TİMPANİ, GASTRİK EROZYON VE ÜLSERLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİMPANİ, GASTRİK EROZYON VE ÜLSERLER"

Transkript

1 Sayı : 2003 / Rm 03 Sayfa : TİMPANİ, GASTRİK EROZYON VE ÜLSERLER KONU : Ruminant sindirim sistemi hastalıkları. İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Köpük Stabilitesi Baklagiller Besi Stres KAYNAKÇA : Tercüme: Seyfi Ay - Halit Çınar, İnterkim. Diseases of Feedlot Cattle, Rue Jensen, M.S. DVM PhD, Colorado. YAYININ KAPSAMI : Ürün tanıtımıdır Tercümedir Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir Derlemedir ÖZET : Timpaniden korunma için timpani yapıcı diyetlerden özellikle soya fasulyesi küspesi, soya yağı ve taze biçilmiş baklagil içeren rasyonlardan kaçınılabilir. Timpani klinik olarak, tipik belirtiler temel(en önemlisi abdomen şişkinliği) alınarak teşhis edilmektedir. Erozyonların, nakliye stresi ve açık besi ile kesim arası süreçteki açlıktan kaynaklandığı öne sürülmektedir. Ülserler abomazum mukozasında enfeksiyöz hastalıklarla oluşan fokal hemorajilerden köken alabilmektedir SONUÇ : Timpani de otlatma koşullarının değiştirilmesi ve rasyonda baklagillerin azaltılması; Gastrik Erozyon ve Ülserler de de diyetlerin kalori düzeyinin düşürülmesi gibi besleme uygulamaları tıbbi tedavi ile birlikte bu hastalıkların etkin sağaltımı için gereklidir. Ayda Bir Yayınlanır 31

2 Timpani (Şişkinlik) Metabolik bir hastalık olan timpani(şişkinlik), yem ve köpüğün basıncından kaynaklanan rumenin aşırı gerilimi ile karakterizedir. Rumen içi basınç 70 mm.hg ye kadar değişir. Bütün evcil ruminantlar etkilenmektedir. Timpani, sığır üretiminde %1 den fazla kayba neden olduğu ve koyunlarda da benzer kayıplara neden olduğu için, sığır ve koyun endüstrisinin ana hastalıklarından biridir. İlave olarak çoğu çayır mahsulünün değeri timpani tehlikesi yüzünden düşmektedir. Hastalık iki gruba ayrılabilir: 1) Gazın rumen içeriği ve sabit köpük üstünden dağıtıldığı Akut Timpani ve 2) Gazın büyük bir cepte toplandığı Kronik Timpani. Timpani, süreden yola çıkılarak akut ve kronik olarak sınıflandırılmıştır. Kronik formda, açık beside de otlatılanlarda da hastalık sık aralıklarla tekrarlamaktadır. İntra-ruminal basınçlar ılımlıdır. Akut timpani bazen tekrarlar ve intra-ruminal basınç mm.hg arası değişmektedir Bu hastalığın nedeninin diyet, rumen mikroflorası ve ruminant hayvan arası bir etkileşim olduğu düşünülmüştür. Otlatılan hayvanlarda köpük oluşturan diyetin olgunlaşmamış,hızlı büyüyen baklagillerden oluştuğu görülmüştür. Özellikle yonca ve alfalfa, köpük oluşumu için tehlikelidir. Ek olarak açık besideki sığırlar için timpani oluşturan diyetler çalışılmıştır. %60 arpa veya mısır, %22 alfalfa unu, %16 soya fasulyesi küspesi ve %1 tuzdan oluşan rasyonların timpani oluşturma eğilimleri olduğu görülmüştür. Sığırların bu rasyonla beslenme süresi uzadıkça timpani oranı direk olarak artmıştır. Aynı tip rasyonda arpa yada mısırın %4 ünün soya fasulyesi küspesi ile ikamesi sonucu timpani oranı belirgin olarak artmıştır. İnjestin(mide içeriği) mikroflora tarafından mayalanmasına dair in vivo ve in vitro çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların sonuçları oluşturulan ana gazların karbondioksit, metan ve nitrojen olduğunu gösterdi. Ruminal sıvı karışımlarında, baklagil suyu ve akıcı özütünde değişik oranlarda ve miktarlarda gaz gelişmiştir. Oluşan gazın %40-60 ı sitrik, malonik ve süksinik asitten türemektedir. Timpani oluşturan alfalfa nın köpük oluşturmayan bir ottan daha fazla malonik asit içeriği olduğu gösterilmiştir. Rumen içeriği ile yayılan sabit bir köpüğün oluşumu, kısmen bitkinin sitoplazmik proteinlerine, saponinlere, pektinler ve bitkinin lipit içeriği ve ek olarak salyaya bağlıdır. Rumen duvarında aktif olan bitki materyali refleks olarak salya akışını uyarır. Rumen mikroflorasınında rumenin mukopolisakkarit içeriğine katkısı olduğundan şüphelenilmektedir. Mukopolisakkaridin köpüğe stabilite kazandırdığına inanılmaktadır. Fizyolojik ve anatomik hayvansal etkenler de çalışılmıştır. Etçi sığırlar ve sığır ikizleri üzerine çalışmalarda timpaniye kalıtsal dayanıklılık olabileceği öne sürülmüştür. Kalıtsal mekanizmanın salya üretimi ve geğirme refleksi ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Timpani ölümlerinin nedenlerinin, rumenin aşırı gerginliği ile dolaşım ve solunumun mekanik etkileşimi ve hayvan plazmasının biyokimyasal değişiminin olduğu varsayılmıştır. Fistule hayvanların rumenleri sırasıyla 40,60,80 ve 100 mm.hg basınçta oksijenle ters etkisi olmadan kesintisiz 3 dakika boyunca doldurulmuştur. Hayvanların karbondioksit ile ancak 60 mm.hg basınçla doldurulmaları 3 dakikadan daha az sürede yıkılmaya neden olmuştur. Bu 32

3 prosedürler emilen karbondioksite bağlı ölümcül biyokimyasal değişimler olduğunu ileri sürmektedir. Timpaninin patogenezi üzerine çalışmalarla eşzamanlı olarak, engelleme ve tedavi girişimleri de araştırılmaktadır. Hayvan başına mg prokain penisilin ile besleme ladino yoncasında otlatılan sığırları 1 ile 3 gün arası timpaniden korumuştur. Ancak penisilinin etkinliği 3-4 haftadan sonra azalmaktadır. Penisilin gaz gelişme oranını düşürmüş ve muhtemelen kalitatif olarak rumen mikroflorasını değiştirmiştir. Ne yazık ki açık beside yoğun rasyonlarla beslenen sığırlarda penisilin daha az etkilidir. Ek olarak mineral, bitkisel ve hayvansal yağların, hayvan başına gram oranı ile oral yoldan uygulanması 3 saat timpaniyi engellemiştir. Daha uzun bir etki elde etmek için hayvan başına günlük 2-4 onz tüketimi tespit edilen emülsifiye yağ otların üzerine spreylenmiştir. Terapotik ajanların etkinliği de araştırılmıştır. Öncelik köpük dağılımı üzerinedir. Sadece köpük giderici kabiliyeti olan ajanlar etkili olmuştur. Bunlar arasında mineral, bitkisel ve hayvansal yağlar bulunmaktadır. Oluşumu. Timpani sığırlarda her yaş, cinsiyet ve ırkta ciddi bir sorun olarak oluşur. Baklagil bitkilerde otlatılan sığırlarda görülme sıklığı özellikle yüksekken, açık beside yüksek oranda konsantre içeren rasyonlarla beslenen sığırlarda da yüksektir. Otlatılan sığırlarda timpani otların büyüme oranının yüksek olduğu bahar yada yaz sırasında oluşmaktadır. Açık besi sığırlarında her ay oluşmasına karşın rüzgarlı sezonlarda görülme sıklığı yüksektir. Son yıllarda taze biçilmiş baklagil ve ot karışımlarının açık besi sığırlarının beslenmesinde kullanılması timpani görülme sıklığını artırmıştır. Etiyoloji ve Patogenez. Akut timpani rumen içeriğinde fermantasyon sonucu hızla sabit köpük oluşumu ve hayvanın geğirme sorunları nedeni ile meydana gelir. Köpük dayanıklılığı gazın, injestin her yerine yayılan küçük balonlar şeklinde kalma eğilimidir. Dayanıksız bir köpükte küçük gaz balonları büyük serbest bir gaz kütlesi oluşturmak üzere birleşmektedir. Kronik tekrarlayan timpani sıklıkla; geğirme ile etkileşen difteri ve pnömoni gibi hastalıkların sekonder komplikasyonu olarak ve ruminal mikroflorada gaz oluşturan bakterilerin baskınlaşmasına neden olabilen oral antibiyotik ve sulfonamit uygulamaları sonucu gelişir. Timpaninin patogenezi tamamen anlaşılmamış olmakla birlikte, kontrollü deneyler ve klinik incelemeler ile hatırı sayılır, güvenilir bilgiler elde edilmiştir. Muhtemelen fermente olma ihtimali yüksek yemler hızla ve büyük miktarlarda yenilmektedir. Yemi fermente eden rumen mikroflorası uçucu yağ asitleri oluşturmaktadır. Rumen içeriği asitliği yaklaşık ph 6 ya düştüğünde fermantasyondan ve salya bikarbonatından karbondioksit gelişimi hızlanmaktadır. Gaz balonları içeriğe yayılmaktadır. Oluşturulan köpük; bitki proteinleri, pektinleri ve saponinlerinin varlığı ile sağlamlaşmaktadır. Bazı salya kısımları da köpüğü kuvvetlendirebilmektedir. Rumenin dorsal kısmında dolaşan bir miktar serbest gaz geğirme refleksi ile atılabilmektedir. Kardia bölgesindeki köpük normal geğirmeyi engellemektedir. Gaz gelişiminin devam etmesi ile rumen içi basınç 70mm Hg ye kadar çıkmaktadır. Şişen rumen tam kapasitesine kadar genişler. Basınç abdominal ve thoracic boşluklara doğru artmakta ve dolaşıma ile solunuma mekanik olarak engel oluşturmaktadır. Yüksek basıncın bir sonucu olarak karbondioksitin plazmaya abzorbe edilmesi ile asit baz dengesi bozulabilmektedir. Mekanik ve biyokimyasal etkilerin kombinasyonları çoğunlukla kısa bir seyirden sonra ölümcüldür. 33

4 Klinik Belirtiler ve Postmortem Lezyonlar. Klinik belirtiler yem yeme sırasında ve sonrasında hızla ve rumenin şişkinliğinden dolayı gelişmektedir. Rumen içi basınç sol paralumbar fossanın şişkinliğine neden olmaktadır. Bu çarpıklık belirsizdir ve sıklıkla çok beslenmiş sığırlarda gözden kaçmaktadır. Tedirgin ve rahatsız olan hayvan yemeyi keser. Bacaklar abduksiyondadır ve solunumu kolaylaştırmak için kafa uzatılmıştır. Dışkılama ve idrar sık olabilir. Gözler çıkıklaşmış ve solunum hızlanıp ağızdan yapılıyor olabilir. Abdominal ağrıdan dolayı hayvan karnını tekmeleyip duruş ve yatış pozisyonunu değiştirebilir. 1 saatten kısa bir süre sonrasında ölüm şekillenebilir. Gazın geğirilmesi kurtarıcıdır. Kronik timpani 6-24 saat aralıklarla tekrarlama meyillindedir. Nekropsi rumenin aşırı şişkinliğine ilişkin değişiklikleri ortaya çıkarmaktadır. İşkembe maksimum kapasitesine kadar dolmuştur. Diyaframı ileri iten bu genişleme thoracic boşluğun büyüklüğünü azaltmaktadır. Rumen içeriği, yem ve dayanıklı köpüğün bir karışımı şeklindedir. Rumen boşluğunun üst düzeyi genellikle serbest bir gaz kütlesi bulundurmaktadır. Köpük ve yem kardiyayı doldurur. Ölümden birkaç saat sonra nekropsisi yapılan hayvanlarda rumen duvarı ve hatta abdomen duvarı yırtılmış olabilir çünkü ölüm sonrasında rumen içi basınç devam etmekte ve artmaktadır. Abdomen iç basıncı diğer organların tahribatına neden olmaktadır. Damarlardaki ve kalbi de içeren abdomen ve thoracic boşluk organlarındaki kan hacmi anormal az bir miktarda kan içermektedir. Buna mukabil özellikle boyun ve kafa boyunca periferal kan vazkülatürü kan ile şişmiştir. Kanama oluşturmak üzere küçük damarlar yırtılmış olabilir. Tanı. Timpani klinik olarak, tipik belirtiler temel alınarak teşhis edilmektedir. En önemlisi abdomenin şişkinliğidir. Çoğunlukla paralumbar fossa belirsizleşmiş ve duvar dışarı çıkıntı yapmışken çok beslenmiş sığırlarda bu çıkıntı minimumdur ve dikkat çekmez. Belirsiz şişkinliğe bakarak yanılmış hayvan yetiştiricileri tarafından tecrübe edilmiş bazı durumlarda, şişkinlik gözden kaçırılarak ölüme neden olunmuştur. Timpani yapan diyetlerle beslenen sığırların geçmişi de bir tanıya varılmasında önemlidir. Hayvanın geğirme veya mide sondalaması ile gazın çıkarılması sonucu rahatlaması tanının tayin edilmesine yardım etmektedir. Nekropside özellikle hastalık sırasında izlenmemiş hayvanlarda sorun, antemortem timpani ile rumenin içeriğin devam eden fermantasyonu sonucu postmortem şişkinliğinin ayırt edilmesidir. İki durumda da rumen bir köpük ve yem karışımı ile şişmiştir. Buna karşın antemortem timpani köpüğü posmortem fermantasyon köpüğünden daha dayanıklıdır. Ek olarak antemortem timpani viseral damarlardaki kanın çoğunun periferal damarlara geçmesine neden olmaktadır. Ayırıcı tanı zehirli bitkiler ve akut enterotoksemiyi de içeren birçok zehir üzerine düşünülmesini gerektirmektedir. Ayrım, mide içeriğinin zehirler için kimyasal analizini ve barsak içeriğinin clostridial toksinlerden muayenesini gerektirebilir. Korunma ve Tedavi. Açık besi sığırlarda korunma için timpani yapıcı diyetlerden özellikle soya fasulyesi küspesi, soya yağı ve taze biçilmiş baklagil içeren rasyonlardan kaçınılabilir veya bu diyetler değiştirilebilir. Taze bitkilerle beslenmeden kaynaklanan timpani sulu baklagiller lezzetli otlarla seyreltilerek kaçınılabilir. Otlatılan hayvanlarda hayvan başına mg procaine penicilinin yeme katılmasıyla yaklaşık 3 gün timpani engellenebilmektedir. Ancak ne yazık ki bu prosedür açık besi sığırları için geçerli değildir. Rasyona mineral veya hayvansal yağların katılması koruyucu etkisi olabilir. 34

5 Timpaniyi tedavi yöntemi şişkinliğin derecesine göre değişmektedir. Sıklıkla hayvanın hayatının kurtarılması için acil tedavi gerekmektedir. Zaman izin verirse bir miktar gaz çıkartmak için bir mide tüpü rumene sokulabilir. Daha şiddetli durumlarda sağ paralumbar fossadan rumene bir torakar ile girilebilir yada aynı anatomik bölgede cerrahi açılış tesis edilebilir. Rumen basıncın rahatlamasını takiben daha fazla rahatlamanın sağlanması ve tekrarın engellenmesi için mineral yağlar ve antifermentler verilir. Kronik timpanide neden tespit edilip mümkünse düzeltilmelidir ; eğer aşırı antibiyotik yada sulfonamit kullanımına bağlı ise bu ilaçların kullanımı kesilmelidir; eğer skar dokusunda dolayı özefageal daralmaya bağlı gelişmişse küçük bir ruminal fistül oluşturulabilir. Değer kaybının engellenmesi için tekrar eden timpanili hayvanlar kesime gönderilebilir. Gastrik Erozyon ve Ülser Gastrik erozyon ve ülser abomazum dokusunun sırasıyla yüzeysel ve lokal derin doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Klinik olarak ülserler nadiren teşhis edilirken erozyonlar hiçbir zaman teşhis edilemez. Çeşitli yaşlardaki sığırlarda gastrik ülser insidensini tespit etmek için kesilen sığırların muayeneleri yapılmıştır buzağı üzerinde yapılan bir çalışmada izleyen yaş insidensi gözlenmiştir: 4 hafta öncesi %0 ; 4-5 hafta %78 ; 8 hafta %95 ; hafta %95 ; hafta %98 ; ve genç sığırlarda %68. Başka bir araştırmada 1535 erişkin şişman sığır üzerinde kesim anında yapılmıştır. Bunların 814 ünün (%53) normal abomazumu varken 721 inin (%47) mukoz membranının yaralandığı görülmüştür. 721 yaralı mideli içinde 677 sinin(bütün örneğin %44 ü)sadece tekli veya multiple erozyonu varken, 28 inin(bütünün %1.8 i) sadece ülseri ve 16 sının(bütünün %1 i) hem ülseri hem erozyonu görülmüştür. Erozyonlar fundus ve pylorus boyunca rasgele dağılmışken ülserler pylorusta ve fundusun distal bölümündedir. Neden belirlenememiş olmasına rağmen araştırmacı erozyonların, nakliye stresi ve açık besi ile kesim arası süreçteki açlıktan kaynaklandığını öne sürmüştür. Diğer sporadik vakalar, abomasal bir ülserden kaynaklanan şiddetli kanamalara bağlı ölümler ve abomasal duvarın perfore olduğu ve peritonitisin şekillenmesiyle oluşan ölümler üzerinde araştırılmıştır. Oluşumu. Yetişkin şişmanlatılmış sığırlar arasında kesim zamanında yaklaşık %45 i abomazal erozyonlar, %2.9 u abomazal ülser yada ülser skarı bulundurmaktadır hafta arası yaşlarda abomazal ülserin buzağılardaki insidensi %95 kadar yüksek olabilmektedir. Eiyoloji ve Patogenez. Sığırlarda abomazal ülser ve erozyonların nedeni incelenmemiştir. Kesim zamanında erozyon kaynağı ve yüksek insidens bunların; yüksek kalorili bir rasyonun iptal edilmesine bağlı stres ve açık besiden pazara ya tren yada kamyon ile nakilleri sırasındaki stres nedeni ile oluştuğu varsayımına neden olmuştur. Bazı olgularda erozyon ve ülserlerin her ikisi de, viral diarrhea, viral bovine rhinotraceitis ve difteri gibi hastalıkların sonucu olarak oluşan abomazum mukozasındaki fokal hemorajilerden kaynaklanmaktadır. Sığırların otlaktan açık besiye sevki sırasında oluşan erozyonlar, abomazumda predizpozisyon yaratıp ülserleşmeyi başlatabilmektedir. Erozyon ve ülserlerin nedenleri iyi anlaşılmadığından, patogenez sadece bir varsayım olabilir. Besinin son aşamaları sırasında sığırlar; yüksek kalorili yemlere sınırsız miktarda, kesintisiz bir ulaşım serbestliğine sahiptir ve sakin bir çevrede barındırılmaktadırlar. Pazarlama 35

6 zamanında aniden, bütün yemler kaldırılmakta ve hayvanlar kamyon veya trenlerle pazara nakledilmektedir. Kalabalık yoğun ve korku şiddetlidir. Bu stresli durum kesimin hemen öncesinde saat sürmekte ve gastrik fokal hemoraji ve erozyonlarla sonuçlanabilmektedir. Ülserler; açık besiye sevk zamanından ve abomazum mukozasında enfeksiyöz hastalıklarla oluşan fokal hemorajilerden köken alabilmektedir. Hemorajiyi saran mukoza zayıf dolaşımdan dolayı cansızlaşmıştır. Gastrik enzimler bozulmuş mukoza hücrelerini ve sızan kanı tahrip eder. Bu süreç doku bütünlüğünün bozulmasına ve sonra ülserin başlangıcında gerideki dokunun bozulmasına neden olur. Dokunun ilerleyen bozulması ve sindirimi tüm mukoza boyunca devam edebilir ve submukozaya girebilir. Birkaç vakada süreç bütün duvar delinene kadar devam etmiştir. Ölüm, aşınan bir arterden şiddetli kanama yada gastrik duvarın delinmesiyle gastrik içeriğin periton boşluğuna boşalmasına bağlı peritonitis sonucu oluşabilmektedir. Birkaç ölümün dışında ülserler skar dokusu oluşumu ile iyileşmektedir. Skarın kontraksiyonu mukozanın yıldızımsı şekil bozukluğuna neden olur. Klinik Belirtiler ve Postmortem Lezyonlar. Abomazal erozyonlar tanınabilir klinik belirti oluşturmamaktadır. Genellikle ülserler de asemptomatiktir. Ancak bazı durumlarda ülserler anoreksi, depresyon, abomazum bölgesinde belirsiz ağrı ve abdominal tedirginliğe neden olmaktadır. Basınç ile acı artmaz ve vücut sıcaklığı normaldir. Yavaş hemoraji(kanama) bazen dışkıda farkedilebilir siyah katranımsı kanama ve membranlarda solukluğa neden olmaktadır. Gastrik duvarın ülseröz delinmesiyle oluşan genel peritonitis sonucu ateş, abdominal tedirginlik, diarrhea, depresyon ve hareke etmeye isteksizlik görülür. Kesim anında açılıp temizlenen abomazumda tekli veya çoklu erozyonlar bulunabilir. Her erozyon, genellikle hemorajik doku ile çevrelenmiş sığ bir boşluktur. Farklı boy, şekil, sayı ve konumdadırlar. Fundusta erozyonların çoğu plicaenın sınırındadır. Çoklu erozyon olması durumunda gastrik boşluğa bir miktar hemoglobin kaçabilir. Ülser çoğunlukla teklidir, sirkülerdir ve fundusun distal bölümünde yada pylorusta bulunmaktadır. Sınırları keskindir. Ülser çoğunlukla mm. çapındadır. Bozukluk en azından submukozaya kadar uzanır. Ülserin zemini nekrotik hücreler, fibrin ve besin içerir. Ölümcül hemoraji durumunda abomazum; omazuma geriye akış ile, barsaklara ileri akışla geçebilecek olan, kanla şişmiştir. Kan pıhtısının genellikle ülserden yayıldığı görülmektedir. Ölümcül delinme durumunda ülser bütün gastrik duvar boyunca yayılmakta ve yangılı periton boşluğunda besin bulunmaktadır. Delinme noktası yanında çevre organlar abomazuma yapışmış olabilmektedir. Komşu dokuların kasılmaları sonucu ülser skarı mukozada yıldızımsı bozulma oluşturmaktadır. Histopatolojik olarak erosyonlar; fokal bozulmayı, bazı hücrelerin sindirildiğini ve lamina propriada kanamayı gösterir. Ülser bir yangı reaksiyonu ile çevrilebilir; zemin fibrin, lökositler ve granulasyon dokusu içerir. Ölümcül hemoraji durumunda yıpranmış arter çoğunlukla farkedilebilirdir. Tanı. Erozyonların klinik tanısı hiçbir zaman koyulamaz. Ancak nekropsi ve kesimden sonra, açılan abomazumun temizlenmesi ile fark edilebilirler. Ülserlerin klinik tanısı; özellikle 36

7 abdominal tedirginlik, manuel baskı ile artmayan abomazal ağrı ve siyah katranımsı dışkı gibi tipik belirtiler temel alınarak koyulabilir. Ayırıcı tanı, travmatik retikulitis ve cocsidiosis ile salmonellosis gibi gastrik hemoraji nedenleri üzerine düşünülmesini gerektirmektedir. Travmatik retikulitiste retikulum bölgesinde kolaylıkla metal tespit edilebilir ve xyphoid kıkırdak bölgesi üzerine yapılan manuel basınç ağrıyı artırmaktadır. Coccidiosisde oositler dışkının mikroskobik muayenesinde tanımlanabilirler ve önemli sayılarda mevcutturlar. Salmonellosisde dışkı aşırı akışkandır ve gübreden Salmonella türleri izole edilebilir. Tedavi. Başarılı tedavi, yönetimde değişiklik ve tıbbi tedavi gerektirir. Yüksek kalorili diyetler çayır otu, yulaf ve arpa ile değiştirilmelidir. Bir galon mineral yağ, 1 pound magnesium oksit ile karıştırılıp mide tüpü ile uygulanmalıdır. Günde,1 pound vücut ağırlığı başına 1.5 grain(065 gram) sulfamethazine veya sulfabromethazine 1-2 gün uygulanarak izleyen birkaç günde önceki günün yarısı doz uygulanarak ulserin muhtemel bakteriyel enfeksiyonları engellenebilir. Şiddetli kanamalı besili hayvanlar, maddi değer kaybını engellemek için yetişkin hale gelmeden kesime gönderilebilir. Görüş ve önerileriniz için adresimiz: 37

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri. Dengeli ve Ekonomik Besleme

Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri. Dengeli ve Ekonomik Besleme Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri Buzağılar Sürünün Geleceğidir. Buzağı yetiştiriciliğinde anahtar noktalar! Doğum Kolostrum (Ağız Sütü) Besleme Sistemi Sindirim Sağlık Doğum ile ilgili anahtar noktalar

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim KONU İLGİ Düvelerin beslenmesi Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönemde besleme ve yönetimsel pratikler TERCÜME VE DERLEME

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ Rumen mikroorganizmaların (bakteriler,protozoalar ve mayaların) bir denge içinde çalıştırdığı kusursuz bir makinedir. Yüksek et-süt verimi isterken bu hayvandaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp 2 HAYVAN Sağlığı fonksiyonel meme lobunun kaybı

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır!

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! KONU Yağ Asidi Profillerinin Hayvan Beslemedeki Önemi ve Analizleri İLGİ ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini,

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek.

MEME LOBU YANGISI. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp fonksiyonel meme lobunun kaybı hayvanın ölümü

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI Sayı : 2003 / Rm 02c Sayfa : 25-30 SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI KONU : 2001 NRC- SÜT SIĞIRLARI İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Gebelik Enerji Gereksinimleri Geçişteki Düveler Vücut Doku

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI B) ÇEVRESEL (PERİFERAL) SİNİR SİSTEMİ Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir

Detaylı

SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU VE KETOZİS

SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU VE KETOZİS SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU VE KETOZİS PROF. DR. NURETTİN GÜLŞEN S.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ Kuru

Detaylı

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü adı verilir. Birden çok divertikülün yer aldığı durumlara

Detaylı

ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz

ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz ÖLÜMden hemen önce ya da sonra doğal boşluklardan KAN PIHTILAŞMAMA KOYU RENK alma DALAKta büyüme ÖDEM ETİYOLOJİ Bacillus anthracis Gram pozitif kapsüllü *

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Beslenme Dersi sunusu

Beslenme Dersi sunusu Beslenme Dersi sunusu Beslenme ile ilgili kavramlar Besin (lat.aliment): Yenebilen bitki ve hayvan dokularıdır. Su, organik ve inorganik ögelerden oluşur. Hayvansal ve bitkisel olarak iki kaynaktan elde

Detaylı

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ LAKTASYON VE SÜT VERİMİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım Laktasyon, buzağılama ile başlayan ve kuruya çıkma ile sona eren süt verme dönemidir.

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ. Yüksek Lisans. Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ. Yüksek Lisans. Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ Yüksek Lisans Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2+2 6 Her Anabilim Dalının kendi Öğr. Üyeleri SZR 102 Temel

Detaylı

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi KONU etkisi İLGİ Tamponlanmış organik asit kombinasyonunun broyler performansına Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD.

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK BİTKİNLİĞİ-Etyoloji Sıcak ve nemli havaya uzun süre maruz kalma Yaşlı, çocuk Bilinçsiz diyet

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME Dönemsel Besleme Sağmal ineklerin besin madde ihtiyaçları; laktasyon safhası, süt verimi, büyüme oranı ve gebelik durumuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu açıdan

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi KALP KRİZİ Kalp krizi (miyokard

Detaylı

Prof. Dr. Adnan ŞEHU. Ankara Üniversitesi. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Adnan ŞEHU. Ankara Üniversitesi. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Blanc blue Prof. Dr. Adnan ŞEHU Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Buzağı ölmemeli Sağlıklı ğ gelişmeliş V i b l k d Verim vermeye başlayana kadar

Detaylı

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Su bitkinin yaşamında yaşamsal bir rol oynar. Bitki tarafından yapılan her gram başına organik madde için kökler tarafından 500 gr su alınır. Bu su, bitkinin bir ucundan

Detaylı

Kanatlı. Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması

Kanatlı. Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması KONU İLGİ Hindilerde pozitif salmonella koşullarında Fysal Fit-4 ve Selko-pH uygulamasının ardından kalan salmonella miktarının araştırılması Hindilerde salmonella

Detaylı

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA)

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA) DABİGATRAN (PRADAXA) NE İÇİN KULLANILIR? Dabigatran (PRADAXA) pıhtıönler ilaç grubundadır. Halk arasında kan sulandırıcı ilaç olarak bahsedilen ilaçlardan bir tanesidir. Kan damarları içerisinde pıhtı

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI KONU Geçiş dönemi süt sığırlarında kullanılan farklı enerji kaynakları İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA Kazım Bilgeçli - Ürün Müdürü Arnold

Detaylı

Sayı : 2004 / Lyr 06 Sayfa : 35 40 YEM HAMMADDELERİ. Tercüme: Seyfi Ay - Halit Çınar, İnterkim. Commercial Poultry Nutrition S.Leeson & J.D.

Sayı : 2004 / Lyr 06 Sayfa : 35 40 YEM HAMMADDELERİ. Tercüme: Seyfi Ay - Halit Çınar, İnterkim. Commercial Poultry Nutrition S.Leeson & J.D. Sayı : 2004 / Lyr 06 Sayfa : 35 40 YEM HAMMADDELERİ KONU : Uygun Hammadde Seçimi İLGİ : KANATLI BESLEME KELİMELER : 1000 kcal ME nin Maliyeti 1 kg Proteinin Maliyeti Görece Maliyet/Değer Örnekleme KAYNAKÇA

Detaylı

KALSİYUM, FOSFOR, Vit-D 3 VE FİTAZ

KALSİYUM, FOSFOR, Vit-D 3 VE FİTAZ Sayı : 2003 / Lyr 04 Sayfa : 26 30 KALSİYUM, FOSFOR, Vit-D 3 VE FİTAZ KONU : Yumurtacı Rasyonları İLGİ : KANATLI BESLEME KELİMELER : Emilim ph Kemik Yapısı Yumurta Kabuğu KAYNAKÇA : Tercüme: Seyfi Ay -

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 OLGU 9 Y, K Sağ humerus proksimali 2 yıl önce kırık Doğal iyileşmeye bırakılmış

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA!

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! Portal : www.takvim.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 09.03.2017 Adres : http://www.takvim.com.tr/yasam/2017/03/09/karacigerini-koru-sigortayi-attirma Karaciğerini koru

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

1.Silo yeminin kimyasal kompozisyonu 2.Silo yemine oksijen girişi 3.Bakteriyel populasyonun aktivasyonu

1.Silo yeminin kimyasal kompozisyonu 2.Silo yemine oksijen girişi 3.Bakteriyel populasyonun aktivasyonu SİLAJ Yeterli miktarda kuru madde (%30-40) içeren yeşil yemlerin biçildikten sonra sıkıştırılarak, oksijensiz koşullarda saklanması sonucu elde edilen fermente yemlere silaj yemi denir Silaj yeminin yapılması

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

RASYON TANIM, KİMYASAL BİLEŞİM, VE RASYON HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

RASYON TANIM, KİMYASAL BİLEŞİM, VE RASYON HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ RASYON TANIM, KİMYASAL BİLEŞİM, VE RASYON HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ (Bağırsaklar) (Kırkbayır) (Yemek borusu) (İşkembe) (Şirden) (Börkenek) Yemin Süt Sığırı Midelerinde

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve

İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve MESLEKİ RİSKLER VE İŞ HİJYENİ İş Hijyeni; İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik ilik halini i bozan, işçiler il ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ. A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012

YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ. A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012 YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012 Yard. Doç.Dr. Hıdır GENÇOĞLU tarafından Yem Magazin dergisinde yayınlanan bir makaleden özetlenmiştir. YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT ÜRETİMİNİN ZAMANLAMASI İLK BUZAĞILAMA 305 GÜN 60 GÜN İKİNCİ BUZAĞILAMA 365 GÜN SÜT SIĞIRI BESLEMEDE KRİTİK GÜNLER 3

Detaylı

BESİCİLİKTE GÖRÜLEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR. Doç.Dr.Serap GÖNCÜ

BESİCİLİKTE GÖRÜLEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR. Doç.Dr.Serap GÖNCÜ BESİCİLİKTE GÖRÜLEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR Doç.Dr.Serap GÖNCÜ Beside sık rastlanan hastalıklar Şap Solunum Sistemi Hastalıkları Gaz şişme Topallık İdrar Taşları Yaralanmalar Küflü Gıda Zehirlenmeleri Ani Ölümler

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

Hemoroid (Basur) Nedir?

Hemoroid (Basur) Nedir? Sindirim sisteminin giriş kapısını ağız ve dişler, çıkış kapısını ise anal kanal ve anüs oluşturur. İstemli olarak sağlanan dışkı ve gaz çıkışının kontrolü; hemoroitlerin de bir parçası olduğu bu anal

Detaylı

İnek Rasyonları Pratik Çözümler

İnek Rasyonları Pratik Çözümler İnek Rasyonları Pratik Çözümler Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Kim ki, bugün hala ineklerini artık (çer-çöp) değerlendiren hayvanlar olarak görüyorsa,

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik YB 205 Beslenme İkeleri Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr YAŞLANMA Amerika da yaşlı bireyler eskiye göre

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği.

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği. ET VERİMİ Et verimi kavramı Karkas kalitesi Karkas bileşimini etkileyen faktörler Karkas derecelendirme Karkas parçalama tekniği Et kalitesi 1 Et Verimi Kavramı Et verimi denilince: Genel anlamda; hayvanların

Detaylı

TABAN ÜLSERİ --- ULCUS SOLEA VEYSEL TAHİROĞLU

TABAN ÜLSERİ --- ULCUS SOLEA VEYSEL TAHİROĞLU TABAN ÜLSERİ --- ULCUS SOLEA VEYSEL TAHİROĞLU Tanım: Süt ineklerinde çoğunlukla arka bacakların lateral, seyrek olarak ön bacakların medial tırnaklarında lokalize olan, boynuz tabakasının erozyonu ile

Detaylı

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis Bacillus anthracis Gram pozitif, obligat aerop sporlu, çomak şeklinde bakterilerdir. 1µm eninde, 2-4 µm uzunluğunda, konkav sonlanan, kirpiksiz bakterilerdir. Bacillus anthracis in doğal yaşam ortamı topraktır.

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 4) Mide Tek gözlü torba şeklinde olan, kaburgaların ve diyaframın altında karın boşluğunun sol üst bölgesinde, yemek borusu ve ince

Detaylı

Yem Değerlendirme Sistemleri. Pof. Dr. Adnan ŞEHU

Yem Değerlendirme Sistemleri. Pof. Dr. Adnan ŞEHU Yem Değerlendirme Sistemleri Pof. Dr. Adnan ŞEHU Kriterler Yemdeki Azotlu maddelerin Sınıflandırılması Genel analiz HP Proteine bağlı azot NPN Kimyasal analiz Proteinler Peptidler Aminoasitler Aminler

Detaylı

AYAK HASTALIKLARI VEYSEL TAHİROĞLU

AYAK HASTALIKLARI VEYSEL TAHİROĞLU AYAK HASTALIKLARI VEYSEL TAHİROĞLU AYAK HASTALIKLARININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ FAKTÖRLER 1-Genetik faktörler 2-Yemler ve Beslenme 3-Ahır yapısı, idaresi(işletmecilik) ve sığırın rahatı 4-Sığır Davranışları,

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2014 2015 2.Not Doç.Dr. Gül ÖZHAN Absorbsiyon Kan hücreleri Dağılım Dokularda depolanma Eliminasyon Kimyasal Serum proteinleri Kan veya plazma Etki bölgesi Metabolizma Eliminasyon

Detaylı

ÜZÜM KÜSPESİ İNEKLERDE METAN ÜRETİMİNİ AZALTIR, SÜT ÜRETİMİNİ ARTTIRIR! SAYI: 2012/Rm-35 SAYFA:

ÜZÜM KÜSPESİ İNEKLERDE METAN ÜRETİMİNİ AZALTIR, SÜT ÜRETİMİNİ ARTTIRIR! SAYI: 2012/Rm-35 SAYFA: ÜZÜM KÜSPESİ İNEKLERDE METAN ÜRETİMİNİ AZALTIR, SÜT ÜRETİMİNİ ARTTIRIR! SAYI: 2012/Rm-35 SAYFA: 196-198 KONU Metan Üre mini Azaltacak Yemler İLGİ SÜT İNEKLERİ BESLEME KAYNAKÇA TERCÜME ve DERLEME Tercüme

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY KONU İLGİ 4. Jenerasyon Bütrat: GUSTOR N RGY Bütratların yeni bir formunun broiler sürülerindeki etkinliği TERCÜME VE DEĞERLENDİRME Trouw TR Özel Ürünler Teknik

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI Sayı : 2003 / Rm 02b Sayfa : 17-24 SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI KONU : 2001 NRC- SÜT SIĞIRLARI İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : MP (Metabolize Protein) RDP (Rumende Parçalanabilen Proteinler)

Detaylı

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Mehmet Ak Ziraat Mühendisi Sorumlu Müdür 048 9 4 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Konuya başlamadan önce, yazıda

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Sirozun çok sayıda nedeni vardır. ABD ve Avrupada, en sık nedenler; aşırı alkol tüketimi ve kronik Hepatit-C virüs enfeksiyonudur.

Sirozun çok sayıda nedeni vardır. ABD ve Avrupada, en sık nedenler; aşırı alkol tüketimi ve kronik Hepatit-C virüs enfeksiyonudur. Siroz; normal karaciğer hücrelerinin yerine skar (nedbe) dokusunun oluştuğu duruma verilen isimdir, ve bu durum karaciğerin tüm fonksiyonlarında azalmaya neden olur. İlerlemiş hastalarda, hasar o kadar

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

Gazlı İçecekler Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor?

Gazlı İçecekler Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor? Son yıllarda özellikle sofralarımıza hakim olmuş gazlı içecekleri içmeden önce bir kez daha düşünmek de yarar var. Gazlı içecekler hakkındaki gerçekleri anlatan Judith Valentine'in makalesi, bu yabancıyı

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com Orşit Orşit, testis içinde ağırlıklı lökositik eksuda ve dışında seminifer tübüllerde tübüler skleroza neden olan testisin inflamatuar lezyonudur. İnflamasyon ağrı ve şişliğe neden olur. Seminifer tübüllerdeki

Detaylı

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU insanlarda ölümcül hastalığa neden olabilir; her ne kadar genellikle çok daha az ciddi olsa da insan çiçek virüsü hastalığına benzer. Maymun çiçek virüsü

Detaylı

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Hayvanlarda ilaç, hormon, vitamin, mineral md. vb maddeler neden kullanılır? Hastalıkların

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

TÜİK TARIM SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK TARIM SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu TARIM SEKTÖRÜ Dr. Ali CAN 10.03.2010 48 6. TARIM Türkiye de, tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonları tarımsal ürünlerin üretimi ve işlenmesi, hayvan nüfusu (enterik fermantasyon, gübre yönetimi) ve

Detaylı

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX Karaciğer koruyucu DAHA İYİ Karaciğer fonksiyonu Antioksidan aktivite Protein sentezi Anti-fibrotik aktivite Süt Verimi Süt Proteini Metabolik Sağlık Performans Bağışıklık Karlılık DAHA SAĞLIKLI, DAHA

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı