SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL.2 BAYKAM, Bora "Yatırım Bankacılığı Sistematiği" Doç.Dr.Osman KUŞÇUOĞLU, Özlem "Yatırımcının Risk Psikolojisi" Doç.Dr.Samim ÜNAN ÖZEN, H.Gül "Türkiye'de Menkul Kıymet Alım-Satım İşlemlerinin Vergilendirilmesi" Yrd.Doç.Dr.Veysi SEVİĞ TURGUT, Cansel Ş. "Risk Derecelendirmesi Kavram Tarihçesi ve Sermaye Piyasasındaki Önemi" Dr.Saadet TANTAN ARSLAN, Adem "Türk Sermaye Piyasası ve Sanayi Kesimine Kaynak Aktarmadaki Rolü" Yrd.Doç.Dr.Mustafa İME BOYRAZ, Cemal "Türkiye'de Konut Finansman Sistemi Olarak Gayrimenkullerin Menkulleştirilmesi" Doç.Dr.Osman GÖRE, Zeynep Sena "Vadeli İşlemler ve Opsiyon İşleyişleri İşlemleri, Küreselleşme Sürecinde Entegrasyon Sorunları ve Öneriler" Doç.Dr.Osman GÜL, Alican "Size Effect ve Haftanın Günlerinin Endekse Etkisi" Yard.Doç. Dr.Erişah ÖZCAN, Ufuk "Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları Bağlamında Kurumsal Yatırımcılığa Bakış, Türkiye Örneği" Yard.Doç. Dr.Erişah 1996

2 .11 YILMAZ, Celali "Sermaye Piyasasında Kredili Menkul Kıymet Alımları Açığa Satış ve Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri: Teori ve Türkiye Uygulaması" Doç.Dr.Osman YUCA, Hamdullah: "Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıklarının Portföy Yapıları" Yrd.Doç.Dr.Saadet TANTAN GÜL, Alican "IMKB'de Piyasa Kapitilazasyon Değeri Etkisi ve Haftanın Günlerinin Getiriye Olan Etkisi" Yard.Doç. Dr.Erişah HALİSDEMİR, Önder "Gümrük Birliği Sürecinnin Türk Sermaye Piyasasına Etkileri" Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ MATAR, Süreyya "Hisse Senedi Değerleme Modelleri ve Bu Modellerin İMKB Borsasına Uygulanabilirliği" Yard.Doç.Dr. Hayri KOZANOĞLU ÖZAKPINAR, Numan "Tezgahüstü Piyasalar" Doç.Dr.Osman ÖZTAŞ, Filiz : "Diskrimont Analizi ile Hisse Senedi Performanslarının Değerlendirilmesi Üzerine inceleme" Doç.Dr.Osman ÖZYURT, Sevim "Teknik Analiz İMKB Uygulamaları ve Etkinlik Analizi" Yard.Doç. Dr.Hayri KOZANOĞLU VURAL, Cemalettin "Hisse Senedi Değerlemesinde Teknik Analiz" Prof.Dr.Niyazi BERK YURTSEVEN Taner "Sermaye Piyasasında Kurumsal Yatırımcılar: Teorik Bir Yaklaşım" Doç.Dr.Osman 1997

3 .21 ERDOĞAN, Öztin Yiğit "Portföy Yönetiminde Global Çeşitlendirme" Doç.Dr.Osman..22, Cengiz "Hisse Senedi Endeksine Dayalı Futures İşlemleri" Doç.Dr.Hayri KOZANOĞLU.23 GÜREŞ, Sacit Oktay "Finansal Kiralama (Leasing) ve Vergisel Boyutları" Doç.Dr.Veysi SEVİĞ.24 İNAL, R.Güralp "Sabit Getirili Menkul Kıymet Yatırım Portföyü" Doç.Dr.Osman.25 İŞİPEK, Pekhan "Leasing Finansmanına Alternatif bir Yaklaşım: Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye Uygulaması" Doç.Dr.Gürel KONURALP.26 KAHYA, Ender Yusuf "Mala Dayalı İşlemlerin İşleyişi ve Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmesinin Türkiye'de Yapılabilirliği" Doç.Dr.Hayri KOZANOĞLU.27 NERAT, Tuncay "Vadeli mal Piyasaları" Yard.Doç. Dr.Mustafa İME.28 ÇOKTAN, Zeki Metin Özel Finans Ürünlerinin Fiyatlandırma Modelleri Yrd.Doç.Dr.Mustafa İME.29 DEMİR, Bilgehan Firma Değerlemesi Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ.30 ERMAN, Kıvanç Gelişmekte Olan Piyasalarda Yatırım Ve Karşılaşılan Riskler Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN

4 .31 MERMERTAŞ SÖĞÜTLÜ, Şebnem Finansal Kalkınmanın Reel Kesime Fon Aktarımındaki Etkisi Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN.32 PAKSOY, Sinan 1997 Yılında Yapılan Halka Arzlarda Şirket Değerlemesi ve Performans Analizi Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN.33 TOPSEVER, Vedat İMKB de Gözlemlenen Anomalilere Kısa Bir Bakış ve Firma Büyüklüğü Etkisi Üzerine Bir Deneme Doç.Dr.Gürel KONURALP.34 YARKIN, Tayfun Firmaların Kredi Derecelendirmesi ve Performansların Ölçümü Yrd.Doç.Dr.Mustafa İME.35 YILDIZ, Aysel Uluslar arası Portföy Yatırımları Yrd.Doç.Dr.Mustafa İME.36 YILMAZ, Erkan Finansal Vadeli İşlemler Ve Endekse Dayalı Vadeli İşlemlerin Finansal Vadeli İşlemler İçindeki Yeri Doç.Dr.Mustafa İME.37 AKBULUT, Orhan Gazi Portföy Yönetimi ve Performansa Göre Ücretlendirme Prof. Dr. Niyazi BERK ALAN, Murat Rassal Yürüyüş Prof.Dr. Niyazi BERK ATİLA, Şermin Aysel Bankacılıkta Döviz Pozisyonu Yönetiminde Forward ve Swap Prof.Dr. Niyazi BERK CEVHER, Tuncay Portföy Yönetiminde Varlık Dağıtımı Ve Performans Analizi Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN 1999

5 .41 HACIŞABANOĞLU TERCAN, Arzu Temettü Politikaları Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN ÖZÜBEK, Cengiz Vadeli İşlemlerin Takası ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Hayri KOZANOĞLU TAŞ, Cumhur Dünyada Ve Türkiye de Tüketici Finansman Şirketleri ve Türkiye Uygulamasının Örnekleri Doç.Dr. Nuran CÖMERT DOYRANGÖL TAŞKIN, Levent Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Mali Tablo Kalemlerinin Değerlemesi ve Değerleme Esaslarının Diğer Mevzuat ve Düzenlemelerde Yer Alan Esaslarla Karşılaştırılması Doç.Dr. Nuran CÖMERT DOYRANGÖL TOPÇU, Özlem Dövize Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Osman YOLCU, Halil Hayat Sigortaları ve Risk Yönetimi Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN DİRİCAN, Cüneyt İnternetin ve İnternet Bankacılığının Finansal Hizmet Sektöründeki Yeri ve Etkileri Yard.Doç.Dr. Mustafa İME AKYÜZ, Ruşen Mete Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli: İMKB de Dengenin Araştırılması Doç.Dr.Osman ARGUN, Bahar Faize Dayalı Vadeli İşlemler ve İMKB Uygulaması Doç.Dr.Hayri KOZANOĞLU ASLAN, Özgür Uluslar arası Likilite Sorunu Çerçevesinde Şili, Meksika ve Asya Krizlerinin İncelenmesi ve Finansal Krizlerin Değerlendirilmesi Yard.Doç.Dr. Suna OKSAY 2000

6 .51 DUMAN, Mustafa Portföy Yönetimimde Dinamik Varlık Tahsis Stratejileri Yard.Doç.Dr..İ KOCAMAZ ÖZSOY, İlkay Otomotiv Sektörü Örneğinde Doğrudan Ve Dolaylı Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisinin İncelenmesi Doç.Dr.Osman ÖZPARÇA, İlker Hisse Senedi Piyasalarında Manüpilasyon ve Spekülasyon Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN SELÇUK, Bora Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Performans Değerlemeleri Doç.Dr.Hayri KOZANOĞLU YALTI, Onur Bankaların Şirket Birleşme ve Devralmalarında Verdikleri Danışmalık Hizmetleri ve Kullandıkları Şirket Değerleme Yöntemleri Prof.Dr. Ali Sait YÜKSEL YILDIRIM, Serpil Uluslar arası Sermaye Hareketleri, Ekonomik Krizler ve Türkiye Boyutu Yard.Doç.Dr..İ SEVMEZ, Murat Yapay Sinir Ağı Teknikleri ile Hisse Senedi Piyasalarının Analizi ve İstanbul Menkul Kıymet Borsası Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY.58 KEPEZ, Mehmet 29 No lu Uluslar arası Muhasebe Standardı Açısından Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Mali Raporlama ve Bir Sanayi Şirketinde Uygulama Prof. Dr. Niyazi BERK.59 UĞUR, Tülay Gelişmekte Olan Ülkelerin Uluslar arası Para Piyasalarından Sendikasyon Yöntemi İle Uzun Vadeli Kaynak Temini: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY.60 AYDOĞDU, Sevgi Euro ya Geçiş ve Euro Para Birimli Tahvil Piyasalarının Yapısı ve İşleyişi Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. Gürel KONURALP

7 .61 TÜMTÜRK, Alper Avrupa Para Birimi (EURO) ve Olası Etkileri Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY.62 TUNCER, Asuman Otomotiv Sektörü ve Türkiye de Otomobil Ürete Üç Firmanın Finansal Analiz Yrd. Doç. Dr. İ..63 ÖZKAYA, Kadir Portföy Performansının Ölçüsü ve A tipi Yatırım Fonlarının Sharp Modeliyle Değerlemesi Doç. Dr. Gürel KONURALP.64 IARTALI, Mehmet Nur Bireysel Bankacılıkta Kredi Kartları Prof. Dr. Niyazi BERK.65 KALFA, Mehmet Ali Ticari Banka Değerlemesi: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Saadet TANTAN Halka Arz ve İMKB deki Hakla Arzların Kısa.66 GEGİN, Eren Dönem Fiyat Performansı Tekstil Sektörü Üzerine Doç. Dr. Güler ARAS Uygulama.67 ÖNALAN, Deniz Arbitraj Fiyatlama Teorisi ve Türkiye de Uygulanabilirliği Prof. Dr. Niyazi BERK.68 KARADAĞ, Mehmet Mete Franchising ve Türkiye Uygulaması Doç. Dr. Erişah.69 ZENCİR, Ş. Veysel Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliği Doç. Dr. Saadet TANTAN.70 ASLAN, Serkan Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslar arası Sermaye Yatırımları ve Türkiye Yrd. Doç. Dr. İ. Ö. KOÇ

8 .71 KOÇ, Murat Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU.72 AYKIN, Hasan Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydi Değer Haline Getirilmesi ve Örnek Uygulamalar Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU.73 ÇAPAR ÇAPÇIOĞLU, Berna Döviz Kur Riski Yönetimi ve Firma Bazında Türkiye Uygulaması Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU.74 UYSAL, Özgür Kredili Menkul kıymet Açığa satış ve Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri ve Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. İ..75 ZEYTİNOĞLU, Ozan Aracı Kurumların Organizasyon Yapısı, Organizasyon ve Faaliyetlerine Yönelik Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. İ..76 ÇITMACI, Barbaros Alternatif Finansman Tekniği Olarak Menkul Kıymetleştirme Prof. Dr. Niyazi BERK.77 KOÇOĞLU, Ebru Yatırımcının Korunması Kapsamında Aracı Kurumlarda Denetim Yrd. Doç. Dr. Hayati ERİŞ.78 YALÇINKAYA, Nurgül Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması Prof. Dr. Ömür BABAOĞLU.79 ÖZUYGUN, Bülent Aracı Kurumlarda Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Uygulamasına Eleştirisel Bir Yaklaşım Doç. Dr. Nuran Cömert DOYRANGÖL.80 İBAÇOĞLU, Güneş Açelya Kobiler in Finansman Kaynakları ve Türkiye Uygulaması Prof. Dr. Niyazi BERK

9 .81 FIÇICIOĞLU, İbrahim Piyasa Etkinliği ve modern Portföy Kuramı Prof. Dr. Niyazi BERK.82 TAPTIK, Selis Özlem Bankaların Sermaye Piyasalarındaki Rolü Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU.83 ÖZKAN, Hüseyin Finansal Piyasalarda Elektronik Risk ve Denetimi Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇİLİNGİRTÜRK.84 GÜVEN, Tunç Aracı kurum Risklerine Karşı Yatırımcının Korunması Yrd. Doç. Dr. İ..85 AĞDAŞ, Levent Ulusal Kalkınma Finans Kurumlarının Ekonomik Kalkınmaya Etkileri: TSKB Doç. Dr. Suna OKSAY.86 ERGÜN, Atilla Başar Likidite ve Özel Emeklilik Fonları Doç. Dr. Suna OKSAY.87 GÜNER, Ercan Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Portföy Yönetiminde Kullanımı ve İMKB Uygulaması Prof. Dr. Niyazi BERK.88 ÖZ, Orhan Aracı Kurumlardan Yatırım Bankacılığına Geçiş Yrd. Doç. Dr. Altan MAHSUN.89 PEKTEKİN, Aykut Avrupa Birliği ne Uyum ve Dezenflasyon Sürecinde Bankacılık Sistemi Prof. Dr. Niyazi BERK.90 ERDEM, Eylem Makroekonomik Değişkenlerin İMKB Endeksi Üzerindeki Etkilerinin İstatistiksel ve Ekonometrik Açıdan İrdelenmesi Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL

10 .91 KELLEKÇİ, Mustafa Risk Sermayesi, Yeni Trendler ve Uygulamalar Yrd. Doç. Dr. Altan MAHSUN.92 AZİMOV, Cavid Azerbaycan Cumhuriyet inde Petrol Sektörünün Gelişmesi ve Hollanda Sendromunun Araştırılması Prof. Dr. Niyazi BERK.93 EKİNCİ, Selma Özel Emeklilik Fonlarının Sermaye Piyasası Üzerindeki Rolü Doç. Dr. Osman.94 KULAK, Fatih Menkul kıymet Piyasalarında Açığa Satış ve Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri: Teori, Yasal Esaslar ve Muhasebeleştirilmesine Eleştirisel Bir Yaklaşım Prof. Dr. Nuran CÖMERT DOYRANGÖL DİKMEN, Ali "Demir-Çelik Sektörü ve Demir-Çelik Sektöründe Sermaye Maliyeti" Doç. Dr. Erişah.95 UYSAL, Akın "Sermaye Piyasası Araçlarına Dayalı Opsiyon Sözleşmelerinin Mahiyeti, Fiyatlandırılması ve Türkiye'de Uygulanabilirliği" Prof. Dr. Nazım ENGİN AŞÇI, Aydan Halka Açıkların Şirketlerin Nakit Akış Esasına Göre Değerlendirilmesi Prof.Dr.Niyazi BERK TEMEL, Feride Zeynep Konut İpotek Bankacılığı ve Türkiye Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ OKAY, Güçlü Gelişen Piyasaların Performansı ve İMKB' nin Karşılaştırmalı Analizi Prof.Dr.Niyazi BERK MENEMENCİOĞLU, Hakan İMKB' de Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinde Düşük Fiyatlama Olgusu ve Sene / Faktör Bazında Uygulama 2003

11 .10 2 DURMUŞ, Mustafa Fırat Türk Sermaye Piyasası ve İMKB' nin Avrupa Birliği Sermaye Piyasalarına Entegrasyonu Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ KELEŞ, Buket Pelin Etkin Pazar Kavramı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nın Zayıf Formda Etkinliğinin Test Edilmesi Prof.Dr.Niyazi BERK ALPMAN, Gökhan Değerleme Teorisi Şirket Değerleme ve Bir Değerleme Uygulaması Doç.Dr.Suna OKSAY YÜCEL, Deniz Can Türkiye Sermaye Piyasasında Discount Aracı Kurumlar Konseptinin Uygulanabilirliği Prof.Dr. Nazım ENGİN BÜYÜKBİNGÖL, Burcu Firma Değerlemesi ve Bir İMKB Uygulaması Prof.Dr.Niyazi BERK SONEL, Nimet Sinem Rekabet Politikası Açısından Banka Birleşmeleri ve Türk Bankacılık Sisteminde Uygulanabilirliği BABATAŞ, Emrah İşletme Birleşmelerinin Performans Değerlemesi Prof.Dr.Niyazi BERK DİKO, Abdülhakim Sermaye Piyasasında Asietrik Bilgi Sorunu ve Temettü İşaretleme Hipotezinin İMKB' de Testi YAVRU, Mehmet Özgür Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasalarına Etkileri ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama HACIYEV, Natig Merkez Bankasının Bağımsızlığı, Ülke Örnekleri ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Hasan SEÇUK 2003

12 .113 ÖZKAN, Özcan Banka Birleşmeleri ve Banka Birleşmelerinde Sinerjik Etkiler Prof.Dr.Niyazi BERK YILMAZ, Seda Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Prof.Dr.Niyazi BERK AYYILDIZ, Nursel Portföy Yönetiminde Türev Araçlarının Hedging Amaçlı Kullanımı Prof.Dr.Niyazi BERK ERMEK, Özlem Optimal Portföyün Seçimi ve İMKB Gıda Sektörü Üzerinde Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Serpil BÜLBÜL NURİ, Hatem Analitik Hiyerarşi Modeli ile Şirket Performansının Değerlendirilmesi ve Uygulama Yrd.Doç.Dr. İlyas AKHİSAR YALÇINPINAR, Zafer Teknik Analizde Regresyon Yrd.Doç.Dr.Serpil BÜLBÜL ERTEN, Hakan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Enflasyon Muhasebesi Tebliği' nin Finansal Açıdan Analizi ve Örnek Bir Uygulama BAŞARAN, Levent Kredilendirme Kriterlerinin Sektörel Bazda İrdelenmesi Maden ve Kağıt Ambalaj Sektörüne Yönelik Bir Uygulama MİRASYEDİ, Ayşe Sezer Sermaye Piyasalarında Derinlik ve Etkinlik, İMKB' nin Değerlendirilmesi Tezi Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ BOZKURT, Murat Temel AnalizYöntemi İle Hisse Senedi Değerinin Belirlenmesi ve Bir İMKB Uygulaması Prof.Dr.Niyazi BERK 2004

13 .12 3 YALÇINKAYA, Gökçe Sorunlu Bankaların Performans Değerlemesi Doç.Dr.Güler ARAS OĞUZ, Onur Etkin Piyasalar Teorisi ve İMKB Mali Endeks Şirketleri Üzerine Parametrik Analizi Prof.Dr.Niyazi BERK 2004 Vadeli İşlem Piyasalarında Sistematik Analiz.12 5 POLAT Eyüp Yoluyla Spekülasyon ve Pamuk,Pamuk,Euro,S&P.500 ve Ustbonds Vis'İ Üzerine Prof.Dr.Niyazi BERK 2005 Uygulama.12 6 ELDENİZ Guliyev Yabancı Sermayeli Bankaların Azerbaycan Bankacılık Sistemine Etkiler Yrd.Doç.Dr. İ.Özlem KOÇ AYVAZ, Derya İMKB' de Hisse Senetlerinin Alış-Satış Fiyat Aralığını Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi ve Çoklu Regresyon Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Serpil ERGÜN BÜLBÜL CENGİZ, Hülya Sermaye Yapısı Analizi ve Zincir Mağazacılık Sektöründe Uygulaması Prof.Dr.Niyazi BERK CURTVELİ Gihane Sermaye yapısı ve Sermaye maliyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Arçelik A.Ş. Prof.Dr.Niyazi BERK 2005 Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Sermaye.13 0 DUMAN, Yeşim Piyasalarında Yapısal Değişim, Türkiye ve Doğu Avrupa Ülkeleri Açısından Karşılaştırmalı Bir Prof.Dr. Niyazi BERK 2005 Analiz Teknik Analiz Yöntemi ile Hisse Senedi Alım Satım.131 ORUÇ, Ercan Kararlarının Değerlendirilmesi ve İMKB Prof.Dr. Niyazi BERK 2005 Uygulamaları.13 2 EREN, Bülent Erman KOBİ' lerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Sermaye Piyasalarının Rolü Yrd.Doç.Dr. İdil 2005

14 .13 3 GÜRİŞ, Burak Borsa Endekslerinin Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Koentegrasyon Analizi ile İncelenmesi Prof.Dr. Niyazi BERK ŞENARSLAN, Ömür Küreselleşme Sürecinde Değişen Uluslararası Ticaret Dengeleri ve Türkiye Dış Ticareti Üzerindeki Etkileri Doç.Dr.Suna OKSAY OĞUZHAN, Tuğba Küreselleşen Sermaye Piyasaları Sürecinde Borsa Birleşmeleri ve İMKB'nin Bu Süreçteki Yeri Doç.Dr.Suna OKSAY ÇAKMAK, Çiğdem Halka Açık Şirketlerde İç Denetim Etkililiğinin Artırılması İçin Öneriler ve Bir Uygulama Prof.Dr. Nuran CÖMERT DOYRANGÖL ARISOY, Ümit Ali Kamil Türkiye'deki Yabancı Sermaye Yatırımları ve İtalyan Yabancı Sermayesinin Türk Ekonomisindeki Yeri Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ TOPÇU, Bilal Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Kurumsal Yönetim ve OECD Kurumsal Yönetim İlkeleriyle Karşılaştırılması Doç.Dr.Erişah KAYA, Yusuf Marka Değerleme Yöntemleri ve Markaların Mali Tablolara Alınmalarının Etkileri Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ BOSTANCIOĞLU, Gülşah Sabit Getiri Menkul Kıymetlerden Oluşan Portföylerin Performans Değerlemesi Prof.Dr.Niyazi BERK HÖREN, Başak Havayolu Ulaştırması ve Türkiye Ekonomisine Etkileri Prof.Dr.Niyazi BERK ŞAHİN, SELÇUK Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü Prof.Dr.Nuran CÖMERT DOYRANGÖL 2005

15 .14 3 MOSELE, Rinaldo Antonio Türkiye'de Vadeli İşlemler Piyasası ve Vobaş ile Cbot'un Karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ BOZKURT, Timuçin Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesinin 32 ve 39 No lu Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından İncelenmesi Prof.Dr.Niyazi BERK.14 5 DOĞAN,Çiğdem Sigorta Şirketlerinin Prim ve Kar Payı Değerlendirmesine Matematiksel Yaklaşım Prof.Dr. Niyazi BERK.14 6 IŞIK, Sevgi Performans Değerlendirmesinin Ücret Yönetimi ile İlişkisi ve Uygulamaya Dair Bir Örnek Yrd.Doç.Dr. İ.Özlem KOÇ.14 7 POLAT, Gürkan Hisse Sentleri Borsaya Kote Edilmiş Şirketlerde Kurumsal Yönetim Kapsamında Bağımsız Denetim Doç.Dr.Erol ULUSOY.14 8 YALIN, Pınar Sermaye Piyasalarında Menkul Kıymet Kaydileştirilmesi ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Niyazi BERK.14 9 SARI, Merve Elif Finansal Krizlerde Erken Uyarı Modelleri ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Erişah.15 0 TEKÇE, Hakan Türkiye Vadeli İşlemler Borsasının Polonya Örneği ile Karşılaştırılması Prof.Dr.Cemal İBİŞ.151 METİNER, Hayrettin Bülent Kurumsal Yönetim İlkeleri Doğrultusunda Halka Açık Şirketlerde İdeal Yönetim Kurulu Yapılması Prof.Dr.Ayşe SÜMER.15 2 GÜLMEZ, Hande Şirket Birleşme ve Satın Almalarında Normal Üstü Getiri ve Bir Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Gürbüz GÖKÇEN

16 .15 3 TARHANLI, Nuri Atalay Denizcilik Sektörü ve Denizcilik Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Şirketin Halka Arzı Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ.15 4 ZAMAN, Murat Finansal Araçların Alım Satım Kararında Teknik Analiz ve Mum Grafikler Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK.15 5 MUKATEL, Loni Aslan Ülke Derecelendirme Notlarının Bors Endekslerine Etkisi: İMKB 100 Endeksi Üzerinde Bir Model Denemesi Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ.15 6 YOBAŞ, Mehmet Şükrü Halka Açık Anonim Şirketlerde Finansal Duran Varlık Satışında Firma Değer Tespiti ve Bir Uygulama Prof.Dr.Cemal İBİŞ Uluslararası Doğrudan Yabancı Sermaye.15 7 ALTINIŞIK, Aliekber Yatırımlarının Vergi Özendirmeleri Önlemleri Karşısındaki Durumu ve Vergisrl Teşviklerin Doç.Dr.Erol ULUSOY Başarısında Çin.15 8 TOSUN, Tansu Türev Araçlar, Kaos Teorisi ve Fraktal Yapıların Vadeli İşlem Zaman Serilerinde Uygulanması Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ.15 9 ANGAY, Barış Halka Açık Şirketlerde Sosyal Raporlama ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Nuran CÖMERT DOYRANGÖL.16 0 AKALIN, İlker Osman Hisse Senedi Üzerine Opsiyon Sözleşmeleri ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Niyazi BERK.161 YILMAZ, Olcay Kaan Kredi Kartlarında Risk Analizi ve Türkiye Örneği Yrd.Doç.Dr. Murat AKBALIK.16 2 ALTUN, Fatih Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Girişi ve Ulusal Ekonomi Üzerindeki Etkileri

17 .16 3 YENİGÜN, Serhan Portföy Sigortası ve Fon Yönetiminde Uygulanması.16 4 ÇETİNDEMİR, Ali Emre Optimum Portföy Seçimi ve İMKB-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama.16 5 TÜTÜNCÜBAŞI, Cumhur Türev Araçlar İle İlgili İşlemler ve Bu İşlemlerin Hukuki Niteliği Yrd.Doç.Dr.Birgül SOPACI.16 6 KONUK, Hayrettin Şirket Değerleme Yöntemleri ve Reel Opsiyonlar Yaklaşımı Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ.16 7 ATAOL, Coşkun Küçük-Orta İşletmeler (KOBİ) İçin Bankalarda Kredi Değerleme Sistemi ve Bir Örnek Çalışma Prof.Dr.Erişah 168 AYAZ, Serkan Halka İlk Kez Arz Edilen Hisse Senetlerinin Uzun Dönem Fiyat Performansları ve İMKB'de Dönemine İlişkin Ampirik Bir Çalışma Doç.Dr.Erol ULUSOY 169 SATOĞLU,Serdar Sermaye Piyasasında Denetim:"Suçlar ve Cezaları ile Uygulama ve Sonuçları" Prof.Dr.Niyazi BERK 170 KARAN,Ceyda Türkiye'de Dövize Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri Takası ve Uygulaması Prof.Dr.Erişah 171 CEYLAN,Atilla Finansal Kiralama ve KOBİ'ler Açısından Değerlendirilmesi Türk Menkul Kıymetler borsası Hukukunda Hisse 172 ALTAY,İsmail Senedi Yatırımcısının Korunması Açısından Kotasyon Sistemi ve Kottan Çıkarılan Şirket Prof.Dr.Merih Kemal OMAĞ Yatırımcısının Hukuki Başvuru Yoları

18 173 VURAL,Çağrı Selim KOBİ' lerin Sermaye Piyasasından Fon Temin Etmesi Prof.Dr.Tiğinçe OKTAR 174 ÖZGEN,Doğukan Yapay Sinir Ağları ve Türk Finans Piyasaları:İMKB 30 Endeksi Uygulaması Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU 175 VURAL,Özlem Simge Yakın Dönem İtibarıyle Ekonomik Dönüşüm Dinamikleri ve Yabancı Yatırımcıların Sermaye Piyasasında Etkinliğin Analizi Prof.Dr.Münir ŞAKRAK 176 CANİKLİ, Kübra Bağımsız Dış Denetimin Bankaların Kredilendirmesine Olan Etkileri Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK Kredi Türevleri Piyasası: Kredi Temerrüt Yrd.Doç.Dr.Başak 177 ÇEVİK, Fevzi Swapları, Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkelere TANINMIŞ Karşılaştırmalı Analizi YÜCEMEMİŞ 178 OKSAY,Gün Türkiye'de Kamu Banbkalarının Yeniden Yapılandırılması ve Yapılandırma Sonrası Performanslarının Analizi Prof.Dr.Erişah 179 ERGÜN, Yalçın Türk Bankalarının Hazine Departmanlarında Döviz Opsiyonlarıyla Risk Yönetimi ve Uygulama Yrd.Doç.Dr. Murat AKBALIK 180 OKSAY,Çiğdem Genç Reel Sektörde ve Bankacılık Sektöründe Özelleştirme(Dünyada ve Türkiye'de Prof.Dr.Erişah 181 TURAN, Yasemin Basel II Düzenlemelerinin Sermaye Piyasalarına Etkisi Üzerine Değerlendirmeler ve Bir Uygulama Prof.Dr.Erişah 182 SAVUL, Diğdem Sıcak Para Harektlerinin İMKB'ye Etkisi ve Yıkllar İtibariyle Analizi

19 183 GÜNAY, Gürol Kısa Vadeli Yabancı Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yaşanan Krizlere Etkisi Prof.Dr.Ali Osman 184 YÖRÜKOĞLU, Ali Davranışsal Finans Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK 185 ÇETİNKAYA,Hasan Tuna Türkiye'de Menkul Kıymet Kazançlarında Vergi Uygulamalarının Yabancı Portföy Yatırımlarına Etkileri Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK 186 ALKAN, Ufuk Ödemeler Bilançosu Dengesi ve Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Ödemeler Dengesine Katkısının Analizi Prof.Dr.Erişah 187 YILMAZ, Elif Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerinin İMKB Üzerindeki Etkilerinin Analizi DAĞIDIR,Canan Türkiye'de Faaliyette Bulunan Yabancı Bankaların KOBİ'lere Finansman Olanağı Prof.Dr.Erişah 189 EDE,Müjdat Davranışsal Finans ve Bireysel Yatırımcı Davranışları Üzerine Ampirik Bir Uygulama 190 TÜREOĞLU,Zeynel Ergun Konut Finansmanı Sisteminde Gayrimenkul Değerlemesi YÜCELSİN,Ömer Salih Piyasa Riski Ölçüm Yöntemlerinin Bankacılıkta Yönetim Aracı Olarak Kullanılmasının Gerekleri Yrd.Doç.Dr.Hayati ERİŞ 192 DİLEK,Setenay Türkiye'de Mekul Kıymet Yatırım Fonları ve Avrupa Birliği'ne Entegrasyonu Prof.Dr.Ayşe SUMER 2008

20 193 KERİMLİ,Fariz Sermaye Piyasasında Aracılık Faaliyetleri;ABD ve Türkiye Karşılaştırması Doç.Dr.Erol ULUSOY KILIÇARSLAN,İsmih an Nice Global Varlık Dağıtımında Gelişen Piyasaların Rolü Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK KEKÜLLÜOĞLU,Taner Davut Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Ticari Bankalarda Kurumsal Yönetim ve Bir Uygulama KANTAR, Ender Kobi'ler ve Girişimciler İçin Alternatif Sermaye ve Fon Kaynakları: Girişim Sermayesi ve Melek Yatırımcı (Deri Sektöründe Bir Uygulama) Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU KARAKAYA, Müge Aracı Kurumların Alım Satıma Aracılık Faaliyetinden Doğan Hukuki Sorumluluğu Prof.Dr.Ayşe SUMER ŞİMŞEK, Meltem Finansal Risk Yönetimi Banka ve Sigorta Şirketlerinde Yrd.Doç.Dr.Hayati ERİŞ YAMAN, Gülay Hisse Senetleri Üzerindeki Hukuki İşlemler ve Kaydileştirme Prof.Dr.Ayşe SUMER TURAL, Ömer Riskten Korunmada Opsiyon Sözleşmeleri Fiyatlandırma Modeli Uygulamaları Yrd.Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ ERGİN, Süleyman Burak Aracı Kurumlarda İç Denetimin Uluslar arası Standartlara Uygunluğunun İncelenmesi ve Bir Araştırma Prof.Dr.Nuran CÖMERT DOYRANGÖL 202 SARIGÜN, Sevcan Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ödemeler Dengesi Üzerine Etkisi ve Türkiye uygulaması Yrd.Doç.Dr.Z.Dina ÇAKMUR YILDIRTAN

21 İnovasyonun İşletmenin Rekabet Gücüne Katkısı 203 ERYOL, İlknur ve Başarının Sermaye Piyasaları üzerine Etkisi (Boya Sanayiinde "Nano Teknoloji" Üzerine Örnek Doç.Dr.Nadir EROĞLU Bir Uygulama) 20 4 ZENGİN, Nüman Seçilmiş Makroekonomik Göstergeler ile İMKB- 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi 20 5 SÜMER, Emrah Türkiye'deki Başlıca Sermaye Piyasası Araçları ve Bu Araçların Arası Getiri Analizi Doç.Dr.Nadir EROĞLU 20 6 ÜÇPINAR, Tahsin Kurumsal Yönetimin Finans - Metal Sektörlerine Etkisinin Analizi 20 7 GÜREL, Mete Sonay Basel II'nin Finansal Raporlama Sürecine Etkisi ve Tekstil Sektörüne Uyumunun Araştırılması 20 8 MENASE,Melih Altın Piyasası ve Türkiye'de Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi 20 9 OYMAK,Serkan Konut Finansman Sistemleri, Türkiye'de Konut Finansman Sisteminin Etkisinin Belli Başlı Sektörler Üzerinde Araştırılması 210 YILMAZ,Selçuk Kredi Temerrüt Takası: Değerleme Teknikleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Piyasa Uygulamaları Yrd.Doç.Dr.Z.Dina ÇAKMUR YILDIRTAN 211 İŞMAN, Kenan Basel II Çerçevesinde Kredi Derecelendirme ve İMKB'de İşlem Gören Otomotiv Sektöründeki Bazı Firmalara Uygulanması 212 DUMAN,Süleyman Döviz Kur ve Politikalarının İMKB-100 Endeksi Üzerine Etkilerinin İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi Bir Uygulama

22 213 GÜLER,Derya ASMA Finansal Küreselleşmenin Sermaye Piyasaları Üzerine Etkileri Doç.Dr.Nadir EROĞLU 214 SEL, Derya Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Nitel ve Nicel Veriler ile Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK 215 İSLEAM SOYLU, Neilan 1980 Sonrası Menkul Kıymet Gelirlerine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Prof.Dr.Suat OKTAR 216 GÜRSU, Ayşe Sunay Aracı Kurumlarda Denetim Komitesi ve Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Özgür ÇATIKKAŞ 217 BİÇİM, Emre Varlık Yönetim Şirketleri ve Muhasebesi Yrd.Doç.Dr.Yaşar KABATAŞ 218 ERSOY, Haluk Finansal Krizlerin Finansal Güvenlik Ağlarının Evrimine Etkisi Yrd.Doç.Dr.Rahmi Deniz ÖZBAY 219 ALTINTAŞ, Ali Tüketici Finansman Şirketlerinde Risk Yönetimi Doç.Dr.Aslı YÜKSEL MERMOD 22 0 DİDONYAN, Sayyat Serhan Teknik Analiz ve Trıx Göstergesinin Vob'da Uygulanması Yrd.Doç.Dr.Altan MASUN 221 KORKMAZ,Cengiz Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Derecelendirme Standartları ve İMKB'ye Kote olmuş Bir Şirkete Uygulaması Yrd.Doç.Dr.Altan MASUN 222 AYDIN,Neslihan Türkiye'de Yılları Arasında Enflasyon ve Krizlerin Banka Kredileri Üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr.Kamil USLU

23 223 GÜLER, Hüseyin Şirket Değerleme Yöntemleri ve Halka Arz Fiyatının Belirlenmesi 22 4 AKDAĞ, Yüksel Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında TL Dolar Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Gün Sonu Uzlaşma Fiyatının Yapay Sınır Ağları İle Tahmini 225 ÇAKILCIOĞLU,Ekrem Kutlu Aracı Kurumlarda Operasyonel Risk ve Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ 226 ARI,Abdil Yabancı Sermaye Girişlerinin KOBİ'lerin Rekabet Gücüne Etkisi ve Türkiye Örneği Yrd.Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ 22 7 FİDAN, Fatih Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Bağımsız Denetimi ve Uygulamalı Bir Örnek Doç.Dr.Nadir EROĞLU 22 8 ASİL,Ümit Kıymetli Madenlerin Sermaye Piyasasında Fon ve Portföy Oluşturulmasında Kullanılması Doç.Dr.Erol ULUSOY 22 9 SARILI, Selin Yabancı Portföy Yatırımlarının Ekonomik Göstergeler Üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr.Z.Dina ÇAKMUR YILDIRTAN 23 0 ERBAŞ GÜNDOĞDU, Aysel Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Kıyaslamalı Getiri Analizi Yrd.Doç.Dr.Kamil USLU 231 ÖZDÖL,Yaren Yenilikçiliğin Rekabet Gücüne ve Şirket Piyasa Deperlerine Etkileri Bir Uygulama: Turkcell Örneği Yrd.Doç.Dr.Rahmi Deniz ÖZBAY 23 2 SİPAHİ,Vasıf Kredi Derecelendirme Duyurularının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB-Banka Hisse Senetleri Üzerinde Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK

24 23 3 ÜZMEZ,Selahaddin Sami Yıllarında Döviz Kurlarındaki Değişimin Tekstil İhracatına Etkileri Yrd.Doç.Dr.Kamil USLU Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Sermaye 23 4 GÜNAY, Filiz Piyasasındaki Faaliyetleri ve İMKB'de İşlem Gören Bankaların Hisse Senedi Piyasasındaki Yeri Doç.Dr.Nadir EROĞLU ve Önemi 235 BİCERANO, Vedat Finansal Krizler: Döneminde Seçilmiş Güney Amerika Ülkeleri İle Türkiye'nin Karşılaştırmalı Analizi Yrd.Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ 236 KOTAN, Hakan AR-GE Desteğinin Şirket Sarış, Karlılık ve Hisse Senedi Değerlerine Etkisi Yrd.Doç.Dr.Ali KÖSE TOKGÖZ, Selma Özel Eğitim Kurumlarında Yatırım ve İşletme Döneminde Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi Prof.Dr.Münir ŞAKRAK 23 8 GASIMOV, Gabil Türk Finansal Piyasalarının Derinleşmesine Özel Emeklilik Fonlarının Etkisi: Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU 23 9 AYTEN, Ali Açılış Seansı ve İMKB'ye Etkisi Yrd.Doç.Dr.Yaşar KABATAŞ ÇIRACI, Dilek Dudu Veri Zarflama Analizi ve Çimento Sektörüne Uygulanması Yrd.Doç.Dr.Serpil BÜLBÜL KARALI, Hatice Ekonomik Konjonktürde Davranışsal Finans ve Risk Yönetimi, İMKB Analizi Yrd.Doç.Dr.Kamil USLU ERTÜRK, İlker Temel Analiz Yöntemiyle Hisse Senetlerine Yatırım ve Cam Sektörü Üzerine Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.İbrahim SUBAŞI 2012

25 24 3 DELİDERE, Ömer Selçuk Türkiye'de Denizyolu Ulaşımı ve İdo'nun Mali Yapısının Analizi Yrd.Doç.Dr.Ayten ÇETİN ÖZHAVALA, Mustafa Ardışık Bağlanımlı Bütünleşik Hareketli Ortalama Modelleriyle İMKB 30 Endeksinin Modellenmesi Doç.Dr.Z.Dina ÇAKMUR YILDIRTAN KILIÇLAR, Sercan Alternatif Yatırım Aracı Olarak CDS ve Swapların Bonolarla Karşılaştırmalı Analizi Doç.Dr.Z.Dina ÇAKMUR YILDIRTAN DEMİRKOL, Elif Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Dayanıklı Tüketim Sektöründeki İşletmelerin Finansal Yönetim Süreci ve Bir Uygulama Doç.Dr.Ayten ÇETİN AY, Sabiha Türk İnşaat Sektörünün Finansmanı ve Sermaye Piyasasından Fon Tedarikine İlişkin Uygulama Doç.Dr.Gülcan ÇAĞIL 2013 Türkiye'deki Otomotiv Sektörünün Gelişimi ve 24 8 KAYA, Resül İMKB 100 Endeksine Koteli T.O.F.A.Ş. Ve Ford Otosan A.Ş.'lerin yılları Arasındaki Yrd.Doç.Dr.Kamil USLU 2013 Hisse Senetlerinin Ekonomik Değerlendirilmesi

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM I. FİNANSAL PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1. Ortaçağda Finans... 2 2. Vadeli İşlem Piyasalarının Doğuşu... 4 3. Altın Standardı...

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

I- SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAV KONULARI. 2- Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar.

I- SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAV KONULARI. 2- Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar. I- SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAV KONULARI 1- Genel Ekonomi. - Temel Kavramlar. - Arz ve Talep Analizi. - Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu. - Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö)

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö) : Betonarme-Çelik Karma Yapı Tasarımı Proje kapsamı : Yapını çelik tasarımı ve betonarme tasarımının yapılması, yapını yaklaşık maliyetinin oluşturulması. :

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş EYLÜL SONU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş EYLÜL SONU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 EYLÜL SONU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I Sayfa No: 2 İçindekiler Tablosu I. Ortaklık Yapısı...1 II. Yıllar İtibariyle Hisse Başına Temettü Dağıtım Oranları..1 III. Yönetim Kurulu......2 IV. Üst

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 22.5.2017 10:00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 6 22.5.2017 10:00:00 İktisat Doç. Dr. Necati ÇİFTÇİ IKT202 Mikro İktisadi Analiz 4 22.5.2017 10:00:00 İşletme Doç. Dr. Hakan

Detaylı

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 22.5.2017 10:00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 6 22.5.2017 10:00:00 İktisat Doç. Dr. Necati ÇİFTÇİ IKT202 Mikro İktisadi Analiz 4 22.5.2017 10:00:00 İşletme Doç. Dr. Hakan

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 Hüseyin ÇAKIR Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.03.2016 4 Bedri SAYIN Yönetim Kurulu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: İSTİKLAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. SEYİT AHMET AĞAOĞLU : Cep Tel: Dahili: 03623121919 (.) e-posta: 1 ONUR

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM I. YARIYIL YILI DERS PROGRAMI ( GÜZ DÖNEMİ )

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM I. YARIYIL YILI DERS PROGRAMI ( GÜZ DÖNEMİ ) 1. SINIF / 1. YARIYIL Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN Doç. Dr. Ayşe PAMUKÇU Prof. Dr. Ömer ÖNALAN Yrd. Doç. Dr. Elif ÇEKİCİ SOSYOLOJİ Öğr. Gör. Dr. Esra Dinç ÖZCAN Öğr. Gör. Dr. Pınar DEĞİRMENCİ Doç. Dr. Ata ÖZDEMİRCİ

Detaylı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1 1 1101011032 FATMA BAŞARAN 2 1101011036 MERVE GÜNEY 3 1101011039 MİRAÇ EMRE SARRAÇ 4 1101011047 MEHMET FATİH YAZAR 5 1101011050 CEMAL İÇYER 6 1101011052 KARTAL TAŞCIOĞLU

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU PARA PİYASASI EMANET LİKİT

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF İKTİSAT 1. SINIF 23.01.2017 10:30 İNGİLİZCE I Okutman MELİKE AYPAR D110 D112 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr. OSMAN DEMİR D214 D215 D216 D217 D112 D113 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr.

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

Bölüm Dersin Adı Dersin Şubesi Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Saati

Bölüm Dersin Adı Dersin Şubesi Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Saati Ortak Ders 1. Sınıflar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ nö YE01 Mehmet Özcan 19 Ocak 2015 Pazartesi 09:30 Ortak Ders 1. Sınıflar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ nö YE02 Mehmet Özcan 19 Ocak 2015 Pazartesi 09:30 Ortak

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya

Detaylı

28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 401

28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 401 28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 09:30-10:30 ULS115 Hukukun Temel Kavramları 182 171 SHB105

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 20110499 NAZMİ SENİH YURTTAKAL 2 20110087 OKAY ALTINBIÇAK 3 20110356 YAĞMUR UZUN 4 20110455 ENES MEMİŞ 5 20110053 ŞENAY REYHAN ÖZGÜÇLÜ 6 20110069

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 )

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 ) Okul No Adı Soyadı 1 Mehmet Saltuk Özertürk 9 Raşit Barut 24 Ege Yeşiltaş 26 Ahmet Fatih Ceylan 30 Tolgatakay 41 İbrahim Utku Moral 42 Cemal Tunç Özsan 1988-1989 Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI -A -B -A -B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 1 KOD SINIF: 6 KOD SINIF: 7 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 01 KOD SINIF: 05 KOD 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 1 09.00-09.5

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 1 BETÜL KURNAZ 2 35490 VOLKAN UYSAL 3 34966 HOVSEP PAYEL 4 33196 GÖZDE İŞÇİ 5 SİBEL YILMAZ

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Öğretim yılı BAHAR Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Öğretim yılı BAHAR Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı BAHAR Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları 2015-2016 Bahar Dönemi Analitik Kimya Anabilim Dalı Lisansüstü

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI SONUÇLARI ( Eğitim-Öğretim Yılı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI SONUÇLARI ( Eğitim-Öğretim Yılı) ADI SOYADI BÖLÜMÜ KABUL EDİLDİĞİ BÖLÜM Y.YIL ÖĞRETİMİ NOT ORT. ASİL/YEDEK SALİHA ÜLEV SOSYOLOJİ SOSYAL HİZMET 5 1 3,26 ASİL ESRA ÇİÇEK SOSYOLOJİ SOSYAL HİZMET 5 1 3,18 ASİL HİLAL ŞENKARDEŞLER SOSYOLOJİ

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güncellenme Tarihi:30.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI

Detaylı

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER KADIOĞLU BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI MESUT PARLAKER BATMAN

Detaylı

3. Hafta. 4. Hafta. 5. Hafta. 1. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. 8. Hafta. 11. Hafta. 9. Hafta. 6. Hafta. 7. Hafta. 2. Hafta. Öğrencinin Adı ve Soyadı

3. Hafta. 4. Hafta. 5. Hafta. 1. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. 8. Hafta. 11. Hafta. 9. Hafta. 6. Hafta. 7. Hafta. 2. Hafta. Öğrencinin Adı ve Soyadı İlgili Ders : OKUL DENEYİMİ Sabah (X) Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI Uygulama Okulu : Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu 00 LEYLA KAYAALP........ 9. 0... 009 ZÜLFİYE BOZDAĞ 0 AZAT

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 21/07/1997 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA 2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Başvuru No Ad

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 1 120301001 ŞEYMA YILMAZ 2 120301003 HATİCE ÇEVİK İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI SI II DERSİ PROGRAMI 3 120301124 NİGAR YILDIRIM 4 120301004 FATMA ATEŞ 5 120301007

Detaylı

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR 2017-2018 GÜZ YARIYILI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (4. Sınıf Öğrencilerine)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ŞUBE, OKUL VE ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU S.NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNV. UYGULAMA AKADEMİSYENİ ADI-SOYADI

Detaylı

Bölüm Ders Kodu Dersin Adı yy Dersin Şubesi Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Saati

Bölüm Ders Kodu Dersin Adı yy Dersin Şubesi Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Saati Ortak Ders 1. Sınıflar ENF105 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ nö 1 YE01 Mehmet Özcan 17 Kasım 2014 Pazartesi 09:30 Ortak Ders 1. Sınıflar ENF105 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ nö 1 YE02 Mehmet Özcan 17 Kasım 2014

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) portföy işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Şirket, 1995 yılında kurulmuş,

Detaylı