NANOFİL İÇERİKLİ REZİN MODİFİYE CAM İYONOMER SİMANIN MİKROSIZINTISININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NANOFİL İÇERİKLİ REZİN MODİFİYE CAM İYONOMER SİMANIN MİKROSIZINTISININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı NANOFİL İÇERİKLİ REZİN MODİFİYE CAM İYONOMER SİMANIN MİKROSIZINTISININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Emir Faruk YILMAZ Danışman Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin ERONAT İZMİR-2011

2 ÖNSÖZ Bu tez çalışmasında restoratif ve çocuk diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilen rezin modifiye cam iyonomer esaslı yeni bir materyalin (Ketac N100) mikrosızıntısının konvansiyonel cam iyonomer (Ketac Molar) ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Tez çalışmamda benden yardımlarını esirgemeyen ve yol gösteren Sayın Prof. Dr. Nesrin ERONAT a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tezimin yazım aşamasında ve laboratuvar çalışmalarında bana yardımcı olan Sayın Dr. Aslı TOPALOĞLU AK a ve Dt. Nazan KARA ya, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tijen Pamir e teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca maddi manevi her türlü desteğiyle bugüne dek yanımda olan sevgili aileme çok teşekkür ederim. İZMİR-2011 Stj. Dişhekimi Emir Faruk YILMAZ

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ.1 1. GENEL BİLGİLER GEREÇ VE YÖNTEM.8 3. BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ ÖZET KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ...22

4 I.GİRİŞ Dişhekimliği tarihi boyunca çok çeşitli dental restoratif materyaller kullanılmıştır. Kullanılan bu materyaller gerek dişteki doku kaybını gidermeye yönelik gerekse estetik gereksinimleri karşılamak adına üretilmişlerdir. Restoratif diş hekimliğinde yıllardır varolan ve cam iyonomer simanların mekanik ve estetik özelliklerini geliştirmek için üretilen rezin modifiye cam iyonomer simanlara son zamanlarda nano teknoloji ile üretilen nanofil doldurucular ilave edilmiştir. Nanoiyonomer olarak adlandırılan bu yeni cam iyonomerle ilgili klinik ve laboratuvar çalışmaları çok azdır. Polimerizasyon büzülmesiyle ortaya çıkan kenar sızıntısı özellikle kompozit rezin dolguların başarısızlığındaki önemli faktörlerden biridir. Yiyecekler arasındaki sıcaklık farklılıkları, polimerizasyon sırasında materyalde oluşan boyutsal değişiklikler, okluzal stres, rezinin su emilimi, diş sert dokuları ve restorasyon materyali arasındaki ısıl genleşme katsayısının farklı olması kenar sızıntısının miktarında rol oynayan başlıca faktörlerdir. İyi bir marjinal uyum, fiziksel ve mekanik özellikleri geliştirilmiş materyal kullanılması ve dikkatli bir manipülasyon ile materyalin uygulanmasının kenar sızıntısını azaltan faktörler olduğu bildirilmiştir. Cam iyonomer esaslı dolgu materyallerinde kompozit restoratif materyallere kıyasla daha az mikrosızıntı olduğu çeşitli kaynaklarda bildirilmiştir. Bunun nedeni mine ve

5 dentine kimyasal bağlanma yapabilmesidir. Ancak CİS esaslı materyallerin de bazı dezavantajları olduğu bildirilmiştir. Bunlar; sertleşme sürecinin yavaş olması, neme olan hassasiyet, dehidratasyon, kırılmaya dayanımının yetersiz olması ve aşınma direncinin zayıflığı olarak sıralanabilir. Bu olumsuzlukların da mikrosızıntıya yol açabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmadaki amacımız son yıllarda piyasaya sunulan nanofil içerikli rezin modifiye cam iyonomer siman ile konvansiyonel cam iyonomer simanın daimi 3. molar dişlerin sınıf V kavitelerindeki mikrosızıntılarının in-vitro koşullar altında karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir.

6 1.GENEL BİLGİLER Restoratif diş hekimliğinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri gözönüne alındığında diş sert dokularına en uygun dental materyal için çalışmalar hala devam etmektedir. Bugüne dek restortif materyallerin kavite duvarlarına adaptasyonu ve bu materyallerin, oral sıvılar ile mikroorganizmaların girişlerini engelleme kabiliyetleri her zaman merak konusu olmuştur. Dolayısıyla klinik diş hekimliğinde restoratif materyallerin mikrosızıntısı büyük bir sorun olmuştur. Oluşan bu sızıntı restore edilen dişte hassasiyete, renklenmeye, rekürrent karieslere, pulpal yaralanmalara ve yapılan restorasyonda bozulmalara yol açabilir (1,2,3). Cam iyonomer simanlar ilk olarak McLean ve Wilson tarafından 1974 yılında ortaya çıkarılmış ve polialkenoik asit ve cam tozu arasındaki asit-baz reaksiyonu sonucu oluşan bir materyal olarak tanımlanmıştır. Cam iyonomer simanlar diş hekimliğinde pits-fissur örtücü, kor materyali, kök kanal patı, simantasyon ajanı ve kaide materyali olarak kullanılmaktadır. Ayrıca diğer restoratif materyallere göre çocuk hastalarda manüplasyonu daha kolaydır. Konvansiyonel cam iyonomer simanlar kullanım alanlarına göre sınıflandırılmışlardır; a) Direk restorasyon için, b) Metalle güçlendirilmiş, c) Yüksek viskoziteli, d) Düşük viskoziteli olmak üzere dört çeşittir (4). Çağdaş cam iyonomerlerin temel komponenti flor içeren, kalsiyum veya stronsiyum bazlı alumina-silikat (floroaluminasilikat) cam tozudur. Cam tozu, 1100 C 2

7 1500 C arasındaki sıcaklıkta erimiş alumina, metal oksit, metal florür ve metal fosfatın hazırlanmasıyla oluşur. Ayrıca Al +3, Ca +2, Sr +2, Zn +2, Na +, K + ve La +3 metal iyonları da bulunmaktadır. Bu metal iyonlarından flor, kalsiyum ve metal fosfat remineralizasyonda gerekli olan temel bileşenlerdir. Simanın formasyonu için gerekli uygun cam tozu, alumina (Al 2 O 3 ) ve silika (SiO 2 ) birleştirilerek camın tetrahedron yapıdaki iskeleti oluşturulmuştur. Cam iyonomer sisteminde floroalumino silikat ile reaksiyona giren poliasit genellikle bir polikarboksilik asittir. Cam iyonomer simana katılan asitler poliakrilik asit, akrilik asit-itakonik asit kopolimeri, akrilik asit-maleik asit kopolimeri, akrilik asit-2 büten dikarboksilik asit kopolimeri ve polivinil fosforik asittir. Sertleşme reaksiyonu, diş yüzeyinde asit-baz reaksiyonuyla gerçekleşir, reaksiyonun başlamasıyla birlikte silika hidrojel tuzu bağlanma matriksi gibi davranır. Poliakrilik asitte bulunan hidroksil grubundaki H iyonları ayrılarak yerlerine silika hidrojel grubunda bulunan metal iyonları bağlanır (5,6). Flor salma özelliği nedeniyle günümüzde cam iyonomer simanların kullanımı oldukça yaygındır. Flor salan amalgam restorasyonlar, florlu kompozitler de bu özelliklerinden dolayı kullanılmaktadırlar. Cam iyonomer simanın yapısındaki floroaluminasilikat flor salınımında önemli role sahip olsa da asıl salınımın simanın matrisinden olduğu düşünülmektedir. Flor salınım miktarının ise sadece içindeki flor konsantrasyonu ile ilgili olmadığı, siman içindeki sodyum konsantrasyonunun da önemli olduğu rapor edilmiştir. Çünkü bu iyonun simandaki elektron nötralitesinin yeniden sağlanmasında önemli rol oynadığı bilinmektedir (5,6). Cam iyonomer simanların flor salma özelliği dışında retantif olmayan servikal kavitelerdeki kullanım kolaylığı, diş yüzeyine kimyasal ve asitleme 3

8 yapılmadan bağlanabilmesi, biyouyumlu olması ve sertleşme mekanizmasının kimyasal olması da sağladığı avantajlar arasında yer almaktadır. Cam iyonomer simanın sertleşme mekanizması 4 ayrı fazda gerçekleşmektedir. Başlangıç fazında cam partikülleri poliakrilik asit içerisinde dağılırlar. Asit atak fazı; yüzeydekicam tozlarının yıkımı ile başlar ve simanı oluşturan metal iyonlarının (Al +3, Ca +2, Sr +2, F ) salınımı ile devam eder. Bu metal iyonları simanın sulu fazına doğru hareket eder. İyonlar cam yüzeyinden ayrıldıktan sonra cam yüzeyinde silikadan zengin bir tabaka oluşur. Daha sonra simanın matrisi ile cam partikülleri arasındaki yüzeyde bir silika jel tabakası oluşur. Reaksiyon devam ederken matris içindeki iyon konsantrasyonu artar ve poliakrilikasit poliakrilatlara dönüşerek ph ve viskozite artar (5,6,7). Adezyon, farklı moleküllerin arayüzlerinde oluşan çekim kuvveti olarak tanımlanabilir. Cam iyonomer simanların diş sert dokularının hidrofilik yüzeylerine adezyonu kimyasal yolla gerçekleşir. Siman içerisindeki serbest karboksil gruplarından (COOH) hidrojen iyonunun ayrılmasıyla oluşan iyonik bağ ile diş sert dokularına bağlanır. Adezyonun gerçekleşmesi için bazı kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Bunlar: a) Adezivin substrat yüzeyine yakın teması, b) Substrat yüzeyinin ıslanabilirliği, c) Adeziv ajanda meydana gelen sıvı-katı dönüşümüdür. Substratın kimyasal farklılığı, ısıl genleşme katsayılarındaki farklılık ve sertleşme sırasındaki hacimsel ve ıslanabilirlikteki değişiklikler adezyonun performansını etkileyen faktörlerdir. Adeziv ajanın diş sert dokularını ıslatma miktarı ne kadar fazlaysa ve ıslanma açısı ne kadar az ise adezyon o ölçüde fazla olmaktadır (8). Cam iyonomer simanların sertleşme süresinin uzun sürmesi, polishing işleminin yaklaşık 24 saat sonra yapılabilmesi, sertleşene kadar neme hassas olması, 4

9 dehidratasyona uğraması ve pürüzlü yüzeye sahip olması gibi dezavantajlara da sahiptir. Bu tip dezavantajlar konvansiyonel cam iyonomer simanların mekanik özelliklerinin geliştirilme ihtiyacını doğurmuş ve rezin modifiye cam iyonomer simanların üretimine sebep olmuştur. Rezin modifiye cam iyonomer simanların kırılma ve aşınma dayanımı arttırılmış, nem hassasiyeti azaltılmıştır, estetik özellikleri geliştirilmiştir. Rezin modifiye cam iyonomer simanlar da flor salma özelliğine sahip olup konvansiyonel cam iyonomer simanlar gibi karyostatik etki göstermektedirler (3,4, 8). Son yıllarda cam iyonomer simanların mekanik ve estetik özellliklerinin geliştirilmesi amacıyla üretilen rezin modifiye cam iyonomer simanlara nanofil doldurucular ilave edilmeye başlanmıştır. Nanofil içerikli rezin modifiye cam iyonomer simanlarda karıştırma esnasında ilk olarak asit-baz reaksiyonu görülür ancak reaksiyonun hızı düşüktür. Asit-baz reaksiyonuna ilaveten fotopolimerizasyon ile sertleşme tamamlanır (9). Diğer cam iyonomer simanların aksine nanofil içerikli rezin modifiye cam iyonomer simanlar daha hızlı, kolay karıştırılabilen ve uygulanabilen pasta - pasta sisteminden oluşmaktadır. Nanofil rezin modifiye cam iyonomer simanlar 3 µmden daha küçük floroalüminosilikat tozları, nanofiler (5-25 nm) ve silika ile zirkonyumdan elde edilen nanocluster filler ( nm), polialkenoikasit ve su içerirler. Asit-baz reaksiyonu ile kimyasal polimerizasyon, görülebilir mavi ışıkla ile fotopolimerizasyon sağlanır (3). Son yıllarda kompozit rezinlerin de performanslarını arttırmak ve fiziksel özelliklerini iyileştirmek için nano partiküller içeren kompozitler piyasaya sürülmüştür. Nano partiküller, mikrofil doldurucu içeren kompozitlerde olduğu gibi 5

10 polisaj işleminden sonra düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlar, materyale üstün bir estetik özellik kazandırır, dayanımları ve aşınmaya dirençlerini arttırırlar. Bu nedenle nanofil içeren kompozitlerin mikrofil içerenlere göre kullanım alanları daha fazladır. Ancak estetik özelliklerinin artmış olmasına ragmen rezin esaslı kompozit materyallerde polimerizasyon büzülmesine bağlı olarak diş ile restorasyon arasında tam bir kenar uyumunun sağlanamaması hala önemli bir sorundur. Servikal bölgeler gibi nem kontrolünün zor olduğu alanlarda olası kontaminasyon da ayrıca kompozitlerin polimerizasyonunu olumsuz etkiler (11). Nanofil rezin modifiye cam iyonomer siman ile kompomer ve konvansiyonel cam iyonomer simanların mikrosızıntısının karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği az sayıda çalışma mevcuttur; Deepali ve Hegde (12) çekilmiş 65 adet üst premolar dişte kanal tedavisi sonrası nanofil dolduruculu cam iyonomer siman, konvansiyonel cam iyonomer siman ve kompoziti intrakoroner bariyer olarak kullanmışlar ve koroner mikrosızıntılarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmişlerdir. Sonuçta çok ciddi fark olmasa da kompozit ve nanofil dolduruculu cam iyonomer simanın mikrosızıntıyı daha iyi önlediği sonucuna varmışlardır. Upadhyay ve Rao (3), nanofil rezin modifiye cam iyonomer siman ile konvansiyonel ve rezin modifiye cam iyonomer simanların mikrosızıntılarını 30 adet sağlam premolar dişlerde açılan sınıf V kavitelerde in vitro koşullar altında değerlendirmişlerdir. Çalışma sonunda nanoiyonomer ile yapılan dolgularda diğer iki materyale göre minimum düzeyde mikrosızıntı gözlenmiştir. 6

11 Behjatolmoluk Ajami, Abbas Makarem ve Elham Niknejad (13) kompomer ve nanofil içerikli rezin modifiye cam iyonomer simanın mikrosızıntısını 30 adet sağlam dana dişinde açılan sınıf V kavitelerde değerlendirmişlerdir. Sonuçta okluzal ve aksiyal duvarlarda rezin modifiye cam iyonomer siman, kompomerden daha fazla sızıntı göstermiş, ancak gingival-aksiyal duvarlarda kompomer ile restore edilen yerlerde daha fazla sızıntı tespit edilmiştir. Abd El Halim ve Zaki (14) 144 adet yeni çekilmiş premolar dişte nanofil rezin modifiye cam iyonomer siman ile iki farklı konvansiyonel cam iyonomer simanın mikrosızıntısını bukkal yüzeylere açılan sınıf V kavitelerde değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak nanofil içeren rezin modifiye cam iyonomer simanda (Ketac N100) diğer cam iyonomer simanlara göre daha az mıkrosızıntı gözlendiği bildirilmiştir. Nanofil içerikli rezin modifiye cam iyonomer siman ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. Materyalin klinik ve laboratuvar incelemelerine devam edilmektedir. Bu tez çalışmasında piyasaya yeni sürülen nanofil dolduruculu bir cam iyonomer siman (Ketac N100) ile konvansiyonel cam iyonomer simanın (Ketac Molar-KM) mikrosızıntısını laboratuvar koşullarında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve yapılan diğer çalışmalara katkıda bulunulması amaçlandı. 7

12 2. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalışmada, ağız ortamına sürememiş 12 adet sağlam yeni çekilmiş gömük 3. azı dişleri kullanıldı. Dişlerden, doku kalıntıları akan su altında diş fırçası ile uzaklaştırıldı. Dişler kapalı ortamda ve +4 C de distile suda 7 gün boyunca bekletildi. Her dişin (N=12) vestibül ve palatinal/lingual yüzeylerinde önce rond frez ardından fissür frez kullanılarak 4 mm boyunda, 3 mm yüksekliğinde ve 2 mm derinliğinde tabanı minesement sınırında olacak şekilde toplam 24 adet standart Sınıf V kaviteler açıldı. Kavitelerin standardizasyonunda önceden yukarıda belirtilen boyutlarda pencere oluşturulmuş matris bandı kullanıldı. Açılan kaviteler su spreyi ile yıkandıktan sonra hava spreyi ie hafifçe kurutuldu. Kaviteler Ketac N100 Nano-Ionomer Primer (3M ESPE) bağlayıcı ajan, Ketac N100-3M ESPE (KN) nanofil içerikli rezin modifiye cam iyonomer siman ve Ketac Molar Easymix-3M ESPE (KM) konvansiyonel cam iyonomer siman ile dolduruldu. Konvansiyonel cam iyonomer siman (KM) uygulanacak kavitelere 10 s boyunca KM kavite likiti uygulanıp, kaviteler distile su ile yıkanıp kurutuldu. 1 ölçü toz için 1 damla likit kullanılarak hazırlanan pat homojenize edildi ve kaviteler dolduruldu. KM cam iyonomer siman ile doldurulan kavitelerin üzerine Heliobond (Ivaclar Vivadent 3M ESPE) uygulandı. 8

13 Nanofil içerikli rezin modifiye cam iyonomer simanın (KN) uygulanacağı kaviteler kurutulduktan sonra mine ve dentin üzerine 15 s boyunca kavite hazırlayıcı uygulandı. Kavite hazırlayıcı 10 s boyunca hafifçe kurutuldu ve 10 s görülebilir halojen mavi ışıkla polimerize edildi. Homojen bir pat elde edilene kadar karıştırılan toz ve likit kaviteye yerleştirildikten sonra 20 s boyunca polimerize edildi. Restorasyon işleminden sonra dişler 5-55 C de 1000 defa termosiklus işlemine tabi tutuldu. Daha sonra dişlerin apikal foramenleri cam iyonomer siman (Ketac Molar) ile kapatıldı. Dişlerin tüm yüzeyleri dolgu kenarlarında 1 mm.lik boş alan bırakılacak şekilde 3 kat tırnak cilası ile kaplandı. Dişler 48 saat boyunca çini mürekkebi içinde sulandırılmadan bekletildi. Daha sonra dişler akan suyun altında yıkandı. Silikon buz kalıpları kullanılarak polyester içine gömüldü. Su altında isomet cihazı (Buehler Isomet 1000 precision saw) kullanılarak dişler bukko-lingual yönde ikiye ayrıldı. Kesitlerin mikroskopta incelenecek yüzeyleri su zımparası ile zımparalanarak pomza-fırça ile parlatıldı. Her örneğin gingival ve okluzal kavite marjinlerindeki boya sızıntısı stereomikroskopta X25 büyütme altında değerlendirildi. Boya penetrasyon skorlarının değerlendirilmesinde Brackett ve arkadaşları (15) tarafından kullanılan skorlama yöntemi tercih edildi. Tablo 1 ve Şekil 1 de Boya penetrasyon skorlarının değerlendirilmesinde uygulanan yöntem ve derecelendirme gösterilmiştir. Mikrosızıntı skorlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesinde Friedman testi, ikili karşılaştırmalarda ise Wilcoxon Signed Ranks Testi kullanıldı. 9

14 Mikrosızıntı skor değerleri: 0: hiç sızıntı yok 1: kavite duvarının 1/3üne kadar sızıntı var 2: kavite duvarının 2/3üne kadar sızıntı var 3: sızıntı aksiyel duvara ulaşmış TABLO 1 ŞEKİL -1 Mikrosızıntı skor değerleri 10

15 3. BULGULAR Yapılan bu araştırmada konvansiyonel cam iyonomer olan Ketac Molar ve nanoiyonomer içerikli Ketac N100 restoratif materyallerinin sınıf V kavitelerde okluzal ve gingival duvarlarındaki mikrosızıntı miktarları daha önce Tablo 1 de verilmiş olan skor değerlerine göre derecelendirmeleri Tablo 2 de topluca gösterilmiştir. Ketac N100 Ketac Molar ÖRNEK NO OKLUZAL GİNGİVAL OKLUZAL GİNGİVAL TABLO - 2 **Tabloda, her bir dişten alınan iki kesitteki skor değerlerinden yüksek olanı yazılmıştır. 11

16 Mikroskopta yapılan gözlemler sonucunda skor 0 ve skor 1 e dahil edilen sızıntı miktarları kabul edilebilir sınırlarda, skor 2 ve skor 3 e dahil edilen sızıntı miktarları kabul gören sınırların dışında şeklinde değerlendirildi. KM ve KN ile yapılan dolgularda gingival ve okluzal kavite sınırlarında gözlenen mikrosızıntı miktarlarına ait belirlenen skorlar Tablo 3 te değerlendirilmiştir. Bulunan değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı; Ketac Molar ve Ketac N100 dolgu materyallerinin okluzal ve gingival mikrosızıntı medyan değerleri arasında yapılan Friedman Testine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p =0.006). İkili analiz Wilcoxon Signed Ranks Testine göre Ketac Molar da, Ketac N100 e göre okluzal duvarda istatistiksel olarak daha az mikrosızıntı belirlendi. Ketac Molar ve Ketac N100 arasında gingival duvarda mikrosızıntı açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Her iki materyalin (Ketac Molar, Ketac N100) kendi içinde okluzal ve gingival duvarlardaki mikrosızıntı değerleri arasında anlamlı bir farklılık belirlenmedi (P>0.05). 12

17 SKOR okluzal gingival okluzal gingival okluzal gingival okluzal gingival Ketac Molar (KM) N=12 Ketac N100 (KN) N= 12 TABLO

18 Resim 1. 8 numaralı örnekte KN uygulanan kavitede (sağda) okluzalde 2, gingivalde 1 değerinde sızıntı. KM uygulanan kavitede (solda) gerek okluzal gerekse gingivalde sızıntı 0 şeklinde değerlendirildi (X25). Resim 2. 3 numaralı örnekte KM uygulanan kavitede (solda) okluzal ve gingivalde 0 değerinde, KN uygulanan kavitede okluzalde 2, gingivalde 1 değerinde mikrosızıntı (X25). 14

19 Resim numaralı örnekte KN uygulanan kavitede okluzalde 2, gingivalde 1 değerinde mikrosızıntı (X25) Resim numaralı örnekte KN uygulanan kavitede (sağda) okluzalde 2, gingivalde 0 değerinde mikrosızıntı, KM uygulanan kavitede okluzalde ve gingivalde 0 değerinde mikrosızıntı (X25). 15

20 4. TARTIŞMA Yapılan bu laboratuvar çalışmasının istatistiksel analizi sonucunda sınıf V kavitelerde okluzal kavite duvarında konvansiyonel cam iyonomer simanın yeni üretilen nanofil içerikli rezin modifiye cam iyonomer Ketac N100 e göre daha az mikrosızıntı gösterdiği gözlenmiştir. Nanoiyonomer cam iyonomer siman ile daha önce yapılan mikrosızıntı çalışmaları ile karşılaştırıldığında sonuçların farklı olduğu gözlenmişir. Upadhyay ve Rao nun (3) premolar dişlerde yaptıkları çalışma sonucunda nanofil dolduruculu cam iyonomer siman, rezin modifiye cam iyonomer siman ve konvansiyonel cam iyonomer simana göre çok daha az sızıntı göstermiştir. Ayrıca okluzal ve gingival duvarlar mikroskop altında incelendiğinde mikrosızıntı açısından ciddi bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Bizim yaptığımız çalışmadan farklı olarak bu çalışmada termosiklus süresi daha kısa tutulmuş, dişler metilen boyasında ve 24 saat boyunca bekletilmiştir. Elde edilen sonuçlardaki farklılıkların bu nedenlere bağlı olabileceği düşünülmektedir. Abd El Halim ve Zaki nin (13) yaptığı çalışmada nanofil dolduruculu cam iyonomer siman ile iki ayrı konvansiyonel cam iyonomer siman karşılaştırılmıştır. Araştırmacılar bizim bulduğumuz sonuçlardan farklı olarak nanofiler cam iyonomer simanın konvansiyonel cam iyonomer simanlara kıyasla en az mikrosızıntı gösterdiğini tespit etmişlerdir. Ancak çalışma protokolünde bir takım farklılıklar vardır; dişler yapay tükürük içinde bekletilmiş, kaviteler daha küçük ebatlarda hazırlanmış, termosiklus 16

21 işlemi 100 defa yapılmış ve % 1 lik metilen boyası kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarındaki farklılıkların izlenen farklı protokollerden kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Deepali ve Hedge nin (11) 65 adet çekilmiş premolar dişte yaptığı araştırmada intrakoroner dolgu materyali olarak kullanılan nanofil dolduruculu cam iyonomer siman, kompozit ve konvansiyonel cam iyonomer siman mikrosızıntı açısından değerlendirilmiştir. Sonuçta gruplar arasında mikrosızıntı bakımından ciddi fark gözlenmese de kompozit ve nanofil dolduruculu cam iyonomer simanın kullanıldığı örneklerde daha az mikrosızıntıya rastlandığı tespit edilmiştir. Yaptığımız çalışmadan farklı sonuçlar elde edilmesinin nedenleri arasında dolgu materyalinin intrakoroner kaide materyali olarak kullanılması, termosiklus işleminin bu çalışmadan farklı olarak 500 defa yapılmış olması, dişlerin 20 gün boyunca yapay tükrükte bekletilmiş olması gösterilebilir. Genel olarak mikrosızıntı ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde farklı restorasyon materyallerinin kullanıldığı, kavite ebatlarının farklı olduğu ve kullanılan yöntemlerin farklı olduğu göze çarpmaktadır. Bulunan sonuçların da bu nedenlerden dolayı farklılık gösterdiği düşünülebilir. 17

22 5. SONUÇ Bir nanoiyonomer olan rezin modifiye yapıdaki Ketac N100 ile konvansiyonel bir cam iyonomer olan Ketac Moların mikrosızıntısının karşılaştırıldığı bu in vitro çalışmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, dişlerin bukkal ve lingual yüzeylerine açılan standart sınıf V kavitelerin okluzal duvarlarındaki sızıntı değerlerinin KM de KN ye göre daha düşük, gingival duvarda ise KN ile KM de ise benzer olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler ışığında nanofil içerikli rezin modifiye cam iyonomer simanın mikrosızıntı açısından değerlendirildiğinde konvansiyonel cam iyonomer simandan ciddi bir üstünlüğü olmadığı, ancak klinikte başarı ile kullanılabileceği kanısına varıldı. Nanofil içerikli rezin modifiye cam iyonomer simanların değişik özelliklerinin incelendiği ve daha fazla sayıda diş ile yapılacak yeni çalışmalara gerek olduğu sonucuna varıldı. 18

23 6. ÖZET Nanofil içerikli rezin modifiye cam iyonomer siman ile konvansiyonel cam iyonomer simanın mikrosızıntılarının karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği bu çalışmada, 12 adet sağlam ağız içine açılmamış, gömük yeni çekilmiş 3. azı dişler kullanıldı. Dişlerin bukkal ve lingual yüzeylerine standart sınıf V kaviteler açıldı. Kaviteler konvansiyonel cam iyonomer siman ve nanofil içerikli cam iyonomer siman ile dolduruldu. Dişler termosiklus işlemini takiben 48 saat çini mürekkebinde bekletildikten sonra bukko-lingual yönde ortadan ikiye kesildi. Stereomikroskop altında yapılan incelemelerde mikrosızıntı açısından konvansiyonel cam iyonomer simanın okluzal kavite duvarında, nanofil içerikli cam iyonomer simandan daha başarılı olduğu, gingival duvarda ise iki material arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlendi. Bu konuda daha fazla örnek kullanılarak yeni klinik ve laboratuvar çalışmalarına gerek olduğu sonucuna varıldı. 19

24 KAYNAKLAR 1. Lado D., Slavoljub T., Mihael S., Slavoljub Ž. Microleakage of Glass Ionomer Cement Restorations. Stomatološki glasnik Srbije 2009, 56, Oztas D., Kucukesmen C. H., Kucukesmen C., Kaplan R., Farklı tiplerdeki geleneksel ve rezin modifiye cam iyonomer simanların su emilimi ve suda çözünürlüğü. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 2005, 32(1), Upadhyay S., Rao A. Nanoionomer: Evaluation of microleakage.j Indıan Soc pedod Prev Dent 2011 Jan-Mar, 29 (1), Ashwin R., Arathi R. Comparative evaluation for microleakage between Fuji-VΠ glass ionomer cement and light-cured unfilled resin: A combined in vivo in vitro study. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2007 Apr-Jun, 25-2, Crisp S., Kent B. E., Lewis B.G, Ferner A. J., Wilson A. D. Glass ionomer cement formulations II. The synthesis of novel Polycarboxylic acids. J Dent Res. 1980, 59, Davidson C.L., Hoekstra J.S., Arends J. Microhardness of sound, decalcified and etched tooth enamel related to the calcium content. Dental Materials June 1998, 14, Qvist V., Mainscher E., Teglers P.T. Resin modified and conventional glass ionomer restorations in primery teeth: 8 year results. Journal of Dentistry 2004, 32,

25 8. Lin A., Mc Intrye N. S., and Davidson R. D., Studies on the Adhesion of Glass- Ionomer Cements to Dentin. J Dent Res 1992, 71(11), Mali P.,Deshpande Shobha, A Singh. Microleakage of restoratif materials:an in vitro study. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2006, 24, CENCI M. S., PEREIRA-CENCI T., DONASSOLLO T., SOMMER L., STRAPASSON A., DEMARCO F. F. Influence of thermal stress on marginal integrity of restorative materials. J Appl Oral Sci. 2008, 16(2), Türkün Şebnem L., Uzer E. Poliasit modifiye kompozit rezin ile nanofil dolduruculu bir kompozit rezininkenar sızıntılarının karşılaştırılması, A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 2005, 32(3), Deepali S., Hedge Mithra N.. Coronal Microleakage of Four Restorative Materials Used in Endodontically Treated Teeth as A Coronal Barrier - An In Vitro Study. Endodontology 2008, 20 (2), Behjatolmoluk A., Abbas M., Elham N. Microleakage of Class V Compomer and Light-Cured Glass Ionomer Restorationsin Young Premolar Teeth. Journal of Mashhad Dental School, Mashhad University of Medical Sciences 2007, 31, Abd El Halim S, Zaki D. Comparative evaluation of microleakage among three different glass ionomer types. Oper Dent Jan-Feb, 36(1),

26 15. Brackett Wi. W., DDS, MSD, Gunnin D.Timothy, Gilpatrick R. O. and Browning William D. Microleakage of Class V compomer and light-cured glass ionomer restorations. J Prosthet Dent 1998, 79, Gupta S., Khinda V., Grewal N. A Comparative study of Microleakage below Cementojunction using Light Cure and Chemically Cured glass lonomer cement liners. J Indian Sot Pedo Prev Dent December 2002, 20 (4), Medić V., Obradović-Djuričić K., Dodić S., Petrović R., In Vitro Evaluation of Microleakage of Various Types of Dental Cements, Srp Arh Celok Lek Mar- Apr, 138, Mitra B. Sumita, Lee Chi Y., Bui T. Hoa, Tant B. D., Rusin P. Richard, Long term adhesion and mechanism of bonding of a paste-liquid resin-modified glass ionomer cement, Dental Materials 2009, 25, Okte Z., Ozalp N., Bayrak S. Süt Dişlerinde Kompomer Dolgu Üzerine Uygulanan Bağlayıcı Ajanın Mikrosızıntı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg ,

27 7. ÖZGEÇMİŞ 31 Aralık 1985 te Kırıkkale de dünyaya geldim, Mustafa Necati İlköğretim Okulu ndan mezun oldum yılında Kırıkkale Anadolu Lisesi ninden mezun oldum yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ni kazandım. 23

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN CAM İYONOMER SİMANLAR Prof. Dr. L. Şebnem Türkün 1972 de Wilson ve Kent tarafından bulundu ve 1974 de Mc Lean ve Wilson tarafından geliştirildiler. Toz ve likitten oluşurlar. İlk geliştirilenler, Alüminyum

Detaylı

CAM İYONOMER SİMANLAR ŞEBNEM TÜRKÜN. Prof. Dr. L. Şebnem Türkün

CAM İYONOMER SİMANLAR ŞEBNEM TÜRKÜN. Prof. Dr. L. Şebnem Türkün CAM İYONOMER SİMANLAR Prof. Dr. L. Şebnem Türkün 1972 de Wilson ve Kent tarafından bulundu ve 1974 de Mc Lean ve Wilson tarafından geliştirildiler. Toz ve likitten oluşurlar. İlk geliştirilenler, Alüminyum

Detaylı

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2)

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Asitleme ve yıkamadan sonra, bağlayıcı ajan nemli dentine uygulanmalı. Kollagen fibriller arasında 15-20nm aralığı koruyup

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI

DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 2, Sayfa 15-20, 1994 DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya CAN**, Tayfun ALAÇAM***, Deniz

Detaylı

SINIF-V HİBRİD KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SINIF-V HİBRİD KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL SINIF-V HİBRİD KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARİSON OF MİCROLEAKAGE LEVELS

Detaylı

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG FOSFORİK ASİT JELİ 1. Kavitelerde tabanı ve duvar kısımlarını asitleme amacıyla kullanılmalıdır. 2. Fosforik asit oranı %36 olmalıdır. 3. Jel kıvamında olmalıdır. 4. Şırınga bazında olmalı ve şırıngalar

Detaylı

ALL IN ONE ADEZİV KULLANILARAK CAM İYONOMER SİMAN VE KOMPOMER İLE RESTORE EDİLMİŞ OLAN SÜT AZI DİŞLERİNDE MİKROSIZINTININ İNCELENMESİ

ALL IN ONE ADEZİV KULLANILARAK CAM İYONOMER SİMAN VE KOMPOMER İLE RESTORE EDİLMİŞ OLAN SÜT AZI DİŞLERİNDE MİKROSIZINTININ İNCELENMESİ T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Pedodonti Anabilim Dalı ALL IN ONE ADEZİV KULLANILARAK CAM İYONOMER SİMAN VE KOMPOMER İLE RESTORE EDİLMİŞ OLAN SÜT AZI DİŞLERİNDE MİKROSIZINTININ İNCELENMESİ Bitirme

Detaylı

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI 1. Kendiliğinden polimerize olacak ışık uygulaması gerektirmeyecektir. 2. Florid salınımı yapacaktır. 3. Dentine bağlanma kuvveti en az 3 Mpa olacaktır. 4. Diş sert dokuları

Detaylı

DAİMİ DOLGU MADDELERİNDEN KAVİTE VERNİK VE KAVİTE LİNER LARININ KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ (Restoratif Tedavisi Dersi)

DAİMİ DOLGU MADDELERİNDEN KAVİTE VERNİK VE KAVİTE LİNER LARININ KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ (Restoratif Tedavisi Dersi) DAİMİ DOLGU MADDELERİNDEN KAVİTE VERNİK VE KAVİTE LİNER LARININ KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ (Restoratif Tedavisi Dersi) Prof. Dr. Nuran Ulusoy KAVİTE VERNİKLERİ VE KAVİTE LİNER LARI Koruyucu gereksinimler,

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

ESTETİK RESTORATİF MATERYALLER VE KOMPOZİT REZİNLER

ESTETİK RESTORATİF MATERYALLER VE KOMPOZİT REZİNLER ESTETİK RESTORATİF MATERYALLER VE KOMPOZİT REZİNLER Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN ESTETİK RESTORATİF MATERYALLER Silikat simanlar Akrilik rezinler Cam iyonomer simanlar Hibrit materyaller Kompozit rezinler

Detaylı

Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104

Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104 Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104 Üç Farklı Akışkan Kompozitin ve Bir Kendinden Adezivli Akışkan Kompozitin Sınıf V Restorasyonlardaki Mikrosızıntı Değerlerinin İn-vitro Olarak İncelenmesi

Detaylı

KENAR SIZINTISI ÜZERİNE ETKİSİ

KENAR SIZINTISI ÜZERİNE ETKİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XIII, Sayı 1, Sayfa 23-28, 1996 POSTERİOR KOMPOZİT REZİNLERİN YENİ BİR KENAR SIZINTISI ÜZERİNE ETKİSİ UYGULAMA TEKNİĞİ İLE YERLEŞTİRİLMESİNİN Jale GÖRÜCÜ*, Şükran BOLAY**, Gönül

Detaylı

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları GC Türkİye Kış Kampanyaları 2012-2013 G-ænial G-ænial Bond Görünmez Estetik restorasyonlar yaratma sanatı Tek aşamalı, çift seçenekli bonding ister mineyi asitle, ister direkt uygula Eşsiz Bir kompoziyon:

Detaylı

APF VE NOTRAL FLUORIDIN CAM IYONOMER SİMAN YÜZEYİNDEKİ ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ

APF VE NOTRAL FLUORIDIN CAM IYONOMER SİMAN YÜZEYİNDEKİ ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ İ Ü Diş Hek Fak Der 1995: 29: 198 203 APF VE NOTRAL FLUORIDIN CAM IYONOMER SİMAN YÜZEYİNDEKİ ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ Tevfik Akıncı 1 Ayşegül Yaşar Aykut 2 Elif Sağlam Güzeltırpan

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

2. Kimyasal adezyon, primer ve sekonder kimyasal bağların etkisi ile olur.

2. Kimyasal adezyon, primer ve sekonder kimyasal bağların etkisi ile olur. 3. SINIF TEDAVİ DERS NOTLARI / PROF.DR.OSMAN GÖKAY Temel Adezyon Prensipleri Diş sert dokuları ile restoratif materyaller arasında güçlü ve kalıcı bağların oluşması oldukça önemlidir. Bu nedenle, dolgu

Detaylı

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Mum örneğin metal yapıya dönüştürülmesi için kullanılan yardımcı madde

Detaylı

Cam Iyonomer Simana Komþu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karþýlaþtýrýlmasý

Cam Iyonomer Simana Komþu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karþýlaþtýrýlmasý EÜ Diþhek Fak Derg 2001; 22: 3- Cam Iyonomer Simana Komþu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karþýlaþtýrýlmasý The Resistance of Enamel Adjacent to Glass lonomer to Demineralization:

Detaylı

Prof. Dr. Nuran Ulusoy. Kompozit Dolgu Maddeleri

Prof. Dr. Nuran Ulusoy. Kompozit Dolgu Maddeleri Kompozit Dolgu Maddeleri Prof. Dr. Nuran Ulusoy Maddeler bilgisi yönünden kompozit terimi; birbiri içerisinde erimeyen iki ayrı kimyasal maddenin makroskobik düzeyde birbiri içerisinde dağılması, karışması

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

1 Mayıs 2012'den itibaren geçerli olan 3M ESPE Fiyat Listesi

1 Mayıs 2012'den itibaren geçerli olan 3M ESPE Fiyat Listesi 1 Mayıs 2012'den itibaren geçerli olan 3M ESPE Fiyat Listesi Ürün Kodu Ürün Adı 2012 Fiyatları KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ ÜRÜNLERİ 47056 Clinpro Cario L-POP 40'lı Paket 315 67001 Clinpro Prophy Powder (4 x

Detaylı

02 Kompozitler 02 i-xcite LC 03 i-light 04 i-flow 05 i-xcite CC. 07 Fissür Örtücü ve Kaideler 07 i-seal LC, i-liner

02 Kompozitler 02 i-xcite LC 03 i-light 04 i-flow 05 i-xcite CC. 07 Fissür Örtücü ve Kaideler 07 i-seal LC, i-liner ÜRÜN KATALOĞU İçindekiler www.i-dental.lt RUIER TPC 02 Kompozitler 02 i-xcite LC 03 i-light 04 i-flow 05 i-xcite CC 06 Bonding Adezivler 06 i-bonding LC i-bonding LC SELF ETCH 07 Fissür Örtücü ve Kaideler

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

Çiðdem Küçükeþmen*, D. Derya Öztaþ***, H. Cenker Küçükeþmen**, Selim Erkut****

Çiðdem Küçükeþmen*, D. Derya Öztaþ***, H. Cenker Küçükeþmen**, Selim Erkut**** ARAÞTIRMA 17 Farklý ýþýk kaynaklarý ile polimerize edilen kompozit, kompomer ve rezin modifiye cam iyonomer siman materyallerinin su ve suda çözünürlük düzeylerinin incelenmesi Çiðdem Küçükeþmen*, D. Derya

Detaylı

Adeziv Materyallerin Su Emilimi Özellikleri

Adeziv Materyallerin Su Emilimi Özellikleri ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 16-21, 2007 Adeziv Materyallerin Su Emilimi Özellikleri Water Sorption Property of Adhesive Materials *Dr.Dt. Haluk

Detaylı

ÜÇ YENİ NESİL DENTİN BONDİNG SİSJEMİN KLAS 5 KAVİTELERDE MİKROSİZINTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜÇ YENİ NESİL DENTİN BONDİNG SİSJEMİN KLAS 5 KAVİTELERDE MİKROSİZINTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 ÜÇ YENİ NESİL DENTİN BONDİNG SİSJEMİN KLAS 5 KAVİTELERDE MİKROSİZINTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Nimet ÜNLÜ* Yrd.

Detaylı

Geçici dolgu maddeleri

Geçici dolgu maddeleri (Prof. Dr. Osman Gökay) 3.SINIF-MADDELER-BİLGİSİ (2015)- Dolgu maddeleri kullanım sürelerine göre daimi dolgu maddeleri ve geçici dolgu maddeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Daimi dolgu maddeleri ise kullanım

Detaylı

ÇEŞİTLİ ESTETİK AMAÇLI RESTORATIF MATERYALLERİN SEKONDER ÇÜRÜK OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİ. Oya Bala*, Mine B. Üçtaşlı**, Emin Türköz *** ÖZET

ÇEŞİTLİ ESTETİK AMAÇLI RESTORATIF MATERYALLERİN SEKONDER ÇÜRÜK OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİ. Oya Bala*, Mine B. Üçtaşlı**, Emin Türköz *** ÖZET GÜ Dişhek. Fak. Derg. Cilt XIV, Sayı 1-2 Sayfa 1-8, 1997 ÇEŞİTLİ ESTETİK AMAÇLI RESTORATIF MATERYALLERİN SEKONDER ÇÜRÜK OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİ Oya Bala*, Mine B. Üçtaşlı**, Emin Türköz *** ÖZET Bu çalışma,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ALL İN ONE ADEZİV KULLANILARAK KOMPOZİT VE KOMPOMER İLE RESTORE EDİLMİŞ OLAN SÜT AZI DİŞLERİNDE MİKROSIZINTI NIN İNCELENMESİ

ALL İN ONE ADEZİV KULLANILARAK KOMPOZİT VE KOMPOMER İLE RESTORE EDİLMİŞ OLAN SÜT AZI DİŞLERİNDE MİKROSIZINTI NIN İNCELENMESİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı ALL İN ONE ADEZİV KULLANILARAK KOMPOZİT VE KOMPOMER İLE RESTORE EDİLMİŞ OLAN SÜT AZI DİŞLERİNDE MİKROSIZINTI NIN İNCELENMESİ BİTİRME

Detaylı

Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması

Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması ARAŞTIRMA Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması Mustafa Altunsoy 1, Evren Ok 2, Ebru Küçükyılmaz 3, Başak Bölükbaşı 3, Mehmet

Detaylı

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK D İ Z İ N Addison Hastalığı Turc 2013;30(2):90-2 (12 ref) TK Adeziv Sistemler Odontol Turc 2013;30(1):18-24 (40 ref) TK Adezivler ref) TK Adezyon Restoratif Materyallerin Yüzeylerinde Candida albicans

Detaylı

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Son derece estetik İnanılmaz kolay Estetik sonuçlar Kendinden sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass CEM, verimlilik,

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

POLİASİT MODİFİYE KOMPOZİT REZİN İLE NANO DOLDURUCULU BİR KOMPOZİT REZİNİN KENAR SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

POLİASİT MODİFİYE KOMPOZİT REZİN İLE NANO DOLDURUCULU BİR KOMPOZİT REZİNİN KENAR SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(3) 181-190, 2005 POLİASİT MODİFİYE KOMPOZİT REZİN İLE NANO DOLDURUCULU BİR KOMPOZİT REZİNİN KENAR SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Microleakage of Polyacid Modified

Detaylı

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IX, Sayı 2, Sayfa 135-142, 1992 KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ Dr. N. Meserret TİRİTOĞLU*. Doç. Dr. Alev ÖNEN** ÖZET Bu çalışmada;

Detaylı

KOMPOZİT RESTORASYONLARDA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

KOMPOZİT RESTORASYONLARDA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ T.C Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı KOMPOZİT RESTORASYONLARDA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Adil EKİCİ Danışman Öğretim Üyesi :

Detaylı

Amalgam Restorasyonların Mikrosızıntısı Üzerine Çeşitli Adeziv Sistemlerin Etkisi

Amalgam Restorasyonların Mikrosızıntısı Üzerine Çeşitli Adeziv Sistemlerin Etkisi + Özgün Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 39-45 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Amalgam Restorasyonların Mikrosızıntısı Üzerine Çeşitli Adeziv Sistemlerin Etkisi Microleakage of Amalgam Restorations

Detaylı

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Naime Bilinç Bulucu 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 27 Aralık 1966. 3. Medeni Durumu, Çocuk Sayısı: Evli, bir çocuk annesi. 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı.

GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. Giving a hand to oral health. GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. GLUMA Sadece uzmanlar için. Sizin için var: Güvenli ve kullanışlı adezivler geliştirmede 3 yıla yakın deneyim.

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

FARKLI TİPLERDEKİ GELENEKSEL VE REZİN-MODİFİYE CAM İYONOMER SİMANLARIN SU EMİLİMİ VE SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

FARKLI TİPLERDEKİ GELENEKSEL VE REZİN-MODİFİYE CAM İYONOMER SİMANLARIN SU EMİLİMİ VE SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(1) 25-34, 2005 FARKLI TİPLERDEKİ GELENEKSEL VE REZİN-MODİFİYE CAM İYONOMER SİMANLARIN SU EMİLİMİ VE SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ The Effect of Water Sorption and Solubility of Different

Detaylı

Effects of Two Different Restorative Materials on Microleakage of Class V Cavities

Effects of Two Different Restorative Materials on Microleakage of Class V Cavities Cumhuriyet Dental Journal 13(1) (2010) İki Farklı Restoratif Materyalin Sınıf V Kavitelerdeki Mikrosızıntıya Etkisi Effects of Two Different Restorative Materials on Microleakage of Class V Cavities Serdar

Detaylı

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Family Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Anterior ve posterior restorasyonlarda eşsiz estetik. Yaklaşık 90 milyon restorasyonda klinik olarak test edilip onaylanmış dental

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2017-2018 KLİNİK SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF KLİNİK BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI Subgingival küretaj x1 (Yarım

Detaylı

Fill-Up! Derin. Hızlı. Mükemmel.

Fill-Up! Derin. Hızlı. Mükemmel. DUAL SERTLEŞEN BULK KOMPOZİT Fill-Up! Derin. Hızlı. Mükemmel. www.coltene.com Derin Fill-Up! dual sertleşme özelliği sayesinde dolguda sınırsız tabaka kalınlığı Çok derin kavitelerde bile tam sertleşme

Detaylı

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU AİRFLOW TOZU 1. Airflow cihazı ile dental temizleme işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır. 2. İnce granüllü ve beyaz renkte olmalıdır. 3. 300 gramlık şeffaf plastik şişelerde olmalıdır. 4. Son kullanma

Detaylı

Farklı Tekniklerle Yapılan Sınıf II Restorasyonların Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından Değerlendirilmesi

Farklı Tekniklerle Yapılan Sınıf II Restorasyonların Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 33-41, 2005 Farklı Tekniklerle Yapılan Sınıf II Restorasyonların Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir: Laminate kaplama (Laminat Vener-dental veneer) nedir? (Laminey, Lamine ya da lamina olarak da bilinir.=yaprak Porselen) Görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen bir çok diş bozukluklarında mükemmel bir kozmetik

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Yüksek Lisans. Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1973

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Yüksek Lisans. Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1973 Akademik CV 1. Adı Soyadı: Nuran Ulusoy 2. Doğum Tarihi: 16 Ağustos 1949 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

kapatılmasında, kaide maddesi olarak, kavitelerin kaplanmasında, sınıf III ve V kavitelerde kullanılabilmelidir.

kapatılmasında, kaide maddesi olarak, kavitelerin kaplanmasında, sınıf III ve V kavitelerde kullanılabilmelidir. AKIŞKAN KOMPOZİT SET 1. Akışkan kıvamda hibrit yapıda 2. Küçük kavitelerin doldurulmasında, fissürlerin örtülmesinde, andırkatların kapatılmasında, kaide maddesi olarak, kavitelerin kaplanmasında, sınıf

Detaylı

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir"

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir Akımsız Nikel Eğitimi Akımsız Nikel Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir" Akımsız Nikel Anahtar Özellikler Brenner &

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV Staj Puanı: Doğru çalışma boyunda hermetik olarak doldurulmuş

Detaylı

Hüseyin ERTAŞ, DDS, MSc, PhD

Hüseyin ERTAŞ, DDS, MSc, PhD Hüseyin ERTAŞ, DDS, MSc, PhD ACADEMIC CV CHAIR, DEPARTMENT OF ENDODONTICS, FACULTY OF DENTISTRY, IZMIR, TURKEY ASSISTANT PROF. DR.HÜSEYİN ERTAŞ Address : Izmir Katip Celebi University, Department of Endodontics,

Detaylı

-Nalçacı A, Ulusoy N, Küçükeşmen Ç: Effects of LED curing modes on the microleakage of a pit and fissure sealent. Am. J. Dent.

-Nalçacı A, Ulusoy N, Küçükeşmen Ç: Effects of LED curing modes on the microleakage of a pit and fissure sealent. Am. J. Dent. Prof. Dr. Nuran Ulusoy Diş Hekimliği Fakültesi YAYINLAR Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler SCI YAYINLAR -Kurtulmus-Yilmaz S, Cengiz E, Ulusoy N, Ozak ST, Yuksel E. The effect of home-bleaching

Detaylı

FARKLI IŞIK KAYNAKLARI İLE POLİMERİZE EDİLEN REZİN SİMANIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI IŞIK KAYNAKLARI İLE POLİMERİZE EDİLEN REZİN SİMANIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ i TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI IŞIK KAYNAKLARI İLE POLİMERİZE EDİLEN REZİN SİMANIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bahadır DÖKMEZ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİ UYGULANMIŞ DİŞLERDE KORONAL SIZINTININ ÖNLENMESİNDE COROSEAL İN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDODONTİK TEDAVİ UYGULANMIŞ DİŞLERDE KORONAL SIZINTININ ÖNLENMESİNDE COROSEAL İN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİK TEDAVİ UYGULANMIŞ DİŞLERDE KORONAL SIZINTININ ÖNLENMESİNDE COROSEAL İN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Berkan ÇELİKTEN ENDODONTİ

Detaylı

ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER

ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER ARALIK 2013 ARALIK 2013 HOŞ SOHBET ARALIK 2013 DİŞİMİZE TAKILANLAR 8 Orta yaş üstü kişilerin %59 u eşlerinin horladığından şikayetçi. %59 Kadınların %19 u horluyor. Menopoz döneminde

Detaylı

Farklı polisaj uygulamaları sonrasında, hibrid bir kompozit rezinin yüzey temas açısının belirlenmesi

Farklı polisaj uygulamaları sonrasında, hibrid bir kompozit rezinin yüzey temas açısının belirlenmesi Farklı polisaj uygulamaları sonrasında, hibrid bir kompozit rezinin yüzey temas açısının belirlenmesi H. Cenker Küçükeşmen*, Çiğdem Küçükeşmen**, Selim Erkut***, Mert Doğudatekgezener**** * Süleyman Demirel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.dogruer@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları

Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları Nasıl Olacak? 8 tane soru verdim bunları direk soracam. Cevapları da var zaten. Son 3 slayttaki okuma parçalarından da sorular gelecek. Dolayısıyla bu parçalardan gelebilecek

Detaylı

20 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 2 Sayfa: 20-29, 2013

20 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 2 Sayfa: 20-29, 2013 20 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 2 Sayfa: 20-29, 2013 ARAŞTIRMA DİŞ ETİ RENGİNDEKİ KOMPOZİT REÇİNELERİN SINIF V KAVİTELERDEKİ MİKROSIZINTISININ İNCELENMESİ Microleakage

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DENTAL JOURNAL OF DİCLE http://www.dicle.edu.tr/dis-hekimligi-fakultesi-dis-hekimligi-dergisi Dicle Dişhekimliği Dergisi Hakem Kurulu Sahibi Prof. Dr. Ali İhsan ZENGİNGÜL Dicle

Detaylı

SÜT D RESTORASYONLARINDA

SÜT D RESTORASYONLARINDA TÜRK YE CUMHUR YET ANKARA ÜN VERS TES SA LIK B MLER ENST TÜSÜ SÜT D RESTORASYONLARINDA R NANO YONOMER MATERYAL VE KOMPOMER N N V VO VE N V TRO KO ULLARDA KAR ILA TIRMALI DE ERLEND LMES Zeynep Ba ak ÖKTEM

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2014-2015 KLİNİK STAJ 22.08.2014 SINIF 4. SINIF STAJ 5. SINIF STAJ PEDODONTİ ANABİLİM DALI TEDAVİ Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 40 Tüm dolgu tedavileri,

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

TÜNEL DOLGULARIN MARGINAL SIRT DAYANIKLILIĞININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Arş. Gör. Dt. Yücel YILMAZ**

TÜNEL DOLGULARIN MARGINAL SIRT DAYANIKLILIĞININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Arş. Gör. Dt. Yücel YILMAZ** Atatürk Üniv.Diş Hek.Fak.Derg. Cill:S, Sayı:l. Sayfa:29-33,1998 TÜNEL DOLGULARIN MARGINAL SIRT DAYANIKLILIĞININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ProfDr.Nilgün SEVEN* Arş. Gör. Dt. Yücel YILMAZ** Prof

Detaylı

SÜT DİŞİ SINIF II KAVİTELERİNDE FARKLI RESTORATİF MATERYALLERİN BAŞARISININ İN VİVO VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

SÜT DİŞİ SINIF II KAVİTELERİNDE FARKLI RESTORATİF MATERYALLERİN BAŞARISININ İN VİVO VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEDODONTİ ANABİLİM DALI SÜT DİŞİ SINIF II KAVİTELERİNDE FARKLI RESTORATİF MATERYALLERİN BAŞARISININ İN VİVO VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ KULLANILARAK

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Serap 2. SOYADI: Çetiner 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 27.05.1959 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim

Detaylı

KORUYUCU REZİN UYGULAMASININ YÜKSEK VİSKOZİTELİ GELENEKSEL CAM İYONOMER SİMANIN MİKROSERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİNİN IN VITRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KORUYUCU REZİN UYGULAMASININ YÜKSEK VİSKOZİTELİ GELENEKSEL CAM İYONOMER SİMANIN MİKROSERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİNİN IN VITRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ KORUYUCU REZİN UYGULAMASININ YÜKSEK VİSKOZİTELİ GELENEKSEL CAM İYONOMER SİMANIN MİKROSERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİNİN IN VITRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ IN VITRO EVALUATION OF THE EFFECT OF PROTECTIVE RESIN COATING

Detaylı

RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE POSTERİOR KOMPOZİTLERE GÜNCEL BİR BAKIŞ

RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE POSTERİOR KOMPOZİTLERE GÜNCEL BİR BAKIŞ T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE POSTERİOR KOMPOZİTLERE GÜNCEL BİR BAKIŞ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi : Tufan Yasin AKDOĞANÖZÜ

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ Bitirme Projesi Orkun Övez Nalçacı Projeyi Yöneten Yrd. Doç. Dr. Dilek Kumlutaş Haziran

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2016-2017 KLİNİK STAJ SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF STAJ BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI BARAJI 5. SINIF BARAJ PUANI

Detaylı

Rezin Kompozit ve Cam İyonomer Esaslı Materyallerin Basma Dayanıklılıklarının Saptanması

Rezin Kompozit ve Cam İyonomer Esaslı Materyallerin Basma Dayanıklılıklarının Saptanması Özgün Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2011; 32: 31-37 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Rezin Kompozit ve Cam İyonomer Esaslı Materyallerin Basma Dayanıklılıklarının Saptanması Determination of the

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF 5. SINIF Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 30 Anterior ve posterior dişlere yapılan tüm amalgam,

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

FLOR SALAN YENİ BİR ÖRTÜCÜ MATERYALİN IN VITRO DEĞERLENDİRİLMESİ

FLOR SALAN YENİ BİR ÖRTÜCÜ MATERYALİN IN VITRO DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI FLOR SALAN YENİ BİR ÖRTÜCÜ MATERYALİN IN VITRO DEĞERLENDİRİLMESİ Dt. Egemen KENDİ DOKTORA TEZİ DANIŞMANI Doç. Dr. M. Serdar

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK (EK-4) SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior ve posterior dişler dahil

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN 1 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI, İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR, TÜRKİYE 1 YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN Addres : İzmir Katip Celebi

Detaylı

Farklı restoratif materyallerin tünel restorasyonların marjinal sırt dayanıklılığı üzerine etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Farklı restoratif materyallerin tünel restorasyonların marjinal sırt dayanıklılığı üzerine etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi Cumhuriyet Dent J 2013;16(2):104-109 doi:10.7126/cdj.2013.1798 Farklı restoratif materyallerin tünel restorasyonların marjinal sırt dayanıklılığı üzerine etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi The

Detaylı

A. YAYINLAR VE ATIFLAR

A. YAYINLAR VE ATIFLAR A. YAYINLAR VE ATIFLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu,T., Ceylan,G.K., Saraç,D., Yapıcı,O., Effect

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Şerife ÖZALP 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran 1979 3. Unvanı: Yrd Doç Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi 2002

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

O L G U B İ L D İ R İ M İ

O L G U B İ L D İ R İ M İ O L G U B İ L D İ R İ M İ ÖN DİŞLERİNDE MİNE DEFEKTLERİ BULUNAN ÜÇ HASTANIN KOMPOZİT VE PORSELEN LAMİNATE VENEERLER KULLANILARAK ESTETİK REHABİLİTASYONU (OLGU RAPORU) THE ESTHETIC REHABILITATION OF THREE

Detaylı