Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI"

Transkript

1 GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI

2 KONU Geçiş dönemi süt sığırlarında kullanılan farklı enerji kaynakları İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA Kazım Bilgeçli - Ürün Müdürü Arnold R. Hippen1*, Jeffrey M DeFrain2, and Peter L. Linke1 1Dairy Science Department, South Dakota State University Wright, D.E Fermentation of glycerol by rumen microorganisms. New Zeal. J. Agric. Res. 12: YAYININ KAPSAMI Derlemedir Tercümedir Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir Ürün Tanıtımıdır

3 ÖZET Doğumdan 1 hafta önce yem tüketimi %30 a varan seviyelerde düşer. Doğum sonrası artan besin madde ihtiyacı, kuru madde tüketiminin düşük olduğu bu dönemde karşılanamaz. Kuru madde tüketimi doğumdan sonra 3-5 hafta içerisinde normale ulaşır. Sütün sentezlenmesinde gerekli olan en önemi besin maddesi glikozdur. Glikoz veya glikoz öncül maddelerinin yem ile sağlanamadığı durumlarda ihtiyaç duyulan enerji vücut yağ depolarından mobilize edilir. SONUÇ Doğum sonrası artan enerji ihtiyacı, süt sığırı besleme programlarına dahil edilen farklı enerji kaynakları ile giderilmektedir. Glikoz veya glikoz öncül maddesi olan bu enerji kaynakları yem tüketimi ve verimi olumlu yönde etkiledikleri gibi doğum sonrası görülen önemli metabolik problemlerden ketozis oluşumunu da önler.

4 Geçiş Dönemi Süt Sığırlarında Kullanılan Farklı Enerji Kaynakları «Yem tüketimi ve glikoz sentezinde rol oynayan öncül maddelerin alımının yetersiz olduğu durumlarda, ihtiyaçları karşılayabilmek için süt sığırları tarafından yüksek oranda yağ vücutlarından mobilize edilmeye başlar.» Kuru dönemde buzağılama öncesi yapılan beslemede bazı zorluklar ile karşılaşılır. Buzağılamadan 1 hafta önce yem tüketimi %30 a varan düzeyde azalır ve doğumdan sonraki 3-5 hafta boyunca hayvanların yem tüketimi, besin madde ihtiyaçlarını karşılamayacak kadar düşük düzeyde seyreder. Bu dönemde yem ile alınan enerji artan süt verimi ile birlikte atılan enerjiyi karşılayamaz ve hayvanlar negatif enerji dengesine girerler. Sütün sentezlenmesi için gereken en önemli besin maddesi glikozdur. Hayvanlar tarafından tüketilen glikoz, rumende sindirilerek uçucu yağ asitlerine dönüştürülür. Bu uçucu yağ asitleri rumen duvarından absorbe edilerek karaciğere gönderilir. Yem tüketimi ve glikoz sentezinde rol oynayan öncül maddelerin alımı yetersiz olduğu durumlarda, ihtiyaçları karşılayabilmek için süt sığırları tarafından yüksek oranda yağ vücutlarından mobilize edilmeye başlar. Vücuttan mobilize edilen ve karaciğere gelen yağ miktarı işleme, ilgili doku ve organa gönderimi kapasitesinin üzerine çıktığı durumlarda yağlar karaciğerde birikmeye başlar. Yağların karaciğerde birikmesi sonucunda fonksiyon bozuklukları, kan glikoz seviyesinde düşme, keton cisimlerin miktarında artış ve buna bağlı olarak ketozis şekillenir. Buzağılama öncesi ve sonrasında meydana gelen yetersiz enerji alımının önüne geçmek için propilen glikol, Ca-propiyonat, dekstroz ve gliserol gibi glikoz öncü maddeleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

5 Gliserol «Gliserin uygun koşul ve miktarlarda kullanıldığı takdirde yemlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir ancak ham gliserol ve metanol kalıntısı göz önünde bulundurulmalıdır. Ham gliserol içerisindeki metanol miktarı %0,5 in altında olmalıdır. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi)» Gliserol: Biyodizel yan ürünü olan gliserol; renksiz, kokusuz, su tutma kapasitesi yüksek, yoğun ve lezzetli bir maddedir. Biyodizel üretimi sırasında, yağ asitleri metanol kullanılarak yapılan karşılıklı esterleme yöntemi ile trigliserid molekülünün gliserol iskeletinden hidrolize edilir. Yağ asidi esterlerinin ayrıştırılmasının ardından gliserol yüksek miktarda tuz ve metanol ile reaksiyondan ayrılır. Gliserin uygun koşul ve miktarlarda kullanıldığı takdirde yemlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir ancak ham gliserol ve metanol kalıntısı göz önünde bulundurulmalıdır. Ham gliserol içerisindeki metanol miktarı %0,5 in altında olmalıdır. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ham gliserolün 150 ppm den fazla metanol ihtiva ettiği durumlarda hayvan beslemede kullanımının güvenli olmayacağını bildirmiştir.

6 Gliserol «Gliserol oldukça hızlı fermente olabilen, rasyonun içeriğine göre propiyonat ve bütirat gibi uçucu yağ asitleri üretimini arttıran bir maddedir.» Gliserol süt sığırlarında doğum sonrası meydana gelen ketozisi ortadan kaldırmak ve/veya oluşumunu engellemek için kullanılır. Rumen mikroorganizmaları tarafından oldukça kısa bir süre içerisinde fermente edilir. Gliserol miktarı rumene girdikten yaklaşık 2 saat sonra %25 i, 8 saat sonra ise %90 ı hızlı fermantasyon neticesinde tespit edilemeyecek kadar düşer. Gliserolün fermantasyonu sonrasında asetat, propiyonat, butirat ve karbondioksit açığa çıkar. Gliserol ilavesi ile rumen ph sı nişasta beslemesi ile karşılaştırıldığında daha hızlı bir şekilde düşmektedir. Bunun yanında gliserol ilavesi ile uçucu yağ asitleri arasında en fazla bütirik asit açığa çıkmaktadır (%31). Gliserol oldukça hızlı fermente olabilen, rasyonun içeriğine göre propiyonat ve bütirat gibi uçucu yağ asitleri üretimini arttıran bir maddedir. Rasyona kuru maddenin % 5, 10 ve 15 i düzeyinde mısır yerine eklenen gliserin süt verim ve kompozisyonunu etkilemezken MUN değerinde azalma meydana geldiği, KM nin %15 i oranında gliserol eklendiği durumlarda ise yem tüketiminin düştüğü yapılan araştırmalar ile ortaya konmuştur. İçirildiği durumlarda artan bütirik asit ketozis oluşumunu tetiklemektedir.

7 Propilen Glikol «Doğum öncesinde tüketilen konsantre yemin %3-6 sı oranında verilen propilen glikolün, doğum sonrası süt verimini arttırdığı, ketozis oluşma riskini ise azalttığı saptanmıştır.» Propilen glikol son zamanlarda en çok incelenen glikojenik katkılardan biridir. Propilen glikol kan glikoz ve insülin seviyesini arttırırken NEFA (esterleşmemiş yağ asitleri) ve BHBA (βhidroksi bütirat) miktarını düşürmektedir. Doğum öncesinde tüketilen konsantre yemin %3-6 sı oranında verilen propilen glikolün doğum sonrası süt verimini arttırdığı, ketozis oluşma riskini ise azalttığı saptanmıştır. Propilen glikol uygulamasında en iyi sonuç ağız yolu ile yapılan uygulamalardan elde edilmektedir. Propilen glikol uygulaması uygun miktar ve yöntemler ile uygulandığında kan glikoz seviyesini artırır, asetat ve bütirat başta olmak üzere uçucu yağ asidi üretimini teşvik eder. Bununla birlikte, yüksek dozda verilen propilen glikol rumen bakterileri üzerinde toksik etkiye neden olur. Yapılan bazı araştırmalar toksikasyonun propilen glikol uygulamasının 1 kg ın üzerine çıktığı durumlarda meydana geldiğini ortaya koymuştur. Doğum öncesi ve sonrası 12 gün süre ile 300 gr/gün propilen glikol uygulaması; Glikoneogenesisi uyarır Kan glükoz seviyesi artar. NEFA (esterleşmemiş yağ asitleri) ve BHBA (β-hidroksi bütirat) miktarı düşer. Somatik hücre sayısı azalır.

8 Propiyonik Asit «Doğum sonrasında 42. güne kadar 100 gr sodyum propiyonat verilen süt sığırlarının, 0-42 günler arası süt veriminin artarken kan keton cisim miktarının düşük olduğu saptanmıştır.» Propiyonat kullanımı kan glikoz seviyesini arttırırken BHBA (βhidroksi bütirat) miktarını düşürmektedir. Propiyonat ayrıca antiketojenik etkiye sahiptir ve karaciğerde NEFA (esterleşmemiş yağ asitleri) oksidasyonunu azaltır. Propiyonat ruminantlarda kan insülin seviyesini arttırırken diğer glikojenik maddelerin aksine karaciğere alım etkinliği insülin tarafından düşürülmez. Doğum sonrasında 42. güne kadar 100 gr sodyum propiyonat verilen süt sığırlarının 0-42 günler arası süt veriminin artarken kan keton cisim miktarının düşük olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte yüksek miktarda verilen sodyum propiyonat sodyum iyonlarının kandaki elektrolit konsantrasyonunu değiştirdiğinden su tüketimini arttırır, ishale ve yem tüketiminde düşmelere neden olur.

9 Dekstroz «Dekstroz %70 oranında tat maddesi ihtiva ettiği ve çok hızlı absorbe edildiği için hayvan beslemede yaygın olarak kullanılır. Hızlı absorbe edilmesi nedeniyle yararlanılabilir enerji ihtiyacının yüksek olduğu durumlarda yaygın olarak kullanılır.» Dekstroz mısır nişastasının arıtılması neticesinde elde edilir. Glikoz molekülünün aynadaki yansıması gibidir, Dekstroz D-Glikoz olarak yazılır ve glikoz molekülünün düzlemsel polarize ışığın yönünü gösterir. Dekstroz %70 oranında tat maddesi ihtiva ettiği ve çok hızlı absorbe edildiği için hayvan beslemede yaygın olarak kullanılır. Hızlı absorbe edilmesi nedeniyle yararlanılabilir enerji ihtiyacının yüksek olduğu durumlarda yaygın olarak kullanılır. Özellikle doğumu takip eden ve stresin en yoğun olduğu zamanlarda Ca ile kombinasyon olarak kullanılması artan enerji ihtiyacının karşılanması yanında süt humması riskini de ortadan kaldırmada faydalı olmaktadır. Dekstroz aynı zamanda doğum sonrasında uygulanan antibiyotik ve vitamin uygulamalarının etkinliğini arttırmada da etkili bir araç olarak kullanılır. Adı geçen enerji kaynaklarının etki mekanizmaları birbirinden farklıdır. Süt sığırlarında bir enerji kaynağı kullanılacak ise bu etki mekanizmalarının yanında yüksek miktarda kullanım neticesinde karşılaşılacak problemler de göz önünde bulundurularak kullanılmalıdır.

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz?

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? KONU İLGİ Silaj yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve silaj yapım aşamaları Silajı ne kadar doğru yapıyoruz? TERCÜME VE DERLEME Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI Metabolizma durumları Memelilerde ana hatları ile en az iki metabolizma durumu önemlidir. Bunların birincisi besin maddelerinin kana emildiği beslenme (rezorpsiyon),

Detaylı

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Çiftlik Ziyaret Raporu (Kasım 2011)

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Çiftlik Ziyaret Raporu (Kasım 2011) World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Çiftlik Ziyaret Raporu (Kasım 2011). Sütçü Çiftliği: Bu çiftlik, oldukça yeni idi ve çiftlikte az sayıda inek

Detaylı

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI 8.1- GENEL BAKI. Memelilerde başlıca enerji kaynağını karbonhidratlar sağlar. Yine alınan besin maddelerinin % 60 kadarını karbonhidratlar oluşturur. Besinlerle alınan

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ankara. Bor Bitkiler İçin Neden Çok Önemli?

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ankara. Bor Bitkiler İçin Neden Çok Önemli? ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ankara Bor Bitkiler İçin Neden Çok Önemli? www.boren.gov.tr Çay Bitkisinde Borun Etkisi Bor, kültür bitkilerinin büyüme ve gelişmesi için mutlak gerekli olan besin elementlerinden

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU, Araş. Gör. Murat YILMAZTEKİN Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ülkemizde en çok tüketilen meyve olan üzüm,

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

Damızlık Civcivlerin İlk Hafta Bakım-İdaresi Dave Watts, Batı Avrupa Bölgesinden Sorumlu Teknik Müdür,

Damızlık Civcivlerin İlk Hafta Bakım-İdaresi Dave Watts, Batı Avrupa Bölgesinden Sorumlu Teknik Müdür, Damızlık Civcivlerin İlk Hafta Bakım-İdaresi Dave Watts, Batı Avrupa Bölgesinden Sorumlu Teknik Müdür, Damızlık bir civcivin ilk 7 günü, hayatının geriye kalan döneminde göstereceği performansı ve sağlığı

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM 2014 - İZMİR DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ ANKARA 2013 Eser Adı: Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Yem Bitkileri Ekiliş

Detaylı

BOR UN OTOMOBİL YAKITI OLARAK KULLANILMASI

BOR UN OTOMOBİL YAKITI OLARAK KULLANILMASI BOR UN OTOMOBİL YAKITI OLARAK KULLANILMASI Hatice ATMACA, İbrahim SEVİM Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Müh. Böl. 33343 Çiftlikköy/MERSİN e-mail:hatmaca@mersin.edu.tr, isevim@mersin.edu.tr

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda

İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER ve ÖNEMİ ÖZET İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda sentezlenmekte hem de gıdalarla alınmaktadır. Meyve ve sebzelerde doğal olarak

Detaylı

Hormon veya Hormon Etkisine Sahip Yem Katkı Maddelerinin Balık Yetiştiriciliğindeki Kullanımı

Hormon veya Hormon Etkisine Sahip Yem Katkı Maddelerinin Balık Yetiştiriciliğindeki Kullanımı E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 545 553 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Hormon

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

Dünyada yoğurt üretiminde genel olarak kullanılan yoğurt. Diğer Fermente Süt Ürünleri (BİYOYOĞURT-PROBİYOTİK YOĞURT) güncel gastroenteroloji 12/3

Dünyada yoğurt üretiminde genel olarak kullanılan yoğurt. Diğer Fermente Süt Ürünleri (BİYOYOĞURT-PROBİYOTİK YOĞURT) güncel gastroenteroloji 12/3 güncel gastroenteroloji 12/3 Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretemeyen toplumlar bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirirler Ord. Prof. Cahit ARF Diğer Fermente Süt Ürünleri (BİYOYOĞURT-PROBİYOTİK

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

Kanatlı. Newcastle Aşılamasından Daha İyi Bir Sonuç Almak ve Daha İyi Bir Canlı Ağırlık Elde Etmek Ne Kadar Mümkün?

Kanatlı. Newcastle Aşılamasından Daha İyi Bir Sonuç Almak ve Daha İyi Bir Canlı Ağırlık Elde Etmek Ne Kadar Mümkün? Newcastle Aşılamasından Daha İyi Bir Sonuç Almak ve Daha İyi Bir Canlı Ağırlık Elde Etmek Ne Kadar Mümkün? KONU İLGİ Saccharomyces cerevisiae dan elde edilen maya metabolitlerinin yemlere ilavesi ve içme

Detaylı

A H M E T A L İ Y A Ğ C I V E T E R İ N E R H E K İ M

A H M E T A L İ Y A Ğ C I V E T E R İ N E R H E K İ M ARILARIN BESLENMESİ A H M E T A L İ Y A Ğ C I V E T E R İ N E R H E K İ M BAL ARILARININ DOĞAL BESİN MADDELERİ NEKTAR BAL POLEN NEKTAR Bazı bitkilerin özel yapıya sahip organları tarafından salgılanan

Detaylı

KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR

KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Behiç COŞKUN Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD-KONYA

Detaylı