2008 Forumunu Değerlendirirken. Hareketlerin Gücü 11. ULUSLARARASI AWID KADIN HAKLARI VE KALKINMA FORUMU. Cape Town, Güney Afrika

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 Forumunu Değerlendirirken. Hareketlerin Gücü 11. ULUSLARARASI AWID KADIN HAKLARI VE KALKINMA FORUMU. Cape Town, Güney Afrika"

Transkript

1 2008 Forumunu Değerlendirirken 11. ULUSLARARASI AWID KADIN HAKLARI VE KALKINMA FORUMU Hareketlerin Gücü Cape Town, Güney Afrika

2

3 Okuduğunuz yayın hakkında Kasım 2008 tarihlerinde 144 ülkeden 2000 e yakın kadın hakları aktivisti Cape Town, Güney Afrika da Hareketlerin Gücünü tartışmak üzere bir araya geldi. Elinizdeki derleme 2008 Forumunun yaklaşımı, etkisi ve kazanımlarının yanı sıra, daha da güçlü, daha da cesur bir 2012 Forumu inşa etmek için nelerin iyileştirilebileceğini incelemektedir. Derleme, dört günlük forum boyunca yer alan tartışma ve faaliyetlerden bazılarına ilişkin bir resim sunmaktadır; her gün gerçekleşen genel oturumlardan yapılmış deşifrasyonlar kadar, yan oturumlar içinde en çok ilgi görenlerden kimilerine ilişkin alıntı ve raporları da dahil etmektedir. Ayrıca gerek kişisel tanıklıklar gerek forum üzerine başka düşünce ve yazılar aldık. Kuşkusuz elimizden geldiğince AWID forumlarının alametifarikası o muazzam enerji, tutkulu tartışma ve ilkeli dayanışmayı kısmen yakalayan fotoğraflarla resimleri de koymaya çalıştık. Bu kaynağın forumda ortaya çıkan büyük fikirlerden bazılarını paylaşmaya, aynı zamanda size yalnız olmadığınızı, kadın hareketlerinin gücünün dünyanın her tarafında fark yarattığını hatırlatmaya faydası dokunacağını umarız. Tadını çıkarın. Sizi İstanbul daki 2012 Forumunda görmeyi diliyoruz!

4 İçindekiler Tablosu Lütfen kitapçığın ilgili bölümünü okumak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın AWID 2008 Forum Raporu, Hareketlerin Gücü 1. Giriş Nelerde başarılı olduk? Forumun Kazanımları Neleri iyileştirebiliriz? Kritik Dersler ve Kavrayışlar İleriye Bakmak: 2012 Forumu Genel Oturumlar 1. Oturum: Kadın örgütlenmesi ve dünyayı dönüştürmek Oturum: Hareketlerimize güç kazandırmak: İçe bakış Oturum: Örgütlenmemizin koşulları Oturum: Hareketlerin geleceği Genç feminist aktivizmi ve kuşaklar arası ilişki kurma Forumda Feminist Teknoloji Takası (FTX) Yan Oturumlar Hareket İnşasının ABC si: Neden, Niçin ve Nasıl İran da Hukuki Ayrımcılığı Ele Almak ve Kadın Eşitliğini Güçlendirmek: Bir Milyon İmza Kampanyası Örneği Savunuculuk olarak Sanat: Dokuzda Bir Kampanyası Arap dünyasında Kuir ve LGBT kadın hareketi inşa etmek Eğer siz, Ama siz Feminist! Afrika da Feminist Aktivizmi Harekete Geçirmek Köktendinciliğin İçyüzünü Kavramak İçin Yeni Bilgiler Kadın Hareketlerinin STK laşması ve Feminist Örgütlenme açısından sonuçları Bir Amaç Uğruna Pop Kültür Seks İşçileri Feminizmle Tanışıyor Zamanımızı Kadınları Karar Alma Pozisyonlarına İtmekle Harcadık Kadının Güçlenmesi - Erkeklerin Bununla Ne İlgisi Var? Künye Editör: Caroline Sin Transkripsiyonlar: Irma Molina, Kathryn White, Fernanda Yanchapaxi, Katie MacDonald, Cayley Taylor, Lia Brewer, Jessica Bokhout Fotoğraflar: Khumo Ntoane ve Briget Ganske Portreler: Gabrielle Le Roux Tasarım: Claman Chu İngilizceden çeviri: Hatice Pınar Şenoğuz Ayrıca Lina Gomez, Sarah Rosenhek, Bailey Duller, Anna Turley, Sanushka Mudalier, Jessica Bokhout, Cindy Clark ve Lydia Alpizar a bu yayına yaptıkları çeşitli katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz Kalkınmada Kadın Hakları Derneği (AWID) 4 Hareketlerin GÜCÜ AWID İN 11. KADIN HAKLARI VE KALKINMA FORUMUNDA GÖZE ÇARPANLAR

5 AWID 2008 Forum Raporu, Hareketlerin Gücü 1. Giriş AWID açısından Kadın Hakları ve Kalkınma üzerine büyük bir uluslararası forum düzenlemesi, misyonumuzun odağında yer almaktadır ve kadın hakları savunucuları, örgütleri ve hareketlerinin kadın haklarını daha etkin bir şekilde ilerletmesi için daha güçlü ve koordineli olarak bu uğraşı vermelerinin, harekete geçmelerini sağlamanın önemine karşılık gelmektedir. AWID in 2008 Kasım ındaki 11. Uluslararası Kadın Hakları ve Kalkınma Forumu nun konusu olarak Hareketlerin Gücü nün seçilmesi, kolektif güç inşasının gerek feminist gündemler geliştirmede gerek bu sürecin kendi başına gerçekleşmeyeceği (gerçekleştirmemiz gerektiği) bilgisinin kilit önem taşıdığı inancımıza dayanmaktadır. Çeşitli kadın hareketleri ve kadın örgütlenmesi dünya çapında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilişkili kazanımlarda anahtar rol oynadı. Forumun temasını seçmede bizi yönlendiren analiz, bir yönüyle (bazı alanlarda sınırlı gelişme gösteren ve kendisini stratejilerini giderek olumsuzlaşan koşullara adapte etmenin baskısı altında hisseden) kadın hareketlerinin dünya üzerinde birçok yer ve bağlamda son birkaç yıldır mevziiyi koruması oldu. Bu durum kadın hakları aktivistlerinin birlikte nasıl çalıştığımız ve kiminle çalıştığımız üzerine ivedilikle düşünmesi gerektiğini göstermektedir. Mesela geçtiğimiz yıllarda yerli kadın hareketlerinin önemli başarılarını gördük ama ilerlemeleri ana akım feminist aktivistlerle paylaştıkları alanlarda çoğunlukla ortak amacın parçası olarak algılanmamaktadır. Şu halde AWID in amacı, katılımcıları farklı kadın örgütlenmesi deneyim ve ifadelerinden oluşan yelpazeye bakmaya ve bunun aracılığıyla güç birliği geliştirme imkânlarını tanımaya teşvik etmesi için geniş bir çeşitlilikte aktivisti Forum gündeminin merkezine taşımaktır. Son on yılda zengin bir yelpazede feminist ve kadın örgütlenmesi süreci ve hareketi ortaya çıkmış olmasına rağmen, bize gösterdiklerini tartışmaya ya da yaratabileceğimiz veyahut da öğrenebileceğimiz başka süreçler hakkında düşünmeye sınırlı alan kalmıştır. Bu forumda merceği kararlı bir şekilde içe döndürmeyi amaçlıyoruz: Kendimize, örgütlerimize, stratejilerimize ve kolektif güç oluşturmada nasıl yol aldığımıza bakacağız. Nasıl daha etkin örgütlenip harekete geçebileceğimize bakmak istedik. Keza kadın örgütlerini giderek hareket inşasından somut ya da kolayca ölçülebilir olarak adlandırılan çıktı ve hizmetlerin sağlanmasına odaklanan proje yönelimli yaklaşımlara kaymaya zorlayan baskıya güçlü bir şekilde karşı koymak istedik. Kadınların toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, diğer sosyal dışlanma ve ezme biçimlerinin kökenini sarsacak kolektif gücü oluşturma stratejilerine yeniden odaklanacağı bir alan yaratmak istedik. Bu yaklaşımın taşıdığı riskin farkındayız: Koşullara bağlı bu kadar zorluk ve terslik karşısında kendimize odaklanmak pek de gücümüzün yetmeyeceği bir lüks gibi durabilir. Bununla birlikte tam da değişen koşullardan ötürü daha adil bir dünyaya doğru kolektif güç oluşturmanın aracı olarak örgüt ve hareketlerimizi güçlendirmek için tartışma ve strateji geliştirmeye alan açılması acil bir görev olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Forum aşağıdaki altı sonucun elde edilmesi beklentisiyle tasarlanmıştır: i ii iii iv Hareket inşasının ne olduğu, neden önemli olduğu ve hareket inşa süreçlerini güçlendirmek için ne yapabileceğimizin daha iyi anlaşılması Dikkati özellikle çeşitlilik ve içerme konularına vererek kadın hareketleri içindeki bölünmenin aşılması için kayda değer adımların atılması Çeşitli kadın hakları savunucuları arasında ortak bir siyasal gündemin (yani, belirli bir konu veya kimlikten daha geniş, iktidar ilişkilerini dönüştürmeyi hedefleyen) öğeleri üzerine konuşmaları ve düşünceyi geliştirme Diğer toplumsal hareketlerle geniş stratejik işbirlikleri geliştirilmesi, özellikle bu hareketler içinde kadın hakları savunucularıyla bağ kurulması SEÇİLEN FORUM OTURUMLARININ TAM SES DEŞİFRASYONLARINA ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ 5

6 AWID 2008 Forum Raporu, Hareketlerin Gücü v vi Kadın hareketlerinin kilit tartışma ve stratejilerinde genç kadınların önemli ölçüde görünür kılıp dahil edilmesi, böylelikle birden çok kuşağı içeren daha etkili bir hareket inşasına katkıda bulunulması Genel olarak kadın örgütleri ve hareketlerinin, bilhassa Forumun gerçekleştirildiği bölge olan Afrika da yeniden canlandırılması AWID Forum gündemini oluştururken, oturumları ve genel toplantıların çerçevesini belirlemede bize yardımcı olması için Uluslararası Planlama Komitemizin 31 üyesinin deneyim ve görüşlerinden beslendi. Onların yol göstericiliğinde katılımcıların farklı ilgileriyle örtüşecek, çeşitlilik içeren bir sunumda bulunmayı amaçladık. Oturum konuları ekonomik ve sosyal haklar, eğitim ve kültür, sürdürülebilir kalkınma, birden fazla kuşağa yayılan örgütlenme, bölünmeyi aşma ve güç birliği geliştirme, taban oluşturma, kurumsal güçlenme, cinsellik ve üreme hakları, HIV ve AIDS, iletişim ve teknoloji, kadına yönelik şiddet, çatışma ve çatışma sonrası/barış inşası konularını kapsıyordu. Bilgiyi üreten kolektif sürecin parçasını oluşturmada tek tek kadınların hikâye ve deneyimlerine değerini vererek Forumu feminist bir alan olarak inşa etmek istedik. Dolayısıyla kimlik, beden siyaseti ve cinsellik, iktidar ve hareket inşasıyla ilgili deneyimler hakkında konuşurken ortaya çıkan ve tartışma eksenlerini belirleyen eleştirel konular olmayı sürdürdü. AWID, Feminist Hareket ve Örgütler İnşa Etme stratejik inisiyatifinin önderliğinde ilk defa olarak Forum tartışmalarının temelini yaratan ana içeriği oluşturdu. Dünyalarını Değiştirmek Kadın Hareketlerinin Kavram ve Pratikleri başlıklı metin, hareketin, özellikle de feminist bir hareketin ne olduğuna ilişkin tanımlar öneriyor ve hareket stratejilerinin esas öğelerini analiz ediyordu. Dünyalarını Değiştirmek Foruma kayıt yaptıran herkese önceden e-postayla gönderildi ve basılı kopyaları Forum alanında İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dillerinde hazır bulunduruldu. Okuduğunuz doküman AWID in Forum perspektifini paylaşmaktadır: Kazanım olduğuna inandığımız yönler, öğrendiklerimiz ve bir sonraki AWID Forumunu planlarken bu derslerden alabileceklerimiz. İç raporlardan, Forum sonrasında internet aracılığıyla yapılan değerlendirme araştırmasının sonuçlarından (591 cevap alındı, neredeyse %33 lük cevaplama oranına ulaşıldı), görüşmelerden ve Forum katılımcılarıyla yapılmış enformel konuşmalardan faydalanıyoruz. Halen Forumun etkisini daha iyi anlamamızı sağlayacak ertesi yıl değerlendirmesini yürütmekteyiz. Ayrıca yakında Forumdan kendi projeleri için başlangıç fonu alan 25 kuruluşun raporlarını edinip deneyimlerinden öğreneceğiz. Forumdaki tartışmaların içeriği hakkında bilgilenmek isteyenler için 2008 Forumunu Değerlendirirken (http://www.awid.org/forum08/ adresinden İngilizce metne erişilebilir), genel toplantı kayıtlarından deşifrasyonlar, katılımın çok olduğu oturumlardan alıntılar, fotoğraflar ve Forumun başlıca diğer yerlerinden öne çıkan noktaları içermektedir. Forumun dört ay öncesinde ve Forum sırasında geçirdiği ciddi hastalık yüzünden katılamayan yöneticimiz Lydia Alpízar Durán ın yokluğunda Forumun yapıldığı koşullar ideal denemezdi. Yine de AWID çalışanları, yönetim kurulu ve Uluslararası Planlama Komitesi üyeleri başarılı bir Forum düzenlemek için birlikte son derece etkili bir şekilde çalıştı. Forum ve katılımcı deneyimleri hakkında toplanan bilgileri analiz ettikten sonra AWID Forumunun kadın örgütlenmesinin çeşitli ifadeleri açısından içerici bir alan yarattığı, buna ek olarak örgütlerimiz açısından dosdoğru ele alınması önem taşıyan birçok hassas iç tartışma (örneğin, STK laşma, rekabet, kadın hareketleri içindeki güç dinamikleri) açtığı veya bunları geliştirdiği açıktır. Keza 2008 AWID Forumu birçok kadın örgütü, onların iş yaptığı kuruluş ve bağışçı kurumların gündemine çok kuşaklı bir hareket inşasını yerleştirmeye yardım eden bir alan olarak akılda kalmıştır. Doğal olarak cevaplanacak çok soru durmaktadır ama edindiğimiz geri bildirimler Forumun güç birliği ve beraber çalışma imkânlarını genişleten faydalı bir katkı sağladığını doğruluyor farklı insan hakları aktivistini bir araya toplama fırsatı çok enderdir ve ortadaki iddia Forumun düzenleyici ve katılımcılar tarafından kaynakların (hem mali hem insani) iyi bir kullanımına denk düşmesini için uğraşmaya itecek kadar büyüktür. Değerli amacına iyi hizmet edebilmesi için Forumu (hem içerik hem yöntem açısından) güçlendirmeye canla başla devam edeceğiz Forumunun tüm katılımcılarına, mali destek sağlayan bağışçılara ve büyük bir başarıya ulaşmasına katkıda bulunan herkese içten teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı sunuyoruz. Gelecek AWID Forumunu hazırlarken bu deneyimden çıkarılan birçok dersi uygulamayı dört gözle bekliyoruz, sizi orada görmeyi de! 6 Hareketlerin GÜCÜ AWID İN 11. KADIN HAKLARI VE KALKINMA FORUMUNDA GÖZE ÇARPANLAR

7 SEÇİLEN FORUM OTURUMLARININ TAM SES DEŞİFRASYONLARINA ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ 7

8 AWID 2008 Forum Raporu, Hareketlerin Gücü 2. Nelerde başarılı olduk? Forumun Kazanımları Forum hareket inşasının ne olduğu, neden önemli olduğu, hareket inşa süreçlerini güçlendirmek için ne yapılabileceği konularının daha geniş kavranmasına katkıda bulundu. Kadın hareketlerine ilişkin yeni bilgi ve genişlemiş bakış, değerlendirme anketinde cevap verenlerin Forum sizi nasıl değiştirdi sorusuna cevap verirken (neredeyse %50 sinin) tanımladıkları yegâne geniş değişim kategorisiydi. Diğer anket sorularına cevap olarak %93 ü Forumun kadın hareketlerini güçlendirirken örgütlerinin neyi daha farklı yapabileceğinin daha çok farkına vardığını belirtti, %90 ı hareket inşasının önemi ve zorluklarını daha net gördüklerini düşündü. %91 i sağlam ve yaratıcı bir programla bu Forumun kendisini faydalı biçimlerde sorgulattığını kabul etti. Hareketlerin gücünün daha da kavranmasını sağlayan olay, Forumun ikinci gününde Güney Afrika nın Dokuzda Bir Kampanyası tarafından düzenlenen kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş oldu. Mesela birçok blog yazarı yürüyüşün katılımcılar açısından hem hareketlerin gücünü hem bölünmeyi aşmanın, farklı kimlik ve konumlar arasında birlikte çalışmanın gücünü kamçılamadaki derin etkisinden bahsetti. Asıl mesele, şimdi kendi şehrim ve ülkemde insanları nasıl harekete geçireceğime dair bazı fikirlere sahip olmam * Çalışmalarımızda kullandığımız stratejiler, bunların hareket inşasına mı katkıda bulunduğu, yoksa daha elitist mi oldukları konusunda daha eleştirel bakmamı sağladı. Forum geniş ve çeşitli bir yelpazeden katılımcıları çekti. AWID in Forum alanında kadın hareketlerinin çeşitliğini yansıtmaya çalışma sözünü dikkate aldığımızda bu önemli bir kazanımdır. İnternet anketimizi cevaplayanların %82 si AWID Forumuna ilk defa katıldıklarını belirtti; bu bize AWID alanını aynı eski konferans müdavimlerinden ziyade bütünüyle yeni bir spektrumdan aktivistlerin kullandığını anlatıyor. Cevaplayanların %67 si kendilerini kadın hakları aktivisti/savunucusu olarak tanımlarken, %11 i diğer bağımsız kadın hareketiyle tanımladı. AWID, 216 oturum düzenleyicisi ve konuşmacısına seyahat ödeneği sağlayan Erişim Fonumuza ek olarak uluslararası kadın hakları forumlarında büyük ölçüde temsiliyet bulamayan kesimlerden 50 aktiviste seyahat ödeneği tahsis eden özel bir hareket inşa fonu için kaynak seferber etti. Forumun neredeyse çeyreğini tüm altı kıtadan genç kadınlar oluşturdu; bir AWID Forumunda Ortadoğu, Pasifik ve Sahra Altı Afrika dan en yüksek kadın katılımına ulaştık. Engelli kadın sayısı, engelli kadınlar tarafından ve onlar üzerine düzenlenen oturum sayısı şimdiye kadar erişilen en yüksek rakama ulaştı. Kayıtlı katılımcılar bölgesel olarak aşağıdaki dağılımı sergiledi: Bölge Katılımcılar Sahra Altı Afrika 694 (274 ü Güney Afrika dandı) Doğu ve Güneydoğu Asya 97 Orta ve Doğu Avrupa ile Bağımsız 73 Devletler Topluluğu Batı Avrupa 168 Latin Amerika ve Karayipler 160 Ortadoğu 68 Kuzey Afrika 28 Kuzey Amerika (ABD & Kanada) 261 Pasifik 48 Güney Asya 102 Belirtilmemiş 193 Toplam 1892 Forum bana başka yerde kazanamayacağım bir görüş kazandırdı: Birçok ülke ve değişik toplum kesimlerini kapsayan çeşitliliğimizin zenginliği ve kapsamı; tek bir hareket değil, aynı anda gerçekleşen birden çok hareket olarak, çok ses ve dilde patriarkiye ve kapitalist sömürüye karşı koyup stratejiler, bilgi ve deneyimler dağarcığını harekete geçirdiği görüşü. Dünyanın her yanından bu kadar çok kız kardeşle konuşmak bana pek çok açıdan ilham verdi. 8 * Tüm alıntılar Forumun değerlendirmesine katılanların yorumlarından alınmıştır. Değerlendirmelerde ad belirtilmediğinden, konuşanın hangi ülkeden olduğu bilgisini veremedik. Hareketlerin GÜCÜ AWID İN 11. KADIN HAKLARI VE KALKINMA FORUMUNDA GÖZE ÇARPANLAR

9 AWID 2008 Forum Raporu, Hareketlerin Gücü Forum, çeşitli kadın hakları savunucuları arasında ortak bir siyasal gündemin öğeleri üzerine konuşmaları ve düşünceyi geliştirdi. Yukarıda ifade edildiği gibi, Forumla ilgili umutlarımızdan biri, katılımcıların diğer aktivistlerle ortak mücadele hedefi bulması, farklılıklar arası dayanışma ve işbirliği bağlarını kurabilecek belli bir ortak bir amaç düzeyine gelmesiydi. Bu büyük ölçüde geleceğe uzanması gereken uzun vadeli bir çaba olmakla birlikte, Forumda yeni inisiyatiflerin şekillenmesi ve var olanların daha fazla ilgiye mazhar olmasıyla ümit vadeden bazı işaretler gördük. Bir grup Güney Afrikalı kadın ülkenin siyasal sistemi, partileri ve seçilmiş temsilcilerini izleyip hesap sorabilecek feminist bir kampanya başlatmak için ortak bir gündem oluşturmak üzere toplandı. Karşıt bir güç olarak siyasal bir kadın partisi açma olasılığını araştırmayı da amaçlamışlardı. Forumun son günü iklim değişikliğinden yardım gündemlerine, (çoğu katılımcının Forumda önemli bir eksiklik olduğunu belirttiği) mevcut finans krizi ve ekonomik durgunluk hakkında feminist perspektiften yazılmış bir açıklamanın da dahil olduğu geniş bir konu yelpazesinde bildiri ve kampanya sağanağına tanık olduk. Bu bildiri ve kampanyalardan bazıları Forum sırasınca oluşmuş yeni gündemleri ifade etmekle birlikte, diğerleri çok daha önce geliştirilmiş ama Forumda daha çok açığa çıkıp destek toplamıştı. Mücadeleleri için dayanışma talep eden kadınlar (Meksika, Atenco dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ne) deneyimlerini diğer aktivistlerle paylaşma fırsatını kullandılar; bazılarından bu kadar farklı kadın arasında ortak hedef bulmanın getirdiği beklenmedik şaşkınlığı işittik. Tümüyle kadın haklarının konuşulduğu bu kadar büyük uluslararası bir organizasyona hiç katılmamıştık. Dünyanın her yerinden bu kadar çok kadının diğer kadınlar için çalıştığını ve mücadele ettiğini görmekten çok heyecanlandık, bu bizim için yeniydi. Kendimizi kadın olarak güçlendirirsek, daha çok bir araya gelir, ihtiyaçlarımıza değer verirsek, daha güçlü katılım gösterdiğimiz toplumsal hareketler yaratabileceğimizi fark ettik. Şehrimizde mücadele eden, direnişin birçok anında, toprağını savunurken ön safta olmak zorunda kalan çok kadın var ama kendimize ya da birbirimize değer vermediğimiz, ihtiyaçlarımızı önemli bulmadığımız zamanlar oluyor. Bu bizi yıpratıp bölüyor. Bir arada bu kadar çok kadını, kadınlar arasında böyle bir dayanışmayı görmek, bir araya gelip beraber mücadele edersek durumumuzu iyileştirebileceğimizi düşündürdü. Forum stratejik işbirlikleri geliştirme sürecine katkıda bulundu. Geniş bir yelpazeden aktivistleri bir araya getirmemizdeki niyet, kısmen bu dışa vurum ve alışveriş için başlangıç fırsatından uzun süreli bazı (karşılıklı zenginleştirici olabilecek ve daha güçlü hareketleri teşvik edecek) bağlantıların doğacağı umuduydu. Forumun birçok katılımcıya normalde şahsen bir arada bulunma fırsatının olmayacağı, başka yerlerden ya da kesimlerden gelenlerle tanışma şansı sunduğunu biliyoruz. Aslına bakılırsa anket sonuçlarımız katılımcıların Forumda farklı türde yeni ilişkiler geliştirdiğini göstermektedir: Sorulara cevap veren 591 kişinin %92 si (%56 = fazlasıyla katılıyor, %36 = biraz katılıyor) Forumun genelde birlikte çalışma yapmadığı grup veya kesimlerden insanlarla bağ kurmasını sağladığını belirtmiştir. Kaldı ki tam olarak aynı oranda insan, yani %92 si bu Forumdan yakında temas kurmayı umduğum yeni müttefiklerle ayrılıyorum ifadesine katılmıştır (%59 = fazlasıyla katılıyor, %33 = biraz katılıyor). Çeşitli oturumlarda katılımcıların kadın örgütleri arasında daha güçlü ittifak girişimlerini engelleyen iktidar dinamikleriyle başa çıkmaya çalıştıklarını, bu tür engelleri aşmak için bir arada bulunmanın yeni kurallarını yaratmayı amaçladıklarını gördük. Güç birliği oluşturmada çok ilgi görüp katılım gösterilen kritik bir alan da bağış dünyası ve dönüştürücü bir hareket inşa çalışmasına desteği arttırıp kısa erimli projelerle sihirli değnekler üzerindeki vurguyu azaltmak için kadın örgütleriyle bağışçılar arasındaki ilişkiyi tanımlamadaki sorunlardı. Fon Kuruluşları Forumuna katılım yüksekti. Bu Forum da gerek hararetli atışmalar gerek gerçek tartışmalar üretti; konuyla ilişkili diğer kimi oturumlar, bağış politikaları, bunların hareket temelli yaklaşımları desteklemek için yeniden nasıl konumlandırılabileceği hakkında canlı tartışmalara tanık oldu. Forumda genel toplantı ve oturumların çoğu, hareket inşasıyla ve hareketlerimizi güçlendirmeye yardım edecek müttefik ve işbirliklerini nasıl yaratacağımızla ilgiliydi. Dünyanın değişik yerlerinden gelen kadınlarla konuşup Forum katılımcılarının zengin çeşitliliğini gözlemledikçe [kuruluşumuzun] Doğu Afrika da çalıştığı birçok grubun etkin işbirlikleri yapmadığını veya insan çeşitliliğini her zaman içermeyebildiklerini düşündüm. Bu yüzden o kadar çok farklı kadını birlikte çalışırken görmek, Kenya nın göçer bölgelerinde yerli kadınları ve örgütleri arasında işbirliği ve içerici olmayı arttırma fikrini uyandırdı. AWID Forumu bölgelerinde kadın hareketlerini birleştirme zorunluluğunu tartışan Güney Afrikalı kadınların diyalogunu kolaylaştırdı. Diğer ulusal kadın inisiyatiflerine önem veriyoruz, ülkede tüm kadın yapılarıyla aktif bir şekilde diyalogu teşvik edip bugüne kadar yapılmış çalışmaları temel alacağız. SEÇİLEN FORUM OTURUMLARININ TAM SES DEŞİFRASYONLARINA ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ 9

10 AWID 2008 Forum Raporu, Hareketlerin Gücü Forum kadın hareketlerinin kilit tartışma ve stratejilerinde genç kadınları önemli ölçüde görünür kılıp dahil edilmelerine, böylelikle birden çok kuşağı içeren daha etkili bir hareket inşasına katkıda bulundu. Forumda AWID in Genç Feminist Aktivizm (GFA) programı genç kadınların kadın hareketlerine katkılarını öne çıkarmayı, hareket inşası etrafındaki tartışmanın genç kadınlar, sesleri ve perspektiflerini içerici olmasını sağlamayı, bunlara ek olarak kuşaklar arası dayanışma ile hareket inşasında çok kuşaklı stratejiler üzerine düşünce geliştirmeyi amaçlıyordu. Her yaştan 45 kadının oluşturduğu GFA Forum Komitesi Forumdan önceki birkaç ay birlikte çalışıp sonrasında Forumda genç kadınların katılımını en iyi hale nasıl getirileceğine dair strateji belirlemek, birden çok kuşağı içeren bir diyalogu teşvik etmek ve kuşaklar arası etkileşim, tartışma ve işbirliğini yüreklendirmek için yüz yüze buluştu. Forum katılımcılarının kuşaklar arası hareket inşasına destek işareti olarak taşıdığı pembe eşarplar, çok kuşaklı teriminin anlamı, güçlü ve etkili hareketler geliştirmede rolü, kuşaklar arası dengeli diyalog ve dayanışmanın nasıl sağlanabileceği üzerine sorgulama ve tartışmaları kışkırtan güçlü bir görsel ifadeye dönüştü. Genç Kadınların Grup Toplantısı gibi yaşla sınırlı faaliyetler genç kadınlara kadın örgütleri ve hareketlerini tartışıp eleştirmelerinde güvenli alanlar yarattı ve genel toplantı ve oturumlarda genç kadınların temsilini sağlama stratejimizle birlikte Forumda genç kadınların çok kuşaklı alanlara aktif katkısında destek oldu. Genç Feminist Fonu (AWID in yıl içinde daha önce genç feministlerle çalışmasından doğan bir fikir), hareket yaratacak gelecek kuşağı desteklemek için Forumda önemli miktarda kaynak seferber edecek yeni bir çekiş gücü ve destek buldu. Forum delegelerinin %22 si 30 yaşın altındaydı. İnternet anketimize cevap verenlerin %91 i genç kadınların hareket inşasına yönelik tartışmaların geliştirilmesinde görünür oldukları ve merkezi rol oynadıkları ifadesine katıldı veya fazlasıyla katıldı; %95 i Forumun farklı kuşaktan kadınların perspektifinin hazır bulunduğu ve değer gördüğü alanı açmada iyi bir iş yaptığına katıldı. Pembe eşarp isteyen kadınlarla konuştum (renk başlı başına konuşmayı başlatan unsurdu) ve böylelikle hikâyelerini benimle paylaştılar bu kadınlara (eşarplı olanlara elbette) konuşmak için yaklaşmasaydım muhtemelen hiç duymayacağım hikâyeler dinledim. Konuştuğum kadınlar kadın hareketine aşıklar ve yeni feministleri destekleyip katılmaları için alan açıyorlar. Hikâyelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. [Kuşaklar arası diyalog], hem genç hem yaşlı kadınların feminist bilgi ürettiği, kuşaklar arasında geri bildirim, saygı ve kolektif inşanın olduğu kimlikler arası bir diyalog kurmakla ilgilidir. Kimliklerin ve arka planların feminizmi zenginleştirdiğini, dünyayı birlikte dönüştürmek için eşitsizlikleri yenmemiz gerektiğini kavramaktır. Forumda Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırarak Forumun kapsamını ve etkisini de genişlettik. AWID çoğu kadın hakları aktivistiyle feminist aktivist ve hareketlerin çalışmaların iletişim teknolojilerini kullanmadaki zayıflıklarını görerek Forumun bu boyutunu güçlendirmek üzere İleri İletişimler Derneği Kadınların Ağ İletişimini Destek Programı (APC-WNSP) ile ortaklık kurmaktan çok memnun olmuştu. Forum öncesi Feminist Teknoloji Takası (FTX) 100 ün üzerinde kadın katılımcının işitsel ve görsel araçları, sosyal ağ ilişkileri kurmayı, dijital hikâye anlatıcılığı ve daha fazlasını öğrendikleri bir fırsat oldu. Forum boyunca FTX Merkezinde Forumdan bilgi ve deneyimlerini çeşitli dillerde paylaşan, içerik yaratan aktif bir topluluk vardı. Buna ek olarak Forumun genel toplantılarına ilişkin mültimedya dosyalarının aynı zamanda internetten yayını, Feminist International Radio Endeavour un günlük FIREPLACE yayınları (internetten canlı yayın) ve katılımcıların e-posta iletişimlerinin sağlanması, fiziksel olarak hazır bulunamayacak geniş bir yelpazeden kadın, örgüt ve hareketi Foruma erişebilir kılmaya yardımcı oldu. Salt enformasyon ve iletişim teknolojilerinin kullanımından öte FTX katılımcıları ve FTX Merkezi Forum katılımcılarını (ve düzenleyicilerini) iletişim hakları ve teknolojiye feminist yaklaşımlar hakkında daha fazla düşünmeye itti. Aslında Forumdan sonra verilen 25 başlangıç fonunun 4 ü FTX le ilişkili konulara ayrılmıştı. Kadınların kendi kablosuz ağlarını kurmaları için güçlendirilemeyeceğini kim söylemiş? Kadınların peşmelba yapmak için kullandıkları bir şeftali konservesi kutusunun yayına hazır bir antene dönüştürülebileceğini kim bilebilirdi? Dijital hikâyemi AWID Forumunun ana toplantısında gösterilirken izlemek hoş bir sürprizdi. O zaman dijital hikâye anlatıcılığının izleyicilere (marjinalleşmiş bir topluluğun bireyi ve bir Hareket olarak) ne bildiğimiz, kim olduğumuzu ve neye inandığımızı anlatmada kullanılabilecek etkili ve güçlü bir araç olduğunu anladım. 10 Hareketlerin GÜCÜ AWID İN 11. KADIN HAKLARI VE KALKINMA FORUMUNDA GÖZE ÇARPANLAR

11 AWID 2008 Forum Raporu, Hareketlerin Gücü Katılımcılar Forumdan tazelenmiş bir bağlılık, enerji ve motivasyon duygusuyla ayrıldılar. Yüksek stres ve yorgunluk seviyesinin kadın hareketlerine muazzam ölçüde olumsuz etkide bulunduğunu biliyoruz. Forumun az da olsa katılımcıların uzun yolculuklarında onlara enerji verip ayakta tutan şeyle yeniden bağ kurmasına yardım edebilmesini umuyoruz. Foruma ilişkin internet blogları ve anket sonuçlarının yanı sıra, içten övgüler ve kulak misafiri olunan konuşmalar bizi şüphede bırakmıyor; değerlendirme anketini cevaplayanların %96 sı Forumun ilham ve güç verdiğine katıldı. Bu Forumda sunulan sanatsal ve kültürel etkinliklerle bedensel hareket içeren geniş bir etkinlik yelpazesi hem katılımcıları canlandırmayı hem de analiz ve strateji geliştirmemizde akıl alanından kaçmanın gücünü hatırlatmayı amaçlıyordu. Benzer bir şekilde çeşitli oturumlar kadın hareketlerinin sürdürülebilirliği için gerekli kendine özen konularını ele alıp meşrulaştırmaya çabaladı. Kadın hareketinde görece yeniyim, bunca enerjiyi görüp bu kadar çok güçlü ve kendini adamış kadınla tanışmak benim için heyecan verici bir deneyimdi. Gerçekten de kolektifteki güce tanık oldum. Bu deneyimin uzun bir süre bende devam edeceğine, beni insan hakları ve kadın hakları hareketinde daha aktif olmaya teşvik edeceğine eminim. Bu forumun bir kadına burasının insanı acıtan, etkileyen, gözlemekten alıkoyan herhangi bir konuyu gündeme getirebileceği bir yer olduğu duygusunu verdiğine inanıyorum. Kadınlar ve özgürlük enerjisi muazzamdı Kızlarım bu alanda çalışsın çalışmasın AWID forumlarından birine katılmaları gerektiğine karar verdim. SEÇİLEN FORUM OTURUMLARININ TAM SES DEŞİFRASYONLARINA ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ 11

12 AWID 2008 Forum Raporu, Hareketlerin Gücü 3. Neleri iyileştirebiliriz? Kritik Dersler ve Kavrayışlar AWID her Forumda hem değerlendirme ve katılımcılardan gelen geri bildirimlerden, başlıca partnerlerle konuşma ve görüşmelerden hem de forum çalışanlarının yansıttıklarından çok şey öğrenmektedir. Bazı eleştirileri doğrudan ele alabiliyoruz, bununla birlikte diğerleri bu tür bir organizasyonu düzenlemede her zaman olan, dengelenmesi zor durumları yansıtıyor. Yerel kadın örgütleriyle ilişkiye geçme: AWID Foruma hazırlanırken organizasyon hakkında bilgi paylaşmak ve yerel kadın hakları gündeminin geliştirilmesinde Forumu kullanım yollarını araştırmak için yerel kadın örgütlerine ulaşmaktadır. AWID Uluslararası Planlama Komitesinde ev sahibi ülkeden bazı aktivistlerin bulunmasını sağlar. Forum programına yerel grupların düzenlediği çok sayıda oturum dahil ederiz ve normalde yerel kadın gruplarının temsilcilerinden 100 kadarına ücretsiz kayıt sağlarız (Cape Town Forumunda bu sayı 200 e katlamıştı). Buna ek olarak mümkün oldukça yerel kadın hareketleri mücadelesinin parçası olan kadın hakları konularında görünürlüğü arttırmak için yerel basın veya kamuyu hedefleyen organizasyonları koordine etmeye çalışmaktayız. Cape Town daki deneyimimizin ardından (burada oturum seçimlerine ilişkin sürecin şeffaf olmadığı ve kayıt ücretlerinin çok yüksek olduğunu düşünen bazı aktivist ve örgütler Foruma karşı harekete geçtiler) bu genişlikteki bir organizasyonda AWID in özellikle gereksiz gerilimler yaratabilecek yanlış iletişim ve bilgilendirme biçimlerinin önüne geçmek daha ilerisi düşünen bir şekilde insanlara ulaşmaya çalışmasını gerektirdiğini gördük. Bunun anlamı, daha oluşabilecek sorunları dikkate alan yerel elçilerin kadın hareketleriyle yerel iletişim çabalarına daha fazla yoğunlaşmanın yanı sıra, ev sahibi ülkede konuyla ilgili bir dizi aktörle düzenli açık etkileşimdir. Yerel katılımlara büyücek bir ölçüde ücretsiz kaydı mümkün kılmaya ek olarak, Forum programında (Forumu bölge veya ülke odaklı değil, uluslararası bir organizasyon olarak korumaya devam etmekle birlikte) ev sahibi örgütlerin rolü ve görünürlüğüne ilişkin yaklaşımımızı gözden geçirmeyi sürdüreceğiz. derece özel bir siyasal uğrakta bu kadar çeşitlilik içeren bir alanı stratejik olarak kullanmada önemli bir zaaf ve kaçırılmış bir fırsat (mesela ortak eylem başlatılması veya konuyla ilişkili ortak açıklamalara daha fazla görünürlük kazandırmak) olarak algıladı. Geç bir tarihte Forum programında büyük değişiklikler yapma kapasitemizin kısıtlı olmasına rağmen, AWID bu deneyimden bu tür koşullarla bağlı değişiklikler ve bunların kadın hakları örgütlenmesine etkilerine duyarlı olup onları anlamlı bir şekilde içerebilecek, beklenmedik durumları gözeten bir planlama sürdürmenin önemini öğrendi. Açıklık ve Güvenlik: Forum kaydı açık bir süreçtir; geçmiş forumlarda karşılanabilecek sayıdan daha fazla kayıt yaptırmak isteyen insanın olduğu bir durumla Koşullardaki Değişikliklere Duyarlılık: Finans krizi 2008 Forumundan 6 hafta önce patlak verdi. Krizin ve olası sonuçlarının genel toplantılara (özellikle dış koşullarla ilgili toplantıya) ve bazı oturumlara sızmasını bekliyorduk ama konuşmacılardan bilhassa kriz hakkında konuşmalarını talep etmedik (veya bunu yapabilecek yeni konuşmacılar aramadık). Bazı katılımcılardan krizin yeterince tanındığı ve tartışıldığını düşündüklerini duymakla birlikte, çoğunluk, kriz hakkında daha fazla tartışılmamış olmasını, son 12 Hareketlerin GÜCÜ AWID İN 11. KADIN HAKLARI VE KALKINMA FORUMUNDA GÖZE ÇARPANLAR

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı Türkiye, BM nin

Detaylı

Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme

Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme Bu yayın Avrupa Birliğinin yardımıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnızca TACSO sorumludur

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME REHBERİ

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME REHBERİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME REHBERİ Hazırlayan Dilek Ertükel İngilizce den Çeviren Fehmi Ağduk & Mevlüde Sahillioğlu Düzelti Ayşegül Kanat Yayıma Hazırlayan Gamze Göker Editör Merve Erol

Detaylı

Katılımı anlamak: Bir literatür taraması. Ellie Brodie Eddie Cowling Nina Nissen

Katılımı anlamak: Bir literatür taraması. Ellie Brodie Eddie Cowling Nina Nissen Katılımı anlamak: Bir literatür taraması Ellie Brodie Eddie Cowling Nina Nissen Angela Ellis Paine Véronique Jochum Diane Warburton un katkılarıyla Bu yayın İngiltere Büyükelçiliği tarafından finanse edilen

Detaylı

Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü?

Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul 6 Nisan 2013 Azınlık Dillerinin Kullanımı için Altyapının Oluşturulması Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Yuvarlak Masa Toplantısı,

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi

Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi Özet Bu rapor yerel seviyede sağlık eşitsizliklerinin giderilmesi için pratik bir rehber

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük 5 5. BÖLÜM Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük Arap devletlerinde temel politik değişim yaratmada halk hareketlerinin başarısını gördük. Şimdi ise sırada daha güç ve daha ayrıntılı bir iş var; daha kapsayıcı

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

ŞİDDETSİZ KAMPANYA EL KİTABI

ŞİDDETSİZ KAMPANYA EL KİTABI ŞİDDETSİZ KAMPANYA EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 1. EL KİTABI HAKKINDA 2. ŞİDDETSİZLİĞE GİRİŞ Şiddetsizlik Nedir ve Neden Kullanılmalıdır? Şiddetsizlik antrenmanları Siz ve Grubunuz Şiddetsizliğin Tarihsel Uygulamaları

Detaylı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2014, Perşembe Notte Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler ve Misafir katılımcılar : AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi

Detaylı

1GÖNÜLLÜLÜK EVRENSELDİR

1GÖNÜLLÜLÜK EVRENSELDİR 1GÖNÜLLÜLÜK EVRENSELDİR 1. BÖLÜM Gönüllülük evrenseldir Gönüllülük, bireyin topluluğa dâhil olmasının bir ifadesidir. Ortak bir anlayış ve müşterek yükümlülük duygusuna dayanan katılım, güven, dayanışma

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlar ve Ýyi Yönetiþim Dr. Yýlmaz Argüden Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Pýnar Ilgaz Gönüllü Kuruluşların Yönetimi Dr.Yılmaz ARGÜDEN Pınar ILGAZ ARGE Danışmanlık

Detaylı

dijital diyaloglar DİJİTAL KATILIM REHBERİ

dijital diyaloglar DİJİTAL KATILIM REHBERİ dijital diyaloglar DİJİTAL KATILIM REHBERİ Devlet için etkili dijital katılım rehberi Bu rehber İngiltere Büyükelçiliği tarafından finanse edilen Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

KÜRESEL DİYALOG KDB. Sosyoloji Mesleği. Izabela Barlinska Kimdir? Susam Sokağı. Rio+20 BÜLTENİ 2.5

KÜRESEL DİYALOG KDB. Sosyoloji Mesleği. Izabela Barlinska Kimdir? Susam Sokağı. Rio+20 BÜLTENİ 2.5 KÜRESEL DİYALOG 2.5 BÜLTENİ Sosyoloji Mesleği Zygmunt Bauman Izabela Barlinska Kimdir? Susam Sokağı Rio+20 > Feminizm and Neo-Liberalizm > İşbaşındaki Ukrayna Feminizmi > Latin Amerikada ki Güvensizlik

Detaylı

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2014 1 UN Plaza, New York, NY 10017, ABD Tüm hakları

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

Çocuk Haklarına dair Sözleşme HDK Grubu Save the Children ve The African Child Policy Forum un katkılarıyla ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİN RAPORLANMASI

Çocuk Haklarına dair Sözleşme HDK Grubu Save the Children ve The African Child Policy Forum un katkılarıyla ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİN RAPORLANMASI Çocuk Haklarına dair Sözleşme HDK Grubu Save the Children ve The African Child Policy Forum un katkılarıyla ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİN RAPORLANMASI BM Çocuk Hakları Komitesi ne rapor sunan hükümet dışı

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara

2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara 2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara Bu yapıtın tüm yayın hakları saklıdır. Aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü,

Detaylı

Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye. Küresel İnsani Gelişme Forumu İstanbul da. Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza

Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye. Küresel İnsani Gelişme Forumu İstanbul da. Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza Sayı: 75 Mart 2012 Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza Podcastlarımızı yayınlayan radyo sayısı 11 e yükseldi Küresel İnsani Gelişme Forumu

Detaylı

İçindekiler. > 1. Giriş. > 2. Neden Gençlik Bilgilendirmesi? > 3. Gençlik Bilgilendirmesi Nedir?

İçindekiler. > 1. Giriş. > 2. Neden Gençlik Bilgilendirmesi? > 3. Gençlik Bilgilendirmesi Nedir? İçindekiler 1 > 1. Giriş Chinonyerem Anthony (İspanya) ile Söyleşi Gençlik Özgürleştirme Ofisi ni Keşfetmek............................................................................. 2 > 2. Neden Gençlik

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı