Prof. Dr. İdris BOSTAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. İdris BOSTAN"

Transkript

1 Prof. Dr. İdris BOSTAN 1955 de İzmit te doğdu de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nün Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsünden mezun oldu te aynı kürsüde XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire konulu doktora tezini tamamladı da Yardımcı Doçent, 1992 de Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Doçent, 1998 de profesör oldu. Prof. Bostan Selçuk ( ) ve Marmara ( ) üniversitelerindeki görevlerinden sonra halen İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır yıllarında İngiltere de bulundu. Venedik, Dubrovnik ve İspanya gibi çeşitli Avrupa ülkelerinin arşivlerinde Osmanlı Tarihi ve özellikle Akdeniz ve Denizcilik Tarihi konularında araştırmalar yaptı. Çeşitli ülkelerde uluslararası sempozyumlara katıldı. Akdeniz Dünyası Tarihi, Ahidnâmeler ve Osmanlı Deniz Hukuku, Coğrafi Keşifler ve Osmanlılar gibi konularda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler okutmaktadır. İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı Akdeniz Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Bostan, İ. Ü. Deniz Bilimleri Enstitüsü nde Türk Deniz Ticaret Tarihi ve Deniz Harp Akademileri nde Türk Deniz Tarihi dersleri verdi ve yılları arasında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Müşaviri olarak görev yaptı. Tarihte kurulan büyük imparatorlukların aynı zamanda birer deniz imparatorluğu olduğu tezi üzerinde çalışan dünyadaki deniz tarihçileri ile birlikte Centre d études supérieures de la Marine bünyesindeki CESM-Océanides adlı projenin The maritime, key factor of the development of the Ottoman Empire konusu üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir. TİMAŞ ve KÜRE Yayınları için Deniz Tarihi Dizi Editörlüğü yapan Prof. Dr. Bostan ın, Osmanlı Deniz Tarihi ile ilgili pek çok kitap ve makalesi bulunmaktadır.

2 Yayınlar: İdris Bostan, Yemen Eyalet Bütçeleri ( ), İstanbul Tarih Bölümü Mezuniyet Tezi, Seminer Ktp. nr Kitap: 1. Osmanlı Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Türk Tarih Kurumu, Ankara İkinci baskı Mühimme Defteri 90, İstanbul (Heyet) Numaralı Mühimme Defteri, Ankara (Heyet). 4. The 1565 Ottoman Malta Campaign Register, Malta (Arnold Cassola ve Thomas Sheben ile birlikte). 5. Ege adalarının egemenlik devri tarihçesi, ed.cevdet Küçük; haz. İdris Bostan, Feridun Emecen [ve öte.] SAEMK, Ankara 2001.( A Short History of the Period of Ottoman Sovereignty of the Aegean Islands, SAEMK, Ankara 2002.) 6. Ege Adalarının İdari Mali ve Sosyal Yapısı, (Editör), Ankara (SAEMK) 7. Trablusgarb ve Balkan Harplerinde İşgal Edilen Ege Adaları ve İşgal Telgrafları,(A. Kurumahmut la birlikte), Ankara (SAEMK) 8. Haritalar ve Coğrafya Eserlerine Göre Ege Denizi ve Ege Adaları, (A. Kurumahmut la birlikte), Ankara (SAEMK) 9. II. National Aegean Islands Symposium 2-3 July 2004 Gökçeada Çanakkale, (Ed. İdris Bostan and Sertaç Hami Başeren) İstanbul Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri, İstanbul

3 11. Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İstanbul Osmanlılar ve Deniz, İstanbul Sâdık el-müeyyed, Afrika Sahrâ-yı Kebîri nde Seyahât, haz. İdris BOSTAN, İstanbul Katib Çelebi, Tuhfetü l-kibâr fî esfâri l-bihâr, haz. İdris BOSTAN, İstanbul Palmira Brummet, Osmanlı Denizgücü, (Dizi Editörü), çev. Nazlı Pişkin, İstanbul Adriyatik te Korsanlık, Osmanlılar, Uskoklar, Venedikler , İstanbul (Profesörlük Takdim Tezi, İstanbul 1998) 17. Türk Denizcilik Tarihi (Editör. Salih Özbaran ile Birlikte), İstanbul Andrew Hess, Unutulmuş Sınırlar 16. yy. Akdenizinde Osmanlı-İspanyol Mücadelesi, (Dizi Editörü), çev. Özgür Kolçak, İstanbul Midilli nin İşgal Günlüğü 1912, İstanbul Piyale Paşa Camii Restorasyonu, (Editör M. Baha Tanman ile birlikte), İstanbul İstanbul un 100 Denizcisi, Katalog: 1. Stari Most U Osmanskim Dokumentima/The Old Brigde in Ottoman Documents/ Osmanlı Belgelerinde Mostar Köprüsü, (Editör), Bosna i Hercegovina Makale: 1. Muhammed Hilal Efendi'nin Yemen'e Dair İki Lâyihası, Osmanlı Araştırmaları, III, İstanbul 1982, s

4 2. Zor Sancağının İmar ve Islâhı ile Alâkalı Üç lâyiha, Osmanlı Araştırmaları, VI, İstanbul 1986, s Galata Tersanesinin yılına ait Gelir Gider Muhasebesi, Türklük Araştırmaları Dergisi, II, İstanbul 1987, s (Kitap s ) 4. Girid'e Dair Bir Lâyiha, Türklük Araştırmaları Dergisi, II, İstanbul 1987, s The 1893 Uprising in Qatar and Sheikh Âl Sâni's Letter to Abdülhamid II, Studies on Turkish-Arab Relations, II, İstanbul 1987, s Osmanlı-Türk Devleti'nin Uzak Doğu ve Afrika Siyaseti, İslâm Konferansı Teşkilatı Üye Ülkeler Ulaştırma Bakanları 1. Toplantısı, İstanbul 1987, s Aynı makalenin ingilizce tercümesi "The Far Eastern and African Policy of the Ottoman-Turkish State" adı ile (s ) ve arapça tercümesi "Siyâsetü'd- devleti'losmâniyye et-türkiyye fî İfrikiya ve'ş-şarki'l-aksâ (s ) adı ile yayımlanmıştır. 7. XVI. Asırda Osmanlı Tersâneleri ve Gemi İnşa Tezgahları, Mimarbaşı Kocasinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul 1988, s Piri Reis'in Kitâb-ı Bahriye'sinde Bulunan Tersâne-i Âmire Plânları, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, I/2, İstanbul 1988, s (Kitap s ) 9. Basra Körfezi'nin Güney Kesimi ve Osmanlılar , Osmanlı Araştırmaları, IX, İstanbul 1989, s (Kitap s ) 10. Tersâne-i Âmire (İstanbul Tersanesi), Denizin Sesi, c.14, sayı 75-76, İstanbul 1990, s The Ottoman Empire and the Congo: The Crises of , Studies on Ottoman Diplomatic History, V, İstanbul 1990, s

5 12. Orta Afrika'da Nüfuz Mücadelesi ve Osmanlı İmparatorluğu ( ), Belleten, 210, Ankara 1990, s VIII. 13. Osmanlı Topraklarında Petrolün Bulunuşu ve İskenderun'da İlk Petrol İşletme Çalışmaları, Coğrafya Araştırmaları, I/2, Ankara 1990, s İzn-i Sefine Defterleri ve Karadeniz de Rusya ile Ticaret Yapan Devlet-i Aliyye Tüccarları , Türklük Araştırmaları Dergisi, 6, İstanbul 1991, s (Kitap s ) 15. Osmanlı Bahriyesinde Modernleşme Hareketleri, Tersâne'de Büyük Havuz İnşası, 150. Yılında Tanzimat, Ankara 1992, s (Kitap s ) 16. Shipyards in the Eastern Mediterranean during the Late 18th and Early 19th Centuries as Attested in Ottoman Archival Material, The Evolution of Wooden Shipbuilding in the Eastern Mediterranean during the 18th and 19th Centuries, Athens 1993, s Garp Ocaklarının Avrupa Ülkeleri İle Siyasi ve Ekonomik İlişkileri, Tarih Enstitüsü Dergisi, 14, İstanbul 1994, s (Kitap s ) 18. Osmanlı Bahriyesinin Modernleşmesinde Yabancı Uzmanların Rolü ( ), Tarih Dergisi, 35, İstanbul 1994, s (Kitap s ) 19. Rusya'nın Karadeniz'de Ticarete Başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu ( ), Belleten, 225, Ankara 1995, s (Kitap s ). 20. Kuyûd-ı Mühimmat Defterlerinin Osmanlı Teşkilât Tarihi Bakımından Önemi, Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri, Mayıs 1994, İstanbul 1995, s A. Rieger, Die Seeaktivitaten der Muslimischen Beutefahrer als Bestandteil der Staatlichen Flotte Wahrend der Osmanischen Expansion im Mittelmeer im 15. und 16. Jahrhundert, Berlin 1994, Osmanlı Araştırmaları, sayı 16, İstanbul 1996, s

6 22. Giresun'da Bulunan Yabancı Okul ve Dinî Müesseseler, Giresun Tarihi Sempozyumu Mayıs 1996, İstanbul 1997, s II. Abdülhamid'in Selanik'te Korunması ve Alatini Köşkü, Tarih ve Toplum, sayı 160, (Nisan 1997) s XV ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin Deniz Politikası, XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul 1997, s Dünden Günümüze Ege Adaları, Coğrafya Dergisi, sayı, 6, İstanbul 1998, s (Prof. Dr. Metin Tuncel ile birlikte) 26. Karadeniz in Dış Ticarete Kapalı Olduğu Dönemde Trabzon Limanı, Trabzon Tarihi İlmî Toplantısı (06-08 Kasım 1998) Bildiriler, Trabzon 1999, s XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Tersaneleri ve Gemi İnşa Teknolojisi, Osmanlı, VI, Ankara 1999, Ayrıca; Yeni Türkiye, c.vi, 31/701 Osmanlı Özel Sayısı 1, Ankara 2000, s Osmanlı İmparatorluğu Döneminde İstanbul Boğazından Geçiş in Tabi Olduğu Kurallar, Marmara Denizi 2000 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul 2000, s.1-8. (Kitap s ) 29. Ottoman Sovereignty in the Aegan Islands and Their Administrative Structure, The Aegean Sea 2000, s Osmanlıların Denizlere Açılma Sürecinde Gelibolu, Avrupa ya İlk Adım, İstanbul 2001, s (Kitap s.33-46) 31. Değerlendirme, Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu-Bildiriler, İstanbul 2001, s

7 32. Acheminement du café yéménite de l Égypte vers Istanbul et quelques ports de la mer Égée au XVIIIe siécle, Le commerce du café avant l ére des plantations coloniales espaces, réseaux, sociétés (XVe XIXe siécle), Le Caire 2001, La Fonte De Canons à La Fonderie Impériale D Istanbul au Début du XVI e Siécle, Anatolia Moderna (Yeni Anadolu) IX, Paris 2001, s Kıbrıs Seferi Günlüğü ve Osmanlı Donanmasının Sefer Güzergahı, Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi, İstanbul 2001, s (Kitap s ) 35. Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, Türkler, X, Ankara 2002, s (Kitap s.13-31) 36. Tuna Nehri ve Batı Karadenizdeki Osmanlı Tersaneleri ve Bulgaristan dan Sağlanan Mühimmat, Balkanlar da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, İstanbul 2002, Osmanlı Donanmasında Kürekçi Temini ve 958 (1551) Tarihli Kürekçi Defterleri, Tarih Dergisi, 37, İstanbul 2002, (Kitap s.67-86) 38. The Establishement of the Province of Cezâyir-i Bahr-i Sefîd, The Kapudan Pasha His Office and His Domain, ed. E. Zachariadou, Rethymnon 2002, s Cezair-i Bahr-i Sefid Eyaleti nin Kuruluşu, Tarih Dergisi, 38, İstanbul 2003, (Kitap s.47-66) 40. A szultáni ágyúöntő műhelyben (Tophâne-i Âmire) folyó tevékenység a 16. század elején, Aetas: Történettudományi folyóirat, 2003/2, p Adriyatik te Osmanlılar ve Uskoklar, Toplumsal Tarih, 127, İstanbul 2004, s (Kitap s ) 7

8 42. XVII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Gemi Teknolojisinin Değişimi Kadırgadan Kalyona, Osmanlı Araştırmaları, XXIV, İstanbul 2004, s (ciepo-15) (Kitap s ) 43. Osmanlı Denizciliği ve Fatih Sultan Mehmed : Sultân-ı Berr u Bahr, Fatih ve Dönemi, (Türk Kültürüne Hizmet Vakfı), İstanbul 2004, s Osmanlı Deniz Tarihinin Yazılı Kaynakları Tarihte Doğu-Batı Çatışması: Sosyoloji Yıllığı, Kitap 12, İstanbul 2005, s Simancas Arşivindeki Osmanlı Belgeleri ve Kanuni nin Akdeniz Siyaseti, Toplumsal Tarih, Mayıs 2005, s Kanuni, Barboros ve Akdeniz de Değişen Güç Dengeleri, Doğu-Batı, Akdeniz sayısı, IX, 34, (Kasım-Aralık-Ocak ), Ankara 2005, s Osmanlılarda Deniz Sınırı ve Karasuları Kavramı, Sosyoloji ve Coğrafya: Sosyoloji Yıllığı, Kitap 15, İstanbul 2006, s Ahitnamelere ve Uygulamalara Göre Osmanlı-Dubrovnik Ticari Münasebetleri, yüzyıllar, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İstanbul 2006, s Ayrıca; Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğluna Armağan, İstanbul 2006, s Akdeniz de Osmanlı Direnişi: İspanya nın 1783 ve 1784 Cezayir Kuşatmaları, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İstanbul 2006, s (Kitap ) 50. Adriyatik te Ticari Limanların Gelişimine Korsanlığın Etkisi, Bilim ve Ütopya (Denizciliğin Gizli Tarihi: Türk Korsanları), sayı 147, Eylül 2006, s Osmanlı Bahriyesinde Sağlık Hizmetleri Osmanlılarda Sağlık I, İstanbul 2006, s

9 52. Osmanlı Kayık Yarışları, Popüler Tarih, İstanbul 2006, sayı 75, Kasım 2006, s "Mürde Cisme Cân" Kahve, Keşkül, 10. Hac sayısı, İstanbul History of Regulations Regarding Passage Rights Trough The Strait of İstanbul During The Ottoman Empire Era, The Turkish Straits: Maritime safety, legal and enviromental aspects, Ed. Nilüfer Oral and Bayram Öztürk, no 25, İstanbul 2006, s Osmanlı Savaş Gemileri, Duim Alesta, İstanbul 2007, sayı 4, Mart 2007, s Kanuni ve Osmanlıların Akdeniz Siyaseti (açılış konuşması), Türkler ve Deniz, (Bahçeşehir Uluslararası Tarih Sempozyumu II, 6-7 Ekim 2005), Ed. Özlem Kumrular, İstanbul 2007, s Osmanlılarda Deniz Sınırı ve Karasuları Meselesi, Türkler ve Deniz, (Bahçeşehir Uluslararası Tarih Sempozyumu II, 6-7 Ekim 2005), Ed. Özlem Kumrular, İstanbul 2007, s Üsküp ün İdari Yapısı, Rumeli Kültürü, sayı 18, İstanbul Osmanlı Savaş Gemileri, Aktuel Arkeoloji, İzmir Mostar, Gezgin, İstanbul Akdeniz Dünyasında Osmanlılar ve Osmanlı Devleti nin Akdeniz Politikası (19. Yüzyıla Kadar), Türk Dış Politikası Osmanlı Dönemi (2 cilt), Ed. Mustafa Bıyıklı, İstanbul The Significance of Suez and Jidda Shipyards in the XVI th Century and Ottoman-Portuguese Conflict, The İndian Ocean and the Presence of the Ottoman Navy in the 16th and 17th Centuries, İstanbul 2008, s (IV). 9

10 63. Bilim ve Teknoloji Değişim ve Etkileşim, Ortak Kültürel Miras: Birlik İçinde Çokluk, ed. Celal Üster, İstanbul 2009, s İlk Osmanlı Deniz Üssü Gelibolu, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Fatih Sultan Mehmed ve Osmanlı Denizciliği, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s II. Bayezid Döneminde Osmanlı Denizciliği, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s İmparatorluk Donanmasına Doğru: Tersâne-i Âmire nin Kuruluşu ve Denizlerde Açılım, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Barbaros Hayreddin Paşa: İlk Deniz Beylerbeyi (1534), Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Preveze Deniz Zaferi ve Sonrasında Akdeniz Dünyası, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Malta Kuşatmasından Tunus un Fethine, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Akdeniz de Korsanlık: Osmanlı Deniz Gücü, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s XVII. yüzyılda Gemi Teknolojisinde Değişim: Kürekten Yelkene Geçiş, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Mezemorta Hüseyin Paşa ve 1701 Tarihli Bahriye Kanunnamesi, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s

11 74. Osmanlı Bahriyesinin Yönetimi, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Osmanlı Tersaneleri ve Gemi İnşa Tezgahları, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Gemi Yapımcılığı ve Osmanlı Donanmasında Gemiler, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Kalyonun Yükselişi ve Akdeniz de Osmanlı Donanması (XVIII. Yüzyıl), Türk Denizcilik Tarihi, II, Ed. Zeki Arıkan-Lütfü Sancar, İstanbul 2009, s Akdenizde Korsanlık (Piracy in the Meditteranean), 1453, sayı: 2010/7, Ocak- Mart 2010, s İstanbul Kuşatmasında Donanmanın Rolü ve Gemilerin Karadan Yürütülmesi, 1453, sayı: 2010/8, Nisan-Haziran 2010, s Deniz Kenti İstanbul (Türk Deniz Kültürü Dosyası Editörlüğü), 1453, sayı: 2010/9, Temmuz-Eylül 2010, s Korfu İzlenimleri, Vira, Eylül 2010, sayı: 47, s Bir Liman Kenti Olarak İstanbul (İstanbul: A Historical Port City), The Fisrt Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, November 24-26, 2010 İstanbul, Conference Proceedings Book, Ed. Nil Güler vd., p Osmanlı Deniz Akıncıları, NTV Tarih, Nisan 2011, sayı:27, s Barbaros Hayreddin Paşa ve Osmanlı Denizciliği, Aktüel Arkeoloji, Kasım-Aralık 2011/24, s Piri Reis, Aktüel Arkeoloji, Kasım-Aralık 2011/24, s

12 Ansiklopedi Maddeleri : 1. Aclun, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988, c. I, s Agra, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988, c. I, s Ahıska, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988, c. I, s Akdeniz (Tarih kısmı), Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1989, c. II, s Akik, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1989, c. II, s Alanya, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1989, c. II, s Alıncak, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1989, c. II, s Ali Paşa, Güzelce, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1989, c. II, s Amare, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1989, c. II, s Asam, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1991, c. III, s Asvan, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1991, c. III, s Azeb, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1991, c. IV, s Ba labek, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c. V, s Baltaoğlu Süleyman Bey, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c. V, s Batum, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c. V, s

13 16. Birecik, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c. VI, s Cafer Bey, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c. VI, s Derya Beyi, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1994, c. IX, s Devha, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1994, c. IX, s Deyrizor, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1994, c. IX, s Gemi, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1996, c. XIV, s Haz al Han, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1998, c. XVII, s İnebahtı Deniz Savaşı, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, c. XXII, s İzmit, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, c. XXIII, s İzn-i Sefine, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, c. XXIII, s Kahve, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, c. XXIV, s Kapudan Paşa, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, c. XXIV, Kemal Reis, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, c. XXV, s Kılıç Ali Paşa, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, c. XXV, s

14 30. Korfu, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, c. XXVI, s Malta (Tarih kısmı), Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2003, c. XXVII, s Mezemorta Hüseyin Paşa, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2004, c. XXIX, s Narda, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006, c. XXXII, s Navarin, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006, c. XXXII, s Pertev Paşa, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2007, c. XXXIV, s Pîrî Reis, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2007, c. XXXIV, s Piyâle Paşa, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2007, c. XXXIV, s Rize, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2008, c. XXXV, s Sâdık el-müeyyed Paşa, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2008, c. XXXV, s Sâlyâne, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2009, c. XXXVI, s Selman Reis, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2009, c. XXXVI, s Taiz, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2010, c. XXXIX, s

15 43. Turgut Reis, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2012, c. XXXXI, s Katıldığı Sempozyumlar, Seminerler: Yurt Dışı: 1. BAE., XVIII. Yüzyılın Sonlarında Rusya'nın Karadeniz'de Ticarete Başlaması ve Osmanlı Devletinin Tutumu, Ukraine and the Ottoman Empire October 1991, Kiev. Bu bildiri Belleten, 225, Ankara 1995, s 'te yayımlanmıştır. 3. Economic Relations between the Barbary Coast in the late 16 th and early 17 th century, Premiere Rencontre Scientifique Maghrebo-Turque, Avril 1992 Fez. Bu tebliğ, The Maghrib in the Ottoman Era, Avril 1992, Rabat. Bu bildirinin Türkçesi Tarih Enstitüsü Dergisi, 14, İstanbul 1994, s 'da yayımlanmıştır. 4. Shipyards in the Eastern Mediterranean during the late 18th and early 19th century, The Evolution of Wooden Shipbuilding in the Eastern Mediterranean during the 18 th and 19 th Centuries (First International Workshop), Athens 1992.(Aynı isimle Athens 1993, s de yayınlanmıştır) 5. Türkler ve Denizcilik, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Tarihinin Meseleleri Sempozyumu, Mayıs 1997, Türkistan-Kazakistan. 6. Coffee trade from Yemen to Istanbul, Symp: Coffee Before the Colonial Plantations, Areas and Networks, Montpellier 9-10 October The Ottoman Navy and Ottoman Trade Routes, Ekim 1998, Tunus Zaghouan 8. Osmanlı İmparatorluğu İdaresinde Kıbrıs, Mart 1999, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi. 15

16 9. Tuna Nehri ve Batı Karadeniz deki Osmanlı Tersaneleri ve Bulgaristan dan Sağlanan Mühimmat, Nisan 2000 Sofya, Balkanlar da İslam Medeniyeti konulu Milletlerarası Sempozyum.(IRCICA, İstanbul 2002, s ) 10. Ahidnâmelere Göre Osmanlı-Dubrovnik İlişkileri, Dubrovnik de Ağustos 2001 International Congress of Economic and Social History of Turkey kongresi. (Osmanlı Denizciliği kitabı s ve Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğluna Armağan, s ) 11. XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Gemi Teknolojisinin Değişimi, 8-12 Temmuz 2002 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO- 15), The London School of Economics and Political Science Londra. 12. Gemi Teknolojisinin Gelişiminde Türklerin Yeri: Osmanlı İmparatorluğu Örneği, 3-6 Ekim 2004 Bişkek/Kırgızistan - II. Milletlerarası Türk Uygarlığı Kongresi. 13. Osmanlı Savaş Gemileri: Kadırga ve Kalyon Dönemi, Haziran 2004 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO-16) Varşova/Polonya. 14. Akdeniz de Osmanlı Direnişi: İspanya nın 1783 Cezayir Kuşatması, Venedik Üniversitesi Dipertimento di Studi Eurasitici, İTALYA/Venedik, X. Uluslararası Türkiye nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Kongresi. 15. Osmanlı Donanmasında Kıbrıslı Esirler, Kıbrıs-Mayıs Üsküp ün İdari Yapısı, Üsküp te Osmanlı Medeniyeti, Üsküp-Mayıs (Rumeli Kültürü sayı: 18, İstanbul 2008.) 17. Doğu Akdeniz de Bir Osmanlı Üssü: XVIII. Yüzyılda Mısır İskenderiyesi (An Ottoman Base in Eastern Mediterranean Alexandria of Egypt in the XVIII. Century), Mısır Kızıldeniz deki Osmanlı-Portekiz Mücadelesinde Süveyş ve Cidde Tersanelerinin Önemi (XVI. yy.), Yemen

17 19. Barbaros Hayreddin Paşa ve Akdeniz deki Güvenlik Bakımdan Cezayir in Önemi Cezayir Hayreddin Barbaros ve خ ی ر الد ین بار بار وس وأ ھ م ی ة الج زاي ر في م ن ط ق ة الب ح ر الا ب ی ض الم ت و س ط ) ehemmiyetü l-cezâyir fî mıntıkatü l-bahrü l-ebyazü l-mutavassıt). 20. Kızıldeniz deki Osmanlı-Portekiz Mücadelesinde Süveyş, Cidde ve Moha Tersanelerinin Önemi, Aralık 2009, IRCICA, Yemen أهم ة ترسانة السو س وجدة و موخا في الص ارع العثماني البرتغالي ال حر الا حمر) ) Yurt İçi: 1. İzn-i Sefine Defterleri ve Devlet-i Aliyye Tüccarı, 150'nci Yıldönümünde Tanzimat Ekonomisi Sempozyumu 5-6 Haziran 1989 İstanbul. Bu bildiri Türklük Araştırmaları Dergisi, 6, İstanbul 1991, s.21-44'te geliştirilerek yayımlandı. 2. Kuyûd-ı Mühimmat Defterlerinin Osmanlı Teşkilât Tarihi Bakımından Önemi, Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri, Mayıs 1994, İstanbul 1995, s Osmanlı Deniz Tarihinin Kaynakları, Tarih Yazıcılığı Sempozyumu 9-10 Mart 1995, Ankara Türk Tarih Kurumu. Tarihte Doğu-Batı Çatışması: Sosyoloji Yıllığı, Kitap 12, İstanbul 2005, s de yayınlandı. 4. XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunun Deniz Politikası, XV-XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler 9-11 Kasım 1996, İstanbul İSAV. (basıldı 1997, s ) 5. Korsanlığın Ticaret Limanlarının Gelişimine Etkisi, Ottoman Port Towns: Material Culture and Organization, (Boğaziçi University, April 20-21, 1998). 6. Ottoman Sovereignty in the Aegean Islands, Mayıs 2000 Bodrum The Aegean Sea 2000 konulu Milletlerarası Sempozyum. (Aegean Sea 2000 s ) 17

18 7. Adriyatik Limanlarının Ticarî Bakımdan Gelişmesine Korsanlığın Etkisi, Eylül 2000 CIEPO İzmir. Bilim ve Ütopya (Denizciliğin Gizli Tarihi : Türk Korsanları), sayı 147, Eylül 2006, s Balkanlar ve İtalya da Şehir ve Manastır Arşivlerindeki Türkçe Belgeler Semineri, Ankara Türk Tarih Kurumu Kasım Karadeniz in Dış Ticarete Kapalı Olduğu Dönemde Trabzon Limanı, Trabzon Tarihi İlmî Toplantısı (06-08 Kasım 1998) Bildiriler, Trabzon 1999, s Yüzyıl Bütçelerine Göre Yemen in İdari ve Ekonomik Yapısı, 8 Haziran 2004 Türk Tarih Kurumu Ankara, Türk Yemen İlişkileri Sempozyumu Temmuz 2004 tarihlerinde Gökçeada/Çanakkale de gerçekleştirilen II. National Aegean Islands Symposium a oturum başkanı olarak katınıldı. 12. Osmanlı Harp Gemileri, 12 Mayıs 2005 İzmir Güney Deniz Saha Komuntanlığı Ortaçağda Akdeniz de Deniz Güçlerinin İncelenmesi ve Anadolu da İlk Türk Denizciliği sempozyumu. 13. Osmanlılarda Deniz Sınırı ve Karasuları Meselesi, Bahçeşehir Uluslararası Tarih Sempozyumu II, 6-7 Ekim (Türkler ve Deniz, Ed. Özlem Kumrular, İstanbul 2007, s ) 14. Kızıldeniz deki Osmanlı-Portekiz Mücadelesinde Süveyş ve Cidde Tersanelerinin Önemi (XVI. Yüzyıl) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uluslararası Türk Deniz Gücü Tarihi Sempozyumu, İstanbul Ekim (aynı zamanda oturum başkanlığı) 15. Kanuni Sultan Süleyman ve Akdeniz Politikaları, Topkapı Sarayı Müzesi Aylık Toplantılar, 24 Kasım Osmanlı Deniz Politikaları, İBB-Deniz Kültürü Etkinlikleri,

19 17. Osmanlıların Akdeniz Politikası ve Denizciliğin Değişim Dönemleri, Sabancı Üniversitesi- Osmanlı Döneminde Venedik ve İstanbul; Nam-ı Diğer Aşk sergisi, OSMANLI AKDENİZİ: Olaylar, Olgular ve Yorumlar, II. Uluslararası Akdeniz Dünyaları Sempozyumu: Efsaneler Akdenizi, Akdeniz Efsaneleri (2nd International Conference of Mediterranean Worlds: The Mediterranean of the Myths, the Myths of the Mediterranean), Haziran 2010, İstanbul. (Açılış konuşması) 19. İkinci İktisat Tarihi Kongresi Haziran 2010, Elazığ (Osmanlı-Rusya İlişkileri oturum başkanlığı) 20. Adriyatik te Osmanlılar (Ottomans in the Adriatic Sea) Uluslararası Söğüt ten Üç Kıtaya Osmanlı Devleti Sempozyumu, 17/20 Eylül 2010 Söğüt Bilecik (International Symposium on the Otoman Empire from Söğüt to the Three Continents). 21. Bir Liman Kenti Olarak İstanbul (İstanbul: A Historical Port City), The Fisrt Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, November 24-26, 2010 İstanbul, Conference Proceedings Book, Ed. Nil Güler vd., p Kanunî ve Akdeniz Siyaseti, Muhteşem Kanunî Asrı Sempozyumu, 5 Şubat 2011, İstanbul. 23. Osmanlı Deniz Politikaları, 5 Mart 2011, Siyasal Vakfı-İstanbul. 24. Evliya Çelebi nin Öncesi ve Sonrasıyla Osmanlı Denizciliği, Evliya Çelebi nin İzinde Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi, 16 Mart 2011, İstanbul Ticaret Odası. 25. Osmanlı Deniz Politikaları, Türkiye Açıkdeniz Yelken Kulübü, 24 Mart 2011, İstanbul. 26. Kutsal Toprakların Büyük Koruyucusu Selman Reis, Sultanbeyli Belediyesi, 29 Mart 2011, İstanbul. 19

20 27. Akdeniz de Deniz Ticaret Hukukunun Ortaya Çıkışı, Türk Deniz Ticaret Tarihi Sempozyumu III, Mersin ve Doğu Akdeniz, 7-8 Nisan 2011, Mersin. (oturum başkanı) 28. Denizlerin Reisi Barbaros Hayreddin Paşa, İBB Kültür A.Ş., 16 Nisan 2011, İstanbul. (oturum başkanı) 29. Denizlerin Fatihi Barbaros Hayreddin Paşa, Sultanbeyli Belediyesi, 28 Nisan 2011, İstanbul. 30. Kıbrıs Gazileri ve Kıbrıs Barış Harekatı Paneli (Sakarya Üniversitesi), 13 Mayıs 2011, Sakarya. (oturum başkanı) 31. YTÜ Lisansüstü Sempozyumu II: Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları, Mayıs (oturum başkanı) 32. Kılıç Ali Paşa, Kılıç Ali Paşa Sempozumu (İtalyan Kültür Merkezi), 17 Mayıs Yüzyılda Tersâne-i Âmire Yönetimi: Tersane Emini ve Görevleri, Osmanlı Denizleri Semineri: Akdeniz den Hint Okyanusu na, (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü), 23 Mayıs Evliya Çelebi nin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnâmeler Sempozyumu, Mayıs (oturum başkanı) 35. Fetih Donanması ve Gemilerin Karadan Yürütülmesi, Aydos Kalesi ve Fetih Sempozyumu, 28 Mayıs 2011, İstanbul. 36. I. Turgutreis Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, Mayıs 2011, Turgutreis- Bodrum. 37. Karadeniz in Uluslararası Ticarete Açılma Süreci, Türk Deniz Ticaret Tarihi Sempozyumu IV, Karadeniz, Nisan 2012, Trabzon (oturum başkanı). 20

21 38. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 17 Kasım Yıldönümünde Piri Reis ve Dünya Haritası, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Söyleşileri, 25 Şubat Keşifler Çağında Bir Osmanlı Denizcisi: Piri Reis ve 'Yeni Dünya' Haritası, Fatih Üniversitesi, 4 Nisan Yılında Piri Reis ve Osmanlı Denizciliği, Kırklareli Üniversitesi, 25 Nisan Sefer Organizasyonundan Bir Kesit: Tuna da Kurulan Geçici Köprüler, Nehirler ve Göller Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 2 Mayıs (oturum başkanı) 43. Denizci ve Dünya Bilgini Piri Reis, İzmir Akdeniz Akademisi, 22 Mayıs Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri 1. Gazanfer Şahin, Hatt-ı Hümâyûn Sûretleri / , Süleyman Göksu, Es-Seyyid Mevlânâ Muhammed Hasib Ruznâmçesi, ( / ), Önder Bayır, IV. Murad ın Hatt-ı Hümâyûnları, Meryem Kaçan, 16.ve17. Yüzyıllarda Osmanlı-Venedik Ahidnameleri, İlhami Yurdakul, Osmanlı Devleti nde Şer'i temyiz kurumları: Fetvâhâne-i Ali, Meclis-i Tedkikât-ı Şer iyye ve Mahkeme-i Temyiz-i Şer iyye Dairesi,

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU 1949 yılında Adana'nın Kozan kazasında doğdu. 1967'de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü'nden

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Y A Y I N L A R KİTAP

ÖZGEÇMİŞ Y A Y I N L A R KİTAP Prof. Dr. Fikret SARICAOĞLU İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Ordu caddesi, nr. 196 34459 Beyazıt/Fâtih Tel: 0 212 455 57 00/16020 fsarica2@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com EĞİTİM Doktora, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi ABD (1993)

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler MEHMET ÖZ- YAYINLAR 1. "Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler" Vakıflar Dergisi, sayı XXII, Ankara, 1991, 429-439.

Detaylı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas EĞİTİM Üniversite: Lisans: 1976-1980. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

Tuncer, H. F. (1991). Kanuni Sultan süleyman'ın Akdeniz Siyasetinin Sebepleri ve Geçirdiği Safhalar.

Tuncer, H. F. (1991). Kanuni Sultan süleyman'ın Akdeniz Siyasetinin Sebepleri ve Geçirdiği Safhalar. Akdeniz (1944). İlk Akdeniz medeniyetleri. istanbul: Remzi Kitabevi. Beşirli, M. (2004). "Bağdat Demiryolu'nun Akdeniz Uzantısı:Toprakkale-İskenderun Demiryolu". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 DİYARBAKIR - MERKEZ T: 46237730003227 F: bulentsener@ktu.edu.tr

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÖZGÜR KOLÇAK İş İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ordu Cad. No:196 Vezneciler-İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ ÖZGÜR KOLÇAK İş İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ordu Cad. No:196 Vezneciler-İSTANBUL 1 Ev Silivrikapı Mah. Ramazan Efendi Sok. No: 13/5 K.M.Paşa İSTANBUL E-mail: ozgurkolcak@gmail.com Gsm: +90 505 474 43 46 Kimlik Bilgileri ÖZGEÇMİŞ ÖZGÜR KOLÇAK İş İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU

Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Oda No: 8 Telefon: 1120 E-Posta: rasitgun@hotmail.com 1. Doğum Tarihi: 04.05.1963 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tefsir Hadis Ankara

Detaylı

2000-2004 LİSANS: Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü KONYA Lisans Tezi :Yassı Ada 7 Yüzyıl Doğu Roma Batığı

2000-2004 LİSANS: Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü KONYA Lisans Tezi :Yassı Ada 7 Yüzyıl Doğu Roma Batığı KİŞİSEL BİLGİLER Ad Soyad Oktay Dumankaya Ünvanı Yrd. Doç. Dr. İş yeri/ çalıştığı Kurum Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü İdari Görevi Arkeoloji Bölümü Başkanı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı

A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on

A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on Determining the Opinion of Veterinarians on Continuing Education,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924)

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924) KİŞİSEL BİLGİLER Ad ve Soyadı Unvanı Adres e-posta Doğum Medeni Durumu MESLEKÎ DENEYİMİ Arş. Gör. 06.1.199 Yrd. Doç. Dr..06.006 Yrd. Doç. Dr. 18.11.010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Lisans 199 Yüksek Lisans 1996

Detaylı

TASNİF DIŞI A. DONANMA KOMUTANLIĞI S.NU.: FAALİYETİN ADI : TARİHİ/SAATİ : FAALİYETİN İCRA YERİ :

TASNİF DIŞI A. DONANMA KOMUTANLIĞI S.NU.: FAALİYETİN ADI : TARİHİ/SAATİ : FAALİYETİN İCRA YERİ : A. DONANMA KOMUTANLIĞI 10:00-12:30 2. DONANMA KUPASI YAT YARIŞLARI 27-3. BANDO KONSERİ 4. GEMİCİLİK YARIŞMALARI 5. RESİM VE OBJE SERGİSİ 11:00-11:20 11:30-12:30 GARNİZON SİNEMA SALONU 6. TCG SALİHREİS

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aşkın İnci Sökmen

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aşkın İnci Sökmen ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Aşkın İnci Sökmen E Posta : incisokmen@gmail.com 1. Adı Soyadı : Aşkın İnci Sökmen - 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk mustafasell@gmail.com İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İstanbul- Türkiye ÖZGEÇMĠġ/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

İz, F. (1978). "Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79,

İz, F. (1978). Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79, Evliya Çelebi İz, F. (1978). "Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79, Uysal, M. (). Evliyâ Çelebi'den Hikâyeler. :. Kurşun, Z. (). Evliya Çelebi Seyahatnamesi.

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

Osmanlı Devleti Kaynakçası

Osmanlı Devleti Kaynakçası Osmanlı Devleti Kaynakçası Tekkanat, H. (1996). Kuruluşundan Fatih Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Tarih Yazıcılığı. İnalcık, H. (1979-1980). "Osmanl Pamuk Pazarı, Hindistan ve ingiltere Pazar Rekabetinde

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Doç. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ. Tel: 0212 4555700 / 15921 Oda no: 416

Doç. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ. Tel: 0212 4555700 / 15921    Oda no: 416 Doç. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ Tel: 0212 4555700 / 15921 e-mail: ore@istanbul.edu.tr/ aforenc@gmail.com Oda no: 416 DOĞUM TARİHİ VE YERİ: Samsun-Çarşamba/ 01 Mayıs 1969 ÜNİVERSİTE: LİSANS: İstanbul Üniversitesi

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına

Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına IX Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına X XI Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN 1939-2006 XII XIII Prof. Dr. AYDOĞAN ÖZMAN IN ÖZGEÇMĐŞĐ (1939-2006) KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Adı ve Soyadı : Aydoğan ÖZMAN Doğum Tarihi : 1939 DoğumYeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Cilt / Volume: I Sayı / Number:1 Ankara 2012 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İncitaşı Sokak No: 10 06510 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312)

Detaylı

Lojistik Yönetimi Bölümü

Lojistik Yönetimi Bölümü Lojistik Yönetimi Bölümü 2014-2015 Dönemi Akademik Kadro: Yrd.Doç.Dr. Fatih ACAR Prof. Dr. Funda YERCAN Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Dinçer YARKIN Yrd.Doç.Dr. Aziz BAKAY Araş.Gör. Gökhan KIRBAÇ Akademik Çalışmalar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

( * Genel kontenjanın en küçük puanına karşılık gelen başarı sırası. )

( * Genel kontenjanın en küçük puanına karşılık gelen başarı sırası. ) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110487 GEL KONTJAN Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları 41 41 YGS-4 365,94914 119.000 421,23078 354,91163 354,91163

Detaylı

Head of Department of History. MA: History of The Republic of Turkey, History, Hacettepe University, 1985

Head of Department of History. MA: History of The Republic of Turkey, History, Hacettepe University, 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Personal Web Page: http: ysarinay@etu.edu.tr Administrative Duties : Dean of Faculty of Science and Letters Head of Department of History E-Mail : ysarinay@etu.edu.tr Phone: : +90

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ MUSTAFA DİĞLER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 Adres : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 6800 AKSARAY Telefon

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Cenk ÖZGEN Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa / 07.08.1979 Uyruğu: T.C. Medeni Hali: Evli Adres: Giresun Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - -

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - - Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı 10 2 - - 5 2 - - Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Şayan ULUSAN 2. Ünvanı : Doç.Dr. e-posta: sayanulusan@gmail.com tel: (0236) 2412151 3. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Ege Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mustafa KAÇAR İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00-6085 Mail : mkacar@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : Prof.Dr. AYGÜN ATTAR Doğum Yeri : KUBATLI /AZERBAYCAN Doğum Tarihi : 1965 Yabancı Dili : Rusça, Farsça, İngilizce Adres (iş) Telefon : 0-454-3101000 Fax : 0-454-3101016

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı