10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.1"

Transkript

1 Procedure-Based Programming in C++ Çoğu gerçek dünya problemleri binlerce kod satırı gerektirir ( MS Windows NT million dan fazla kod satırından oluşmaktadır). Yazılımın tasarımı, kodlanması ve bakımını kolaylaştırmak için programlama dilleri (C++ dahil) genelde tepeden aşağıya (top-down design) böl-yönet yönteminde olduğu gibi (divide-and-conquer) tasarım desteği sunarlar. C++ buiş için iki tip modül desteğine sahiptir: function ve class. C++ programcısının yazdığı yeni modüllerin daha önce yazılan function ve class ları çağırabilmesine destek verir. 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.1

2 Örnek: Standard Math Function #include <iostream> #include <cmath> // called maht.h in old C style int main() { double number, root; while (true) { cin >> number; cout << The square root of << number << is ; root = sqrt (number); cout << root << endl; } return 0; } 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.2

3 C++ Standart Kütüphanesindeki Fonksiyonlar C++ ın önceden tasarlanmış (pre-defined) zengin bir fonksiyon seti vardır: Giriş/çıkış (Input/output) Yaygın matematiksel fonksiyonlar - Common mathematical functions Katar düzenleyicileri - String manipulations Karakter düzenleyicileri - Character manipulations Hata kontrolleri - Error checking Mümkün olduğunca aynı işi yapan yeni fonksiyonlar yazmak yerine mevcut olanları kullanmak gerekir: Standart fonksiyonlar uzmanlarca yazılmıştır. Standart fonksiyonlar daha verimlidir. Standart fonksiyonlar daha taşınabilirdir. Yeni kod geliştirime maliyeti gerektirir. 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.3

4 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.4

5 Fonksiyon Deklarasyonu (Function Definitions) Yazım şekli: <return_type> <function_name> (<parameters>){ <local_variable_declerations> <procedure_body_statements> } Notes: Eğer geri döndürdüğü değer tipi (return type) bildirilmemişse, int default olarak kabul edilir. Eğer geri döndürdüğü değer tipi void ise, fonksiyondan bir değer dönmez. Dolayısıyle return ifadesine gerek yoktur. Eğer geri döndürdüğü değer tipi void değilse, fonksiyonda en az bir tane return ifadesine gerek vardır. 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.5

6 Function Declaration / Prototype Bir fonksiyon main veya diğer bir fonksiyon tarafından kullanılmadan önce deklaredilmelidir. Bu iş için iki yol vardır: Fonksiyonun ilk kullanımından önce fonksiyon tanımlamasını belirtmek, Fonksiyon deklerasyonunu (function prototype) fonksiyonun ilk kullanımından önce belirtmek 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.6

7 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.7

8 Değişkenin Etki Alanı (Variable Scope) Hem parametre değişkenleri ve hem de fonksiyon içerisinde tanımlanan değişkenler yerel değişkenlerdir (local variable). Yerel değişkenlere ancak ait oldukları fonksiyon içerisinden erişilebilir. Yerel değişkenlerin değerinin değişiminin, fonksiyon dışında tanımlı aynı isimlere sahip değişkenlere etkisi yoktur. Fonksiyon ilk olarak çağrıldığında, fonksiyonun yerel değişkenleri aktif duruma geçerler. Fonksiyon sonlandığında bu değişkenler hafızadan atılır. Bu kuralın bir istisnası: static olarak tanımlanan yerel değişkenler aynı fonksiyonun farklı çağrımlarında bir önceki değerini muhafaza ederler. 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.8

9 Fonksiyon Parametrelerinin İletilme Mekanizması Parameter Passing Mechanisms Call-by-value C++ nin varsayılan mekanizması Fonksiyonun çağrılmasında kullanılan parametreler (actual parameters )fonksiyonun çağrımında fonksiyonun deklerasyonunda oluşturulan parametrelere (formal parameters) kopyalanır. Fonksiyonun çağrıldığı yere gere dönüşünde Fonksiyonun çağrılmasında kullanılan parametrelerin değerleri değiştirilmez. Call-by-reference Fonksiyonun çağrılmasında kullanılan parametrelerin memory adresleri fonksiyonun deklerasyonunda oluşturulan parametrelere kopyalanır. Değer kopyalama olmadığından büyük nesneler için zaman ve memory alananından tasarruf edilir. Fonksiyonun çağrıldığı yere gere dönüşünde Fonksiyonun çağrılmasında kullanılan parametrelerin değerleri değiştirilebilir. Bunu önlemek için formal parameter const olarak tanımlanabilir. 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.9

10 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.10

11 Parametrelerin Tip Dönüşümüne Zorlanması Type coercion of parameters Eğer fonksiyon çağırma ifadesindeki parametrenin tipi fonksiyon deklarasyonundaki tipten farklı olması durumunda C++ parametrenin tipini mümkünse beklenilen tipe çevirir. Promotion: (çevirim sırasında bilgi kaybı yok) Örnek: char, bool, veya short int, int tipine dönüştürüldüğünde; double, long double tipine dönüştürüldüğünde Conversions: (bilgi kaybı olabilir) Örnek: float, int tipine çevrildiğinde; int, bool tipine çevrildiğinde 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.11

12 Başlık Dosyaları - Header Files Başlık dosyaları derleyicilere fonksiyon deklarasyonlarıyla (prototypes) ilgili bilgileri temin ederler Kullanıcı programlar diğer dosyalarda tanımlanan fonksiyonları çağırdığında gerekli tip kontrolü yerine getirilir #include önişlemci talimatı (processor directive) kullanılarak dosyalar programa dahil edilir: Standart kütüphane dosyaları (standard library functions) #include <iostream> Kullanıcı tarafından programlanmış fonksiyonlardan oluşan başlık dosyalar (User-programmed functions) #include myheader.h 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.12

13 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.13

14 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.14

15 rand ( ) function 0 <= rand( ) <= RAND_MAX aralığında sahte rasgele sayılar (pseudorandom numbers) oluşturur. RAND_MAX cstdlib başlık dosyasında tanımlanmış bir sabittir. srand ( ) fonksiyonu kullanılarak rand ( ) fonksiyonu için başlangıç tohumu (starting seed) belirlenebilir. Ölçeklendirme: aralığında sayı elde etmek için float(rand()) / RAND_MAX 0 N arasında bir tamsayı elde etmek için rand() % (N+1) 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.15

16 Storage Classes, Scope ve Linkage Her bir nesnenin (değişkenler ve fonksiyonlar da dahil) bilgisayarın memorysinde bulunduğu zaman periyodunu belirleyen bir depolama sınıfı (storage class) i vardır. Her bir nene için bu nesneye program kodunun hangi bölümlerinin erişebilecegini belirleyen bir etki alanı (scope) var. Her bir nesne için bu nesneye hangi kaynak dosyaların erişebileceğini belirleyen bir bağlantı kurucu (linkage) var. 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.16

17 Automatic Storage Class Automatic storage class fonksiyonlardaki yerel değişkenler için varsayılan olarak oluşturulurlar. Dolayısıyla keyword auto kullanılmasa bile aksi belirtilmedikçe yerel değişkenler automatic storage class a sahiptirler. Otomatik değişkenler bloklar içinde değişkenler deklare edildiklerinde de oluşturulabilirler. register anahtar kelimesi hızlı hesaplama yapmak için ilgili değişkenin değerinin registerda tutulması gerektiği bilgisini derleyiciye bildirir. Örnekler: auto float density = 0.0; register int counter = 0; 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.17

18 static Storage Class static storage sahip değişkenler ve fonksiyonlar programın çalışması süresince (program running/execution time) mevcutlar. externstatic storage class: Fonksiyon ve blokların dışında tanımlanan değişkenler (global variables) varsayılan olarak extern static storage class a sahipler Eğer başlangıç değeri mevcutsa bu değer bir kez atanır. Yerel değişkenler static anahtar kelimesiyle static storage class a sahip olmaları sağlanabilir. 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.18

19 Nesnelerin Etki Alanları (Scope) File Scope: Fonksiyonların dışında, dosya içerisinde tanımlanan değişkenlerdir (global variables). Bu tip değişkenlere herhangi bir fonksiyonun herhangi bir yerinden erişilebilirler. Fuction Scope: Bir fonksiyonun içinde tanımlanan yerel değişkenler ve etiketler (case ve goto etiketleri). Bunlar sadece bulundukları fonksiyonlar içinde kullanılabilirler. Block scope: Block içinde deklare edilen değişkenler Function Declaration Scope: Fonksiyon deklarasyonlarında kullanılan tanımlayıcılar. Class Scope: daha sonra bahsedilecek 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.19

20 Recursion - Rekürsiyon- Yineleme Bir çok problem kendi kendini çağıran fonksiyonlarla kolayca çözümlenebilir: Ağaç yapılı veri yapıları (tree-structured data structures) Liste işleme (list processing) Bir cok matematiksel fonksiyon Fonksiyon kendi kendini problemin daha küçük bir parçasını çözmek için çağırır Karmaşıklığı (Complexity) azaltmak için bir divideand-conquer tekniğidir. 10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.20

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş math Kütüphane Fonksiyonları Çok Parametreyle Fonksiyon

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır:

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır: C VERİ TÜRLERİ BASİT VERİ TÜRLERİ Değişkenler, program içinde üzerinde işlem yapılan, veri saklanan ve durumlarına göre programın akışı sağlanan nesnelerdir. C de bir değişken kullanılmadan önce tanımlanmalıdır.

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Genel Bilgiler Öğretim üyesi : Doç.Dr.M.Ali Akcayol Ofis : Gazi Ünv., Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

C++ ve Nesneye Dayalı Programlama

C++ ve Nesneye Dayalı Programlama C++ ve Nesneye Dayalı Programlama Binnur KURT kurt@cs.itu.edu.tr BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 1 PROGRAM 1. Giriş Nesneye dayalı

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN NOTLARDAN OLUŞMAKTADIR. NOTLAR ÜZERİNDE HİÇBİR DÜZELTME

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Görsel Programlama Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Sözcüksel Kurallar Java programları aşağıdaki bileşenlerin bir kolleksiyonudur: Boşluk

Detaylı

------------------------------------------------------------*/

------------------------------------------------------------*/ 20-03-2002 Sınıf Tasarımında Dosya Organizasyonu Genellikle bir sınıfın fiziksel organizasyonu iki dosya halinde yapılır. Sınıfın ismi X olmak üzere X.h ve X.cpp dosyaları. X.h dosyasının içerisine nesne

Detaylı

Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6

Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6 çindekiler Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6 Bölüm 2 Tipler, Operatörler ve fadeler 2.1 De i ken simleri... 2-3 2.2 Veri

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

C Programlama Ders Notları

C Programlama Ders Notları C Programlama Ders Notları Revizyon ve Baskı Bilgisi 21/13.02.2012 13:15:00 İçindekiler İçindekiler... 2 Önsöz... 5 Yaralanılabilecek Diğer Kaynaklar... 5 Program Nedir... 6 Programlama Dili Nedir?...

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Her Yönüyle ilk C# Programımız C# dili ortaya çıkalı daha hiç birşey yapmayan varsa ya da birşeyler yapıp da ne yaptığından emin olmayan varsa işte bu yazı tam size göre. Bu yazımızda klasik Merhaba Dünya

Detaylı

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

Programlama Dilleri. Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007

Programlama Dilleri. Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007 Programlama Dilleri Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007 Contents 1 Giriş 3 1.1 Dersin Amaçları........................................... 3 1.2 Programlama Dilleri ile Doğal Diller................................

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İnternet Programcılığı PHP Ders Notları - II 2009 1 PHP ile Nesnelerin Kullanımı PHP 5'te Nesnelere Giriş Profesyonelce

Detaylı

BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? . Platform bağımsız olması: Bir kere yaz her yerde çalıştır!

BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? . Platform bağımsız olması: Bir kere yaz her yerde çalıştır! BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? Java platformu bilgisayar ağının varlığı da göz önüne alınarak uygulamaların/programların farklı iģletim sistemleri üzerinde çalıģtırılabilmesi düģüncesiyle geliģtirilmiģ yeni bir teknolojidir.

Detaylı

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İNTERNET PROGRAMCILIĞI ( PHP - "PHP: Hypertext Preprocessor") 2008 1 I.PHP Nedir? Genel kullanım amaçlı bir betik/programlama

Detaylı

C # www.bilisimogretmeni.com

C # www.bilisimogretmeni.com C # 1 Neler Öğreneceğiz Nesneye yönelik programla nedir? (Metot nedir?, sınıf nedir?, nesne nedir?, nesneler nasıl tü retilir?...) Nesneye yönelik programlamanın üstünlükleri?.net teknolojisi nedir? Neleri

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları CSD 2002 Bu notlar C ve Sistem Programcıları Derneği'nin düzenlediği, Kaan Aslan tarafından açılmış olan Unix/Linux Sistem Programlama kursunda derste tutulan

Detaylı

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI "Mustafa Engin" EGE ÜNIVERSITESI EGE MESLEK YÜKSEKOKULU Mekatronik Programı İçindekiler C Dili İle Mikrodenetleyici Programlama... 4

Detaylı

09.12.2013 / 02401 BAKANLIK MAKAMINA

09.12.2013 / 02401 BAKANLIK MAKAMINA T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Sayı :63499644.609 Konu :Yazılım Geliştirme Standartları 09.12.2013 / 02401 BAKANLIK MAKAMINA Tüm profesyonel alanlarda olduğu gibi yazılım geliştirme süreçlerinde ortak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN Şekil-1 Dr. Özgür AKIN GİRİŞ Mikroişlemci Nedir? Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler Mikroişlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri Bellekler Mikrodenetleyiciler Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler

Detaylı