Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması-Aydın

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması-Aydın"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(4): Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması-Aydın [Awareness Research on Household Cleaning Substances-Aydin] ÖZET AMAÇ: 20 yaş ve üzeri katılımcıların, evlerde bulunan temizlik malzemeleri hakkında yaklaşımlarını belirlemeyi; konutlarda depolama koşullarını belirlemeyi amaçlamaktadır. YÖNTEM: Kesitsel tipte düzenlenen araştırma Ekim 2007-Ocak 2008 tarihleri arasında, Aydın il merkezindeki sekiz sağlık ocağı bölgesinde, 603 kişiyle, yüz yüze anket yöntemi ve konutların kontrol listeleri doldurularak incelenmesi yoluyla yapılmıştır. BULGULAR: Konutların %97,7 sinde en az bir tane temizlik malzemesi bulunmuştur. Bunların %88,6 sının banyoda depolandığı görülmüştür. Konutta incelenen altı bölümde, depolama yerleri altı yaş ve altı çocukların ulaşabileceği yüksekliktedir (%86-100). SONUÇ: Sağlık personelinin ev ziyaretlerinde pratik kullanımı için, çocukların yaşam çevrelerini ve sağlık ilişkisini kontrol/denetim listeleri geliştirilmelidir. Toplumun özellikle temizlik maddelerinin satın alınması, kullanımı ve depolanması konusunda bilgi ve fardındalık düzeyini artıran özel eğitim programları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. SUMMARY AIM: To determine the knowledge levels of participants at the age of above 20 about the risks of household cleaning substances and investigate of the storage conditions of them in the houses of the participants. METHOD: This is a cross-sectional research which involves 603 participants as head of the household from each of houses region of eight health center of Aydin, October 2007-January The questionnaire was given to the participants by a face-to-face technique. The storage conditions of household cleaning substances were also investigated and filled a control list for each houses. RESULTS: There were at least one household cleaning substance of 97.7% of the houses. The most of them were storaged in the bathroom (88.6%). In the houses, cleaners were founded attainable level for the childrens at the age of under the six as at the varying percents between % according to storage part of the houses. CONCLUSION: Child-specific health and environment control/investigation lists for practical using during periodical visiting of the health staffs should be developed. Specific training programs can be prepared and performed to increase knowledge and awareness level of the community on buying, using and storing household cleaning substances. E.Didem Evci Kiraz 1 Fatma Demirkıran 2 Sakine Memiş 2 Filiz Ergin 1 Mete Önde 1 Mehmet Ali Bilgen 3 Erdal Beşer 1 1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Aydın. 2 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Aydın. 3 Afyon Sağlık Müdürlüğü, Afyon. Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çevre, Sağlık, Temizlik Malzemeleri, Konut. Key Words: Children, Enviroment, Health, Household Cleaning Substances, Household. Sorumlu yazar/ Corresponding author: E.Didem Evci Kiraz Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Aydın, Türkiye. GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 4. Avrupa Sağlık ve Çevre Bakanlar Konferansı Temmuz 2004 yılında Macaristan ın Budapeşte kentinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının temel konusunu Çocuk ve Çevre Sağlığı oluşturmuştur. Toplantı sonunda tüm çocuklar için sağlık şartlarına uygun su temin edilmesi, kazaların önlenmesi, iç ve dış ortam hava kirliliğinin azaltılması, zararlı kimyasal, fiziksel ve biyolojik ajanların kontrolüne yönelik önlemlerin alınması, çocuklarda yukarıdaki nedenlerden kaynaklanan hastalık ve ölümlerin azaltılması hedeflenmiştir. Toplantının ana çıktısı her ülkenin Ulusal Çocuk Çevre Sağlığı Eylem Planı nı hazırlamasına ilişkin karar olmuştur (1). Avrupa Çocuk Çevre Sağlığı Eylem Planı nı imzalayan ülkeler çocukların yaşam ortamlarını sağlık ve çevre unsurları açısından öncelikleri oluşturma, sürdürülebilir politikalar oluşturma, sürekli izleme/denetleme, izlemeye yönelik göstergeleri oluşturma, ulusal, bölgesel ve uluslararası kıyaslanabilir araştırma sonuçları sunma, bu alanda eğitim almış insan gücünü geliştirme, sektörlerarası işbirliği oluşturma, çevre sağlığı uzmanları, çevre bilimciler, şehir planlamacılar, halk sağlığı çalışanları, aile doktorları, çocuk uzmanları, paramedikler için ortak eğitim, uygulama programları geliştirilmesini taahhüt etmişlerdir (1). Türkiye de bu toplantıya Bakanlıklar düzeyinde katılım sağlamıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı nın tarih ve sayılı kararıyla Ulusal Çocuk Çevre Sağlığı Eylem Planı çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmaların sonucunda Çocuk Çevre Sağlığı Eylem Planı sektörler arası genel plan hazırlanmıştır (2). Aynı Bakanlık özellikle çocuk 451

2 uzmanlarına yönelik eğitimler düzenleyerek ve sektöre yönelik izleme soru kâğıtları uygulayarak farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Ancak, sektörlerarası işbirliği ile gerçekleştirilmesi gereken eylemler gerçekleştirilememiştir. Her kurum kendi sorumlulukları düzeyinde, kendi yetkisinde olan eylemleri yapmaya devam etmektedir. Bunun sonucunda insan gücü, zaman ve kaynak kaybı yaşanmakta ve standart bir değerlendirme yapılamamaktadır. Sağlık Bakanlığı Çocuk, Çevre ve Sağlık Eylem Planı nda temel amaçlar bölümünde Çocuk çevre sağlığı ile ilgili göstergelerin belirlenmesi ve düzenli olarak toplanmasının sağlanarak izlemlerin ve değerlendirmelerin yapılabilmesi ve politikaların oluşturularak çocuk çevre sağlığı sorunlarının ve hastalık yükünün azaltılmasıdır. ibaresi sekizinci maddede yer almaktadır. Fizikojeokimyasal çevreye ve kazaların önlenmesine yönelik eylemler bölümünde Çocuk ev kazalarının en az düzeye indirilmesi, evlerin çocuk çevre sağlığı açısından değerlendirilmesine yönelik bir denetim listesi geliştirilmesi, evlerde kullanılan her türlü deterjan, yumuşatıcı dâhil kimyasal madde ambalajları ve kutularının üzerinde çocuklara sempatik gelecek resimler bulunmaması, evlerde sprey, pestisit vb kullanımının azaltılması için yaygın toplum eğitimi yapılması hedef olarak belirtilmiştir. Evlerin çocuk çevre sağlığı açısından değerlendirilmesinde birçok faktör ele alınabilir. Günümüzde teknolojinin gelişmesine paralel olarak evlere giren temizlik maddesi sayısı ve çeşitliliği artmaktadır. Kapalı ortamda kullanılan bu maddelerin riskleri bilinmekte olup, çeşitlilik artışı ile birlikte yeni risklerde ortaya çıkmaktadır (3,4). Her evde bulunan, çekici renklerde, oyuncağı anımsatan boyutta ve şekillerde ambalajlar, parfümlü içerikler, kolay açılabilen kapaklar, gıda maddelerini anımsatan görünümlere sahip temizlik maddelerinin kullanımı ve depolanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) çocuklar, öğrenciler ve öğretmenler için kimyasalları tanımaya yönelik bir web sayfası oluşturmuştur. Bu sayfada evinizdeki kimyasallar bölümünde bir evin içinde tur atarak, ev temizlik malzemelerinin de aralarında yer aldığı konut içi kimyasalların bulunduğu, çocuklar için riskli bölgelerin görülmesi sağlanmaktadır (5). Aydın çalışması il merkezinde, sekiz sağlık ocağı bölgesinde yaşayanlarla, Çocuk Çevre Sağlığı Eylem Planı nında belirtilen çocuk çevre sağlığı ile ilgili göstergelerin belirlenmesi ve düzenli olarak toplanmasının sağlanarak izlemlerin ve değerlendirmelerin yapılabilmesi ve politikaların oluşturularak çocuk çevre sağlığı sorunlarının ve hastalık yükünün azaltılması temel amacı ve evlerin çocuk çevre sağlığı açısından değerlendirilmesine yönelik bir denetim listesi geliştirilmesi hedefine ulaşmak için örnek bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışmada evlerde birlikte yaşanan temizlik malzemeleri hakkında yaklaşımların belirlenmesi ve konutlarda mevcut temizlik malzemelerinin bulundurma koşullarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışma 24 Eylül Ocak 2008 tarihleri arasında, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 e göre ilk evlenme yaşı olan 20 yaş üzeri, Aydın merkezde, sekiz sağlık ocağı bölgesinde yaşayanlarla gerçekleştirilmiştir. Kesitsel bir araştırmadır. Örnek Büyüklüğü Toplumun temizlik malzemeleri hakkında bilgi düzeyi %50, p=0.05 hata, %95 güven aralığında, dizayn etkisi 1,5 ve fire oranı %10 kabul edilerek örnek büyüklüğü 634 olarak belirlenmiştir (6). Örnek Seçimi Çalışmada dört aşamalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 1 Küme Örnekleme: Kümeler sekiz sağlık ocağı bölgelerinde bulunan mahalleler, mahallelerdeki ebe çalışma bölgeleri (kent, kır ayrımına göre ebe bölgeleri sınıflanıp, sıralanmış ve numara verilmiştir) olarak seçilmiştir. 2 Basit rastgele Örnekleme: Bir kır ve bir kent için ayrı torbalar içinden kura ile her bir sağlık ocağına ait iki ebe çalışma bölgesi seçilmiştir. Seçilen kent, kır ayrımına göre ebe bölgeleri sınıflanıp, sıralanmış, numara verilerek, her birinin toplam nüfusları ve 20 yaş üzeri nüfusları belirlenmiştir. Aydın ın 2007 merkez ilçe ve merkez köy nüfusu: 160,635 dir (7). 3 Nüfusa orantılı tabakalı Örnekleme: Yukarıdaki yönteme göre toplam 16 bölgede çalışılmıştır (sekiz kır, sekiz kent). Sekiz kır, sekiz kent çalışma bölgesinin toplam 20 yaş üzeri nüfusları ile örnek büyüklüğü göz önünde bulundurularak kır ve kent çalışma bölgelerinden nüfusa orantılı şekilde çalışmanın uygulanacağı nüfuslar belirlenmiştir. 4 Basit rastgele Örnekleme: Belirlenen çalışma bölgelerinin ev halkı tespit fişlerinden (ETF)

3 yaş üzeri nüfusta yer alan kişiler belirlenmiştir. ETF kartlarından basit rasgele örnekleme yöntemi ile hedef nüfus seçimi yapılmıştır. Hedef nüfusa ulaşıncaya kadar işleme devam edilmiş, hedef nüfus içermeyen kartlardan sonra gelen ilk kart işleme alınmıştır. İsim, adres ve gerekli olan bilgiler tam olarak ETF lerden not edilmiştir. Bir kartta hedef nüfusta yer alan birden fazla kişi varsa hepsinin bilgileri not edilmiştir. Evlerdeki ziyarette evin reisi (evde bulunan ve görüşmeyi kabul eden bay veya bayan) ile görüşülmüştür. Bu sayede 634 konut incelenmiştir. Evde bulunamayanlar için, bir kez daha ev ziyaretine gidilmiş, tekrar bulunamaması durumunda ulaşılamamış hane olarak kabul edilmiştir. Araştırma aracı Çalışmada iki araştırma aracı kullanılmıştır. Bunlardan birincisi; referanslardan yararlanılarak hazırlanan ve 20 kişilik bir grupta ön denemesi yapılarak geliştirilen, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini, temizlik malzemelerine ilişkin mevcut bilgilerini ve uygulamalarını sorgulayan, yüzyüze görüşme yöntemiyle uygulanan soru kâğıdıdır. İkincisi ise; T.C. Sağlık Bakanlığı nın iki mevzuat düzenlemesindeki (TSHGM 2005/2 nolu Çamaşır Suyu ve Mekanik Temizleme Tozu Etiketlenmesine Dair Tebliği ile TSHGM 2005/3 nolu Deterjanların Nitelikleri İle Ambalaj ve Etiketlerine Dair Tebliğinin Etiket Üzerinde Yer Alması Gereken Hususlar bölümü) maddeler aynen kullanılarak hazırlanan, evlerde temizlik malzemelerinin bulundurulduğu mekânları ve temizlik maddelerini incelemede kullanılan kontrol listesidir (8,9). Çalışma sırasında çalışma yapılan hanelere bir bilgilendirme broşürü de bırakılmıştır. Araştırma Ekibi Çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Aydın Sağlık Yüksekokulu öğretim üyeleri tarafından planlanmıştır. Saha çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü ne bağlı sağlık ocaklarının ve Tıp Fakültesi araştırma görevlilerinin danışmanlığı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Saha uygulamalarını yapacak ekip üyeleri araştırma araçlarının kullanımı için eğitilmiştir. Veriler Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından değerlendirilmiştir. Veri analizi Araştırma verilerinin analizi bilgisayar ortamında SPSS 11.0 (for WindowsR software, Chicago, IL, USA) kullanılarak yapılmıştır. İzinler ve Etik Çalışma İl Sağlık Müdürlüğü nden, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu ndan alınan izin ile gerçekleştirilmiştir ve Etik Kurul dan tarih, VI nolu uygunluk onayı almıştır. BULGULAR Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri, temizlik malzemelerine ilişkin mevcut bilgileri ve uygulamaları (soru kağıdı) Örnek büyüklüğünün %95 (n:603) ine ulaşılmıştır. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 39.36±11.36 (20-82) dir. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri Tablo 1 de özetlenmiştir. Tablo 1: Araştırmaya katılanların bazı sosyodemografik özellikleri (Aydın, ). Sosyo-demografik özellikler n % Cinsiyet (n:603) Eğitim durumu (n:603) Mesleği (n:600) Medeni durumu (n:603) Sosyal güvence (n:600) Yaşadığı yer (n:603) Eş mesleği (n:551) Kadın ,2 Erkek 41 6,8 İlköğretim ve altı ,7 Lise ve üstü ,2 Bilinmiyor 7 1,1 Ev hanımı ,7 Diğer* ,3 Evli ,2 Diğer** 53 8,8 Var ,8 Yok 31 5,2 Kent ,5 Kır ,5 İşçi ,1 Devlet memuru ,2 Özel çalışanı sektör ,0 Emekli 72 13,1 Diğer*** 75 13,6 *Devlet memuru(37), emekli(33), işçi(24), özel sektör çalışanı(19), serbest meslek(13), işsiz(5), öğrenci(2), bakıcı(1) **Eşi ölmüş(23), bekar(21), boşanmış(9) *** serbest meslek(26), ev hanımı(21), esnaf(10), işsiz(8), çiftçi(7), şöför(2), ressam(1) 453

4 Tablo 2: Araştırmaya katılanların ev temizlik malzemeleri hakkında farkındalığını belirleyen unsurlar (Aydın, ). Ev temizlik malzemelerini satın alan kişi (n:603) Ev temizlik malzemelerinin satın alındığı yer(n:596) Ev temizlik malzemesi satın alırken öncelikle dikkat edilen ilk üç özellik (n:1593)*** Ev temizlik malzemesinin zararlı özellikleri arasında akla gelen ilk üç tanesi (n:1305)*** Ev temizlik malzemesinin sağlıklı ve güvenli olup olmadığına karar verme (n:1362)*** Etiket/ambalajda baktıkları bilgiler (n:1142)*** n % Kendisi ,9 Eşi-kendisi ,4 Eşi 88 14,6 Diğer* 19 3,1 Market ,3 Temizlik malzemesi satan dükkan 26 4,4 Bakkal 19 3,2 Pazar 15 2,4 Diğer** 4 0,7 1. Sırada dikkat edilen özellik Fiyat 2. Sırada dikkat edilen özellik Marka 3. Sırada dikkat edilen özellik Kalite 1. Sırada belirtilen zararlı özellik Zehirlenme 2. Sırada belirtilen zararlı özellik Cilt tahrişi 3.Sırada belirtilen zararlı özellik Solunum sıkıntısı , , , , , ,1 Fiyatına bakarım ,3 Etiket/ambalaj üstündeki bilgilere bakarım ,2 Daha önce satın alanların tavsiyelerine göre hareket ederim ,8 Daha önce reklamlarını gördüğüm ürünü tercih ederim ,1 Satıcıdan aldığım bilgi doğrultusunda karar veririm 104 7,6 Satılan her temizlik malzemesi denetimden geçmiştir, güvenle alırım 74 5,4 Temizliğe gelen bayanın tercihi önemli 26 1,9 Diğer 22 1,7 Üretim ve son kullanma tarihi ,4 Kullanım kılavuzu ,0 TSE/standart belgesi ,3 Fiyat ,0 İçindeki kimyasalların yaratabileceği tehlikelere ve zararlara ilişkin uyarılar ile bunları önlemek için alınması gereken önlemler Belirli bir yaştan küçük çocuklara uygun olup olmadığına ve/veya kullanım usüllerine dair açıklama Üreticinin adı ve/veya ticaret ünvanı ve/veya markası ve adresi 103 9,0 85 7,4 83 7,3 Ruhsat bilgileri 61 5,3 Diğer 61 5,3 454

5 Tablo 2: Araştırmaya katılanların ev temizlik malzemeleri hakkında farkındalığını belirleyen unsurlar (Aydın, ) (devam). Etiket/ambalajdaki bilgileri okurken en çok karşılaşılan sorunlar (n:414)*** Kullanılan ev temizlik malzemeleri sayısı (n:569) En güvenerek kullanılan ev temizlik malzemesi (n:582) Ev temizlik malzemelerinin konutta bulundurulduğu bölüm (n:956)*** Ev temizlik malzemelerinin konutta depolandığı yerlerin çocuklar tarafından erişebilirliği (n:224, 6 yaşından küçük çocuğu olanlar) n % Yazıların çok küçük ve zor okunuyor olması ,0 Etiketin üzerine bir şey yapıştırılmış ve okunmuyor ,4 Etikette yazılanları anlayamama 65 15,7 Diğer 41 9,9 3 ve daha az ,8 4 ve daha fazla 58 10,2 Çamaşır suyu ,9 Yüzey temizleyici 91 15,7 Bulaşık deterjanı 81 13,9 Çamaşır deterjanı 62 10,7 Diğer (sabun, yumuşatıcı vb.) 69 11,8 Banyo ,5 Mutfak ,0 Tuvalet 44 7,3 Malzeme odası 39 6,5 Antre/koridor 12 2,0 Balkon 7 1,2 Diğer 17 2,8 Çocukların ulaşabileceği yüksekliktedir ,4 Çocukların ulaşabileceği yükseklikte değil ,6 Katılımcıların %93,2 si kadındır, %64,7 si ilköğretim ve altı eğitim düzeyine sahiptir, %77,7 si ev hanımıdır. %88,1 i çocuk sahibidir ve bunların %47,7 sinin altı yaş ve altı çocuklar olduğu belirtilmiştir (bir yaşında=160, iki yaşında=51, üç yaşında=14, dört yaşında=2). Araştırmaya katılanların ev temizlik malzemeleri konusunda farkındalık durumunu ortaya koymak için eğitim düzeyi yanı sıra yeni gelişmeleri izlemeye yönelik gazete ve internet takibi sorgulanmıştır. Katılımcılardan 587 si gazete okuma durumlarını belirtmiş olup, bu kişilerin %54,0 ü haftada en az bir kez gazete okuduklarını belirtirken, araştırmaya katılanlardan evinde internete bağlı bilgisayar bulunup bulunmama durumunu belirten 590 kişinin %29,3 ü ise evinde internete bağlı bilgisayar bulunduğunu ifade etmişlerdir. Ev temizlik malzemeleri hakkında farkındalığını belirleyen unsurlar Tablo 2 de sunulmuştur. Araştırmaya katılanların %56,9 u evde kullanılan temizlik malzemelerini kendisinin aldığını; %89,3 ü temizlik malzemelerini marketten satın aldıklarını ifade etmişlerdir. Temizlik malzemesi satın alırken öncelikle dikkat edilen özellikler arasında ilk üç önceliğinizi belirtiniz sorusuna verilen cevaplar sıralandığında, 1. sırada dikkat edilen özellik fiyat olarak belirtilmiştir. Temizlik malzemelesinin zararlı özellikleri arasında akla gelen ilk zararlı özellik ise zehirlenmedir. Farkındalık ile ilgili sorgulanan diğer unsurlar şunlardır: *Ev temizlik malzemesinin sağlıklı ve güvenli olup olmadığına karar verme *Etiket/ambalajda baktıkları bilgiler *Etiket/ambalajdaki bilgileri okurken en çok karşılaşılan sorunlar *Kullanılan ev temizlik malzemeleri sayısı *En güvenerek kullanılan ev temizlik malzemesi *Ev temizlik malzemelerinin konutta bulundurulduğu bölüm 455

6 *Ev temizlik malzemelerinin konutta depolandığı yerlerin çocuklar tarafından erişebilirliği Katılımcıların yanıtları incelendiğinde; temizlik malzemelerinin satın alınmasında fiyat (%28,3), etiket/ambalaj üstündeki bilgiler (%22,2) ve daha önce satın alanların tavsiyeleri (%19,8) ön plana çıkmaktadır. Satın alınan temizlik malzemesinin sağlıklı ve güvenli olup olmadığına etiket/ambalaj üstündeki bilgilerine bakarak karar verdiklerini ifade eden 302 kişinin 299 unun etiket/ambalaj üstünde hangi bilgilere bakarsınız sorusuna verdikleri toplam 1142 cevap incelendiğinde, üretim ve son kullanma tarihi (%19,4), kullanım kılavuzu (%18,0), TSE/standartbelgesi (%15,3) ve fiyat (%13,0) ilk sıralarda yer almaktadır. 302 kişiden 285 inin temizlik malzemelerinin etiketlerini okumak istediklerinde en çok karşılaştıkları sorunlar için verdikleri toplam 414 cevap incelendiğinde, ilk üç sırada yazıların çok küçük ve zor okunuyor olması (%49,0), etiket var ancak etiketin üzerine bir şey yapıştırılmış ve okunmuyor olması (%25,4) ve etikette yazılanları anlayamama (%15,7) yer almaktadır. Araştırmaya katılanlardan evde temizlediği bölümü belirten 595 kişi en sık mutfağı (%42,9) temizlediğini ve %68,5 i günde 1-2 kez evde temizlik yaptıklarını ifade etmişlerdir. Evde kullanılan temizlik malzemeleri çoğunlukla banyo (%83,5) ve mutfakta (%56,0) depolanmaktadırlar. Soruları yanıtlayanların %49,8 i depolama yerlerinin çocukların ulaşabileceği yükseklikte olduğunu belirtirken, 6 yaşından küçük çocuğu olduğunu belirten 224 kişinin %46,4 ü de aynı bilgiyi vermiştir. Ev temizlik malzemeleri ve depolama yerlerinin mevcut durumu ( kontrol listesi) Araştırma sırasında onay veren evlerde anketörler tarafından 503 banyo, 69 mustakil tuvalet, 380 mutfak, 3 çamaşır odası, 29 malzeme odası, 37 diğer bölümler gözlemlenerek; ev temizlik malzemelerinin bulunduğu yerlerin yerden yüksekliği ölçülmüş, bulunduğu yerler ve ortam tarif edilmiştir. Temizlik malzemelerinin bulunduğu yerlerin yerden yüksekliği kontrol listesi kâğıdı ile ölçülmüş ve Bir A4 kâğıdı boyu=30 cm olarak kabul edilmiştir. Elde edilen ölçüler 6 yaş ve altındaki çocuklar için ulaşılabilir yükseklik olarak belirlenen 150 cm=5 A4 ile kıyaslanmıştır (Tablo 3). Tüm gözlemlerin ortak sonucu %86,3-100,0 ü ulaşılabilir yükseklikte depolanmaktadır. Tablo 3: Araştırmaya katılanların evlerinde ev temizlik malzemelerinin depolandığı yerlerin çocuklar tarafından erişebilirliği (Aydın, ). Banyo (n: 503) Mutfak (n: 380) Mustakil Tuvalet (n: 69) Malzeme odası (n: 29) Çamaşır odası (n: 3) Diğer (n: 37) n % 5 A4 ve altı yükseklik ,3 6 A4 ve üzeri yükseklik 69 13,7 5 A4 ve altı yükseklik ,5 6 A4 ve üzeri yükseklik 36 10,5 5 A4 ve altı yükseklik 67 97,1 6 A4 ve üzeri yükseklik 2 2,9 5 A4 ve altı yükseklik 27 93,1 6 A4 ve üzeri yükseklik 2 6,9 5 A4 ve altı yükseklik 3 100,0 6 A4 ve üzeri yükseklik 0 0,0 5 A4 ve altı yükseklik 33 89,2 6 A4 ve üzeri yükseklik 4 10,8 Ev temizlik malzemelerinin depolandığı yerlerin mevcut durumu dolapta, açıkta, yerde ve bunların dışında kalan yerler şeklinde tarif edilerek kayıt tutulmuştur (Tablo 4). Tablo 4: Araştırmaya katılanların evlerinde ev temizlik malzemelerinin depolandığı yerlerin mevcut durumu (Aydın, *). Banyo (n: 525) Mutfak (n:403) Mustakil Tuvalet (n: 67) Malzeme odası (n: 28) Çamaşır odası (n: 2) Diğer (n: 36) n % Dolap ,2 Açıkta 91 17,3 Yerde 52 9,9 Diğer 24 4,6 Dolap ,8 Açıkta 96 23,8 Yerde 24 6,0 Diğer 54 13,4 Yerde 14 20,9 Açıkta 15 22,4 Dolap 34 50,7 Diğer 4 6,0 Dolap 13 45,4 Açıkta 6 21,4 Yerde 7 25,0 Diğer 2 7,2 Dolap 1 50,0 Yerde 0 0,0 Açıkta 1 50,0 Diğer 0 0,0 Dolap 20 55,6 Açıkta 6 15,7 Yerde 4 11,1 Diğer 6 15,6 *Ev temizlik malzemeleri ev bölümlerinde birden fazla yerde bulunabilmektedir. % ler evlerde gözlemlenen toplam bölümler üzerinden hesaplanmıştır. 456

7 Gözlem yapılan yerlerde, mustakil tuvalet hariç, ev temizlik malzemeleri dolapta depolanmaktadır (%50,0-68,2). Mustakil tuvaletlerde bu malzemelerin yerde olduğu görülmüştür (%20,9). Malzemelerin bulunduğu ortamlar anketörler tarafından yorumlanmıştır. Buna göre ortamlar ıslak, orijinal kutusunda, yerlere dökülmüş, su-kola şişesi içinde ve bunlar dışında kalan ortamlar olarak tarif edilmiştir. *Banyo: %85,2 si orijinal kutusunda, %8,4 ü sukola şişesi içinde, %2,8 i ıslak ortamda *Mustakil tuvalet: %79,7 si orijinal kutusunda, %12,5 i su-kola şişesi içinde, %4,7 si ıslak ortamda *Mutfak: %75,1 orijinal kutusunda, %7,9 su-kola şişesi içinde, %3,9 ıslak ortamda *Çamaşır odası: %50 orijinal kutusunda, %50 sukola şişesi içinde *Malzeme odası: %75,7 orijinal kutusunda, %15,7 su-kola şişesi içinde *Evin diğer yerleri: %80,0 ı orijinal kutusunda, %5,0 ı su-kola şişesi içinde, %5,0 ı ıslak ortamda tespit edilmiştir. Evde kullanılan temizlik malzemelerinin muhafaza edildiği ev bölümlerinde, böcek ilaçları, boyalar ve markasız ürünler anketörler tarafından ayrı ayrı tespit edilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan kişilerin %97,7 sinin evinde en az bir tane kimyasal içerikli temizlik malzemesi, böcek ilacı, boya veya markasız ürün bulunmuştur. Bu ürünler çoğunlukla banyo (%88,6) ve mutfakta (%71,1) görülmüştür. Araştırmaya katılan kişilerin %11,3 ünün evinde en az bir tane kimyasal içerikli markasız ürün tespit edilmiştir. Bir başka değerlendirmeyle; konutlarda ortalama 14,2±7,8 adet kimyasal içeriği olan temizlik malzemesi, böcek ilacı, boya veya markasız ürün bulunmuştur. TSHGM 2005/2 nolu Çamaşır Suyu ve Mekanik Temizleme Tozu Etiketlenmesine Dair Tebliği ile TSHGM 2005/3 nolu Deterjanların Nitelikleri İle Ambalaj ve Etiketlerine Dair Tebliği ne göre değerlendirme (kontrol listesi) Türkiye de yasal düzenlemesi bulunan ev temizlik malzemeleri *çamaşır suyu *mekanik temizleme tozu ve *deterjanlar dır. Bunlar iki tebliğ ile düzenlenmiştir. Araştırmada kontrol listesi aracılığı ile tespit edilen bulgular Tablo 5 de sunulmuştur. Tablo 5 e göre incelenen temizlik malzemelerinin %50,0-90,0 nında tebliğlerde yer alan bilgilerin bulunduğu görülmektedir. %75,0 ve altında bulunma sıklığına sahip bilgiler ise; çamaşır suyu etiketinde varsa kütlece %0,2'den daha fazla olan diğer katkı maddeleri ve kullanılmaması gereken alanlar, mekanik temizleme tozunda nominal dolum miktarı ve deterjanlarla ilgili kullanılmaması gereken alanlar, alınması gerekli koruyucu tedbirler (yazı veya sembolle) dikkat çekecek şekilde, deterjan formülü hakkında detaylı açıklama, çamaşır deterjanlarında uygun yıkamayı sağlayacak dozaj talimatları, standart çamaşır yıkama makinesi yüklerinin sayısı, eğer mevcut ise, mililitre veya gram cinsinden herhangi bir ölçüm kabının kapasitesi dir. TARTIŞMA Ev temizlik malzemeleri hakkında yapılan çalışmalar güvenli saklanma koşullarında bulunmaması, bu nedenle ortaya çıkan zehirlenmeler, koroziv etkiler; temizlik malzemelerinin tek veya karıştırılarak kullanımları sonucu ortaya çıkan deri lezyonları, yanıklar, astım vb. alerjik sorunlar alanında yoğunlaşmaktadır (10-21). Bu çalışmaların bazılarında temizlik malzemesinin saklanma koşulları-saklama kabı, dolapların kilitli olup olmaması vb. olarak sorgulanmıştır yılında yayımlanan bir çalışma Aydın araştırmasında sorgulanan bazı unsurları içermektedir (21). Bu çalışmada annelerin %39,0 u haftada bir kez temizlik yaptığını belirtirken, Aydın araştırmasında %68,5 inin günde 1-2 kez temizlik yaptığı görülmüştür. Bu çalışmada annelerin açık temizlik malzemesi tercihleri üzerinde durulmuştur; Aydın çalışmasında ise bu konu sorgulanmamıştır. Ancak, özellikle konutlarda mevcut durumu incelenen temizlik malzemelerinde kullanılmaması gereken alanlar, alınması gerekli koruyucu tedbirler (yazı veya sembolle) dikkat çekecek şekilde, deterjan formülü hakkında detaylı açıklama, çamaşır deterjanlarında uygun yıkamayı sağlayacak dozaj talimatları, standart çamaşır yıkama makinesi yüklerinin sayısı, eğer mevcut ise, mililitre veya gram cinsinden herhangi bir ölçüm kabının kapasitesi bilgilerinin bulunmadığı deterjanlar saptanmıştır. Bunun yanında orijinal ambalajında bulunmayan temizlik ürünleri de görülmüştür. Kızılay Sağlık Ocağı bölgesinde annelerin %63,7 si temizlik malzemelerini kola ve pet şişelerinde saklarken; Aydın çalışmasında bu sıklık bulundukları ev bölümüne göre değişiklik göstermekle birlikte %5,0 ile %50,0 arasında değişmektedir. Kızılay Sağlık Ocağı bölgesinde annelerin %19,0 u temizlik maddelerinin üzerindeki uyarıları okumamaktadır. Gerekçe olarak acelecilik ve yazıların çok küçük olması belirtilmiştir. 457

8 Tablo 5: Araştırmada kontrol listesi ile tespit edilen ev temizlik malzemelerinin özellikleri (Aydın, ). Çamaşır suyu etiketlerinin incelenmesi sonucu elde edilen bilgiler (n:590) n % Üreticinin adı ve adresi Ürün adı ve markası Etken maddenin adı ve yüzde aralığı Varsa kütlece % 0,2'den daha fazla olan diğer katkı maddeleri Amaçlanan kullanım alanları Ürünün kullanım talimatı Nominal dolum miktarı Üretim tarihi Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde ürünün içeriğinde bulunan maddelerin tehlike sembolleri ve korunma önlemleri Zehirlenme belirtileri görüldüğünde Zehir Danışma Merkezinin ücretsiz (5 Hat) nolu telefonunu arayınız. ibaresi Uyarılar: İçildiği takdirde zehirlidir. Derhal doktora başvurunuz Kapalı yerlerde uzun süre solumayınız Parfüm katılmış olması yukarıdaki zarar ve tehlikeleri kesinlikle önlemez* Var ise, kullanılmaması gereken alanlar Var ,3 Yok 50 9,7 Var ,2 Yok 40 6,8 Var ,2 Yok 93 15,8 Var ,8 Yok ,2 Var ,7 Yok 61 10,3 Var ,6 Yok 67 11,4 Var ,7 Yok ,3 Var ,5 Yok 68 11,5 Var ,9 Yok ,1 Var ,3 Yok ,7 Var ,5 Yok ,5 Var ,1 Yok 88 14,9 Var ,4 Yok 98 16,6 Var ,3 Yok ,7 Var ,5 Yok ,5 *Bu madde yalnız parfüm katılmış çamaşır suları için geçerlidir. 458

9 Tablo 5: Araştırmada kontrol listesi ile tespit edilen ev temizlik malzemelerinin özellikleri (Aydın, ) (devam). Mekanik temizleme tozu etiketlerinin incelenmesi sonucu elde edilen bilgiler (n:550) n % Üreticinin adı ve adresi Ürün adı ve markası Ürünün kullanma talimatı Nominal dolum miktarı Üretim tarihi Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret Uyarılar: Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız Deterjanların etiketlerinin incelenmesi sonucu elde edilen bilgiler (n:598) Üreticinin adı ve adresi Ürün adı ve markası Amaçlanan kullanım alanları Ürünün kullanım talimatı Nominal dolum miktarı Üretim tarihi Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz Çamaşırlarınızı ve bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız Cildi korumak amacıyla ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçınınız El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız Çocuklardan uzak tutunuz ** Bu bendin 2 ve 3 numaralı alt bendlerinde yer alan uyarı yalnız elde yıkanan çamaşır/bulaşık deterjanı içindir. Var ,5 Yok 58 10,5 Var ,4 Yok 42 7,6 Var ,6 Yok 46 8,4 Var ,9 Yok ,1 Var ,8 Yok 45 8,2 Var ,0 Yok 66 12,0 Var ,9 Yok 61 11,1 Var ,6 Yok 68 12,4 Var ,6 Yok 44 7,4 Var ,8 Yok 25 4,2 Var ,1 Yok 41 6,9 Var ,3 Yok 34 5,7 Var ,6 Yok ,4 Var ,0 Yok 60 10,0 Var ,3 Yok 76 12,7 Var ,0 Yok 30 10,0 Var ,1 Yok ,9 Var ,6 Yok 98 16,4 Var ,1 Yok 95 15,9 Var ,1 Yok 89 14,9 459

10 Tablo 5: Araştırmada kontrol listesi ile tespit edilen ev temizlik malzemelerinin özellikleri (Aydın, ) (devam). Deterjanların etiketlerinin incelenmesi sonucu elde edilen bilgiler (n:598) n % Var ise, kullanılmaması gereken alanlar Alınması gerekli koruyucu tedbirler (yazı veya sembolle) dikkat çekecek şekilde Deterjan formülü hakkında detaylı açıklama*** Çamaşır deterjanlarında uygun yıkamayı sağlayacak dozaj talimatları**** Standart çamaşır yıkama makinesi yüklerinin sayısı**** Eğer mevcut ise, mililitre veya gram cinsinden herhangi bir ölçüm kabının kapasitesi Var ,2 Yok ,8 Var ,4 Yok ,6 Var ,7 Yok ,3 Var ,4 Yok ,6 Var ,5 Yok ,5 Var ,4 Yok ,6 ***Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik aktif madde, noniyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar, EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, para-diklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit, bentonit, polikarboksilatlar ve benzeri maddeler kütlece % 0,2'den daha fazla ise ambalaj üzerinde; < % 5, % 5 15, % 15 30, > % 30 şeklinde belirtilmelidir. Deterjanın formülünde enzim, koruyucu ve dezenfektan maddeler bulunuyor ise, konsantrasyonları dikkate alınalınmaksızın ambalaj üzerinde belirtilir. **** Açıkça belirtilen su sertlik dereceleri ve bir ya da iki devir yıkama işlemleri için ve standart bir çamaşır makinesi yükü göz önüne alınarak mililitre ya da gram ifade edilerek tavsiye edilen miktarlar ****2.5 mmol CaCO3 /l değerine karşılık gelen orta seviyeli su sertlik derecesinde su kullanılarak paketin içeriği ile yıkanabilen normal olarak kirlenmiş kumaşlardan oluşan standart çamaşır yıkama makinesi yüklerinin sayısı Aydın araştırmasında etiket/ambalaj üstündeki bilgileri okuyarak satın alanların sıklığı %22,2 dir. Temizlik malzemelerinin etiketlerini okurken sorunla karşılaşanların gerekçeleri ise; yazıların çok küçük ve zor okunuyor olması, etiket var ancak etiketin üzerine bir şey yapıştırılmış ve okunmuyor olması ve etikette yazılanları anlayamamadır. Özellikle ev kazaları içerisinde önemli bir yer tutan zehirlenmelerin büyük çoğunluğu 0-6 yaş grubu çocuklarda görülmekte ve temizlik maddelerinin ortalıkta ulaşılabilecek yerlerde depolanması nedeniyle olmaktadır. Amerika Zehir Kontrol Merkezleri Birliği 2009 Raporu na göre; altı yaşından küçük çocuklarda saptanan zehirlenmeler tüm zehirlenmelerin %51,9 unu oluşturmaktadır (22). Türkiye de yapılan yerel araştırma sonuçları incelendiğinde, hareketlilik ve çevreyi tanıma içgüdüsünün fazla olduğu 1-6 yaşları arasındaki çocuklar için ilaçların ve diğer kimyasal maddelerin ulaşılabilir yerlerde bırakılmasının, kapların kolayca açılabilir olmasının, ilaç ve diğer toksik maddelerin gelişigüzel çöpe veya sokağa atılmasının başlıca zehirlenme tehditleri olduğu; zehirlenme etkenleri arasında koroziv maddelerin sık görüldüğü ve bu maddelerin çocukların kolayca ulaşabilecekleri yerlerde bulundurulması, dolaplarda içeceklerle bir arada yer almasının dikkat çektiği; ev temizlik maddelerinin zehirlenme etkeni olarak birinci sırada yer aldığı olgularda kolay ulaşılabilirlik yanı sıra, ambalajsız olarak satılan temizlik malzemelerinin içecek şişelerine benzer şişelere doldurularak satılmasının da neden olarak belirtildiği görülmektedir (14,17,23). Bu çalışmalarda Aydın araştırmasında kullanılan T.C. Sağlık Bakanlığı tebliğlerine göre hazırlanmış kontrol listesine benzer bir uygulamaya rastlanamamıştır ve bu nedenle veriler karşılaştırılamamıştır. Aydın araştırmasını farklılaştıran en önemli bulgularından birisi de ev temizlik malzemelerinin depolandığı yerlerin çocukların erişebileceği yükseklikte olup olmadığını gösteren verileridir. Konutlardan %46,4 ünde ulaşılabilir yükseklikte olduğu görülmektedir ve bunlar 6 yaş ve altı çocukların yaşadığı konutlardır. SONUÇ Evde kullanılan temizlik malzemelerinin güvenliği ve sağlık etkilerini sorgulamadan önce üretim, satış, reklam uygulamaları, tüketim 460

11 alışkanlıkları ve mevzuata uygunluğun değerlendirilmesinde yarar görülmektedir. Bu alanlarda ulusal düzeyde araştırma ve kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır. Çocuk çevre ve sağlık eylem planındaki Evlerin çocuk çevre sağlığı açısından değerlendirilmesine yönelik bir denetim listesi geliştirilmesi hedefine ulaşmak için Aydın çalışması bir örnek olabilecektir. Araştırmada kullanılan soru kâğıdı ve kontrol listesi geliştirilebilir ve ileri araştırmalarda kullanılabilir. Araştırmaların yoğunlaştığı zehirlenme, kazalar gibi konularda elde edilen bulgular ev temizlik malzemelerinin mevzuata uygunluğu, konutta depolanma yeri, depolanma koşulları, depolanma yerinin yüksekliği, güvenlik ve sağlık koşulları ile karşılaştırılmalıdır. Böylece elde edilen veriler üretici, satıcı ve tüketicilere anlaşılır şekilde sunulmalı ve farkındalık düzeyi arttırılmalıdır. TEŞEKKÜR Araştırmada yardımcı olan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ne, bağlı sağlık ocakları yetkililerine ve anketleri yapan Aydın Sağlık Yüksekokulu öğrencilerine teşekkür ederiz. KAYNAKLAR 1 Children s Environment and Health Action Plan for Europe (CEHAPE) EUR/04/ /7._www.euro.who.int/data/ass ets/pdf_file/0006/78639/e83338.pdf [Erişim Tarihi: ]. 2 Çocuk Çevre Sağlığı Eylem Planı- sektörler arası genel plan T.C. Sağlık Bakanlığı. az.doc [Erişim Tarihi: ]. 3 7 Wolkoff P, Schneidera T, Kildesøa J, Degerthb R, Jaroszewskic M, Schunkd H. Risk in cleaning: chemical and physical exposure. The Science of the Total Environment. 1998; 215: Bateman DN. Household Products. The Medicine Publishing Company Ltd, 2003, p Join Us For A House Tour. Learn About Chemicals Around Your House. [Erişim Tarihi: ]. 6 Lwanga SK, Lemeshow S. Sample Size Determination in Health Studies: A Practical Manual. World Health Organization. Geneva Nüfus Bilgileri. Aydın Şehir Sağlığı Profili. Aydın Belediyesi. 2008, s Çamaşır Suyu ve Mekanik Temizleme Tozu Etiketlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: TSHGM 2005/2). T.C. Sağlık Bakanlığı Deterjanların Nitelikleri İle Ambalaj ve Etiketlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: TSHGM 2005/3). T.C. Sağlık Bakanlığı Khare M, Bhide M, Ranade A, Jaykar A, Panicker L, Patnekar PN. Poisoning in children-- analysis of 250 cases. J Postgrad Med. 1990; 36: Zock J-P, Kogevinas M, Sunyer J, et al. Asthma risk, cleaning activities and use of specific cleaning products among Spanish indoor cleaners. Scand J Work Environ Health. 2001; 27(1): Özcan T, Tosun A, İnan G, et al. Hastanemize başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2002; 3(1): Akbay-Öntürk Y, Uçar B. Eskişehir bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin retrospektif değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2003; 46: Kahveci M, Çeltik C, Karasalihoğlu S, Acunaş B. Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran çocukluk çağı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi. Sted. 2004; 13(1): Öner N, İnan M, Vatansever Ü, et al. Trakya bölgesinde çocuklarda görülen zehirlenmeler. Türk Pediatri Arşivi. 2004; 39: Sawalha AF. Storage and utilization patterns of cleaning products in the home: Toxicity implications. Accident Analysis and Prevention. 2007; 39: Biçer S, Sezer S, Çetindağ F, et al. Çocuk acil kliniği 2005 yılı akut zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Marmara Medical Journal. 2007; 20(1): Özcan N, İkincioğulları D. Ulusal zehir danışma merkezi 2008 yılı çalışma raporu özeti. Türk Hij. Den. Biyol. Derg. 2009; 66(3): McKenzie LB, Ahir N, Stolz U, Nelson GN. Household cleaning product-related injuries treated in us emergency departments in Pediatrics. 2010; 126: Manzar N, Saad MAS, Manzar B, Fatima SS. Therstudy of etiological and demographic characteristics of acute household accidental poisoning in children - a consecutive case series study from Pakistan. BMC Pediatrics. 2010; 10(28):

12 21 Karaman C, Şen S, Erkmen C, Buğa Ö, Gümüş H. Annelerin Temizlik Maddelerini Saklama Koşulları ve Riskleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri. Sted. 2005; 14(9): Bronstein AC, Spyker DA, Cantilena LR, Green JL, Rumack BH, Giffin SL Annual Report of the American Association of Poison Control Centers National Poison Data System (NPDS): 27th Annual Report. Clinical Toxicology. 2010; 48: Biçer S, Yılmaz A, Keleş ES, Aydoğan G. Çocukluk çağı zehirlenmelerinde etiyolojik faktörlerin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2007; 16:

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTĠF MADDELER BĠLDĠRĠM KONTROL LĠSTESĠ

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTĠF MADDELER BĠLDĠRĠM KONTROL LĠSTESĠ UYARI BaĢvuru için Deterjan Bildirim Formunun Bakanlığa iletilmesi gerekmekte olup, ardından bir ay içerisinde etiket örnekleri ile ürün güvenlik bilgi formlarının da Bakanlığa sunulması zorunludur. BaĢvuru

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ SATIŞ YERLERİNİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ AÇISINDAN DURUMU. devci@yahoo.com

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ SATIŞ YERLERİNİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ AÇISINDAN DURUMU. devci@yahoo.com BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ SATIŞ YERLERİNİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ AÇISINDAN DURUMU devci@yahoo.com Prof. Dr.E.Didem Evci Kiraz Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., AYDIN Pestisit Kullanımı

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Selim ATAK Çevre Mühendisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak 1 Biyosidal ürünlerin etiketlenmesi Yönetmeliğin «Etiketleme»

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

Etiketi Okuyun! Evdeki Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Güvenli Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Etiketi Okuyun! Evdeki Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Güvenli Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler Etiketi Okuyun! Evdeki Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Güvenli Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler Ev tipi temizlik ürünlerinin üzerinde yeni uyarı işaretleri görebilirsiniz. Görmeye alışık olduğunuz

Detaylı

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : -

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : - 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Sens Sıvı Sabun Lavanta Maddenin / Preparatın Kullanımı: Sıvı El Yıkama Sabunu Üretici / Tedarikçi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri

Detaylı

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Kimyasal maddeler, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Detaylı

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için:

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için: Dersimiz Hijyen! Hakkında Maratem Akademi, endüstriyel temizlik sektörüne her düzeyde eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sunabilmek amacı ile kurulmuş profesyonel bir hizmet departmanıdır.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

Dr. Nurhan Özcan. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ANKARA

Dr. Nurhan Özcan. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ANKARA Dr. Nurhan Özcan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISIHHA MERKEZ BAŞKANLIĞI ZEHİR ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ Ulusal Zehir Danışma

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Üretici / Tedarikçi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayii Ticaret A.Ş. adına SARUHAN KİMYA ve TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Üretici / Tedarikçi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayii Ticaret A.Ş. adına SARUHAN KİMYA ve TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş. MARATEM 604 KOMPLE YIKAMA DETERJANI REVİZYON : 02 YAYIN TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 12-04-2010 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 604 Komple Yıkama Deterjanı

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER Dr. Ümit ATMAN CİHAN Dr. Gönül DİNÇ Yük. Hemş. Safiye ÖZVURMAZ Dr.

Detaylı

REVİZYON : 02 YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ :

REVİZYON : 02 YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 106 Dezenfekte Edici El Yıkama Ürünü Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında kullanılacak

Detaylı

EVSEL ATIKLAR VE TEHLİKELERİ. Mustafa Cüneyt Gezen, DGSA, CIH

EVSEL ATIKLAR VE TEHLİKELERİ. Mustafa Cüneyt Gezen, DGSA, CIH EVSEL ATIKLAR VE TEHLİKELERİ TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ: H1 Patlayıcı H2 Oksitleyici H3 A Yüksek oranda alevlenir H3 B Alevlenir H4 Tahriş edici H5 Zararlı H6 Toksik H7 Kanserojen H8

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 1868879 V000 Revizyon tarihi: 01.07.2011

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

SELİN SIVI SABUN YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : - REVİZYON : Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı

SELİN SIVI SABUN YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : - REVİZYON : Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Selin Sıvı Sabun Elegance Lilium Selin Sıvı Sabun Elegance Orkide Selin Sıvı Sabun Elegance Beyaz Gül Selin Sıvı Sabun Naturals Lavanta /Turunç

Detaylı

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu;

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; A) Sağlık Ve Temizlik Durumu 01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; ( ) Yeterli ( ) Yeterli Değil 02. Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri

Detaylı

Evimizdeki Tehlikeli Atıklar

Evimizdeki Tehlikeli Atıklar On5yirmi5.com Evimizdeki Tehlikeli Atıklar Çevreyi ve sağlığımızı korumak istiyorsak en önce evimizden başlamalıyız. Öyle ki, Çevre ve Orman Bakanlığı, evimizde ortalama 1,5 kg ila 5 kg arasında tehlikeli

Detaylı

Adana İlinde Tarımsal Mücadelede Kullanılan Pestisitlerin Satıcılarının Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Adana İlinde Tarımsal Mücadelede Kullanılan Pestisitlerin Satıcılarının Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Adana İlinde Tarımsal Mücadelede Kullanılan Pestisitlerin Satıcılarının Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Ersin Nazlıcan*, Volkan Recai Ötegen*, Muhsin Akbaba*, Hüseyin İlter** *Çukurova Üniversitesi Tıp

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Kısaltma: Elektrolyt CDM 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

REVİZYON : 02 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 30-11-2010

REVİZYON : 02 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 30-11-2010 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 613 Demir Bağlayıcı Yardımcı Yıkama Maddesi Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Koruyucu Aile Ödemelerinin Değerlendirilmesi Çalışması

Koruyucu Aile Ödemelerinin Değerlendirilmesi Çalışması Koruyucu Aile Ödemelerinin Değerlendirilmesi Çalışması Bu çalışma, Hayat Sende Derneği Savunuculuk ve Politika Belgesi Oluşturma Birimi tarafından alandaki sivil toplum örgütlerinin iş birliği ile koruyucu

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1-24.03.2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ile bu Kanuna istinaden hazırlanan ve 23.05.2005

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

FAZLA SU HÜCRELERİ ŞİŞİRİYOR

FAZLA SU HÜCRELERİ ŞİŞİRİYOR FAZLA SU HÜCRELERİ ŞİŞİRİYOR Yeni yapılan çalışmalar birçok insanın egzersiz sırasında veya sonrasında çok fazla su tükettiğini ortaya koyuyor. Clinical Journal of Sport Medicine de yayımlanan çalışma,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Evlerden Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü

Evlerden Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü Evlerden Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü 2011 Evlerden Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar Günlük yaşamda kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran

Detaylı

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Konunun önemi Su vücudun yapıtaşı, her yaş için ideal

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2016

Sürdürülebilirlik Raporu 2016 Sürdürülebilirlik Raporu 2016 1 KALİTE POLİTİKAMIZ Turizm sektöründe yabancı misafirlerin dinlenme ve eğlence amaçlı konaklama ihtiyaçlarına hizmet eden Palmiye Hotels yönetimi olarak; Turizm sektöründeki

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

REVİZYON : 01 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 22-12-2009

REVİZYON : 01 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 22-12-2009 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 622 Sıvı Alkali Yardımcı Yıkama Maddesi Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE KONTROL PLANI (III)

MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE KONTROL PLANI (III) MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE PLANI (III) Plan No: Pln.34.02.00.01.00.007 Revizyon No : 06 Plan Tarihi: 09.06.2005 Revizyon Tarihi: 23.12.2014 ÜRÜN GRUPLARI DİĞER Elektrikli ve Elektronik Ev Aletleri

Detaylı

GIDA TANKI VEYA KAZANI TEMİZLEME VE DEZENFEKTE SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUNUNA PARALEL UYGULAMALAR

GIDA TANKI VEYA KAZANI TEMİZLEME VE DEZENFEKTE SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUNUNA PARALEL UYGULAMALAR GIDA TANKI VEYA KAZANI TEMİZLEME VE DEZENFEKTE SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUNUNA PARALEL UYGULAMALAR VİRA petrokimya Nisan 2010 yılında kurulmuş olup, faaliyet alanları otomotiv ve enerjidir. Otomotiv

Detaylı

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Bordo Bulamacı 74-8011-63-0 Xn,N R20,R41,R50/53 Dolgu maddesi 26 - - - -

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Bordo Bulamacı 74-8011-63-0 Xn,N R20,R41,R50/53 Dolgu maddesi 26 - - - - Sayfa 1 / 5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: FUNGİSİT (MANTAR İLACI ) 1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 506244; 506245 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

MESLEKi TOKSİKOLOJİ AÇISINDAN KİMYASAL MARUZİYET

MESLEKi TOKSİKOLOJİ AÇISINDAN KİMYASAL MARUZİYET MESLEKi TOKSİKOLOJİ AÇISINDAN KİMYASAL MARUZİYET DOÇ. DR. M. SERTAÇ YILMAZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI PARASELSUS (1493-1541) TÜM MADDELER ZEHİRDİR. İLACI, ZEHİRDEN

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, kuaför/berber/güzellik salonlarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Giriş Gelişimsel sorunlar bütün uluslarda önemli bir çocukluk

Detaylı

KİRLENMEK GÜZELDİR EKOLOJİK DETERJAN İLE

KİRLENMEK GÜZELDİR EKOLOJİK DETERJAN İLE KİRLENMEK GÜZELDİR EKOLOJİK DETERJAN İLE Hazırlayan Öğrenciler Arzum KARAHAN (6B) İpek AKYOL (6B) Danışman Öğretmen Pınar ÇALIK ÖZBAY İZMİR, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...2 3.

Detaylı

ZAMANKİ GİBİ, LÜTFEN ETİKETİ OKUYUN. VERİLEN TALİMATLARA UYUN.

ZAMANKİ GİBİ, LÜTFEN ETİKETİ OKUYUN. VERİLEN TALİMATLARA UYUN. Etiketi Okuyun! Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Endüstriyel ve Kurumsal Kullanıcıları İçin Hazırlanan Bilgilendirme Kitapçığı Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi ile ilgili güncellenen Yönetmeliğin

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 950049; 950098; 950153; 1005077;

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

Biyosidal ürünlere yönelik bilgi düzeyi değerlendirme çalışması

Biyosidal ürünlere yönelik bilgi düzeyi değerlendirme çalışması Biyosidal ürünlere yönelik bilgi düzeyi değerlendirme çalışması Dr. Özgür ERDEM Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı) 19 Mart 2014 SUNUM PLANI A. Amaç B. Giriş- Genel

Detaylı

Kimyasal Tanımı: Ürün, 648/2004/EC Deterjanlar Direktifinde belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

Kimyasal Tanımı: Ürün, 648/2004/EC Deterjanlar Direktifinde belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır. 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 307 Endüstriyel Bulaşık Makineleri İçin Toz Deterjan Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri OTURUM 4: Kalitenin Farkedilmeyen Yönü; Çalışan Avukatlığı Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri DOÇ. DR. AHSEN KAYA EÜTF ADLİ TIP AD, 30.09.2106 KALİTE Dinamik ve çok boyutlu bir kavram. ÜRÜN KALİTESİ performans,

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

SUNUŞ TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan 7303 sayılı yasa ile kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde,

SUNUŞ TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan 7303 sayılı yasa ile kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde, Bu yayın TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Şubemizden izin almak kaydıyla, yayında değişiklik yapılmadan çoğaltılabilir, ücretsiz olarak

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinde Biyosidal Farkındalığı

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinde Biyosidal Farkındalığı Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinde Biyosidal Farkındalığı 1 Engin KILIÇ, 2 Maide Kuytul, 2 Sıla Elcik 2 Ceylan Aylin Yılmaz 2 Rabia Nalbant 2 Kader Akkurt 2 Ayşenur Güler 2 Betül

Detaylı

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar 2000 den 2007 ye Gelir ve Statü Farklılaşmaları ya da KENTLERİN ÜÇ TÜRKİYESİ metropoller / kentler / kasabalar VERİ-SGT STATÜ GELİR TÜKETİM

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,27 4 117,02 TL 22,23 TL 468,08

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kısaltma: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Elektrolyt CDM Şirketinin

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 1368314 V001 Revizyon tarihi: 05.05.2005

Detaylı

NAKLİYE SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ

NAKLİYE SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ NAKLİYE SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ VİRA petrokimya Nisan 2010 yılında kurulmuş olup, faaliyet alanları otomotiv ve enerjidir. Otomotiv ve enerji sektöründeki distribütörlüklerimiz birbirini tamamlayan bir yelpaze

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLKOKULU/ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.No FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Detaylı

ATIK TOPLAMA SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUNUNA PARALEL UYGULAMALAR

ATIK TOPLAMA SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUNUNA PARALEL UYGULAMALAR ATIK TOPLAMA SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUNUNA PARALEL UYGULAMALAR VİRA petrokimya Nisan 2010 yılında kurulmuş olup, faaliyet alanları otomotiv ve enerjidir. Otomotiv ve enerji sektöründeki distribütörlüklerimiz

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

Ürün, 648/2004/EC Deterjanlar Direktifinde belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

Ürün, 648/2004/EC Deterjanlar Direktifinde belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır. 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 332 Hassas Yüzeyler İçin Bulaşık Deterjanı Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 29/09/2017-2994 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.03.11- Konu : Piyasa Fiyat Araştırması İLGİLİ FİRMALARA Üniversitemiz

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Kısaltma: 555325; 1004542

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

S A H A A R A Ş T I R M A S I

S A H A A R A Ş T I R M A S I S A H A A R A Ş T I R M A S I GEREÇ VE YÖNTEM Saha Araştırması Plan ve Uygulaması Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd.

Detaylı