Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı"

Transkript

1 UFRS BÜLTEN Ekim 2012, Sayı 2012/4 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı Çıkacak olan yayınımız İlk İzlenimler: Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü yeni gereklilikler ve uygulamada karşılaşılabilecek olası durumlar için daha kapsamlı bilgi içermektedir. Yayını temin etmek için KPMG kontağınıza başvurabilirsiniz. Önemli Başlıklar: Gerçeğe uygun değer, çıkış fiyatı olarak tanımlanmıştır. Diğer UFRS lerin gerekli kıldığı hallerde, gerçeğe uygun değer ölçümü için daha kapsamlı bir çerçeve çizilmiştir. Finansal olmayan varlık ve borçların gerçeğe uygun değerinin ölçümüne ilişkin yeni açıklamaların verilmesi gerekli kılınmıştır. UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü, 12 Mayıs 2011 de yayınlanmıştır. Standart, gerçeğe uygun değeri tanımlamakta, gerçeğe uygun değerin ölçümüne ilişkin çerçeveyi ve gerçeğe uygun değer ölçümü ile ilgili açıklama gerekliliklerini ortaya koymaktadır. UFRS 13 diğer UFRS lerin gerekli kıldığı hallerde gerçeğe uygun değerin nasıl ölçüleceğini açıklamaktadır. Standart ilave bir gerçeğe uygun değer ölçümü getirmediği gibi, diğer standartlarda yer alan gerçeğe uygun değer ölçüm istisnalarını da kaldırmamaktadır. UFRS 13 öncesinde gerçeğe uygun değerin ölçümüne yönelik tek bir kaynak bulunmamaktaydı ve gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin yol gösterici açıklamalardaki tutarsızlık finansal raporlama sürecinde karmaşıklığa yol açmaktaydı Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır.

2 Temel ilkeler ve hükümler Aşağıdaki tablo, UFRS 13 ün temel ilke ve hükümleri hakkında bilgi vermektedir. Alan Genel Prensipler Özel uygulama ilkeleri Açıklamalar Diğer Önemli prensipler ve gereksinimler Gerçeğe uygun değer çıkış fiyatıdır. Gerçeğe uygun değer ölçümü, işletmeye özgü olan özellikleri değil, varlık ya da borca ilişkin özellikleri dikkate almaktadır. Gerçeğe uygun değer ölçümü yapılırken, işlemin piyasa katılımcıları ve işletme arasında esas piyasada (ya da en avantajlı piyasada) gerçekleştiği varsayılır. Fiyat, işlem maliyetleri açısından düzeltilmez. Gerçeğe uygun değer ölçümü, ilgili gözlemlenebilir girdilerin kullanımını azami seviyeye çıkarırken, gözlemlenebilir olmayan girdilerin kullanımını asgari seviyeye indirmektedir. Üç seviyeli gerçeğe uygun değer hiyerarşisi, tüm gerçeğe uygun değer ölçümlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Finansal olmayan varlıklar: Ölçümün en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanımını öngörecek şekilde olması. Riskin netleştirildiği finansal varlık ve yükümlülükler: Belirli durumlarda maruz kalımın net olarak ölçülmesine izin verir. Borçlar ve işletmenin öz kaynağa dayalı kendi finansal araçları: Eğer mevcutsa, kotasyon fiyatı kullanılır. Kotasyon fiyatı mevcut değilse, diğer değerleme teknikleri kullanılmadan önce aynı kalemin varlık olarak elinde tutanlar açısından ölçümü kullanılır. Gerçeğe uygun değer hiyerarşisi açıklamaları, gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen finansal olmayan varlıkları ve borçları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Tekrar etmeyen gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili verilmesi gereken açıklamalar belirlenmiştir. Gerçeğe uygun değer hiyerarşisinde Seviye 3 kapsamında sınıflandırılan ve tekrar eden gerçeğe uygun değer ölçümleri için; döneme ilişkin olarak kar ya da zarara yansıtılan etkilerin açıklanması gerekmektedir. Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmeyen bazı kalemler için gerçeğe uygun değerinin açıklanması gerekmektedir. Ara dönem mali tablolarda finansal araçlara ilişkin verilen açıklamaların kapsamı genişletilmiştir. Kiralama işlemleri ve hisse bazlı ödeme işlemleri değer düşüklüğü testinde kullanım değeri kullanılması ve stoklar için net gerçekleşebilir değer gibi değerlerin kullanılması nedeniyle UFRS 13'ün kapsamı dışında bırakılmıştır. Standart 1 Ocak 2013'ten itibaren ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 13'te açıklanan gerçeğe uygun değer tanımı, UFRS 13 yayınlandığı gün güncellenen Amerikan Muhasebe Standartları Kodlandırma Başlığı 820 (Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri ve Açıklamalar) ile aynıdır. UFRS 13 rehberi, göreceli olarak küçük farklar olmakla birlikte, büyük ölçüde Başlık 820'le tutarlıdır Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır.

3 Genel İlkeler Gerçeğe uygun değerin tanımı Gerçeğe uygun değer, ölçüm tarihinde piyasa katılımcıları arasında düzenli olarak gerçekleşen bir işlemde bir varlığın satışı ile elde edilecek veya bir borcun transfer edilmesi için ödenecek fiyattır.(çıkış fiyatı). Varlık ya da Borç Piyasa katılımcılarının söz konusu varlığı ya da borcu ölçüm tarihinde fiyatlandırırken onların özelliklerini göz önünde bulundurdukları durumlarda, gerçeğe uygun değer ölçülürken, söz konusu varlık ya da borca ilişkin özelliklerin dikkate alınması gerekir. Bu tür özellikler, varlığın durumunu, yerini ve eğer varsa varlığın satışına veya kullanımına ilişkin kısıtlamaları kapsar. Aşağıda açıklanan birkaç istisna dışında hesap birimi (örneğin tek bir varlık, borç ya da varlık veya borç grupları için) ayrıntılı bir şekilde açıklanmamıştır. Bunun yerine gerçeğe uygun değerin ölçümünde kullanılacak hesap birimi, gerçeğe uygun değerin ölçümünü gerekli kılan ilgili standarda göre belirlenir. İşlem Gerçeğe uygun değerin ölçümü, gerçeğe uygun değerin ölçüm tarihindeki cari piyasa koşulları uyarınca piyasa katılımcıları arasında düzenli olarak gerçekleşen bir işlemde bir varlığı satmak veya bir borcu transfer etmek amacıyla söz konusu varlığın ya da borcun el değiştirmesini varsayar. Varsayımsal işlem, varlık ya da borcu elinde bulunduran piyasa katılımcıları açısından değerlendirilir (örneğin fiili bir işlemi etkileyecek işletmeye özgü etkenleri dikkate almaz). Bundan dolayı, işlem günü itibariyle, işletmenin işlemi gerçekleştirme niyetinde ya da gerçekleştirebilecek durumda olup olmamasının bir etkisi yoktur. Düzenli olarak gerçekleşen bir işlem, ölçüm tarihinden önceki dönemde varlık ya da borçları kapsayan işlemlerin; olağan ve alışılagelmiş pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştiği piyasanın maruz kaldığı işlemdir ve bu bir mecburi işlem değildir(mecburi iflas ya da ihtiyaçtan satış). Varlığın satışı ya da borcun transferine ilişkin varsayılan işlemin esas piyasada gerçekleştiği varsayılır. Bu piyasa varlığa ya da borca ilişkin en geniş hacim ve faaliyet seviyesinin gerçekleştiği piyasadır. Esas piyasasının bulunmaması durumunda, işlemin varlığa ya da borca ilişkin en avantajlı piyasada gerçekleştiği varsayılır. En avantajlı piyasa işlem maliyetleri ve taşıma maliyetlerini dikkate aldıktan sonra, varlığın satışından alınacak tutarı azami seviyeye yükselten, borcun devredilmesi için ödenecek tutarı asgari seviyeye indiren piyasadır. Farklı işletmelerin veya tek bir işletme içindeki farklı iş kollarının farklı piyasalara girebilmesine bağlı olarak, aynı varlık ya da borç için esas piyasa ya da en avantajlı piyasa kavramı, işletmeler arasında ya da bir işletme içindeki farklı iş kolları arasında farklılık gösterebilir. Piyasa Katılımcıları Bir varlığın ya da borcun gerçeğe uygun değeri, piyasa katılımcılarının söz konusu varlığın ya da borcun fiyatlandırılması sırasında kullandıkları varsayımlarla ölçülür. Piyasa katılımcıları, esas piyasada (ya da en avantajlı piyasada) birbirinden bağımsız, varlık ya da borç hakkında bilgi sahibi ve varlık ya da borca ilişkin işlem yapma konusunda istekli ve işlem yapma yetisine sahip alıcı ve satıcılardır. Fiyat Gerçeğe uygun değer, fiyatın aktif bir piyasada doğrudan gözlemlenebilir olması ya da başka bir değerleme yöntemi kullanılarak tahmin edilmesine bakılmaksızın ölçüm tarihindeki cari piyasa koşullarında esas piyasada düzenli olarak gerçekleşen bir işlemde bir varlığı satarken elde edilecek veya bir borcu devrederken ödenecek fiyattır. Fiyat, işlem maliyetleri açısından düzeltilmez. Çünkü bu maliyetler varlık ya da borcun özelliği değil, işleme özgüdürler. Ancak işlem maliyetleri en avantajlı piyasayı belirlerken dikkate alınır (bkz. İşlem ). İşlem maliyetleri bir varlığın esas (ya da en avantajlı) piyasasına ya da piyasasından taşıma maliyetlerini kapsamaz. Eğer konum söz konusu varlığın bir özelliği ise (örneğin emtia), fiyat söz konusu varlığın mevcut konumundan ilgili piyasaya taşınmasına ilişkin olarak katlanılan maliyetler açısından (varsa) düzeltilir. Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisi Bir işletme, tüm gerçeğe uygun değerin ölçümleri için UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardındaki gerçeğe uygun değer hiyerarşisini uygular. Gerçeğe uygun değer hiyerarşisi önceliği Seviye 1 kapsamındaki girdilere, en düşük önceliği ise Seviye 3 kapsamındaki girdilere vermektedir. Seviye 1 kapsamındaki girdiler, işletmenin ölçüm tarihinde erişebileceği aynı varlık ya da borçlara ilişkin olarak aktif piyasalarda kotasyon (düzeltilmemiş) fiyatlardır. Seviye 2 kapsamındaki girdiler, varlığa ya da borca ilişkin olarak doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlenebilir olan ve Seviye 1 kapsamına dahil edilmiş kotasyon fiyatları dışındaki girdilerdir. Seviye 3 girdileri, varlığa ya da borca ilişkin gözlemlenemeyen girdilerdir Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 3

4 Değerleme Yöntemleri Bir değerleme yöntemi kullanılmasının amacı ölçüm tarihindeki cari piyasa koşullarına göre piyasa katılımcıları arasında düzenli olarak gerçekleşen bir işlemde bir varlığı satarken elde edilecek veya bir borcu devrederken ödenecek fiyatı tahmin etmektir. Bir işletme, içinde bulunulan duruma uygun olan ve gerçeğe uygun değeri ölçmek için yeterli verinin var olduğu, ilgili gözlemlenebilir girdilerin azami seviyeye çıkaran ve gözlemlenemeyen girdilerin kullanımının asgari seviyeye indiren değerleme yöntemlerini kullanır. UFRS 13 te gelir, piyasa ve maliyet yaklaşımı olmak üzere üç yaklaşım tanımlanmıştır. Değerleme yöntemlerine ilişkin girdiler İşletme değerleme yönteminde kullanacağı girdileri, işlem sırasında piyasa katılımcılarının dikkate alacağı düşünülen özelliklerle tutarlı olacak şekilde seçer. Piyasa katılımcılarının varlık ya da borcun hesap birimine bağlı fiyatlandırmasında dikkate alması beklenen durumlarda, prim (kontrol primi) ya da iskonto (kontrol edilmemesinden kaynaklı iskonto) hesaplamak uygun olabilir. Girdiler, alış ve satış fiyatına bağlı olarak belirleniyorsa gerçeğe uygun değeri en iyi şekilde temsil eden alış ve satış fiyatı arasındaki fiyat farkı, girdinin gerçeğe uygun değer hiyerarşisi içinde nerede sınıflandırılacağı dikkate alınmaksızın gerçeğe uygun değerin ölçümünde kullanılır. Varlık pozisyonlarında alış fiyatının ve borç pozisyonlarında satış fiyatının kullanılmasına izin verilir ancak zorunlu değildir. Üçüncü taraflar tarafından sağlanan kotasyon fiyatlarının kullanılması UFRS 13, bir işletmenin, fiyatlama hizmetleri ya da aracılar gibi üçüncü taraflarca sağlanan kotasyon fiyatlarını kullanmasını, bu fiyatların UFRS 13 ün gerçeğe uygun değer hesaplaması ile ilgili kısımlarına uygun olarak belirlendiği ölçüde, engellemez. Bu fiyatların gözlemlenebilir ya da gözlemlenemeyen girdiler olup olmaması ve bu girdilere gerçeğe uygun değerin ölçümünde verilen ağırlıklar, girdilerin doğasına ya da kaynağına bağlıdır. Aktif olmayan piyasalar ve düzenli olmayan işlemler İşletme, UFRS 13 te tanımlanan faktörlerin önemliliğini ve uygunluğunu, mevcut kanıtlara dayanarak, faaliyet hacminde ya da seviyesinde önemli bir azalış olup olmadığının belirlenmesi için değerlendirir. Ancak, piyasanın aktif olmaması, ilgili piyasadaki tüm işlemlerin düzenli olmadığını göstermez (örneğin mecburi ya da ihtiyaçtan satış). Aktif olmayan bir piyasadan edilen kotasyon fiyatları gerçeğe uygun değeri belirleyici olmayabilir. Bu tür durumlarda işlemler ya da kotasyon fiyatları hakkında daha detaylı analizler yapılması gerekmektedir ve gerçeğe uygun değer ölçümünde işlemlere ya da kotasyon fiyatlarına önemli düzeltmeler yapılması gerekebilir. Özel Uygulama İlkeleri Finansal olmayan varlıklar için en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanım ve değerleme varsayımı Gerçeğe uygun değerin ölçümü, bir piyasa katılımcısının söz konusu varlığı en yüksek değerli ve uygun şekilde kullanarak ya da varlığı en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanacak bir başka piyasa katılımcısına satarak ekonomik fayda yaratmasına ilişkin kabiliyetini dikkate alır. Finansal olmayan bir varlığın en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanımı, fiziki olarak mümkün, yasal olarak izin verilen ve finansal olarak elverişli olan bir durumda varlığın değerini azami seviyede kullanmaktır. İşletme farklı bir kullanımı amaçlamış olsa bile, en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanım piyasa katılımcılarının açısından belirlenir. Örneğin bir işletme, işletme birleşmesinde satın aldığı bir varlığı, diğer piyasa katılımcılarından farklı bir şekilde kullanma niyetinde olabilir. Ancak, aktifin şu an en uygun ve en yüksek değerli şekilde kullanıldığına dair bir kanıt yoksa işletme olası diğer kullanımlara ilişkin ayrıntılı bir araştırma yapmak zorunda değildir. Bir varlığın en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanımına yönelik olarak, varlığın gerçeğe uygun değeri için şu değerleme varsayımları belirlenmiştir. Birlikte kullanım. Temel olarak söz konusu varlığın diğer varlık ve borçlarla bir grup olarak kullanılması, piyasa katılımcılarına azami değeri sağlıyorsa, bu varlığın gerçeğe uygun değer ölçümü, varlığın satış işleminde elde edilecek fiyatla ölçülür ve şu durumlar göz önünde bulundurulur: Varlık, diğer varlık ve borçlarla bir grup olarak kullanılabilir; ve, Piyasa katılımcıları için tamamlayıcı varlık ve borçlar erişilebilir durumdadır. Tek başına kullanım. Bir varlığın en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanımı piyasa katılımcılarına azami değeri tek başına sağlayabiliyorsa, gerçeğe uygun değer, söz konusu varlığı tek başına kullanabilecek bir piyasa katılımcısına satıldığı durumda alınan fiyattır. Her iki kullanımda da varlığın bir varlık grubunun ya da işletmenin bir parçası olarak değil, tek başına satıldığı varsayılmaktadır. En uygun ve en yüksek değerli şekilde kullanım kavramı finansal varlık ve borçlar için geçerli değildir. Piyasa risklerinin ya da karşı tarafa ilişkin kredi riskinin netleştirilmesi İşletme gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen finansal varlık ve finansal borçtan oluşan grubu piyasa risklerine ya da kredi riskine net olarak maruz kalmaları açısından yönetirse ve işletmenin stratejisi bu şekilde belgelenirse, üst düzey Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır.

5 yönetime bu şekilde bilgilendirme ve raporlama yapılıyorsa, işletmenin yönettiği belli bir riske maruz kalan grubun gerçeğe uygun değeri net ölçüm ile belirlenebilir. Bu istisnanın kullanımı bir muhasebe politikası kararıdır. Buna göre, gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcılarının net riske maruz kalınması açısından belirledikleri fiyatla uyumlu olmalıdır. Piyasa risklerinin netleştirilebilmesi için temel risklerin dikkate alınmış olması ve bu risklerin yapıların ve sürelerinin özünde aynı olması gerekmektedir. Net kredi riski hesaplanırken, piyasa katılımcılarının borcun ödenememesi durumunda kredi riskine maruz kalmasını azaltmak için yaptıkları mevcut düzenlemeler de, piyasa katılımcılarının bunları hesaba kattığı sürece, dikkate alınır. Borçlar ve öz kaynağa dayalı finansal araçlar Borç ya da işletmenin öz kaynağa dayalı kendi finansal aracının gerçeğe uygun değerinin ölçümünde, aynı ya da benzer araçların devrinde kullanılan kotasyon fiyatları kullanılır. Kotasyon fiyatı mevcut değilse, gerçeğe uygun değer aynı aracı varlık olarak ölçüm tarihinde elinde tutan piyasa katılımcısı açısından hesaplanır. Eğer karşılık gelen varlıklar için aktif piyasada kotasyon fiyatları da mevcut değilse, bu varlıklar için aktif olmayan piyasadaki diğer gözlemlenebilir girdiler (aktif olmayan piyasa fiyatı, vb.) kullanılır. Bunun dışında, bugünkü değer ölçümü ya da benzer borç ve finansal araçların fiyatlandırılması gibi değerleme teknikleri kullanır. Bir borcun gerçeğe uygun değeri, bir işletmenin bir yükümlülüğü yerine getiremeyeceğine ilişkin riskin, etkisini yansıtır. Bu risk, bununla sınırlı olmamak üzere işletmenin kendi kredi riskini kapsar. UFRS 13, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardında belirtilen talep edilme özelliği bulunan bir finansal borca ilişkin gerçeğe uygun değer, talep anında ödenecek tutardan az olamaz prensibini korumaktadır. İlk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değer Giriş fiyatı, bir varlığı edinmek amacıyla ya da bir borç için takas işlemi ile üstlenilirken ödenen fiyattır ve bir varlık ya da borcun gerçeğe uygun değerini belirleyen çıkış fiyatına eşit olmayabilir. Bir başka UFRS işletmenin bir varlığı ya da borcu başlangıçta gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçmesini gerektirirse ya da buna izin verirse ve işlem fiyatı gerçeğe uygun değerden farklı ise, söz konusu işletme bir başka UFRS de aksini belirtmedikçe ortaya çıkan kazanç ya da zarar kar ya da zararda muhasebeleştirilir. Dolayısıyla, ilk gün muhasebeleştirmedeki kar ya da zarar, işlem fiyatının, varlık ya da borcun nasıl muhasebeleştirileceğini açıklayan standartla belirlenen gerçeğe uygun değerden farklılaştığı zaman kayıtlara alınır. Hali hazırda UMS 39 da belirtilen, finansal araçların ilk muhasebeleştirilmesindeki kazanç ya da kaybın ne şekilde kayıtlara alınacağı konusundaki uygulamada herhangi bir değişiklik yoktur. UMS 39 da belirtildiği şekilde, işletme işlem fiyatı ve gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı, eğer gerçeğe uygun değer aktif piyasada yer alan aynı varlık ya da borç için oluşan kotasyon fiyatıyla veya gözlemlenebilir girdilerle oluşturulmuş bir değerleme tekniği kullanılmamışsa, muhasebeleştirmez. İlk muhasebeleştirilmede gerçeğe uygun değerin işlem fiyatına eşit olup olmadığı belirlenirken, işletme işleme ve söz konusu varlığa ya da borca özgü unsurları dikkate alır. Aşağıdaki durumlar hariç, işlem fiyatı gerçeğe uygun değerin ilk muhasebeleştirmesinde en iyi kanıttır: İlişkili kuruluşlar arasındaki işlemler; Baskı altında gerçekleşen işlemler; İşlem fiyatı olarak ifade edilen hesap birimi, varlığın ya da borcun gerçeğe uygun değerinin ölçüldüğü hesap biriminden farklıysa. Örneğin işlem fiyatı diğer kalemlerin alımını ve işlem maliyetlerini içerir ya da; İşlemin gerçekleştiği piyasa esas piyasa ya da en avantajlı piyasadan farklıysa. Açıklamalar UFRS 13 ün, şu anki UFRS lerin ve Amerikan Muhasebe Standartları Kodlandırma Başlığı 820 nin gerektirdiği açıklamaları bir araya getiren ve finansal tablo okuyucuları için kullanışlı olacak yeni açıklamalar içeren, geniş bir açıklama yapısı vardır. Açıklamaların amacı finansal tablo okuyucularına, gerçeğe uygun değerin ölçümünde kullanılan metod ve girdiler hakkında bilgi vermektir. Bu açıklamalar sayesinde okuyucular, tekrar eden gerçeğe uygun değer ölçümler açısından önemli ölçüde gözlemlenemeyen girdilerin (Seviye 3) kullandığı ve ölçümler döneme ilişkin kar veya zarar veya diğer kapsamlı gelir üzerindeki etkisi konusunda bilgi sahibi olacaktır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için işletme her bir varlık ve/(veya) borç sınıfı için belirlenen asgari açıklamaları yapar. İşletme, finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değeri ile gösterilen ya da gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen finansal olmayan varlık ve finansal olmayan borçlar için, UFRS 7 de finansal varlık ve finansal borçlar için tanımlanan açıklamalara benzer açıklamalar verir. Tekrar etmeyen gerçeğe uygun değer ölçümleri için de (örneğin satış amacıyla elde tutulan varlıklar) bu açıklama gereklidir. Değerleme metotları ve gerçeğe uygun değer hiyerarşisi ile ilgili açıklamalar, finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmeyen ancak başka bir standarda uygun olarak gerçeğe uygun değeri açıklanan varlık ve borçlar için de geçerli hale getirilmiştir Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 5

6 Eğer işletme varlığı en uygun ve en yüksek değerli şekilde kullanmıyorsa, neden en uygun ve en yüksek değerli şekilde kullanmadığını açıklamalıdır. Ek olarak, işletme Seviye 3 kapsamında sınıflandırılan değerleme süreçlerini açıklamalıdır. Bu açıklamalarda işletme, değerleme politikasına ve prosedürlerine nasıl karar verdiğini ve gerçeğe uygun değer ölçümlerinde dönemden döneme meydana gelen değişimleri nasıl incelediğine yer verir. İşletme, Seviye 3 ölçümlerinde gözlemlenemeyen girdilerde meydana gelen değişimlere ilişkin duyarlılık analizini detaylı bir şekilde açıklar. İşletme, gözlemlenemeyen girdiler arasındaki karşılıklı ilişkinin etkilerini ve de gerçeğe uygun değer ölçümünde kullanılan önemli gözlemlenemeyen girdilere ilişkin bilgileri açıklamalıdır. Finansal araçlar için yıl sonu raporlarında verilmesi gereken açıklamalar ara dönem raporlar içinde gereklidir. Finansal olmayan varlık ve finansal olmayan borçlar için, TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardında belirtilen gereklilikler dışında ek bir açıklama gerekliliği bulunmamaktadır. UFRS 13, UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardı kapsamına giren hisse bazlı ödemeler ve UMS 17 Kiralama İşlemleri standardı kapsamına giren kiralama işlemlerine uygulanmaz. Bu standartlara göre ölçüm hala gerçeğe uygun değer ile yapılır. Fakat bu iki standarda yönelik yapılan değişiklikler sonrasında da, ilgili standartların kapsamına giren gerçeğe uygun değerin, UFRS 13 ile değil, standartların kendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. UFRS 13, gerçeğe uygun değere benzer ancak gerçeğe uygun değer olmayan kavramlar için uygulanamaz (örneğin; net gerçekleşebilir değer ya da kullanım değeri). Yürürlülük tarihi ve geçiş Aşağıdaki şekilde, yılsonu raporlamasını 31 Aralıkta yapan ve UFRS 13 ü erken uygulamayı seçmeyen bir şirketin, geçiş dönemindeki gereklilikleri gösterilmiştir. Mayıs Ocak Ocak Aralık 2013 Diğer Konular Kapsam ve Amaç Standartın son hali yayınlandı Karşılaştırmalı dönemler için uygulama zorunlu değildir. Cari dönem için uygulama zorunludur. UFRS 13, diğer standartlara göre, gerçeğe uygun değer ölçümü gerektiren ya da izin verilen ya da gerçeğe uygun değerin ölçümüne ilişkin açıklamalarda bulunulması gereken ya da izin verilen varlık, borç ve işletmenin öz kaynağa dayalı kendi finansal araçlarına uygulanır.

7

8 İletişim Bilgilerimiz Ofislerimiz KPMG İstanbul Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No: 3 Beykoz İSTANBUL T: F: KPMG Ankara Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. No: 41 Yıldızevler Çankaya Ankara T: F: KPMG İzmir 1456 Sok. No: 10/1 K:11 Punta İş Merkezi Alsancak İzmir T: F: İletişim Detayları Şirin Soysal KPMG Türkiye Ortak, Denetim T: E: Çiğdem Atılgan KPMG Türkiye Kıdemli Müdür, Denetim T: E: Hayim Hasan KPMG Türkiye Müdür T: E: Gamze Eynur KPMG Türkiye Müdür T: E: kpmg.com.tr Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye de basılmıştır.

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli UFRS Bülten Temmuz 2012, Sayı 1 Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli Our forthcoming publication First Impressions: IFRS 10 Consolidated UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar konsolide edilmesi gereken

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Giriş Bu yayın, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Örnek A.Ş. nin Uluslararası

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015 Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

TMS - 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI

TMS - 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı

Detaylı

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin amacı, 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ TMS 12 GELİR VERGİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 12 Gelir Vergileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/03/2006 tarih ve 26122

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805 ÖZEL HUSUSLAR TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı