FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?"

Transkript

1 FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi amaçlar. Finansal planlama, işletmeye giren ve çıkan para-fon akımlarının sistematik bir biçimde tahmini ve hesaplanmasını konu edinir. 1

2 Finansal planlama aşağıdaki konuları kapsayan bir süreçtir. 1. Firma için mümkün yatırım ve finansman tercihlerinin analizi. 2. Şimdi alınan kararların gelecekteki sonuçlarının tahmini. 3. Hangi alternatifin uygulanacağına karar verilmesi. 4. Finansal planda saptanmış amaçlar yönündeki performansın ölçülmesi. Firma hem uzun hemde kısa dönemi planlamalıdır. Kısa vadeli planlama 12 aydan ileriye pek bakmaz. Kısa vade planlama daha çok, firmanın faturalarını ödemeye yeterli nakde sahip olduğundan ve kısa vadeli borçlanma ve borç verme incelenmektedir. 2

3 Planlama sürecinin başında şirket kurmayları her bir bölümden gelecek 5 yılı kapsayan üç alternatif iş planı isteyebilir: 1. Büyük sermaye yatırımı ve yeni ürünler, mevcut pazarların hızlı büyümesi ya da yeni pazarlara giriş içeren bir en iyi durum yani atak büyüme planı. 2. Bölümün pazarlarıyla birlikte büyüdüğü, fakat rakiplerine önemli bir zarar getirmeyen normal bir büyüme planı. 3. Firmanın pazarların küçülmesi halinde masrafları kısma planı. Bu, zayıf ekonomik dönemlerde yapılan planlamadır. Finansal planlama sadece tahmin değildir. Finansal planlamacılar muhtemel olaylar kadar muhtemel olmayan olayları da düşünürler. Etkili planlama için üç koşul mevcuttur: 1. Tahmin etme: Mekanik bir uygulamaya indirgenmemelidir. Geçmiş verilere göre basit bir eğilim saptamanın değeri sınırlıdır. Tahminleriniz rakiplerinizin de kendi planlarını geliştirdiğini gözönünde tutmalıdır. Size şirketle ilgili bir grup tahmin sunulduğunda bunu görünür değeriyle kabul etmemek gerekir. Tahminlerin gerisini araştırın ve dayandığı ekonomik modeli tanımlamaya çalışılmalıdır. Yapılan tahminlerde tutarlılık sağlamak adına tahmin yapanlar yaygın makroekonomik varsayımlara dayanmalıdır. 3

4 2. Optimum Finansal Planın Seçimi: Finans yöneticisi en iyi planı seçmelidir. Ancak özellikle planlamanın karmaşık yapısı ve soyut sorunların tümünü çözecek bir model yoktur. Ancak sıklıkla yöneticiler amaçlarını muhasebe rakamlarıyla belirledikleri görülmüştür. Örneğin; amacımız, yıllık yüzde 20 satış büyümesini başarmaktır. 3. Uygulamaya konulan planın izlenmesi: Finansal planlar, uygulaması biter bitmez demode olur. Çoğu kez daha da erken demode olurlar. İyi bir plan, gelişen olaylara kolay uyarlanabilir olmalıdır. Firma Hedefleri Firmanın Uzun Vade Planı Uzun Vadeli Satış Tahminleri Ürün Karması Stratejisi Kısa Vadeli Satış Tahmini Üretim, Pazarlama, AR- GE, Finans Bütçeleri Bütünleştirilmiş Proforma Mali Tablolar Nakit Akım bütçesi, Proforma Gelir Tablosu, Proforma Bilanço, Proforma Kaynak ve kullanım tablosu 4

5 Finansal planlamacılar alternatif finansal stratejilerin sonuçlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak finansal planlama modeli kullanırlar. Bu modeller, basit modellerle başlayıp yüzlerce denklem içeren modeller uzanır. Tüm finansal planın üç bileşeni vardır: girdiler, planlama modeli ve çıktılar. Girdiler: Finansal planın girdileri, firmanın cari finansal tablolarından ve geleceğe ilişkin tahminlerden oluşur. Genellikle temel tahmin satışlardaki büyümedir, çünkü işgücü gereksinimi, stok düzeyi gibi birçok değişken satışlara bağlıdır. Bu tahminler finans yöneticisinin sadece kısmen sorumluluğundadır. Satış tahminlerinde anahtar rolü pazarlama bölümü üstlenecektir. Ayrıca satışlar genel ekonominin durumuna bağlı olacağından makroekonomik ve sanayi ile ilgili tahminler hazırlanmasında bu konuda uzmanlaşmış firmalardan yardım alınabilinir. 5

6 Planlama Modeli: Finansal planlama modeli, kar, yatırım ve finansman için yöneticilerin yaptığı tahminlerin içiçe sarmalanmasıyla ilgili hesaplamaları yapar. Bu model, satışlardaki bir değişmenin, maliyetleri, çalışma sermayesini, duran varlıkları ve finansman gereksinimini nasıl etkileyeceğinin tahmin edilmesini içerir. Örneğin; bu model toplam satışlardaki her 1 TL lik artışın üretilen malın toplam maliyetini 80 kuruş artırabileceğini, ticari alacakların satışların sabit bir yüzdesi olacağını ve satışlardaki her yüzde 10 artışın firmaya duran varlıklarını yüzde 8 artırma zorunluluğu getireceğini belirleyebilir. Çıktılar: Finansal modelin çıktıları, gelir tablosu, bilanço, nakit kaynak ve kullanımlarını açıklayan tablolar gibi finansal tablolardan oluşur. Bu tablolara proforma denir. Proforma, girdilere ve planın içerdiği varsayımlara dayanan tahminler anlamına gelir. Çıktılar genellikle önceki bölümde tartıştığımız finansal oranları da içerir. Bu oranlar planlama dönemi sonunda firmanın finansal bakımdan uygun ve sağlıklı durumda olup olmayacağını işaret eder. 6

7 Finansal Planın Bileşenleri: Girdiler Cari finansal tablolar Satışlar veya faiz oranları gibi anahtar değişkenlere ilişkin tahminler Planlama Modeli İlgili değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyan eşitlikler Girdiler Tahmini finansal tablolar (proforma) Finansal oranlar Fon kaynakları ve kullanımı Basit Trend Yöntemi Satışların Yüzdesi Yöntemi Dikey Yüzde Yöntemiyle Proforma Gelir Tablosu Oran Yöntemi Regresyon Yöntemi Hareketli Ortalamalar Yöntemi Matris Yöntemi 7

8 Finansal Planlama Modeline Bir Örnek Satışların Yüzdesi Modeli Satış tahminlerinin temel değişken alındığı, diğer değişkenlerin çoğunun da satışlarla orantılı olduğu bir finansal planlama modeli. 1. İlişkili bilanço kalemlerinin herbiri ilgili yılın satışlarına bölünmüştür. 2. Bulunan oranlar ve verilen ek bilgilerdeki oranlar bir sonraki yılı tahmini satışlarıyla çarpılıp proforma bilanço oluşturulur. 3. Fon açığı ya da fazlası olup olmadığı belirlenir. Satış hacmiyle bilanço kalemleri arası ilişki şematik olarak şöyle özetlenebilir. Satışlara bağlı olarak değişen bilanço kalemleri Aktif Kasa-Bankalar Alacaklar Stoklar Maddi Duran Varlıklar Pasif Ticari Borçlar Ödenecek Giderler Ödenecek Vergi ve prim borçları Satışlardan bağımsız bilanço kalemleri Aktif İştirakler Pasif Banka kredileri Uzun Süreli Borçlar Tahviller İpotekli borç senetleri Ödenmiş Sermaye Dağıtılmamış karlar (yedek akçeler) satış hacmiyle ilişkilidir ancak sabit bir oranla belirlemek çoğu kez mümkün değildir. Yedek akçelerdeki değişme, firmanın kar dağıtım politikasına da bağlıdır. Aktif kalemlerin satışlara oranı zaman içerisinde değişebilir. Geçen hesap döneminde satışlarla varlıklar arasında bulunan ilişkinin gelecek dönemler için de aynen geçerli olacağı varsayımı bu yöntemin zayıf yönünü oluşturur. 8

9 Finansal Planlama Modeline Bir Örnek Satış hacmini gelecek hesap döneminde 450 dan 600 na yükseltmeyi planlayan bir firmanın, geçmiş yıllarda bilanço kalemlerinin satışlarının yüzdesi olarak ifadesi şöyledir: Kasa-bankalar %3, Alacaklar %12,5, Stoklar %25, Maddi duran varlıklar %30, Ticari borçlar %10, Ödenecek giderler %2, Tahakkuk etmiş (ödenecek) vergi ve prim borçları % 6. Firmanın net kar marjı (Vergiden sonra kar/satışlar) %8, kar dağıtım oranı (Dağıtılan kar/net kar) %50, kullandığı kısa süreli banka kredileri 70, dönem başı ödenmiş sermaye 50 ve yedek akçeleri toplamı 116,25 dır. Firmanın pro-forma bilançosu ve 600 lık satış hacmine ulaşabilmesi için gerekli ek finansman ihtiyacı aşağıda belirtilmektedir. AKTİF Dönen Varlıklar PRO-FORMA BİLANÇO 2011 YILI Kısa Süreli Borçlar PASİF Kasa- Bankalar 18 Banka Kredileri 70 Alacaklar 75 Satıcı Kredileri 60 Stoklar 150 Ödenecek Vergi ve primler 36 Dönen Varlıklar Toplamı 243 Ödenecek Giderler 12 Maddi Duran Varlıklar 180 Kısa Süreli Borçlar Toplamı 178 Uzun Süreli Borçlar - Özsermaye Ödenmiş Sermaye 50 Yedek Akçeler TOPLAM Finansman Açığı AKTİF TOPLAMI 423 PASİF TOPLAMI 423 9

10 Örnek Cari dönem satışları 20,000TL, gelecek yıl tahmini satışlar 22,000TL ise ne kadar fona ihtiyaç vardır? Çözüm 3, = 3,794 Gelecek yılın dağıtılmayan karı 10

11 Çözüm 11

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

SAĞLIK İŞL.MALİYET MUHASEBESİ

SAĞLIK İŞL.MALİYET MUHASEBESİ Sağlık İşl.Maliyet Muhasebesi SAĞLIK İŞL.MALİYET MUHASEBESİ 1. Giderlerin I. dağıtımında aşağıdaki giderlerin hangisi için gider dağıtım anahtarına ihtiyaç duyulur? ( Fabrika binası amortisman gideri Üretim

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker İşletme Bütçeleri Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT MALİYET MUHASEBESİ VERİLERİNİN PLANLAMA AÇISINDAN KULLANILMASI İşletme, insanların

Detaylı

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA * İnş. Y. Müh. Feyzi HAZNEDAROĞLU 1 - KISA SÜRELİ FİNANSAL PLANLAMA Kısa süreli finansal kararlar genellikle kısa ömürlü varlık ve yükümlülüklerle ilgili

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I TEKDÜZEN HESAP PLANI - I MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI, MALİ TABLO DÜZENLEME İLKELERİ VE MALİ TABLOLAR DÜZENLEMENİN AMACI: Bu düzenleme; bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 GELİR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 4 NAKİT AKIM TABLOSU... 5... 6-37 DİPNOT

Detaylı

Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar

Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar OKAN ŞAKAR Eski Hesap Uzmanı Özet Mali tablolar; işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde sunulması, işletme ilgililerine

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE I MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA

Detaylı

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 28 AĞUSTOS 2012 GİRİŞ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Yatırım A.Ş. Rapor Tarihi

Detaylı

Konu UMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ

Konu UMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ Konu UMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ Bu bölümde UMS 7 Nakit Akış Tabloları uyarınca nakit akış tablosu hazırlarken göz önünde bulundurulması gereken hususlara değineceğiz. Bu standardın amacı,

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 6 (RİSK) GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 6 (RİSK) GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 6 (RİSK) GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL GİRİŞİM SERMAYESİ Risk sermayesi temel olarak; teknolojik yenilik, sermayeye katılım, yönetime

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ Aydın DEDE Mali Müşavir-Denetçi Türkiye de gerek Muhasebe Standartlarını gerekse muhasebeye ilk kayıt ve sonraki ölçümlerde değerleme ölçülerini

Detaylı

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IX ÜRÜN MALİYETLEMESİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...4 Kurumsal ve Kişisel Satış...7 Satış Personeli...9

Detaylı