SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2009 AR-GE DIŞ İLİŞKİLER SERVİSİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2009 AR-GE DIŞ İLİŞKİLER SERVİSİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2009 AR-GE DIŞ İLİŞKİLER SERVİSİ FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 5 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi. 6 II- AMAÇ ve HEDEFLER....6 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri...6 B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 6 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER. 6 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar...6 B- Performans Bilgileri 7 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar. 16 C- Değerlendirme.16 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 17 2

3 GENEL BİLGİLER A-MİSYON VE VİZYON Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun varlık sebebim nedir?, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Misyonumuz: Halkımızın, belediyecilik anlamında müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşayanlara ve gelecek nesillere modern bir kent hazırlamak Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. Vizyonumuz: Sorunlara çözüm üreten, yarınları inşa eden belediye B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ar-Ge Araştırma ve Geliştirme bir kurumun bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, kurumun çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojiyi yeni ürünler, prosesler ya da hizmetler geliştirmede kullanmak üzere yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmak için kullanılan yaygın bir terimdir ArGe nin başlıca görevi teknolojik gelişmeleri kullanarak kurumun verimliliğini sürekli olarak yenilemek ve artırmaktır. Yenilikçi düşünce, değişim ve gelişim, yeni teknolojiye sahip olmak hizmet verimi tüm kurumlar için önemlidir. 3

4 ArGe'nin Dogasi ve Zihinsel Sermaye Kimsenin bilmediğini yapmayı hedefler. Bu nedenle riskli bir çalışmadır, olasılıklar üzerine yürütülür. ArGe yöneticileri çok miktarda başarısız sonuca hazırlıklı olmalıdırlar. Günümüzde yeni teknoloji geliştirmek, yani zihinsel sermaye yaratmak parasal sermaye yaratmaktan çok daha önemli ve zordur. Zihinsel sermayenin geliştirilmesinde ise ana rolü ArGe oynar. ArGe Çalışanlarının Karakteristik Özellikleri Çoğunlukla çok iyi eğitim almış ve bir disiplinde profesyonelleşmiş mühendis ve bilim adamlarıdırlar. Temel Konularda Araştırma Yapma Problemi Teknolojinin temellerine inerek araştırma yapmak hem pahalı, hem uzun vadeli amortisi riskli hem de elde edilecek sonuçlardan başkalarının da istifade etme sansı olması nedeniyle çok zordur. Bu sorunun aşılması için bir çözüm, araştırmayı yapanlar ile bu araştırma sonuçlarını kullanacak olanların bir araya getirilmesidir. Böylelikle ileride olması muhtemel teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin uzman bakışı ile tahmin edilmesi daha kolay olacaktır. Dış İlişkiler Türk millî kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek, Dış ülkelerin genel, meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak, Ülkemizin eğitim ve bilim faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak, yabancı ülkelerin, uluslararası kuruluşların eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, ilgili ülke ve kuruluşlarla gereken işbirliğini sağlamak üzere üst kurumlardan başlayarak yerel yönetimlere kadar uzanan zincirde gereken faaliyetlerin takibi ve yerel yönetimler statüsünde yürütülmesi faaliyetlerinde görev alır. 4

5 Eğitim Ortaya konulan her türlü yenilik ve geliştirmenin yerel yönetimler seviyesinde uygulanmasına ve entegre edilmesinde görev alır. Eğitim sonrası ulaşılan kalıcı sonuçların takibini yapar. Eğitim materyallerini hazırlar ve eğitim faaliyetlerinin organizasyonlarında yerel yönetimler statüsünde rol alır. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- FİZİKSEL YAPI ArGe ve Dış İlişkiler servisi Sancaktepe Belediyesinin Sarıgazi de yer alan binasının 1. Katında 20m 2 alanda 4 personel ve gerekli ofis ekipmanlarından oluşmaktadır. 2- ÖRGÜT YAPISI tarih M.34.6.SAN.0.71/ sayılı Başkanlık Makamı tarafından görevlendirme yapılması ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün alt birimlerinden biri olarak kurulan ArGe ve Dış İlişkiler Servisi Serdar Özdemir liderliğinde Arif Tanış, Umut Elmas ve Filiz Sakal olmak üzere toplam 4 personelden oluşmaktadır. 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Servisin Gerekli donanım yazılım ve makine araç gereç altyapısı mevcuttur. Envanterinde 4 Adet Masa Üstü Bilgisayar,4 Adet Çalışma Masası,4 Adet Telefon,1 Adet Çok amaçlı Yazıcı-Tarayıcı-Faks-Fotokopi Makinesi bulunmaktadır. 4- İNSAN KAYNAKLARI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün alt birimlerinden biri olan ArGe ve Dış İlişkiler servisinin çalışanları en az 2 yıllık fakülteler ve daha üst kurumlardan eğitim almış kendi alanlarında yetkin kimselerden oluşmaktadır. 5- SUNULAN HİZMETLER Talep edilen alanlarda her tür araştırma, literatür taraması, inceleme, alt-yapı oluşturacak kaynak hazırlama, proje oluşturma, geliştirme, yürütme ve takip faaliyetlerinin yanında eğitim ve ölçme-kontrol alanlarında da faaliyet göstermektedir. 5

6 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Birim Serdar Özdemir tarafından yönetilmektedir. İç kontrol sistemi yapılan faaliyetlerin yapılmakta olduğu zamanda yerinde izleme ve denetleme birlikte yapma ve kontrol etme biçiminde işlemektedir. II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ ArGe ve Dış İlişkiler servisinin amaç ve hedefleri Sancaktepe Belediyesi nin geliştirme, proje yönetimi ve dış ilişkiler alanlarında üzerine düşen kaynak bulma, taban oluşturma, geliştirme, temsil etme ve eğitim faaliyetlerini yerine getirmektir. B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER ArGe ve Dış İlişkiler servisinin temel politikaları ve öncelikleri arasında günlük iş yoğunluğu ve rutinleri takip etmeleri dolayısıyla kurum içi oluşan işletme-körlüğü gibi etkileri en aza indirecek şekilde kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda üzerine düşen faaliyetleri yerine getirerek sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak yer almaktadır. Servisin öncelikleri talep edilen hizmetleri ucuz, zamanında, etkili bir biçimde tasarlamaktır. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Birimin çalışma alanı gereği herhangi bir mali faaliyet ile bağlantısı yoktur. 2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Birimin çalışma alanı gereği herhangi bir mali faaliyet ile bağlantısı yoktur. 3- MALİ DENETİM SONUÇLARI, Birimin çalışma alanı gereği herhangi bir mali faaliyet ile bağlantısı yoktur. 6

7 B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ İBB için 17 adet Proje Teklif Formu uygun şekilde hazırlanıp zamanında İBB ye ulaştırıldı. Proje Teklif Formlarının Başlıkları: 1. Raylı Sistem Üsküdar-Tepeüstü-Çekmeköy-Sancaktepe Raylı Sisteminin Kadıköy-Samandıra-Kurtköy Raylı Sistemi ile birleştirilmesi. 2. Yunus Emre Mh. Kültür Merkezi tesis kurulması m2 alana toplantı nikah, gösteri, tiyatro, sergi vb etkinlik ihtiyaçlarını karşılayacak bir 3. Eyüp Sultan Mh. Engelli Rehabilitasyon Merkezi 672 m 2 alanda Engellilere yönelik Rehabilitasyon Eğitim ve Tedavi merkezi. 4. Prestij CD a.) İlçe ölçeğine uygun merkezler oluşturmak a.a.) Bu suretle İstanbul şehir merkezlerinde sosyal, yüzünden oluşan yoğunluğun önlenmesi kültürel, ticari vb ihtiyaçlar b.) Bölgesel ekonomik canlanma ve buna bağlı istihdam artışı c.) Kentsel yaşam ve kalite standartlarının yükseltilmesi 5. Hilal Mh. Kadın Sağlığı Rehabilitasyon Merkezi 9105 m 2 alanda tüm Sancaktepe ve bölge ilçelerden gelecek talepleri karşılayacak düzeyde Kadın sağlığı ve Sığınma-Rehabilitasyon Merkezi tesisi 6. İnönü Mh. Rehabilitasyon Merkezi 505 m 2 alanda Engellilere yönelik Rehabilitasyon Eğitim ve Tedavi Merkezi 7

8 7. Altgeçit Uygulaması Ulubatlı Hasan Cd. Ebubekir Cd. Osman Gazi Caddelerinin kesiştiği noktaya alt geçit kavşak inşaatı 8. Sefa Mh. Bilgi Evi merkezi m 2 alanda Kütüphane, İnternet ve Projeksiyon imkanları bulunan Eğitim ve Kurs 9. Emek Mh. Cep Spor Alanı 500 m 2 alanda spor, antrenman ve park hizmeti verebilecek tesis 10. Merve Mh. Kültür Merkezi 4720 m2 alana halkın her türlü panel, toplantı, sergi, nikah, gösteri, tiyatro vb etkinlik ihtiyaçlarını karşılayacak kompleks bir tesis kurulması 11. Sancaktepe-Safatepe Rekreasyon Projesi 8,6 hektar arazi Sancaktepe nin en yüksek rakımlı mesire alanı ve katma değer üreten dinlenme tesisleri olma potansiyeli 12. Miniaçanakkale Konsept Park Projesi Minyatür Çanakkale yi de içinde bulunduran bir Şehir Parkı oluşturmak. 13. İski Dere Havzaları Rekreasyonu Projesi Niteliğini kaybetmiş İSKİ dere yataklarının ıslahı ve rekreaktif düzenlemesi 14. Yayalaştırma Uygulaması Ulubatlı Hasan Cd. Ebubekir Cd. Osman Gazi Caddelerinin kesiştiği noktaya yapılacak alt geçitten başlayarak Osman Gazi cd. istikametinde taşıt ulaşımını yeraltına taşıyarak bölgede yayalaştırma sağlamak. 15. İstanbul a 77 dekar Alternatif Meydan Projesi Abdurrahman gazi mh m2 alana sahip Meydan 8

9 16. Cephe Rehabilitasyonu Etüt Projesi Atatürk cd. ve M.Sinan cd.(baraj Yolu) 6275m uzunluğunda ana cadde (37,5m -40m genişlik) Eski Ankara cd. ve Bahçeli Evler cd lerinin bulunduğu bölge 17. Samandıra Cd. Pafta Parsel Reformu Tarihi Bizans Kalıntılarından olan Damatrys sarayının bulunduğu bölgede Röleve, Restorasyon ve Restitüsyon projelerinin gerçekleştirilebilmesi için yapılacak Pafta Parsel Reformu 18. Stratejik Plan İçin Literatür Taraması Yapıldı. Kurum Analizi Dış Çevre Analizi Paydaş Analizi SWOT-GZFT 19. İl Özel İdaresi Danışma Toplantısına Katılım Gerçekleştirildi. Bütçe Pl.D.Bşk. Tülay Taşçı ile ayrıca görüşüldü. İ.Ö.İ yayınlarının Belediyemize ulaştırılması için iki kurum arasında irtibat sağlandı. 20. AB Müktesebatına yönelik temel Hedeflere ilişkin Literatür Taraması Yapıldı. AB çalışma normları AB fonlarından faydalanma Basın-Yayın BT sistemleri Eğitim Halkla ilişkiler İnsan Kaynakları Stratejik Yönetim Tedarik ve Stoklama Yazı İşleri ve Kalemler Kamu Düzeni afet Yönetimi Risk Y. Afet Koord. İtfaiye Zabıta Zemin ve Deprem İnceleme İktisadi Faaliyetler. 21. Gelecek Öngörmeye Yönelik Literatür Taraması Yapıldı. Çevre Yönetimi Ulaşım Kültür-Turizm Sosyal Hizmetler Afet Yönetimi Altyapı Planlama İmar Halk Sağlığı Vatandaş Memnuniyeti Ölçme 9

10 22. Yönetim Bilgi Sistemlerine Yönelik Literatür Taraması Yapıldı. Yatırım Kalemlerinin Takipleri Karar Destek Sistemleri Araç Filo- Taşınmazlar Takibi 23. İl Özel İdaresi Bütçe Dağılımlarına ilişkin Bir Tarama Yapıldı. %47 Eğitim Kültür Sanat 376M.TL. %29 Sağlık 236M.TL. %24 Diğer Toplam B:796M.TL. 24. İ.B.B. nin Dış Paydaşlar öneri tarama anketi ilgili birimlere ulaştırıldı sonuçlar İ.B.B. ye gönderildi. 25. AB destekli Mikro Kredilere Yönelik Literatür Taraması Yapıldı. Arılık Örtü altı yetiştiricilik Küçükbaş hayvancılık Arıcılık 26. Portatif Cep Spor Alanlarına Yer arama çalışmaları Başladı Park ve Bahçeler Md. ve İmar ve Şehircilik Md. ile ortak çalışma yürütüldü. Adres ve nokta tespitinde İBB Şehir Rehberi Koordinatlar uygulaması kullanıldı 27. Zabıtanın görevlerine ilişkin Literatür taraması yapıldı. 28. Fizibilite Raporu hazırlamaya ilişkin literatür taraması yapıldı. Teknik Finansal Ekonomik/Sosyal Yapılabilirlik Öncelik Çevreye Etkiler Fayda/Maliyet Mali Etkinlik 29. Ümraniye Belediyesi Strateji Geliştirme Md. Haydar Karaaslan ve birim personeli ile görüşüldü karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Stratejik Planlama, Performans Planı, Faaliyet Raporu hazırlamaya ilişkin tecrübeleri alındı 30. Marmara Belediyeler Birliğinin Karadeniz e sınırı olan belediyelere ilişkin AB fonları toplantısına katılım sağlandı. 31.Türkiye Belediyeler Birliğinden gelen stratejik planda yer alması talep/tavsiyesi üzerine Çocuk koruma kanunu ile ilgili literatür taraması yapıldı. 32. Elimizde Bulunan Stratejik Plan Taslak metni eksiklerini tespit amacıyla tarandı. 10

11 33. AB projelerine ilişkin Avrupa-info.tr ac.europa.eu/grants cfcu.gov.tr tarandı. 34. Süreç Analizi konusunda literatür taraması yapıldı. 35. Danışmanlık firması tarafından hazırlanan Stratejik Plandaki eksiklikleri gidermeye yönelik ekip çalışması yapıldı. Serdar Özdemir Hilmi Yazıcı Arif Tanış 36. İ.B.B. Startejik Planlama Daire Başkanı M.Kemal İşler yerinde ziyaret edilip görüşüldü bilgi ve tavsiyeleri alındı. Süreç Analizi ile ilgili eğitim ve görüş alındı. 37. Zeka Parkı Projesine İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Proje Teklif formları ve konuya ilişkin başvuru metni PowerPoint sunumları Videoları 3D park dizaynı hazırlandı. 3D park tasarımı Sunum Proje Teklif Formu 360 Derece görünüm videosu. 38. Bilge Sancak projesinin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Proje Teklif formları hazırlandı. 39. İstanbul Konsept Park projesinin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Proje Teklif formları hazırlandı. 40. UKBS eğitim toplantısına katılım sağlandı. 41. Sancaktepe Kent Konseyinde Engelliler Çalışma Grubunun toplantılarına katılım sağlandı. 42. Performans Değerlendirmeye ilişkin Değerlendirme Karnesi Hazırlandı. 43. Belediye personelinin müdürlüklere göre eğitim düzeyi incelendi sınıflandırıldı gerektiğinde kullanılmak üzere arşivlendi. 44. Avrupa Birliği ve Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından duyurusu yapılan OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI na proje yazıldı. 11

12 Proje İsmi: Sancaktepe Bölgesi nde Okul Öncesi Eğitim Konusunda Farkındalık Artırma: Alan Araştırması ve Uygulama Çalışması. Proje Kapsamı: Proje iki aşamalı faaliyetten oluşacaktır. İlk aşamada Sancaktepe İlçesinin okul öncesi eğitim profili ve eksiklikleri çıkarılacak, ikinci aşamada ise toplam 200 ebeveyne eğitim verilecektir. Proje Ortağı: Maltepe Üniversitesi Proje Bütçesi: AVRO 64537,05. Referans No: CFCU/TR Başvuru Tarihi: Sonuçlanma Tarihi: Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans tarafından duyurusu yapılan Gençlik Projesi 1.2 Ulusal Gençlik Girişimleri Eylem Planına proje yazıldı. Proje İsmi: Yerel Düşün, Çözüm Üret Proje Kapsamı: Proje ile birlikte Sancaktepe İlçesinde öğrenim gören toplam 200 öğrenciye Kentleşme ve Eğitim konularında bilgilendirme seminerleri yapılacak. Ayrıca proje kapsamında fotoğrafçılık eğitimi ve çeşitli sosyal faaliyetler yapılacaktır. Proje Ortağı: İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği Proje Bütçesi: AVRO Başvuru Tarihi: Sonuçlanma Tarihi: Euro-Desk başvurusu yapıldı. Euro-Desk, Avrupa Birliği ve Ulusal Ajansa bağlı çalışan ve amacı gençleri Avrupa Birliği fon, hibe, burs ve diğer gençlik faaliyetleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan bir oluşumdur. Başvuru kabul edildiği takdirde, Sancaktepe Belediyesi bünyesinde Euro-desk bilgi merkezi kurulacaktır. Başvuru Kapsamı: Bölgedeki gençleri bilgilendirecek bir başvuru ofisi oluşturulacaktır. 12

13 Başvuru Tarihi: Sonuçlanma Tarihi: Başvuru tarihinden sonra ortalama iki ay içinde cevap veriliyor. 47. Okul Öncesi Eğitim Projesi için 7 Ekim 2009 tarihinde Fatih Üniversitesi ile Büyükçekmece kampüsünde ortaklık görüşmeleri yapıldı. 48. Okul Öncesi Eğitim Projesi için Sancaktepe Kaymakamlığı ile 1 Ekim 2009 tarihinde proje destek görüşmesi yapıldı. 49. Okul Öncesi Eğitim Projesi için Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 1 Ekim 2009 tarihinde proje destek görüşmesi yapıldı. 50. Okul Öncesi Eğitim Projesi için 22 Ekim 2009 tarihinde Maltepe Üniversitesi ile Maltepe Eğitim Köyünde ortaklık görüşmesi yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda Maltepe Üniversitesi proje ortaklık sözleşmesi imzalanmıştır. Ortaklık sözleşmesi Sancaktepe Belediyesi adına Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem, Maltepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Kemal Köymen tarafından imzalandı Ekim 2009 tarihinde, Bahçeşehir Üniversitesinde gerçekleştirilen, İstanbul İl Özel İdaresi tarafından yönetilen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yaşam Boyu Öğrenme eğitimine davet üzerine birimimizden bir personel katıldı Aralık 2009 tarihinde, Marmara Belediyeler Birliği tarafından organize edilen Avrupa Birliği Kamu Alımları ve Yerel Yönetimlerde Uygulanması adlı eğitime yapılan davet üzerine birimimizden bir personel katıldı Aralık 2009 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nde gerçekleştirilen, İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından organize edilen Avrupa Birliği Devlet Yardımları konferansına birimimizden bir personel katıldı. 54. Türkiye de bulunan tüm il ve ilçe Belediyelerinin Proje ve Faaliyetleri Belediyelerin internet siteleri incelenerek tarandı. 13

14 55. Sosyal Belediyecilik ve Sağlıklı Yaşlanma adlı panel için literatür araştırması yapıldı panelde kullanılacak olan sunumlar hazırlandı adresinde kullanılmak üzere değişik adet ve özelliklerde bannerlar hazırlandı Aralık Dünya Özürlüler Günü için bilgi taraması yapıldı Aralık Kadın Hakları Günü için bilgi taraması yapıldı Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası için bilgi taraması yapıldı. 60. Sancaktepe Domuz Gribi ve Türkiye Paneline katılım sağlandı. 61. Sancaktepe Engelli Rehabilitasyon Merkezinin açılışına katılım sağlandı. 62. Sancaktepe Herkes Neden Depresyonda Paneline Katılım sağlandı. 2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Toplam ana faaliyet başlığı yılı boyunca geçen süre 5 ay Ay başına düşen yaklaşık faaliyet sayısı 12 Yaklaşık Ortalama faaliyet tamamlama süresi 2 gün/faaliyet 14

15 FAALİYETLERİN TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI 3- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ArGe ve Dış İlişkiler biriminin ortalama faaliyet tamamlama süresi yaklaşık 2 gün olarak gerçekleşmiştir. Faaliyetlerin dağılımı Yarıdan fazlası proje hazırlık ve takip faaliyetleri olmak üzere araştırma ve katılım temsil faaliyetleri yaklaşık çeyrek dilimlerle eşit olarak seyretmektedir. 4- PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ArGe ve Dış İlişkiler biriminin faaliyetleri dijital ortamda sürekli kayıt altında olmakla birlikte oluşturulan sonuçlarda ara işlemler genellikle görünmez olarak kalmaktadır. Gerçekleştirilen hazırlık ve tarama faaliyetleri oluşturulan sonucun yer-yer 4-5 misli miktarda zaman almaktadır. Her proje ile ilgili detay istenildiği takdirde ilgili birimlere sunulabilir. 15

16 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER Mevcut personelin eğitim seviyesinin ve meslek gruplarının iyi olması. Personelin uyum içerisinde çalışması Verilere ve kaynaklara rahat ulaşılabiliyor olması Teknolojik altyapının yeterli olması Yönetimin ArGe yaklaşımının olumlu ve destekleyici olması Merkezi kurumlar ve diğer kamu kurumları ile ilişkilerin iyi düzeyde olması İlçe ve kurum bazında belirlenen sorunlara yönelik olarak projelerin geliştirilmiş ve geliştiriliyor olması geliştirilen bu projelerin ihtiyaçlara tam olarak cevap vermesi Üst yönetimin tarafsız yeniliklere açık ve gelişmiş bir vizyona sahip olması Çalışanların genç ve dinamik olması B- ZAYIFLIKLAR Fiziki çalışma alanının yetersiz olması ArGe olgusunun belediyelerde yeni oluşan bir kavram olması Belediye içerisinde ayrı bir birim olarak değerlendirilmemesi Ayrı bir bütçesinin olmaması İmza yetkisine sahip olunmaması nedeniyle yapılan işlemlerin diğer birimler tarafından yapılan faaliyetler olarak görünmesi Personelin hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilmesi Çalışanların kamu tecrübesinin yetersiz olması C- DEĞERLENDİRME Birim kurum içerisinde Belde yapısından İlçe yapısına geçiş sürecinde beklenen gelişmeleri yaşamaktadır. 16

17 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Ulaşmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Başarımızı ya da başarısızlığımızı sürekli olarak nasıl takip eder ve değerlendirebiliriz? Çalışmaların etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistem ölçüm periyotlarının belirlenmesi ve ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi verilerin toplanması performans değerlendirmelerinin yapılması raporlama geri bildirim kıyaslama ve bunun gibi bir çok unsuru içerecek şekilde olmalıdır. Yapılacak bu çalışma ile planlananların ne oranda gerçekleştirildiğini net bir biçimde ortaya koyarak olası sapmaların en erken zamanda önüne geçilmesi hedeflenmelidir. 17

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU...

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU... İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ...14 ŞEKİL LİSTESİ...16 HARİTA LİSTESİ...16 GRAFİK LİSTESİ...16 KISALTMALAR...17 KAVRAMLAR...18 TAKDİM...21 YÖNETİCİ ÖZETİ...22 1. STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ... 14 ŞEKİL LİSTESİ... 16 HARİTA LİSTESİ... 16 GRAFİK LİSTESİ... 16 KISALTMALAR... 17 KAVRAMLAR... 18 TAKDİM... 21 YÖNETİCİ ÖZETİ... 22 1. STRATEJİK YÖNETİM

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2014-AMASYA Takip edilen amaçlar hiçbir zaman kişisel olmamalıdır. Geçmiş sistemlere bağlı kalanlar ve geleneklerinden sıyrılamayanlar hiçbir zaman

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ 24OCAKHAZİRAN FAALİYET RAPORU 24 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER, A. MİSYON VE VİZYON, B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR, C. AJANSA LER,. FİZİKSEL YAPI, 2. TEŞKİLAT

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

T.C SANCAKTEPE BELEDİYESİ T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C SANCAKTEPE BELEDİYESİ T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUM Değerli Sancaktepeli Hemşehrilerim, Bizler insana ve topluma hizmet anlayışıyla görev yapan seçilmişleriz. Bu anlayışımızın merkezi ise insan

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01. 31.12. 18.10.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 2. YILI ÖNCELİKLERİ... 6 2.1. Bölgedeki Gelişmeler... 6 2.2.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS PROGRAMI T.C. BEYOĞLU BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS 2007-2009 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GİRİŞ VE METODOLOJİ.. 4 2. ÖNGÖRÜLEN SENARYO 7 3. MİSYON.. 8 4. VİZYON. 11 5 İLKELER 14 6. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER,

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 A. VİZYON VE MİSYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1. Fiziksel

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GEBZE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3 Recep Tayyip ERDOĞAN BAŞBAKAN 2009 MALİ YILI

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı