PARANIN ÖZELLİKLERİ, PARA ÇEŞİTLERİ VE EMİSYON REJİMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARANIN ÖZELLİKLERİ, PARA ÇEŞİTLERİ VE EMİSYON REJİMLERİ"

Transkript

1 PARANIN ÖZELLİKLERİ, PARA ÇEŞİTLERİ VE EMİSYON REJİMLERİ 1 1.PARANIN TANIMI VE FONKSİYONLARI A.Paranın Tanımı Para bir ekonomide mal ve hizmetlerin alım satımında kullanılan herkes tarafından kabul gören mübadele aracıdır. Birinci derecede likit olan her şey para olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla para, efektif olabileceği gibi, kaydi de olabilir. B.Paranın Fonksiyonları Paranın mübadele aracı olma, ortak değer ölçüsü olma, tasarruf aracı olma ve iktisat politikası aracı olmak şeklinde dört fonksiyonu vardır. a)paranın Mübadele Aracı Olması Paranın olmadığı zamanlarda trampa(değiş-tokuş ya da takas) ekonomisi vardı. Paranın mübadele aracı görevi üstlenmesiyle toplumlarda işbölümü ve uzmanlaşma arttı. Mübadele aracı olan paranın toplumdaki herkes tarafından kabul edilmesi, taşınmasının kolay olması, dayanıklı ve bölünebilir olması, kolay taklit edilebilir olmaması ve miktarının az olması gibi özelliklere sahip olması gerekir. 2 1

2 b)paranın Ortak Değer Ölçüsü(Hesap Birimi) Olması Ortak değer ölçüsü olarak para,bir mal ya da hizmetin ne kadar para birimi karşılığında el değiştireceğini gösterir ki,bu da o mal ya da hizmetin fiyatıdır.o halde para,malların alınıp satılma değeri olan fiyatın belirlenmesini de sağlar. Paranın ortak değer ölçüsü olma fonksiyonunu sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için zaman içinde kendi değerinin değişmemesi gerekir. c)paranın Değer Biriktirme ve Değer Ödünç Alma (Tasarruf ve Borçlanma) Aracı Olması Paranın tasarruf aracı yani değer biriktirme aracı olması satın alma gücünün depolanması anlamına gelmektedir ve bu şekilde para her zaman kullanıma hazır (likit)durumda olmaktadır. Paranın tasarruf aracı olma fonksiyonunu yerine getirebilmesi için değerinin istikrarlı olması gerekir. Değer saklama(tasarruf) aracı olan para aynı zamanda değer ödünç alma(borçlanma) aracıdır. 3 d)iktisat Politikası Aracı Olma Keynesyendevrime kadar paranın reel ekonomi üzerindeki etkisi yok sayılıyordu.fakat Keynes ten sonra para arzı miktarının etkileri kabul edilmeye başlandı ve devletin para arzında çeşitli politika araçlarıyla oynama yapması suretiyle piyasaya müdahalesinin ekonomide reel etkilerinin olacağı ortaya atılıdı. Devletin para politikası yolu ile ekonomiye müdahalesinin nasıl olacağı ise Keynesyenve Monetaristiktisatçılar arasındaki ayrı bir tartışma konusudur. 4 2

3 2.PARA ÇEŞİTLERİ A.Mal Para Gerek herhangi bir malın,gerekse kıymetli madenlerin para olarak kullanılması halinde,para olarak kullanılan malın ya da madenin(sikkenin) kendi değeri temsil ettiği para değerine eşitse,bu tür paralara mal para denilmektedir. B.Temsili Paralar a)altın ve Gümüş Sertifikaları b)banknot c)kağıt para d)madeni Ufaklık Para(Bozuk Para):Ülkemizde kağıt para basma yetkisi Merkez Bankası na verilmişken,madeni para basma yetkisi hazinededir. C.Kaydi Para(Banka Parası,Mevduat Parası) Bankalar kaydi para yaratır.bu süreç aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 5 Bankanın zorunlu karşılık oranına r ve ilk mevduata da A bankanın yarattığı krediye K dersek K = A.(1-r/r) ifadesi bize yaratılan krediyi verir. Eğer aynı kredi işlemi birden fazla bankada gerçekleşirse paralar banka sistemi içinde kaldığı için sonuç değişmeyecektir. Eğer paranın bir kısmı elde nakit olarak tutulursa yaratılan kaydipara miktarı azalır. D.Para Benzerleri,Para Yerine Geçenler ve Para İkamesi a)para Benzerleri Vadeli banka mevduatları,devlet tahvilleri, hazine bonoları,bankaların yatırım fonları örnek verilebilir. Mübadelelerde karşı tarafça kabul edilmesinin söz konusu olmadığı arzu edildiğinde paraya çevrilmesi mümkün olan bu varlıklara,para benzerleri denilmektedir Para benzerleri,kıymet saklama amacıyla muhafaza edilen ve kolayca mübadele aracı olan paraya(kağıt para ya da vadesiz mevduat hesabı)çevrilmesi mümkün olan varlıklardır. 6 3

4 b)para Yerine Geçenler(Plastik Paralar) Para yerine geçen kredi kartlarına plastik para da denilmektedir.bu ifadenin yanlışlığı paranın fonksiyonlarına bakılarak ortaya konabilir. Mübadele aracı olma fonksiyonu:kredi kartları para gibi her istenildiğinde kullanılamaz.2 bin TL ye sahip olmakla 2 bin TL limitli kredi kartına sahip olmak aynı şey değildir. Ortak değer ölçüsü olma ve tasarruf aracı olma fonksiyonu:kredi kartı para gibi mal ve hizmetin değerini belirleme gücüne sahip olmadığı gibi,tasarruf aracı görevini de üstlenemez. c)para İkamesi (Dolarizasyon):Bir ülkede yerli para yerine yabancı para çokça kullanılıyorsa para ikamesi(dolarizasyon) var demektir. 3.EMİSYON REJİMLERİ(PARA SİSTEMLERİ) Paranın piyasaya sürülme işlemine emisyon denmektedir. Paranın bir biriminin neye bağlı olduğunu belirten düzenlemeye para sistemi ya da emisyon rejimi denmektedir. 7 A.Maden Para Sistemi Paranın birim sisteminin madenlere bağlı olarak tespit edilmesine maden para sistemidenilmektedir.eğer tek maden esas alınıyorsa tek maden sistemi (monometalizm),iki maden esas alınıyorsaçift maden sistemi (bimetalizm) denmektedir. a)tek Maden Sistemi:Altın Para Sistemi (Altın Para Standardı) Bu sistemde para birimi belirli bir miktar altın olarak tanımlanmaktadır. i.altın Sikke Standardı ii.altın Külçe Standardı:Bu para standardında,altın sikkenin yerini,külçe altına çevrilebilir banknot almıştır. Bu sistemde ülke içi ödemelerde banknot kullanılırken,altın külçeler ancak uluslar arası ödemelerde kullanılmıştır. Ülke içinde altın külçeye çevirebilir(konvertibl) banknotun yasal tedavül zorunluluğu,küçük tasarrufların altın olarak saklanmasına engel olmuştur. 8 4

5 iii.altın Döviz Standardı(Altın Kambiyo Standardı) Altın para standardının son aşaması, bir ulusal paranın birim değerinin, parası altına çevrilebilen bir başka ülkenin parasına bağlanması halini ifade eden altın döviz standardı ya da altın kambiyo standardıdır. Bu uygulamada bir yanda parası altına çevrilebilen güçlü ülkeler vardır ki, bu ülkelere anahtar ülke denir. Öte yandan parasını anahtar ülke parasına çeviren tabi ülkelervardır. Sistemin işleyebilmesi içintabi ülkenin parasının anahtar ülke parasına sabit bir kur üzerinden konvertibl olması gerekir. b)çift Maden Sistemi (Bimetalizm) Bu sistemde de herkes elindeki madeni(altın veya gümüşü) darphaneye getirerek sikke kestirebilmekteydi Bu sisteme ihtiyaç duyulmasının sebebi tek maden sisteminde ülkedeki altın miktarının yeterli olmamasıydı. 9 ii.gresham Kanunu:Kötü Para İyi Parayı Kovar Ülkede iki maden, para yerine kullanabiliyorsa insanlar değeri düşük olan madeni(gümüşü) alışverişlerde kullanıp değeri yüksek olan madeni(altını) ellerinde tutarlar. Bu durumda değerli maden büyük ölçüde tedavülden kalkar. Bundan dolayı bu olgu Kötü para iyi parayı kovar şeklinde iktisat literatürüne geçmiştir. iii.topal Ölçek(Aksak Mikyas) Bu sistemde darphanede serbestçe gümüş sikke bastırılması yasaklanması yasaklanmış ve ufak gümüş sikkelerle yapılan ödemelere üst sınır getirilmiştir. B.Kağıt Para Sistemi Kıymetli bir madene bağlı olmadan kamu otoritelerince üzerinde nominal değeri yazılı olarak tedavüle çıkarılan kağıt paraların oluşturduğu sisteme Kağıt Para Sistemi denmektedir. 10 5

6 Bu sistemde para hukuki ve ekonomik dayanağını konvertibilitesinden değil, ekonominin gücünden ve siyasi iktidarın itibarından almaktadır. Günümüzde para basma yetkisi merkez bankalarına aittir. Merkez bankaları para arzını kontrollü bir şekilde yürütmektedir. Para arzının gereğinden fazla ya da az olması enflasyon veya deflasyona neden olabilmektedir. 11 6

6.BÖLÜM PARA. Paranın genellikle kabul gören dört fonksiyonu vardır:

6.BÖLÜM PARA. Paranın genellikle kabul gören dört fonksiyonu vardır: 6.BÖLÜM PARA Bu bölümde, paranın tanımı yapılacak ve ekonomik hayattaki fonksiyonları, para türleri ve para sistemleri tanımlayıcı nitelikte açıklanacaktır. 1.Paranın Tanımı Para, mal ve hizmet alışverişinde

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PARA-BANKA TEORİ VE POLİTİKASI DERS NOTU ISPARTA 2014 1 DERS HEDEFİ Para-Banka Teori ve Politikası

Detaylı

para-banka kredi kpss tek kitap dilek erdoğan kurumlu Müfettişlik Uzmanlık Denetmenlik Banka Sınavları Kontrolörlük Kaymakamlık Hakimlik

para-banka kredi kpss tek kitap dilek erdoğan kurumlu Müfettişlik Uzmanlık Denetmenlik Banka Sınavları Kontrolörlük Kaymakamlık Hakimlik kpss 2014 kpss ve kurum sınavları için özgün konular ve özgün sorulardan oluşan tek kitap para-banka kredi Müfettişlik Uzmanlık Denetmenlik Banka Sınavları Kontrolörlük Kaymakamlık Hakimlik dilek erdoğan

Detaylı

KPSS PARA-BANKA-KREDİ. ÖSYM Tarzında Özgün Sorular ve Açıklamaları. Akıcı. Örnekler Ayrıntılı. Yorumlar Görsel. Uyarılar Konu Anlatımları

KPSS PARA-BANKA-KREDİ. ÖSYM Tarzında Özgün Sorular ve Açıklamaları. Akıcı. Örnekler Ayrıntılı. Yorumlar Görsel. Uyarılar Konu Anlatımları A Grubu Kadrolar İçin Temel Kaynak Akıcı Örnekler Ayrıntılı Yorumlar Görsel Uyarılar Konu Anlatımları Pratik Bilgiler ÖSYM Tarzında Özgün Sorular ve Açıklamaları Tüm kurum sınavlarını kapsayan TEK KİTAP

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO

AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO Bankacılığa Giriş 1.Konu: Banka Kavramı Dünya da ve Türkiye de Bankacılıgın Tarihi Gelisimi Ögr.Gör. Refika Boyacıoglu Atalay BANKA VE BANKACILIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR Banka Nedir?

Detaylı

> > > > > > > > 1. HAFTA PARA BANKA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN

> > > > > > > > 1. HAFTA PARA BANKA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN > > > > > > > > 1. HAFTA 1 Parayı, fonksiyonlarını da içerecek şekilde tanımlayabilecek. 5 Finansal sistemin temel unsurlarıyla birlikte işleyişini açıklayabilecek. PARA BANKA DERSİ 2 İnsanların niçin

Detaylı

VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF

VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PARA VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası

4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası 4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası 4.1 Para nedir? Para genel kabul gören ödeme aracıdır. Ödeme nihai işlemdir: ödeme yapıldıktan sonra yapılacak başka bir şey kalmaz. Para bazen eksik olarak

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

Hisse Senetleri - Tahvil Pay Senetleri OĞUZ YILMAZ GAZİOSMANPAŞA GEDİK YATIRIM ŞUBE MÜDÜRÜ

Hisse Senetleri - Tahvil Pay Senetleri OĞUZ YILMAZ GAZİOSMANPAŞA GEDİK YATIRIM ŞUBE MÜDÜRÜ Hisse Senetleri - Tahvil Pay Senetleri OĞUZ YILMAZ GAZİOSMANPAŞA GEDİK YATIRIM ŞUBE MÜDÜRÜ Hisse Senetleri Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları

Detaylı

2. HAFTA (PARA PİYASASI ARAÇLARI) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

2. HAFTA (PARA PİYASASI ARAÇLARI) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 2. HAFTA (PARA PİYASASI ARAÇLARI) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL FİNANSAL ARAÇLAR Fon sunanlar fon isteminde bulunanlara devrettikleri fonların karşılığında, bu alış-veriş sonucu doğan alacak veya ortaklık

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKA MUHASEBESİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 İKİNCİ BÖLÜM DÖNEN DEĞERLER BÖLÜM HEDEFİ Dönen Değerler bölümünde

Detaylı

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ 6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Borsalar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi

Detaylı

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 19, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Paranın Tanımı 3 2.1 Paranin Bazı Nitelikleri...................... 3 2.2 Para Nedir?............................

Detaylı

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CEREN ARSLAN ANKARA-2005 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

TASARRUF- YATIRIM SÜREcİNİN

TASARRUF- YATIRIM SÜREcİNİN TASARRUF- YATIRIM SÜREcİNİN AKTÖRLERİ Dr. Ahmet Burçin YEREU* Tasarruf-yatırım süreci, tasarrufların yatınm amacıyla değerlendirilmesini ifade etmektedir. Avrupa' da sanayi devrimi ile birlikte, sınai

Detaylı

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI 1 GİRİŞ Merkez bankası dendiğinde akla ilk olarak, para çıkarma yetkisine sahip bir banka gelmektedir. Merkez bankaları kuruldukları günden itibaren çeşitli değişikliklere uğramış, bu değişiklikler sonucunda

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 2: 1. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİNİN KURAMSAL TEMELLERİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 2: 1. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİNİN KURAMSAL TEMELLERİ MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 2: 1. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİNİN KURAMSAL TEMELLERİ Yatırım, bir miktar kaynağın ya da paranın, daha yüksek bir miktar olarak geri döneceği beklentisiyle belli bir süre

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası

YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI BANKALARIN İKİNCİ EL SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ: İŞ BANKASI ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ceren ÇEÇEN Tez

Detaylı

1. DI TİCARET. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen. dış ticareti

1. DI TİCARET. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen. dış ticareti 11. BÖLÜM: ULUSLARARASI EKONOMİK İLİ KİLER Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, dış ticareti uluslararası finansal akımları yurtdışı sanayi yatırımlarını 1. DI TİCARET Genel anlamda, ülkeler arasında

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçları SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 MENKUL KIYMET TÜRLEİ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2478 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1449 BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1, 3) Dr. İhsan Uğur DELİKANLI (Ünite 2, 4) Dr. Rıdvan

Detaylı