TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ. Nihan Demirkasımoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ. Nihan Demirkasımoğlu"

Transkript

1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Nihan Demirkasımoğlu 1

2 İçerik Sistem Kuramları Eğitime Sistem Yaklaşımı Eğitim sisteminin Alt Sistemleri Bu konu, Başaran ve Çınkır ın (2012) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi kitabının sayfaları arasından hazırlanmıştır). 2

3 Sistem Sistem: Bir amaç için birleşen, birbirine dayanan ve birbirini etkileyen parçaların oluşturduğu bir bütündür. Sistemin amacı: Yaşamaktır. Bu amacı gerçekleştirecek parçalar (alt sistemler) bir araya gelerek bütünleşmiştir; parçalar birbirlerine can bağı ile bağımlıdırlar; ve birbirlerini amaca ulaşmak için sürekli etkilemektedirler (Başaran ve Çınkır, 2012, 73). 3

4 Sistem ve Öğeleri DÖNÜT GİRDİ İŞLEME ÇIKTI ÇEVRE 4

5 SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ Sistemin üç özelliği vardır (Başaran ve Çınkır, 2012, 73): Dengelenim-durulum (homeostatis,stady state): Sistem işleyemeyeceği bir girdi aldığında ya da iç çatışma ve sorunlarla karşılaştığında dengelenime düşer. Girdilerini seçerek, iç çelişkilerini ve sorunlarını çözerek duruluma ulaşmaya çalışır. Büyüme (Growth): Gücünü artırmak için büyümek ister. Güçyitimi (Entropy): Zamanla güçyitimine uğrar. 5

6 Sistem Yaklaşımına Göre Bir Fırındaki Üretim Sürecini Açıklayınız... 6

7 ALT SİSTEM Her sistem alt sistemlerden oluşur. Alt sistemler, sistemin birbirine dayalı ve bağımlı olan alt parçalarıdır. Alt sistemler, parçası oldukları sistemden ayrı özellikler taşırlar. Alt sistemler, bir sistemin, sözgelimi bir okulun, bir milli eğitim örgütünün ya da bir fakültenin, içindeki birim ve bölümlerdir. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri, yurtdışı örgütleri ve okullar Türk Milli Eğitim Sistemi nin alt sistemleridir. 7

8 SİSTEMİN ALT SİSTEMLERİ (Başaran ve Çınkır, 2012, 74): 1) Üretim Alt Sistemleri 2) Alışveriş Alt Sistemleri 3) Uyarlama Alt Sistemleri 4) Yaşatma Alt Sistemleri 5) Yönetim Alt Sistemleri 8

9 Üretim Alt Sistemleri Eğitim sisteminde eğitim hizmetini, malını ve teknolojisini üreten yerlere üretim alt sistemleri denir. 9

10 Alışveriş Alt Sistemleri Sistemin girdilerini sağlayan ve çıktılarını sunan alt sistemlere alışveriş alt sistemleri denir. Alış alt sistemleri: Okula öğrencileri, eğitim iş görenleri, eğitim araç gereçlerini, eğitim ve yönetim teknolojisini vb. alan birim ve bölümlerdir. Veriş alt sistemleri: Ürettiğini ve iletilerini üst ve dış sistemlere, topluma, halka, velilere sunan, satan, gönderen birim ve bölümlerdir. Bunlar, öğrencilerin sistemden çıkış işlerini yürütürler. Eğitim sisteminin etkilerini ve ürettiği bilgileri topluma iletirler. 10

11 Uyarlama Alt Sistemleri Eğitimi sistemini dirikleştiren, elde ettiği bilgilere dayalı olarak eğitim sisteminin yenileşmesini ve çevreye uyumunu sağlayan alt sistemlerdir. * Değişme Pazar araştırması * Çevre sistemlerdeki gelişmeleri izlemek * Araştırma, planlama, geliştirme etkinlikleri bu alt sistemin kapsamındadır. 11

12 Yaşatma Alt Sistemleri Okulun bir örgüt olarak var olmasına, ömrünü sürdürmesine yönelik olarak çalışan alt sistemler, yaşatma alt sistemleridir. * Bina, tesis ve mal varlığının temizliği, onarımı, bakımı vb. * Örgütün işlemesini engelleyen sorunların çözülmesi. 12

13 Yönetim Alt Sistemleri Okulu alt sistemlerini planlayan, örgütleyen, eşgüdümleyen, iletişimi sağlayan ve denetleyen alt sistemleridir. * Politika ve strateji kararlaştırmak * Sorun çözmek * Yönetim süreçlerini gerçekleştirmek * Gerektiğinde sistemi değiştirmek ve geliştirmek 13

14 Temel Sistem Aracı Üst Sistem Üst Sistem Kavramları Büyük toplumsal sistemlerin yapısını oluşturan örgütler tabandan tavana doğru, hiyerarşik sıralandıklarında değişik sıfatlar alırlar. Temel Sistem: Tabanda ürünü üreten örgüttür. Üst Sistem: Tepedeki sistemdir. Aracı Üst Sistem: Temel sistemle, tepedeki üst sistemin arasında kalan sistemlere aracı üst sistemler denir. 14

15 EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SİSTEM KURAMLARİ Eğitim sisteminin yapılandırılmasında ve tanınmasında en çok kullanılan üş sistem vardır (Başaran ve Çınkır, 2012, 74): Genel Sistemler Kuramı Toplumsal Sistem Kuramı Açık Sistem Kuramı 15

16 Bu kurama göre dünyada bilimlerin ve mesleklerin uğrası alanı olan 10 tür sistem vardır (Başaran ve Çınkır, 2012, 74). 1. Öğesel Etkileşim Sistemi 2. Duruk(statik) Sistem 3. Yalın Devinimli Sistem 4. Özdevinimli Sistem 5. Özyaşamlı Sistem 6. Bitki 7. Hayvan 8. İnsan 9. Örgüt 10. Soyut Sistem 16

17 1. ÖĞESEL ETKİLEŞİM SİSTEMİ Birbirleriyle ilişki kurabilecek öğelerin (element), elverişli bir ortamda etkileşerek, değişik bir niteliğe dönüşmesi ve ortaya bir ürünün çıkması, bir sistem özelliği taşır. Kimyasal etkileşim sonucu ortaya çıkan ürün, öğesel etkileşim sisteminin ürünüdür. Örn. Hidrojenle oksijenin uygun ortamda ve oranda etkileşimi suyu oluşturur. 17

18 2. DURUK (STATİK) SİSTEM Birbirine dayalı devinmesiz parçalardan oluşan; amacı koruma, barındırma, anımsama gibi şeyler duruk sistemlerdir. Örn. Eğitim sisteminde okul binaları, tesisler, yapıtlar ve benzerleri bu tür sistemlerdendir. 18

19 3. YALIN DEVİNİMLİ(MEKANİK) SİSTEM Önceden belirlenmiş devinimleri yapan, birbirine dayalı parçalardan oluşan; çevreden belli gücü alıp daha değişik ve yüksek güce dönüştürerek üreten yapılardır. Her türlü makineler bu tür sistemlerdir. 19

20 4. ÖZDEVİNİMLİ SİSTEM Birbirine dayalı parçalardan oluşan; önceden belirlenmiş bir izlenceye göre, elverişli ortam oluştuğunda kendiliğinden işleyen; böylece ürününü üreten yapılardır. Bu sistemlerin işletici güç girdileri, genellikle elektrik, ışık, ses, ısı gibi fiziksel güçlerdir. Bilgisayarlar bu sisteme örnektir. 20

21 5. ÖZYAŞAMLI SİSTEM Çok yalın ama kendi yaşamını kendisi sürdürebilen tek gözeli canlılar bu tür sistemlerdir. Eğitimde bu tür sistemler ancak laboratuarlarda eğitim amacıyla incelenir. 21

22 6. BİTKİ Kök, gövde, dal, yaprak ve meyve gibi parçaların bütünleşmesinden oluşan; kendine gerekli gücü doğadan sağlayan; aldığı gücü kendi gücüne dönüştürebilen; bu güçle kendine benzer yeni sistemler üreten; ama sınırlı devinimi olan yapılardır. 22

23 7. HAYVAN Bitkiden daha gelişmiş alt sistemleri olan; girdilerini sağlamak için çok değişik türde devinebilen; sağladığı girdileri kendi gücüne dönüştürerek üreyebilen; yaşamı için gereken işlevleri yerine getiren; böcekten en gelişmiş memeli hayvanlara kadar binlerce türü olan canlılardır. 23

24 8. İNSAN İnsan, yalnız bedensel yaşamı için değil düşünsel yaşamı için de çevresinden girdiler alarak bunları kendi gücüne dönüştüren; bu güçle toplumsallaşabilen ve kültürlenebilen; doğada bulunmayan yapıtlar yapabilen; kendi kültürel değerlerini yaratabilen; gerektiğinde doğaya daha çabuk uyum sağlayabilen ya da doğayı denetim altına alan karmaşık bir canlıdır. Eğitim sisteminin konusu insandır. Hem eğitim kurumunun, özellikle eğitim sisteminin yetiştirmeye çalışan hem de bu geliştirme etkinliklerini düzenleyen insandır. 24

25 9.ÖRGÜT Ortaklaştıkları amaçlar için bir araya gelerek güçbirliği yapan insanlardan oluşan; çevrelerinden aldıkları girdileri kendi güçleri ile işleyip örgütün gücüne dönüştüren; bu güçle amaçlarına uygun ürünler üreten toplumsal bir yapıdır. Örgüt, kendini oluşturan insanların gücünün tek tek toplamından daha yüksek bir üstün güce ulaşabilen bir sistemdir. Eğitim sistemi, en alt düzeyden en üst düzeye kadar tek tek örgütlerden oluşur. 25

26 10. SOYUT SİSTEM Dünya ile birlikte bilinen ve bilinmeyen bütün sistemleri kapsayan; girdilerini kendi gücüne dönüştürmesi, gücünün büyüklüğü, çıktılarının türü ve niteliği, çevresi ve sınırları insan deneyiminin (bilgisinin) üstünde olan büyük evren soyut sistemdir. Eğitim sistemi, bilimlerin bulgularını insanlara aktararak, soyut sistemi tanımaya çalışır. 26

27 TOPLUMSAL SİSTEMLER KURAMİ Birden çok insanın ortak amaçlar için bir araya gelmesi toplumsal bir yapı oluşturur; böylece her örgüt toplumsal sistem özelliğine ulaşır. Bir toplumsal sistemde ortak amaçların yanı sıra, amaçların gerçekleştirildiği sınırları belli bir çevre; sistemin üyeleri arasında kurallaşmış ilişki, işbirliği ve dayanışmayı içeren bir etkileşim vardır. Bu etkileşimin sağlıklı oluşabilmesi için her üyenin önceden belirlenmiş rolünü oynaması gerekir. 27

28 AÇIK SİSTEM KURAMI Eğer bir sistem, girdilerini çevresinden alıyor; çıktılarını çevresine veriyor; böylece yaşamasını sağlıyor ise açık bir sistemdir. Çevreye tümüyle kapalı bir sistem olamayacağı gibi, tümüyle açık sistem de yoktur. Tümüyle açıklık ya da kapalılık, sistemi ölüme götürür. Eğitim sistemi, toplumsal eğitim kurumunun görevlerinden payına düşenleri yapmaya çalışan toplumsal birimlerden(örgütlerden) oluşur. Eğitim sisteminin her örgütü, girdisini toplumdan alır ve çıktısını topluma verir; böylece eğitim sistemini çevresine açar. 28

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ LOGO

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ LOGO TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ EĞİTİM SİSTEMİ Sistem Nedir? Eğitim sistemini bir bütün olarak ele alıp çözümleyebilmek için öncelikle sistem kavramını ve öğelerini irdelemek gerekir.

Detaylı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı Eğitim Yönetimi Hazırlayan Doç. Dr. Adnan Boyacı İçindekiler Sistem kavramı Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırılması Sosyal Sistem Modelinin Varsayımları Sosyal sistemin temel özellikleri Sosyal

Detaylı

OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ

OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Birol YİĞİT Eğt.Uzm. Mehmet BAYRAKDAR Birol Yiğit Mehmet Bayrakdar Okul Çevre İlişkileri ISBN: 975-8792-79-2 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÖLÜM 1: EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1: EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Çağlar boyunca geleneksel eğitim yaklaşımları eğitimin yaşama hazırlık olduğunu dile getirmiştir. Oysaki çağdaş yaklaşımlarda eğitim yaşama hazırlıktan

Detaylı

Açık Sistem Teorisi ve Okula Uygulanması. The Open system theory and its applications to school

Açık Sistem Teorisi ve Okula Uygulanması. The Open system theory and its applications to school G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 2 (2002) 103-116 Açık Sistem Teorisi ve Okula Uygulanması The Open system theory and its applications to school Mustafa YALÇINKAYA G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

İŞLETME KURMA NEDENLERİ İŞLETME YÖNETİMİ. İşletmelerin Kuruluş Amaçları ve Aşamaları. İşletme Kurma Nedenleri. İşletme Kurma Nedenleri 23.03.

İŞLETME KURMA NEDENLERİ İŞLETME YÖNETİMİ. İşletmelerin Kuruluş Amaçları ve Aşamaları. İşletme Kurma Nedenleri. İşletme Kurma Nedenleri 23.03. İŞLETME YÖNETİMİ İşletmelerin Kuruluş Amaçları ve Aşamaları Öğr. Gör. Volkan YAVAŞ 1 2 İŞLETME KURMA NEDENLERİ İşletmelerin temel amacı pazarda sürekli kalabilmektir. Bunun için de uzun dönemde kâr sağlamayı

Detaylı

İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ... 18

İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ... 18 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 -I-... 6 TEMELLER... 6 1. TOPLUMSAL YAŞAM... 6 2. ÜRETİM BİÇİMİ... 7 3. ÜRETİM İLİŞKİLERİNDEN SOYUTLANMIŞ ŞEKLİYLE ÜRETİM... 8 A. EMEĞİN SÜBJELERİ... 8 B. EMEĞİN ARAÇLARI... 8 C.

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ ve TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRMALAR Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri ISBN: 9944-919-30-6 2006, Pegem A

Detaylı

Organizasyon şeması. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları

Organizasyon şeması. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları Çalışanlarda Sanayi Bilincinin Oluşmasıİş ve İnsan İlişkileri Bireysel Gelişim İşletme, İşOrtamı, Sanayi ve İş ve Çalışma Hayatı İşOrtamı ve Organizasyon Profesyonellik nedir? Niçin Bu organizasyonda yer

Detaylı

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN I. TEŞEKKÜR Yüksek Lisans eğitimim ve tezimi hazırladığım süre içinde göstermiş olduğu büyük desteği, özverisi, ilgisi, zamanı, katkıları ve sabrı için Değerli Hocam Danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK

Detaylı

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 128-142 128 İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ALGILARI 1 The Opinions

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ

OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜN AMAÇLARI 1- Örgüt, örgütsel yapı, örgüt türleri, ve özellikleri ile ilgili temel kavramları anlayabilme, 2- Okulun örgüt özelliklerini anlayabilme, 3- Yönetim ve yönetim

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ OLUMLU YÖNDE ARTIRABİLMEK ÜZERE İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ALTYAPISI

Detaylı

SOSYAL ENTROPİ NİN VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

SOSYAL ENTROPİ NİN VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 127 SOSYAL ENTROPİ NİN VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Metin Erol Cumhuriyet.Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü Özet Ekonomik gelişmenin ölçütü, toplumsal refah düzeyidir. Bu ise asla kadere

Detaylı