TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı"

Transkript

1 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ, MEKANİK TESİSATLARI VE MÜŞTEMİLATLARININ, ELEKTRİK TRAFOLARININ, YG, AG SİSTEMLERİNİN, TELEFON DAĞITIM SİSTEMLERİNİN 12 VASIFLI ELEMAN İLE BAKIM VE ONARIMLARINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU: Kurumumuz OR-AN Sitesinde; Isı Merkezinde bulunan doğalgazlı kalorifer kazanlarının ve müştemilatının, Soğutma sisteminin ve müştemilatının, Mekanik Tesisat ve müştemilatının, alçakyüksek basınç hidrofor sistemi ve müştemilatının, su kuyularının İşletilmesi ve TRT Genel Müdürlüğü Or-An Tesislerindeki Y.G ve A.G sistemleri bakım ve onarım hizmetleri, TRT Mühye köyü su kuyuları Y.G ve A.G sistemleri bakım onarım hizmetleri, TRT Etimesgut Ar-Ge Müdürlüğü Y.G ve A.G sistemleri bakım onarım hizmetleri, TRT Sefaretler Stüdyosu Y.G sistemleri bakım onarım hizmetleri, telefon dağıtım tesisatı bakım ve onarım hizmetlerini ve Ayrıca güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, sigorta, geçit izolatörü, mesnet izolatörü, teçhizatlar, cihazlar arası bağlantı elemanları (baralar, kablolar, klemensler vb.), güvenlik elemanları, topraklama elemanları, primer ve sekonder koruma sistemleri, tüm cihaz kaideleri, konstrüksiyonları, kumanda, koruma, sinyal, kilit devreleri ve panoları, AG ana dağıtım ve tali panolar ile beslediği mahaller, Mevcut ölçü kabinlerinin bakımı, ve teçhizatların oluşturduğu bölümlerin 1 yıl süreyle (parça hariç) işletmesinin ve periyodik bakım onarımlarının yapılması işleri hizmet alımı işi. 2. TANIMLAR 2.1 İdare TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ORAN 2.2 Yüklenici: İhale konusu işi yapacak firma. 2.3 Kontrol Heyeti: TRT Genel Müdürlüğü Bünyesinde görevlendirilmiş kontrol heyeti. 3. BAKIM HİZMETLERİ: 3.1-Trafo YG ve AG Sistemleri: İşletme sorumlusu tarafından gerilimsiz hale getirilmiş olan YG tesislerinin (altı aylık ve yıllık olmak üzere) periyodik bakım ve revizyonlarının yapılması, hasar gören teçhizatın onarılması veya değiştirilmesi, işletme esnasında ortaya çıkan cihaz arızalarına müdahale edilmesi ve giderilmesi, gerekli testlerin yapılması, test sonuçlarının ve tesis ile ilgili gerekli görülen hususların işletme sorumlusuna ve işletme yetkilisine raporlanması şeklinde özetlenen ve bakım yönergesinde ayrıntıları belirtilen hizmetlerin tamamı, telefon santralından çıkan hatların aboneye kadar sağlıklı biçimde ulaştırılması için gerekli her türlü işlem. 1

2 3.2- Isı Merkezi ve Mekanik Tesisat İşletmesi: OR-AN Sitesinde bulunan kalorifer kazanları, ısıtma sistemleri ve müştemilatı, Soğutma sistemi-müştemilatı, mekanik tesisat müştemilatı, alçak, yüksek basınç ve yangın hidrofor sistemi-müştemilatı, Mühye köyünde bulunan su kuyuları müştemilatı (istasyonlar, ısı merkezinde bulunan pompa sistemi), lojmanların kalorifer kazanları, sıhhi tesisatları ve bu tesisatların müştemilatı, ayrıca tüm bu sistemlere ilave olarak sözleşme süresi içerisinde kurulabilecek yeni sistemlerin işletmelerini, periyodik bakımlarını ve meydana gelen arızaların malzeme hariç giderilmesi işleri BAKIM HİZMETLERİ olarak anılacaktır Bakım Sorumlusunun Niteliği: Bakım sorumlusu Elektrik Mühendisi veya Elektrik Yüksek Mühendisi olup, EMO tarafından yüksek gerilim tesislerinde işletme ve bakım sorumluluğu yetkilendirme belgesine sahip ve 5 yıl deneyimli olacaktır. Bakım zamanında iş başında bulunacaktır Bakım Personeli: Yüklenici TRT Kampusü içerisinde Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının veya dengi okulların elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinden mezun EKAT Belgeli (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde çalışma belgeli) 6 (Altı) adet elektrikçi ve Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının veya dengi okulların elektrik-elektronik, telekominikasyon bölümlerinden mezun telefon arızaları ve onarımlarında çalıştırılmak üzere 2 (İki) adet telefon personelini kampus içinde, Isı Merkezi ve Mekanik Tesisat İşletmesi için: Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının veya dengi okulların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümlerinden mezun 3 adet ve Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının veya dengi okulların Metal Teknolojisi Bölümü mezunu 1 adet, toplam 12 adet personelini kampus içerisinde bulunduracaktır. İş Kanununda belirtilen yasal çalışma süresini (haftada 45 saat) aşmamak şartıyla normal hafta içi mesai sistemi ve/veya vardiya sistemine göre çalıştırılacaktır. İzin, tatil ve resmi tatil günleri vardiya çalışması içerisinde olacaktır. Çalışma gün ve saatleri İdare tarafından belirlenecektir. 365 gün 7/24 saat esasına göre çalışılacaktır. Bakım işinin seyrine göre ihtiyaç halinde firma elemanının veya işletme sorumlusunun bildirimde bulunması halinde bakım sorumlusu firma en geç 1 (bir) saat içerisinde arızaya müdahale edecek ve sonuçlanması için gerekli tedbirleri alıp sorunu giderecektir. Arıza bakımında ve hafta içi ve hafta sonu bakımlarında ilave fazladan personel ücreti talep edilmeyecektir. Personelin bulundurulacağı adres TRT Genel Müdürlüğü kampusu içerisinde olacak ve gerektiğinde Ankara daki diğer adreslere arıza ve bakımlara gidilecektir. Yüklenici firma çalışanların ücretlerini, firmaya hak edişleri ödendikten sonra en geç 3 iş günü içerinde banka hesaplarına yatırıp belgelendirecektir. Çalışan işçilerin ücret alamama şikayetleri delil oluşturup sözleşme gereği cezai işlem başlatılacaktır Bakım da uyulması gereken Standart ve yönetmelikler: Yüklenici Yapacağı bakımları konuları itibari ile aşağıdaki standartlarda yapabilmeyi belgelendirmek zorundadır. Anahtarlama ve Kontrol Cihazları için ilgili Standart : TS Transformatörler için ilgili Standart : TS Teknik Servis için ilgili Standart : TS Elektrik Panoları için ilgili Standart : TS Uyulması gereken Yönetmelikler; 2

3 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ( tarih ve sayılı resmi gazete), İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( tarih ve sayılı resmi gazete de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu), Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ( tarih ve sayılı resmi gazete), İlgili TEDAŞ Mevzuatının en güncel hali. Elektrik Mühendisleri Odasının İlgili Bakım Prosedürleri. 4.- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER Trafo YG ve AG sistemleri için: 1. Yüklenici firma EK-A da listesi ve şeması verilen toplam trafo merkezlerinin YG-AG enerji hatlarına ait AG panoları ve beslediği mahallere kadar arıza ve bakım sorumluluğunu alacaktır. 2. Yüklenici idare ve kontrol heyeti bilgisi ve onayı dışında üstlendiği sorumluluğu başkasına devredemez. 3. BAKIM sorumluluğu, yüklenici firmada tam gün esasına göre çalışan belge sahibi mühendis tarafından üstlenilecektir. 4. Bakım personeli trafo binalarında bulunan tüm YG ve AG sisteminin her gün gözle muayenesini yapacaktır. 5. Bakım sorumlusu her ayın ilk haftasında İdare ile toplantı yapacaktır. Bu toplantıda yapılan ve yapılması gereken işlerle ilgili bilgi verecektir. 6. YG ve AG hücrelerinde bulunan kesicilerin, trafoların ve dağıtım panolarının aylık kontrol ve testleri yapılacaktır. 7. Bakım onarımı yapılacak Teçhizat/Cihazların cins ve miktarları idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. 8. Bakım Personeli yer tesliminin ardından ilk 15 (on beş) gün içerisinde trafo merkezlerinde, YG ve AG sistemlerinde ön inceleme yaparak sistemin çalışmasında sorun çıkaran arızalı ve noksan cihazları, güvenlik teçhizatlarındaki eksikleri tespit ederek kontrol heyetine bir rapor halinde sunacaktır. 9. Yüklenici çıkabilecek olası sorunları, arızaları önceden bildirmeye yönelik çalışmalar yapmak, idareye bildirmek ve teknik açıklamaları yapmakla yükümlü olacaktır. 10. Bakım konusu kapsamında kullanılacak araçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11. Teçhizat/Cihazı devre dışı bırakacak kadar büyük arızalar meydana geldiğinde yüklenici yedek parçanın onarımını veya herhangi bir yerden getirilmesini beklemeksizin, idarenin onayını alarak, aynı özellikteki bir yedek teçhizatı kullanarak Teçhizat/cihazı faal hale getirilecektir. 12. Bakım sorumlusu, sorumluluğu altındaki tesislerin günlük bakımının bakım personeli tarafından yapılmasını sağlar. Günlük, üç aylık, altı aylık, dokuz aylık ve on iki aylık bakım formlarının hazırlanıp kontrol heyetine teslim edilmesi bakım sorumlusunun görevidir. 13. Arıza durumunda veya arızaya sebebiyet verecek durumlarda ihtiyaç duyulan onarıma esas malzemeler TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından karşılanacaktır. 14. Yüklenicinin hazırlayacağı onarım raporlarındaki mevcut malzemeler asgari ihtiyaç şartları içinde olacaktır. 15. Bakım esnasında sistem, öncelikle enerji kesilerek gerilimsiz bırakılacak ve topraklama yapılmış olacaktır. 16. YG ve AG tesisatındaki her türlü çalışmaya başlamadan önce elektrik kesintisine maruz kalacak tüm birimler ikaz edilecek, çalışmanın başlama ve bitiş zamanı bildirilecek ve enerji kesintisi sonrası tüm iletkenler üzerinde gerilim olup olmadığı kontrol edilecektir. 17. YG ve AG tesisatındaki çalışma bittikten sonra, alınan emniyet tedbirleri kontrol edilerek, sisteme enerji kontrollü bir şekilde verilecektir. 18. Yüklenici işletmeye ait YG-AG ve paratöner toraklama sistemlerinin ölçüm ve testlerini işletmenin çalışma koşullarını ve Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine göre en az 3

4 yılda 1 ( bir ) defa ve gerektikçe istenmesi halinde tekrar yaptırılmasından sorumludur. Bunun için ek ücret talep edilmeyecektir. 19. Sistemlere bakım ve işletme süresi içerisindeki ( 365 takvim günü içerisinde ) sistemin özelliğine göre aylık, altı aylık ve on iki aylık bakım periyotları ile bakım ve bakım revizyonları yapılacaktır. 20. Yüklenici, yapılacak işler sırasında kontrol heyetinin vereceği talimatlara uymak zorundadır. 21. Mecburi hallerde bakım onarım hizmeti yüklenici ile idarenin karşılıklı mutabakatı ile sağlanacaktır. 22. Yüklenici; bakım esnasında kullanacağı topraklama direnç testlerini yapabilecek megger cihazına, bakım ve onarım için gerekli ekipman, genel ve kişisel iş güvenliği malzemesine sahip olacaktır. Yüklenici işletme ve bakım için kullanacağı her türlü aleti kendisi temin edecektir. Yüklenici bu işin kapsamında 1 (Bir) defa topraklama testi, harmonik ölçümler, trafo yağ delinme testi, enerji analizleri, izolasyon testlerini kontrol teşkilatının onay verdiği şekilde yaptırarak sonuçlarını kontrol teşkilatına rapor olarak sunacaktır. Bu testler ilk 3 (Üç) ay içerisinde yapılacaktır. İhtiyaç duyulan tadilat sonrasında testler yenilenecektir. Ek ücret talep edilmeyecektir. 23. Her bakımda alınan notlar ve düzenlenen raporlar, bakım öncesi gözden geçirilecek ve varsa sonraki bakım sırasında yapılacak onarım hazırlıkları önceden yapılacaktır. 24. Olağan hallerde yüklenici, bakım için gerekli enerji kesintisini hafta sonuna gelecek şekilde planlayacaktır. 25. Yüklenici, bakım onarım isteklerinin aksaksız kendisine iletilebilmesi için en az bir bölüm oluşturacak ve bölümün adını, adresini e-posta telefon/faks numarasını ve ulaşma şeklini yazılı olarak idareye bildirecektir. Haberleşme ve yazışma usullerinde meydana gelecek değişiklikler, yüklenici tarafından, değişikliğin meydana gelmesini müteakip en fazla 2 (iki) gün içerisinde idareye bildirilecektir. 26. Yüklenici, mesai saatleri içinde ve dışında oluşabilecek arızalar için, gerektiği durumlarda, takviye personel görevlendirecek ve ilave ücret talebinde bulunmayacaktır. 27. Yüklenici, mesai saatleri dışında oluşacak arızaların ihbar edilebilmesi için kontrol heyetinin her an ulaşılabileceği telefon numaralarını trafo merkezlerine asacaktır. 28. Yüklenicinin sorumlu olduğu yerlerde 3 üncü şahıslar (firmalar) tarafından yapılan çalışmalarda meydana gelecek arıza ve kazalarda 3 üncü şahıslar (firmalar) sorumlu olacaktır. 29. Orta gerilim enerji nakil hattı ve trafo merkezlerinin onarımında çıkan arızalı parça veya malzeme yüklenici firma elamanları tarafından kontrol heyetine bildirilerek TRT genel Müdürlüğü Personeli ile tutanak tutarak iade edilecektir. 30. Yüklenici firma teknik personeli veya bakım elamanları, yüklenici firmada çalıştıklarını gösterir yetkili eleman tanıtım kartı ile birlikte bakım ve onarım mahalline geleceklerdir. 31. Yüklenici idarenin uygun görmediği personeli hemen değiştirecektir. Yüklenicinin personeli idarenin tüm kural ve talimatlarına uygun davranacaktır. 32. Bakım sorumlusu yaptıkları kontrol sonucu çıkardıkları malzeme ihtiyaç listesinde firmalar arası rekabeti engelleyecek şekilde marka belirtemez. Yalnızca ürünlerin IEC, TSE, TSEK ve EN normlarına uygunluğunu belirtebilir. Bakım için kullanılacak tüm malzemelerin en az TSE belgesine sahip olması istenecektir. 33. Yüklenici firma bakım ve onarım için istediği malzemeleri doğrudan temin limitleri içerisinde ise en az 15 (on beş) gün önceden, doğrudan temin limitleri dışında ise en az 45 (kırk beş) gün önceden malzeme ihtiyaç listesini ve malzemenin teknik özelliklerini yazılı olarak Kontrol Heyetine teslim edecektir. 34. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından alınan malzemelerin yüklenici tarafından nerede kullanıldığı karşılıklı imzalanarak tutanak altına alınacaktır. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4

5 malzemeyi temin ettikten sonra yükleniciye haber verir. Bundan sonra yüklenici çalışmaya başlayacaktır. 35. Mevcut trafo binalarında yapılması gereken testleri yüklenici yapacaktır. Bakımın yapılacağı 365 (üç yüz altmış beş) takvim günü süresinde tüm trafoların yağ testleri, trafolardan ayrı ayrı yağ numunesi alınıp, Kontrol Teşkilatının onayladığı, trafo fabrikasında yaptırılacak yağ testi sonucu numune yağın renk, tortu, koku ve delinme gerilimleri test edilip ortalama delinme gerilimini ve yağın genel olarak fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren yağ test raporları Kontrol Heyetine teslim edilecektir. Ayrıca ücret talebinde bulunmayacaktır. Trafolarda yağ değişmesi gerekirse yağ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından sağlanacaktır. 36. Bakım kapsamında yer alan tüm mahallerdeki gerekli montaj, boya ve yenileme dahil tüm işçilik masrafları yüklenici firmaya aittir. 37. Yüklenici acil durumlarda müdahale için gerekli asgari malzeme ihtiyacını depolamak üzere yer isteyebilecektir. 38. Yüklenici bakım programında yapacağı bakımları, EMO nun kodlu bakım yönergesindeki bakım programı çerçevesinde yapacaktır. 39. Bakım onarım esnasında yüklenici tarafından değiştirilen/kullanılan parçalar Teçhizat/Cihazı orijinal biçim, görüntü ve fonksiyonlarını değiştirip bozmayacaklardır. 40. Bakım esnasında cihazlarda meydana gelecek hasar, bozulmalardan tamamen yüklenici sorumludur. 41. Yüklenici trafo odalarının temizliğinden, trafo tankının radyatörlerinin, yer metal aksamların temizliğinden sonra yalıtım sağlayan buşinglerin temizliğinden, yağ kaçağı yönünden bütün bağlantıları ve ark boynuzlarının kontrolünden, bütün elektrik ve mekanik bağlantılar gevşeklik yönünden kontrolünden, kesici hücrelerinin genel temizliğinden sorumludur. 42. Yüklenici firma giriş ve çıkışlardaki baraların kesicilere bağlantıları kontrol edecek ve baralardan kesicilere mekanik yük gelmemesini sağlayacaktır. Elektrik bağlantı yüzeyleri kontrol edilip yüzey temizliği yapılacaktır. 43. Akım ve gerilim trafolarının yalıtılmış bölüm ve çelik yapı temizlikleri yapılacaktır. 44. Akım ve gerilim trafolarının primer bağlantıları ve sekonder uç bağlantıları kontrol edilip gevşek olanlar sıkılacaktır. 45. Ayırıcıların çelik yapı temizliği ve yalıtım izolatörlerinin temizliği yapılacaktır. Ayırıcıların bütün bağlantıları kontrol edilip gerekenler sıkılacaktır. Bara bağlantılarındaki kasılma yüzünden mesnet izolatörlerine mekanik yük gelmediği kontrol edilecektir. Ayırıcıların hareketli ve sabit kontakları kontrol edilecek, gerekiyorsa ark çapakları ince eğe ve zımpara uygulanarak düzgün yüzey sağlanıp, kontaklar ince vazelinlenecektir. Ayırıcılarda üç faza ait hareketli kontakların senkron hareket yönünden kontrolü yapılacaktır. Sabit mesnet ve itici izolatörleri kırık çatlak vb. yönünden kontrol edilecektir. 46. Kumanda mekanizmasının kumanda boru ve mafsalları kontrol edilerek normal oldukları ve normal çalıştıkları gözlenecektir. 47. Bütün teçhizatın topraklama bağlantı noktaları kontrol edilerek kopuk veya gevşek olanlar varsa tespit edilip temas yüzeyi temizlenerek bağlantıları yenilenecektir. Topraklanmamış bölümler varsa topraklama barasına topraklaması yapılacaktır. 48. Trafoların işletme, koruma ve varsa parafudr topraklamaları ile panoların koruma topraklamaları ölçülerek rapor verilecektir. 49. Bütün bara bağlantıları kontrol edilerek gerekiyorsa yüzey temizliği yapılıp sıkılacaktır. Bara mesnet, dahilden dahile ve dahilden harice geçit izolatörleri kontrol edilip temizlikleri yapılacak, iletken bağlantıları kontrol edilip gerekiyorsa temas yüzeyi temizlenecektir. 50. Harici ve dahili tip kablo başlıklarının temizlikleri yapılarak kasıntılı çalışma yönünden durumu kontrol edilip gerekirse temas yüzeyleri temizlenecektir. 5

6 51. Akü ve redresör grupları kontrol edilecek akü bataryasının su seviyesi kontrol edilecektir. Redresör grubunun A.C ve D.C bağlantıları kontrol edilip gerekli olanlar sıkılacaktır. 52. Panoların iç ve dış temizliği yapılacak olup, pano teçhizatının normal olduğu denetlenecek ve elektrikli bağlantıları kontrol edilecektir. 53. Cihaz montajlarında kullanılan kaideler, hücre bölmeleri, hücre kapıları vb. tüm çelik yapının temizliği yapılacaktır. 54. Tüm güvenlik teçhizatı temizlenecek, sağlam ve güvenilir oldukları denetlenecek ve güvenilir olmayanları servis dışı bırakılacaktır. Güvenli olmayan teçhizatlar servis dışı bırakılmadan önce Kontrol Heyetine başvurulup detaylı bir rapor verilecektir. 55. Kabloların hariçte kalan kısımları kanal içinde ise, kanal açılarak kabloların durumu kontrol edilecektir. Kabloların baralarla olan mekanik ve elektriksel bağlantıları kontrol edilecektir. 56. Kompanzasyon tesisleri jeneratörler - telefon santralinin bakım ve arızalarının giderilmesi, kampus içerisinde yapılması istenen elektrik tadilatları, yeni yapılacak elektrik işleri, elektrik pano imalatları, kablo çekim işleri, kalorifer kazanlarının ağır bakımları, kalorifer kazanlarının imalat gerektiren arızaları, mekanik tesisat tadilatları, mekanik tesisat üzerinde bulunan motorlu vana bakımları-arızaları, Brülörlerin testleri, yanma ve hava ayarları kontrolü, Baca aspiratörlerinin ve klapelerinin otomatik çalışmalarının kontrolü, brülör girişinden önceki doğalgaz hattındaki tüm armatörlerin (sayaç ve replaj dahil) ayarları, Tüm kazanların baca gaz analizleri, Brülörlerin oransal yanma ayarları, Autoflame hava ve gaz klapesi ayarı, Kazan basınç oransalı (autoflame), kazanın ihtiyacına göre hava yakıt karışımını sağlayıp sağlamadığı ayarı, Baca çekiş (vakum sistemi) ayarı, Kazanlar işletmeye alındığında baca gazı emisyonu değerlerinin ölçümü, kazanların sezona hazırlanması işleri İdarece uygun görülen yetkili yada üretici firmalara yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak yaptırılabilir, yüklenici bu konuda her hangi bir itiraz hakkına sahip değildir. 57. Yüklenici, kazan ve brülörlerin işletmesini, bakımını, vb. işlemleri üretici firmaların önerdiği şekilde yapacaktır. 58. Bütün alarm sistemleri ve emniyet elemanlarının kontrolü yapılacak, faal olmaları sağlanacaktır. 59. Isı sistemini oluşturan elemanların kontrolü yapılarak görülen problemler idareye bildirilecektir. 60. Sayaçtan itibaren gaz kaçağı kontrolleri yapılacak ve rapor edilecektir. 61. Brülörlerin mekanik ve elektrik aksamları kontrol edilip temizlikleri ve bakımları yapılacak, görülen problemler idareye bildirilecektir. 62. Gaz filtresi ve yağ pislik tutucusu temizliği yapılacaktır. 63. Fotosel lambası ve ateşleme elektrodu kontrolü ve temizliği yapılacaktır. Deforme olanlar yenisiyle değiştirilecektir. 64. Kazanlarda duman-su sızıntıları kontrol edilecek ve kaçaklar varsa tamiri yapılacaktır. 65. Brülör gözetleme camı temizlenecektir. Gaz alarm cihazlarının (sensörler, sesli ve ışıklı alarm) çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. Kazanlar işletilirken; genleşme kabında ve kazandaki su miktarı, işletme basıncı, su sıcaklıkları, azot gazı yeterliliği, sirkülasyon pompalarının çalışıp çalışmadığı vb. sürekli kontrol edilecektir. 66. Isıtma sistemiyle ilgili bütün işler (kazanların bakımı, tesisatların sızdırmazlığı, brülör ayarları, azot kontrolü, emniyet testleri vb.) işlemler eylül ayında bitmiş ve ısıtma sistemi kullanıma hazır olacaktır. 67. Tehlike doğabilecek arızalarda ve tesisatta emniyetli bir çalışmayı sağlayan teknik cihazların bozulması durumunda tesis hemen durdurulacak ve İdareye haber verilecektir. 68. Kazanlar çalışırken sürekli gözetim altında olacak ve ısı merkezi tamamen terk edilmeyecektir. 69. Sirkülasyon pompalar bir hafta biri, diğer hafta öteki olmak üzere sırayla çalıştırılacaktır. 6

7 70. Kazanlara ait vantilatörlerin genel bakımları, fan ve gövde bakımları, yataklarının bakımları, elektrik donanımı, kayışlarının bakımı, gerektiğinde kayışların değiştirilmesi, gerektiğinde kasnakların değiştirilmesi ve periyodik kontrolleri üretici firmanın önerdiği şekilde yapılacaktır. 71. Mekanik tesisatta bulunan bütün elemanların bakım ve arızaları, üretici firmalarının önerdiği şekilde yapılacaktır. 72. Tüm vanalarda (sürgülü, küresel, kelebek, termostatik, motorlu, selenoid) aşınma ve deforme olma nedenlerinden dolayı su kaçırma, sızdırma, görevini tam yapmama gibi durumları tespit edilirse, tamiri yapılacak ve gerekirse boyanacaktır. Tamiri mümkün değilse yenisiyle değiştirilecektir. 73. Tesis içerisindeki tüm vanalar ayda bir defa açılıp, kapanarak pas ve kireç yapması önlenecek bu esnada yağlanacaktır. Salmastrası kaçıranların salmastrası değişecektir. 74. Tesisattaki tüm çekvalfler kontrol edilecek, yayları deforme olanlar yenisiyle değiştirilecektir. 75. Sistemde bulunan soğutma sistemi pislik tutucuları nisan ayında, diğer pislik tutucular eylül ayında temizlenerek yerine takılacaktır. 76. Mart ayında boylerlerin elektrik sistemleri kontrol edilerek eksiklikleri tamamlanacak ve çalışır hale getirilecektir. 77. Sistemde bulunan eşanjörler ağustos ayında temizlenecektir. 78. Site içerisinde bulunan su depoları nisan ayında temizlenecektir. 79. Mekanik tesisat üzerinde izolasyonu olmayan yerlerin uygun şekilde izolasyonu yapılacaktır. 80. Yapılacak bakım işlemleri idarece verilecek bakım çizelgelerine göre yapılacaktır. 81. Klima santrallerinin işletme ve bakımları, soğutma gruplarının (günlük, haftalık, aylık ) bakımları yüklenici firma tarafından yapılacak olup, soğutma gruplarının ağır bakımları (yılda 1-2 kez) idarece yetkili servislerine yaptırılacaktır. 82. Klima santrallerinin ve soğutma gruplarının bütün bakım ve arıza giderme işlemleri üretici firmaların önerdiği şekilde yapılacaktır. 83. Servis ve bakım hizmetleri sonunda cihazlarda fonksiyon kaybı olmayacaktır. Fonksiyon kaybı olan cihazlarda bakım ve onarım işlemi tamamlanmamış sayılacaktır. 84. Bakım ve arıza giderilmesiyle ilgili yedek parçalar kurum tarafından verilecektir. Her türlü yedek parçanın yerine takılması yüklenici tarafından yapılacak ve ek bir ücret talep edilmeyecektir. 85. Hizmet esnasında meydana gelen kaza/kazalardan dolayı ödenecek tazminat ile her türlü tedavi gideri yükleniciye ait olacaktır. 86. Yüklenici, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası(6331 sayılı kanun) Kanunu ve diğer çalışma yasaları ile bunlara bağlı olarak çıkarılan alt mevzuatta işverene yüklenen tüm yasal sorumlulukları yerine getirecektir. Yüklenici tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden veya eksik yerine getirilmesinden dolayı, idari, adil ve fiili olarak idarenin uğrayacağı tüm zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 87. Çalışma esnasında, gerekli koruma önlemlerinin alınmaması sebebiyle, elektrik sisteminde meydana gelebilecek zarar ve ziyanlar, yüklenici tarafından karşılanacaktır. 88. Yüklenicinin bakım onarım kapsamında sorumluluğunda olan tesisat ve teçhizatın, bakım, tamir ve onarımının teknik şartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, kontrol heyeti tarafından istenildiği anda kontrol edilecektir. Kontrol Heyeti tarafından tespit edilen yüklenicinin sorumluluğuna yönelik kusur ve noksanları, verilecek süre içerisinde yüklenici tamamlanmak zorundadır. 89. Yüklenici, kontrol heyeti tarafından istenilen teknik hususlara ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nca yayınlanmış Kuvvetli Akım Elektrik Dağıtım Tesisatının Bakımı, İşletmesi ve Tesisine dair şartname ve Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi hakkında 7

8 Tebliğ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları ile diğer mevzuat ve mevzuatta yapılan tüm değişikliklere uymak zorundadır. 90. İdarede çalışacak personeller mesai saatlerinde iş önlüğü giyeceklerdir. İş önlükleri İdare tarafından temin edilecektir. 4. Bakım Sorumlusunun Yükümlülükleri: 4.1.Bakım sorumlusu, işletme sırasında ortaya çıkabilecek cihaz arızalanmalarında Kontrol Heyeti veya işletme sorumlusunun çağrısı üzerine, mümkün olan en kısa sürede arızayı giderecek ve sonuçlarını raporlayacaktır. 4.2.Bakım sorumlusu, sözleşmenin imzalanmasının ardından işveren ve işletme sorumlusunun istekleri doğrultusunda, işletmenin koşullarına uygun düşecek biçimde, bakım programını bir takvime bağlayarak Kontrol Heyetine sunacaktır. 4.3.Bakım sorumlusu hazırlayıp işverene sunduğu bakım programının uygulanmasına geçecek, ancak enerji kesimini gerektiren uygulamalarda, bakım öncesinde; idare, kontrol heyeti ve işletme sorumlusu gün ve saat konusunda uzlaşacaktır. 4.4.Bakım sorumlusu, her periyodik bakım sonrasında bir rapor hazırlayarak Kontrol Heyetine sunacaktır. Bu raporda aşağıda sıralanan konulara yer verilmiş olacaktır; - Yapılan İşler, - Ölçme sonuçları ve ölçmelerin kritiği, - Gerekmekle birlikte yapılmayan işler ve nedenleri, -Bir sonraki bakım periyodunda yapılacak işler için önceden sağlanması gereken malzemeler ve gerekli görülen diğer bilgi ve değerler. 4.5.Bakım öncesinde teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olması ve bakım sonrasında teçhizatın servise alınması ile ilgili işlemlerin işletme sorumlusu tarafından yapılmasını sağlamak için gerekli eşgüdüm, Bakım Sorumlusu tarafından sağlanacaktır. Bakım Sorumlusu, yürüttüğü bakım çalışmaları süresince, çalıştırdığı elemanların güvenliğinden sorumlu olacaktır. 5. BAKIM YÖNERGESİ Bakım Sorumlusu EK-A da verilen trafo listesinde verilen trafo merkezlerinin bakımlarını aşağıda listelenen kriterlere ve EK-B bakım formlarına göre yapmak zorundadır. Aksi takdirde bakımların zamanında ve yeterli seviyede yapılmamasından dolayı doğacak hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. GÜÇ TRAFOSU Temeller ve Duvarlar; Temeller; çatlak ve çökme yönünden kontrol edilecektir. Duvarlar; çatlak, nem, sıva ve badana yönünden kontrol edilecektir. Trafo bölümünün temizliği yapılacaktır. Trafo tankının, radyatörlerin ve bu bölümde var olan tüm yapıların temizliği yapılacaktır. Toz temizliğini takiben yağların temizliği yapılacaktır. Trafo sıcaklığının dış ortama verilmesinde büyük önem taşıyan radyatörlerin toz ve yağının temizlenmesi en sona bırakılacak ve ayrı bir özenle temizlenecektir. 8

9 Yer ve metal aksam temizliğinden sonra yalıtım sağlayan elemanların temizliği yapılacaktır. Trafo buşingleri en son temizlenecektir. Çıkmayan kirlerin temizliği için, Karbon-Tetra Klorid kullanılacaktır. Trafolarda Yapılacak Kontrol ve İncelemeler; Trafo tekerleklerinin kilit durumları kontrol edilecektir. (Kilitler trafonun ray doğrultusundaki hareketini, tamamen önler durumda olmalıdır.) Yağ kaçağı yönünden trafoların bütün bağlantıları kontrol edilerek bağlantı noktaları yeniden sıkılacaktır. Bütün metal aksamı boya ihtiyacı yönünden kontrol edilecek gerekli kısımlar mevcut rengi ile tekrar boyanacaktır. Bütün elektrik ve mekanik bağlantıları, gevşeklik yönünden kontrol edilerek mevcut bağlantılar yeniden sıkılacaktır. Bütün elektrik bağlantıları, elektrik kontak teması yönünden kontrol edilerek yüzey temizliği yapılacaktır. ( Trafo buşing bağlantıları hariç. ) Baraların buşinglere bağlantısında, buşinglerin yatay yönde zorlanması durumu varsa, bu durum onarılacaktır. Termostat ve Bucholz rölesinin, fonksiyon testleri yapılacaktır. Teneffüs cihazının kontrol edilmesi, gerekiyorsa silikajel (hidroskopik madde) kurutulması yapılacaktır. Filtre yağı tamamlanacaktır. Ark boynuzları kontrol edilerek ark aralıkları yeniden ayarlanacaktır. KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER) Çelik Yapı; Kesicinin çelik yapısı oturma ve yerinden oynama yönünden kontrol edilecektir. Gevşek bağlantıları sıkılarak kesicinin bu nedenle kasıntılı çalışması önlenecektir. Metal yapıları boya ihtiyacı yönünden kontrol edilecek, gereken yerleri boyanacaktır. Kontrol ve İncelemeler; Giriş ve çıkışlardaki baraların kesiciye bağlantıları kontrol edilecek ve baralardan kesiciye mekanik yük gelmemesi sağlanacaktır. Elektrik bağlantı yüzeyleri kontrol edilecek ve gerekiyorsa yüzey temizliği yapılacaktır. Hücrenin temizliği yapılacaktır. Çelik yapının ve ardından kesici kutupların temizliği yapılacaktır. Mekanizma bölümünü açarak, basınçlı hava yardımı ile temizliği yapılacaktır. Düzeltme; Mekanizmayı; elamanların aşınması, kırık ve çatlakların varlığı, yayların durumu, ayar kaçıklıkları yönünden kontrol edilmesi gerekiyorsa mekanizmayı sökerek belirlenen aksaklıklar giderilecektir. Sabit ve hareketli kontakların kontrol edilmesi, varsa ark çapaklarının ince bir eğe ile ele alınması, ince bir zımpara kullanarak yüzey düzgünlüğünün sağlanması, ince bir zar oluşturacak şekilde kontak yüzeylerinin vazelinlenmesi yapılacaktır. Kesme hücresi elamanlarının kontrol edilmesi, gerekiyorsa ark izlerinin (malzemesine uygun yöntemle) temizlenmesi yapılacaktır. Kesici montajının ve ayarlarının yapılması gerçekleştirilecektir. Açma ve kapama işlemlerini yaparak kontak hareketlerinin kontrol edilmesi ve kontakların senkron hareketlerinin izlenmesi yapılacaktır. 9

10 Hareket sonu kontaklarında kayma olup olmadığı ve kesici konumları ile tam çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek, gerekiyorsa ayarları yapılacaktır. Sekonder devre ile ilgili bağlantıları kontrol edilecektir. Röle üzerinden verilecek sinyal ile açma ve tespit edilecek ve sonuçlar raporlanacaktır. SF6 GAZI YALITIMLI METAL MUHAFAZALI HÜCRELER Tüm hücrelerin temizliği yapılarak tozdan arındırılacaktır. Kontrol; Gaz seviyesinin kontrolü yapılacaktır. Topraklama bağlantılarının kontrolü yapılacaktır. Fişli ve vidalı kablo başlıklarının kontrolü yapılacaktır. Trafo fideri için; Motorlu mekanizmalar mutlaka akü veya kaynağa bağlanacaktır. Aksi takdirde mekanizmalar sigortalar atsa bile açtırma yapmayacaktır. Bu durumda besleme kontrol edilecektir. Motorsuz mekanizmalar için trip fonksiyonu kontrolü yapılacaktır. AKIM TRAFOLARI Çelik yapının temizliği yapılacaktır. Yalıtılmış bölümlerin temizliği yapılacaktır. Kontrol ve/veya İncelemeler; Primer bağlantıları kontrol edilecek, kontak yüzeyleri temizlenecektir. Bütün bağlantıları kontrol edilecek, gerekli görülen bağlantılar sıkılacaktır. Sekonder uç bağlantıları kontrol edilecektir. GERİLİM TRAFOLARI Çelik yapının temizliği yapılacaktır. Yalıtılmış bölümlerin temizliği yapılacaktır. Kontrol ve İncelemeler; Primer bağlantıları kontrol edilecek, kontak yüzeyleri temizlenecektir. Bütün bağlantıları kontrol edilecek, gerekli görülen bağlantılar sıkılacaktır. Sekonder uç bağlantıları kontrol edilecektir. PARAFUDRLAR Çelik yapının temizliği yapılacaktır. Yalıtım bölümlerinin temizliği yapılacaktır. Çıkmayan kirlenmeler varsa, Karbon-Tetra- Klorid kullanılacaktır. Kontrol ve İncelemeler; Y.G. Tarafı bağlantıları kontrol edilecek, gerekiyorsa kontak yüzeyleri temizlenecektir. Toprak iletkeni ile olan bağlantıları kontrol edilecek, gerekiyorsa kontak yüzeyleri temizlenecektir. Bütün bağlantıları kontrol edilecek, gerekli görülen bağlantılar sıkılacaktır. 10

11 AYIRICILAR Çelik yapının temizliği yapılacaktır. Yalıtma bölümleri temizliği yapılacaktır. Kontrol ve İncelemeler; Elektrikli bağlantıları kontrol edilecek, gerekiyorsa kontak yüzeyleri temizlenecektir. Bütün bağlantıları kontrol edilerek gerekli görülen bağlantıları sıkılacaktır. (Kumanda mekanizması dahil.) Bara bağlantılarındaki kasılmalar yüzünden, mesnet izolatörlerine mekanik yük gelmediği kontrol edilecektir. Hareketli ve sabit kontakları kontrol edilecek, gerekiyorsa ark çapaklarına ince eğe ve zımpara uygulayarak düzgün yüzey sağlanacaktır. Kontakları (ince) vazelinlenecektir. Kontak basma durumu kontrol edilecektir, gerekiyorsa kontak basma yay ayarlarını değiştirerek eksik veya fazla basmaları düzeltilecektir. Üç faza ait hareketli kontakların senkron hareket yönünden kontrollerin yapılması gerekiyorsa ayarları yapılacaktır. Mesnet ve itici izolatörleri kırık, çatlak, vb. yönünden kontrol edilecek, gerekiyorsa değiştirilecektir. Kumanda mekanizması, kumanda boru ve mafsalları kontrol edilerek normal olduklarına ve normal çalıştıklarına bakılacaktır. TOPRAKLAMALAR Kontrol ve Bakımlar; Bütün cihazların (güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, prafudr kablo başlığı vb.) gövdelerindeki ve bağlı oldukları çelik yapıdaki topraklama bağlantılarını sökerek, temas yüzeyleri temizlenecek. Gerekiyorsa alüminyum boya ile boyayarak bağlantı yenilenecektir. Bu bağlantılardan başlayarak, topraklama barasına kadar olan topraklama iletkenleri kontrol edilecek. Ek noktalarındaki bağlantıları sökerek, temas yüzeyleri temizlenecek, gerekirse alüminyum boya ile boyanacaktır. Topraklama barası üzerindeki bütün bağlantılar için de aynı işlem tekrarlanacaktır. Birbirlerine cıvata ile bağlı bütün metal aksamı ayrı bir birim kabul ederek, her birinin topraklama barasına bağlantı yolu üzerindeki bağlantıları için aynı işlem tekrarlanacaktır. Hücre kapılarının fleks topraklama bağlantılarının açılacak ve aynı işlem tekrarlanacaktır. Topraklanmamış birimler var ise, topraklama barasına bağlantıları yapılacak. (Birbirlerine cıvata ile bağlı birimlerin bu bağlantıları, topraklama yönünden elektriksel bir bağlantı sayılmaz.) Topraklama barasının, topraklama elektroduna yeraltından bağlantısını sağlayan bölümün en az 50 cm. lik kısmını açarak korozyon yönünden kontrol edilecektir. Aşırı derecede korozyona uğradığı belirlenirse, topraklama iletkeninin yeraltındaki bölümüne ve elektroda koşut bağlanan ikinci bir topraklama kurulacaktır. Tüm Trafo merkezlerine ait olan işletme ve koruma topraklama ölçüm raporları düzenlenecek, işletme ve koruma topraklamalarının 3 Ohm değerinden küçük olması sağlanacaktır. Topraklama malzemeleri idare tarafından verilecektir. Ölçme; Topraklama barasını, topraklama elektroduna en yakın bağlantısından ayırarak topraklama elektrodunun topraklama direncinin ölçülmesi (bu ölçme, toprak altında kalan kısmın topraklama direncini verir) ve bulunan değerin doğruluğu kontrol edilecektir. 11

12 Ayrılan bağlantıyı normale getirerek, topraklama direncini topraklama elektroduna en uzak bulunan 3 veya 4 noktadan tekrar ölçülmesi ( bu değerler; topraklamanın yeraltındaki kısmına ait topraklama direnç değeri ile aynı olmalıdır) daha büyük değerlerin ölçülmesi durumunda, ara bağlantılarda kötü temas olduğu belirleneceğinden hatalı bağlantının bulunarak onarılması (ölçme için, insanların en çok temas ettikleri noktaların seçilmesi uygun olur) yapılacaktır. BARALAR Bara temizlikleri yapılacaktır. Bütün bara bağlantıları kontrol edilecektir. Gerekiyorsa yüzey temizliği yapılacak ve bağlantı noktaları yeniden sıkılacaktır. Gerekirse baralar yeniden boyanacaktır. MESNET İZOLATÖRLERİ İzolatör temizlikleri yapılacaktır. Bağlantı gevşekleri kontrol edilecektir. Gerekenler sıkılacaktır. Baraların izolatör bağlantıları kontrol edilecektir. Kırılmış veya çatlamış izolatörler değiştirilecektir. GEÇİT İZOLATÖRLERİ Dahilden dahile (D/D) ve dahilden harice (D/H) geçit izolatörlerinin temizlikleri yapılacak. Tij ve iletken bağlantılarını kontrol edilecek. Gerekirse temas yüzeylerini temizlenecektir. KABLO BAŞLIĞI Harici ve dahili tip kablo başlıklarının temizlikleri yapılacak. Kasıntılı çalışma yönünden durumu kontrol edilecektir. Gerekiyorsa temas yüzeyleri temizlenecektir. YERALTI KABLOLARI VE KABLO KANALLARI Kontrol; Kablonun hariçte kalan bölümleri kanal içinde ise, mümkünse kanalları açılarak kablo kontrol edilecektir. Gerekiyorsa kanal temizlenecektir. Kablonun hariçte ve dahilde, toprak üstünde kalan bölümleri ve mekanik bağlantıları kontrol edilecektir. Kablonun mekanik bağlantısını sağlayan elemanların (kelepçe vb.) kablo izolasyonunu zedeleyip zedelemediğinin kontrolü yapılacaktır. Ölçü aleti ile kablo dış zırhında zedelenme olup olmadığı raporlanarak idareye verilecektir. REDRESÖR Redresör; Redresör panosunun dış ve iç (hava ile) temizliği yapılacaktır. Ölçü aletleri, sigortalar, doğrultucu elemanlar, şalterler, sinyal tertipleri v.b. elemanların normal çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılacaktır. AC ve DC bağlantıları kontrol edilecek. Gerekli görülen bağlantılar sıkılacaktır. PANOLAR AG Ana Dağıtım Panoları; Panoların iç ve dış temizliği, basınçlı havadan da yararlanarak yapılacaktır. Pano teçhizatının normal durumda olduğu denetlenecektir. Bütün elektriksel bağlantıları kontrol edilecektir. Kumanda-Sinyal-Koruma Panoları; Panoların iç ve dış temizlikleri, basınçlı havadan da yararlanarak yapılacaktır. Röle, yardımcı röle, sesli ve ışıklı sinyal, şalter ölçü aleti v.b. teçhizatın normal çalıştıkları görülecek. Rölelerin fonksiyon testleri yapılarak fonksiyon değerleri düzenlenmiş levhalar trafo binalarına asılacaktır. 12

13 Elektrik bağlantıları kontrol edilerek gerekli görülen bağlantıları sıkılacaktır. YERALTI KABLOLARI Pano, trafo ve bina beslemesi için kullanılan yer altı kablolarının güzergahı üzerinde yapılmış kazı, inşaat veya yapılanma çalışmaları incelenerek kablolarda herhangi bir hasar olup olmadığı Kontrol Heyetine bir rapor halinde bildirilecektir. TRAFO KAPILARI VE KİLİTLER Trafolarda yeter büyüklükte, basınca dayanıklı, menteşeli, dışa doğru açılan ve kilitlenebilir kapılar bulunacaktır. Kapı kilitleri çalışır durumda olacak, herhangi bir zorlama ile açılmayacaktır. Yüklenici firma tarafından trafo merkezleri kapıları kontrol edilerek uygun olmayanlar düzeltilecektir. Gerekli önlemler yüklenici firma tarafından alınacaktır. AYDINLATMA Trafo binalarında; güneş ışığının yetersiz kaldığı ya da olmadığı durumlarda gerekli müdahalelerin yapılabilmesine imkan verecek şekilde aydınlatma olacaktır. Aydınlatması yeterli olmayanlara yüklenici firma tarafından gerekli aydınlatmalar eklenecektir. ÇELİK YAPI Cihaz montajlarında kullanılan kaideler, hücre bölmeleri, hücre kapıları v.b. tüm çelik yapının temizliği yapılacak. Boya ihtiyaçları kontrol edilecek ve gerekiyorsa boyanacaktır. ISI MERKEZİ VE MEKANİK TESİSAT PERİYODİK BAKIMLARI 1. Kalorifer kazanlarının ve müştemilatının işletmesi - bakımını 2. Klima santrallerinin bakımını 3. Soğutma gruplarının bakımını 4. Mekanik tesisat ve müştemilatının bakımını İmalatçı firmaların önerilerine uygun olarak yapılacaklardır. GÜVENLİK TECHİZATI Tüm güvenlik teçhizatı temizlenecek, sağlam ve güvenilir oldukları denetlenecek. Test edilerek güvenlik seviyeleri levhalar düzenlenmek şartı ile üzerlerine takılacaktır. Güvenilir olmayanları servisten kaldırılarak yenisi ile değiştirilecektir. Ölüm tehlikesi levhaları tamamlanacaktır. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası; Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu İlgili Yasa ve Yönetmelikler Tip Sözleşme ve Tip Formlar. 13

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü EK-1 PERİYODİK BAKIM PROSEDÜRÜ 1. Genel Şartlar 2. BTS Sistemleri Periyodik Bakımı 3. Anten Sistemleri Periyodik Bakımı 4. Transmisyon Sistemleri

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN SİTESİ, SEFARETLER STÜDYOSUNDA BİNASINDA BULUNAN MUHTELİF TİPTEKİ 28 ADET ASANSÖRÜN 2 (İKİ) YIL SÜREYLE PERİYODİK BAKIMI, GENEL BAKIMLARININ YAPILMASI, SİSTEMLERİN SÜREKLİ OLARAK

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Dekorasyon Şartnamesi

Dekorasyon Şartnamesi Dekorasyon Şartnamesi BÖLÜM 1 GİRİŞ ve AMAÇ 1- Giriş ve Amaç Bu kitapçık Buyaka ofis binasında kiralanan alanlarda kiracı tarafından yaptırılacak olan inşaat ve dekorasyon işlerinde uyulması gerekli tasarım

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ

T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Tanımlar... 4 İKİNCİ KISIM Uygulamalar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 4. Temel ilkeler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 1.4 Ölçü Birimleri... 5 1.5 Toleranslar... 5 1.6 Gerilmeler ve Emniyet Faktörü...

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 MAYIS 1995 7 PAZAR. Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 MAYIS 1995 7 PAZAR. Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 MAYIS 1995 7 PAZAR YÜRÜTME.VE İDARE BÖLÜMÜ Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi Sayı : 22280

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı