Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı"

Transkript

1 UFRS BÜLTEN Ekim 2012, Sayı 2012/4 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı Çıkacak olan yayınımız İlk İzlenimler: Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü yeni gereklilikler ve uygulamada karşılaşılabilecek olası durumlar için daha kapsamlı bilgi içermektedir. Yayını temin etmek için KPMG kontağınıza başvurabilirsiniz. Önemli Başlıklar: Gerçeğe uygun değer, çıkış fiyatı olarak tanımlanmıştır. Diğer UFRS lerin gerekli kıldığı hallerde, gerçeğe uygun değer ölçümü için daha kapsamlı bir çerçeve çizilmiştir. Finansal olmayan varlık ve borçların gerçeğe uygun değerinin ölçümüne ilişkin yeni açıklamaların verilmesi gerekli kılınmıştır. UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü, 12 Mayıs 2011 de yayınlanmıştır. Standart, gerçeğe uygun değeri tanımlamakta, gerçeğe uygun değerin ölçümüne ilişkin çerçeveyi ve gerçeğe uygun değer ölçümü ile ilgili açıklama gerekliliklerini ortaya koymaktadır. UFRS 13 diğer UFRS lerin gerekli kıldığı hallerde gerçeğe uygun değerin nasıl ölçüleceğini açıklamaktadır. Standart ilave bir gerçeğe uygun değer ölçümü getirmediği gibi, diğer standartlarda yer alan gerçeğe uygun değer ölçüm istisnalarını da kaldırmamaktadır. UFRS 13 öncesinde gerçeğe uygun değerin ölçümüne yönelik tek bir kaynak bulunmamaktaydı ve gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin yol gösterici açıklamalardaki tutarsızlık finansal raporlama sürecinde karmaşıklığa yol açmaktaydı Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır.

2 Temel ilkeler ve hükümler Aşağıdaki tablo, UFRS 13 ün temel ilke ve hükümleri hakkında bilgi vermektedir. Alan Genel Prensipler Özel uygulama ilkeleri Açıklamalar Diğer Önemli prensipler ve gereksinimler Gerçeğe uygun değer çıkış fiyatıdır. Gerçeğe uygun değer ölçümü, işletmeye özgü olan özellikleri değil, varlık ya da borca ilişkin özellikleri dikkate almaktadır. Gerçeğe uygun değer ölçümü yapılırken, işlemin piyasa katılımcıları ve işletme arasında esas piyasada (ya da en avantajlı piyasada) gerçekleştiği varsayılır. Fiyat, işlem maliyetleri açısından düzeltilmez. Gerçeğe uygun değer ölçümü, ilgili gözlemlenebilir girdilerin kullanımını azami seviyeye çıkarırken, gözlemlenebilir olmayan girdilerin kullanımını asgari seviyeye indirmektedir. Üç seviyeli gerçeğe uygun değer hiyerarşisi, tüm gerçeğe uygun değer ölçümlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Finansal olmayan varlıklar: Ölçümün en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanımını öngörecek şekilde olması. Riskin netleştirildiği finansal varlık ve yükümlülükler: Belirli durumlarda maruz kalımın net olarak ölçülmesine izin verir. Borçlar ve işletmenin öz kaynağa dayalı kendi finansal araçları: Eğer mevcutsa, kotasyon fiyatı kullanılır. Kotasyon fiyatı mevcut değilse, diğer değerleme teknikleri kullanılmadan önce aynı kalemin varlık olarak elinde tutanlar açısından ölçümü kullanılır. Gerçeğe uygun değer hiyerarşisi açıklamaları, gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen finansal olmayan varlıkları ve borçları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Tekrar etmeyen gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili verilmesi gereken açıklamalar belirlenmiştir. Gerçeğe uygun değer hiyerarşisinde Seviye 3 kapsamında sınıflandırılan ve tekrar eden gerçeğe uygun değer ölçümleri için; döneme ilişkin olarak kar ya da zarara yansıtılan etkilerin açıklanması gerekmektedir. Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmeyen bazı kalemler için gerçeğe uygun değerinin açıklanması gerekmektedir. Ara dönem mali tablolarda finansal araçlara ilişkin verilen açıklamaların kapsamı genişletilmiştir. Kiralama işlemleri ve hisse bazlı ödeme işlemleri değer düşüklüğü testinde kullanım değeri kullanılması ve stoklar için net gerçekleşebilir değer gibi değerlerin kullanılması nedeniyle UFRS 13'ün kapsamı dışında bırakılmıştır. Standart 1 Ocak 2013'ten itibaren ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 13'te açıklanan gerçeğe uygun değer tanımı, UFRS 13 yayınlandığı gün güncellenen Amerikan Muhasebe Standartları Kodlandırma Başlığı 820 (Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri ve Açıklamalar) ile aynıdır. UFRS 13 rehberi, göreceli olarak küçük farklar olmakla birlikte, büyük ölçüde Başlık 820'le tutarlıdır Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır.

3 Genel İlkeler Gerçeğe uygun değerin tanımı Gerçeğe uygun değer, ölçüm tarihinde piyasa katılımcıları arasında düzenli olarak gerçekleşen bir işlemde bir varlığın satışı ile elde edilecek veya bir borcun transfer edilmesi için ödenecek fiyattır.(çıkış fiyatı). Varlık ya da Borç Piyasa katılımcılarının söz konusu varlığı ya da borcu ölçüm tarihinde fiyatlandırırken onların özelliklerini göz önünde bulundurdukları durumlarda, gerçeğe uygun değer ölçülürken, söz konusu varlık ya da borca ilişkin özelliklerin dikkate alınması gerekir. Bu tür özellikler, varlığın durumunu, yerini ve eğer varsa varlığın satışına veya kullanımına ilişkin kısıtlamaları kapsar. Aşağıda açıklanan birkaç istisna dışında hesap birimi (örneğin tek bir varlık, borç ya da varlık veya borç grupları için) ayrıntılı bir şekilde açıklanmamıştır. Bunun yerine gerçeğe uygun değerin ölçümünde kullanılacak hesap birimi, gerçeğe uygun değerin ölçümünü gerekli kılan ilgili standarda göre belirlenir. İşlem Gerçeğe uygun değerin ölçümü, gerçeğe uygun değerin ölçüm tarihindeki cari piyasa koşulları uyarınca piyasa katılımcıları arasında düzenli olarak gerçekleşen bir işlemde bir varlığı satmak veya bir borcu transfer etmek amacıyla söz konusu varlığın ya da borcun el değiştirmesini varsayar. Varsayımsal işlem, varlık ya da borcu elinde bulunduran piyasa katılımcıları açısından değerlendirilir (örneğin fiili bir işlemi etkileyecek işletmeye özgü etkenleri dikkate almaz). Bundan dolayı, işlem günü itibariyle, işletmenin işlemi gerçekleştirme niyetinde ya da gerçekleştirebilecek durumda olup olmamasının bir etkisi yoktur. Düzenli olarak gerçekleşen bir işlem, ölçüm tarihinden önceki dönemde varlık ya da borçları kapsayan işlemlerin; olağan ve alışılagelmiş pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştiği piyasanın maruz kaldığı işlemdir ve bu bir mecburi işlem değildir(mecburi iflas ya da ihtiyaçtan satış). Varlığın satışı ya da borcun transferine ilişkin varsayılan işlemin esas piyasada gerçekleştiği varsayılır. Bu piyasa varlığa ya da borca ilişkin en geniş hacim ve faaliyet seviyesinin gerçekleştiği piyasadır. Esas piyasasının bulunmaması durumunda, işlemin varlığa ya da borca ilişkin en avantajlı piyasada gerçekleştiği varsayılır. En avantajlı piyasa işlem maliyetleri ve taşıma maliyetlerini dikkate aldıktan sonra, varlığın satışından alınacak tutarı azami seviyeye yükselten, borcun devredilmesi için ödenecek tutarı asgari seviyeye indiren piyasadır. Farklı işletmelerin veya tek bir işletme içindeki farklı iş kollarının farklı piyasalara girebilmesine bağlı olarak, aynı varlık ya da borç için esas piyasa ya da en avantajlı piyasa kavramı, işletmeler arasında ya da bir işletme içindeki farklı iş kolları arasında farklılık gösterebilir. Piyasa Katılımcıları Bir varlığın ya da borcun gerçeğe uygun değeri, piyasa katılımcılarının söz konusu varlığın ya da borcun fiyatlandırılması sırasında kullandıkları varsayımlarla ölçülür. Piyasa katılımcıları, esas piyasada (ya da en avantajlı piyasada) birbirinden bağımsız, varlık ya da borç hakkında bilgi sahibi ve varlık ya da borca ilişkin işlem yapma konusunda istekli ve işlem yapma yetisine sahip alıcı ve satıcılardır. Fiyat Gerçeğe uygun değer, fiyatın aktif bir piyasada doğrudan gözlemlenebilir olması ya da başka bir değerleme yöntemi kullanılarak tahmin edilmesine bakılmaksızın ölçüm tarihindeki cari piyasa koşullarında esas piyasada düzenli olarak gerçekleşen bir işlemde bir varlığı satarken elde edilecek veya bir borcu devrederken ödenecek fiyattır. Fiyat, işlem maliyetleri açısından düzeltilmez. Çünkü bu maliyetler varlık ya da borcun özelliği değil, işleme özgüdürler. Ancak işlem maliyetleri en avantajlı piyasayı belirlerken dikkate alınır (bkz. İşlem ). İşlem maliyetleri bir varlığın esas (ya da en avantajlı) piyasasına ya da piyasasından taşıma maliyetlerini kapsamaz. Eğer konum söz konusu varlığın bir özelliği ise (örneğin emtia), fiyat söz konusu varlığın mevcut konumundan ilgili piyasaya taşınmasına ilişkin olarak katlanılan maliyetler açısından (varsa) düzeltilir. Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisi Bir işletme, tüm gerçeğe uygun değerin ölçümleri için UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardındaki gerçeğe uygun değer hiyerarşisini uygular. Gerçeğe uygun değer hiyerarşisi önceliği Seviye 1 kapsamındaki girdilere, en düşük önceliği ise Seviye 3 kapsamındaki girdilere vermektedir. Seviye 1 kapsamındaki girdiler, işletmenin ölçüm tarihinde erişebileceği aynı varlık ya da borçlara ilişkin olarak aktif piyasalarda kotasyon (düzeltilmemiş) fiyatlardır. Seviye 2 kapsamındaki girdiler, varlığa ya da borca ilişkin olarak doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlenebilir olan ve Seviye 1 kapsamına dahil edilmiş kotasyon fiyatları dışındaki girdilerdir. Seviye 3 girdileri, varlığa ya da borca ilişkin gözlemlenemeyen girdilerdir Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 3

4 Değerleme Yöntemleri Bir değerleme yöntemi kullanılmasının amacı ölçüm tarihindeki cari piyasa koşullarına göre piyasa katılımcıları arasında düzenli olarak gerçekleşen bir işlemde bir varlığı satarken elde edilecek veya bir borcu devrederken ödenecek fiyatı tahmin etmektir. Bir işletme, içinde bulunulan duruma uygun olan ve gerçeğe uygun değeri ölçmek için yeterli verinin var olduğu, ilgili gözlemlenebilir girdilerin azami seviyeye çıkaran ve gözlemlenemeyen girdilerin kullanımının asgari seviyeye indiren değerleme yöntemlerini kullanır. UFRS 13 te gelir, piyasa ve maliyet yaklaşımı olmak üzere üç yaklaşım tanımlanmıştır. Değerleme yöntemlerine ilişkin girdiler İşletme değerleme yönteminde kullanacağı girdileri, işlem sırasında piyasa katılımcılarının dikkate alacağı düşünülen özelliklerle tutarlı olacak şekilde seçer. Piyasa katılımcılarının varlık ya da borcun hesap birimine bağlı fiyatlandırmasında dikkate alması beklenen durumlarda, prim (kontrol primi) ya da iskonto (kontrol edilmemesinden kaynaklı iskonto) hesaplamak uygun olabilir. Girdiler, alış ve satış fiyatına bağlı olarak belirleniyorsa gerçeğe uygun değeri en iyi şekilde temsil eden alış ve satış fiyatı arasındaki fiyat farkı, girdinin gerçeğe uygun değer hiyerarşisi içinde nerede sınıflandırılacağı dikkate alınmaksızın gerçeğe uygun değerin ölçümünde kullanılır. Varlık pozisyonlarında alış fiyatının ve borç pozisyonlarında satış fiyatının kullanılmasına izin verilir ancak zorunlu değildir. Üçüncü taraflar tarafından sağlanan kotasyon fiyatlarının kullanılması UFRS 13, bir işletmenin, fiyatlama hizmetleri ya da aracılar gibi üçüncü taraflarca sağlanan kotasyon fiyatlarını kullanmasını, bu fiyatların UFRS 13 ün gerçeğe uygun değer hesaplaması ile ilgili kısımlarına uygun olarak belirlendiği ölçüde, engellemez. Bu fiyatların gözlemlenebilir ya da gözlemlenemeyen girdiler olup olmaması ve bu girdilere gerçeğe uygun değerin ölçümünde verilen ağırlıklar, girdilerin doğasına ya da kaynağına bağlıdır. Aktif olmayan piyasalar ve düzenli olmayan işlemler İşletme, UFRS 13 te tanımlanan faktörlerin önemliliğini ve uygunluğunu, mevcut kanıtlara dayanarak, faaliyet hacminde ya da seviyesinde önemli bir azalış olup olmadığının belirlenmesi için değerlendirir. Ancak, piyasanın aktif olmaması, ilgili piyasadaki tüm işlemlerin düzenli olmadığını göstermez (örneğin mecburi ya da ihtiyaçtan satış). Aktif olmayan bir piyasadan edilen kotasyon fiyatları gerçeğe uygun değeri belirleyici olmayabilir. Bu tür durumlarda işlemler ya da kotasyon fiyatları hakkında daha detaylı analizler yapılması gerekmektedir ve gerçeğe uygun değer ölçümünde işlemlere ya da kotasyon fiyatlarına önemli düzeltmeler yapılması gerekebilir. Özel Uygulama İlkeleri Finansal olmayan varlıklar için en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanım ve değerleme varsayımı Gerçeğe uygun değerin ölçümü, bir piyasa katılımcısının söz konusu varlığı en yüksek değerli ve uygun şekilde kullanarak ya da varlığı en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanacak bir başka piyasa katılımcısına satarak ekonomik fayda yaratmasına ilişkin kabiliyetini dikkate alır. Finansal olmayan bir varlığın en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanımı, fiziki olarak mümkün, yasal olarak izin verilen ve finansal olarak elverişli olan bir durumda varlığın değerini azami seviyede kullanmaktır. İşletme farklı bir kullanımı amaçlamış olsa bile, en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanım piyasa katılımcılarının açısından belirlenir. Örneğin bir işletme, işletme birleşmesinde satın aldığı bir varlığı, diğer piyasa katılımcılarından farklı bir şekilde kullanma niyetinde olabilir. Ancak, aktifin şu an en uygun ve en yüksek değerli şekilde kullanıldığına dair bir kanıt yoksa işletme olası diğer kullanımlara ilişkin ayrıntılı bir araştırma yapmak zorunda değildir. Bir varlığın en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanımına yönelik olarak, varlığın gerçeğe uygun değeri için şu değerleme varsayımları belirlenmiştir. Birlikte kullanım. Temel olarak söz konusu varlığın diğer varlık ve borçlarla bir grup olarak kullanılması, piyasa katılımcılarına azami değeri sağlıyorsa, bu varlığın gerçeğe uygun değer ölçümü, varlığın satış işleminde elde edilecek fiyatla ölçülür ve şu durumlar göz önünde bulundurulur: Varlık, diğer varlık ve borçlarla bir grup olarak kullanılabilir; ve, Piyasa katılımcıları için tamamlayıcı varlık ve borçlar erişilebilir durumdadır. Tek başına kullanım. Bir varlığın en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanımı piyasa katılımcılarına azami değeri tek başına sağlayabiliyorsa, gerçeğe uygun değer, söz konusu varlığı tek başına kullanabilecek bir piyasa katılımcısına satıldığı durumda alınan fiyattır. Her iki kullanımda da varlığın bir varlık grubunun ya da işletmenin bir parçası olarak değil, tek başına satıldığı varsayılmaktadır. En uygun ve en yüksek değerli şekilde kullanım kavramı finansal varlık ve borçlar için geçerli değildir. Piyasa risklerinin ya da karşı tarafa ilişkin kredi riskinin netleştirilmesi İşletme gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen finansal varlık ve finansal borçtan oluşan grubu piyasa risklerine ya da kredi riskine net olarak maruz kalmaları açısından yönetirse ve işletmenin stratejisi bu şekilde belgelenirse, üst düzey Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır.

5 yönetime bu şekilde bilgilendirme ve raporlama yapılıyorsa, işletmenin yönettiği belli bir riske maruz kalan grubun gerçeğe uygun değeri net ölçüm ile belirlenebilir. Bu istisnanın kullanımı bir muhasebe politikası kararıdır. Buna göre, gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcılarının net riske maruz kalınması açısından belirledikleri fiyatla uyumlu olmalıdır. Piyasa risklerinin netleştirilebilmesi için temel risklerin dikkate alınmış olması ve bu risklerin yapıların ve sürelerinin özünde aynı olması gerekmektedir. Net kredi riski hesaplanırken, piyasa katılımcılarının borcun ödenememesi durumunda kredi riskine maruz kalmasını azaltmak için yaptıkları mevcut düzenlemeler de, piyasa katılımcılarının bunları hesaba kattığı sürece, dikkate alınır. Borçlar ve öz kaynağa dayalı finansal araçlar Borç ya da işletmenin öz kaynağa dayalı kendi finansal aracının gerçeğe uygun değerinin ölçümünde, aynı ya da benzer araçların devrinde kullanılan kotasyon fiyatları kullanılır. Kotasyon fiyatı mevcut değilse, gerçeğe uygun değer aynı aracı varlık olarak ölçüm tarihinde elinde tutan piyasa katılımcısı açısından hesaplanır. Eğer karşılık gelen varlıklar için aktif piyasada kotasyon fiyatları da mevcut değilse, bu varlıklar için aktif olmayan piyasadaki diğer gözlemlenebilir girdiler (aktif olmayan piyasa fiyatı, vb.) kullanılır. Bunun dışında, bugünkü değer ölçümü ya da benzer borç ve finansal araçların fiyatlandırılması gibi değerleme teknikleri kullanır. Bir borcun gerçeğe uygun değeri, bir işletmenin bir yükümlülüğü yerine getiremeyeceğine ilişkin riskin, etkisini yansıtır. Bu risk, bununla sınırlı olmamak üzere işletmenin kendi kredi riskini kapsar. UFRS 13, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardında belirtilen talep edilme özelliği bulunan bir finansal borca ilişkin gerçeğe uygun değer, talep anında ödenecek tutardan az olamaz prensibini korumaktadır. İlk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değer Giriş fiyatı, bir varlığı edinmek amacıyla ya da bir borç için takas işlemi ile üstlenilirken ödenen fiyattır ve bir varlık ya da borcun gerçeğe uygun değerini belirleyen çıkış fiyatına eşit olmayabilir. Bir başka UFRS işletmenin bir varlığı ya da borcu başlangıçta gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçmesini gerektirirse ya da buna izin verirse ve işlem fiyatı gerçeğe uygun değerden farklı ise, söz konusu işletme bir başka UFRS de aksini belirtmedikçe ortaya çıkan kazanç ya da zarar kar ya da zararda muhasebeleştirilir. Dolayısıyla, ilk gün muhasebeleştirmedeki kar ya da zarar, işlem fiyatının, varlık ya da borcun nasıl muhasebeleştirileceğini açıklayan standartla belirlenen gerçeğe uygun değerden farklılaştığı zaman kayıtlara alınır. Hali hazırda UMS 39 da belirtilen, finansal araçların ilk muhasebeleştirilmesindeki kazanç ya da kaybın ne şekilde kayıtlara alınacağı konusundaki uygulamada herhangi bir değişiklik yoktur. UMS 39 da belirtildiği şekilde, işletme işlem fiyatı ve gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı, eğer gerçeğe uygun değer aktif piyasada yer alan aynı varlık ya da borç için oluşan kotasyon fiyatıyla veya gözlemlenebilir girdilerle oluşturulmuş bir değerleme tekniği kullanılmamışsa, muhasebeleştirmez. İlk muhasebeleştirilmede gerçeğe uygun değerin işlem fiyatına eşit olup olmadığı belirlenirken, işletme işleme ve söz konusu varlığa ya da borca özgü unsurları dikkate alır. Aşağıdaki durumlar hariç, işlem fiyatı gerçeğe uygun değerin ilk muhasebeleştirmesinde en iyi kanıttır: İlişkili kuruluşlar arasındaki işlemler; Baskı altında gerçekleşen işlemler; İşlem fiyatı olarak ifade edilen hesap birimi, varlığın ya da borcun gerçeğe uygun değerinin ölçüldüğü hesap biriminden farklıysa. Örneğin işlem fiyatı diğer kalemlerin alımını ve işlem maliyetlerini içerir ya da; İşlemin gerçekleştiği piyasa esas piyasa ya da en avantajlı piyasadan farklıysa. Açıklamalar UFRS 13 ün, şu anki UFRS lerin ve Amerikan Muhasebe Standartları Kodlandırma Başlığı 820 nin gerektirdiği açıklamaları bir araya getiren ve finansal tablo okuyucuları için kullanışlı olacak yeni açıklamalar içeren, geniş bir açıklama yapısı vardır. Açıklamaların amacı finansal tablo okuyucularına, gerçeğe uygun değerin ölçümünde kullanılan metod ve girdiler hakkında bilgi vermektir. Bu açıklamalar sayesinde okuyucular, tekrar eden gerçeğe uygun değer ölçümler açısından önemli ölçüde gözlemlenemeyen girdilerin (Seviye 3) kullandığı ve ölçümler döneme ilişkin kar veya zarar veya diğer kapsamlı gelir üzerindeki etkisi konusunda bilgi sahibi olacaktır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için işletme her bir varlık ve/(veya) borç sınıfı için belirlenen asgari açıklamaları yapar. İşletme, finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değeri ile gösterilen ya da gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen finansal olmayan varlık ve finansal olmayan borçlar için, UFRS 7 de finansal varlık ve finansal borçlar için tanımlanan açıklamalara benzer açıklamalar verir. Tekrar etmeyen gerçeğe uygun değer ölçümleri için de (örneğin satış amacıyla elde tutulan varlıklar) bu açıklama gereklidir. Değerleme metotları ve gerçeğe uygun değer hiyerarşisi ile ilgili açıklamalar, finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmeyen ancak başka bir standarda uygun olarak gerçeğe uygun değeri açıklanan varlık ve borçlar için de geçerli hale getirilmiştir Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 5

6 Eğer işletme varlığı en uygun ve en yüksek değerli şekilde kullanmıyorsa, neden en uygun ve en yüksek değerli şekilde kullanmadığını açıklamalıdır. Ek olarak, işletme Seviye 3 kapsamında sınıflandırılan değerleme süreçlerini açıklamalıdır. Bu açıklamalarda işletme, değerleme politikasına ve prosedürlerine nasıl karar verdiğini ve gerçeğe uygun değer ölçümlerinde dönemden döneme meydana gelen değişimleri nasıl incelediğine yer verir. İşletme, Seviye 3 ölçümlerinde gözlemlenemeyen girdilerde meydana gelen değişimlere ilişkin duyarlılık analizini detaylı bir şekilde açıklar. İşletme, gözlemlenemeyen girdiler arasındaki karşılıklı ilişkinin etkilerini ve de gerçeğe uygun değer ölçümünde kullanılan önemli gözlemlenemeyen girdilere ilişkin bilgileri açıklamalıdır. Finansal araçlar için yıl sonu raporlarında verilmesi gereken açıklamalar ara dönem raporlar içinde gereklidir. Finansal olmayan varlık ve finansal olmayan borçlar için, TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardında belirtilen gereklilikler dışında ek bir açıklama gerekliliği bulunmamaktadır. UFRS 13, UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardı kapsamına giren hisse bazlı ödemeler ve UMS 17 Kiralama İşlemleri standardı kapsamına giren kiralama işlemlerine uygulanmaz. Bu standartlara göre ölçüm hala gerçeğe uygun değer ile yapılır. Fakat bu iki standarda yönelik yapılan değişiklikler sonrasında da, ilgili standartların kapsamına giren gerçeğe uygun değerin, UFRS 13 ile değil, standartların kendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. UFRS 13, gerçeğe uygun değere benzer ancak gerçeğe uygun değer olmayan kavramlar için uygulanamaz (örneğin; net gerçekleşebilir değer ya da kullanım değeri). Yürürlülük tarihi ve geçiş Aşağıdaki şekilde, yılsonu raporlamasını 31 Aralıkta yapan ve UFRS 13 ü erken uygulamayı seçmeyen bir şirketin, geçiş dönemindeki gereklilikleri gösterilmiştir. Mayıs Ocak Ocak Aralık 2013 Diğer Konular Kapsam ve Amaç Standartın son hali yayınlandı Karşılaştırmalı dönemler için uygulama zorunlu değildir. Cari dönem için uygulama zorunludur. UFRS 13, diğer standartlara göre, gerçeğe uygun değer ölçümü gerektiren ya da izin verilen ya da gerçeğe uygun değerin ölçümüne ilişkin açıklamalarda bulunulması gereken ya da izin verilen varlık, borç ve işletmenin öz kaynağa dayalı kendi finansal araçlarına uygulanır.

7

8 İletişim Bilgilerimiz Ofislerimiz KPMG İstanbul Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No: 3 Beykoz İSTANBUL T: F: KPMG Ankara Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. No: 41 Yıldızevler Çankaya Ankara T: F: KPMG İzmir 1456 Sok. No: 10/1 K:11 Punta İş Merkezi Alsancak İzmir T: F: İletişim Detayları Şirin Soysal KPMG Türkiye Ortak, Denetim T: E: Çiğdem Atılgan KPMG Türkiye Kıdemli Müdür, Denetim T: E: Hayim Hasan KPMG Türkiye Müdür T: E: Gamze Eynur KPMG Türkiye Müdür T: E: kpmg.com.tr Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye de basılmıştır.

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ T.C OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ SERKAN IġIKÖNDER VEYSEL YEREBASMAZ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MUHASEBE ve DENETĠM YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ULUSLARASI FĠNANSAL

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor UFRS Bülten Ağustos 2012, Sayı 2 İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK); bağlı ortaklıklar ve müşterek yatırımlar (yeni ismi ile müşterek

Detaylı

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/1

Mali Bülten No: 2014/1 ` Mali Bülten No: 2014/1 Vergi/ 2 Ocak 2013 1 Ocak 2014 ten Geçerli Olmak Üzere Bazı Malların ÖTV Oranlarında Artış Olmuştur kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 1 Ocak 2014 tarih ve 28869 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

Finans Bülteni. Vergi/ 10 Nisan 2015. 6306 Sayılı Kanun'a göre Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere İlişkin Düzenlemeler

Finans Bülteni. Vergi/ 10 Nisan 2015. 6306 Sayılı Kanun'a göre Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere İlişkin Düzenlemeler ` Finans Bülteni Vergi/ 10 Nisan 2015 6306 Sayılı Kanun'a göre Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere İlişkin Düzenlemeler kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 10.04.2015 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

UFRS OKULU. Ekim 2011

UFRS OKULU. Ekim 2011 UFRS OKULU Ekim 2011 II UFRS Okulu UFRS Tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları sürecinde gündemdeki

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/62 Vergi/4 Aralık 2013

Mali Bülten No: 2013/62 Vergi/4 Aralık 2013 ` Mali Bülten No: 2013/62 Vergi/4 Aralık 2013 Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin VUK Genel Tebliğ Taslağı Güncellendi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Taslak Tebliğ de, vergi denetim faaliyetlerinin

Detaylı

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Denetim Komitesi Toplantı Gündemi Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Gündem konularının belirlenmesi Komitenin önemli konulara odaklanarak çalışabilmesi için toplantı

Detaylı

Etkin Yönetim Kurulları

Etkin Yönetim Kurulları Etkin Yönetim Kurulları VIII. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ Ferruh Tunç KPMG Türkiye Başkanı 4 Ana Esas PERFORMANS Liderlik & Strateji Paydaşlar ile iletişim CEO / YÖNETİM Performans Ölçme & Değerlendirme

Detaylı

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli UFRS Bülten Temmuz 2012, Sayı 1 Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli Our forthcoming publication First Impressions: IFRS 10 Consolidated UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar konsolide edilmesi gereken

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/30

Mali Bülten No: 2015/30 ` Mali Bülten No: 2015/0 Vergi/ 27 Şubat 2015 Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi

Detaylı

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Bağımsız denetçinin değerlendirilmesi Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Denetim komitelerinin rollerinden biri yönetim kurulu adına bağımsız denetimin gözetimi görevini

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/37

Mali Bülten No: 2015/37 ` Mali Bülten No: 2015/7 Vergi/ 6 Nisan 2015 Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 1 Nisan 2015 tarih ve 291 sayılı Resmi Gazete de ev hizmetlerinde

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - III: Kredi Riskine İlişkin Açıklamalarda Değişiklikler 30 Ekim 2012 kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması Kasım 2013 İstanbul Gündem I Neden risk esaslı iç denetim II Gelişen Yeni Risk Konuları Genel Örnekler III Risk esaslı iç denetim planlaması IV Risk esaslı

Detaylı

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ SINIRI, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/77

Mali Bülten No: 2015/77 ` Mali Bülten No: 2015/77 Vergi/ 27 Ekim 2015 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Yayımlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Bazı Alacakların 6552

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/62

Mali Bülten No: 2015/62 ` Mali Bülten No: 2015/62 Vergi/ 0 Haziran 2015 2015 Yılı Mali Tatili 1 Temmuz da Başlıyor kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 28.0.2007 tarih ve 26476 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/14

Mali Bülten. No: 2012/14 19 Ocak 2012 Mali Bülten No: 2012/14 VERGİ Konu : Türev ürün işlemleri ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Konu Birleşik Krallık ın Avrupa Birliği nden ayrılmasına ilişkin referandum

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/49

Mali Bülten No: 2014/49 ` Mali Bülten No: 2014/49 Vergi/ 21 Nisan 2014 4 No.lu ÖTV Genel Tebliği ile Getirilen ÖTV Tevkifat Uygulaması kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Maliye Bakanlığı 4 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile ÖTV Kanunu

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama UMS 26 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı emeklilik fayda planlarına ilişkin mali tabloların

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA KAPSAM: Bu standart, geçerli para birimi, yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin konsolide finansal tabloları da dahil

Detaylı

Mali Bülten. Konu : Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri ile Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Tutar ve Oranlarında Artış Yapılmıştır.

Mali Bülten. Konu : Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri ile Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Tutar ve Oranlarında Artış Yapılmıştır. 14 Ekim 2011 Mali Bülten No: 2011/102 VERGİ Konu : Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri ile Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Tutar ve Oranlarında Artış Yapılmıştır., 2011/2304 Sayılı Kararname ile Özel

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/71

Mali Bülten No: 2013/71 ` Mali Bülten No: 2013/71 Vergi/ 27 Aralık 2013 e-arşiv Uygulamasına İlişkin 433 No.lu VUK Genel Tebliği Başbakanlığa Gönderildi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların

Detaylı

KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü. 21 Ocak 2016

KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü. 21 Ocak 2016 KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü 21 Ocak 2016 1 Program Açılış Ferruh Tunç, KPMG Türkiye Başkanı Denetim Raporları Neden Değişiyor? -Regülatör Gözüyle Mehmet Kaya, KGK Başkan Yardımcısı Bağımsız

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Alp Güres, Denetim Müdürü Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri TMS 23 ana olarak; i) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/62

Mali Bülten. No: 2012/62 14 Mayıs 2012 Mali Bülten No: 2012/62 VERGİ Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi (BES) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Tasarı ile Getirilmek İstenen Düzenlemeler, Özet:

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

Ara dönem raporlaması için 10 konuda hatırlatma

Ara dönem raporlaması için 10 konuda hatırlatma www.pwc.com.tr Ara dönem raporlaması için 10 konuda hatırlatma Ağustos 2016 Dönem içerisindeki işletme birleşmeleri Değer düşüklüğünü tetikleyen unsurlar ve incelemeler Yeni yürürlüğe girmiş değişiklikler

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/28 VERGİ Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar

Detaylı

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 14 TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının

Detaylı

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR 2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORU 1: TMS 2 Stoklar Standardına göre; SORULAR a) Stokların maliyeti ve net gerçekleşebilir değer

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/68

Mali Bülten No: 2015/68 ` Mali Bülten No: 2015/68 Vergi/ 14 Temmuz 2015 ÖTV Kanunu (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 08.07.2015

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar 30 Eylül 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni

Detaylı

Mali Bülten. Konu : FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) No: 2012/ Kasım 2012

Mali Bülten. Konu : FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) No: 2012/ Kasım 2012 19 Kasım 2012 Mali Bülten No: 2012/98 VERGİ Konu : FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), Özet: Ülkelerin kamu harcamalarının en önemli kaynağını vergi gelirleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla, mükelleflerden

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 14 TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

UFRS Bülten. 2015 Finansal Tabloları Hazırlarken Uygulanacak TMS Değişiklikleri. TMS Güncellendi

UFRS Bülten. 2015 Finansal Tabloları Hazırlarken Uygulanacak TMS Değişiklikleri. TMS Güncellendi www.pwc.com.tr UFRS Bülten TMS Güncellendi 2015 Finansal Tabloları Hazırlarken Uygulanacak TMS Değişiklikleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Aralık 2015 Uluslararası Muhasebe Standartları

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/87. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1.Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/87. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1.Yasa Tasarısının Kapsamı 24 Kasım 2010 Mali Bülten No: 2010/87 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/16

Mali Bülten. No: 2010/16 10 Şubat 2010 Mali Bülten No: 2010/16 VERGİ Konu : Form Ba ve Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve İzleyen Yıllarda Verilmesine İlişkin 396 Sıra no lu VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır, Bilindiği üzere,

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmetleri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmetleri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com Sosyal Güvenlik Reformu ve sonrasında çalışma mevzuatına gelen önemli değişiklikler, şirketlere ciddi yükümlülükler getirmektedir.

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/51

Mali Bülten No: 2015/51 ` Mali Bülten No: 2015/51 Vergi/ 21 Nisan 2015 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde Değişiklik Yapıldı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 21 Nisan 2015 tarih ve 29 sayılı Resmi Gazete de Kurumlar Vergisi Genel

Detaylı

TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardı, 31/12/2005 tarihinden sonra

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005 tarih ve

Detaylı

Elektronik Hukuki Ana Sözleşme Hukuki Uyg Mali Mali Tablo Adli Bilişim Ana Sözleşme Bağımsız Denetim Eğitimler Risk

Elektronik Hukuki Ana Sözleşme Hukuki Uyg Mali Mali Tablo Adli Bilişim Ana Sözleşme Bağımsız Denetim Eğitimler Risk imi ki ikler i Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetim rmaye Elektronik K İmza Hukuki Fina orlama Kur Uyg Ge lir Muhasebe Standartları Adli Bilişim umsal Yönetim Denetim zleşme faflık Eğitimler

Detaylı

TMS - 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR

TMS - 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardı, 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 197 MADDE 1 3/5/2009 tarih

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı