Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı"

Transkript

1 UFRS BÜLTEN Ekim 2012, Sayı 2012/4 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı Çıkacak olan yayınımız İlk İzlenimler: Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü yeni gereklilikler ve uygulamada karşılaşılabilecek olası durumlar için daha kapsamlı bilgi içermektedir. Yayını temin etmek için KPMG kontağınıza başvurabilirsiniz. Önemli Başlıklar: Gerçeğe uygun değer, çıkış fiyatı olarak tanımlanmıştır. Diğer UFRS lerin gerekli kıldığı hallerde, gerçeğe uygun değer ölçümü için daha kapsamlı bir çerçeve çizilmiştir. Finansal olmayan varlık ve borçların gerçeğe uygun değerinin ölçümüne ilişkin yeni açıklamaların verilmesi gerekli kılınmıştır. UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü, 12 Mayıs 2011 de yayınlanmıştır. Standart, gerçeğe uygun değeri tanımlamakta, gerçeğe uygun değerin ölçümüne ilişkin çerçeveyi ve gerçeğe uygun değer ölçümü ile ilgili açıklama gerekliliklerini ortaya koymaktadır. UFRS 13 diğer UFRS lerin gerekli kıldığı hallerde gerçeğe uygun değerin nasıl ölçüleceğini açıklamaktadır. Standart ilave bir gerçeğe uygun değer ölçümü getirmediği gibi, diğer standartlarda yer alan gerçeğe uygun değer ölçüm istisnalarını da kaldırmamaktadır. UFRS 13 öncesinde gerçeğe uygun değerin ölçümüne yönelik tek bir kaynak bulunmamaktaydı ve gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin yol gösterici açıklamalardaki tutarsızlık finansal raporlama sürecinde karmaşıklığa yol açmaktaydı Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır.

2 Temel ilkeler ve hükümler Aşağıdaki tablo, UFRS 13 ün temel ilke ve hükümleri hakkında bilgi vermektedir. Alan Genel Prensipler Özel uygulama ilkeleri Açıklamalar Diğer Önemli prensipler ve gereksinimler Gerçeğe uygun değer çıkış fiyatıdır. Gerçeğe uygun değer ölçümü, işletmeye özgü olan özellikleri değil, varlık ya da borca ilişkin özellikleri dikkate almaktadır. Gerçeğe uygun değer ölçümü yapılırken, işlemin piyasa katılımcıları ve işletme arasında esas piyasada (ya da en avantajlı piyasada) gerçekleştiği varsayılır. Fiyat, işlem maliyetleri açısından düzeltilmez. Gerçeğe uygun değer ölçümü, ilgili gözlemlenebilir girdilerin kullanımını azami seviyeye çıkarırken, gözlemlenebilir olmayan girdilerin kullanımını asgari seviyeye indirmektedir. Üç seviyeli gerçeğe uygun değer hiyerarşisi, tüm gerçeğe uygun değer ölçümlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Finansal olmayan varlıklar: Ölçümün en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanımını öngörecek şekilde olması. Riskin netleştirildiği finansal varlık ve yükümlülükler: Belirli durumlarda maruz kalımın net olarak ölçülmesine izin verir. Borçlar ve işletmenin öz kaynağa dayalı kendi finansal araçları: Eğer mevcutsa, kotasyon fiyatı kullanılır. Kotasyon fiyatı mevcut değilse, diğer değerleme teknikleri kullanılmadan önce aynı kalemin varlık olarak elinde tutanlar açısından ölçümü kullanılır. Gerçeğe uygun değer hiyerarşisi açıklamaları, gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen finansal olmayan varlıkları ve borçları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Tekrar etmeyen gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili verilmesi gereken açıklamalar belirlenmiştir. Gerçeğe uygun değer hiyerarşisinde Seviye 3 kapsamında sınıflandırılan ve tekrar eden gerçeğe uygun değer ölçümleri için; döneme ilişkin olarak kar ya da zarara yansıtılan etkilerin açıklanması gerekmektedir. Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmeyen bazı kalemler için gerçeğe uygun değerinin açıklanması gerekmektedir. Ara dönem mali tablolarda finansal araçlara ilişkin verilen açıklamaların kapsamı genişletilmiştir. Kiralama işlemleri ve hisse bazlı ödeme işlemleri değer düşüklüğü testinde kullanım değeri kullanılması ve stoklar için net gerçekleşebilir değer gibi değerlerin kullanılması nedeniyle UFRS 13'ün kapsamı dışında bırakılmıştır. Standart 1 Ocak 2013'ten itibaren ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 13'te açıklanan gerçeğe uygun değer tanımı, UFRS 13 yayınlandığı gün güncellenen Amerikan Muhasebe Standartları Kodlandırma Başlığı 820 (Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri ve Açıklamalar) ile aynıdır. UFRS 13 rehberi, göreceli olarak küçük farklar olmakla birlikte, büyük ölçüde Başlık 820'le tutarlıdır Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır.

3 Genel İlkeler Gerçeğe uygun değerin tanımı Gerçeğe uygun değer, ölçüm tarihinde piyasa katılımcıları arasında düzenli olarak gerçekleşen bir işlemde bir varlığın satışı ile elde edilecek veya bir borcun transfer edilmesi için ödenecek fiyattır.(çıkış fiyatı). Varlık ya da Borç Piyasa katılımcılarının söz konusu varlığı ya da borcu ölçüm tarihinde fiyatlandırırken onların özelliklerini göz önünde bulundurdukları durumlarda, gerçeğe uygun değer ölçülürken, söz konusu varlık ya da borca ilişkin özelliklerin dikkate alınması gerekir. Bu tür özellikler, varlığın durumunu, yerini ve eğer varsa varlığın satışına veya kullanımına ilişkin kısıtlamaları kapsar. Aşağıda açıklanan birkaç istisna dışında hesap birimi (örneğin tek bir varlık, borç ya da varlık veya borç grupları için) ayrıntılı bir şekilde açıklanmamıştır. Bunun yerine gerçeğe uygun değerin ölçümünde kullanılacak hesap birimi, gerçeğe uygun değerin ölçümünü gerekli kılan ilgili standarda göre belirlenir. İşlem Gerçeğe uygun değerin ölçümü, gerçeğe uygun değerin ölçüm tarihindeki cari piyasa koşulları uyarınca piyasa katılımcıları arasında düzenli olarak gerçekleşen bir işlemde bir varlığı satmak veya bir borcu transfer etmek amacıyla söz konusu varlığın ya da borcun el değiştirmesini varsayar. Varsayımsal işlem, varlık ya da borcu elinde bulunduran piyasa katılımcıları açısından değerlendirilir (örneğin fiili bir işlemi etkileyecek işletmeye özgü etkenleri dikkate almaz). Bundan dolayı, işlem günü itibariyle, işletmenin işlemi gerçekleştirme niyetinde ya da gerçekleştirebilecek durumda olup olmamasının bir etkisi yoktur. Düzenli olarak gerçekleşen bir işlem, ölçüm tarihinden önceki dönemde varlık ya da borçları kapsayan işlemlerin; olağan ve alışılagelmiş pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştiği piyasanın maruz kaldığı işlemdir ve bu bir mecburi işlem değildir(mecburi iflas ya da ihtiyaçtan satış). Varlığın satışı ya da borcun transferine ilişkin varsayılan işlemin esas piyasada gerçekleştiği varsayılır. Bu piyasa varlığa ya da borca ilişkin en geniş hacim ve faaliyet seviyesinin gerçekleştiği piyasadır. Esas piyasasının bulunmaması durumunda, işlemin varlığa ya da borca ilişkin en avantajlı piyasada gerçekleştiği varsayılır. En avantajlı piyasa işlem maliyetleri ve taşıma maliyetlerini dikkate aldıktan sonra, varlığın satışından alınacak tutarı azami seviyeye yükselten, borcun devredilmesi için ödenecek tutarı asgari seviyeye indiren piyasadır. Farklı işletmelerin veya tek bir işletme içindeki farklı iş kollarının farklı piyasalara girebilmesine bağlı olarak, aynı varlık ya da borç için esas piyasa ya da en avantajlı piyasa kavramı, işletmeler arasında ya da bir işletme içindeki farklı iş kolları arasında farklılık gösterebilir. Piyasa Katılımcıları Bir varlığın ya da borcun gerçeğe uygun değeri, piyasa katılımcılarının söz konusu varlığın ya da borcun fiyatlandırılması sırasında kullandıkları varsayımlarla ölçülür. Piyasa katılımcıları, esas piyasada (ya da en avantajlı piyasada) birbirinden bağımsız, varlık ya da borç hakkında bilgi sahibi ve varlık ya da borca ilişkin işlem yapma konusunda istekli ve işlem yapma yetisine sahip alıcı ve satıcılardır. Fiyat Gerçeğe uygun değer, fiyatın aktif bir piyasada doğrudan gözlemlenebilir olması ya da başka bir değerleme yöntemi kullanılarak tahmin edilmesine bakılmaksızın ölçüm tarihindeki cari piyasa koşullarında esas piyasada düzenli olarak gerçekleşen bir işlemde bir varlığı satarken elde edilecek veya bir borcu devrederken ödenecek fiyattır. Fiyat, işlem maliyetleri açısından düzeltilmez. Çünkü bu maliyetler varlık ya da borcun özelliği değil, işleme özgüdürler. Ancak işlem maliyetleri en avantajlı piyasayı belirlerken dikkate alınır (bkz. İşlem ). İşlem maliyetleri bir varlığın esas (ya da en avantajlı) piyasasına ya da piyasasından taşıma maliyetlerini kapsamaz. Eğer konum söz konusu varlığın bir özelliği ise (örneğin emtia), fiyat söz konusu varlığın mevcut konumundan ilgili piyasaya taşınmasına ilişkin olarak katlanılan maliyetler açısından (varsa) düzeltilir. Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisi Bir işletme, tüm gerçeğe uygun değerin ölçümleri için UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardındaki gerçeğe uygun değer hiyerarşisini uygular. Gerçeğe uygun değer hiyerarşisi önceliği Seviye 1 kapsamındaki girdilere, en düşük önceliği ise Seviye 3 kapsamındaki girdilere vermektedir. Seviye 1 kapsamındaki girdiler, işletmenin ölçüm tarihinde erişebileceği aynı varlık ya da borçlara ilişkin olarak aktif piyasalarda kotasyon (düzeltilmemiş) fiyatlardır. Seviye 2 kapsamındaki girdiler, varlığa ya da borca ilişkin olarak doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlenebilir olan ve Seviye 1 kapsamına dahil edilmiş kotasyon fiyatları dışındaki girdilerdir. Seviye 3 girdileri, varlığa ya da borca ilişkin gözlemlenemeyen girdilerdir Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 3

4 Değerleme Yöntemleri Bir değerleme yöntemi kullanılmasının amacı ölçüm tarihindeki cari piyasa koşullarına göre piyasa katılımcıları arasında düzenli olarak gerçekleşen bir işlemde bir varlığı satarken elde edilecek veya bir borcu devrederken ödenecek fiyatı tahmin etmektir. Bir işletme, içinde bulunulan duruma uygun olan ve gerçeğe uygun değeri ölçmek için yeterli verinin var olduğu, ilgili gözlemlenebilir girdilerin azami seviyeye çıkaran ve gözlemlenemeyen girdilerin kullanımının asgari seviyeye indiren değerleme yöntemlerini kullanır. UFRS 13 te gelir, piyasa ve maliyet yaklaşımı olmak üzere üç yaklaşım tanımlanmıştır. Değerleme yöntemlerine ilişkin girdiler İşletme değerleme yönteminde kullanacağı girdileri, işlem sırasında piyasa katılımcılarının dikkate alacağı düşünülen özelliklerle tutarlı olacak şekilde seçer. Piyasa katılımcılarının varlık ya da borcun hesap birimine bağlı fiyatlandırmasında dikkate alması beklenen durumlarda, prim (kontrol primi) ya da iskonto (kontrol edilmemesinden kaynaklı iskonto) hesaplamak uygun olabilir. Girdiler, alış ve satış fiyatına bağlı olarak belirleniyorsa gerçeğe uygun değeri en iyi şekilde temsil eden alış ve satış fiyatı arasındaki fiyat farkı, girdinin gerçeğe uygun değer hiyerarşisi içinde nerede sınıflandırılacağı dikkate alınmaksızın gerçeğe uygun değerin ölçümünde kullanılır. Varlık pozisyonlarında alış fiyatının ve borç pozisyonlarında satış fiyatının kullanılmasına izin verilir ancak zorunlu değildir. Üçüncü taraflar tarafından sağlanan kotasyon fiyatlarının kullanılması UFRS 13, bir işletmenin, fiyatlama hizmetleri ya da aracılar gibi üçüncü taraflarca sağlanan kotasyon fiyatlarını kullanmasını, bu fiyatların UFRS 13 ün gerçeğe uygun değer hesaplaması ile ilgili kısımlarına uygun olarak belirlendiği ölçüde, engellemez. Bu fiyatların gözlemlenebilir ya da gözlemlenemeyen girdiler olup olmaması ve bu girdilere gerçeğe uygun değerin ölçümünde verilen ağırlıklar, girdilerin doğasına ya da kaynağına bağlıdır. Aktif olmayan piyasalar ve düzenli olmayan işlemler İşletme, UFRS 13 te tanımlanan faktörlerin önemliliğini ve uygunluğunu, mevcut kanıtlara dayanarak, faaliyet hacminde ya da seviyesinde önemli bir azalış olup olmadığının belirlenmesi için değerlendirir. Ancak, piyasanın aktif olmaması, ilgili piyasadaki tüm işlemlerin düzenli olmadığını göstermez (örneğin mecburi ya da ihtiyaçtan satış). Aktif olmayan bir piyasadan edilen kotasyon fiyatları gerçeğe uygun değeri belirleyici olmayabilir. Bu tür durumlarda işlemler ya da kotasyon fiyatları hakkında daha detaylı analizler yapılması gerekmektedir ve gerçeğe uygun değer ölçümünde işlemlere ya da kotasyon fiyatlarına önemli düzeltmeler yapılması gerekebilir. Özel Uygulama İlkeleri Finansal olmayan varlıklar için en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanım ve değerleme varsayımı Gerçeğe uygun değerin ölçümü, bir piyasa katılımcısının söz konusu varlığı en yüksek değerli ve uygun şekilde kullanarak ya da varlığı en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanacak bir başka piyasa katılımcısına satarak ekonomik fayda yaratmasına ilişkin kabiliyetini dikkate alır. Finansal olmayan bir varlığın en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanımı, fiziki olarak mümkün, yasal olarak izin verilen ve finansal olarak elverişli olan bir durumda varlığın değerini azami seviyede kullanmaktır. İşletme farklı bir kullanımı amaçlamış olsa bile, en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanım piyasa katılımcılarının açısından belirlenir. Örneğin bir işletme, işletme birleşmesinde satın aldığı bir varlığı, diğer piyasa katılımcılarından farklı bir şekilde kullanma niyetinde olabilir. Ancak, aktifin şu an en uygun ve en yüksek değerli şekilde kullanıldığına dair bir kanıt yoksa işletme olası diğer kullanımlara ilişkin ayrıntılı bir araştırma yapmak zorunda değildir. Bir varlığın en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanımına yönelik olarak, varlığın gerçeğe uygun değeri için şu değerleme varsayımları belirlenmiştir. Birlikte kullanım. Temel olarak söz konusu varlığın diğer varlık ve borçlarla bir grup olarak kullanılması, piyasa katılımcılarına azami değeri sağlıyorsa, bu varlığın gerçeğe uygun değer ölçümü, varlığın satış işleminde elde edilecek fiyatla ölçülür ve şu durumlar göz önünde bulundurulur: Varlık, diğer varlık ve borçlarla bir grup olarak kullanılabilir; ve, Piyasa katılımcıları için tamamlayıcı varlık ve borçlar erişilebilir durumdadır. Tek başına kullanım. Bir varlığın en yüksek değerli ve en uygun şekilde kullanımı piyasa katılımcılarına azami değeri tek başına sağlayabiliyorsa, gerçeğe uygun değer, söz konusu varlığı tek başına kullanabilecek bir piyasa katılımcısına satıldığı durumda alınan fiyattır. Her iki kullanımda da varlığın bir varlık grubunun ya da işletmenin bir parçası olarak değil, tek başına satıldığı varsayılmaktadır. En uygun ve en yüksek değerli şekilde kullanım kavramı finansal varlık ve borçlar için geçerli değildir. Piyasa risklerinin ya da karşı tarafa ilişkin kredi riskinin netleştirilmesi İşletme gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen finansal varlık ve finansal borçtan oluşan grubu piyasa risklerine ya da kredi riskine net olarak maruz kalmaları açısından yönetirse ve işletmenin stratejisi bu şekilde belgelenirse, üst düzey Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır.

5 yönetime bu şekilde bilgilendirme ve raporlama yapılıyorsa, işletmenin yönettiği belli bir riske maruz kalan grubun gerçeğe uygun değeri net ölçüm ile belirlenebilir. Bu istisnanın kullanımı bir muhasebe politikası kararıdır. Buna göre, gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcılarının net riske maruz kalınması açısından belirledikleri fiyatla uyumlu olmalıdır. Piyasa risklerinin netleştirilebilmesi için temel risklerin dikkate alınmış olması ve bu risklerin yapıların ve sürelerinin özünde aynı olması gerekmektedir. Net kredi riski hesaplanırken, piyasa katılımcılarının borcun ödenememesi durumunda kredi riskine maruz kalmasını azaltmak için yaptıkları mevcut düzenlemeler de, piyasa katılımcılarının bunları hesaba kattığı sürece, dikkate alınır. Borçlar ve öz kaynağa dayalı finansal araçlar Borç ya da işletmenin öz kaynağa dayalı kendi finansal aracının gerçeğe uygun değerinin ölçümünde, aynı ya da benzer araçların devrinde kullanılan kotasyon fiyatları kullanılır. Kotasyon fiyatı mevcut değilse, gerçeğe uygun değer aynı aracı varlık olarak ölçüm tarihinde elinde tutan piyasa katılımcısı açısından hesaplanır. Eğer karşılık gelen varlıklar için aktif piyasada kotasyon fiyatları da mevcut değilse, bu varlıklar için aktif olmayan piyasadaki diğer gözlemlenebilir girdiler (aktif olmayan piyasa fiyatı, vb.) kullanılır. Bunun dışında, bugünkü değer ölçümü ya da benzer borç ve finansal araçların fiyatlandırılması gibi değerleme teknikleri kullanır. Bir borcun gerçeğe uygun değeri, bir işletmenin bir yükümlülüğü yerine getiremeyeceğine ilişkin riskin, etkisini yansıtır. Bu risk, bununla sınırlı olmamak üzere işletmenin kendi kredi riskini kapsar. UFRS 13, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardında belirtilen talep edilme özelliği bulunan bir finansal borca ilişkin gerçeğe uygun değer, talep anında ödenecek tutardan az olamaz prensibini korumaktadır. İlk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değer Giriş fiyatı, bir varlığı edinmek amacıyla ya da bir borç için takas işlemi ile üstlenilirken ödenen fiyattır ve bir varlık ya da borcun gerçeğe uygun değerini belirleyen çıkış fiyatına eşit olmayabilir. Bir başka UFRS işletmenin bir varlığı ya da borcu başlangıçta gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçmesini gerektirirse ya da buna izin verirse ve işlem fiyatı gerçeğe uygun değerden farklı ise, söz konusu işletme bir başka UFRS de aksini belirtmedikçe ortaya çıkan kazanç ya da zarar kar ya da zararda muhasebeleştirilir. Dolayısıyla, ilk gün muhasebeleştirmedeki kar ya da zarar, işlem fiyatının, varlık ya da borcun nasıl muhasebeleştirileceğini açıklayan standartla belirlenen gerçeğe uygun değerden farklılaştığı zaman kayıtlara alınır. Hali hazırda UMS 39 da belirtilen, finansal araçların ilk muhasebeleştirilmesindeki kazanç ya da kaybın ne şekilde kayıtlara alınacağı konusundaki uygulamada herhangi bir değişiklik yoktur. UMS 39 da belirtildiği şekilde, işletme işlem fiyatı ve gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı, eğer gerçeğe uygun değer aktif piyasada yer alan aynı varlık ya da borç için oluşan kotasyon fiyatıyla veya gözlemlenebilir girdilerle oluşturulmuş bir değerleme tekniği kullanılmamışsa, muhasebeleştirmez. İlk muhasebeleştirilmede gerçeğe uygun değerin işlem fiyatına eşit olup olmadığı belirlenirken, işletme işleme ve söz konusu varlığa ya da borca özgü unsurları dikkate alır. Aşağıdaki durumlar hariç, işlem fiyatı gerçeğe uygun değerin ilk muhasebeleştirmesinde en iyi kanıttır: İlişkili kuruluşlar arasındaki işlemler; Baskı altında gerçekleşen işlemler; İşlem fiyatı olarak ifade edilen hesap birimi, varlığın ya da borcun gerçeğe uygun değerinin ölçüldüğü hesap biriminden farklıysa. Örneğin işlem fiyatı diğer kalemlerin alımını ve işlem maliyetlerini içerir ya da; İşlemin gerçekleştiği piyasa esas piyasa ya da en avantajlı piyasadan farklıysa. Açıklamalar UFRS 13 ün, şu anki UFRS lerin ve Amerikan Muhasebe Standartları Kodlandırma Başlığı 820 nin gerektirdiği açıklamaları bir araya getiren ve finansal tablo okuyucuları için kullanışlı olacak yeni açıklamalar içeren, geniş bir açıklama yapısı vardır. Açıklamaların amacı finansal tablo okuyucularına, gerçeğe uygun değerin ölçümünde kullanılan metod ve girdiler hakkında bilgi vermektir. Bu açıklamalar sayesinde okuyucular, tekrar eden gerçeğe uygun değer ölçümler açısından önemli ölçüde gözlemlenemeyen girdilerin (Seviye 3) kullandığı ve ölçümler döneme ilişkin kar veya zarar veya diğer kapsamlı gelir üzerindeki etkisi konusunda bilgi sahibi olacaktır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için işletme her bir varlık ve/(veya) borç sınıfı için belirlenen asgari açıklamaları yapar. İşletme, finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değeri ile gösterilen ya da gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen finansal olmayan varlık ve finansal olmayan borçlar için, UFRS 7 de finansal varlık ve finansal borçlar için tanımlanan açıklamalara benzer açıklamalar verir. Tekrar etmeyen gerçeğe uygun değer ölçümleri için de (örneğin satış amacıyla elde tutulan varlıklar) bu açıklama gereklidir. Değerleme metotları ve gerçeğe uygun değer hiyerarşisi ile ilgili açıklamalar, finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmeyen ancak başka bir standarda uygun olarak gerçeğe uygun değeri açıklanan varlık ve borçlar için de geçerli hale getirilmiştir Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 5

6 Eğer işletme varlığı en uygun ve en yüksek değerli şekilde kullanmıyorsa, neden en uygun ve en yüksek değerli şekilde kullanmadığını açıklamalıdır. Ek olarak, işletme Seviye 3 kapsamında sınıflandırılan değerleme süreçlerini açıklamalıdır. Bu açıklamalarda işletme, değerleme politikasına ve prosedürlerine nasıl karar verdiğini ve gerçeğe uygun değer ölçümlerinde dönemden döneme meydana gelen değişimleri nasıl incelediğine yer verir. İşletme, Seviye 3 ölçümlerinde gözlemlenemeyen girdilerde meydana gelen değişimlere ilişkin duyarlılık analizini detaylı bir şekilde açıklar. İşletme, gözlemlenemeyen girdiler arasındaki karşılıklı ilişkinin etkilerini ve de gerçeğe uygun değer ölçümünde kullanılan önemli gözlemlenemeyen girdilere ilişkin bilgileri açıklamalıdır. Finansal araçlar için yıl sonu raporlarında verilmesi gereken açıklamalar ara dönem raporlar içinde gereklidir. Finansal olmayan varlık ve finansal olmayan borçlar için, TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardında belirtilen gereklilikler dışında ek bir açıklama gerekliliği bulunmamaktadır. UFRS 13, UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardı kapsamına giren hisse bazlı ödemeler ve UMS 17 Kiralama İşlemleri standardı kapsamına giren kiralama işlemlerine uygulanmaz. Bu standartlara göre ölçüm hala gerçeğe uygun değer ile yapılır. Fakat bu iki standarda yönelik yapılan değişiklikler sonrasında da, ilgili standartların kapsamına giren gerçeğe uygun değerin, UFRS 13 ile değil, standartların kendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. UFRS 13, gerçeğe uygun değere benzer ancak gerçeğe uygun değer olmayan kavramlar için uygulanamaz (örneğin; net gerçekleşebilir değer ya da kullanım değeri). Yürürlülük tarihi ve geçiş Aşağıdaki şekilde, yılsonu raporlamasını 31 Aralıkta yapan ve UFRS 13 ü erken uygulamayı seçmeyen bir şirketin, geçiş dönemindeki gereklilikleri gösterilmiştir. Mayıs Ocak Ocak Aralık 2013 Diğer Konular Kapsam ve Amaç Standartın son hali yayınlandı Karşılaştırmalı dönemler için uygulama zorunlu değildir. Cari dönem için uygulama zorunludur. UFRS 13, diğer standartlara göre, gerçeğe uygun değer ölçümü gerektiren ya da izin verilen ya da gerçeğe uygun değerin ölçümüne ilişkin açıklamalarda bulunulması gereken ya da izin verilen varlık, borç ve işletmenin öz kaynağa dayalı kendi finansal araçlarına uygulanır.

7

8 İletişim Bilgilerimiz Ofislerimiz KPMG İstanbul Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No: 3 Beykoz İSTANBUL T: F: KPMG Ankara Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. No: 41 Yıldızevler Çankaya Ankara T: F: KPMG İzmir 1456 Sok. No: 10/1 K:11 Punta İş Merkezi Alsancak İzmir T: F: İletişim Detayları Şirin Soysal KPMG Türkiye Ortak, Denetim T: E: Çiğdem Atılgan KPMG Türkiye Kıdemli Müdür, Denetim T: E: Hayim Hasan KPMG Türkiye Müdür T: E: Gamze Eynur KPMG Türkiye Müdür T: E: kpmg.com.tr Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye de basılmıştır.

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ T.C OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ SERKAN IġIKÖNDER VEYSEL YEREBASMAZ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MUHASEBE ve DENETĠM YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ULUSLARASI FĠNANSAL

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor UFRS Bülten Ağustos 2012, Sayı 2 İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK); bağlı ortaklıklar ve müşterek yatırımlar (yeni ismi ile müşterek

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/1

Mali Bülten No: 2014/1 ` Mali Bülten No: 2014/1 Vergi/ 2 Ocak 2013 1 Ocak 2014 ten Geçerli Olmak Üzere Bazı Malların ÖTV Oranlarında Artış Olmuştur kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 1 Ocak 2014 tarih ve 28869 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

Finans Bülteni. Vergi/ 10 Nisan 2015. 6306 Sayılı Kanun'a göre Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere İlişkin Düzenlemeler

Finans Bülteni. Vergi/ 10 Nisan 2015. 6306 Sayılı Kanun'a göre Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere İlişkin Düzenlemeler ` Finans Bülteni Vergi/ 10 Nisan 2015 6306 Sayılı Kanun'a göre Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere İlişkin Düzenlemeler kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 10.04.2015 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/78

Mali Bülten No: 2013/78 ` Mali Bülten No: 2013/78 Vergi/ 31 Aralık 2013 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Had ve Tutarları Açıklandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan ve 2014 takvim yılında uygulanacak

Detaylı

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehberi: En Çok Sorulan 15 Soru. Mayıs kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehberi: En Çok Sorulan 15 Soru. Mayıs kpmg.com.tr kpmgvergi.com Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehberi: En Çok Sorulan 15 Soru Mayıs 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1) Peşin Fiyatlandırma Anlaşması (PFA) Nedir? Mükelleflerin transfer fiyatlandırması bakımından karşılaşabileceği

Detaylı

UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor

UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor Sigorta sektörü nasıl etkilenecek? KPMG Türkiye kpmg.com.tr Aşağıdaki konular üzerindeki etkilere hazırlıklı mısınız? Tamamen veya kısmen UFRS 15 kapsamında olan

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/74

Mali Bülten No: 2013/74 ` Mali Bülten No: 2013/74 Vergi/ 31 Aralık 2013 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan 2014 Yılı Had ve Miktarları kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 30.12. 2013 tarih ve 28867 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Denetim Komitesi Toplantı Gündemi Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Gündem konularının belirlenmesi Komitenin önemli konulara odaklanarak çalışabilmesi için toplantı

Detaylı

Etkin Yönetim Kurulları

Etkin Yönetim Kurulları Etkin Yönetim Kurulları VIII. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ Ferruh Tunç KPMG Türkiye Başkanı 4 Ana Esas PERFORMANS Liderlik & Strateji Paydaşlar ile iletişim CEO / YÖNETİM Performans Ölçme & Değerlendirme

Detaylı

UFRS OKULU. Ekim 2011

UFRS OKULU. Ekim 2011 UFRS OKULU Ekim 2011 II UFRS Okulu UFRS Tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları sürecinde gündemdeki

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/62 Vergi/4 Aralık 2013

Mali Bülten No: 2013/62 Vergi/4 Aralık 2013 ` Mali Bülten No: 2013/62 Vergi/4 Aralık 2013 Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin VUK Genel Tebliğ Taslağı Güncellendi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Taslak Tebliğ de, vergi denetim faaliyetlerinin

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

UFRS 16 Kiralama İşlemleri

UFRS 16 Kiralama İşlemleri UFRS 16 Kiralama İşlemleri Daha şeffaf bir finansal durum tablosu 2016 kpmg.com/ifrs Kiralamaların daha şeffaf muhasebeleşmesi 13 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan ve 2019 yılından itibaren yürürlükte olacak

Detaylı

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli UFRS Bülten Temmuz 2012, Sayı 1 Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli Our forthcoming publication First Impressions: IFRS 10 Consolidated UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar konsolide edilmesi gereken

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/30

Mali Bülten No: 2015/30 ` Mali Bülten No: 2015/0 Vergi/ 27 Şubat 2015 Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/3

Mali Bülten No: 2015/3 ` Mali Bülten No: 2015/ Vergi/ 6 Ocak 2015 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı Hazırlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Yatırım teşvik mevzuatına

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/37

Mali Bülten No: 2015/37 ` Mali Bülten No: 2015/7 Vergi/ 6 Nisan 2015 Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 1 Nisan 2015 tarih ve 291 sayılı Resmi Gazete de ev hizmetlerinde

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - III: Kredi Riskine İlişkin Açıklamalarda Değişiklikler 30 Ekim 2012 kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Bağımsız denetçinin değerlendirilmesi Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Denetim komitelerinin rollerinden biri yönetim kurulu adına bağımsız denetimin gözetimi görevini

Detaylı

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması Kasım 2013 İstanbul Gündem I Neden risk esaslı iç denetim II Gelişen Yeni Risk Konuları Genel Örnekler III Risk esaslı iç denetim planlaması IV Risk esaslı

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/61

Mali Bülten No: 2013/61 ` Mali Bülten No: 2013/61 Vergi/ 3 Aralık 2013 ÖTV Listelerindeki Değişiklikler kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ SINIRI, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ

Detaylı

UFRS Bülten. Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Finansal Olmayan Varlıkların Değer Düşüklüğü Testine İlişkin Önemli Hususlar

UFRS Bülten. Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Finansal Olmayan Varlıkların Değer Düşüklüğü Testine İlişkin Önemli Hususlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Finansal Olmayan Varlıkların Değer Düşüklüğü Testine Kasım 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Sektöre özgü etkenler

Detaylı

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar 30 Haziran 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/77

Mali Bülten No: 2015/77 ` Mali Bülten No: 2015/77 Vergi/ 27 Ekim 2015 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Yayımlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Bazı Alacakların 6552

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/14

Mali Bülten. No: 2012/14 19 Ocak 2012 Mali Bülten No: 2012/14 VERGİ Konu : Türev ürün işlemleri ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların

Detaylı

Bilgi Sistemleri RiskYönetimi Hizmetleri

Bilgi Sistemleri RiskYönetimi Hizmetleri Bilgi Sistemleri RiskYönetimi Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Kuruluşların paydaşlarına değer katabilmesinin yolu; süreçlerini etkin ve verimli bir biçimde destekleyebilecek

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

İşletme Birleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

İşletme Birleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 3 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 3.47 UFRS 3.50 UFRS 3.50 UFRS 3.62 UFRS 3.62 UFRS 3.66 İşletme Birleşmeleri Sunum / Açıklama Gereklilikleri Kontrol listesinin

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/62

Mali Bülten No: 2015/62 ` Mali Bülten No: 2015/62 Vergi/ 0 Haziran 2015 2015 Yılı Mali Tatili 1 Temmuz da Başlıyor kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 28.0.2007 tarih ve 26476 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

UFRS Bülten Sene sonu raporları ile ilgili hatırlatmalar - 1 Ocak 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Sene sonu raporları ile ilgili hatırlatmalar - 1 Ocak 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Sene sonu raporları ile ilgili hatırlatmalar - 1 Ocak 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Sene sonu raporları ile ilgili hatırlatmalar Giriş Ocak 2017 Bu

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Konu Birleşik Krallık ın Avrupa Birliği nden ayrılmasına ilişkin referandum

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor

UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor Enerji ve altyapı şirketleri nasıl etkilenecek? KPMG Türkiye kpmg.com.tr Aşağıdaki konular üzerindeki etkilere hazırlıklı mısınız? Müşterilerden varlık transferleri

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı