SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI"

Transkript

1 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2006 ANKARA NİSAN 2007

2 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır Mustafa Kemal ATATÜRK

3 İçindekiler İçindekiler 2 Kısaltmalar 3 Önsöz 4 1. Genel Bilgiler 5 A.Misyon ve Vizyon 5 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C.İdareye İlişkin Bilgiler 9 1. Fiziksel Yapı 9 2. Teşkilat Yapısı 9 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 17 2.Amaç ve Hedefler 19 A.Temel Politika ve Öncelikler 20 3.Faaliyetlere İlişkin Bilgiler 23 A. Mali Bilgiler 23 B. Faaliyet Bilgileri Tedarik Yönetimi Faaliyeti Sözleşme ve Maliyet Analizi Faaliyeti Proje Yönetim Faaliyeti Sanayi ve Teknoloji Yönetimi Faaliyeti İhracatı Geliştirme Faaliyeti Kalite-Test ve Sertifikasyon Faaliyeti Uluslararası Proje Yönetim Faaliyeti NATO Savunma Projelerinde Yerli Katkının Artırılması Faaliyeti Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Eğitim Faaliyeti İdari Hizmetler Faaliyeti Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Hukuk İşleri Faaliyeti 64 Projeler 65 C Yılı Performans Sonuçları 67 4.Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 69 Üstünlükler 69 Zayıf Yanlar 69 Değerlendirme 69 5.Öneri ve Tedbirler 71 Ekler 72

4 Kısaltmalar AGS AQAP Ar-Ge ATP BİD CBS CDP GENESİS İTEP İTÜ JSF KOBİ KOSGEB MEBS MİLGEM MKEK MOU MSB NAMSA NATO ODTÜ OYTEP PTD SASAD SDD SHP SSDF SSİK SSM STANAG TÇD TOBB TSK TÜBİTAK UEKAE İttifak Satıh Gözetleme Müttefik Kalite Güvence Yayınları Araştırma ve Geliştirme Avrupa Teknoloji Platformları Bilgi İstek Dokümanı (RFI) Maliyet Dağılım Ağacı Konsept Gösterim Evresi Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi İleri Teknoloji ve Endüstri Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Müşterek Taarruz Uçağı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Denizaltı Savunma Harbi Keşif ve Karakol Gemisi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Mutabakat Muhtırası Milli Savunma Bakanlığı NATO İkmal ve Bakım Teşkilatı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Orta Doğu Teknik Üniversitesi On Yıllık Temin Tedarik Planı Proje Tanımlama Dokümanı Savunma Sanayii İmalatçıları Derneği Sistem Geliştirme ve Gösterim Stratejik Hedef Planı Savunma Sanayii Destekleme Fonu Savunma Sanayii İcra Komitesi Savunma Sanayii Müsteşarlığı NATO Standardizasyon Antlaşmaları Teklife Çağrı Dosyası (RFP) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü 3

5 1. Önsöz Genel Bilgiler Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Türk Silahlı Kuvvetleri nin modernizasyonu ve modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ana görevlerini yürütmek üzere 3238 sayılı Kanun ile 1985 yılında kurulmuştur. SSM, Kanun ile tevdi edilen asli görevleri kapsamında, savunma tedariki, sanayi yönlendirmesi, ar-ge ve teknoloji yönetimi, offset ticareti ve savunma ürünleri ihracatı, kalite kontrol ve sanayi güvenliği, teşvik mekanizması ile yerli sanayinin desteklenmesi alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde köklü değişiklikler yapılmış ve bu kapsamda stratejik yönetim anlayışının Türk kamu sisteminde uygulamaya konulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede SSM, dönemi için Stratejik Planını ve önceden belirlenen göstergeler doğrultusunda performansın ölçümü ve değerlendirilmesi amacıyla Stratejik Planın tamamlayıcısı olan 2007 yılı Performans Programını hazırlamıştır. Müsteşarlığımız Stratejik Planı, dönemi için hazırlanmış olmakla beraber 2006 yılı Faaliyet Raporu nun hazırlanmasında stratejik plan ve performans programında yer alan kriterlerin mevcut durumuna yer verilmiştir. Böylelikle hazırlanacak olan 2007 yılı faaliyet raporu ile 2006 yılı faaliyet raporu arasında kıyaslama yapılarak gelinen nokta belirlenebilecektir. Ayrıca stratejik planda yer alan dört öncelikli konu çerçevesinde yapılması planlanan faaliyetlerin bazılarına 2006 yılında başlanmıştır. Zira 2005 yılında tüm kurumun katılımıyla başlayan stratejik planlama çalışmalarımız, 2006 yılının faaliyetlerinin de ana eksenini oluşturmaktadır. Ülkemizin ihtiyaçları ve potansiyeli ile uyumlu, güçlü ve kendine yeterli bir savunma sanayii oluşturma yönündeki çalışmalar stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde devam edecektir. Müsteşarlığımızın sürdürdüğü tüm bu faaliyetlerde özveri ile çalışan Müsteşarlık personeline bu vesile ile teşekkür ederim. 4

