SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI"

Transkript

1 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2006 ANKARA NİSAN 2007

2 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır Mustafa Kemal ATATÜRK

3 İçindekiler İçindekiler 2 Kısaltmalar 3 Önsöz 4 1. Genel Bilgiler 5 A.Misyon ve Vizyon 5 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C.İdareye İlişkin Bilgiler 9 1. Fiziksel Yapı 9 2. Teşkilat Yapısı 9 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 17 2.Amaç ve Hedefler 19 A.Temel Politika ve Öncelikler 20 3.Faaliyetlere İlişkin Bilgiler 23 A. Mali Bilgiler 23 B. Faaliyet Bilgileri Tedarik Yönetimi Faaliyeti Sözleşme ve Maliyet Analizi Faaliyeti Proje Yönetim Faaliyeti Sanayi ve Teknoloji Yönetimi Faaliyeti İhracatı Geliştirme Faaliyeti Kalite-Test ve Sertifikasyon Faaliyeti Uluslararası Proje Yönetim Faaliyeti NATO Savunma Projelerinde Yerli Katkının Artırılması Faaliyeti Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Eğitim Faaliyeti İdari Hizmetler Faaliyeti Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Hukuk İşleri Faaliyeti 64 Projeler 65 C Yılı Performans Sonuçları 67 4.Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 69 Üstünlükler 69 Zayıf Yanlar 69 Değerlendirme 69 5.Öneri ve Tedbirler 71 Ekler 72

4 Kısaltmalar AGS AQAP Ar-Ge ATP BİD CBS CDP GENESİS İTEP İTÜ JSF KOBİ KOSGEB MEBS MİLGEM MKEK MOU MSB NAMSA NATO ODTÜ OYTEP PTD SASAD SDD SHP SSDF SSİK SSM STANAG TÇD TOBB TSK TÜBİTAK UEKAE İttifak Satıh Gözetleme Müttefik Kalite Güvence Yayınları Araştırma ve Geliştirme Avrupa Teknoloji Platformları Bilgi İstek Dokümanı (RFI) Maliyet Dağılım Ağacı Konsept Gösterim Evresi Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi İleri Teknoloji ve Endüstri Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Müşterek Taarruz Uçağı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Denizaltı Savunma Harbi Keşif ve Karakol Gemisi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Mutabakat Muhtırası Milli Savunma Bakanlığı NATO İkmal ve Bakım Teşkilatı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Orta Doğu Teknik Üniversitesi On Yıllık Temin Tedarik Planı Proje Tanımlama Dokümanı Savunma Sanayii İmalatçıları Derneği Sistem Geliştirme ve Gösterim Stratejik Hedef Planı Savunma Sanayii Destekleme Fonu Savunma Sanayii İcra Komitesi Savunma Sanayii Müsteşarlığı NATO Standardizasyon Antlaşmaları Teklife Çağrı Dosyası (RFP) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü 3

5 1. Önsöz Genel Bilgiler Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Türk Silahlı Kuvvetleri nin modernizasyonu ve modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ana görevlerini yürütmek üzere 3238 sayılı Kanun ile 1985 yılında kurulmuştur. SSM, Kanun ile tevdi edilen asli görevleri kapsamında, savunma tedariki, sanayi yönlendirmesi, ar-ge ve teknoloji yönetimi, offset ticareti ve savunma ürünleri ihracatı, kalite kontrol ve sanayi güvenliği, teşvik mekanizması ile yerli sanayinin desteklenmesi alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde köklü değişiklikler yapılmış ve bu kapsamda stratejik yönetim anlayışının Türk kamu sisteminde uygulamaya konulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede SSM, dönemi için Stratejik Planını ve önceden belirlenen göstergeler doğrultusunda performansın ölçümü ve değerlendirilmesi amacıyla Stratejik Planın tamamlayıcısı olan 2007 yılı Performans Programını hazırlamıştır. Müsteşarlığımız Stratejik Planı, dönemi için hazırlanmış olmakla beraber 2006 yılı Faaliyet Raporu nun hazırlanmasında stratejik plan ve performans programında yer alan kriterlerin mevcut durumuna yer verilmiştir. Böylelikle hazırlanacak olan 2007 yılı faaliyet raporu ile 2006 yılı faaliyet raporu arasında kıyaslama yapılarak gelinen nokta belirlenebilecektir. Ayrıca stratejik planda yer alan dört öncelikli konu çerçevesinde yapılması planlanan faaliyetlerin bazılarına 2006 yılında başlanmıştır. Zira 2005 yılında tüm kurumun katılımıyla başlayan stratejik planlama çalışmalarımız, 2006 yılının faaliyetlerinin de ana eksenini oluşturmaktadır. Ülkemizin ihtiyaçları ve potansiyeli ile uyumlu, güçlü ve kendine yeterli bir savunma sanayii oluşturma yönündeki çalışmalar stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde devam edecektir. Müsteşarlığımızın sürdürdüğü tüm bu faaliyetlerde özveri ile çalışan Müsteşarlık personeline bu vesile ile teşekkür ederim. 4

6 1. Genel Bilgiler A. Misyon ve Vizyon Misyon Ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik TSK ve kamu kurumlarının sistem ihtiyaçlarını karşılamak, Savunma sanayinin geliştirilmesine yönelik strateji ve yöntemleri belirlemek ve uygulamak Vizyon Ülkemizin stratejik savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına teknolojik gelişmeler doğrultusunda özgün yurtiçi çözümler sunan, uluslararası pazara entegre ve rekabetçi bir savunma sanayiine yön veren uzman tedarik kurumu olmak İlke ve Değerler Uzman Liyakati Esas Alan Şeffaf Güvenilir Yenilikçi Nesnel Paydaş Odaklı 5

7 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1985 yılında 3238 sayılı Kanun la Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuş, daha sonra Başkanlık, 1989 yılında 390 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 1 ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) olarak yeniden yapılandırılmıştır sayılı Kanun, tamamıyla yeni bir savunma sanayii anlayışının yanı sıra, son derece esnek ve hızlı işleyen bir sistem getirmiştir. Tedarik ve savunma sanayiinin geliştirilmesi görevlerinin birleştirilmesini öngören gelişmiş ülke örneklerine benzer bu sistemin beş temel mekanizmasını; Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu, Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), SSM, Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) ve Denetleme Kurulu oluşturmaktadır. Şekil 1: 3238 Sayılı Kanun ile Getirilen Sistem Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu Başbakan ın başkanlığında 13 üyenin iştirakiyle yılda en az iki kez toplanması öngörülen Kurulun görevleri; Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan genel strateji doğrultusunda, planlama ve koordinasyonun sağlanmasını takip etmek, düzenleyici direktifler vermek ve Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan Stratejik Hedef Planına (SHP) uygun olarak SSDF ile tedariki öngörülen silah sistemleri ile araç ve gereçlerin tedarik şeklini tespit etmektir. Savunma Sanayii İcra Komitesi 3238 sayılı Kanun çerçevesinde oluşturulan ve sistemin asıl karar mekanizması olan SSİK in üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı dır. İcra Komitesi nin başlıca görevlerini; sayılı KHK, 1991 yılında 3704 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmiştir. 6

8 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için Stratejik Hedef Planına (SHP) göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak, Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ile diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametindee SSM ye talimat vermek, SSDF nin kullanım esaslarını tespit etmek şeklinde özetlemek mümkündür. Savunma Sanayii Müsteşarlığı 3238 sayılı Kanun ile oluşturulan sistemin yürütme mekanizması, Milli Savunma Bakanlığı na bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kuruluş olan SSM dir. Şekil 2: MSB Teşkilatı 3238 sayılı Kanun unn 10. maddesi ile Müsteşarlığa tevdi edilen görevleri aşağıda sıralanmıştır. İcra Komitesi ninn aldığı kararları uygulamak, Proje bazında bağlamak, yıllar itibariyle verilecek olan alımların programlarını sipariş sözleşmesine Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyonaa ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek, bu konudaki Devlet katılımını planlamak, Fon kaynaklarınıı dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirlemek, İhtiyaç duyulan planlamak, modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını 7

9 Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla desteklemek, Modern silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etmek, İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, MSB tarafından belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapmak, Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularını koordine etmek, Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak ve iştirak etmek, Üretilen malın sözleşme muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmek ve Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek. Bu çerçevede, SSM tarafından gerçekleştirilen görevlerin ana eksenini, TSK nın modernizasyonuna yönelik projelerin yürütülmesi ile sanayileşme faaliyetleri teşkil etmektedir. Savunma Sanayii Destekleme Fonu 3238 sayılı Kanunun 12. maddesi ile, TSK nın modernizasyonunun sağlanması ve Türkiye de modern savunma sanayiinin kurulması için gerekli kaynağın, genel bütçe dışında devamlı ve istikrarlı bir şekilde temini amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ve Müsteşarlık emrinde SSDF kurulmuştur. Fon dan yapılan harcamalar, SSİK kararları doğrultusunda; kredi, sermaye iştiraki ve proje bedellerinden oluşmaktadır. Her ne kadar, SSM sorumluluğunda yürütülen projelerin finansmanın esas itibariyle SSDF den karşılanması amaçlanmışsa da 3238 sayılı Kanunla, büyük ölçüde finansman gerektiren projeler için yurt dışından devlet destekli kredi temini imkanı da getirilmiştir. Savunma Sanayii Denetleme Kurulu Savunma Sanayii Denetleme Kurulu, Müsteşarlık ve Fon un her türlü işlemini denetlemek üzere Başbakanlık, MSB ve Maliye Bakanlığı nca iki yıllığına görevlendirilen birer temsilciden teşekkül etmektedir. 8

10 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı SSM, Kasım 2006 ya kadar faaliyetlerini Kirazlıdere Mevkiinde bulunan ana bina ile Anıttepe de bulunan ek binada sürdürmüştür. Artan iş yükü ve personel sayısı ve farklı binalarda hizmet sunulmasının yarattığı sıkıntıların çözümü amacıyla 12 Temmuz 2005 tarihinde SSİK in aldığı karar çerçevesinde, yeni hizmet binası yapımı için faaliyetlere başlanmıştır. Bu kapsamda, inşaat süresince ikamet edilmek üzere Ziyabey Caddesi 21.Sokak No: 4 Balgat/ANKARA adresindeki kiralık binada Kasım 2006 itibariyle faaliyetlere başlanmıştır. Ayrıca, kurumun Ankara da toplam 28 adet personel lojmanı mevcuttur. Ulaştırma hizmetleri, Müsteşarlıkta bulunan dört aracın yanı sıra kiralanmış olan 11 araç da dahil olmak üzere toplam 15 adet araç vasıtasıyla yürütülmektedir. 2. Teşkilat Yapısı SSM; kendine tevdi edilmiş bulunan görevleri Müsteşar a bağlı İdari ve Mali Hizmetler, Savunma Hizmetleri ve Sanayi Hizmetleri Müsteşar Yardımcılıkları ile bunlara bağlı 14 Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği vasıtasıyla ihtisas birimleri ve proje yönetimine dayalı bir organizasyonel yapı içerisinde yerine getirmektedir. Şekil 3: SSM Teşkilatı 9

11 Bu yapı içerisinde, Müsteşarlığın kurumsal yapısının geliştirilmesine yönelik hizmetler Personel ve Eğitim, Strateji Geliştirme, Tedarik Yönetimi ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. TSK ve diğer güvenlik kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedarik faaliyetleri Kara Araçları, Hava Araçları, Deniz Araçları, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri, Elektronik Harp ve Algılayıcılar ve Roket-Füze ve Mühimmat Daire Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Sanayileşme faaliyetleri ise Sanayileşme ve İTEP, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi, Uluslararası İşbirliği ve Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilmektedir. Merkezi Ankara da olan SSM nin, taşra teşkilatı bulunmamaktadır. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar SSM bilişim sisteminin temeli olan yerel alan ağı içerisinde 13 adet sunucu bilgisayarı mevcuttur. Halihazırda tüm Müsteşarlık uzantılı e-posta adresine sahip olup, aktif olarak bilgisayar ve internet kullanmaktadır. Müsteşarlığımızın Sicil-Özlük, Muhasebe-Bütçe, Evrak İzleme, Demirbaş- Stok Takibi uygulama yazılımları veritabanı üzerinde istemci-sunucu prensibi ile çalışmakta ve intranet üzerinden kullanılmaktadır. Microsoft SharePoint Portal yazılımı ile kurum içinde bir bilgi paylaşım platformu oluşturulmuştur. Müsteşarlıkta; İş Akış/Süreç Yönetimi, Doküman Yönetimi, Kayıt Yönetimi, kurumsal verilerin saklanması ve analizine yönelik bir platformun tesis edilmesine yönelik çalışmalara 2006 yılında başlanmıştır. Bilişim Cihazları Adet Ağ Anahtarları 21 Depolama Sistemi 1 Dizüstü Bilgisayar (Laptop) 66 Evrak imha makinası 28 Faks cihazı 8 Fotokopi 14 Kişisel Bilgisayar (PC) 330 Projeksiyon 31 Sunucu Bilgisayar 21 Tarayıcı 26 Telefon Abone Terminali 375 Telefon Santrali (ISDN) 1 Yazıcı İnsan Kaynakları SSM personeli, 3238 sayılı Kanunun 8. maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olup, yine aynı Kanunla, değişik unvan, sınıf ve derecelerde olmak üzere Müsteşarlığa toplam 220 adet kadro tahsis etmiştir. Müsteşarlığa ayrıca, 3238 sayılı Kanunun 8. maddesinin 3. fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalmaksızın, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda Sözleşmeli Personel çalıştırabilme imkanı verilmiştir. İlaveten, 3238 sayılı Kanun, diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin de maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak SSM de çalıştırılabilmesine olanak sağlamaktadır. 18 Mayıs 1994 tarih ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 1. maddesi gereğince Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarından 14 adedinin iptali ile toplam kadro 206 ya düşmüştür. 10

12 2006 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu nda değişiklik öngören 5436 sayılı Kanun ile Müsteşarlığa bir adet Strateji Geliştirme Daire Başkanı, beş adet İç Denetçi, dört adet Mali Hizmetler Uzmanı, iki adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı ile özelleştirme kapsamında verilen beş adet Araştırmacı kadrosu tahsis edilmiştir. Diğer taraftan, 05 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29 Haziran 2006 tarih ve 5534 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Müsteşarlığa değişik unvan, sınıf ve derecelerde 111 adet ilave kadro tahsis edilmiş ve böylece toplam kadro sayısı 334 olmuştur. UNVANI SERBEST BOŞ DOLU Müsteşar 1-1 Müsteşar Yardımcısı I. Hukuk Müşaviri 1-1 Daire Başkanı Daire Tabibi 1-1 Şube Müdürü Müşavir Avukat 1-1 Uzman Uzman Yardımcısı Savunma Uzmanı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı İç Denetçi Destek Personeli (Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni ve Yardımcı Hizmetler) Araştırmacı (Özelleştirme) TOPLAM Tablo 1: SSM Kadro Durumu Bu esaslar çerçevesinde, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle SSM de istihdam edilen personel mevcudu, 233 ü kadrolu ve 14 kadrosuz sözleşmeli personel olmak üzere toplam 247 kişidir. Kadrolu ve kadrosuz personelin yıllar itibariyle sayılarına ilişkin bilgi Şekil 4 de gösterilmektedir. 11

13 Personel Sayısı Kadrosuz Kadrolu Yıllar Şekil 4: Yıllar İtibariyle Personel Sayısı SSM personelinin unvanlara göre dağılımı Şekil 5 te gösterilmektedir. Sözleşmeli Personel %6 657 tabi Personel %12 Yönetici %15 Uzman Yardımcısı % Uzman %51 Şekil 5: Personelin Unvanlara Göre Dağılımı SSM personelinin eğitim durumu aşağıda yer almaktadır. 12

14 Şekil 6: Personelin Eğitim Durumu 5. Sunulan Hizmetler SSM tarafından yürütülen faaliyetlerin ana amacı, ülkemizde modern bir savunma sanayii altyapısının oluşturulması ve TSK nın modernizasyonn ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu çerçevede, SSM tarafından sunulan hizmetleri; savunma sistem tedariki ve tedarik yönetimi, savunma sanayiinin yönlendirilmesi, teknoloji geliştirme, sanayii katılımı/offset, uluslararası işbirliği, ihracatın koordinasyonu ile kalite, test ve sertifikasyon olarak sıralamak mümkündür. Bu hizmetler; İdari ve Mali Hizmetler, Savunma Hizmetleri, Sanayi Hizmetleri Müsteşar Yardımcılıklarına bağlı ilgili Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliği tarafından yerine getirilmektedir. Müsteşar İdari ve Mali Hizmetler Yardımcılığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Müsteşarlık personelinin atama, nakil, terfi, sicil, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, personelin seçilme usul ve esasları, disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile personele ilişkin diğer mevzuat çalışmalarını yürütmek ve uygulamasını sağlamak, Müsteşarlık personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerindee gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yürütmek, Müsteşarlığın kariyerr ve insan gücü planlaması personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak, stratejik insan kaynakları yönetimine geçiş için gerekli çalışmaları yapmak, Müsteşarlığın hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak personel sayılarını tespit etmek üzere iş analizleri yapmak, atanacaklard da aranacak nitelikleri ve görev tanımlarını tespit etmek, Müsteşarlık personelinin yetiştirilmesi, verimliliğininn artırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik hizmet içi eğitim planlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak ve takip etmek, Müsteşarlık personelinin, etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilebilmesi, eğitilebilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılabilmesi, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılabilmesine ilişkin gerekli planları hazırlayarak uygulanmasın nı sağlamaya ve takibine ilişkin 13

15 işlemleri yürütmek ve kurumsal kültürün geliştirilmesi için sosyal faaliyet ve organizasyonlar yapmak görevleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı, Müsteşarlığın ihtiyaç duyduğu destek hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu çerçevede; Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak/yaptırmak, yemek, genel evrak ve daire tabibi vasıtasıyla sağlık hizmetleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 60. maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca Müsteşarlığımızda 2006 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen görevler; stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme ve malî hizmetler fonksiyonları çerçevesinde yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, Müsteşarlığın stratejilerini ve politikalarını geliştirmek; amaç ve hedeflerini belirlemek; kurumun faaliyet sonuçlarını periyodik olarak gözden geçirmek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri önermek, muhasebe hizmetlerini yürütmek, performans programı, bütçe ve ayrıntılı finansman programını hazırlamak ve ön mali kontrol faaliyetlerini yapmak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın görevleri arasındadır. Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı, kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak Müsteşarlığımız tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek ve iş akış süreçlerinin belirlenmesi, yürütülmekte olan proje faaliyetleri için standart sözleşmelerin hazırlanması, uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi ve takibinin yapılması, maliyet analizi çalışmalarının yürütülmesi faaliyetleri ile yönetim bilgi sistemi faaliyetlerini bilgi yönetimi kapsamında yürütmektedir. Daire Başkanlığı, Müsteşarlığın tüm birimlerine, görevlerini yazılı ve onaylanmış dokümanlarla, maliyet-etkin modellerle, daha hızlı, hatasız ve geri dönüşü en aza indirilmiş süreçlerle yapabilmeleri için destek sağlamaktadır. Müsteşar (Savunma Hizmetleri) Yardımcılığı Kara Araçları Daire Başkanlığı Ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik TSK nın kara konuşlu sistem ihtiyaçlarını karşılamak ve bu alanda savunma sanayimizin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Kara Araçları Daire Başkanlığı, araç ve tank grubu olmak üzere iki grupla kara projelerini yürütmektedir. Daire Başkanlığı, bünyesinde yürütülen projeler arasında milli imkanlar kullanılarak ve mülkiyet hakları tamamen kendimize ait olacak tank üretim projesi ve yine bir ilk olan Türk mühendisleri tarafından yurt içi tasarım, geliştirme ve seri üretim yoluyla yapılacak Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü Projeleri yer almaktadır. Bunların dışında çeşitli zırhlı araç ve taktik araç tedarik projeleri ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı nın modernizasyon projeleri de yürütülmektedir. 14

