Temel Li nux Eği t i mi Böl üm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temel Li nux Eği t i mi 4. 5. 6. Böl üm"

Transkript

1 Temel Li nux Eği t i mi Böl üm C. Ahmet MERCAN İ TÜ Bi l i şi m Enst i t üsü 11 Hazi r an 2012

2 Bölüm 4 Kullanıcılar, Haklar

3 3 Kullanıcılar Linux'ta her kullanıcının bazı temel özellikleri vardır: Kullanıcı Adı Şifresi Kullanıcı numarası Kullanıcı ana grubu Kullanıcı Uzun (Gerçek) Adı Ev dizini Kullandığı kabuk Kullanıcılar ilave grublara da üye olabilirler. Her sistemde herşeyi yapmaya yetkili bir root kullanıcısı vardır. hpsmh:x:101:501::/opt/hp/hpsmh:/sbin/nologin vtunesag:x:28888:28888::/sbin:/bin/false materials:x:501:0:materials Studio User :/home/materials:/bin/bash

4 4 id komutu İd [kullanıcı] : kullanıcı hakkında bilgi verir, kullanıcı verilmezse komutu çalıştıranın bilgilerini gösterir. $ id uid=1022(mercan) gid=5001(mscelebi) groups=12(mail),13(news),2000(gaussian),5001(mscelebi) $ id root uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel) $ id adem.tekin uid=1374(adem.tekin) gid=5000(starter) groups=5000(starter),2000(gaussian)

5 5 Dosya Hakları Linux'ta her dosyanın/klasörün bir sahibi vardır. Her dosyanın ayrıca sistemin takip ettiği 3 grup hakları vardır: Dosya Sahibinin Hakları Dosya Grubundaki Diğer Kullanıcıların Hakları Geriye Kalan Diğer Kullanıcıların Hakları Her grubun 3 tip hak bilgisi tutulur: Yazma Hakkı Okuma Hakkı (dizinler için dizin içindeki dosya adlarını görme hakkı) Çalıştırma Hakkı (dizinler için dizine girme hakkı)

6 6 ls -l -h ls komutuna -l (küçük L) parametresi verilerek: Erişim Hakları Sahibi Grubu Boyutu (Byte olarak) Değişilik Tarihi Dosya Adı bilgileri görüntülenir. drwxr-xr-x 2 mercan mscelebi 4096 Apr 12 12:56 sonuc_tanima -rw-r--r-- 1 mercan mscelebi Apr 12 12:57 target.png -rwxr-xr-x 1 mercan mscelebi 1037 Apr 13 10:52 temizle.sh ls -l komutuna bir de -h parametresi eklersek boyutu uygun birimde gösterir: drwxr-xr-x 2 mercan mscelebi 4.0K Apr 12 12:56 sonuc_tanima -rw-r--r-- 1 mercan mscelebi 7.3M Apr 12 12:57 target.png -rwxr-xr-x 1 mercan mscelebi 1.1K Apr 13 10:52 temizle.sh

7 7 chmod chmod [-R] kişilerhaklar { dosya dizin } : Dosya /Dizin erişim haklarını değiştirir. -R ile dizindeki tüm alt dizinleri / dosyaları da değiştirir. Kişiler: u : kullanıcının kendisi g : kullanıcının kendi ana grubu o: bunların dışındaki diğer kullanıcılar a: Tüm kullanıcılar Haklar: w : yazma hakkı r : okuma hakkı, dizinler için dizin içindeki dosya adlarını görme hakkı x: çalıştırma hakkı, dizinler için dizine girme hakkı. + - : + ile hak verilir, - ile hak geri alınır Örnek : chmod -R a+rx hesap/ bu komut ile herkese (a) hesap dizinindeki tüm dosyaları okuma (r) ve çalıştırma (x) hakkı veriliyor.

8 8 ls -a Linux, ismi. (nokta) ile başlayan dosyaları gizli dosya olarak görür. Normalde bu dosyalar ls komutu ile görüntülemez. Ls komutuna -a parametresi verilince gizli dosyaları da gösterir. $ ls matmul mpihello ncnn $ ls -a....bash_history.lsbatch matmul.mpd.conf mpihello ncnn.profile.ssh.viminfo.xauthority

9 9 df -h df [-h] : Bilgisayara bağlı diskler hakkında bilgi verir. -h ile disk boyutlarını uygun birim cinsinden verir. $ df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda % / /dev/sda % /boot none % /dev/shm $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda3 145G 24G 114G 18% / /dev/sda1 99M 15M 79M 16% /boot none 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm

10 10 du -s -h du [-s] [-h] { dosya dizin } : Dizin / Dosya 'nın diskte ne kadar yer kapladığını gösterir. -s : dizinin toplam boyunu göster, ayrı ayrı gösterme. -h : boyut bilgisini uygun birimde göster. $ du -h 14M./dizin_naynisi_ipostaticO3 4.0K./ctube_real 7.3G./dizin_OPAK-50PARCA-CLAHE-CE 14M./dizin_naynisi_ 2.1M./dizin_naynisi_nop_gcc 2.5M./medi3

11 11 find / -iname *.mp3 find <aranacak_dizin> [parametreler] : Aranacak dizindeki verilen parametrelere uyan dosyaları listeler. -name dosya_adı :aranması istenen dosya adı verilir. -iname dosya_adı :büyük/küçük harf önemsemeden isim. -atime :erişim zamanı, normalde gün (s, m, h, d, w) -mtime :değişme zamanı, -maxdepth :aranacak dizin derinliği -ctime :oluşturma zamanı, -size :dosya büyüklüğü,normalde byte (k,m,g,t,p) -exec :bulunan dosya üzerinde istenen komut çalıştırılır. Burada {} yerine dosya adı konularak çalıştırılır. find. -iname *core* -exec rm {} \; -print : ekrana dosya adını yaz, normalde zaten yapar.

12 Bölüm 5 Kabuk Ortamı

13 13 Kabuk (Shell) Ortamı Linux /Unix kabuklarında (shell) pek çok ayar değişkenler üzerinden yapılır. Bazı ayarlamalar için komutlar olsa da pratikteki pek çok durum için değişkenler üzerinden ayarlama yapılır. Özel değişkenlerin değerlerinin değişmesi kabuğun tamamen farklı davranmasına yol açar. Değişkenlerin oluşturduğu kabuk duruma ortam (environment) denir. Bu sebeble değişkenler bir script dili yada bir programdakinden çok daha fazla anlamlıdır. Mesela çalıştırmak istediğiniz komutun hangisi olduğunu belirlenirken $PATH değişkenindeki dizinler, oradaki sıralarına göre kontrol edilir. Bu dizinlerde komutu bulamazsa, komut bulunamadı hatası verir, başka yerlere bakmaz.

14 14 Kabuk Değişkenleri Değişken isimleri harfle başlayıp; harf, rakam yada _ karakteri ile devam edebilir. Ingilizce karakterler değişken isminde kullanılabilir. Türkçeye özel karakterler isim için kullanılamaz. Değişken isimlerinin BUYUK harflerden seçilmesi adeti vardır ama mecburi değildir. Harflerin büyük yada küçük olmasına duyarlıdır. Yani $PATH ile $Path yada $path değişkenleri tamamen farklıdır. Değişkenlerin değerine başına $ işareti konularak erişilir. Değişkenlere yazı yada sayı atanabilir.

15 15 env env yada printenv komutları ile o an tanımlı değişkenleri ve değerlerini görebiliriz. $ env MANPATH=/SFS2/progs/intel/idbe/ /man:/SFS2/progs/intel/cce/ /man HOSTNAME=cn02 INTEL_LICENSE_FILE=/SFS2/progs/licenses TERM=xterm-color SHELL=/bin/bash OLDPWD=/SFS2/users/mercan PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/X11R6/bin:/usr/kerberos/bin LANG=en_US.UTF-8 $ HOME=/SFS2/users/mercan DYLD_LIBRARY_PATH=/SFS2/progs/intel/cce/ /lib:/SFS2/progs/intel/fce/ /lib LOGNAME=mercan DISPLAY=localhost:

16 16 export / echo export DEGISKEN=deger : şeklinde değişken tanımlayabiliriz. Örnek: export FAYDASIZ= Nerede burada orada? echo [DEGISKEN] [yazılar] : terminale yazı yazdırmaya yarar. Değişken değerini yada istediğimiz her hangi bir yazıyı yazdırabiliriz. Örnek: echo $FAYDASIZ Nerede burada orada? echo FAYDASIZ FAYDASIZ

17 ARA 15:15-15:30

18 18 $PATH Değişkeni Komutların aranacağı dizin listesini tutar. Dizinler arasını : karakteri ayırır. Çalıştırmak istediğiniz komutun hangisi olduğunu belirlenirken $PATH değişkenindeki dizinler, oradaki sıralarına göre kontrol edilir. Bu dizinlerde komutu bulamazsa, komut bulunamadı hatası verir, başka yerlere bakmaz. $ export PATH="" $ ls -bash: ls: No such file or directory

19 19 icc derleyici Anadolu makinesindeki icc derleyicileri: /RS/progs/intel/Compiler/11.0/074/bin/intel64/icc /RS/progs/intel/Compiler/11.1/056/bin/intel64/icc /RS/progs/intel/Compiler/11.1/069/bin/intel64/icc /RS/progs/intel/bin/icc /RS/progs/intel/cc/ /bin/icc /RS/progs/intel/cce/ /bin/icc /RS/progs/intel/cce/ /bin/icc /RS/progs/intel/composerxe-2011/bin/icc /RS/progs/intel/composerxe /bin/ia32/icc /RS/progs/intel/composerxe /bin/intel64/icc /RS/progs/petsc/3.1-p8/src/ksp/pc/impls/factor/icc

20 20 which $ echo $PATH /RS/progs/intel/impi/3.1/bin64 :/RS/progs/intel/ Compiler/11.1/069/bin/intel64 :/RS/progs/intel/ Compiler/11.1/069/bin/intel64 :/usr/bin :/bin :/usr/local/bin :/local/bin :/sbin :/usr/sbin :/usr/ ucb :/usr/sbin :/usr/bsd :/usr/bin :/bin :/usr/local/bin :/local/bin :/sbin :/usr/sbin :/usr/ucb :/usr/ sbin :/usr/bsd :/RS/progs/LSF/gui/2.0/bin :/RS/progs/ LSF/perf/1.2/bin :/usr/bin :/bin :/usr/ local/bin :/local/bin :/sbin :/usr/sbin :/usr/ucb :/usr/sbin :/usr/bsd :/RS/progs/LSF/7.0/ linux2.6- glibc2.3-x86_64/etc :/RS/progs/LSF/7.0/linux2.6-glibc2.3-x86_64/bin :/usr/kerberos/bin :/usr/ local/bin :/bin:/usr/bin :/RS/progs/LSF/7.0/ linux2.6-glibc2.3- x86_64/bin/k3di :/AKDENIZ/ users/mercan/bin which komut : Komutun hangi dizinden çalıştırıldığını gösterir. $ which ls /bin/ls

21 21 history history listeler. : Terminalde geçmişte çalıştırılan komutları $ history 1 cd /RS/users/mercan/ 2 ls -al /RS/users/mercan/ 3 ls -al /RS/users/mercan/hbm514/ 4 ls -al /RS/users/mercan/hbm514/ 5 ls -al /RS/projects/hbm514/mercan 6 cd /RS/projects/hbm514/mercan...

22 22 ~/.profile ~/.bashrc Linux/UNIX sistemlerinde login olunca kabuk (shell) başlatılırken bazı dosyalar çalıştırılır. Hangi kabuğu kullandığınıza göre farklı dosyalar çalıştırılır. Bash için, aşağıdaki dosyalardan sadece ilk bulunan çalıştırılır: $HOME/.profile $HOME/.bash_profile $HOME/.bash_login Şayet kabuk bir login işlemi sonucu açılmamışsa sadece $HOME/.bashrc dosyası varsa o çalıştırılır.

23 Bölüm 6 Uzaktaki Bilgisayara Erişim

24 24 Uzaktaki Makineye Erişim hostname : Bulunulan makinenin adını gösterir. Çeşitli Bağlantı yöntemleri: Terminal bağlantısı: Ssh: güvenli (şifreli) bağlantı, ilave port taşıtmak mümkün. Telnet, rsh: Güvensiz (şifresiz), eski, kullanmayın. Masaüstü bağlantısı: Vnc : yaygın kullanımda

25 25 ssh ssh [-X] [ -l kullanıcı] bilgisayar ssh [-X] Uzaktaki bilgisayar'a kullanıcı kullanıcısı ile güvenli terminal bağlantısı sağlar. -l (küçük L) ile kullanıcı verilmezse, çalıştıran kullanıcı ile bağlanır. -X ile X görüntüsü aktarımını da sağlar. Örnekler: ssh -X ssh -X -l akinci lnode2.uybhm.itu.edu.tr ssh -X lnode2.uybhm.itu.edu.tr -l akinci

26 26 Uzaktaki Makineye Erişim Bir bilgisayarı internete/ağa bağlamak için IP denilen bir ağ numarasına ihtiyaç vardır. Ancak kolaylık için alan adı denilen isimler kullanılır. Mesala: Makine Alan Adı: lnode1.uybhm.itu.edu.tr IP Adres: Makine Alan Adı: IP Adres: Ayrıca bilgisayardaki dışarıdan gelen isteklere cevap verecek her programın bir port numarasına ihtiyacı vardır: ssh port no:22 web server (http) port no:80 x-server port no:6000,6001,...

27 27 Uzaktaki Makineye Erişim Bilgisayarlarda ve ağ cihazlarında (router), haberleşmenin IP yada port bilgisine bakarak, haberleşmeye izin veren yada engelleyen programlar vardır. Bilgisayarlardakine firewall (güvenlik duvarı) denir. Genellikle ssh portu açıkken, x-server, rsh vb. daha az kullanılan portlar kapalıdır. Bu sebeble ssh port tunneling / forwarding denen bir özellikle görüntü taşımaya da izin verir. DISPLAY değişkeni normalde görüntü aktarmada kullanılırken, ssh port forwarding ile bu değişkeni ayarlamaya gerek kalmaz. Yani değiştirmeyin, dokunmayın, ellemeyin!

28 28 scp Kendi makinamızdan Uzaktaki makinaya: scp { -r dizin dosya } Dizin / Dosya 'yı uzaktaki bilgisayar 'ın kullanıcı kullanıcısının hedefdizin 'ine kopyalar. Örnek: scp -r hesap/ Uzaktaki makinadan Kendi makinamıza: scp [-r] dosya } hedefdizin Uzaktaki bilgisayar 'ın kullanıcı kullanıcısının Dizin / Dosya 'sını bulunulan makinenin hedefdizin 'ine kopyalar. Dizin için -r gereklidir. Örnek: scp -r ~/

29 29 sshfs sshfs yereldizin Uzaktaki bilgisayar 'ın kullanıcı kullanıcısının dizin'ini, bulunulan makinede yereldizin olarak kullandırır. Örnek: sshfs uybhm/ fusermount -u yereldizin : sshfs ile kullanıma açılmış yereldizin'in bağlantısını kopararak sshfs'i sonlandırır. Örnek: fusermount -u uybhm/

30 30 nano ile dosyamız Windowsta yazdığımız dosyamızı linux'a taşıdık. Nano editörü ile içine bakarken DOS formatından dönüştürüldüğüne dikkat edin! Sadece görüntülenirken dönüştürülüyor dosya değiştirilmiyor.

31 31 Bir garip Hata! Subject: Job : <#!/bin/bash^m;#bsub -q tezq^m;#bsub -oo birsh.txt^m;^m;ls -alh^m> Exited Job <#!/bin/bash^m;#bsub -q tezq^m;#bsub -oo birsh.txt^m;^m;ls -alh^m> was submitted from host <cn02> by user <mercan>. Job was executed on host(s) <cn18>, in queue <tezq>, as user <mercan>. </SFS2/users/mercan> was used as the home directory. Your job looked like: # LSBATCH: User input #!/bin/bash^m #BSUB -q tezq^m #BSUB -oo birsh.txt^m ^M ls -alh^m Exited with exit code 126. The output (if any) follows: /bin/bash^m: bad interpreter: No such file or directory

32 32 dos2unix dos2unix dosyams [dosyalinux] windows dosyası dosyams 'i linux formatına çeviririp dosyalinux adıyla kaydeder. Dosyalinux verilmezse yine dosyams dosyasının üzerine yazar. Örnek: dos2unix Makefile Makefile_linux dos2unix Makefile

33 33

34 SON Teşekkürler.

LINUX TEMEL BİLGİLER. İsa Dumanoğlu Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü

LINUX TEMEL BİLGİLER. İsa Dumanoğlu Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü LINUX TEMEL BİLGİLER İsa Dumanoğlu Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 1 LinuxNedir? 32/64-Bit Unix-benzeri İşletim Sistemi sed, awk, and grep gibi unix araçları C, C++, Fortran,

Detaylı

$ruptime violet up 11+04:10, 8 users,load 1,20 1,10 1,00

$ruptime violet up 11+04:10, 8 users,load 1,20 1,10 1,00 2 Uzaktan Erişim Uzaktan erişim komutları intranetler gibi daha küçük sistemler için tasarlanmıştır. Sizi başka bir sistemdeki diğer bir hesaba uzaktan erişmeye ve kullanmaya izin verirler. Uzaktan erişim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

http://alikoker.name.tr FTP

http://alikoker.name.tr FTP FTP FTP Nedir? FTP (File Transfer Protocol) Internete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına

Detaylı

ARM Tabanlı Bir Sistemin Kuruluşu ve Emülatör ile Testi

ARM Tabanlı Bir Sistemin Kuruluşu ve Emülatör ile Testi Gömülü Linux Sistemleri Login'e Kadar Linux ARM Tabanlı Bir Sistemin Kuruluşu ve Emülatör ile Testi Giriş Bu yazıda ARM tababanlı bir sistem baştan sona kurulacak ve emülatör ortamında test edilecektir.

Detaylı

LİNUX KOMUT SATIRI. Kemal Demirez kemaldemirez@gmail.com facebook.com/kemaldemirez0 twitter.com/kemaldemirez

LİNUX KOMUT SATIRI. Kemal Demirez kemaldemirez@gmail.com facebook.com/kemaldemirez0 twitter.com/kemaldemirez LİNUX KOMUT SATIRI Kemal Demirez kemaldemirez@gmail.com facebook.com/kemaldemirez0 twitter.com/kemaldemirez EYLÜL 2013 İÇİNDEKİLER Giriş------------------------------------------------6 Linux Terminali

Detaylı

CHAPTER 7. LINUX KABUKLARI ve ÖZELLİKLERİ

CHAPTER 7. LINUX KABUKLARI ve ÖZELLİKLERİ CHAPTER 7 LINUX KABUKLARI ve ÖZELLİKLERİ 7.1 Kabuk İşlemleri Sisteme girdiğiniz anda kabuk programı çalıştırılır. Bu andan sonra yapacağınız tüm işlemler bu kabuk programı tarafından yönetilir ve denetlenir.

Detaylı

LINUX SİSTEM YÖNETİMİ

LINUX SİSTEM YÖNETİMİ TEMEL LINUX SİSTEM YÖNETİMİ KURS NOTLARI Linux Kullanıcıları Derneği http://www.linux.org.tr Burak DAYIOĞLU Berk DEMİR Akademik Bilişim 2001 Konferansı 30,31 Ocak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. LPI Sertifikasyon Kitabı

İÇİNDEKİLER. LPI Sertifikasyon Kitabı İÇİNDEKİLER Donanım Tanıma ve Yapılandırma...1 Donanım...2 Çekirdek Modülleri...4 sysfs Dosya Sistemi...6 Udev Dosya Sistemi...6 HAL ve D-Bus...7 Sistem Açılışı...8 Açılış Kaydı Yükleyici (Boot Loader)...9

Detaylı

Güvenli kanallardan iletişim ( SSH )

Güvenli kanallardan iletişim ( SSH ) Güvenli kanallardan iletişim ( SSH ) SSH Nedir? SSH(Secure Shell/Güvenli Kabuk) ağ üzerinden başka bilgisayarlara erişim sağlamak, uzak bir bilgisayarda komutlar çalıştırmak ve bir bilgisayardan diğerine

Detaylı

Bazı temel linux komutları ve sistem bilgisi içermektedir.

Bazı temel linux komutları ve sistem bilgisi içermektedir. Bazı temel linux komutları ve sistem bilgisi içermektedir. - GNU/Linux : Açık kaynak kodlu işletim sistemi çekirdeğidir. Serbest paylaşım ve değiştirilebilme özelliği bulunmaktadır. - İşletim sisteminin

Detaylı

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları CSD 2002 Bu notlar C ve Sistem Programcıları Derneği'nin düzenlediği, Kaan Aslan tarafından açılmış olan Unix/Linux Sistem Programlama kursunda derste tutulan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ İNTERNET GÜVENLİĞİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Beaglebone İle Çalışmak, 1. Bölüm

Beaglebone İle Çalışmak, 1. Bölüm Gömülü Linux Sistemleri Login'e Kadar Linux Beaglebone İle Çalışmak, 1. Bölüm Giriş Bu yazı dizimizde, şu anda çok yaygın olan Beaglebone cihazı üzerinde çeşitli gömülü linux çalışmaları yapılacaktır.

Detaylı

Hardware, Kernel, Shell, Gui nedir?

Hardware, Kernel, Shell, Gui nedir? Linux Temel Yapısı Hardware, Kernel, Shell, Gui nedir? Hardware : Bilgisayarın elektronik/elektromekanik ve mekanik aksamına verilen genel isimdir. Kernel : Çekirdek, bilgisayarda donanım (hardware) ve

Detaylı

Linux Kullanıcıları Derneği Seminerleri

Linux Kullanıcıları Derneği Seminerleri Linux Kullanıcıları Derneği Seminerleri PostgreSQL VERİTABANI SUNUCUSU Aralık 2004 Devrim GÜNDÜZ LKD, TDM http://seminer.linux.org.tr http://www.gunduz.org http://www.tdmsoft.com devrim@gunduz.org 2004

Detaylı

Dosya Taşınması: FTP ve Archie

Dosya Taşınması: FTP ve Archie 3 Dosya Taşınması: FTP ve Archie FTP (File Transfer Protocol) ya da dosya taşıma protokolü Internet üzerindeki bilgisayar sistemleri arasında dosya alışverişini sağlayan bir servistir. Internet üzerinde

Detaylı

Gömülü Linux Sistemleri Eğitimi

Gömülü Linux Sistemleri Eğitimi Eğitimi Kavramlar ve Uygulamalar Hazırlayan: Nazım KOÇ Copyright (C) 2014, Nazım KOÇ Bu belgenin bütün telif hakları Nazım KOÇ'a aittir. Bu belgenin tamamı veya bir kısmı, kaynak gösterildiği ve değişiklik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SUNUCU SERVİSLERİ 2 Ankara, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ADSL MODEM GÜVENLİĞİ

ADSL MODEM GÜVENLİĞİ ADSL MODEM GÜVENLİĞİ ADSL MODEM GÜVENLİĞİ HAZIRLAYAN: TEAM VOLTRAN BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ADSL MODEM GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER 1. ADSL GÜVENLİĞİ FIREWALL

Detaylı

Sisteme giriş yaparken her kullanıcı için tanımlı bir kabuk çalışır.

Sisteme giriş yaparken her kullanıcı için tanımlı bir kabuk çalışır. Kabuk Nedir? Sisteme giriş yaparken her kullanıcı için tanımlı bir kabuk çalışır. Kabuk programı kullanıcıya bir komut satırı (prompt da denir) sunar ve komut girmesi için bekler. Kabuk bu komutu yorumlayıp

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Laravel 5.1 Güzelliği (Türkçe)

Laravel 5.1 Güzelliği (Türkçe) Laravel 5.1 Güzelliği (Türkçe) Laravel 5.1 ile Harika Web Uygulamaları Geliştirme Chuck Heintzelman and Sinan Eldem This book is for sale at http://leanpub.com/laravel51beautytr This version was published

Detaylı

3.5 Ağ Konfigürasyonu

3.5 Ağ Konfigürasyonu 3.5 Ağ Konfigürasyonu Linux sürümlerinin hepsinde ağ arayüzleri ile ilgili öntanımlı bilgiler çeşitli dosyalarda saklanır ve açılış esnasında çalışan betiklerle aktif hale getirilirler. Bu betiklerin kabaca

Detaylı

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri İnternetin Temelleri İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı Ağ Türleri İnternet Uygulamaları İnternet Protokolleri 1 İnternetin Nedir? Interconnected Networks, kelimelerinin kısaltmasıdır ve kendi aralarında bağlantılı

Detaylı

En Çok Kullanılan. MS-DOS Komutları

En Çok Kullanılan. MS-DOS Komutları 0 - Kitap Hakkında 57 En Çok Kullanılan MS-DOS Komutları 5 Bu bölümde, kullanıcıların tipik uygulamalarda sık sık kullanacakları; diskler üzerinde dizin ve dosya yaratma, dosyaları ve dizinleri silme,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ PROTOKOLLERİ ve AĞ GÜVENLİĞİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Tlos Lite v1.7.0 Kullanıcı Kılavuzu Nisan 2013

Tlos Lite v1.7.0 Kullanıcı Kılavuzu Nisan 2013 Tlos Lite v1.7.0 Kullanıcı Kılavuzu Nisan 2013 r00110ug-tr Tlos Lite 1.7.0 Kullanıcı Klavuzu 2008-2013, Likya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Bu kılavuzdaki içerik

Detaylı

Gömülü Sistemler İçin Linux Dağıtımı Geliştirme. Murat Demirten

Gömülü Sistemler İçin Linux Dağıtımı Geliştirme. Murat Demirten Gömülü Sistemler İçin Linux Dağıtımı Geliştirme Murat Demirten Gömülü Sistemler İçin Linux Dağıtımı Geliştirme by Murat Demirten Copyright 2003 by Murat Demirten Bu belge gömülü sistemler için Linux kullanacak

Detaylı

SAMBA Mart 2006. EST566B Mart 2006. Ilke Ardeniz 1/46

SAMBA Mart 2006. EST566B Mart 2006. Ilke Ardeniz 1/46 Bir LINUX Ağından SAMBA Kurulumu ve Yönetimi (Authentication and File Server) EST566B Mart 2006 Ilke Ardeniz 1/46 INDEX i) Giriş... 3 ii) Samba nın Tarihi... 3 iii) Samba ya Genel Bakış... 4 iv) Samba

Detaylı