Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi"

Transkript

1 Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi Varlıktan Verime Arıza ve bakım işlerini takip edin! Verileri hızlı ve doğru bir şekilde saklayın! Demirbaşlar için tarihçe oluşturun! Arıza ve Bakım işlerindeki maliyetleri ortaya çıkarın! Bakımları planlayın! Depo süreçlerini takip edin! Analiz raporlarıyla sistemi takip edin! Arıza sayılarını azaltın! Demirbaş ömrünü uzatın! Duruş sürelerini azaltın! Envanter maliyetlerini azaltın! Bakım işlerinin etkinliğini maksimize edin! Çalışan performansını takip edin ve iyileştirin! Satın alma ve malzeme maliyetlerini azaltın! ASSETIKS HAKKINDA Kurumsal varlık yönetimi, doğrudan yatırımın kârlılığı ile ilgili olduğundan organizasyonlar için hayati öneme sahiptir. Assetiks, prosedürlerin açık ve net tanımlanmasını, verilerin doğru aktarılmasını ve tanımlanmış hedeflere uygun raporların türetilmesini sağlar. Tüm bunları yaparken bakım profesyonellerinin iş yükünü de göz önünde bulundurarak; hızlı, minimalist ve yol gösterici bir kullanıcı deneyimi sunar. Assetiks organizasyonlarda ölçeklenebilirliğin ilk adımı olarak; operasyonel maliyetlerin ortaya çıkarılması ve dağıtılması için gerekli bileşenleri sağlar. Maliyetler ortaya çıktıkça, sistem var olan süreçleri ölçmek, yeniden tasarlamak ve iyileştirmek için kullanılabilir. Assetiks ile ekipmanın satın alınmasından hurdaya çıkmasına kadar olan tüm tarihçe saklanabilir. Assetiks sadece bilgileri depolamakla kalmaz, organizasyonların doğru kararlar verebilmesi için analizini de yapar. Assetiks, bakım faaliyetlerinden sorumlu çalışanların performansını izlemek ve değerlendirmek için güçlü bir alt yapı sunar. Assetiks hem web hem de masaüstü platformlarından erişilebilirdir. Web kullanıcı ara yüzü farklı noktalardan farklı cihazlarla daha erişilebilirken, masaüstü ara yüzü daha hızlı ve yoğun bir kullanıcı deneyimi sunar. Sistem, farklı uç noktalarda diğer bilgi sistemleriyle iletişim kurmaya izin veren tüm süreçler ile entegrasyon yeteneğine sahiptir. 1

2 Assetiks Core A ssetiks Modülle r i Çe ki r de k M odül Çekirdek modül, diğer tüm modülleri birleştirir ve özelleştirme, entegrasyon ve raporlama gibi temel fonksiyonları bir arada tutar. Çekirdek modül analiz sonuçlarını görüntülemek için güçlü raporlama seçenekleri, farklı süreçler için iş akışları, müşteri ihtiyaçlarına göre tamamıyla özelleştirilebilir yapıyı içeren ölçeklenebilirlik için güvenilir bir iş çerçevesi sunar. Kullanıcıların devam eden süreçler hakkında bilgi sahibi olması için kokpite ve KPI lara göz atması yeterlidir. Güvenlik ve Yetkilendirme: Çeşitli ekranların kullanılabilirliğinin veya kayıtların görüntülenme, oluşturulma ve güncellenme izinlerinin yönetiminde farklı kullanıcı tipleri için roller yaratmayı sağlar. Bu kullanıcı rolleri üzerinden hangi kullanıcının sürecin hangi noktasında aktif olacağı belirlenebilir. Çalışan Yönetimi: Assetiks teki çalışan yapısı organizasyonlara takımlar kurma ve çalışanları bu takımlara atama, departmanlarla çalışanları ilişkilendirme, farklı zaman aralıkları ve departmanlar için her bir çalışana ücret tanımlama ve vardiyaları takip etme imkânı sağlar. Etkin çalışan yönetimi sayesinde tüm ekibin performansı değerlendirilebilir ve hangi noktaların iyileştirmeye ihtiyaç duyduğu ortaya çıkarılabilir. Kokpit ve KPI lar: Organizasyonların özel hedefleri için tasarlanmış listeler ve göstergeler anlık sonuçlar vererek süreçlerin takibini kolaylaştırır. Bu yapı sayesinde farklı kullanıcı rolleri için tanımlanan farklı göstergeler sürekli ulaşılabilir durumdadır. Özelleştirme Yönetimi: Farklı sektördeki farklı organizasyonların özel ihtiyaçları için istenen iş süreçlerini oluşturmada esneklik sağlar. İş Akışı Yönetimi: Onay süreçleri ve iş ihtiyaçları için gerekli olan akışları oluşturma imkânı sunar. İş Emri, Ekipman, Stok Girişi, Ek Maliyetler gibi farklı yapılarda gerekli süreçler kurgulanabilir. Analiz: Assetiks genel raporlarla iş detayları, çalışan ve ekipman performansı, ekipman tarihçesi veya maliyet analizi gibi genel ihtiyaçlara yönelik kullanıma hazır çözümler sunarken, müşteri ihtiyaç ve isteklerine yönelik özel raporlar hazırlama olanağı da sağlar. Ayrıca kullanıcıların sistemdeki verileri gruplandırıp, filtreleyip, süzerek farklı analizler yapmasını sağlayacak altyapıyı da barındırır. Veri Aktarım Yönetimi: Müşterilerin özellikle büyük boyutlu verileri için kullanabileceği Microsoft Excel aracılığıyla sisteme veri çekme özelliğine sahiptir. Farklı sistemlere veri aktarabilmek için Assetiks ten xls, csv, txt gibi formatlarda dosyalar alınabilir. Denetim ve Loglama: Assetiks güvenlik, takip edilebilirlik ve raporlama için veri tabanındaki her hareketi kaydeder. Entegrasyon: ERP, muhasebe ya da farklı operasyonel sistemlerin farklı uç noktalarda bilgi alışverişine ihtiyacı olabilir. Assetiks, diğer uygulamalarla sistemin entegrasyonunu sağlamak için Servis Odaklı Mimari (SOA) kullanır. Ekipmanların desteklemesi halinde gerçek zamanlı durum sorgulaması yapabilme yeteneğine sahiptir. Ekipmanlardan gelen arıza sinyallerini otomatik olarak iş emrine çevirerek süreçleri hızlandırır. Güvenlik ve Yetkilendirme Çalışan Yönetimi Özelleştirme Modülü İş Akışı Yönetimi Analiz Kokpit ve KPI'lar Veri Aktarım Yönetimi Denetim ve Loglama Entegrasyon 2

3 Eki pman Yöne t i mi Assetiks kullanıcılara daha erişilebilir, raporlanabilir ve yönetilebilir bir yapı sunmak için ekipmanları üç farklı tipte ele alır: Lokasyonlar Sistemler Demirbaşlar Organizasyonlar ekipmanlar yaratabilir ve onları takip edebilir, detaylı maliyet dağılım ve tarihçe raporları elde etmek için ekipmanlar arasında hiyerarşik ilişki kurabilirler. Assetiks, ekipmanlarla ilgili dokümanlar yüklemeye, yorumlar yazmaya, model-seri numarası gibi detaylı bilgiler kaydetmeye izin verir. İş Emr i Yöne t i mi İş Emri modülü farklı müşteri süreçleri için arıza ve bakım gibi farklı iş tipleri tanımlayabilme özelliğine sahiptir. İş emirleri üzerinde aktiviteler tanımlanabilir, talimatlar ve malzeme listeleri bu aktiviteler ile ilişkilendirilebilir. İş Emri modülü, çalışanlar tarafından yapılan işlerin bilgisini tutan Efor yapısı ve organizasyon tarafından takip edilmek istenen ekstra masrafları tutan Ek Maliyet yapısı ile birlikte çalışır. Hizmet Seviye Anlaşmaları (SLA) ile alarmlar tanımlanabilir, işlerin performansı, müdahale ve çözüm süresi takip edilebilir. B akı m Yöne t i mi Bu modül, organizasyonların daha önceden tanımlanmış bakım işlerini yürütmeyi sağlayan bakım çizelgelerini içerir. Bakım çizelgeleri, iş emirlerini periyot bilgilerine göre otomatik olarak yaratır ve kullanıcıların gerçekleşme zamanından önce planlama yapmasına ve iş emirlerini yayınlamasına izin verir. Assetiks görevler ve malzeme listeleriyle bakım çizelgelerinde parça rezervasyonu yapmaya ve iş ile ilgili talimatlar eklemeye izin vermektedir. Etkin bakım yönetimi, arıza sayılarını azaltır ve ekipman ömrünü uzatır. B akı m Pl anl ama Bakım planlama modülü, organizasyonların vardiyalar tanımlamasını ve yapılandırmasını ve de uygun çalışma saatlerine göre çalışanlara iş atamasını sağlar. Ayrıca organizasyonlar çalışanlar üzerindeki iş yükünü dikkate alarak yaklaşan bakım faaliyetlerini planlayabilirler. Etkin planlama, bakım işlerindeki gecikmeleri önler. Zamanında bakım, duruş sürelerini ve maliyeti azaltır. M al z e me Yöne t i mi Assetiks, malzeme ve depo yönetimi konularında raporlanabilirliği sağlamak için firmalara sistemde üretici, model, barkod gibi detaylarıyla parçaları tanımlamaya izin verir. Kullanıcılar sistemde tanımlanmış malzeme gruplarını rezerve etmek ve planlamak için malzeme listeleri yaratabilir. A r aç Yöne t i mi Araçlar, malzeme ve ekipman dışında bakım işlerinde kullanılan varlıklardır. Bu yüzden yönetilmesi, kullanımı ve takip edilmesi için farklı bir modül gerekir. Bu modül ile kullanıcılar araçlarını tanımlayabilir, atayabilir, takip edebilir ve planlayabilir. Assetiks, araçları ve maliyetlerini iş emirleriyle ilişkilendirmeye izin verir. De po Yöne t i mi Depo Yönetimi modülü depo yaratma, depolar arasında hiyerarşiler kurma ve depolar altında raflar tanımlama imkânı sunar. Gerçekleşen her parça hareketi sistemde işlem olarak kaydedilir. Böylelikle müşteriler depodan parça çıkışı, depoya parça iadesi, hurdaya ayırma, depodan depoya parça transferi ve stok girişi hareketlerini izleyebilir ve raporlayabilirler. Bu modül ile aynı zamanda iş emirlerinde ve bakım çizelgelerinde parçalar planlanabilir ve rezerve edilebilir. Etkin depo ve malzeme yönetimi, envanter süreçlerini izleme ve yönetme imkânı sağladığı için stok maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. 3

4 Sat ı n A l ma Yöne t i mi Şirketler gerekli parçalar için talepler yaratabilir ve kağıt üzerinde herhangi bir iş yapmaksızın taleplerini onay süreçlerine koyabilirler. Tedarikçilerden alınan fiyat tekliflerini değerlendirmek için teklif talepleri de yaratabilirler. Satın alma emirleriyle Assetiks bir siparişin detaylarını ve durumunu takip etmeye izin verir. Ayrıca, tedarikçi değerlendirmesi için siparişlerden sonra tedarikçiler için puanlama yapabilirler. Satın alma süreçlerinin etkin kontrolü ekipmanlarınızın çalışma zamanını maksimize eder. Assetiks mevcut satın alma talebi ve sipariş süreçlerinde kullanılan sisteme entegre olabilir. Gar ant i Yöne t i mi Bu modül teminat taleplerinin oluşturulduğundan ve denetlendiğinden emin olmak için ekipmanların garantilerini takip etmeyi sağlar. Garanti süreçlerinin başarılı yönetimi, yeni ekipman yatırımlarında daha iyi karar vermeye yardımcı olur. Onar ı l abi l i r Par ça Yöne t i mi Ye dek Assetiks parçaya göre çeşitlendirilebilen hem iç hem de dış onarım süreçlerini destekler. Kullanıcılar, depo süreçlerini yönetebilir ve parçaların maliyetlerini takip etmek için onarım emirlerini tanımlayabilir ve denetleyebilirler. M uaye ne Yöne t i mi Muayene modülü, muayene verilerini toplamak ve bu verileri raporlama ve ekipmanları izlemede kullanmak için güçlü bir araçtır. Organizasyonlar başka bir sisteme ihtiyaç duymaksızın muayene sonuçlarını raporlayabilir, karşılaştırabilir ve grafiklerini görüntüleyebilirler. Kal i br as yon Yöne t i mi Assetiks özel tipteki iş emirleriyle kalibrasyon gerektiren ekipmanlar için süreci denetler. Kullanıcılar yaklaşan kalibrasyon ihtiyaçlarını izleyebilir, raporlayabilir ve zamanında hareket edebilirler. A mor t i s man Yöne t i mi Assetiks, organizasyonların amortismanlarla bakım maliyetlerini karşılaştırabilmesi ve raporlayabilmesi için ekipmanların amortisman değerlerini hesaplar, izler ve raporlar. B üt çe Yöne t i mi Organizasyonlar bakım, satın alma ve envanter süreçlerinde meydana gelen tüm maliyetleri raporlayabilir ve analiz edebilirler. Böylelikle, departmanların belirli zaman aralıkları için bütçelerini ve bütçe detaylarını tanımlayabilirler. Departmanların ve kişilerin bütçe onay yetkileri sistemde tanımlanarak farklı onay seviyelerinde farklı işleyiş tanımlanabilir. Çağr ı M e r ke z i Yöne t i mi Assetiks çağrı merkezi, organizasyonlardan gelen çağrıları toplamak ve yönetmek için destek sağlar ve hızlı bir şekilde hareket etmeye izin verir. Kullanıcılar çağrı açabilir, çağrıları atayıp yönetebilir, çağrı kayıtlarına göre iş emirleri yaratabilirler. Aynı zamanda ekipmanların, iş emirlerinin ve çağrı kayıtlarının detaylarını raporlayabilirler. B ar kodl ama Organizasyonlar farklı amaçlar için Assetiks te herhangi bir varlık için barkod yaratıp kullanabilirler. Kullanıcıların bir barkod okuyucu veya Assetiks mobil ile parçaları tanımlayabilmesi için parça kodları barkod olarak raflara yerleştirilebilir. Depo içerisinde adres barkodları da yaratılabilir. Assetiks barkod modülü, daha güvenilir ve kolay veri girişi sağlar. 4

5 A s s e t i ks M obi l Assetiks mobil ile çalışanlar akıllı telefon veya tablet kullanarak iş emirlerini ve malzeme operasyonlarını gerçekleştirebilirler. Assetiks mobil Windows, Android ve IOS ortamlarında çalışabilir. Çayıryolu Sokak Üçgen Plaza No:7/10 İçerenköy, Ataşehir İSTANBUL Telefon: (pbx) Faks: +90 (216)

İzlenebilirlik: istenen anda doğru olarak ulaşılabilmesi Ölçülebilirlik: ölçemediğimiz şeyi yönetmeyiz, Hız, maliyet, verim, detaylı kayıt

İzlenebilirlik: istenen anda doğru olarak ulaşılabilmesi Ölçülebilirlik: ölçemediğimiz şeyi yönetmeyiz, Hız, maliyet, verim, detaylı kayıt 1 İzlenebilirlik: Bir örnekle açıklamak gerekirse, İzlenebilirlik bir ekipman için satınalma talebinin kim tarafından oluşturulduğu, kimin tarafından onaylandığı, siparişinin kimin tarafından hangi tedarikçiye

Detaylı

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İŞLETMELERİ BOYSWEB I TERCİH ETTİ BAKIM MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA YEDEK PARÇA STOK MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA ARIZA SAYISINDA %40-%80 AZALMA

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP SyteLine 7 Genişletilmiş ERP Satış ve tedarikten üretim ve sevkiyat aşamasına kadar MAPICS SyteLine 7, üretim süreçlerini, arzla talebi denkleştirecek ve ürünün müşteriye daima tam zamanında ulaşmasını

Detaylı

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Çok Uluslu Operasyonlar Hedefleyen, Çok Kanallı, Büyük Ölçekli Firmalar için Nebim V3 Enterprise Edition Nebim V3 Perakendeci,

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

PBT Pro. Tesis ve Demirbaş Yönetimi Yazılımı

PBT Pro. Tesis ve Demirbaş Yönetimi Yazılımı PBT Pro Tesis ve Demirbaş Yönetimi Yazılımı Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım... Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım... Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım... Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım...

Detaylı

www.orjin.net PBT Plus Periyodik Bakım Takip Otomasyonu Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım...

www.orjin.net PBT Plus Periyodik Bakım Takip Otomasyonu Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım... www.orjin.net PBT Plus Periyodik Bakım Takip Otomasyonu Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım... Sektörün lider firmalarının tercihi PBT Plus Periyodik Bakım Takip Otomasyonu Kurumsal Demirbaş Bakım Yönetimi

Detaylı

Workcube. efurniture. workcube. Mobilya Sektörünün Kurumsal Yazılım Çözümü

Workcube. efurniture. workcube. Mobilya Sektörünün Kurumsal Yazılım Çözümü workcube entire solution for e-business Mobilya Sektörünün Kurumsal Yazılım Çözümü Evden, ofise, bahçe mobilyasından mutfak üreticilerine, kapıdan pencereye, ahşaptan metale, ihracatçıdan perakendeciye

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak!

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ Bilenlerin Tercihi Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İşimiz, çeyrek yüzyıldır, hayatınızı kolaylaştıran yazılımlar sunmak! Yazılımlarımızla

Detaylı

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan liderlere özel! Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye de 170 bin

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

CPM MASTER ERP Kimya Üretim Modülü Dikey Çözüm Broşürü www.cpm.com.tr

CPM MASTER ERP Kimya Üretim Modülü Dikey Çözüm Broşürü www.cpm.com.tr CPM MASTER ERP Kimya Üretim Modülü, kimya sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri tek bir platform da topluyor. CPM MASTER ERP Kimya Üretim Modülü ile seçiminizi yenilikten yana yaparak, tıkır tıkır işleyen

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

Microsoft Dynamics AX 2012 Ürün Genel Bilgileri

Microsoft Dynamics AX 2012 Ürün Genel Bilgileri Ürün Genel Bilgileri Microsoft Corporation Haziran 2012 Ürün Genel Bilgileri İçindekiler Genel Bilgiler... 3 Sektöre Özel Özellikler... 5 Üretim... 5 Perakende... 5 Dağıtım... 5 Hizmet Sektörü... 5 Kamu

Detaylı

Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari yazılım

Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari yazılım Nebim V3 Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari yazılım Nebim V3, üretimden sevkiyata, toptan ve perakende satış kanallarında

Detaylı

Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS

Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS 1000 Kaplan Gücünde LOGO TIGER PLUS ile Rekabet Ortamında Güvenle Yol Alın İşletmenizin ihtiyaçlarına göre planlanmış, tam entegre modülleri ile LOGO TIGER PLUS, size,

Detaylı

RETAIL 9000. Mikro Perakende Çözümleri. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

RETAIL 9000. Mikro Perakende Çözümleri. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. RETAIL 9000 Mikro Perakende Çözümleri 2008 Mikro Yazılımevi A.ġ. 1 RETAIL9000 Mağaza-market ve toptan dağıtım yapan firmaların yönetimi karmaşık ve kesintisiz bir süreç. Rekabet koşulları gittikçe zorlaşırken,

Detaylı

BÜYÜK DÜŞÜNEN İŞLETMELER İÇİN İŞ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ Çözüme Genel Bakış

BÜYÜK DÜŞÜNEN İŞLETMELER İÇİN İŞ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ Çözüme Genel Bakış BÜYÜK DÜŞÜNEN İŞLETMELER İÇİN İŞ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ Çözüme Genel Bakış ŞU ANDA BU ÖZEL KATALOĞA SAHİP OLDUĞUNA GÖRE, FİRMANIN GELECEĞİNİ TAM DA İSTEDİĞİN GİBİ ŞEKİLLENDİRMEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIN DEMEKTİR.

Detaylı

MİKRO PERAKENDE ÇÖZÜMLERİ

MİKRO PERAKENDE ÇÖZÜMLERİ MİKRO PERAKENDE ÇÖZÜMLERİ KULLANICI DOSTU ANLAYIŞTA YENİ YORUMLAR... GERÇEK BİR KULLANICI DOSTU Mikro Yazılımevi, kullanıcılarına tümüyle kendi çalışma ortamlarını esnek bir yapı içerisinde oluşturabilme

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan geleceğin liderlerine özel! Türkiye uygulama yazılımları pazarı

Detaylı

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul www.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ

TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ Raif PARLAKKAYA - Abdullah TEKİN TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr.Raif PARLAKKAYA Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO rkaya@selcuk.edu.tr Yrd.Doç.Dr.Abdullah TEKİN Selçuk

Detaylı