OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 1/5 OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.(FORS) tarafından yürütülen ve işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sağlandığı OpRisk Dergisi internet sitesinin müşterileri (Abone/Kullanıcı) tarafından kullanımına yönelik genel şart ve koşullar aşağıda düzenlemiş olup, bu şart ve koşullar bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır. Abone OpRisk Dergisi ne üye olarak, OpRisk Dergisi Abonelik Koşulları ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile müzakere ettiğini ve anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder. OpRisk Dergisi tarafından sunulan içerik, telif hakları hukuku ve milletlerarası telif hakları anlaşmaları ile korunmuştur. OpRisk Dergisi tarafından sunulan içerik, hiçbir şekil ve şart dâhilinde Abone/Kullanıcı ya satılmamış olup, Kullanıcı ya ancak ve sadece lisans alarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanma hakkı verilmiştir. 1. TANIMLAR Bu Sözleşmenin başka bölümlerinde tanımlanan diğer koşullara ilaveten, aksi belirmediği sürece aşağıdaki tanımlar Sözleşme genelinde geçerli olacaktır: A. OpRisk Dergisi ve markası FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti ne ait olup, yönetimi ve her türlü hakkı ve sorumluluğu da FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti ne aittir. B. Abone; işbu Sözleşmeye taraf olan gerçek veya tüzel kişidir. C. Kullanıcı; OpRisk Dergisi Platformunu, kendisi veya Abone tüzel kişilik adına, üyelik ve lisans koşullarına uygun olarak kullanan gerçek kişidir. D. OpRisk Dergisi Platformu; OpRisk Dergisi'ne ve FORS un iştiraki diğer şirketler ile iş ortaklarına ait internet sitesi/siteleri, uygulamalar, araçlar, platformlar ve/veya söz konusu hizmetin sunulduğu diğer elektronik ortamlar anlamına gelecektir. E. Harici Ağ; (kullanıcı adı ve şifrenin tanımlanmasından sonra) sayfasından Kullanıcı Bilgilerini yüklemek, değiştirmek, doğrulamak, güncellemek ve/veya düzeltmek üzere Kullanıcının erişimine açık çevrimiçi (online) sistem anlamına gelecektir. F. Fikri Mülkiyet Hakkı; FORS mülkiyeti altındaki OpRisk Dergisi nin patent, telif hakkı, icat, veri tabanı hakları, tasarım hakkı, tescilli tasarım, tescilli marka, ticari ünvan, marka, logo, hizmet markası, teknik bilgi, faydalı model, tescilsiz tasarım veya ilgili durumlarda benzeri bir hak, teknik bilgi, firma adı veya ticari ünvan, alan adı (örneğin;.com,.nl,.fr,.eu vb her türlü uzantıya sahip) edinmeye yönelik herhangi bir başvuru, veya tescilli veya tescilsiz benzeri başka hak ve yükümlülükler veya dünyadaki herhangi bir ülkede veya yetki alanında geçerli diğer bir sınai veya fikri mülkiyet hakkına işaret eder. G. Hizmet; Kullanıcıların, OpRisk Dergisi web sitesinde sunulan bilgileri okuyabilmelerine, OpRisk Dergisi sisteminde bulunan ve Kullanıcı bazında tanımlanmış belirli dosyaları transfer edebilmelerine olanak sağlayan işlemler bütününü ifade eder.

2 2/5 2. HİZMETTEN FAYDALANMA KOŞULLARI A. OpRisk Dergisi nin hizmetleri, OpRisk Dergisi sistemine kayıtlı üye Kullanıcılara özeldir. Kullanıcı, bu amaçla OpRisk Dergisi tarafından kendisine sağlanan şifresini paylaşamaz. Birden fazla Kullanıcısı olan kurumlarda her Kullanıcı için ayrı sözleşme yapılmaz, işbu sözleşme her bir Kullanıcı için ve tüm şartları ile hüküm ifade etmek üzere bağlayıcıdır. B. Her bir Kullanıcı sadece tek bir lisans hakkına sahiptir. Her bir ilave Kullanıcı için ayrı bir lisans alınması gerekmektedir. C. OpRisk Dergisi nden hizmet almak isteyen Kullanıcıların, web sayfası arayüzü üzerinden Kullanıcı üyelik kaydı yapması ve kullanıcı adı ile şifresi alması gerekmektedir. Kullanıcı, web sayfasında belirlenen bilgileri tam, doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı ve söz konusu bilgilerin kendisine ait ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. D. Abonelik; Abone veya Aboneyi temsil ve ilzama yetkili kişiler ile Kullanıcının ıslak imzaları bulunan Sözleşmenin, en son imza sirküleri ile birlikte OpRisk Dergisi ne ulaştırılması ve Abone için belirlenmiş bulunan yıllık kullanım bedelinin peşin olarak OpRisk Dergisi banka hesaplarına yatırılması ile başlar. E. Abonelik kaydı esnasında; tüzel kişilerin şirket unvanı, vergi dairesi, vergi numarası, adresi ile şirket temsilcisinin TC kimlik numarası bilgileri ve Şirketi temsil ve ilzama yetki belgesi örneği; yabancı tüzel kişi temsilcisi ise az evvel sayılanlara ek olarak, pasaport numaraları; gerçek kişi kullanıcıların ise TC Kimlik Numarası bilgilerinin belirtilmesi zorunludur. Abonelik kaydı sırasında her Kullanıcı'ya bir Kullanıcı adı ve Şifresi atanır. Bu şekilde OpRisk Dergisi, her kullanıcı için bir Abonelik hesabı açmış olur. Abone ismi, bir e-posta adresi veya internet alan adı olamaz, hakaret içeren bir söz veya ahlaka mugayir bir ifade kullanılamaz. Kayıt işlemi uygun şekilde tamamlandıktan ve ödeme gerçekleştikten sonra OpRisk Dergisi; Kullanıcı nın belirttiği adresine, Kullanıcı ya ait olan şifre ve kullanıcı adı içeren bir e-posta ile onay bilgisi gönderir. F. Kullanıcı, OpRisk Dergisi sitesinde yayınlanan aboneliğine münhasır bilgi, görsel, sunum, hesaplama, gibi her türlü elektronik ya da fiziksel veriyi yalnızca kendi kullanımı için edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar ve Aboneler OpRisk Dergisi sitesi aracılığıyla ulaştıkları bilgiyi işleyip kullanabilirler; analizlerinde, çıkarsamalarında kullanabilirler ve bu şekilde ulaştıkları sonuçları, hazırladıkları grafikleri, tabloları, raporları vs 3. taraflarla paylaşabilirler. Ancak veritabanındaki verileri kullanması için 3. bir tarafa aktaramazlar. Bu verilerin Kullanıcı tarafından üçüncü şahıslar ile ücretli ya da ücretsiz olarak her şekilde paylaşılması durumunda OpRisk Dergisi, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedip, Kullanıcının Aboneliğini sona erdirme ve her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. G. Kullanıcıların bu sözleşmeye aykırı eylemlerinden, Kullanıcı ve Abone tüzel kişiliği müşterek olarak ve müteselsilen sorumludur. 3. KULLANICI HESABI ve SİSTEM BÜTÜNLÜĞÜ A. Her Kullanıcı, hesabındaki bilgilerin doğru ve güncel tutulmasından sorumludur. Eğer Kullanıcı bilgilerinde bir değişiklik olursa, ya da Kullanıcı Abone firmadan ayrılırsa, Abone OpRisk Dergisi ne en geç beş işgünü içinde bu durumu ve aboneliğin kalan süresi içinde hesabı kullanmaya yetkili olan Kullanıcıyı bildirmek zorundadır. B.. Her Kullanıcı, kendi hesabının sadece kendisi tarafından kullanılıyor olmasından sorumludur. Bu sebepten dolayı her Kullanıcı şifresini gizli tutmakla, başkalarıyla paylaşmamakla yükümlüdür. Bu çerçevede, bir Kullanıcı hesabı üzerinden yapılan her türlü işlemden her durumdaşifrenin iletilmiş olduğu Kullanıcı sorumludur.

3 C. Eğer Kullanıcı kendi hesap bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçtiğini fark ederse, OpRisk Dergisi ni bu konuyla ilgili derhal bilgilendirmelidir. OpRisk Dergisi, Kullanıcı tarafından bildirilen problemli hesabı bloke eder (engeller) ve problem çözülünceye kadar hesap kapalı kalır. Sorunun Kullanıcı tarafından fark edilmesi ve OpRisk Dergisi ne bildirilmesi ile OpRisk Dergisi nin hesabı bloke etmesine (engellemesi) kadar geçen süre zarfında, hesaptan yapılmış her türlü işlemden ve bu işlemler sebebiyle FORS un uğrayabileceği zararlardan Kullanıcı ve Abone müştereken sorumludur. 4. ABONELİK ÜCRETİ ÖDEMELERİ A. Aboneler, ödeyecekleri yıllık hizmet dönem bedellerini, OpRisk Dergisi tarafından belirlenen tutarlarda ve OpRisk Dergisi hesabına, abonelik dönemi başında peşin olarak öderler. Abonelik başlangıcında yapılan ödeme tutarı, ücret tamamen ödendikten sonra, OpRisk Dergisi tarafından dönem içinde değiştirilemez. Ancak OpRisk dergisi, ödeme tutarlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını ve abonenin yeni dönem/takip eden dönem için yapacağı ödemesinin, belirlediği yeni tutarlar üzerinden yapılmasını isteme hakkını her zaman saklı tutar. B. OpRisk Dergisi abonelik bedeli; tek kullanıcı paketi için 500 ABD Doları, 2-4 kullanıcı paketi için kullanıcı başına 400 ABD Doları, 5-9 kullanıcı paketi için kullanıcı başına 350 ABD Doları ve 10+ kullanıcı paketi için 5,000 ABD Doları olarak hesaplanır. Ödemeler yıllık bazda ve peşin olarak tahsil edilir. ABD Dolarının TL karşılığı, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanır. C. OpRisk Dergisinin Abonelerin sistemleri ile entegre edilmesi mümkündür. Bu durumda ücretlendirme, sisteme bağlı kullanıcı sayısı üzerinden, (B) şıkkında belirtilen esaslara göre yapılır. D. OpRisk dergisi tarafından düzenlenecek olan Fatura Abonenin belirttiği adrese posta ile gönderilecektir. Ödeme Abone tarafından, OpRisk Dergisi nin bildirdiği banka hesaplarına ve %18 oranındaki KDV ilave edilmiş tutar üzerinden yapılacaktır. Ödemeler için bankalar tarafından alınabilecek olan tüm masraflar Abone ye aittir. 5. BEYAN VE TAAHHÜTLER Aboneler ve Kullanıcılar; A. OpRisk Dergisi nin bilgi kaynağı olarak kullandığı Üçüncü Tarafların açıklamalarındaki yanlışlık veya eksiklikten, OpRisk Dergisi herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz. B. FORS un üçüncü tarafların açıklamalarını esas alarak kendisinin yaptığı ve OpRisk Dergisinde yer verdiği tanımlamalar, sınıflandırmalar, analizler ve benzeri çalışmalar Veritabanı Nasıl Okunmalı açıklamasında yer verildiği şekliyle yapılacak olup, kullanıcı ve abone OpRisk Dergisini Veritabanı nasıl okunmalı dokümanında açıklandığı şekliyle kabul ettiğini ve kullanacağını taahhüt eder. 3/5 6. TAZMINAT VE YÜKÜMLÜLÜK Abone ve/veya Kullanıcı tarafından; ya da Abone ve/veya Kullanıcının bilgisi dahilinde olsun veya olmasın kullanıcı bilgileri her ne şekilde edinilmiş olursa olsun; Abone ve/veya Kullanıcı dışındaki üçüncü kişilerce OpRisk Dergisi sitesinden temin edilen ve sadece aboneliğe münhasır olan: bilgi, doküman, görsel, sunum, tablo, hesaplama gibi her türlü elektronik ya da fiziksel verinin ücretli ya da ücretsiz olarak 3. taraflarla paylaşım, satış, dağıtım ve pazarlanması durumunda, gerçek ve/veya tüzel kişi Abone, Fikri Mülkiyet Hakkını ihlaline dayalı olarak OpRisk Dergisi nin uğradığı zararı nakden ve defaten OpRisk Dergisi ne ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul eder. Bu konuda OpRisk Dergisinin her türlü yasal hakkı saklıdır.

4 4/5 7. SÜRE, FESIH VE TECIL A. Aksi şekilde mutabakata varılmadığı sürece işbu Sözleşme, taraflarca yukarıda belirtildiği şekil ve çerçevede ıslak imzaları haiz olarak onaylandıktan ve abonelik ücreti yatırıldıktan sonra, OpRisk Dergisi tarafından da imzalanmasını müteakip, imza tarihi itibariyle 1 yıl süre ile geçerlidir. B. Bir yıllık sürenin sonunda, taraflardan biri, süre bitiminden 30 gün önceden diğer tarafa yazılı olarak sözleşmenin yenilemeyeceği ihbarında bulunmaz ise işbu sözleşme, ödeme tutarı hariç olmak üzere, aynı şartlar ile uzar. Ödeme, yeni abonelik dönemi için OpRisk Dergisinin belirlediği ve ilan ettiği yeni ödeme tutarları üzerinden yapılır. Ödeme yapılmadığı sürece OpRisk Dergisi Aboneye yeni dönem için bilgi/veri iletimini engelleme hakkını, diğer tüm yasal hakları ile birlikte haizdir. C. Mücbir sebeplerin varlığı halinde tarafların talebi üzerine sözleşme fesholunabilir. FORS un talebi üzerine sözleşmenin fesh olması durumunda kullanılmayan döneme ait ücret müşteriye iade olacaktır. 8. ABONELİĞİN ASKIYA ALINMASI OpRisk Dergisi; aşağıdaki durumlardan herhangi birinde Aboneye yönelik olarak ve Abone nezdindeki bütün hizmetlerini derhal askıya alma hakkına sahiptir. Hizmetin askıya alınması durumunda Abone, OpRisk Dergisine maddi veya manevi her hangi bir hak kaybı, tazminat, ödeme iadesi ve benzeri, kayba delalet eden şart ve hizmet eksikliği talebinde bulunamaz. A. Abonenin kullanım ücretlerini ödememesi veya eksik ödemesi. B. Abonenin ve/veya Kullanıcının Harici Ağa yanlış veya yanıltıcı bilgi yerleştirmesi. C. Gizli Bilgilerin işbu sözleşme hükümleri hilafına kullanılması. 9. DEFTER VE KAYITLAR Bir anlaşmazlık durumunda OpRisk Dergisi nin her türlü yasal defter ve kayıtları ile diğer maddi kayıtları (Harici Ağ bildirimleri, fakslar, e-postalar), kesin delil sayılacaktır. 10. GİZLİLİK A. Gizli Bilgiler; OpRisk Dergisi Sitesinde veritabanı sekmesinde yayınlanan ve üyelere özel olarak gönderilen her türlü veri, müşteri bilgileri, işlem hacmi, OpRisk Dergisinin gizli bilgi olarak sınıflandırdığı veya bu ibare ile açıkladığı veya Aboneye gizli muamelesi yapması gerektiğini bildirdiği tüm bilgilerden oluşur. B. İşbu Sözleşmenin Tarafları: (1) Gizli Bilgilerin, OpRisk Dergisinin münhasır mülkiyetinde olduğunu bilmek ve Gizli Bilgileri işbu Sözleşmenin amacı dışında başka bir amaçla kullanmamak, (2) Gizli Bilgilerin mahremiyetini ve gizliliğini korumak için; kullanıcılarının, çalışanlarının, yetkililerinin, temsilcilerini uyarmak, bilgilendirmek ve bu amaçla ihtiyati yöntemlere başvurmak, (3) Gizli Bilgileri sadece bu Sözleşmenin amacı için ve bu bilgileri bilmesi gereken yetkilendirilmiş Kişilerle paylaşmak, (4) Gizli Bilgileri yayımlamamak, satış, dağıtım ve pazarlamasını yapmamak ve/veya bu amaca matuf veya bu sonucu doğuracak olan eylemlere taraf ve aracı olmamak, diğer kişilere ifşa etmemek, işbu Sözleşmenin koşullarıına uygun olmayan amaçlarla kullandırmamak ve Kullanıcıların da bu şekilde davranmasını temin etmek konularında mutabık kalmışlardır. D. Taraflar, verilerin gizliliğini ve mahremiyetini muhafaza etmek ve izinsiz kullanımı veya dağıtımını engellemek için ticari aklıselim çerçevesinde çaba gösterecektir.

5 5/5 11. GEÇERLİLİĞİ KAYBOLMAYAN HUSUSLAR İşbu sözleşme nin TAZMINAT VE YÜKÜMLÜLÜK ve GİZLİLİK maddelerinin geçerliliği bila kayd-u şart olarak yürürlükte olup, her türlü fesih, askıya alma ve/veya sözleşmenin süresinde sona ermesi hallerinde dahi geçerlilik arzedecektir. 12. DİĞER KONULAR Abone, OpRiskDergisi nin yazılı izin ve onayını almadan, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez. 13. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mevzuatına tabi olacaktır. İşbu Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar veya ihlal hallinde münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme../../. tarihinde İstanbul da 5 sayfa ve 1 nüsha olarak imzalanmıştır. Damga Vergisi Abone tarafından ödenecektir. Sözleşme aslı Abone de kalacak olup, Damga Vergisinin ödendiğine dair belgeyi de içeren bir suret FORS a verilecektir. OpRisk Dergisi FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Barbaros Bulvarı, Serencebey Yokuşu, Fırat İş Hanı, No: 1 Kat: 4 Daire: 31 Beşiktaş / İSTANBUL Beşiktaş Vergi Dairesi No: Temsil ve İlzama Yetkili Olan Kişiler ABONE Firma Ünvanı Adresi Vergi Dairesi ve No. Telefon Fax Web Adresi Temsil ve İlzama Yetkili Olan Kişiler KULLANICI(LAR) E-posta Adresi : Telefon No : Fax :

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.(FORS) tarafından yürütülen ve işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 5.2. Vargonen önceden haber vermeksizi ödemenin yapılm ödemenin yapılması ile servisin aktif hale VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. SERVİS SAĞLAYICI:

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com Önemli Bilgilendirme! Eskisehirdarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği

Detaylı

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antalyadarling.com

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antalyadarling.com ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antalyadarling.com Önemli Bilgilendirme! Antalyadarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm

Detaylı

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.manisadarling.com

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.manisadarling.com ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.manisadarling.com Önemli Bilgilendirme! Manisadarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ALAN ADI SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ALAN ADI SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ALAN ADI SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Alan adı kullanımı ve esaslarını içeren işbu alan adı hizmet sözleşmesi, Ankara Cad. No:81 Bayraklı Tower Kat:19 adresinde

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Üyelik SÖZLEŞMEsi AŞAĞIDA YER ALAN MADDELER ("SÖZLEŞME") DİJİTAL HALLER YAZILIM İLETİŞİM VE İNTERAKTİF ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ. ("XPERIA CLUB") İLE ARANIZDAKİ XPERIA CLUB KURUMSAL ÜYELİĞİNİZE İLİŞKİN XPERIA

Detaylı

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com Önemli Bilgilendirme! Antepdarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri

Detaylı

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.konyadarling.com

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.konyadarling.com ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.konyadarling.com Önemli Bilgilendirme! Konyadarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR : 1- Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (Kısaca MATRİKS olarak anılacak) Adresi : Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi, A Blok K:12 D: 39 Şişli

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

SÜRAT HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

SÜRAT HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) SÜRAT HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, (a) Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No:31/1 Tek-Er İş Merkezi Bağcılar/İstanbul adresinde mukim Sürat

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ

ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; A. Barış Mah. Birlik Sanayi Sit. Birlik 2 İş Merkezi. Kat: 3 No: 353 PK: 34520 Beylikdüzü İstanbul, Türkiye adresinde mukim

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

Kullanıcı Adı :... Üst Bayi Kodu :... Kurum Ünvanı :... Kurum Adresi :...

Kullanıcı Adı :... Üst Bayi Kodu :... Kurum Ünvanı :... Kurum Adresi :... 1 BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI A.MUTLU TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Gazipaşa Mah.Halis Çebi Iş Merkezi No: 22 Kat: 8 TRABZON Ticaret sicil no : 16098 Vergi dairesi

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim....

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı