ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMASI"

Transkript

1 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S:27-44 İSTANBUL ISSN: Copyright ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMASI (How do Geography Teachers Utilize Computer and Internet Technology at Private Secondary Schools) Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRCİ * ÖZET Bu çalışma, Türkiye de özel ortaöğretim kurumlarında çalışan coğrafya öğretmenlerinin derslerinde bilgisayar ve internet teknolojisinden ne ölçüde yararlandıklarının belirlenmesi amacı ile 2008 yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada anket kullanılmıştır. Beş bölümde 27 soru içeren anket Türkiye genelindeki özel okullara posta ve e-posta yolu ile gönderilmiş ve 30 ildeki 45 okulda görev yapan toplam 84 öğretmen tarafından cevaplanmıştır. Çalışma, ankete katılan öğretmenlerin %90 ının evlerinde bilgisayarın bulunduğunu ve %92 sinin de interneti kullandıklarını göstermiştir. Ancak öğretmenlerin %69 gibi büyük bir bölümü interneti sadece okulda kullandıklarını belirtmiştir. Çalışmada coğrafya derslerinin işlendiği sınıflardaki bilgisayar ve internet altyapısının yetersiz olmakla birlikte genel olarak umut verici olduğu gözlenmiştir. Ankete katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu (%70) sınıflarında bilgisayar ve sinevizyon cihazının olduğunu, %38 i ise internet bağlantısının bulunduğunu belirtmiştir. Çalışmada bilgisayar ve internetin coğrafya derslerinde kullanılma sıklıkları yetersiz bulunmuştur. Öğretmenlerin ancak %29 u bilgisayardan her derste yararlandıklarını belirtirken interneti her derste kullandığını belirten öğretmenlerin oranı ise %6 dır. Öğrencilere etkin bir coğrafya öğretiminin sağlanabilmesi için bilgisayar ve internet teknolojilerinden yararlanmak son derece önemlidir. Bu nedenle de coğrafya derslerinin verildiği tüm sınıflarda bir bilgisayarın, sinevizyon cihazının ve internet bağlantısının olması ve bunların yeterli düzeyde ve etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, İnternet, Özel okullar, Coğrafya öğretimi, Ortaöğretim, Öğretmen, Türkiye * Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü,

2 ALİ DEMİRCİ ABSTRACT The study aimed at determining to what extend geography teachers have been utilizing computer and internet technology in their geography lessons at private secondary schools in Turkey. A survey with 27 questions which were asked in five different sections was used in the study. The survey forms were sent to private secondary schools all over Turkey through mail and in Eighty-four teachers responded the survey properly from 45 different schools which are located in 30 different provinces of Turkey. As the study revealed, majority of the teachers (90%) have computers at their homes and 92% of them have been utilizing the internet. However, 69% of the teachers indicated that they have been using the internet only at school. The study revealed that the current picture of the schools in terms of computer and internet infrastructure seems not bad although there is still a lot to be done. The majority of the teachers (70%) indicated that they have a computer and a projector while only 38% of them said that internet access is available in their classrooms. The frequency of using computer and internet at geography lessons was found insufficient in the study. Only 29% of the teachers indicated that they utilize computers in every geography lesson while only 6% of them said that they use internet in every lesson. Using computer and internet technology at classrooms is very significant in order to provide students with efficient geography education. For this reason, a computer, a projector, and internet access should be available and used properly and effectively in every classroom where geography lessons are conducted. Keywords: Computer, Internet, Private schools, Geography education, Secondary education, Teacher, Turkey 1. GİRİŞ 21. yüzyılın ilk çeyreğinin yaşandığı günümüzde bilgisayar ve internet teknolojisinde meydana gelen gelişmeler pek çok alanda olduğu gibi eğitim sektöründe de büyük yenilik ve değişikliklerin oluşmasına sebep olmuştur yıl öncesine kadar sınıflarda ağırlıklı olarak öğretmen, ders kitabı ve yazı tahtası üçlüsü arasında işlenen dersler bilgisayar ve internet teknolojisinin getirmiş olduğu imkânların kullanılması ile günümüzde çok daha yönlü ve farklı araç-gereçlerin eşliğinde gerçekleştirilebilmektedir. Dersliklerdeki kara tahtalar yerlerini bilgisayar sistemi ile çalışan akıllı tahtalara, tepegözler ise yerlerini bilgisayar ve sinevizyonlara bırakmıştır. Bilgisayar çok çeşitli yazılımların derslerde kullanılmasına da olanak tanımıştır. Microsoft 28

3 ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMASI Word bir kenara bırakılırsa öğretim yöntemlerinde önemli değişiklikler getiren yazılımların başında PowerPoint gelmektedir. PowerPoint derslerde yazı tahtasının kullanılmasını büyük ölçüde azaltmış ve öğretmenlerin dersleri sinevizyon perdesi üzerinden kendi hazırlamış oldukları sunumlar eşliğinde işlemelerine imkân vermiştir. PowerPoint kullanımının öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkilerinin yapılan çeşitli çalışmalarda ortaya çıkması ile günümüzde bu teknoloji öğretimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (Bartsch ve Cobern, 2003; Joshua, 2005). Günümüzde eğitim ve öğretimde köklü yenilik ve değişikliklerin yaşanmasına sebep olan etkenlerin en önemlisi kuşkusuz ki internettir (Livingstone ve Shepherd, 1997; Seal ve Przasnyski, 2001; Ruthven ve diğ., 2005). İnternet topyekûn eğitim ve okul sistemlerinin planlanmasında ve işletilmesinde kullanıldığı gibi günümüzde öğrenci ve öğretmenler tarafından çok yaygın ve etkin olarak kullanılan bir öğrenim ve öğretim aracı haline gelmiştir. İnternet, öğretimde hem çok büyük bir bilgi kaynağı hem de haberleşme aracı olarak kullanılmaktadır. Öğretmenler internet yardımı ile derslerini çok çeşitli ve güncel bilgilerle donatabilirken bir yandan da geliştirmiş oldukları öğretim materyallerini, ders planlarını diğer öğretmenlerle e-posta yolu ile paylaşabilmektedirler. Uzaktan öğretim, tele-konferanslar, elektronik ortamda verilen kurslar ve gerçekleştirilen sınav ve testler internetin sağladığı avantajlardan sadece birkaçıdır (Bishop, 1995; Crampton, 1998; Solent, 2000; Carswell ve diğ., 2002). Bilgisayar ve internetin kullanımı şüphesiz ki tüm branşlarda eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesinde son derece önemli katkılar sağlamaktadır (Papanikolaou ve diğ., 2002; Powell ve diğ., 2003). Ancak sahası, ilgi alanları, amacı, yöntemleri ve kullandığı araç-gereçler dikkate alındığında coğrafyanın bilgisayar ve internet alanında gerçekleştirilen gelişmelerden diğer disiplinlere göre daha fazla yararlandığı görülmektedir (Sui ve Bednarz, 1999). Görselliğin son derece önemli olduğu coğrafya derslerinde internet; harita, tablo ve grafik şeklindeki görsellerin çok rahatlıkla temin edilebilmesini sağlamaktadır. Günümüzdeki gelmiş olduğu seviyesi ile modern coğrafyanın sınıfa yansıtılabilmesi için yeryüzünün tamamına veya bir kısmına ait çeşitli bilgilerin güncel olarak istenildiği anda sınıfa taşınması gerekmektedir. İnternet, çeşitli ulusal ve uluslararası resmi kuruluşların sayfalarında 29

4 ALİ DEMİRCİ güncel olarak sunmuş oldukları bilgilerin istenildiğinde sınıf ortamına taşınmasına imkân vermektedir. İnternet vasıtasıyla öğretmenler Google Earth e ait siteden dünyanın tamamı veya bir kısmının uydu görüntülerine ulaşabilirken, diğer yandan YouTube gibi sitelerden coğrafyanın çok çeşitli konularında hazırlanmış video görüntülerini elde edebilmektedirler (Kesler, 2007). İnternet, coğrafya öğretmenlerine bir yandan kendi öğretim materyallerini hazırlama imkânı verirken diğer yandan da öğretmenlerin başka öğretmenler tarafından hazırlanmış öğretim materyallerine erişimlerini sağlamaktadır. Öğretmenler, coğrafya öğretimi ile ilgili çok çeşitli internet sitelerine ve e-posta gruplarına üye olabilmekte, bu sayede kendi deneyimlerini diğerleri ile paylaşabilmekte, başkalarının deneyimleri hakkında da haberdar olabilmektedirler. Kısaca internet, coğrafya öğretiminin çok çeşitli yöntemler kullanılarak, öğrenci merkezli, görsel ve işitsel olarak verilebilmesinde öğretmenlere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bilgisayar ve internet alanında yaşanılan gelişmelerin coğrafya öğretimine aktarılabilmesi için gerekli fiziki altyapının öğrenci ve öğretmenler açısından gerek evde gerekse okulda hazır bulunması gerekmektedir. ABD de yıllar öncesinde her sınıfa bir bilgisayar projesi başlatılmış ve bunun sonucunda ülkedeki tüm sınıflara bir bilgisayar ve sinevizyon cihazı konulmuştur (Demirci, 2005). Branş dersliği uygulamasının olduğu ABD de dersler özel olarak tasarlanmış sınıflarda verilmektedir. Örneğin; fiziki coğrafya konularının yer aldığı ve 9. sınıfta okutulan yer bilimleri dersleri, ders öğretmeninin çalışma masası ve kitaplığının da yer aldığı sınıflarda, bu ders için ayrı olarak temin edilmiş araç-gereçlerin eşliğinde verilmektedir. Aynı uygulamayı Avrupa daki pek çok ülkede de görmek mümkündür. Bilgisayar ve internet altyapısının tüm okullarda hazırlanması açısından Türkiye de de önemli gelişmeler sağlanmıştır. Günümüzde Türkiye deki tüm okullarda bilgisayar laboratuarları ve internet bağlantısı bulmak mümkündür. Teknoloji sınıflarının sayıları ülke genelindeki okullarda giderek artmaktadır. Öğretmenlere sağlanan e-posta adresleri yanında tüm öğrencilere e-posta adresi verilmesi çalışmasının yakında tamamlanması beklenmektedir. Ancak bilgisayar ve internet alanında Türkiye de yaşanan bu gelişmelerin okul ölçeğinde kaldığı ve sınıflara istenildiği ölçüde yansıtılamadığı görülmektedir. Bazı okullardaki dersliklerde bilgisayar ve sinevizyon cihazı bulunmaktadır. Ancak bunların toplam 30

5 ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMASI okul ve derslik sayısı içindeki oranı çok azdır. Devlet okullarının çoğundaki dersliklerde bilgisayar, sinevizyon cihazı ve internet mevcut değildir. Özel okullardaki durum ise bundan biraz farklıdır. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde faaliyet gösteren özel okullardaki dersliklerde bilgisayar, sinevizyon cihazı ve internetin devlet okullarındakilere göre daha fazla olduğu görülmektedir (Demirci ve diğ., 2007; Taş ve diğ., 2007). Bu nedenle özel okullarda öğretim veren coğrafya öğretmenlerinin de derslerinde bilgisayar ve internetten yararlanma durumlarının devlet okullarında çalışan meslektaşlarından daha iyi bir durumda olduğu bilinmektedir (Demirci ve diğ., 2007). Bu çalışmada özel okullarda görev yapan coğrafya öğretmenlerinin derslerinde bilgisayar ve internetten yararlanma durumlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada aşağıdaki araştırma sorularına cevaplar aranacaktır. 1. Özel okullarda coğrafya derslerinin işlendiği mekânların bilgisayar ve internet altyapısı nasıldır? 2. Özel okullarda görev yapan coğrafya öğretmenlerinin derslerinde bilgisayar ve interneti kullanma sıklıkları nedir? 3. Özel okullarda görev yapan coğrafya öğretmenlerinin genel olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine olan bakış açıları nasıldır? Çalışmada yöntem olarak anket kullanılmıştır. Anket, beş bölümde sorulan 27 sorudan oluşmuştur. Anketin ilk iki bölümünde öğretmenlerin yaş ve cinsiyet gibi kişisel özellikleri ile vermiş oldukları dersler ve mesleki deneyimleri hakkındaki sorulara yer verilmiştir. Anketin üçüncü bölümünde öğretmenlerin bilgisayar ve internet kullanımı ile ilgili sorular sorulmuş, okul ve dersliklerdeki fiziki ortam hakkındaki sorular ise dördüncü bölümde yer almıştır. Anketin son bölümünde bilgi ve iletişim teknolojileri hakkında öğretmenlerin düşüncelerinin alınması açısından bir soru sorulmuştur. Anketteki soruların büyük bir bölümü çoktan seçmeli ve evet hayır şeklinde seçeneklere sahip sorulardan oluşmuştur. Ankette dört soru ise tablo şeklinde verilmiş ve ilgili soruda öğretmenlerden kendileri açısından en doğru olan seçeneği tabloda uygun yeri işaretleyerek belirtmeleri istenmiştir. Anket Türkiye genelinde yer alan özel ortaöğretim kurumlarına posta ve e-posta yöntemi ile gönderilmiş ve anketteki 31

6 ALİ DEMİRCİ soruların coğrafya öğretmenleri tarafından doldurulması istenmiştir. Yaklaşık 200 adet anket formu bu şekilde gönderilmiştir. Öğretmenlerden toplanan anket sonuçları üzerinde genel olarak sıklık analizleri uygulanmıştır. Ayrıca ankette yer alan bazı soruların cevapları bay ve bayan öğretmenler açısından da ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 2. BULGULAR İnternet ve posta yolu ile gönderilen anket formlarına toplam 84 öğretmen cevap vermiştir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okulların bağlı bulunduğu il merkezlerine bakıldığında Türkiye nin her bölgesinden anket sorularına cevap verildiği görülmektedir. Anket formları 30 farklı ildeki 45 farklı okulda görev yapan öğretmenler tarafından gönderilmiştir. Ankete İstanbul dan 10, Ankara dan 5 ve diğer 28 ilden de 1 ile 3 arasında öğretmen katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerden 59 u (%70) bay, 25 i (%30) bayandır. Öğretmenlerin yaş durumlarına bakıldığında %51 gibi büyük bir çoğunluğunun arasında bir yaşa sahip olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin yaklaşık %37 lik bir bölümü ise yaş aralığında bulunmaktadır. Yaşlarının arasında olduğunu belirten öğretmenlerin sayısı 6 (%7), 41 ve üzeri yaşa sahip olduğunu belirten öğretmenlerin sayısı ise 4 (%5) tür. Öğretmenlerin yaşlarına bay ve bayan açısından bakıldığında biraz farklılık görülmektedir. Ankete katılan bay öğretmenlerin %61 i arasında yaşa sahip iken ankete katılan bayan öğretmenler arasında aynı yaş aralığında bulunanların oranı %28 dir. Bayan öğretmenlerin %48 gibi büyük bir oranı arasında bir yaşa sahiptir. Bu durum ankete katılan bayan öğretmenlerin baylara göre yaş açısından daha genç olduklarını göstermektedir. A. Öğretmenlerin Dersler ve Mesleki Deneyimleri ile İlgili Özellikleri Ankette öğretmenlerin mesleki deneyim ve dersleri ile ilgili genel bilgilere ulaşabilmek için 6 soru sorulmuştur. Öğretmenlerin kaç yıldır öğretmenlik yaptıkları ile ilgili sorulan soruya verdikleri cevaplar doğal olarak yaşları ile paralellik göstermektedir. Öğretmenlerin %32 si yıl arasında öğretmenlik deneyimine sahip olduğunu belirtmiştir. 5-9 yıl arasında bir deneyime sahip olduğunu belirten öğretmenlerin oranı ise %30 dur. Öğretmenlerin %20 si 15 yıl ve üzeri bir deneyime sahip 32

7 ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMASI olduğunu belirtirken öğretmenlik mesleğine yeni başladığını söyleyen ve 1-4 yıl arasında bir deneyime sahip olduğunu belirten öğretmenlerin oranı ise %18 dir. Yaşta olduğu gibi öğretmenlik deneyiminde de bay ve bayan öğretmenler arasında küçük bir farklılık göze çarpmaktadır. Bay öğretmenlerin %36 sı yıl arasında bir deneyime sahip olduğunu belirtirken aynı yıl aralığında öğretmenlik deneyimine sahip olduğunu belirten bayan öğretmenlerin oranı ise %24 tür. Bu durum yaşları ile orantılı olarak bay öğretmenlerin bayan öğretmenlere göre mesleki deneyimlerinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Haftada kaç saat derse girdiklerinin öğrenilmesi yönünde sorulan soruya öğretmenlerin %44 gibi büyük bir bölümü 25 saat ve üzeri şeklinde cevap vermiştir saat arasında derse giren öğretmenlerin oranı %37 iken geri kalan öğretmenler (%19) haftada 9-16 saat arasında derse girdiklerini belirtmişlerdir. Haftalık girmiş oldukları ders saatleri açısından bay ve bayan öğretmenler arasında belli bir fark gözükmemiştir. Her iki gruptaki öğretmenlerin %44 lük bir bölümü 25 saat ve üzerinde derse girdiklerini belirtmişlerdir. Diğer saat aralıklarındaki bay ve bayan öğretmenler arasındaki ayırım da hemen hemen aynıdır. Ders verdikleri sınıflardaki ortalama öğrenci sayılarının kaç olduğu yönünde sorulan soruya verilen cevaplar anlamlı bir sonucu ortaya çıkarmıştır. Öğretmenlerin %100 ü sınıflarında arasında öğrencinin bulunduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili anket bölümünde üç soruya daha yer verilmiştir. Bunlardan birinde öğretmenlere en son aldıkları diploma derecesi sorulmuştur. Öğretmenlerin %83 lük büyük bir bölümü en son olarak lisans diplomasına sahip olduklarını belirtmişlerdir. Yüksek lisans diplomasına sahip olduğunu belirten öğretmenlerin oranı ise %17 dir. Doktora derecesine sahip olduğunu belirten hiçbir öğretmen olmamıştır. Diploma derecesi açısından bay ve bayan arasında çok büyük bir fark göze çarpmamıştır. Yüksek lisans derecesine sahip olduğunu belirten bay öğretmenlerin oranı %14 iken, bayan öğretmenlerde bu oran %24 tür. İngilizce dil seviyeleri ile ilgili bir fikir edinebilmek için öğretmenlere ayrı bir soru sorulmuştur. Öğretmenlerin %46 gibi büyük bir bölümü İngilizceyi başlangıç seviyesinde bildiklerini, %32 si ise hiç bilmediklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin ancak %21 lik bir bölümü İngilizceye okuduklarını biraz anlayabilecek seviyede hâkim olduklarını belirtirken sadece bir öğretmen İngilizceyi çok iyi bildiğini belirtmiştir. 33

8 ALİ DEMİRCİ İngilizce seviyesi açısından bay ve bayan öğretmenler arasında çok büyük bir fark görülmemiştir. İngilizceyi hiç bilmediklerini belirten öğretmenlerin oranı her iki grup içinde de aynıdır. Ancak İngilizceyi başlangıç seviyesinde bildiğini belirten öğretmenlerin oranı baylar içinde %51 iken, aynı oran bayanlar içinde %36 dır. Son bir yılda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen meslek içi eğitimlerinden en az birine katılıp katılmadıkları yönünde verilen soruya öğretmenlerin %93 oranında büyük bir çoğunluğu hayır cevabını vermiştir. Sadece altı öğretmen bu yönde bir meslek için eğitim programına katıldığını belirtmiştir. Bunların biri bayan beşi baydır. B. Öğretmenlerin Bilgisayar Becerileri ve İnternet Kullanımı Ankette öğretmenlerin bilgisayar becerilerinin ve interneti kullanma durumlarının öğrenilmesi amacı ile dokuz soru sorulmuştur. Öğretmenlerden PowerPoint ile ders anlatma, Microsoft Word ve Excel gibi yazılımları kullanma, internette arama yaparak ders materyalleri bulma ve kullanma gibi alanlarda bilgisayardan yararlanabilme becerilerini değerlendirmeleri istenmiştir. İlgili soruya öğretmenlerin %40 lık bir bölümü belirtilen uygulamaları yapabilmede bilgisayar becerilerinin orta düzeyde olduğunu, %36 lık bir bölümü ise iyi olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin ancak %14 lük bir bölümü bilgisayar becerilerinin çok iyi olduğunu ve %10 luk bir bölümü ise zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Bilgisayarı kullanma becerileri açısından bay ve bayan öğretmenler arasında az da olsa bir farkın olduğu görülmüştür. Bilgisayar becerilerinin orta ve zayıf olduğunu belirten bay öğretmenlerin oranı %46 iken, aynı oran bayan öğretmenler arasında %60 tır. Ankette öğretmenlere evlerinde bilgisayarın olup olmadığı sorulmuştur. İlgili soruya verdikleri cevaplara bakıldığında öğretmenlerin %90 gibi büyük bir bölümünün evlerinde bilgisayar olduğu görülmektedir. Evlerinde bilgisayar olması açısından bay ve bayan öğretmenler arasında az da olsa bir fark göze çarpmaktadır. Evlerinde bilgisayarın olduğunu belirten bay öğretmenlerin oranı %88 iken aynı oran bayan öğretmenlerde %96 dır. Anketteki diğer bir soruda öğretmenlere interneti kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. Öğretmenlerin %95 lik bir bölümü interneti kullandıkları belirtmişlerdir. Bay ve bayan açısından değerlendirildiğinde interneti kullanma oranının 34

9 ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMASI bay öğretmenler arasında %97, bayan öğretmenlerde ise %92 olduğu görülmektedir. İnterneti kullandığını belirten öğretmenlere interneti nerede kullandıkları sorulmuştur. İnterneti kullandığını belirten 80 öğretmenin %69 gibi büyük bir çoğunluğu interneti sadece okulda kullandıklarını belirtmişlerdir. İnterneti hem evde hem de okulda kullandığını belirten öğretmenlerin oranı ise %24 tür. Bir öğretmen interneti sadece evde kullandığını belirtmiştir. İnterneti kullandıkları yer açısından bay ve bayan öğretmenler arasında ciddi bir farklılık görülmemiştir. Öğretmenlere interneti hangi sıklıkta kullandıkları da sorulmuştur. Verilen cevaplara bakıldığında öğretmenlerin %36 lık büyük bir çoğunluğunun interneti iki üç günde bir kullandıkları görülmektedir. İnterneti her gün kullandıklarını belirten öğretmenlerin oranı %33, haftada bir kullandıklarını belirten öğretmenlerin oranı ise %16 dır. İnternetten ayda bir kez yararlandığını belirten öğretmenlerin oranı ise %15 tir. Aynı soruya verilen cevaplar bay ve bayan öğretmenler açısından değerlendirildiğinde bay öğretmenlerin interneti daha sık kullandıkları görülmektedir. İnterneti her gün veya iki üç günde bir kullandığını belirten bay öğretmenlerin oranı %78 iken aynı oran bayan öğretmenlerde %47 dir. İnterneti kullandığını belirten öğretmenlere ayrıca interneti hangi amaçla kullandıkları da sorulmuştur. İlgili soruya verilen cevaplar incelendiğinde öğretmenlerin interneti en fazla öğretim materyalleri hazırlamak için kullandıkları görülmektedir. İnterneti öğretim materyalleri hazırlamak için kullandığını belirten öğretmenlerin sayısı 75 tir. Bu durum interneti kullandığını belirten öğretmen sayısı olan 80 dikkate alındığında öğretmenlerin büyük bir oranda internetten öğretim materyali geliştirmek için yararlandığını göstermektedir. 51 öğretmen internetten ders amaçlı öğrencileri ile iletişim kurmak için yararlandığını belirtirken 39 öğretmen ise internetten coğrafya öğretmenleri ile iletişim kurmak için yararlanıyorum şıkkını işaretlemiştir. İnterneti meslekle alakalı olmayan diğer amaçlar için kullanıyorum şıkkını işaretleyen öğretmenlerin sayısı ise 55 tir. İnterneti kullanma amacı ile ilgili bay ve bayan öğretmenler arasında en önemli fark meslekle alakalı olmayan diğer amaçlar için internetten yararlanma şıkkında olmuştur. İnterneti kullandığını belirten toplam bay öğretmenlerin %79 u internetten meslekle alakalı olmayan diğer amaçlar 35

10 ALİ DEMİRCİ için de yararlandıklarını belirtirken bu oran bayan öğretmenler içinde %43 tür. Ankettin diğer bir sorusunda interneti kullanan öğretmenlere e- posta adreslerinin olup olmadığı sorulmuştur. İnterneti kullanan toplam 80 öğretmenin %89 u bir e-posta adresine sahip olduğunu belirtmiştir. Bu oran bay öğretmenlerde %91, bayan öğretmenlerde %83 tür. E-posta adresine sahip olan öğretmenlere ayrıca e-postalarını hangi sıklıkta kontrol ettikleri sorulmuştur. E-posta adresinin olduğunu belirten 71 öğretmenin %18 i e-postalarını her gün kontrol ettiklerini, %46 sı ise iki üç günde bir kontrol ettiklerini belirtmişlerdir. E-postalarını haftada bir veya ayda bir kontrol ettiklerini belirten öğretmenlerin oranı ise %18 dir. E-postalarını kontrol etme sıklığı açısından bay ve bayan öğretmenler arasında belirgin bir fark göze çarpmıştır. E-postalarını her gün veya iki üç günde bir kontrol ettiklerini belirtenlerin oranı bay öğretmenler arasında %71, bayan öğretmenler arasında %42 dir. Ankette öğretmenlere coğrafya ile ilgili herhangi bir e-posta haberleşme grubuna üye olup olmadıkları sorulmuştur. Verilen cevaplar incelendiğinde öğretmenlerin %62 sinin bir e-posta haberleşme grubuna üye oldukları görülmüştür. Bay ve bayan açısından sonuçlar değerlendirildiğinde bir e- posta haberleşme grubuna üye olma açısından bay ve bayan öğretmenler arasında belirgin bir fark görülmemiştir. Bir e-posta haberleşme grubuna üye olduğunu belirten bay öğretmenlerin oranı %63, bayan öğretmenlerin oranı ise %58 dir. C. Okul ve Dersliklerdeki Fiziki Ortam Anketin okul ve coğrafya derslerinin işlendiği dersliklerdeki fiziki ortam ile ilgili bölümünde öğretmenlere toplam beş soru sorulmuştur. Bu sorulardan ilkinde öğretmenlere okullarında ayrı bir coğrafya sınıfının olup olmadığı sorulmuştur. İlgili soruya öğretmenlerin %39 u evet, %61 i hayır cevabını vermiştir. Genel olarak okulda internet bağlantısının olup olmadığı ve bunun öğretmenlerin kullanımına sunulup sunulmadığı ile ilgili soruya öğretmenlerin %95 gibi büyük bir bölümü evet cevabını vermiştir. İlgili soruya sadece üç öğretmen hayır cevabını vermiştir. Okula ait internet sayfasının olup olmadığı yönünde sorulan soruda ise öğretmenlerin %92 si evet cevabını vermiştir. Okula ait olan internet sayfasını coğrafya dersleri için kullanıp kullanmadıkları 36

11 ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMASI hakkında sorulan soruya öğretmenlerin %34 ü evet, ancak %66 lık büyük bir çoğunluğu ise hayır cevabını vermiştir. Ankette coğrafya derslerinin işlendiği mekânlardaki fiziki ortam özelliklerinin ortaya çıkarılması açısından ayrı bir soru sorulmuştur. Bu soruda öğretmenlerden verilen tablo içindeki araç-gereçlerden coğrafya derslerini işledikleri sınıfta mevcut olanları işaretlemeleri istenmiştir. Tablo 1 de de görüldüğü üzere ders işledikleri sınıfta bilgisayar ve sinevizyon cihazının olduğunu belirten öğretmenlerin sayısı 59 dur (%70). Sınıflarda internet bağlantısının olduğunu belirten öğretmenlerin sayısı ise 38 dir (%45). Aynı soruya verdikleri cevaplardan anlaşıldığı üzere televizyon, video, tepegöz ve dia makinesi gibi araç-gereçlerin eskisi gibi sınıflarda yaygın olarak yer edinmediği görülmektedir. Ders işledikleri sınıflarda televizyon ve videonun olduğunu belirten öğretmenlerin sayısı 10 (%12), tepegözün olduğunu belirten öğretmenlerin sayısı ise 6 dır (%7). Sadece bir öğretmen coğrafya derslerini işlediği sınıfta dia makinesinin olduğunu belirtmiştir. Tablo 1 de gösterilen sonuçlardan ortaya çıkan diğer bir veri de akıllı tahta gibi günümüzün gelişmiş teknolojilerinin sınıflarda yer edinmeye başlamasıdır. Sadece bir öğretmen ders işledikleri sınıfta akıllı tahtanın olduğunu belirtmiştir. 17 öğretmen de (%20) sınıflarında yazıcının olduğunu belirtmiştir. Tablo 1. Dersliklerin Teknoloji Açısından Durumu Table 1. Technological Basis in the Classrooms Araç-gereçler Toplam Sayı % Bilgisayar Sinevizyon İnternet bağlantısı Yazıcı Televizyon-Video Tepegöz 6 7 Dia makinesi 1 1 Akıllı Tahta 1 1 Tarayıcı

12 ALİ DEMİRCİ D. Öğretmenlerin Coğrafya Derslerinde Kullandıkları Yöntem, Araç-Gereç ve Teknolojiler Öğretmenlerin coğrafya derslerinde kullandıkları yöntem, araçgereç ve teknolojiler ile bunların derslerde kullanılma sıklıklarının ortaya çıkarılması amacı ile sorulan soruya verilen cevaplar özel okullarda coğrafya derslerinde kullanılan yöntem ve teknolojilerin ortaya çıkarılması açısından önemli bilgiler sağlamıştır. Tablo 2 de de görüldüğü üzere toplam 84 öğretmen içinde 24 öğretmen (%29) bilgisayarı her derste kullandığını belirtmiştir. Bilgisayarı haftada bir kullandığını belirten öğretmenlerin sayısı ise 32 dir (%38). Bilgisayarı hiç kullanmadığını belirten öğretmenlerin sayısı sadece beştir (Tablo 2). Derslerinde bilgisayarı kullanma sıklıkları açısından bay ve bayan öğretmenler arasında belirgin bir farkın olmadığı görülmüştür. Nitekim bilgisayarı her derste kullandığını belirten bay öğretmenlerin oranı %27 iken bu oran bayan öğretmenlerde %28 dir. Öğretmenlerin coğrafya derslerinde interneti kullanma sıklıklarına bakıldığında bilgisayarı kullanma sıklıklarından daha olumsuz bir tablo ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin 39 u (%46) derslerinde interneti hiç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. %54 oranında bir öğretmen grubu ise farklı sıklıklarda derslerinde internetten yararlandıklarını belirtmişlerdir. Sadece beş öğretmen her derste internetten yararlandığını belirtirken 20 öğretmen derslerinde internetten haftada bir olarak yararlandıklarını, 13 öğretmen ise ayda bir kez olarak yararlandıklarını belirtmişlerdir. Derslerinde internetten yararlanma açısından bay ve bayan öğretmenler arasında belirgin bir farkın olduğu göze çarpmıştır. Bay öğretmenler içinde derslerinde bilgisayardan hiç yararlanmadığını belirten öğretmenlerin oranı %41 iken bu oran bayan öğretmenler arasında %60 tır. Bu durum bay öğretmenlerin bayan öğretmenlere göre derslerinde internetten daha fazla yararlandıklarını göstermektedir. Yapılan çalışmada ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri de derslerde tepegöz kullanımı ile ilgilidir. Çalışmada öğretmenlerin tepegözü derslerinde kullanmadıkları görülmüştür. Bu durum bilgisayar ve sinevizyon cihazlarının eğitim amacı ile yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile ortaya çıkan doğal bir sonuçtur. Tablo 2 den de görülebileceği üzere öğretmenlerin 77 si (%92) tepegözden derslerinde 38

13 ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMASI hiç yararlanmadıklarını belirtmişlerdir. Yapılan çalışmada açık bir şekilde ortaya çıktığı üzere öğretmenler Google Earth gibi yeni teknolojik ürünleri coğrafya derslerine taşımaya başlamışlardır. Öğretmenlerin %46 gibi önemli bir bölümü farklı sıklıklarda da olsa Google Earth ten derslerinde yararlandıklarını belirtmişlerdir. Çalışmanın çarpıcı sonuçlarından biri olarak da öğretmenlerin deney ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gibi yöntem ve teknolojik sistemlerin kullanımına derslerinde henüz yer vermedikleri görülmüştür. 68 öğretmen (%81) coğrafya derslerinde hiç deneye yer vermediklerini, 77 öğretmen ise (%92) CBS gibi teknolojileri derslerinde hiç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Tablo 2. Coğrafya Derslerinde Kullanılan Teknolojiler ve Kullanım Sıklıkları Table 2. Technologies and their use of frequencies at Geography Lessons Yöntem, Araç- Gereç, Teknoloji Her Derste Haftada bir Ayda bir Dönemde bir Hiç By Byn By Byn By Byn By Byn By Byn Bilgisayar İnternet PowerPoint Video Tepegöz Animasyon izlemek Google Earth Proje çalışması Deney CBS Gezi Not: Rakamlar belirtilen seçeneğin kaç öğretmen tarafından işaretlendiğini göstermektedir. By (Bay), Byn (Bayan) 39

14 ALİ DEMİRCİ E. Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Hakkındaki Düşünceleri Anketin son bölümünde öğretmenlerden bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili bir tablo içinde belirtilen düşüncelere katılma derecelerini göstermeleri istenmiştir. Tablo 3 te görülebildiği üzere 63 öğretmen (%74) bilgi ve iletişim teknolojilerinin derslerde ne şekilde kullanılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünmektedir. Yedi öğretmen (%8) bu düşünce hakkında bir fikrinin olmadığını düşünürken 15 öğretmen ise bu düşünceye (%18) katılmadığını belirtmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin derslerde ne şekilde kullanılacağı konusunda yeterli bilgi sahibi olduğunu düşünen öğretmenlerin bay ve bayan olma durumuna bakıldığında belirgin bir farklılık görülmemektedir. Coğrafya derslerinde bilgi ve iletişim teknolojilerine yeterince yer verdiğini düşünen öğretmenlerin sayısı ise 45 tir (%54). Yedi öğretmen (%8) bu konuda bir fikri olmadığını düşünürken 32 öğretmen (%38) bu düşünceye katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bay ve bayan öğretmenler açısından Tablo 3 teki verilere bakıldığında bay öğretmenlerin %58 oranında, bayan öğretmenlerin ise %44 oranında bilgi ve iletişim teknolojilerine derslerinde yeterli düzeyde yer verdiklerini düşündükleri görülmektedir. Öğretmenlerin hemen hemen tamamı (%99) coğrafya derslerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin artırılması gerektiğini düşünmektedir. Öğretmenlerin hemen hemen tamamı (%99) bilgi ve iletişim teknolojilerinden ders anlatımı ve etkinlik geliştirmede nasıl yararlanılacağı konusunda öğretmenlere daha etkin ve yaygın meslek içi eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Öğretmenlerin tamamı bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeterli düzeyde kullanılabilmesi açısından coğrafya dersi işlenen mekânlarda en azından bir bilgisayar, sinevizyon cihazı ve internet bağlantısının olması gerektiğini düşünmektedirler. Biri haricindeki tüm öğretmenler coğrafya derslerinin coğrafya sınıfı adında ayrı olarak donatılacak sınıflarda işlenmesinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin coğrafya derslerinde kullanımını artıracağını düşünmektedirler. 40

15 ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMASI Tablo 3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konusunda Öğretmenlerin Düşünceleri Table 3. Teachers Opinions about Computer and Information Technologies Tutumlar Düşünceler B By B By B By B By B By 1 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin derslerde ne şekilde kullanılacağı konusunda yeterli bilgiye sahibim. 2 Coğrafya derslerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yeteri kadar yer verdiğimi düşünüyorum. 3 Coğrafya derslerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı artırılmalıdır. 5 Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ders anlatımı ve etkinlik geliştirmede nasıl yararlanılacağı konusunda öğretmenlere daha etkin ve yaygın meslek içi eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. 6 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması açısından coğrafya dersi işlenen mekânlarda en azından bir bilgisayar, sinevizyon ve internet bağlantısının olması gereklidir. 7 Coğrafya derslerinin Coğrafya Sınıfı adında ayrı olarak donatılacak sınıflarda işlenmesi bilgi ve iletişim teknolojilerinin coğrafya derslerinde kullanımını artıracaktır. 8 Bilgisayar kullanma becerileri açısından öğrenciler öğretmenlere göre daha deneyimlidirler. 9 Coğrafya işleniş tarzı, konusu ve etkinlikleri ile birlikte öğrenciler tarafından sevilen bir derstir. 10 Google Earth, Google Video ve YouTube gibi internetteki yeni gelişmelerden coğrafya derslerinde yararlanılması gerekmektedir. Not: Rakamlar belirtilen seçeneğin kaç öğretmen tarafından işaretlendiğini göstermektedir. (5) tamamen katılıyorum, (4) katılıyorum, (3) fikrim yok, (2) katılmıyorum, (1) kesinlikle katılmıyorum. (B) Bay, (By) Bayan 41

16 ALİ DEMİRCİ 3. SONUÇ Ankete katılan öğretmen ve öğretmenlerin görev yaptıkları okul sayıları tüm ülkede faaliyet gösteren özel ortaöğretim kurumlarının genelini yansıtmada yetersiz kalsa da çalışma özel okullarda görev yapan coğrafya öğretmenlerinin bilgisayar ve interneti coğrafya derslerinde ne düzeyde kullandıkları konusunda önemli ipuçları sağlamıştır. Ankete 30 farklı ildeki 45 farklı özel ortaöğretim kurumunda görev yapan toplam 84 coğrafya öğretmeni katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin %70 i bay, %30 u ise bayandır. Öğretmenlerin bilgisayarı kullanma becerileri açısından kendilerini değerlendirmelerine bakıldığında %50 sinin bilgisayar becerisinin iyi ve çok iyi, %40 ının ise orta olduğu görülmektedir. Çalışmada coğrafya öğretmenlerinin %90 gibi büyük bir çoğunluğunun evlerinde bilgisayarın olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin %92 gibi büyük bir çoğunluğu da interneti kullandıklarını belirtmişlerdir. Ancak interneti kullanan öğretmenlerin %69 gibi büyük bir çoğunluğu interneti sadece okulda kullandığını belirtmişlerdir. Çalışmada ayrıca öğretmenlerin interneti sık sık kullandıkları da ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin %69 gibi büyük bir bölümü interneti her gün veya iki üç günde bir kullandıklarını belirtmişlerdir. Çalışmada ortaya çıkan diğer önemli bir sonuç da öğretmenlerin büyük bir bölümünün internetten ders materyali hazırlama amacı ile yararlanmasıdır. İnternetten yararlandığını belirten öğretmenlerin %94 ü anketteki ilgili soruya bu yönde cevap vermiştir. Çalışma, öğretmenlerin e-postadan ne ölçüde yararlandıklarının ortaya çıkarılması açısından da önemli sonuçlar vermiştir. Çalışma, öğretmenlerin büyük ölçüde e-posta adresine sahip olduklarını ve e-postalarını sık sık kontrol ettiklerini ortaya çıkarmıştır. Ankete katılan öğretmenler içinde interneti kullandığını belirten 80 öğretmenden %89 u e-posta adresine sahip olduğunu ve bunların %64 ü ise e-postalarını her gün veya iki üç günde bir kontrol ettiklerini belirtmişlerdir. Çalışmada okul ve dersliklerdeki fiziki altyapının ortaya çıkarılması açısından da önemli sonuçlar elde edilmiştir. Ankete katılan öğretmenlerin %39 u görev yaptıkları okulda coğrafya dersleri için ayrı bir dersliğin bulunduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada coğrafya derslerinin işlendiği mekânlarda büyük ölçüde bilgisayar ve sinevizyon cihazının 42

17 ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMASI olduğu görülmüştür. Nitekim öğretmenlerin %70 gibi büyük bir çoğunluğu anketteki ilgili soruya bu yönde cevap vermiştir. Çalışmada ortaya çıkan diğer önemli bir sonuç da sınıfların internet erişimine sahip olmaları ile ilgilidir. Coğrafya derslerini işledikleri mekânlarda internet erişiminin olduğunu belirten öğretmenlerin oranı %38 dir. Çalışmada sınıflarda bilgisayar ve internet bulunmasına rağmen bunların çok sık kullanılmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin ancak %29 u bilgisayardan her derste yararlandıklarını belirtirken interneti her derste kullandığını belirten öğretmenlerin oranı ise %6 dır. Ancak bilgisayar ve internetten dersleri için her hafta yararlandıkları belirten öğretmenlerin oranı bunlardan daha fazladır. Çalışmada ayrıca öğretmenlerin tepegöz gibi eskiden çok yaygın olarak kullanılan teknolojik ürünleri artık kullanmadıkları ancak Google Earth gibi internet teknolojisinin sağladığı imkânlardan yararlanmaya başladıkları ortaya çıkmıştır. Çalışma öğretmenlerin genel olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine karşı bakış açılarının ortaya çıkarılması açısından da önemli ipuçları sağlamıştır. Öğretmenlerin büyük bir bölümü derslerinde bilgi ve iletişim teknolojilerine yeterince yer vermediklerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinden coğrafya derslerinde daha fazla yararlanılması gerektiğini ve bu konuda öğretmenlere meslek içi eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Çalışmada, özel okullarda görev yapan coğrafya öğretmenlerinin bilgisayara sahip olma ve internete erişim açısından durumlarının genel olarak iyi olduğu ancak bilgisayar ve internetin coğrafya dersleri işlenirken sınıf ortamında kullanılmasının ise yetersiz olduğu görülmüştür. Bilgisayar ve internetin hayatımızın bir parçası haline geldiği günümüz dünyasında tüm sınıfların bilgisayar, sinevizyon ve internet ile donatılmış olması ve mümkünse bu teknoloji üçlüsünün her derste kullanılması gerekmektedir. KAYNAKLAR Bartsch, R. A., & Cobern, K.M. (2003). Effective of PowerPoint presentations in lectures. Computers and Education, 41, Bıshop, M. P. (1995). Integration of computer technology and interactive learning in geographic education. Journal of Geography in Higher Education, 19(1),

18 ALİ DEMİRCİ Carswell, L., Thomas, P., Petre, M., Blaıne, P., & Rıchards, M. (2002). Distance Education via the Internet: The Student Experience. British Journal of Educational Technology, 31(1), Crampton, J.W. (1998). Integrating the web and the geography curriculum: The Bosian virtual fieldtrip. Journal of Geography 98, Demirci, A. (2005) ABD de Eğitim Sistemi ve Coğrafya Öğretimi, Aktif Yayınları, İstanbul. Demirci, A., Taş, H.İ., Özel, A. (2007). Türkiye de Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Teknoloji Kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 15, Joshua, E. S. (2005). PowerPoint s power in the classroom: enhancing student s self-efficacy and attitudes. Computer & Education, 45, Kesler, T. (2007). Coğrafya Öğretiminde Teknoloji Kullanımı, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi. İstanbul. Lıvıngstone, I., & Shepherd, I. (1997). Using the Internet. Journal of Geography in Higher Education, 21(3), Papanıkolaou, K. A., Grıgorıadou, M., Magoulas, G.D., Kornılakıs, H. (2002). Towards new Forms of Knowledge Communication: The Adaptive Dimensionof a Web-based Learning Environment. Computers & Education, 39, Powell, J.V., Aeby, V.G., Aeby, T.C. (2003). A Comparison of Student Outcomes with and without Teacher Facilitated Computer-based Instruction. Computers & Education, 40, Ruthven, K., Nennessy, S., & Deaney, R. (2005). Incorporating Internet resources into classroom practice: pedagogical perspectives and stragegies of secondary-school subject teachers. Computer & Education, 44, Seal, K. C. & Przasnyskı, Z. H. (2001). Using the World Wide Web for teaching improvement. Computers and Education, 36, Solent, M. N,. (2000). Differential Adoption of Internet-based Teaching Practices in College Geography. Journal of Geography, 99(5), Suı, D.Z., Bednarz, R.S. (1999). The Message is the Medium: Geographic Education in the Age of the Internet. Journal of Geography, 98(3), Taş, H., Özel, A., Demirci, A. (2007). Coğrafya Öğretmenlerinin Teknolojiye Bakış Açıları ve Teknolojiden Yararlanma Seviyeleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19,

TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007 TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI (The Use of Technology at Secondary School Geography Lessons in Turkey) ÖZET Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İKÜ Uluslararası Ticaret Eğitimini Değerlendirme Anketi Raporu 2015-2016 Akademik yılında Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olacak

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 46-64 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 46-64 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 46-64 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN YENİ PROGRAM TEMELİNDE DERS KİTAPLARINA YÖNELİK

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMI (The Using of Active Board at Secondary School Geography Lessons)

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMI (The Using of Active Board at Secondary School Geography Lessons) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 409-427 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMI (The Using of

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE CBS TABANLI DERS ANLATIM TEKNİKLERİ: DOĞAL SİSTEMLER ÖRNEK DERS UYGULAMASI

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE CBS TABANLI DERS ANLATIM TEKNİKLERİ: DOĞAL SİSTEMLER ÖRNEK DERS UYGULAMASI ÖZET ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE CBS TABANLI DERS ANLATIM TEKNİKLERİ: DOĞAL SİSTEMLER ÖRNEK DERS UYGULAMASI Akif KARATEPE *, Süleyman İNCEKARA** E-Posta: akaratepe@sakarya.edu.tr, sincekara@fatih.edu.tr

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE GOOGLE EARTH TEN YARARLANMA: MEVCUT KULLANIM DURUMU VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE GOOGLE EARTH TEN YARARLANMA: MEVCUT KULLANIM DURUMU VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE GOOGLE EARTH TEN YARARLANMA: MEVCUT KULLANIM DURUMU VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ali DEMİRCİ* Özet Bu çalışma, Türkiye de Google Earth ün (GE) ortaöğretim coğrafya

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Yard.Doç.Dr. Levent Deniz * Hüseyin Köse ** ÖZET Bu araştırmada, 2003-2004 öğretim yılında Marmara Üniversitesi

Detaylı

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Ocak - 01 Şubat 2008 Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Ali Haydar DOĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, KONYA

Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, KONYA KONYA MERKEZ İLK ÖĞREİM OKULLARINDA FEN BİLGİSİ DERSLERİNİN VERİLMESİNDE EKNOLOJİK OLANAKLARDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007, İSTANBUL

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007, İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007, İSTANBUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARI VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (The Opinions Of Would-Be-Teachers And

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

FEN BİLGİSİ DERSİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

FEN BİLGİSİ DERSİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ FEN BİLGİSİ DERSİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Araş. Gör. Ercan AKPINAR, Araş. Gör. Hilal AKTAMIŞ, Prof. Dr. Ömer ERGİN Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent

Detaylı

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU 12 14 MAYIS 2007 BAKÜ BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar Ayhan Yılmaz Fatih

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI Dil öğretimi her dönemde önemini korumuştur. Dil öğretiminde karşılaşılan güçlükler geçmişte olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumakta ve

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

SANAT EĞİTİMİNDE SUNUM PROGRAMLARI VE GÖRSELLERİN KULLANIMI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

SANAT EĞİTİMİNDE SUNUM PROGRAMLARI VE GÖRSELLERİN KULLANIMI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA SANAT EĞİTİMİNDE SUNUM PROGRAMLARI VE GÖRSELLERİN KULLANIMI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Deniz Özeskici Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim

Detaylı

Trakya Bölgesindeki Tarım Makinaları Üreticileri Bilişim Altyapıları ve Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

Trakya Bölgesindeki Tarım Makinaları Üreticileri Bilişim Altyapıları ve Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Trakya Bölgesindeki Tarım Makinaları Üreticileri Bilişim Altyapıları ve Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir Araştırma Namık Kemal

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 GİRİŞ Altıncı sınıf Teknoloji dersi önceki senelere ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Teknoloji dersi, öğrencileri değişik tecrübe ve etkinliklerin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan AYDIN

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan AYDIN AÖF BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMI KLAVYE ÖĞRETİMİ DERSİ İÇİN UZAKTAN ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMASI Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

Bölüm A: Kişisel Bilgiler. Lütfen e postanızı belirtiniz. []Cinsiyetiniz * Erkek Kadın. Giriş

Bölüm A: Kişisel Bilgiler. Lütfen e postanızı belirtiniz. []Cinsiyetiniz * Erkek Kadın. Giriş Giriş Bu anket dil öğretiminde dil işlemeyle ilgili teknolojilerin kullanımını araştırmaktadır. Neden bu ankete katılıyorsunuz? Bu anket Avrupa da dil öğreniminde kullanılmakta olan dil ve/ya metin işleme

Detaylı

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNE GÖRE 9. SINIF COĞRAFYA DERSLERĠNDE YARARLANILAN ARAÇ-GEREÇLER ĠLE MATERYAL VE ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNE GÖRE 9. SINIF COĞRAFYA DERSLERĠNDE YARARLANILAN ARAÇ-GEREÇLER ĠLE MATERYAL VE ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ Tools, Material and Teaching Methods Used in Ninth Class Geography Courses According to the Opinions of Teachers and Students ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNE GÖRE 9. SINIF COĞRAFYA DERSLERĠNDE YARARLANILAN

Detaylı

İlköğretim Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yeni Teknolojileri Kullanmaya Yönelik Görüşleri

İlköğretim Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yeni Teknolojileri Kullanmaya Yönelik Görüşleri İlköğretim Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yeni Teknolojileri Kullanmaya Yönelik Görüşleri Mustafa KAHYAOĞLU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin görev yaptıkları okulların

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL Mustafa KADIOĞLU Mehmet UYSAL Projenin Konusu Okullarımızda karşılaşılan çeşitli problemlere Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak çözümler üretilmesi. Günümüzde pek çok devlet kurumu ve özel sektör için

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

E-LEARNING IN USE PROJESİ ÖĞRETMEN ANKET SORULARI A-19-24 B- 25-29 C-30-34 D-35-39 E-40-49 F- 50-54 G-55-59 H-60+

E-LEARNING IN USE PROJESİ ÖĞRETMEN ANKET SORULARI A-19-24 B- 25-29 C-30-34 D-35-39 E-40-49 F- 50-54 G-55-59 H-60+ E-LEARNING IN USE PROJESİ ÖĞRETMEN ANKET SORULARI 1-Cinsiyetiniz A-Erkek B-Kadın 2-Yaşınız A-19-24 B- 25-29 C-30-34 D-35-39 E-40-49 F- 50-54 G-55-59 H-60+ 3-Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz? A-0-2 yıl

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı. Basic Informatics Education : KTÜ Appliance and Regional Analyse

Anahtar Sözcükler: Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı. Basic Informatics Education : KTÜ Appliance and Regional Analyse Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulaması Ali Haydar DOĞU 1, Ercüment YILMAZ 2 1 Karadeniz

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET VE E-POSTA KULLANIMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET VE E-POSTA KULLANIMLARI İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET VE E-POSTA KULLANIMLARI Yasemin Koçak USLUEL, Petek AŞKAR Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü, ANKARA Özet E-posta ve internetin eğitim sisteminde

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır ANA SAYFA Proje konumuz, teknolojinin eğitime özellikle matematik eğitimine entegre edilmesidir. Teknoloji, teknoloji kullanımı, matematik, matematik öğretimi ve bu disiplinlerin birbiriyle entegrasyonunu

Detaylı

ISSN : 1308-7274 fatihaydin@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

ISSN : 1308-7274 fatihaydin@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0298 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Fatih Aydın Series : 1C Karabuk

Detaylı

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araş. Gör.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araş. Gör. 793 TÜRKİYE DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARININ TEKNOLOJİK ALTYAPI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UÇANER, Burçin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla yaşandığı bilgi

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): 100-104 Editöre Mektup Basol ve ark. Amerika da Acil Servis Hekimlerine Palyatif Bakım Üzerine Uygulanan Bir Anket Çalışması A survey Study

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu.

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu. 1 ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu.tr ÖZET Günümüzde ticarî, askerî, akademik kuruluşlar

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Ezlam Pepeler İnönü Üniversitesi, Malatya ezlam.susam@inonu.edu.tr Ahmet Keskin MEB, Adıyaman

Detaylı

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN GÜRÜLER MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ Meslek Seçimi Meslek Seçimi

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6)

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) Bu iş paketi kapsamında, İP1, İP2 ve İP3 iş paketlerinden elde edilen bilgiler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli bir veri

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : /101.99/ Konu : Öğretim Programları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : /101.99/ Konu : Öğretim Programları DAĞITIM YERLERİNE T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 33136620/101.99/2170356 25.02.2016 Konu : Öğretim Programları DAĞITIM YERLERİNE İlgi :a) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 2133702

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları. Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne

Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları. Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne Mühendislik Fakülteleri Devlet Ü. Vakıf Ü. Toplam Üniv. 95 51 146 Müh. F. 62 25

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

CRP 146 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Ders Kodu: 1210146. ODTÜ Kredisi (Teori ve Laboratuvar saatleri/hafta): 3(3-0) Bölüm: Şehir ve Bölge Planlama

CRP 146 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Ders Kodu: 1210146. ODTÜ Kredisi (Teori ve Laboratuvar saatleri/hafta): 3(3-0) Bölüm: Şehir ve Bölge Planlama CRP 146 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Ders Kodu: 1210146 ODTÜ Kredisi (Teori ve Laboratuvar saatleri/hafta): 3(3-0) Bölüm: Şehir ve Bölge Planlama Öğrenim Dili: İngilizce Öğrenci Seviyesi: Lisans Öğretim Görevlisi:

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 05 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 05 ISSN: TEKNOLOJİK MATERYALLERİN KULLANIMI VE VERİMLİLİĞİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dursun Özgüler İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu dursun.ozguler@inonu.edu.tr

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine Bakış Açısı ve Uzaktan Eğitim İngilizce Dersinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine Bakış Açısı ve Uzaktan Eğitim İngilizce Dersinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu Öğrencilerin Sistemine Bakış Açısı ve İngilizce Dersinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu Ahmet Erkan Metin a*, Abdurrahman Karaman b, Yeşim Aksoy Şaştım c a,b,c Uşak Üniversitesi,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Ali Haydar Doğu, Ercüment Yılmaz

Ali Haydar Doğu, Ercüment Yılmaz Akademik Bilişim - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri - 12 Şubat 2 Muğla Üniversitesi Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi:

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı