RASATHANEDE UYULACAK GENEL KURALLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RASATHANEDE UYULACAK GENEL KURALLAR"

Transkript

1 RASATHANEDE UYULACAK GENEL KURALLAR 1. GĐRĐŞ Gözlemevinin düzeni ve gözlemcilerin sağlığı için hizmet konutlarının ve teleskop binalarının temizliğine azami özen gösterilmesi gerekmektedir. Her grup, konutları ve teleskop binalarını terketmeden önce temizlikle ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Eğer bu sağlanmazsa haftada yaklaşık 90 kişinin kullandığı hizmet konutları ve teleskop binalarında gözlemcilerin sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilecek sonuçlar doğabilir. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi Gözlemevi nde uyulacak kurallar bir nevi askeri düzen gerektirmektedir. Bu bağlamda hizmet konutlarının ve teleskop binalarının düzeni bakımından uyulması gereken temel kurallar bu konu dahilinde açıklanmıştır. 2. GENEL TEMĐZLĐK VE DÜZENDE DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKEN KURALLAR 2.1 Salon Salonda kullanılan sandalye ve masa gibi gereçler temizliği yapıldıktan sonra düzenli bir şekilde bırakılmalıdır. Bilgisayarların tozları alınarak düzene uygun bir şekilde bırakılmalı, monitörler kesinlikle kapatılmalıdır. Bilgisayarların kullanımında, sorumlular tarafından belirlenen kurallar gözönünde bulundurulmalı ve astronomi dışı amaçlar güden programlar mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Salonda, odalarda ve mutfakta bulunan jaluzilerin kullanımına özen gösterilmeli. Uygun şekilde açılıp kapatılarak, soba ve benzeri ısıtıcılardan zarar görmeyecek şekilde korunmalıdır. Kullanılan elektrikli aletlerin sayıca fazla olmasından dolayı sigortaya aşırı yük binmektedir. Bunu önlemek için, gereksiz elektrikli araçlar kapalı tutulmalıdır. Dışarıda, balkonda vs. içilen sigaraların izmaritleri kesinlikle çöp kutusuna atılmalıdır. Hijyen açısından gözlemci konutlarına kesinlikle ayakkabı ile girilmemelidir. Galoş veya terlik tercih edilmelidir. Hizmet konutlarını terkederken balkon kapıları ve dış kapının kilitli olduğundan emin olunmalıdır.

2 2.2 Mutfak Mutfak temizliğine sağlık açısından azami özen gösterilmeli, Mutfak lavabosu, fayanslar ve ocak; temizlik malzemeleriyle dezenfekte edilmeli, Tüp kullanımına dikkat edilmeli, herhangi bir gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yıkanan bulaşıklar yerlerine yerleştirilmelidir. Buzdolabında kesinlikle yiyecek içecek bırakılmamalıdır. Mutfakta bulunan çöp kovası gözlemevini terkederken mutlaka boşaltılmalı ve nizamiyenin dışındaki çöp bidonlarına atılmalıdır.

3 2.3 Odalar Yatakların düzeni resimlerde görüldüğü gibi kurallara uygun bir biçimde bırakılmalıdır. Odaların genel düzeni açısından, dolaplar haricindeki herhangi bir yere kesinlikle eşya konmamalıdır. Dolapların içlerine, bozulacak yiyecekler kesinlikle bırakılmamalıdır. 2.4 Tuvalet ve Banyo Hizmet konutlarının tuvalet ve banyo temizliği sağlık açısından son derece önemlidir. Gözlemciler oluşturulan listeye göre düzenli olarak tuvalet ve banyoyu dezenfekte etmelidirler. 3. GÖZLEME GELĐŞ-GĐDĐŞ SAATLERĐ Ankara Üniversitesi Gözlemevi nde yürütülen gözlemlerin ve gözlemci lojmanlarının düzeninin aksamaması bakımından gözlemevine geliş gidiş saatlerine dikkat etmek gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle astronomik tan vakitleri gözönünde bulundurulmalı ve gözlemci lojmanlarında asılı olan günlük astronmik tan vakitleri kontrol edilmelidir. Astronomik tan, Güneş diskinin merkezinin ufkun 18º altında olduğunda akşam için biter, sabah için başlar. Dolayısıyla ilgili gün için astronomik tandan en az 2 saat önce gözlemevinde bulunmak gerekmektedir. Bu, gözleme başlamadan önce yapılan hazırlıklar bakımından gereklidir. Bilindiği gibi gözleme başlamadan önce kubbe içinin, dışarısı ile aynı sıcaklıkta olması gerekmektedir. Bunun nedeni özellikle dedektörün sıcaklık bakımından

4 kararlı hale gelmesidir ki bu, sıcaklık farkı bakımından kaynaklanacak yanlış sayım değerlerini engellemek açısından gerek ve şart koşuldur. Bununla birlikte ccd gözlemlerinde indirgeme için kullanılan görüntü türlerinden biri olan flat görüntüsü akşam alaca karanlığında ve / veya sabah alaca karanlığında alınmalıdır. Bu sebepten, özellikle akşam alaca karanlığı olmadan önce, ccd makul bir sıcaklığa soğutulmuş ve ortam kararlı hale gelmiş olmalıdır ki akşam flati zamanında alınabilsin. Gözleme geliş gidiş saatleri lojmanların düzeni ve temizliği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Geliş gidiş saatleri gözlem başkanları tarafından, gözlemcilerin lisans/lisansüstü ders programını gözeterek ve teleskop binaları ile lojmanların düzenini aksatmayacak bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle gözlem yapılan gecelerde teleskop binalarının ve gözlemci lojmanlarının temizliği aksatılmadan yapılmalıdır. Gözleme geliş gidiş saatlerinde uyulması gereken bir başka önemli kural gözlem başkanlarının gözlemevine gelme ve gözlemevini terk etme zamanlarıdır. Gözlem başkanları mutlaka ya gözlemcilerle birlikte, ya da gözlemcilerden önce gözlemevinde bulunmak zorundadır. Gözlemcilerin gözlem başkanlarından önce gözlemevine gelmesi kesinlikle söz konusu değildir. Gözlem başkanı gözlemevini terk etmeden önce teleskop binalarının ve lojmanların temizlik ve düzeninden emin olmalı, varsa meydana gelen aksaklık veya arızaları arıza defterine kaydederek bir sonraki gözlem grup başkanını haberdar etmelidir. Dolayısıyla gözlemevini terk edecek en son kişi de gözlem başkanı olmalıdır. Bununla birlikte özellikle kış aylarında gecelerin uzaması nedeniyle gözlemler daha erken bir saatte başlamaktadır. Bu durumda lisans / lisansüstü öğrencilerin ders programından dolayı gözleme geç katılmaları söz konusu olabilir. Gözlem başkanları bu durumu gözetmeli ve yukarıda bahsedilen gözleme hazırlık prosedürünü (dedektörün karalık hale gelmesi, flat görüntülerinin alaca karanlıkta alınması gibi) aksatmayacak bir şekilde gözlemevine gelmeleri gerekmektedir.

5 Tablo 1. Her ay için astronomik tan ve gözleme geliş saatleri: YSU Yaz Saati Uygulaması ve KSU Kış Saati Uygulamasının kısaltmasıdır. Aylar Astronomik Tan Gözlemevine Geliş Saati Ocak 18:00 18:30 16:00 16:30 Şubat 18:30 19:00 16:30 17:00 Mart 19:00 19:30 17:00 17:30 Nisan 20:45 21:30 (YSU) 18:45 19:30 Mayıs 21:30 22:00 19:30 20:00 Haziran 22:00 22:30 20:00 20:30 Temmuz 22:20 21:50 20:20 19:50 Ağustos 21:50 21:00 19:50 19:00 Eylül 20:50 20:00 18:50 18:00 Ekim 19:30 18:25 (KSU) 17:30 16:25 Kasım 18:20 18:00 16:20 16:00 Aralık 18:00 18:10 16:00 16:10 4. GÖZLEMDE DĐKKAT EDĐLECEK KURALLAR Gözlemlerin ışık kirliliğinden etkilenmesini minimuma indirmek için gözleme başlamadan önce çevre ışıkları söndürülmelidir. Gözleme başladan yaklaşık yarım saat önce dedektörün sıcaklık bakımından kararlı hale gelebilmesi için kubbenin açılması ve dedektörün eğer fotokatlandırıcı tüp ise sadece açılması, CCD ise uygun sıcaklığa getirilmesi gerekmektedir. Gözleme başlarken, Eğer gözlemler teleskop katında yapılacak ise kararlı hale getirilmiş dedektörün ışıktan etkilenmemesi için hedef cisim bulunana kadar kapatılması gerekmektedir. Saat güncellemesi yapıldıktan sonra bilgisayar açılarak ilgili program çalıştırılmalı ve gözleme ilişkin bilgiler girilmelidir. Hedef cisim yıldız haritaları kullanılarak bulunduktan sonra dedektör açılır. Cismin parlaklığı, Ay ın evresi ve gece kalitesi gözönünde bulundurularak dedektöre ilişkin bazı parametreler (Scale ve Time gibi) girildikten sonra gözleme başlanır. Eğer gözlemler bilgisayar aracılığıyla kontrol odasından yapılacak ise teleskop katı kontrol edilerek bir aksaklık olmaması halinde gözleme başlamak için gereken işlemler kontrol odasından uygulanarak gözleme başlanır. Gözlem tekniklerine ilişkin detaylı bilgiler Gözlem ve Đndirgeme bölümünde anlatılmıştır.

6 4.1 Gözlem Esnasında Gözlemlerin Aksamaması Đçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Teleskop katında gözlem verisini etkilememesi bakımından, ısı ve / veya ışık veren herhangi bir eşyanın (kattle, elektrikli ısıtıcı) kesinlikle bulundurulmaması gerekmektedir. Teleskopların arkasında bulunan dedektörler ısıya ve ışığa oldukça duyarlıdır. Özellikle gözlem esnasında tüketilen sıcak içecek ve yiyeceklerin yanısıra kişi sayısının fazlalığı teleskop katındaki ısı dengesini değiştirmekte ve dedektörün de bu durumdan etkilenmesinden dolayı gözlem kalitesini düşürmektedir. Dolayısıyla teleskop katında sigara içilmesi kesinlikle yasak olup yiyecek ve içecekler teleskop katı dışındaki bir odada veya mutfakta tüketilmelidir. Dedektörler, ışığa yüksek derecede duyarlı olduğundan dolayı, açıkken kesinlikle iç aydınlatmanın kapalı olması gerekmektedir. Gözlem esnasında, gözlemcilerin birbirleri ile iletişimini etkilememesi için çok yüksek seste müzik dinlenmemelidir. Teleskoplar ve dedektörlerin kullanımında, ilgili düzenekler üzerinde bazı kritik ayar düğmeleri ve ekipmanlar bulunmaktadır (fotometre başlığı üzerindeki bazı ayar düğmeleri, ccd üzerindeki bazı kablolar ve açma/kapama düğmesi, teleskop kumandası, teleskop kartı üzerindeki bazı düğmeler gibi). Bu düğmeler ve donanımlara gözlem başkanları ve sorumlular dışında kimse müdahele etmemelidir. 5. ÖĞRENCĐLERĐN GÖZLEMLERE KATILIM KRĐTERLERĐ Gözleme katılacak öğrencilerin seçiminde en önemli kriter öğrencilerin astronomiye olan ilgisidir. Bu bağlamda öğrencilerin derslerindeki başarısının yanısıra Astronomi Araştırma Topluluğu-ASART a üye olan lisans / lisansüstü öğrenciler gözlemlere katılmak için öncelikli olarak tercih edilmektedirler. Bununla birlikte gözlemcilerin lisans / lisansüstü ders programları gözlem günlerini belirlemek açısından dikkat edilmesi gereken bir başka kriterdir. Gözlemcinin derslerini etkilemeyecek ve gözlemleri aksatmayacak şekilde en uygun olan gün kişinin gözlem günü olarak belirlenmektedir.

7 6. GÖZLEMLER DIŞINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Ankara Üniversitesi Gözlemevi nde bir yıl boyunca havanın açık olduğu gün sayısı yaklaşık 160 civarındadır. Geride kalan, havanın kapalı geçtiği günlerde gözlem grupları gözlem gecesini pozitif yönde değerlendirmek amacıyla temel astronomi bilgilerinden lisansüstü derslerde işlenen bazı konuları içinde barındıran bir müfredat programı paralelinde çalışmalarına devam etmektedirler. Gözlemci konutları ve bilgi işlem merkezinde yeterli bilgisayar ve internet altyapısının yanı sıra yansı cihazlarının yardımıyla, gözlemciler araştırmaya yöneltilmekte ve yukarıda bahsedilen program ile ilgili yapılan uygulamalarla konuların daha iyi anlaşılması sağlanmaktadır. Bu bağlamda farklı programlar kullanarak fotometrik ve tayfsal verilerin indirgenmesi, fotometrik ve tayfsal analiz yöntemleri, çift yıldızların dönem analizi, astrofotoğrafçılık teknikleri gibi konuların uygulamaları düzenli olarak her gözlem grubu tarafından yapılarak lisans ve lisansüstü derslerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunulmaktadır. Bir başka deyişle gözlemevi gerek gözlemsel, gerek yapılan teorik ve uygulamaya yönelik çalışmalarla bir laboratuar gibi kullanılmaktadır.

EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER

EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER Yaşamımız çevremizde yer alan su, toprak, hava, enerji, para, zaman vb. çeşitli kaynaklara sıkı sıkıya bağlıdır. Her insan çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak yaşamını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ GENEL ALAN TEMİZLİĞİ ANKARA,2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ GÖREVE ORYANTASYON VE LABORATUVAR VE TESİS GÜVENLİĞİ EL KİTABI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ GÖREVE ORYANTASYON VE LABORATUVAR VE TESİS GÜVENLİĞİ EL KİTABI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ GÖREVE ORYANTASYON VE LABORATUVAR VE TESİS GÜVENLİĞİ EL KİTABI Bursa, 2013 ÖNSÖZ Bitki Koruma Bölümü, eğitim programlarında verilen teorik

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları Amaç ve Kapsam Bu belgenin amacı, Boğaziçi Üniversitesi kullanıcılarının bilişim kaynaklarının kullanımı için uyacakları kurallara, yetki

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ

FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ODA İŞLEMLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ Binalarda enerji verimliliğini sağlamak, büyük ölçüde iç ve dış ortam arasındaki

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvar Eğitim Notları Her türlü laboratuvar çalıșması risk ve tehlike içermektedir. Laboratuvar çalıșmalarında ortaya çıkan kazalar; bilgi eksikliği,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 2012 HAZIRLAYAN Uzm. Dr. Esra KARAKUŞ DÜZENLEYEN Uzm. Biy. Başak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ACİL EYLEM PLANI Mete Caddesi No : 30 Taksim / İSTANBUL 90 212 334 70 00 Page1 İÇİNDEKİLER Acil Eylem...3 Acil Eylem Takım Yapısı...5 Acil Eylem Akış Planı...6 Yetki Rol

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Yayın Numarası : 800 ISBN : 978-975-590-327-9

Sağlık Bakanlığı Yayın Numarası : 800 ISBN : 978-975-590-327-9 Sağlık Bakanlığı Yayın Numarası : 800 ISBN : 978-975-590-327-9 TEŞEKKÜR Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Klavuzu nun hazırlanmasından yayınlanmasına kadar olan tüm süreçlerde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU NEDİR?

ENERJİ TASARRUFU NEDİR? ENERJİ TASARRUFU NEDİR? Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YAPI İŞLERİNDE; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, BÖLÜM:I GİRİŞ Yapı işleri, çalışma şartları bakımından, en riskli sektör

Detaylı

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu 2010 Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu PALMİYE PARK EV SAHİBİ HATTI 0232 462 4191 EGE Yapı / CDS Yapı Veryeri / Dağıstan Ortaklığı 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 6 1.1 El Kitabının Amacı ve Kapsamı...

Detaylı

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU YAKUT YAKUT PLUS ELMAS / ELMAS PLUS İçindekiler: 1. El Kitabına ilişkin......4 1.1 El Kitabı içeriği...4 1.2

Detaylı

T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ

T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Tanımlar... 4 İKİNCİ KISIM Uygulamalar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 4. Temel ilkeler...

Detaylı

TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ

TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ 2 ÖNSÖZ Bakanlığımızın en

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UES 273 IK - UES 585 IKNF BUZDOLABI

KULLANIM KILAVUZU UES 273 IK - UES 585 IKNF BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU UES 273 IK - UES 585 IKNF BUZDOLABI BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDAKİ MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UES 273 IK UES 585 IKNF NO-FROST UES 585 IKNFI NO-FROST 1 BİLGİLENDİRME Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde

Detaylı

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU Sempozyum Bildiri Kitapçığı 3-5 NİSAN 2015 NEVŞEHİR Sempozyum Onursal Başkanları Prof. Dr. Filiz KILIÇ- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU Ankara 2005 I İÇİNDEKİLER Sayfa No GENEL GİRİŞ 1 1. TANIMLAR 2 1.1. Ambalaj 2 1.2. Bitmiş Ürün 2 1.3. Denetim

Detaylı