16 Deniz Araçları Daire Başkanlığı Ülkemizin savunma ve güvenliğine ilişkin gemi, denizaltı ve bot ihtiyaçlarının zamanında ve maliyet etkin bir şekilde karşılanabilmesine yönelik olarak fizibilite etütlerinin yapılması, proje modellerinin geliştirilmesi, TÇD hazırlanması ve yayınlanması, tekliflerin değerlendirilmesi, yüklenici firma ile sözleşme müzakerelerinin gerçekleştirilmesi ve sözleşmeye uygun olarak proje yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi görevleri Deniz Araçları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Daire Başkanlığı, mevcut gemi inşa ile gemi inşa yan sanayimizin; savunma ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde geliştirilmesi ve ihracat potansiyeline sahip, yüksek teknoloji ürünü denizaltı, bot ve savaş ve yardımcı gemileri yerli tasarımla inşa edebilecek kabiliyete ulaşabilmesine yönelik çalışmalar da yürütmektedir. Hava Araçları Daire Başkanlığı TSK ve diğer kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak SSM tarafından yürütülmekte olan tüm havacılık projeleri, Hava Araçları Daire Başkanlığı nın sorumluluğunda bulunmaktadır. Daire bünyesinde; uçak, helikopter ve insansız hava aracı gibi hava platformlarının tedarik ve modernizasyonunun yanı sıra, hava araçları için bakım-onarım altyapısı kurulmasına yönelik projeler hayata geçirilmektedir. Bu projelerde, yurtiçi geliştirme, ortak uluslararası geliştirme, ortak üretim, doğrudan alım gibi yöntemler kullanılmakta ve her bir projede, ilgili kullanıcı ihtiyaçlarının en maliyetetkin biçimde karşılanmasının yanında, ulusal havacılık sanayiinin teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve yeteneklerinin artırılması da hedeflenmektedir. Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Daire Başkanlığı TSK nın modernizasyonunun sağlanabilmesi amacıyla, yerli sanayi imkan ve kabiliyetlerinden azami ölçüde yararlanmak suretiyle, kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak komuta kontrol, atış kontrol, muhabere, uydu ve simülatör projeleri MEBS Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, MEBS Daire Başkanlığı; Komuta Kontrol Haberleşme (C3), Uydu Radar ve İstihbarat ve Uygulama Yazılımı ve Simülatörler olmak üzere üç grupta proje faaliyetlerini yürütmektedir. Elektronik Harp ve Algılayıcılar Daire Başkanlığı Elektronik Harp ve Algılayıcılar Daire Başkanlığı, TSK ve diğer kamu kuruluşlarımızın elektronik harp ve algılayıcılar alanındaki ihtiyaçlarının azami yurtiçi imkan ve kabiliyetler kullanılarak karşılanması amacıyla tedarik projelerini yürütmektedir. Bu kapsamda; TSK ihtiyaçlarına ilişkin fizibilite etütlerinin yapılması, proje modeline uygun olarak TÇD hazırlanması ve yayınlanması, teklif değerlendirilmesi, yüklenici firma ile sözleşme müzakerelerinin yapılması ve sözleşmeye uygun olarak Proje Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, elektronik harbin ana unsurlarını oluşturan elektronik destek, elektronik taarruz, kendini koruma, simülasyon ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçların karşılanması amacıyla Türkiye de tasarım, geliştirme, üretim, bakım ve idame altyapısının oluşturulması görevlerini gerçekleştirmektedir. 15

17 Roket-Füze ve Mühimmat Daire Başkanlığı TSK nın roket-füze ve mühimmat ihtiyaçlarını, kullanıcının performans ve takvim beklentilerini dikkate alan maliyet-etkin tedarik modelleri ile karşılamak ve sektörün bu alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarını teknolojik gelişmeler doğrultusunda yurt içi çözümler sunabilen, uluslararası işbirliğine açık ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak görevleri Roket-Füze ve Mühimmat Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu maksatla, fizibilite etütleri yapmak/yaptırmak, bilgi istek dokümanları/teklife çağrı dosyaları yayımlamak, teklifleri değerlendirmek, sözleşme görüşmelerinde bulunmak, projeleri sözleşmelere uygun olarak yürütmek Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Müsteşar (Sanayi Hizmetleri) Yardımcılığı Sanayileşme ve İTEP Daire Başkanlığı Sanayileşme ve İTEP Daire Başkanlığı, SSM tarafından yürütülmekte olan projeler çerçevesinde gerçekleştirilen sanayi katılımı/offset faaliyetlerinin koordine edilmesi, bu konuda yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri de göz önünde bulundurarak yeni politikalar oluşturulması, imzalanmış sanayi katılımı/offset sözleşmelerinin takip edilmesi, sanayi katılımı/offset düzenlemeleriyle ilgili olarak teklife çağrı dosyalarında ve sözleşmelerde yer alacak bölümlerin hazırlanması, sanayi katılımı/offset sözleşmeleri görüşmelerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Ayrıca, mevcut milli sanayii Türk savunma sanayiinin ihtiyaçlarına göre koordine ve reorganize etmek, yönlendirmek, küçük ve orta ölçekli veya muhtemel alt yüklenici firmaları ve diğer ilgili sanayi kuruluşları arasında karşılıklı iş birliği ve iş paylaşımının sağlanması için savunma sanayii alanında, sempozyum, seminer veya toplantılar organize etmek ve aktif olarak desteklemek ve İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı (İTEP) Projesinin hayata geçirilmesine yönelik olarak planlama, programlama dahil tüm faaliyetlerin yürütülmesi, bu doğrultuda diğer kurum ve kuruluşlarla eşgüdümün sağlanması görevlerini yürütmektedir. Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı; SSM tarafından yürütülen projeler kapsamında özgün ürün tasarımı, prototip geliştirilmesi ve entegrasyona yönelik projelerin gerçekleştirilmesi, SSM ana sistem projeleri kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi, SSM ana sistem projeleri kapsamında hazırlanan teklife çağrı dosyalarında ve sözleşmelerde yer alacak Ar-Ge maddelerinin düzenlenmesi, Ar-Ge maddeleri ile ilgili sözleşme görüşmelerine katılımın sağlanması ve ilgili madde yükümlülüklerinin takibi, ana sistem projeleri kapsamında özgün ürün tasarımı, prototip geliştirilmesi ve entegrasyona yönelik projelerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, milli ve kritik teknoloji planlaması faaliyetlerine iştirak edilmesi, yurtiçi Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiren/destekleyen kurum/kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanması, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında SSM ye iletilen proje tekliflerinin değerlendirilmesi, desteklenmesine karar verilen projelerin sözleşmelerinin hazırlanması ve yürütülmesi, yakın gelecekte yerli teknoloji oluşumuna önemli ölçüde katkıda bulunabilecek, belli bir kullanım amacına ya da hedefe yönelik uygulamalı 16

18 araştırma projelerinin teşvik edilmesi, mevcut Ar-Ge potansiyeli ile kısa dönemde, TSK envanterindeki sistemlerin modernizasyonu ve prototip geliştirme projelerinin desteklenmesi gibi görevleri yürütmektedir. Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı, genel olarak, tedarik edilecek ürünün, özelliklerine göre yüklenici tesislerinde izlenmesi, kontrollerinin yapılması, ürünün ihtiyaç makamına teslimi amacıyla kabul işlemlerinin yürütülmesi, Kalite, Sanayi Güvenliği, Test ve Sertifikasyon konularında ulusal ve uluslararası organizasyonlarla eşgüdüm/işbirliği içerisinde bulunulması ve SSM nin bu organizasyonlarda görev alarak temsil edilmesi, çok uluslu projelerde ulusal firmaların STANAG-4107 (AQAP-2070) veya muadili belirlenen Kalite esaslarına uygunluğunun sağlanması ve bu doğrultuda yönlendirilmesi, hava araçları konusunda yürütülen projelerin uluslararası kabul görmüş sivil ve/veya askeri standartlara göre uçuşa uygunluğunun denetlenmesi, yüklenici firmaların kalite ve sanayi güvenliği sistemlerine uygunluğunun yıllık bazda denetlenmesi ve uygun bulunanlara uyumluluk sertifikasının verilmesi, yürütülen projelerin sanayi güvenliği, imzalanan sözleşmeye uygunluğunun kontrol ve takip edilmesi görevlerini yürütmektedir. Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Türk savunma sanayinin uluslararası alanda ihracat ve işbirliği potansiyelini yakalayabilmesini amaçlayan Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı; uzmanlık birikimine dayanan, Müsteşarlık projeleri ve sanayileşme faaliyetleri çerçevesinde işbirliğine yönelik ulusal ve uluslararası platformlarda SSM nin ihtisas kuruluşu olarak temsilini gerçekleştirmektedir. SSM, savunma sanayii alanında uluslararası işbirliğine büyük önem atfetmekte olup; A400M, JSF ve AGS gibi halen yürütülmekte olan uluslararası proje faaliyetlerine Türk savunma sanayinin azami düzeyde katılımını desteklemektedir. Bu kapsamda, yeni uluslararası proje imkanlarının araştırılması da, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığının görevleri arasında bulunmaktadır. Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği, taraf olunan davalarda Müsteşarlığı temsil etmek, Müsteşarlığın diğer birimlerince talep edilen hususlarda hukuki görüş bildirmek, mevzuatla ilgili çalışmalara katılım sağlamaktadır. Müsteşarlık tarafından yürütülen projelerin sözleşmelerinin müzakere ve uygulama safhalarında ihtiyaç halinde hukuki destek sağlamaktadır. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Denetim 3238 sayılı Kanunun 17.maddesi gereği; SSM ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu nun her türlü iş ve işlemleri Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından atanan üç denetçiden oluşan bağımsız bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. 17

19 İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 2006 yılından itibaren Müsteşarlık Sayıştay tarafından yapılacak denetime tabi olmuştur. Ayrıca, Kanun un öngördüğü iç kontrol sisteminin oluşturulması kapsamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde İç Kontrol Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrıca, 5018 sayılı Kanunda öngörülen iç kontrol siteminin bir unsuru olan ön mali kontrolle ilgili olarak, SSM Ödemelerin Gerçekleştirilmesi ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi tarih ve 2006/19 sayılı Genelge ile yürürlüğe girmiştir. 18

20 2. Amaç ve Hedefler SSM, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesi uyarınca, kamu yönetiminde geleceğin planlaması, performans ve sonuç odaklı bir yönetim yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan dönemi Stratejik Plan ile belirlenen amaçlar ve bu amaçlar doğrultusunda belirlenen hedefler aşağıda belirtilmektedir. Belirtilen amaç ve hedefler arasında bir önceliklendirme yapılmamış olup, önümüzdeki dönemde tümünün planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Stratejik Amaç 1: Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek Hedef 1.1: Kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması amacına yönelik olarak tespit edilecek sistem projeleri için 2007 yılından itibaren yapılabilirlik (fizibilite) etütleri gerçekleştirilecektir. Hedef 1.2: İhtiyacın SSM ye bildirilmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre 2011 yılına kadar ortalama %10 azaltılacaktır. Hedef 1.3: 2008 yılından itibaren başlatılacak yurtiçi özgün geliştirme projelerinin tamamında Maliyet + sözleşme tipi uygulanacaktır. Hedef 1.4: 2008 yılından itibaren sözleşmeye bağlanacak her bir proje için Proje Yönetim Planında belirlenen sanayileşme, takvim ve bütçe hedefleri %90 oranında gerçekleştirilecektir. Stratejik Amaç 2: Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak Hedef 2.1: 2010 yılı sonuna kadar savunma sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı ortalama % 50 ye çıkartılacaktır. Hedef 2.2: 2011 yılında savunma ürün ve hizmet ihracatı yıllık 1 milyar dolara çıkarılacaktır. Hedef 2.3: Savunma sanayii firmalarının kalite yönetim sistemlerinin 2009 yılı sonuna kadar SSM kalite politikasıyla uyumlu hale getirilecek ve yönlendirilecektir. Stratejik Amaç 4: Kurumsal yapıyı etkinleştirmek Stratejik Amaç 3: Uluslararası işbirliğini gözeten çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak Hedef 3.1: 2011 yılına kadar savunma alanındaki en az dört çok uluslu projeye başlangıç aşamasından itibaren katılım sağlanacak ve en az bir uluslararası proje ülkemiz liderliğinde gerçekleştirilecektir. Hedef 3.2: NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayiinin payı 2011 yılı sonuna kadar dört katına çıkarılacaktır. Hedef 4.1: Stratejik insan kaynakları yaklaşımını esas alan uygulamalar 2008 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir. Hedef 4.2: Müsteşarlık personelinin en az % 50 sine konusuyla ilgili olarak her yıl ortalama 40 saat eğitim ve öğretim verilecektir. Hedef 4.3: Müsteşarlıkta üretilen bilginin etkin ve verimli yönetiminin, paylaşımının, güvenliğinin sağlanması ve buna yönelik altyapı 2008 yılı sonuna kadar oluşturulacak ve uygulanacaktır. Hedef 4.4: 2008 yılı sonuna kadar Müsteşarlığın tüm birimlerine ait iş akış süreçleri tanımlanacak ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır 19

harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz

harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır Şekiller...4 Tablolar...5 Kısaltmalar...6

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SAVUNMA SANAYİİİİ MÜSTEŞARLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

PANTONE 072C ALTIN YALDIZ BAYRAK KIRMIZI MAT SELEFON 20042005200620072008200920102011 FAALİYET RAPORU Savunma Sana şarlığı yii Müste

PANTONE 072C ALTIN YALDIZ BAYRAK KIRMIZI MAT SELEFON 20042005200620072008200920102011 FAALİYET RAPORU Savunma Sana şarlığı yii Müste 2004 2005 20062007 2008 2009 20102011 FAALİYET RAPORU Savunma Sanayii Müsteşarlığı harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI İÇİNDEKİLER Giriş...3 I. Savunma Sanayi Müsteşarlığı nın Mevcut Durumu...5 I.1. Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu...5 I.2. Savunma

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. HEDEFLER... 4 4. GENEL ESASLAR...

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI. Faaliyet Raporu 2011. NOT: Raporun grafik tasarım faaliyetleri sürmekte olup; nihai versiyon bilahare gönderilecektir.

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI. Faaliyet Raporu 2011. NOT: Raporun grafik tasarım faaliyetleri sürmekte olup; nihai versiyon bilahare gönderilecektir. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2011 NOT: Raporun grafik tasarım faaliyetleri sürmekte olup; nihai versiyon bilahare gönderilecektir. SSM Faaliyet Raporu 2011 Özgürlük ve bağımsızlık benim

Detaylı

Performans Programı 2009

Performans Programı 2009 Performans 2009 Programı SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Bu Performans Programı Savunma Sanayi Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. BAKAN IN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2012 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO VE ŞEKİLLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN IN SUNUŞU 6 ÖNSÖZ 7 I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2013 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 Faaliyet Raporu Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları. Sektör Ortak Görüş Notu

Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları. Sektör Ortak Görüş Notu Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları Sektör Ortak Görüş Notu 20.4.2015 SaSaD HAKKINDA Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği, Milli Savunma Bakanlığı nın desteği ve yönlendirmesi ile 1990 yılında savunma

Detaylı

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE ASKERİ GEMİ İNŞA VE GEMİ İNŞA YAN SANAYİYE YÖNELİK İ HEDEFLERİMİZ İ İ Serdar DEMİREL Deniz Araçları Daire Başkanı TAKDİM PLANI Neden Güçlü Bir Askeri Gemi İnşa Sanayi? Ana Yüklenici Odaklı Çalışmalar Yan

Detaylı

..bir planlama hikayesi.

..bir planlama hikayesi. ..bir planlama hikayesi. ṠSM Hikayenin Akışı 1.Stratejik Planlama Modelimiz Planlamanın Planlaması Mevcut Durum Analizi Müsteşarlığın Geleceği Müsteşarlığın Yol Haritası İzleme Ve Değerlendirme 2.Değerlendirmeler

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Kara Araçları Sektöründe UYGULANAN SAVUNMA SANAYİ POLİTİKALARIN ANALİZİ, ÖĞRENİLEN DERSLER VE TECRÜBELER. ERCAN ERTÜRETEN Otokar 16 Haziran 2008

Kara Araçları Sektöründe UYGULANAN SAVUNMA SANAYİ POLİTİKALARIN ANALİZİ, ÖĞRENİLEN DERSLER VE TECRÜBELER. ERCAN ERTÜRETEN Otokar 16 Haziran 2008 Kara Araçları Sektöründe UYGULANAN SAVUNMA SANAYİ POLİTİKALARIN ANALİZİ, ÖĞRENİLEN DERSLER VE TECRÜBELER ERCAN ERTÜRETEN Otokar 16 Haziran 2008 Kara Araçları Sektörü Analizi Kara araçlarında tasarım, geliştirme,

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2015 Araştırmacı TANIMLAR Üniversite deki ilgili lisansüstü programda (yüksek lisans, doktora ya da bütünleşik

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı SERVO MOTOR GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI SSM-İSM-BİD-001 Rev.:1.0 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası İbrahim Sami EREL Uzman 28 Şubat 2012 GÜNDEM DURUM TESPİTİ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE LOJİSTİK YAPILANMA ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİNDE HEDEFLER VE LOJİSTİK DESTEK YAKLAŞIMI

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı 09 Haziran, Konya SAVUNMA TEDARİK SİSTEMİ SAVUNMA TEDARİK ÇEVRİMİ İhtiyaç Makamı İhtiyaç SAVUNMA

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HUDUT VE SAHİİLLER SAĞLIIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI Malzeme Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Stratejik Plan Özeti

Stratejik Plan Özeti Stratejik Plan Özeti 2017-2021 www.aselsan.com.tr ASELSAN, yenilikçi teknolojilerden, bilimsel yaklaşımlarla kazanılmış birikimden ve etik değerlerden asla ayrılmadan başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012)

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012) Mayıs 2013 Sayı 3 SAVUNMA GEViZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı AR-GE VİZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) Milli sanayimizle güçlenen milli

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak 2009 yılına ilişkin bütçe hazırlıkları çerçevesinde 30,2 Milyon TL bütçe tavanı içerisinde kalabilmek amacıyla, harcama

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı