TÜRKİYE'DE KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YÖNETİM SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YÖNETİM SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: TÜRKİYE'DE KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YÖNETİM SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ Hazırlayan Prof.Dr. İ.Doğan KARGÜL istanbul 1997

3 PRIVE LTD

4 ÖNSÖZ Bilindiği gibi genel bir tannıı içerisinde 0-50 kişi arası eleman istihdam eden firmalar küçük, kişi arası eleman istihdam eden işletmeler ise orta ölçekli olarak ifade edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında TürkiyeMeki işletmelerin büyük çoğunluğunun KOBİ tanımı içerisine girdiği ve dolayısıyla TürkiyeMe ekonomik kalkınma modellerinin temelinin KOBFlere dayandırılması gereği açıkça ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin sosyo-ekonomik gelişimini amaç edinmiş Odamız KOBfler konusunda yıllardır sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini ekleyerek KOBFlerin yönetim sorunlarını ve çözüm önerilerini bilimsel olarak araştıran bir çalışmayı kamuoyu ve ilgililerin dikkatine sunmuştur. KOBrierin kumlusundan, işletme düzenlerinin organizasyonuna, yönetim şekillerinden, personel politikası ile eleman seçiminin nasıl yapılacağına, mali planlamalarına, envanter akışına, pazarlama, fıyatlama konuları yanında İSO-9000 kalite standardının, kalite kontrol çemberlerinin nasıl sağlanabileceğine kadar KOBİ'lere yönelik çok çeşitli somnlara açıklamalar getiren yayınımızın faydalı olmasını diler bu çalışmayı hazırlayan Prof Dr. I. Doğan Kargüfe teşekkürlerimi sunarım. Prof Dr.İsmail Özaslan Genel Sekreter

5

6 verileri değerlendiren kuruluşlar ve Devlet İstatistik Enstitüsünün ilgili birimleridir. Bu araştırmalar yerel tüketici talep kesiti hakkıda önemli istihbarat sağlarlar. d) Hareket Planını Bu Hazırlığa Göre Uygulamak: Eğer analizler, kurulması düünülen iş türünün cazip olduğunu açıklıyorsa iş sahibi daha ileri gidip işlevlere başlayabilir. Hatırda bulunması gereken husus planın mükemmel şekilde işlenebileceğidir. Bazı değişiklikler gerekh olabilir. Bu yüzden iş sahibi planlama konusunda esnek olabilmelidir. Eğer bazı şeyler çahşmazsa olası yedek planlar mevcut bulunmalıdır Hareket Planı Analizin tamamlanmasından sonra iş sahibi adımlarmı ileri doğru atmaya artık hazırdır. Bir hareket plam olmalıdır. Ne yapılacaktır, nasıl yapılacaktır? Bu plan üç alanı kapsamalıdır. 1- Kişi olarak işin sahibi 2- Malî tablo 3- Diğer unsurlar 1- Kişi Olarak İşin Sahibi: Bir işe girerken nihaî kararı oluşturmadan önce işin sahibi, çok sayıda kişisel soruları sormak durumundadır. Bu sorulardan en temel alanları aşağı da sıralanmaktadır. 1- Kendi başınıza göre mi hareket edersiniz? Başkalarmdan yardım almadan işe koyulurum Birileri beni harekete geçirirse bunu kabullenirim İşleri kolaydan alırım ancak mecbur oluncaya kadar hareket etmem 2- Başkaları hakkında neler duyarsınız? Herhangi birisi ile yalnız kalabilirim Herhangi birine ihtiyaç duymam İnsanlar beni sinirlendirirler

7 3- İnsanları yönetebilir misiniz? Bir işe başlarken insanlardan uzak kalu-ım Birisi ne yapılması gerektiğini söylediğinde emirler verebilirim Başka birinin işleri görmesine izin veririm istersem yalnız kalırım 4- Sorumluluk alabilir misiniz? Sorumluluk alır ve herşeyi bu açıdan değerlendiririm Gerektiğinde yönetimi devralabilirim fakat başka birine de sorumluluk verebilirim Sorumluluğu almak isteyen çevremde birisi varsa görevi onlara bırakabilirim 5- Bir teşkilatçı mısınız? İşe başlamadan önce bir plana sahip olmayı isterim İşleri tamam yaparım ancak bazı şeyler karıştığmda terkederim Ne zaman işleri bitirecek olsam daima bazı şeyler, planı alt üst eder, ben de işleri olduğu gibi kabul ederim. 6- Çalışkan biri misiniz? Gerektiği sürece işleri kovalarım Bir süre çok çalışırım sonra tavsatırım Anlamıyorum sıkı iş size her yerde yakalıyor 7- Kararlar alabilir misiniz? Karar alabilirim ve bu kararlar çok iyi sonuçlanırlai' Bol vaktim varsa kararlar alabilirim fakat hızlı karar almam bana yanlışlar yaptırır Birtakım şeyler hakkmda karar vermek durumunda almayı sevmiyorum 8- İnsanlar sözünüze güvenebilirler mi? Sözümde durmayacağım şeyleri söylemem İnsanlarla eşit olmayı denerim fakat bazen de en kolaymı söylerim Bazı şeyler neden sıkıcıdır çünkü diğer kişi farkı farketmez.

8 Bir şey yapmaya karar verdiğim zaman hiçbirşey beni durduramaz Genellikle başladığım işi bitiririm Eğer bazı şeyler ters giderse çoğunlukla işi terkederim 10- Sağlığınız ne kadar iyidir? Mükemmel Oldukça iyi Daha iyi olacak. İşaretlenen birinci yanıtları üç sayısı ile çarpmız. Sonra ikinci soruları iki ile çarpmız. Üçüncü sorularm sayısını toplaymız. Bunlarm toplamı 25 veya üzerinde ise başarılı bir KOBİ Sahibi ve yöneticisi olacaksmız demektir. Bu toplam 25 altında kalmışsa durumunuz başarısızda Malî Tablo Hareketleri Küçük işletme sahibinin değerlendireceği bir diğer konu finansal durumdur. Birinci yıl için işletmenin oluşturacağı maliyet nedir? Bu zaman zarfmda firma ne kadar gelir yaratacaktır? Eğer. nakit çıkışları, nakit girişlerinden daha büyükse işin kendisini kurtarması ne kadar zaman alacaktır? Bu soruları yanıtlarken iki tür giderler gözönünde bulundurulmalıdır. Bunlardan birincisi firmanın kuruluş veya açılış giderleri diğeri ise aylık giderlerdir. Açılış Giderleri Tablosu V Gerekli tadilat ve teçhizat harcamalan V Dekor ve döşeme giderleri V Sabit teçhizatın kumlusu giderleri V İşe başlamak için gerekli envanter giderleri V Su, elektrik ve doğalgaz gibi kamu kolaylıklarının depozitolan V Hukuki ve diğer meslek odaları için ödenen ücretler V Lisans ve izinler için ödenen ücretler V Reklam ve tutundurma giderleri V Kasada (gerekli ve olağandışı hallerde) kullanılmak üzere tutulan nakit para V Diğer giderler. İşe başlamak için ihtiyaç duyulan toplam nakit tutarı

9 Aylık giderler tablosu V îş sahibinin aylık ücreti V Diğer aylıklar ve ücretler V Kira V Reklam harcamalan V Dağıtım giderleri A/ Erzak ve gereç giderleri V Haberleşme giderleri V Sigorta giderleri V Faiz giderleri V Onanm ve bakım giderleri V Elektrik, su ve gaz giderleri V Vergiler ve sosyal güvenlik giderleri V Hukuken gerekli ve diğer meslek oda giderleri V Muhtelif giderler Diğer Unsurlar: Nihayet KOBİ Sahipleri kuruluş yeri binalarından, ürünün veya malzemenin makûl fiyatlarla tedarik edilmesine yine malî kayıtların düzgün şekilde tutulmasmdan ve sigorta işlemlerinin yerine getirilmesine ve nihayet pazarlama tanıtım ve personel eğitimi gibi konulara tek tek girmeleri gerekecektir Sermaye Tedariki KOBİ kurucularmm ilk karşılaştıklan sorunlardan birisi işi harekete geçirecek para kaynağmm nereden elde edileceğidir. Herşeyden önce üç aydan daha kısa bir sürede hiçbir fon girişi olmadan ayakta durabilecek kapitale sahip olmak gereklidir. Hatta bazı uzmanlar, yeni bir girişimin altı ay fon gelişi olmasa bile çalışabilir ohnasmı önermektedirler Sermaye Türleri Her girişim de işi başlatmak ve çahştırmak için sermayeye ihtiyaç vardır. Dört tür kapital vardır. 1 - Kısa dönemli borçlar 2- Orta vadeli borçlar

10 3- Uzun vadeli borçlar 4- Hisse senedi kapitali Kısa Dönemli Borç, bir yıl içinde geri ödemesi programlanmış bir borçtur. Kısa dönemli borçlar çoğu zaman ticaret kredisi olarak alınan borçlardır Orta Vadeli Borçlar, bii' yıldan yedi yıla kadar tedarik edilen borçlardır. Bu borçlar bazen iki yıl ödemesiz ana para payı taşırken çoğu kez her yıl ana para faizi ile ödenmektedir. Bu tür borçlar makina teçhizatı ve bazı duran varlıkların satm alınması için talep edilirler Uzun Dönemli Borçlar: Bu borçlar on yıl ve daha fazla süreli borçlardır. Bu tür borçlar genelde büyük ölçekli ve istikrar içinde olan şirketler tarafmdan kullanılırlar. Ancak ipotek teminatının bankalara garanti edilmesi halinde KOBÎ'lerde bu borçlardan kullanabilirler. Borçların ödenmemesi halinde ipotekli gayrimenkuller banka tarafından satılarak nakde dönüştürülmektedir Hisse Senedi Kapitali bir borç değildir. Bu tür sermaye, iş aleminde bir yatırımdır. Bu sermayenin geri ödenmesi konusunda fiima tarafmdna verilmiş bir söz yoktur. Bu yatmm, menkul kıymetler borsasında hisse senetlerinin satılması ile yapılır. Bu halde de firmanm sermaye yapısmm devamlı bir parçası durumuna gelir. Bu yapı iş dünyasma kâr ödenmesi şeklinde genişletildiği gibi portföy yatırımcılarma yeni hisse senetleri satılarak da arttırılabilmektedir. lal. İş Kurulan Yerin Seçimi ve Yerleşim KOBİ'ler için önemli konulardan biri de yer seçimi ve yerleşim sorunudur. Bu yerleşim dört tür KOBİ için amaçlanır. a) perakendeci, b) toptancı, c) hizmet firması ve d) imalatçıdır. KOBÎ'lerde İş Yeri Seçiminde Esas İlkeler Yukarıda açıklanan KOB İlerin türüne bakmadan çalışma yeri üzerinde etkili olan unsurların başlıcalarım şöylece sıralamak mümkündür: a) kişisel unsurlar d) coğrafik mülahazalar b) iktisat ilkeleri e) MahalH yasalar ve tüzükler c) Rekabet a) Kişisel Unsurlar: KOBİ'lerde iş yeri seçiminde önemh faktörlerden biri.

11 iş yeri sahibinin kişisel değerleridir. İş sahibi işini nerede kurmak istemektedir? Bir mega kentte mi? bir küçük banliyö veya şehirde mi? sıcak veya soğuk geçen bölgelerde mi? çevresine yakm veya uzak diyarlarda mı? yerleşim durumu tamamlanmış veya kuruluş ya da gelişme bölgesi içinde olan bir yerde mi? Bu sorulara iş sahibi karar vermektedir. b/c) İktisat İlkeleri ve Rekabet Durumu: Mahalli bölgenin ekonomik yapısı önemli bir faktördür. Bunu toplumun satm alma gücü belirlemektedir. Bu da halkm mal ve hizmetleri satm alma yeteneğine dayanmaktadır. Bir yerleşik toplumda satm alma gücünü yansıtan göstergeler vardn. Bunlar da istihdam olunan insan sayısı, ailelerin gelirleri, banka hesapları, kişi başına perakende satışlar ile bölgedeki evlerin değerleri ve sayıları ile anlaşılmaktadn. Bu istatistikler ya refah ve gelişmeyi ya da durumun idare edildiğini ifade edeceklerdir. Elbetteki işin sahibi, KOBİ merkezini satm alma gücü miktarmm büyüdüğü bölgede kuracaktır. Rekabet iyi veya kötü olabilir. Rekabet koşuuarmm iyi işlediği ortamda iş gelişirken kötü işlediği ortamlarda işler bozulmaktadır. Örneğin alış veriş merkezlerinin yoğunlaşmış bulunduğu yörelerde perakendeci mağazalar çok iyi işler yapmaktadırlar. Çünkü halk oralara malları kıyaslayarak almak için gitmektedir. Bu yüzden de bu tür ortamlarda yoğun bir trafik yaşanmaktadır. Perakendeciler bu iş ortamlarında makûl bir paya razı olmaktadırlar. Perakendeciler, imalattan halka mal satan merkezler, toptancılar ve imalatçılar mahaui piyasadan bağımsız değildirler. Ancak rekabet çevrimi içindeki işletmeler iyi iş yaparlar. Bu yüzden bu serpilmenin dışında bulunan küçük bakkal dükkânları veya onlarm toptancıları bu keskin rekabetten zarar görmektedirler. d) Coğrafik Mülahazalar: Bazen işin kurulmasmda coğrafik unsur büyük pay taşımaktadır. Örneğin kayak malzemesi satan dükkanlar, kayak merkezlerinin yakmmda konuşlandırılmalıdır. Diğer yandan tekne tamir atölyeleri nehir veya deniz yataklarmm yanında kurulmah, lastik tamircileri otoban veya trafik merkezleri civarında olmalıdır. Ağır mallar pazara yakm olmahdu*. Çünkü bu tür malları ihtiyaç duyulan uzak yörelere taşımanm maliyeti yüksektir. e) Mahalli Yasalar ve Tüzükler: Küçük orta boy işletmeler kurulurken insan sağlığı ve can güvenliği ortammm sağlanmasmda asgari müşterek koşuuarm yerine gerilmesi gerekmektedir. İşlerin türlerme göre gerek ticaret yasalarımız, gerekse mahaui yönetimin tüzüklerine göre koşulları oluşturduktan soma

12 işyerlerini açmak icabeder. Bu işler için uzman avukatlara ve malî müşavirlere danışarak yasa ve tüzüklerin aradığı koşulları tamamlamak her şeyden önde gelmektedir KOBİ'ler İçin İş Mahalli Seçiminde Özel Faktörler Mahal seçiminde esas ilkeleri açıkladıktan soma perakende, toptan, hizmetler ve imalat iş alanları için tek tek özel faktörleri irdeleyebiliriz Perakende İşler İçin Kuruluş Mahalleri Küçük perakende satışlı işler için küçük şehirler uygundur. Çünkü buralarda dev satış mağaza zincirleri yoktur. Küçük şehirlerde KOBİ'ler, iki üç yıl içinde kendilerini kamu oyuna çok iyi tanıtabilmektedirler. Bu demek değildir ki küçük işletmeler büyük şehirlerde barmamazlar. Özellik taşıyan dükkanlar, ürün özelliği taşıyıp çok sayıda müşteriye hizmet veren mağazalar büyük şehirlerde iyi işler yapabilmektedirler. Optik mağazaları, içki ve sigara satan bayiler, güzellik müstahzarı satan ve cilt bakımı yapan klinikler, spesiyal yiyecek maddeleri yapan fırınlar bunlar için örnek teşkil ederler. Bunlar için de bir aymm yapmak mümkündür. Yüksek kiralı bölgeler ve düşük kiralı bölgeler olarak şehir içinde bir kademelendirme yapılabilir. Konforlu ve iyi lokantalar kadm ve erkekler için giysiler satan mağazalar, modem kafe ve pastaheneler yüksek rantlı yerlerde kurulurken, mobilya mağazaları, gıda maddeleri satan dükkanlar diğer hizmet veren atölyeler düşük rantlı bölgelere yerleşebilmektedirler. Bunlardan başka erkek ve kadm giysileri ve aksesuarları satan butikler büyük mağazaların ve eğlence merkezlerinin civarlarmda yer alabilirler Toptancılar İçin Kuruluş Mahalleri Büyük metropollerde ve şehirlerde toptancı çarşı ve pazar yerleri inşa edilmiştir. Bu toptancı mahalleri kent merkezinden biraz uzak mesafededirler. Buna nedende, toptancılara gerekli olan depo yerlerinin kira maliyetidir. Depolama özelliklerine göre inşa edilen toptancı mahalleri dolduğu zaman yeni toptancı iş yerleri şehrin varoşlarında kendilerine başka bir mekan yapabilirler. Buradan, gerek şehrin merkezinde gerekse banliyölerde yerleşik olan perakendecilere servis kamponlarıyla mal taşıyabilmektedirler.

13 Hizmet Sunucu Küçük İşyerleri İçin Kuruluş Mahalleri Hizmet arz eden küçük işletmelerde mahal seçimi, perakendeci firmalarm yerleşim düzenlerine benzemektedoir. Burada bazı özellikler bulunabilir. Hizmetin türüne göre işletmeler yerleşim düzenlerini belirlemelidirler İmalatçı Küçük İşletmelerin Kuruluş Mahalleri İmalatçı işletmeler binalarmı inşa edip makinalarım bu mekana monte ettikten sonra bunları başka bir yere taşımaları gerektiğinde, maliyet caydırıcı nitelik taşımaktadır. Bu yüzden önce binayı inşa etmek yerine kiralamak daha anlamlıdır. Bunu belirledikten sonra işletme sahibi, üretim ve dağıtım maliyetini en küçük yapacak bir yerleşim mahalli seçmek durumundadır. İşte bu seçimi etkileyen unsurları şu şekilde sıralamak mümkündür: a) Piyasalara yakmiık b) Nakliye hizmetleri ve maliyetler uygunluğu c) Hammadde ve yarı mamul arz edenlere yakmiık d) Enerji arzı maliyeti ve tatbik uygunluğu e) Emek arzı maliyeti ve tedarik kolaylığı f) Genel yasalar ve yerel idarenin tüzük şartları Küçük imalat işletmelerinin sahipleri şehir içi yerine kırsal kesimi tercih etmektedirler. Buna sebepte daha az trafik yoğunluğu, park yeri sorunlarmm olmayışı, düşük arsa maliyetleri ve mahalli idare birimleriyle daha az sayıda problemlerle karşılaşmalarıdır. Yine kırsal yörede, mal almak ve ürün yüklemede ihtiyaç duyulacak genişletmeler için daha az sorunla karşüaşıhnaktadır. Küçük ve orta boy işletmelerin kuruluş mahallerinde dikkat etmeleri gereken noktaları biraraya getirirsek şunları toparlamak mümkündür: 1- Seçilen bölgeyi çok dikkatle araştırmak ve değerlendirmek, 2- Park yeri olanaklarını ve kapasiteyi tesbit etmek, 3- Trafik kesafeti yoğun bölgelerden uzak durmak, 4- Yerleşim yerinin, kolayca ulaşılabilir ve kolay görünür özelliklere sahip bulunmasına dikkat etmek, 5- Uygun ve tutarlı iş merkezlerinin yakmmda olmasmı tercih etmek, 6- Başvurulan boş arazinin imar durumunu incelemek.

14 7- Başvurulan arazinin olumlu ve olumsuz yönlerini ve çevresinde oluşan iş yoğunluğunu değerlendirmek, 8- İş günlerinde, hafta sonlarmda ve trafiğin yoğun saatlerinde faaliyetin hacmini belirlemek, yerleşim için düşünülen yeri buna göre de değerlendirmek, 9- Bölgede nüfus kesafetinin durumunu incelemek, 10- GeUşme temposu büyük bulunan yeni yerleşme bölgelerini incelemek ve değerlendirmek. Yukarıda belirtilen on kriteri bir tabloya kaydederek bunları kredilendirmek ve bu kıymetlendirme üzerinden kararlar almakta mümkündür Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Finansal Kiralama ya da Satm Alma Bilindiği gibi kurulacak küçük işletmeler hertürlü kuruluş teçhizatlarını doğrudan satın alabildikleri gibi finansal kiralamaya da başvurabilmektedirler Finansal Kiralamanın Üstünlükleri Finansal kiralama halinde; küçük işletme sahibi, elindeki işletme sermayesinin büyük çapta serbest kalmasma fırsat yaratmaktadır. Finansal kiralama avantajı ile her zaman yeni teknolojilerin yarattığı üretim ayrıcalıklarından yararlanmak mümkündür. Makina ve teçhizatın bir kere satm alınması halinde bu yükten kolay kolay kurtulmak kabil değildir. Batı ülkelerinde özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde istatistiklerin gösterdiği ifadeye bakılırsa bu ülkede kurulan KOBİ'lerin yarısmdan fazlası kuruluş dönemlerinde finansal kiralama olanaklarından yararlanmaktadırlar. Bu oran kıta Avrupası ülkelerde % 30 geçmiştir. Ülkemizde finansal kiralama kanunu, tarihinde 3226 sayılı yasa ile yürürlüğe girmiş, bankalar ve diğer finansal aracı kurumların sistemi çalıştırmaya başlamaları ile giderek yaygmlaşmıştn. Ancak henüz % 5-% 10 arasında bh aktivite içinde bulunmaktadır Doğrudan Satm Almanm Üstünlükleri Doğrudan satm alma halinde, amortisman paylarınm gayri safi gelirden düşülmek suretiyle vergi matrahını küçültmek teknik olarak mümkündür. Böylece ister hızlandırılmış amortisman isterse sabit oranlı amortisman kullanılsın yıllar itibariyle bir vergi avantajı yakalanmış olmaktadır.

15 Satın alma halinde peşin ödemeler söz konusu ise birtakım ciddi indirim olanaklarmdan ayrıca yararlanmakta söz konusudur Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Yerleşim Düzeni Bir işletmenin yerleşim düzeninde, raflar dolaplar, tezgahlar, bankolar, soğutucu dolaplar, teşhir sıraları ve masaları diğer sabit teçhizatlar, gözetleme kameraları, prova kabinleri, tartı ve paket düzenleri, ihtiyaç duyulan her türlü makina ve teçhizat bulunmaktadır Perakende Yerleşim Düzenleri Izgara tarzmda, serbest şekilde, butik yerleşim tarzmda, ürünlerin katlara göre sıralanışı ile, bazı gıda marketlerinde ürünlerin talep yoğunluğuna göre koridor açılması, satış yoğunluğu 3/4/5/6/7/8 şekillerinde yerleşim düzenleri gösterilmektedir. Tablo 3 Tezgahlar Kasalar (^Paketleme giriş çıkış Izgara türü yerleşim

16 Giriş Kontrol Çıkış Satış yoğunluğuna göre malların yerleşimi Tablo 5: Serbest şekilde yerleşim ) I) I 1 Soyunma kabinleri Erkek giysileri Diğer ürünler Aksesuarlar O O O O Soyunma kabinleri (I î Vitrin Giriş Vitrin

17 Vitrin Muhtelif giysiler / Çocuklar için giysiler Kadınlar için giysiler Muhtelif aksesuarlar Giriş Kırtasiye ve kitaplar Mutfak eşyaları Tablo 7: Bazı mağazalarda ürünlerin katlara göre sıralanışları (yüzdeler mal yoğunluğunu ifade etmektedir) 3 cü kat % 12 2 ci kat %27 Asma kat % 16 Giriş katı %45

18 giriş Malların talep yoğunluğuna göre koridor düzenleri içinde yerleşim (taralı alanlar koridorları göstermektedir) Toptan Satış Mağazalarında Yerleşim Düzenleri Toptan satış mağazalarmdaki yerleşim perakendeci düzenden farklıdır. Çünkü iş farklıdır. Perakendecinin asıl hedefi müşterisini tatmin etmektir. Oysa toptancmm işi siparişleri acil olarak ve zamanmda talep edilen yerlere ulaştırmaktır. Bir toptancmm maliyet işlemlerinin % 65'ini maaş ve ücretler teşkil etmektedir. Çünkü toptancmm mümkün olduğu kadar çok çahşabilen elemanlara ihtiyacı vardır. Burada elemanlar sipariş edilen malları en kısa sürede tamamlayıp sevk etmek durumundadırlar. Bu yüzden de yerleşim bu süreci kolaylaştıracak şekilde yapılmıştır. Bundan dolayı toptancılar hızlı çalışan kalemleri bir bölgede daha yavaş çalışan kalemleri daha ötede bir yerde kurmuşlardır. Birinci hızlı bölgede çalışan elemanlardan biri hep sağdaki raflardan sipariş malları toplarken diğer eleman hep soldaki raflardan ilgih siparişleri toplamaktadır. Soma da sağ ve sol raflardan siparişleri toplamış olan elemanlar yükleme ve sipariş alma merkezinde buluşurlar.

19 Aşağıdaki Tablo 9'da bu durum açıklanmaktadır. Tablo 9 sipariş alma ve yükleme yeri sol 4f sağ Hızlı çalışan raflar (sipariş devri yüksek mallar) Yavaş çalışan raflar (sipriş devri yavaş mallar) Yukarıda verilen tablo bir ecza deposu çalışmasma iyi bir örnek teşkil edebilir İmalatçı İşletmelerde Yerleşim İmalatçı işletmelerde yerleşim düzeni, imal edilen ürünün türüne, üretim sürecindeki şekle ve ekonomik değerlendirmelere göre değişmektedir. Buna göre üretim yönetimi kurallarma göre üretim süreçleri hep ileriye doğrudur. Üretim işleminde süreci kısa da olsa geriye çevirmek masraf yüklemektedir. O halde geriye dönüş hiç olmamalıdır. Bütün mesele üretim alanım en kullanışlı şekilde planlamak ve düzenlemektir. Üretim hattmda boş alan bırakmamız demek ihtiyacımızdan daha fazla yere boşuboşuna para ödememiz demektir. En çok kullanılan üretim bandlarmı Tablo lo'da şöyle göstermek mümkündür.

20 M <- t i U- Şekli S- Şekli L- Şekilleri İmalatçı İşletmelerde Üretim Hattmda Dikkat Edilen Hususlar 1- Hammaddeler ve yarı işlenmiş ürünler üretim bandmda en kısa ve en hızlı yolu izlemelidir. 2- Band boyunca en az fiziki müdahale esastır. Birçok işlemler ara istasyonlarda yapılmalıdır. 3- İmalat sürecinde üretimi yavaşlatan darlık noktalarını önceden belirleyerek, kademelerin tıkanmadan aşıhnası sağlanmalıdır. 4- Yararlanılmayan makina ve teçhizat kullanılmayan yerde israf yaratn. 5- İmalatta her geriye dönüş ve işlerin çatışması ya da işlerin üst üste gelmesi mahyetleri arttıran unsurlardır. Bu yüzden işleri akıcı şekilde kademelendirip bölümlere ayırmak gerekmektedir. 6- Düz giden temiz tutulan koridorlar. 7- Bağlantıh işlemler birbirlerine yakm olmalıdn. 8- Değişen şartlara uyum kolayca sağlanmalıdır. 9- Kullanılan malzemeler arasmda en az bir mesafe olmalıdır. 10- Gereksiz malzemeler çalışılan alandan derhal kaldırılmalıdır.

21 1 ci üretim bandı Nihai işlem - paket Hammadde girişleri 2 ci üretim bandı Nihai işlem - paket Ürün Çıkışı 3 ncü üretim bandı Nihai işlem - paket Küçük ve Orta Boy Firmalarda Yapılanma Planlama ve organizasyon (yapılanma) yönetimin unsurlarıdır. Yönetim veya sevk ve idare, insanlar vasıtasıyla birtakım işlerin ortaya konmasıdır. Diğer bir ifade ile başkalarma dayanarak iş yapmaktır. İşin sahipleri çok yönlü çalıştıklarmdan aşırı iş yükü nedeniyle dikkatü olamayabilirler. Bu durumu ortadan kaldırmak için iş sahipleri en uygun buldukları elemanları bazı görevleri yerine getirmeleri için görevlendirebilirler. Yönetim faaliyetlerini iki sımfa ayırmak mümkündür. Bunlarda düşünme eylemleri ve yapma eylemleridir. Yapma eylemleri, çoğu kez telefona cevap verme, gelen postayı açma rafları düzeltme gibi meşgul edici işlerdir. Düşünme eylemleri ise, problemlerin çözümünü dikkatle halletmek için zaman alıcı görevlerdir. Araştırmalar göstermektedir ki yöneticiler işlerin görüknesinde çok fazla zaman harcamaktadırlar. Gerek düşünme eylemi, gerekse yapma eylemi ile birlikte insanlar aracılığı ile işlerin yapılması beş temel yönetim unsuru üzerinde etkili olabilmektedir. Bunlarda; a) Planlama b) Yapılanma (teşkilatlanma) c) Kurmaylık d) Yönlendirme e) İş taraması

22 Planlama Planlama, hedefleri ortaya koyup, bu hedeflere ulaşmak için hangi aşamaları tırmanacağımızı belirlemektir. Bir planlama sürecinde başhc asekiz saflıa bulunmaktadır. Bu aşamaları sıralarsak; 1- Fırsatlardan haberdar olmak 2- Hedefleri belirlemek 3- Çevrenin geleceğini önceden kestirmek 4- Almaşıklı hareket yönlerini tayin etmek 5- Almaşıklı hareket yönlerini değerlendirmek 6- Bu yönlerden birini seçip uygulamak 7- Destek planlar yapmak 8- Bütçe planını haznlamaktır Yapılanma (Teşkilatlanma) Yapılanma, görev ve sorumlulukların belirlenmesi ve hedefe ulaşmak için en büyük etkinliği sağlayacak insan kaynakları arasmdaki eşgüdümü sağlayan süreçtir. Bu yüzden planlama yani stratejiyi belirleme teşkilatlanmadan önce gelmektedir. Tablo 12 Planlama Süreci Teşkilatlanma Süreci Diğer bir ifade ile iş hedeflerini belirlemeden yapılanmaya gitmek yanlış 3İmaktadır. Genel de küçük iş yönetiminde hangi hedefler belirlenmelidir? Bu durumu >öylece sıralamamız kabildir: 1- Malî hedefler 2- Personel için hedefler 3- Müşteri ve halkla ilişkiler için hedefler 4- Reklam ve tanıtım için hedefler 5- Muhasebe ve hesap sistemlerimiz için hedefler 6- Üretim için hedefler 7- Kredi için hedefler 8- Satm alma ve envanter denetimleri için hedefler 9- Satış hedeflerimiz

23 10- Kâr hedeflerimiz 11- Yasal hedeflerimiz 12- Yapılamnamız için sosyal güvenlik hedefleri. Yukarıda tek tek sayıldığı gibi yeniden yapılanmadan önce küçük iş sahibi veya yöneticisi bu hedefler için tek tek birer sayfa açmak durumundadır. İşi için bankaya gidip kredi talep eden küçük iş sahibine bankacılar her şeyden önce plan ve hedeflerini sormaktadırlar. İşi için hedefleri ve planı almayan bir kimsenin iyi ve sağlıklı bir yapılanmayı gerçekleştirmesi mümkün görünmemektedir İş Tanımlarının Yapılması ve Sorumlulukların Verilmesi Küçük işletmelerde de iş bölümü prensibi hakimdir. İş sahibi iş yerinde çalışanların ayrı ayrı görev ve sorumluluklarmı belirler. İş tanımları çok iyi yapılmalıdır. Görevlerin tanımı yazılı yapılmayabilir. Fakat görevliye veya işçiye verilen işler temelde bir veya iki işi geçemez İşlerin Özelliklerine Göre Bölümlere Ayrılması Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapılanmalarmda en yaygm yöntemlerden biri de işlerin özelliklerine göre yapılandırılmalarıdır. Bu ayırımda işletme de çalışan herkes yaptıklara işlere göre yerleştirilmektedir. Firma küçük ölçekli ise Tablo 13'e göre bir ayırım yapılabilir veya aşağıda Tablo 14'e göre de bir bölünme düzenlenebilir. Tablo 13 KOBİ sahibi veya yönetici Satış Bölümü Sekreterya ve muhasebe Hizmet Bölümü 6 kişi 3 kişi Skisi

24 KOBI sahibi veya yönetici Üretim Mali işler Genel Pazarlama Üretim Satmalma Tanıtım ve Halkla İlişkiler Satış Elemanları Bilgi işlem ve Muhasebe Küçük İşletmelerde Ürün Türüne Göre İşlerin Ayrımı Teşkilatlanmada ayırım bu defa işe göre değil ürün çeşidine göre yapılmaktadır. Bu sıralama daha çok perakendeci küçük işletmeler için söz konusudur. Ürüne göre yapılanmada en büyük avantaj kâr akışlarmm belirlenebilmesidir. Ürüne göre yapılanmada her ürün için gelir ve giderler kendi bandmda değerlendirilmektedir. Ürüne göre yapılanma için Tablo 13 bir mağazada perakende olarak ayırımı gösterirken Tablo 15 ise bir imalat işletmesindeki ürüne göre teşkilatlanmayı yansıtmış olmaktadır. Tablo 16 da aşağıda bir imalat işletmesinin ürüne göre yapılanmasına örnek teşkil etmektedir.

25 KOBİ sahibi veya Yönetici Sabun ve Parfüm İç çamaşır ve Spor giysileri Yiyecek ve içecekler Erkek ve Çocuk Giysileri Kadın Giysileri Kravat ve Çoraplar Mutfak gereçleri Tablo 16 KOBİ Sahibi A Ürünü B Ürünü C Ürünü D Ürünü E Ürünü S en O Denetim Aralığı Yönünden Yapılanma Eğer küçük işletmeler, denetimlerini birkaç kişi ile yapabiliyorlarsa tek patron hakimiyeti ile verilen görevler yerine getiriliyor demektir. Bu denetim aralıkları dar ve geniş tutulabilmektedir. Denetim aralıklarmm dar tutulması halinde Aşağıda 17 no.lu tablo ile bir firma sahibi onaltı kişiyi emir ve kumanda zinciri ile kontrol edebilmektedir.

26 KOBİ SAHİBİ D Diğer taraftan denetim aralığı geniş tutulduğu zaman, kişilere yetki dağıtma ve onların yeteneklerinden yararlanma yolunda başarısız olma şansı artmaktadır. Bütün bu nedenlerle iyi bir küçük işletme sahibi denetim aralığında en büyük etkinliği kaç kişi ile sağlayabileceğini kestirebilmelidir. Aksi halde işler kendi kontrolünden rahatlıkla çıkabilmektedir. Asimda burada can alıcı husus, patronun yetkileri dağıtırken kontrolü elmde tutabilmesidir. Tablo 18 ile geniş anlamda denetim aralığı anlatılmak istenmektedir. Görüldüğü gibi aralık büyüdükçe patronun harcaması gereken enerjisi ile ayırması gereken zaman artmaktadır. Tablo 18: Geniş alanh denetim şekli Bir şekil şartına bağlı olmayıp firmanm yapı özelhğinden kaynaklanan koşullardan dolayı da teşkilatlanmalar olabilir. Bu tiplere informal yani bir gruba dahil edilmeyen yapılanma denilmektedir. Yine aşağıda Tablo 19'da buna ait tipik bir örnek verilmektedir.

27 Firma Sahibi Sigorta Avukat Yeminli Bankacı Uzmanı Mali Müşavir Üretim Satış Bilgi-İşlem Müdürü Müdürü Müdürü A B Sistem Operatör Program Band Band Bölgesi Bölgesi Analisti Yapıcı Küçük iş yönetiminde iş sahiplerinin ya da yöneticilerin daha az yapmalarmı beirleyecek bazı kriterleri öne çıkarmak gerekmektedir. hata Örneğin aşağıda verilen sorularm yanıtlanması halinde küçük iş yönetiminde işletme için verimli, kâr katkılı ve doğru yönetim de mesafe kat edildiği görülmektedir. 1 ci soru: İşletme de kullanılan bu faaliyet kaldırılabilir mi veya başkasma aktarılır mı? 2 ci soru: İşletme de kullanılan faaliyetlerden hangilerini birleştirmek mümkündür? 3 cü soru: İşletme de yapılan işlere ayrılan zamanları kısaltmak olası mıdır? 4 cü soru: Birbiri ardmca gelen faaliyetleri değiştirmek ne derece mümkündür?

28 1.17. KOBİ'lerin Teşkilatlanmasmdaki Başlıca İlkeler Yönetimde Denetim Aralığı İlkesi Belli sayıda insanları etkin şekilde denetlemek ve yönetebilmek mümkündür. Yönetici bunu iyi belirlemelidir. Hiyerarşi İlkesi Yukarı yani tepeden başlayıp teşkilatın en alt kademesine kadar inen bir yetki düzeni açıkça ortaya konmalıdır. Emrin Yeknesaklığı İlkesi Herkes tek ve yalnız tek bir patrona bağlı olduğunu bilmelidir. Bu durumda kimin kime hesap vereceği konusunda şüphe kalmayacaktır. Yetki Düzeni İlkesi Kararlar yetkili kimseler taramdan almır, gerekli olmadığı sürece de bu yetki devredilemez. Bu durumda iş sahibi, sonuncu karar alıcı olmayacaktır. Yetkilerin Devri İlkesi Yetkiler gerektiği ölçülerde aşağı basamaklara devredilmelidir. Böylece herkes kendine ait sorumlulukları kurabilecektir. İşin Tanımlanması İlkesi Herkesin iş tanımı yapılmalıdır. Böylece her birey işletmede neleri yapıp neleri yapamayacağını çok iyi bilecektir. Bu şekilde iş tayinin de bir boşluk ve belirsizlik olmayacaktır. Yetki ve Sorumluluğun Eşitlik İlkesi Küçük ve orta ölçekli işletmelerde yetki ve sorumluluk elden ele gitmelidir. Eğer bir kimsenin belirli bir iş için sorumluluğu varsa o kimsenin o işi yapması için yetkisinin de bulunması gerekmektedir Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İnsan Kaynakları ve Personel Politikaları Herkes bilir ki iyi elemanlar bir işletmenin en kıymetli varlıklarıdır. Yine biliriz ki bir firma da çahşanlar, müşterilere karşı saygısız olduklarında, becerisiz kaldıklarmda ya da kötü intibalar verdiklerinde işletme bu müşterilerini bir daha

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ HAZIRLAYAN Nihat ULAŞ İZMİR, 27.11.2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa Firma Tanıtıcı Bilgiler. 1 Genel Ekonomik ve Sektörel Durum...2 Bilanço Analiz Formları.. 3-4 Gelir Tablosu Analiz Formları.5-6 Fon Akım Tablosu..7

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU p Nakit Akım Tablosu, bir işletmede belli bir dönemde nakit hareketlerini açıklayan bir tablodur.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Faktoring Sektörü. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği. fkb.org.tr

Faktoring Sektörü. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği. fkb.org.tr Faktoring Sektörü Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği fkb.org.tr Faktoring ile Ticarete Merhaba! Türkiye de 1980 li yıllarda bankaların sunduğu bir hizmet olarak başlayan faktoring

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Finansal Yönetim ve Fonksiyonları...... 4 2. ÜNİTE-Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.015.323 1.299.403 Dönem Karı (Zararı) 1.354.013 1.896.001 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) Durdurulan Faaliyetlerden

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM 1 İçerik CAP-... 3 1. Müşteri tanımları... 3 2. Kullanıcı ve Rol Tanımları... 3 3. Müşteri Kabul Politikası... 4 4. Yıllık Denetim Planı... 4 5. Devamlı Denetim Dosyası... 4

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU

GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU 1 GENEL SORUNLAR 1. Asgari Ücret Üzerindeki Yükler 2. Toplum Yararına Programlar 3. Meslek Liseleri 4. Zincir

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı