SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ Konukevi Tesislerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında GENELGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ Konukevi Tesislerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında GENELGE"

Transkript

1 SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ Konukevi Tesislerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, üniversite personeli, emeklileri, aileleri ve diğer şahısların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, dinlenmelerini sağlamak, aralarındaki sosyal dayanışmayı geliştirmek, bu suretle iş gücü ve iş verimini arttırmak, amacıyla işletilen tesislerin işleyişi ile ilgili işlemlerin belli esaslar dâhilinde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Genelge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletmesi Konukevi Tesislerini kapsamaktadır. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Genelge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletmesi Yönergesi nin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Genelge de geçen; a) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini, b) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü, c) Sosyal Tesisler İşletmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler işletmesini, d) Yönetim Kurulu: Sosyal Tesisler İşletmesi Yönetim Kurulunu, e) İşletme Müdürü: Sosyal Tesisler İşletmesi Müdürünü, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Konukevi Genel Kuralları, Tesisten Yararlanacaklar ve Tesisin Bölümleri Genel kurallar MADDE 5- (1) Konukevi ile ilgili, uymaları gereken kurallar, Yönetim Kurulunda kararlaştırılır ve gerekli yerlere astırılır. Uyulması gereken kurallara uymayanlar görevlilerce tutanakla tespit edilerek, yetkililere iletilir, bu kişilerin tesisten geçici veya devamlı olarak yararlandırılıp yararlandırılmaması hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir. (2) Gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca Konukevi tesislerinin bölümleri sınıflandırılır ve kimlerin hangi bölümlerden yararlanacağına karar verilir. (3) Yanlarında para ve para hükmünde kıymetli evrakla, mücevher ve bunun gibi kıymetli eşya bulunan kimseler kaybından kendileri sorumludur. Konuklar tarafından kaybedilen hiçbir şeyden tesisimiz sorumluluk kabul etmez. (4) Konukevinden hizmet alan konuklar Konukevinde kalan diğer kişileri her ne şekilde olursa olsun rahatsız etmemek, genel kabul görmüş örf ve adetler ile görgü kurallarına uymak zorundadır. (5) Tesislerin araç ve gereçleri özel iş ve amaçla kullanılamaz. (6) Tesiste sağlık açısından ilk yardım ve ecza dolabı bulundurulur. (7) Tesislerde çalışan tüm personel, görevli bulundukları sürece bedelini ödemiş olsalar dahi, alkollü içki kullanamazlar ve oyun salonunda oyun oynayamazlar. (8) Müzik yayınları belli saatlerde ve ses ayarı normali aşmayacak şekilde görevli tarafından yönetilir. (9) Konukevine cins ve niteliği ne olursa olsun hiçbir hayvanla girilemez ve bunların muhafazası talep edilemez. (10) Konukevinden yararlananların dışarıdan yiyecek ve içecek maddeleri getirmeleri yasaktır. Ancak; özel günlerde (doğum günü, düğün, nişan, kutlama ve benzeri toplantılarda) tesis görevlisinin uygun göreceği yiyecek ve içecekler toplantıyı düzenleyenler tarafından dışarıdan getirilebilir. (11) Kimlik kartı istendiğinde, ilgili personel ve güvenlik görevlilerine göstermek, (12) Belirlenmiş yerler dışında oyun oynamamak ve içki içmemek,

2 Tesisten faydalanma MADDE 6- (1) Konukevi tesislerinin misafirhane bölümünden 2008/5 sayılı Başbakanlık Genelgeleri doğrultusunda Üniversite personeli ile sosyal tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri yararlanacaktır. (2) Diğer bölümlerinden ise imkânlar ölçüsünde öncelikle Ondokuz Mayıs Üniversitesi mensupları olmak üzere, emeklileri, eş ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları bireyler, öğrencileri, mezunları ve tesislerin doluluk durumlarına göre diğer konuklar faydalanabilecektir. (3) Görevi ve unvanı ne olursa olsun, tesislerden ve hizmetlerden bedelini ödemeden hiç kimse faydalanamaz. Konukevi tesisinin bölümleri MADDE 7- (1) Konukevi aşağıdaki hizmet bölümlerinden oluşur. a) Oyun salonu bölümü b) Restoran bölümü c) Televizyon izleme ve oturma bölümü d) Balo salonu bölümü e) Konaklama bölümü f) Kuaför bölümü (2) Konukevi tesisinin hizmet bölümlerinin çalışma ve işleyişinin temel kuralları aşağıdaki gibidir. a) Oyun salonu: 1)Bu bölüm, hafta içi saatleri arası, Cumartesi ve Pazar günleri ise saat saatleri arası hizmet verilir. 2) 18 yaşından küçükler oyun salonuna giremez. 3) Oyun salonunda, hiçbir suretle kumar ve bahis niteliğinde oyun oynatılamaz. 4)Bu bölümünde, kapanış saatinden yarım saat önce servis hizmetine son verilir. b) Restoran: 1) Sabah kahvaltısı arasında verilir. 2) Restoran bölümünde, her gün arası yemek hizmeti ve pide servisi hizmeti verilir. 3) Bu bölümünde, kapanış saatinden yarım saat önce servis hizmetine son verilir. c)televizyon izleme ve oturma bölümü: 1) Bu bölüm, müşterilerin oturup sohbet edebilecekleri, gazete, dergi okuyabilecekleri ve televizyon izleyebilecekleri bir şekilde düzenlenir. 2) Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri saat saatleri arası, Cuma ve Cumartesi günleri ise saatleri arası hizmet verilir. 3) Televizyon kumandaları kasada bulundurularak, televizyon kanalı değişimi görevli personel tarafından yapılır. Konukların televizyon kumandalarını kullanmalarına kesinlikle izin verilmez. 4)Bu bölümünde, kapanış saatinden yarım saat önce servis hizmetine son verilir. d) Balo 2 salonu: 1)Balo 2 Salonu düğün, nişan, sünnet, toplantı ve toplu yemek etkinlikleri, kongreler, öğrencilerin tanışma çayları vb. organizasyonlar için kiraya verilebilir. 2) Organizasyon yapmak isteyen müşterilerle seri ve sıra nolu belgeler düzenlenerek sözleşme yapılır, sözleşme esnasında organizasyon bedelinin % 25 i oranında ön ödeme alınarak rezervasyon kesinleştirilir. (Düğün, sünnet ve nikah) 3) Organizasyon gününe kadar kalan bakiye tahsil edilerek faturası kesilir. 4) Bu aktiviteler için Balo 2 salonunu kiralayan organizasyon sahibi belirlenen kuralları kabul ettiğini belirten sözleşmeyi imzalayarak beyan eder. e) Konaklama (misafirhane) bölümü: 1) Misafirhanede kalmak isteyen çiftlerden evlenme veya hüviyet cüzdanı istenir. 2) Misafirler, ayrılacakları sabah saat e kadar odayı boşaltmak zorundadırlar. 3) Misafirhaneden yararlanacaklar, mesai saatleri içerisinde rezervasyon yaptırılması esastır. Boş yer bulunduğu takdirde rezervasyonsuz misafir kabul edilebilir. 4) Konaklama ücretine Yönetim Kurulunca yeni bir düzenleme yapılmadıkça sabah kahvaltısı dâhildir.

3 5) Odalara ziyaretçi kabul edilmeyecek ve ziyaretçilerle salonda görüşülecektir. 6) Misafirler, tesisin genel temizliği için idarece alınan önlemlere uymak zorundadırlar. 7) Yangına neden olabilecek tehlikeli maddeler ile elektrik, ispirto, gaz ve bütan gaz ocakları odalarda kullanılmayacaktır. 8) Misafirler, odalarda bulunan ve kendilerine teslim edilen demirbaş eşya ile umumi yerlerde bulunan tüm malzemenin kusurlu kullanılmasından doğacak zararları piyasa değerine göre ödemek zorundadırlar. 9) Misafirhaneden faydalananlar, kalma süresinin sonunda misafirhane yetkililerine başvurarak ilişiklerini kesmek anahtarını teslim edip, odalarını boşaltmak zorundadır. 10) Odalar terk edildiğinde temizlenerek çarşaf, havlu v.b değiştirilir ve yeni misafirin kalacağı şekle getirilir. 11) Odaların dolu olduğu durumlarda odada kalanın izni olmadan odaya girilip temizlik yapılamaz. f) Berber Bölümü: 1. Bu bölümde, hafta içi her gün 08:00 16:00 saatleri arası hizmet verilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hizmetin Yürütülmesi ve Personelin Görevliler Hizmetlerin yürütülmesi MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu önerisi üzerine Rektör onayı ile görevlendirilen Sosyal Tesis İşletme Müdürü ve yardımcıları ile tesis sorumlularına yetki ve sorumluluklar verilmek suretiyle yürütülür. (2) Konukevi Tesisinde, hizmetin gereği göz önüne alınarak, mevzuat hükümleri çerçevesinde; a) Konukevi Müdürü b) Konukevi Müdür Yardımcısı, c) Resepsiyon Görevlisi, d) Kasiyer, e) Baş Aşçı, f) Aşçı, g) Şef Garson, h) Garson, i) Depo Görevlisi, j) Pide Ustası, k) Kat Görevlisi, l) Teknik Servis, m) Lokal Görevlisi, n) Berber o) Yardımcı Hizmetler vb. görevlilerinden oluşan personel ile hizmet yürütülür. Konukevi müdürünün görevleri MADDE 9-(1) Sosyal Tesisler İşletmesi Müdürünün denetimi ve gözetiminde, tesisin sevk ve idaresini, mevzuat hükümleri, işletme genelgeleri, Yönetim Kurulu kararları ve İşletme Müdürünün verdiği talimatlara uygun olarak icra etmek. (2) Tesiste hizmet veren personelin çalışma saatlerini ve iş bölümü yaparak İşletme Müdürünün onayına sunmak, çalışanlar arasında uyumu sağlamak. (3) Niteliğini kaybetmiş, sağlık açısından zararlı hale gelmiş olan yiyecek maddelerini tutanakla tespit etmek ve imhasını sağlayıp kayıtlardan düşürmek. (4) Tesisin temizlik, çevre düzeni ve disiplinini temin etmek. (5) Haftanın ilk mesai günü ve gerekli hallerde işletme müdürlüğündeki toplantıya katılmak. (6) Konukevinde çalışan tüm personellerin kanuni izinlerini, görev aksamadan düzenli bir şekilde kullanmaları için İşletme Müdürüne teklifte bulunmak. (7) Tesisten yararlananların dilek ve şikâyetlerini dinlemek ve çözüm ile öneriler getirmek. (8) Hizmet personeli için tespit edilen kılık ve kıyafetlerin düzgün olmasını sağlamak.

4 (9) Tesiste çıkabilecek yangın ve sabotajlara karşı gerekli önlemleri almak ve ilgililere vaktinde duyurmak. (10) İş kazalarını vakit geçirmeden süresi içerisinde ilgili yerlere bildirmek. (11) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Konukevi müdür yardımcısının görevleri MADDE 10-(1) Konukevi Müdür Yardımcısı, Konukevi Müdürüne görevlerini yaparken yardımcı olmak. (2) Amirleri tarafından verilen görevleri yapmak. Resepsiyon Görevlisinin görevleri MADDE 11- (1) Tesise giriş yapan misafirlerin karşılanması, kayıt ve kabulü, odasına çıkarılması iş ve işlemlerini yapmak. (2) Misafirin, tesis ve çevre ile ilgili bilgi talebinin halkla ilişkiler çerçevesinde karşılanmasını sağlamak. (3) Misafirin, bagajının kayıt edilmesi ve taşınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak; harcamalarının kayıt edilmesi, konuk tesisi terk ederken hesabının ve giriş kayıtlarının kontrol edilmesi vb. hizmetleri yapmak. (4) Misafirlere ait gerekli tüm formların eksiksiz doldurulması ile verilecek hizmetlerin takibini, hesaplarının düzenli tutulmasını ve ödenmesini sağlamak. (5) Odalarla ilgili her türlü bilgiyi eksiksiz ve zamanında elde etmek, bu konu ile ilgili gerekli bilgileri idareye ulaştırmak. (6) Misafir sorunlarıyla ilgilenmek, misafirin tesisin diğer bölümleri ve tesis yönetimi ile işbirliği sağlamak. (7) Misafirhanede kalmak üzere yapılan başvuruların mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek. (8) Misafirhanede kalanların kimliği, geliş-gidiş tarihleri ve diğer gerekli bilgilerin Misafirhane Kayıt Defteri ne kaydedilmesi ve Geçici İkamet Bildirim Formu nun ilgili kurumlara iletilmesini sağlamak. (9) Müşterilerin misafirhaneden çıkışı yapıldığında kat görevlisine bilgi vererek mevcut eşya ve demirbaşların kontrolünü sağlamak, (10) Yangına ve kazaya sebebiyet verebilecek her türlü önlemi almak, sağlık ve güvenlik konusunda alınmış kurallara uyulmasını sağlamak. (11) Gün sonunda yazar kasadan alınan Z raporu ve günlük ana folyo bilgisi çıktısı ile birlikte o güne ait hasılatı kasa defterine işlemek. (12) Saat 23:50 de o gün konaklayan misafirlerin listesini otomasyon sistemi üzerinden Emniyet Müdürlüğüne bildirmek. (13) Yazar kasadan hatalı fiş kesilmesi durumunda fişi müşteriden geri alarak iptal şerhi düşmek ve tutanak düzenlemek. Söz konusu hatalı fişin yerine gerçek satış tutarını belirten yeni fiş kesmek. Hatalı kesilen fiş ve düzenlenen tutanağı Z raporuna eklemek ve gün sonunda muhasebe birimine iletmek. (14) Elektrik kesintilerinde perakende satış fişi ile satışa devam etmek ve satış fişlerini gün sonu raporlarına ekleyerek muhasebe birimine göndermek. (15) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Kasiyerin görevleri MADDE 12- (1) Garsonların sipariş fişlerini kontrol etmek, bu fişleri restoran otomasyon sistemine girişini yapıp adisyon fişleri oluşturmak. (2) Mal ve hizmetlerin satışı karşılığında nakit veya kredi kartı ile ücreti tahsil etmek suretiyle masanın hesabını kapatıp karşılığında fatura veya fiş vermek. (3) Gün sonunda yazar kasa ve pos cihazından (Z) raporunu almak ve muhasebe birimine teslim etmek. (4) Cariye atılan adisyon fişlerini muhasebe birimine iletmek. (5) Adisyon pusulalarının ek nüshalarının kontrolünü yaparak, günlük hasılat miktarı ile karşılaştırmak ve ödeme (vezne) memuruna teslim etmek.

5 (6) Restoran bölümünde bulunan içecek dolaplarının sayımını yaparak, eksilen malzemelerin istek formu ile depo görevlisinden isteğini yapmak. (7) Yazar kasadan hatalı fiş kesilmesi durumunda fiş müşteriden geri alarak iptal şerhi düşmek ve tutanak düzenlemek. Söz konusu hatalı fişin yerine gerçek satış tutarını belirten yeni fiş kesmek. Hatalı kesilen fiş ve düzenlenen tutanağı Z raporuna eklemek ve gün sonunda muhasebe birimine iletmek. (8) Elektrik kesintilerinde perakende satış fişi ile satışa devam etmek ve satış fişlerini gün sonu raporlarına ekleyerek muhasebe birimine göndermek. (9) Gün içerisinde bağlı birimlerden toplanan gelirleri tutanak karşılığı teslim almak, kasa defterine işlemek. (10) Kasa ve çevresinin temizliğini yapmak ve düzenini sağlamak. (11) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Başaşçı nın Görevleri MADDE 13- (1)- Aşçılar ile koordineli olarak günlük yemek listesini hazırlamak, (2) Tüm hijyen ve çalışma kurallarına uymak. (3) Günlük olarak menüde belirtilen tüm yemeklerin planlamasını dikkatli bir şekilde yapmak, (4) Yemeklerin porsiyon planlamasındaki miktarlara azami özen göstermek (5) Günlük yemeğin kontrollerini yaparak servise sunulmasını sağlamak, (6) Sanitasyon ve güvenlik standartlarına uyacak şekilde çalışmak (7) Üretim ve servis aşamalarında eldiven, maske ve bone kullanmak kişisel bakıma ve hijyen kurallarına uymak. (8) Görevli bulunduğu işletmenin muhtemel yangın, sabotaj ve hırsızlık olaylarına karşı tüm tedbirleri almak. (9) Tüm aşçılara özgü görevlerin yanı sıra kendinden istenen diğer görevleri yerine getirmek. (10) Üretimi yapılan yemeklerden 3 gün saklamak suretiyle numuneler alıp buzdolabında muhafaza etmek. (11) Mutfakta kullanılan demirbaş, alet ve edavatların temizliğinden 1nci derecede sorumludur. (12) Menüyü hazırlayarak, buna uygun olarak kullanılacak malzemeyi bir gün önceden talep fişi ile Konukevi Müdürüne bildirmek. (13) Yemeklerin hazırlanmasında kendine teslim edilen malzemenin kullanılmasında tasarrufa azami ölçüde riayet etmek, israfını önlemek. (14) İşletme Müdürü nün belirlediği görevliler dışındaki personelin mutfağa girişine izin vermemek. (15) Her türlü tedbire rağmen, satışı yapılamayarak bozulan veya kullanılmayacak durumda olan malzemeleri dökmeden önce İşletme Müdürünün gözetiminde en az üç kişinin huzurunda tutanakla tespit etmek. (16) Üretim ve servis aşamalarında eldiven, maske ve bone kullanmak kişisel bakıma ve hijyen kurallarına uymak. (17) Üretim yapılan her yemek için günlük yemek fişi düzenlemek. (18) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Aşçının görevleri MADDE 14- (1) Aşçılar, baş aşçının kontrol ve gözetimi altında çalışırlar. Satın alma işleriyle görevli personel tarafından satın alınan malzemeyi teslim almak. (2) Servis sırasında sunulan yemeklerin porsiyon miktarına azami özen göstermek. (3) Mutfak ve mutfakta görevli personelin temizlik ve düzenini sağlamak. (4) Üretim esnasında tamamı tüketilmeyen çiğ yemek malzemesini sağlık koşullarına uygun olarak muhafaza ederek, israfını önlemek.

6 (5) Mutfaktan talep edilen yemek servislerini ve her türlü malzemeyi belgeye dayanarak görevlisine vermek. Bu belgeleri muhafaza ederek ilgilisine teslim etmek. (6) Personel yemeklerini günlük mönüye uygun olarak çıkarmak ve personele belirlenen saatlerde vermek. (7) Görevli bulunduğu işletmenin muhtemel yangın, sabotaj ve hırsızlık olaylarına karşı tüm tedbirleri almak. (8) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Pide Ustasının görevleri MADDE 15- (1) Öğlen ve akşam servisleri için gerekli pide malzemeleri önceden hazırlamak. (2) Gelen siparişlere göre hareket ederek pidenin zamanında servise hazır olmasını sağlamak. (3) Pide fırını ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemi almak, malzemelerin korunmasını sağlamak. (4) Pide fırını ve çevresini temiz tutmak, hijyen kurallarına uymak, fırın ile ilgili malzemeleri işin gereğince titiz, itinalı ve israf etmeden kullanmak. (5) Pide fırını ile ilgili her türlü malzemeyi takip etmek, eksikleri üç gün önceden idareye bildirerek temin edilmesini sağlamak. (6) Fırından talep edilen pide servislerini ve her türlü malzemeyi belgeye dayanarak ilgili görevliye vermek. Bu belgeleri muhafaza ederek ilgilisine teslim etmek. (7) Her türlü tedbire rağmen, satışı yapılamayarak bozulan veya kullanılmayacak durumda olan malzemeleri dökmeden önce Konukevi Müdürünün gözetiminde en az üç kişinin huzurunda tutanakla tespit etmek. (8) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Şef Garson un Görevleri MADDE 16- (1) Şef garson garsonları kontrol ve gözetimi altında tutar ve servis hizmetlerini en iyi şekilde yürütmekle yükümlüdürler. Servis malzemesinin muhafazasından birinci derece amirine karşı sorumludur. (2) Şef garson mutfak personeli ile garsonlar arasında işbirliğini sağlar, rezervasyon taleplerini dikkate alarak servise başlamadan salon ve masaların düzenini sağlayarak garsonların tutum, davranış ve kıyafetlerini takip ederek, aksaklıkları İşletme Müdürüne bildirmek. (3) Hizmet bölgesinin genel temizliğini yapmak, (4) Konukevi hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında, giymesi için kendisine verilen Özel kıyafetleri temiz ve ütülü şekilde bulundurmak ve giymek, (5) Görevleri sırasında çalışanlar ve misafirlerle işin gerektirdiği hususlar dışında Konukevi çalışma disiplinine aykırı davranışlarda bulunmamak. (6) Müşterilerden gelecek şikayet ve ihtilaf doğabilecek konuları anında Amirine duyurmak. (7) Aşçıdan talep ettiği yemek ve her türlü malzemeleri belge ile istemek. (8) Şef garson mutfak personeli ile garsonlar arasında işbirliğini sağlar, rezervasyon taleplerini dikkate alarak servise başlamadan salon ve masaların düzenini yaptırır garsonların tutum, davranış ve kıyafetlerini takip ederek, aksaklıkları Konukevi Müdürüne bildirmek. (9) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Garsonun görevleri MADDE 17- (1) Garsonlar, şef garsonun kontrol ve gözetimi altında çalışır ve servis hizmetlerini en iyi şekilde yürütmekle yükümlüdürler. Servis malzemesinin muhafazasından birinci derece Şefine karşı sorumludur. (3) Hizmet bölgesinin genel temizliğini yapmak. (4) Konukevi hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında, giymesi için kendisine verilen Özel kıyafetleri temiz ve ütülü şekilde bulundurmak ve giymek. (5) Görevleri sırasında çalışanlar ve misafirlerle işin gerektirdiği hususlar dışında Konukevi çalışma disiplinine aykırı davranışlarda bulunmamak. (6) Müşterilerden gelecek şikayet ve ihtilaf doğabilecek konuları anında Şefine duyurmak. (7) Aşçıdan talep ettiği yemek ve her türlü malzemeleri belge ile istemek. (8) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

7 Kat Görevlisinin görevleri MADDE 18- (1) Misafirhanenin genel temizlik ve tanzim işlerini yapmak, her an kullanıma hazır halde malzeme bulundurmak (çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, havlu vb), (2) Eşyaları, çiçekleri odaya uygun şekilde yerleştirerek odaların genel görünümünü düzenlemek. (4) Tesisin iyi şekilde çalışması ve odaların estetik güzelliğini sağlamak. (5) Misafirlere güler yüzlü ve nazik davranmak, misafirlerin tesis ve hizmetlerle ilgili her türlü isteğini yerine getirmek. (6) Odalarda misafirler tarafından unutulan eşyayı idareye teslim etmek. (7) Misafirhanenin diğer ihtiyaçlarını tespit ederek, bunların karşılanması ile ilgili istekte bulunmak. (8) Misafirhaneye ait sabit kıymet ve kayda tabi malzemeleri korumak, kaybolması ve hasara uğraması halinde tutanakla idareye bildirmek, (9) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Teknik Servisin görevleri MADDE 19- (1) İşletme bünyesindeki birimlerin tamir ve bakım gerektiren yerlerini, bozulan malzeme ve aletlerini tamir etmek. (2) Süreli olarak kontrol etmesi gereken malzemeleri kontrol edip durumumdan İşletme Müdürünü haberdar etmek. (3) İhtiyaca göre Sosyal Tesisler İşletmesinin diğer tesislerinde tamir ve bakım gerektiren yerlerin tamir ve bakımını yapmak. (4) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Bulaşıkçının görevleri MADDE 20- (1) Servis malzemesi ile mutfakta kullanılan araç ve gereçlerin ve mutfağın genel temizliğini yapmak. (2) Amirlerinin ve baş aşçının vereceği diğer görevleri yapmak. Lokal Görevlisi MADDE 21- (1) Lokal e gelen müşterileri güler yüzle karşılamak ve uğurlamak. (2) Servis hizmetlerini en iyi şekilde yürütmekle yükümlüdürler. Servis malzemesinin muhafazasından birinci derece sorumludur. (3) Hizmet bölgesinin genel temizliğini yapmak. (4) Hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında, giymesi için kendisine verilen Özel kıyafetleri temiz ve ütülü şekilde bulundurmak ve giymek. (5) Görevleri sırasında çalışanlar ve müşterilerle işin gerektirdiği hususlar dışında Konukevi çalışma disiplinine aykırı davranışlarda bulunmamak. (6) Mal ve hizmetlerin satışı karşılığında nakit parayı bir defada almak, yazar kasadan fiş vermek. (7) Yazar kasadan hatalı fiş kesilmesi durumunda fişi müşteriden geri alarak iptal şerhi düşmek ve tutanak düzenlemek. Söz konusu hatalı fişin yerine gerçek satış tutarını belirten fiş kesmek. Hatalı kesilen fişi ve düzenlenen tutanağı Z raporuna eklemek. (8) Elektrik kesintilerinde perakende satış fişi ile satışa devam etmek ve satış fişlerini gün sonu raporlarına ekleyerek muhasebe birimine göndermek. (9) Gün Sonunda yazar kasa ve pos cihazının (Z) raporunu almak ve muhasebe birimine teslim etmek. (10) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Depo Görevlisi nin Görevleri MADDE 22- (1) Gelen malları talep fişleri, faturalar yada diğer dokümanlarla karşılaştırarak Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi gözetiminde teslim almak, (2) Teslim alınan malları depoya düzenli bir şekilde yerleştirilmesini muhafazasını sağlamak, (3) Deponun temizlik, tertip ve düzenini sağlamak. (4) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

8 Berber in Görevleri MADDE 23- (1)İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanmak, (2) Müşterilere en etkin şekilde hizmet vermek, güler yüzle karşılamak ve uğurlamak, (3) Müşterinin işlemi bittikten sonra işleme uygun olarak ücretini tahsil etmek ve yazar kasadan fiş kesmek, (4) Yazar kasadan hatalı fiş kesilmesi durumunda fiş müşteriden geri alarak iptal şerhi düşmek ve tutanak düzenlemek. Söz konusu hatalı fişin yerine gerçek satış tutarını belirten yeni fiş kesmek. Hatalı kesilen fiş ve düzenlenen tutanağı Z raporuna eklemek ve gün sonunda muhasebe birimine iletmek. (5) Elektrik kesintilerinde perakende satış fişi ile satışa devam etmek ve satış fişlerini gün sonu raporlarına ekleyerek muhasebe birimine göndermek. (6) Mesai bitiminde toplanan geliri ilgili belgeye işlemek ve yazar kasadan alınan Z raporu ile işletmenin ana kasasına tutanak karşılığı teslim etmek. (7) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Yardımcı hizmetler MADDE 24- (1) Bu bölüm, şoför, hizmetli, çamaşırhane v.b. yardımcı hizmetleri yürüten personelden oluşur. Bu personeller hizmetin ve görevin gereği olarak kendilerine verilen görevleri ivedilikle yapmak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Sorumluluk MADDE 25- (1) Konukevi tesislerinde görevlendirilen personel; faaliyet alanına giren görevlerini etkin, verimli, dikkatli ve uyum içerisinde yapmakla yükümlü, ihmal ve ilgisizliklerinden ve yaptıkları işlemlerle, aldıkları kararların olumsuz sonuçlarından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludur. Hüküm bulunmayan haller MADDE 26- (1) Bu Genelge de, hüküm bulunmayan hallerde diğer mevzuat hükümleri ve yetkili makamların verdiği talimatlara göre hareket edilir. Yürürlük MADDE 27- (1) Bu Genelge, Rektör tarafından Onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 28- (1) Bu Genelge yi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (l) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı nca yapılan umre seferlerinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenli bir

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ (21.02.2014 tarih ve S-2014-04/2 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

T.C. KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ PANSİYON İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ PANSİYON İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ PANSİYON İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyonunun

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 8 : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğü organizasyon

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tarih : 13.11.1995 Sayı : 22462 R.G. Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilere

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ VE KAPSAM MADDE-1:

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze.

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze. Sekreterlik Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek, Müdürlüğe kurum içinden veya kurum dışından gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak, Senato, Üniversite Yönetim

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Temizlik İşleri Müdürü Şef İdari İşler Servisi Kent Temizliği Servisi Üretim Planlama Servisi Ambalaj Atığı Toplama Taşıma Hizmet Servisi Servisi Ulaşım Servisi

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015/ TEMMUZ TARİHİ 06.07.2015 GÜNÜ PAZARTESİ SAAT : 15.00 TOPLANTI 07 BİRLEŞİM 07 OTURUM 07 KARAR NO 89-90- 91 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Nisan 2014 İçindekiler MÜDÜR... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MYO SEKRETERİ... 3 MÜDÜR YARDIMCISI... 4 BÖLÜM BAŞKANI... 5 ÖĞRETİM

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ( Genel Kurallar) Akdağmadeni MYO çalışanlarının; 1. Kılık kıyafet, kurum kültürü, iş

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

The Green Park Hotels Franchising İşletme Hizmet & Yönetim Standartlarımız

The Green Park Hotels Franchising İşletme Hizmet & Yönetim Standartlarımız The Green Park Hotels Franchising İşletme Hizmet & Yönetim Standartlarımız İçindekiler Sözleşme Belgesi ***** Vizyon & Misyon Hedefleri Operasyon (Hotel Management System) Finansal Yapılaşma (Hotel Uniform

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI Fakülte Sekreteri Kadir MERT Tahakkuk Satın Alma Şef Özcan AYTEN Dekan Sekreterliği Kurullar Sekreteryası Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri Kütüphane Hizmetleri Taşınır

Detaylı

T.C HATAY VALİLİĞİ İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Pansiyon İç Yönergesi

T.C HATAY VALİLİĞİ İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Pansiyon İç Yönergesi T.C HATAY VALİLİĞİ İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Pansiyon İç Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı Tosçelik Fen Lisesi pansiyonunda kalan paralı parasız

Detaylı