I. BÖLÜM Lojistik Merkez (Köy) Nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. BÖLÜM. 1.1. Lojistik Merkez (Köy) Nedir?"

Transkript

1 1

2 I. BÖLÜM 1.1. Lojistik Merkez (Köy) Nedir? Lojistik merkez, hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki nakliye, lojistik ve eşya dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin muhtelif işleticiler tarafından yürütüldüğü belirli bir bölgeyi tanımlar. Lojistik merkezlerde taşımacılık, intermodal faaliyetler ve lojistik faaliyetlere odaklanır ve bu merkezler genellikle metropol bölgelerin dışında kalan, farklı taşıma türleri bağlantılarına yakın olan bölgelerden seçilir. Bu merkezlerde nakliye ve lojistikle ilgili faaliyetleri gerçekleştiren işleticiler, inşa edilen binaların sahibi ya da kiracıları olabilmektedirler. Ayrıca serbest rekabet kuralları doğrultusunda bir lojistik merkezünün her firmanın ilgili tüm faaliyetlerle iştigal edebilmesine olanak sağlaması ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için gereken tüm kamusal tesislerle donatılmış olması öngörülür Lojistik Merkezlere Neden Ġhtiyaç Duyulur, Önemi Nedir? Lojistik merkez kurulumuyla birlikte, sağlanacak potansiyel faydalar şöyledir: Ürün trafik akışının optimize etmesi, Kombine taşımacılığı teşvik etmesi ve kullanımını arttırması, Konteynır yükleme boşaltma faaliyetlerinin iyileştirilmesi, Tır ve ağır kamyon sirkülasyonunu azaltması, demiryolu taşımacılığının artması, Lojistik merkezden faydalanan firmaların, tüketicilerinin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermelerini sağlaması, Kullanıcıların işletme maliyetlerinin düşürülmesi, Bölgesel gelişimde lojistik merkez altyapısının önemli bir rolünün bulunması, Lojistik merkez kurulumu vasıtasıyla çevresel düzenlemelerin ve gereklerin gerçekleştirilmesi, Hava, kara, demiryolu ve deniz ulaşım merkezlerine bağlantı için olanak sağlaması, Cross-docking, konsolidasyon gibi dağıtımla ilgili değer katıcı faaliyetlerin sağlayacağı potansiyel fayda, Şirketlerin kendi dağıtım kanalları üzerindeki kontrolü arttırmaları için bir platform yaratması, Firmalar için tedarik zinciri operasyonlarının esnekleştirilmesini sağlaması, Şirketlerin kapasitelerini genişletmelerine olanak sağlaması, 2

3 1.3. Lojistik Merkez Kurulumunu Etkileyen Önemli Faktörler Lojistik merkezin ana ulaşım bağlantılarına göre konumu, Lojistik merkezin karayolu ağ bağlantısı, Lojistik merkezin demiryolu/kombine taşımacılık ağı, Lojistik merkezin liman bağlantısı, Lojistik merkez bünyesinde kullanılan araçların verimliliği, Aktarma yapılabilme uygunluğu, Bütünleşik lojistik hizmetler, Bilgi teknolojisinin kullanımı, Hizmetlerin paylaşımı mantığına dayanarak maliyet azaltma, 1.4. Lojistik Merkez Ġçerisinde Yer Alan Taraflar Nelerdir? Kargo hizmeti veren firmalar, Taşımacılık firmaları, 3. Parti lojistik hizmet sağlayıcılar, Demiryolu işletmecileri, Kombine taşımacılık işleticileri, Bütünleşik lojistik hizmet sağlayıcılar, Terminal işleticileri, Bankalar, Sigorta şirketleri, Sektör dernekleri, Ticaret Odası temsilcileri, Taşımacılık kooperatifleri, Gümrük müşavirleri, Gümrük muhafaza müdürlüğü, Ulusal ve yerel bölge planlaması kamu otoriteleri 3

4 1.5. Lojistik Merkez Ġçin Ġşletim Alternatifleri Lojistik merkezlerde bulunan bina ve teçhizatlar ana mülk sahipleri ya da kiralayanlar tarafından işletilebilirler. Lojistik merkezlerde devlet ve belediye desteklerinin de olduğu gözlemlenmektedir. Özel sektör-kamu ortaklık modeli, lojistik merkez yönetiminde en yaygın olarak uygulanan yapıdır. Kamu ve özel sektör, lojistik merkezlerde değişik yüzdelerde hisselere sahip olabilir. Kamu otoriteleri lojistik merkezün ana hissedarı konumunda olabilir. Ortaklık modelinin seçimi ve kamu otoritelerinin bu ortaklık içindeki katılım oranları finansmana, alt-yapı durumuna ve planlamaya bağlıdır. Lojistik merkez kurmak hem büyük depoların kurulumu açısından hem de yüksek kapasiteli kombine elleçleme olanaklarının sağlanması açısından büyük yatırım gerektirmektedir. Lojistik merkez kurmak uzun vadeli bir girişimdir. Lojistik merkezlerin özellikle kuruluş aşamasında özel sektör yatırımcıları için çekici olmaması, kamu otoritelerini finansal destek açısından önemli hale getirmiştir. Lojistik merkezler yerel ekonomiye yaptıkları katkılar ve ulaştıkları alansal ve hacimsel büyüklük bakımından bölgesel gelişim planlarının önemli birer parçalarıdır. Dolayısıyla, lojistik merkez kurulumu sürecinde bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir Lojistik Merkez için Yer Seçimi Lojistik merkezin yerinin belirlenmesi önemli bir adımdır. Farklı taşımacılık modlarının aynı anda kullanılabilmesi, yer seçimini öncelikli etkileyen kriterdir. Seçilecek yerin demiryolu, havayolu, karayolu ve denizyolu bağlantılarının olmasına dikkat edilmelidir. Farklı seçim kriterleri göz önünde bulundurularak lojistik merkez kurulması için en iyi karar alınmalıdır. Lojistik merkez seçiminde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar: Uygun arazi ve altyapı Coğrafi konum, doğal yapı ve arazi kullanım durumu Jeolojik yapı Taşımacılık kalitesinin sağlanabilmesi 4

5 Intermodal taşımacılık olanakları Sosyal yapı Kültürel, tarihsel ve doğal varlıklar Kentleşme ve planlama kararları Yakın çevrenin ekonomik gelişimi Nüfusun yıllık gelişimi Bölgedeki endüstrilerin sayısı Demografik faktörler Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve bütçesi yaklaşık 5 Milyon Euro olan Promoting Intermodal Freight Transport in South East Europe isimli proje kapsamında Güney Doğu Avrupa da yük taşımacılığı incelenmiştir. Proje kapsamında, faaliyetlerine devam etmekte olan veya öneri durumundaki lojistik merkezlerin değerlendirilmesi için Delphi anket tekniği ile uzman görüşleri alınarak bir değerlendirme yöntemi oluşturulmuştur. Bu yöntem kapsamında bir lojistik merkez üç temel kriter ile değerlendirilmektedir; (i) jeostratejik, (ii) arazinin uygunluğu ve (iii) planlama güvenliği. Bu üç kriter, alt kriterleri ve ağırlıkları aşağıda verilmiştir. Jeostratejik (%60) o Konum (%40) o Taşıma Bağlantı Ağları (%20) Arazinin uygunluğu (%25) Planlama Güvenliği (%15) Jeostratejik kriteri lojistik merkezin yer seçiminin stratejik olarak değerlendirilmesi için tanımlanmıştır ve önemi %60 olarak belirlenmiştir. Lojistik merkezünün merkezi yük taşıma noktalarına göre konumu ve taşıma ağlarına bağlantısı jeostratejik kriterinin iki alt kriteri olarak tanımlanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda arazinin uygunluğu kriterine %25 önem verilmiştir. Bu kriter altında, mevcut ve gelecekte beklenen kapasite kullanımı, arazinin büyüklüğü ve genişletilebilirliği, çevreye etkileri vb konular ele alınmaktadır. Son kriter olan planlama güvenliği ile arazinin tek veya çok sahibinin olması, kamu veya özel mülkiyet olması gibi özellikler ile ulusal veya bölgesel planlar açısından uygunluğu ele alınmaktadır. Her kriter altında, çeşitli göstergeler tanımlanmıştır. 5

6 Örneğin arazinin uygunluğu altında büyüyebilirlik, veya taşıma ağlarına bağlantı altında ulusal otoyol ağına bağlantı gibi. Uzman görüşlerinden faydalanılarak, her bir göstergenin aynı kriter altındaki diğer göstergelere göre önemi belirlenmiştir. Ek 6 da kriterler, alt kriterler, göstergeler ve her birinin ağırlıkları sunulmuştur Lojistik Merkez Özellikleri Nelerdir? Lojistik Merkezlerde Gerçekleştirilmesi Gereken Temel Lojistik Faaliyetler Temel lojistik faaliyetler aşağıda belirtilmiştir: Depolama ve antrepo Dağıtım merkezleri Gümrükleme hizmeti Kargo toplama/ stoklama/ işleme/ muayene/ paketleme Etiketleme Đç taşımacılık düzenlemeleri Barkod operasyonları Montaj Tedarik nakliyesi Dağıtım nakliyesi Envanter yönetimi Sipariş yönetimi Elleçleme Destek Hizmetler Lojistik Merkezde Sağlanması Gereken Destek Hizmetler Lojistik merkez içinde haberleşme ve ulaşım hizmetleri Gümrük bölgesi Park, yükleme ve boşaltma için alanlar Restoran ve kafeler Araç yıkama donanımlı dolum istasyonları 6

7 Liman, havalimanı ve lojistik merkez arasında düzenli ulaşım hizmeti Lojistik merkezde faaliyet gösterecek firmalar için tesis kiralama hizmeti Ofis hizmetleri Banka ve sigorta hizmetleri Hukuk büroları Güvenlik hizmetleri Lojistik merkez içinde lojistik bilgi sistemi kullanımını destekleyici hizmetler Lojistik Merkezlerde Bulunması Gereken Alan, Bina ve Teçhizatlar Lojistik merkezler kombine taşımacılığa imkan veren alanlarda kurulması gerektiğinden, bu alanlarda farklı taşımacılık modlarını kolaylaştıracak altyapı, bina ve ekipmanların bulunması zorunludur. Ayrıca, faklı taşımacılık modları arasındaki bağlantıyı sağlayabilmek amacıyla ilgili elleçleme ekipmanları, sistemler ve işgücü gerekmektedir. Lojistik merkezlerde bulunması gereken alan, bina ve ekipmanlar şu şekilde sıralanabilir: Çeşitli büyüklükteki depolar Karayolu-demiryolu bağlantılı depolar Dağıtım merkezlerinde raflama Konteynır elleçleme Materyal elleçleme ekipmanları Soğuk hava depoları Çoklu taşıma terminali Hava kargo terminalleri 3. parti lojistik hizmet sağlayan firmalar için gerekli açık alanlar Havacılık endüstrisi için gerekli açık alanlar Entegre faaliyetlere imkan tanıyan tesisler Ġdari binaları Sosyal tesisler Eğitim merkezi Sağlık merkezi 7

8 1.8. Serbest Bölge ve Lojistik Merkezleri Serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Lojistik merkez içinde serbest bölge platformunun kurulması, lojistik faaliyetlerde bulunan toplulukların optimal olarak işbirliği yapmalarını ve lojistik sektörünün gelişimini sağlayacaktır. Dünyadaki en büyük lojistik merkez örneği olacak olan Dubai Lojistik Merkezi, Dubai Serbest Bölgenin bir parçası olarak kurulmuştur. Bu bağlamda lojistik merkez içerisinde bir lojistik serbest bölgenin de kurulması geleceğe yönelik önemli bir adım olacaktır. II. BÖLÜM 2.1. Dünyadaki Lojistik Merkez Örnekleri Ġtalya da 25, Ġspanya da 22 adet olmak üzere Avrupa da 60 ın üzerinde lojistik merkez tanımına giren yapılanma mevcuttur. Yaklaşık 2 bin 400 adet taşıma işletmecisi bu merkezlerden yararlanmaktadır. Tüm ulaşım bağlantıları arasında ve farklı taşıma türleri arasında koordinasyonu sağlamak, bir lojistik merkezin en önemli görevidir. Bu yüzden Avrupa daki lojistik merkezlerin çoğu nakliye ve dağıtım faaliyetleri için birer üs konumunda olan yerlerde; yani demiryolu, otoban ve deniz arterleri yakınında kurulmuştur ve hepsi bulundukları büyük şehirlerin 40 mil yakınındadır. Komşumuz Yunanistan da da bir adedi planlanmış, bir adedi inşa halinde ve bir adedi de çalışan 3 adet lojistik merkez bulunmaktadır EUROPLATFORMS Nedir? Europlatforms temel amacı lojistik merkezlerinin ve intermodal terminallerin ulaşım ve lojistik faaliyetlerinin gelişimi bakımından stratejik önemini desteklemek olan ve Avrupa çapında 9 ülkeyi temsilen 55 üyesi (55 lojistik merkez) bulunan Avrupa Lojistik Merkezleri (Merkezleri) Birliği dir yılında kurulan birlik bünyesindeki lojistik merkezlerde toplam şirket faaliyet göstermektedir. 8

9 Buradaki tüm lojistik merkezler bulundukları devletlerden çeşitli destekler almaktadır. Lojistik merkezler projesi, gereken yatırımın büyüklüğü nedeniyle kamu özel sektör işbirliğinden doğmaktadır. Bu tür oluşumlarda hissedarlık yapısı; ulusal ve yerel planlama mercileri, ulusal ve yerel demiryolu şirketleri, yerel nakliyeci dernekleri, ticaret odası, bankalar, sigorta şirketleri, endüstriyel birlikler arasında paylaşılabilir. Üyelerinin ortak çıkarları doğrultusunda Europlatforms un asıl amacı Avrupa daki lojistik sahayı genişletmek dünya çapında yaymak ve Avrupa daki diğer platformlarla ve diğer uluslararası organizasyonlarla ilişkiler kurup geliştirmektir. Europlatforms, üye olan lojistik merkezlerle ilgili yıllardır sayısız girişimlerde bulunmuş, değişik proje ve aktivitelere imza atmıştır. Lojistik merkez (merkez) tanımı 1992 yılında Europlatforms tarafından çıkarılmış, ulaşım ve iletişim şebekelerinde AB inisiyatifleri doğrultusunda bir Avrupa şebekesi yaratılmasına karar vermek ve iyileştirmek amacıyla ortak çatı altında hareket etmeyi sağlamıştır. Europlatforms a Üye Ülkeler Ve Merkez Sayıları ÜLKE LOJĠSTĠK MERKEZ SAYISI 1 ĠTALYA 21 2 ĠSPANYA 21 3 DANĠMARKA 6 4 FRANSA 2 5 YUNANĠSTAN 1 6 MACARĠSTAN 1 7 PORTEKĠZ 1 8 UKRAYNA 1 9 LÜKSEMBURG 1 TOPLAM Ġtalya Ġnceleme Gezisinde Görülen Lojisitk Merkezler Ġzmir Ticaret Odası önderliğinde organizatörlüğünde tarihlerinde Ġzmirli ulusal ve uluslararası nakliyeci üye firma temsilcileri ve devletin ilgili kurumlarının üst düzey yöneticileriyle birlikte Ġtalya daki önemli Lojistik Merkezlerin incelenmesi amacıyla bir seyahat düzenlenmiştir. Bu seyahat kapsamında Parma, Bolonya, Verona ve Novara daki lojistik merkezler incelenmiştir. 9

10 02-05 Eylül 2008 Ġtalya Lojistik Merkezler Ġnceleme Gezisi Katılımcı Listesi Adı EKREM DEMĠRTAŞ UMMAN HAMĠTOĞULLARI MEHMET DEMĠREL MEHMET CENGĠZ GÖĞEBAKAN RAMAZAN YILDIRIM MEHMET TURSAK NAZIM BÜTÜN ADNAN YILDIRIM METĠN AKDURAK REBĠĠ AKDURAK KOÇ ALĠ AL ALĠ HAYDAR ERDEM ZEKĠ KARAKUZULU OSMAN ARIOĞLU TUNÇDAN BALTACIOĞLU HÜSEYĠN ĠŞTEERMĠŞ SEZAĠ GEYĠK HAŞMET KARASU SALĠH ZEKĠ PEKĠN HĠTAY BARAN MĠNE GÜNEŞ Unvanı YÖNETĠM KURULU BAŞKANI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRÜ SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRÜ HALKBANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI ORGANĠZE BÖLGELER GENEL MÜDÜRÜ APK DAĠRE BAŞKANI ĠZMĠR GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRÜ GENEL SEKRETER MECLĠS ÜYESĠ MECLĠS ÜYESĠ MECLĠS ÜYESĠ MECLĠS ÜYESĠ MECLĠS ÜYESĠ ĠZMĠR TĠCARET ODASI DANIŞMANI ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠ. REKTÖR YARD. BARSAN LOJĠSTĠK EGE BÖLGE DĠREKTÖRÜ 46.KOMĠTE BAŞKANI KARMER ULUSLARARASI TAŞIMACILIK MATU MĠMARLIK (MĠMAR) KENT DANIŞMANI DIŞ EKONOMĠK ĠLĠŞKĠLER MD. UZMAN YARDIMCISI Eylül 2008 Ġtalya Lojistik Merkezler Ġnceleme Gezisi Gidilen Yerler ve Görüşülen Kişiler GĠDĠLEN LOJĠSTĠK MERKEZĠ GÖRÜŞÜLEN KĠŞĠ UNVANI Interporto di Novara 3 Eylül 2008 Saat: 11:00-13:00 Interporto di Parma 4 Eylül 2008 Saat: 10:00-11:30 Interporto di Bologna 4 Eylül 2008 Saat: 14:30-16:00 Interporto di Verona 5 Eylül 2008 Saat: 10:00-11:30 Diego Sozzani Alvaro Spizzica Massimo Pieri Sergio Bisagni Johann Marzani Müh. Salvatore Senese Nicola Paradiso Alessandro Ricci Flavio Zuliani Raffaele Frigo Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili CEO Interporto Elleçleme Bölümü CEO su Yönetim Kurulu Başkanı CEO Marketing&Ticari Geliştirme Sorumlusu Yönetim Kurulu Başkanı Milano Ticaret Odası Üye ve Yetkilileri Yönetim Kurulu Başkanı Müdür 10

11 Parma Lojistik Merkezi (Interporto Di Parma) ADRES: Piazza Europa, Bianconese di Fontevivo, IT Parma ĠTALYA TEL: FAX: TEKNĠK VERĠLER Toplam alan m² Kapalı alan m² Açık depo alanı m² Genel servis alanı toplamı m² Yeşil Alanlar m² Konteyner Terminali m² Intermodal Terminali m² Demiryolunda Taşınan Yük Miktarı (2007) 1,7 milyon ton Toplam Yük Miktarı (2007) 5,3 milyon ton Alandaki Transfer & Lojistik Firma sayısı 86 Yük Vagonlarının Toplam Uzunluğu HĠZMETLER Özel Ofisler Özel Hizmetler 15 km Çalışan sayısı Park Alanı m² Mevcut Banka, Otel, Bar, Restoran, Wireless kapsama alanları 11

12 1974 yılında kurulan Parma Lojistik Merkezin temel amacı demiryolu ve karayolu taşımacılığını entegre hale getirerek lojistik sektöründe uzmanlaşmış şirketleri bir araya toplamaktır. Ana işletici firma Ce. P.I.M. S.p.A. Şirketin Ġnterporto Di Parma dır. Şirketin %35 i Praoil Ġtalyan Petrol Boru Hattı (Eco Fuel Spa) isimli bir enerji firması, % 29 u yerel otorite, % 24 ü kredi kuruluşlarına aittir. Sermayesi Avrodur. Merkezde 86 firma depo sahalarını satın alarak faaliyet göstermektedir. Ġsteyen firmalar depo sahaları da kiralayabilmektedirler. Saha satın alan firma 2 yıl içerisinde yatırıma geçmek zorundadır. Emsal 0,45 tir. Depo yükseklikleri 9 11 m. arası değişmektedir. Her ürün için ayrı ayrı depo alanları mevcuttur. Operasyonlar farklı bir işletici tarafından gerçekleştirilmektedir. Operasyonların niteliğine göre farklı farklı işleticiler mevcuttur yılında 5,3 milyon ton elleçleme yapılmıştır. Bunun 1,7 milyon tonu demiryolu üzerinden gerçekleşmiştir. Parma Lojistik Merkezi Görüntüleri 12

13 Parma Lojistik Merkezi Ortakları ve Hisse Yüzdeleri Ortak Hisse Yüzdesi 1 Praoil Ġtalyan Petrol Boru Hattı 34,93 2 Parma Belediyesi 14,09 3 Bank Mount S.P.A. 7,86 4 Parma Vilayeti 7,60 5 Diğer ortaklar 7,35 6 Parma ve Piacenza Yatırım Firması 6,84 7 Popular Bank of Verona and Novara 3,74 8 EM.RO. Popular Spa 3,31 9 La Spezia Belediyesi 2,20 10 Parma Ticaret Odası 2,02 11 Bank Monte Paschi Siena Spa 2,00 12 Fontevivo Belediyesi 1,62 13 Assitalia Gayrimenkul Ortaklığı 1,37 14 F.S. Spa cargo 1,36 15 Reggio Emilia Belediyesi 1,32 16 Diğer Vilayetler 1,13 17 Diğer 0,93 18 Diğer Ticaret Odaları 0,33 Parma Lojistik Merkezi 13

14 Bolonya Lojistik Merkezi (Interporto Di Bologna) ADRES: Via Altabella Bologna, IT, ĠTALYA TEL: FAX: Bolonya Lojistik Merkezi Ortakları ve Hisse Yüzdeleri KURUM HĠSSE YÜZDESĠ BOLONYA BELEDĠYESĠ 35,10% PROVINCIA DI BOLOGNA 17,56% BOLONYA TĠCARET ODASI 5,90% TRENITALIA S.p.A 1,49% ECOFUEL S.p.A 2,26% Fi.Bo. S.p.A 2,48% A.B.S.E.A. 1,49% L'OPEROSA S.c.a.r.l. 1,10% BOLONYA TASARRUF FONU SPA 4,10% EM.RO POPOLARE S.p.A 2,68% DEXIA CREDIOP S.p.A 1,13% BANCA NAZIONALE DEL LAVORO PARTECIPAZIONI S.p.A 2,08% INTESA SANPAOLO S.p.A 2,31% UNICREDIT S.p.A 8,12% BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA 1,43% LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA 1,69% GRUPPO SOCIETA' ARTIGIANATO s.r.l 1,43% UNINDUSTRIA BOLOGNA 5,13% INTERPORTO BOLOGNA SpA 2,53% 14

15 TEKNĠK VERĠLER Toplam Alan Genişleme Alanı Konteyner Terminali Intermodal Terminali Kamusal Antrepolar Demiryoluyla Kesişen Antrepolar Alandaki Taşıma & Lojistik Firma Sayısı m² m² m² m² m² m² kapalı alan m² m² kapalı alan 81 uluslararası sevkiyat firması, Ġntermodal taşıma operatörü, Temizlik firmaları, Çekiciler, Ulusal taşıyıcı firmalar, Taşıma ve dağıtım firmaları, Hava yükü taşıma firmaları HĠZMETLER Ulusal ve Enternasyonal Demiryolu Bağlantıları Taşıma ve Lojistik Hizmetler Gümrük Hizmetleri Kamu Hizmetleri Özel Hizmetler Bilgi -Ġşlem Teknolojileri Alanda Çalışan Tahmini Kişi Sayısı Araç Park Alanı (Toplam Alan m²) Sicilya, Sardenya, Apulya ve Cenevre limanları, La Spezia, Legorn, Giaia Tauro, Taranto Luebeck, Helsinki, Hoeje-Taastrup, Helsingborg, Kopenhag, Metz-Sablon ve Güney Ġtalya yla direkt demiryolu bağlantısı Antrepolar, Temiz & temiz olmayan mallar için depo alanları, Vagonlardan antrepolara direkt aktarılan malların idaresi, Tam lojistik hizmet, Depolama yerleri, Ġntermodal yükleme birimi nakliyesi, Konteyner denetleme birimleri, Hasar tahmini ve tamiratı, Mal dağıtım idaresi, Demiryolu hizmetleri Mevcut Postahane, telefon kulübeleri, şehir merkezine ve şehir merkezinden alana otobüs ulaşımı Banka, Bolonya Ticaret Odası Ofisi, Bar, Restoran, Araba ve Kamyon yıkama istasyonları Projedekileri de kapsayan tüm yapılar telematik, optik sistem kablolarıyla donatılmıştır. Bu ağ bağlantısı, lojistik merkezde yer alan firmaların kolayca veri aktarımı yapmasını, e-posta hizmetlerinden yararlanmasını, yerel otoriteler tarafından sağlanan veri tabanı ve bilgi sistemine erişmesini sağlar, (Iperbole-Bolonya ve Emilia-Romanya bölgesi için internet hizmeti), Alanı terk eden kamyonları Interpass sistemiyle kontrol etmek, Güvenlik ve alarm sistemini merkezileştirmek m² ışıklandırılmış, güvenlikli ve etrafı çitle çevrilmiş, ücretli, kamyon park alanı 382,538 m² Ağır vasıta ve otomobiller için ücretsiz park alanı 15

16 Bolonya Lojistik Merkezi 1971 yılında taşımacılığın karayolundan ziyade demiryoluna kaydırılması, lojistik firmalarına avantajlar sağlayarak daha rekabetçi hale gelmeleri, çoklu taşımacılık modlarının kullanımının sağlanması amacıyla kurulmuştur. Ġşletici şirket Ġnterporto Bologna SpA dır. Kurucu ortakları içerisinde ağırlıklı olarak belediye, vilayet ve ticaret odası yer almaktadır. Sermayesi Avro dur. Lojistik merkez içerisinde faaliyet gösteren firmaların toplam ciroları 2004 yılında 300 Milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl için, işletmeci firma olan Interporto Bologna SpA nın cirosu 12 Milyon Euro olmuştur. Bolonya lojistik Merkezi Merkez 5 ana tren yolu ve 4 ana karayolu üzerinde bulunmaktadır ve Bologna şehrinin merkezinden 12 km uzaktadır. A13 Bologna-Padua kara yoluna direkt bağlantısı bulunmaktadır m2 lik alanın m2 si tamamen demir yolu taşımacılığına ayrılmış durumdadır. Lojistik merkezde verilen hizmetler, şu şekilde sıralanabilir: intermodal hizmetler, genel depolar, gümrüklü depolar, doldurma istasyonları, yükleme/boşaltma için park alanı, gümrük alanı, postane, otobüs hizmeti, restoran, banka, araç yıkama hizmetleri. Bolonya lojistik merkezinin kapladığı alan, farklı hizmet çeşitleri arasında aşağıda verilen şekilde paylaştırılmıştır. Bolonya Lojistik Merkezi Alan Dağılımını Binalar Yükleme Alanları Gümrük alanı m m 2 Intermodal terminali m 2 Konteynır terminali m 2 Lojistik aktiviteler için depo alanı m m 2 Demir yolu bağlantılı depolar m m 2 Genel depolar m m 2 Ġş ve hizmet merkezi m m 2 Restoran m 2 Karayolu bağlantılı depo alanı m m 2 Dolum istasyonu ve araç yıkama m 2 Merkezde haftada ortalama olarak 139 tren giriş çıkışı olmaktadır. Kamyon giriş çıkışları ise günde 4500 civarındadır yılı içinde karayolu ile taşınan yük 2,6 milyon ton, demiryolu ile taşınan yük ise 2,2 milyon ton kadardır. Demiryolu taşımacılığı önümüzdeki yıllardan itibaren daha da artacaktır. Tüm merkezdeki yükler sistemden görülebilmektedir. Senede TEU konteynır elleçlenmektedir. 16 peronlu demiryolu terminali bulunmaktadır. Lojistik merkezdeki yük akışlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki Tablo da verilmiştir. 16

17 Bologna Lojistik Merkezine ait Bilgiler (2007 yılı için) Toplam yük trafiği ton Toplam kara yolu trafiği ton Toplam demir yolu trafiği ton Tren sayısı Intermodal Terminali m 2-10 ray Konteynır Terminali m 2 5 ray Kuru Yük Terminal, m 2 Yüklenen ve boşaltılan konteynır / römork sayısı

18 Bologna Lojistik Merkezi Görüntüleri 18

19 Quadrante Europa (Verona) Lojistik Merkezi (Interporto Quadrante Europa) ADRES: Via Sommacampagna, Verona, IT, ĠTALYA TEL: FAX: Verona Lojistik Merekzi Ġtalyan Lojistik Merkezleri Ağı na (ASSOINTERPORTI) ve Avrupa Lojistik Merkezler Birliği ne (Europlatforms) üyedir. Ġtalya nın kuzeyinde ana karayollarının ve demiryollarının bağlantı noktasında kurulmuştur. Brennero geçidinden kuzey Avrupa ya ve Ġspanya ve Fransa dan doğu Avrupa ya yapılacak uluslararası yük taşımacılığı için ideal bir yerdedir. Verona Lojistik Merkezi 1941 yılında belediye, vilayet ve ticaret odası ortaklığında kurulmuştur. Kar amaçlı bir şirketten ziyade zarar etmeden hizmet veren bir firmadır Ġnterporto Quadrante Europa. Yıllık yük elleçleme kapasitesi 28 milyon tondur. Bunun 20 milyon tonu karayolu, 8 milyon tonu demiryolu üzerindendir kişinin çalıştığı lojistik merkezde 120 adet firma bulunmaktadır. 4 tane alanları bulunmaktadır. Tüm sahalarda firma ve çalışan bulunmaktadır. Lojistik dışında inkübatör, Ar-Ge faaliyetleri ve üniversite işbirliği çalışmaları mevcuttur. Depolama sahalarının bir kısmı kiralanmakta bir kısmı satılmaktadır. Diğer sahalara nazaran %25 indirimli arsa tahsisleri söz konusu olmaktadır. Doluluk oranı % 100 dür. Mal varlığı toplamı 2 milyar Avro dur. Tüm merkez fiberoptik kablolarla çevrilmiş durumdadır. Enformasyon ve teknoloji en iyi şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. Tır parkı, araç parkı, sebze-meyve hali mevcuttur. 19

20 TEKNĠK VERĠLER Toplam Alan m² Ofis Alanları (toplam alan) m² Servis Hizmetleri Alanı m² Demiryolu Ġle Bütünleşik Aktarma m² Alanı Gümrük m² Antrepo m² Soğuk Hava Depoları (toplam kapalı alan) m² Intermodal Demiryolu ve Karayolu yükü ton Tahmini Demiryolu Yükü ton Lojistik Merkezde karayolu yükü ton Alanda Taşıma & Lojistik Firma Sayısı Lojistik merkez tarafından yapılan toplam yatırımlar HĠZMETLER Taşıma ve Lojistik Hizmetler Gümrük Hizmetleri Kamusal Hizmetler Özel Hizmetler Bilgi Ġşlem Teknolojileri Diğer Bilgiler Alanda Çalışan Tahmini Kişi Sayısı Araç Park Alanı (toplam alan) 110 uluslararası sevkiyat firması, lojistik teknisyenleri olan yurtiçi taşımalarını sağlayan firmalar 20 yılda Euro Ġdare, lojistik servisler, antrepolar, soğuk hava depoları, yük vagonlarından antrepolara direkt aktarılan malların idaresi, demiryolu hizmetleri Gümrük bölge ofisleri mevcuttur Postahane, telefon kulübeleri, şehir merkezine gidiş-dönüş otobüs hizmeti; kongre merkezi Bar, Restoran, Banka, Sigorta Firmaları, m² otomobil ve kamyon yıkama servis istasyonu, lojistik hizmetler ISDN telematik ağ (veri hizmeti, ses ve görüntü hizmeti ve uluslar arası veri tabanına erişim hizmetleri) m² araç parkı (Seat, Skoda, Audi, Volkswagen markalarının Ġtalyan distribütörü) m² alana yayılmış lojistik merkezün güneyinde bulunan Zirai ve Yemek Merkezi ; bu yapı toplama, dağıtım, uluslar arası zirai ürün pazarını sağlayan Ġtalya nın en büyük lojistik platformudur m² kamyon park alanı, m² demiryolu park alanı 20

21 Lojistik Merkez Ġtalya intermodal trafiğinin % 30 undan fazlasını, uluslararası intermodal trafiğinin de % 50 den fazlasını karşılamaktadır. Merkezde verilen hizmetler temel olarak, depolama, gümrükleme faaliyetleri, doldurma/boşaltma, konsolide etme, boş konteynır yönetimi, taşıma ve dağıtım organizasyonudur. Kombine taşıma terminali 160 bin m2 lik bir alanı kapsamakta ve 17 demiryolu hattı içermektedir. Ayrıca 58 bin m² si kapalı olmak üzere 385 bin m² lik depolama alanı bulunmaktadır. Ofis alanlarının toplamı 30 bin m² dir. Verona Lojistik Merekzinde 100 den fazla şirket yer almakta ve toplamdadır. Merkezdeki toplam çalışan sayısı civarındadır m 2 ayrılan Autogerma Spa şirketi (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda otomobillerinin Ġtalya ana dağıtıcısı), lojistik merkez içinde gösteri merkezi olan bir ofis binası, eğitim binası ve yaklaşık olarak 60,000 m 2 lojistik depo kurmuştur. Gelecekte Verona Lojistik Merkezinin, Milan-Cremona-Mantua-Legnago-Rovigo-Po di Levante e bağlanacak şekilde deniz ve nehir kanalarıyla birleştirilmesi planlanmaktadır. Lojistik Merkezin doğu tarafında Tarım Merkezi oluşturulmaktadır. Ġnşaat halinde olan m 2 lik bu alan; Ġtalya nın en büyük tarım ürünleri toplama, dağıtım ve toptan Pazar platformu olacaktır. 21

22 Quadrante Europa Lojistik Merkezü, Verona, ĠTALYA 22

23 Novara Lojistik Merkezi (Milano) (C.I.M. Interporto di Novara) ADRES: Via Carlo Panseri, Novara, Milano, IT, ĠTALYA TEL: FAX: TEKNĠK VERĠLER Toplam Alan m² Ofis Alanları m² Servis Hizmetleri Alanı m² Demiryolu Ġle Bütünleşik Aktarma Alanı m² Antrepo m² Intermodal Terminali m² Lojistik merkez tarafından yapılan toplam yatırımlar milyon Euro HĠZMETLER Taşıma ve Lojistik Hizmetler Kamusal Hizmetler Özel Hizmetler Bilgi Ġşlem Teknolojileri Diğer Bilgiler Ġdare, lojistik servisler, antrepolar, demiryolu hizmetleri, otomatik sistem, Tır ve vagonlar için teknik destek, Koruma ve gözetim sistemi, tır ve araç parkı Postahane, telefon kulübeleri, şehir merkezine gidişdönüş otobüs hizmeti; kongre merkezi Kaliteli, modern ve geniş ofis alanları, teknik desteğin yanında teknik olanaklar, tuvalet, duş, konforlu restoranlar, ISDN telematik ağ (veri hizmeti, ses ve görüntü hizmeti ve uluslar arası veri tabanına erişim hizmetleri) Yangın söndürme ekipmanları ve hava kirliliği önleme aletleri 23

24 Novara Lojistik Merkezi Ortakları ve Hisse Yüzdeleri 1987 yılında belediye ve Finpiemonte şirketi öncülüğünde kurulmuştur. Ġşletici firma C.ImM. Ġnterporto Di Novara dır. Ortaklık yapısı demiryolu şirketi, finans kuruluşları ve lojistik firmalarından oluşmaktadır. Devlet teşviği kullanılmıştır. 10 adet demiryolu peronu bulunmaktadır. Hat uzunlukları m.dir. Bir peronda vagon durabilmektedir. Her bir peronun hitap ettiği ülkeler farklıdır. Haftada yaklaşık 200 tren gelmektedir. 2 büyük, 1 küçük ambar mevcuttur. Bu depolar bölüm bölüm kiraya verilmektedir. Yenileri de yapılmak üzeredir. Daha çok demiryolu ile gelen konteyner aktarma terminali olarak işlevlendirilmiştir. Operasyonları gerçekleştiren firma ise Euro Gate dir. 24

25 Novara Lojistik Merkezü, Milano ĠTALYA 25

26 Bolonya, Parma ve Verona Lojistik Merkezleri Karşılaştırması Ġnceleme gezisinde yer alan üç büyük lojistik merkez (Bolonya, Parma ve Verona) raporda bahsedilen sayısal değerlerden bir kısmı aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. INOMODE projesi kapsamında lojistik merkezleri değerlendirmek için bir yöntem belirlenmiştir. Bu değerlendirme yöntemi kullanılarak yapılan karşılaştırma sonucu da diğer tabloda sunulmuştur. Lojistik Merkezlerin Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırması Göstergeler Bologna Parma Verona Toplam Yüzey Alanı (1000m 2 ) Kapalı Alan (1000m 2 ) Depolar (1000m 2 ) Ofisler (1000m 2 ) Konteyner terminali Ġntermodal terminal Demiryoluyla kesişen depolar (1000m 2 ) Soğuk Depo (1000m 2 ) Toplam yol trafiği (milyon ton) Karayolu ile (milyon ton) 2, Demiryolu ile (milyon ton) 2,2 1 5 Merkezde bulunan taşıma/lojistik şirketi sayısı Merkezde çalışan kişi sayısı Lojistik Merkezlerin Performans Göstergelerinin Karşılaştırması Performans Göstergeleri (5 üzerinden) Bologna Parma Verona Genel puan (en çok 4.46) Jeostratejik (60%) (en çok 4.83) Arazinin uygunluğu (25%) (en çok. 4.50) Planlama güvenliği (15%) (en çok 5.00)

27 III. BÖLÜM 3.1. Türkiye de Kurulan ve Kurulması Planlanan Lojistik Merkezler TCDD nin Lojistik Merkez Projeleri TCDD yük taşımacılığında, vizyon ve yönetim anlayışındaki dönüşümü ile birlikte 2007 yılından bu yana lojistik merkez kurma projelerini gündeme getirmiş bulunmaktadır. TCDD'nin intermodal kombine taşımacılıkta önemli işleve sahip lojistik merkez kurma çalışmalarına yönelmiş durumdadır. Lojistik sektörünün 40 milyar dolarlık bir potansiyel bulunmaktadır. TCDD demiryollarında yüzde 4`lere düşen taşımadaki payını artırmak için yeni projeleri bir bir devreye almaktadır. Lojistik merkezlerle taşımacılıktaki payın yüzde 20`ye çıkarılması hedeflenmektedir. TCDD ayrıca, lojistik merkezlerle halen büyük sıkıntı yaşanan pek çok konuda atılım sağlamayı hedeflemektedir. Kent merkezi içinde kalan yük garlarının kent merkezinden uzaklaştırılarak, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi diğer taşımacılık türleriyle entegre tesislere kavuşmak başlıca amaç. Lojistik merkezleri organize sanayi bölgeleri gibi yük potansiyeli yüksek yerlere yakın olacak şekilde projelendiren TCDD, bu merkezlerin en son teknolojilerle donatılmasına da önem vermektedir. Devlet Demiryolları lojistik merkezlerini tam anlamıyla Avrupa Birliği normlarına göre tanımlamakta ve tasarlamak istemektedir. TCDD, lojistik merkezleri, Yük ve taşımacılık şirketleri ile ilgili resmi kurumların içinde yer aldığı, her türlü taşıma türünde etkin bağlantıları olan, depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tam, yükleri bölme, birleştirme, paketleme vb. faaliyetlerini gerçekleştirme imkanları olan ve taşıma modları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alan ve donanımlarına sahip bölge olarak tanımlamaktadır yılında 18 milyon ton yük taşıyan TCDD nin, yük taşımacılığının yüzde 84 ünü yurt içine yaptığı belirtilirken, bu oranların yatırımlar ile daha da artırılması öngörülmektedir. Uluslararası taşımalarda ihraç taşımaların oranının yüzde 7 seviyelerinde olması ihracat ve ithalat taşımalarında demiryolunun tercih edilmediğini net bir biçimde ortaya koymaktadır. Yapılan yatırımların önümüzdeki yıllarda taşımacılıkta demiryolunun tercih edilirliğini yükselteceği belirtilmektedir. 27

28 Demiryolu taşımacılığında özel sektör payının oranının hızla büyüdüğünü aktaran TCDD yetkilileri, demiryollarında kendilerine ait vagonlarla yük taşıyan şirket sayısının her geçen yıl arttığını, özel vagon işletmelerinin de hızlı bir gelişme sürecine girdiğini ifade etmektedirler. Özel sektöre ait vagon sayısının yüzde 60 arttığını aktaran yetkililer, özel vagon işletmelerinin taşıdığı yük miktarında da önemli artışların olduğunu belirtmektedirler. Kent merkezi içinde kalmış olan yük garlarının; Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, etkin karayolu ulaşımı olan ve müşteriler tarafından tercih edilebilir bir alanda, yük ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte, teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun, modern bir şekilde kurulması için ilk etapta 2006 yılı kurum hedeflerine paralel olarak özellikle organize sanayi bölgesine yakın ve yük potansiyeli yüksek olan Halkalı (Ġstanbul), Kösemerkez (Ġzmit), Gelemen (Samsun), Hasanbey (Eskişehir), Boğazköprü (Kayseri) ve Gökmerkez'de (Balıkesir) Lojistik Merkezü kurulması planlanmıştır. Lojistik merkezlerinin kurulması işi TCDD 2007 yatırım programına alınmıştır. TCDD, lojistik merkezi kurma çalışmalarında; kurulacak alanın da TCDD'ye ait uygun büyüklükte alan bulunmaması durumdan hazırlanan projeye uygun olarak gereken arazi kamulaştırılmaktadır. TCDD ile özel sektörle işbirliğinde işletilecek Lojistik merkezlerine özel sektöre ait fabrikalar, sanayi merkezleri, OSB vb. iltisak hatları ile bağlantı sağlayabilecekleri gibi, özel sektörde lojistik merkezi sınırları içerisinde arazi temin etmek suretiyle lojistik hizmeti (Yükleme-boşaltma, stoklama, paketleme, elleçleme vb.) verebileceklerdir. TCDD yönetimsel açıdan etkinliğin sağlanması için lojistik merkezlerin kamu veya özel sektöre ait tek birim' tarafından işletilmesi gerektiğini savunmakla birlikte özel teşebbüsü lojistik merkezlerin olmazsa olmaz unsuru olarak kabul etmektedir. Lojistik merkezlerde özel teşebbüs faaliyetlerin önemine dikkat çekilirken, bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelere kendi planları doğrultusunda belirlenen alanlarda tesis kurma olanağı tanınacağı ve teşvik edileceği kaydedilmektedir. 28

29 TCDD nin kurmayı planladığı lojistik merkezlerde aşağıdaki fonksiyonların yer alması öngörülmektedir: Konteynır yükleme boşaltma ve stok alanları Gümrüklü sahalar; acenteler, gümrük müşavirlikleri,her türlü gümrük hizmetleri Tehlikeli ve özel eşya yükleme, boşaltma, stok alanlar Dökme yük boşaltma alanları Sosyal ve idari tesisler; müşteri ofisleri, personel ofis ve sosyal tesisleri, otopark, tır parkı, yönetim merkezleri Genel hizmet tesisleri; bankalar, restoranlar, oteller, büfeler bakım onarım ve yıkama tesisleri, akaryakıt istasyonları, depo ve antrepolar, iletişim ve gönderi merkezleri Tren teşkil kabul ve sevk yollar TCDD nin gündeminde olan lojistik merkezler şunlardır: Ġstanbul (Halkalı/Ispartakule) Ġzmit (Kösemerkez) Samsun (Gelemen) Eskişehir (Hasanbey), Kayseri (Boğazköprü) Balıkesir (Gökmerkez) Erzurum (Palandöken) Uşak, Konya, Denizli (Kaklık) Mersin (Yenice) TCCD nin 2007 yatırım programına aldığı altı lojistik merkezden ilki olan Samsun-Gelemen Lojistik Merkezü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Temmuz'da açılmış durumdadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 333 bin m 2 'lik alana kurulan lojistik merkez, yükün elleçlenmesinde gerekli olan tüm hizmetlerin yanı sıra destek ve yardımcı hizmetlerin de verilebileceği şekilde inşa edilmektedir. 29

30 Tesis henüz tam anlamıyla tamamlanmış değildir.. Lojistik merkez, demiryolu, denizyolu ve karayolu sistemlerine sahip, önemli bir kavşak noktası olan Samsun'da sadece ulusal değil, uluslararası intermodal taşımalarda da önemli işlev üstlenecektir. TCDD, Gelemen'den sonra Ġstanbul-Halkalı, Ġzmit-Kösemerkez, Eskişehir-Hasanbey, Kayseri- Boğazköprü ve Balıkesir-Gökmerkezde yük lojistik merkezi kurma çalışmalarını sürdürüyor.bir sonraki etapta ise Adana, Erzurum, Konya, Uşak ve Denizli yer almaktadır. TCDD toplamda 11 adet lojistik merkez kurmayı hedeflemektedir. Ġstanbul Halkalı Lojistik Merkezi: Halkalı'nın Türkiye'nin dış ticaretindeki önemi su götürmez. Uluslararası karayolu ve demiryolu taşımalarının yarısından fazlası TCDD Halkalı tesislerinden ve gümrüğünden geçiyor. Bu nedenle Halkalı'da yaşanan sıkıntılarla da bitmek bilmiyor. TCDD'de lojistik merkez planları arasına Halkalı'yı en üst sıraya koymuş durumda. Halkalı Lojistik Merkezünün tamamlanmasıyla, bölgede yaşanan trafik ve gümrük karmaşasına son vermek, kapasiteyi uzun yıllar yetecek kadar artırmak, taşıma kalitesini yükseltip Halkalı'ya modern ve çağdaş bir görünüm kazandırmak amaçlanıyor. Ġzmit Kösemerkez Lojistik Merkezi: TCDD, blok tren seferlerinin merkezi Ġzmit Kösemerkez'e de bir lojistik merkez inşa edecek. TCDD bu amaçla Kösemerkez'de istimlak edilmesi gereken alanları, Ankara - Ġstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında Bakanlar Kurulu'nda alınan Acele El Koyma Kararı kapsamına dahil ettirdi. Kamulaştırma çalışmaları sürdürülüyor. Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi: Hızlı tren projelerinin kilit noktası Eskişehir'de hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet veren garın şehir merkezinde kalması TCDD'yi bir lojistik merkez planına sevk etti. TCDD ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yük garının, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne yakınlığı nedeniyle Hasanbey'e taşınması kararlaştırıldı. Eskişehir Hasanbey Lojistik merkezi ile ilgili tüm ihtiyaçlar belirlendi. Projelendirme çalışmaları da tamamlandı. Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi: TCDD, Kayseri garının Kayseri-Boğazköprü demiryolu hattında Boğazköprü istasyonu civarında uygun bir yere taşınması ve Boğazköprü'de Lojistik merkezi oluşturulması çalışmalarını yürütüyor. Boğazköprü'de garın kuzey doğu istikameti ne doğru yükleme-boşaltma yolları için ihtiyaç duyulan yaklaşık 100 bin m2'lik alanın kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Kamulaştırma için gerekli kaynak geçen ay temin edildi. Projelendirme çalışmaları tamamlanan merkez için mimari, statik ve tesisat ihalesi yapılacak ve uygulama projeleri hazırlanacak. 30

31 Balıkesir Gökmerkez Lojistik Merkezi: Balıkesir Gar'ın şehir merkezinde kalması, genişleme alanının bulunmaması, yük hizmetlerine cevap verilememesi ve şehir içindeki yük taşımacılığının sıkıntı yaratması nedeniyle burada verilen yük hizmetlerinin Gökmerkez mevkiinde oluşturulacak lojistik merkezinden verilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında ortak çalışma başlatıldı. Protokol kapsamında lojistik merkez kurulacak alanın kamulaştırma işlemleri Balıkesir Belediyesi tarafından karşılanacak. Lojistik merkezine ait tevzi planı ile binalara ait projeler de belediye tarafından hazırlanıyor. Ayrıca, 2007 yılında Yenice (Uşak) ve Palandöken'de (Erzurum) de lojistik merkezü kurulması için fizibilite etüdü çalışmalarına başlanmıştır. Bu planlama yapılırken söz konusu yük merkezlerinin mevcut yük durumları ile yük potansiyelleri incelenmiş, 10 yıllık yük tahminleri yapılmıştır. Kurulması planlanan yük merkezlerine ait tesis ve saha ihtiyaçları belirlemiş fizibilite etüdü yapılmıştır. Fizibilite etüdü iki yıllık yatırım dönemi ve 25 yıllık işletme dönemi üzerinden yapılabilir bulunmuş olup, ekonomik analizde de ekonomimize yaratacağı katma değer ve yapılabilirlik açısından oldukça pozitif kriterlere sahip oldukları tespit edilmiştir. TCDD nin Lojistik Merkez Faaliyetlerini Kısaca özetlemek gerekir ise; TCDD 11 adet lojistik merkez kuracaktır. Lojistik merkez tercihleri yapılırken yörenin taşımacılık potansiyeli dikkate alınmakta, karademir-hava-deniz yolu ulaşım olanakları etüd edilmekte, OSB ve sanayi alanlarına yakınlığı incelenmektedir. Lojistik merkezlerde ilk etap demiryolu yatırımı yapılmakta ve demiryolu taşımacılığına yönelik depolar oluşturulmaktadır. Lojistik merkezlerin arazileri TCDD tarafından kamulaştırılmakta veya TCDD arazisine yapılmaktadır. Lojistik merkezler TCDD yatırım programına dahil edilmekte ve harcamalar ödeneklerle yapılmaktadır. Özel sektör bu lojistik merkezler üzerinde yatırım yapmak istediğinde ihale ile kiralama işlemleri yapılmaktadır. Lojistik merkezlere ilişkin özel bir mevzuat bulunmamaktadır tarihinde yasalaşan 5762 sayılı kanun ile lojistik merkez projeleri YĠD modeliyle yapılabilecektir. Bunun için araziye TCDD nin sahip olması gerekmektedir. Hazır ve uygun arazi var ise özel sektör eliyle lojistik merkez yapılması daha kolaydır, bu durumda TCDD ye başvurulması gerekmektedir. 31

32 Demiryolu bağlantıları için temel kriter demiryolu hattı değil, istasyon makası temel kriterdir. Diğer bir değişle demiryoluna bağlantı ancak ve ancak istasyon makasından yapılabilmektedir Özel Sektöre Ait Lojistik Merkez Projeleri TCDD nin yan ısıra Ġstanbul Büyükşehir Belediyesi de iki adet lojistik merkez kurmayı hedeflemektedir. Bu merkezlerin Hadımmerkez ve Tuzla'da kurulması planlanmaktadır. Ankara da RODER öncülüğünde bir lojistik merkez kurulmuş bulunmaktadır. Yıllık yük kapasitesinin 3 milyon tonu aşan Manisa OSB de bölge firmalarının dış pazarlarda rekabet şansını zora sokan yük transfer giderlerini azaltmak ve Manisa-Ġzmir karayolunda seyreden yüzlerce TIR'ın yarattığı trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla Manisa Ticaret ve Sanayi Odası OSB'si ile Barsan Global Lojistik AŞ ortaklığında 2005 yılına Mosbar Lojistik Hizmetleri A.Ş. kurulmuştur. Mosbar Türkiye nin ilk özel sektör lojistik merkezi olacaktır. Manisa OSB'de m2 lik bir alanda yapılan Mosbar Lojistik Merkezi 7770 metrelik demiryolu ile Muradiye Ġstasyonu'na bağlanmış ve TCDD şebekesine katılmıştır. Amaç Mosbar ı Ġzmir - Alsancak Limanı'nın bir iskelesi durumuna getirilmek istenmektedir. Bu lojistik merkez, Ġzmir Manisa Devlet Demir Yolları hattından ayrılarak bölgeye ulaşan 7700 metrelik iltisak hattı ile yine bölge içerisinde oluşturulacak yükleme boşaltma alanları, gümrük binası, TSE, gümrüklü, gümrüksüz alanlar, kapalı ve açık depolar, konteynır park alanlarından oluşacaktır. Toplam yatırım tutarı 20 milyon Dolardır. Bunun dışında Kemalpaşa OSB içerisinde de bir lojistik merkez kurma çalışmaları devam etmektedir. 32

Çorlu Lojistik Köy Fizibilite Raporu

Çorlu Lojistik Köy Fizibilite Raporu Çorlu Lojistik Köy Fizibilite Raporu Çorlu Lojistik Köy Fizibilite Raporu HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Rasim YILMAZ Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY Öğr. Gör. Selin Bahar BENGİ TEKİRDAĞ, 20/05/2014

Detaylı

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM LOJİSTİK MERKEZ VE KONYA MODELİ Ahmet ÇELİK

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM LOJİSTİK MERKEZ VE KONYA MODELİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Tüm dünyada hızla büyümekte olan lojistik sektörü, sürdürebilirlik kavramı ve çoklu taşımacılık sistemlerinin gelişmesi ile birlikte günümüzde önemli bir dönüm noktasındadır. Ülkemizin de içinde

Detaylı

LİMAN - LOJİSTİK MERKEZ ETKİLEŞİM SÜRECİ; KOCAELİ ÖRNEĞİ. Birsen KOLDEMİR 1, Engin KUDU 2

LİMAN - LOJİSTİK MERKEZ ETKİLEŞİM SÜRECİ; KOCAELİ ÖRNEĞİ. Birsen KOLDEMİR 1, Engin KUDU 2 II. Ulusal Liman Kongresi doi: 10.18872/DEU.b.ULK.2015.0017 ÖZET LİMAN - LOJİSTİK MERKEZ ETKİLEŞİM SÜRECİ; KOCAELİ ÖRNEĞİ Birsen KOLDEMİR 1, Engin KUDU 2 Küreselleşen dünyada rekabet gücünün arttırılmasına

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Yusuf BAYRAKTUTAN * Mehmet ÖZBİLGİN ** ÖZ Lojistik ilintili faaliyetlerin bir araya getirildiği yerler olan

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 49-71 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 49-71 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 49-71 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE DE LOJİSTİK KÖY UYGULAMALARI VE YENİ BİR LOJİSTİK KÖY ÖNERİSİ (Logistic

Detaylı

İZMİR LOJİSTİK MERKEZ (İLM) PROJESİ

İZMİR LOJİSTİK MERKEZ (İLM) PROJESİ 1 İZMİR LOJİSTİK MERKEZ (İLM) PROJESİ 1. İzmir in Lojistik Açısından Stratejik Önemi Kıyı kenti olma özelliği nedeniyle, geçmişte Doğu Akdeniz'in ticaret kavşağında olan İzmir günümüzde de ticaret merkezi

Detaylı

Lojistik köylerin yapısı ve verilen hizmetler hakkında neler söylersiniz?

Lojistik köylerin yapısı ve verilen hizmetler hakkında neler söylersiniz? Kamyonum Dergisi Kasım 2008 TAŞIMACILIĞA YENİ SOLUK GETİRECEK DEV PROJE LOJİSTİK KÖYLER TCDD, Lojistik köy projeleriyle modern ve çağdaş taşımacılığa yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Avrupa'da pek

Detaylı

ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ. Sonuç Raporu. 23 Ocak 2013

ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ. Sonuç Raporu. 23 Ocak 2013 ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ Sonuç Raporu 23 Ocak 2013 Doç. Dr. Bülent Çatay Doç. Dr. Güvenç Şahin ÖNSÖZ Üç aylık bir çalışma sonucunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma

Detaylı

TR52 KONYA-KARAMAN BÖLGESİ LOJİSTİK STRATEJİ PLANI ÖNHAZIRLIK RAPORU. Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Doç. Dr. Turan PAKSOY

TR52 KONYA-KARAMAN BÖLGESİ LOJİSTİK STRATEJİ PLANI ÖNHAZIRLIK RAPORU. Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Doç. Dr. Turan PAKSOY TR52 KONYA-KARAMAN BÖLGESİ LOJİSTİK STRATEJİ PLANI ÖNHAZIRLIK RAPORU Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Doç. Dr. Turan PAKSOY KONYA, 2012 Dr. Lütfi ŞİMŞEK MÜSİAD Konya Şube Başkan Vekili MÜSİAD Konya Lojistik Komitesi

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA TABLOLAR Tablo 1. Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de 2010 Yılı Karayolu Uzunlukları (Km)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu Toplam

Detaylı

SAMSUN TSO - STRATEJİK PLAN 2014/2017 Dok. No: PL-01 Rev. No: 22.01.2013-01 - 1 -

SAMSUN TSO - STRATEJİK PLAN 2014/2017 Dok. No: PL-01 Rev. No: 22.01.2013-01 - 1 - SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 - 1 - İÇİNDEKİLER No Başlık Sayfa I VİZYON 3 II MİSYON 3 III KALİTE POLİTİKASI 3 IV ÖNCELİKLERİMİZ 3 V ÇEVRE ANALİZİ 4 VI HEDEF KİTLE ANALİZİ 4

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I GİRİŞ...1 II DÜNYADA DEMİRYOLLARININ DURUMU...1 III TÜRKİYE DE DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN DURUMU...10 IV DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE TCDD NİN YERİ...13 IV-1. TCDD

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI NIN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI ANKARA 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayın No: 8 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Amaç... 5 1.2. Kapsam... 6 1.3. Yöntem... 6 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 2.1. Mevcut Liman Tesisleri ve Alt Bölgeler... 6 2.1.1. Dilovası Alt Bölgesi... 10 2.1.2. Hereke

Detaylı

1. Pazar Mevcut Durumu ve kapasite analizi

1. Pazar Mevcut Durumu ve kapasite analizi 1. Pazar Mevcut Durumu ve kapasite analizi 1.1. Giriş Ülkelerin ve bölgelerin lojistik alt yapı planlanmasında ilk unsur, lojistik potansiyelin belirlenmesidir. Lojistik potansiyel, belirlenen bölgedeki

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK

Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK Köksal BAYRAMOĞLU haber@ekovitrin.com Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK Türkiye de ihracat her geçen gün artıyor. Dolayısıyla lojistik de her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Lojistik, sanayi

Detaylı

Ö z Dünyada hızla artan mal ve hizmet ticaretiyle

Ö z Dünyada hızla artan mal ve hizmet ticaretiyle KARS LOJİSTİK MERKEZİNİN (KLM) TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASI VE KARS EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR İKTİSADİ ANALİZ 1 Makale Sunum Tarihi : 10.02.2015 Yayına Kabul Tarihi : 09.05.2015 Kafkas Üniversitesi

Detaylı

KENTSEL LOJİSTİK ve LOJİSTİK MERKEZLER

KENTSEL LOJİSTİK ve LOJİSTİK MERKEZLER Lojistik Yatırımları Konferansı KENTSEL LOJİSTİK ve LOJİSTİK MERKEZLER Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Lojistik Derneği Başkan Yardımcısı

Detaylı

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013 Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 213 Zafer Kalkınma Ajansı Development Agency Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından,

Detaylı

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI MAYIS 2011 İÇİNDEKİLER SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKÂNI I. GİRİŞ... 2 II. KÜRESEL TİCARETTE YENİ EĞİLİMLER... 3 III. 2023 YILINDA TÜRKİYE VE LOJİSTİK...

Detaylı

Düzce Bölgesi Lojistik Pazarı Strateji ve Potansiyel Belirleme Raporu Haziran 2015. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Düzce Bölgesi Lojistik Pazarı Strateji ve Potansiyel Belirleme Raporu Haziran 2015. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Bölgesi Lojistik Pazarı Strateji ve Potansiyel Belirleme Raporu Haziran 2015 HAZİRAN 2015 Sayfa 0 / 155 TEŞEKKÜR Düzce,7 Nisan 2015 Günümüz dünyasında savaş, artık

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı

Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi

Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi ANKARA, 2014 İçindekiler GİRİŞ 1 1. KOMBİNE TAŞIMACILIK KAVRAMI, KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ 4 2. KOMBİNE TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR... 5

Detaylı

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU 95 İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212 395

Detaylı