TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı"

Transkript

1 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ, MEKANİK TESİSATLARI VE MÜŞTEMİLATLARININ, ELEKTRİK TRAFOLARININ, YG, AG SİSTEMLERİNİN, TELEFON DAĞITIM SİSTEMLERİNİN 12 VASIFLI ELEMAN İLE BAKIM VE ONARIMLARINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU: Kurumumuz OR-AN Sitesinde; Isı Merkezinde bulunan doğalgazlı kalorifer kazanlarının ve müştemilatının, Soğutma sisteminin ve müştemilatının, Mekanik Tesisat ve müştemilatının, alçakyüksek basınç hidrofor sistemi ve müştemilatının, su kuyularının İşletilmesi ve TRT Genel Müdürlüğü Or-An Tesislerindeki Y.G ve A.G sistemleri bakım ve onarım hizmetleri, TRT Mühye köyü su kuyuları Y.G ve A.G sistemleri bakım onarım hizmetleri, TRT Etimesgut Ar-Ge Müdürlüğü Y.G ve A.G sistemleri bakım onarım hizmetleri, TRT Sefaretler Stüdyosu Y.G sistemleri bakım onarım hizmetleri, telefon dağıtım tesisatı bakım ve onarım hizmetlerini ve Ayrıca güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, sigorta, geçit izolatörü, mesnet izolatörü, teçhizatlar, cihazlar arası bağlantı elemanları (baralar, kablolar, klemensler vb.), güvenlik elemanları, topraklama elemanları, primer ve sekonder koruma sistemleri, tüm cihaz kaideleri, konstrüksiyonları, kumanda, koruma, sinyal, kilit devreleri ve panoları, AG ana dağıtım ve tali panolar ile beslediği mahaller, Mevcut ölçü kabinlerinin bakımı, ve teçhizatların oluşturduğu bölümlerin 1 yıl süreyle (parça hariç) işletmesinin ve periyodik bakım onarımlarının yapılması işleri hizmet alımı işi. 2. TANIMLAR 2.1 İdare TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ORAN 2.2 Yüklenici: İhale konusu işi yapacak firma. 2.3 Kontrol Heyeti: TRT Genel Müdürlüğü Bünyesinde görevlendirilmiş kontrol heyeti. 3. BAKIM HİZMETLERİ: 3.1-Trafo YG ve AG Sistemleri: İşletme sorumlusu tarafından gerilimsiz hale getirilmiş olan YG tesislerinin (altı aylık ve yıllık olmak üzere) periyodik bakım ve revizyonlarının yapılması, hasar gören teçhizatın onarılması veya değiştirilmesi, işletme esnasında ortaya çıkan cihaz arızalarına müdahale edilmesi ve giderilmesi, gerekli testlerin yapılması, test sonuçlarının ve tesis ile ilgili gerekli görülen hususların işletme sorumlusuna ve işletme yetkilisine raporlanması şeklinde özetlenen ve bakım yönergesinde ayrıntıları belirtilen hizmetlerin tamamı, telefon santralından çıkan hatların aboneye kadar sağlıklı biçimde ulaştırılması için gerekli her türlü işlem. 1

2 3.2- Isı Merkezi ve Mekanik Tesisat İşletmesi: OR-AN Sitesinde bulunan kalorifer kazanları, ısıtma sistemleri ve müştemilatı, Soğutma sistemi-müştemilatı, mekanik tesisat müştemilatı, alçak, yüksek basınç ve yangın hidrofor sistemi-müştemilatı, Mühye köyünde bulunan su kuyuları müştemilatı (istasyonlar, ısı merkezinde bulunan pompa sistemi), lojmanların kalorifer kazanları, sıhhi tesisatları ve bu tesisatların müştemilatı, ayrıca tüm bu sistemlere ilave olarak sözleşme süresi içerisinde kurulabilecek yeni sistemlerin işletmelerini, periyodik bakımlarını ve meydana gelen arızaların malzeme hariç giderilmesi işleri BAKIM HİZMETLERİ olarak anılacaktır Bakım Sorumlusunun Niteliği: Bakım sorumlusu Elektrik Mühendisi veya Elektrik Yüksek Mühendisi olup, EMO tarafından yüksek gerilim tesislerinde işletme ve bakım sorumluluğu yetkilendirme belgesine sahip ve 5 yıl deneyimli olacaktır. Bakım zamanında iş başında bulunacaktır Bakım Personeli: Yüklenici TRT Kampusü içerisinde Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının veya dengi okulların elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinden mezun EKAT Belgeli (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde çalışma belgeli) 6 (Altı) adet elektrikçi ve Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının veya dengi okulların elektrik-elektronik, telekominikasyon bölümlerinden mezun telefon arızaları ve onarımlarında çalıştırılmak üzere 2 (İki) adet telefon personelini kampus içinde, Isı Merkezi ve Mekanik Tesisat İşletmesi için: Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının veya dengi okulların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümlerinden mezun 3 adet ve Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının veya dengi okulların Metal Teknolojisi Bölümü mezunu 1 adet, toplam 12 adet personelini kampus içerisinde bulunduracaktır. İş Kanununda belirtilen yasal çalışma süresini (haftada 45 saat) aşmamak şartıyla normal hafta içi mesai sistemi ve/veya vardiya sistemine göre çalıştırılacaktır. İzin, tatil ve resmi tatil günleri vardiya çalışması içerisinde olacaktır. Çalışma gün ve saatleri İdare tarafından belirlenecektir. 365 gün 7/24 saat esasına göre çalışılacaktır. Bakım işinin seyrine göre ihtiyaç halinde firma elemanının veya işletme sorumlusunun bildirimde bulunması halinde bakım sorumlusu firma en geç 1 (bir) saat içerisinde arızaya müdahale edecek ve sonuçlanması için gerekli tedbirleri alıp sorunu giderecektir. Arıza bakımında ve hafta içi ve hafta sonu bakımlarında ilave fazladan personel ücreti talep edilmeyecektir. Personelin bulundurulacağı adres TRT Genel Müdürlüğü kampusu içerisinde olacak ve gerektiğinde Ankara daki diğer adreslere arıza ve bakımlara gidilecektir. Yüklenici firma çalışanların ücretlerini, firmaya hak edişleri ödendikten sonra en geç 3 iş günü içerinde banka hesaplarına yatırıp belgelendirecektir. Çalışan işçilerin ücret alamama şikayetleri delil oluşturup sözleşme gereği cezai işlem başlatılacaktır Bakım da uyulması gereken Standart ve yönetmelikler: Yüklenici Yapacağı bakımları konuları itibari ile aşağıdaki standartlarda yapabilmeyi belgelendirmek zorundadır. Anahtarlama ve Kontrol Cihazları için ilgili Standart : TS Transformatörler için ilgili Standart : TS Teknik Servis için ilgili Standart : TS Elektrik Panoları için ilgili Standart : TS Uyulması gereken Yönetmelikler; 2

3 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ( tarih ve sayılı resmi gazete), İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( tarih ve sayılı resmi gazete de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu), Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ( tarih ve sayılı resmi gazete), İlgili TEDAŞ Mevzuatının en güncel hali. Elektrik Mühendisleri Odasının İlgili Bakım Prosedürleri. 4.- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER Trafo YG ve AG sistemleri için: 1. Yüklenici firma EK-A da listesi ve şeması verilen toplam trafo merkezlerinin YG-AG enerji hatlarına ait AG panoları ve beslediği mahallere kadar arıza ve bakım sorumluluğunu alacaktır. 2. Yüklenici idare ve kontrol heyeti bilgisi ve onayı dışında üstlendiği sorumluluğu başkasına devredemez. 3. BAKIM sorumluluğu, yüklenici firmada tam gün esasına göre çalışan belge sahibi mühendis tarafından üstlenilecektir. 4. Bakım personeli trafo binalarında bulunan tüm YG ve AG sisteminin her gün gözle muayenesini yapacaktır. 5. Bakım sorumlusu her ayın ilk haftasında İdare ile toplantı yapacaktır. Bu toplantıda yapılan ve yapılması gereken işlerle ilgili bilgi verecektir. 6. YG ve AG hücrelerinde bulunan kesicilerin, trafoların ve dağıtım panolarının aylık kontrol ve testleri yapılacaktır. 7. Bakım onarımı yapılacak Teçhizat/Cihazların cins ve miktarları idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. 8. Bakım Personeli yer tesliminin ardından ilk 15 (on beş) gün içerisinde trafo merkezlerinde, YG ve AG sistemlerinde ön inceleme yaparak sistemin çalışmasında sorun çıkaran arızalı ve noksan cihazları, güvenlik teçhizatlarındaki eksikleri tespit ederek kontrol heyetine bir rapor halinde sunacaktır. 9. Yüklenici çıkabilecek olası sorunları, arızaları önceden bildirmeye yönelik çalışmalar yapmak, idareye bildirmek ve teknik açıklamaları yapmakla yükümlü olacaktır. 10. Bakım konusu kapsamında kullanılacak araçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11. Teçhizat/Cihazı devre dışı bırakacak kadar büyük arızalar meydana geldiğinde yüklenici yedek parçanın onarımını veya herhangi bir yerden getirilmesini beklemeksizin, idarenin onayını alarak, aynı özellikteki bir yedek teçhizatı kullanarak Teçhizat/cihazı faal hale getirilecektir. 12. Bakım sorumlusu, sorumluluğu altındaki tesislerin günlük bakımının bakım personeli tarafından yapılmasını sağlar. Günlük, üç aylık, altı aylık, dokuz aylık ve on iki aylık bakım formlarının hazırlanıp kontrol heyetine teslim edilmesi bakım sorumlusunun görevidir. 13. Arıza durumunda veya arızaya sebebiyet verecek durumlarda ihtiyaç duyulan onarıma esas malzemeler TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından karşılanacaktır. 14. Yüklenicinin hazırlayacağı onarım raporlarındaki mevcut malzemeler asgari ihtiyaç şartları içinde olacaktır. 15. Bakım esnasında sistem, öncelikle enerji kesilerek gerilimsiz bırakılacak ve topraklama yapılmış olacaktır. 16. YG ve AG tesisatındaki her türlü çalışmaya başlamadan önce elektrik kesintisine maruz kalacak tüm birimler ikaz edilecek, çalışmanın başlama ve bitiş zamanı bildirilecek ve enerji kesintisi sonrası tüm iletkenler üzerinde gerilim olup olmadığı kontrol edilecektir. 17. YG ve AG tesisatındaki çalışma bittikten sonra, alınan emniyet tedbirleri kontrol edilerek, sisteme enerji kontrollü bir şekilde verilecektir. 18. Yüklenici işletmeye ait YG-AG ve paratöner toraklama sistemlerinin ölçüm ve testlerini işletmenin çalışma koşullarını ve Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine göre en az 3

4 yılda 1 ( bir ) defa ve gerektikçe istenmesi halinde tekrar yaptırılmasından sorumludur. Bunun için ek ücret talep edilmeyecektir. 19. Sistemlere bakım ve işletme süresi içerisindeki ( 365 takvim günü içerisinde ) sistemin özelliğine göre aylık, altı aylık ve on iki aylık bakım periyotları ile bakım ve bakım revizyonları yapılacaktır. 20. Yüklenici, yapılacak işler sırasında kontrol heyetinin vereceği talimatlara uymak zorundadır. 21. Mecburi hallerde bakım onarım hizmeti yüklenici ile idarenin karşılıklı mutabakatı ile sağlanacaktır. 22. Yüklenici; bakım esnasında kullanacağı topraklama direnç testlerini yapabilecek megger cihazına, bakım ve onarım için gerekli ekipman, genel ve kişisel iş güvenliği malzemesine sahip olacaktır. Yüklenici işletme ve bakım için kullanacağı her türlü aleti kendisi temin edecektir. Yüklenici bu işin kapsamında 1 (Bir) defa topraklama testi, harmonik ölçümler, trafo yağ delinme testi, enerji analizleri, izolasyon testlerini kontrol teşkilatının onay verdiği şekilde yaptırarak sonuçlarını kontrol teşkilatına rapor olarak sunacaktır. Bu testler ilk 3 (Üç) ay içerisinde yapılacaktır. İhtiyaç duyulan tadilat sonrasında testler yenilenecektir. Ek ücret talep edilmeyecektir. 23. Her bakımda alınan notlar ve düzenlenen raporlar, bakım öncesi gözden geçirilecek ve varsa sonraki bakım sırasında yapılacak onarım hazırlıkları önceden yapılacaktır. 24. Olağan hallerde yüklenici, bakım için gerekli enerji kesintisini hafta sonuna gelecek şekilde planlayacaktır. 25. Yüklenici, bakım onarım isteklerinin aksaksız kendisine iletilebilmesi için en az bir bölüm oluşturacak ve bölümün adını, adresini e-posta telefon/faks numarasını ve ulaşma şeklini yazılı olarak idareye bildirecektir. Haberleşme ve yazışma usullerinde meydana gelecek değişiklikler, yüklenici tarafından, değişikliğin meydana gelmesini müteakip en fazla 2 (iki) gün içerisinde idareye bildirilecektir. 26. Yüklenici, mesai saatleri içinde ve dışında oluşabilecek arızalar için, gerektiği durumlarda, takviye personel görevlendirecek ve ilave ücret talebinde bulunmayacaktır. 27. Yüklenici, mesai saatleri dışında oluşacak arızaların ihbar edilebilmesi için kontrol heyetinin her an ulaşılabileceği telefon numaralarını trafo merkezlerine asacaktır. 28. Yüklenicinin sorumlu olduğu yerlerde 3 üncü şahıslar (firmalar) tarafından yapılan çalışmalarda meydana gelecek arıza ve kazalarda 3 üncü şahıslar (firmalar) sorumlu olacaktır. 29. Orta gerilim enerji nakil hattı ve trafo merkezlerinin onarımında çıkan arızalı parça veya malzeme yüklenici firma elamanları tarafından kontrol heyetine bildirilerek TRT genel Müdürlüğü Personeli ile tutanak tutarak iade edilecektir. 30. Yüklenici firma teknik personeli veya bakım elamanları, yüklenici firmada çalıştıklarını gösterir yetkili eleman tanıtım kartı ile birlikte bakım ve onarım mahalline geleceklerdir. 31. Yüklenici idarenin uygun görmediği personeli hemen değiştirecektir. Yüklenicinin personeli idarenin tüm kural ve talimatlarına uygun davranacaktır. 32. Bakım sorumlusu yaptıkları kontrol sonucu çıkardıkları malzeme ihtiyaç listesinde firmalar arası rekabeti engelleyecek şekilde marka belirtemez. Yalnızca ürünlerin IEC, TSE, TSEK ve EN normlarına uygunluğunu belirtebilir. Bakım için kullanılacak tüm malzemelerin en az TSE belgesine sahip olması istenecektir. 33. Yüklenici firma bakım ve onarım için istediği malzemeleri doğrudan temin limitleri içerisinde ise en az 15 (on beş) gün önceden, doğrudan temin limitleri dışında ise en az 45 (kırk beş) gün önceden malzeme ihtiyaç listesini ve malzemenin teknik özelliklerini yazılı olarak Kontrol Heyetine teslim edecektir. 34. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından alınan malzemelerin yüklenici tarafından nerede kullanıldığı karşılıklı imzalanarak tutanak altına alınacaktır. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4

5 malzemeyi temin ettikten sonra yükleniciye haber verir. Bundan sonra yüklenici çalışmaya başlayacaktır. 35. Mevcut trafo binalarında yapılması gereken testleri yüklenici yapacaktır. Bakımın yapılacağı 365 (üç yüz altmış beş) takvim günü süresinde tüm trafoların yağ testleri, trafolardan ayrı ayrı yağ numunesi alınıp, Kontrol Teşkilatının onayladığı, trafo fabrikasında yaptırılacak yağ testi sonucu numune yağın renk, tortu, koku ve delinme gerilimleri test edilip ortalama delinme gerilimini ve yağın genel olarak fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren yağ test raporları Kontrol Heyetine teslim edilecektir. Ayrıca ücret talebinde bulunmayacaktır. Trafolarda yağ değişmesi gerekirse yağ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından sağlanacaktır. 36. Bakım kapsamında yer alan tüm mahallerdeki gerekli montaj, boya ve yenileme dahil tüm işçilik masrafları yüklenici firmaya aittir. 37. Yüklenici acil durumlarda müdahale için gerekli asgari malzeme ihtiyacını depolamak üzere yer isteyebilecektir. 38. Yüklenici bakım programında yapacağı bakımları, EMO nun kodlu bakım yönergesindeki bakım programı çerçevesinde yapacaktır. 39. Bakım onarım esnasında yüklenici tarafından değiştirilen/kullanılan parçalar Teçhizat/Cihazı orijinal biçim, görüntü ve fonksiyonlarını değiştirip bozmayacaklardır. 40. Bakım esnasında cihazlarda meydana gelecek hasar, bozulmalardan tamamen yüklenici sorumludur. 41. Yüklenici trafo odalarının temizliğinden, trafo tankının radyatörlerinin, yer metal aksamların temizliğinden sonra yalıtım sağlayan buşinglerin temizliğinden, yağ kaçağı yönünden bütün bağlantıları ve ark boynuzlarının kontrolünden, bütün elektrik ve mekanik bağlantılar gevşeklik yönünden kontrolünden, kesici hücrelerinin genel temizliğinden sorumludur. 42. Yüklenici firma giriş ve çıkışlardaki baraların kesicilere bağlantıları kontrol edecek ve baralardan kesicilere mekanik yük gelmemesini sağlayacaktır. Elektrik bağlantı yüzeyleri kontrol edilip yüzey temizliği yapılacaktır. 43. Akım ve gerilim trafolarının yalıtılmış bölüm ve çelik yapı temizlikleri yapılacaktır. 44. Akım ve gerilim trafolarının primer bağlantıları ve sekonder uç bağlantıları kontrol edilip gevşek olanlar sıkılacaktır. 45. Ayırıcıların çelik yapı temizliği ve yalıtım izolatörlerinin temizliği yapılacaktır. Ayırıcıların bütün bağlantıları kontrol edilip gerekenler sıkılacaktır. Bara bağlantılarındaki kasılma yüzünden mesnet izolatörlerine mekanik yük gelmediği kontrol edilecektir. Ayırıcıların hareketli ve sabit kontakları kontrol edilecek, gerekiyorsa ark çapakları ince eğe ve zımpara uygulanarak düzgün yüzey sağlanıp, kontaklar ince vazelinlenecektir. Ayırıcılarda üç faza ait hareketli kontakların senkron hareket yönünden kontrolü yapılacaktır. Sabit mesnet ve itici izolatörleri kırık çatlak vb. yönünden kontrol edilecektir. 46. Kumanda mekanizmasının kumanda boru ve mafsalları kontrol edilerek normal oldukları ve normal çalıştıkları gözlenecektir. 47. Bütün teçhizatın topraklama bağlantı noktaları kontrol edilerek kopuk veya gevşek olanlar varsa tespit edilip temas yüzeyi temizlenerek bağlantıları yenilenecektir. Topraklanmamış bölümler varsa topraklama barasına topraklaması yapılacaktır. 48. Trafoların işletme, koruma ve varsa parafudr topraklamaları ile panoların koruma topraklamaları ölçülerek rapor verilecektir. 49. Bütün bara bağlantıları kontrol edilerek gerekiyorsa yüzey temizliği yapılıp sıkılacaktır. Bara mesnet, dahilden dahile ve dahilden harice geçit izolatörleri kontrol edilip temizlikleri yapılacak, iletken bağlantıları kontrol edilip gerekiyorsa temas yüzeyi temizlenecektir. 50. Harici ve dahili tip kablo başlıklarının temizlikleri yapılarak kasıntılı çalışma yönünden durumu kontrol edilip gerekirse temas yüzeyleri temizlenecektir. 5

6 51. Akü ve redresör grupları kontrol edilecek akü bataryasının su seviyesi kontrol edilecektir. Redresör grubunun A.C ve D.C bağlantıları kontrol edilip gerekli olanlar sıkılacaktır. 52. Panoların iç ve dış temizliği yapılacak olup, pano teçhizatının normal olduğu denetlenecek ve elektrikli bağlantıları kontrol edilecektir. 53. Cihaz montajlarında kullanılan kaideler, hücre bölmeleri, hücre kapıları vb. tüm çelik yapının temizliği yapılacaktır. 54. Tüm güvenlik teçhizatı temizlenecek, sağlam ve güvenilir oldukları denetlenecek ve güvenilir olmayanları servis dışı bırakılacaktır. Güvenli olmayan teçhizatlar servis dışı bırakılmadan önce Kontrol Heyetine başvurulup detaylı bir rapor verilecektir. 55. Kabloların hariçte kalan kısımları kanal içinde ise, kanal açılarak kabloların durumu kontrol edilecektir. Kabloların baralarla olan mekanik ve elektriksel bağlantıları kontrol edilecektir. 56. Kompanzasyon tesisleri jeneratörler - telefon santralinin bakım ve arızalarının giderilmesi, kampus içerisinde yapılması istenen elektrik tadilatları, yeni yapılacak elektrik işleri, elektrik pano imalatları, kablo çekim işleri, kalorifer kazanlarının ağır bakımları, kalorifer kazanlarının imalat gerektiren arızaları, mekanik tesisat tadilatları, mekanik tesisat üzerinde bulunan motorlu vana bakımları-arızaları, Brülörlerin testleri, yanma ve hava ayarları kontrolü, Baca aspiratörlerinin ve klapelerinin otomatik çalışmalarının kontrolü, brülör girişinden önceki doğalgaz hattındaki tüm armatörlerin (sayaç ve replaj dahil) ayarları, Tüm kazanların baca gaz analizleri, Brülörlerin oransal yanma ayarları, Autoflame hava ve gaz klapesi ayarı, Kazan basınç oransalı (autoflame), kazanın ihtiyacına göre hava yakıt karışımını sağlayıp sağlamadığı ayarı, Baca çekiş (vakum sistemi) ayarı, Kazanlar işletmeye alındığında baca gazı emisyonu değerlerinin ölçümü, kazanların sezona hazırlanması işleri İdarece uygun görülen yetkili yada üretici firmalara yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak yaptırılabilir, yüklenici bu konuda her hangi bir itiraz hakkına sahip değildir. 57. Yüklenici, kazan ve brülörlerin işletmesini, bakımını, vb. işlemleri üretici firmaların önerdiği şekilde yapacaktır. 58. Bütün alarm sistemleri ve emniyet elemanlarının kontrolü yapılacak, faal olmaları sağlanacaktır. 59. Isı sistemini oluşturan elemanların kontrolü yapılarak görülen problemler idareye bildirilecektir. 60. Sayaçtan itibaren gaz kaçağı kontrolleri yapılacak ve rapor edilecektir. 61. Brülörlerin mekanik ve elektrik aksamları kontrol edilip temizlikleri ve bakımları yapılacak, görülen problemler idareye bildirilecektir. 62. Gaz filtresi ve yağ pislik tutucusu temizliği yapılacaktır. 63. Fotosel lambası ve ateşleme elektrodu kontrolü ve temizliği yapılacaktır. Deforme olanlar yenisiyle değiştirilecektir. 64. Kazanlarda duman-su sızıntıları kontrol edilecek ve kaçaklar varsa tamiri yapılacaktır. 65. Brülör gözetleme camı temizlenecektir. Gaz alarm cihazlarının (sensörler, sesli ve ışıklı alarm) çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. Kazanlar işletilirken; genleşme kabında ve kazandaki su miktarı, işletme basıncı, su sıcaklıkları, azot gazı yeterliliği, sirkülasyon pompalarının çalışıp çalışmadığı vb. sürekli kontrol edilecektir. 66. Isıtma sistemiyle ilgili bütün işler (kazanların bakımı, tesisatların sızdırmazlığı, brülör ayarları, azot kontrolü, emniyet testleri vb.) işlemler eylül ayında bitmiş ve ısıtma sistemi kullanıma hazır olacaktır. 67. Tehlike doğabilecek arızalarda ve tesisatta emniyetli bir çalışmayı sağlayan teknik cihazların bozulması durumunda tesis hemen durdurulacak ve İdareye haber verilecektir. 68. Kazanlar çalışırken sürekli gözetim altında olacak ve ısı merkezi tamamen terk edilmeyecektir. 69. Sirkülasyon pompalar bir hafta biri, diğer hafta öteki olmak üzere sırayla çalıştırılacaktır. 6

7 70. Kazanlara ait vantilatörlerin genel bakımları, fan ve gövde bakımları, yataklarının bakımları, elektrik donanımı, kayışlarının bakımı, gerektiğinde kayışların değiştirilmesi, gerektiğinde kasnakların değiştirilmesi ve periyodik kontrolleri üretici firmanın önerdiği şekilde yapılacaktır. 71. Mekanik tesisatta bulunan bütün elemanların bakım ve arızaları, üretici firmalarının önerdiği şekilde yapılacaktır. 72. Tüm vanalarda (sürgülü, küresel, kelebek, termostatik, motorlu, selenoid) aşınma ve deforme olma nedenlerinden dolayı su kaçırma, sızdırma, görevini tam yapmama gibi durumları tespit edilirse, tamiri yapılacak ve gerekirse boyanacaktır. Tamiri mümkün değilse yenisiyle değiştirilecektir. 73. Tesis içerisindeki tüm vanalar ayda bir defa açılıp, kapanarak pas ve kireç yapması önlenecek bu esnada yağlanacaktır. Salmastrası kaçıranların salmastrası değişecektir. 74. Tesisattaki tüm çekvalfler kontrol edilecek, yayları deforme olanlar yenisiyle değiştirilecektir. 75. Sistemde bulunan soğutma sistemi pislik tutucuları nisan ayında, diğer pislik tutucular eylül ayında temizlenerek yerine takılacaktır. 76. Mart ayında boylerlerin elektrik sistemleri kontrol edilerek eksiklikleri tamamlanacak ve çalışır hale getirilecektir. 77. Sistemde bulunan eşanjörler ağustos ayında temizlenecektir. 78. Site içerisinde bulunan su depoları nisan ayında temizlenecektir. 79. Mekanik tesisat üzerinde izolasyonu olmayan yerlerin uygun şekilde izolasyonu yapılacaktır. 80. Yapılacak bakım işlemleri idarece verilecek bakım çizelgelerine göre yapılacaktır. 81. Klima santrallerinin işletme ve bakımları, soğutma gruplarının (günlük, haftalık, aylık ) bakımları yüklenici firma tarafından yapılacak olup, soğutma gruplarının ağır bakımları (yılda 1-2 kez) idarece yetkili servislerine yaptırılacaktır. 82. Klima santrallerinin ve soğutma gruplarının bütün bakım ve arıza giderme işlemleri üretici firmaların önerdiği şekilde yapılacaktır. 83. Servis ve bakım hizmetleri sonunda cihazlarda fonksiyon kaybı olmayacaktır. Fonksiyon kaybı olan cihazlarda bakım ve onarım işlemi tamamlanmamış sayılacaktır. 84. Bakım ve arıza giderilmesiyle ilgili yedek parçalar kurum tarafından verilecektir. Her türlü yedek parçanın yerine takılması yüklenici tarafından yapılacak ve ek bir ücret talep edilmeyecektir. 85. Hizmet esnasında meydana gelen kaza/kazalardan dolayı ödenecek tazminat ile her türlü tedavi gideri yükleniciye ait olacaktır. 86. Yüklenici, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası(6331 sayılı kanun) Kanunu ve diğer çalışma yasaları ile bunlara bağlı olarak çıkarılan alt mevzuatta işverene yüklenen tüm yasal sorumlulukları yerine getirecektir. Yüklenici tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden veya eksik yerine getirilmesinden dolayı, idari, adil ve fiili olarak idarenin uğrayacağı tüm zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 87. Çalışma esnasında, gerekli koruma önlemlerinin alınmaması sebebiyle, elektrik sisteminde meydana gelebilecek zarar ve ziyanlar, yüklenici tarafından karşılanacaktır. 88. Yüklenicinin bakım onarım kapsamında sorumluluğunda olan tesisat ve teçhizatın, bakım, tamir ve onarımının teknik şartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, kontrol heyeti tarafından istenildiği anda kontrol edilecektir. Kontrol Heyeti tarafından tespit edilen yüklenicinin sorumluluğuna yönelik kusur ve noksanları, verilecek süre içerisinde yüklenici tamamlanmak zorundadır. 89. Yüklenici, kontrol heyeti tarafından istenilen teknik hususlara ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nca yayınlanmış Kuvvetli Akım Elektrik Dağıtım Tesisatının Bakımı, İşletmesi ve Tesisine dair şartname ve Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi hakkında 7

8 Tebliğ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları ile diğer mevzuat ve mevzuatta yapılan tüm değişikliklere uymak zorundadır. 90. İdarede çalışacak personeller mesai saatlerinde iş önlüğü giyeceklerdir. İş önlükleri İdare tarafından temin edilecektir. 4. Bakım Sorumlusunun Yükümlülükleri: 4.1.Bakım sorumlusu, işletme sırasında ortaya çıkabilecek cihaz arızalanmalarında Kontrol Heyeti veya işletme sorumlusunun çağrısı üzerine, mümkün olan en kısa sürede arızayı giderecek ve sonuçlarını raporlayacaktır. 4.2.Bakım sorumlusu, sözleşmenin imzalanmasının ardından işveren ve işletme sorumlusunun istekleri doğrultusunda, işletmenin koşullarına uygun düşecek biçimde, bakım programını bir takvime bağlayarak Kontrol Heyetine sunacaktır. 4.3.Bakım sorumlusu hazırlayıp işverene sunduğu bakım programının uygulanmasına geçecek, ancak enerji kesimini gerektiren uygulamalarda, bakım öncesinde; idare, kontrol heyeti ve işletme sorumlusu gün ve saat konusunda uzlaşacaktır. 4.4.Bakım sorumlusu, her periyodik bakım sonrasında bir rapor hazırlayarak Kontrol Heyetine sunacaktır. Bu raporda aşağıda sıralanan konulara yer verilmiş olacaktır; - Yapılan İşler, - Ölçme sonuçları ve ölçmelerin kritiği, - Gerekmekle birlikte yapılmayan işler ve nedenleri, -Bir sonraki bakım periyodunda yapılacak işler için önceden sağlanması gereken malzemeler ve gerekli görülen diğer bilgi ve değerler. 4.5.Bakım öncesinde teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olması ve bakım sonrasında teçhizatın servise alınması ile ilgili işlemlerin işletme sorumlusu tarafından yapılmasını sağlamak için gerekli eşgüdüm, Bakım Sorumlusu tarafından sağlanacaktır. Bakım Sorumlusu, yürüttüğü bakım çalışmaları süresince, çalıştırdığı elemanların güvenliğinden sorumlu olacaktır. 5. BAKIM YÖNERGESİ Bakım Sorumlusu EK-A da verilen trafo listesinde verilen trafo merkezlerinin bakımlarını aşağıda listelenen kriterlere ve EK-B bakım formlarına göre yapmak zorundadır. Aksi takdirde bakımların zamanında ve yeterli seviyede yapılmamasından dolayı doğacak hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. GÜÇ TRAFOSU Temeller ve Duvarlar; Temeller; çatlak ve çökme yönünden kontrol edilecektir. Duvarlar; çatlak, nem, sıva ve badana yönünden kontrol edilecektir. Trafo bölümünün temizliği yapılacaktır. Trafo tankının, radyatörlerin ve bu bölümde var olan tüm yapıların temizliği yapılacaktır. Toz temizliğini takiben yağların temizliği yapılacaktır. Trafo sıcaklığının dış ortama verilmesinde büyük önem taşıyan radyatörlerin toz ve yağının temizlenmesi en sona bırakılacak ve ayrı bir özenle temizlenecektir. 8

9 Yer ve metal aksam temizliğinden sonra yalıtım sağlayan elemanların temizliği yapılacaktır. Trafo buşingleri en son temizlenecektir. Çıkmayan kirlerin temizliği için, Karbon-Tetra Klorid kullanılacaktır. Trafolarda Yapılacak Kontrol ve İncelemeler; Trafo tekerleklerinin kilit durumları kontrol edilecektir. (Kilitler trafonun ray doğrultusundaki hareketini, tamamen önler durumda olmalıdır.) Yağ kaçağı yönünden trafoların bütün bağlantıları kontrol edilerek bağlantı noktaları yeniden sıkılacaktır. Bütün metal aksamı boya ihtiyacı yönünden kontrol edilecek gerekli kısımlar mevcut rengi ile tekrar boyanacaktır. Bütün elektrik ve mekanik bağlantıları, gevşeklik yönünden kontrol edilerek mevcut bağlantılar yeniden sıkılacaktır. Bütün elektrik bağlantıları, elektrik kontak teması yönünden kontrol edilerek yüzey temizliği yapılacaktır. ( Trafo buşing bağlantıları hariç. ) Baraların buşinglere bağlantısında, buşinglerin yatay yönde zorlanması durumu varsa, bu durum onarılacaktır. Termostat ve Bucholz rölesinin, fonksiyon testleri yapılacaktır. Teneffüs cihazının kontrol edilmesi, gerekiyorsa silikajel (hidroskopik madde) kurutulması yapılacaktır. Filtre yağı tamamlanacaktır. Ark boynuzları kontrol edilerek ark aralıkları yeniden ayarlanacaktır. KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER) Çelik Yapı; Kesicinin çelik yapısı oturma ve yerinden oynama yönünden kontrol edilecektir. Gevşek bağlantıları sıkılarak kesicinin bu nedenle kasıntılı çalışması önlenecektir. Metal yapıları boya ihtiyacı yönünden kontrol edilecek, gereken yerleri boyanacaktır. Kontrol ve İncelemeler; Giriş ve çıkışlardaki baraların kesiciye bağlantıları kontrol edilecek ve baralardan kesiciye mekanik yük gelmemesi sağlanacaktır. Elektrik bağlantı yüzeyleri kontrol edilecek ve gerekiyorsa yüzey temizliği yapılacaktır. Hücrenin temizliği yapılacaktır. Çelik yapının ve ardından kesici kutupların temizliği yapılacaktır. Mekanizma bölümünü açarak, basınçlı hava yardımı ile temizliği yapılacaktır. Düzeltme; Mekanizmayı; elamanların aşınması, kırık ve çatlakların varlığı, yayların durumu, ayar kaçıklıkları yönünden kontrol edilmesi gerekiyorsa mekanizmayı sökerek belirlenen aksaklıklar giderilecektir. Sabit ve hareketli kontakların kontrol edilmesi, varsa ark çapaklarının ince bir eğe ile ele alınması, ince bir zımpara kullanarak yüzey düzgünlüğünün sağlanması, ince bir zar oluşturacak şekilde kontak yüzeylerinin vazelinlenmesi yapılacaktır. Kesme hücresi elamanlarının kontrol edilmesi, gerekiyorsa ark izlerinin (malzemesine uygun yöntemle) temizlenmesi yapılacaktır. Kesici montajının ve ayarlarının yapılması gerçekleştirilecektir. Açma ve kapama işlemlerini yaparak kontak hareketlerinin kontrol edilmesi ve kontakların senkron hareketlerinin izlenmesi yapılacaktır. 9

10 Hareket sonu kontaklarında kayma olup olmadığı ve kesici konumları ile tam çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek, gerekiyorsa ayarları yapılacaktır. Sekonder devre ile ilgili bağlantıları kontrol edilecektir. Röle üzerinden verilecek sinyal ile açma ve tespit edilecek ve sonuçlar raporlanacaktır. SF6 GAZI YALITIMLI METAL MUHAFAZALI HÜCRELER Tüm hücrelerin temizliği yapılarak tozdan arındırılacaktır. Kontrol; Gaz seviyesinin kontrolü yapılacaktır. Topraklama bağlantılarının kontrolü yapılacaktır. Fişli ve vidalı kablo başlıklarının kontrolü yapılacaktır. Trafo fideri için; Motorlu mekanizmalar mutlaka akü veya kaynağa bağlanacaktır. Aksi takdirde mekanizmalar sigortalar atsa bile açtırma yapmayacaktır. Bu durumda besleme kontrol edilecektir. Motorsuz mekanizmalar için trip fonksiyonu kontrolü yapılacaktır. AKIM TRAFOLARI Çelik yapının temizliği yapılacaktır. Yalıtılmış bölümlerin temizliği yapılacaktır. Kontrol ve/veya İncelemeler; Primer bağlantıları kontrol edilecek, kontak yüzeyleri temizlenecektir. Bütün bağlantıları kontrol edilecek, gerekli görülen bağlantılar sıkılacaktır. Sekonder uç bağlantıları kontrol edilecektir. GERİLİM TRAFOLARI Çelik yapının temizliği yapılacaktır. Yalıtılmış bölümlerin temizliği yapılacaktır. Kontrol ve İncelemeler; Primer bağlantıları kontrol edilecek, kontak yüzeyleri temizlenecektir. Bütün bağlantıları kontrol edilecek, gerekli görülen bağlantılar sıkılacaktır. Sekonder uç bağlantıları kontrol edilecektir. PARAFUDRLAR Çelik yapının temizliği yapılacaktır. Yalıtım bölümlerinin temizliği yapılacaktır. Çıkmayan kirlenmeler varsa, Karbon-Tetra- Klorid kullanılacaktır. Kontrol ve İncelemeler; Y.G. Tarafı bağlantıları kontrol edilecek, gerekiyorsa kontak yüzeyleri temizlenecektir. Toprak iletkeni ile olan bağlantıları kontrol edilecek, gerekiyorsa kontak yüzeyleri temizlenecektir. Bütün bağlantıları kontrol edilecek, gerekli görülen bağlantılar sıkılacaktır. 10

11 AYIRICILAR Çelik yapının temizliği yapılacaktır. Yalıtma bölümleri temizliği yapılacaktır. Kontrol ve İncelemeler; Elektrikli bağlantıları kontrol edilecek, gerekiyorsa kontak yüzeyleri temizlenecektir. Bütün bağlantıları kontrol edilerek gerekli görülen bağlantıları sıkılacaktır. (Kumanda mekanizması dahil.) Bara bağlantılarındaki kasılmalar yüzünden, mesnet izolatörlerine mekanik yük gelmediği kontrol edilecektir. Hareketli ve sabit kontakları kontrol edilecek, gerekiyorsa ark çapaklarına ince eğe ve zımpara uygulayarak düzgün yüzey sağlanacaktır. Kontakları (ince) vazelinlenecektir. Kontak basma durumu kontrol edilecektir, gerekiyorsa kontak basma yay ayarlarını değiştirerek eksik veya fazla basmaları düzeltilecektir. Üç faza ait hareketli kontakların senkron hareket yönünden kontrollerin yapılması gerekiyorsa ayarları yapılacaktır. Mesnet ve itici izolatörleri kırık, çatlak, vb. yönünden kontrol edilecek, gerekiyorsa değiştirilecektir. Kumanda mekanizması, kumanda boru ve mafsalları kontrol edilerek normal olduklarına ve normal çalıştıklarına bakılacaktır. TOPRAKLAMALAR Kontrol ve Bakımlar; Bütün cihazların (güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, prafudr kablo başlığı vb.) gövdelerindeki ve bağlı oldukları çelik yapıdaki topraklama bağlantılarını sökerek, temas yüzeyleri temizlenecek. Gerekiyorsa alüminyum boya ile boyayarak bağlantı yenilenecektir. Bu bağlantılardan başlayarak, topraklama barasına kadar olan topraklama iletkenleri kontrol edilecek. Ek noktalarındaki bağlantıları sökerek, temas yüzeyleri temizlenecek, gerekirse alüminyum boya ile boyanacaktır. Topraklama barası üzerindeki bütün bağlantılar için de aynı işlem tekrarlanacaktır. Birbirlerine cıvata ile bağlı bütün metal aksamı ayrı bir birim kabul ederek, her birinin topraklama barasına bağlantı yolu üzerindeki bağlantıları için aynı işlem tekrarlanacaktır. Hücre kapılarının fleks topraklama bağlantılarının açılacak ve aynı işlem tekrarlanacaktır. Topraklanmamış birimler var ise, topraklama barasına bağlantıları yapılacak. (Birbirlerine cıvata ile bağlı birimlerin bu bağlantıları, topraklama yönünden elektriksel bir bağlantı sayılmaz.) Topraklama barasının, topraklama elektroduna yeraltından bağlantısını sağlayan bölümün en az 50 cm. lik kısmını açarak korozyon yönünden kontrol edilecektir. Aşırı derecede korozyona uğradığı belirlenirse, topraklama iletkeninin yeraltındaki bölümüne ve elektroda koşut bağlanan ikinci bir topraklama kurulacaktır. Tüm Trafo merkezlerine ait olan işletme ve koruma topraklama ölçüm raporları düzenlenecek, işletme ve koruma topraklamalarının 3 Ohm değerinden küçük olması sağlanacaktır. Topraklama malzemeleri idare tarafından verilecektir. Ölçme; Topraklama barasını, topraklama elektroduna en yakın bağlantısından ayırarak topraklama elektrodunun topraklama direncinin ölçülmesi (bu ölçme, toprak altında kalan kısmın topraklama direncini verir) ve bulunan değerin doğruluğu kontrol edilecektir. 11

12 Ayrılan bağlantıyı normale getirerek, topraklama direncini topraklama elektroduna en uzak bulunan 3 veya 4 noktadan tekrar ölçülmesi ( bu değerler; topraklamanın yeraltındaki kısmına ait topraklama direnç değeri ile aynı olmalıdır) daha büyük değerlerin ölçülmesi durumunda, ara bağlantılarda kötü temas olduğu belirleneceğinden hatalı bağlantının bulunarak onarılması (ölçme için, insanların en çok temas ettikleri noktaların seçilmesi uygun olur) yapılacaktır. BARALAR Bara temizlikleri yapılacaktır. Bütün bara bağlantıları kontrol edilecektir. Gerekiyorsa yüzey temizliği yapılacak ve bağlantı noktaları yeniden sıkılacaktır. Gerekirse baralar yeniden boyanacaktır. MESNET İZOLATÖRLERİ İzolatör temizlikleri yapılacaktır. Bağlantı gevşekleri kontrol edilecektir. Gerekenler sıkılacaktır. Baraların izolatör bağlantıları kontrol edilecektir. Kırılmış veya çatlamış izolatörler değiştirilecektir. GEÇİT İZOLATÖRLERİ Dahilden dahile (D/D) ve dahilden harice (D/H) geçit izolatörlerinin temizlikleri yapılacak. Tij ve iletken bağlantılarını kontrol edilecek. Gerekirse temas yüzeylerini temizlenecektir. KABLO BAŞLIĞI Harici ve dahili tip kablo başlıklarının temizlikleri yapılacak. Kasıntılı çalışma yönünden durumu kontrol edilecektir. Gerekiyorsa temas yüzeyleri temizlenecektir. YERALTI KABLOLARI VE KABLO KANALLARI Kontrol; Kablonun hariçte kalan bölümleri kanal içinde ise, mümkünse kanalları açılarak kablo kontrol edilecektir. Gerekiyorsa kanal temizlenecektir. Kablonun hariçte ve dahilde, toprak üstünde kalan bölümleri ve mekanik bağlantıları kontrol edilecektir. Kablonun mekanik bağlantısını sağlayan elemanların (kelepçe vb.) kablo izolasyonunu zedeleyip zedelemediğinin kontrolü yapılacaktır. Ölçü aleti ile kablo dış zırhında zedelenme olup olmadığı raporlanarak idareye verilecektir. REDRESÖR Redresör; Redresör panosunun dış ve iç (hava ile) temizliği yapılacaktır. Ölçü aletleri, sigortalar, doğrultucu elemanlar, şalterler, sinyal tertipleri v.b. elemanların normal çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılacaktır. AC ve DC bağlantıları kontrol edilecek. Gerekli görülen bağlantılar sıkılacaktır. PANOLAR AG Ana Dağıtım Panoları; Panoların iç ve dış temizliği, basınçlı havadan da yararlanarak yapılacaktır. Pano teçhizatının normal durumda olduğu denetlenecektir. Bütün elektriksel bağlantıları kontrol edilecektir. Kumanda-Sinyal-Koruma Panoları; Panoların iç ve dış temizlikleri, basınçlı havadan da yararlanarak yapılacaktır. Röle, yardımcı röle, sesli ve ışıklı sinyal, şalter ölçü aleti v.b. teçhizatın normal çalıştıkları görülecek. Rölelerin fonksiyon testleri yapılarak fonksiyon değerleri düzenlenmiş levhalar trafo binalarına asılacaktır. 12

13 Elektrik bağlantıları kontrol edilerek gerekli görülen bağlantıları sıkılacaktır. YERALTI KABLOLARI Pano, trafo ve bina beslemesi için kullanılan yer altı kablolarının güzergahı üzerinde yapılmış kazı, inşaat veya yapılanma çalışmaları incelenerek kablolarda herhangi bir hasar olup olmadığı Kontrol Heyetine bir rapor halinde bildirilecektir. TRAFO KAPILARI VE KİLİTLER Trafolarda yeter büyüklükte, basınca dayanıklı, menteşeli, dışa doğru açılan ve kilitlenebilir kapılar bulunacaktır. Kapı kilitleri çalışır durumda olacak, herhangi bir zorlama ile açılmayacaktır. Yüklenici firma tarafından trafo merkezleri kapıları kontrol edilerek uygun olmayanlar düzeltilecektir. Gerekli önlemler yüklenici firma tarafından alınacaktır. AYDINLATMA Trafo binalarında; güneş ışığının yetersiz kaldığı ya da olmadığı durumlarda gerekli müdahalelerin yapılabilmesine imkan verecek şekilde aydınlatma olacaktır. Aydınlatması yeterli olmayanlara yüklenici firma tarafından gerekli aydınlatmalar eklenecektir. ÇELİK YAPI Cihaz montajlarında kullanılan kaideler, hücre bölmeleri, hücre kapıları v.b. tüm çelik yapının temizliği yapılacak. Boya ihtiyaçları kontrol edilecek ve gerekiyorsa boyanacaktır. ISI MERKEZİ VE MEKANİK TESİSAT PERİYODİK BAKIMLARI 1. Kalorifer kazanlarının ve müştemilatının işletmesi - bakımını 2. Klima santrallerinin bakımını 3. Soğutma gruplarının bakımını 4. Mekanik tesisat ve müştemilatının bakımını İmalatçı firmaların önerilerine uygun olarak yapılacaklardır. GÜVENLİK TECHİZATI Tüm güvenlik teçhizatı temizlenecek, sağlam ve güvenilir oldukları denetlenecek. Test edilerek güvenlik seviyeleri levhalar düzenlenmek şartı ile üzerlerine takılacaktır. Güvenilir olmayanları servisten kaldırılarak yenisi ile değiştirilecektir. Ölüm tehlikesi levhaları tamamlanacaktır. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası; Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu İlgili Yasa ve Yönetmelikler Tip Sözleşme ve Tip Formlar. 13

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORAN ANKARA / TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFOLARIN BAKIM ONARIM SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORAN ANKARA / TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFOLARIN BAKIM ONARIM SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORAN ANKARA / TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFOLARIN BAKIM ONARIM SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu hususlar TRT Genel Müdürlüğü ORAN Tesislerindeki OG-AG sistem Bakım

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ISITMA, SOĞUTMA, MEKANİK TESİSATLARI VE MÜŞTEMİLATLARININ, ELEKTRİK TRAFOLARININ, OG, AG, TELEFON DAĞITIM SİSTEMLERİNİN

Detaylı

ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı)

ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı) ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı) Madde 1) TANIMLAR : a. ĠĢin Tanımı : İş, Afyonkarahisar Merkezde bulunan, Afyon Kocatepe Üniversitesine

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSATLARININ 17 VASIFLI PERSONEL İLE İŞLETME, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ ALIMINA AİT TEKNİK

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

36 kv. a) Trafo tekerleklerinin kilit durumlarını kontrol ediniz. (Kilitler trafonun ray doğrultusundaki hareketiniönler durumda olmalıdır

36 kv. a) Trafo tekerleklerinin kilit durumlarını kontrol ediniz. (Kilitler trafonun ray doğrultusundaki hareketiniönler durumda olmalıdır ORTA GERİLİM TESİSLERİ BAKIM TALİMATI GÜÇ TRAFOLARI Temizlik a)trafo bölümünün temizliğini yapınız. 36 kv b)trafo tankının,radyatörlerin ve bu bölümde var olan tüm yapıların temizliğini yapınız.trafo sıcaklığının

Detaylı

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Hizmetleri TRANSFORMATÖR Elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesisat kontrolleri 1 Topraklama ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (R.G. 21.08.2001 24500) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama Topraklama

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

T.C. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Konu: Yeraltı elektrik teçhizatı 01/03/2010. GENELGE No: 671

T.C. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Konu: Yeraltı elektrik teçhizatı 01/03/2010. GENELGE No: 671 T.C. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Yeraltı elektrik teçhizatı 01/03/2010 GENELGE No: 671 Kablo Başlıkları Ocaklarda standartlara uygun kablolar kullanılacaktır. Kablo başlıkları kablolara

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PLANI

2015 YILI EĞİTİM PLANI TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Eğitim Müdürlüğü EĞİTİMLER VE KOD NUMARALARI TEMEL EĞİTİMLER Eğitimin Kodu Eğitimin Adı Katılacak Gruplar 10001

Detaylı

TALEP fcliktari BİRİMİ

TALEP fcliktari BİRİMİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TAŞINIR KAYIT KODU* 17 *Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır. TALEP fcliktari BİRİMİ B BLOK HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ BAKIMI

Detaylı

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI SAYFA NO 1/7 1.AMAÇ VE KAPSAM : Klima santrallerinin bakımının nasıl yapıldığının tanımlanması. Hastanemiz dahilindeki klima santrallerini kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK : Teknik hizmetler Müdürlüğü Klima

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr

YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr Manevra: Sistemin tamamını veya muhtelif kısımlarını gerilim altına almak veya gerilimsiz duruma getirmek için

Detaylı

2017 Hizmet Fiyat Listesi

2017 Hizmet Fiyat Listesi Periyodik Bakım Hizmetleri 0-630 kva Yağlı Tip Trafo Ölçüm, Raporlama ve Bakım Bedeli 1.650,00 TL 800-1.600 kva Yağlı Tip Trafo Ölçüm, Raporlama ve Bakım Bedeli 1.900,00 TL 2.000-4.000 kva Yağlı Tip Trafo

Detaylı

TEKNİK SERVİS PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

TEKNİK SERVİS PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/11 1.POZİSYON ADI: Teknik Servis Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Birim Sorumlusu 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Yok 4.1.Asansör Birim Personeli 4.1.1.Asansörlerin bakım, onarım ve

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK BELGESİ NEDİR? ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK BELGESİ ŞART MI? ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK BELGESİ İÇİN KONTROLLER NASIL

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM: Bakımı yapılacak Yangın Pompaları 1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır. Söz konusu iş, 6 ayda 1 defa

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr çözüm üretiyoruz... Hakkımızda 2012 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi ve kaliteli

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ 28.02.2017 1 ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ İçerik 1-TS EN 62446 Genel Bakış 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı

Detaylı

SIHHİ TESİSAT YANGIN TESİSATÇISI

SIHHİ TESİSAT YANGIN TESİSATÇISI ALTSO MESLEKİ LERİ Odamız tarafından, ilçemizde çalışma hayatındaki hizmet kalitesini artırmak, üyelerimiz ve çalışanlarının mesleki bilgi, becerilerinin geliştirilmesi amacı ile çeşitli dallarda eğitim,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER KISIM 1 - GENEL A. Bu Kısım, elektrik tesisatları ile ilgili genel idari, prosedürel ve teknik şartları kapsar. B. İşlerin Kapsamı 1. Aksi belirtilmedikçe,

Detaylı

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011)

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011) ELEKTRİK 1. Bir orta gerilim (OG) dağıtım sisteminin trafodan itibaren yüke doğru olan kısmının (sekonder tarafının) yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( A Sınıfı 02.07.2011) A)

Detaylı

16. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI YAPIM RESİMLERİ

16. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI YAPIM RESİMLERİ 16. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI YAPIM RESİMLERİ KONULAR 1. Kuvvet Dağıtım Tabloları ve Bağlantı Şemaları 2. Pano ve Tablolarla İlgili Özel ve Teknik Şartnameler 3. Çizilen Projelere Ait Dağıtım Tablolarının

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

ALTYAPI ADAPTASYON ÇALIŞMALARI PANO/KABLO KODLAMA TABLOLARI KLEMENS PİN NUMARALARI ŞEMASI

ALTYAPI ADAPTASYON ÇALIŞMALARI PANO/KABLO KODLAMA TABLOLARI KLEMENS PİN NUMARALARI ŞEMASI ALTYAPI ADAPTASYON ÇALIŞMALARI PANO/KABLO KODLAMA TABLOLARI VE KLEMENS PİN NUMARALARI ŞEMASI Tarih: 17.10.2016 1) GİRİŞ 1.1. Pano Kodları Sahada kablo çekim ve bağlantı işleri sırasında kullanılması düşünülen,

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ TİP SÖZLEŞME, YÖNERGE ve ÇİZELGELER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI YAPI SINIFLARI EN AZ ÜCRET TANIMLARI

Detaylı

2016 ELEKTRİK KONTROLÜ BROŞÜRÜ BARUT TEKNİK MUAYENE DENETİM GÖZETİM LABORATUVAR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

2016 ELEKTRİK KONTROLÜ BROŞÜRÜ BARUT TEKNİK MUAYENE DENETİM GÖZETİM LABORATUVAR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 2016 ELEKTRİK KONTROLÜ BROŞÜRÜ BARUT TEKNİK MUAYENE DENETİM GÖZETİM LABORATUVAR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Kartaltepe Mahallesi. Belediye Caddesi. Limanoğlu İş Merkezi. No: 3/64 Küçükçekmece / İSTANBUL

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

BÖLÜM -II- SÖZLEŞMELER

BÖLÜM -II- SÖZLEŞMELER BÖLÜM -II- SÖZLEŞMELER 25 26 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ 1.1. GENEL HUSUSLAR GRE Epoxy Borular İdare tarafından temin edilecek olup borular yüklenici fabrikasına araç üstü teslim edilecektir. İzole edilmiş borular İDARE

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U

B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U .0 B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U MÜŞTERİ / SERVİS ADI : KABİN TİPİ /MARKASI ADRES :.. :...... TELEFON :.. FAX :. VERGİ DAİRE / NO :. BAKIM

Detaylı

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI 1. AMAÇ Bu talimatın amacı Ahi Evran Üniversitesindeki Elektrik işleri ve hatlarıyla ilgili güvenlik önlemlerini tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu talimat Ahi Evran Üniversitesi tüm yerleşkelerini ve elektrik

Detaylı

www.torekselectric.com Fiyat Listesi

www.torekselectric.com Fiyat Listesi Fiyat Listesi HAKKIMIZDA Firmamız, her tesisin kendine özgü işletme ihtiyaçları olduğuna inanmakta ve standart bir çözümden ziyade müşteri odaklı çözümler üretmektedir. Gerçek çözüm; ürün yelpazesindeki

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M. SALİH İŞERİ KONYA İŞLETME MÜDÜRÜ 11/02/09

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M. SALİH İŞERİ KONYA İŞLETME MÜDÜRÜ 11/02/09 MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M. SALİH İŞERİ KONYA İŞLETME MÜDÜRÜ MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1 Genel Müdürlüğümüz 17 Ağustos 1995 yılından bu yana

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PRSELSYON PROJELERİNDE KULLNILCK G DĞITIM PNOLRI TEKNİK ŞRTNMESİ Haziran 2007 İÇİNDEKİLER. Panoların Genel Özellikleri 2 B. Panoların İçeriği 3 C. Genel Parselasyon Kuralları 4

Detaylı

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 ÖZET Önbilgi Projelendirmeye Bakış Elektriksel Tasarım Ön-Hazırlık Enterkonnekte

Detaylı

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ Bu süreç içinde tanımlananlar; 1-JENERATÖR VE TRAFO MERKEZİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 2-KALORİFER DAİRESİ VE ISITMA SİSTEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 3-ARIZA-ONARIM SÜRECİ İŞ AKIŞ

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI 135 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI Levent İSHAK ÖZET Uzun uğraşlardan sonra devreye alınan rüzgar enerji santrallerinde, maksimum verim ve karlılığa ulaşabilmek için yapılması gereken çalışmalar

Detaylı

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ... EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA.. TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSATÇISI 1256 SAAT BİTİŞ TARİHİ

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

İŞ KAMYONLARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

İŞ KAMYONLARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI İŞ KAMYONLARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : İş kamyonları (Kaya kamyon, toprak taşıyıcı araçlar, transmixser, kendi yürür

Detaylı

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 36 kv a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompakt köşk tipi trafo binalarında ve endüstriyel tesislerde, dahili

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Eğitim İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. I PERFORMANS YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI III EĞİTİM MERKEZLERİMİZ..... IV NDA ELEKTRİK

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

TERMAL KAMERA KULLANIM ALANLARI

TERMAL KAMERA KULLANIM ALANLARI TERMAL KAMERA KULLANIM ALANLARI Termal kameralar; Elektrik panolarında, problemleri tespit etmek için (gevşeklik, korozyon, aşırı akım, kablo kesiti yetersizliği, malzemedeki bozulmalardan kaynaklanan

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ JENERATÖRLERİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ JENERATÖRLERİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ JENERATÖRLERİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER KONTROLLERĠ ve DÜZENLENECEK BELGELER Periyodik kontroller ile ilgili Mevzuat : 1- İş Ekipmanlarının

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME

DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1.0- İŞİN KONUSU : DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS da bulunan toplam 5 asansörün revizyondan geçirilerek kırmızı etiketten

Detaylı

ZEMİN SÜPÜRME MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

ZEMİN SÜPÜRME MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ZEMİN SÜPÜRME MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Zemin Süpürme İş Makinesi Operatörü Yetiştirme 5. PROGRAMIN DAYANAĞI

Detaylı

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR: Kanuni ikametgâhı, Adana/Yüreğir/Sinanpaşa Girne Bulvarı 78/A olan Atak Power ( Bundan sonra Atak Power diye anılacaktır) ile kanuni ikametgahı;... adresi

Detaylı

ZEMİN DELGİ ( DELİK DELME, SONDAJ ) MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

ZEMİN DELGİ ( DELİK DELME, SONDAJ ) MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ZEMİN DELGİ ( DELİK DELME, SONDAJ ) MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Zemin Delgi (Delik Delme, Sondaj) İş Makinesi

Detaylı

Fiyat Listesi 0 (216)

Fiyat Listesi 0 (216) Fiyat Listesi 0 (216) 606 36 48 HAKKIMIZDA Firmamız, her tesisin kendine özgü işletme ihtiyaçları olduğuna inanmakta ve standart bir çözümden ziyade müşteri odaklı çözümler üretmektedir. Gerçek çözüm;

Detaylı

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN SERVİS EĞİTİM NOTLARI SERVİS EĞİTİM NOTLARI HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN 2013 GAZ YAKAN CİHAZLAR EĞİTİM NOTLARI ( ŞOFBEN ) HERMETİK ŞOFBEN TEKNİK ÖZELLİKLER AKIŞ TÜRBİNİ AKIŞ TÜRBİNİ

Detaylı

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün Firma : Yetkili Adı : Telefon : Mail Adresi : Firma Adresi : Vergi Dairesi ve Nu. : Tarih Konu :.. /.. /.. : Bakım Anlaşması Teklif Konusu : Bu Sözleşme,Vizyonsis Bilişim Hizmetleri (bundan sonra VİZYONSİS

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında kitap ve test alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

MEDAŞ NİĞDE AMBARINDAKİ 342 ADET TARIMSAL SULAMA TRAFOSUNUN TAMİR VE BAKIMLARININ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEDAŞ NİĞDE AMBARINDAKİ 342 ADET TARIMSAL SULAMA TRAFOSUNUN TAMİR VE BAKIMLARININ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ MEDAŞ NİĞDE AMBARINDAKİ 342 ADET TARIMSAL SULAMA TRAFOSUNUN TAMİR VE BAKIMLARININ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU: Meram Elektrik Dağıtım A.Ş bünyesindeki Niğde Ambarında bulunan 342 adet tarımsal

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ GİRİŞ : Bir binanın işletilmesinde her adımda çalışan insanlar var. Günümüzde bilgisayarlar insanların yaptıkları işlerin çoğunu üstlenmekte ve bunları kusursuz olarak gerçekleştirmektedirler.

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

mühendislik ve etik www.hskelektrik.com.tr

mühendislik ve etik www.hskelektrik.com.tr mühendislik ve etik HİZMETLERİMİZ Elektrik Taahhüt Proje & Danışmanlık İşletme Sorumluluğu Ölçüm Arıza & Bakım Malzeme Satış ELEKTRİK TAAHHÜT Firmamız, eği mli ve uzman kadrosuyla günümüzün gerek rdiği

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM LAVVARLARINDA ELDE EDİLEN 10-18 / 18-150 mm LİK PARÇA KÖMÜRLERİN TORBALANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM LAVVARLARINDA ELDE EDİLEN 10-18 / 18-150 mm LİK PARÇA KÖMÜRLERİN TORBALANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM LAVVARLARINDA ELDE EDİLEN 10-18 / 18-150 mm LİK PARÇA KÖMÜRLERİN TORBALANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1- İŞİN TANIMI İhale konusu iş; Kurumumuz Armutçuk Müessesesinin

Detaylı

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ABB YAĞLI TİP DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ

ABB YAĞLI TİP DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ ABB YAĞLI TİP TRAFO (28,5-36/0,4kV) ELİT A ABB KURU TİP TRAFO (33/0,4kV) 50 kva 5.200,00 USD 400 kva 12.500,00 EUR 100 kva 6.150,00 USD 630 kva 14.000,00 EUR 160 kva 8.000,00 USD 800 kva 14.750,00 EUR

Detaylı

TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL SÜRÜKLENMESİ

TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL SÜRÜKLENMESİ TOPRAKLAMA VE POTASİYEL SÜRÜKLEMESİ Genel bilgi Generatör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı aydınlatma artmatürü, çamaşır makinası v.b. elektrikli işletme araçlarının, normal işletme anında gerilim

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383-TU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı