hastalığında intraserebral kanama. 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum. 95. Tekin D, Uysal S, Kalaycı AG, Küçüködük Ş. Çocukluk çağı derin boyun enfeksiyonları. 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum. 96. Kalaycı AG, Kanber Y, Yıldırım H, Albayrak D, Karacı M, Küçüködük Ş. Kronik hepatitli çocuklarda interferon tedavisinin hematolojik parametreler üzerine etkisi. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Ekim 2001, Antalya. 97. Kalaycı AG, Baysal K, Uysal S, Saraç A, Bernay F, Gebeşoğlu F. Ösofagusta açık çengelli iğne ve buna bağlı olarak gelişen hemoperikardium komplikasyonu. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Ekim 2001, Antalya. 98. Bektaş A, Gürses G, Bakır T, Kalaycı AG, Üçer T. Ülseratif kolitli hastalarda otoantikor sıklığı. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Ekim 2001, Antalya. 99. Taşdemir HA, Kalaycı AG, Yakut H, Küçüködük Ş. Çölyak hastalığında intrakraniyal kanama. IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Mayıs 2002, İzmir. 100.Taşdemir HA, Kanber Y, Dilber C, Uysal S, Kalaycı AG, Küçüködük Ş. Guillain-Barre sendromunda IVIG tedavisi: Bu yöntem ne kadar etkili. IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Mayıs 2002, İzmir. 101.Kalaycı AG, Demir F, Yıldırım H. Çocuklarda kolestatik tip hepatit A enfeksiyonu. 38. Türk Pediatri Kongresi Haziran 2002, İstanbul. 102.Demir F, Kalaycı AG, Belet Ü, Küçüködük Ş. Seftriakson tedavisi ile ilişkili psödolitiazis: 4 olgu sunumu. 38. Türk Pediatri Kongresi Haziran 2002, İstanbul. 103.Kalaycı AG, Totan M, Yıldız G, Küçüködük Ş. Neisseria enfeksiyonu ile ilişkili kolestatik hepatit olgusu. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-6 Ekim 2002, Antalya. 104.Kalaycı AG, Demir F, Belet Ü, Küçüködük Ş. Seftriakson tedavisi sırasında gelişen psödolitiazis: 4 olgu sunumu. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-6 Ekim 2002, Antalya. 105.Tander B, Yazıcı M, Bıçakçı Ü, Arıtürk E, Rızalar R, Kalaycı AG. Çocuklarda toraks kavitasyonları: Tanı ve tedavide sorunlar. 46. Milli Pediatri Kongresi ve 20. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi Ekim 2002, Mersin. 106.Kalaycı AG, Kanber Y, Birinci A, Yıldız L, Albayrak D. Demir eksikliği anemili çocuklarda çölyak hastalığı sıklığı. 5. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Kasım 2002, İstanbul. 107.Kalaycı AG, Demir F, Yıldırım H, Küçüködük Ş. Kronik meningokoksemi ve kolestatik hepatit. 5. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Kasım 2002, İstanbul. 108.Kalaycı AG, Demir F, Kılıç M, Belet Ü, Küçüködük Ş. Seftriakson tedavisi sırasında psödolitiyazis gelişimi. 5. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Kasım 2002, İstanbul. 109.Kılıç M, Kalaycı AG, Akbalık M, Küçüködük Ş. Ailevi akdeniz ateşi ön tanısıyla izlenen bir hastada çölyak hastalığı. 5. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Kasım 2002, İstanbul. 110.Kalaycı AG, Kılıç M, Tander B. 11 yaşında bir kız çocukta trikobezoar. 5. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Kasım 2002, İstanbul. 111.Kuloğlu Z, Ensari A, Kansu A, Kalaycı AG, Girgin N. Çölyak hastalığında ince barsak ve rektal mukozanın immünmorfometrik analizi. 5. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Kasım 2002, İstanbul. 9

10 112.Kalaycı AG, Demir F, Belet Ü, İncesu L. Safra kesesi fonksiyonları üzerine enfeksiyonların etkisi. 20.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 30 Eylül-5 Ekim 2003, Kuşadası. 113.Kalaycı AG, Özkaya O, Yıldız L, İşlek İ. HBV enfeksiyonu ile ilişkili nefrotik sendrom olgusu. 20.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 30 Eylül-5 Ekim 2003, Kuşadası. 114.Mutlu B, Kalaycı AG, Rızalar R, Arıtürk E. Endoskopik inceleme sonucu tanı almış gastrointestinal web olguları. 6. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 5-7 Mayıs 2004, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 115.Sontay Ş, Kalaycı AG, Tander B, Bernay B, Baysal K, Saraç A. Endoskopi ile gastrointestinal sistemden çıkartılan açık çengelli iğne olguları. 6. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 5-7 Mayıs 2004, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 116.Özgenç F, Dikici B, Targan S, Kalaycı AG, Doğancı T, Aydoğdu S, Yağcı RV. Kronik hepatit B enfeksiyonu tedavisi seyrinde erken DNA klirensinin yanıt belirlenmesindeki rolü. 6. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 5-7 Mayıs 2004, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 117.Kuloğlu Z, Kansu A, Kalaycı AG, Yağmurlu A, Ensari A, Girgin N. Ailesel visseral miyopati: Bir olgu sunumu. 6. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 5-7 Mayıs 2004, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 118.Paksu MŞ, Kalaycı AG, Okur EG, Mutlu B, Öztürk F. Kutis laksalı bir hastada Streptococcus pyogenes e bağlı nekrotizan fasiit olgusu. 40. Türk Pediatri Kongresi Haziran 2004, İstanbul. 119.Kalaycı AG, Tander B, Sontay Ş, Rızalar R, Arıtürk E, Ayyıldız S, Bernay F. Çocuklarda çengelli iğne yutma: Endoskopik tedavi. Pediatrik Cerrahi Dergisi (Kongre Özel Sayısı) 2004;18:161. (XXII Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül, Bursa) 120.Kalaycı AG, Sontay Ş, Tander B, Bernay B, Baysal K, Saraç A. Endoskopi ile gastrointestinal sistemden çıkartılan açık çengelli iğne olguları. 48. Milli Pediatri Kongresi Eylül 2004, Samsun. 121.Sontay Ş, Kalaycı AG, Baysal K, Günal N. Göğüs ağrısı ile başvuran çocuklarda helikobakter pylori enfeksiyonunun rolü. 48. Milli Pediatri Kongresi Eylül 2004, Samsun 122.Beker D, Aliyazıcıoğlu Y, Kalaycı AG. Çölyak hastalarında serum homosistein, vitamin B 12 ve folik asit düzeyleri. 2. Hepato Gastroenteroloji Kongresi Eylül 2005, Antalya. 123.Sontay Ş, Kalaycı AG, Baysal K, Günal N. Göğüs ağrısı ile başvuran çocuklarda H. pylori enfeksiyonunun rolü. 2. Hepato Gastroenteroloji Kongresi Eylül 2005, Antalya. 124.Eroğlu Kayacık Ö, Kalaycı AG, Çelik F. Çocuklarda juvenil polip ve polipektomi uygulaması. 7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Nisan 2006, Çeşme-İzmir. 125.Sağıroğlu E, Güngör O, Erdoğan S, Kalaycı AG. Enteral beslenmede pratik bir yöntem: Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG). 42. Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2006, Antalya. 126.Sağıroğlu E, Türkay A, Albayrak D, Kalaycı AG. Gluten duyarlılığına bağlı pulmoner hemosiderozis olgusu. 42. Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2006, Antalya. 127.Güngör O, Sağıroğlu E, Malazgirt Z, Duru F, Kalaycı AG. İlaç tedavisine dirençli ülseratif kolit olgusu. 42. Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2006, Antalya. 128.(?)İnce H, Kayacık ÖE, Kalaycı AG, Yıldırım A, Barış S. Pyojenik granülom: Nadir rastlanan gastrointestinal kanama nedeni. 42. Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2006, Antalya. 129.Kalaycı AG, İnce H, Kayacık ÖE, Yıldırım A, Barış S. Pyojenik granülom: Nadir rastlanan gastrointestinal kanama nedeni. 3. Hepato Gastroenteroloji Kongresi Kongresi. 2-6 Eylül 2006, Antalya. 130.Ceyhan M, Kalaycı AG, Ayyıldız S, Bayrak İK, Gürmen N. Kistik fibrozisli çocukta akut apendisit ile karışabilen mukoid apendiks. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi. 2 Ekim Kalaycı AG, Sağıroğlu E, Türkay A, Albayrak D. Gluten duyarlılığına bağlı pulmoner hemosiderozis olgusu. 23. Ulusal Gastroenteroloj Kongresi Kasım 2006, İstanbul. 132.Karayel M, Kalaycı AG, Özyürek H, Atalay E, Conkar S. Karaciğer enzimleri normal olan ve nörolojik bulgularla tanı alan wilson hastalığı olgusu. 50. Milli Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya. 133.Güngör O, Eroğlu KÖ, Güven A, Kalaycı AG, Duru F. Çocuklarda kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı. 50. Milli Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya. 134.Kalaycı AG, Bedir A, Suvacı DE, Okuyucu A, Özmen C, Bektaş A. Çölyak hastalarında hağırsak epitel hücreleri ve lenfositlerde genotoksisitenin araştırılması. 3. Uludağ Kış Kongresi Şubat 2007, Bursa. 135.İnce H, Özyürek H, Duru F, Kalaycı AG. Süt çocukluğunun megaloblastik anemisi: 12 olgunun analizi. 3. Uludağ Kış Kongresi Şubat 2007, Bursa. 136.Dinler G, Ceyhan M, Kalaycı AG, Rızalar R. Geç yaşta bulgu veren malrotasyon vakası. 51. Milli Pediatri Kongresi 7-11 Kasım 2007, Girne-Kıbrıs. 137.Dinler G, Atalay E, Kalaycı AG, Seda G. İdiyopatik kronik ürtiker prezentasyonlu çölyak hastalığı: Olgu sunumu. 51. Milli Pediatri Kongresi 7-11 Kasım 2007, Girne-Kıbrıs. 138.Akbalık M, Özyürek E, Güngör O, Dinler G, Fışgın T, Duru F, Kalaycı AG, Albayrak D. Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda remisyon indüksiyon protokolünde tedaviye bağlı geçici transaminaz yüksekliği. Türk Hematoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi Ekim Ankara. 10

11 139.Kırsaçlıoğlu C, Kuloğlu Z, Kansu A, Küçük Ö, Aycan Z, Öcal G, Ensari A, Girgin N, Kalaycı AG. Çölyak hastalığında glutensiz diyetin kemik mineral dansitesi üzerine uzun süreli etkisi. 8. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Mayıs 2008, Kayseri Dinler G, Kalaycı AG, Atalay E. Çocuklarda çölyak hastalığı: 87 vakanın tipik ve atipik semptomlar yönünden değerlendirilmesi. 8. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Mayıs 2008, Kayseri Dinler G, Tander B, Kalaycı AG, Rızalar R. Plummer-vinson sendromu; çocukluk çağında nadir bir vaka. 8. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Mayıs 2008, Kayseri. 142.Özyürek E, Kalaycı AG, Bıçakçı Ü, Ceyhan M, Çetin R, Balçık Ç, Dinler G, Fışgın T, Albayrak D, Duru F. Akut lenfoblastik lösemi tedavisi sırasında gelişen akut nekrotizan pankreatit. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Ekim 2008, İzmir. 143.Uçaktürk A, Kara C, Dinler G, Kalaycı AG, Aydın M. Tip 2 diyabet ve familiyal kombine hiperlipidemi olan hastada steroid kullanımına bağlı akut pankreatit. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Kasım Antalya. 144.Çaltepe Dinler G, Kırmemiş Ö, Özyürek H, Kalaycı AG, Taşdemir HA. Serebral Palsili Çocuklarda Gastroözefageal Reflünün Beslenme Durumuna Etkisi. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kasım 2010, Belek-Antalya. 145.Kırmemiş Ö, Çaltepe Dinler G, Elli M, Kalaycı AG. Non-Hodking Lenfoma Tedavisi Sırasında Gelişen Hepatit B Reaktivasyonu: Fulminan Hepatit B Vakası ve Entecavir Tedavisi. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kasım 2010, Belek-Antalya. 146.Kırmemiş Ö, Çaltepe Dinler G, Süllü Y, Arıtürk E, Kalaycı AG. Duedonumda Obstrüksiyona Neden Olan Brunner Gland Hiperplazisi. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kasım 2010, Belek-Antalya. 147.Comba A, Kırmemiş Ö, Çaltepe Dinler G, Nalçacıoğlu H, Kalaycı AG. Massif Alt Gastrointestinal Kanama İle Seyreden Henoch Scholein Purpuralı Bir Olgu. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kasım 2010, Belek-Antalya. 148.Comba A, Çaltepe G, Kırmemiş Ö, Azak A, Sungur M, Kalaycı AG. Perikardiyal effüzyon ile seyreden primer karnitin eksikliği olgusu. XI. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi Nisan 2011, İzmir. 149.Kalaycı AG. Çocuklarda kusma: Gastroenteroloji gözüyle (panel konuşması). 16. Pediatri Günleri Haziran 2011, Mersin. 150.Comba A, Çaltepe G, Kırmemiş Ö, Kalaycı AG, Kefeli M, Karagöz F, Rızalar R. Akut pankreatit ile başvuran bir duodenal duplikasyon kisti olgusu. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kasım 2011, Antalya. 151.Comba A, Kalaycı AG, Çaltepe G, Kırmemiş Ö. Çocuklarda alfa 1-antitripsin eksikliği. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kasım 2011, Antalya. 152.Comba A, Çaltepe G, Kırmemiş Ö, Kalaycı AG, Rızalar R. Nadir bir abdominal kitle nedeni: Trikobezoar. 8. Uludağ Kış Kongresi Mart 2012, Bursa. 153.Comba A, Gülenç N, Çaltepe G, Dağçınar A, Yüce Ö, Kalaycı AG, Ulus A. Nadir bir asit nedeni: BOS. 9. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Ekim 2012, Antalya. 154.Comba A, Çaltepe G, Bıçakçı Ü, Yüce Ö, Aşılıoğlu N, Ceyhan M, Kalaycı AG, Fışgın T, Özyürek E. Nekrotizan pankreatitli iki olgumuzun uzun süreli izlemi. 9. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Ekim 2012, Antalya. 155.Comba A, Çaltepe G, Yüce Ö, Kalaycı AG. Çocuklarda protein kaybettiren enteropati: 15 olgunun analizi. 9. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Ekim 2012, Antalya. 156.Çaltepe G, Genç G, Yüce Ö, Kalaycı AG, Özkaya O, Hökelek M. Henoch-Schönlein purpuralı çocuklarda Helikobakter Pylori sıklığı. 9. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Ekim 2012, Antalya. 157.Çaltepe G, Köhle EŞ, Yüce Ö, Comba A, Kalaycı AG. Çocuklarda GÖR hastalığının 24 saat ösefagus ph ölçümü ile değerlendirilmesi. 9. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Ekim 2012, Antalya. 158.Günindi F, Çaltepe G, Kara C, Comba A, Üstyol A, Kalaycı AG, Aydın M. APECED sendromu: farklı klinik tablolarla başvuran ve aynı mutasyona sahip iki kardeş. 9. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Ekim 2012, Antalya. 159.Çakır M, Ünal F, Dinler G, Baran M, Yüksekkaya HA, Tümgör G, Kasırga E, Kalaycı AG, Aydoğdu S. Türk çocuklarında inflamatuvar bağırsak hastalığı: Çok merkezli çalışmanın verileri. 9. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Ekim 2012, Antalya. 160.Yüce Ö, Çaltepe G, Yavuz S, Ceyhan M, Gören İ, Comba A, Kalaycı AG. Koledokta tıkanıklığa neden olan kist hidatik olgusu. 9. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Ekim 2012, Antalya. 161.Metin N, Bilgici MC, Meydan BC, Gül SB, Kalaycı AG. Nörofibromatozis tip 1 tanılı hastada kolon ve rektum tutulumu. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi 7-11 Kasım Antalya. 162.Aydın R, Bilgici MC, Polat AV, Kalaycı AG. Tekrarlayan karın ağrısının oldukça nadir bir nedeni: Balpeteği safra kesesi. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi 7-11 Kasım Antalya. 11 İNGİLİZCE BİLDİRİLER

12 1. Gürses N, Çetinkaya F, Albayrak D, Kalaycı AG, Uysal S. Hapatitis B seroprevalance of Children's Hospital. Infection Control: New Perspectives, October 7-9, 1993 İstanbul-Türkiye. 2. Çetinkaya F, Kalaycı AG, Uysal S, Albayrak D, Gürses N. Cigarette smoking and lipids and lipoproteins in cord plasma. XXI.Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies, October 24-27, 1993 İzmir- Türkiye. 3. Kalaycı AG, Albayrak D, Çetinkaya F, Aydın M, Çalışkan N. A Case of Pycnodysostosis. XXI.Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies, October 24-27, 1993 İzmir-Türkiye. 4. Küçüködük Ş, Aydın M, Yalın T, Kalaycı AG, Çetinkaya F. Rubinstein Taybi Syndrome with Ambigius Genitalia. XXI.Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies, October 24-27, 1993 İzmir-Türkiye. 5. İşlek İ, Çetinkaya F, Albayrak D, Aydın M, Kalaycı AG. Long-Term Prognosis of Bronchiolitis: Review of 22 Cases. XXI.Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies, October 24-27, 1993 İzmir-Türkiye. 6. Çetinkaya F, Uysal S, Aydın M, Kalaycı AG, Gürses N. The Effect of Anticonvulsive Drugs on Plasma Lipids and Lipoproteins in Epileptic Children. XXI.Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies, October 24-27, 1993 İzmir-Türkiye. 7. Gürses N, Uysal S, Kalaycı AG, Leblebicioğlu H. Neonatal nosocomial infections in Samsun. 3rd International Conference on the Prevention of Infection, April 5-6, 1994, Nice-France. 8. Gürses N, Kalaycı AG, Uysal S, Günaydın M, Gürses N. Resistance of infectious agents to antibiotic in childhood. 3rd International Conference of the Hospital Infection Society, 4-8 September 1994, Queen Elizaabeth II Conference Centre London, United Kingdom. 9. Kalaycı AG, Çetinkaya F, Günaydın M, Gürses N. Comparison of metronidazole, mebendazole and furazolidone in the treatment of giardiasis of childhood. Second Regional Congress of Pediatrics of Central Asia and Turkey with International Participation, October 14-17, 1994 Tashkent, Uzbekistan. 10. Gürses N, İşlek İ, Kalaycı AG, Albayrak D, Rızalar R. Deep neck infections in children. Second Regional Congress of Pediatrics of Central Asia and Turkey with International Participation, October 14-17, 1994 Tashkent, Uzbekistan. 11. Gürses N, Albayrak D, İşlek İ, Kalaycı AG. Peritoneal tuberculosis secondary to ventriculoperitoneal shunt. Second Regional Congress of Pediatrics of Central Asia and Turkey with International Participation, October 14-17, 1994 Tashkent, Uzbekistan. 12. Gürses N, Kalaycı AG, İşlek İ, Uysal S. Cefuroxime axetil in the treatment of acute sinusitis of childhood. 7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, March 26-30, 1995, Vienna, Austria. 13. Gürses N, Kalaycı AG, İşlek İ, Albayrak D. Azithromycin in the treatment of acute sinusitis of childhood. 7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, March 26-30, 1995, Vienna, Austria. 14. Gürses N, Kalaycı AG, İşlek İ, İncesu L. Failure of acyclovir sodium therapy in the herpes simplex encephalitis. 19th International Congress of Chemotherapy, July 16-21, Montreal, Quebec, Canada. 15. Gürses N, Potur D, Kalaycı AG, Albayrak D. The importance of Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor in the intracranial infections. 19th International Congress of Chemotherapy, July 16-21, 1995, Montreal, Quebec, Canada. 16. Baysal K, Kanra G, Anlar FY, Gürses N, Kalaycı AG, Yaman S. Cardiac involvement in children with Lyme Disease. XVIIth Congress of the European Society of Cardiology, European Heart Journal 1995;16 (Abstract Supll): Kalaycı AG, Gürses N, Adam B, Albayrak D. The significance of pleural fluid cholesterol and Beta-2 microglobulin levels for the differentiation of pleural effusions in childhood. First European Congress of Antimicrobial Chemotherapy (ECC 96) May 1996, Glasgow, Scotland. 18. Gürses N, Kalaycı AG, Gürses N. Fluconazole monotherapy in a premature infant with candida meningitis. First European Congress of Antimicrobial Chemotherapy (ECC 96), May 1996, Glasgow, Scotland. 19. Gürses N, Çalışkan N, Kalaycı AG, Gürses N. The use of pleural fluid CRP and alkaline phosphatase levels for the differentiation of pleural effusions in childhood. 36th Intersience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), September 1996, New Orleans, Louisiana. 20. Kansu A, Doğancı T, Kalaycı AG, Girgin N, Doğru Ü. Autoimmune chronic hepatitis in childhood triggered by acute hepatitis A. Viral Hepatitis Throughout Infancy to Adulthood May 1998, Brussels. 21. Kansu A, Çalıkoğlu E, Kalaycı AG, Erdi H, Girgin N. Acral erythema induced by interferon alpha in a child. Viral Hepatitis Throughout Infancy to Adulthood May 1998, Brussels. 22. Kansu A, Kalaycı AG, Altuntaş B, Doğancı T, Ensari A, Girgin N. Clinical and laboratory features of coeliac disease in Turkish children. The 12 th Annual Meeting of the Association of European Coeliac Societies and International Conference on Changing Features of Coeliac Disease July 1998, Tampere-Finland. 23. Kalaycı AG, Kansu A, Girgin N. Bone mineral density in coeliac patients and the effect of gluten-free diet. The 12 th Annual Meeting of the Association of European Coeliac Societies and International Conference on Changing Features of Coeliac Disease July 1998, Tampere-Finland. 24. Tutar HE, Kansu A, Kalaycı AG, Atalay S, Girgin N, İmamoğlu A. The effects of cisapride on ventricular repolarization in children: preliminary report. 32nd Annual Meeting of ESPGHAN, 2-5 June 1999, Warsaw, Poland. 25. Kansu A, Kalaycı AG, Berberoğlu M, Girgin N, Öcal G. Evaluation of growth in children with chronic hepatitis B. Union of National Pediatric Societies of Turkish Republics September 1999, Bishkek, Kyrgyzstan. 12

13 26. Taşdemir HA, İşlek İ, Kalaycı AG, Küçüködük Ş. Nephrotic syndrome after hepatitis B vaccination: Is a new complication of hepatitis B vaccine? Union of National Pediatric Societies of Turkish Republics September 1999, Bishkek, Kyrgyzstan. 27. Kalaycı AG, Kansu A, Girgin N, Küçük Ö, Aras G. Bone mineral density and importance of gluten free diet in patients with celiac disease in childhood. World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, August 5-9, 2000, Boston, Massachusetts. 28. Kansu A, Kalaycı AG, Berberoğlu M, Girgin N, Öcal G. Evaluation of growth in children with chronic hepatitis B. World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, August 5-9, 2000, Boston, Massachusetts. 29. Kansu A, Kalaycı AG, Berberoğlu M, Kuloglu Z, Girgin N, Öcal G. Thyroid dysfunction in children with chronic HBV infection treated with interferon alpha. I. World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, August 5-9, 2000, Boston, Massachusetts. 30. İşlek İ, Gök F, Muslu A, Kalaycı AG. Henoch Schönlein purpura associated with hepatitis A. 1 st Meeting of Southeastern European Pediatric Nephrology Working Group June 2001, Istanbul-Turkey. 31. Kansu A, Kuloğlu Z, Ensari A, Kalaycı AG, Girgin N, Erekul S. Small intestinal and rectal mucosae in coeliac disease: An immunemorhometric study. Wirchow 2001;3: Dikici B, Özgenç F, Kalaycı AG, Targan S, Özkan T, Selimoğlu A, et al. Current therapeutic approaches in childhood chronic hepatitis B infection. 38th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver(EASL). March 29-April 1, 2003, İstanbul, Turkey. 33. Kansu A, Doğancı T, Akman SA, Artan R, Kuyucu N, Kalaycı AG, Dikici B, Turkish Viral Hepatitis of Childhood Study Group. Comparison of two different regimens of combined interferon alpha 2a and lamivudine therapy. 36nd Annual Meeting of ESPGHAN, 4-7 June 2003, Praque. 34. Özgenc F, Dikici B, Targan S, Kalaycı AG, Doganci T, Aydogdu S, Yagci RV. DNA clearence as an early predilection of response in chronic hepatitis B infection during therapy. 2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, July 3-7, 2004, Paris (J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004 (Suppl 1);39:S180). 35. Kalaycı AG, Tander B, Sontay Ş, Rızalar R, Arıtürk E, Ayyıldız S, Bernay F. Safety pin ingestion and its endoscopic removal. Journal of Turkish Association of Pediatric Surgeons 2004;18: Dinler G, Tander B, Kalaycı AG, Rızalar R. Plummer-vinson syndrome in 15-year-old boy. 18th International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO), 8-11 October 2008, İstanbul. 37. (?)Ozgenc F, Kalayci AG, Ozkan TB, Demirceken F, Unal F, Dogan Y, Ertekin V, Cakir M, Tumgor G, Selimoglu A, Yuksekkaya HA, Yagci RV. Clinical characteristics of pediatric inflammatory bowel disease in Turkey: A Multicenter Study. 43nd Annual Meeting of ESPGHAN, 9-12 June 2010, İstanbul. 38. Dalgic B, Sarı S, Bastürk B, Ensari A, Egritas O, Bükülmez A, Baris Z, Turkish Celiac Disease Study Group. Prevalence of celiac disease in Turkish school children. 43nd Annual Meeting of ESPGHAN, 9-12 June 2010, İstanbul. 39. Tuna Kirsaclioglu C, Kuloglu Z, Kansu A, Kucuk O, Aycan Z, Ocal G, Ensari A, Kalayci AG, Girgin N. Long term effects of gluten free diet on bone mineral density in children with celiac disease. 43nd Annual Meeting of ESPGHAN, 9-12 June 2010, İstanbul. 13 KONFERANSLAR 1. "Pediatride Profilaktik Antibiyotik Kullanımı" Çocuk Hastalıklarında Yeni Tedavi Yaklaşımları Paneli. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi O-1 Salonu, 26 Kasım 1993, SAMSUN. 2. "Rutin Aşı Uygulamaları" Bağışıklamada Yenilikler Paneli. 29 Mart 1994, Ordu Halk Eğitim Merkezi, ORDU. 3. "Rutin Aşı Uygulamaları" Bağışıklamada Yenilikler Paneli. 21 Nisan 1994, Özel İdare Binası Konferans Salonu AMASYA. 4. Bakteriyel Menenjit Simpozyumu "Bakteriyel Menenjitlerde Adjuvan Tedavi" 9.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi Haziran 1994, ÜRGÜP-NEVŞEHİR. 5. "Bakteriyel Menenjitlerde Adjuvan Tedavi" Akut Bakteriyel Menenjit Paneli. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi O-1 Salonu, 7 Temmuz 1994, SAMSUN. 6. "Büyümenin İzlenmesi, İshalli Hastalıkların Kontrolü ve Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları" Büyümenin İzlenmesi ve İshalli Hastalıkların Kontrolü Paneli. Büyük Tokat Oteli. 22 Aralık 1994, TOKAT. 7. "Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları" Çocuk Ölümleri ve Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları Paneli. 27 Ocak 1995, DSİ Konferans Salonu, SAMSUN. 8. "İshalli Hastalıkların Kontrolü ve Büyümenin İzlenmesi Konusundaki Öneriler" İshalli Hastalıkların Kontrolü, Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Paneli. DSİ Konferans Salonu 26 Haziran 1995, SAMSUN. 9. Çocuklarda Tüberküloz Tedavisi Tüberküloz Sempozyumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu, Nisan 1996, SAMSUN. 10. Konferans "Çocukluk Döneminde Hepatit B Enfeksiyonu ve Korunma" 28 Nisan Büyük Otel, Samsun. 11. Konferans "Viral Hepatitlerden Korunma" 4. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Mayıs 2000, Bursa. 12. Konferans Çocuklarda akut ishal ve antibiyotik ishali 26 Eylül Büyük Otel, Samsun.

14 13. Konferans Çocuklarda akut ishal ve antibiyotik ishali 29 Eylül 2000, Ordu. 14. Seminer Çocukluklarda Viral Hepatitler ve Korunma Yöntemleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mavi Salon, 31 Ekim 2000, SAMSUN. 15. İshalli çocuğa yaklaşım İSHAL Paneli. 24 Mayıs Büyük Otel, Samsun. 16. Çocuklarda kronik HBV enfeksiyonu ve tedavisi Hepatit B Virus (HBV) İnfeksiyonu Tanı Tedavi ve Korunma Paneli. Büyük Otel, 20 Haziran 2001, Samsun. 17. Asitli çocuğa yaklaşım: Uzmanına danışarak birlikte tartışalım. 45. Milli Pediatri Kongresi 2 Ekim 2001, Erzurum. 18. Çocuklarda ishal ve tedavi yaklaşımları. İshalli hastalıkların kontrolü programı. 2 Temmuz 2002, Sağlık Müdürlüğü, Samsun. 19. Enflamatuar Barsak Hastalıkları paneli. Epidemiyoloji ve Patogenez 5. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Kasım 2002, İstanbul. 20. Konferans Kronik karın ağrısı etyolojisinde gastrit ve peptik ülser. Pediatrik Gastroenteroloji Sempozyumu. 8-9 Mayıs 2003, Gazi Üniversitesi Ankara. 21. Konferans Çocukluk yaş grubunda gastrit ve peptik ülser. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mavi Salon, 27 Haziran 2003, SAMSUN. 22. Hepatit B enfeksiyonu tanı ve tedavisi Hepatit B ve C enfeksiyonu Paneli. 30 Mayıs 2003, Yalçın Otel, Fatsa. 23. Çocuklarda ishal ve tedavisi. İshalli hastalıkların kontrolü programı. 5 Haziran Sağlık Müdürlüğü, Samsun 24. Hepatit B bulaş yolları, tanısı klinik seyri ve tedavisi Hepatit B ve C enfeksiyonu Paneli. 13 Haziran 2003, Değirmen Restoran, Bafra. 25. Beslenme Paneli. Okul çocuğu ve adölesan beslenmesi 47. Milli Pediatri Kongresi Ekim 2003, İstanbul. 26. Kronik Hepatit B ve C enfeksiyonu Paneli. (Kronik Hepatit B enfeksiyonu-konuşmacı). 26 Aralık 2003, Apple Hotel, Amasya. 27. İntestinal hastalıklara bağlı büyüme-gelişme bozuklukları ve Çölyak hastalığı Paneli. (İntestinal hastalığa bağlı büyüme ve gelişme bozuklukları-konuşma). Marmara Üniversitesi Pediatri Toplantıları Programı. 26 Mart 2004, Marmara Üniversitesi Hastanesi 5. kat Konferans Salonu. İstanbul. 28. Biliyer atrezi Paneli (Biliyer atrezide klinik ve ayırıcı tanı-konuşmacı). 6. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 5-7 Mayıs 2004, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 29. Gastrointestinal sistem kanaması-kakasında kan var! Uzmanına danışalım toplantısı. 48. Milli Pediatri Kongresi Eylül 2004, Samsun. 30. Gastrointestinal besin reaksiyonları: Klinik tanı ve tedavileri Paneli. (Besin proteinine bağlı enterokolit, proktokolit- Konuşmacı). Besin Alerjileri Sempozyumu Mayıs 2005, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, Samsun. 31. Gastroözefageal reflü Paneli (Etiyopatogenez ve epidemiyoloji-konuşmacı). 41. Türk Pediatri Kongresi Haziran 2005, Ankara. 32. İlaca bağlı karaciğer hastalıkları (Konferans) 7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Nisan 2006, Çeşme-İzmir. 33. Gastroözefageal reflü hastalığı: Fizyopatoloji ve Klinik Bulgular (Panel konuşmacısı). 42. Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2006, Antalya. 34. Çocuklarda hepatit B enfeksiyonu (Bilgilendirme toplantısı) OMÜ Şehir polikliniği. 35. Malnütrisyonlu çocuğun beslenmesi. Çocuklarda Enteral Beslenme Kursu Mart 2007, Ankara. 36. İlaca bağlı hepatotoksisite tanısı ve özellikleri. 29. Pediatri Günleri ve 8. Pediatri Hemşireliği Günleri Nisan 2007, İstanbul. 37. Malnütrisyonlu çocuğun beslenmesi. Türkiye Milli Pediatri Derneği Bölgesel Eğitim Toplantıları Haziran Tepe Otel, Samsun. 38. Çocuklarda laringo-faringeal reflü. Laringo-faringeal reflü Paneli. 29 Şubat 2008, Amisos Otel, Samsun 39. Enflamatuar Barsak Hastalıkları paneli. Genetik ve Patogenez 8. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Mayıs 2008, Kayseri. 40. Çölyak hastalığı (Panel konuşmacısı). 44. Türk Pediatri Kongresi. 14 Haziran 2008, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı- İstanbul. 41. Çocuklarda gastroözefageal reflü hastalığı. 15 Eylül Yelken Klüp, Samsun (Sanovel sponsorluğunda). 42. Wilson Hastalığı (Asistan semineri). 18 Eylül 2008, Çocuk Hastanesi Eğitim Salonu, Samsun 43. Çölyak Hastalığı. OMU Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Eğitim Salonu. 25 Eylül 2008, Samsun. 44. Pediatrik Gastroenterolojide sık karşılaşılan sorunlar. 23 Mayıs North Point Otel, Samsun. 45. Çocukluklarda gastroenterolojik sorunlar. 27 Mayıs 2009, Amasya. 46. Pediatrik gastroözefageal reflü hastalığı ve PPI kullanımında yan etkiler. 27 Mart Büyük Samsun Oteli, Samsun. 47. Çocukluklarda gastroenterolojik sorunlar. 22 Mayıs 2010, Ordu. 48. Hastalıkta ve sağlıkta probiyotikler. 5 Kasım 2010, Marin Otel, Samsun. 49. Çocuklarda kusma: Gastroenteroloji gözüyle. 16. Pediatri Günleri Haziran 2011, Mersin. 50. Süt çocukluğundan okul çocukluğuna beslenme hataları. 15 Şubat Yelken Kulübü, Samsun. 14

15 51. Malnütrisyonda beslenme. 06 Nisan Yelken Kulübü, Samsun (Oturum başkanlığı). 52. Çocuklarda karın ağrısı. 28 Nisan Büyük Samsun Oteli, Samsun. 53. Kusan çocuğa yaklaşım. 28 Nisan Büyük Samsun Oteli, Samsun. 15 DİĞER FALİYETLER 1. "Hastane İnfeksiyonları Sempozyumu" Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Klimik Derneği tarafından, Tıp Fakültesi O-1 Salonu, Eylül 1993.(Dinleyici) 2. "AIDS" Paneli; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından, Tıp Fakültesi O-1 Salonu, 7 Aralık 1993, saat (Dinleyici) 3. "Bağışıklamada Yenilikler Paneli", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Milli Pediatri Derneği Samsun Şubesi ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 27 Ocak 1994, Saat 15.30, Samsun Şehir Kulübü SAMSUN (Dinleyici). 4. "Aşı uygulamaları", Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Sağlık Bakanlığı tarafından, 2-4 Şubat 1994, Starton Oteli ANKARA. 5. "İnguinal ve Skrotal Bölge Hastalıkları Paneli" Milli Pediatri Samsun Şubesi Tarafından; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi O-1 Salonu 25 Şubat 1994, saat 10.00, SAMSUN. 6. "Yenidoğan Tetanozu Eliminasyon Proğramı Paneli" Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 7 Nisan 1994, Saat 18.30, DSİ Konferans Salonu SAMSUN (Dinleyici). 7. "Türkiye'de aşı uygulamaları ve aşılamada yenilikler Sempozyumu" Enfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından, 20 Nisan 1994, Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü R Salonu ANKARA (Dinleyici) Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi Haziran 1994, Ürgüp-Nevşehir. 9. "Büyümenin izlenmesi ve ishalli hastalıklar", Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Sağlık Bakanlığı tarafından, 1-2 Eylül 1994, Merit Altınel Oteli ANKARA. 10. Milli Pediatri Kongresi Eylül 1994, Trabzon. 11. Ulusal Türk Tıp Kongresi Ekim 1994, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 0-1 Dersanesi, Samsun. 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Ekim 1994 Turban Oteli, Samsun. 13. Magnetik Rezonans Görüntüleme Paneli Radyodiyagnostik Anabilim Dalı tarafından. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 0-1 Dersanesi, 15 Kasım 1994, Samsun. 14. Bronşial Astma Tanı ve Tedavisindeki Yenilikler (Mezuniyet Sonrası Eğitim Proğramı) 8 Mart 1995 Turban Büyük Samsun Oteli, Samsun. 15. Çocukluk çağında sık rastlanan cerrahi patolojiler paneli. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Milli Pediatri Derneği tarafından. Turban Oteli, 6 Nisan 1995, Samsun. 16. Ulusal Aşı Günleri: 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda Ek-Polio Aşı Uygulaması Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.kat Dersanesi, 11 Nisan 1995, Samsun. 17. Viral hepatitler ve korunma paneli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği tarafından. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 0-1 Dersanesi, 27 Nisan 1995, Samsun. 18. Prognosis in premature infants Prof.Dr. Nills W. Sveningsen (Lund Üniversitesi-İsveç) tarafından. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 0-1 Dersanesi, 9 Ekim 1995, Samsun. 19. I. Ulusal Toksoplazma Kongresi. Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Ekim 1995, Ankara. 20. Respiratuvar Distres Sendromu ve Tedavisi Paneli Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Neonatoloji Bölümü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 0-1 Dersanesi, 3 Kasım 1995, Samsun. 21. Viral ve Bakteriyel Kaynaklı Solunum Yolu Hastalıkları ve Aktif Bağışıklık Paneli Omtel Otel, 15 Kasım 1995, Samsun. 22. Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi Paneli. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Milli Pediatri Derneği Samsun Şubesi tarafından. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi O-1 Dersanesi. 28 Aralık 1995, Samsun. 23. Çocukluk Çağında Hepatit B ve Poliomyelit Aşılaması Omtel Otel, 12 Mart 1996, Samsun. 24. Üriner Sistem İnfeksiyonları Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği tarafından. Omtel Oteli, 23 Mart 1996 (Saat ), Samsun. 25. Samsun Magnetik Rezonans Görüntüleme Konferansları-2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sevgi Hastanesi ve Başoğlu Teşhis Merkezi tarafından. Büyük Samsun Oteli, 23 Mart 1996 (Saat 19.00), Samsun. 26. Tıpta Bilgisayar ve İstatistik (SPSS) Kursu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi tarafından. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Oditoryumu Mart, 1996, Samsun. 27. AIDS Savaşım Günleri 96 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve AIDS Savaşım Derneği tarafından. OMÜ Tıp Fakültesi Oditoryumu, 4-5 Nisan 1996, Samsun. 28. Tüberküloz Sempozyumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Oditoryumu, Nisan 1996, Samsun.

16 29. Hipertansiyon Paneli. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Samsun-Sinop Tabip Odası tarafından. Büyük Samsun Oteli, Mayıs 1996, Samsun. 30. Akut Lösemilerde Tanı, Tedavi ve Takip Paneli. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Milli Pediatri Derneği Samsun Şubesi tarafından. Omtel Oteli, 7 Nisan 1996 (Saat 19.00), Samsun Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 9-11 Ekim 1996, İstanbul. 32. Hepatit C: Tedavide yenilikler Türk Gastroenteroloji Derneği Samsun Şubesi-Prof.Dr.Cem Kalaycı , Omtel, Samsun 33. Erişkinlerde alt solunum yolu infeksiyonları ve ardışık antibiyotik tedavisi 01 Mart 1997 (saat 16.00) Omtel Oteli, Samsun. 34. Alt solunum yolları infeksiyonları ve infektif endokardit Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Eğitim Proğramı VI, 7-8 Mart 1997, Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampusu R salonu, Ankara. 35. Anemi Sempozyumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi O-1 Dersanesi, 18 Mart 1997, Samsun. 36. Çocukluk çağı astması Milli Pediatri Derneği Samsun Şubesi tarafından, 20 Mart 1997 Omtel Oteli, Samsun. 37. Sefepim: Antibakteriyel tedavide yeni gelişmeler 25 Mart 1997, Büyük Samsun Oteli, Samsun. 38. I.Ulusal Pediatrik Romatoloji Kongresi Hacettepe Üniversitesi M Salonu, Nisan 1997, Ankara. 39. I.Gastroitestinal Girişimsel Endoskopi Kursu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği Eylül Wilson Hastalığı Paneli. Hacettepe Üiversitesi Tıp Fakültesi Yunus Müftü Salonu 7 Ekim Ulusal Kistik Fibrozis Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi R Salonu Ekim 1997, Ankara. 42. İlaçlar ve Karaciğer Paneli Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Konferans Salonu 30 Ekim 1997, Ankara. 43. Hepatopankreatobilier Bilimler Kongresi ve Karaciğer Patolojisi Mezuniyet Sonrası Kursu Büyük Efes Oteli Kongre Merkezi 1-4 Kasım 1997, İzmir. 44. Türk Gastroenteroloji Derneği Ankara Şubesi aylık bilimsel toplantısı-ii. Başkent Üniversitesi , Ankara. 45. Hepatoloji Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği. Hepatoloji Enstitüsü Türk Gastroenteroloji Derneği Ankara Şubesi aylık bilimsel toplantısı-iii. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı , Ankara. 47. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998 Ankara. 48. Viral Hepatitis Throughout Infancy to Adulthood Brussels May th ESPGHAN and NASPGN Toulouse-France May XLII. Milli Pediatri Kongresi Haziran 1998, Kayseri. 51. I. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi Eylül 1998, Ankara 52. Second International Zinc Symposium October 2-3, 1998, Ankara-Turkey. 53. X. Pediatrik Onkoloji Kongresi Ekim 1998, Ankara 54. IV. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu 4-6 Kasım 1998, Ankara 55. Oksidatif Stres ve Karaciğer (Sempozyum II) Ankara Üniversitesi Hepatoloji Enstitüsü. 4 Aralık 1998, Ankara. 56. Türk Pediatri Kurumu 35. Ulusal Pediatri Kongresi Mayıs 1999, Hilton Otel, Ankara. 57. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi Mayıs 1999, Swiss Hotel, İstanbul. 58. Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi 8-10 Eylül 1999, OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Samsun. 59. II. Pediatrik Gastroenteroloji Simpozyumu 2000 yılına girerken Çölyak hastalığı" 4 Ekim 1999, İstanbul. 60. Ulusal Gastroenteroloji Haftası (16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi) Ekim 1999, Antalya. 61. Helikobakter Pylori enfeksiyonu paneli. 01 Mart 2000, Büyük Samsun Oteli, Samsun. 62. Astım tedavisinde yenilikler 29 Mart 2000, Büyük Samsun Oteli, Samsun Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Mayıs 2000, Bursa Türk Pediatri Kongresi 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul. 65. İrritabl barsak sendromu: Teşhisten tedaviye yeni görüşler. Prof.Dr. Bülent Sivri. 30 Haziran 2000, Büyük Samsun Oteli, Samsun Ulusal Gastroenteroloji Haftası Ekim 2000, Antalya. 67. Bilimsel araştırmalarda etik ve uygulama prensipleri Prof.Dr. Emin Kansu. 20 Ekim 2000, OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Samsun. 68. Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri Ekim 2000, OMÜ Tıp Fakültesi Oditoryumu, Samsun. 69. Tüberkülozda Tanı Sorunu Sempozyumu. 3 Kasım 2000, OMÜ Tıp Fakültesi Oditoryumu, Samsun. 70. V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu Kasım 2000, Ankara Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2001, İzmir. 72. Sarmal Bakteri Enfeksiyonları Sempozyumu 25 Mayıs 2001, OMÜ Tıp Fakültesi Oditoryumu, Samsun. 16

17 73. IV. Ulusal Hepatoloji Kongresi Haziran 2001, Swiss Hotel, İstanbul. 74. Hepatit B Virus (HBV) İnfeksiyonu Tanı Tedavi ve Korunma Paneli. 20 Haziran Büyük Otel-Samsun. 75. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi Haziran 2001, Samsun Kültür Merkezi-Samsun Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum Ulusal Gastroenteroloji Haftası Ekim 2001, Antalya 78. II. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi Mayıs 2002, Ankara th Annual Meeting of ESPGHAN. Taormina-Italy, June Türk Pediatri Kongresi Haziran 2002, İstanbul Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 1-6 Ekim 2002, Antalya. 82. V. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Kasım 2002, İstanbul. 83. Pediatrik Gastroenteroloji Toplantısı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı , Ankara 84. Klinik Nütrisyon Temel Eğitim Kursu. 21 Şubat 2003, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu, Samsun. 85. Konferans Çocuklarda Prebiyotik Kullanımı Dr. Raşit Vural yağcı. 24 Mart 2003, Büyük Otel, Samsun. 86. Konferans İrritabl Barsak Hastalığı Dr. Serhat Bor. 21 Nisan 2003, Büyük Otel, Samsun. 87. Pediatrik Gastroenteroloji Sempozyumu. 8-9 Mayıs 2003, Gazi Üniversitesi Ankara. 88. Kronik Hepatit B ve C enfeksiyonu Paneli. (Kronik Hepatit B enfeksiyonu-konuşmacı). 30 Mayıs 2003, Yalçın Otel- Fatsa. 89. Akut ishal ve tedavi yaklaşımları (Konuşmacı) 5 Haziran Sağlık Müdürlüğü, Samsun. 90. Pediatrik olgu sunumları 11 Haziran 2003, Samsun Doğum ve Çocuk Bakımevi Toplantı Salonu, Samsun yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu Haziran 2003, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Samsun. 92. Kronik Hepatit B ve C enfeksiyonu Paneli. (Kronik Hepatit B enfeksiyonu-konuşmacı). 13 Haziran 2003, Değirmen Restoran, Bafra. 93. Beslenme Paneli. Okul çocuğu ve adölesan beslenmesi 47. Milli Pediatri Kongresi Ekim 2003, İstanbul. 94. Kronik Hepatit B ve C enfeksiyonu Paneli. (Kronik Hepatit B enfeksiyonu-konuşmacı). 26 Aralık 2003, Apple Hotel, Amasya. 95. İntestinal hastalıklara bağlı büyüme-gelişme bozuklukları ve Çölyak hastalığı Paneli. (İntestinal hastalığa bağlı büyüme ve gelişme bozuklukları-konuşma). Marmara Üniversitesi Pediatri Toplantıları Programı. 26 Mart 2004, Marmara Üniversitesi Hastanesi 5. kat Konferans Salonu. İstanbul nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, July 3-7, 2004, Paris. 97. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beslenme Eğitimi ve Uygulamaları Kurulu (OBEK) Hastayı aç veya tok ameliyata almanın cerrahi tedavi yönünden önemi Sempozyumu Dekanlık Mavi Salon, Samsun. 98. Panel Antimikrobiyal direncin arttığı bir yüzyılda üst solunum yolu infeksiyonlarına yaklaşım , Conrad Otel, İstanbul. 99. Besin Alerjileri Sempozyumu Mayıs 2005, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, Samsun Türk Pediatri Kongresi Haziran 2005, Ankara Hepato Gastroenteroloji Kongresi Eylül 2005, Antalya Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Nisan 2006, Çeşme-İzmir Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2006, Antalya th Annual Meeting of ESPGHAN. Dresden June Hepato Gastroenteroloji Kongresi Kongresi. 2-6 Eylül 2006, Antalya Hepatit B Güncelleme Toplantısı. 13 Ocak 2007, İstanbul Uludağ Kış Kongresi Şubat 2007, Bursa Çocuklarda beslenme kursu Mart 2007, Ankara Besin alerjisi ve astım. 25 Ocak 2008, North Point Otel, Samsun Laringo-faringeal reflü Paneli. 29 Şubat 2008, Amisos Otel, Samsun Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Mayıs 2008, Kayseri Türk Pediatri Kongresi. 14 Haziran 2008, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı-İstanbul Wilson Hastalığı (Asistan semineri). 18 Eylül 2008, Çocuk Hastanesi Eğitim Salonu, Samsun 114. Çölyak Hastalığı. 25 Eylül 2008, Çocuk Hastanesi Eğitim Salonu, Samsun 115. Oturum Başkanlığı 5. Hepato Gastroenteroloji Kongresi Ekim 2008, Antalya IBD in different age groups (Falk Symposium 168) Mar 2009, Madrid 117. Çocuklarda gastroözofageal reflü ve Hepatit C enfeksiyonu Nisan 2009, İstanbul. 17

18 118. Alerjik hastalıklar ve astım sempozyumu. 7-9 Mayıs 2009, OMU Kongre ve Kültür Merkezi. Samsun 119. Çocukluklarda gastroenterolojik sorunlar. 23 Mayıs Yelken Klüp, Samsun Çocukluklarda gastroenterolojik sorunlar. 27 Mayıs Amasya Ulusal Hepatoloji Kongresi Haziran 2009, İzmir 122. Oturum Başkanlığı 6. Hepato Gastroenteroloji Kongresi Eylül 2009, Antalya 123. Kronik hepatit B de yeni ufuklar , Novotel, Trabzon Pediatrik Endoskopi Kursu. 4-5 Aralık 2009, İstanbul İnflamatuvar barsak hastalıklarında neredeyiz? 4-5 Haziran 2010, Ankara 126. Primer noktürnal enürezis toplantısı. 18 Haziran 2010, Büyük Samsun Oteli, Samsun Kronik hepatit B tedavisi ve direnç sorunu 08 Ekim 2010, Büyük Samsun Oteli, Samsun Kronik hastalıklarda enteral beslenme: Ne zaman? Hangi yöntemle? 16 Ekim 2010, Swissotel, Ankara. 129.Çocuklarda malnütrisyon ve inek sütü alerjisi. 03 Aralık 2010, Samsun. 130.Kanserli çocuk hastalarda beslenme paneli , Büyük Samsun Oteli, Samsun. 131.XI. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi Nisan 2011, İzmir Pediatri Günleri Haziran 2011, Mersin. 133.Cerrahi alan enfeksiyonları sempozyumu Eylül 2011, Samsun 134.İnflamatuvar barsak hastalıklarında cerrahi. 21 Ekim Büyük Samsun Oteli, Samsun. 135.Olgularla çocukluk çağı zehirlenmeleri. 5-6 Ocak OMÜ Dekanlık Mavi salon. Samsun. 136.İBH 2012 Okulu Ocak Antalya. 137.Prebiyotiklerin immün gelişim üzerindeki etkilerinin klinik kanıtları. 04. Şubat Hilton Otel, İstanbul. 138.Malnütrisyonda beslenme. 06 Nisan Yelken Kulübü, Samsun (Oturum başkanlığı). 139.Kronik hepatit B tedavisinde güncel yaklaşımlar. 26 Nisan Büyük Samsun Oteli, Samsun 140.Pediatride üriner sistem enfeksiyonları. 28 Nisan Büyük Samsun Oteli, Samsun. 141.İdrar kaçıran çocuğa yaklaşım. 28 Nisan Büyük Samsun Oteli, Samsun 142.Kronik hepatit B de son dönem hasta yönetimi, antiviraller ve Transplantasyon. 8 Haziran Büyük Samsun Oteli, Samsun. 143.Koledok kistleri paneli. Oturum Başkanlığı. 9. Hepato Gastroenteroloji Kongresi Eylül 2012, Kıbrıs. 144.Endoskopik tedavi edici işlemler. Oturum Başkanlığı. 9. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Ekim 2012, Antalya. DERGİ YAYIN KURUL ÜYELİĞİ (hakemlik ve editörlük) 1. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 2. Viral hepatit Dergisi 3. Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Dergisi 4. Türk Pediatri Arşivi Dergisi 5. Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi 18 Prof.Dr. Ayhan Gazi Kalaycı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD , Samsun Tel (İş): 0 (362) / 2282 E.mail:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Eğitimi: Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1973-1977 Yüksek Lis İstanbul

Detaylı

Yandal Çocuk Genetik Hastalıkları 2011

Yandal Çocuk Genetik Hastalıkları 2011 1. Adı Soyadı: Yaşar Cesur 2. Doğum Tarihi: 20.06.1963 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans, Lisans üstü, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı soyadı: Gonca Handan Üstündağ Doğum Tarihi: 24 Nisan 1971 E-Mail: gonnazyuc@yahoo.com Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

YAYINLAR VE ATIFLAR. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCIE e giren dergiler):

YAYINLAR VE ATIFLAR. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCIE e giren dergiler): YAYINLAR VE ATIFLAR A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCIE e giren dergiler): A1. Kluth D, Tander B, Ekesparre M, Tibboel D ve Lambrecht W, Congenital Diaphragmatic Hernia: The Impact

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Hacettepe Üniversitesi Esk. Tıp Fak. 1979 Y. Lisans Pediatri,

Detaylı

PUBLICATIONS. 1. Ozen, N., E. Uslu, M. Ozen, S. Aydin, T. Altug, A. Belce, E. Kokoglu. Tumour Bearing Mice. Tohoku J Exp Med 2002; 197: 221-7.

PUBLICATIONS. 1. Ozen, N., E. Uslu, M. Ozen, S. Aydin, T. Altug, A. Belce, E. Kokoglu. Tumour Bearing Mice. Tohoku J Exp Med 2002; 197: 221-7. PUBLICATIONS A. Articles in International Journals: 1. Ozen, N., E. Uslu, M. Ozen, S. Aydin, T. Altug, A. Belce, E. Kokoglu. Curcumin s Effects on Sialic Acid Level and Sialidase Activity in Ehrlich Ascites

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. a) Poliklinik ve serviste değerlendirilen toplam hasta sayısı:

2014 YILI FAALİYET RAPORU. a) Poliklinik ve serviste değerlendirilen toplam hasta sayısı: 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1. Poliklinik ve servis çalışmaları a) Poliklinik ve serviste değerlendirilen toplam hasta sayısı: POLİKLİNİKLERE BAŞVURAN HASTA SAYILARI Hasta Çocuk Çocuk Acil Romatoloji Nefroloji

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Lisans: GATA Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi-İç Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: yasar.kucukardali@yeditepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. Kölgelier S. Erzurum ve çevresinde HCV seroprevalansının belirlenmesi. Uzmanlık tezi. Erzurum, 2002.

ÖZGEÇMİŞ. 3. Kölgelier S. Erzurum ve çevresinde HCV seroprevalansının belirlenmesi. Uzmanlık tezi. Erzurum, 2002. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MEHMET A. TAŞYARAN 2. Doğum Tarihi : 1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1986 Uzmanlık

Detaylı

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM Prof.Dr. Faruk ÖKTEM 1. Adı Soyadı: Faruk Öktem 2. Doğum Tarihi: 08.08.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans, lisans üstü, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ESERLER. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Sarısoy S, Aydın ÖF, Sungur M, Bayrak IK, Aker S, Özyürek H, Taşdemir HA, Baysal K. The relationship between migraine and right-to-left

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ. Primer Hipertansiyonlu ailelerin çocuklarında idrar alanin aminopeptidaz düzeyleri

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ. Primer Hipertansiyonlu ailelerin çocuklarında idrar alanin aminopeptidaz düzeyleri ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: AYŞE ÖNER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fakülte Cerrahpaşa Tıp Đstanbul Üniversitesi 1969-1975 Fakültesi Tıpta Çocuk Sağlığı ve Dr.

Detaylı

Doç. Dr. Melih Güven

Doç. Dr. Melih Güven Doç. Dr. Melih Güven Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Reha Cengizlier 2. Doğum Tarihi: 02.07.1959 3. Unvanı:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru İstanbul Üniversitesi 1978

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru İstanbul Üniversitesi 1978 ATİLLA TANYELİ CV 1.Adı Soyadı : Atila Tanyeli 2.Doğum Tarihi : 12.12.1954 3.Unvanı : Professör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru İstanbul Üniversitesi 1978 Uzmanlık Çocuk

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı:

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı: Prof. Dr. Gonca Yılmaz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Özgeçmiş Adı Soyadı: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD Doğum Tarihi: 27 Kasım 1967 Doğum Yeri: Ankara Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu E-posta: goncay31@gmail.com

Detaylı

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler 1. Leblebicioglu H, Sanic A, Gunaydin M, Sencan I, Dabak N, Nas Y. In Vitro Elution of Vancomycin and

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler 1. Leblebicioglu H, Sanic A, Gunaydin M, Sencan I, Dabak N, Nas Y. In Vitro Elution of Vancomycin and Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler 1. Leblebicioglu H, Sanic A, Gunaydin M, Sencan I, Dabak N, Nas Y. In Vitro Elution of Vancomycin and Netilmicin From Bone Cement. Clin Microbiol Infect 1996;3:211-213.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ertuğrul KAYAÇETİN 2. Doğum Tarihi : 1958 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fak. 1982 Y. Lisans Tıp

Detaylı

Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1999

Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cumhur AYDEMİR Doğum Tarihi: 07/02/1978 Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık İlkokul, Ortaokul, Lise Eğitimi: Mugada İlköğretim Okulu Bartın Lisesi (1983-1993) Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji A. KİŞİSEL BİLGİLER A.1. Adı soyadı: Yücel ÜSTÜNDAĞ A.2. Doğum tarihi ve yeri: 20/07/1968 A.3. A.4. A.5. Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite/Kurum Yıl Lisans + Y. Lisans Ankara Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1985 1991 Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji

Derece Bölüm/Program Üniversite/Kurum Yıl Lisans + Y. Lisans Ankara Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1985 1991 Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent Erdem Doğum Tarihi: 5 Eylül 1960 Medeni durumu: Evli ve iki çocuk babası Yabancı Dil: Almanca ve İngilizce İş adresi: İstanbul Bilim Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Y.LİSANS TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1968

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Y.LİSANS TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1968 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : Mehmet Emin TEKELİ 2. DOĞUM TARİHİ : 01.01.1940 3.ÜNVANI : Profesör Doktor 4.ÖĞRENİM DURUMU : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS Y.LİSANS TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1968 DOKTORA

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1993 Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Universitesi 1993

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1993 Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Universitesi 1993 1. Adı Soyadı: Murat Saruç EK-4 ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.12.1967 3. Unvanı:.Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1993 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi * ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ayla SAN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1943 3. Unvanı: Prof. Dr. / İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Adı Soyadı : Prof.Dr.Feyzullah Çetinkaya

Adı Soyadı : Prof.Dr.Feyzullah Çetinkaya Adı Soyadı : Prof.Dr.Feyzullah Çetinkaya Doğum yeri ve tarihi: Arpaçay(KARS) 15.11.1960. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, bir çocuklu. Bildiği Yabancı Diller :İngilizce Eğitim durumu Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç Dr. Belkıs Ünsal Tıbbi Birim : GASTROENTEROLOJİ Doğum Yeri: Gümüşhane Doğum Tarihi: 12.10.1951 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Belkıs Ünsal Doğum Tarihi: 12.10.1951 Öğrenim Durumu:

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ABDULHAKİM COŞKUN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: PROF. DR. ABDULHAKİM COŞKUN Doğum Yeri ve Tarihi: Oltu-Erzurum / 01 Ocak 1967 Özel İlgi Alanı: Pediatrik Radyoloji, Pediatrik Nöroradyoloji

Detaylı

Doç. Dr. Rıza Haldun GÜNDOĞDU

Doç. Dr. Rıza Haldun GÜNDOĞDU Doç. Dr. Rıza Haldun GÜNDOĞDU Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doğum yeri ve tarihi: Keskin, 13.4.1958 Medeni durumu: Evli, bir çocuk İş adresi: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Prof. Dr. H. Barış DİREN

Prof. Dr. H. Barış DİREN Prof. Dr. H. Barış DİREN Bilimsel Yayınlar 1 DİREN HB, KARAMAN O, KENANOĞLU A. MESOMELİK CÜCELİK (LANGER TİPİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ 28: 303-310 1985 2 DİREN HB, KENANOĞLU A, KARAMAN O,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER. Adı Soyadı: H.RAHMET GÜNER. Doğum Tarihi: 11 Şubat 1966. Doğum Yeri : Ankara. Medeni Hali : Bekar, 2 çocuklu

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER. Adı Soyadı: H.RAHMET GÜNER. Doğum Tarihi: 11 Şubat 1966. Doğum Yeri : Ankara. Medeni Hali : Bekar, 2 çocuklu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER Adı Soyadı: H.RAHMET GÜNER Doğum Tarihi: 11 Şubat 1966 Doğum Yeri : Ankara Medeni Hali : Bekar, 2 çocuklu Yabancı Dil : İngilizce Adres: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı