EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI"

Transkript

1 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI Özel Çalışma Modülü Komisyonu İzmir, 2011

2 Editörler Doç. Dr. Hatice Şahin Prof.Dr.Tansu Yamazhan Prof. Dr. Tahir Yağdı Haziran

3 İzmir ÖNSÖZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nde yürütülen eğitim programının özellik taşıyan ve Tıp eğitimimizin akredite olmasında önemli bileşenlerinden biri de; Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) uygulamalarıdır yılından beri yürütülen ÖÇM uygulamaları öğrencilere hem tıpla doğrudan veya dolaylı konularda derinlemesine çalışma olanağı sağlamakta, hem de küçük grup eğitimleri sayesinde öğrenci-öğretim üyesi iletişimini daha samimi hale getirmektedir. Öğretim üyelerimizin olumlu rol model uygulamalarının doğrudan aktarımını da sağlayan bu program sayesinde geleceğini şekillendiren çok sayıda öğrencimiz olduğunu bilmekteyiz. ÖÇM'ler zorluklarına karşın gerek öğrenci ve gerekse de öğretim üyelerimiz tarafından olumlu karşılanmakta ve desteklenmektedir. Son yıllarda her yıl sayısı iki yüzlere yaklaşan uygulama açılması da bu sahiplenmenin bir ürünüdür. Öncelikle uygulamaları açan öğretim üyelerine ve özellikle de özverili çalışmaları için ÖÇM Komisyonumuza teşekkür ederim. ÖÇM uygulamalarının planlanması, eğitim öğretim takvimine yerleştirilmesi, öğretim üyeleri ve öğrencilerle sorunsuz iletişim sağlanması Özel Çalışma Modülü Komisyonu nun özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşmektedir. Komisyon tarafından hazırlanan bu kitapçıkla ÖÇM uygulamalarının kurumumuz içindeki yapılanması ve uygulanması hakkında bilgi verilmesi ve ÖÇM uygulamaları gibi hakkında az bilinen bir uygulamanın eğitim programı ve öğrenci hayatına kattığı renklerin aktarılması amaçlanmaktadır. Saygılarımla. Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu 2

4 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Değerli okuyucular, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nde eğitim öğretim yılından itibaren yenilenmiş ve iyileştirilmiş eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim programının önemli bileşenlerinden biri de Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) uygulamalarıdır. Geleneksel tıp eğitimi programlarında yer almayan ÖÇM uygulamaları Ege Tıp ta 2004 yılından beri yürütülmektedir. Ege Tıp taki ÖÇM uygulamalarının öğrenci odaklı yaklaşımı öğrencinin belli konularda derinlemesine öğrenmesine katkı sağlamakta, eğitim programını zenginleştirmekte ve öğrenci-öğretim üyesi arasındaki iletişimi daha olumlu hale getirmektedir. Özel Çalışma Modülü Komisyonu Ege Tıp ta ÖÇM uygulamalarının planlanmasından ve yürütülmesinden sorumludur. Komisyonun hazırladığı bu kitapçıkta ÖÇM uygulamalarının amaçları, eğitici ve öğrencilere katkısı yanında eğitim programı içinde ÖÇM uygulamalarının sürekliliği olan bir sistem olarak kurgulanması ve yürütülmesi ile ilgili süreçler konusunda bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler ile Ege Tıp eğitim programı özelinde ÖÇM uygulamalarının eğiticiler, öğrenciler ve eğitim programını planlayan-uygulayanlar tarafından daha iyi anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Özel Çalışma Modülü Komisyonu 3

5 İÇİNDEKİLER Başlıklar Sayfa I. GİRİŞ 5 II. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ VE EĞİTİM PROGRAMI BİRLİKTELİĞİ 5 1. Özel Çalışma Modülü nün uygulama alanları 6 2. Özel Çalışma Modülü nün eğitim programı içine yerleştirilmesi 8 3. Özel Çalışma Modülünün Katkıları 10 III. EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI Tarihçe Öneri toplama ve değerlendirme Öğrenci tercih sistemi Değerlendirme 21 IV. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA YÖNERGESİ 26 V. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KOMİSYONLARI 32 4

6 I. GİRİŞ Ege Tıp ta eğitim öğretim yılından itibaren yenilenen ve iyileştirilen bir eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim programı ile bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Amaca ulaşmada eğitim programı farklı uygulamalar ile zenginleştirilmiştir. Eğitim programını zenginleştiren bileşenlerden biri de 2004 yılından beri devam eden Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) uygulamalarıdır. II. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI BİRLİKTELİĞİ Özel Çalışma Modülü kavramı ve eğitim programı ile birlikteliği ilk kez Association for Medical Education in Europe (AMEE) tarafından 1995 yılında yayınlanan 5 nolu rehberde tanımlanmıştır. Rehberde eğitim programının yoğun bilgi içeriği ve genel olarak eğitici ağırlıklı bir öğretimin yürütülmesinden kaynaklanan sorunlar hakkında bilgi verilmekte ve ÖÇM ün bu sorunlara çözüm getirdiği dile getirilmektedir. ÖÇM kavramı ve eğitim programı birlikteliği konusu tıp eğitiminde son yıllardaki en anlamlı gelişmelerden biri olarak nitelenmektedir. Özel Çalışma Modülü; eğitim programın yanı sıra yürütülen ve programı güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda derinlemesine çalışma olanağı veren, sosyal sorumluluk bilincini ve duygusunu geliştiren, iletişim, zaman yönetimi, hekimliğe 5

7 yaklaşımında, sürekli sorgulayan bir bakış açısı kazandıran, farklı ilgi alanlarına yönelme ve kariyer seçimi için hedeflediği alanı yakından tanıma olanağı veren, yazılı ve sözlü sunum yapma gibi becerileri öğrencilerin kullanmasına ve geliştirmesine fırsat veren eğitsel bir etkinliktir. Öğrenciler kendi öğrenme sorumluluğunu daha fazla almaya cesaretlendirilmektedir. 1. Özel Çalışma Modülü nün uygulama alanları Özel Çalışma Modülü nün eğitim programı içinde uygulama alanları incelendiğinde üç farklı yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. a. ÖÇM uygulamaları eğitim programının içindeki konuları işlemektedir. Örneğin; eğitim programı içinde lökomotor sistemi konusu işlenirken bununla bağlantılı diz eklemi odaklı ÖÇM uygulamasının yürütülebilir. Böylece eğitim programında işlenen bir konunun bir parçası öğrenci tarafından derinlemesine araştırılır ve öğrenilir. b. ÖÇM uygulamaları o sırada yürütülen eğitim programı konuları ile ilgili olmayıp eğitim programının tamamı veya tıpla ilgili konuları kapsamaktadır. Örneğin; tıp tarihi, sağlık politikaları, kan-organ bağışı kampanyaları, kanser-otizm-aids gibi özel hastalık ve hasta grupları, bilgi teknolojileri, tıp ve matematik ÖÇM leri zamansal olarak eğitim programı ile bağlantılı değildir ama tıpla ilgilidir. Ege Tıp ta uygulanan ÖÇM lerin bir kısmı bu tip özellik taşımaktadır. c. ÖÇM uygulamaları tıpla ilgili olmayan konular gerçekleştirilebilir. Son yıllarda üniversitemizde Topluma Hizmet Dersi yürütülmektedir. Ege Tıp ta uygulanan ÖÇM lerin bir kısmının Topluma Hizmet kapsamında yer alması buna örnektir. 6

8 Özel Çalışma Modülü uygulama alanları farklı bir sınıflama ile de incelenebilir. Buna göre; a. Epidemiyoloji, halk sağlığı, sosyal tıp, sağlık politikaları, tıp eğitimi, tamamlayıcı tıp gibi genel başlıkları işleyen ÖÇM uygulamaları. Ege Tıp ta uygulanan Ambliyopi (Göz Tembelliği) Tarama Çalışması, Ege Bölgesinde En Sık Saptanan Kontakt Alerjenler, Meslek Ve Cinsiyet İle İlişkileri, Geleneksel Tıp, Tamamlayıcı Doğal Tıp ve NLP, Reiki ve EFT başlıklı ÖÇM ler buna örnektir. b. Genel pratisyenlik, sosyal hizmetler, gönüllü kuruluşlar, hastane temelli ayaktan bakı hizmetleri gibi topluma ilişkin başlıkları işleyen ÖÇM uygulamaları. Ege Tıp ta uygulanan Alzheimer Derneğinin Torunum Ol Projesine Katılım, Görme Özürlüler Kütüphanesi için Sesli Kitap Oluşturalım, Rehberlik Hizmetleri Çerçevesinde Sorun Çözme Becerileri başlıklı ÖÇM ler buna örnektir. c. Klinik uygulama ve araştırmaların etik yönü gibi etik yaklaşımları işleyen ÖÇM uygulamaları. Ege Tıp ta uygulanan Filmlerle Tıbbi Etik ve Sağlıkta Özelleştirme, Tıbbın Etik Boyutları başlıklı ÖÇM ler buna örnektir. d. Literatür tarama, eleştirel yayın değerlendirme, araştırma tasarımı, veri toplama, analizi ve sonuçların sunumu gibi bilimsel araştırma başlıklarını işleyen ÖÇM uygulamaları. Ege Tıp ta uygulanan Araştırma Projesi Hazırlıyorum, Epilepsi Çalışma Grubu, Okul Çocuklarında Fekal İnkontinans ve Konstipasyon Taraması başlıklı ÖÇM ler buna örnektir. e. Hastalarla derinlemesine çalışmalar, literatür tarama, eleştirel yayın değerlendirme, kanıta dayalı tıp ve sonuçların sunumu gibi klinik uygulamaları işleyen ÖÇM uygulamaları. Ege Tıp ta uygulanan ACE ve Angiotensinojen Gen Polimorfizmlerinin 7

9 Saptanması, Akciğerin Kistik Ekinokkozisi, Akut Koroner Sendromlarda Elektrokardiyografi, Ateşli Çocukların Değerlendirilmesi, Diyabet ve Obez Olmak ya da Olmamak başlıklı ÖÇM ler buna örnektir. f. Doğrudan tıp ile ilgili olmayan (tıp dışı) konuları içeren ÖÇM uygulamaları. Ege Tıp ta uygulanan Bilim, Sanat ve Felsefenin Tarihsel Gelişim Süreçleri ve Birbirleriyle Olan Etkileşimleri, Biridge Öğreniyoruz, Dergi Reklamcılığı, Doğada Satranç Oyunu: Oryantiring, Elektronik Medikal Bilimsel Dergi Editörlüğüne İlk Adım, Tiyatro: Temel Oyunculuk Eğitimi ve Bir Oyun Çıkarmak başlıklı ÖÇM ler buna örnektir. 2. Özel Çalışma Modülü nün eğitim programı içine yerleştirilmesi Özel Çalışma Modülü eğitim programı içinde dört farklı biçimde yerleştirilebilir. Buna göre; a. Entegre: Eğitim programı modüller halinde planlanmıştır. Modüller hem eğitim programı hem de ÖÇM ler entegre edilerek yürütülür. ÖÇM ve eğitim programı aynı konu başlıklarını işlemektedir. b. Birlikte: ÖÇM ler eğitim programına paralel olarak yürütülür. Ege Tıp ta ÖÇM uygulamaları eğitim öğretim takvimine göre belirlenen sekiz haftalık dilimlerde 4 saat veya beş tam günde 8 saat biçiminde planlanmış ve eğitim programı ile birlikte yürütülmektedir. ÖÇM konuları ile eğitim programı konuları birbirinden bağımsızdır. c. Aralıklı: Eğitim programı içinde ÖÇM için belirli bir zaman dilimi ayrılmıştır. ÖÇM uygulamaları ayrılan zaman diliminde gerçekleştirilir ve içerik olarak eğitim programından bağımsızdır. 8

10 d. Ardışık: Eğitim programının her parçasını bir ÖÇM uygulaması izler. Ardışık ÖÇM uygulamalarında, belirli zaman diliminde eğitim programı yürümekte, bunu takiben ÖÇM uygulaması yapılmaktadır. Burada eğitim programında yer alan konuların daha derinlemesine öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim programında verilemeyen konular ÖÇM uygulamalarında verilmektedir. Şekil 1: Özel Çalışma Modülü ve eğitim programı birlikteliği 9

11 entegre eğitim programı v birlikte eğitim progra ÖÇM aralıklı eğitim programı ardışık eğitim programı 10 ÖÇ

12 3. Özel Çalışma Modülü nün katkıları Özel Çalışma Modülleri nin eğitim programına, eğiticiye ve öğrenciye katkıları vardır. a. Eğitim programına katkısı Özel Çalışma Modülü ile eğitim programı kapsamında olmayan veya yeterince işlenemeyen konular üzerinde durulur ve eğitim programının yanı sıra yürütmesiyle eğitim programını güçlendirir. Eğitim program içinde ÖÇM uygulamaları entegre, multidisipliner ve multiprofesyonel çalışma gerektiren konuların ayrıntılı ele alınmasına olanak sağlar. Hekimliğe yaklaşımda, sürekli araştıran, sorgulayan bir bakış açısı kazandırır. Sosyal sorumluluk bilincinin ve duygusunun geliştirilmesine katkısı olur. Eğitim programında yer alan ÖÇM uygulamaları sayesinde erken yıllarda hekimlik alanında bir uygulamaya katılma şansı verir. Farklı ilgi alanlarına yönelme ve kariyer seçimi için hedeflediği alanı yakından tanıma olanağı sağlar b. Eğiticilere katkısı Küçük gruplarda öğrencilerle daha yakın ve etkin iletişim olanağı verir. ÖÇM eğiticiye farklı bir eğitim yöntemini küçük grupla deneme ve geliştirme fırsatı sunar. 11

13 Eğitime katılabilecek tüm kaynakları devreye sokarak programda yer almayan uzmanlar, teknisyenler gibi farklı nitelikleri olan kişilerin eğitime katkı sağlamasına olanak verir. c. Öğrencilere katkısı Bilgiye ulaşma becerilerini geliştirir ve kullanmayı öğretir Kendi öğrenmelerini kontrol ederek kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirir Çekirdek eğitim programı dışında özel bir alanda derinlemesine çalışma olanağı sağlar İçinde yaşadıkları topluma ve diğerlerine karşı sorumluluk duygusu kazandırır Beceri ve yetenekleri konusunda özgüven geliştirir Yaptıkları çalışmaların sonuçlarını sözel, görsel ve yazarak sunma olanağı sağlar Gelecekte kariyer seçmelerine yardımcı olur. Grup çalışmaları yapmalarına olanak sağlar. Öğrencilerin öğretim üyeleri ile daha uzun süreli ve doğrudan iletişim kurmasını sağlar. III. EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI Bu bölümde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) eğitim programı içine yerleştirilen ÖÇM uygulamalarının baştan itibaren planlanması ve uygulanması ile ilgili bilgiler verilecektir. 1. Tarihçe Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nde tıp eğitimi programının ülke gereksinimlerine yanıt veren hekimler yetişmek üzere yeniden yapılandırılması çalışmaları 2001 yılında başlamıştır. Çalışmalar sonucunda eğitim öğretim yılından itibaren yeni eğitim 12

14 programı uygulamaya konulmuştur. Aynı yıl birinci sınıf eğitim programı uygulanırken diğer yandan da ikinci sınıf eğitim programı planlama çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çalışmalar sırasında ikinci ve üçüncü sınıfta çekirdek eğitim programlarına ek olarak özel çalışma modülü uygulamalarının dahil edilmesine karar verilmiş ve ÖÇM uygulamalarının organize edilmesi için bir komisyon oluşturulmuştur. ÖÇM Komisyonunun çalışma planı; öğretim üyelerinden özel çalışma modülleri önerilerinin toplanması ve değerlendirilmesi, öğrenci tercihlerinin alınması, öğrencilerin tercihlere yerleştirilmesi özel çalışma modülleri uygulamalarının takip edilmesi olarak dört temel başlıktan oluşmuştur. Geliştirilen ilk ÖÇM öneri formu, Ocak 2004 sonunda fakültedeki tüm öğretim üyelerine gönderilmiş ve Şubat- Mart 2004 tarihleri arasında 91 ÖÇM önerisi alınmıştır. ÖÇM uygulamaları için, eğitim programı içinde sekiz hafta Çarşamba öğleden sonra (32 saat) veya tam zamanlı 5 günü (toplam 40 saat) kaplayan farklı zaman seçenekleri sunulmuştur. ÖÇM Komisyonu tarafından elle tercihlerine yerleştirilen öğrenciler, Temmuz-Ağustos 2004 tarihleri arasında öğretim üyelerine öğrenci yoklama çizelgesi, öğrenci başarı değerlendirme formu, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirim formu eşliğinde bildirilmiştir. Eylül 2004 başından itibaren ilk ÖÇM uygulamaları başlamıştır. Eğitim dönemi içinde gerçekleştirilen ÖÇM uygulamalarında ÖÇM yürüten öğretim üyeleri ile iletişimini sağlamada komisyon içinde izleme komitesi belirlenmiştir. Uygulama sırasında mekan, malzeme veya öğrenciye ilişkin ortaya 13

15 çıkan gereksinimlerle ilgili iletişimi sağlama, izlemeden sorumlu öğretim üyelerinin görevi olarak tanımlanmıştır eğitim öğretim döneminin başından itibaren ÖÇM Komisyonu kendi içinde daha etkin çalışabilmek için yeni öneriler toplama, yerleştirme ve değerlendirme olmak üzere üç alt komisyona ayrılmış, gündemli ve düzenli toplantılarının devamına karar verilmiştir. Bu arada komisyonun çalışmalarının yürütülmesi için öğrenci işleri bürosunda daimi bir sekreter tayin edilmiştir. İlk yıl öğrenciler tercih yaptıkları ÖÇM uygulamalarına komisyon üyelerince elle yerleştirilmiş, daha sonraki yıllarda ise web tabanlı bir tercih sistemi geliştirilmiştir. Eğitim öğretim yılı içinde ÖÇM komisyonunun çalışma takvimi genel olarak şu şekilde belirlenmiştir. Şubat-Mayıs: ÖÇM öneri formunun bir sonraki eğitim öğretim yılı takvimine uygun biçimde güncellenmesi, öğretim üyelerinden ÖÇM önerilerinin toplanması ve komisyon tarafından değerlendirilmesi, Haziran-Temmuz: Öğrenciler tarafından tercihlerin yapılması ve ÖÇM uygulamalarına yerleştirme, Eylül-Haziran: ÖÇM uygulamalarının izlenmesi, uygulamaya dair öğrenci ve öğretim üyesi geribildirimlerinin alınması, eğitim öğretim dönemi başında komisyonu ÖÇM yönergesini hazırladı ve onaydan sonra yönerge uygulamaya konuldu. Yönergede hem ÖÇM nin kurum içinde uygulanması düzenlenmekte hem de dördüncü sınıfa geçmede minimum 16 kredi ÖÇM alma zorunluluğu yer almaktaydı eğitim öğretim yılında öğretim üyelerinden yeterli ÖÇM önerisi toplamada bir karar 14

16 alındı. Bu karara göre anabilim dalları öğretim üyesi sayısının 1/3 ü sayıda ÖÇM önerisini akademik kurul kararı ile ÖÇM sekreterliğine göndereceklerdi. Hem yönerge hem de bu karar ile ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine yeterli kontenjanda ÖÇM önerisi toplamak mümkün oldu. Aynı yıl ÖÇM uygulamalarının öğretim üyelerine tanıtımı ve daha fazla öneri sunmalarını teşvik amacıyla iki poster hazırlandı ve öğretim üyesi yemekhanesinde sergilendi. Posterlerden biri genel olarak ÖÇM uygulamaları hakkında bilgi verirken, diğeri gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin öğrenci ve öğretim üyesi geribildirimlerini içeriyordu eğitim öğretim döneminde ÖÇM uygulamalarına ilişkin web sistemi kuruldu (http://www.ocmmed.ege.edu.tr/) ve bir adresi alındı. Böylece öğrencilerin tercih yapmaları kolaylaştı ve ÖÇM Komisyonu ile haberleşme standart hale getirildi eğitim öğretim döneminde öğrenci ve öğretim üyesi geribildirim formları optik okuyucu formu biçiminde düzenlendi ve kullanıma başladı eğitim öğretim döneminde ÖÇM uygulamalarının Topluma Hizmet dersi kapsamındaki katkısı değerlendirildi ve sosyal yönü olan ÖÇM uygulamalarının belirtilmesi için öneri formunda değişiklik yapıldı. Öğrenci şenliği içindeki bir günde yarım günlük ÖÇM şenliği gerçekleştirildi. Şenik çerçevesinde, ÖÇM lerin bir kısmı poster olarak sunuldu eğitim öğretim döneminde ÖÇM kılavuzu, fakültenin web sayfasına yüklendi. 15

17 Gerçekleştirilen ÖÇM uygulamaları ile ilgili öğrenci geri bildirimlerinden örnekler: Alzheimer hastaları ve yakınları ile görüşme imkanı bulduk ve oldukça memnun ediciydi. Alzheimer hastalarının davranışları ve günlük yaşam aktiviteleri hakkında fikir sahibi oldum. Ayrıca yaptığımız huzur evi ziyareti ile yaşlı insanlarla muhabbet etme fırsatı bulmamızdan ve onlarla birlikte bir şeyler yapabilmekten oldukça keyif aldım. Çocuk Esirgeme Kurumunda Yaşayan Çocukların Genel Sağlık Durumları ve Psikolojileri üzerine bir araştırma ÖÇM si açılabileceğini düşünüyorum. Herkes farmakolojinin çok sıkıcı olduğunu söylüyordu. Bu ÖÇM sayesinde tüm önyargılarım kalktı. Rahatlıkla öğrenebileceğime inanıyorum (İnşallah!) Teorikten çok, pratik çalışmamız ÖÇM nin en güzel yönüydü. Ayrıca hocalarımız çok sıcaktı, her şeyi rahatlıkla sorabildik. Benim kişisel gelişimim için (sunum,araştırma, soru sorma gibi) çok faydalı olduğuna inanıyorum.teşekkürler!:) Ayrıca çayımız hep ayağımıza kadar geldi valla keyif bile yaptık Doktorların ve çalışanların ilgisi oldukça iyiydi. Pratiğimizi geliştirdi. Hastaya nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğrendik ve çok zevk aldığım bir ÖÇM ydi. Çok memnun oldum. Bu modül gibi öğrencilerin tıpa ve tıp eğitimine yaklaşımını arttırıcı modüller açılabilir. Çok keyifli olan ÖÇM nin bu kadar kısa sürmesi gerçekten üzücü. Hocamızın bize olan tavırları, öğrenebilmemiz adına pek çok yardımı oldu. Sunum yapma ile ilgili herhangi bir faaliyet olmadı. Olması gerekir miydi? Tartışılır. 16

18 Sürekli yaptığımız aktivitelerden biri olan sinemayı o konuda uzman olan eğitimcilerle beraber yapmak, sağlıklı bir gelişim gösterdi. Doğumhane ortamını görmüş olduk. Hastaları sadece teorik olarak değil, pratik olarak bire bir iletişimle değerlendirdik. Ağrısız doğum hakkında birçok bilgi edindim. Doğum izlemek ve hastalarla ilgilenmek bana doktorluğun güzelliğini hissettirdi. ÖÇM derslerinde uygulamaları bizim yapmamız öğrenmemizi olumlu etkiledi. Hastalarla iç içe olmamız onları anlamamız açısından yararlı oldu. ÖÇM den memnunum. Yine olsa yine seçerim. Eğitimcilerin bizlerle olan samimi ilişkilerinin eğitimi daha etkin bir düzeyde gerçekleştirdiğine inanıyorum. Sormaya, öğrenmeye hatta araştırmaya dahi korkabileceğimiz bilgilerin yetkili ağızlardan olağan bir şekilde sunulabilmesi çok hoştu. Sayımızın az olması daha etkin bir çalışma ortamı olmasını sağladı. Konu seçiminde özgür olmamız ve bunun ödev şeklinde olmaması doğruydu. 2 yıllık öğrenim hayatı boyunca geçirdiğim en bilgilendirici, eğlenceli ve zevkli bir haftaydı. Özel çalışma modülü öğrenci - öğretmen ilişkisi pekişmesi açısından gayet yerinde olmuştur. Hocamız bize karşı gayet olumlu ve yapıcı davranışlarda bulunmuştur. Bu ÖÇM nin en beğendiğim yanı sosyal bir projede yer almam ve hastaların sosyal yaşamlarını görmem oldu. Hocamızın fikirlerini bize empoze etmesi değil bağımsız düşünmemizi bize benimsetmesi en beğendiğim özelliği idi. Fikirlerimizi özgürce tepki almayacağımızı bilerek belirttik. 17

19 Hangi gün nerede olacağımız ve ne yapacağımız iyi bir şekilde açıklandı. Takip etmede hiç zorlanmadım. Hocamızın bizimle yeterince ilgilemeyeceğini düşünmüştüm ama oldukça fazla zaman ayırdı. Diğer hocamızın yanına gittiğimizde de hastaların çoğunluğu pediatrik olduğundan hem eğlendik ve sıkılmadık hem de bir şeyler öğrendik. Bence doktorluğun güzel yanlarını gösteren ve doktorluğu sevdiren iyi bir çalışma oldu Eğitim Öğretim döneminde gerçekleştirilen ÖÇM uygulamaları ile ilgili Öğretim Üyesi geri bildirimlerinden örnekler: ÖÇM son yıllardaki en önemli açılımlardan biridir. Yaşatılmalı ve geliştirilmeli. Öğretim Üyesi ve öğrenci arasında daha ilk yıllarda gerçekleştirilen bu yakın iletişim hem öğrencinin öğrenme becerilerini, özgüvenini geliştirmekte hem de Öğretim Üyesinin eğitim konusunda motivasyonunu sağlamaktadır. ÖÇM lerin çoğalarak devamını diliyorum Stressiz ve daha samimi bir ortamda kendileri, yakınları ve hastalar için gerçekten yararlı olacağının bilincine vararak edindikleri bilgilerin, yapılan sunumlar, tartışma ortamının ve uygulamaların; sınav stresiyle edinilen bilgilerden daha kalıcı olduğunu sanıyorum. Akademik hayatın vazgeçilmez unsurlarının birlikte bir ürün çıkartması ve bu faaliyet sırasında birbirlerinden etkilenmeleri Özel Çalışma Modülü uygulamalarının daha da etkinleştirilerek geliştirilmesinin gerekliliğini gösteren en önemli unsurdur kanımca. Öğrencilerimizin birebir hasta ile iletişim becerilerinde yetersiz ancak çok yetenekli olduklarını izledim. Bilgiye ulaşma becerileri oldukça yeterli ancak bilgiyi hasta ve hasta yakınları ile 18

20 paylaşma konusunda daha fazla desteklenmeleri gerekmektedir. Kamera çekimlerini gerçekleştirmede zorluklar yaşadık. Her sene olduğu gibi bu sene de verimli geçtiğini düşündüğüm bir ÖÇM süreci oldu. Bu seneki grup özellikle daha istekli ve çalışkandı. En çok kan alma teknikleri ile ilgili oturumlarımızda paydaş oldular. Çok az sayıda öğrenci ile birlikte olmak, bire bir yaşanan etkileşimler açısından çok zevkli oluyor. ÖÇM ler başladığından beri ekibin zevkle yaptığı bir aktivasyon. Bir öğretim üyesi her hafta konuyu izlediği için bütünlük bozulmuyor. Öğrencilerin uzun zamandan beri öğrendiklerini pratikte yaşamak istemeleri ve bu ÖÇM nin bir sosyal sorumluluk yönü olmasını istememiz nedeni ile Pozitif Yaşam Derneği ile bir oturumluk paylaşım planlamaktayız. Bu kadar uzun soluklu çok partnerli birlikteliği mümkün kılan ekibe, sorumlu öğretim üyesi teşekkür borçlu. Öğrencilerle sosyalleşmemizi de sağlıyor. Bir Dikili Bademli gezisi (dekanlığın da ulaşım için uygun koşul katkıları ile) ve değişik sosyal amaçlı yemeklerle ÖÇM sonrasında da (aylar sonra) birlikteliğimizi sürdürebildik. ÖÇM nin uzun zamandır tekrarlanmasına rağmen ekip ufak tefek değişikliklerle ÖÇM yi sürdürmek niyetinde. Çok az sayıda öğrenci ile birlikte olmak, bire bir yaşanan etkileşimler açısından çok zevkli oluyor. Öğrencilerin tıp eğitimi dışında farklı bir alanda kendilerini ifade etmeleri ve özgüvenlerinin takım ruhu ile yükseldiğini görmek sevindirici idi. ÖÇM bittikten sonra da öğrencilerle iletişimimiz devam etti. Kendimi onların danışmanı gibi görüyorum. Öneri toplama ve değerlendirme 19

21 Ege Tıp ta ÖÇM uygulamaları için ilk çalışmalar bir sonraki yılın eğitim öğretim takviminin belirlenmesi ile başlar. Takvim belirlendikten eğitim programına göre altı farklı tarihte farklı sınıflara özel ve farklı sürelerde (ikinci sınıflara özel; 8 hafta süreli haftada 4 saatlik ve tam süreli 5 günlük, üçüncü sınıflara özel; 8 hafta süreli haftada 4 saatlik tam süreli 5 günlük, ikinci ve üçüncü sınıflar için ortak iki adet 8 hafta süreli haftada 4 saatlik) ÖÇM uygulamaları planlanır. Bu zaman dilimlerine göre güncellenen öneri formu öğretim üyelerine duyurulur ve belirlenen son tarihe kadar anabilim dalı öğretim üyesi sayısının 1/3 ü kadar ÖÇM önerisinin iletilmesi istenir. 20

22 Tablo 1: ÖÇM uygulamalarının eğitim öğretim takvimi içine yerleştirilmesi 21

23 Toplanan ÖÇM önerileri ÖÇM Komisyon üyeleri tarafından hedefleri, öğrenci sorumlulukları ve programı bakımından değerlendirilir, eksikleri olan önerilerde öğretim üyesi ile iletişime geçilerek düzeltmeler yapılır. ÖÇM önerilerinin toplanması sırasında ÖÇM öneri sayısından ziyade ÖÇM ye kabul edilecek toplam öğrenci sayısı önemlidir. İkinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin her yıl iki ÖÇM uygulamasına katılmaları zorunluluğundan hareketle toplam ÖÇM kontenjanı hesaplaması ve eksikliklerin giderilmesi de bu aşamada gerçekleştirilir. Son hali verilen ÖÇM önerileri web sistemine yüklenerek öğrenci tercihlerine açılır. Farklı Eğitim Öğretim döneminde gerçekleştirilen ÖÇM uygulamalarından ilginç başlıklar: Dünyayı keşfetmeye ne dersiniz? Birlikte proje yazalım ve bursa başvuralım Alzheimer Derneği nin torunum ol projesine katılım Antik İzmir in ayak izlerini takip ederken Briç öğreniyoruz Birlikte farkındalığımızı artıralım mı? Çocuğumun boynunda şişlik var Engelsiz Ege Birimi ni tanıyalım Eylem, spontanlık ve yaratıcılık Hastane bir günüm Hekimlik ve 657 sayılı yasa Kanın temel analizi, pıhtılaşma sistemi incelemelerinde laboratuvar teknikleri KOAH ve astımlı hastaların tedaviye uyumunun belirlenmesi ve eğitimi Onkoloji hastalarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Sinemada tıp 22

24 Stres yanıtının fizyolojisi ve deney hayvanlarında stres modelleri Yaşlılara yönelik koruyucu hizmet sunuyoruz Her güne bir yıldız görmek, aydınlanmak ve kazanmak Ağrısız doğum Ameliyathane; bilinmeyenler, merak edilenler İzmir de Görsel Sanatlar Haydi Sen de birşeyler yap: Uyuşturucu ile savaş Kan bağışı can bağışı Oryantiring (Yön ve Hedef bulma) Beslenme genetiğimizi etkiliyor mu? Cinayet romanları Sanat ve Psikiyatri Bilim, Sanat ve Felsefenin tarihsel gelişim süreçleri ve birbirleriyle olan etkileşimleri Yaratıcı drama ile hem eğlenelim hem kendimizi keşfedelim 2. Öğrenci tercih sistemi Her yılın Haziran ayında web sistemine yerleştirilen ÖÇM önerileri Temmuz ayında öğrenci tercihleri için açılır. Şifresi ile sisteme giren öğrenci sınıfına uygun ÖÇM uygulamalarından en az iki tanesini seçer. ÖÇM önerilerinde belirtilen kabul edilecek öğrenci sayısı aşıldığında sistem bu ÖÇM uygulamasını tercihe kapatır. Tercihlerin yapılmasından sonra ÖÇM sekreterliği ÖÇM ye katılacak öğrencilerin listesi, başarı durumlarının belgelendiği form ile öğrenci-öğretim üyesi geribildirim formlarının olduğu bir set hazırlayarak ilgili öğretim üyesine gönderir. 3. Değerlendirme ÖÇM uygulamasına ilişkin öğrenci başarısını değerlendirmede not sistemi kullanılmaz, başarılı-başarısız görüşü iletilir. Başarılıbaşarısız görüşü her ÖÇM için farklı kriterlere dayanarak oluşturulur 23

25 bu kriterler de öğretim üyesinin ÖÇM önerisi sunması sırasında formda belirtilir. ÖÇM uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla ise öğrencilerden ve öğretim üyelerinden geribildirim alınır. Geribildirim formlarının sonuçları ÖÇM Komisyonu tarafından gözden geçirilir ve eğitim komisyonuna sunulur. 24

26 Şekil 2: ÖÇM öneri formu 25

27 26

28 Şekil 3: Öğrenci geri bildirim formu 27

29 Şekil 3: Öğretim üyesi geri bildirim formu 28

30 IV. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA YÖNERGESİ Özel çalışma modülleri, çekirdek programın yanı sıra yürütülen ve çekirdek eğitim programını güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda derinlemesine çalışma olanağı veren, iletişim, zaman yönetimi, hekimliğe yaklaşımında, sürekli sorgulayan bir bakış açısı kazandıran, farklı ilgi alanlarına yönelme ve kariyer seçimi için hedeflediği alanı yakından tanıma olanağı veren, yazılı ve sözlü sunum yapma gibi becerileri öğrencilerin kullanmasına ve geliştirmesine fırsat veren eğitsel etkinliktir. Eğiticiler açısından küçük gruplarda öğrencilerle daha yakın ve etkin iletişim olanağı verir, yeni bir eğitim yöntemini küçük grupla deneme ve geliştirme fırsatı sunar, eğitime katılabilecek tüm kaynakları devreye sokarak normalde programda yer almayan eğiticilere de eğitim verme olanağı tanır. I. Uygulama alanları ÖÇM uygulamalarının yapılabileceği konu alanları aşağıda sıralanmıştır; a. Çekirdek eğitim programını içeren; lokomotor sistem içinde diz ekleminin daha derinlemesine öğrenilmesi gibi, b. Çekirdek eğitim programı ile ilgili olmayıp tıpla ilgili olan; tıp tarihi, sağlık politikaları, bilgi teknolojileri gibi, c. Tıpla ilgili olmayan; yabancı dil gibi konulardır. Örnekler; 1. Sağlık Hizmetlerinde Bütüncül Yaklaşım Öğrenciye sağlık hizmetiyle ilgili konularda (epidemiyoloji, halk sağlığı, sosyal bakım, sağlık politikaları, ulusal sağlık sistemi, tıp eğitimi, tamamlayıcı tıp) çalışma fırsatı verir 29

31 2. Etik Yaklaşım Etik yaklaşım diğer özel çalışma modüllerinin bir parçası olabileceği gibi temel odak etik yaklaşım da olabilir. Klinik uygulama ve araştırmada etik yaklaşımı konusunda çalışma fırsatı verir. 3. Bilimsel araştırma Öğrenciye literatür tarama, eleştirel makele okuma, araştırma planlama ( kalitatif ve kantitatif tekniklerin kullanıldığı ) veri toplama, analiz ve verilerin sunulması gibi konularda çalışma fırsatı verir.laboratuvarda, klinik ortamda ve diğer tıbbi bilim ortamlarında, klinik bilimler, toplum bilimleri, davranış bilimlari alanlarında gerçekleştirilebilir. Farklı uygulama tipleri aşagıda belirtilmiştir. a. Yapılandırılmış Literatür Tarama (Review); öğrenci bir alandaki literatürden derleme yapar b. Laboratuar Çalışması; öğrenci bir laboratuar çalışması yapar c. Yorumlayıcı Çalışma; öğrenciden bir veri setini değerlendirip analiz ve yorumlayabilmesi beklenir d. İzlem Temeline Dayalı Çalışma; öğrencinin ilgi konu üzerine bir izlem çalışması yapması ve verilerini değerlendirebilmesi beklenir e. Klinik ve/veya Laboratuar Uygulamaları, hastalarla ya da laboratuar ortamında derinlemesine çalışma fırsatı verir. Literatür tarama ve klinik kayıtları tarama gibi araştırma faaliyetlerini de içerebilir f. Tıp Dışı Konular; ÖÇM tıp dışı alanlarda da hazırlanabilir. Bilişim, yönetim, sinema, sanatsal alanlar gibi konularda fakat diğer fakültelerdeki akademik personelin yürüteceği eğitimlerdir. Yukarıdaki temel konular dışında öğrencilerin ÖÇM konu önerileri öğretim üyelerine fakir vermek üzere sunulabilir. 30

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA YÖNERGESİ Özel çalışma modülleri, çekirdek programın yanı sıra yürütülen ve çekirdek eğitim programını güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları

Detaylı

EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI

EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI Editörler Doç. Dr. Hatice Şahin Prof. Dr. İdil Ünal Prof. Dr. Münevver Erdinç Nisan 2011 İzmir II ÖNSÖZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nde yürütülen eğitim programının

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ (İNTÖRN) YÖNERGESİ 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ

Detaylı

2. UYGULAMA Yönergede Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) ve uygulanmasına ilişkin esaslar tanımlanmıştır.

2. UYGULAMA Yönergede Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) ve uygulanmasına ilişkin esaslar tanımlanmıştır. 11.07.21 1/7 1. İLGİLİ İŞLEYİŞ DEÜTF Kurullar Genel Çalışma İşleyişi 2. UYGULAMA Yönergede Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) ve uygulanmasına ilişkin esaslar tanımlanmıştır. 2.1. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLLERİ NEDİR?

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO Üniversitesi Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 2015/06-3 no lu kararıyla onaylanmıştır. Ek-3 SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ İSTANBUL DA TEK TIP FAKÜLTESİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI YAŞAM

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2014-2015 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME TARİHLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2014-2015 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME TARİHLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 22.01.2015 14:00 101 AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 YABANCI DİL I 22.01.2015 10:00 101 AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 TÜRK DİLİ I 22.01.2015

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Aile Hekimliği Seçmeli Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd.

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi sınıf VI eğitim müfredatıyla,

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ FİNAL I TARİHLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YERİ FARMAKOLOJİ 05.01.2015 13:00 104 TÜRK DİLİ I 06.01.2015 10:00 301 ALET BAKIMI, KORUMASI VE ST. YÖN. 06.01.2015 13:00 104 DİŞ MORFOLOJİSİ 07.01.2015 13:00 104

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ Madde 1. Dayanak: Bu yönerge Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (Türk KBB ve BBC) Yeterlik Kurulu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ-YENİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ-YENİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı, S.Ü. Veteriner Fakültesi ndeki IX. ve X. Yarıyıl uygulama ağırlıklı VEHİP özel eğitimini ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir. KAPSAM Madde 2: Bu Yönerge, SÜ Veteriner

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 26/07/2011 Sağlık Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - Staj Sağlık Yüksekokulu nda eğitim-öğretim gören öğrencilerin

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar SAĞLIKLI YAġAM VE EGZERSĠZ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Sağlıklı YaĢam ve Egzersiz FTR 334 3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 5 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4009 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Adı: BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MMM 4009 Dersin Öğretim Dili: Türkçe

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Eğitici Gözüyle (Üniversiteden Bakış) Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıp alanında uzmanlık eğitimi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ DIŞI ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ DIŞI ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ DIŞI ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Sağlık Bilimleri Alanında

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta Bakımı I Lokman Semih Demirkaya drlokmansemihdemirkaya@gmail.com

Detaylı

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları 1. Özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bütün programlarda okutulan

Detaylı

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Kulak Burun Boğaz Okulları Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri 1. Amaç Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Türkiye çapında görev

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Acil Hasta Bakımı I Ülkü Yılmaz

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Acil Hasta Bakımı I Ülkü Yılmaz 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Acil Hasta Bakımı I Ülkü Yılmaz ulku.yilmaz@nisantasi.edu.tr Acil Hasta Bakımı II Ülkü Yılmaz

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ ESKİŞEHİR 2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ÖĞRENCİ REHBERLİK DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK MERKEZİ (ÖREM) YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ REHBERLİK DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK MERKEZİ (ÖREM) YÖNERGESİ Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine verilecek rehberlik, danışmanlık ve sosyal hizmetlerin amacına, faaliyet

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım.

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 10 yanıt Tüm yanıtları görüntüle Analiz bilgilerini yayınla saumatematiksau@gmail.com Bu formu düzenle Özet 1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 60% Yüksek 2 %20

Detaylı

D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİ GERİBİLDİRİMLERİNİN SAYISINI VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR

D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİ GERİBİLDİRİMLERİNİN SAYISINI VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİ GERİBİLDİRİMLERİNİN SAYISINI VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR Berna MUSAL, Sema ÖZAN, Yücel GÜRSEL, Türkan GÜNAY, Oğuz DİCLE, Şebnem ÖZKAN I. AKTİF EĞİTİM KURULTAYI

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ Sekreterlik: (0 324) 224 13 47 (0 324) 224 13 49 (0 324) 224 13 33 (0 324) 224 13 35 Web Adresi: www.odtugvo.k12.tr ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencileri İçin Kılavuz

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencileri İçin Kılavuz NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE ACADEMIC YEAR 2013-2014 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencileri İçin Kılavuz 2013-2014 Akademik Yılı Dekan: Prof. Dr. Gamze MOCAN, MD Koordinatör:

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ TERCİHİNİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Genel olarak sağlık, daha özelde tıp alanı ve tıp eğitimi hem verilen sağlık hizmeti hem de eğitim açısından en az 20-30 yıllık geçmişli ile

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI 6703101 ANATOMİ 2 0 3 6703109 TÜRK DİLİ I 2 0 2 6703110 YABANCI DİL I 2 0 2 6703114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 6703121 GENEL BİYOLOJİ 3

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

Tıpta Tecrübe ve Güç TIP FAKÜLTESİ

Tıpta Tecrübe ve Güç TIP FAKÜLTESİ Tıpta Tecrübe ve Güç TIP FAKÜLTESİ T I P F A K Ü L T E S İ Sağlık sektöründeki derin tecrübemizi profesyonel yönetici ve öğretim üyesi kadromuz ve mükemmel bir alt yapı ile birleştirdik. Öğrencilerimize

Detaylı

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi GİRİŞ Türkiye de Dermatoloji ve Veneroloji uzmanlık eğitimini düzenleyen Dermatoloji Yeterlik Kurulu, ilgili uzmanlık alanı derneği yönetim kurulu tarafından,

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ YETERLĠK KURULU YENĠDEN BELGELENDĠRME YÖNERGESĠ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ YETERLĠK KURULU YENĠDEN BELGELENDĠRME YÖNERGESĠ Sayfa 1 / 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli mesleki gelişimi teşvik etmek, bilgi ve beceri düzeyini artırıp koruyucu ve tedavi edici

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

1. SINIF DERS PROGRAMI

1. SINIF DERS PROGRAMI 1. SINIF DERS PROGRAMI 1. Sınıfın derslerinden teorik olanlar E dershanesinde, pratik olanlar E dershanesi, simulasyon laboratuarları ve Temel Bilimler laboratuarlarında gerçekleştirilecektir. Temel Bilimler

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJİSİNDE MEDİKAL FİZİKÇİNİN EĞİTİMİ. Hatice Bilge

RADYASYON ONKOLOJİSİNDE MEDİKAL FİZİKÇİNİN EĞİTİMİ. Hatice Bilge RADYASYON ONKOLOJİSİNDE MEDİKAL FİZİKÇİNİN EĞİTİMİ Hatice Bilge Medikal Fizikçi Ne Yapar? Kliniklerde hizmet verir Araştırma ve geliştirmede katkı sağlar Eğitim verir Türkiye de Medikal Fiziğin Tarihçesi

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, Şubat 2015, Ankara

1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, Şubat 2015, Ankara Selda ERENSOY Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ne e KAKLIKKAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1. Ulusal Viroloji Günleri ve

Detaylı

FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) ve 2.Yarıyıl.

FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) ve 2.Yarıyıl. FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Fizyoterapi de FTR 4.SINIF/ 2 - - 5 Yönetim ve 2.Yarıyıl Organizasyon 430 Bahar

Detaylı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 12.02.2009 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, toplumsal sorunlara yaklaşımımız sorunların değil çözümün bir parçası olmaktır. Bu nedenle, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Klinik Bilimlere Giriş Ders Kurulu (1.4) Sınav Analizi 2008-2015 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe ve İngilizce

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ YÖNERGESİ (BES403-Kurum ve Hastane Uygulamaları-I) (BES404- Kurum ve Hastane Uygulamaları-II) Amaç BİRİNCİ

Detaylı

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Projesi CEAC 404 Bahar 1 4 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyeleri

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi I. Yarıyıl Ders Dönemi 15.09.2014 23.01.2015 I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ PROGRAMI VET101 Anatomi I 3 4 5 9 VET103 Histoloji I 2 2 3 5 VET105 Veteriner Hekimlik Tarihi 1-1 2 VET107 Medikal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Madde.1.1. Tanım: Bu yönergede adı geçen ve ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK

Detaylı