Şizofrenide Grup Tedavisi. Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şizofrenide Grup Tedavisi. Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD"

Transkript

1 Şizofrenide Grup Tedavisi Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD

2 Şizofreni hastalarında ortaya çıkan sosyal geri çekilme, bilişsel ve sosyal becerilerdeki kayıplar sık alevlenmeler, atakların uzun sürmesi ve kötü seyirle bağlantılıdır. Bu nedenle şizofreni hastalarının sağaltımında ilaç kadar psikososyal sağaltım girişimlerinin önemi de kabul edilmiş ve bu alanda pek çok değişik model oluşturulmuştur.

3 Grup tedavilerinin amaçları Pozitif belirtilerin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması Negatif belirtilerin azaltılması veya bu belirtilerle baş etmenin kolaylaştırılması Tedavi sırasında kazanılanların sürdürülmesi ve yeni alevlenmelerin engellenmesi İlaç kullanımının ve çevresel stresörlerin öneminin vurgulanması

4 Grup tedavilerinin amaçları Gerilemiş bazı becerilerin onarılması veya yeniden kazanılması Hastaya zarar veren veya yaşadığı ortamda sorun yaratan bazı davranışların kontrolü Hastanın sosyal çevresinin yeniden düzenlenmesi Hastanın kendi kendine yardım edebilir biçimde bilgilendirilmesi, cesaretlendirilmesi ve bu alanda beceri kazandırılması

5 Grup tedavisine alınacak hastaların özellikleri Akut dönem tedavisi tamamlanmış, stabil durumda olması Pozitif belirtileri kontrol altına alınmış Gerçeği değerlendirme yetisinin yeterli düzeyde olması Hastalığa yönelik yeterli düzeyde içgörüsü olması Dürtü kontrolünün çok bozuk olmaması Ciddi düşünce organizasyon bozukluğunun olmaması

6 Grup sürecinde yaşanan zorluklar Grubun oluşturulmasıyla ilgili sorunlar: hastalıkla ilgili stigma ve hastalık belirtisi olan avolusyon nedeniyle gruba katılıma isteksiz kalma. Bilişsel kayıplara bağlı olarak Dikkat süresinin kısalığı Soyutlama yetisinde azalma Çağrışım azlığı

7 Grup sürecinde yaşanan zorluklar Negatif belirtilere bağlı olarak İsteksizlik Motivasyon düşüklüğü Sosyal ilişki kurma zorluğu Bazı hastalarda içgörü ve hastalıkla ilgili farkındalığın artmasıyla umutsuzluk ve depresif belirtilerin ortaya çıkması ve tedaviye uyumunun bozulması

8 Geniş tabanlı Özgül hedefli Fiziksel egzersiz terapisi Psiko-eğitim Uğraş terapisi Müzik terapisi Drama terapi Meslek terapisi Destekleyici terapi Aile katılımlı girişimler Psikososyal beceri eğitimi Sanatla terapi Bilişsel remediyasyon / rehabilitasyon terapisi Bilişsel davranışçı terapi Sosyal biliş ve etkileşim terapisi

9 Psikososyal Beceri Eğitimi Psikososyal Beceri Eğitimi (PBE) hastaların; -hastalıkla başa çıkmalarını kolaylaştırır, -hastalıkla ilgili içgörüyü artırır, -ilaç tedavisine uyumu artırır, -yaşam kalitesini artırır.

10 PBE nde Beceri Alanları 1) İletişim becerileri 2) Sorun çözme becerileri 3) Psikoz ve şizofreniyi anlamak 4) Antipsikotik ilaç tedavisini öğrenmek 5) İlaç yan etkilerini öğrenmek 6) Tedaviyi değerlendirmek 7) İnatçı belirtiler ile baş etmeyi öğrenmek 8) Uyarıcı işaretleri tanımak ve izlemek 9)Alkol ve uyuşturucudan sakınmak 10) Faydasız tedavi arayışlarından uzak durmak 11) Stresle başa çıkmak 12) Özgüveni artırmak 13) Zamanı değerlendirmek ve günlük faaliyetler 14) Arkadaşlık ve dostluk ilişkilerini geliştirmek 15) Eğlenceli faaliyetler

11 PBE nde Kullanılan Etkinlikler Eğiticiler aktif öğretme yöntemlerini kullanırlar Amacı oluşturma Bilgilendirme Model olma Davranış provaları yapma Rol oynama İstenen yanıt için destekleme Düzeltici geri bildirimde bulunma Davranışı biçimlendirme Uygun sosyal güçlendiricileri kullanma Alıştırma ve ev ödevleri Ailenin bilgilendirilmesi

12 Yıldız ve ark. (2002) 3 merkezde 38 (%76) şizofreni hastasından oluşan 8 grup, 8 ay süren %84 ü erkek, yaş ort. 32± ±7 Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği puanlarında Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Nitelikleri Ölçeği puanlarında Hastaların hastalığın tedavisi ve belirtileriyle ilgili bilgi düzeyinde %20.6 lık bir artış Grup eğitiminin sonunda hastaların ilaç tedavisine uyumlarında da artış

13 Yıldız ve ark. (2004) 30 şizofreni hastası 8 aylık bir araştırma 15 hasta ek PBE almış, 15 hasta standart tedavi Başlangıç ve sonunda uygulanan ölçeklerde PANNS Yaşam Kalitesi Ölçeği Sosyal İşlevsellik Ölçeği İşlevselliğin Global Değerlendirilmesinde

14 Yıldız ve ark. (2005) 3 grup, 25 şizofreni hastasından 19 u (%76) şizofrenide ruhsal ve toplumsal beceri eğitimini tamamladı Tüm hastalar eğitimden sonra destek oturumlarına devam ettiler Hastaların eğitim başında ve sonunda doldurdukları ilk ve son testlerden aldıkları puan ortalamalarının karşılaştırılmasında %14.3 lük bir bilgi artışı oldu

15 Deveci ve ark grup, 6 ay süre 22 şizofreni hastasından 19 u (%86) PBE ni tamamladı Erkek (%63), kadın (%37) Yaş ort. 29.7±10.5

16 Grup eğitiminin başlangıç ve sonunda; Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği 8.5±9.9 dan 3.4±6.0 a, p=0.004 Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği 33.7±19.3 den 22.1±15.7 e, p=0.001 Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği 4.2±4.1 den 0.7±1.0 a, p=0.001 İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Ölçeği 11.1±3.4 den 16.2±1.1 e, p=0.000 Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteliği Ölçeği (ŞHYNÖ) 53.5±20.0 den 79.6±20.8 e, p=0.000

17 Sanatla Terapi Sanat ve psikoterapi yapısal olarak benzemektedir. Her ikisinde de içe atılmış veya içe alınmış yaşantıların, şimdi ve buradaki yaşantıya etkileri, yansımaları vardır. Sanat, bilinç dışına itilmiş ve deforme olmuş yaşantı ve duygu içeriğinin simgeler yolu ile dışavurumunu sağlar. Sanatın psikoterapi amaçlı kullanımında performans kaygılarının işe karışmaması sağlanmalıdır.

18 Psikoterapide kullanılan yöntemler yalnızca dile dayanıyorsa imgelem, yaşantı, çağrışım ve duyguların anlatımı zor olabilmektedir. Eylem içeren yöntemler (fenomenolojik yöntemler) çağrışım, yaşantı ve duyguların ortaya çıkışını hızlandırır.

19 Psikoterapi tüm sanat alanları ile buluşturulabilir. Aktif yöntemler ve/veya pasif yöntemler Konservatif eserler veya doğaçlama Grup içinde veya bireysel

20 Özellikle sözlü iletişimi sınırlı ya da eksik olan bireyler (otistik, şizofrenik ve diğer psikotik bozukluklar başta olmak üzere) kendilerini ifade aracı olarak kullanabilecekleri sanatsal dil onları anlamak ya da anlamaya çalışmak yönünde çok değerli bir işlev görebilmektedir. Psikotik bozukluklar spektrumunda yer alan kişilerin söze dökülemediği için içlerine atılmış, birikmiş yaşantı izleri, anılar, öfkeler olduğunu anlamak hiç de zor değildir. Winnicot, çocuk gelişiminde oyunun yerine ilişkin önemli saptamalarda bulunmaktadır. Oyun, çocukla ebeveyn (özellikle anne ) arasında bir geçiş alanı yaratmaktadır. Sanatla tedavide de iyileştirici süreç psikotik hastayla terapist arasında oluşan Winnicot un tanımladığı bu geçiş alanında gerçekleşmektedir.

21 Şizofreni Hasta ve Hasta Yakınlarıyla Sanatla Terapi Aslı Sarandöl, Cengiz Akkaya, Sema Tezcan, Nüvit Özer 12 hasta ve 7 hasta yakını Toplam 20 seans İlk 5 seans hasta ve yakınları ayrı grup halinde sonraki gruplar büyük grup şeklinde Sinema, edebiyat, müzik, resim, sanatla terapi grup çalışması kil, tiyatro unsurlarının kullanıldığı Hasta grubunda PANNS negatif belirtiler PANNS genel psikopatoloji Calgary ŞDÖ puanları Hasta yakınlarında Beck Depresyon puanları Beck Anksiyete puanları

22

23

24

25 Şizofrenide Sosyal Biliş ve Etkileşim Tedavisi David. Penn ve ark. nın hazırladığı Sosyal Biliş ve Etkileşim Tedavisi (SBET) yönergesinin ülkemiz sosyokültürel yapısına uyarlanmış hali. Sosyal biliş ve etkileşim tedavisinin ana prensibi; öğrenilen becerilere yönelik pratiklerinin terapi ortamının dışında uygulanmasıdır. Ancak bu sağlanabilirse, SBET stratejileri eğitim modülü olmaktan çıkıp, hastaların günlük yaşamlarının bir parçası haline gelebilir.

26 Sosyal Biliş ve Etkileşim tedavisi ile hastaların hastaneye tekrar yatış sıklığını azaltma, yaşam kalitesini arttırma, algılanan aile yükünü azaltma, hastaların negatif belirtilerinde iyileşme, sosyal bilişsel aktivitelerinde (sosyal çevre kurulması, ilişki sorunları, algılama sorunları, kendi başına yapılabilen eylemler) iyileşme sağlanması hedeflenmektedir. SBET, geleneksel bilişsel - davranışçı tedavinin aksine, sosyal bilişsel süreçlere odaklı çalışmakta, yöntem olarak ise bilişsel,davranışçı terapiden faydalanmaktadır. SBET eğitimleri ile özellikle duygu algılanması, zihin okuma becerileri ve simülasyon sistemi üzerinde gelişmeler öngörülmektedir.

27 SBET yi diğer sosyal beceri eğitimlerinden ayıran farklara bakıldığında en önemli fark; SBET nin özellikle sosyal bilişsel işlemlere odaklı çalışmasıdır. SBET in etkinliğinin altında yatan mekanizma ise; gruba katılan her hastanın kendi özel sosyal bilişsel aşamalarını kavrayabilmesi, gözlemleyebilmesi ve tedavi aşamalarının sonunda, günlük yaşama uyum konusunda en uygun kararı verebilmesinin sağlanabilmesidir. Rehabilitasyon süreci içerisinde her oturumda katılımcıların tümü ile aynı konu işlenmesine rağmen görsel materyaller, ev ödevleri, oturum içi çalışma soruları ve deneyimlerin grup içinde dile getirilmesi ile her katılımcının bireysel çıkarımlarını yapabilmesi hedeflenmektedir.

28 SBET ana hatları ile 3 tedavi fazını içermektedir OTURUM AŞAMALAR İÇERİK 1-5* I Tanıtım ve duygular SBET ve Sosyal bilişin tanımı, grup etkileşiminin sağlanması. Sosyal durumlarda duyguların önemine yönelik gözden geçirme. 5-10* II Durum değerlendirmesi yapabilme becerisi 10-15* III Bütünleştirme becerisi kazanma Bir durumun sonuçlarını öngörebilme yetisi, atfetme becerisi, belirsizlik karşısında tolerans, gerçekler ile tahminler arasındaki farkı kavrayabilme ve daha gerçekçi tahminler yapabilmek için delilleri gözden geçirebilme becerisi. Öğrenilen becerileri entegre edebilme ve günlük yaşama yansımalarını fark etme, genelleştirebilme becerisi.

29 Aşama 1 -Hedefler Grup etkileşiminin sağlanmaya başlanması. SBET in tanıtımı ve sosyal biliş tanımı Duygu ile ilişkili kavramların paylaşımı ve bu duyguların sosyal durumlardaki rolü 7 ana duygunun tanımı Farklı yüz ifadelerini ayırt edebilme becerisi. Paranoid düşüncüleri bir duygu olarak kavramlaştırabilme. (Paranoid düşünceler oluşmadan önce ve sonrasında oluşan duygular ve bir duygu olarak paranoya kavramı)

30 Aşama 2- Hedefler Sonuçları öngörebilme yeteneğini öncelikle bir kavram olarak öğrenme. Bireyin kendi içsel, dışsal veya durumun kendisinden kaynaklanan atıfları birbirinden ayırt edebilme, Fark edilen tüm atıfların listeleyerek, neden sonuç ilişkilerini kurup uygun olanları seçebilme becerisi kazandırmak. Belirsiz durumlarda yorum yapma becerisinin zorluğuna dikkat çekmek. Sosyal gerçekler ve tahminler arasındaki farkları tanımlayabilme, Hemen sonuca gitmek yerine, öncelikle delil toplama süreci ile ilgili pratik eğitim, Verdiğimiz kararın doğru olup olmadığına yönelik yargılama becerisi kazanabilme.

31 Aşama 3 Bütünleştirme - Hedefler İşbirliği içinde katılımcı hastaların sosyal yaşamlarındaki hakikatleri belirlemek, Bazı durumlarda, olayla ilgili daha fazla bilgi edinmeden durumu değerlendirmenin mümkün olmadığının, Hastanın çevredeki bir başka birey ile öngörüleri paylaşması ve yeniden gözden geçirmesinin, kendisini daha kötü hissettirecek sonuçlara hızlıca varmasına mani olacağının anlaşılması. Hastanın öngörüleri gözden geçirmek için uygun soruları kendisine sorabilme becerisi kazanması. Rol oyunları ile bu gözden geçirme süreçlerini canlandırmak.

32 Ev ödevleri Her oturumun başında yaklaşık 5-10 dakika önceki haftanın ödevi gözden geçirilir ve her oturumun sonunda, bir sonraki hafta için ödevler ve ilgili materyaller dağıtılır. SBET eğitmenleri, katılımcıların ev ödevlerini kontrol ederek katılımcıların ödevlere bağlılığını ve uyumunu arttırmalıdır. Şizofreni hasta grubunda ev ödevlerini tamamlamada uyum oranının düşük olduğu saptanmıştır. Katılımcıları ödevleri yapmaları konusunda zorlamak, terapötik ilişkiyi bozabilmesinin yanında, ev ödevleri tamamlama konusunda motivasyon, uyum ve isteğin, tedavi sonuçlarına olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir (Kazantzis, Deane ve Ronan, 2000).

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu)

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Ailede ruh hastası. Ne yapmalı? Ailelerinde ruh hastası olanlar için ilk bilgiler. Sağlık

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE

Detaylı

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Funda KAVAK 1 Mine EKİNCİ 2 ÖZET Bu araştırma hastanede

Detaylı

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı DİĞER BAĞIMLILIKLAR 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 DİĞER

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araş. Gör. Engin KARADAĞ Dr. Nihat ÇALIŞKAN ÖZET Bu araştırma kapsamında İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR intiharla mücadelede çözüm yolları MUHAMMED MURTAZA YETİŞ AK Parti Adıyaman Milletvekili Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi YÖNETİCİ ÖZETİ İntihar vakalarının

Detaylı

Projesi Uygulama Kılavuzu. Tutors Akran Danışmanlığı

Projesi Uygulama Kılavuzu. Tutors Akran Danışmanlığı Projesi Uygulama Kılavuzu Tutors Akran Danışmanlığı 2013 1. Program tanımı. 'Tutors Akran Danışmanlığı' Projesi: Yeni Omurilik felçliye İntegral Hizmet temel olarak omurilik felçli kişi ve aile fertleri

Detaylı

Yapılandırılmış Grup Süreci Deneyimi: Görme Engelli Ergenlerle Yürütülen Bir Grup Süreci Neler Öğretir?

Yapılandırılmış Grup Süreci Deneyimi: Görme Engelli Ergenlerle Yürütülen Bir Grup Süreci Neler Öğretir? ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 77 Yapılandırılmış Grup Süreci Deneyimi: Görme Engelli Ergenlerle Yürütülen Bir Grup Süreci Neler Öğretir? Experience with Structural Group Process: What Does a Group

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMI NA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ALT BOYUTLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMI NA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ALT BOYUTLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2014 March 2014 Yıl 7, Sayı XVII, ss. 939-971. Year 7, Issue XVII, pp. 939-971. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh400 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı