İŞ AKIŞ ŞEMASI. Dilekçe ve evrakın ilgili personele havale edilmesi. Evrakın ilgili personel tarafından incelenmesi. Başvuru evrakı uygun mu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ AKIŞ ŞEMASI. Dilekçe ve evrakın ilgili personele havale edilmesi. Evrakın ilgili personel tarafından incelenmesi. Başvuru evrakı uygun mu?"

Transkript

1 İZMİR GID TRIM VE HYVNCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ / KOORDİNSYON VE TRIMSL VERİLER İGTH.İKS.ŞM.002 / TRIMSL YYIM VE DNIŞMNLIK YETKİLENDİRME İŞ KIŞ ŞEMSI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yetkisi Başvuru Evraklar Dilekçe ve evrakın ilgili personele havale edilmesi P-ŞM Evrakın ilgili personel tarafından incelenmesi Başvuru evrakı uygun mu? Başvuru evrakının Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi Eksiklerin tamamlatılması için yazı hazırlanması İl Müdür Yardımcısı O-MY Hazırlanan yazının başvuru sahibine gönderilmesi Eksik Bildirim Yazısı Gelen Evrak Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Bakanlığın ilgili biriminden Tarımsal danışmanlık yetki belgesinin gelmesi Eksik bildirim yazısının dosyalanması Fotokopisinin başvuru sahibine iletilmesi, aslının dosyalanması

2 İGTH.İKS.ŞM.002 / ÇİFTÇİ MLLRINI KORUM İŞLEMLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI ÇMK kararlarına itiraz veya çiftçi şikayet dilekçelerinin gelmesi Başvuru dilekçesinin Kaymakamlıktan ilgili kişiye havale edilmesi. P-ŞM Dilekçe konusunu inceleme ve mahallinde inceleme yaparak tutanak yada rapor düzenlenmesi Kaymakamlıkta düzenlenen aylık murakabe toplantısına katılım Kaymakamlık başkanlığındaki murakabe toplantısında tutulan tutanak yada raporun görüşülerek karara bağlanması.(bu toplantıda üye olarak sekretarya görevi yapılmaktadır.) İmzaları tamamlatılan karar yazısının yazılarak ÇMK ya gönderilmesi Karar yazısı Giden evrak iş akış şeması

3 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK MÜDÜRLÜĞÜ /KOORDİNSYON VE TRIMSL VERİLER İGTH.İKS.ŞM.002 / TBİ FET YRDIMI VE TRSİM İŞLEMLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI Tabi fet Yardımı Müracaatı Doğal afetten zarar görenlerin müracaatlarının İl Müdürlüğüne gelmesi Başvuru dilekçesinin Şube Müdürü tarafından ilgili personele havale edilmesi İlgili personel tarafından başvuru dilekçesinin incelenmesi fet Nevi TRSİM kapsamında mı? Dilekçeye istinaden ilgili personelce afet ihbar formu düzenlenmesi Zararın TRSİM tarafından karşılanması için başvuru sahibine TRSİM e müracaat etmesi gerektiğinin bildirilmesi Şube Müdürü Onayı İş kış Şeması O-ŞM Formun Bakanlığın ilgili birimine faxlanması Hazırlanan yazının başvuru sahibine gönderilmesi Tarsim müracaatı yazısı Kaymakamlıkça talebimiz üzerine hasar tespit komisyonu kurulması İş kış Şeması Tarsim e müracaat gerekliliği yazısının bir nüshasının arşivlenmesi/dosyalanması

4 İGTH.İKS.ŞM.002 / TBİ FET YRDIMI VE TRSİM İŞLEMLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI Komisyon tarafından tespit yapılması ve hasar tespit cetvelinin tanzim edilmesi Cetvellerde oluşan verilerin İl Hasar Tespit Komisyonuna sunulması İl Hasar Tespit Komisyonu tarafından olumlu yada olumsuz mutlaka karar alınıp Bakanlığa sunulması Komisyon Raporu Bakanlıkça değerlendirmenin yapılarak zarar karşılığında nakdi yardımın,çiftçinin hesabına gönderilmesi Ödemelerin yapılmasına müteakip işlemlerin tamamlandığına dair tekrar İl Komisyon kararı alınarak Bakanlığın ilgili birimine bilgi sunulması Komisyon Nihai Kararı İl Komisyon Nihai kararının bir nüshasının arşivlenmesi/ dosyalanması

5 İZMİR GID TRIM VE HYVNCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ / KOORDİNSYON VE TRIMSL VERİLER İGTH.İKS.ŞM.002 / TRIMSL DNIŞMNLIK DESTEKLENMESİ İŞ KIŞ ŞEMSI Tarımsal Danışmanlık lan Çiftçi Desteklemeleri Başvuru Evrakı Başvuru evrakının ilgili personele havale edilmesi ve personel tarafından incelenmesi P-ŞM Çiftçi beyanının sistem üzerinden kontrol edilmesi Tarım işletme Bilgi formunun onaylanması (ek-2) Tarım işletme bilgi formu (ek-2) Çiftçi listeleri Danışmanlık hizmeti veren kuruluşların çiftçi listelerini teslim etmesi skı icmalinin hazırlanıp ilçelere gönderilmesi skı icmali (ek-3) Gelen Evrak Onaydan gelen icmallerin düzenlenip Merkezde bulunan üreticiler için banka icmallerinin hazırlanması ve gönderilmesi (ek-4) Banka icmalleri (ek-4) O-MY Tüm il için icmalinin hazırlanması (ek-6) İl icmali (ek-6) İl icmalinin Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi İl icmalinin dosyalanması

6 İZMİR GID TRIM VE HYVNCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ / KOORDİNSYON VE TRIMSL VERİLER İGTH.İKS.ŞM.002 / TRGEL PERSONELİ DENETİMİ İŞ KIŞ ŞEMSI TRGEL Personeli Denetim Programı Program dahilinde haber verilerek denetime gidilmesi Dosya, faaliyet ve büro fiziki şartlarının incelenmesi Evraklar ve büro fiziki şartları uygun mu? Tutanakta eksiklerin belirtilmesi ve uyarı yapılması Tutanak İlgili denetim personeli tarafından tutanak hazırlanması Tutanak Tutanağın bir nüshasının TRGEL personeline verilmesi P-PR İlçe Müdürlüğü ne yazı ve tutanak ile bildirilmesi Tutanak ve Üst yazı İl Müdür Yardımcısı Onayı O-MY İş kış Şeması Tutanağın bir nüshasının dosyalanması/arşivlenmesi

7 İZMİR GID TRIM VE HYVNCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ /KOORDİNSYON VE TRIMSL VERİLER İGTH.İKS.ŞM.002 / TRIMSL YYIM PROGRMININ HZIRLNMSI İŞ KIŞ ŞEMSI İl yayım programı hazırlama yazısı Her yılın Haziran ayında Bakanlığın İlgili Biriminden yıllık il yayım programı hazırlama talimatının gelmesi Talimatın Şube Müdürü tarafından incelenerek ilgili personele havale edilmesi P-ŞM Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Şube ve İlçe Müdürlüklerine il yayım programı için istek ve önerilerinin bildirilmesi yazısının hazırlanması Şube Müdürü Onayı O-ŞM Hazırlanan yazının ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi İl yayım programı için konu istek ve öneri yazısı ÇEY deki konu istek ve önerilerinin konu uzmanlarından alınması Gelen Evrak İl yayım programı öneri ve bilgileri İlçelerden,Şube Müdürlüklerinden diğer kurum ve kuruluşlardan ve konu uzmanlarından bilgilerin gelmesi

8 İZMİR GID TRIM VE HYVNCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ / KOORDİNSYON VE TRIMSL VERİLER İGTH.İKS.ŞM.002 / TRIMSL YYIM PROGRMININ HZIRLNMSI İŞ KIŞ ŞEMSI İlçelerden, Şube Müdürlüklerinden diğer kurum ve kuruluşlardan ve konu uzmanlarından gelen bilgilerin düzenlenerek uygun formatta il yayım programının hazırlanması Eylül ayı başında il yayım programının Bakanlığın İlgili Birimine gönderilmesi İl Yayım Programı O-MY Onaylanmış İl Yayım Programı Bakanlığın İlgili Biriminden il yayım programının onay yazısının gelmesi İl yayım programının çoğaltılıp kitap haline getirilmesi İl yayım programı kitabı Program kitabının gönderilmesi İl Müdür Yardımcısı Onayı O-MY Kitabın gönderildiği üst yazıların dosyalanması

9 İGTH.İKS.ŞM.002 / ÇİFTLİK MUHSEBE VERİ ĞI NKETİ İŞ KIŞ ŞEMSI Sözleşme İmzalatılmasına dair Talimat Bakanlığın ilgili biriminden Çiftlik Muhasebe Veri ğı Projesi kapsamında çiftçi seçilerek sözleşme imzalatılmasına dair gelen talimatın Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi Havale edilen yazının ilgili personel tarafından incelenmesi İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden hangi tarihlerde anket için araç alınabileceğinin öğrenilmesi Projeye katılacak çiftçiler ile anket yapılacak günün belirlenmesi İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden anket için araç talep edilmesi raç var mı? Çiftçilerle anketin yapılması İlçeye ve çiftçilere gelinemeyeceğinin bildirilmesi nketin Excel ortamına girilmesi ve mail olarak Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi nketin veri tabanına girilmesi

10 İGTH.İKS.ŞM.002 / ÇMV SÖZLEŞME İMZLM İŞ KIŞ ŞEMSI Talimat Bakanlığın İlgili Biriminden ÇMV projesi için çiftçi bularak sözleşme imzalatılmasına dair talimatın gelmesi Talimatın Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi Talimatın ilgili personel tarafından incelenmesi Projeye katılacak çiftçi seçimi için İlçe Müdürlüğüne gönderilmek üzere çağrı yazısı hazırlanması Projeye katılacak çiftçi seçimi için hazırlanan çağrı yazısının ilgili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ne gönderilmesi Çağrı yazısı Projeye Katılacak Çiftçilerin İsimlerini Bildiren Liste Yazıları İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri nden gelen liste yazılarının Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi

11 İGTH.İKS.ŞM.002 / ÇMV SÖZLEŞME İMZLM İŞ KIŞ ŞEMSI Listelerin çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin kuruluş ve çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca incelenmesi Çiftçiler uygun mu? Çiftçilere İmzalatılmak üzere boş katılım anlaşmalarının imzalanmak üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ne gönderilmesi Katılım nlaşması İlçeden yeni isim bildirmesinin istenilmesi için yazı hazırlanması İş kış Şeması Çiftçiler tarafından imzalanan sözleşmeler Sözleşmelerin Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi Hazırlanan yazının İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilmesi Sözleşmelerin doğru doldurulup doldurulmadığının incelenmesi Sözleşmeler uygun mu? Sözleşmelerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü veya İl Müdür Yardımcısı tarafından imzalanması İ-MD İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden sözleşmenin yeniden imzalatılmasının istenilmesi B

12 İGTH.İKS.ŞM.002 / ÇMV SÖZLEŞME İMZLM İŞ KIŞ ŞEMSI B İmzalanan sözleşmelerin bir örneklerinin Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi için yazı yazılması İmzalanan sözleşmelerin bir örneklerinin Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi İmzalanan Sözleşmeler İş kış Şeması Yazının bir nüshasının dosyalanması/arşivlenmesi

13 İGTH.İKS.ŞM.002 / ENVNTER BİLGİLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI Envanter Bilgileri Yazısı Valilik ten gelen envanter bilgileri yazısının Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi Havale edilen Envanter bilgileri yazısının ilgili personel tarafından incelenmesi Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü olmayan bilgilerin temin edilebilmesi için ilgili Şube Müdürlüklerine gönderilmek üzere yazı hazırlanması Hazırlanan yazının ilgili Şube Müdürlüklerine gönderilmesi Yazı Gideni Evrak İş kış Şeması Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünde olan bilgilerin formlara girilmesi Diğer Şube Müdürlüklerinden İstenilen Bilgiler Envanter bilgileri yazısının Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi Havale edilen Envanter bilgileri yazısının ilgili personel tarafından incelenmesi

14 İGTH.İKS.ŞM.002 / ENVNTER BİLGİLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI Şube Müdürlüklerinden gönderilen bilgilerin incelenmesi Şube Müdürlüklerinden gelen bilgilerin formlara işlenmesi Derlenen bilgilerin Valiliğe gönderilmesi için yazı hazırlanması Derlenen bilgilerin Valiliğe gönderilmesi Yazının bir nüshasının dosyalanması/arşivlenmesi

15 İGTH.İKS.ŞM.002 / DİĞER KURUMLRIN TLEP ETTİĞİ BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ İŞ KIŞ ŞEMSI Bilgi Talep Yazısı Kurumlardan gelen bilgi talep yazısının Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi Havale edilen bilgi talep yazısının ilgili personel tarafından incelenmesi Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüklerinde olmayan bilgilerin temin edilebilmesi için ilgili Şube Müdürlüklerine yazı hazırlanması Şube Müdürü Onayı O-ŞM Hazırlanan yazının ilgili Şube Müdürlüklerine gönderilmesi Bilgi talep yazısı Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünde olan bilgilerin derlenmesi Diğer Şube Müdürlüklerinden İstenilen Bilgiler Bilgi yazılarının Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi Havale edilen bilgi bilgi yazılarının ilgili personel tarafından incelenmesi

16 İGTH.İKS.ŞM.002 / DİĞER KURUMLRIN TLEP ETTİĞİ BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ İŞ KIŞ ŞEMSI Şube Müdürlüklerinden gönderilen bilgilerin incelenmesi Derlenen bilgilerin gönderilmesi için yazı hazırlanması İş kış Şeması Derlenen bilgilerin talep eden kuruma gönderilmesi Cevap Yazısı İş kış Şeması Bilgi yazılarının bir nüshasının dosyalanması/ arşivlenmesi

17 İGTH.İKS.ŞM.002 / TRIMSL ÜRÜN MLİYETLERİ OLUŞTURULMSI İŞ KIŞ ŞEMSI Talimat Yazısı Tarımsal Ürün Maliyetleri verilerinin derlenmesi İlişkin Bakanlığın ilgili biriminden talimat yazısı gelmesi Talimat yazısının Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havale edilmesi Gelen evrakın ilgili personel tarafından incelenmesi İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilmek üzere talimat hazırlanması Hazırlanan yazının İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilmesi Talimat Yazısı Tarımsal ürün maliyetlerini derlemek üzere araç talep edilmesi raç var mı? Bilgi derlemek için araziye gidilmesi Derlenen bilgilerin MS Office programına girilmesi

18 İGTH.İKS.ŞM.002 / TRIMSL ÜRÜN MLİYETLERİ OLUŞTURULMSI İŞ KIŞ ŞEMSI Tarımsal Ürün Maliyetlerine İlişkin Yazı Tarımsal ürün maliyetlerinin derlenmesine ilişkin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri nden gelen yazıların Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havale edilmesi Gelen evrakın ilgili personel tarafından incelenmesi Gönderilen maliyetlerin incelenmesi Gönderilen bilgilerde hata var mı? İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün uyarılarak hatanın kontrol edilmesinin istenilmesi Derlenen bilgilerin office programına girilmesi Maliyetlerin çıktısının arşivlenmek üzere dosyalanması

19 İGTH.İKS.ŞM.002 / TRIMSL YPI KİTBININ HZIRLNMSI İŞ KIŞ ŞEMSI Tarımsal Yapı kitabının hazırlanması için Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürünün talimat vermesi IV sisteminden verilere ait raporların alınması Diğer kurumlardan ilgili verilerin istenmesi için yazı hazırlanması Hazırlanan yazının ilgili kurumlara gönderilmesi Bilgi Talep Yazısı IV raporlarının incelenmesi Raporlarda hata var mı? lınan raporlar ile elektronik ortamda kitabın hazırlanmaya başlanması Yeni rapor alınması İlgili kurumlardan istenilen bilgiler İlgili kurumlardan istenilen bilgilerin gelmesi

20 İGTH.İKS.ŞM.002 / TRIMSL YPI KİTBININ HZIRLNMSI İŞ KIŞ ŞEMSI Kurumlardan gelen bilgi yazılarının Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi Gelen evrakın ilgili personel tarafından önceki yıllarla karşılaştırılarak incelenmesi Girişlerde hata var mı? lınan raporlar ile elektronik ortamda kitabın hazırlanmaya başlanması İlgili kurumdan bilginin kontrol edilmesinin istenmesi için yazı haırlanması Hazırlanan kitabın elektronik nüshasının Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürünün veya görevlendireceği personel tarafından incelenmesi Hazırlanan yazının ilgili kuruma gönderilmesi Hata Bildirim Yazısı Hata var mı? İş kış Şeması Kitabın basılmak üzere ilgili personele gönderilmesi İlgili personelden hatanın düzeltilmesinin istenilmesi Evrakın dosyalanarak arşivlenmesi

21 İZMİR GID TRIM VE HYVNCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ / KOORDİNSYON VE TRIMSL VERİLER İGTH.İKS.ŞM.002 / METİP (MEVSİMLİK TRIM İŞÇİLERİ PROJESİ) KOORDİNSYON İŞ KIŞ ŞEMSI Proje teklifi Proje tekliflerinin ilçe kaymakamlıklarından gelmesi Tekliflerin İl Özel İdaresine yazı ile bildirilmesi Proje teklif yazıları Vali Onayı O-V İş kış Şeması Gelen Evrak İş kış Şeması İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan Proje İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan projenin gelmesi O-V Projenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi Proje Proje uygun bulunmuş mu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından değişiklik isteme/ret yazısının gelmesi Ödenek aktarma yazısı Çalışma Bakanlığı tarafından proje ödeneğinin il özel idaresi hesabına aktarıldığı yazısının gelmesi Gelen yazının üst yazı ile Valiliğe bildirilmesi Ödenek aktarma yazısı Vali Onayı O-V İş kış Şeması

22 İZMİR GID TRIM VE HYVNCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ / KOORDİNSYON VE TRIMSL VERİLER İGTH.İKS.ŞM.002 / METİP (MEVSİMLİK TRIM İŞÇİLERİ PROJESİ) KOORDİNSYON İŞ KIŞ ŞEMSI İlçe kaymakamlıklarına proje kabulünün yazı ile bildirilmesi Projenin kabul yazısı Dönem raporu İlçe Kaymakamlıklarından dönem raporlarının yılda iki kez gelmesi Raporların tek rapor olarak düzenlenmesi Raporun Valilik ve Çalışma Bakanlığı na gönderilmesi Çalışma Raporu İş kış Şeması Raporun dosyalanması

23 İGTH.İKS.ŞM.002 / YTIRIM BÜTÇESİ HZIRLM İŞ KIŞ SEMSI Bütçe Hazırlama Talimat Yazısı Bakanlığın ilgili biriminden gelen Bütçe Hazırlama yazısının Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi Bütçe Hazırlama yazısının ilgili personel tarafından incelenmesi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerine gönderilmek üzere yatırım bütçe çağrı yazısının hazırlanması Yatırım bütçesi çağrı yazısının ve eklerinin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve ilgili Şube Müdürlüklerine gönderilmesi Bütçe çağrı yazısı Bütçe Talepleri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile ilgili Şube Müdürlüklerinden gelen bütçe talep yazılarının Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından ilgili personele havalesi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile ilgili Şube Müdürlüklerinden gelen bütçe talep yazılarının ilgili personel tarafından incelenmesi

24 İGTH.İKS.ŞM.002 / YTIRIM BÜTÇESİ HZIRLM İŞ KIŞ SEMSI İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve ilgili Şube Müdürlüklerinden gelen bütçe taleplerinin konsolide edilerek İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait 3 yıllık yatırım bütçesinin hazırlanarak Bakanlığın ilgili birimine gönderilmek üzere yazı hazırlanması İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait 3 yıllık yatırım bütçesinin Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi Bütçe yazısının bir nüshasının dosyalanması/arşivlenmesi

25 İGTH.İKS.ŞM.002 / YTIRIM BÜTÇESİ DĞITIMI İŞ KIŞ SEMSI Bütçe Dağıtım Talimat Yazısı Bakanlığın ilgili biriminden gelen cari yıla ait yatırım bütçesi dağıtıma ilişkin yazının Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi Cari yıla ait yatırım bütçesi dağıtıma ilişkin yazının ilgili personel tarafından incelenmesi Cari yıla ait yatırım bütçesinin Excel ortamında dağıtılarak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürünün onayına sunulması İl Müdürünün onayladığı cari yıla ait yatırım bütçenin tavanlarının SGB.Net programına girilmesi Cari yıl yatırım bütçesinin Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne ait web adresinde yayımlanması SGB.Net sitesine girilen yıla ait yatırım bütçesini Bakanlığın ilgili birimine ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine göndermek üzere yazı hazırlanması Hazırlanan yazının Bakanlığın ilgili birimine ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ne gönderilmesi Yazının gönderilmesi Yazısının bir nüshasının dosyalanması/arşivlenmesi

26 İGTH.İKS.ŞM.002 / IV KYIT SİSTEMİ KYIT İŞ KIŞ ŞEMSI Talimat Yazısı IV sistemine giriş için Bakanlığın ilgili biriminden talimat yazısının gelmesi IV kayıt sistemi talimat yazısının Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havale edilmesi Gelen evrak ilgili personel tarafından cari tarım istatistiklerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin uygulama esasları talimatına göre incelenmesi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilmek üzere talimat hazırlanması Yazının İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükerine gönderilmesi Talimat yazısı Cari tarım istatistiklerine bilgi derlemek üzere araç talep edilmesi raç var mı? Bilgi derlemek için araziye gidilmesi Derlenen bilgilerin IV sistemine girilmesi

27 İGTH.İKS.ŞM.002 / IV KYIT SİSTEMİ KYIT İŞ KIŞ ŞEMSI İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından IV sisteminden girişlerin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi Girişler tamam mı? İlgili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün telefonla uyarılarak girişlerin tamamlanmasının sağlanması Girişlerde hata olup olmadığına dair sistemden rapor alınması Girişlerde hata var mı? İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nün uyarılarak hatanın bildirilerek düzeltilmesinin istenmesi Kesin raporların alınarak dosyalanması

28 GMD.İKS.ŞM.002 / ÖĞRENCİ STJLRI İŞ KIŞ ŞEMSI Bakanlık Kontenjan Belirleme ve Bölüm yazısı Yazının Şube Müdürü tarafından incelenerek ilgili personele havale edilmesi P-ŞM Kontenjanların belirlenerek kontenjan listesinin düzenlenmesi Onaylanan Kontenjan Listesinin Bakanlığın İlgili Birimine gönderilmesi Kontenjan Listesi İş kış Şeması O-KO Kontenjan Listesinin ve üst yazının dosyalanması Staj başvuru kabullerinin internet ortamında duyurulması

29 GMD.İKS.ŞM.002 / ÖĞRENCİ STJLRI İŞ KIŞ ŞEMSI Staj başvuru formu/yazısı Staj başvuru formunun Şube Müdürü tarafından incelenerek ilgili personele havale edilmesi P-ŞM Başvuru formunun ilgili personel tarafından incelenmesi Staj yapmak istenilen bölümde kontenjan var mı? Stajın kabul edildiğine dair yazı hazırlanması Başvuru sahibine kontenjan olmadığına dair yazı hazırlanması İl Müdür Yardımcısı Onayı O-MY Hazırlanan yazının ilgili okula gönderilmesi Staj Kabul Yazısı İl Müdür Yardımcısı Onayı O-MY İş kış Şeması Hazırlanan yazının başvuru sahibine gönderilmesi Kontenjan olmadığına dair yazı Staj Kabul yazısının dosyalanması Üst yazının dosyalanması B

30 GMD.İKS.ŞM.002 / ÖĞRENCİ STJLRI İŞ KIŞ ŞEMSI B Stajyer öğrencinin önceden belirlenen günde stajına başlamak üzere İl Müdürlüğü ne gelmesi Görevlendirileceği Şube Müdürlüğü veya ilçe Müdürlüğüne staj başlama yazısının yazılması İl Müdür Yardımcısı Onayı O-MY Onaylanan yazının posta ile veya öğrenci aracılığı Şube Müdürlüğü veya İlçe Müdürlüğüne ile gönderilmesi Staj belgesi ve staj başlama yazısı İş kış Şeması Staj bitiş yazısı ve staj belgesi Stajı tamamlanan öğrenci için Şube Müdürlüğü veya İlçe Müdürlüğünden staj bitiş yazısı ve staj belgesinin gelmesi Staj defterinin ve belgesinin ilgili personel tarafından incelenmesi Staj değerlendirme formunun gelen staj belgesine göre düzenlenmesi Staj bitiş yazısının okula gönderilmek üzere hazırlanması Şube Müdürü Onayı İş kış Şeması O-ŞM C

31 GMD.İKS.ŞM.002 / ÖĞRENCİ STJLRI İŞ KIŞ ŞEMSI C Onaylanan yazı ve belgenin zarfa konarak kapatılması ve GİZLİ kaşesinin basılması İl Müdür Yardımcısı Onayı O-MY Zarfın posta ile veya öğrenci aracılığı ile okula gönderilmesi Staj bitiş yazısı ve staj değerlendirme formu İş kış Şeması Kalan nüsha ve fotokopinin staj dosyasına kaldırılması

32 İGTH.İKS.ŞM.002 / İL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG OLUŞTURULMSI İŞ KIŞ ŞEMSI Brifing Bilgileri Yazısı Valilik brifingi bilgileri yazısının İdari ve Mali İşler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi Havale edilen Valilik brifingi bilgileri yazısının ilgili personel tarafından incelenmesi İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünde olmayan bilgilerin temin edilebilmesi için ilgili Şube Müdürlüklerine yazı hazırlanması İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünde olmayan bilgilerin temin edilebilmesi onaylanan yazının tüm Şube Müdürlüklerine gönderilmesi Bilgi İsteme Yazısı İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünde olan brifinge işlenmesi Şube Müdürlüklerinden istenen bilgilerin gelmesi Envanter bilgileri yazısının İdari ve Mali İşler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi Havale edilen brifing bilgileri yazısının ilgili personel tarafından incelenmesi

33 İGTH.İKS.ŞM.002 / İL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG OLUŞTURULMSI İŞ KIŞ ŞEMSI Şube Müdürlüklerinden gelen bilgilerin tamam olup olmadığının kontrol edilmesi Şube Müdürlüklerinden gelen bilgiler ile İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Brifinginin oluşturulması Hazırlanan İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Brifinginin Valiliğe gönderilmesi için yazı hazırlanması İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Brifinginin Valiliğe gönderilmesi Brifing Brifing Bilgileri yazısının bir nüshasının dosyalanması/arşivlenmesi

34 İGTH.İKS.ŞM.002 / TRIMSL İŞLETME KYIT SİSTEMİ KYDI İŞ KIŞ ŞEMSI Tarımsal İşletmeler Kayıt Sistemi (TİKS) Talimat yazısı Bakanlığın ilgili biriminden gelen talimat yazısının Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından kontrol edilmesi ve ilgili personele havalesi Tarımsal İşletmeler Kayıt Sistemi (TİKS) talimat yazısının ilgili personel tarafından incelenmesi Tarımsal İşletmeler Kayıt Sistemi (TİKS) talimat yazısının gereği yapılmak üzere İlçe Gıda, Tarım va Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilmek üzere yazı hazırlanması Hazırlanan yazının İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilmesi Talimat Yazısı Tarımsal İşletmeler Kayıt Sistemi nden (TİKS) köyler bazında tarım arazilerinin listesinin alınması Köylerde kayıt yapılacak parselle ilgili bilgilerin derlenmesi amacıyla İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden araç talep edilmesi raç var mı? raziye gidilerek parsel maliklerinin TC no ve parselde ekilen ürün bilgilerinin derlenmesi raziye gidilerek derlenen parsel maliklerine ait TC no ve parselde ekilen ürün bilgilerinin TİKS sistemine girilmesi

35 İGTH.İKS.ŞM.002 / TRIMSL KURKLIK EYLEM PLNI TKİBİ İŞ KIŞ ŞEMSI İl Kuraklık Eylem Planı Eylem Planı Çerçevesinde Kurum ve Kuruluşlardan ylık Su Kaynakları İle İlgili Verilerin lınması ve Değerlendirilmesi Verilerde Kuraklık Riski Var mı? Gelen bilgilerin dönemsel formunun düzenlenmesi Eylem Planında öngörülen senaryoya göre ilgili kurum ve kuruluşların uyarılması ile ilgili faaliyetlerin başlatılması Tüm verilerin birleştirilerek yıllık dönem raporunun düzenlenmesi Dönem Raporu Başvuru evrakının Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi Raporun dosyalanması

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Süreci Sürecin Sorumlusu: Sürecin Uygulayıcıları: Şube Müdürlükleri Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Eskişehir

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı