SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL.2 BAYKAM, Bora "Yatırım Bankacılığı Sistematiği" Doç.Dr.Osman KUŞÇUOĞLU, Özlem "Yatırımcının Risk Psikolojisi" Doç.Dr.Samim ÜNAN ÖZEN, H.Gül "Türkiye'de Menkul Kıymet Alım-Satım İşlemlerinin Vergilendirilmesi" Yrd.Doç.Dr.Veysi SEVİĞ TURGUT, Cansel Ş. "Risk Derecelendirmesi Kavram Tarihçesi ve Sermaye Piyasasındaki Önemi" Dr.Saadet TANTAN ARSLAN, Adem "Türk Sermaye Piyasası ve Sanayi Kesimine Kaynak Aktarmadaki Rolü" Yrd.Doç.Dr.Mustafa İME BOYRAZ, Cemal "Türkiye'de Konut Finansman Sistemi Olarak Gayrimenkullerin Menkulleştirilmesi" Doç.Dr.Osman GÖRE, Zeynep Sena "Vadeli İşlemler ve Opsiyon İşleyişleri İşlemleri, Küreselleşme Sürecinde Entegrasyon Sorunları ve Öneriler" Doç.Dr.Osman GÜL, Alican "Size Effect ve Haftanın Günlerinin Endekse Etkisi" Yard.Doç. Dr.Erişah ÖZCAN, Ufuk "Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları Bağlamında Kurumsal Yatırımcılığa Bakış, Türkiye Örneği" Yard.Doç. Dr.Erişah 1996

2 .11 YILMAZ, Celali "Sermaye Piyasasında Kredili Menkul Kıymet Alımları Açığa Satış ve Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri: Teori ve Türkiye Uygulaması" Doç.Dr.Osman YUCA, Hamdullah: "Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıklarının Portföy Yapıları" Yrd.Doç.Dr.Saadet TANTAN GÜL, Alican "IMKB'de Piyasa Kapitilazasyon Değeri Etkisi ve Haftanın Günlerinin Getiriye Olan Etkisi" Yard.Doç. Dr.Erişah HALİSDEMİR, Önder "Gümrük Birliği Sürecinnin Türk Sermaye Piyasasına Etkileri" Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ MATAR, Süreyya "Hisse Senedi Değerleme Modelleri ve Bu Modellerin İMKB Borsasına Uygulanabilirliği" Yard.Doç.Dr. Hayri KOZANOĞLU ÖZAKPINAR, Numan "Tezgahüstü Piyasalar" Doç.Dr.Osman ÖZTAŞ, Filiz : "Diskrimont Analizi ile Hisse Senedi Performanslarının Değerlendirilmesi Üzerine inceleme" Doç.Dr.Osman ÖZYURT, Sevim "Teknik Analiz İMKB Uygulamaları ve Etkinlik Analizi" Yard.Doç. Dr.Hayri KOZANOĞLU VURAL, Cemalettin "Hisse Senedi Değerlemesinde Teknik Analiz" Prof.Dr.Niyazi BERK YURTSEVEN Taner "Sermaye Piyasasında Kurumsal Yatırımcılar: Teorik Bir Yaklaşım" Doç.Dr.Osman 1997

3 .21 ERDOĞAN, Öztin Yiğit "Portföy Yönetiminde Global Çeşitlendirme" Doç.Dr.Osman..22, Cengiz "Hisse Senedi Endeksine Dayalı Futures İşlemleri" Doç.Dr.Hayri KOZANOĞLU.23 GÜREŞ, Sacit Oktay "Finansal Kiralama (Leasing) ve Vergisel Boyutları" Doç.Dr.Veysi SEVİĞ.24 İNAL, R.Güralp "Sabit Getirili Menkul Kıymet Yatırım Portföyü" Doç.Dr.Osman.25 İŞİPEK, Pekhan "Leasing Finansmanına Alternatif bir Yaklaşım: Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye Uygulaması" Doç.Dr.Gürel KONURALP.26 KAHYA, Ender Yusuf "Mala Dayalı İşlemlerin İşleyişi ve Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmesinin Türkiye'de Yapılabilirliği" Doç.Dr.Hayri KOZANOĞLU.27 NERAT, Tuncay "Vadeli mal Piyasaları" Yard.Doç. Dr.Mustafa İME.28 ÇOKTAN, Zeki Metin Özel Finans Ürünlerinin Fiyatlandırma Modelleri Yrd.Doç.Dr.Mustafa İME.29 DEMİR, Bilgehan Firma Değerlemesi Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ.30 ERMAN, Kıvanç Gelişmekte Olan Piyasalarda Yatırım Ve Karşılaşılan Riskler Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN

4 .31 MERMERTAŞ SÖĞÜTLÜ, Şebnem Finansal Kalkınmanın Reel Kesime Fon Aktarımındaki Etkisi Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN.32 PAKSOY, Sinan 1997 Yılında Yapılan Halka Arzlarda Şirket Değerlemesi ve Performans Analizi Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN.33 TOPSEVER, Vedat İMKB de Gözlemlenen Anomalilere Kısa Bir Bakış ve Firma Büyüklüğü Etkisi Üzerine Bir Deneme Doç.Dr.Gürel KONURALP.34 YARKIN, Tayfun Firmaların Kredi Derecelendirmesi ve Performansların Ölçümü Yrd.Doç.Dr.Mustafa İME.35 YILDIZ, Aysel Uluslar arası Portföy Yatırımları Yrd.Doç.Dr.Mustafa İME.36 YILMAZ, Erkan Finansal Vadeli İşlemler Ve Endekse Dayalı Vadeli İşlemlerin Finansal Vadeli İşlemler İçindeki Yeri Doç.Dr.Mustafa İME.37 AKBULUT, Orhan Gazi Portföy Yönetimi ve Performansa Göre Ücretlendirme Prof. Dr. Niyazi BERK ALAN, Murat Rassal Yürüyüş Prof.Dr. Niyazi BERK ATİLA, Şermin Aysel Bankacılıkta Döviz Pozisyonu Yönetiminde Forward ve Swap Prof.Dr. Niyazi BERK CEVHER, Tuncay Portföy Yönetiminde Varlık Dağıtımı Ve Performans Analizi Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN 1999

5 .41 HACIŞABANOĞLU TERCAN, Arzu Temettü Politikaları Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN ÖZÜBEK, Cengiz Vadeli İşlemlerin Takası ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Hayri KOZANOĞLU TAŞ, Cumhur Dünyada Ve Türkiye de Tüketici Finansman Şirketleri ve Türkiye Uygulamasının Örnekleri Doç.Dr. Nuran CÖMERT DOYRANGÖL TAŞKIN, Levent Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Mali Tablo Kalemlerinin Değerlemesi ve Değerleme Esaslarının Diğer Mevzuat ve Düzenlemelerde Yer Alan Esaslarla Karşılaştırılması Doç.Dr. Nuran CÖMERT DOYRANGÖL TOPÇU, Özlem Dövize Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Osman YOLCU, Halil Hayat Sigortaları ve Risk Yönetimi Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN DİRİCAN, Cüneyt İnternetin ve İnternet Bankacılığının Finansal Hizmet Sektöründeki Yeri ve Etkileri Yard.Doç.Dr. Mustafa İME AKYÜZ, Ruşen Mete Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli: İMKB de Dengenin Araştırılması Doç.Dr.Osman ARGUN, Bahar Faize Dayalı Vadeli İşlemler ve İMKB Uygulaması Doç.Dr.Hayri KOZANOĞLU ASLAN, Özgür Uluslar arası Likilite Sorunu Çerçevesinde Şili, Meksika ve Asya Krizlerinin İncelenmesi ve Finansal Krizlerin Değerlendirilmesi Yard.Doç.Dr. Suna OKSAY 2000

6 .51 DUMAN, Mustafa Portföy Yönetimimde Dinamik Varlık Tahsis Stratejileri Yard.Doç.Dr..İ KOCAMAZ ÖZSOY, İlkay Otomotiv Sektörü Örneğinde Doğrudan Ve Dolaylı Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisinin İncelenmesi Doç.Dr.Osman ÖZPARÇA, İlker Hisse Senedi Piyasalarında Manüpilasyon ve Spekülasyon Yrd.Doç.Dr. Saadet TANTAN SELÇUK, Bora Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Performans Değerlemeleri Doç.Dr.Hayri KOZANOĞLU YALTI, Onur Bankaların Şirket Birleşme ve Devralmalarında Verdikleri Danışmalık Hizmetleri ve Kullandıkları Şirket Değerleme Yöntemleri Prof.Dr. Ali Sait YÜKSEL YILDIRIM, Serpil Uluslar arası Sermaye Hareketleri, Ekonomik Krizler ve Türkiye Boyutu Yard.Doç.Dr..İ SEVMEZ, Murat Yapay Sinir Ağı Teknikleri ile Hisse Senedi Piyasalarının Analizi ve İstanbul Menkul Kıymet Borsası Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY.58 KEPEZ, Mehmet 29 No lu Uluslar arası Muhasebe Standardı Açısından Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Mali Raporlama ve Bir Sanayi Şirketinde Uygulama Prof. Dr. Niyazi BERK.59 UĞUR, Tülay Gelişmekte Olan Ülkelerin Uluslar arası Para Piyasalarından Sendikasyon Yöntemi İle Uzun Vadeli Kaynak Temini: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY.60 AYDOĞDU, Sevgi Euro ya Geçiş ve Euro Para Birimli Tahvil Piyasalarının Yapısı ve İşleyişi Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. Gürel KONURALP

7 .61 TÜMTÜRK, Alper Avrupa Para Birimi (EURO) ve Olası Etkileri Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY.62 TUNCER, Asuman Otomotiv Sektörü ve Türkiye de Otomobil Ürete Üç Firmanın Finansal Analiz Yrd. Doç. Dr. İ..63 ÖZKAYA, Kadir Portföy Performansının Ölçüsü ve A tipi Yatırım Fonlarının Sharp Modeliyle Değerlemesi Doç. Dr. Gürel KONURALP.64 IARTALI, Mehmet Nur Bireysel Bankacılıkta Kredi Kartları Prof. Dr. Niyazi BERK.65 KALFA, Mehmet Ali Ticari Banka Değerlemesi: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Saadet TANTAN Halka Arz ve İMKB deki Hakla Arzların Kısa.66 GEGİN, Eren Dönem Fiyat Performansı Tekstil Sektörü Üzerine Doç. Dr. Güler ARAS Uygulama.67 ÖNALAN, Deniz Arbitraj Fiyatlama Teorisi ve Türkiye de Uygulanabilirliği Prof. Dr. Niyazi BERK.68 KARADAĞ, Mehmet Mete Franchising ve Türkiye Uygulaması Doç. Dr. Erişah.69 ZENCİR, Ş. Veysel Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliği Doç. Dr. Saadet TANTAN.70 ASLAN, Serkan Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslar arası Sermaye Yatırımları ve Türkiye Yrd. Doç. Dr. İ. Ö. KOÇ

8 .71 KOÇ, Murat Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU.72 AYKIN, Hasan Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydi Değer Haline Getirilmesi ve Örnek Uygulamalar Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU.73 ÇAPAR ÇAPÇIOĞLU, Berna Döviz Kur Riski Yönetimi ve Firma Bazında Türkiye Uygulaması Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU.74 UYSAL, Özgür Kredili Menkul kıymet Açığa satış ve Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri ve Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. İ..75 ZEYTİNOĞLU, Ozan Aracı Kurumların Organizasyon Yapısı, Organizasyon ve Faaliyetlerine Yönelik Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. İ..76 ÇITMACI, Barbaros Alternatif Finansman Tekniği Olarak Menkul Kıymetleştirme Prof. Dr. Niyazi BERK.77 KOÇOĞLU, Ebru Yatırımcının Korunması Kapsamında Aracı Kurumlarda Denetim Yrd. Doç. Dr. Hayati ERİŞ.78 YALÇINKAYA, Nurgül Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması Prof. Dr. Ömür BABAOĞLU.79 ÖZUYGUN, Bülent Aracı Kurumlarda Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Uygulamasına Eleştirisel Bir Yaklaşım Doç. Dr. Nuran Cömert DOYRANGÖL.80 İBAÇOĞLU, Güneş Açelya Kobiler in Finansman Kaynakları ve Türkiye Uygulaması Prof. Dr. Niyazi BERK

9 .81 FIÇICIOĞLU, İbrahim Piyasa Etkinliği ve modern Portföy Kuramı Prof. Dr. Niyazi BERK.82 TAPTIK, Selis Özlem Bankaların Sermaye Piyasalarındaki Rolü Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU.83 ÖZKAN, Hüseyin Finansal Piyasalarda Elektronik Risk ve Denetimi Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇİLİNGİRTÜRK.84 GÜVEN, Tunç Aracı kurum Risklerine Karşı Yatırımcının Korunması Yrd. Doç. Dr. İ..85 AĞDAŞ, Levent Ulusal Kalkınma Finans Kurumlarının Ekonomik Kalkınmaya Etkileri: TSKB Doç. Dr. Suna OKSAY.86 ERGÜN, Atilla Başar Likidite ve Özel Emeklilik Fonları Doç. Dr. Suna OKSAY.87 GÜNER, Ercan Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Portföy Yönetiminde Kullanımı ve İMKB Uygulaması Prof. Dr. Niyazi BERK.88 ÖZ, Orhan Aracı Kurumlardan Yatırım Bankacılığına Geçiş Yrd. Doç. Dr. Altan MAHSUN.89 PEKTEKİN, Aykut Avrupa Birliği ne Uyum ve Dezenflasyon Sürecinde Bankacılık Sistemi Prof. Dr. Niyazi BERK.90 ERDEM, Eylem Makroekonomik Değişkenlerin İMKB Endeksi Üzerindeki Etkilerinin İstatistiksel ve Ekonometrik Açıdan İrdelenmesi Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL

10 .91 KELLEKÇİ, Mustafa Risk Sermayesi, Yeni Trendler ve Uygulamalar Yrd. Doç. Dr. Altan MAHSUN.92 AZİMOV, Cavid Azerbaycan Cumhuriyet inde Petrol Sektörünün Gelişmesi ve Hollanda Sendromunun Araştırılması Prof. Dr. Niyazi BERK.93 EKİNCİ, Selma Özel Emeklilik Fonlarının Sermaye Piyasası Üzerindeki Rolü Doç. Dr. Osman.94 KULAK, Fatih Menkul kıymet Piyasalarında Açığa Satış ve Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri: Teori, Yasal Esaslar ve Muhasebeleştirilmesine Eleştirisel Bir Yaklaşım Prof. Dr. Nuran CÖMERT DOYRANGÖL DİKMEN, Ali "Demir-Çelik Sektörü ve Demir-Çelik Sektöründe Sermaye Maliyeti" Doç. Dr. Erişah.95 UYSAL, Akın "Sermaye Piyasası Araçlarına Dayalı Opsiyon Sözleşmelerinin Mahiyeti, Fiyatlandırılması ve Türkiye'de Uygulanabilirliği" Prof. Dr. Nazım ENGİN AŞÇI, Aydan Halka Açıkların Şirketlerin Nakit Akış Esasına Göre Değerlendirilmesi Prof.Dr.Niyazi BERK TEMEL, Feride Zeynep Konut İpotek Bankacılığı ve Türkiye Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ OKAY, Güçlü Gelişen Piyasaların Performansı ve İMKB' nin Karşılaştırmalı Analizi Prof.Dr.Niyazi BERK MENEMENCİOĞLU, Hakan İMKB' de Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinde Düşük Fiyatlama Olgusu ve Sene / Faktör Bazında Uygulama 2003

11 .10 2 DURMUŞ, Mustafa Fırat Türk Sermaye Piyasası ve İMKB' nin Avrupa Birliği Sermaye Piyasalarına Entegrasyonu Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ KELEŞ, Buket Pelin Etkin Pazar Kavramı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nın Zayıf Formda Etkinliğinin Test Edilmesi Prof.Dr.Niyazi BERK ALPMAN, Gökhan Değerleme Teorisi Şirket Değerleme ve Bir Değerleme Uygulaması Doç.Dr.Suna OKSAY YÜCEL, Deniz Can Türkiye Sermaye Piyasasında Discount Aracı Kurumlar Konseptinin Uygulanabilirliği Prof.Dr. Nazım ENGİN BÜYÜKBİNGÖL, Burcu Firma Değerlemesi ve Bir İMKB Uygulaması Prof.Dr.Niyazi BERK SONEL, Nimet Sinem Rekabet Politikası Açısından Banka Birleşmeleri ve Türk Bankacılık Sisteminde Uygulanabilirliği BABATAŞ, Emrah İşletme Birleşmelerinin Performans Değerlemesi Prof.Dr.Niyazi BERK DİKO, Abdülhakim Sermaye Piyasasında Asietrik Bilgi Sorunu ve Temettü İşaretleme Hipotezinin İMKB' de Testi YAVRU, Mehmet Özgür Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasalarına Etkileri ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama HACIYEV, Natig Merkez Bankasının Bağımsızlığı, Ülke Örnekleri ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Hasan SEÇUK 2003

12 .113 ÖZKAN, Özcan Banka Birleşmeleri ve Banka Birleşmelerinde Sinerjik Etkiler Prof.Dr.Niyazi BERK YILMAZ, Seda Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Prof.Dr.Niyazi BERK AYYILDIZ, Nursel Portföy Yönetiminde Türev Araçlarının Hedging Amaçlı Kullanımı Prof.Dr.Niyazi BERK ERMEK, Özlem Optimal Portföyün Seçimi ve İMKB Gıda Sektörü Üzerinde Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Serpil BÜLBÜL NURİ, Hatem Analitik Hiyerarşi Modeli ile Şirket Performansının Değerlendirilmesi ve Uygulama Yrd.Doç.Dr. İlyas AKHİSAR YALÇINPINAR, Zafer Teknik Analizde Regresyon Yrd.Doç.Dr.Serpil BÜLBÜL ERTEN, Hakan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Enflasyon Muhasebesi Tebliği' nin Finansal Açıdan Analizi ve Örnek Bir Uygulama BAŞARAN, Levent Kredilendirme Kriterlerinin Sektörel Bazda İrdelenmesi Maden ve Kağıt Ambalaj Sektörüne Yönelik Bir Uygulama MİRASYEDİ, Ayşe Sezer Sermaye Piyasalarında Derinlik ve Etkinlik, İMKB' nin Değerlendirilmesi Tezi Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ BOZKURT, Murat Temel AnalizYöntemi İle Hisse Senedi Değerinin Belirlenmesi ve Bir İMKB Uygulaması Prof.Dr.Niyazi BERK 2004

13 .12 3 YALÇINKAYA, Gökçe Sorunlu Bankaların Performans Değerlemesi Doç.Dr.Güler ARAS OĞUZ, Onur Etkin Piyasalar Teorisi ve İMKB Mali Endeks Şirketleri Üzerine Parametrik Analizi Prof.Dr.Niyazi BERK 2004 Vadeli İşlem Piyasalarında Sistematik Analiz.12 5 POLAT Eyüp Yoluyla Spekülasyon ve Pamuk,Pamuk,Euro,S&P.500 ve Ustbonds Vis'İ Üzerine Prof.Dr.Niyazi BERK 2005 Uygulama.12 6 ELDENİZ Guliyev Yabancı Sermayeli Bankaların Azerbaycan Bankacılık Sistemine Etkiler Yrd.Doç.Dr. İ.Özlem KOÇ AYVAZ, Derya İMKB' de Hisse Senetlerinin Alış-Satış Fiyat Aralığını Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi ve Çoklu Regresyon Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Serpil ERGÜN BÜLBÜL CENGİZ, Hülya Sermaye Yapısı Analizi ve Zincir Mağazacılık Sektöründe Uygulaması Prof.Dr.Niyazi BERK CURTVELİ Gihane Sermaye yapısı ve Sermaye maliyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Arçelik A.Ş. Prof.Dr.Niyazi BERK 2005 Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Sermaye.13 0 DUMAN, Yeşim Piyasalarında Yapısal Değişim, Türkiye ve Doğu Avrupa Ülkeleri Açısından Karşılaştırmalı Bir Prof.Dr. Niyazi BERK 2005 Analiz Teknik Analiz Yöntemi ile Hisse Senedi Alım Satım.131 ORUÇ, Ercan Kararlarının Değerlendirilmesi ve İMKB Prof.Dr. Niyazi BERK 2005 Uygulamaları.13 2 EREN, Bülent Erman KOBİ' lerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Sermaye Piyasalarının Rolü Yrd.Doç.Dr. İdil 2005

14 .13 3 GÜRİŞ, Burak Borsa Endekslerinin Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Koentegrasyon Analizi ile İncelenmesi Prof.Dr. Niyazi BERK ŞENARSLAN, Ömür Küreselleşme Sürecinde Değişen Uluslararası Ticaret Dengeleri ve Türkiye Dış Ticareti Üzerindeki Etkileri Doç.Dr.Suna OKSAY OĞUZHAN, Tuğba Küreselleşen Sermaye Piyasaları Sürecinde Borsa Birleşmeleri ve İMKB'nin Bu Süreçteki Yeri Doç.Dr.Suna OKSAY ÇAKMAK, Çiğdem Halka Açık Şirketlerde İç Denetim Etkililiğinin Artırılması İçin Öneriler ve Bir Uygulama Prof.Dr. Nuran CÖMERT DOYRANGÖL ARISOY, Ümit Ali Kamil Türkiye'deki Yabancı Sermaye Yatırımları ve İtalyan Yabancı Sermayesinin Türk Ekonomisindeki Yeri Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ TOPÇU, Bilal Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Kurumsal Yönetim ve OECD Kurumsal Yönetim İlkeleriyle Karşılaştırılması Doç.Dr.Erişah KAYA, Yusuf Marka Değerleme Yöntemleri ve Markaların Mali Tablolara Alınmalarının Etkileri Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ BOSTANCIOĞLU, Gülşah Sabit Getiri Menkul Kıymetlerden Oluşan Portföylerin Performans Değerlemesi Prof.Dr.Niyazi BERK HÖREN, Başak Havayolu Ulaştırması ve Türkiye Ekonomisine Etkileri Prof.Dr.Niyazi BERK ŞAHİN, SELÇUK Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü Prof.Dr.Nuran CÖMERT DOYRANGÖL 2005

15 .14 3 MOSELE, Rinaldo Antonio Türkiye'de Vadeli İşlemler Piyasası ve Vobaş ile Cbot'un Karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ BOZKURT, Timuçin Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesinin 32 ve 39 No lu Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından İncelenmesi Prof.Dr.Niyazi BERK.14 5 DOĞAN,Çiğdem Sigorta Şirketlerinin Prim ve Kar Payı Değerlendirmesine Matematiksel Yaklaşım Prof.Dr. Niyazi BERK.14 6 IŞIK, Sevgi Performans Değerlendirmesinin Ücret Yönetimi ile İlişkisi ve Uygulamaya Dair Bir Örnek Yrd.Doç.Dr. İ.Özlem KOÇ.14 7 POLAT, Gürkan Hisse Sentleri Borsaya Kote Edilmiş Şirketlerde Kurumsal Yönetim Kapsamında Bağımsız Denetim Doç.Dr.Erol ULUSOY.14 8 YALIN, Pınar Sermaye Piyasalarında Menkul Kıymet Kaydileştirilmesi ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Niyazi BERK.14 9 SARI, Merve Elif Finansal Krizlerde Erken Uyarı Modelleri ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Erişah.15 0 TEKÇE, Hakan Türkiye Vadeli İşlemler Borsasının Polonya Örneği ile Karşılaştırılması Prof.Dr.Cemal İBİŞ.151 METİNER, Hayrettin Bülent Kurumsal Yönetim İlkeleri Doğrultusunda Halka Açık Şirketlerde İdeal Yönetim Kurulu Yapılması Prof.Dr.Ayşe SÜMER.15 2 GÜLMEZ, Hande Şirket Birleşme ve Satın Almalarında Normal Üstü Getiri ve Bir Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Gürbüz GÖKÇEN

16 .15 3 TARHANLI, Nuri Atalay Denizcilik Sektörü ve Denizcilik Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Şirketin Halka Arzı Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ.15 4 ZAMAN, Murat Finansal Araçların Alım Satım Kararında Teknik Analiz ve Mum Grafikler Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK.15 5 MUKATEL, Loni Aslan Ülke Derecelendirme Notlarının Bors Endekslerine Etkisi: İMKB 100 Endeksi Üzerinde Bir Model Denemesi Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ.15 6 YOBAŞ, Mehmet Şükrü Halka Açık Anonim Şirketlerde Finansal Duran Varlık Satışında Firma Değer Tespiti ve Bir Uygulama Prof.Dr.Cemal İBİŞ Uluslararası Doğrudan Yabancı Sermaye.15 7 ALTINIŞIK, Aliekber Yatırımlarının Vergi Özendirmeleri Önlemleri Karşısındaki Durumu ve Vergisrl Teşviklerin Doç.Dr.Erol ULUSOY Başarısında Çin.15 8 TOSUN, Tansu Türev Araçlar, Kaos Teorisi ve Fraktal Yapıların Vadeli İşlem Zaman Serilerinde Uygulanması Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ.15 9 ANGAY, Barış Halka Açık Şirketlerde Sosyal Raporlama ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Nuran CÖMERT DOYRANGÖL.16 0 AKALIN, İlker Osman Hisse Senedi Üzerine Opsiyon Sözleşmeleri ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Niyazi BERK.161 YILMAZ, Olcay Kaan Kredi Kartlarında Risk Analizi ve Türkiye Örneği Yrd.Doç.Dr. Murat AKBALIK.16 2 ALTUN, Fatih Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Girişi ve Ulusal Ekonomi Üzerindeki Etkileri

17 .16 3 YENİGÜN, Serhan Portföy Sigortası ve Fon Yönetiminde Uygulanması.16 4 ÇETİNDEMİR, Ali Emre Optimum Portföy Seçimi ve İMKB-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama.16 5 TÜTÜNCÜBAŞI, Cumhur Türev Araçlar İle İlgili İşlemler ve Bu İşlemlerin Hukuki Niteliği Yrd.Doç.Dr.Birgül SOPACI.16 6 KONUK, Hayrettin Şirket Değerleme Yöntemleri ve Reel Opsiyonlar Yaklaşımı Yrd.Doç.Dr.İ.Özlem KOÇ.16 7 ATAOL, Coşkun Küçük-Orta İşletmeler (KOBİ) İçin Bankalarda Kredi Değerleme Sistemi ve Bir Örnek Çalışma Prof.Dr.Erişah 168 AYAZ, Serkan Halka İlk Kez Arz Edilen Hisse Senetlerinin Uzun Dönem Fiyat Performansları ve İMKB'de Dönemine İlişkin Ampirik Bir Çalışma Doç.Dr.Erol ULUSOY 169 SATOĞLU,Serdar Sermaye Piyasasında Denetim:"Suçlar ve Cezaları ile Uygulama ve Sonuçları" Prof.Dr.Niyazi BERK 170 KARAN,Ceyda Türkiye'de Dövize Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri Takası ve Uygulaması Prof.Dr.Erişah 171 CEYLAN,Atilla Finansal Kiralama ve KOBİ'ler Açısından Değerlendirilmesi Türk Menkul Kıymetler borsası Hukukunda Hisse 172 ALTAY,İsmail Senedi Yatırımcısının Korunması Açısından Kotasyon Sistemi ve Kottan Çıkarılan Şirket Prof.Dr.Merih Kemal OMAĞ Yatırımcısının Hukuki Başvuru Yoları

18 173 VURAL,Çağrı Selim KOBİ' lerin Sermaye Piyasasından Fon Temin Etmesi Prof.Dr.Tiğinçe OKTAR 174 ÖZGEN,Doğukan Yapay Sinir Ağları ve Türk Finans Piyasaları:İMKB 30 Endeksi Uygulaması Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU 175 VURAL,Özlem Simge Yakın Dönem İtibarıyle Ekonomik Dönüşüm Dinamikleri ve Yabancı Yatırımcıların Sermaye Piyasasında Etkinliğin Analizi Prof.Dr.Münir ŞAKRAK 176 CANİKLİ, Kübra Bağımsız Dış Denetimin Bankaların Kredilendirmesine Olan Etkileri Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK Kredi Türevleri Piyasası: Kredi Temerrüt Yrd.Doç.Dr.Başak 177 ÇEVİK, Fevzi Swapları, Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkelere TANINMIŞ Karşılaştırmalı Analizi YÜCEMEMİŞ 178 OKSAY,Gün Türkiye'de Kamu Banbkalarının Yeniden Yapılandırılması ve Yapılandırma Sonrası Performanslarının Analizi Prof.Dr.Erişah 179 ERGÜN, Yalçın Türk Bankalarının Hazine Departmanlarında Döviz Opsiyonlarıyla Risk Yönetimi ve Uygulama Yrd.Doç.Dr. Murat AKBALIK 180 OKSAY,Çiğdem Genç Reel Sektörde ve Bankacılık Sektöründe Özelleştirme(Dünyada ve Türkiye'de Prof.Dr.Erişah 181 TURAN, Yasemin Basel II Düzenlemelerinin Sermaye Piyasalarına Etkisi Üzerine Değerlendirmeler ve Bir Uygulama Prof.Dr.Erişah 182 SAVUL, Diğdem Sıcak Para Harektlerinin İMKB'ye Etkisi ve Yıkllar İtibariyle Analizi

19 183 GÜNAY, Gürol Kısa Vadeli Yabancı Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yaşanan Krizlere Etkisi Prof.Dr.Ali Osman 184 YÖRÜKOĞLU, Ali Davranışsal Finans Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK 185 ÇETİNKAYA,Hasan Tuna Türkiye'de Menkul Kıymet Kazançlarında Vergi Uygulamalarının Yabancı Portföy Yatırımlarına Etkileri Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK 186 ALKAN, Ufuk Ödemeler Bilançosu Dengesi ve Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Ödemeler Dengesine Katkısının Analizi Prof.Dr.Erişah 187 YILMAZ, Elif Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerinin İMKB Üzerindeki Etkilerinin Analizi DAĞIDIR,Canan Türkiye'de Faaliyette Bulunan Yabancı Bankaların KOBİ'lere Finansman Olanağı Prof.Dr.Erişah 189 EDE,Müjdat Davranışsal Finans ve Bireysel Yatırımcı Davranışları Üzerine Ampirik Bir Uygulama 190 TÜREOĞLU,Zeynel Ergun Konut Finansmanı Sisteminde Gayrimenkul Değerlemesi YÜCELSİN,Ömer Salih Piyasa Riski Ölçüm Yöntemlerinin Bankacılıkta Yönetim Aracı Olarak Kullanılmasının Gerekleri Yrd.Doç.Dr.Hayati ERİŞ 192 DİLEK,Setenay Türkiye'de Mekul Kıymet Yatırım Fonları ve Avrupa Birliği'ne Entegrasyonu Prof.Dr.Ayşe SUMER 2008

20 193 KERİMLİ,Fariz Sermaye Piyasasında Aracılık Faaliyetleri;ABD ve Türkiye Karşılaştırması Doç.Dr.Erol ULUSOY KILIÇARSLAN,İsmih an Nice Global Varlık Dağıtımında Gelişen Piyasaların Rolü Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK KEKÜLLÜOĞLU,Taner Davut Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Ticari Bankalarda Kurumsal Yönetim ve Bir Uygulama KANTAR, Ender Kobi'ler ve Girişimciler İçin Alternatif Sermaye ve Fon Kaynakları: Girişim Sermayesi ve Melek Yatırımcı (Deri Sektöründe Bir Uygulama) Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU KARAKAYA, Müge Aracı Kurumların Alım Satıma Aracılık Faaliyetinden Doğan Hukuki Sorumluluğu Prof.Dr.Ayşe SUMER ŞİMŞEK, Meltem Finansal Risk Yönetimi Banka ve Sigorta Şirketlerinde Yrd.Doç.Dr.Hayati ERİŞ YAMAN, Gülay Hisse Senetleri Üzerindeki Hukuki İşlemler ve Kaydileştirme Prof.Dr.Ayşe SUMER TURAL, Ömer Riskten Korunmada Opsiyon Sözleşmeleri Fiyatlandırma Modeli Uygulamaları Yrd.Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ ERGİN, Süleyman Burak Aracı Kurumlarda İç Denetimin Uluslar arası Standartlara Uygunluğunun İncelenmesi ve Bir Araştırma Prof.Dr.Nuran CÖMERT DOYRANGÖL 202 SARIGÜN, Sevcan Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ödemeler Dengesi Üzerine Etkisi ve Türkiye uygulaması Yrd.Doç.Dr.Z.Dina ÇAKMUR YILDIRTAN

21 İnovasyonun İşletmenin Rekabet Gücüne Katkısı 203 ERYOL, İlknur ve Başarının Sermaye Piyasaları üzerine Etkisi (Boya Sanayiinde "Nano Teknoloji" Üzerine Örnek Doç.Dr.Nadir EROĞLU Bir Uygulama) 20 4 ZENGİN, Nüman Seçilmiş Makroekonomik Göstergeler ile İMKB- 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi 20 5 SÜMER, Emrah Türkiye'deki Başlıca Sermaye Piyasası Araçları ve Bu Araçların Arası Getiri Analizi Doç.Dr.Nadir EROĞLU 20 6 ÜÇPINAR, Tahsin Kurumsal Yönetimin Finans - Metal Sektörlerine Etkisinin Analizi 20 7 GÜREL, Mete Sonay Basel II'nin Finansal Raporlama Sürecine Etkisi ve Tekstil Sektörüne Uyumunun Araştırılması 20 8 MENASE,Melih Altın Piyasası ve Türkiye'de Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi 20 9 OYMAK,Serkan Konut Finansman Sistemleri, Türkiye'de Konut Finansman Sisteminin Etkisinin Belli Başlı Sektörler Üzerinde Araştırılması 210 YILMAZ,Selçuk Kredi Temerrüt Takası: Değerleme Teknikleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Piyasa Uygulamaları Yrd.Doç.Dr.Z.Dina ÇAKMUR YILDIRTAN 211 İŞMAN, Kenan Basel II Çerçevesinde Kredi Derecelendirme ve İMKB'de İşlem Gören Otomotiv Sektöründeki Bazı Firmalara Uygulanması 212 DUMAN,Süleyman Döviz Kur ve Politikalarının İMKB-100 Endeksi Üzerine Etkilerinin İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi Bir Uygulama

22 213 GÜLER,Derya ASMA Finansal Küreselleşmenin Sermaye Piyasaları Üzerine Etkileri Doç.Dr.Nadir EROĞLU 214 SEL, Derya Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Nitel ve Nicel Veriler ile Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK 215 İSLEAM SOYLU, Neilan 1980 Sonrası Menkul Kıymet Gelirlerine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Prof.Dr.Suat OKTAR 216 GÜRSU, Ayşe Sunay Aracı Kurumlarda Denetim Komitesi ve Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Özgür ÇATIKKAŞ 217 BİÇİM, Emre Varlık Yönetim Şirketleri ve Muhasebesi Yrd.Doç.Dr.Yaşar KABATAŞ 218 ERSOY, Haluk Finansal Krizlerin Finansal Güvenlik Ağlarının Evrimine Etkisi Yrd.Doç.Dr.Rahmi Deniz ÖZBAY 219 ALTINTAŞ, Ali Tüketici Finansman Şirketlerinde Risk Yönetimi Doç.Dr.Aslı YÜKSEL MERMOD 22 0 DİDONYAN, Sayyat Serhan Teknik Analiz ve Trıx Göstergesinin Vob'da Uygulanması Yrd.Doç.Dr.Altan MASUN 221 KORKMAZ,Cengiz Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Derecelendirme Standartları ve İMKB'ye Kote olmuş Bir Şirkete Uygulaması Yrd.Doç.Dr.Altan MASUN 222 AYDIN,Neslihan Türkiye'de Yılları Arasında Enflasyon ve Krizlerin Banka Kredileri Üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr.Kamil USLU

23 223 GÜLER, Hüseyin Şirket Değerleme Yöntemleri ve Halka Arz Fiyatının Belirlenmesi 22 4 AKDAĞ, Yüksel Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında TL Dolar Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Gün Sonu Uzlaşma Fiyatının Yapay Sınır Ağları İle Tahmini 225 ÇAKILCIOĞLU,Ekrem Kutlu Aracı Kurumlarda Operasyonel Risk ve Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ 226 ARI,Abdil Yabancı Sermaye Girişlerinin KOBİ'lerin Rekabet Gücüne Etkisi ve Türkiye Örneği Yrd.Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ 22 7 FİDAN, Fatih Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Bağımsız Denetimi ve Uygulamalı Bir Örnek Doç.Dr.Nadir EROĞLU 22 8 ASİL,Ümit Kıymetli Madenlerin Sermaye Piyasasında Fon ve Portföy Oluşturulmasında Kullanılması Doç.Dr.Erol ULUSOY 22 9 SARILI, Selin Yabancı Portföy Yatırımlarının Ekonomik Göstergeler Üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr.Z.Dina ÇAKMUR YILDIRTAN 23 0 ERBAŞ GÜNDOĞDU, Aysel Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Kıyaslamalı Getiri Analizi Yrd.Doç.Dr.Kamil USLU 231 ÖZDÖL,Yaren Yenilikçiliğin Rekabet Gücüne ve Şirket Piyasa Deperlerine Etkileri Bir Uygulama: Turkcell Örneği Yrd.Doç.Dr.Rahmi Deniz ÖZBAY 23 2 SİPAHİ,Vasıf Kredi Derecelendirme Duyurularının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB-Banka Hisse Senetleri Üzerinde Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK

24 23 3 ÜZMEZ,Selahaddin Sami Yıllarında Döviz Kurlarındaki Değişimin Tekstil İhracatına Etkileri Yrd.Doç.Dr.Kamil USLU Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Sermaye 23 4 GÜNAY, Filiz Piyasasındaki Faaliyetleri ve İMKB'de İşlem Gören Bankaların Hisse Senedi Piyasasındaki Yeri Doç.Dr.Nadir EROĞLU ve Önemi 235 BİCERANO, Vedat Finansal Krizler: Döneminde Seçilmiş Güney Amerika Ülkeleri İle Türkiye'nin Karşılaştırmalı Analizi Yrd.Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ 236 KOTAN, Hakan AR-GE Desteğinin Şirket Sarış, Karlılık ve Hisse Senedi Değerlerine Etkisi Yrd.Doç.Dr.Ali KÖSE TOKGÖZ, Selma Özel Eğitim Kurumlarında Yatırım ve İşletme Döneminde Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi Prof.Dr.Münir ŞAKRAK 23 8 GASIMOV, Gabil Türk Finansal Piyasalarının Derinleşmesine Özel Emeklilik Fonlarının Etkisi: Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU 23 9 AYTEN, Ali Açılış Seansı ve İMKB'ye Etkisi Yrd.Doç.Dr.Yaşar KABATAŞ ÇIRACI, Dilek Dudu Veri Zarflama Analizi ve Çimento Sektörüne Uygulanması Yrd.Doç.Dr.Serpil BÜLBÜL KARALI, Hatice Ekonomik Konjonktürde Davranışsal Finans ve Risk Yönetimi, İMKB Analizi Yrd.Doç.Dr.Kamil USLU ERTÜRK, İlker Temel Analiz Yöntemiyle Hisse Senetlerine Yatırım ve Cam Sektörü Üzerine Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.İbrahim SUBAŞI 2012

25 24 3 DELİDERE, Ömer Selçuk Türkiye'de Denizyolu Ulaşımı ve İdo'nun Mali Yapısının Analizi Yrd.Doç.Dr.Ayten ÇETİN ÖZHAVALA, Mustafa Ardışık Bağlanımlı Bütünleşik Hareketli Ortalama Modelleriyle İMKB 30 Endeksinin Modellenmesi Doç.Dr.Z.Dina ÇAKMUR YILDIRTAN KILIÇLAR, Sercan Alternatif Yatırım Aracı Olarak CDS ve Swapların Bonolarla Karşılaştırmalı Analizi Doç.Dr.Z.Dina ÇAKMUR YILDIRTAN DEMİRKOL, Elif Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Dayanıklı Tüketim Sektöründeki İşletmelerin Finansal Yönetim Süreci ve Bir Uygulama Doç.Dr.Ayten ÇETİN AY, Sabiha Türk İnşaat Sektörünün Finansmanı ve Sermaye Piyasasından Fon Tedarikine İlişkin Uygulama Doç.Dr.Gülcan ÇAĞIL 2013 Türkiye'deki Otomotiv Sektörünün Gelişimi ve 24 8 KAYA, Resül İMKB 100 Endeksine Koteli T.O.F.A.Ş. Ve Ford Otosan A.Ş.'lerin yılları Arasındaki Yrd.Doç.Dr.Kamil USLU 2013 Hisse Senetlerinin Ekonomik Değerlendirilmesi

BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN

BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL B.2 BEKTAŞ, Erol "Ticari Bankalarda Fon Kaynak ve Kullanım Etkinliği:Ticari Kredilerin Fiyatlandırılmasına İlişkin Bir İnceleme" Doç.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL 2. Doğum Tarihi: 1956 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213

Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213 KİŞİ ADLARI DİZİNİ Açan, Fettah ; Sönmez, Feriştah Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 68(2004),140-157 Ak, Ahmet Bilgi edinme hakkı kanunu ve vergi mahremiyeti 66(2004),141-149 Ak, Fırat İşverence

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları:

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları: İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞL101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU 2005-2006 KATALOĞU İ.Ü.Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-2005-08-05 Tel:632 35 04-631 35 05 1 Copright 2005 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Her

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-2007 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2006 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copright 2006 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

SINAV KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONU BAŞLIKLARI SINAV KONU BAŞLIKLARI SERMAYE PĠYASASI FAALĠYETLERĠ TEMEL DÜZEY SINAVI 1. Genel Ekonomi Arz ve Talep Analizi Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri

Detaylı

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2007-2008 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2007 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Yıl 1; Yarıyıl 1 No Ders Kodu 1. YARIYIL Ders Adı T U Kredi ECTS 1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2009 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

SINAV KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONU BAŞLIKLARI SINAV KONU BAŞLIKLARI SERMAYE PĠYASASI FAALĠYETLERĠ TEMEL DÜZEY SINAVI 1. Genel Ekonomi Arz ve Talep Analizi Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. 2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in Sınavların

Detaylı

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ SIRA ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU 1 MEHMET EMİROĞLU 25.10.1999 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersleri ve Spor Kolu Çalışmalarında Basketbol Eğitimi 2

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU Bölüm I: Sunuş 4 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefleri 5 Kısaca Bank Asya 6 Başlıca Göstergeler 8 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 10 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 14 Kilometre Taşları

Detaylı

Bölgemizdeki Lokomotif Sektörlerinin Rekabet Gücünü Artırmak İçin Çalışıyoruz

Bölgemizdeki Lokomotif Sektörlerinin Rekabet Gücünü Artırmak İçin Çalışıyoruz No Dergi/Kitap Adı Makale Adı 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik Küresel Kent İstanbul İçin Çalışan Bir Çözüm Merkezi : İstanbul Kalkınma Ajansı

Detaylı

MERCEK 1 (1996 Ocak)

MERCEK 1 (1996 Ocak) MERCEK 1 (1996 Ocak) 1. Prof. Dr. Doğan Kargül Gümrük Birliği ne Bakış 2. Dr. Üzeyir Garih Kurumlarda Yeniden Yapılanmada Yöntemler 3. Prof. Dr. Nusret Ekin Küreselleşme ve Endüstri İlişkilerinde Yeni

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı