I. BÖLÜM Lojistik Merkez (Köy) Nedir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. BÖLÜM. 1.1. Lojistik Merkez (Köy) Nedir?"

Transkript

1 1

2 I. BÖLÜM 1.1. Lojistik Merkez (Köy) Nedir? Lojistik merkez, hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki nakliye, lojistik ve eşya dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin muhtelif işleticiler tarafından yürütüldüğü belirli bir bölgeyi tanımlar. Lojistik merkezlerde taşımacılık, intermodal faaliyetler ve lojistik faaliyetlere odaklanır ve bu merkezler genellikle metropol bölgelerin dışında kalan, farklı taşıma türleri bağlantılarına yakın olan bölgelerden seçilir. Bu merkezlerde nakliye ve lojistikle ilgili faaliyetleri gerçekleştiren işleticiler, inşa edilen binaların sahibi ya da kiracıları olabilmektedirler. Ayrıca serbest rekabet kuralları doğrultusunda bir lojistik merkezünün her firmanın ilgili tüm faaliyetlerle iştigal edebilmesine olanak sağlaması ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için gereken tüm kamusal tesislerle donatılmış olması öngörülür Lojistik Merkezlere Neden Ġhtiyaç Duyulur, Önemi Nedir? Lojistik merkez kurulumuyla birlikte, sağlanacak potansiyel faydalar şöyledir: Ürün trafik akışının optimize etmesi, Kombine taşımacılığı teşvik etmesi ve kullanımını arttırması, Konteynır yükleme boşaltma faaliyetlerinin iyileştirilmesi, Tır ve ağır kamyon sirkülasyonunu azaltması, demiryolu taşımacılığının artması, Lojistik merkezden faydalanan firmaların, tüketicilerinin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermelerini sağlaması, Kullanıcıların işletme maliyetlerinin düşürülmesi, Bölgesel gelişimde lojistik merkez altyapısının önemli bir rolünün bulunması, Lojistik merkez kurulumu vasıtasıyla çevresel düzenlemelerin ve gereklerin gerçekleştirilmesi, Hava, kara, demiryolu ve deniz ulaşım merkezlerine bağlantı için olanak sağlaması, Cross-docking, konsolidasyon gibi dağıtımla ilgili değer katıcı faaliyetlerin sağlayacağı potansiyel fayda, Şirketlerin kendi dağıtım kanalları üzerindeki kontrolü arttırmaları için bir platform yaratması, Firmalar için tedarik zinciri operasyonlarının esnekleştirilmesini sağlaması, Şirketlerin kapasitelerini genişletmelerine olanak sağlaması, 2

3 1.3. Lojistik Merkez Kurulumunu Etkileyen Önemli Faktörler Lojistik merkezin ana ulaşım bağlantılarına göre konumu, Lojistik merkezin karayolu ağ bağlantısı, Lojistik merkezin demiryolu/kombine taşımacılık ağı, Lojistik merkezin liman bağlantısı, Lojistik merkez bünyesinde kullanılan araçların verimliliği, Aktarma yapılabilme uygunluğu, Bütünleşik lojistik hizmetler, Bilgi teknolojisinin kullanımı, Hizmetlerin paylaşımı mantığına dayanarak maliyet azaltma, 1.4. Lojistik Merkez Ġçerisinde Yer Alan Taraflar Nelerdir? Kargo hizmeti veren firmalar, Taşımacılık firmaları, 3. Parti lojistik hizmet sağlayıcılar, Demiryolu işletmecileri, Kombine taşımacılık işleticileri, Bütünleşik lojistik hizmet sağlayıcılar, Terminal işleticileri, Bankalar, Sigorta şirketleri, Sektör dernekleri, Ticaret Odası temsilcileri, Taşımacılık kooperatifleri, Gümrük müşavirleri, Gümrük muhafaza müdürlüğü, Ulusal ve yerel bölge planlaması kamu otoriteleri 3

4 1.5. Lojistik Merkez Ġçin Ġşletim Alternatifleri Lojistik merkezlerde bulunan bina ve teçhizatlar ana mülk sahipleri ya da kiralayanlar tarafından işletilebilirler. Lojistik merkezlerde devlet ve belediye desteklerinin de olduğu gözlemlenmektedir. Özel sektör-kamu ortaklık modeli, lojistik merkez yönetiminde en yaygın olarak uygulanan yapıdır. Kamu ve özel sektör, lojistik merkezlerde değişik yüzdelerde hisselere sahip olabilir. Kamu otoriteleri lojistik merkezün ana hissedarı konumunda olabilir. Ortaklık modelinin seçimi ve kamu otoritelerinin bu ortaklık içindeki katılım oranları finansmana, alt-yapı durumuna ve planlamaya bağlıdır. Lojistik merkez kurmak hem büyük depoların kurulumu açısından hem de yüksek kapasiteli kombine elleçleme olanaklarının sağlanması açısından büyük yatırım gerektirmektedir. Lojistik merkez kurmak uzun vadeli bir girişimdir. Lojistik merkezlerin özellikle kuruluş aşamasında özel sektör yatırımcıları için çekici olmaması, kamu otoritelerini finansal destek açısından önemli hale getirmiştir. Lojistik merkezler yerel ekonomiye yaptıkları katkılar ve ulaştıkları alansal ve hacimsel büyüklük bakımından bölgesel gelişim planlarının önemli birer parçalarıdır. Dolayısıyla, lojistik merkez kurulumu sürecinde bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir Lojistik Merkez için Yer Seçimi Lojistik merkezin yerinin belirlenmesi önemli bir adımdır. Farklı taşımacılık modlarının aynı anda kullanılabilmesi, yer seçimini öncelikli etkileyen kriterdir. Seçilecek yerin demiryolu, havayolu, karayolu ve denizyolu bağlantılarının olmasına dikkat edilmelidir. Farklı seçim kriterleri göz önünde bulundurularak lojistik merkez kurulması için en iyi karar alınmalıdır. Lojistik merkez seçiminde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar: Uygun arazi ve altyapı Coğrafi konum, doğal yapı ve arazi kullanım durumu Jeolojik yapı Taşımacılık kalitesinin sağlanabilmesi 4

5 Intermodal taşımacılık olanakları Sosyal yapı Kültürel, tarihsel ve doğal varlıklar Kentleşme ve planlama kararları Yakın çevrenin ekonomik gelişimi Nüfusun yıllık gelişimi Bölgedeki endüstrilerin sayısı Demografik faktörler Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve bütçesi yaklaşık 5 Milyon Euro olan Promoting Intermodal Freight Transport in South East Europe isimli proje kapsamında Güney Doğu Avrupa da yük taşımacılığı incelenmiştir. Proje kapsamında, faaliyetlerine devam etmekte olan veya öneri durumundaki lojistik merkezlerin değerlendirilmesi için Delphi anket tekniği ile uzman görüşleri alınarak bir değerlendirme yöntemi oluşturulmuştur. Bu yöntem kapsamında bir lojistik merkez üç temel kriter ile değerlendirilmektedir; (i) jeostratejik, (ii) arazinin uygunluğu ve (iii) planlama güvenliği. Bu üç kriter, alt kriterleri ve ağırlıkları aşağıda verilmiştir. Jeostratejik (%60) o Konum (%40) o Taşıma Bağlantı Ağları (%20) Arazinin uygunluğu (%25) Planlama Güvenliği (%15) Jeostratejik kriteri lojistik merkezin yer seçiminin stratejik olarak değerlendirilmesi için tanımlanmıştır ve önemi %60 olarak belirlenmiştir. Lojistik merkezünün merkezi yük taşıma noktalarına göre konumu ve taşıma ağlarına bağlantısı jeostratejik kriterinin iki alt kriteri olarak tanımlanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda arazinin uygunluğu kriterine %25 önem verilmiştir. Bu kriter altında, mevcut ve gelecekte beklenen kapasite kullanımı, arazinin büyüklüğü ve genişletilebilirliği, çevreye etkileri vb konular ele alınmaktadır. Son kriter olan planlama güvenliği ile arazinin tek veya çok sahibinin olması, kamu veya özel mülkiyet olması gibi özellikler ile ulusal veya bölgesel planlar açısından uygunluğu ele alınmaktadır. Her kriter altında, çeşitli göstergeler tanımlanmıştır. 5

6 Örneğin arazinin uygunluğu altında büyüyebilirlik, veya taşıma ağlarına bağlantı altında ulusal otoyol ağına bağlantı gibi. Uzman görüşlerinden faydalanılarak, her bir göstergenin aynı kriter altındaki diğer göstergelere göre önemi belirlenmiştir. Ek 6 da kriterler, alt kriterler, göstergeler ve her birinin ağırlıkları sunulmuştur Lojistik Merkez Özellikleri Nelerdir? Lojistik Merkezlerde Gerçekleştirilmesi Gereken Temel Lojistik Faaliyetler Temel lojistik faaliyetler aşağıda belirtilmiştir: Depolama ve antrepo Dağıtım merkezleri Gümrükleme hizmeti Kargo toplama/ stoklama/ işleme/ muayene/ paketleme Etiketleme Đç taşımacılık düzenlemeleri Barkod operasyonları Montaj Tedarik nakliyesi Dağıtım nakliyesi Envanter yönetimi Sipariş yönetimi Elleçleme Destek Hizmetler Lojistik Merkezde Sağlanması Gereken Destek Hizmetler Lojistik merkez içinde haberleşme ve ulaşım hizmetleri Gümrük bölgesi Park, yükleme ve boşaltma için alanlar Restoran ve kafeler Araç yıkama donanımlı dolum istasyonları 6

7 Liman, havalimanı ve lojistik merkez arasında düzenli ulaşım hizmeti Lojistik merkezde faaliyet gösterecek firmalar için tesis kiralama hizmeti Ofis hizmetleri Banka ve sigorta hizmetleri Hukuk büroları Güvenlik hizmetleri Lojistik merkez içinde lojistik bilgi sistemi kullanımını destekleyici hizmetler Lojistik Merkezlerde Bulunması Gereken Alan, Bina ve Teçhizatlar Lojistik merkezler kombine taşımacılığa imkan veren alanlarda kurulması gerektiğinden, bu alanlarda farklı taşımacılık modlarını kolaylaştıracak altyapı, bina ve ekipmanların bulunması zorunludur. Ayrıca, faklı taşımacılık modları arasındaki bağlantıyı sağlayabilmek amacıyla ilgili elleçleme ekipmanları, sistemler ve işgücü gerekmektedir. Lojistik merkezlerde bulunması gereken alan, bina ve ekipmanlar şu şekilde sıralanabilir: Çeşitli büyüklükteki depolar Karayolu-demiryolu bağlantılı depolar Dağıtım merkezlerinde raflama Konteynır elleçleme Materyal elleçleme ekipmanları Soğuk hava depoları Çoklu taşıma terminali Hava kargo terminalleri 3. parti lojistik hizmet sağlayan firmalar için gerekli açık alanlar Havacılık endüstrisi için gerekli açık alanlar Entegre faaliyetlere imkan tanıyan tesisler Ġdari binaları Sosyal tesisler Eğitim merkezi Sağlık merkezi 7

8 1.8. Serbest Bölge ve Lojistik Merkezleri Serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Lojistik merkez içinde serbest bölge platformunun kurulması, lojistik faaliyetlerde bulunan toplulukların optimal olarak işbirliği yapmalarını ve lojistik sektörünün gelişimini sağlayacaktır. Dünyadaki en büyük lojistik merkez örneği olacak olan Dubai Lojistik Merkezi, Dubai Serbest Bölgenin bir parçası olarak kurulmuştur. Bu bağlamda lojistik merkez içerisinde bir lojistik serbest bölgenin de kurulması geleceğe yönelik önemli bir adım olacaktır. II. BÖLÜM 2.1. Dünyadaki Lojistik Merkez Örnekleri Ġtalya da 25, Ġspanya da 22 adet olmak üzere Avrupa da 60 ın üzerinde lojistik merkez tanımına giren yapılanma mevcuttur. Yaklaşık 2 bin 400 adet taşıma işletmecisi bu merkezlerden yararlanmaktadır. Tüm ulaşım bağlantıları arasında ve farklı taşıma türleri arasında koordinasyonu sağlamak, bir lojistik merkezin en önemli görevidir. Bu yüzden Avrupa daki lojistik merkezlerin çoğu nakliye ve dağıtım faaliyetleri için birer üs konumunda olan yerlerde; yani demiryolu, otoban ve deniz arterleri yakınında kurulmuştur ve hepsi bulundukları büyük şehirlerin 40 mil yakınındadır. Komşumuz Yunanistan da da bir adedi planlanmış, bir adedi inşa halinde ve bir adedi de çalışan 3 adet lojistik merkez bulunmaktadır EUROPLATFORMS Nedir? Europlatforms temel amacı lojistik merkezlerinin ve intermodal terminallerin ulaşım ve lojistik faaliyetlerinin gelişimi bakımından stratejik önemini desteklemek olan ve Avrupa çapında 9 ülkeyi temsilen 55 üyesi (55 lojistik merkez) bulunan Avrupa Lojistik Merkezleri (Merkezleri) Birliği dir yılında kurulan birlik bünyesindeki lojistik merkezlerde toplam şirket faaliyet göstermektedir. 8

9 Buradaki tüm lojistik merkezler bulundukları devletlerden çeşitli destekler almaktadır. Lojistik merkezler projesi, gereken yatırımın büyüklüğü nedeniyle kamu özel sektör işbirliğinden doğmaktadır. Bu tür oluşumlarda hissedarlık yapısı; ulusal ve yerel planlama mercileri, ulusal ve yerel demiryolu şirketleri, yerel nakliyeci dernekleri, ticaret odası, bankalar, sigorta şirketleri, endüstriyel birlikler arasında paylaşılabilir. Üyelerinin ortak çıkarları doğrultusunda Europlatforms un asıl amacı Avrupa daki lojistik sahayı genişletmek dünya çapında yaymak ve Avrupa daki diğer platformlarla ve diğer uluslararası organizasyonlarla ilişkiler kurup geliştirmektir. Europlatforms, üye olan lojistik merkezlerle ilgili yıllardır sayısız girişimlerde bulunmuş, değişik proje ve aktivitelere imza atmıştır. Lojistik merkez (merkez) tanımı 1992 yılında Europlatforms tarafından çıkarılmış, ulaşım ve iletişim şebekelerinde AB inisiyatifleri doğrultusunda bir Avrupa şebekesi yaratılmasına karar vermek ve iyileştirmek amacıyla ortak çatı altında hareket etmeyi sağlamıştır. Europlatforms a Üye Ülkeler Ve Merkez Sayıları ÜLKE LOJĠSTĠK MERKEZ SAYISI 1 ĠTALYA 21 2 ĠSPANYA 21 3 DANĠMARKA 6 4 FRANSA 2 5 YUNANĠSTAN 1 6 MACARĠSTAN 1 7 PORTEKĠZ 1 8 UKRAYNA 1 9 LÜKSEMBURG 1 TOPLAM Ġtalya Ġnceleme Gezisinde Görülen Lojisitk Merkezler Ġzmir Ticaret Odası önderliğinde organizatörlüğünde tarihlerinde Ġzmirli ulusal ve uluslararası nakliyeci üye firma temsilcileri ve devletin ilgili kurumlarının üst düzey yöneticileriyle birlikte Ġtalya daki önemli Lojistik Merkezlerin incelenmesi amacıyla bir seyahat düzenlenmiştir. Bu seyahat kapsamında Parma, Bolonya, Verona ve Novara daki lojistik merkezler incelenmiştir. 9

10 02-05 Eylül 2008 Ġtalya Lojistik Merkezler Ġnceleme Gezisi Katılımcı Listesi Adı EKREM DEMĠRTAŞ UMMAN HAMĠTOĞULLARI MEHMET DEMĠREL MEHMET CENGĠZ GÖĞEBAKAN RAMAZAN YILDIRIM MEHMET TURSAK NAZIM BÜTÜN ADNAN YILDIRIM METĠN AKDURAK REBĠĠ AKDURAK KOÇ ALĠ AL ALĠ HAYDAR ERDEM ZEKĠ KARAKUZULU OSMAN ARIOĞLU TUNÇDAN BALTACIOĞLU HÜSEYĠN ĠŞTEERMĠŞ SEZAĠ GEYĠK HAŞMET KARASU SALĠH ZEKĠ PEKĠN HĠTAY BARAN MĠNE GÜNEŞ Unvanı YÖNETĠM KURULU BAŞKANI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRÜ SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRÜ HALKBANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI ORGANĠZE BÖLGELER GENEL MÜDÜRÜ APK DAĠRE BAŞKANI ĠZMĠR GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRÜ GENEL SEKRETER MECLĠS ÜYESĠ MECLĠS ÜYESĠ MECLĠS ÜYESĠ MECLĠS ÜYESĠ MECLĠS ÜYESĠ ĠZMĠR TĠCARET ODASI DANIŞMANI ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠ. REKTÖR YARD. BARSAN LOJĠSTĠK EGE BÖLGE DĠREKTÖRÜ 46.KOMĠTE BAŞKANI KARMER ULUSLARARASI TAŞIMACILIK MATU MĠMARLIK (MĠMAR) KENT DANIŞMANI DIŞ EKONOMĠK ĠLĠŞKĠLER MD. UZMAN YARDIMCISI Eylül 2008 Ġtalya Lojistik Merkezler Ġnceleme Gezisi Gidilen Yerler ve Görüşülen Kişiler GĠDĠLEN LOJĠSTĠK MERKEZĠ GÖRÜŞÜLEN KĠŞĠ UNVANI Interporto di Novara 3 Eylül 2008 Saat: 11:00-13:00 Interporto di Parma 4 Eylül 2008 Saat: 10:00-11:30 Interporto di Bologna 4 Eylül 2008 Saat: 14:30-16:00 Interporto di Verona 5 Eylül 2008 Saat: 10:00-11:30 Diego Sozzani Alvaro Spizzica Massimo Pieri Sergio Bisagni Johann Marzani Müh. Salvatore Senese Nicola Paradiso Alessandro Ricci Flavio Zuliani Raffaele Frigo Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili CEO Interporto Elleçleme Bölümü CEO su Yönetim Kurulu Başkanı CEO Marketing&Ticari Geliştirme Sorumlusu Yönetim Kurulu Başkanı Milano Ticaret Odası Üye ve Yetkilileri Yönetim Kurulu Başkanı Müdür 10

11 Parma Lojistik Merkezi (Interporto Di Parma) ADRES: Piazza Europa, Bianconese di Fontevivo, IT Parma ĠTALYA TEL: FAX: TEKNĠK VERĠLER Toplam alan m² Kapalı alan m² Açık depo alanı m² Genel servis alanı toplamı m² Yeşil Alanlar m² Konteyner Terminali m² Intermodal Terminali m² Demiryolunda Taşınan Yük Miktarı (2007) 1,7 milyon ton Toplam Yük Miktarı (2007) 5,3 milyon ton Alandaki Transfer & Lojistik Firma sayısı 86 Yük Vagonlarının Toplam Uzunluğu HĠZMETLER Özel Ofisler Özel Hizmetler 15 km Çalışan sayısı Park Alanı m² Mevcut Banka, Otel, Bar, Restoran, Wireless kapsama alanları 11

12 1974 yılında kurulan Parma Lojistik Merkezin temel amacı demiryolu ve karayolu taşımacılığını entegre hale getirerek lojistik sektöründe uzmanlaşmış şirketleri bir araya toplamaktır. Ana işletici firma Ce. P.I.M. S.p.A. Şirketin Ġnterporto Di Parma dır. Şirketin %35 i Praoil Ġtalyan Petrol Boru Hattı (Eco Fuel Spa) isimli bir enerji firması, % 29 u yerel otorite, % 24 ü kredi kuruluşlarına aittir. Sermayesi Avrodur. Merkezde 86 firma depo sahalarını satın alarak faaliyet göstermektedir. Ġsteyen firmalar depo sahaları da kiralayabilmektedirler. Saha satın alan firma 2 yıl içerisinde yatırıma geçmek zorundadır. Emsal 0,45 tir. Depo yükseklikleri 9 11 m. arası değişmektedir. Her ürün için ayrı ayrı depo alanları mevcuttur. Operasyonlar farklı bir işletici tarafından gerçekleştirilmektedir. Operasyonların niteliğine göre farklı farklı işleticiler mevcuttur yılında 5,3 milyon ton elleçleme yapılmıştır. Bunun 1,7 milyon tonu demiryolu üzerinden gerçekleşmiştir. Parma Lojistik Merkezi Görüntüleri 12

13 Parma Lojistik Merkezi Ortakları ve Hisse Yüzdeleri Ortak Hisse Yüzdesi 1 Praoil Ġtalyan Petrol Boru Hattı 34,93 2 Parma Belediyesi 14,09 3 Bank Mount S.P.A. 7,86 4 Parma Vilayeti 7,60 5 Diğer ortaklar 7,35 6 Parma ve Piacenza Yatırım Firması 6,84 7 Popular Bank of Verona and Novara 3,74 8 EM.RO. Popular Spa 3,31 9 La Spezia Belediyesi 2,20 10 Parma Ticaret Odası 2,02 11 Bank Monte Paschi Siena Spa 2,00 12 Fontevivo Belediyesi 1,62 13 Assitalia Gayrimenkul Ortaklığı 1,37 14 F.S. Spa cargo 1,36 15 Reggio Emilia Belediyesi 1,32 16 Diğer Vilayetler 1,13 17 Diğer 0,93 18 Diğer Ticaret Odaları 0,33 Parma Lojistik Merkezi 13

14 Bolonya Lojistik Merkezi (Interporto Di Bologna) ADRES: Via Altabella Bologna, IT, ĠTALYA TEL: FAX: Bolonya Lojistik Merkezi Ortakları ve Hisse Yüzdeleri KURUM HĠSSE YÜZDESĠ BOLONYA BELEDĠYESĠ 35,10% PROVINCIA DI BOLOGNA 17,56% BOLONYA TĠCARET ODASI 5,90% TRENITALIA S.p.A 1,49% ECOFUEL S.p.A 2,26% Fi.Bo. S.p.A 2,48% A.B.S.E.A. 1,49% L'OPEROSA S.c.a.r.l. 1,10% BOLONYA TASARRUF FONU SPA 4,10% EM.RO POPOLARE S.p.A 2,68% DEXIA CREDIOP S.p.A 1,13% BANCA NAZIONALE DEL LAVORO PARTECIPAZIONI S.p.A 2,08% INTESA SANPAOLO S.p.A 2,31% UNICREDIT S.p.A 8,12% BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA 1,43% LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA 1,69% GRUPPO SOCIETA' ARTIGIANATO s.r.l 1,43% UNINDUSTRIA BOLOGNA 5,13% INTERPORTO BOLOGNA SpA 2,53% 14

15 TEKNĠK VERĠLER Toplam Alan Genişleme Alanı Konteyner Terminali Intermodal Terminali Kamusal Antrepolar Demiryoluyla Kesişen Antrepolar Alandaki Taşıma & Lojistik Firma Sayısı m² m² m² m² m² m² kapalı alan m² m² kapalı alan 81 uluslararası sevkiyat firması, Ġntermodal taşıma operatörü, Temizlik firmaları, Çekiciler, Ulusal taşıyıcı firmalar, Taşıma ve dağıtım firmaları, Hava yükü taşıma firmaları HĠZMETLER Ulusal ve Enternasyonal Demiryolu Bağlantıları Taşıma ve Lojistik Hizmetler Gümrük Hizmetleri Kamu Hizmetleri Özel Hizmetler Bilgi -Ġşlem Teknolojileri Alanda Çalışan Tahmini Kişi Sayısı Araç Park Alanı (Toplam Alan m²) Sicilya, Sardenya, Apulya ve Cenevre limanları, La Spezia, Legorn, Giaia Tauro, Taranto Luebeck, Helsinki, Hoeje-Taastrup, Helsingborg, Kopenhag, Metz-Sablon ve Güney Ġtalya yla direkt demiryolu bağlantısı Antrepolar, Temiz & temiz olmayan mallar için depo alanları, Vagonlardan antrepolara direkt aktarılan malların idaresi, Tam lojistik hizmet, Depolama yerleri, Ġntermodal yükleme birimi nakliyesi, Konteyner denetleme birimleri, Hasar tahmini ve tamiratı, Mal dağıtım idaresi, Demiryolu hizmetleri Mevcut Postahane, telefon kulübeleri, şehir merkezine ve şehir merkezinden alana otobüs ulaşımı Banka, Bolonya Ticaret Odası Ofisi, Bar, Restoran, Araba ve Kamyon yıkama istasyonları Projedekileri de kapsayan tüm yapılar telematik, optik sistem kablolarıyla donatılmıştır. Bu ağ bağlantısı, lojistik merkezde yer alan firmaların kolayca veri aktarımı yapmasını, e-posta hizmetlerinden yararlanmasını, yerel otoriteler tarafından sağlanan veri tabanı ve bilgi sistemine erişmesini sağlar, (Iperbole-Bolonya ve Emilia-Romanya bölgesi için internet hizmeti), Alanı terk eden kamyonları Interpass sistemiyle kontrol etmek, Güvenlik ve alarm sistemini merkezileştirmek m² ışıklandırılmış, güvenlikli ve etrafı çitle çevrilmiş, ücretli, kamyon park alanı 382,538 m² Ağır vasıta ve otomobiller için ücretsiz park alanı 15

16 Bolonya Lojistik Merkezi 1971 yılında taşımacılığın karayolundan ziyade demiryoluna kaydırılması, lojistik firmalarına avantajlar sağlayarak daha rekabetçi hale gelmeleri, çoklu taşımacılık modlarının kullanımının sağlanması amacıyla kurulmuştur. Ġşletici şirket Ġnterporto Bologna SpA dır. Kurucu ortakları içerisinde ağırlıklı olarak belediye, vilayet ve ticaret odası yer almaktadır. Sermayesi Avro dur. Lojistik merkez içerisinde faaliyet gösteren firmaların toplam ciroları 2004 yılında 300 Milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl için, işletmeci firma olan Interporto Bologna SpA nın cirosu 12 Milyon Euro olmuştur. Bolonya lojistik Merkezi Merkez 5 ana tren yolu ve 4 ana karayolu üzerinde bulunmaktadır ve Bologna şehrinin merkezinden 12 km uzaktadır. A13 Bologna-Padua kara yoluna direkt bağlantısı bulunmaktadır m2 lik alanın m2 si tamamen demir yolu taşımacılığına ayrılmış durumdadır. Lojistik merkezde verilen hizmetler, şu şekilde sıralanabilir: intermodal hizmetler, genel depolar, gümrüklü depolar, doldurma istasyonları, yükleme/boşaltma için park alanı, gümrük alanı, postane, otobüs hizmeti, restoran, banka, araç yıkama hizmetleri. Bolonya lojistik merkezinin kapladığı alan, farklı hizmet çeşitleri arasında aşağıda verilen şekilde paylaştırılmıştır. Bolonya Lojistik Merkezi Alan Dağılımını Binalar Yükleme Alanları Gümrük alanı m m 2 Intermodal terminali m 2 Konteynır terminali m 2 Lojistik aktiviteler için depo alanı m m 2 Demir yolu bağlantılı depolar m m 2 Genel depolar m m 2 Ġş ve hizmet merkezi m m 2 Restoran m 2 Karayolu bağlantılı depo alanı m m 2 Dolum istasyonu ve araç yıkama m 2 Merkezde haftada ortalama olarak 139 tren giriş çıkışı olmaktadır. Kamyon giriş çıkışları ise günde 4500 civarındadır yılı içinde karayolu ile taşınan yük 2,6 milyon ton, demiryolu ile taşınan yük ise 2,2 milyon ton kadardır. Demiryolu taşımacılığı önümüzdeki yıllardan itibaren daha da artacaktır. Tüm merkezdeki yükler sistemden görülebilmektedir. Senede TEU konteynır elleçlenmektedir. 16 peronlu demiryolu terminali bulunmaktadır. Lojistik merkezdeki yük akışlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki Tablo da verilmiştir. 16

17 Bologna Lojistik Merkezine ait Bilgiler (2007 yılı için) Toplam yük trafiği ton Toplam kara yolu trafiği ton Toplam demir yolu trafiği ton Tren sayısı Intermodal Terminali m 2-10 ray Konteynır Terminali m 2 5 ray Kuru Yük Terminal, m 2 Yüklenen ve boşaltılan konteynır / römork sayısı

18 Bologna Lojistik Merkezi Görüntüleri 18

19 Quadrante Europa (Verona) Lojistik Merkezi (Interporto Quadrante Europa) ADRES: Via Sommacampagna, Verona, IT, ĠTALYA TEL: FAX: Verona Lojistik Merekzi Ġtalyan Lojistik Merkezleri Ağı na (ASSOINTERPORTI) ve Avrupa Lojistik Merkezler Birliği ne (Europlatforms) üyedir. Ġtalya nın kuzeyinde ana karayollarının ve demiryollarının bağlantı noktasında kurulmuştur. Brennero geçidinden kuzey Avrupa ya ve Ġspanya ve Fransa dan doğu Avrupa ya yapılacak uluslararası yük taşımacılığı için ideal bir yerdedir. Verona Lojistik Merkezi 1941 yılında belediye, vilayet ve ticaret odası ortaklığında kurulmuştur. Kar amaçlı bir şirketten ziyade zarar etmeden hizmet veren bir firmadır Ġnterporto Quadrante Europa. Yıllık yük elleçleme kapasitesi 28 milyon tondur. Bunun 20 milyon tonu karayolu, 8 milyon tonu demiryolu üzerindendir kişinin çalıştığı lojistik merkezde 120 adet firma bulunmaktadır. 4 tane alanları bulunmaktadır. Tüm sahalarda firma ve çalışan bulunmaktadır. Lojistik dışında inkübatör, Ar-Ge faaliyetleri ve üniversite işbirliği çalışmaları mevcuttur. Depolama sahalarının bir kısmı kiralanmakta bir kısmı satılmaktadır. Diğer sahalara nazaran %25 indirimli arsa tahsisleri söz konusu olmaktadır. Doluluk oranı % 100 dür. Mal varlığı toplamı 2 milyar Avro dur. Tüm merkez fiberoptik kablolarla çevrilmiş durumdadır. Enformasyon ve teknoloji en iyi şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. Tır parkı, araç parkı, sebze-meyve hali mevcuttur. 19

20 TEKNĠK VERĠLER Toplam Alan m² Ofis Alanları (toplam alan) m² Servis Hizmetleri Alanı m² Demiryolu Ġle Bütünleşik Aktarma m² Alanı Gümrük m² Antrepo m² Soğuk Hava Depoları (toplam kapalı alan) m² Intermodal Demiryolu ve Karayolu yükü ton Tahmini Demiryolu Yükü ton Lojistik Merkezde karayolu yükü ton Alanda Taşıma & Lojistik Firma Sayısı Lojistik merkez tarafından yapılan toplam yatırımlar HĠZMETLER Taşıma ve Lojistik Hizmetler Gümrük Hizmetleri Kamusal Hizmetler Özel Hizmetler Bilgi Ġşlem Teknolojileri Diğer Bilgiler Alanda Çalışan Tahmini Kişi Sayısı Araç Park Alanı (toplam alan) 110 uluslararası sevkiyat firması, lojistik teknisyenleri olan yurtiçi taşımalarını sağlayan firmalar 20 yılda Euro Ġdare, lojistik servisler, antrepolar, soğuk hava depoları, yük vagonlarından antrepolara direkt aktarılan malların idaresi, demiryolu hizmetleri Gümrük bölge ofisleri mevcuttur Postahane, telefon kulübeleri, şehir merkezine gidiş-dönüş otobüs hizmeti; kongre merkezi Bar, Restoran, Banka, Sigorta Firmaları, m² otomobil ve kamyon yıkama servis istasyonu, lojistik hizmetler ISDN telematik ağ (veri hizmeti, ses ve görüntü hizmeti ve uluslar arası veri tabanına erişim hizmetleri) m² araç parkı (Seat, Skoda, Audi, Volkswagen markalarının Ġtalyan distribütörü) m² alana yayılmış lojistik merkezün güneyinde bulunan Zirai ve Yemek Merkezi ; bu yapı toplama, dağıtım, uluslar arası zirai ürün pazarını sağlayan Ġtalya nın en büyük lojistik platformudur m² kamyon park alanı, m² demiryolu park alanı 20

21 Lojistik Merkez Ġtalya intermodal trafiğinin % 30 undan fazlasını, uluslararası intermodal trafiğinin de % 50 den fazlasını karşılamaktadır. Merkezde verilen hizmetler temel olarak, depolama, gümrükleme faaliyetleri, doldurma/boşaltma, konsolide etme, boş konteynır yönetimi, taşıma ve dağıtım organizasyonudur. Kombine taşıma terminali 160 bin m2 lik bir alanı kapsamakta ve 17 demiryolu hattı içermektedir. Ayrıca 58 bin m² si kapalı olmak üzere 385 bin m² lik depolama alanı bulunmaktadır. Ofis alanlarının toplamı 30 bin m² dir. Verona Lojistik Merekzinde 100 den fazla şirket yer almakta ve toplamdadır. Merkezdeki toplam çalışan sayısı civarındadır m 2 ayrılan Autogerma Spa şirketi (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda otomobillerinin Ġtalya ana dağıtıcısı), lojistik merkez içinde gösteri merkezi olan bir ofis binası, eğitim binası ve yaklaşık olarak 60,000 m 2 lojistik depo kurmuştur. Gelecekte Verona Lojistik Merkezinin, Milan-Cremona-Mantua-Legnago-Rovigo-Po di Levante e bağlanacak şekilde deniz ve nehir kanalarıyla birleştirilmesi planlanmaktadır. Lojistik Merkezin doğu tarafında Tarım Merkezi oluşturulmaktadır. Ġnşaat halinde olan m 2 lik bu alan; Ġtalya nın en büyük tarım ürünleri toplama, dağıtım ve toptan Pazar platformu olacaktır. 21

22 Quadrante Europa Lojistik Merkezü, Verona, ĠTALYA 22

23 Novara Lojistik Merkezi (Milano) (C.I.M. Interporto di Novara) ADRES: Via Carlo Panseri, Novara, Milano, IT, ĠTALYA TEL: FAX: TEKNĠK VERĠLER Toplam Alan m² Ofis Alanları m² Servis Hizmetleri Alanı m² Demiryolu Ġle Bütünleşik Aktarma Alanı m² Antrepo m² Intermodal Terminali m² Lojistik merkez tarafından yapılan toplam yatırımlar milyon Euro HĠZMETLER Taşıma ve Lojistik Hizmetler Kamusal Hizmetler Özel Hizmetler Bilgi Ġşlem Teknolojileri Diğer Bilgiler Ġdare, lojistik servisler, antrepolar, demiryolu hizmetleri, otomatik sistem, Tır ve vagonlar için teknik destek, Koruma ve gözetim sistemi, tır ve araç parkı Postahane, telefon kulübeleri, şehir merkezine gidişdönüş otobüs hizmeti; kongre merkezi Kaliteli, modern ve geniş ofis alanları, teknik desteğin yanında teknik olanaklar, tuvalet, duş, konforlu restoranlar, ISDN telematik ağ (veri hizmeti, ses ve görüntü hizmeti ve uluslar arası veri tabanına erişim hizmetleri) Yangın söndürme ekipmanları ve hava kirliliği önleme aletleri 23

24 Novara Lojistik Merkezi Ortakları ve Hisse Yüzdeleri 1987 yılında belediye ve Finpiemonte şirketi öncülüğünde kurulmuştur. Ġşletici firma C.ImM. Ġnterporto Di Novara dır. Ortaklık yapısı demiryolu şirketi, finans kuruluşları ve lojistik firmalarından oluşmaktadır. Devlet teşviği kullanılmıştır. 10 adet demiryolu peronu bulunmaktadır. Hat uzunlukları m.dir. Bir peronda vagon durabilmektedir. Her bir peronun hitap ettiği ülkeler farklıdır. Haftada yaklaşık 200 tren gelmektedir. 2 büyük, 1 küçük ambar mevcuttur. Bu depolar bölüm bölüm kiraya verilmektedir. Yenileri de yapılmak üzeredir. Daha çok demiryolu ile gelen konteyner aktarma terminali olarak işlevlendirilmiştir. Operasyonları gerçekleştiren firma ise Euro Gate dir. 24

25 Novara Lojistik Merkezü, Milano ĠTALYA 25

26 Bolonya, Parma ve Verona Lojistik Merkezleri Karşılaştırması Ġnceleme gezisinde yer alan üç büyük lojistik merkez (Bolonya, Parma ve Verona) raporda bahsedilen sayısal değerlerden bir kısmı aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. INOMODE projesi kapsamında lojistik merkezleri değerlendirmek için bir yöntem belirlenmiştir. Bu değerlendirme yöntemi kullanılarak yapılan karşılaştırma sonucu da diğer tabloda sunulmuştur. Lojistik Merkezlerin Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırması Göstergeler Bologna Parma Verona Toplam Yüzey Alanı (1000m 2 ) Kapalı Alan (1000m 2 ) Depolar (1000m 2 ) Ofisler (1000m 2 ) Konteyner terminali Ġntermodal terminal Demiryoluyla kesişen depolar (1000m 2 ) Soğuk Depo (1000m 2 ) Toplam yol trafiği (milyon ton) Karayolu ile (milyon ton) 2, Demiryolu ile (milyon ton) 2,2 1 5 Merkezde bulunan taşıma/lojistik şirketi sayısı Merkezde çalışan kişi sayısı Lojistik Merkezlerin Performans Göstergelerinin Karşılaştırması Performans Göstergeleri (5 üzerinden) Bologna Parma Verona Genel puan (en çok 4.46) Jeostratejik (60%) (en çok 4.83) Arazinin uygunluğu (25%) (en çok. 4.50) Planlama güvenliği (15%) (en çok 5.00)

27 III. BÖLÜM 3.1. Türkiye de Kurulan ve Kurulması Planlanan Lojistik Merkezler TCDD nin Lojistik Merkez Projeleri TCDD yük taşımacılığında, vizyon ve yönetim anlayışındaki dönüşümü ile birlikte 2007 yılından bu yana lojistik merkez kurma projelerini gündeme getirmiş bulunmaktadır. TCDD'nin intermodal kombine taşımacılıkta önemli işleve sahip lojistik merkez kurma çalışmalarına yönelmiş durumdadır. Lojistik sektörünün 40 milyar dolarlık bir potansiyel bulunmaktadır. TCDD demiryollarında yüzde 4`lere düşen taşımadaki payını artırmak için yeni projeleri bir bir devreye almaktadır. Lojistik merkezlerle taşımacılıktaki payın yüzde 20`ye çıkarılması hedeflenmektedir. TCDD ayrıca, lojistik merkezlerle halen büyük sıkıntı yaşanan pek çok konuda atılım sağlamayı hedeflemektedir. Kent merkezi içinde kalan yük garlarının kent merkezinden uzaklaştırılarak, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi diğer taşımacılık türleriyle entegre tesislere kavuşmak başlıca amaç. Lojistik merkezleri organize sanayi bölgeleri gibi yük potansiyeli yüksek yerlere yakın olacak şekilde projelendiren TCDD, bu merkezlerin en son teknolojilerle donatılmasına da önem vermektedir. Devlet Demiryolları lojistik merkezlerini tam anlamıyla Avrupa Birliği normlarına göre tanımlamakta ve tasarlamak istemektedir. TCDD, lojistik merkezleri, Yük ve taşımacılık şirketleri ile ilgili resmi kurumların içinde yer aldığı, her türlü taşıma türünde etkin bağlantıları olan, depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tam, yükleri bölme, birleştirme, paketleme vb. faaliyetlerini gerçekleştirme imkanları olan ve taşıma modları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alan ve donanımlarına sahip bölge olarak tanımlamaktadır yılında 18 milyon ton yük taşıyan TCDD nin, yük taşımacılığının yüzde 84 ünü yurt içine yaptığı belirtilirken, bu oranların yatırımlar ile daha da artırılması öngörülmektedir. Uluslararası taşımalarda ihraç taşımaların oranının yüzde 7 seviyelerinde olması ihracat ve ithalat taşımalarında demiryolunun tercih edilmediğini net bir biçimde ortaya koymaktadır. Yapılan yatırımların önümüzdeki yıllarda taşımacılıkta demiryolunun tercih edilirliğini yükselteceği belirtilmektedir. 27

28 Demiryolu taşımacılığında özel sektör payının oranının hızla büyüdüğünü aktaran TCDD yetkilileri, demiryollarında kendilerine ait vagonlarla yük taşıyan şirket sayısının her geçen yıl arttığını, özel vagon işletmelerinin de hızlı bir gelişme sürecine girdiğini ifade etmektedirler. Özel sektöre ait vagon sayısının yüzde 60 arttığını aktaran yetkililer, özel vagon işletmelerinin taşıdığı yük miktarında da önemli artışların olduğunu belirtmektedirler. Kent merkezi içinde kalmış olan yük garlarının; Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, etkin karayolu ulaşımı olan ve müşteriler tarafından tercih edilebilir bir alanda, yük ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte, teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun, modern bir şekilde kurulması için ilk etapta 2006 yılı kurum hedeflerine paralel olarak özellikle organize sanayi bölgesine yakın ve yük potansiyeli yüksek olan Halkalı (Ġstanbul), Kösemerkez (Ġzmit), Gelemen (Samsun), Hasanbey (Eskişehir), Boğazköprü (Kayseri) ve Gökmerkez'de (Balıkesir) Lojistik Merkezü kurulması planlanmıştır. Lojistik merkezlerinin kurulması işi TCDD 2007 yatırım programına alınmıştır. TCDD, lojistik merkezi kurma çalışmalarında; kurulacak alanın da TCDD'ye ait uygun büyüklükte alan bulunmaması durumdan hazırlanan projeye uygun olarak gereken arazi kamulaştırılmaktadır. TCDD ile özel sektörle işbirliğinde işletilecek Lojistik merkezlerine özel sektöre ait fabrikalar, sanayi merkezleri, OSB vb. iltisak hatları ile bağlantı sağlayabilecekleri gibi, özel sektörde lojistik merkezi sınırları içerisinde arazi temin etmek suretiyle lojistik hizmeti (Yükleme-boşaltma, stoklama, paketleme, elleçleme vb.) verebileceklerdir. TCDD yönetimsel açıdan etkinliğin sağlanması için lojistik merkezlerin kamu veya özel sektöre ait tek birim' tarafından işletilmesi gerektiğini savunmakla birlikte özel teşebbüsü lojistik merkezlerin olmazsa olmaz unsuru olarak kabul etmektedir. Lojistik merkezlerde özel teşebbüs faaliyetlerin önemine dikkat çekilirken, bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelere kendi planları doğrultusunda belirlenen alanlarda tesis kurma olanağı tanınacağı ve teşvik edileceği kaydedilmektedir. 28

29 TCDD nin kurmayı planladığı lojistik merkezlerde aşağıdaki fonksiyonların yer alması öngörülmektedir: Konteynır yükleme boşaltma ve stok alanları Gümrüklü sahalar; acenteler, gümrük müşavirlikleri,her türlü gümrük hizmetleri Tehlikeli ve özel eşya yükleme, boşaltma, stok alanlar Dökme yük boşaltma alanları Sosyal ve idari tesisler; müşteri ofisleri, personel ofis ve sosyal tesisleri, otopark, tır parkı, yönetim merkezleri Genel hizmet tesisleri; bankalar, restoranlar, oteller, büfeler bakım onarım ve yıkama tesisleri, akaryakıt istasyonları, depo ve antrepolar, iletişim ve gönderi merkezleri Tren teşkil kabul ve sevk yollar TCDD nin gündeminde olan lojistik merkezler şunlardır: Ġstanbul (Halkalı/Ispartakule) Ġzmit (Kösemerkez) Samsun (Gelemen) Eskişehir (Hasanbey), Kayseri (Boğazköprü) Balıkesir (Gökmerkez) Erzurum (Palandöken) Uşak, Konya, Denizli (Kaklık) Mersin (Yenice) TCCD nin 2007 yatırım programına aldığı altı lojistik merkezden ilki olan Samsun-Gelemen Lojistik Merkezü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Temmuz'da açılmış durumdadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 333 bin m 2 'lik alana kurulan lojistik merkez, yükün elleçlenmesinde gerekli olan tüm hizmetlerin yanı sıra destek ve yardımcı hizmetlerin de verilebileceği şekilde inşa edilmektedir. 29

30 Tesis henüz tam anlamıyla tamamlanmış değildir.. Lojistik merkez, demiryolu, denizyolu ve karayolu sistemlerine sahip, önemli bir kavşak noktası olan Samsun'da sadece ulusal değil, uluslararası intermodal taşımalarda da önemli işlev üstlenecektir. TCDD, Gelemen'den sonra Ġstanbul-Halkalı, Ġzmit-Kösemerkez, Eskişehir-Hasanbey, Kayseri- Boğazköprü ve Balıkesir-Gökmerkezde yük lojistik merkezi kurma çalışmalarını sürdürüyor.bir sonraki etapta ise Adana, Erzurum, Konya, Uşak ve Denizli yer almaktadır. TCDD toplamda 11 adet lojistik merkez kurmayı hedeflemektedir. Ġstanbul Halkalı Lojistik Merkezi: Halkalı'nın Türkiye'nin dış ticaretindeki önemi su götürmez. Uluslararası karayolu ve demiryolu taşımalarının yarısından fazlası TCDD Halkalı tesislerinden ve gümrüğünden geçiyor. Bu nedenle Halkalı'da yaşanan sıkıntılarla da bitmek bilmiyor. TCDD'de lojistik merkez planları arasına Halkalı'yı en üst sıraya koymuş durumda. Halkalı Lojistik Merkezünün tamamlanmasıyla, bölgede yaşanan trafik ve gümrük karmaşasına son vermek, kapasiteyi uzun yıllar yetecek kadar artırmak, taşıma kalitesini yükseltip Halkalı'ya modern ve çağdaş bir görünüm kazandırmak amaçlanıyor. Ġzmit Kösemerkez Lojistik Merkezi: TCDD, blok tren seferlerinin merkezi Ġzmit Kösemerkez'e de bir lojistik merkez inşa edecek. TCDD bu amaçla Kösemerkez'de istimlak edilmesi gereken alanları, Ankara - Ġstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında Bakanlar Kurulu'nda alınan Acele El Koyma Kararı kapsamına dahil ettirdi. Kamulaştırma çalışmaları sürdürülüyor. Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi: Hızlı tren projelerinin kilit noktası Eskişehir'de hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet veren garın şehir merkezinde kalması TCDD'yi bir lojistik merkez planına sevk etti. TCDD ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yük garının, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne yakınlığı nedeniyle Hasanbey'e taşınması kararlaştırıldı. Eskişehir Hasanbey Lojistik merkezi ile ilgili tüm ihtiyaçlar belirlendi. Projelendirme çalışmaları da tamamlandı. Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi: TCDD, Kayseri garının Kayseri-Boğazköprü demiryolu hattında Boğazköprü istasyonu civarında uygun bir yere taşınması ve Boğazköprü'de Lojistik merkezi oluşturulması çalışmalarını yürütüyor. Boğazköprü'de garın kuzey doğu istikameti ne doğru yükleme-boşaltma yolları için ihtiyaç duyulan yaklaşık 100 bin m2'lik alanın kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Kamulaştırma için gerekli kaynak geçen ay temin edildi. Projelendirme çalışmaları tamamlanan merkez için mimari, statik ve tesisat ihalesi yapılacak ve uygulama projeleri hazırlanacak. 30

31 Balıkesir Gökmerkez Lojistik Merkezi: Balıkesir Gar'ın şehir merkezinde kalması, genişleme alanının bulunmaması, yük hizmetlerine cevap verilememesi ve şehir içindeki yük taşımacılığının sıkıntı yaratması nedeniyle burada verilen yük hizmetlerinin Gökmerkez mevkiinde oluşturulacak lojistik merkezinden verilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında ortak çalışma başlatıldı. Protokol kapsamında lojistik merkez kurulacak alanın kamulaştırma işlemleri Balıkesir Belediyesi tarafından karşılanacak. Lojistik merkezine ait tevzi planı ile binalara ait projeler de belediye tarafından hazırlanıyor. Ayrıca, 2007 yılında Yenice (Uşak) ve Palandöken'de (Erzurum) de lojistik merkezü kurulması için fizibilite etüdü çalışmalarına başlanmıştır. Bu planlama yapılırken söz konusu yük merkezlerinin mevcut yük durumları ile yük potansiyelleri incelenmiş, 10 yıllık yük tahminleri yapılmıştır. Kurulması planlanan yük merkezlerine ait tesis ve saha ihtiyaçları belirlemiş fizibilite etüdü yapılmıştır. Fizibilite etüdü iki yıllık yatırım dönemi ve 25 yıllık işletme dönemi üzerinden yapılabilir bulunmuş olup, ekonomik analizde de ekonomimize yaratacağı katma değer ve yapılabilirlik açısından oldukça pozitif kriterlere sahip oldukları tespit edilmiştir. TCDD nin Lojistik Merkez Faaliyetlerini Kısaca özetlemek gerekir ise; TCDD 11 adet lojistik merkez kuracaktır. Lojistik merkez tercihleri yapılırken yörenin taşımacılık potansiyeli dikkate alınmakta, karademir-hava-deniz yolu ulaşım olanakları etüd edilmekte, OSB ve sanayi alanlarına yakınlığı incelenmektedir. Lojistik merkezlerde ilk etap demiryolu yatırımı yapılmakta ve demiryolu taşımacılığına yönelik depolar oluşturulmaktadır. Lojistik merkezlerin arazileri TCDD tarafından kamulaştırılmakta veya TCDD arazisine yapılmaktadır. Lojistik merkezler TCDD yatırım programına dahil edilmekte ve harcamalar ödeneklerle yapılmaktadır. Özel sektör bu lojistik merkezler üzerinde yatırım yapmak istediğinde ihale ile kiralama işlemleri yapılmaktadır. Lojistik merkezlere ilişkin özel bir mevzuat bulunmamaktadır tarihinde yasalaşan 5762 sayılı kanun ile lojistik merkez projeleri YĠD modeliyle yapılabilecektir. Bunun için araziye TCDD nin sahip olması gerekmektedir. Hazır ve uygun arazi var ise özel sektör eliyle lojistik merkez yapılması daha kolaydır, bu durumda TCDD ye başvurulması gerekmektedir. 31

32 Demiryolu bağlantıları için temel kriter demiryolu hattı değil, istasyon makası temel kriterdir. Diğer bir değişle demiryoluna bağlantı ancak ve ancak istasyon makasından yapılabilmektedir Özel Sektöre Ait Lojistik Merkez Projeleri TCDD nin yan ısıra Ġstanbul Büyükşehir Belediyesi de iki adet lojistik merkez kurmayı hedeflemektedir. Bu merkezlerin Hadımmerkez ve Tuzla'da kurulması planlanmaktadır. Ankara da RODER öncülüğünde bir lojistik merkez kurulmuş bulunmaktadır. Yıllık yük kapasitesinin 3 milyon tonu aşan Manisa OSB de bölge firmalarının dış pazarlarda rekabet şansını zora sokan yük transfer giderlerini azaltmak ve Manisa-Ġzmir karayolunda seyreden yüzlerce TIR'ın yarattığı trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla Manisa Ticaret ve Sanayi Odası OSB'si ile Barsan Global Lojistik AŞ ortaklığında 2005 yılına Mosbar Lojistik Hizmetleri A.Ş. kurulmuştur. Mosbar Türkiye nin ilk özel sektör lojistik merkezi olacaktır. Manisa OSB'de m2 lik bir alanda yapılan Mosbar Lojistik Merkezi 7770 metrelik demiryolu ile Muradiye Ġstasyonu'na bağlanmış ve TCDD şebekesine katılmıştır. Amaç Mosbar ı Ġzmir - Alsancak Limanı'nın bir iskelesi durumuna getirilmek istenmektedir. Bu lojistik merkez, Ġzmir Manisa Devlet Demir Yolları hattından ayrılarak bölgeye ulaşan 7700 metrelik iltisak hattı ile yine bölge içerisinde oluşturulacak yükleme boşaltma alanları, gümrük binası, TSE, gümrüklü, gümrüksüz alanlar, kapalı ve açık depolar, konteynır park alanlarından oluşacaktır. Toplam yatırım tutarı 20 milyon Dolardır. Bunun dışında Kemalpaşa OSB içerisinde de bir lojistik merkez kurma çalışmaları devam etmektedir. 32

19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1

19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1 19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1 Lojistik Köyler: Lojistik, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zincirinin içindeki tüm malzemelerin;

Detaylı

Lojistik köylerin yapısı ve verilen hizmetler hakkında neler söylersiniz?

Lojistik köylerin yapısı ve verilen hizmetler hakkında neler söylersiniz? Kamyonum Dergisi Kasım 2008 TAŞIMACILIĞA YENİ SOLUK GETİRECEK DEV PROJE LOJİSTİK KÖYLER TCDD, Lojistik köy projeleriyle modern ve çağdaş taşımacılığa yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Avrupa'da pek

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ. İbrahim EKİNCİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ. İbrahim EKİNCİ İki yılda 7 lojistik köy faaliyete başladı 6'sında ise açılış yakın Karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu erişimi ile kombine taşımacılık imkanlarının olduğu depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte

Detaylı

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ Bu Proje Avrupa Birliği vetürkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and Republic of Turkey Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

UGD Kilometre taşları

UGD Kilometre taşları UGD Kilometre taşları 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda Acentelik anlaşmaları yapıldı. 1995 İtalya ve Avusturya

Detaylı

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE 0 www.samsunlogisticscentre.com GENEL SUNUM Mayıs 200 Ulusal Lojistik Kongresi yapıldı LOJİSTİK MERKEZİ Aralık 200 Lojistik Master Planı tamamlandı Mart 202 Samsun İhtisas Lojistik

Detaylı

Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf

Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Buğra TUĞRUL 1990/Erzurum Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Nurullah GÜLEÇ 1990/Safranbolu Ġstanbul Üniversitesi

Detaylı

GREENEKS New Horizons in Transportation

GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS Kilometre taşları - İlk On Yıl 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu.. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA LOJİSTİK MERKEZLER

TÜRKİYE ve DÜNYA DA LOJİSTİK MERKEZLER TÜRKİYE ve DÜNYA DA LOJİSTİK MERKEZLER Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı, Lojistik Derneği(LODER Başkan Yardımcısı Uluslararası Lojistik

Detaylı

Schenker Arkas; tüm Avrupa ülkeleri ile İstanbul, İzmir ve Bursa arasında karşılıklı Grupaj ve Komple TIR ile Kara Nakliye hizmeti vermektedir.

Schenker Arkas; tüm Avrupa ülkeleri ile İstanbul, İzmir ve Bursa arasında karşılıklı Grupaj ve Komple TIR ile Kara Nakliye hizmeti vermektedir. Schenker, 8 milyar euro cirosu, beş kıtada 1100 ofis ve 39 000 çalışanı ile hava, deniz ve kara taşımacılığının yanı sıra kapsamlı lojistik çözümleri ve global tedarik zinciri yönetimi sunmakta olan dünyanın

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

2.2.1 Yolcu Sayısı Kriteri İstasyon tesislerini kullanan yolcu sayısına göre sınıflandırmaya esas puanlama şu şekilde yapılmıştır.

2.2.1 Yolcu Sayısı Kriteri İstasyon tesislerini kullanan yolcu sayısına göre sınıflandırmaya esas puanlama şu şekilde yapılmıştır. Ek-6.3.2 Hizmet Tesislerinden Yararlanma Tarifesi 1 Genel Bilgi Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği Ek-2.2 de belirtilen ve kendisinin kullanımında olan hizmet tesislerindeki hizmetler,

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro!

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Quattro Hakkında Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Quattro Lojistik; 2012 yılında %100 Türk

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kurulacaktır.

Detaylı

Bir tık uzağınızdayız...

Bir tık uzağınızdayız... Türkiye nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi Bize Ulaşın: 0212 873 87 47 www.4pl.com.tr Bir tık uzağınızdayız... Hakkımızda 2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren

Detaylı

DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET

DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET TÜRKİYE DE DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE İLK OLMAK İSTER MİSİNİZ? DEMİRYOLLARI, KAPILARINI ÖZEL SEKTÖRE AÇIYOR!!! ULAŞTIRMA ALANINDA ÇOK CAZİP YATIRIM İMKANLARINA SAHİP DEMİRYOLLARININ

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı

ULUSAL ŞİRKET SANAYİ BÖLGELER BULGARİSTAN DA YATIRMCILARIN STRATEJİK ORTAĞI

ULUSAL ŞİRKET SANAYİ BÖLGELER BULGARİSTAN DA YATIRMCILARIN STRATEJİK ORTAĞI ULUSAL ŞİRKET SANAYİ BÖLGELER BULGARİSTAN DA YATIRMCILARIN STRATEJİK ORTAĞI GENEL BAKIŞ Ulusal Şirket Sanayi Bölgeler Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı tek hissedarı olan devlet şirketi, alt konularda uzman:

Detaylı

OK Trans Uluslararası Ulaşım ve Lojistik

OK Trans Uluslararası Ulaşım ve Lojistik OK Trans Uluslararası Ulaşım ve Lojistik Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı HİZMETLERİMİZ Uluslararası Deniz Yolu Taşımacılığı Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Tren Yolu Taşımacılığı Depolama Hizmetleri

Detaylı

ESKİŞEHİR OSB ve RAYLI SİSTEMLER GÜLGÜN BİLİCİ BÖLGE MÜDÜRÜ VEKİLİ

ESKİŞEHİR OSB ve RAYLI SİSTEMLER GÜLGÜN BİLİCİ BÖLGE MÜDÜRÜ VEKİLİ ESKİŞEHİR OSB ve RAYLI SİSTEMLER GÜLGÜN BİLİCİ BÖLGE MÜDÜRÜ VEKİLİ ESKİŞEHİR OSB TÜRKİYE DE İLK OSB 1962 YILINDA KURULDU. 1. OSB : BURSA 1962, 2. OSB : MANİSA 1968, 3. OSB : ESKİŞEHİR 1969 EOSB, ESKİŞEHİR

Detaylı

çözüm odaklı yaklaşım

çözüm odaklı yaklaşım çözüm odaklı yaklaşım 29 30 proje dahilde işlem gümrük hizmetleri serbest bölge danışmanlığı banka ve kambiyo işlemleri dış ticaret mevzuat danışmanlığı teminat ve taahhütlerin kapatılması uluslararası

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kuruldu.

Detaylı

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Konya Havalimanı, 2 yılında hizmete girmiş, 21 de dış hatlar yolcu trafiğine açılmış olup, yıllık uçak kapasitesi 17.52 dir. Havaalanı 196. m² alan üzerine kurulmuştur. Konya Havalimanı 213 yılı

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Haziran, 2017 www.kto.org.tr 1. GİRİŞ 27.05.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir.

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. 1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. Kurumsal 1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları tarafından Malatya ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel ticari emtiayı yük

Detaylı

LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI

LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI TOPLAM KAMU YATIRIM HARCAMALARI İÇİNDEKİ BAKANLIĞIMIZ YATIRIMLARININ PAYI Cari fiyatlarla Bakanlığımız yatırımlarının toplam kamu harcamaları içindeki payı %17 den %46

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

Grubumuza Ait Bazı Rakamlar

Grubumuza Ait Bazı Rakamlar Grup Şirketleri NET Lojistik hizmetler A.Ş ( NETLOG, FMCG ve Zincir Market Dağıtım Kanalında Türkiye nin en büyük Lojistik firmasıdır. Bunun yanında Plasiyer Kamyon yönetimi, katma değerli depolama hizmetleri,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016 TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ 15 Haziran 2016 SUNUM PLANI TCDD nin Yeniden Yapılanması Şebeke Bildirimi Genel Erişim Koşulları TCDD Altyapısı Kapasite Tahsisi Hizmetler Ücretlendirme 2 TCDD

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Şubat 19, 2013-2:34:27 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı'na ilişkin, ''Buradan çıkan vagonlar Anadolu'ya,

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

KENTSEL LOJİSTİK ve LOJİSTİK MERKEZLER

KENTSEL LOJİSTİK ve LOJİSTİK MERKEZLER Lojistik Yatırımları Konferansı KENTSEL LOJİSTİK ve LOJİSTİK MERKEZLER Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Lojistik Derneği Başkan Yardımcısı

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi İşletmeci: SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİİ A.Ş. İli: Hatay İlçesi/Köyü: İskenderun Niteliği: Şamandıra Coğrafi Konumu: 36 35' N - 36 10" E Erişim: Tesisin demiryolu

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

Bulung ile yeşili koru!

Bulung ile yeşili koru! Bulung ile yeşili koru! Bulung ile yeşili koru! Genel Merkez Viyana Şube İstanbul Nakliyat şirketi Tüm nakliye şekilleri 5,000 in üzerinde kontrollü araç Tır ve 45 intermodal konteyner taşımacılığında

Detaylı

ASB AVANTAJLAR Bülten 2010

ASB AVANTAJLAR Bülten 2010 ASB AVANTAJLAR Bülten 2010 SERBEST BÖLGE; TÜRKİYE NİN EN KAPSAMLI YATIRIM TEŞVİK MODELİ %100 kurumlar vergisi muafiyeti (üretici firmalar için) 45 seneye kadar ruhsat ve muafiyet süreleri İhracat ağırlıklı

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Eskişehir- 14 Haziran 2013 1 Kasım 2011 Öncesi Demiryolu Yapılanması Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 1 Kasım 2011 Sonrası Demiryolu Yapılanması

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

Total logistics under one roof. Tanıtım Sunumu

Total logistics under one roof. Tanıtım Sunumu Total logistics under one roof Tanıtım Sunumu 2015 SERTEL; Şirketimiz 1993 yılında kurulmuş olup, yurt içi lojistik taşımacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Sertel Lojistik çeşitli illerde toplam

Detaylı

Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri

Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri Borsa Kodu Halka Arz Yöntemi Halka Arz Şekli CUSAN Sabit Fiyat ile Talep Toplama Sermaye Artırımı

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları

Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları Ajanda Genel Bakış Yeşil Uygulamalar Ekol Genel Bakış Kuruluş : 1990 Çalışan Sayısı : 4,200 Çalışan Sayısı Avrupa : 1,200 Müşteri Sayısı : 3.774 (Aktif) 2011 Cirosu

Detaylı

Taşıma L.Yönetim Depolama Yükleme

Taşıma L.Yönetim Depolama Yükleme Yrd.Doç.Dr. Birsen KOLDEMİR Kpt. Engin KUDU İZMİR / 05-06.10.2015 *Lojistik maliyetler nihai ürünün satış fiyatının %13-35 i dolaylarındadır. Lojistik Maliyetler 15.5 12.1 51.6 Taşıma L.Yönetim Depolama

Detaylı

Lojistik Çözüm Ortağınız

Lojistik Çözüm Ortağınız 2017 Lojistik Çözüm Ortağınız KITA Lojistik, Türkiye merkez olmak üzere 6 ülkede 11 şubeyle faaliyet göstermektedir. 20 yıllık tecrübemize dayanarak sektörünüze özel en uygun çözümleri üretiyoruz. Hava

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Kent İçi Raylı Sistemler TÜRSİD Hakkında Sunum Özeti Meslek

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR

Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi 25.11.2014 Devlet Politikası olarak Hızlı Tren Devlet Hızlı Tren yatırımları yapar: Orta ve uzun mesafede hızlı ve güvenilir taşımacılık yapmak için Hava

Detaylı

Azerbaycan parsiyel nakliye

Azerbaycan parsiyel nakliye Azerbaycan'a lojistik taşı m alarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet

Detaylı

1. SRO-Haramain Hızlı Tren Ağı (HHR): 1. Aşama: 1&2. Paket

1. SRO-Haramain Hızlı Tren Ağı (HHR): 1. Aşama: 1&2. Paket DEMİRYOLU PROJELERİ 1. SRO-Mekke Tek Hattı Suudi Demiryolları Organizasyonu (SRO), BAE de yapılmakta olan Dubai Metrosu benzeri olan Al Mashaaer Al Mugaddassah Metro Project olarak da bilinen tek hatlı

Detaylı

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 HAKKIMIZDA Petek Lojistik 2001 yılının 11 Eylül'ünde İstanbul'da Bostancı'daki ofisinde forwarder

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur.

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur. ÖZBAL ÇELİK BORU Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur. a) Raporun Dönemi: 1.1.2011-30.6.2011 Ortaklığın Ünvanı: Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş.

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 STANBUL. 7. Lojistik Endüstrisi, Taşımacılık, Yükleme, Boşaltma, İstifleme, Depolama Araç, Donanım, Sistem ve Teknolojileri Fuarı

21-24 MAYIS 2016 STANBUL. 7. Lojistik Endüstrisi, Taşımacılık, Yükleme, Boşaltma, İstifleme, Depolama Araç, Donanım, Sistem ve Teknolojileri Fuarı İş Birliği İle EURASIA 2 016 7. Lojistik Endüstrisi, Taşımacılık, Yükleme, Boşaltma, İstifleme, Depolama Araç, Donanım, Sistem ve Teknolojileri Fuarı 21-24 MAYIS 2016 STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece,

Detaylı

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu Ekim-2015 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu (Lojistik Tesis Alanı) 1 İçindekiler PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 3 MEVCUT

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİLGİLENDİRME ve YAPILACAK YATIRIMLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

BİLGİLENDİRME ve YAPILACAK YATIRIMLARIN GÖRÜŞÜLMESİ Faaliyet Raporu Genel Kurul Süreci GOSB Teknopark Tembelova Alanı GOSB Meydan Faaliyet Bütçesi 2012 Yılı Öngörülen Yatırımlar Gümrük Genişletilmiş AVM ve Bankalar Alanı Atıksu Altyapısının Yenilenmesi

Detaylı

1 TCDD YATIRIMLARIN FİNANSMANI TOPLAMI (5. Madde) (1.A + 1.B + 1.C) 10.278.908 36.468.712 6.308.565 38.252 11.445.053 480.962 0 3.265.438 1.

1 TCDD YATIRIMLARIN FİNANSMANI TOPLAMI (5. Madde) (1.A + 1.B + 1.C) 10.278.908 36.468.712 6.308.565 38.252 11.445.053 480.962 0 3.265.438 1. TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1+2) 11.419.449 56.218.583 6.832.32 38.252 14.129.653 745. 5.. 1 TCDD YATRMLARN FİNANSMAN (5. Madde) (1.A + 1.B + 1.C) 1.278.98 36.468.712 6.38.565 38.252 11.445.53 48.962

Detaylı

1 PETROTURK SUNUM 2 PETROTURK N-Pet Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliye Sanayi Ticaret ve Dağıtım Limited Şirketi, 1991 yılında Mersin de kurulan Ağaoğlu Akaryakıt Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi nin sektördeki

Detaylı