OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI"

Transkript

1 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI

2 ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ YÖNTEM Araştırma Modeli Araştırma Evreni ve Örneklem Veri Toplama Araçları Verilerin Toplanması Verilerin Analizi BULGULAR Öğretmenlerin Tanıtıcı Özellikleri Okulların Fiziksel Özelliklerine İlişkin bulgular Okul Yöneticilerine İlişkin Görüş ve Düşünceler Eğitim Programına İlişkin Görüş ve Düşünceler Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarına ilişkin görüş ve düşünceler PDRAŞ uygulamalarına ilişkin görüş ve düşünceler Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasından Beklentiler... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 3

4 1. GİRİŞ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 4

5 2. YÖNTEM Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve araştırmaya dahil edilen örneklem, veri toplama araçları ve verilerin analizi konuları yer almaktadır ARAŞTIRMA MODELİ Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde görevli okul öncesi öğretmenlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yapılan betimsel bir araştırma olup, araştırmada tarama modeli kullanılmıştır ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM Araştırma evrenini eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların (ilkokul bünyesinde anaokulu ya da bağımsız anaokulu) okul öncesi sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma evreninde yer alan 251 öğretmenden %95 güven düzeyi ve %9,4 örneklem hatası ile 76 kişi ile görüşülmüştür VERİ TOPLAMA ARAÇLARI Araştırmada veri toplama aracı olarak çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların yer aldığı soru formu kullanılmıştır. Soru formunun birinci bölümünde okul öncesi öğretmenlerinin tanıtıcı ve mesleki özelliklerinin saptanmasına yönelik sorular yer almaktadır. KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 5

6 Formun ikinci bölümünde araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin okullarının fiziksel özelliklerine, yöneticilerinin çalışmalarına, kullanılan eğitim programlarına, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan uygulamalara, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Şubesinin uygulamalarına ve Kıbrıs Türk Sendikasından beklentilerine ilişkin yönelik görüş, düşünce ve beklentilerini saptamaya yönelik sorular yer almaktadır VERİLERİN TOPLANMASI Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan soru formunun nihai halinin hazırlanmasının ardından, çalışma evreninde yer alan öğretmenler ile yüz yüze görüşme tekniği ile görüşülmüştür. Görüşme öncesinde öğretmenler çalışmanın amaçları hakkında ve kişisel bilgilerinin üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağı konusunda bilgilendirilmiştir VERİLERİN ANALİZİ Araştırmada soru formundan elde edilen bilgiler bilgisayar ortamına aktarılarak Statistical Package for Social Science SPSS 21.0 istatistiksel veri analizi paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Öncellikle araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin tanıtıcı ve mesleki özellikleri frekans analizi ile saptanmış ve sonuçlar frekans dağılım tabloları ve grafiklerle sunulmuştur. Öğretmenlerin görev yaptığı okullarının fiziksel özelliklerine, yöneticilerinin çalışmalarına, kullanılan eğitim programlarına, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan uygulamalara, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Şubesinin uygulamalarına ve Kıbrıs Türk Sendikasından beklentilerine ilişkin görüş ve beklentilerinin dağılımı ve frekans analizi ve tanımlayıcı istatistiklerle ile saptanmış olup, sonuçlar tablo ve grafiklerle sunulmuştur. KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 6

7 3. BULGULAR Bu bölümde araştırmaya katılan öğretmenlerin tanıtıcı özellikleri, görev yaptıkları okulların fiziksel özelliklerine ilişkin görüş ve düşünceleri, okul yöneticileri hakkındaki görüş ve düşünceleri, kullanılan eğitim programlarına ilişkin görüş ve düşünceleri, KKTC Milli Eğitim Bakanlığının uygulamalarına ilişkin görüş ve düşüncelerine yer verilmiştir. 3.1.ÖĞRETMENLERİN TANITICI ÖZELLİKLERİ Şekil 1. de araştırma kapsamın alınan okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre dağılımına ilişkin sonuçlar incelendiğinde, öğretmenlerin %95 inin kadın ve %5 inin erkek olduğu görülmektedir. Cinsiyet 5% Kadın Erkek 95% Şekil 1. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı Şekil 2. incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin %17,1 inin 1-5 yıl arası, %10,5 inin 6-10 yıl arası, %17,1 inin yıl arası, %7,9 unun KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 7

8 yıl arası ve %47,4 ünün 21 yıl ve üzeri yıllık mesleki kıdeme sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin %35,5 i 1-5 yıl arası, %13,2 si 6-10 yıl arası, %11,8 i yıl arası, %11,8 i yıl arası ve %27,6 sı 21 yıl ve üzeri süredir okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Mesleki Kıdem ve Okul Öncesi Öğretmeni Olarak Görev Yapma Süresi Mesleki Kıdem Okul öncesi öğretmeni olarak görev yapma süresi 47,4 17,1 35,5 10,5 17,1 13,2 11,8 11,8 7,9 27,6 1-5 yıl arası 6-10 yıl arası yıl arası yıl arası 21 yıl ve üzeri Şekil 2. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine ve okul öncesi öğretmeni olarak görev yapma süreleri Şekil 3. te öğretmenlerin görev yaptıkları bölgelere göre dağılımı verilmiş olup, araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin %35 i Güzelyurt bölgesinde, %28 i Gazi Mağusa bölgesinde, %24 ü Lefkoşa ve %13 ü Girne bölgesinde görev yapmaktadır. Görev Yapılan Bölge Lefkoşa Gazi Mağusa Girne Güzelyurt 35% 24% 13% 28% Şekil 3. Öğretmenlerin görev yaptıkları bölgelere göre dağılımı 3.2. OKULLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BULGULAR KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 8

9 Şekil 4. incelendiğinde araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin %2,6 sının 1-10 arası öğrencinin yer aldığı sınıflarda hizmet verdiği, %13,2 sinin arası, %36,8 i arası, %35,5 i arası ve %11,8 i 25 ve üzeri öğrencinin yer aldığı sınıflarda hizmet verdiği saptanmıştır. Sınıfta Bulunan Öğrenci Sayısı 36,8 35,5 13,2 11,8 2, arası arası arası arası 25 ve üzeri Şekil 4. Öğretmenlerin görev yaptıkları sınıflardaki öğrenci sayıları Öğretmenlerin görev yaptıkları sınıfta yardımcı olması durumuna göre dağılımı Şekil 5. te veriliş olup, araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin %28 inin KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 9

10 görev yaptığı sınıfta yardımcı öğretmen bulunurken, %72 sinin ise görev yaptığı okulda yardımcı öğretmen bulunmamaktadır. Sınıfta yardımcı öğretmen olması Bulunan Bulunmayan 28% 72% Şekil 5. Öğretmenlerin görev yaptıkları sınıflarda yardımcı öğretmen olması durumu Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin %54 ü bağımsız anaokullarında görev yaparken, %46 sı ilkokul bünyesinde yer alan anaokullarında görev yapmaktadır. Görev yapılan okul tipi Bağımsız Anaokulu 54% İlkokul bünyesind e 46% Şekil 6. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul tiplerine göre dağılımı KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 10

11 Şekil 7. de araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin okulun fiziksel özelliklerine ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir. Şekil 7. incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin; %17,1 i görev yaptıkları okullarda kantin olmasının sorun olduğunu, %77,6 sı MEB tarafından gönderilen eğitim araç gereçlerinin okul öncesi eğitim için uygun olmadığını, %65,8 i sınıflarda bulunan materyallerin yeterli olmadığını, %34,2 si okuldaki tuvalet sayısının yetersiz olduğunu, %44,7 si okulda oyun odasının olmadığını, %90,8 i okulda okul öncesi eğitim alan öğrencilerle birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmadığını, %61,8 i okul öncesi çocuklar için binanın yeterli olmadığını, ifade etmiştir. Okulun Fiziksel Durumu Hakkındaki Düşünceler Okulda kantinin varlığı sorundur Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen eğitim araç-gereçleri okul öncesine uygundur Sınıftaki eğitim materyalleri yeterlidir 17,1 22,4 34,2 82,9 77,6 65,8 Okulda yeterli tuvalet bulunmaktadır 65,8 34,2 Okulda oyun odası bulunmaktadır 55,3 44,7 Okulda okul öncesi çocuklara birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmaktadır 9,2 90,8 Okul öncesi çocukları için bina yeterlidir 38,2 61,8 Evet Hayır Şekil 7. Öğretmenlerin görev yaptıkları okulun fiziksel durumu hakkındaki düşünceleri KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 11

12 Tablo 1. Okul türlerine öğretmenlerin görev yaptıkları okulun fiziksel durumu hakkındaki düşünceleri İlkokul Bağımsız Bünyesinde Anaokulu Okul öncesi çocukları için bina yeterlidir Okulda okul öncesi çocuklara birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmaktadır Okulda oyun odası bulunmaktadır Okulda yeterli tuvalet bulunmaktadır Sınıftaki eğitim materyalleri yeterlidir Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen eğitim araç-gereçleri okul öncesine uygundur Okulda kantinin varlığı sorundur Evet 31,4 43,9 Hayır 68,6 56,1 Evet 14,3 4,9 Hayır 85,7 95,1 Evet 37,1 70,7 Hayır 62,9 29,3 Evet 54,3 75,6 Hayır 45,7 24,4 Evet 17,1 48,8 Hayır 82,9 51,2 Evet 28,6 17,1 Hayır 71,4 82,9 Evet 14,3 19,5 Hayır 85,7 80,5 Tablo 1. de verilen öğretmenlerin görev yaptıkları okul türlerine göre okulun fiziksel durumu hakkındaki görüş ve düşünceleri incelendiğinde; İlkokul bünyesinde yer alan anaokullarında görev yapan öğretmenlerin %68,4 ü, bağımsız anaokullarında görev yapan öğretmenlerin %56,1 i okul binasının okul öncesi çocuklar için yetersiz olduğunu, KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 12

13 İlkokul bünyesinde yer alan ana okullarında çalışan öğretmenlerin %85,7 si, bağımsız anaokullarına görevli öğretmenlerin %95,1 i okul öncesi çocuklara birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmadığını, İlkokul bünyesinde yer alan anaokullarında çalışan öğretmenlerin %62,9 u, bağımsız anaokulunda çalışan öğretmenlerin %29,3 ü okulda oyun odasının bulunmadığını, İlkokul bünyesinde yer alan anaokullarında görev yapan öğretmenlerin %45,7 si, bağımsız anaokullarında görev yapan öğretmenlerin %24,4 ü okulda yeterli tuvalet bulunmadığını, İlkokul bünyesinde yer alan anaokullarında çalışan öğretmenlerin %71,4 ü, bağımsız anaokulunda çalışan öğretmenlerin %82,9 u MEB tarafından gönderilen eğitim araç-gereçlerinin okul öncesi öğrenciler için uygun olmadığını, İlkokul bünyesinde yer alan anaokullarında çalışan öğretmenlerin %14,3, bağımsız anaokulunda çalışan öğretmenlerin %19,5 i okulda kantin olmasının sorun olduğunu, ifade etmiştir. KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 13

14 İlkokul bünyesinde Bağımsız Anaokulu Okul Öncesi Sınıfı Hakkındaki Düşünceler Teneffüs saatlerinin yaşça büyük çocuklarla ortak olması Kantin sırası Yaşça büyük çocuklarla olan ilişkiler Okul binasının fiziksel koşulları Okulun maddi olanaklarının paylaşımı Avantaj Değildir 22,0 14,6 65,9 12,2 19,5 Avantajdır 78,0 85,4 34,1 87,8 80,5 Avantaj Değildir 80,0 88,6 60,0 85,7 54,3 Avantajdır 20,0 11,4 40,0 14,3 45,7 Şekil 8. Öğretmenlerin okul öncesi sınıfının ilkokul bünyesinde ve bağımsız anaokulu bünyesinde olmasına ilişkin düşünceleri Bağımsız anaokullarında görevli olan öğretmenlerin %78,0 i okul öncesi sınıflarının bağımsız anaokullarında olmasının teneffüs saatlerinin büyük çocuklardan ayrı olması, %85,4 ü kantin sırası, %87,8 i okul binasının fiziksel koşulları, %80,5 i okulun maddi olanaklarının paylaşılması açısından avantajlı olduğunu ifade ederken, %65,9 u okul öncesi öğrencilerinin yaşça büyük çocuklarla olan ilişkileri açısından avantajlı olmadığını belirtmiştir. İlkokul bünyesinde yer alan öğretmenlerin %80,0 i okul öncesi sınıflarının ilkokul bünyesinde yer alan anaokullarında olmasının teneffüs saatlerinin büyük çocuklardan aynı olması, %88,6 sı kantin sırası, %60,0 ı yaşça büyük olan çocuklarla ilişkiler açısından, %85,7 si okul binasının fiziksel koşulları ve %80,5 i okulun maddi olanaklarının paylaşılması açısından avantajlı olmadığını belirtmiştir. KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 14

15 3.3. OKUL YÖNETİCİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER Şekil 9. incelendiğinde araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin %75, inin görev yaptıkları okullardaki yöneticilerin müdür pozisyonunda, %7 sinin müdür muavini pozisyonunda, %18 inin ise sorumlu öğretmen pozisyonunda oldukları görülmektedir. Görev yapılan okulun yöneticisi Müdür Müdür Muavini Sorumlu Öğretmen 7% 18% 75% Şekil 9. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki yöneticiler KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 15

16 Yöneticiler Hakkındaki Düşünceler Okuldaki hijyen koşullarının sağlanması için gerekenleri yapmaktadır. Eğitim ve öğretimin akışı ve geliştirilmesi hakkında personelin fikrine önem vermektedir. Okul personelinin görevleriyle ilgili olarak demokratik, eşitlikçi ve adil kararlar Okul personeline liderlik ve rehberlik yapmaktadır. Okulda oluşabilecek sorunlara yeterli düzeyde çözüm üretmektedir. Okulun maddi kaynaklarını eğitim ve öğretime yeterli kullanmaktadır. 81,6 71,1 59,2 75,0 72,4 76,3 18,4 27,6 40,8 25,0 27,6 23,7 Evet Hayır Şekil 10. Öğretmenlerin görev yaptıkları okulun yöneticisine hakkındaki düşünceleri Şekil 10. incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin; %81,6 sı okul yöneticisinin okuldaki hijyen koşullarının sağlaması için gerekenleri yaptığını, %71,1 i okul yöneticisinin eğitim ve öğretimin akışı ve geliştirilmesi hakkında personelin fikrine önem verdiğini, %59,2 si okul yöneticisinin okul personelinin görevleriyle ilgili olarak demokratik, eşitlikçi ve adil kararlar aldığını, %75,0 i okul yöneticisinin okul personeline liderlik ve rehberlik yaptığını, %72,4 ü okul yöneticisinin okulda oluşabilecek sorunlara yeterli düzeyde çözüm ürettiğini, %76,3 ü okul yöneticisinin okulun maddi kaynaklarını eğitim ve öğretime yeterli kullandığını, ifade etmiştir. KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 16

17 3.4. EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER Kullanılan Eğitim Programı 70,0 60,0 50,0 65,7 63,4 64,5 40,0 30,0 20,0 10,0 31,4 2,9 9,8 26,8 19,7 15,8 0,0 İlkokul bünyesinde Bağımsız Anaokulu Genel Toplam Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı (2006) Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) Milli Eğitim Bakanlığı ve DAÜ iş birliği ile hazırlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Şekil 11. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda kullanılan eğitim programları Şekil 11. de araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları okullarda kullanılan eğitim programlarına göre dağılımı verilmiş olup, öğretmenlerin %64,5 inin çalıştığı okulda aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı (2006), %19,7 sinin çalıştığın okulda aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı (2013) eğitim programının kullanıldığı, %15,8 inde ise MEB ve DAÜ iş birliği ile hazırlanan okul öncesi eğitim programı kullanıldığı görülmektedir. KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 17

18 Kullanılan Eğitim Programını Yeterli Bulma Yeterlidir Yetersizdir 60,0 50,0 51,0 49,0 60,0 40,0 41,7 58,3 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı (2006) Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı (2013 Milli Eğitim Bakanlığı ve DAÜ iş birliği ile hazırlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Şekil 12. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda kullandıkları eğitim programlarını yeterli bulma durumları Görev yaptıkları okulda aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı (2006) kullanılan öğretmenlerin %51,0 i kullanılan eğitim programını yeterli bulurken, %49,0 u programı yetersiz bulmaktadır. Okullarında aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı (2013) kullanılan öğretmenlerin %60,0 bu programın yeterli olduğunu, %40,0 ı ise yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve DAÜ iş birliği ile hazırlanan okul öncesi eğitim programını kullanan öğretmenlerin %41,7 si bu programı yeterli bulduklarını ifade ederken, %58,3 ü bu programı yetersiz bulduklarını belirtmiştir. KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 18

19 3.5. MEB UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER Şekil 13. incelendiğinde, araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin %99 unun Milli Eğitim Bakanlığında okul öncesi biriminin kurulmasının yararlı olacağını ifade ettiği görülmektedir. Şekil 14. e göre araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin %78,9 u Milli Eğitim Bakanlığı denetmenlerini okul öncesi eğitim ile ilgili olarak öğretmenlere rehberlik etmede yeterli bulmamaktadır. Okul Öncesi Birimi Kurulmasını yararlı görme Düşünen 1% Düşünmeyen 99% Şekil 13. Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığında okul öncesi biriminin kurulmasının yararlı olduğunu düşünme durumları MEB'nın denetmenlerini okul öncesi eğitim ile ilgili olarak öğretmenlere rehberlik etmede yeterli bulma 21,1 78,9 Yeterli bulan Yetersiz bulan Şekil 14. Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı denetmenlerini okul öncesi eğitim ile ilgili olarak öğretmenlere rehberlik etmede (planlar, uygulamalar, sorun çözme becerisi yönünde) yeterli bulma durumları KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 19

20 Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi nin verdiği hizmetler hakkındaki görüşler Evet Hayır Hizmet içi eğitim kurslarında aldığım bilgileri eğitim ve öğretimde kullanıyorum. 80,26 19,74 Hizmet içi eğitim kurslarına katılan öğretmenlerin katılımı denetleniyor. 23,68 76,32 Hizmet içi eğitim kurslarının atölye (uygulamalı) çalışması şeklinde olması daha yararlı olacaktır. Hizmet içi eğitim kurslarında okul öncesi eğitime dair nitelikli bilgi verilmektedir. 31,58 93,42 68,42 6,58 Hizmet içi eğitim kurslarında okul öncesi eğitime yeteri kadar yer ayrılmaktadır. 31,58 68,42 Şekil 15. Öğretmenlerin Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi nin verdiği hizmetlerine ilişkin görüşleri Şekil 15. te verilen sonuçlar incelendiğinde, araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin; %80,26 sı Hizmet içi eğitim kurslarında aldığı bilgileri eğitim ve öğretimde kullandıklarını, %76,32 si hizmet içi eğitim kurslarına dahil olan öğretmenlerin kursa katılım durumlarının denetlenmediğini, %93,2 si hizmet içi eğitim kurslarının atölye (uygulamalı) çalışması şeklinde olmasının daha yararlı olacağı, %68,42 sinin hizmet içi eğitim kurslarında okul öncesi eğitime dair nitelikli bilgi verilmediğini, %64,42 si hizmet içi eğitim kurslarında okulda öncesi eğitime yeteri kadar yer ayrılmadığını, ifade ettiği saptanmıştır. KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 20

21 3.6. PDRAŞ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER Şekil 16. incelendiğinde, araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin %84 ü Eğitim Ortak Hizmetler Dairesine bağlı Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şubesinin nitelikli, hızlı ve etkili çalışmadığı yönünde görüş bildirdikleri saptanmıştır. PDRAŞ'nin Etkili Çalışması Hakkındaki Görüşler Evet Hayır 16% 84% Şekil 16. Öğretmenlerin PDRAŞ nin etkin çalışması hakkındaki görüşleri Araştırmaya katılan öğretmenlerin %74 ünün sınıflarında özel eğitime gereksinimi olduğunu düşündükleri çocukları PDRAŞ'a yönledirdiği, %26 sının ise yönlendirmediği tespit edilmiştir. KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 21

22 PDRAŞ hakkındaki görüşler Evet Hayır Daire bünyesinde çalışan nitelikli personeli vardır. 25,00 75,00 Sunduğu gözlem formu okul öncesi çocuklarına uygundur. 27,63 72,37 Erken tanıya önem vererek zamanında müdahale etmektedir. 18,42 81,58 Şekil 17. Öğretmenlerin PDRAŞ ne ilişkin görüşleri Şekil 14. te araştırmaya katılan öğretmenlerin Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şubesine ilişkin görüşlerinin dağılımı incelendiğinde, öğretmenlerin; %75,0 i PDRAŞ bünyesinde nitelikli personel olmadığını, % 72,37 si PDRAŞ tarafından sunulan gözlem formunun okul öncesi çocuklar için uygun olmadığını, %81,58 i PDRAŞ nin erken tanıya önem vermediğini ve zamanında müdahale etmediğini, ifade ettiği saptanmıştır. KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 22

23 KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 23

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ Hanife KULULAR* Doç. Dr. Nezahat SEÇKİN** GİRİŞ Her kurum amaçlarına

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yükseköğretime geçiş için yapılan sınav veya sınavlar uzun yıllardır tartışılmaktadır. Öğrenci ve velilerin korkulu rüyası olan bu sınavların gerekli olup olmadığı,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 1074 kişi katılmıştır 1074 kişinin 747 si öğrenci, 159 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

SEVİYE BELİRLEME SINAVI NIN (SBS) UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SEVİYE BELİRLEME SINAVI NIN (SBS) UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI NIN (SBS) UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2008 yılından itibaren 6. ve7. sınıflara uygulanan ve 2009 yılında ve sonrasında 6., 7. ve 8. sınıflara uygulanacak olan Ortaöğretime Geçiş

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 13 Kasım 2010 2010-2011 Eğitim Yılı (Haziran-Kasım 2010 tarihleri arasında) Bölümü Değerlendirme Anket Formu Raporu Öğrencilerimizin staj yaptıkları

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

ÇANKIRI TİCARET MESLEK LİSESİ EĞİTİMDE KALİTENİN OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMİYLE ARTTIRILMASI VELİ ANKETİ SONUÇLARI

ÇANKIRI TİCARET MESLEK LİSESİ EĞİTİMDE KALİTENİN OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMİYLE ARTTIRILMASI VELİ ANKETİ SONUÇLARI ÇANKIRI TİCARET MESLEK LİSESİ EĞİTİMDE KALİTENİN OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMİYLE ARTTIRILMASI VELİ ANKETİ SONUÇLARI Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen AB Projesi kapsamında okulumuz

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Engelliler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 363 Anketteki toplam kayıt: 363 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

Genel Ortaöğretim 6. Sınıflar Merkezi Ölçme Değerlendirme Sınavı (MEDES) Kılavuz Kitapçığı

Genel Ortaöğretim 6. Sınıflar Merkezi Ölçme Değerlendirme Sınavı (MEDES) Kılavuz Kitapçığı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2010 2011 Öğretim Yılı Genel Ortaöğretim 6. Sınıflar Merkezi Ölçme Değerlendirme Sınavı (MEDES) Kılavuz Kitapçığı 6. SINIFLAR MERKEZİ

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUMLAR Bu bölümde araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin, matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları, öğretimi sağlama davranışları hakkındaki algıları ile matematikdersi

Detaylı

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ ANKARA 2008 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI...

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

KOLEJ ARA SINIFLARA GİRİŞ SINAVLARI

KOLEJ ARA SINIFLARA GİRİŞ SINAVLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI 2016 2017 Öğretim Yılı KOLEJ ARA SINIFLARA GİRİŞ SINAVLARI KOLEJ ARA SINIFLARA GİRİŞ SINAVLARI (KASGS) 1. AMAÇ Kolej Ara Sınıflara Giriş Sınıvları;

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ ANKARA 2008 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI...

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

Ankara İli Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerinin. Yetişme, Yönetim ve Çalışma Koşullarına İlişkin Sorunlar

Ankara İli Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerinin. Yetişme, Yönetim ve Çalışma Koşullarına İlişkin Sorunlar Ankara İli Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerinin M Yetişme, Yönetim ve Çalışma Koşullarına İlişkin Sorunlar Hayat Avcı BOZ (*) Giriş Bugün hızla kalkınan ve sanayileşme çabas ıiçinde bulunan Türkiye, geleneksel,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar 756 İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar Özet Şelale ÖZTÜRK, MEB-Pınarlar İlköğretim Okulu Tavas-DENİZLİ (sss-ozturk@hotmail.com) Taner GÖK, MEB-Kapukargın İlköğretim

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI Dil öğretimi her dönemde önemini korumuştur. Dil öğretiminde karşılaşılan güçlükler geçmişte olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumakta ve

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Engelliler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Engelliler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Engelliler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 38 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş Aralığınız? 16-25 26-30 30 ve üzeri 3 [3]Gelir düzeyiniz? 700 ve altı 700-1500

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2014) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2014) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI No Faaliyetin Adı Eğitmen Hedef Kitle KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI -2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL ) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Faaliyet Süre Kursun Yetkili Yapılan Yer Tarih Saat Saat Niteliği Birim ler 1 Zaman

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimi. Genel sorunlar ve Alternatif Çözüm Önerileri

Okul Öncesi Eğitimi. Genel sorunlar ve Alternatif Çözüm Önerileri Okul Öncesi Eğitimi Genel sorunlar ve Alternatif Çözüm Önerileri Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası - 2015 Gündem Genel Bilgi: Okul Öncesi Eğitim İstatistikleri Genel Sorunlar Erken çocukluk eğitimi dairesi/birimi

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Güngör EBCİM tarafından hazırlanan Ortaokulların Temizlik İhtiyaçlarının

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

YOLSUZLUK VE RÜŞVET OPERASYONU ANKETİ

YOLSUZLUK VE RÜŞVET OPERASYONU ANKETİ YOLSUZLUK VE RÜŞVET OPERASYONU ANKETİ Anket Amacı Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu Anketi nin amacı: Ankete katılan kişilerin, operasyonların hükümeti yıpratmak için yapılıp yapılmadığı konusunda fikirlerini

Detaylı

Mesleki Teknik Öğretim ve Genel Ortaöğretim 9. Sınıflar Merkezi Ölçme-Değerlendirme Sınavı (MEDES) Kılavuz Kitapçığı

Mesleki Teknik Öğretim ve Genel Ortaöğretim 9. Sınıflar Merkezi Ölçme-Değerlendirme Sınavı (MEDES) Kılavuz Kitapçığı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ MĠLLĠ EĞĠTĠM GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI 2010 2011 Öğretim Yılı Mesleki Teknik Öğretim ve Genel Ortaöğretim 9. Sınıflar Merkezi Ölçme-Değerlendirme Sınavı (MEDES) Kılavuz Kitapçığı

Detaylı

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP Anketinin Sonuçları Anket sonuçları iki bölümde sunulmaktadır. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler yardımı ile

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

Madde 7 ve 38(7) Altında Yapılan Tüzük

Madde 7 ve 38(7) Altında Yapılan Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (25/1985, 33/1985, 11/1986, 32/1987, 14/1988, 34/1988, 14/1989, 3/1990, 52/1990, 13/1991, 61/1991, 12/1992, 50/1992, 5/1993, 11/1994, 44/1994, 3/1995, 19/1995, 60/1995, 14/1996, 17/1997,

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi Haber Bülteni 2008 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Devlet Planlama Örgütü 21 Aralık 2016 İstatistik ve Araştırma Dairesi. Haber Bülteni HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI, 2015

Devlet Planlama Örgütü 21 Aralık 2016 İstatistik ve Araştırma Dairesi. Haber Bülteni HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI, 2015 Devlet Planlama Örgütü 21 Aralık 2016 İstatistik ve Araştırma Dairesi Haber Bülteni HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI, 2015 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi.

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI ve EKONOMİSİ BİLİM DALI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

POLİKLİNİK ECZANESİ PERFORMANS ÖLÇME ÇALIŞMASI

POLİKLİNİK ECZANESİ PERFORMANS ÖLÇME ÇALIŞMASI POLİKLİNİK ECZANESİ PERFORMANS ÖLÇME ÇALIŞMASI Nesrin GÜREL KÖPRÜLÜ *, Yıldırım GÜLHAN ** SSKB Göztepe Eğitim Hastanesinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları gereği yapılan poliklinik hasta

Detaylı

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKULÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1 2013-2014

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2017 2018 Öğretim Yılı lik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Nisan Araştırma Dairesi 2010/04

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Nisan Araştırma Dairesi 2010/04 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2010/04 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2016 2017 Öğretim Yılı lik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI DESTEK EĞİTİM ODASI içindekiler Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur? Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir? Destek Eğitim

Detaylı

ÖĞRETİM YILI (ŞUBAT-HAZİRAN 2016) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

ÖĞRETİM YILI (ŞUBAT-HAZİRAN 2016) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI (ŞUBAT-HAZİRAN 2016) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI No Faaliyetin Adı Eğitmen Hedef Kitle Faaliyet Faaliyet Faaliyet 1 Olumlu Sınıf ve Davranış Yönetimi Prof. Dr. Mehmet Özyürek Yer Tarih

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Okullarda Gözlem Dersi Programı. (PDR-OG Programı) Arş. Grv. Cemal KARADAȘ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Okullarda Gözlem Dersi Programı. (PDR-OG Programı) Arş. Grv. Cemal KARADAȘ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Okullarda Gözlem Dersi Programı (PDR-OG Programı) Arş. Grv. Cemal KARADAȘ Malatya 2015 PDR-OG Programı İle İlgili Okul Psikolojik Danışmanı Adayı Görevleri

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

KURS NUMARASI : KURS ÖĞRETMENİ :

KURS NUMARASI : KURS ÖĞRETMENİ : KURS NUMARASI KURS ÖĞRETMENİ ÖĞRETİM YILI KURS ÖĞRETMENİNİN CEP TELEFONU E-POSTA ADRESİ MEZUN OLDUĞU OKUL / YIL BRANŞI KURSUN KURSUN ADI KURSUN YERİ BAŞLAMA - BİTİŞ TARİHİ BAŞLAMA - BİTİŞ SAATİ KURS AÇMA

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı