KİŞİSEL BİLGİLER. Mehmet Halil Çiçek. Prof. Dr. Temel İslam Bil. Bölümü.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİŞİSEL BİLGİLER. Mehmet Halil Çiçek. Prof. Dr. Temel İslam Bil. Bölümü. mehmedhalilcick@yahoo.com.tr"

Transkript

1 KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Mehmet Halil Çiçek Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Midyat-Mardin/ 1961 Bölüm: Temel İslam Bil. Bölümü Tel: 0 (312) E-Posta: EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İlahiyat Atatürk 1986 Yüksek Tefsir Selçuk 1992 Yardımcı Doçentlik Tefsir Yüzüncü Yıl Temmuz 1993 Doçentlik Tefsir Yüzüncü Yıl Ekim 1995 Profesörlük Tefsir Yüzüncü Yıl Ekim 2004 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi Türkiye Cizre Cizre müftülüğü Vaiz 1987 Türkiye Mardin Kızıltepe Müftü Türkiye Mardin Savur Müftü Yüzüncü Yıl Ün. Türkiye Van Temel İslam Bilimleri Tefsir Yrd. Doç. Dr

2 Yüzüncü Yıl Ün. Türkiye Van İMYO Müdür İmam Muhammed Ünv. Türkiye Riyad Usuluddin Fakültesi Sözleşmeli öğretim üyesi Ankara Üniversitesi Suudi Arabistan Ankara Temel İslam Bilimleri Tefsir Görevlendirme Bingöl Üniversitesi Türkiye Bingöl İlahiyat Fakültesi Dekan Üniversiteler Arası Kurulu Türkiye Ankara Üniversite Temsilcisi Dönem Yüksek Yüksek Yüksek LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER Dersin Adı Tefsir Tarihi Tefsir metinleri Arapça Hadis Metinleri Tefsir Usulü Çağdaş Tefsir Metinleri Klasik Tefsir Metinleri Kur an İlimleri Mukayeseli Tefsir Metinleri Kur an da Anlam Zenginliği. Kur an ın Camiiyeti TEZLER 1. : Ebu l-beka el- Kefevî nin Külliyatında Kur an İlimleri ve Tefsir 1992 KİTAPLAR 1. Nimetullah en-nahcivani ve Tefsirdeki Metodu; Y.Y. Ün. Ofset Baskı Tesisleri 1995 Van Asırda Kur an İlimleri Çalışmaları; Timaş yay İstanbul. 3. Farklı Kültürlerin Birlikte Yaşama Formülü; 1.bas. Nesil yay İstanbul, 2. bas Beyan yay İstanbul. 4. Kur an Nasıl Bir Kitaptır Beyan yay. 1. bas., 2007, 2. bas İstanbul. 5. Şark Medreselerinin Serencamı İstanbul 6. Adva ün Ala Süreti l- Mülk, (Arapça) Daru Cemil, 1994 İstanbul Kahire. Kur an daث Anlam Zenginliği), Daru s-selam, راء ال م ع نى ف ي ال قرآن ال كري م ).7 Birدالل Uygarlık Bakış Açısıyla Kur an Süre İsimlerinin ة أ سماء سور ال قرآن ال كري م من م نظور ح ضاري ).8 Anlamları) Arapça, Müessesetürrisale, 2001 Beyrut Mesaj ve Uygarlığıyla Kur an ın Evrenselliği), Beyrut )عالمية القرآن رسالة وحضارة 9.

3 2010. İşte )هذه İslam ın Rahmeti), Arapça, Kuveyt هي رحمة اإل سالم. 10 (Kur an Dualarının Ders ve Mesajları) Arapça. Daru l-kutubi l- İlmiye, Beyrut دروس األدعية القرآنية ورساالتها hazır. Yüceجامع Kitabın Cami Oluşu) yayına ية ال ك تاب ال مج يد ).12 MAKALELER Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi: Esbab-i Nüzule Göre Gündelik Hayatın İslamîleştirilmesi, Yüzüncü Yıl Ün. İlah. Fak. Dergisi say. 1, Kur an da Sema Kavramı, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi cilt 9, sayı 1, Diyarbakır )Eski ve Yeni Arasında Kur an-ı Anlama Problemi( Çorum مشكلة فهم القرآن بين القديم والحديث 3. İlahiyat Fakültesi dergisi sayı Ankara. en- (Esma-i Hüsna yı Okumada Nursî nin Yöntemi), منهج النورسي في التعامل مع األسماء الحسنى.4 Nur li d-dirasati l-fikriyeti ve l-hadariyeti, dergisi Sayı 1, Ocak İstanbul )Kur'an'ın Evrenselliği (el-beyan dergisi Londra عالمية القرآن. 5. (Saçmalık ve Müslümanların Hayatındaki Tezahürleri) Londra اللغو ومظاهره في حياة المسلمين (İslam Dünyasında Eğitim ve Öğretim Seviyesinin تدني المستوى الدراسي في العالم اإلسالمي 7. Düşüşü) Londra Çağın Meydan Okuyuşlarına Karşı Nursî nin مالمح تجدد خطاب النورسي تجاه تحديات العصر.8 Hitabında Çağdaşlığın Çizgileri. Macellah en- Nur say İstanbul. Açık İslam Ün. İslam Araştırmaları/Journal,آية كموسوعة اآلية الشابعة والسبعون بعد المأة من سورة البقرة.9 of İslmic Resecrh dergisi, sayı 1, yıl 4, Ankara 10. Namaz ve Kulluk Bilincimiz, Kur anî Hayat Dergisi 2010 İstanbul. ANSİKLOPEDİ MADDESİ: Suudi Arabistan Riytta bulunan Tefsir Merkezinin organize ettiği Konulu المعروف في القرآن الكريم 1. Tefsire yazılmış madde yayımı kabul edildi. SEMPOZYUM BİLDİRİ ve MÜZAKERELERİ Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 1. Kadın Hakları ve Özgürlüğü; Kur an Işığında Hak ve Hürriyetler sempozyumu 1997 Ankara. 2. Kur an da Anlam Zenginliği, Kur an Araştırmaları Sempozyumu 2008 İstanbul. 3. Yakın Tarihimizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde Din Eğitimi; Haziran 1999 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Toplumsal Tarihi sempozyumu.

4 4. Cizre ve Çevresinde Yakın Tarihimizde Medrese Eğitimi; 9-10 Mayıs 1998 Hz. Nuh tan Günümüze Cizre Sempozyumu Cizre. 5. Şanlıurfa Valiliğinin düzenlediği Hz. İbrahim sempozyumuna müzakereci olarak katıldı. 6. İnsan Hakları Çalıştayı 7 Aralık 2013 Konya. 7. Medrese ile İlahiyat Müfredat Programlarının Karşılaştırılması, Din Eğitimi Sempozyumu, 2013 Siirt. 8. İmam Şafii sempozyumu müzakereci 2008 D. Bakır. 9. Halid-i Bağdadî sempozyumu müzakereci 2010 Van. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Kitap ve Sünnette İrşad Metodu; Uluslar arası 1. Din Şurasına sunulan tebliğ Ankara 2. Siirtli Molla Halil'in Tefsiri ve Tefsirdeki Yöntemi I. Uluslar arası Siirt Sempozyumu 2007 Siirt. 3. Molla Halil Nahivciliği, II. Uluslar arası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu 2007 Siirt 4. Tatvan ve Çevresinde İlmî Çalışmalar ve Ohin Medresesi Örneği Uluslar arası Tatvan Sempozyumu 2008 Tatvan. 5. Batmanlı Şeyh Fahreddin'in Arap Dili ve Edebiyatındaki yeri ve Eserleri Uluslar arası Batman Sempozyumu 2008 Batman. 6. Muhammed Hamidullah Hoca nın Kur an İlimleri Alanında ve Mealinde Orijinal Tespitleri Uluslar arası Muhammed Hamidullah Sempozyumu 2006 İstanbul : Bediuzzamana göre Makasıdu l-kur an ve مقاصد القرآن عند النورسي ومقصد الرسالة نموذجا.7 Risalet Örneği Uluslar arası Bediuzzamana göre Makasıd ve Hikem Sempozyumu Arapça 2007 Fas Nursî nin Evrensel Adalet Anlayışı, Uluslar arası Daha النظرة الشمولية إلى العدالة عند النورسي 8. İyi Bir Dünya için Adalet Sempozyumu Arapça 2007 İstanbul. Türklerde İslami İlimler Araştırması Uluslar arası Arap الدراسات التفسيرية عند األتراك 9. Olmayanlarda İslamî Araştırmalar Kongresi Arapça 1997 Mısır. Amerikan Toplumunun İslam a Meydan Okuyuşu Arapça 1999 تحديات المجتمع األمريكي لإلسالم 10. A.B.D. Belagî Tefsir açısından İbn مقارنة في التطبيقات البالغية في القرآن بين النورسي وابن عجيبة.11 Acibe ve Nursî nin bir karşılaştırması Uluslar arası İbn Acibe ven Nursî iyi karşılaştırma Sempozyumu 2008 Fas Bediüzaman da Klasik ve Modern Tefsirden تفسير النورسي بين الكالسيكية والمعاصرة 12. Çizgiler Bediuzaman Sempozyumu Arapça 2008, Nijer. 13. Molla Hüseyin-i Kiçikin Kişiliği ve Eserleri, Uluslar arası Silvan Sempozyumu 2008 Silvan Bediuzzeman ın Sünnet Anlayışı Arapça Uluslar arası Sünnet السنة ومكانتها في منظور النورسي 14. Kongresi 2009 Fas. Amidî nin Kur an la İstidlal Yöntemi, Uluslar arası Amidî منهج االستدالل بالقرآن عند اآلمدي 15. Sempozyumu Arapça 2009 Diyarbakır. Nursî inin Zulme Karşı Tavrı, Uluslar arası IX. Bediuzaman موقف النورسي من الظلم 16. Sempozyumu Arapça 2010 İstanbul. (Kunevî nin İrfanî Tefsiri İ cazu l-beyan da Takip منهج القنوي في تفسيره العرفاني إعجاز البيان.17 Ettiği Yöntem) 2011 Konya. Parçadan Bütüne Teoriden Pratiğe قرائة بالغية للنورسي في إعجاز القرآن من الجزء إلى الكل ومن التنظير إلى التطبيق.18 Nursî nin Kur an Belagati Okumaları Uluslar Arası Belagat Problemleri Sempozyumu 2012 Fas.

5 19. Derizbinli Molla Abdulvehhab ın Hayatı Eserleri ve İlmî Kişiliği. Uluslar arası Midyat Sempozyumu 2011 Midyat. 20. Hirbe Hacili Molla Abdulvehhab Hayatı ve Eserleri Uluslar arası Ömeryan sempozyumu 2011 Ömerli. (Türkiye de Sürmekte Olan Kur an قرائة في دراسات القرآن وعلومه الجارية في تركيا.21 İlimleri ve Araştırmalarında Bir Okuma) ا ملؤمتر الدويل لتطوير الدراسات القرآنية (Kur an Araştırmalarını Geliştirme Uluslar arası Sempozyumu), 2013 Suudi Arabistan/Riyad. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ Yüksek Tezleri 1. Ömer Kara Kur an da Cennet Yüzüncü Yıl Ün. Van 2. Kuranda Münafıklar, Yüzüncü Yıl Ün.Van 3. Karşılaştırmalı Tevbe Süresinin Tefsiri, Yüzüncü Yıl Ün. Van 4. Cennet Kadını ve Huriler, Yüzüncü Yıl Ün.Van. 5. Şeyh Cüneytin Tefsir Yöntemi, Yüzüncü Yıl Ün.Van. Tezleri 1. Abdulbaki Güneş, Aklî Tefsir Hareketi, Harran Ün. Ş. Urfa. 2. Hayati Aydın, Kur an da Psikolojik İkna Yöntemi, Harran Ün. Ş. Urfa. 3. Cemal Arbaç, Kur an da Te kit Ankara Ün. (devam ediyor) Ankara İDARİ GÖREVLER 1. Yüzüncü Yıl Ü. İlahiyat Fakültesi İMYO Müdürlüğü ( ) 2. Yüzüncü Yıl Ü. İlahiyat Fak. Tefsir Anabilim Dalı. ( ) 3. Yüzüncü Yıl Ü. İlahiyat Fakültesi yönetim Kurulu Üyeliği ( ) 4. Bingöl Ün. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ( ) ATIFLAR Çalışmalarıma ulusal ve uluslar arası düzeyde birçok atıf yapıldığını hatta Sure isimleriyle ilgili çalışmamın Sakarya da yapılan bir doktora tezine de mihver yapıldığını biliyorum. Ancak bir çetelesini tutmadığım için sayı veremiyorum.

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758 Adı Soyadı: Ömer MÜFTÜOĞLU Doğum Tarihi: 12.11.1973 Öğrenim Durumu: Doktora Görev Yeri:

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet ı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04)306879 Faks : (04)306889 e-posta : sabriyilmaz@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK KISA ÖZGEÇMİŞ 25. 04. 1964 yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri de yaptı. 1980 senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu. 1982 yılında

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL e.posta: Telefon: EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Y. Lisans: Doktora: Doçentlik: AKADEMİK GÖREVLER 1-Öğretmen

İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL e.posta: Telefon: EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Y. Lisans: Doktora: Doçentlik: AKADEMİK GÖREVLER 1-Öğretmen İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e.posta: aunal@bartin.edu.tr ; asifeunal@gmail.com Telefon: 0 378 223 50 EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Ankara

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Miraç Yaman 2. Ünvanı: İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 3. Öğrenim Durumu ve Çalıştığı Kurumlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı Günlüğü İsmail ÇALIŞKAN * İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalları VI.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler KAFKAS İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) T.C. KAFKAS İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler İçindekiler... 1 1. DURUM ANALİZİ... 3 1.1. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI BAHAR 2012 Son Başvuru Tarihi 8 Şubat 2012 İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve düşünce geleneği nin tesis edilemediğine şahit olmak tayız. Yaşa

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ Süleymaniye Camii ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 513 03 09 Fax: 0212 522 46 02 www.ensar.org info@ensar.org DEĞERLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Telefon İş : +90 (312) 551 55 57 GSM : +90 (505) 775 55 10 Faks : +90 (312) 551 50

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl İsim : Musa YILDIZ Unvan : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : Samsun 20.07.1967 Adresi İş Telefonu : 0.312.202 37 51 Cep Telefonu : 0.532.347 81 65 : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok. No: 106

Detaylı