TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PROFESYONELLERİN KARİYERİNİNİN SINIRSIZ KARİYER KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PROFESYONELLERİN KARİYERİNİNİN SINIRSIZ KARİYER KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ"

Transkript

1 TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PROFESYONELLERİN KARİYERİNİNİN SINIRSIZ KARİYER KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ Nihat ERDOĞMUŞ 1 Sevim KOÇER 2 ÖZET Örgütsel alanın dönüşümü televizyon işletmelerinde örgüt yapısında küçülme, yeniden yapılanma ve dış kaynak kullanımı gibi değişimlere yol açmıştır. Buna bağlı olarak kariyer sistemleri de değişime uğramış ve geleneksel örgütsel kariyer yaklaşımı medya sektöründeki çoğu çalışan için geçersiz kalmaya başlamıştır. Bildirinin amacı, televizyon yayıncılığı alanında çalışan profesyonellerinin kariyerini sınırsız kariyer kuramı açısından incelemektir. Televizyon kanallarında profesyonel olarak çalışan 60 profesyonel çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan profesyonellerin özgeçmişleri, sınırsız kariyer kuramı açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Türkiye de özel televizyon kanallarında çalışan profesyonellerin kariyerini anlamak ve açıklamakta sınırsız kariyer kuramının kullanılabileceği iddiası ispat edilmeye çalışılmıştır. AN INVESTIGATION OF CAREERS OF PROFESIONALISM TELEVISION INDUSTRY IN TERMS OF BOUNDARYLESS CAREERS ABSTRACT Transformation of organizational field resulted in downsizing, re-organization and outsourcing in television organizations. Because of this career systems have changed and traditional organizational career system no longer remained relevant for many media workers. The aim of this paper is to investigate TV professionals careers in terms of boundaryless career theory. As participant 60 professionals are included. Participants CV s are collected and analysed by content analysis method. As a result it is tried to demonsrate that TV professionals careers can be understood and explained by boundaryless careers. GİRİŞ Televizyon yayıncılığı kariyer yapısı, içinde bulunduğu örgütsel alanın dönüşümüne paralel olarak değişim yaşamıştır. Örgütsel alanın dönüşümü üç alanda olmaktadır: Sahiplik yapısı, içerik yapılanması ve örgüt yapısıdır (Erdoğmuş ve Koçer, 2009). Televizyon yayıncılığı alanında örgütsel kariyer ve profesyonellerin kariyerini anlamak için bu üç alandaki dönüşümü kısaca açıklamakta yarar görülmektedir. Televizyon yayıncılığı; Türkiye de devlet aracılığı ile kamu hizmeti yayıncılığı yapmak amacı ile başlamıştır ların başında özel televizyon kanalları, baskın konumdaki medya grupları arasında ortaklıklar kurularak açılmıştır. Televizyon sahibi olan medya gruplarının bünyesinde mutlaka bir finans kuruluşu olması, devlet müdahalesi ile alanın yıkıcı dönüşüm geçirmesine sebep olmuştur. Ulusal kanalların arka arkaya açılması ile birlikte yerel kanal ve tematik kanal sayısında artış olmuştur. Televizyon sahiplerinin medya alanı yanında sanayi ve hizmet sektöründe girişimlerinin olması; özelleştirilen kamu kuruluşlarının büyük kısmının medya sahiplerine geçmesi ile sonuçlanmış; bu durum medya siyaset ilişkisinde pek çok spekülasyona sebep olmuştur. Finans sektöründe yaşanan sıkıntılar sonrasında devletin finans sektörüne müdahalesi ile doğrudan medya gruplarının medya alanındaki yatırımları etkilenmiş, medya kuruluşları el değiştirmiştir Türkiye de özel televizyon işletmeleri altyapıları tamamlanmadan kuruldukları için, kuruluş yıllarında program sağlamada yabancı kaynaklara ağırlık verilmiştir. Özel televizyon kanalları, kendilerini TRT ye rakip olarak gördükleri ve izleyicileri etkilemek istedikleri için dizi, eğlence, spor ve magazin ağırlıkta program türlerini tercih etmiştir. Aynı kanalda çalışan 1 Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. 2 Arş. Gör. Dr. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi. 1469

2 popüler sanatçı veya yapımcının birkaç programı birden yaptığı görülmektedir. Sanatçı hem dizide, hem magazin eğlence programında rol alırken; gazeteci- yapımcı bir grup çalışan; hem ana haber bülteni hem de haber-tartışma programı yapmaktadır lı yılların ortalarında yerli dizilerde dönemin parlayan ses sanatçıları başrollerde yer almaktadır li yıllara gelindiğinde genel olarak yayın akışlarında dizilerde yerli yapım, filmlerde yabancı orijin ağırlıktadır. Son dönemde popüler kanallarda program türlerinden müzik ve çocuk programlarında azalış olurken, yarışma programlarında artış olmuştur. Örgüt yapıları; başlangıçta fonksiyon temelli iken, zamanla kanalların stüdyo programları yapması ile matriks örgüt yapısına ve son olarak da şebeke örgüt yapısına dönüşmüştür. Televizyon işletmelerinde şebeke örgüt yapılarının yaygınlaşmasında televizyon işletmelerinde temel yeteneklerinde uzmanlaşma ve dış kaynak kullanımının yoğun yapılması etkili olmuştur. Örgüt yapılarının fonksiyonel, matriks ve şebeke temelli dönüşümünün insan kaynakları kariyer yapısı ve insan kaynağı temininde etkileri yaşanmıştır. Fonksiyonel örgüt yapısı içinde kanal kendi bünyesinde eleman çalıştırmaktadır ve kariyer yapısı kulüp kariyer yapısıdır. Matriks yapı içinde ise çalıştırılan personel sayısında artış olmuş, proje ekipleri içinde içerik üretimi yapılmıştır. Şebeke tabanlı örgüt yapısı içinde ise kanal dışında içerik üretimi gerçekleştirilmektedir. Şebeke örgüt yapısı içinde diziler ve magazin programları gibi türlerin yapımı ve buralarda çalışan profesyonellerin yönetimi yapım şirketlerine devredilmiştir li yıllara gelindiğinde merkezde konumlanan büyük gruplar dikey ve yatay tekeller oluşturarak bünyelerinde pek çok sayıda medya alanından ve medya dışından olmak üzere firmayı barındırmaktadır. Televizyon işletmeleri grup bünyesinde bulunan medya firmaları ile ortak yönetim çatısı altında konumlandırılmaktadır. Aynı grup altında ortak haber havuzu, reklam havuzu, yapım şirketi ve teknik işler şirketleri ve ortak İnsan Kaynakları Birimi kurularak, bir televizyon fonksiyonel örgüt yapısı içinde olması gereken bu birimler firmalar bünyesinden çıkarılarak üst birimler olarak yapılandırılmaktadır. Bu da örgütlerin yayın politikasına uygun insan kaynağı temini yanında medya grubunun politikalarına uygun insan kaynağı teminini gündeme getirmektedir. Televizyon yayıncılığı alanında işe girme, işte kalma süresi, işte gelişme, yükselme, özel roller gibi kariyer uygulamalarındaki değişim yaşanmaktadır (Tempest, Mckinlay ve Starkey, 2004: 1524). Tam zamanlı, düzenli ve kadrolu çalışmadan serbest ve anlaşmaya dayalı çalışmaya doğru çok önemli bir değişim görülmektedir. Bugün televizyon içerik üretimi alanındaki çalışanların büyük bir kısmı serbest çalışandır. Televizyon içerik üretimindeki personelin toplamının %60 ı kadarı serbest çalışandır. BBC ve ITV tam zamanlı çalışan bulundurmak yerine anlaşmaya dayalı veya serbest çalışan personeli istihdam etmektedir Bu alandaki değişme hem olumlu hem de olumsuz yaklaşımların olduğu görülmektedir. Medya endüstrilerinde örgütsel yapı, anlayış ve işgücü uygulamalarındaki değişimlerin sonucu özellikle insan kaynaklarında yaygın dış kaynak kullanımına gidilmekte ve çalışanların serbest (freelance) olarak çalışma düzenini kabul etmesi için büyük baskılar oluşmaktadır (Storey, Salaman ve Platman, 2005: 1033). Bir başka görüşe göre ise, aktörler, şebeke ilişkilerinden öğrendikleri ile rekabet ve davranış kurallarını geliştirmektedirler. Bu davranış kuralları yeni proje ve proje şebekelerine nakledilmektedir. Bu kurallar, kapsamlı ve zorlayıcı resmi anlaşmalar olmaksızın kısa dönemli işbirliği ve işlevsel esneklik sağlamaktadır (Sydow ve Staber, 220). Bildirinin amacı, TV yayıncılığı alanında çalışan profesyonellerin kariyerini sınırsız kariyer kuramı açısından incelemektir. Çalışmada öncelikle, televizyon yayıncılığı alanında kariyer yapısı ve dönüşümü ele alınmaktadır. Daha sonra televizyon işletmeciliği sektöründe sınırsız kariyer üzerinde durulmaktadır. Daha sonra çalışmanın yöntem bölümü tanıtılmaktadır. 1470

3 İlerleyen bölümlerde ise TV alanında çalışan profesyonellerin kariyerleri sınırsız kariyer kuramı çerçevesinde değerlendirilmektedir. 1. Televizyon Yayıncılığı Alanında Kariyer Yapısı ve Dönüşümü 1.1.Televizyon Alanında İnsan Kaynağı Temini Türkiye de televizyon yayıncılığı sektöründe insan kaynakları temini konusunda belirli dönemler yaşanmıştır. Başlangıçta TRT televizyonunun kurulması ile burada çalışacak insan kaynağı çoğunlukla radyoculuk yapmış kişilerden sağlanmıştır. Özel televizyonların açılması ile farklı bir döneme girilmiştir. Özel televizyon kanalları personel ihtiyacının tamamına yakınını TRT den temin etmiştir. Televizyon yayıncılığı sektörü insan kaynakları piyasasında üçüncü dönem, özel kanalların arka arkaya açılması sonrasında kanalların el değiştirmesi ile yaşanmıştır. Yeni açılan kanallar personel ihtiyacını diğer kanallarda başarısını ispatlamış olan elemanları transfer ederek gidermiştir. Televizyon örgütlerinde işe alma yöntemleri incelendiğinde, TRT de işe giren profesyonellerin sınav ile işe alındığı görülmektedir. Buna karşılık özel televizyon kanallarında yönetici ve programcı profesyoneller daha çok diğer kanallardan transfer yolu ile işe alınmıştır. Özel televizyon işletmeleri kuruluş yıllarında uydu aracılığı ile yayın yaptığından kalabalık bir kadroya sahip değildi. Televizyon işletmeleri, kuruluş yıllarında fonksiyon temelli bir yapılanma içinde; haber, yayın, program, idari ve teknik ekibe sahipti. Yayınlarını yurtdışından yapan ilk özel televizyon kanalları, bir süre program üretimine yönelik hiçbir faaliyette bulunamamıştır (Çelenk,1999:320). Medya alanı gelişimini sağladıkça farklı sektörlerde deneyim kazanmış, kişileri de istihdam etmeye başlamıştır. Meslek dışından kişilerin alana girmesi ile işbölümü ve organizasyon yapısında değişim yaşanmıştır. Ölçek büyümüş, işbölümü ve uzmanlaşma artmıştır. Eskiden meslek mensupları işin her aşaması hakkında az çok bir fikir sahibi iken bugün sadece kendi alanında uzman ama derin bir bilgi dağarcığına sahip olmayan kişiler medya alanında çalışmaktadır (Adaklı, 2006:292). Bu durum medya alanında insan kaynağı temini sürecinin sıkça tartışılmasına sebep olmuştur. Herman ve Chomsky, medyanın insan kaynağı temini için, medya kendisini denetleyen ve finanse eden güçlü toplumsal grupların çıkarlarına hizmet eder ve onların lehine propaganda yapar. Bunu kaba mücadele ile değil, uygun çizgide düşünen personelin seçimi ile yapar demektedir (Herman ve Chomsky, 2006:15). Bir başka değerlendirme ise, yüksek ücretle transfer edilen medya profesyonellerinin, gazeteci ya da televizyoncu olarak yüksek tiraj veya yüksek rating sağladığı için tercih edilmekle birlikte, bu kişilerin mesleki kimliği ile kurduğu ilişkileri firma yönetiminin çıkarlarına sundğunu için de transfer edildiği biçimindedir (Adaklı, 2006:302) Televizyon İşletmelerinde Kariyer Yapısı Kariyer sistemleri, çalışanların örgüt içine, örgüt dışına ve örgüt içi hareketlilikleriyle ilgili politikalar, öncelikler ve faaliyetler toplamıdır. Örgütlerin kariyer stratejileri, arz akışı ve atama akışı ekseninde geliştirilir. Örgütler kariyer sistemini oluştururken, örgüt içi kaynakları öncelikli olarak kullanabildikleri gibi; bazen giriş düzeyinde, bazen de kariyer ortası düzeyinde, dışarıdan tedarik yoluna gider. Örgüt dışına hareketlilik de daha çok, giriş düzeyi veya kariyer ortası düzeyinde gerçekleşir. İnsan kaynakları uygulamalarıyla ilgili geliştirilen kariyer sistemlerini dört grupta toplamak mümkündür (Sonenfeld ve Peiperl, 1988): Kulüp (club): Bu tip örgütlerde ana strateji, düşük maliyetle üretmek ve maliyetlerin kontrolü üzerinde yoğunlaşmaktır. Bu kategoriye; havayolları, bankalar, hükümet kuruluşları girer. Bu tür örgütler eğitim ve geliştirmeye önem verir. Yeni işgörenler işe alt düzeylerde 1471

4 alınır; yetenekler örgüt içinde geliştirilir; üst kademeler örgüt içinden doldurulur ve işgörenlerin uzun vadeli çalışması beklenir. Basketbol Takımı: Yatırım bankaları, yayıncılık şirketleri, yazılım geliştiriciler, eğlence şirketleri, danışmanlık firmaları, reklam firmaları ve biyolojik araştırma şirketleri bu kategoriye girer. Bu kategoriye giren şirketlerde nitelikli elemanlarla çalışılır ve yenilikçi strateji uygulanır. Elemanların örgüte bağlılığı düşük olup, ilerleme sadece içeriden değil, aynı zamanda dışarıdan da olur. İşgören devri yüksektir. Gelişmeye çok önem verilmez. Her düzeye nitelikli eleman dışarıdan alınabilir. Performans değerleme sonuca yönelik olup, ilerleme yukarıya veya dışarıya doğrudur. Akademi: Elektronik üreticileri, otomobil üreticileri, ilaç şirketleri ve tüketim ürünleri bu gruba girer. Bu grup, kulüp ile basketbol takımı arasındadır. Odaklaşma stratejisi uygulanır. Geliştirme önemli olmakla birlikte, dışarıdan üst kademelerin doldurulduğu görülür. Bu şirketler, yoğun kariyer yolları kullanır ve performans sürece yöneliktir. İstihkam: Bu şirketler yoğun rekabet altındadır. Oteller, perakendeciler, yayıncılar ve tekstilciler bu gruptadır. Bu şirketler tepkici (reaktive) oldukları için sistematik bir stratejiye sahip değildir. Dört kariyer stratejisi Şekil 1 de görülmektedir (Sonenfeld ve Peiperl, 1988:591). DIŞ İSTİHKAM BASKETBOL TAKIMI İNSAN KAY. STRATEJİSİ: Tasarruf İNSAN KAY. STRATEJİSİ: Tedarik GİRİŞ: Pasif tedarik GİRİŞ: Bütün kariyer aşamalarında tedarik, referans GELİŞTİRME: Temel yeteneklerin elde tutulması önemli, yüksek seviyede aktivite GELİŞTİRME: İş başında, düşük biçimsel eğitim, ÇIKIŞ: Sık işten çıkarma, kıdem temelli düşük örgütsel kariyer yönetimi ÖRNEKLER: Otel, perakende, havayolu şirketleri ÇIKIŞ: Yüksek işgören devri, örgütlerarası kariyer İŞGÖREN ÖRNEKLER: Eğlence, reklam, danışmanlık şirketleri KAYNAĞI KULÜP AKADEMİ İNSAN KAY. STRATEJİSİ: Elde tutma İNSAN KAY. STRATEJİSİ: Geliştirme GİRİŞ: Kariyerin ilk aşamaları, kıdeme vurgu GİRİŞ:Kariyerin ilk aşamalarında GELİŞTİRME: Genel beceriler, örgütsel bağlılık, GELİŞTİRME:Yoğun eğitim, detaylı kariyer yolları yavaş kariyer ilerlemesi ÇIKIŞ:Düşük işgören devri, emeklilik ÇIKIŞ: Düşük işgören devri, emeklilik, ÖRNEKLER: IBM, KODAK benzeri şirketler ÖRNEKLER: Bankalar, kamu hizmetleri İÇ GRUP KATKISI ATAMA VE BİREYSEL KATKI TERFİ KRİTERİ Şekil 1 Stratejik Örgütleme Politikaları Televizyon yayıncılığında çalışan profesyonellerin bu kurumlarda işe giriş yolları istisnalar dışında çoğunlukla transfer yolu ile olmaktadır. Bu kişilerin referansları önceki çalışmaları ve ilişkilerindeki başarı düzeyleri ve tanınmışlık dereceleridir. Kanala alınan personelin uyumu veya gelişimine yönelik herhangi bir eğitim verilmemektedir. Buna karşın bu kişilerden farklılık yaratacak, yüksek rating alacak çalışmalar yapmaları beklenmektedir. Devamlı ve garantili iş yerine; yüksek ücretler vererek çalışanları kurumda tutmak yolu tercih edilmektedir. Profesyonellerin kurumdan çıkışları genellikle başka bir kurum tarafından transferi sebebiyle olmaktadır. Televizyon yayıncılığı alanında çalışan profesyonellerde yüksek işgören devri yaşanmaktadır. 1472

5 Türkiye de televizyon örgütlerinin kariyer yapısı incelendiği zaman şu tespit yapılabilir. TRT döneminde televizyonlarda örgütsel kariyer yapısı kamu kurumu olması dolayısıyla kulüp türü iken; özel televizyonların artması ile televizyonların örgütsel kariyer yapısı basketbol takımına dönüşmüştür. Bu durum sınırsız kariyeri kolaylaştırıcı bir sektörel ve örgütsel ortam sağlamaktadır Televizyon İşletmelerinde Sınırsız Kariyer Sınırsız kariyer; işle ilgili faaliyetlerin açık sınırlarla tanımlanamadığı durumu ifade etmektedir. Bu kariyer sisteminde değişik işverenler arasında hareketlilik yoğundur. Hiyerarşiye dayalı geleneksel kariyer yolları ortadan kalkmakta ve örgütler üstü bilgi ve beceri gerekmektedir (Erdoğmuş, 2003:162). Sınırsız kariyer; çalışanlar örgütler arasında hareket ettiğinde ortaya çıkmaktadır. Örgütler arasında hareket etmek, bir örgüte özgü olmaktan ziyade, endüstri değerleri, normları ve oyunun kurallarını öğrenmeyi arttırmaktadır. Örgütler arasında hareketlilik, ayrıca bir kişinin şebeke üyelerini etkilemesine ve şebeke içinde geliştirilecek şöhretine yardımcı olmaktadır. Bu da tek bir örgütten ziyade şebekeye veya profesyonelliğe bağlılıkla mümkündür (Jones ve Defillippi, 1996:93). Sınırsız kariyerin değişik anlamlarda kullanılmakta olduğu görülmektedir. Sınırsız kariyer, yaygın olarak örgütsel kariyer veya sınırlı kariyere zıt anlamda kullanılmaktadır. Bu kariyer anlayışına göre, işe ait faaliyetler sadece bir örgütle sınırlandırılmaz. Sınırsız kariyer ile ilgili tanımlardaki ortak nokta; geleneksel (örgütsel) kariyer ilkelerinden ve örgütten bağımsız olmaktır. Sınırsız örgüt kavramı sınırsız kariyerin anlaşılmasında önemlidir. Sınırsız örgüt; kurum üyeliği, bölümler ile ilgili kurallar ve işe ait sorumlulukların belirsiz olduğu örgüttür. Sınırsız örgüt kavramının değişmesi ile birlikte geçmişte örgütleri başarıya götüren etmenler de değişmektedir. Büyüklük, rollerin açık olması, uzmanlık ve kontrol yerine; değişim kabiliyeti, bütünleşik olma ve yenilik yapma önem kazanmaktadır. Geleneksel kariyer yaklaşımları işgöreni elde tutmak üzerinde durmaktadır. Sınırsız örgütlere doğru yönelme sonucunda, kariyer hareketliliğinde çeşitliliğe bağlı bir hareketlilik artacaktır (Miner ve Robinson, 1994). Jones ve DeFlippi; medya alanında sınırsız kariyer yapısı içinde işe başlama ve ilerlemede rol oynayan altı kariyer yeteneğini tanımlamaktadır. Bunlar ne olduğunu, niçin olduğunu, nerede olduğunu, kimin olduğunu, ne zaman olacağını, nasıl olduğunu, bilmek yetenekleridir (Jones ve Defillippi, 1996: ). Bu yetenekleri kısaca tanımlamak gerekmektedir. Ne olduğunu bilmek yeteneği, endüstri fırsatları, tehditleri ve gereklerini bilmeyi gerektirmektedir. Niçin olduğunu bilmek yeteneği; kişinin motivasyonu ve ilgileri doğrultusunda bir kariyeri istemenin anlamını içermektedir. Neredeyi bilmek, bir kariyer sistemi içine giriş, eğitim ve gelişme için coğrafik, mekansal ve kültürel sınırları bilmeyi kastetmektedir. Kimi bilmek, önemli kaynakları ve fırsatları sağlayanlar ile yakınlık sağlama şeklinde oluşan sosyal kapitalin yaratılmasını içermektedir. Ne zamanı bilmek yeteneği, birinin kariyer dönemi içinde doğru aktivitelerin seçimi ve zamanlamasını bilmesini içermektedir. Son yetenek olan nasılı bilmek, birinin işin rolleri ve meslek atamalarındaki ustalık performansı için gerekli olan yetenek ve becerilerin bilinmesini kapsamaktadır. Sınırsız kariyerde kişisel bilgi ve endüstriyel bilgi etkileşim halindedir. Kişisel bilgi; kişinin özellikle belirli bir kariyerde niçin ısrar ettiğinin bilinmesi, başlangıçta kiminle iletişim kurulacağı ve ilişkiye geçileceğinin bilinmesi, fırsatları yakalamak için gerekli rolleri ve görevleri nasıl gerçekleştireceğinin bilinmesidir. Endüstriyel bilgi; ilke olarak kişinin içine girdiği kariyer sisteminin türünün ne olduğunun, nereden girileceğinin, eğitileceğinin ve ilerleyeceğinin bilinmesi ve bir iş pozisyonunda ne zaman durulacağı veya terk edileceğinin bilinmesi ile ilgilidir. (Jones ve Defillippi, 1996: 89). 1473

6 Bundan sonraki bölümde yukarıda yer alan kuramsal çerçeve ışığında televizyon yayıncılığı alanında çalışan profesyonellerinin kariyeri ele alınmaktadır. 2. Yöntem Bu çalışmada Türkiye de yayın yapan özel televizyon işletmelerinde çalışan profesyonellerin kariyeri incelenmektedir. Bildiride medya profesyonellerinin kariyerinin sınırsız kariyere doğru değiştiği iddiası profesyonellerin iş deneyimleri kariyer hareketleri üzerinden ispat edilmeye çalışılmaktadır. Televizyon yayıncılığı alanında çalışan profesyonellerin kariyeri konusunda başlangıç düzeyindeki bu çalışma belli kısıtlar içinde yürütülmüştür. Öncelikle, televizyon yayıncılığı alanında çalışan profesyoneller hakkında özgeçmiş bilgilerinin belirli bir sistematiğe göre toplanması zor olmaktadır. Yani güvenilir ve tam bilgi ihtiyacı vardır. İkinci olarak, sınırsız kariyer bugüne kadar kuramsal olarak ele alındığı için, belirli bir kariyer alanında sınırsız kariyeri operasyonel tanımlama ve ölçme zorluğu dikkat çekmektedir. Bu kısıtların farkında olarak, çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Profesyonellerin kariyerlerindeki değişimin sınırsız kariyere dönüşmesinin incelenmesinde Arthur un bu alanda kabul görmüş sınırsız kariyer tanımı çerçeve olarak alınmaktadır (Arthur ve Rousseau, 1996:6): * Değişik işverenler arasındaki hareketliliği içeren kariyer, * Mevcut işveren dışında geçerliliği olan kariyer, * Örgütler üstü ilişki ve bilgi gerektiren kariyer, * Hiyerarşiye dayalı geleneksel kariyer yollarının ortadan kalkması, * Aile ve bireysel sebepler dolayısıyla kariyer fırsatlarını reddetmek, * Bireyin yapısal sınırlamaları istemediği sınırsız bir gelecek algılaması. Özel televizyon kanallarında çalışan 60 medya profesyoneli inceleme konusu edilmiştir. Medya profesyonellerinin özgeçmişleri incelenerek kariyer hareketlilikleri belirlenmeye ve bilgi toplama sürecinde örnek bir özgeçmiş formu hazırlanarak deneklerin özgeçmiş bilgileri bu forma uygun olarak doldurulmaya çalışılmıştır. Özgeçmiş formunda, öğrenim durumu, görev ve süre olarak iş deneyimleri, ayrılma sebebi gibi temel bilgiler ve bazı demografik bilgiler yer almaktadır. Özgeçmiş bilgileri yanında medya organlarında medya profesyonellerinin örgüt ve iş değiştirmelerini içeren yazılı dökümanlar da kullanılmıştır. Özgeçmişler ve bu dökümanlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Özgeçmişler ve diğer kariyerle ilgili dökümanlar analiz edilirken, katılımcıların kariyer hareketleri yukarıdaki sınırsız kariyer koşullarını sağlama derecesine göre değerlendirilmiştir. 3. Bulgular 3.1.Medya Profesyonellerinin Öğrenim Durumu ve İş Deneyimi Öğrenim durumu televizyon yayıncılığı alanında işe girerken önemli bir faktördür. Aynı okuldan mezun olmak, aynı çevrede yetişmek aynı kültürü taşımak işe başlarken tercih nedenlerinden biri olmaktadır. Çalışmaya dahil edilen medya profesyonelleri lise eğitimlerini genellikle İstanbul ve Ankara da tamamlamıştır. Lise eğitiminde yabancı dilde eğitim veren liseler de dikkat çekmektedir. İstanbul kökenli liselerin televizyon yayıncılığı yapan profesyoneller arasında çokluğu dikkat çekicidir. Bu veri, bu kişilerin çoğunluğunun İstanbul da yetiştiğini ortaya koymaktadır. Yabancı okullardan mezun olan profesyoneller arasında medya sahiplerinin çocukları da bulunmaktadır. 1474

7 Üniversite eğitimi bakımından, İstanbul Üniversitesi başı çekerken, ikinci sırada Ankara Üniversitesi yer almaktadır. Diğer üniversiteler ise sırasıyla çeşitli yurtdışı üniversiteleri, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi dir. İstanbul da bulunan üniversiteler ağırlıklı olarak yer almaktadır. 60 profesyonel medya çalışanının eğitim alanları incelendiğinde ise İletişim Fakültesi veya Basın Yayın Yüksek Okulu ilk sırada, ikinci sırada ise İşletme Bölümü yer almaktadır. Bunları sırasıyla Fen Bölümleri, Konservatuar, Kamu Yönetimi, Uluslar Arası İlişkiler ve Felsefe Bölümü izlemektedir. İletişim Fakülteleri ilk sırada yer alıyor görünse de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları toplamı iletişim fakültesini geçmektedir. Bu durum televizyon yayıncılığı alanındaki profesyonellerin eğitim formasyonunda iletişim yanında işletmenin de varlığını göstermektedir. Medya profesyonelleri işe alındıkları örgüt tarafından herhangi bir mesleki eğitime tabi tutulmamaktadırlar. Çalışanlar kendi gayretleri ile diksiyon kurslarına katılmakta, eğitimlerini meslekte uzman olmuş kişilerin yanında usta-çırak ilişkisi içinde ilerletmeye çalışmaktadır. Medya profesyonelleri arasında yabancı dil bilgisinin oldukça yaygın olduğu tespit edilmektedir. İngilizce bilgisi ilk sırada yer alırken Fransızca en çok bilinen ikinci yabancı dildir. Profesyonellerin %12 si 2 yabancı dili konuşabiliyorken, %2 si 3 yabancı dil, %3 ü de 4 yabancı dil konuşabilmektedir. Görev akış ve unvanları incelendiğinde katılımcıların çoğunlukla alt kademelerden işe başladığı ve zamanla üst kademelere yükseldiği tespit edilmektedir. 60 medya profesyonelinin %40 ı muhabirlik ile işe başlarken, %27 si doğrudan televizyonculuğun çeşitli kademelerinde işe başlamıştır. Profesyonellerin %3 ü finans sektöründen medya alanına geçerken, %30 u da diğer alanlardan medya alanına dahil olmuştur. Kadın çalışanların özgeçmişleri incelendiğinde %25 i muhabir olarak işe başlarken %42 si doğrudan televizyonculukla işe başlamıştır. Profesyonellerin aynı görevde kalış sürelerini tam olarak tespit etmek mümkün olamamıştır. Görev akışının doğrultusu ise ya muhabirlik-haber programı spikerliği-haber programı yapımcılığı-ana haber bülteni spikerliği (anchormanlık) veya spikerlik-haber programı spikerliği- haber programı yapımcılığı şeklinde bir yükseliş göstermektedir. Gazeteci kökenli profesyoneller, diğer çalışanlardan farklı olarak köşe yazarlığı da yapmaktadır. Medya alanında gazeteci kökenli çalışanların ağırlığı görülmektedir. İncelenen televizyonculardan %23 ü hayatının bir döneminde köşe yazarlığı yapmıştır. Medya profesyonellerinin çoğunun bir şekilde basın sektöründe çalıştığı görülmektedir. Eş zamanlı olarak hem televizyon sektöründe hem de basın sektöründe pek çok medya profesyoneli çalışmaktadır. Bu medya profesyonellerinin büyük bir kısmı aynı grubun kanal ve gazetesinde eş zamanlı çalışmaktadır. Örneğin Ahmet Hakan (CNN Türk- Hürriyet), Fatih Çekirge (Hürriyet- CCN Türk), Cengiz Semercioğlu (CNN Türk-Hürriyet), Fikret Bila (CNN Türk- Milliyet), Güneri Civaoğlu (Kanal D-Milliyet), Savaş Ay (ATV- Sabah), Abbas Güçlü (Kanal D- Milliyet), gibi çalışanlar aynı grubun kanal ve gazetesinde eş zamanlı çalışmaktadır. Bir kısım profesyonel farklı grup gazete ve televizyonunda eş zamanlı çalışmaktadır. Örneğin Can Dündar (NTV-Posta), Mehmet Barlas (NTV-Sabah), Ahmet Çakar (Kanaltürk- Sabah) bu gruba girmektedir. Araştırmaya katılan televizyon yayıncılığı alanında çalışan profesyonellerin iş deneyimleri ve mevcut çalışma biçimleri; mevcut işveren dışında geçerliliği olan kariyer, örgütler üstü ilişki ve bilgi gerektiren kariyer, hiyerarşiye dayalı geleneksel kariyer yollarının ortadan kalkması, bireyin yapısal sınırlamaları istemediği sınırsız bir gelecek algılaması koşullarını sağlamaktadır. Yukarıdaki örneklerde görülen bir örgüte bağlı olmak yerine örgütler üstü 1475

8 olmak ve birden çok örgütte aynı anda çalışmak televizyon yayıncılığı alanında diğer sektörlere göre daha yaygındır. Bu örnekler sınırsız kariyerin tipik örnekleri olarak ifade edilebilir TRT den Özel Televizyonlara İnsan Kaynağı Transferleri Özel televizyon işletmelerinin kuruluş aşamasında görev alan yönetici ve çalışanların hemen hemen tamamı TRT de çalışmakta olan veya emekli olan kişilerdir. Bu kişiler farklı kanalların açılmasında da görev almış; yüksek ücretlerle kanallar arasında transfer olmuştur. Profesyonellerin ilk işe başladıkları kurumlar incelendiğinde TRT, %18 ile ilk sırayı almaktadır. Kariyer yapısı içinde profesyonellerin televizyonculuğa ilk başladıkları kanal olarak ise %32 ile TRT ilk sırada yer almaktadır. Yaşı daha ileri olan medya profesyonellerinde bu oranlar daha da artmaktadır. Bu oranlar, özel kanalların eleman temininde başlangıçta devlet kanallarını tercih ettiğini göstermektedir. TRT den özel televizyonlara geçen önde gelen bazı medya profesyonelleri ve geçtikleri kanalar şunlardır. Star TV nin yönetim kadrosu TRT çalışanlarından oluşturulmuştur. Magic Box Yönetim Kurulu Başkanı Tunca Toskay, TRT eski genel müdürlerindendir. Star 1 in Genel Müdürü TRT TV Dairesi eski başkanı M. Turan Köprülü; eski TRT cilerden Adem Gürses, Ekrem Çatay, Vural Tekeli Star1 in teknik ve prodüksiyon yönetimini oluşturmaktadır. Star1, TRT nin yetiştirdiği prodüktör, yönetmen, spiker, muhabir, kameraman, ışıkçı, montajcı gibi teknik elemanları yüksek ücretlerle transfer etmiştir. Teleon un müdürü TRT prodüktörlerinden Serpil Akıllıoğlu dur. Show TV Genel Müdürü bir TRT ci olan Nuri Çolakoğlu, yardımcısı Faruk Bayhan, Namık Kasapoğlu, İlker Yasin dir. Kanal 6, kurulduktan sonra eski TRT cilerden ve Star1 program ve teknik bölümlerinden transferler yapmıştır. Mehmet Turan Köprülü, Adem Gürses, Ekrem Çatay olmak üzere 50 den fazla Star1 çalışanı Kanal 6 da görev almıştır. HBB nin Genel Müdürü, Adem Gürses, Haber Sorumlusu Esen Ünür, Program Sorumlusu Uğur Erkır, Ankara Bürosu Sorumlusu Ertan Karasu, Haber Spikeri Zafer Kiraz, Nermin Tuğuşlu, Anons Spikeri Jülide Kiraz; TRT den transfer edilmişlerdir. TGRT Danışma Kurulu Başkanı eski bir TRT Genel Müdürü olan Nevzat Yalçıntaş tır (Serim, 2007: ). Bu durum özel kanalların başlangıçta eleman temininde devlet kanallarını tercih ettiğini göstermektedir. 3.3.Özel Televizyon Kanalları Arasında Eleman Transferleri ve Yüksek İşgören Devri Büyük medya gruplarının yaşadığı en önemli rekabet profesyonel televizyon programcılarının yüksek ücretlerle transferi konusunda olmuştur. Özel kanallar birbirlerinden hem program hem de personel transfer etmektedir. Kanalların birbirlerinden transfer ettikleri elemanları teknik eleman, yönetici, oyuncu ve programcı kategorilerinde sınıflandırmak mümkündür. Programcı statüsünde incelendiğinde Ali Kırca, Uğur Dündar, Mehmet Ali Birand, Reha Muhtar kanallar arasında en çok tercih edilen isimler olmuştur. Yönetici statüsünde tercih edilen isimler arasında Adem Gürses, Nuri Çolakoğlu, Murat Saygı, Ferhat Boratav, Fatih Altaylı, Fatih Ediboğlu, İrfan Şahin gibi yöneticiler kanallar arasında gidip gelmektedir. Profesyonellerin kariyer çizgisindeki sıklığı göstermesi bakımından bir örnek vermek gerekirse, Show TV nin Genel Müdürü eski bir TRT ci olan Nuri Çolakoğlu daha sonra Cine 5, NTV ve FB TV nin kuruculuğunu yapmıştır. Çolakoğlu 2001 yılında CNN Türk e geçmiştir (http://www.kimkimdir. gen.tr, Erişim Tarihi: ). Medya profesyonelleri kariyerlerinin ilerleyen aşamalarında çok sayıda televizyon kanalında çalışmışlardır. Kanal tercihinde çoğu zaman yüksek ücret yeterli bir sebep olmuştur. Değiştirilen işyeri sayısı incelendiğinde çalışanlar ortalama olarak 7.8 kez işyeri değiştirmişlerdir. En fazla işyeri değiştiren medya profesyonelleri; 19 işyeri ile Mehmet Barlas ve Fuat Kozluklu ilk sırada yer almaktadır. Mehmet Ali Erbil 18 işyeri ile ikinci, Nuri 1476

9 Çolakoğlu ve Kenan Işık 17 işyeri ile üçüncü sırada yer almaktadır. Fatih Altaylı 16, Hıncal Uluç 13, Kürşat Başar, Saba Tümer, Armağan Çağlayan ve Reha Muhtar 12 işyeri değiştirmiştir. Özellikle ekip halinde çalışan profesyoneller (haber programı yapanlar) diğer kanallara geçişte ekiplerini de yanlarında götürmektedir. İncelenen profesyonellerin aynı kurumda kalma süreleri incelendiğinde anlamlı bir veriye ulaşmak mümkün olmamıştır. Aynı kurumda kalma süresi 20 yıldan (Uğur Dündar TRT de çalışmıştır), birkaç aya (Ali Kırca NTV de 2 ay kalmıştır) kadar değişmektedir. İlginç bir şekilde kariyeri sınırsız kariyer yapısına uymayan birkaç medya profesyoneli de vardır. Örneğin Şebnem Sunar küçük 16 yıldır ATV de çalışmaktadır. ATV de spiker olarak başladığı kariyerine coanchorwoman olarak devam etmektedir (http://www.medyahayat.com/). Yukarıdaki örneklerde görülen işveren ve iş değiştirme sıklığı, sınırsız kariyerin en önemli özelliklerden olan sık sık işyeri değiştirme ve örgütsel bağlılık yerine mesleğe bağlılık koşulunu sağlamaktadır. 3.4.Örgüt Değiştirme Sebepleri Medya profesyonellerinin işyeri değiştirmelerinin gerçek sebebini çoğu zaman tespit etmek mümkün olmamaktadır. İşyeri değiştirmenin en önemli sebeplerinin başında, bir programın ratinginin düşmesi veya aşırı yükselmesi gelmektedir. Haber bültenlerinden diziler ve müzik eğlence programlarına değin uzanan yelpazedeki program türlerinde yüksek rating işe devamı, yüksek ücreti ve daha prestijli başka bir kanala veya programa transferi garantilemektedir. Düşük rating oranı da aynı şekilde medya profesyonelinin işinden uzaklaştırılmasına sebep olmaktadır. Mehmet Barlas ın yüksek ücretle ATV ana haber bülteni spikerliğine getirilmesi fakat ana haber bülteninin ratinginin düşmesi ile bu işi bırakması bu duruma verilebilecek yakın zamandaki örneklerden birisidir (http://www.nbatrky.com). İşyeri değiştirmede diğer önemli bir sebep de yüksek ücretlerle yapılan transfer teklifleridir. Özellikle ana haber bülteni sunucularının (anchorman, anchorwoman) ekipleri ile birlikte yüksek ücretlerle transferi yaşanmaktadır. Dizilerin, magazin eğlence programları ve sunucularının da transferleri zaman zaman söz konusudur. Kanal sahipliğinin değişmesine bağlı olarak yayın politikasında değişiklik nedeni ile de işten ayrılmalar yaşanmaktadır. ATV nin el değiştirmesi ile Ali Kırca ve ekibi ATV den ayrılmış ve Show TV de işe başlamıştır ( Ana haberde reyting nasıl belirlenir? vatan. com/). Patronun programa sansür koymak istemesi, kanalın ekonomik sıkıntıya düşmesi ile maaşların ödenmemesi (Uğur Dündar ın Star TV den ayrılması), sebepsiz yere işten çıkarılma, üçüncü kurumların patrona baskı yapması ile işten çıkarılma diğer işten ayrılma sebepleri arasında yer almaktadır. Profesyonellerin transferinde etkili olan sebeplerden bir diğeri, kanalın transfer ettiği profesyonel aracılığı ile iş ve politika çevresi ile olan ilişkileri geliştirmek istemesi, kurumun itibarını arttıracağının düşünülmesi ve bu yolla reklam alınmak istenmesidir. Bu tür ilişki ağını temin edeceği düşünülen ünlü gazeteciler kanallar tarafından transfer edilmektedir (Adaklı, 2006: 308.) Spor sektöründe çeşitli görev ve kademelerde çalışmış olan kişiler, televizyon kanallarında hem spor programı, hem de farklı türde programlar yapmaktadırlar. Show TV de 1993 de başlayan futbol programı 3. Devre ile Şansal Büyüka ve ekibi Show TV ve Kanal D arasında gidip gelmiş, sonrasında Maraton adlı programı yapmıştır. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar gibi spor profesyonelleri magazin programından spor programına değin farklı türlerde (ağırlıklı olarak spor programlarında) televizyonlarda çalışmış, kanallar arasında transfer olmuştur. 1477

10 SONUÇ Türk televizyon sektöründe insan kaynakları temini konusunda belirli dönemler yaşanmıştır. Başlangıçta TRT nin kurulması ile burada çalışacak insan kaynağı çoğunlukla radyoculuk yapmış kişilerden sağlanmıştır. Özel televizyonların açılması ile farklı bir döneme girilmiştir. Özel televizyon kanalları da personel ihtiyacının tamamına yakınını TRT den temin etmiştir. Televizyon sektörü insan kaynakları piyasasında üçüncü dönem, özel kanalların arka arkaya açılması sonrasında kanalların el değiştirmesi ile yaşanmıştır. Yeni açılan kanallar personel ihtiyacını diğer kanallarda başarısını ispatlamış olan elemanları transfer ederek gidermiştir. Televizyon sektöründe insan kaynağı temini sürecinde yaşanan bu gelişmeler kariyer hareketliliğini de doğrudan etkilemiştir. TRT döneminde televizyonlarda örgütsel kariyer yapısı kulüp türü iken; özel televizyonların artması ile örgütsel kariyer yapısı basketbol takımına dönüşmüştür. Bu durum sınırsız kariyeri kolaylaştırıcı bir sektörel ve örgütsel ortam sağlamaktadır. Kulüp türü kariyer sistemlerinde insan kaynağı ilk kademelerden alınıp örgüt içi eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile yetiştirilir. TRT kamu kurumu olması bakımından kulüp kariyer türünün güzel bir örneğidir. Örgütsel alanın dönüşümü ve sektörel dinamiklerin etkisi ile sektörün kamu tekelinden çıkmasıyla birlikte televizyon örgütlerinde basketbol kulübü türü kariyer sistemi öne çıkmıştır. Basketbol kulübü türü örgütsel kariyer sistemleri personel yetiştirmek yerine transfer etmeyi daha fazla tercih etmektedir. Türkiye deki Televizyon örgütlerinin örgütsel kariyer sisteminin basketbol kulübü biçimini alması, hem dünyadaki hem de sektördeki durumla paralellik göstermektedir. Televizyon işletmeleri örgütsel alanı ve örgüt yapılarındaki dönüşüm örgütsel kariyer sistemleri yanında medya profesyonellerinin kariyer hareketlerine de yansımaktadır. Medya profesyonellerinin özgeçmişleri incelenerek elde edilen bulgular, bu profesyonellerin kariyer hareketlerinin sınırsız kariyere dönüştüğünü göstermektedir. İş değiştirme sıklığı, örgüt yerine mesleğin öne çıkması, örgütlerarası geçişin kolaylığı bunun göstergeleri olarak sıralanabilir. Yine medya profesyonellerinin kariyer hareketleri, Arthur ve Rousseau (1996:6) tanımladığı ve bu çalışmada da çerçeve olarak alınan sınırsız kariyer tanımının bileşenlerine büyük ölçüde uymaktadır. Medya profesyonellerinin kariyeri; değişik işverenler arasında hareketlik, mevcut işveren dışında geçerlilik, örgütler üstü ilişki ve bilgi, hiyerarşiye dayalı geleneksel kariyer yollarının ortadan kalkması ve bireyin yapısal sınırlamaları istemediği sınırsız bir gelecek algılaması bakımından sınırsız kariyer tanımının koşullarını sağlamaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında, medya profesyonellerinin kariyerlerinin sınırsız kariyere doğru dönüştüğü ifade edilebilir. KAYNAKÇA Adaklı, Gülseren (2006) Türkiye de medya endüstrisi neoliberalizm çağında mülkiyet ve kontrol ilişkileri, Ankara: Ütopya. Arthur, M.B. ve D.M. Rousseau (1996). A career lexicon for the 21st century. Academy of Management Executive, 10(4), Bazzal, Fadime (2002) Zirvedeki ücretler, Capital. Çolakoğlu, N uri (2006) 2006 Türk basınında ilklerin yılı oldu, Com. E.T: Çelenk, Sevilay (1999) Türkiye de televizyon programcılığının gelişimi ve genel eğilimleri. Yıllık 1999, Mahmut Tali Öngören e Armağan, Ankara Ü. İletişim Fakültesi, Düzel, Neşe (2006) Televizyonda başarılı olanların çoğu çatlaktır, Radikal 30 Ekim 2006 Erdoğmuş, Nihat (2003) Kariyer geliştirme kuram ve uygulama, Ankara: Nobel. 1478

11 Erdoğmuş Nihat ve Sevim Koçer (2009) Örgütsel alanın dönüşümü ve örgüt yapılarına etkisi: Türkiye de televizyon işletmeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Herman, Edward S. ve Noam Chomsky (2006) Kitle medyasının ekonomi politiği rızanın imalatı, Çev. Ender Abadoğlu, İstanbul: Aram Yayıncılık. Jones, Candace ve Robert J. Defillippi (1996) Back to the future ın film: combining ındustry and selfknowledge to meet the career challenges of the 21 th. century. Academy Of Management Executive, Vo 10, Özkök, Ertuğrul (2002) Medya mafyası ihaneti affeder mi, Hürriyet, Özkök, Ertuğrul (2001) Ertuğrul Özkök: Tüsiad yönetiminde ilk medya mensubu, Hürriyet, Sancılı, Dilek (2004) Hakkımda Asılsız Haber Yapıyorlar, Sabah, Serim, Ömer (2007) Türk Televizyon Tarihi İstanbul: Epsilon. Sonnenfeld, J. A. ve M. A. Peiperl. (1988). Staffing policy as a strategic response: a typology of career sytems. Academy Of Management Review, 13( 4), Storey, John, Graeme Salaman ve Kerry Platman (2005) Living with enterprise in an enterprise economy: Freelance and contract workers in the media. Human Relations, Volume 58(8): Sydow, Jörg ve Staber Udo (2002) The ınstitutional embeddedness of project networks: the case of content production in German television. Regional Studies, Vol 36.3, Tempest, Sue, Alan McKinlay ve Ken Starkey (2004) Careering alone: Careers and social capital in the financial services and television industries. Human Relations, Volume 57 (12): Tokgöz, Ersin, Turktime, E.T Ana haberde reyting nasıl belirlenir?, E.T

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz.

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. TANIM Daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. TRT nin yapmış olduğu tanım: Dilbilgisi, fonetik, diksiyon,

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ TANIM Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir. A-

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI (PRODÜKTÖR)

RADYO-TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI (PRODÜKTÖR) TANIM Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir. Bu meslek sahipleri aynı zamanda Prodüktör unvanıyla da anılmaktadır. A- GÖREVLER -

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

9. BÖLÜM. Kariyer Yönetimi ve Planlaması

9. BÖLÜM. Kariyer Yönetimi ve Planlaması 9. BÖLÜM Kariyer Yönetimi ve Planlaması Kariyer Yönetimi Neden Önemlidir? İnsanlar, kendi yeteneklerine uygun iyi bir meslek seçmek, buna uygun bir işte çalışmak ve çalışma yaşamları boyunca mesleklerinde

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER TANIM Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR Giriş İşletmelerin rakiplerinden tek farklı kaynağı insan dır. Günümüz dünyasının insan kaynağının profili İnsan Kaynakları

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından "size özel" hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize medyafobi@medyafobi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından size özel hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize medyafobi@medyafobi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir haberci, bir köşe yazarı olaylara nasıl yaklaşır? Bir istihbaratın habere nasıl dönüştüğü, daha sonra "mutfak" olarak adlandırılan Yazı İşleri'nde nasıl ele alındığı ve nasıl "ürün" haline getirilip

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI TANIM Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir. A- GÖREVLER - Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI TANIM Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir. A-GÖREVLER

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çevresel Etmenler İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt İçindeki Yeri ve Önemi İKY Etkileyen Çevresel Etmenler Dış çevresel etmenler Emek piyasası

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI TANIM Gümrük birliği sürecinde ve Türkiye nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğinde, tüm özel ve kamu kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları zorunlu yapısal değişiklikleri uygulamaya koyacak, Avrupa Birliğinin,

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

FOTO MUHABİRİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

FOTO MUHABİRİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE FOTO MUHABİRİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : GAZETECİLİK MESLEK : FOTO MUHABİRİ MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Yazılı basın kuruluşlarında, haber fotoğrafı çeken, fotoğrafları

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Hacettepe Universty Human Resources Management Certificate Program

Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Hacettepe Universty Human Resources Management Certificate Program Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Hacettepe Universty Human Resources Management Certificate Program Amaç Günümüz iş dünyasında teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin,

Detaylı

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki 6.BÖLÜM İşgören Tedariki İşgören Tedariki İşgören tedariki, boşalan veya yeni ihdas edilen pozisyonlara işgören adaylarını bulmak için yapılan faaliyetler toplamıdır. Tedarik politikaları, İK profesyonellerine,

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Aday Araştırma ve Bulma. İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR

Aday Araştırma ve Bulma. İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR Aday Araştırma ve Bulma Aday Araştırma ve Bulmanın Önemi ve Amacı Aday Araştırma ve Bulmayı Etkileyen Faktörler Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Planlaması

Detaylı

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran

Detaylı

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Raporu No: 5 Nisan 2015 İstanbul İçindekiler 1 Giriş 1 2 Yerleşme Genel Görünüm: Üniversiteler 2 3 Yerleşme Eğilimleri: Üniversiteler

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:15-10:30 Borçlar Kanunu, İş Kanunu İlişkisi Yeni Borçlar Kanunu Çalışma Hayatında Neleri Değiştirecek? 10:30-10:45 10:45-12:30 Cinsel Ve Psikolojik Taciz (Mobbing) Cinsel Taciz (Ab Normları Ve Türkiye)

Detaylı

SPOR YÖNETİCİSİ. Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir.

SPOR YÖNETİCİSİ. Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir. TANIM Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Eğitimi

İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Eğitimi İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Eğitimi Günümüz piyasasında İş Dünyası nın en önemli ihtiyaçlarından biri Sosyal Güvenlik alanında uzmanlaşmış, nitelikli Personel istihdam edilmesidir. Sosyal Güvenlik

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından "size özel" hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından size özel hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize adresinden ulaşabilirsiniz. Bir haberci, bir köşe yazarı olaylara nasıl yaklaşır? Bir istihbaratın habere nasıl dönüştüğü, daha sonra "mutfak" olarak adlandırılan Yazı İşleri'nde nasıl ele alındığı ve nasıl "ürün" haline getirilip

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

Bakanlık Denetimlerinde İK da Riskleri Önleme Çalıştayı

Bakanlık Denetimlerinde İK da Riskleri Önleme Çalıştayı Bakanlık Denetimlerinde İK da Riskleri Önleme Çalıştayı Çalışma Bakanlığı Denetimlerinde Riskleri Önleyici İK ve İş Hukuku Uygulamaları Çalıştayı Çalışma Bakanlığı işin yürütümüne yönelik denetimler yapmakta

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI _ TANIM Dış ticaret, gümrük ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ithalat-ihracat hizmetlerini yürütmek için gerekli olan işlemleri takip eden, dış ticaret muhasebe kayıtlarını yapan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İşletme Fakültesi; 1992 yılında, Ege ve çevre bölgelerin alanında uluslararası tanınırlığa sahip, İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumu ihtiyacını karşılamak amacıyla

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ TANIM Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir. A- GÖREVLER Sivil ve askeri kuruluşlarda; - Yer

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ ÇOKULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ VE YERLEŞTİRMELER Uluslar arası Personel Seçimi ve İşe Yerleştirmeler Personel planlarına göre ihtiyaç duyulan personelin nitelik ve miktarı önceden saptanmaktadır.

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. RADYO ve TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI (YGS-4)

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. RADYO ve TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI (YGS-4) Deneme Doç.Dr. Güner Gürsoy RADYO ve TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI (YGS-4) Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü günlük yaşamın her alanına giren radyolardan ve televizyonlardan

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

http://kariyer.ieu.edu.tr

http://kariyer.ieu.edu.tr ÖZGEÇMİŞİ ANLAMAK Öncelikle özgeçmişin nedir ve ne işe yarar açıklığa kavuşturalım. Özgeçmiş kim olduğunuzu, eğitim ve deneyimlerinizi içeren iyi sunulmuş bir özettir. Özgeçmişin tek amacı bir staja veya

Detaylı

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM 1 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 : Temel Kavramlar..3 ÜNİTE 2:Yenilik Çeşitleri ve Yeniliğin Yayılması..4 ÜNİTE 3:Yeniliğin Teorik Altyapısı, Modern Anlayış ve

Detaylı

TİCARİ bilimler fakültesi

TİCARİ bilimler fakültesi Sütlüce YERLEŞKESİ TİCARİ bilimler fakültesi BANKACILIK VE FİNANS (İngİlİzce DESTEKLİ) İKTİSAT (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) İŞLETME (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) MUHASEBE VE DENETİM SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Ö ğr. G ör. Sultan TÜRKME N KESKİN

KARİYER YÖNETİMİ. Ö ğr. G ör. Sultan TÜRKME N KESKİN KARİYER YÖNETİMİ Ö ğr. G ör. Sultan TÜRKME N KESKİN Kariyer, meslekte ilerleme, yükselme ve başarılı olma Kariyer, bir kişinin tüm çalışma yaşamı boyunca çalıştığı işle ilgili ileriye dönük planlar yapmasıdır.

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Personel Seçme, Yerleştirme ve Mülakat Teknikleri Eğitimi 24 Ekim 2015 Eğitmen: Ebru Deniz Tekman Eğitimin Amacı KKTC de faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarına

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerde pazarlama, satış, finans yönetimi ve muhasebe alanlarında görev alan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Ticaret ve yönetim meslek elemanı; - Çalıştığı işyerinde ürünlerin

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK : ANİMATÖR MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Konaklama tesislerinde, özel organizasyonlarda, kişilerin hoş, eğlenceli

Detaylı

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM İtalya eğitim sisteminde ilköğretim ile orta öğretimin 1. yılı* zorunludur ve 9 yıl sürer. a)

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Uluslararası ticaret yapan işletmelerde, ekonomi, finans, pazarlama, hukuk gibi ticaretin değişik alanlarında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Uluslararası ticaret yönetimi meslek elemanı; - Çalıştığı

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Eğitim Hizmetleri. İnsan Kaynakları Uzmanları için Bilişim Teknolojileri Eğitimi

Eğitim Hizmetleri. İnsan Kaynakları Uzmanları için Bilişim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Hizmetleri İnsan Kaynakları Uzmanları için Bilişim Teknolojileri Eğitimi Eğitim İçerik Dökümanı Bu döküman bütünüyle (T&G Workshop) nin fikri mülkiyetindedir. T&G Workshop un yazılı izni olmadan

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM)

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM) TANIM Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ TANIM Tiyatro, opera, sinema, televizyon, kültür ve eğlence alanlarındaki etkinlikleri planlayan ve yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN - Düzenlenecek sahne veya gösteri için

Detaylı