Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kanal Makinesi Operatörü) Stan.M.No: 5.1.1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kanal Makinesi Operatörü) Stan.M.No: 5.1.1"

Transkript

1 Sayfa No 1 / 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kanal Makinesi Operatörü) Stan.M.No: TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Operatör(Kanal Makinesi Operatörü) Fiili Görev Unvanı Operatör(Kanal Makinesi Operatörü) stihdam Türü (Statü) çi Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti Kanal Makinesini içi salıı ve i güvelii kurallarını ihlal etmeden kullanmak 2.2. Görev ve Sorumlulukları 1. Organizasyonu Yapmak a. çi salıı ve i güvenliine ilikin önlemleri almak b. Amirinden ile ilgili bilgi almak c. Çalıma alanını incelemek d. Günlük faaliyet raporu tutmak e. Arıza ve bakım kayıtları tutmak 2. Kanal Makinesini e Hazırlamak a. Kanal makinesi periyodik bakımının yapılmasını salamak b. Kanal makinesi yalarını kontrol etmek c. Hava filtresini temizlemek d. Ya filtresini deitirmek e. Soutma suyu seviyelerini kontrol etmek f. Basit arıza ve eksiklikleri gidermek g. Büyük arıza ve eksiklikleri yetkiliye bildirmek h. Bakım ve kontrol kayıtları tutmak 3. Kanal Makinesini Çalıtırmak a. Kullanım kılavuzuna uygun kullanmak b. Arıza durumunda /i bitiminde kompresörün faaliyetini durdurmak 4. Mesleki Geliime likin Faaliyetleri Yürütmek a. Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak b. Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelimeleri izlemek c. Meslekle ilgili hizmetiçi eitim, ibaı eitim vb. faaliyetlere katılmak 5. Uygun olmayan hizmetin düzeltilmesi ve uygunsuzluun sebebini Yönetim Temsilcisi, dier çalıanlar ve ilgili birimlerle beraber aratırır ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri balatır. Bu çalımalarla ilgili kayıtları tutar / tutulmasını salar ve takip

2 Sayfa No 2 / 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kanal Makinesi Operatörü) Stan.M.No: eder. Bunun için Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü...-P-04-Düzeltici Faaliyet Prosedürü...-P-05,Önleyici Faaliyet Prosedürü...-P-06 göre ilem yapar. 6. Kurulu içi kalite tetkiklerinde ve belgelendirme tetkiklerinde tetkik heyetine yardımcı olur. Bulunan eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli çalımaları ç Tetkik Prosedürüne...-P-03 göre balatır. 7. Birimine gelen Vatanda ikayetleri için Dilek ve ikayet Formu...-F-14 tutar, deerlendirir, ilgililerle ibirlii yaparak ikayeti sonuçlandırır. 8. Amirlerince verilen kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve dier mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 3. POZSYONA LKN BLGLER 3.1. Balı ve Sorumlu Olduu En Yakın Amiri Birim Amiri 3.2. Göreve Atanma ve Görevden Alınma Usulü Yeni atanacaklarda KPSS sınavını kazanmak,birim amirinin önerisi,nsan Kaynakları müdürünün görüü,bakan Yardımcısının inhası Belediye Bakanının oluru ile 3.3. Görevde Yükselme Usulü Sınav-Performans 4. GEREKLER 4.1. in Gerektirdii Nitelikler Gerekli Örenim Düzeyi Ortaoretim Mezunu Gerekli Mesleki Eitim 1. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 2. Ekip içinde çalıma yetenei 3. Görsel yetenek 4. letiim yetenei 5. lkyardım bilgisi 6. çi salıı ve i güvenlii önlemleri bilgisi 7. yeri çalıma prosedürleri bilgisi 8. Karar verme yetenei 9. Malzeme bilgisi 10. Meslee ilikin yasal düzenlemeler bilgisi 11. Mesleki elektrik bilgisi 12. Mesleki mekanik bilgisi

3 Sayfa No 3 / 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kanal Makinesi Operatörü) Stan.M.No: Mesleki teknolojik gelimelere ilikin bilgi 14. Mesleki terim bilgisi 15. Örenme yetenei Dier Nitelikler 1. Çalıkan olmak 2. Çevre korumaya karı duyarlı olmak 3. Detaylara özen göstermek 4. Dikkatli olmak 5. Dürüst olmak 6. Enerjik olmak 7. nsan ilikilerine özen göstermek 8. disiplinine sahip olmak 9. güvenliine dikkat etmek 10. yeri çalıma prensiplerine uymak 11. yerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 12. Kaliteye dikkat etmek 13. Kararlı olmak 14. Meslek ahlakına sahip olmak 15. Planlı ve organize olmak 16. Sabırlı olmak 17. Soukkanlı olmak 18. Sorumluluk sahibi olmak 19. Temiz olmaya özen göstermek 20. Titiz olmak 21. Yeniliklere açık olmak 22. Zamanı iyi kullanmak 4.2. Çalıma Koulları Çalıma Ortamı Açık alan Riski Az i stresi vardır in Gerektirdii Aırlıklı Çaba Bedensel çaba.

4 Sayfa No 4 / 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kanal Makinesi Operatörü) Stan.M.No: YEN PERSONEL ALINACAI ZAMAN ARANACAK MNMUM ARTLAR Eitim : Meslek Lisesi Mezunu Bölüm : Motor Bölümü Tecrübe : 2 Yıl: Yabancı dil : 4.5-Mesleki Geliime likin Faaliyetleri Yürütmek Meslekle ilgili toplantı, seminer, v.b. faaliyetlere katılmak Meslekle ilgili yeni teknolojik gelimeleri içeren yayınları takip etmek Hizmet içi eitim faaliyetlerine katılmak Gözlem yoluyla ve pratik yaparak örenmek 4.6.Performans Kriterleri lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 Günlük çalıma Kullanılan makinenin yıllık bakım masrafları Hizmet için kullanılan kaynak Etkinlik Verimlilik Günlük Bakım Sürekli yapılması Tasarruf Verimlilik Vatanda Memnuniyeti

5 Sayfa No 5/146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kompresör Operatörü) Stan.M.No: TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Operatör Fiili Görev Unvanı Operatör(Kompresör Operatörü) stihdam Türü (Statü) çi Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti Sabit Kompresör Operatörü, kendi baına ve belirli bir süre içerisinde, kompresörü ie hazırlama ve kompresörle basınçlı hava üretme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kiidir Görev ve Sorumlulukları 1. Organizasyonu Yapmak a. çi salıı ve i güvenliine ilikin önlemleri almak b. Amirinden ile ilgili bilgi almak c. Çalıma alanını incelemek d. Günlük faaliyet raporu tutmak e. Arıza ve bakım kayıtları tutmak 2. Kompresörü e Hazırlamak a. Kompresörün periyodik bakımının yapılmasını salamak b. Elektrik enerjisini kontrol etmek c. Kompresör yalarını kontrol etmek d. Hava filtresini temizlemek e. Ya filtresini deitirmek f. Soutma suyu seviyelerini kontrol etmek g. Kompresör soutma suyu giri ve çıkı vanalarını açmak h. Yardımcı ya pompasını devreye sokmak i. Soutma suyu pompalarını devreye sokmak j. Su soutma fanını devreye sokmak k. Birleim yerlerinde sızıntı kontrolü yapmak l. Kompresör hava çıkı vanasını kapatmak m. Basit arıza ve eksiklikleri gidermek n. Büyük arıza ve eksiklikleri yetkiliye bildirmek o. Bakım ve kontrol kayıtları tutmak

6 Sayfa No 6/146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kompresör Operatörü) Stan.M.No: Kompresörle Basınçlı Hava Üretmek a. Kompresörü çalıtırmak b. Kompresör hava çıkı vanasını açmak c. Klepeleri açık duruma getirmek d. Emniyet valflerini kontrol etmek e. Hava basıncını ayarlamak f. Kompresör gösterge tablosunu sürekli kontrol etmek g. Vuruntu ve vibrasyonları kontrol etmek h. Basınçlı hava kullanan birimlerle irtibat salamak i. Kademe eanjörünü dreyn etmek j. Hava tanklarını dreyn etmek k. Arıza durumunda /i bitiminde kompresörün faaliyetini durdurmak 4. Mesleki Geliime likin Faaliyetleri Yürütmek a. Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak b. Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelimeleri izlemek c. Meslekle ilgili hizmetiçi eitim, ibaı eitim vb. faaliyetlere katılmak 5. Biriminde kullanılan talimatları hazırlar ve onaylar,prosesler, Prosedürleri hazırlar ve Yönetim Temsilcisine verir. Kullandıı dokümanlarda yapılması gereken deiiklikler olduunda Doküman Deiiklik Talep Formu...-F-05 ile Yönetim Temsilcisinden talep eder. 6. Biriminde kullanılmak için hazırlanan yeni dokümanların Kalite Sistemine dahil edilmesi için Doküman Deiiklik zleme Formu...-F-02 ve Güncel Doküman Listesi Formu...-F-01 (Dokümanların Kontrolü Prosedürü...-P-01,Kayıtların Kontrolü Prosedürü...-P-02 ) uygun olarak Kalite Merkezine bildirir. 7. Uygun olmayan hizmetin düzeltilmesi ve uygunsuzluun sebebini Yönetim Temsilcisi, dier çalıanlar ve ilgili birimlerle beraber aratırır ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri balatır. Bu çalımalarla ilgili kayıtları tutar / tutulmasını salar ve takip eder. Bunun için Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü...-P-04-Düzeltici Faaliyet Prosedürü...-P-05,Önleyici Faaliyet Prosedürü...-P-06 göre ilem yapar. 8. Kurulu içi kalite tetkiklerinde ve belgelendirme tetkiklerinde tetkik heyetine yardımcı olur. Bulunan eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli çalımaları ç Tetkik Prosedürüne...-P-03 göre balatır. 9. Birimine gelen Vatanda ikayetleri için Dilek ve ikayet Formu...-F-14 tutar, deerlendirir, ilgililerle ibirlii yaparak ikayeti sonuçlandırır. 10. Amirlerince verilen kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve dier mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

7 Sayfa No 7/146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kompresör Operatörü) Stan.M.No: POZSYONA LKN BLGLER 3.1. Balı ve Sorumlu Olduu En Yakın Amiri Birim Amiri 3.2. Göreve Atanma ve Görevden Alınma Usulü Yeni atanacaklarda KPSS sınavını kazanmak,birim amirinin önerisi,nsan Kaynakları müdürünün görüü,bakan Yardımcısının inhası Belediye Bakanının oluru ile 3.3. Görevde Yükselme Usulü Sınav-Performans 4. GEREKLER 4.1. in Gerektirdii Nitelikler Gerekli Örenim Düzeyi Ortaoretim Mezunu Gerekli Mesleki Eitim 1. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 2. Ekip içinde çalıma yetenei 3. Görsel yetenek 4. letiim yetenei 5. lkyardım bilgisi 6. çi salıı ve i güvenlii önlemleri bilgisi 7. yeri çalıma prosedürleri bilgisi 8. Karar verme yetenei 9. Malzeme bilgisi 10. Meslee ilikin yasal düzenlemeler bilgisi 11. Mesleki elektrik bilgisi 12. Mesleki mekanik bilgisi 13. Mesleki teknolojik gelimelere ilikin bilgi 14. Mesleki terim bilgisi 15. Örenme yetenei Dier Nitelikler 1. Çalıkan olmak 2. Çevre korumaya karı duyarlı olmak 3. Detaylara özen göstermek 4. Dikkatli olmak 5. Dürüst olmak

8 Sayfa No 8/146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kompresör Operatörü) Stan.M.No: Enerjik olmak 7. nsan ilikilerine özen göstermek 8. disiplinine sahip olmak 9. güvenliine dikkat etmek 10. yeri çalıma prensiplerine uymak 11. yerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 12. Kaliteye dikkat etmek 13. Kararlı olmak 14. Meslek ahlakına sahip olmak 15. Planlı ve organize olmak 16. Sabırlı olmak 17. Soukkanlı olmak 18. Sorumluluk sahibi olmak 19. Temiz olmaya özen göstermek 20. Titiz olmak 21. Yeniliklere açık olmak 22. Zamanı iyi kullanmak 4.2. Çalıma Koulları Çalıma Ortamı Açık alan Riski Az i stresi vardır in Gerektirdii Aırlıklı Çaba Bedensel çaba. 4.4-YEN PERSONEL ALINACAI ZAMAN ARANACAK MNMUM ARTLAR Eitim : Endüstri Meslek Lisesi Bölüm : Motor Tecrübe : 2 Yıl: Yabancı dil :

9 Sayfa No 9/146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kompresör Operatörü) Stan.M.No: Mesleki Geliime likin Faaliyetleri Yürütmek Meslekle ilgili toplantı, seminer, v.b. faaliyetlere katılmak Meslekle ilgili yeni teknolojik gelimeleri içeren yayınları takip etmek Hizmet içi eitim faaliyetlerine katılmak Gözlem yoluyla ve pratik yaparak örenmek 4.6.Performans Kriterleri lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 Günlük çalıma Kullanılan makinenin yıllık bakım masrafları Hizmet için kullanılan kaynak Etkinlik Verimlilik Günlük Bakım Sürekli yapılması Tasarruf Verimlilik Vatanda Memnuniyeti

10 . Sayfa No 10/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Loder Operatörü) Stan.M.No: TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Operatör Fiili Görev Unvanı Operatör(Loder Operatörü) stihdam Türü (Statü) çi Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti Yükleyici (Loder) Operatörü, kendi baına ve belirli bir süre içerisinde, paletli ve lastik tekerlekli yükleyicileri ve atamanlarını kullanarak, çeitli malzemeleri yükleme, taıma, tünel kazma vb. ilemleri emniyetli bir ekilde gerçekletirme ve yükleyicinin bakım ve kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kiidir Görev ve Sorumlulukları 1. çin Hazırlık Yapmak a. çi salıı ve i güvenliine ilikin önlemleri almak b. Amirinden ile ilgili bilgi almak c. Çalıma alanını incelemek d. e uygun atamanları takmak/sökmek e. Palet gerginlik ayarı yapmak 2. Yükleyicinin Bakım ve Kontrolünü Yapmak a. Yükleyicinin periyodik bakımının yapılmasını salamak b. Yükleyicinin temizliinin yapılmasını salamak c. Yükleyici ve çevresinin gözle genel kontrolünü yapmak d. Yükleyicinin ya, su, yakıt kontrolünü yapmak e. Lastik ve paletlerin kontrolünü yapmak f. Kepçe ve tırnaklarının kontrolünü yapmak g. Akünün kontrolünü yapmak h. Gresörlükleri yalamak i. Yükleyiciyi çalıır duruma getirmek j. Gösterge ve kumandaları kontrol etmek k. Hidrolik sistemi ısıtmak l. Frenleri kontrol etmek m. Basit arıza ve eksiklikleri gidermek n. Büyük arıza ve eksiklikleri yetkiliye bildirmek o. Bakım ve kontrol kayıtları tutmak

11 . Sayfa No 11/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Loder Operatörü) Stan.M.No: Yükleyici Kullanarak Yükleme, Taıma vb. lemleri Yapmak a. Yükleyiciyi çalıma alanına nakletmek b. Malzemeyi kepçeye doldurmak c. Malzemeyi taımak d. Malzemeyi boaltmak e. Malzemeyi (aaç, blok vb.) devirmek f. Zemin/temel kazmak g. Kanal kazmak h. Sert zemini/malzemeyi kırmak i. Çalıma alanının temizliini salamak j. bitiminde yükleyiciyi park etmek 4. Mesleki Geliime likin Faaliyetleri Yürütmek a. Yardımcı elemanlara eitim vermek b. Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak c. Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelimeleri izlemek d. Meslekle ilgili hizmetiçi eitim, ibaı eitim vb. faaliyetlere katılmak 5. Biriminde kullanılan talimatları hazırlar ve onaylar,prosesler, Prosedürleri hazırlar ve Yönetim Temsilcisine verir. Kullandıı dokümanlarda yapılması gereken deiiklikler olduunda Doküman Deiiklik Talep Formu...-F-05 ile Yönetim Temsilcisinden talep eder. 6. Biriminde kullanılmak için hazırlanan yeni dokümanların Kalite Sistemine dahil edilmesi için Doküman Deiiklik zleme Formu...-F-02 ve Güncel Doküman Listesi Formu...-F-01 (Dokümanların Kontrolü Prosedürü...-P-01,Kayıtların Kontrolü Prosedürü...-P-02 ) uygun olarak Kalite Merkezine bildirir. 7. Uygun olmayan hizmetin düzeltilmesi ve uygunsuzluun sebebini Yönetim Temsilcisi, dier çalıanlar ve ilgili birimlerle beraber aratırır ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri balatır. Bu çalımalarla ilgili kayıtları tutar / tutulmasını salar ve takip eder. Bunun için Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü...-P-04-Düzeltici Faaliyet Prosedürü...-P-05,Önleyici Faaliyet Prosedürü...-P-06 göre ilem yapar. 8. Kurulu içi kalite tetkiklerinde ve belgelendirme tetkiklerinde tetkik heyetine yardımcı olur. Bulunan eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli çalımaları ç Tetkik Prosedürüne...-P-03 göre balatır. 9. Birimine gelen Vatanda ikayetleri için Dilek ve ikayet Formu...-F-14 tutar, deerlendirir, ilgililerle ibirlii yaparak ikayeti sonuçlandırır. 10. Amirlerince verilen kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve dier mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

12 . Sayfa No 12/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Loder Operatörü) Stan.M.No: POZSYONA LKN BLGLER 3.1. Balı ve Sorumlu Olduu En Yakın Amiri Birim Amiri 3.2. Göreve Atanma ve Görevden Alınma Usulü Yeni atanacaklarda KPSS sınavını kazanmak,birim amirinin önerisi,nsan Kaynakları müdürünün görüü,bakan Yardımcısının inhası Belediye Bakanının oluru ile 3.3. Görevde Yükselme Usulü Sınav-Performans 4. GEREKLER 4.1. in Gerektirdii Nitelikler Gerekli Örenim Düzeyi Ortaoretim Mezunu Gerekli Mesleki Eitim 1. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 2. Çevre düzenlemeleri bilgisi 3. Ekip içinde çalıma yetenei 4. El becerisi 5. G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak 6. letiim yetenei 7. lkyardım bilgisi 8. çi salıı ve i güvenlii önlemleri bilgisi 9. yeri çalıma prosedürleri bilgisi 10. Malzeme bilgisi 11. Malzeme katalogları/el kitapları bilgisi 12. Mesleki elektrik bilgisi 13. Mesleki hidrolik/pnömatik bilgisi 14. Mesleki matematik bilgisi 15. Mesleki mekanik bilgisi 16. Mesleki teknolojik gelimelere ilikin bilgi 17. Mesleki terim bilgisi 18. Örenme yetenei 19. Standart ölçüler bilgisi 20. Trafik bilgisi 21. Yedek parça bilgisi 22. Zemin mekanii bilgisi

13 . Sayfa No 13/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Loder Operatörü) Stan.M.No: Dier Nitelikler 1. Çalıkan olmak 2. Çevre korumaya karı duyarlı olmak 3. Dikkatli olmak 4. Dürüst olmak 5. Enerjik olmak 6. nsan ilikilerine özen göstermek 7. disiplinine sahip olmak 8. güvenliine dikkat etmek 9. yeri çalıma prensiplerine uymak 10. yerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 11. Kaliteye dikkat etmek 12. Meslek ahlakına sahip olmak 13. Planlı ve organize olmak 14. Soukkanlı olmak 15. Sorumluluk sahibi olmak 16. Temiz olmaya özen göstermek 17. Titiz olmak 18. Yeniliklere açık olmak 19. Zamanı iyi kullanmak 4.2. Çalıma Koulları Çalıma Ortamı Açık alan Riski Az i stresi vardır in Gerektirdii Aırlıklı Çaba Bedensel çaba. 4.4-YEN PERSONEL ALINACAI ZAMAN ARANACAK MNMUM ARTLAR Eitim : Teknik Lise Mezunu Bölüm : Loder kullanma sertifikası sahibi olması Tecrübe : 2 Yıl: Yabancı dil :

14 . Sayfa No 14/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Loder Operatörü) Stan.M.No: Mesleki Geliime likin Faaliyetleri Yürütmek Astlara belli bir plan çerçevesinde i baı eitimi vermek Meslekle ilgili toplantı, seminer, v.b. faaliyetlere katılmak Meslekle ilgili yeni teknolojik gelimeleri içeren yayınları takip etmek Hizmet içi eitim faaliyetlerine katılmak Gözlem yoluyla ve pratik yaparak örenmek 4.6.Performans Kriterleri lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 Günlük çalıma Kullanılan makinenin yıllık bakım masrafları Hizmet için kullanılan kaynak Etkinlik Verimlilik Günlük Bakım Sürekli yapılması Tasarruf Verimlilik Vatanda Memnuniyeti

15 Sayfa No 15/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : çi(puantör) Stan.M.No: TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı çi(puantör) Fiili Görev Unvanı çi(puantör) stihdam Türü (Statü) çi Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti Çalıılan personelin ücrete esas çalıma saatlerini tespit için günlük devam durumlarını puantaj defterinde izler, gün sayısını muhasebeye bildirir: 2.2. Görev ve Sorumlulukları 1. Çalıan içilerin günlük ie devam durumlarını takip etmek amacıyla iyeri ekip eflerinden günlük içi devam listelerini alır, listede yazılı sicil numaralarını, isimlerini, unvanları ve çalıtıı kısımları puantaj defterine geçirir, mazeretsiz ie gelmeyen, senelik ve sıhhi izinde olan içileri tespit eder; 2. Hafta tatilleri ile birlikte puantaj defterine iler; 3. çilerin çalıtıı igünlerine ait ücretlerinin ödenebilmesi için içi devamını iledii puantaj defterini gözden geçirir, çalıılmayan gün sayısını tespit eder, toplam çalıma günü sayısından düer, sonucu puantaj cetveline iler, imzalar; 4. Ücret tahakkuku için muhasebeye verir, fazla çalıma saatlerini yazar; 5. Personel ve yakınları için vizite kâıdı düzenler. 6. Amirlerince verilen kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve dier mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 7. Biriminde kullanılan talimatları hazırlar ve onaylar,prosesler, Prosedürleri hazırlar ve Yönetim Temsilcisine verir. Kullandıı dokümanlarda yapılması gereken deiiklikler olduunda Doküman Deiiklik Talep Formu...-F-05 ile Yönetim Temsilcisinden talep eder. 8. Biriminde kullanılmak için hazırlanan yeni dokümanların Kalite Sistemine dahil edilmesi için Doküman Deiiklik zleme Formu...-F-02 ve Güncel Doküman Listesi Formu...-F-01 (Dokümanların Kontrolü Prosedürü...-P-01,Kayıtların Kontrolü Prosedürü...-P-02 ) uygun olarak Kalite Merkezine bildirir. 9. Uygun olmayan hizmetin düzeltilmesi ve uygunsuzluun sebebini Yönetim Temsilcisi, dier çalıanlar ve ilgili birimlerle beraber aratırır ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri balatır. Bu çalımalarla ilgili kayıtları tutar / tutulmasını

16 Sayfa No 16/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : çi(puantör) Stan.M.No: salar ve takip eder. Bunun için Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü...-P-04- Düzeltici Faaliyet Prosedürü...-P-05,Önleyici Faaliyet Prosedürü...-P-06 göre ilem yapar. 10.Kurulu içi kalite tetkiklerinde ve belgelendirme tetkiklerinde tetkik heyetine yardımcı olur. Bulunan eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli çalımaları ç Tetkik Prosedürüne...-P-03 göre balatır. 11.Birimine gelen Vatanda ikayetleri için Dilek ve ikayet Formu...-F-14 tutar, deerlendirir, ilgililerle ibirlii yaparak ikayeti sonuçlandırır. 3. POZSYONA LKN BLGLER 3.1. Balı ve Sorumlu Olduu En Yakın Amiri Birim Amiri 3.2. Göreve Atanma ve Görevden Alınma Usulü Yeni atanacaklarda KPSS sınavını kazanmak,birim amirinin önerisi,nsan Kaynakları müdürünün görüü,bakan Yardımcısının inhası Belediye Bakanının oluru ile 3.3. Görevde Yükselme Usulü Sınav-Performans 4. GEREKLER 4.1. in Gerektirdii Nitelikler Gerekli Örenim Düzeyi En az ortaokul mezunu olmak Gerekli Mesleki Eitim Dier Nitelikler 1.Görevi yapacak kapasitede olmak 2.Sosyal ilikileri iyi olmak. 3. Dikkatli 4. Detaylara önem veren 4.2. Çalıma Koulları Çalıma Ortamı Kapalı ve Açık alan Riski Az i stresi vardır in Gerektirdii Aırlıklı Çaba Zihinsel Çaba

17 Sayfa No 17/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : çi(puantör) Stan.M.No: YEN PERSONEL ALINACAI ZAMAN ARANACAK MNMUM ARTLAR Eitim : Meslek Lisesi Bölüm : Ticaret Tecrübe : 3 yıl benzer görevlerde bulunmu olmak. Yabancı dil : 4.5-Mesleki Geliime likin Faaliyetleri Yürütmek Hizmet içi eitim faaliyetlerine katılmak Gözlem yoluyla ve pratik yaparak örenmek 4.6.Performans kriterleri lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 Puantaj Çalıanların memnuniyet derecesi Hizmet için kullanılan kaynak Etkinlik Verimlilik Dokümantasyon Düzen Tasarruf Verimlilik Vatanda Memnuniyeti

18 . Sayfa No 18/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Silindir Operatörü) Stan.M.No: TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Operatör Fiili Görev Unvanı Silindir Operatörü stihdam Türü (Statü) çi Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti Silindirlerin günlük kontrol ve bakımını yapma, silindirleri kullanarak toprak, stabilize, asfalt gibi zeminleri, zeminin yapısına ve iin çeidine uygun olarak sıkıtırma ilemlerini, ekonomik ve güvenli bir ekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kiidir Görev ve Sorumlulukları 1. Organizasyonu Yapmak a. çi salıı ve i güvenliine ilikin önlemleri almak b. Yapılacak i konusunda yetkiliden bilgi almak c. Günlük çalıma programı yapmak d. Çalıma alanını incelemek e. Silindirin taıyıcı ile çalıma alanına sevkini salamak f. Bir önceki operatörün çalıma raporunu incelemek g. Yardımcı elemanlara i daılımı yapmak h. Trafik güvenliine ilikin önlemleri almak i. Günlük çalıma raporu hazırlamak 2. Silindirin Günlük Kontrol ve Bakımını Yapmak a. Silindirin ve alet/takımların genel temizliinin yapılmasını salamak b. Lastik tekerlekleri kontrol etmek c. Bandajların kontrolünü yapmak d. Mekanik balantı noktalarını kontrol etmek e. Kayıları kontrol etmek f. Hortumları kontrol etmek g. Aküyü kontrol etmek h. Aydınlatma sistemini kontrol etmek i. Ya, su ve yakıt seviyelerini kontrol etmek j. Hava filtrelerini kontrol etmek k. Yakıt tankı suyunu almak

19 . Sayfa No 19/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Silindir Operatörü) Stan.M.No: l. Gresörlüklere gres yaı basmak m. Basit arıza ve eksiklikleri gidermek n. Büyük arıza ve eksiklikleri yetkiliye bildirmek o. Bakım kayıtlarını tutmak p. Periyodik bakım yapılmasını salamak 3. Silindirle Zemin Sıkıtırma lemlerini Yapmak a. Silindir motorunu çalıtırmak b. Silindiri çalıma ısısına getirmek c. Bandaj suyu sistemini devreye sokmak (1) d. Silindir üzerindeki arazi ayarlarını yapmak e. Silindiri sıkıtırılacak zemin (toprak, stabilize ve asfalt gibi) üzerinde yürütmek f. Vibrasyon sistemini devreye sokmak g. Sıkıtırılan zemin yüzeyini kontrol etmek h. Silindiri park etmek 4. Mesleki Eitime likin Faaliyetleri Yürütmek a. Yardımcı elemanlara eitim vermek b. Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak c. Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelimeleri izlemek d. Meslekle ilgili hizmetiçi eitim, ibaı eitim vb. faaliyetlere katılmak 5. Biriminde kullanılan talimatları hazırlar ve onaylar,prosesler, Prosedürleri hazırlar ve Yönetim Temsilcisine verir. Kullandıı dokümanlarda yapılması gereken deiiklikler olduunda Doküman Deiiklik Talep Formu...-F-05 ile Yönetim Temsilcisinden talep eder. 6. Biriminde kullanılmak için hazırlanan yeni dokümanların Kalite Sistemine dahil edilmesi için Doküman Deiiklik zleme Formu...-F-02 ve Güncel Doküman Listesi Formu...-F-01 (Dokümanların Kontrolü Prosedürü...-P-01,Kayıtların Kontrolü Prosedürü...-P-02 ) uygun olarak Kalite Merkezine bildirir. 7. Uygun olmayan hizmetin düzeltilmesi ve uygunsuzluun sebebini Yönetim Temsilcisi, dier çalıanlar ve ilgili birimlerle beraber aratırır ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri balatır. Bu çalımalarla ilgili kayıtları tutar / tutulmasını salar ve takip eder. Bunun için Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü...-P-04-Düzeltici Faaliyet Prosedürü...-P-05,Önleyici Faaliyet Prosedürü...-P-06 göre ilem yapar. 8. Kurulu içi kalite tetkiklerinde ve belgelendirme tetkiklerinde tetkik heyetine yardımcı olur. Bulunan eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli çalımaları ç Tetkik Prosedürüne...-P-03 göre balatır. 9. Birimine gelen Vatanda ikayetleri için Dilek ve ikayet Formu...-F-14 tutar,

20 . Sayfa No 20/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Silindir Operatörü) Stan.M.No: deerlendirir, ilgililerle ibirlii yaparak ikayeti sonuçlandırır. 10. Amirlerince verilen kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve dier mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 3. POZSYONA LKN BLGLER 3.1. Balı ve Sorumlu Olduu En Yakın Amiri Birim Amiri 3.2. Göreve Atanma ve Görevden Alınma Usulü Yeni atanacaklarda KPSS sınavını kazanmak,birim amirinin önerisi,nsan Kaynakları müdürünün görüü,bakan Yardımcısının inhası Belediye Bakanının oluru ile 3.3. Görevde Yükselme Usulü Sınav-Performans 4. GEREKLER 4.1. in Gerektirdii Nitelikler Gerekli Örenim Düzeyi Ortaoretim Mezunu Gerekli Mesleki Eitim 1. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 2. Ekip içinde çalıma yetenei 3. El becerisi 4. G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak 5. Görsel yetenek 6. letiim yetenei 7. çi salıı ve i güvenlii önlemleri bilgisi 8. Malzeme bilgisi 9. Mesleki elektrik bilgisi 10. Mesleki hidrolik bilgisi 11. Mesleki matematik bilgisi 12. Mesleki mekanik bilgisi 13. Mesleki teknolojik gelimelere ilikin bilgi 14. Mesleki terim bilgisi 15. Örenme yetenei 16. Öretme yetenei 17. Standart ölçüler bilgisi 18. Trafik ve çevre bilgisi 19. Zemin mekanii bilgisi

21 . Sayfa No 21/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Silindir Operatörü) Stan.M.No: Dier Nitelikler 1. Çalıkan olmak 2. Çevre korumaya karı duyarlı olmak 3. Detaylara özen göstermek 4. Dikkatli olmak 5. Dürüst olmak 6. Enerjik olmak 7. nsan ilikilerine özen göstermek 8. disiplinine sahip olmak 9. güvenliine dikkat etmek 10. yeri çalıma prensiplerine uymak 11. yerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 12. Kaliteye dikkat etmek 13. Kararlı olmak 14. Meslek ahlakına sahip olmak 15. Planlı ve organize olmak 16. Sabırlı olmak 17. Soukkanlı olmak 18. Sorumluluk sahibi olmak 19. Temiz olmaya özen göstermek 20. Titiz olmak 21. Yeniliklere açık olmak 22. Zamanı iyi kullanmak 4.2. Çalıma Koulları Çalıma Ortamı Açık alan Riski Az i stresi vardır in Gerektirdii Aırlıklı Çaba Bedensel çaba.

22 . Sayfa No 22/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Silindir Operatörü) Stan.M.No: YEN PERSONEL ALINACAI ZAMAN ARANACAK MNMUM ARTLAR Eitim : Teknik Lise Bölüm : Makine Kullanma sertifikası olması Tecrübe : 2 Yıl: Yabancı dil : 4.5-Mesleki Geliime likin Faaliyetleri Yürütmek Meslekle ilgili toplantı, seminer, v.b. faaliyetlere katılmak Meslekle ilgili yeni teknolojik gelimeleri içeren yayınları takip etmek Hizmet içi eitim faaliyetlerine katılmak Gözlem yoluyla ve pratik yaparak örenmek 4.6.Performans Kriterleri lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 Günlük çalıma Kullanılan makinenin yıllık bakım masrafları Hizmet için kullanılan kaynak Etkinlik Verimlilik Günlük Bakım Sürekli yapılması Tasarruf Verimlilik Vatanda Memnuniyeti

23 Sayfa No 23/ 146 Sorumluluk Ve Yetki :Usta Stan.M.No: TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Usta Fiili Görev Unvanı Usta stihdam Türü (Statü) çi Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti... Belediyesi bünyesinde bulunan Makine kmal ve Tamirhane ve bakım atölyelerinde bulunan bölüm çalıanlarının denetimini yapmak Görev ve Sorumlulukları 1.Belediyeye ait i makineleri ile her tür araç ve gerecin bakım ve onarımını yapmak, 2.Bakım ve onarım için gerekli malzeme ve yedek parçanın depodan getirilmesini salamak, 3.Depoda bulunmayan malzemenin temin edilmesini istemek, 4.Arıza tespit ilemleri yapmak, 5.Araçların düzenli (periyodik) bakımını yapmak, 6.Motor, ön düzen, fren, aktarma organı, süspansiyon donanımları, aydınlatma ve ikaz donanımlarının bakımlarını yapmak, 7.Motor ölçüm ve ayarlarını teknik deerlere göre yapmak, 8.Krank ve eksantrik milini, motor conta ve aksamlarını deitirmek, 9.Ateleme donanımının bakım onarımını yapmak, 10.Yakıt donanımının bakım onarımını yapmak, 11.Soutma donanımının bakım onarımını yapmak, 12.Termostat kontrolü yapmak/deitirmek, 13.Fren donanımının bakım onarımını yapmak, 14.Güç aktarma organlarının bakım onarımını yapmak, 15.Ön düzen ve süspansiyon donanımının bakım onarımını yapmak, 16.Oto elektrik, elektronik donanımının bakım ve kontrolünü yapmak, 17.Hasarlı araçların kaporta ve boya ilerini yapmak, 18.Kaynak ilerini yapmak, 19Çalıılan alanın temizliini salamak, 20.Amirlerince verilen kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve dier mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine

24 Sayfa No 24/ 146 Sorumluluk Ve Yetki :Usta Stan.M.No: getirmek. 21-Biriminde kullanılan talimatları hazırlar ve onaylar,prosesler, Prosedürleri hazırlar ve Yönetim Temsilcisine verir. Kullandıı dokümanlarda yapılması gereken deiiklikler olduunda Doküman Deiiklik Talep Formu...-F-05 ile Yönetim Temsilcisinden talep eder. 22-Biriminde kullanılmak için hazırlanan yeni dokümanların Kalite Sistemine dahil edilmesi için Doküman Deiiklik zleme Formu...-F-02 ve Güncel Doküman Listesi Formu...-F-01 (Dokümanların Kontrolü Prosedürü...-P-01,Kayıtların Kontrolü Prosedürü...-P-02 ) uygun olarak Kalite Merkezine bildirir. 23-Uygun olmayan hizmetin düzeltilmesi ve uygunsuzluun sebebini Yönetim Temsilcisi, dier çalıanlar ve ilgili birimlerle beraber aratırır ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri balatır. Bu çalımalarla ilgili kayıtları tutar / tutulmasını salar ve takip eder. Bunun için Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü...-P-04-Düzeltici Faaliyet Prosedürü...-P-05,Önleyici Faaliyet Prosedürü...-P-06 göre ilem yapar. 24-Kurulu içi kalite tetkiklerinde ve belgelendirme tetkiklerinde tetkik heyetine yardımcı olur. Bulunan eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli çalımaları ç Tetkik Prosedürüne...-P-03 göre balatır. 25-Birimine gelen Vatanda ikayetleri için Dilek ve ikayet Formu...-F-14 tutar, deerlendirir, ilgililerle ibirlii yaparak ikayeti sonuçlandırır. 3. POZSYONA LKN BLGLER 3.1. Balı ve Sorumlu Olduu En Yakın Amiri Usta Görev ve hizmetlerinden dolayı bakım onarım amirine karı sorumludur Göreve Atanma ve Görevden Alınma Usulü Bakım Onarım amirinin olumlu görüü, Destek hizmetler müdürünün teklifi nsan kaynakları müdürünün inhası Belediye Bakanının onayı ile alınır. Görevden alınmasında da aynı usul uygulanır Görevde Yükselme Usulü Bakım Onarım amirinin olumlu görüü, Destek hizmetler müdürünün teklifi nsan kaynakları müdürünün inhası Belediye Bakanının onayı ile alınır. Görevden alınmasında da aynı usul uygulanır. 4. GEREKLER 4.1. in Gerektirdii Nitelikler Gerekli Örenim Düzeyi En az ortaokul mezunu olmak Gerekli Mesleki Eitim Ustalık bonservisi veya bilgisine sahip olmak.

25 Sayfa No 25/ 146 Sorumluluk Ve Yetki :Usta Stan.M.No: Dier Nitelikler 1.Görevi yapacak kapasitede olmak 2.Sosyal ilikileri iyi olmak. 3.Dıarıda çalıacak fiziki yapıya sahip olmak Çalıma Koulları Çalıma Ortamı Kapalı ve Açık alan Riski Az i stresi vardır in Gerektirdii Aırlıklı Çaba Fiziksel Çaba 4.4-YEN PERSONEL ALINACAI ZAMAN ARANACAK MNMUM ARTLAR Eitim : Endüstri meslek lisesi Bölüm : Motor Tecrübe : 3 yıl benzer görevlerde bulunmu olmak. Yabancı dil : ngilizce (Katalog bilgilerini kavrayacak kadar) 4.5-Mesleki Geliime likin Faaliyetleri Yürütmek Astlara belli bir plan çerçevesinde i baı eitimi vermek Meslekle ilgili toplantı, seminer, v.b. faaliyetlere katılmak Meslekle ilgili yeni teknolojik gelimeleri içeren yayınları takip etmek Hizmet içi eitim faaliyetlerine katılmak Gözlem yoluyla ve pratik yaparak örenmek 4.6.Performans kriterleri 1.Belediyenin tüm araç gereçlerinin hizmete hazır halde bulundurmak. Bakım onarım giderlerini piyasa deerlerinin altında tutmak.

26 . Sayfa No 26/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : çi(boyacı) Stan.M.No: TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı çi(boyacı) Fiili Görev Unvanı Boyacı stihdam Türü (Statü) çi Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti Metal, ahap, beton ve sıva kaplı yüzeylerin boya ve cila vb. ilemlerini kendi baına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip kiidir Görevleri 1. lem yapılacak zemini, üst yüzey ileminde kullanılacak boya, cila vb. maddenin özelliine göre hazırlar, 2. lem yapılacak zemine uygun olan maddeyi hazırlar, 3. Gerekli gördüü durumda, iç ve dı cephelerdeki bozuk yerleri uygun dolgu maddesi ile tamir ederek, ileme hazır hale getirir, 4. Eskimi boya ve yüzeyleri onarır ve yeniden en uygun biçimde boyama ve gerekli gördüü ilemleri yapar Yetkileri ve Sorumlulukları Biriminde kullanılan talimatları hazırlar ve onaylar,prosesler, Prosedürleri hazırlar ve Yönetim Temsilcisine verir. Kullandıı dokümanlarda yapılması gereken deiiklikler olduunda Doküman Deiiklik Talep Formu...-F-05 ile Yönetim Temsilcisinden talep eder. Biriminde kullanılmak için hazırlanan yeni dokümanların Kalite Sistemine dahil edilmesi için Doküman Deiiklik zleme Formu...-F-02 ve Güncel Doküman Listesi Formu...-F-01 (Dokümanların Kontrolü Prosedürü...-P-01,Kayıtların Kontrolü Prosedürü...-P-02 ) uygun olarak Kalite Merkezine bildirir.

27 . Sayfa No 27/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : çi(boyacı) Stan.M.No: Uygun olmayan hizmetin düzeltilmesi ve uygunsuzluun sebebini Yönetim Temsilcisi, dier çalıanlar ve ilgili birimlerle beraber aratırır ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri balatır. Bu çalımalarla ilgili kayıtları tutar / tutulmasını salar ve takip eder. Bunun için Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü...-P-04-Düzeltici Faaliyet Prosedürü...-P-05,Önleyici Faaliyet Prosedürü...-P-06 göre ilem yapar. Kurulu içi kalite tetkiklerinde ve belgelendirme tetkiklerinde tetkik heyetine yardımcı olur. Bulunan eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli çalımaları ç Tetkik Prosedürüne...-P-03 göre balatır. Birimine gelen Vatanda ikayetleri için Dilek ve ikayet Formu...-F-14 tutar, deerlendirir, ilgililerle ibirlii yaparak ikayeti sonuçlandırır. 3. POZSYONA LKN BLGLER 3.1. Balı ve Sorumlu Olduu En Yakın Amiri Bakım Onarım Amiri 3.2. Göreve Atanma ve Görevden Alınma Usulü KPSS sınavında baarı durumu, Destek hizmetler müdürünün olumlu görüü, Bakan Yardımcısının teklifi nsan Kaynakları müdürünün inhası ve Belediye Bakanının oluru ile göreve atanır. Görevden alınmasında da aynı usul uygulanır Görevde Yükselme Usulü Meslekte usta ve usta öretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir iyerinde çalııp aynı zamanda teorik eitimlerine de devam edebilirler. Oto boyacılıı mesleinde ustalık eitimi çalıma süresi 2 yıldır. 4. GEREKLER 4.1. in Gerektirdii Nitelikler

28 . Sayfa No 28/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : çi(boyacı) Stan.M.No: Gerekli Örenim Düzeyi Çıraklık eitimine balayabilmek için; En az ilköretim okulu mezunu olmak, 14 yaını doldurmu 19 yaından gün almamı olmak, ancak 19 yaından gün almı olanlardan daha önce çıraklık eitiminden geçmemi olanlar, yalarına ve eitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eitim programlarına göre çıraklık eitimine alınabilir. Bünyesi ve salık durumu girecei meslein gerektirdii ileri yapmaya uygun olmak, Eitim görmek istedii meslekte bir iyeri sahibi ile çıraklık sözlemesi imzalamak gereklidir Gerekli Mesleki Eitim Mesleki eitim merkezlerinde eitimin süresi lise ve daha üst düzeyde genel eitim almı olanlarda 1,5 yıl, ilköretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Teorik Eitimde: Oto boyacılıına ilikin temel teorik bilgiler, Boyacılıkta kullanılan araç-gereç ve takımlar, Madeni parçaları temizleme, zımparalama, macunlama, astarlama, boyama, parlatma, boya oluturma, renk seçme, i ve ilemlerine ilikin yöntem ve teknikler, Meslekle ilgili gelimeler, güvenlii kuralları, Maliyet çıkarma ve sipari verme esasları ile ilgili bilgiler kazandırılır. Pratik Eitimde: Boyacılıa ilikin temel beceri ve tutumları doru olarak bilmek, Boyacılıkla ilgili maskeleme, temizleme, macunlama, boyama, parlatma, renk oluturma, uygun renk seçme, kullanılacak gereçleri belirleme, i ve ilemlerini bilmek ve uygulamak, Boyacılıkla ilgili takım ve araçları yerinde ve uygun artlarda kullanmak, Mesleki gelimeleri izlemek, güvenlii kurallarını bilmek, uygulamak, Doru ve geçerli tutum ve davranı edinmek ile ilgili bilgiler kazandırılır Gerekli Hizmet Süresi Dier Nitelikler - El ve parmak becerisine, göz-el koordinasyonuna sahip olmaları, - Renkleri iyi ayırt edebilmeleri, - Ayakta durmayı engelleyici bir salık sorununun olmaması, - Dikkatli, tedbirli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir Çalıma Koulları

29 . Sayfa No 29/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : çi(boyacı) Stan.M.No: Çalıma Ortamı Çalıma ortamı genelde kapalı olup, hava boya ve vernik kokusu ile yüklüdür. in akıı içerisinde ve sonrasında ortam daınık bir görünüm arz eder. Yerler, boya damlalarına maruz kalır. Çalıma esnasında havada boya zerrecikleri oluur. lem yapılacak yüzeyin ileme hazırlanması sırasında kir, pas ve lekelerden temizlenmesi gerektiinden, ortam kirli bir görünüme bürünür. Çalıma sırasında uzun süre ayakta kalmak gerekebilir. Meslein icrası genellikle tek baına gerçekletirilir. Zaman zaman meslektaları ve i sahibi ile iletiimde bulunur Riski riski vardır in Gerektirdii Aırlıklı Çaba Fiziksel Çaba 4.4-YEN PERSONEL ALINACAI ZAMAN ARANACAK MNMUM ARTLAR Eitim : Mesleki eitim merkezlerinde eitimin süresi lise ve daha üst düzeyde genel eitim almı olanlarda 1,5 yıl, ilköretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Teorik Eitimde: Oto boyacılıına ilikin temel teorik bilgiler, Boyacılıkta kullanılan araçgereç ve takımlar, Madeni parçaları temizleme, zımparalama, macunlama, astarlama, boyama, parlatma, boya oluturma, renk seçme, i ve ilemlerine ilikin yöntem ve teknikler, Meslekle ilgili gelimeler, güvenlii kuralları, Maliyet çıkarma ve sipari verme esasları ile ilgili bilgiler kazandırılır. Pratik Eitimde: Boyacılıa ilikin temel beceri ve tutumları doru olarak bilmek, Boyacılıkla ilgili maskeleme, temizleme, macunlama, boyama, parlatma, renk oluturma, uygun renk seçme, kullanılacak gereçleri belirleme, i ve ilemlerini bilmek ve uygulamak, Boyacılıkla ilgili takım ve araçları yerinde ve uygun artlarda kullanmak, Mesleki gelimeleri izlemek, güvenlii kurallarını bilmek, uygulamak, Doru ve geçerli tutum ve davranı edinmek ile ilgili bilgiler kazandırılır. Bölüm : Teknik Lise Tecrübe : Yabancı dil :

30 . Sayfa No 30/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : çi(boyacı) Stan.M.No: Mesleki Geliime likin Faaliyetleri Yürütmek Meslekle ilgili toplantı, seminer, v.b. faaliyetlere katılmak Meslekle ilgili yeni teknolojik gelimeleri içeren yayınları takip etmek Hizmet içi eitim faaliyetlerine katılmak Gözlem yoluyla ve pratik yaparak örenmek 4.6.Performans Kriteri... belediyesi genel çalıma prensipleri dorultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir ekilde kullanarak, içi salıı, i güvenlii ve çevre koruma düzenlemelerine ve meslein verimlilik ve kalite gereklilikleri

31 Sayfa No 31/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : Temizlik çisi Stan.M.No: TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Temizlik çisi Fiili Görev Unvanı Temizlik çisi stihdam Türü (Statü) çi Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti... Belediyesi yetki alanlarındaki çöplerin toplanması ve ana arter cadde ve meydanların temizlenmesi 2.2. Görev ve Sorumlulukları 1.Ana arter, cadde ve meydanlardaki çöpleri toplamak, 2.Toplanan çöpleri çöp kamyonuna yüklemek ya da toplama merkezine götürmek, 3.Çöp bidon ve konteynırlarını çevreyi rahatsız etmeden çöp kamyonuna boaltmak, 4.Boaltılan bidon ve konteynırları düzenli bir ekilde yerine koymak, 5.levini yitirmi bidon ve konteynırları amirlerine bildirmek, 6.Tıbbi atıkları usulüne uygun olarak toplamak ve yakmak, 7.Süpürge aracını kullanan operatöre yardımcı olmak, 8.Ana arter, cadde ve meydanları ile eklentilerini süpürmek, 9.Süprüntüleri çöp bidonlarına, konteynırlara veya toplama yerlerine dökmek, 10.Geri dönütürülebilir atıkları toplamak ve ilgili toplama yerlerine götürmek, 11.Çöp depolama alanında geri dönütürülebilir atıkların ayrıtırılmasını yapmak, 12.Çöp toplama ve süpürme ilemlerini yaparken çevreye rahatsızlık vermemek, 13.Gerektiinde kar küremek, 14. Amirlerince verilen kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve dier mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 3. POZSYONA LKN BLGLER 3.1. Balı ve Sorumlu Olduu En Yakın Amiri Birim Amiri 3.2. Göreve Atanma ve Görevden Alınma Usulü Yeni atanacaklarda KPSS sınavını kazanmak,birim amirinin önerisi,nsan Kaynakları müdürünün görüü,bakan Yardımcısının inhası Belediye Bakanının oluru ile

32 Sayfa No 32/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : Temizlik çisi Stan.M.No: Görevde Yükselme Usulü Sınav-Performans 4. GEREKLER 4.1. in Gerektirdii Nitelikler Gerekli Örenim Düzeyi lköretim mezunu olmak Gerekli Mesleki Eitim Belediyede içi olarak çalımı olmak Dier Nitelikler Görevini yapacak herhangi bir fiziki rahatsızlıının olmaması 4.2. Çalıma Koulları Çalıma Ortamı Açık alan Riski Az i stresi vardır in Gerektirdii Aırlıklı Çaba Fiziksel Çaba 4.4-YEN PERSONEL ALINACAI ZAMAN ARANACAK MNMUM ARTLAR Eitim : lk Eitim Bölüm : Tecrübe : Yabancı dil : 4.5-Mesleki Geliime likin Faaliyetleri Yürütmek Meslekle ilgili toplantı, seminer, v.b. faaliyetlere katılmak Meslekle ilgili yeni teknolojik gelimeleri içeren yayınları takip etmek Hizmet içi eitim faaliyetlerine katılmak Gözlem yoluyla ve pratik yaparak örenmek

33 Sayfa No 33/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : Temizlik çisi Stan.M.No: Performans Kriterleri lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 Günlük çalıma Toplanan Çöp Ton Hizmet için kullanılan kaynak Etkinlik Verimlilik

34 Sayfa No 34/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : oför(ba oför) Stan.M.No: TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı oför(ba oför) Fiili Görev Unvanı oför(ba oför) stihdam Türü (Statü) çi Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti... Belediyesi genel çalıma prensipleri dorultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir ekilde kullanarak, içi salıı, i güvenlii ve çevre koruma düzenlemelerine ve meslein verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aaıdaki görev ve ilemleri yerine getirir. Muhtelif boyuttaki tekerlekli araçları trafik kurallarına uygun olarak kullanmak Görevleri Organizasyonu Yapmak Birimi ile bilgi alıveriinde bulunmak programı yapmak Gidecei yere younluu olan durumları (konser, maç vb.) takip etmek youn olan alanlardan gitmemek. Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek Aracın trafik muayenesinin yapılmasını salamak Aracın motorlu taıtlar vergisi ve sigorta ilemlerinin yapılmasını salamak Araç bakım kayıtları tutmak Motorlu Taıma Araçlarının Bakımını Yapmak Aracın bakım tarihini belirlemek Ya ve filtreleri kontrol etmek Aküyü kontrol etmek

35 Sayfa No 35/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : oför(ba oför) Stan.M.No: Kayıları kontrol etmek Fren aksamını kontrol etmek Lastikleri deitirmek Havalandırma (ısıtma, soutma) tertibatını kontrol etmek Hava tüplerini kontrol etmek (a,b,c) Sigorta ve ampulleri kontrol etmek Aracın periyodik bakımının yapılmasını salamak Aracın boya ve kaporta ilerinin yapılmasını salamak Arızanın nedenini aratırmak Araçtaki basit arızaları gidermek Araçtaki büyük arızaların giderilmesini salamak Motorlu Taıma Araçlarını Yola Hazırlamak Araç ve oförle ilgili belgeleri kontrol etmek Aracın ya durumunu kontrol etmek Motor suyunu kontrol etmek Antrifrizi kontrol etmek Lastikleri kontrol etmek Aracı hava durumuna göre hazırlamak Motorun sesini kontrol etmek Göstergeleri ve aynaları kontrol etmek Frenleri kontrol etmek Sinyal,far ve stop lambalarını kontrol etmek Yakıt ikmali yapmak

36 Sayfa No 36/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : oför(ba oför) Stan.M.No: Görev Süresince Hizmet Vermek Aracın temizliini salamak Bakana yolculukla ilgili bilgi vermek (Güzergah) Güvenlik önlemlerini almak Bakanın görev alanıyla ilgili olarak verecei dier görevleri yapmak Yetki ve Sorumlulukları Biriminde kullanılan talimatları hazırlar ve onaylar,prosesler, Prosedürleri hazırlar ve Yönetim Temsilcisine verir. Kullandıı dokümanlarda yapılması gereken deiiklikler olduunda Doküman Deiiklik Talep Formu...-F-05 ile Yönetim Temsilcisinden talep eder. Biriminde kullanılmak için hazırlanan yeni dokümanların Kalite Sistemine dahil edilmesi için Doküman Deiiklik zleme Formu...-F-02 ve Güncel Doküman Listesi Formu...-F-01 (Dokümanların Kontrolü Prosedürü...-P-01,Kayıtların Kontrolü Prosedürü...-P-02 ) uygun olarak Kalite Merkezine bildirir. Uygun olmayan hizmetin düzeltilmesi ve uygunsuzluun sebebini Yönetim Temsilcisi, dier çalıanlar ve ilgili birimlerle beraber aratırır ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri balatır. Bu çalımalarla ilgili kayıtları tutar / tutulmasını salar ve takip eder. Bunun için Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü...-P-04-Düzeltici Faaliyet Prosedürü...-P-05,Önleyici Faaliyet Prosedürü...-P-06 göre ilem yapar. Kurulu içi kalite tetkiklerinde ve belgelendirme tetkiklerinde tetkik heyetine yardımcı olur. Bulunan eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli çalımaları ç Tetkik Prosedürüne...-P-03 göre balatır. Birimine gelen Vatanda ikayetleri için Dilek ve ikayet Formu...-F-14 tutar, deerlendirir, ilgililerle ibirlii yaparak ikayeti sonuçlandırır. 3. POZSYONA LKN BLGLER 3.1. Balı ve Sorumlu Olduu En Yakın Amiri Birim Amiri 3.2. Göreve Atanma ve Görevden Alınma Usulü Yeni atanacaklarda KPSS sınavını kazanmak,birim amirinin önerisi,nsan Kaynakları müdürünün görüü,bakan Yardımcısının inhası Belediye Bakanının oluru ile 3.3. Görevde Yükselme Usulü Sınav-Performans 4. GEREKLER 4.1. in Gerektirdii Nitelikler

37 Sayfa No 37/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : oför(ba oför) Stan.M.No: Gerekli Örenim Düzeyi Orta örenimini tamamlamı olmak. ( lise ve dengi okullar mezunu olmak tercih nedenidir.) Gerekli Mesleki Eitim Kullanacaı araç sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak Gerekli Hizmet Süresi 5.Yıl benzer görevlerde çalımı olmak Dier Nitelikler Türkçe yi doru kullanma düzgün bir fizik ve uyumlu bir giyim Çalıma Koulları Çalıma Ortamı, genellikle açık alanda yapılmaktadır Riski in doası gerei potansiyel i kazası nedeniyle fiziksel yaralanma riski vardır in Gerektirdii Aırlıklı Çaba % 90 civarında fiziksel çabayı gerektirir. % 10 civarında zihinsel çabayı gerektirir. 4.4-YEN PERSONEL ALINACAI ZAMAN ARANACAK MNMUM ARTLAR Eitim : Orta örenimini tamamlamı olmak. ( lise ve dengi okullar mezunu olmak tercih nedenidir.) Bölüm : Orta örenimini tamamlamı olmak. ( lise ve dengi okullar mezunu olmak tercih nedenidir.) Tecrübe : 2 yıl Yabancı dil : 4.5-Mesleki Geliime likin Faaliyetleri Yürütmek Yanında çalıanlara eitim vermek Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelimeleri izlemek Meslekle ilgili hizmet içi eitim, ibaı eitim vb. faaliyetlere katılmak

38 Sayfa No 38/ 146 Sorumluluk Ve Yetki : oför(ba oför) Stan.M.No: Performans kriterleri Gidecei yere younluu olan durumları (konser, maç vb.) takip etmek youn olan alanlardan gitmemek. Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek Aracın trafik muayenesinin yapılmasını salamak Aracın motorlu taıtlar vergisi ve sigorta ilemlerinin yapılmasını salamak Araç bakım kayıtları tutmak Motorlu Taıma Araçlarının Bakımını Yapmak Aracın bakım tarihini belirlemek Ya ve filtreleri kontrol etmek Aküyü kontrol etmek Kayıları kontrol etmek Fren aksamını kontrol etmek Lastikleri deitirmek Havalandırma (ısıtma, soutma) tertibatını kontrol etmek Hava tüplerini kontrol etmek (a,b,c) Sigorta ve ampulleri kontrol etmek Aracın periyodik bakımının yapılmasını salamak Aracın boya ve kaporta ilerinin yapılmasını salamak Arızanın nedenini aratırmak Araçtaki basit arızaları gidermek Araçtaki büyük arızaların giderilmesini salamak Motorlu Taıma Araçlarını Yola Hazırlamak Araç ve oförle ilgili belgeleri kontrol etmek Aracın ya durumunu kontrol etmek Motor suyunu kontrol etmek Antrifrizi kontrol etmek Lastikleri kontrol etmek Aracı hava durumuna göre hazırlamak Motorun sesini kontrol etmek Göstergeleri ve aynaları kontrol etmek Frenleri kontrol etmek Sinyal,far ve stop lambalarını kontrol etmek Yakıt ikmali yapmak

39 . Sayfa No 39 / 146 Sorumluluk Ve Yetki : çi(kaloriferci) Stan.M.No: TANIMI ve N GEREKLER Kadro Unvanı Fiili Görev Unvanı stihdam Türü (Statü) Tarih Kod No Kaloriferci Kaloriferci çi 1. N KML 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti Apartman, ihanı vb. binalarda temizlik, alıveri ve kalorifer yakma ilemlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip kiidir Görev ve Sorumlulukları 1. çin Hazırlık Yapmak a. Birim amiri ile i konusunda bilgi alıveriinde bulunmak b. Bina güvenlii için önlemler almak c. Bina ana giriinin teknik donanımlarının (kapı kilidi, zili, vb.) kontrolünü yapmak d. Asansör kontrolü yapmak e. Yakıt kontrolü yapmak f. Sarf malzemesi temin etmek g. Çatının kı öncesi kontrolünü yapmak h. Kalorifer kazan suyu seviyesi kontrolü yapmak i. Kömürün depoya aktarılmasına nezaret etmek 2. Binanın Genel Hizmetlerini Yürütmek a. Hidrofor sistemini kontrol etmek b. Ufak bakım-onarım ilemlerini yapmak c. Önemli arızaları yöneticiye veya servise bildirmek d. Bahçe bakımı yapmak 3. Bina ve Ortak Alanların Temizliini Yapmak a. Bina ana giriinin günlük temizliini yapmak b. Asansör temizlii yapmak c. Çevre temizlii yapmak d. Cürufu uygun bir alana aktarmak 4. Doalgaz le Çalıan Kalorifer Yakmak a. Brülörü devreye almak

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 . BELEDYES Yürürlük Tarihi Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 GR... Belediyesinde Norm Kadro çalımalarının balamasının ilk aamasında örgüt analizi yapılmı, bunun tamamlanması sonrasında

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0025-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BETON POMPA OPERATÖRÜ Seviye:

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 EK-16 KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ Seviye: 3 I Referans Kodu: 13UMS0383-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ASFALT BETONU KAZIMA MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0381-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI ASFALT BETONU KAZIMA MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0381-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI ASFALT BETONU KAZIMA MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0381-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 26.12.2013 28863 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞ MAKİNESİ BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0368-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 29.11.2013 28836 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞ MAKİNESİ BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0368-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 29.11.2013 28836 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞ MAKİNESİ BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0368-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 29.11.2013 28836 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: İŞ MAKİNESİ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0078-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 16/7/2010-27643

ULUSAL MESLEK STANDARDI EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0078-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 16/7/2010-27643 ULUSAL MESLEK STANDARDI EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0078-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 16/7/2010-27643 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ Seviye: 3

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV KONTROL, TEST VE AYAR İŞÇİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV KONTROL, TEST VE AYAR İŞÇİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV KONTROL, TEST VE AYAR İŞÇİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi (Seviye 4)....

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0026-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0026-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0026-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BETON SANTRAL OPERATÖRÜ Seviye: 3 I Referans

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek BT SATIŞ SORUMLUSU Seviye 5 I Referans Kodu 12UMS0254-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Standardı Doğrulayan Sektör

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİSİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0121-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 03/03/2011-27863 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİSİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0121-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 03/03/2011-27863 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİSİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0121-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 03/03/2011-27863 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Ulusal Meslek Standardı

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek BT SATIŞ ELEMANI Seviye 4 I Referans Kodu 12UMS0253-4 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ASFALT ÜRETĠM TESĠSĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0159-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI ASFALT ÜRETĠM TESĠSĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0159-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI ASFALT ÜRETĠM TESĠSĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0159-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ASFALT ÜRETĠM TESĠSĠ OPERATÖRÜ Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye

Detaylı

Ek-10 ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI

Ek-10 ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI Ek-10 ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ Seviye: 4 I Referans Kodu: 14UMS0397-4 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Detaylı

TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Tavşanlı Belediyesi Destek Hizmetleri

Detaylı

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler GEBZE BELEDİİYESSİİ DESSTEK HİİZMETLERİİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIIŞŞMA YÖNETMELİİĞİİ BİİRİİNCİİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı: a)

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Otomotiv Elektrikçisi (Seviye 4)...... /.../ 00 Ulusal Meslek Standardı

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MAKİNA BAKIMCI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0010-4. RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 25/8/2009-27330 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI MAKİNA BAKIMCI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0010-4. RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 25/8/2009-27330 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI MAKİNA BAKIMCI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0010-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 25/8/2009-27330 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: MAKİNA BAKIMCI Seviye : 4

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AMBARCI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI AMBARCI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI AMBARCI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Ambarcı (Seviye 3).... /... / 00 Meslek: AMBARCI Seviye: 3 I Referans Kodu:. Standardı

Detaylı

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını,

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını, Meslek SİSTEM İŞLETMENİ Seviye 5 I Referans Kodu 12UMS0255-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve TEKİS Tüm Özel Eğitim Kurumları

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DEMĠRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKĠNESĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU/ 12UMS0277-4

ULUSAL MESLEK STANDARDI DEMĠRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKĠNESĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU/ 12UMS0277-4 ULUSAL MESLEK STANDARDI DEMĠRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKĠNESĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU/ 12UMS0277-4 RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI / 29.01.2013-28543 (Mükerrer) Referans Kodu/Onay Tarihi / Rev.

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0037-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI* M8.12.2009-27446

ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0037-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI* M8.12.2009-27446 ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0037-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI* M8.12.2009-27446 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: ELEKTRİK BAKIM ONARIMCISI

Detaylı

SİSTEM YÖNETİCİSİ. Meslek. Seviye. İstanbul Ticaret Odası Koordinatörlüğünde YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği ve TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği

SİSTEM YÖNETİCİSİ. Meslek. Seviye. İstanbul Ticaret Odası Koordinatörlüğünde YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği ve TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Meslek SİSTEM YÖNETİCİSİ Seviye 5 I Referans Kodu 13UMS0289-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İstanbul Ticaret Odası Koordinatörlüğünde YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği ve TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 14UMS0398-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 20 Mart 2014 28947 ( Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 14UMS0398-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 20 Mart 2014 28947 ( Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 14UMS0398-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 20 Mart 2014 28947 ( Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Meslek: İŞLETME ELEKTRİK

Detaylı

Ek-11 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI

Ek-11 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI Ek-11 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI Seviye: 3 I Referans Kodu: 14UMS0398-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0037-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 28.12.2009-27446

ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0037-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 28.12.2009-27446 ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0037-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 28.12.2009-27446 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: ELEKTRİK BAKIM ONARIMCISI

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 28.12.2009-27446

ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 28.12.2009-27446 ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0037-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 28.12.2009-27446 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Elektrik Bakım Onarımcısı (Seviye

Detaylı