6 1. Genel Bilgiler A. Misyon ve Vizyon Misyon Ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik TSK ve kamu kurumlarının sistem ihtiyaçlarını karşılamak, Savunma sanayinin geliştirilmesine yönelik strateji ve yöntemleri belirlemek ve uygulamak Vizyon Ülkemizin stratejik savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına teknolojik gelişmeler doğrultusunda özgün yurtiçi çözümler sunan, uluslararası pazara entegre ve rekabetçi bir savunma sanayiine yön veren uzman tedarik kurumu olmak İlke ve Değerler Uzman Liyakati Esas Alan Şeffaf Güvenilir Yenilikçi Nesnel Paydaş Odaklı 5

7 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1985 yılında 3238 sayılı Kanun la Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuş, daha sonra Başkanlık, 1989 yılında 390 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 1 ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) olarak yeniden yapılandırılmıştır sayılı Kanun, tamamıyla yeni bir savunma sanayii anlayışının yanı sıra, son derece esnek ve hızlı işleyen bir sistem getirmiştir. Tedarik ve savunma sanayiinin geliştirilmesi görevlerinin birleştirilmesini öngören gelişmiş ülke örneklerine benzer bu sistemin beş temel mekanizmasını; Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu, Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), SSM, Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) ve Denetleme Kurulu oluşturmaktadır. Şekil 1: 3238 Sayılı Kanun ile Getirilen Sistem Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu Başbakan ın başkanlığında 13 üyenin iştirakiyle yılda en az iki kez toplanması öngörülen Kurulun görevleri; Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan genel strateji doğrultusunda, planlama ve koordinasyonun sağlanmasını takip etmek, düzenleyici direktifler vermek ve Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan Stratejik Hedef Planına (SHP) uygun olarak SSDF ile tedariki öngörülen silah sistemleri ile araç ve gereçlerin tedarik şeklini tespit etmektir. Savunma Sanayii İcra Komitesi 3238 sayılı Kanun çerçevesinde oluşturulan ve sistemin asıl karar mekanizması olan SSİK in üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı dır. İcra Komitesi nin başlıca görevlerini; sayılı KHK, 1991 yılında 3704 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmiştir. 6

8 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için Stratejik Hedef Planına (SHP) göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak, Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ile diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametindee SSM ye talimat vermek, SSDF nin kullanım esaslarını tespit etmek şeklinde özetlemek mümkündür. Savunma Sanayii Müsteşarlığı 3238 sayılı Kanun ile oluşturulan sistemin yürütme mekanizması, Milli Savunma Bakanlığı na bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kuruluş olan SSM dir. Şekil 2: MSB Teşkilatı 3238 sayılı Kanun unn 10. maddesi ile Müsteşarlığa tevdi edilen görevleri aşağıda sıralanmıştır. İcra Komitesi ninn aldığı kararları uygulamak, Proje bazında bağlamak, yıllar itibariyle verilecek olan alımların programlarını sipariş sözleşmesine Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyonaa ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek, bu konudaki Devlet katılımını planlamak, Fon kaynaklarınıı dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirlemek, İhtiyaç duyulan planlamak, modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını 7

9 Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla desteklemek, Modern silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etmek, İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, MSB tarafından belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapmak, Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularını koordine etmek, Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak ve iştirak etmek, Üretilen malın sözleşme muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmek ve Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek. Bu çerçevede, SSM tarafından gerçekleştirilen görevlerin ana eksenini, TSK nın modernizasyonuna yönelik projelerin yürütülmesi ile sanayileşme faaliyetleri teşkil etmektedir. Savunma Sanayii Destekleme Fonu 3238 sayılı Kanunun 12. maddesi ile, TSK nın modernizasyonunun sağlanması ve Türkiye de modern savunma sanayiinin kurulması için gerekli kaynağın, genel bütçe dışında devamlı ve istikrarlı bir şekilde temini amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ve Müsteşarlık emrinde SSDF kurulmuştur. Fon dan yapılan harcamalar, SSİK kararları doğrultusunda; kredi, sermaye iştiraki ve proje bedellerinden oluşmaktadır. Her ne kadar, SSM sorumluluğunda yürütülen projelerin finansmanın esas itibariyle SSDF den karşılanması amaçlanmışsa da 3238 sayılı Kanunla, büyük ölçüde finansman gerektiren projeler için yurt dışından devlet destekli kredi temini imkanı da getirilmiştir. Savunma Sanayii Denetleme Kurulu Savunma Sanayii Denetleme Kurulu, Müsteşarlık ve Fon un her türlü işlemini denetlemek üzere Başbakanlık, MSB ve Maliye Bakanlığı nca iki yıllığına görevlendirilen birer temsilciden teşekkül etmektedir. 8

10 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı SSM, Kasım 2006 ya kadar faaliyetlerini Kirazlıdere Mevkiinde bulunan ana bina ile Anıttepe de bulunan ek binada sürdürmüştür. Artan iş yükü ve personel sayısı ve farklı binalarda hizmet sunulmasının yarattığı sıkıntıların çözümü amacıyla 12 Temmuz 2005 tarihinde SSİK in aldığı karar çerçevesinde, yeni hizmet binası yapımı için faaliyetlere başlanmıştır. Bu kapsamda, inşaat süresince ikamet edilmek üzere Ziyabey Caddesi 21.Sokak No: 4 Balgat/ANKARA adresindeki kiralık binada Kasım 2006 itibariyle faaliyetlere başlanmıştır. Ayrıca, kurumun Ankara da toplam 28 adet personel lojmanı mevcuttur. Ulaştırma hizmetleri, Müsteşarlıkta bulunan dört aracın yanı sıra kiralanmış olan 11 araç da dahil olmak üzere toplam 15 adet araç vasıtasıyla yürütülmektedir. 2. Teşkilat Yapısı SSM; kendine tevdi edilmiş bulunan görevleri Müsteşar a bağlı İdari ve Mali Hizmetler, Savunma Hizmetleri ve Sanayi Hizmetleri Müsteşar Yardımcılıkları ile bunlara bağlı 14 Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği vasıtasıyla ihtisas birimleri ve proje yönetimine dayalı bir organizasyonel yapı içerisinde yerine getirmektedir. Şekil 3: SSM Teşkilatı 9

11 Bu yapı içerisinde, Müsteşarlığın kurumsal yapısının geliştirilmesine yönelik hizmetler Personel ve Eğitim, Strateji Geliştirme, Tedarik Yönetimi ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. TSK ve diğer güvenlik kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedarik faaliyetleri Kara Araçları, Hava Araçları, Deniz Araçları, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri, Elektronik Harp ve Algılayıcılar ve Roket-Füze ve Mühimmat Daire Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Sanayileşme faaliyetleri ise Sanayileşme ve İTEP, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi, Uluslararası İşbirliği ve Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilmektedir. Merkezi Ankara da olan SSM nin, taşra teşkilatı bulunmamaktadır. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar SSM bilişim sisteminin temeli olan yerel alan ağı içerisinde 13 adet sunucu bilgisayarı mevcuttur. Halihazırda tüm Müsteşarlık uzantılı e-posta adresine sahip olup, aktif olarak bilgisayar ve internet kullanmaktadır. Müsteşarlığımızın Sicil-Özlük, Muhasebe-Bütçe, Evrak İzleme, Demirbaş- Stok Takibi uygulama yazılımları veritabanı üzerinde istemci-sunucu prensibi ile çalışmakta ve intranet üzerinden kullanılmaktadır. Microsoft SharePoint Portal yazılımı ile kurum içinde bir bilgi paylaşım platformu oluşturulmuştur. Müsteşarlıkta; İş Akış/Süreç Yönetimi, Doküman Yönetimi, Kayıt Yönetimi, kurumsal verilerin saklanması ve analizine yönelik bir platformun tesis edilmesine yönelik çalışmalara 2006 yılında başlanmıştır. Bilişim Cihazları Adet Ağ Anahtarları 21 Depolama Sistemi 1 Dizüstü Bilgisayar (Laptop) 66 Evrak imha makinası 28 Faks cihazı 8 Fotokopi 14 Kişisel Bilgisayar (PC) 330 Projeksiyon 31 Sunucu Bilgisayar 21 Tarayıcı 26 Telefon Abone Terminali 375 Telefon Santrali (ISDN) 1 Yazıcı İnsan Kaynakları SSM personeli, 3238 sayılı Kanunun 8. maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olup, yine aynı Kanunla, değişik unvan, sınıf ve derecelerde olmak üzere Müsteşarlığa toplam 220 adet kadro tahsis etmiştir. Müsteşarlığa ayrıca, 3238 sayılı Kanunun 8. maddesinin 3. fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalmaksızın, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda Sözleşmeli Personel çalıştırabilme imkanı verilmiştir. İlaveten, 3238 sayılı Kanun, diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin de maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak SSM de çalıştırılabilmesine olanak sağlamaktadır. 18 Mayıs 1994 tarih ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 1. maddesi gereğince Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarından 14 adedinin iptali ile toplam kadro 206 ya düşmüştür. 10

12 2006 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu nda değişiklik öngören 5436 sayılı Kanun ile Müsteşarlığa bir adet Strateji Geliştirme Daire Başkanı, beş adet İç Denetçi, dört adet Mali Hizmetler Uzmanı, iki adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı ile özelleştirme kapsamında verilen beş adet Araştırmacı kadrosu tahsis edilmiştir. Diğer taraftan, 05 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29 Haziran 2006 tarih ve 5534 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Müsteşarlığa değişik unvan, sınıf ve derecelerde 111 adet ilave kadro tahsis edilmiş ve böylece toplam kadro sayısı 334 olmuştur. UNVANI SERBEST BOŞ DOLU Müsteşar 1-1 Müsteşar Yardımcısı I. Hukuk Müşaviri 1-1 Daire Başkanı Daire Tabibi 1-1 Şube Müdürü Müşavir Avukat 1-1 Uzman Uzman Yardımcısı Savunma Uzmanı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı İç Denetçi Destek Personeli (Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni ve Yardımcı Hizmetler) Araştırmacı (Özelleştirme) TOPLAM Tablo 1: SSM Kadro Durumu Bu esaslar çerçevesinde, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle SSM de istihdam edilen personel mevcudu, 233 ü kadrolu ve 14 kadrosuz sözleşmeli personel olmak üzere toplam 247 kişidir. Kadrolu ve kadrosuz personelin yıllar itibariyle sayılarına ilişkin bilgi Şekil 4 de gösterilmektedir. 11

13 Personel Sayısı Kadrosuz Kadrolu Yıllar Şekil 4: Yıllar İtibariyle Personel Sayısı SSM personelinin unvanlara göre dağılımı Şekil 5 te gösterilmektedir. Sözleşmeli Personel %6 657 tabi Personel %12 Yönetici %15 Uzman Yardımcısı % Uzman %51 Şekil 5: Personelin Unvanlara Göre Dağılımı SSM personelinin eğitim durumu aşağıda yer almaktadır. 12

14 Şekil 6: Personelin Eğitim Durumu 5. Sunulan Hizmetler SSM tarafından yürütülen faaliyetlerin ana amacı, ülkemizde modern bir savunma sanayii altyapısının oluşturulması ve TSK nın modernizasyonn ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu çerçevede, SSM tarafından sunulan hizmetleri; savunma sistem tedariki ve tedarik yönetimi, savunma sanayiinin yönlendirilmesi, teknoloji geliştirme, sanayii katılımı/offset, uluslararası işbirliği, ihracatın koordinasyonu ile kalite, test ve sertifikasyon olarak sıralamak mümkündür. Bu hizmetler; İdari ve Mali Hizmetler, Savunma Hizmetleri, Sanayi Hizmetleri Müsteşar Yardımcılıklarına bağlı ilgili Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliği tarafından yerine getirilmektedir. Müsteşar İdari ve Mali Hizmetler Yardımcılığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Müsteşarlık personelinin atama, nakil, terfi, sicil, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, personelin seçilme usul ve esasları, disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile personele ilişkin diğer mevzuat çalışmalarını yürütmek ve uygulamasını sağlamak, Müsteşarlık personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerindee gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yürütmek, Müsteşarlığın kariyerr ve insan gücü planlaması personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak, stratejik insan kaynakları yönetimine geçiş için gerekli çalışmaları yapmak, Müsteşarlığın hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak personel sayılarını tespit etmek üzere iş analizleri yapmak, atanacaklard da aranacak nitelikleri ve görev tanımlarını tespit etmek, Müsteşarlık personelinin yetiştirilmesi, verimliliğininn artırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik hizmet içi eğitim planlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak ve takip etmek, Müsteşarlık personelinin, etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilebilmesi, eğitilebilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılabilmesi, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılabilmesine ilişkin gerekli planları hazırlayarak uygulanmasın nı sağlamaya ve takibine ilişkin 13

15 işlemleri yürütmek ve kurumsal kültürün geliştirilmesi için sosyal faaliyet ve organizasyonlar yapmak görevleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı, Müsteşarlığın ihtiyaç duyduğu destek hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu çerçevede; Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak/yaptırmak, yemek, genel evrak ve daire tabibi vasıtasıyla sağlık hizmetleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 60. maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca Müsteşarlığımızda 2006 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen görevler; stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme ve malî hizmetler fonksiyonları çerçevesinde yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, Müsteşarlığın stratejilerini ve politikalarını geliştirmek; amaç ve hedeflerini belirlemek; kurumun faaliyet sonuçlarını periyodik olarak gözden geçirmek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri önermek, muhasebe hizmetlerini yürütmek, performans programı, bütçe ve ayrıntılı finansman programını hazırlamak ve ön mali kontrol faaliyetlerini yapmak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın görevleri arasındadır. Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı, kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak Müsteşarlığımız tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek ve iş akış süreçlerinin belirlenmesi, yürütülmekte olan proje faaliyetleri için standart sözleşmelerin hazırlanması, uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi ve takibinin yapılması, maliyet analizi çalışmalarının yürütülmesi faaliyetleri ile yönetim bilgi sistemi faaliyetlerini bilgi yönetimi kapsamında yürütmektedir. Daire Başkanlığı, Müsteşarlığın tüm birimlerine, görevlerini yazılı ve onaylanmış dokümanlarla, maliyet-etkin modellerle, daha hızlı, hatasız ve geri dönüşü en aza indirilmiş süreçlerle yapabilmeleri için destek sağlamaktadır. Müsteşar (Savunma Hizmetleri) Yardımcılığı Kara Araçları Daire Başkanlığı Ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik TSK nın kara konuşlu sistem ihtiyaçlarını karşılamak ve bu alanda savunma sanayimizin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Kara Araçları Daire Başkanlığı, araç ve tank grubu olmak üzere iki grupla kara projelerini yürütmektedir. Daire Başkanlığı, bünyesinde yürütülen projeler arasında milli imkanlar kullanılarak ve mülkiyet hakları tamamen kendimize ait olacak tank üretim projesi ve yine bir ilk olan Türk mühendisleri tarafından yurt içi tasarım, geliştirme ve seri üretim yoluyla yapılacak Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü Projeleri yer almaktadır. Bunların dışında çeşitli zırhlı araç ve taktik araç tedarik projeleri ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı nın modernizasyon projeleri de yürütülmektedir. 14

16 Deniz Araçları Daire Başkanlığı Ülkemizin savunma ve güvenliğine ilişkin gemi, denizaltı ve bot ihtiyaçlarının zamanında ve maliyet etkin bir şekilde karşılanabilmesine yönelik olarak fizibilite etütlerinin yapılması, proje modellerinin geliştirilmesi, TÇD hazırlanması ve yayınlanması, tekliflerin değerlendirilmesi, yüklenici firma ile sözleşme müzakerelerinin gerçekleştirilmesi ve sözleşmeye uygun olarak proje yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi görevleri Deniz Araçları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Daire Başkanlığı, mevcut gemi inşa ile gemi inşa yan sanayimizin; savunma ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde geliştirilmesi ve ihracat potansiyeline sahip, yüksek teknoloji ürünü denizaltı, bot ve savaş ve yardımcı gemileri yerli tasarımla inşa edebilecek kabiliyete ulaşabilmesine yönelik çalışmalar da yürütmektedir. Hava Araçları Daire Başkanlığı TSK ve diğer kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak SSM tarafından yürütülmekte olan tüm havacılık projeleri, Hava Araçları Daire Başkanlığı nın sorumluluğunda bulunmaktadır. Daire bünyesinde; uçak, helikopter ve insansız hava aracı gibi hava platformlarının tedarik ve modernizasyonunun yanı sıra, hava araçları için bakım-onarım altyapısı kurulmasına yönelik projeler hayata geçirilmektedir. Bu projelerde, yurtiçi geliştirme, ortak uluslararası geliştirme, ortak üretim, doğrudan alım gibi yöntemler kullanılmakta ve her bir projede, ilgili kullanıcı ihtiyaçlarının en maliyetetkin biçimde karşılanmasının yanında, ulusal havacılık sanayiinin teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve yeteneklerinin artırılması da hedeflenmektedir. Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Daire Başkanlığı TSK nın modernizasyonunun sağlanabilmesi amacıyla, yerli sanayi imkan ve kabiliyetlerinden azami ölçüde yararlanmak suretiyle, kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak komuta kontrol, atış kontrol, muhabere, uydu ve simülatör projeleri MEBS Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, MEBS Daire Başkanlığı; Komuta Kontrol Haberleşme (C3), Uydu Radar ve İstihbarat ve Uygulama Yazılımı ve Simülatörler olmak üzere üç grupta proje faaliyetlerini yürütmektedir. Elektronik Harp ve Algılayıcılar Daire Başkanlığı Elektronik Harp ve Algılayıcılar Daire Başkanlığı, TSK ve diğer kamu kuruluşlarımızın elektronik harp ve algılayıcılar alanındaki ihtiyaçlarının azami yurtiçi imkan ve kabiliyetler kullanılarak karşılanması amacıyla tedarik projelerini yürütmektedir. Bu kapsamda; TSK ihtiyaçlarına ilişkin fizibilite etütlerinin yapılması, proje modeline uygun olarak TÇD hazırlanması ve yayınlanması, teklif değerlendirilmesi, yüklenici firma ile sözleşme müzakerelerinin yapılması ve sözleşmeye uygun olarak Proje Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, elektronik harbin ana unsurlarını oluşturan elektronik destek, elektronik taarruz, kendini koruma, simülasyon ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçların karşılanması amacıyla Türkiye de tasarım, geliştirme, üretim, bakım ve idame altyapısının oluşturulması görevlerini gerçekleştirmektedir. 15

17 Roket-Füze ve Mühimmat Daire Başkanlığı TSK nın roket-füze ve mühimmat ihtiyaçlarını, kullanıcının performans ve takvim beklentilerini dikkate alan maliyet-etkin tedarik modelleri ile karşılamak ve sektörün bu alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarını teknolojik gelişmeler doğrultusunda yurt içi çözümler sunabilen, uluslararası işbirliğine açık ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak görevleri Roket-Füze ve Mühimmat Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu maksatla, fizibilite etütleri yapmak/yaptırmak, bilgi istek dokümanları/teklife çağrı dosyaları yayımlamak, teklifleri değerlendirmek, sözleşme görüşmelerinde bulunmak, projeleri sözleşmelere uygun olarak yürütmek Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Müsteşar (Sanayi Hizmetleri) Yardımcılığı Sanayileşme ve İTEP Daire Başkanlığı Sanayileşme ve İTEP Daire Başkanlığı, SSM tarafından yürütülmekte olan projeler çerçevesinde gerçekleştirilen sanayi katılımı/offset faaliyetlerinin koordine edilmesi, bu konuda yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri de göz önünde bulundurarak yeni politikalar oluşturulması, imzalanmış sanayi katılımı/offset sözleşmelerinin takip edilmesi, sanayi katılımı/offset düzenlemeleriyle ilgili olarak teklife çağrı dosyalarında ve sözleşmelerde yer alacak bölümlerin hazırlanması, sanayi katılımı/offset sözleşmeleri görüşmelerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Ayrıca, mevcut milli sanayii Türk savunma sanayiinin ihtiyaçlarına göre koordine ve reorganize etmek, yönlendirmek, küçük ve orta ölçekli veya muhtemel alt yüklenici firmaları ve diğer ilgili sanayi kuruluşları arasında karşılıklı iş birliği ve iş paylaşımının sağlanması için savunma sanayii alanında, sempozyum, seminer veya toplantılar organize etmek ve aktif olarak desteklemek ve İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı (İTEP) Projesinin hayata geçirilmesine yönelik olarak planlama, programlama dahil tüm faaliyetlerin yürütülmesi, bu doğrultuda diğer kurum ve kuruluşlarla eşgüdümün sağlanması görevlerini yürütmektedir. Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı; SSM tarafından yürütülen projeler kapsamında özgün ürün tasarımı, prototip geliştirilmesi ve entegrasyona yönelik projelerin gerçekleştirilmesi, SSM ana sistem projeleri kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi, SSM ana sistem projeleri kapsamında hazırlanan teklife çağrı dosyalarında ve sözleşmelerde yer alacak Ar-Ge maddelerinin düzenlenmesi, Ar-Ge maddeleri ile ilgili sözleşme görüşmelerine katılımın sağlanması ve ilgili madde yükümlülüklerinin takibi, ana sistem projeleri kapsamında özgün ürün tasarımı, prototip geliştirilmesi ve entegrasyona yönelik projelerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, milli ve kritik teknoloji planlaması faaliyetlerine iştirak edilmesi, yurtiçi Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiren/destekleyen kurum/kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanması, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında SSM ye iletilen proje tekliflerinin değerlendirilmesi, desteklenmesine karar verilen projelerin sözleşmelerinin hazırlanması ve yürütülmesi, yakın gelecekte yerli teknoloji oluşumuna önemli ölçüde katkıda bulunabilecek, belli bir kullanım amacına ya da hedefe yönelik uygulamalı 16

18 araştırma projelerinin teşvik edilmesi, mevcut Ar-Ge potansiyeli ile kısa dönemde, TSK envanterindeki sistemlerin modernizasyonu ve prototip geliştirme projelerinin desteklenmesi gibi görevleri yürütmektedir. Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı, genel olarak, tedarik edilecek ürünün, özelliklerine göre yüklenici tesislerinde izlenmesi, kontrollerinin yapılması, ürünün ihtiyaç makamına teslimi amacıyla kabul işlemlerinin yürütülmesi, Kalite, Sanayi Güvenliği, Test ve Sertifikasyon konularında ulusal ve uluslararası organizasyonlarla eşgüdüm/işbirliği içerisinde bulunulması ve SSM nin bu organizasyonlarda görev alarak temsil edilmesi, çok uluslu projelerde ulusal firmaların STANAG-4107 (AQAP-2070) veya muadili belirlenen Kalite esaslarına uygunluğunun sağlanması ve bu doğrultuda yönlendirilmesi, hava araçları konusunda yürütülen projelerin uluslararası kabul görmüş sivil ve/veya askeri standartlara göre uçuşa uygunluğunun denetlenmesi, yüklenici firmaların kalite ve sanayi güvenliği sistemlerine uygunluğunun yıllık bazda denetlenmesi ve uygun bulunanlara uyumluluk sertifikasının verilmesi, yürütülen projelerin sanayi güvenliği, imzalanan sözleşmeye uygunluğunun kontrol ve takip edilmesi görevlerini yürütmektedir. Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Türk savunma sanayinin uluslararası alanda ihracat ve işbirliği potansiyelini yakalayabilmesini amaçlayan Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı; uzmanlık birikimine dayanan, Müsteşarlık projeleri ve sanayileşme faaliyetleri çerçevesinde işbirliğine yönelik ulusal ve uluslararası platformlarda SSM nin ihtisas kuruluşu olarak temsilini gerçekleştirmektedir. SSM, savunma sanayii alanında uluslararası işbirliğine büyük önem atfetmekte olup; A400M, JSF ve AGS gibi halen yürütülmekte olan uluslararası proje faaliyetlerine Türk savunma sanayinin azami düzeyde katılımını desteklemektedir. Bu kapsamda, yeni uluslararası proje imkanlarının araştırılması da, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığının görevleri arasında bulunmaktadır. Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği, taraf olunan davalarda Müsteşarlığı temsil etmek, Müsteşarlığın diğer birimlerince talep edilen hususlarda hukuki görüş bildirmek, mevzuatla ilgili çalışmalara katılım sağlamaktadır. Müsteşarlık tarafından yürütülen projelerin sözleşmelerinin müzakere ve uygulama safhalarında ihtiyaç halinde hukuki destek sağlamaktadır. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Denetim 3238 sayılı Kanunun 17.maddesi gereği; SSM ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu nun her türlü iş ve işlemleri Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından atanan üç denetçiden oluşan bağımsız bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. 17

19 İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 2006 yılından itibaren Müsteşarlık Sayıştay tarafından yapılacak denetime tabi olmuştur. Ayrıca, Kanun un öngördüğü iç kontrol sisteminin oluşturulması kapsamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde İç Kontrol Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrıca, 5018 sayılı Kanunda öngörülen iç kontrol siteminin bir unsuru olan ön mali kontrolle ilgili olarak, SSM Ödemelerin Gerçekleştirilmesi ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi tarih ve 2006/19 sayılı Genelge ile yürürlüğe girmiştir. 18

20 2. Amaç ve Hedefler SSM, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesi uyarınca, kamu yönetiminde geleceğin planlaması, performans ve sonuç odaklı bir yönetim yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan dönemi Stratejik Plan ile belirlenen amaçlar ve bu amaçlar doğrultusunda belirlenen hedefler aşağıda belirtilmektedir. Belirtilen amaç ve hedefler arasında bir önceliklendirme yapılmamış olup, önümüzdeki dönemde tümünün planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Stratejik Amaç 1: Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek Hedef 1.1: Kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması amacına yönelik olarak tespit edilecek sistem projeleri için 2007 yılından itibaren yapılabilirlik (fizibilite) etütleri gerçekleştirilecektir. Hedef 1.2: İhtiyacın SSM ye bildirilmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre 2011 yılına kadar ortalama %10 azaltılacaktır. Hedef 1.3: 2008 yılından itibaren başlatılacak yurtiçi özgün geliştirme projelerinin tamamında Maliyet + sözleşme tipi uygulanacaktır. Hedef 1.4: 2008 yılından itibaren sözleşmeye bağlanacak her bir proje için Proje Yönetim Planında belirlenen sanayileşme, takvim ve bütçe hedefleri %90 oranında gerçekleştirilecektir. Stratejik Amaç 2: Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak Hedef 2.1: 2010 yılı sonuna kadar savunma sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı ortalama % 50 ye çıkartılacaktır. Hedef 2.2: 2011 yılında savunma ürün ve hizmet ihracatı yıllık 1 milyar dolara çıkarılacaktır. Hedef 2.3: Savunma sanayii firmalarının kalite yönetim sistemlerinin 2009 yılı sonuna kadar SSM kalite politikasıyla uyumlu hale getirilecek ve yönlendirilecektir. Stratejik Amaç 4: Kurumsal yapıyı etkinleştirmek Stratejik Amaç 3: Uluslararası işbirliğini gözeten çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak Hedef 3.1: 2011 yılına kadar savunma alanındaki en az dört çok uluslu projeye başlangıç aşamasından itibaren katılım sağlanacak ve en az bir uluslararası proje ülkemiz liderliğinde gerçekleştirilecektir. Hedef 3.2: NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayiinin payı 2011 yılı sonuna kadar dört katına çıkarılacaktır. Hedef 4.1: Stratejik insan kaynakları yaklaşımını esas alan uygulamalar 2008 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir. Hedef 4.2: Müsteşarlık personelinin en az % 50 sine konusuyla ilgili olarak her yıl ortalama 40 saat eğitim ve öğretim verilecektir. Hedef 4.3: Müsteşarlıkta üretilen bilginin etkin ve verimli yönetiminin, paylaşımının, güvenliğinin sağlanması ve buna yönelik altyapı 2008 yılı sonuna kadar oluşturulacak ve uygulanacaktır. Hedef 4.4: 2008 yılı sonuna kadar Müsteşarlığın tüm birimlerine ait iş akış süreçleri tanımlanacak ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır 19

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

Performans Programı 2015

Performans Programı 2015 Performans Programı 2015 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 1 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca

Detaylı

Performans Programı 2013

Performans Programı 2013 Performans Programı 2013 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 1 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

STM 2013 FAALİYET RAPORU

STM 2013 FAALİYET RAPORU 1 2 3 İçindekiler Bilkent Cyberpark Merkez Yerleşkesi (Merkez) Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyberpark, E Blok, 5.Cadde, No: 6/A 06800, Bilkent Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 266 35 50 (pbx)

Detaylı

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM ATAK ANKA 2012-2016 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. İçindekiler Bakan Sunuşu 4 Müsteşar Sunuşu 6 Önsöz 8 Vizyonumuz 10 Misyonumuz

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 1 İÇİNDEKİLER 05 07 10 Bakan Sunuşu Üst Yönetici

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2006 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde No 6/A 06800 Bilkent-Çankaya Ankara/Türkiye Tel: +90.312.266 35 50 Fax: +90.312.266 35 51 e-mail: info@stm.com.tr

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı