T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ"

Transkript

1 DÖNEM : 22 CİLT : 45 YASAMA YILI : 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 72 nci Birleşim 13 Nisan 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 1.- TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un, Irak'ın Felluce Şehrinde Amerika Birleşik Devletleri Ordusuna ait helikopterlerce bir camiin bombalanması olayını kınayan konuşması B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye'deki istihdam ile işsizlik sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 2.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan'ın, Bursa çiftçisinin ve meyve üreticisinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 3.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa'da meyve bahçelerini, özellikle de bağları etkileyen dolu, sel ve don olayları sonucunda üreticilerin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı Savfa , : :261,264: :262,264: :268

2 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 268,272: Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, (6/962) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/162) Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, (6/977) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/163) Hatay Milletvekili Fuat Geçen'in, (9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/164) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/186) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/165) İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/54) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/166) 272:275 D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 269: Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 milletvekilinin, Türk sporunun içinde bulunduğu olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 269:271 IV. - ÖNERİLER 271 A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 271: Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 271:272 V. - SEÇİMLER 275 A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 275: (9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi 275:277 VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 277,310 A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 277: Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 277: Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla-Milas'ta Sarıçay üzerindeki yıkılan köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 277: Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 277: Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı 282:

3 T.B.M.M. B : O : 1 Savfa 5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı 282: Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, SARS'a karşı ithalata yönelik önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı 282: Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 286: Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 286: Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin bazı bölümlerinden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 286: Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 286:292 B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 310: İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, Marmara Depremi sonrası müteahhitler aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/876) * Ek Cevap 310: Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, kamuoyunda Neşter-2 operasyonu olarak bilinen adlî soruşturmaya müdahale ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1944) 312: Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, kamu avukatlarının ekgöstergelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı(7/1962) 314: Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TMSF'ye olan borçlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AbdüUatif Şener'in cevabı (7/2032) 316: Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, TMSF'ye devredilen bankalara borçlu olanlarla ilgili uygulamalara ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AbdüUatif Şener'in cevabı (7/2037) 319: Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Ataköy Turizm Tesisleri Tic.AŞ Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2038) 322: Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdamına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/2039) 326:

4 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa 8.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan bazı atamalara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/2042) 328: Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci bir eğitim planlama ve koordinasyon kurulu oluşturulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/2043) 330: Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana'da Ortadoğu Araştırma Enstitüsü kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/2049) 332: Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun İnternette uydu teknolojisi kullanımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2051) 334: Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, deniz ve hava ulaşımında maliyet azaltıcı uygulamalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı(7/2059) İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, Selçuk Kaymakamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2061) Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/2064) 338: İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Selçuk Kaymakamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2068) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir taşınmazın Konyaspor'a tahsisi işlemlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2071) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, TMSF'nin 5020 sayılı Kanun kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2072) 342: Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Elmadağ Hasanoğlan Beldesindeki MEB Akademisi ve Ders Aletleri Yapım Merkezi inşaatlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2078) Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, sigortasız işçi çalıştırılmasının önlenmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/2091) 345: Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Eti Bakır İşletmeleri ve Karadeniz Bakır İşletmelerinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2102) 347: Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya'daki reklam panolarında yer alan bir ifadeye ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2103) Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2105)

5 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa 23.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2109) 370: Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, okul koruma derneklerinin 5072 sayılı Kanun karşısındaki durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2145) 384: Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/2158) 386: İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, altın ve bakır arama ruhsatı alan bir şirkete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2187) 401: Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir holdingden arsa satın alıp almadığına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2196) Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Karadeniz Bakır İşletmeleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı(7/2197) 404: Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, oğlunun kazancına ve ne kadar vergi ödediğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı(7/2198) İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, belediyelere tahsis edilen arsalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2200) Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, Çin mallarına karşı yerli sanayiin korunmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı(7/2207) 409: Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, TBMM Genel Sekreteri ve bir Başkan müşaviri hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/2245) 416:417 VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 293 A) ÖNGÖRÜŞMELER 293: İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 milletvekilinin, Güneydoğu Asya ve Çin'den gelen ürünler karşısında yerli sanayiin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/173) 293:

6 T.B.M.M. B : O : 1 I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 84 üncü yıldönümüne, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut, Erzurum'un bazı ilçelerinde meydana gelen depremin olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirleri, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 84 üncü yıldönümüyle, ilde yaşanan sağlık sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere, İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/966) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu, sorunun geri verildiği bildirildi. İzmir Milletvekili Türkân Miçooğulları ve 23 milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması, (10/12, 28) esas numaralı Meclis Araştırması, Komisyonu Geçici Başkanlıklarının, Komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptıklarına ilişkin tezkereleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146), 2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152), 3 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305), Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, 4 üncü sırasında bulunan. Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, Ertelendi. 5 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/675) (S. Sayısı: 358) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, elektronik cihazla yapılan açıkoylamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 13 Nisan 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.55'te son verildi. Mehmet Danış Çanakkale Kâtip Üye Nevzat Pakdil Başkanvekili Ahmet Küçük Çanakkale Kâtip Üye -254-

7 T.B.M.M. B : O : 1 II. - GELEN KÂĞITLAR 9 Nisan 2004 Cuma Raporlar No. : Noterlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 2.- Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/765) (S. Sayısı: 395) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 3.- Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye Litvanya Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İli sınır bölgelerinde TRT-3 ve TRT-4 kanallarının yayınlanabilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, geçici işçilere kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 3.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlindeki elektrik tüketimine ve elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 4.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 5.- Edime Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Uzunköprü İlçesine kültür merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 6.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 7.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 8.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'deki çiftçilere doğrudan gelir desteği ve mazot desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Yazılı Soru Önergeleri 1.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, BELSO A.Ş. ve BELÇAR A.Ş.'ye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2279) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki bilbordlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2280) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 3.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, özelleştirmeyle ilgili bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2281) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 4.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Atak Maden İnşaat Turizm Sanayi Tic.Ltd.Şti.'nin Denizli'deki çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2282) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 5.- Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün, Şanlıurfa'yı çevre yerleşim yerlerine bağlayan yolların yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2283) (Başkanlığa geliş tarihi: ) -255-

8 T.B.M.M. B : O : 1 Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırdığı bir arsayı sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1972) 2.- İzmir Milletvekili Canan Antman'ın, Başbakanlık Müsteşarının bir ifadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1994) 3.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde ayrımcı uygulamalar yaptıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2005) 4.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırdığı bir arsayı sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2006) 5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırdığı bir arsayı sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2007) 6.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Mamak Belediye Başkanı ve bazı Meclis üyeleriyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2013) -256-

9 T.B.M.M. B : O : 1 12 Nisan 2004 Pazartesi Tasarılar No. : Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/786) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/787) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Teklifler 1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın; 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/274) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları'nın; Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/275) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 3.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/276) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Tezkereler 1.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/524) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/525) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Raporlar 1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihi Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/603) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/664) (S. Sayısı: 398) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/710) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/717) (S. Sayısı: 400) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) -257-

10 T.B.M.M. B : O : Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/727) (S. Sayısı: 401) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 6.- Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/775) (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 13 Nisan 2004 Salı Meclis Araştırması Önergesi No. : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 Milletvekilinin, Türk sporunun içinde bulunduğu olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) (Başkanlığa geliş tarihi: ) -258-

11 T.B.M.M. B : O : 1 BİRİNCİ OTURUM 13 Nisan 2004 Salı Açılma Saati: BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini açıyorum. Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI L- TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un, Irak'ın Felluce Şehrinde Amerika Birleşik Devletleri Ordusuna ait helikopterlerce bir camiin bombalanması olayını kınayan konuşması BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, son yılların en kritik olaylarına tanık olacağımız, tarihî kararların alınacağı bir haftaya başlıyoruz; Allah, Türk Milletinin yardımcısı olsun. Başta millî davamız Kıbrıs meselesi olmak üzere, içeride ve dışarıda yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Geçen günlerde tarihte örneği pek görülmeyen insanlıkdışı bir davranışla karşılaştık; Felluce Camiinin bombalanması olayı. En ilkel devletlerin savaşlarında bile, ibadethaneler, dost ve düşmanlar açısından, girilmemesi, dokunulmaması gereken en kutsal makam ve mabetlerdir. Türk tarihi bunun en güzel ve en çarpıcı örnekleriyle doludur. Ecdadımız, değil ibadethanelere savaş açmayı, tam tersine, koruyarak, başka dinlerin yaşamasına ve yaşatılmasına yardımcı olmuştur. 21 inci Yüzyılın gelişmiş ve demokratik devletlerinin başında gelen Amerika Birleşik Devletlerinin işlediği bu suç, bir insanlık suçu olarak tarihe geçecektir. Gerekçesi ne olursa olsun, inananlar için Allah'ın evi olarak kabul edilen yüce makama yapılan saldırıyı şahsım adına kınıyorum. (Alkışlar) Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. Gündemdışı ilk söz, ülkemizdeki işsizlik ve istihdam sorunuyla ilgili söz isteyen, Balıkesir Milletvekili Sayın Sedat Pekel'e aittir. Buyurun Sayın Pekel. (CHP sıralarından alkışlar) B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR /.- Balıkesir Milletvekili Sedat PekeTin, Türkiye'deki istihdam ile işsizlik sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından biri olan istihdam ve işsizlik sorunu üzerine gündemdışı söz almış bulunuyorum; konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, istihdam, gelişmekte olan ve gelişmiş bütün ülkelerin sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşsizlik, ülkemizde, bugün, yakıcı bir sorun olarak devasa boyutlar kazanmıştır. Elbette ki, bu ürkütücü soruna çözüm aramak, acil bir ihtiyaçtır. İşsizlik, milyonlarca işsizi ilgilendiren bir sorun olarak görünen; ama, sadece, işsizleri değil, halen iyi kötü bir işi olan milyonlarca iş sahibini ve bütün halkı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Sayın milletvekilleri, ülkemizde, son yıllarda, toplam istihdam sürekli olarak azalmıştır ve buna karşılık iş bekleyenlerin sayısı çığ gibi büyümektedir. Devlet İstatistik Enstitüsünün açıkladığı son verilere göre, işsizlik oranı, 2003'ün son çeyreğinde, yüzde 10,3 olarak gerçekleşirken, işsiz -259-

12 T.B.M.M. B : O : 1 sayısı 'dir. Eğitimli genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 25.4'tür. Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına baktığımızda, durumun vahimliği ortadadır; ancak, medyaya da yansıyan, sorunun ürkütücülüğünü daha net ortaya koyan başka araştırmalara da bakmak gerekir. Bu araştırmalardan biri, Türkiye'deki işsizliği ölçerken, çalışmayanları değil, çalışanları saymanın daha doğru sonuca götürebileceğine dikkat çekmektedir. Araştırmaya göre, geçen yıl, çalışan sayısında azalma olmuş, çalışma yaşındaki nüfus, bir önceki yıl yüzde 44,8 iken, yüzde 43,2'ye düşmüştür. Bu rakamlar ise, işsizlik oranındaki düşüşün gerçek değil, sanal olduğunu göstermektedir. Ortaya çıkan bu rakamlar üzerindeki yorum gayet açıktır; işsizlik oranı, işsizler iş bulduğu için düşmemiş, bazı işsizler iş bulma umudunu yitirip iş aramaktan vazgeçtiği için düşmüştür. Bu tablo bize göstermektedir ki, kriz ekonomisinden çıktığı söylenen ülkemizin, tarihinin en derin ekonomik krizi hâlâ sona ermemiştir. AKP Hükümetinin halka övüne övüne açıkladığı, yere göğe sığdıramadığı ekonomideki büyüme, ne yazık ki, istihdama yansıtılamamış, işsizlik oranı azaltılamamıştır ve Başbakan Sayın Erdoğan "işsiziz, iş istiyoruz" diye bağıranları, meydanlarda azarlayarak "devlet istihdam kapısı değildir, taşı sıksan suyunu çıkarırsın, git simit sat" gibi sözlerle susturmuştur. Bu yaklaşım, sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmayan bir yaklaşımdır. Devletin kendisi istihdam kapısı olmayabilir; ancak, istihdamı sağlayacak, işsizlere iş bulacak olan da devlettir ve devlet bu ortamı oluşturmakla görevlidir. Devletin Başbakanı olarak hem bu ortamı oluşturmamak hem de işsizim diyeni azarlamak doğru bir yaklaşım değildir. Değerli milletvekilleri, IMF ve Dünya Bankası tarafından dayatılan ve AKP Hükümeti tarafından yürütülen ekonomik programın istihdam sorununa çare olmayacağı ortadadır. Son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yaptığı ankette de ortaya çıkan verilere göre, işsizlik 2004 yılında da büyük sorun olmaya devam edecektir. Bu yılın ocak ayında yapılan ankete katılanların yüzde 21,5'i geçen yıl çalıştırdıkları kişi sayısının bir önceki yıla göre arttığını belirtmiş, yüzde 50,3'ü değişmediğini, yüzde 28,2'si de azaldığını ifade etmiştir. Bu rakamlar da açıkça ifade ediyor ki, iş dünyası AKP Hükümetine kuşkuyla bakmakta, istihdam yaratacak projeler üretemediğine inanmaktadır. Değerli milletvekilleri, sözünü ettiğim rakamlar ışığında, Türkiye'de, işsizliğin, toplumsal ve ekonomik gelişmenin karşısında en büyük sorunlardan biri olduğunu görmemek imkânsızdır. İşsizlik, bir ülkede sadece üretimi ve ekonomik kalkınmayı olumsuz etkilememekte, sosyal sorunları, sosyal dışlanma ve yoksulluğu da beraberinde getirmektedir. İşsizliğin beraberinde getirdiği sorunların başında ekonomik güvencenin kaybedilmesi yer almaktadır. Ancak, çalışmanın getirdiği mad-. dî ve manevî doyumdan yoksun kalan insan psikolojik olarak da sorunlar yaşamaktadır; işsizlik, hayat standartlarının düşmesine ve bunların sonucu olarak da toplumun ruh sağlığının bozulmasına yol açmaktadır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) SEDAT PEKEL (Devamla)- Toparlıyorum efendim. BAŞKAN- Buyurun Sayın Pekel; konuşmanızı toparlar mısınız. SEDAT PEKEL (Devamla)- Bugün artış gösteren hırsızlık, kapkaç, gasp, cinayet ve fuhuş gibi suçlar, hep işsizlik canavarının sonuçlarıdır. Değerli milletvekilleri, işsizlik rakamlarının yüksek oranlara çıkması, istihdam olanaklarının yaratılmaması, gelir dağılımındaki adaletsizliğin her geçen gün arttığı ülkemizde, çalışanlar için de çalışma koşullan ve ücretleri her gün gerilemiştir. Çığ gibi büyüyen bu soruna, ne yazık ki, AKP Hükümeti çözüm üretememiştir, istihdamı yaratacak yatırımlar yapılmamıştır. Bunun en somut örneği inşaat sektöründe yaşanmaktadır. Ekonominin yatırım ve istihdamda en önemli aracı, ekonomimizin lokomotifi olan inşaat sektörü, hâlâ, kriz içerisindedir

13 T.B.M.M. B : O : 1 İstihdamı sağlayacak, işsizliği ortadan kaldıracak çözüm yolu, yatırım yapmak, ülke kaynaklarının talan ve yağmasına son vermektir. AKP Hükümeti işler tıkırında gidiyor umuduna kapılmasın; işler tıkırında gitmiyor, istihdam yerlerde sürünüyor, işsizlik rekor kırıyor. Sözlerime son verirken, hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pekel. Gündemdışı ikinci söz, Bursa İli çiftçisinin ve meyve üreticisinin sorunları hakkında söz isteyen, Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan'a aittir. Buyurun Sayın Tutan. (AK Parti sıralarından alkışlar) Konuşma süreniz 5 dakikadır. 2.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan'ın, Bursa çiftçisinin ve meyve üreticisinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bursa çiftçisinin ve meyve üreticisinin sorunlarıyla ilgili olarak şahsım adına gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum; ayrıca, bu yoğun gündemde bana bu konuşma fırsatını veren Sayın Meclis Başkanıma da teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, dünyada hızla artan nüfusun yüzyılın sonunda 12 milyar olacağı tahmin edilirken, insan nüfusunu en çok tehdit edecek olan tehlikenin gıda yetersizliği olacağı bilinmektedir. Tarım sektöründe üretimin büyük bir oranda doğa koşullarına bağlı oluşu, tarım ürünlerinin arz-talep esnekliğinin diğer sektör ürünlerine kıyasla düşük seyretmesi, aynı zamanda, diğer sektörlere göre gelirinin daha az seviyelerde meydana gelmesi önemli bir faktördür. Tarım sektörümüz, toplam istihdam içerisinde yüzde 40 paya sahiptir ve sosyal açıdan özel önem verilmesi gereken sektörler arasındadır. Tarım sektöründe dünya üretici ülkeler sınıflaması içerisinde yer alabilmek ihracattaki artışa bağlıdır. Dünya meyve üretimi, yaklaşık ton civarında olup, ilk 10 ülke, toplam üretimin yarısından fazlasını gerçekleştirmektedir. Ülkemiz, söz konusu üretimin yüzde 2,3'ünü karşılamakta olup, 9 uncu sırada bulunmaktadır. Sektör, ülke nüfusumuzun zorunlu gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, talep yaratması, ulusal gelir ve ihracata katkılarıyla büyük öneme sahiptir. Ancak, ülkemiz, rakamsal olarak önemli bir üretici ülke görünümünde olmakla birlikte, ihracatın üretime oranı, maalesef, yüzde 3,5 civarındadır ve bu oran oldukça düşüktür. İhracata konu olan meyve çeşitlerinin, uluslararası piyasalarda talep edilen çeşitlere uygun olmayışı, üretimden tüketime miktar ve kalite kayıplarının yüksekliği, bu üretimin özelliklerindendir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; döviz kurlarında yaşanan durgunluk, çiftçilerimizi ürünlerini satamaz hale getirmiştir. Özellikle, Bursalı çiftçilerimiz armut ve ayvayı, halen, soğukhava depolarında bekletmektedirler. Fiyatlar böyle giderse, ürünlerin büyük bir bölümü de çürümeye terk edilecektir. Aynen, diğer birçok üründe olduğu gibi, meyve üretiminde de ihracatçıya bir teşvik verilmesini bekliyoruz. Eğer, bu teşvik ihracatçımıza verilirse, malı alan ihracatçı, üreticilerimizin öncelikle paralarını ödeyebilecektir. Bu teşvikin devlete hiçbir yük getirmeyeceğini düşünüyoruz. Eğer ihracatın önü açılırsa, depolarda bekleyen trilyonlarca liralık servetin heba olması da önlenecektir. Bu kadar sorun yaşarken çiftçilerimiz, geçtiğimiz günlerde, özellikle bu kış yaşanan yoğun kar yağışı ve 4-5 Nisan günlerinde meydana gelen bir Sibirya donu yaşadık biliyorsunuz. Benim bu konuşmayı yapacağımı öğrenen birçok milletvekili arkadaşım da bana geldiler; Gaziantepli arkadaşlarım antepfıstığında dondan bahsettiler; Karadenizli arkadaşlarım fındıkta aynı durumun olduğunu söylüyorlar; Ege Bölgesindeki arkadaşlarımız üzümde bu sıkıntıyı yaşadıklarını söylüyorlar. Özellikle, Marmara Bölgesinde bu çok büyük bir sorundur. Şeftali ağaçlarımızda, ayvada, armutta, hatta, zeytinde çok büyük oranda ürün kaybı söz konusu olmuştur

14 T.B.M.M. B : O : 1 Gayet tabiî ki çiftçilerimiz, hükümetimizden, bu konuda, öncelikle tarım müdürlüklerimiz vasıtasıyla hasar tespitinin yapılmasını bekliyorlar. Şu anda bu hasar tespitleri yapılıyor. Elbette ki, birçok çiftçimizin, ziraat odamızın bizden öncelikle istediği, bölgelerinin afet bölgesi ilan edilmesidir; fakat, bunun zorluklarını da gayet tabiî ki biliyoruz. Ancak, hükümetimizden, özellikle Hazinemizden talebimiz, don dolayısıyla çok ağır hasar gören çiftçilerimizin, bu bölgelerimizin. doğrudan gelir desteklerinin ikinci taksitlerinin bir an önce ödenmesidir; yine aynı şekilde, mazot desteğinin bu bölgelere bir an önce ödenmesidir. Tabiî, bu afet bize bir şeyi daha öğretti; galiba, erken uyarı sistemimizde bazı sorunlar var. Çiftçilerimizin bu işten en az zarar görebilmesi için erken uyarı sisteminin mutlaka tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Diğer önemli bir konu da, tarım ürünlerinin sigortasıdır. Bu konuda Tarım Bakanlığımızın gerçekten iyi bir çalışma yaptığını biliyorum. Zannediyorum Hazine Müsteşarlığında bu çalışma. Umuyorum ki. bu afet, bize bir ders olur ve bir an önce. ürünlerdeki tarım sigortasının... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Buyurun Sayın Tutan. MEHMET EMİN TUTAN (Devamla) - Ru tarım sigortasının bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ancak, burada, tarım sigortası yapılırken, aynen Avrupa ülkelerinde olduğu gibi -sadece doluyla kısıtlanmamalı- tarım sigortası, rüzgârı da, soğuğu da, donu da, doluyu da -bütün bu afetleri- içine almalı diye düşünüyorum. Yine, bu vesileyle, bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Özellikle, son aylarda ülkemize, maalesef, komşumuz İran'dan çok miktarda meyve, sebze girmeye başlamıştır. Bursa'ya kadar, Çanakkale'ye kadar bu ürünlerin geldiğini duyuyoruz, görüyoruz. Özellikle, karpuz, patlıcan ve salatalık gibi sebze ve meyvelerin, maalesef, komşu İran'dan kaçak olarak ülkemize girdiğini ve çiftçilerimizin bundan da çok mağdur olduğunu hatırlatıyorum. Ben, hükümetimizin bu konuda gerekli hassasiyeti taşıdığını biliyorum ve inşallah en kısa zamanda bu önlemlerin alınacağı ümit ve temennisiyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tutan. Gümdemdışı üçüncü söz. Manisa İlinde üzüm bağlarında yaşanan doğal afetlerle ilgili söz isteyen Manisa Milletvekili Sayın Hasan Ören'e aittir. Buyurun Sayın Ören. (CHP sıralarından alkışlar) Konuşma süreniz 5 dakikadır. 3- Manisa Millet\>ekili Hasan Örerim, Manisa'da meyve bahçelerini, özellikle de bağları etkileyen dolu, sel ve don olayları sonucunda üreticilerin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahiriin cevabı HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemin çok yoğun olması nedeniyle -28 Mart yerel seçimleri, dış siyaset- Türkiye'nin içerisinde olan bazı afetleri herhalde biraz göremez duruma geldik. Manisa'da da gerçekten çok büyük bir afet yaşandı. 6, 7. 8 Nisan günlerinde Manisa bağlarında, yani, üzümün beşiği olan. Türkiye'de çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 95'inin üretildiği Manisa Ovasında yüzde 50'ye varan, yani dekar arazinin, üzüm bağlarının dekarında yüzde 90'lara varan zarar oluştu. Çiftçi gerçekten zor durumda, çiftçinin sıkıntıları büyük, telefon üstüne telefonlar geliyor, hepimiz bu konuda ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Değerli arkadaşlarım, Manisa bölgesinde üzümün yanı sıra meyvede de büyük bir don olayı yaşandı. Şimdi, bu insanlarımıza, bu çiftçimize ne yapabiliriz, onu düşünmek zorundayız

15 T.B.M.M. B : O : 1 Geçen yıl da aynı günlerde dolu ve sel felaketi yaşanmıştı Manisa'da. Tespit komisyonları çalıştı; bizzat başında bizler bulunmak kaydıyla Bakanlığımıza kadar bu sorunları taşıdık; ama, ne yazık ki Bakanlığımızda bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı; hatta Bakanlığımıza yazılı soru önergesi verdim, soru önergesinin karşılığı aylar sonra gelmesine rağmen -tahmin ediyorum, ya bürokratlar Bakana yanlış bilgi veriyor ya Bakan bize yanlış bilgi veriyor veyahut da il müdürlüğü, çiftçiler bize yanlış bilgi veriyor- Bakanlık bize verdiği yazılı cevapta "2090 sayılı Yasaya göre, bu afetten zarar gören çiftçilere yardım yapılmaktadır" diye bildiriyor. Biz de, bu Bakanlığın sözünü ciddîye alarak bölgemize gidiyoruz. Bölgemizde diyoruz ki: "işte size yardımlar yapılıyor, Afet Fonundan para aktarılıyor." İl müdürümüz ve çiftçimiz, bize, kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını bildiriyor; biz de hayretler içerisinde kalıyoruz. Keşke, Sevgili Bakanımız burada olsaydı da, bu yazılı soru önergemize cevap verseydi. Eğer, bir bakanlık, milletvekillerine yanlış bilgi vermekte bir kusur görmüyor ise, bu, tahmin ediyorum, o bakanlığın ne kadar ciddî çalıştığını gösterir. Değerli arkadaşlarım, geçen dönem yaşanan olay, bugün yaşananın onda l'i bile değildir dekar arazide, yüzde 90'ların üzerinde, şu an, kayıp vardır. Bu insanlar geçen yıldan yaralı. Eğer, bu yıl da Afet Fonundan istenilen derecede bir şeyler verilmez ise, burası afet bölgesi olarak adlandırılmaz ise, herhalde, bu yıl, Manisa'daki insanların durumları çok kötü olacak. Şimdi, tabiî, bu konuda, Afet Fonunda da 500 milyar para var; inceledim, baktım. 500 milyarla bu kadar insanın derdine nasıl çare buluruz?! Muhakkak ki, Afet Fonuna başka kaynaklardan da para aktarılıp bir an önce bu çiftçilerimize el uzatılması gerekli. Değerli arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisinin acil eylem planını açtığınızda, orada bir şeyi göreceksiniz; üç aylık, altı aylık, oniki aylık dönemler içerisinde neler yapılacağıyla ilgili... Tarım sigortasıyla ilgili olarak, oniki ay içerisinde tarım sigortasının çıkarılacağı yazıyor. Ay olarak, onyedi aya geldik. Tarım sigortasıyla ilgili, biraz evvel Bursa Milletvekilimiz bir şeyler söyledi; ama, ben araştırdım, bununla ilgili şu an hiçbir şey yok. Sadece, Bakanlıkta bir taslak üzerinde konuşmalar var;ama, acil eylem planı içerisinde, oniki ayda çiftçilerle ilgili tarım sigortasını çıkaracağım diyen AKP'nin, herhalde, en fazla oyu aldığı bu çiftçi kesimine bir borcu olması gerekli. Tarım sigortasının acilen çıkarılması lazım; tarım sigortasının çıkarılmadığı süre içerisinde, bu çiftçilerin, bugünkü durumlarından daha kötü bir durumda olacağı kesindir. Bakınız, bugün, Manisa'da; Turgutlu'da, Akhisar'da, Salihli'de, Alaşehir'de, Sarıgöl'de, Ahmetli'de, insanlar ne yapacaklarını şaşırmış vaziyette, hepimizden bir çare bekliyorlar... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Ören, konuşmanızı toparlayabilir misiniz. Buyurun. HASAN ÖREN (Devamla) - Eğer, bu konuda, bizler, gerçekten afete maruz kalan bu arkadaşlarımıza yardımcı olamayacaksak, bilin ki, bu insanları kaderine terk etmiş oluruz. Afet Fonundaki o 500 milyar paranın, hemen, başka kaynaklardan mümkün olduğunca çoğaltılmasının, burasının afet bölgesine alınmasının ve bu çiftçilerimize muhakkak yardım edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki, bizler, buradaki çiftçilerimize gerekli olan desteği verip, onlara yardımcı olacağız. En kısa zamanda da, acil eylem planında söz verdiğiniz tarım sigortasını çıkararak, bundan sonraki yıllarda da bu konuda çiftçimizi mağdur etmeyeceğimizi düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ören. Gündemdışı konuşmalara, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin cevap vereceklerdir. Buyurun Sayın Şahin. (AKP sıralarından alkışlar) -263-

16 T.B.M.M. B : O : 1 DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gündemdışı konuşma yapan üç değerli arkadaşımız, değişik konularla ilgili düşüncelerini ve önerilerini dile getirdiler. İlki, Balıkesir Milletvekili arkadaşımız Sayın Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik ve istihdam sorunuyla ilgili bir konuşmasıydı. Bu konuşmaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Başesgioğlu cevap vereceklerdi; ancak, Azerbaycan Devlet Başkanının Türkiye'yi ziyareti sebebiyle yapılan bir çalışma nedeniyle, hem Sayın Başesgioğlu hem de Tarım Bakanımız, bugün, şu saatte, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunamıyorlar. Ben, her iki Bakan arkadaşım adına, gündemdışı yapılan bu konuşmalara cevap vermeye gayret edeceğim. Değerli arkadaşlarım, hızla değişen teknoloji, bilgi ekonomisi, küreselleşme ve artan uluslararası rekabet, diğer alanlarda olduğu gibi, işgücü piyasalarını ve çalışma yaşamını da etkilemektedir. Tüm ülkelerde, ekonomilerin istihdam yaratma kapasiteleri tartışılmakta, giderek daralan istihdama ve buna bağlı olarak artan işsizliğe tüm dünyada çareler aranmaktadır. Bugün, dünyada - bunlar resmî verilerdir 'u açık işsiz olmak üzere, toplam insan ya hiç çalışmamakta ya da eksik çalışmaktadır. Ülkemizin de en önemli sorunu -biraz önce, milletvekili arkadaşımızın da ifade ettiği gibi- işsizliktir. Ülkemizde işsizlik oranı yüzde 10,5 civarındadır; eksik istihdamla birlikte, atıl işgücü yüzde 15,3'tür. İşsizlik, gelir yoksunluğu nedeniyle, bir yönüyle fakirliğe yol açarken, diğer yönüyle bireyler üzerindeki sosyal ve psikolojik etkileriyle sosyal dışlanmaya da neden olmaktadır; dolayısıyla işsizlik, ekonomik sonuçlarının yanı sıra, aynı zamanda toplumsal ve sosyal bir sorundur. Bu nedenle Hükümetimiz, 2004 yılını "işsizlikle mücadele yılı" ilan etmiştir. İşsizlikle mücadelenin bilinen en etkin yolu, yeni işlerin yaratılması, üretim, yatırım ve büyümedir. Hükümetimiz, büyüme, yatırım ve istihdam artışına uygun ekonomik ortamı hazırlama gayreti ve çabası içerisindedir. Ekonomide istikrarı sağlamaya yönelik çalışmalarımız neticelerini vermeye başlamıştır. Enflasyon ve faiz oranlarındaki rekor düşüşler devam etmektedir. Ülkemiz, yıllardır özlemini çektiği güven ortamı ve istikrarlı büyüme sürecine girmiştir. Değerli arkadaşlarım, bunun yanı sıra Hükümetimiz, işletmelerin, yatırım, verimlilik ve istihdamı artırıcı faaliyetlerini destekleme kararhlığındadır. Diğer yandan, tek başına ekonomik büyüme, mevcut işsizlere ve her yıl işgücü piyasasına giren gencimize iyi işlerin, yani, iyi ücretli ve sigortalı işlerin sağlanmasında da maalesef yeterli değildir. Nitekim, son iki yıldır ekonomide yaşanan olumlu gelişmelere ve büyümeye rağmen istihdamdaki daralma henüz aşılamamıştır. Bu da bize, sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin yanında, başta insan kaynaklarına yatırım olmak üzere, işgücü piyasası reformlarına, aktif istihdam politikalarına yönelme zorunda olduğumuzu göstermektedir. Değerli milletvekili arkadaşlarım, küreselleşme ve teknolojik değişmeler, üretim biçimlerini, ekonomileri, firma ve organizasyon yapılarını değiştirmektedir. Bu değişime, firmaların, sektörlerin ve işgücünün uyumu da kuşkusuz ki gereklidir. İşgücü piyasasının modernizasyonu ve uyumunu sağlamak için, Hükümetimiz geçtiğimiz bir yıl içinde önemli adımlar atmıştır. Bu düzenlemelerde temel hedeflerimiz, iş piyasamızın, çağın gerekleri doğrultusunda modernizasyonu ve etkinliği ile işgücü verimliliğinin sağlanması, işletmelerimizin rekabet yeteneğinin ve çalışanların sosyal haklarının geliştirilmesi, endüstriyel ilişkilerin ve sosyal güvenlik kurumlarımızın kurumsal yapılarının güçlendirilmesi olmuştur. Bu reformlardan en önemlisi, şüphesiz, 4857 sayılı İş Kanunudur. Esnek çalışma modelleri ile iş güvencesi arasında denge kurmaya çalışan yeni yasayla, hem istihdam artışı hem de firmalarımıza küresel rekabette avantaj sağlanması düşünülmüştür. Ayrıca, yasayla, eşit davranma ilkesi, yıllık izin sürelerinin artırılması, ücret garanti fonu, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenlemelerle çalışanların haklarında iyileştirmeler getirilmiştir. Uygulama süresince, gerekli durumlarda sosyal tarafların görüşlerini de alarak, yeni yasal düzenlemelere açık olduğumuzu da huzurunuzda belirtmek durumundayım

17 T.B.M.M. B : O : 1 Değerli arkadaşlarım, diğer önemli bir düzenleme, yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen 4817 sayılı Kanundur. Yabancıların istihdamına ilişkin mevzuatımızın dağınık yapısı yabancı kaçak işçilerle etkin mücadele edilmesini engellemiş, ülkemiz kayıtdışı istihdamının da önemli bir unsuru olan ve sayıları yaklaşık OOO'u bulan yabancı kaçak işçi sorununun ortaya çıkmasının başlıca nedenlerinden biri olmuştur. Yeni yasayla, yabancıların Türkiye'de çalışmalarına ilişkin dağınık mevzuat ve yetkiler tek merkezde toplanmış, çalışma izin sistemi düzenlenmiş, işverenler ve işçilerimiz için haksız rekabet oluşturan kaçak yabancı çalıştırılmasını engelleyecek ciddî yaptırımlar getirilmiştir. İşgücü piyasamızda gerçekleştirilen diğer önemli reformlar, kurumların etkinliğini ve verdikleri hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik olmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, SSK, Bağ-Kur ve İŞKUR Yasalarının çıkarılması, kayda değer önemli gelişmeler arasında sayılabilir. Değerli arkadaşlarım, dünyada, işsizlikle mücadelede aktif politikaların önemi artmıştır. İşgücü piyasalarındaki gelişmelerin izlenmesi, işsizliği önleyici ve istihdamı koruyucu tedbirlerin geliştirilmesi, istihdam düzeyinin artırılmasına yönelik ulusal istihdam politikalarının oluşturulması ve bu politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. İşsizlere, niteliklerine uygun iş bulma, danışmanlık ve meslek eğitimi hizmetlerinin verilmesi, işletmelere ihtiyaçları olan nitelikli işgücünün temin edilmesi, önemi artan istihdam hizmetleridir. Ayrıca, özürlüler, eski hükümlüler, kimsesizler, uzun süreli işsizler gibi istihdamda dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin etkinleştirilmesi ve bu gruplara yönelik özel projelerin geliştirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Burada merkezî kurum, Çalışma Bakanlığına bağlı İŞKUR'dur, İŞ KUR olacaktır. Değerli arkadaşlarım, büyüme ve istihdam artışında en büyük görev özel sektöre düşmektedir. Ülkemizde gerçekleşmesi gereken önemli bir zihniyet değişimi de, kamu ve özel sektör hizmetleri üzerine olmalıdır. Her yıl, iş piyasasına giren yaklaşık gencin sadece 'e yakını kamuda istihdam edilebilmektedir; geri kalanına, özel sektörün istihdam yaratması gerekmektedir. Biz, istihdamın özel sektör eliyle yapılmasını tercih ederken, elbette, devlet olarak kayıtsız kalamayız. Özel sektörün istihdamı geliştirme ve iyileştirmesine yönelik her türlü çalışmasını desteklediğimizi, sanıyorum takip ediyorsunuz. İstihdama yönelik teşviklerimizi kısaca hatırlatmak gerekirse, işsizlik sigortası prim oranlan 2004 yılında da l'er puan indirimli uygulanmaktadır. Böylelikle, piyasaya yaklaşık 1 katrilyon Türk Lirası kaynak bırakılmıştır. Asgarî ücret artışının işverenlerin istihdam yükünü artırmaması için, asgarî ücret üzerindeki sigorta prim maliyetlerinin bir kısmı devlet tarafından üstlenilmiştir. Burada da, 1,1 katrilyon Türk Lirası civarında Hazine katkısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bölgesel gelişmişlik farklarını gidermek ve gerice yörelerde yatırım ve istihdam düzeyini artırmak için, kişi başına millî geliri doların altında olan 36 ilde, sosyal sigorta primi, vergi, enerji ve arazi teşvikleri getirilmiştir. Nitekim, bu konudaki yasanın çok kısa bir süre önce, ocak ayı içerisinde çıktığını biliyorsunuz. Bu konudaki yönetmelik hazırlıkları devam etmektedir. Şu anda, ülkemizin 53 vilayetinde, yatırım yapmak isteyene, Hazinece, devletçe bedava arsa verilmesi söz konusudur; 36 vilayetimizde de, biraz önce ifade ettiğim gibi, enerji teşviki, prim teşviki ve vergi primi teşviki söz konusudur. Hükümet olarak, biz, özel sektörü yatırıma teşvik edelim, böylece özel sektör yeni istihdam alanları açsın ve biz de işsizliğe bir çare bulalım diye bu düzenlemeleri yaptık. Tabiî ki, bu düzenlemenin uygulamasına bakacağız. Bu uygulamada aksayan yönleri, yine Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne Hükümet olarak getiririz ve ilave atılması gereken adımlar varsa -ki, bana göre vardır- bu adımları da kısa sürede atarız

18 T.B.M.M. B : O : 1 Ocak ayı içerisinde çıkarmış olduğumuz bu yasal düzenlemenin, inanıyorum ki çok olumlu yönlerini ve gelişmelerini pek yakında göreceğiz. Seçimler dolayısıyla bu vilayetlere de gittiğimizde, valilerle konuştuğumuzda, özellikle organize sanayi bölgelerine yatırım için çok yoğun talepler olduğunu gördük ve hatta, bazı valilerimiz, organize sanayi bölgelerinde yatırım yapmak isteyen insanlara, iş sahiplerine, sanayicilere "verebileceğimiz arsa kalmamıştır; bu nedenle, şimdi, Millî Emlak Genel Müdürlüğünden, Maliye Bakanlığından yeni hazine arazileri tahsisini isteyeceğiz" demişlerdir. Bu bizi sevindirmiştir. Bu yasanın uygulanması, zannediyorum, Türkiye'de istihdamın artmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Değerli milletvekili arkadaşlarım, 2004 yılındaki birinci önceliğimiz, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması olacaktır. Bakanlık olarak, istihdamın artırılmasına yönelik işgücü piyasası reformlarına ve modernizasyonuna 2004 yılında da devam edilecektir. Bu çalışmalarımızda "Avrupa İstihdam Stratejisi" bizim için önemli bir kılavuz olacaktır yılında ikinci önceliğimiz, kayıtdışı istihdamla mücadeledir. Kayıtdışılık, bir yönüyle, devletin sigorta ve vergi gelirlerini azaltırken, diğer yönüyle, çalışanların sosyal sigorta haklarından mahrum kalmasına yol açmaktadır. Vergi, sigorta ve diğer kanunî yükümlülüklerini ödemeyen kayıtdışı sektör, verimsiz üretimiyle, bu yükleri ödeyen kayıtlı sektörle haksız rekabet içindedir. Bu nedenle, kayıtdışı istihdamın önlenmesine ve sigortalı çalışmanın geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız 2004 yılında daha da hız kazanacaktır. Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki dönem, başta ulusal meslek standartları kanunu tasarısı olmak üzere, Kıdem Tazminatı Fonu Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, hava iş kanunu ve genel sağlık sigortası kanunu tasarıları ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne getirmeyi planladık. Bu konudaki çalışmalarımız son aşamadadır. Hedefimiz, ülkemizin en önemli sorunu olan işsizliği azaltmak, verimliliği ve kayıtlı istihdamı artırmak ve böylelikle halkımızın refah seviyesini yükseltmek, sosyal korumayı ve endüstriyel ilişkileri güçlendirmek ve Avrupa Birliği standartlarını yakalamaktır. Bu hedefe ancak tüm tarafların işbirliğiyle, geniş bir sosyal diyalog ve sosyal katılımla ulaşılabileceğinin bilincindeyiz. Sayın Pekel'in ülkemizdeki işsizlik ve istihdam sorunuyla ilgili yapmış olduğu konuşmaya ve bu konuyu gündeme getirmesine teşekkür ediyorum, takdirlerimi sunuyorum. Kuşkusuz, Hükümet olarak. Türkiye'nin en önemli sorununun işsizlik olduğunun bilinci içerisindeyiz. Biraz önce ifade ettiğim gibi, bu konuyu çözmek, Hükümetimizin öncelikli hedefidir. İşte, biraz önce açıkladığım, çıkarmış olduğumuz yasa ve bu yasayı takip edecek diğer yasalar, sanıyorum, ülkemizde üretimi ve yatırımı hızlandıracak ve böylece istihdama da ciddî bir imkân sağlayacaktır. Bursa Milletvekili arkadaşımız Sayın Mehmet Emin Tutan ve Manisa Milletvekili arkadaşımız Sayın Hasan Ören Beyin gündemdışı yapmış olduğu konuşmaya da kısaca cevap vermek istiyorum. Biraz önce de ifade etmiştim; Tarım Bakanımız bir toplantı nedeniyle şu saatte Genel Kurulumuzda bulunamıyor. O nedenle, bu konuda gündemdışı konuşmaya cevabı ben arz etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, ülkemiz, başta kuraklık, sel, dolu, don zararı gibi doğal afetlere daima açık olan ve bu afetlerin sık sık vuku bulduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Oluşan bu afetler dolayısıyla çiftçilerimiz önemli ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Devlet tarafından gerekli yardımlar sağlanmadığı takdirde, çiftçilerimiz, tarımsal üretimlerini sürdürmekte zorlukla karşılaşıyorlar. Bu da, ülkemizin, maalesef, bir gerçeğidir. Bu yıl, birçok ilimizde, tarımsal üretimde. don. sel ve fırtına gibi olumsuz iklim koşullarından etkilenme meydana gelmiştir. Zarar gören il ve ilçelerde komisyonlar kurulmuş ve hasar tespit çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar tamamlandıkça çiftçilerimize gerekli yardımların yapılması da, kuşkusuz ki, tedbirler arasındadır

19 T.B.M.M. B : O : 1 Değerli arkadaşlarım, bugün itibariyle, doğal afete maruz kalan üreticilerimize yardım edilmesi amacıyla yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler -altını çizerek ifade ediyorum- bütçeden yeterli kaynak ayrılamadığı için tam anlamıyla etkili olamamaktadır. Şunu da belirtmek istiyorum ki, 2002 yılı başına kadar, ülkemizde doğal afete maruz kalan üreticilere yardım yapılmasını sağlayan iki yasal düzenleme vardı. Bunlardan birincisi, 14 Temmuz 1948 tarihinde yürürlüğe giren 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanundur. Bu kanun çerçevesinde, kuraklık, don, sel, haşere, yangın ve benzeri afetlerden mahsulü zarara uğrayıp tohumluğu kalmamış ve kredi kuruluşlarından tohum kredisi alamayacak halde bulunan üreticilere gerekli yardım yapılmaktaydı sayılı Kanun -yani, biraz önce özetini verdiğim kanun- 3 Mart 2001 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunla, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Doğal afete maruz kalan üreticilere yardım sağlayan bir diğer kanun ise, 20 Haziran 1977 tarihinde yürürlüğe giren 2090 sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanundur. Bahsettiğim 2090 sayılı Kanun tamamen yürürlükten kaldırılmamasına rağmen, Kanunun fonla ilgili maddeleri yürürlükten kaldırıldığı için, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren, doğal afete maruz kalan üreticilere aynî veya nakdî olarak ihtiyaç duyulan yardım yapılamamaktadır sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun kapsamında, tarımsal ürünleri, canlı-cansız üretim araçları ve tesisleri değer itibariyle en az yüzde 40 oranında zarar gören ve tarımsal üretim imkânı kalmayan çiftçilere yardım yapılması öngörülmekteydi. Görüldüğü gibi, bugün itibariyle, doğal afete maruz kalan üreticilerimize, mevcut yasal düzenlemeler ve kaynaklarla, arzu edilen seviyede yardım yapılamamakta ve bu nedenle de yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Değerli arkadaşlarım, nedir bu yeni düzenleme; bu düzenlemeler bağlamında, diğer ülkelerde de başvurulan en etkin araç -biraz önce milletvekili arkadaşım da dile getirdi- tarım sigortası uygulamasıdır. Bu husus, 58 inci ve 59 uncu hükümet programlarında ve acil eylem planında da yer almıştır. Biraz önce milletvekili arkadaşımız da ifade ettiler. Tarım sigortaları hakkında kanunun en kısa sürede, devlet destekli olarak çıkarılması ve ülkede oluşan bu boşluğun doldurulmasının sağlanması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar son aşamaya gelmiş ve Bakanlar Kuruluna sevk noktasındadır. Bu, şu demektir: Böyle bir yasal düzenleme, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne gelecektir. ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Üretici Birlikleri de gelecek... DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bu yasa çıkarılırken, tamamıyla siyasî mülahazalardan uzak bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği, çiftçilerimizin menfaatına olan bu düzenlemenin iktidarıyla muhalefetiyle görüş birliği içerisinde gerçekleştirileceği inancını taşıdığımızı huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, ülkemiz, tarımsal üretim potansiyeli bakımından dünya üzerinde önemli bir yere ve ekolojiye sahiptir. Ülkemizin sahip olduğu bu varlık, başta meyve ve sebze olmak üzere çok çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine imkân tanımaktadır. Ülkemizde üretilen meyve ve sebzeler, gerek yurtiçi tüketimimizin karşılanması ve gerekse bu ürünlerin bir kısmının ihraç edilmesi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Meyve ve sebze ihracatımızın artırılmasında rakip ülkelere nazaran avantajlı bir konuma geçebilmek amacıyla ürünlerin uluslararası kalite ve normlarda dış pazarlara sunulması amacıyla bakanlığımızca tedbirler alınmaktadır. Bu arada, belirli ihracat teşvikleri de uygulanmaktadır. Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere, ülkemizde tarım ürünlerine yönelik ihracat teşvikleri, tarım ürünlerinin ticaretini uluslararası kurallara bağlayan Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde sağlanmaktadır. Bu çerçevede, her yıl Tarım ve Köyişleri Bakanlığının da katkılarıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığınca tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tebliği hazırlanmaktadır. Bu tebliğ kapsamında, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş meyve ve sert çekirdekli meyveler için azamî yüzde 20 ödeme oranıyla, ton başına 82 ABD Doları; dondurulmuş meyve, sebze ile meyve ve sebze işlemeye dayalı gıda maddeleri için, yine, azamî yüzde 20 ödeme oranıyla, ton başına 68 dolar ihracat teşviki verilmektedir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) -267-

20 T.B.M.M. B : O : 1 DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Sayın Başkan, son cümlemi söylüyorum. BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım yılı uygulamalarına ilişkin tebliğ çalışmaları da şu aşamada tamamlanmak üzeredir; sanıyorum, bir iki hafta içerisinde o da tamamlanacaktır. Don ve diğer tabiî afet zararına maruz kalan üreticilerimize ve vatandaşlarımıza, tabiî ki, bu aşamada geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyorum. K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Manisa çiftçisine, üzümcüsüne ne yapılacak Sayın Bakan? DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Değerli milletvekili arkadaşlarımıza, bizi sabırla dinleme nezaketini gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Yerinden soru soran arkadaşıma, kuşkusuz ki, ilgili bakan olan Sayın Güçlü, bir vesileyle buraya geldiğinde yazılı veya sözlü olarak cevap verecektir. Hepinize, yeniden, saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair 2 adet önerge vardır; okutuyorum: C) TEZKERELER VE ÖNERGELER ].- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, (6/962) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/162) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Gündemin sözlü sorular kısmının 417 nci sırasında yer alan (6/962) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. Selami Yiğit Kars BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. Diğerini okutuyorum: 2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, (6/977) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/163) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Gündemin sözlü sorular kısmının 429 uncu sırasında yer alan (6/977) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. Feridun Fikret Baloğlu Antalya BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. Sayın milletvekilleri, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner haklarında kurulan (9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonundan bir istifa önergesi vardır; okutuyorum: 3- Hatay Milletvekili Fuat Geçen'in, (9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/164) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Başkanlığınızın (9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonundaki görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. Fuat Geçen Hatay -268-

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 45 YASAMA YILI : 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 72 nci Birleşim 13 Nisan 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 99 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 22 nci Birleşim 23 Kasım 2005 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 207 II. - GELEN KÂĞITLAR 209 IIL- YOKLAMA

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 43 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 64 üncü Birleşim 24 Mart 2004 Çarşamba I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - SORULAR VE CEVAPLAR A) YATILI SORULAR VE CEVAPLAN

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 62 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 0 uncu Birleşim 26 Ekim 2004 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 57 II. - GELEN KÂĞITLAR 59 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir. Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 252) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve T\ırizm Komisyonu

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 649 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 128

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 128 DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 128 125 inci Birleşim (Olağanüstü) 19 Eylül 2006 Salı İÇİNDEKİLER I. - GELEN KÂĞITLAR II. - YOKLAMA III. - BAŞKANLIĞIN GENEL

Detaylı

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe DONEM : 21 ÇILT ; 1 YASAMA YILI: 1 4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

Detaylı

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe DONEM ; 21 YASAMA YILI: 1 : 17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe - İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. -

Detaylı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (Mükerrer) Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 26 Mart 2008 - Çarşamba Resmi Gazete

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 80 79 uncu Birleşim 5 Nisan 005 Sah IÇINDEKILER Sayfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 0 II.- GELEN KÂĞITLAR III.- YOKLAMA 0 IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 116 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 87 nci Birleşim 12 Nisan 2006 Çarşamba İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 390 II.- GELEN KÂĞITLAR 392 III.- YOKLAMA

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 77 67 nci Birleşim 8 Mart 2005 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 11 II. - GELEN KÂĞITLAR 13 III. - YOKLAMA 26 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 307)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 307) Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 307) Aydın Milletvekili Bekir Ongun ve 4 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa 4262 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: CİLT: YASAMA YILI: TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ inci Birleşim Şubat 00 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI,0

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 567)

TBMM (S. Sayısı: 567) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 567) Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 394) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

To B. M. M. 27 nci Birleşim 28.1. 2003Salı DÖNEM : 22 CİLT : 3 YASAMA YILI: 1 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.

To B. M. M. 27 nci Birleşim 28.1. 2003Salı DÖNEM : 22 CİLT : 3 YASAMA YILI: 1 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. DÖNEM : 22 CİLT : 3 YASAMA YILI: 1 To B. M. M! 27 nci Birleşim 28.1. 2003Salı I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 677 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 119 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 99 uncu Birleşim 9 Mayıs 2006 Salı IÇINDEKILER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 230 II.- GELEN KÂĞITLAR 231 III.- YOKLAMA 241

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı TOPLANTI TARİHİ : 01.10.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 17.00'de KATILANLAR : 38 KATILMAYANLAR : - MAZERETLİ : - Belediye Meclisinin 01 EKİM ÇARŞAMBA günü saat 17.00 de olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Umut TOPCU * İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 61 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 19 Ekim 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 82 YASAMA YELİ: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 89 uncu Birleşim 26 Nisan 2005 Salı IÇINDEKILER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 160 II. - GELEN KÂĞITLAR 161 III. - YOKLAMA t 178 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 77 67 nci Birleşim 8 Mart 2005 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 11 II. - GELEN KÂĞITLAR 13 III. - YOKLAMA 26 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491)

Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 230) Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) Sayı: T.C. Başbakanlık Kanunlar

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI TR83 BÖLGESİ Samsun un da içinde yer aldığı TR83 bölgesi, toplam yüzölçümü 37.523 kilometrekare ile Türkiye nin yaklaşık yüzde

Detaylı

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI Tarım, nüfusun temel ihtiyaç maddelerini üreten bir kesim olması nedeni ile stratejik bir öneme sahiptir ve diğer sektörler içerisinde doğal, ekonomik, sosyal ve kişisel

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YAŞAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 67 28 inci Birleşim 7 Aralık 2004 Sah İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 7 II. - GELEN KÂĞITLAR 8 III. - YOKLAMA 15 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı