Prof. Dr. İdris BOSTAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. İdris BOSTAN"

Transkript

1 Prof. Dr. İdris BOSTAN 1955 de İzmit te doğdu de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nün Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsünden mezun oldu te aynı kürsüde XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire konulu doktora tezini tamamladı da Yardımcı Doçent, 1992 de Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Doçent, 1998 de profesör oldu. Prof. Bostan Selçuk ( ) ve Marmara ( ) üniversitelerindeki görevlerinden sonra halen İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır yıllarında İngiltere de bulundu. Venedik, Dubrovnik ve İspanya gibi çeşitli Avrupa ülkelerinin arşivlerinde Osmanlı Tarihi ve özellikle Akdeniz ve Denizcilik Tarihi konularında araştırmalar yaptı. Çeşitli ülkelerde uluslararası sempozyumlara katıldı. Akdeniz Dünyası Tarihi, Ahidnâmeler ve Osmanlı Deniz Hukuku, Coğrafi Keşifler ve Osmanlılar gibi konularda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler okutmaktadır. İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı Akdeniz Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Bostan, İ. Ü. Deniz Bilimleri Enstitüsü nde Türk Deniz Ticaret Tarihi ve Deniz Harp Akademileri nde Türk Deniz Tarihi dersleri verdi ve yılları arasında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Müşaviri olarak görev yaptı. Tarihte kurulan büyük imparatorlukların aynı zamanda birer deniz imparatorluğu olduğu tezi üzerinde çalışan dünyadaki deniz tarihçileri ile birlikte Centre d études supérieures de la Marine bünyesindeki CESM-Océanides adlı projenin The maritime, key factor of the development of the Ottoman Empire konusu üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir. TİMAŞ ve KÜRE Yayınları için Deniz Tarihi Dizi Editörlüğü yapan Prof. Dr. Bostan ın, Osmanlı Deniz Tarihi ile ilgili pek çok kitap ve makalesi bulunmaktadır.

2 Yayınlar: İdris Bostan, Yemen Eyalet Bütçeleri ( ), İstanbul Tarih Bölümü Mezuniyet Tezi, Seminer Ktp. nr Kitap: 1. Osmanlı Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Türk Tarih Kurumu, Ankara İkinci baskı Mühimme Defteri 90, İstanbul (Heyet) Numaralı Mühimme Defteri, Ankara (Heyet). 4. The 1565 Ottoman Malta Campaign Register, Malta (Arnold Cassola ve Thomas Sheben ile birlikte). 5. Ege adalarının egemenlik devri tarihçesi, ed.cevdet Küçük; haz. İdris Bostan, Feridun Emecen [ve öte.] SAEMK, Ankara 2001.( A Short History of the Period of Ottoman Sovereignty of the Aegean Islands, SAEMK, Ankara 2002.) 6. Ege Adalarının İdari Mali ve Sosyal Yapısı, (Editör), Ankara (SAEMK) 7. Trablusgarb ve Balkan Harplerinde İşgal Edilen Ege Adaları ve İşgal Telgrafları,(A. Kurumahmut la birlikte), Ankara (SAEMK) 8. Haritalar ve Coğrafya Eserlerine Göre Ege Denizi ve Ege Adaları, (A. Kurumahmut la birlikte), Ankara (SAEMK) 9. II. National Aegean Islands Symposium 2-3 July 2004 Gökçeada Çanakkale, (Ed. İdris Bostan and Sertaç Hami Başeren) İstanbul Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri, İstanbul

3 11. Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İstanbul Osmanlılar ve Deniz, İstanbul Sâdık el-müeyyed, Afrika Sahrâ-yı Kebîri nde Seyahât, haz. İdris BOSTAN, İstanbul Katib Çelebi, Tuhfetü l-kibâr fî esfâri l-bihâr, haz. İdris BOSTAN, İstanbul Palmira Brummet, Osmanlı Denizgücü, (Dizi Editörü), çev. Nazlı Pişkin, İstanbul Adriyatik te Korsanlık, Osmanlılar, Uskoklar, Venedikler , İstanbul (Profesörlük Takdim Tezi, İstanbul 1998) 17. Türk Denizcilik Tarihi (Editör. Salih Özbaran ile Birlikte), İstanbul Andrew Hess, Unutulmuş Sınırlar 16. yy. Akdenizinde Osmanlı-İspanyol Mücadelesi, (Dizi Editörü), çev. Özgür Kolçak, İstanbul Midilli nin İşgal Günlüğü 1912, İstanbul Piyale Paşa Camii Restorasyonu, (Editör M. Baha Tanman ile birlikte), İstanbul İstanbul un 100 Denizcisi, Katalog: 1. Stari Most U Osmanskim Dokumentima/The Old Brigde in Ottoman Documents/ Osmanlı Belgelerinde Mostar Köprüsü, (Editör), Bosna i Hercegovina Makale: 1. Muhammed Hilal Efendi'nin Yemen'e Dair İki Lâyihası, Osmanlı Araştırmaları, III, İstanbul 1982, s

4 2. Zor Sancağının İmar ve Islâhı ile Alâkalı Üç lâyiha, Osmanlı Araştırmaları, VI, İstanbul 1986, s Galata Tersanesinin yılına ait Gelir Gider Muhasebesi, Türklük Araştırmaları Dergisi, II, İstanbul 1987, s (Kitap s ) 4. Girid'e Dair Bir Lâyiha, Türklük Araştırmaları Dergisi, II, İstanbul 1987, s The 1893 Uprising in Qatar and Sheikh Âl Sâni's Letter to Abdülhamid II, Studies on Turkish-Arab Relations, II, İstanbul 1987, s Osmanlı-Türk Devleti'nin Uzak Doğu ve Afrika Siyaseti, İslâm Konferansı Teşkilatı Üye Ülkeler Ulaştırma Bakanları 1. Toplantısı, İstanbul 1987, s Aynı makalenin ingilizce tercümesi "The Far Eastern and African Policy of the Ottoman-Turkish State" adı ile (s ) ve arapça tercümesi "Siyâsetü'd- devleti'losmâniyye et-türkiyye fî İfrikiya ve'ş-şarki'l-aksâ (s ) adı ile yayımlanmıştır. 7. XVI. Asırda Osmanlı Tersâneleri ve Gemi İnşa Tezgahları, Mimarbaşı Kocasinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul 1988, s Piri Reis'in Kitâb-ı Bahriye'sinde Bulunan Tersâne-i Âmire Plânları, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, I/2, İstanbul 1988, s (Kitap s ) 9. Basra Körfezi'nin Güney Kesimi ve Osmanlılar , Osmanlı Araştırmaları, IX, İstanbul 1989, s (Kitap s ) 10. Tersâne-i Âmire (İstanbul Tersanesi), Denizin Sesi, c.14, sayı 75-76, İstanbul 1990, s The Ottoman Empire and the Congo: The Crises of , Studies on Ottoman Diplomatic History, V, İstanbul 1990, s

5 12. Orta Afrika'da Nüfuz Mücadelesi ve Osmanlı İmparatorluğu ( ), Belleten, 210, Ankara 1990, s VIII. 13. Osmanlı Topraklarında Petrolün Bulunuşu ve İskenderun'da İlk Petrol İşletme Çalışmaları, Coğrafya Araştırmaları, I/2, Ankara 1990, s İzn-i Sefine Defterleri ve Karadeniz de Rusya ile Ticaret Yapan Devlet-i Aliyye Tüccarları , Türklük Araştırmaları Dergisi, 6, İstanbul 1991, s (Kitap s ) 15. Osmanlı Bahriyesinde Modernleşme Hareketleri, Tersâne'de Büyük Havuz İnşası, 150. Yılında Tanzimat, Ankara 1992, s (Kitap s ) 16. Shipyards in the Eastern Mediterranean during the Late 18th and Early 19th Centuries as Attested in Ottoman Archival Material, The Evolution of Wooden Shipbuilding in the Eastern Mediterranean during the 18th and 19th Centuries, Athens 1993, s Garp Ocaklarının Avrupa Ülkeleri İle Siyasi ve Ekonomik İlişkileri, Tarih Enstitüsü Dergisi, 14, İstanbul 1994, s (Kitap s ) 18. Osmanlı Bahriyesinin Modernleşmesinde Yabancı Uzmanların Rolü ( ), Tarih Dergisi, 35, İstanbul 1994, s (Kitap s ) 19. Rusya'nın Karadeniz'de Ticarete Başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu ( ), Belleten, 225, Ankara 1995, s (Kitap s ). 20. Kuyûd-ı Mühimmat Defterlerinin Osmanlı Teşkilât Tarihi Bakımından Önemi, Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri, Mayıs 1994, İstanbul 1995, s A. Rieger, Die Seeaktivitaten der Muslimischen Beutefahrer als Bestandteil der Staatlichen Flotte Wahrend der Osmanischen Expansion im Mittelmeer im 15. und 16. Jahrhundert, Berlin 1994, Osmanlı Araştırmaları, sayı 16, İstanbul 1996, s

6 22. Giresun'da Bulunan Yabancı Okul ve Dinî Müesseseler, Giresun Tarihi Sempozyumu Mayıs 1996, İstanbul 1997, s II. Abdülhamid'in Selanik'te Korunması ve Alatini Köşkü, Tarih ve Toplum, sayı 160, (Nisan 1997) s XV ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin Deniz Politikası, XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul 1997, s Dünden Günümüze Ege Adaları, Coğrafya Dergisi, sayı, 6, İstanbul 1998, s (Prof. Dr. Metin Tuncel ile birlikte) 26. Karadeniz in Dış Ticarete Kapalı Olduğu Dönemde Trabzon Limanı, Trabzon Tarihi İlmî Toplantısı (06-08 Kasım 1998) Bildiriler, Trabzon 1999, s XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Tersaneleri ve Gemi İnşa Teknolojisi, Osmanlı, VI, Ankara 1999, Ayrıca; Yeni Türkiye, c.vi, 31/701 Osmanlı Özel Sayısı 1, Ankara 2000, s Osmanlı İmparatorluğu Döneminde İstanbul Boğazından Geçiş in Tabi Olduğu Kurallar, Marmara Denizi 2000 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul 2000, s.1-8. (Kitap s ) 29. Ottoman Sovereignty in the Aegan Islands and Their Administrative Structure, The Aegean Sea 2000, s Osmanlıların Denizlere Açılma Sürecinde Gelibolu, Avrupa ya İlk Adım, İstanbul 2001, s (Kitap s.33-46) 31. Değerlendirme, Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu-Bildiriler, İstanbul 2001, s

7 32. Acheminement du café yéménite de l Égypte vers Istanbul et quelques ports de la mer Égée au XVIIIe siécle, Le commerce du café avant l ére des plantations coloniales espaces, réseaux, sociétés (XVe XIXe siécle), Le Caire 2001, La Fonte De Canons à La Fonderie Impériale D Istanbul au Début du XVI e Siécle, Anatolia Moderna (Yeni Anadolu) IX, Paris 2001, s Kıbrıs Seferi Günlüğü ve Osmanlı Donanmasının Sefer Güzergahı, Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi, İstanbul 2001, s (Kitap s ) 35. Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, Türkler, X, Ankara 2002, s (Kitap s.13-31) 36. Tuna Nehri ve Batı Karadenizdeki Osmanlı Tersaneleri ve Bulgaristan dan Sağlanan Mühimmat, Balkanlar da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, İstanbul 2002, Osmanlı Donanmasında Kürekçi Temini ve 958 (1551) Tarihli Kürekçi Defterleri, Tarih Dergisi, 37, İstanbul 2002, (Kitap s.67-86) 38. The Establishement of the Province of Cezâyir-i Bahr-i Sefîd, The Kapudan Pasha His Office and His Domain, ed. E. Zachariadou, Rethymnon 2002, s Cezair-i Bahr-i Sefid Eyaleti nin Kuruluşu, Tarih Dergisi, 38, İstanbul 2003, (Kitap s.47-66) 40. A szultáni ágyúöntő műhelyben (Tophâne-i Âmire) folyó tevékenység a 16. század elején, Aetas: Történettudományi folyóirat, 2003/2, p Adriyatik te Osmanlılar ve Uskoklar, Toplumsal Tarih, 127, İstanbul 2004, s (Kitap s ) 7

8 42. XVII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Gemi Teknolojisinin Değişimi Kadırgadan Kalyona, Osmanlı Araştırmaları, XXIV, İstanbul 2004, s (ciepo-15) (Kitap s ) 43. Osmanlı Denizciliği ve Fatih Sultan Mehmed : Sultân-ı Berr u Bahr, Fatih ve Dönemi, (Türk Kültürüne Hizmet Vakfı), İstanbul 2004, s Osmanlı Deniz Tarihinin Yazılı Kaynakları Tarihte Doğu-Batı Çatışması: Sosyoloji Yıllığı, Kitap 12, İstanbul 2005, s Simancas Arşivindeki Osmanlı Belgeleri ve Kanuni nin Akdeniz Siyaseti, Toplumsal Tarih, Mayıs 2005, s Kanuni, Barboros ve Akdeniz de Değişen Güç Dengeleri, Doğu-Batı, Akdeniz sayısı, IX, 34, (Kasım-Aralık-Ocak ), Ankara 2005, s Osmanlılarda Deniz Sınırı ve Karasuları Kavramı, Sosyoloji ve Coğrafya: Sosyoloji Yıllığı, Kitap 15, İstanbul 2006, s Ahitnamelere ve Uygulamalara Göre Osmanlı-Dubrovnik Ticari Münasebetleri, yüzyıllar, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İstanbul 2006, s Ayrıca; Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğluna Armağan, İstanbul 2006, s Akdeniz de Osmanlı Direnişi: İspanya nın 1783 ve 1784 Cezayir Kuşatmaları, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İstanbul 2006, s (Kitap ) 50. Adriyatik te Ticari Limanların Gelişimine Korsanlığın Etkisi, Bilim ve Ütopya (Denizciliğin Gizli Tarihi: Türk Korsanları), sayı 147, Eylül 2006, s Osmanlı Bahriyesinde Sağlık Hizmetleri Osmanlılarda Sağlık I, İstanbul 2006, s

9 52. Osmanlı Kayık Yarışları, Popüler Tarih, İstanbul 2006, sayı 75, Kasım 2006, s "Mürde Cisme Cân" Kahve, Keşkül, 10. Hac sayısı, İstanbul History of Regulations Regarding Passage Rights Trough The Strait of İstanbul During The Ottoman Empire Era, The Turkish Straits: Maritime safety, legal and enviromental aspects, Ed. Nilüfer Oral and Bayram Öztürk, no 25, İstanbul 2006, s Osmanlı Savaş Gemileri, Duim Alesta, İstanbul 2007, sayı 4, Mart 2007, s Kanuni ve Osmanlıların Akdeniz Siyaseti (açılış konuşması), Türkler ve Deniz, (Bahçeşehir Uluslararası Tarih Sempozyumu II, 6-7 Ekim 2005), Ed. Özlem Kumrular, İstanbul 2007, s Osmanlılarda Deniz Sınırı ve Karasuları Meselesi, Türkler ve Deniz, (Bahçeşehir Uluslararası Tarih Sempozyumu II, 6-7 Ekim 2005), Ed. Özlem Kumrular, İstanbul 2007, s Üsküp ün İdari Yapısı, Rumeli Kültürü, sayı 18, İstanbul Osmanlı Savaş Gemileri, Aktuel Arkeoloji, İzmir Mostar, Gezgin, İstanbul Akdeniz Dünyasında Osmanlılar ve Osmanlı Devleti nin Akdeniz Politikası (19. Yüzyıla Kadar), Türk Dış Politikası Osmanlı Dönemi (2 cilt), Ed. Mustafa Bıyıklı, İstanbul The Significance of Suez and Jidda Shipyards in the XVI th Century and Ottoman-Portuguese Conflict, The İndian Ocean and the Presence of the Ottoman Navy in the 16th and 17th Centuries, İstanbul 2008, s (IV). 9

10 63. Bilim ve Teknoloji Değişim ve Etkileşim, Ortak Kültürel Miras: Birlik İçinde Çokluk, ed. Celal Üster, İstanbul 2009, s İlk Osmanlı Deniz Üssü Gelibolu, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Fatih Sultan Mehmed ve Osmanlı Denizciliği, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s II. Bayezid Döneminde Osmanlı Denizciliği, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s İmparatorluk Donanmasına Doğru: Tersâne-i Âmire nin Kuruluşu ve Denizlerde Açılım, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Barbaros Hayreddin Paşa: İlk Deniz Beylerbeyi (1534), Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Preveze Deniz Zaferi ve Sonrasında Akdeniz Dünyası, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Malta Kuşatmasından Tunus un Fethine, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Akdeniz de Korsanlık: Osmanlı Deniz Gücü, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s XVII. yüzyılda Gemi Teknolojisinde Değişim: Kürekten Yelkene Geçiş, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Mezemorta Hüseyin Paşa ve 1701 Tarihli Bahriye Kanunnamesi, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s

11 74. Osmanlı Bahriyesinin Yönetimi, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Osmanlı Tersaneleri ve Gemi İnşa Tezgahları, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Gemi Yapımcılığı ve Osmanlı Donanmasında Gemiler, Türk Denizcilik Tarihi, I, Ed. İdris Bostan-Salih Özbaran, İstanbul 2009, s Kalyonun Yükselişi ve Akdeniz de Osmanlı Donanması (XVIII. Yüzyıl), Türk Denizcilik Tarihi, II, Ed. Zeki Arıkan-Lütfü Sancar, İstanbul 2009, s Akdenizde Korsanlık (Piracy in the Meditteranean), 1453, sayı: 2010/7, Ocak- Mart 2010, s İstanbul Kuşatmasında Donanmanın Rolü ve Gemilerin Karadan Yürütülmesi, 1453, sayı: 2010/8, Nisan-Haziran 2010, s Deniz Kenti İstanbul (Türk Deniz Kültürü Dosyası Editörlüğü), 1453, sayı: 2010/9, Temmuz-Eylül 2010, s Korfu İzlenimleri, Vira, Eylül 2010, sayı: 47, s Bir Liman Kenti Olarak İstanbul (İstanbul: A Historical Port City), The Fisrt Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, November 24-26, 2010 İstanbul, Conference Proceedings Book, Ed. Nil Güler vd., p Osmanlı Deniz Akıncıları, NTV Tarih, Nisan 2011, sayı:27, s Barbaros Hayreddin Paşa ve Osmanlı Denizciliği, Aktüel Arkeoloji, Kasım-Aralık 2011/24, s Piri Reis, Aktüel Arkeoloji, Kasım-Aralık 2011/24, s

12 Ansiklopedi Maddeleri : 1. Aclun, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988, c. I, s Agra, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988, c. I, s Ahıska, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988, c. I, s Akdeniz (Tarih kısmı), Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1989, c. II, s Akik, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1989, c. II, s Alanya, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1989, c. II, s Alıncak, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1989, c. II, s Ali Paşa, Güzelce, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1989, c. II, s Amare, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1989, c. II, s Asam, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1991, c. III, s Asvan, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1991, c. III, s Azeb, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1991, c. IV, s Ba labek, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c. V, s Baltaoğlu Süleyman Bey, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c. V, s Batum, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c. V, s

13 16. Birecik, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c. VI, s Cafer Bey, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c. VI, s Derya Beyi, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1994, c. IX, s Devha, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1994, c. IX, s Deyrizor, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1994, c. IX, s Gemi, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1996, c. XIV, s Haz al Han, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1998, c. XVII, s İnebahtı Deniz Savaşı, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, c. XXII, s İzmit, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, c. XXIII, s İzn-i Sefine, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, c. XXIII, s Kahve, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, c. XXIV, s Kapudan Paşa, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, c. XXIV, Kemal Reis, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, c. XXV, s Kılıç Ali Paşa, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, c. XXV, s

14 30. Korfu, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, c. XXVI, s Malta (Tarih kısmı), Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2003, c. XXVII, s Mezemorta Hüseyin Paşa, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2004, c. XXIX, s Narda, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006, c. XXXII, s Navarin, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006, c. XXXII, s Pertev Paşa, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2007, c. XXXIV, s Pîrî Reis, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2007, c. XXXIV, s Piyâle Paşa, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2007, c. XXXIV, s Rize, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2008, c. XXXV, s Sâdık el-müeyyed Paşa, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2008, c. XXXV, s Sâlyâne, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2009, c. XXXVI, s Selman Reis, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2009, c. XXXVI, s Taiz, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2010, c. XXXIX, s

15 43. Turgut Reis, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2012, c. XXXXI, s Katıldığı Sempozyumlar, Seminerler: Yurt Dışı: 1. BAE., XVIII. Yüzyılın Sonlarında Rusya'nın Karadeniz'de Ticarete Başlaması ve Osmanlı Devletinin Tutumu, Ukraine and the Ottoman Empire October 1991, Kiev. Bu bildiri Belleten, 225, Ankara 1995, s 'te yayımlanmıştır. 3. Economic Relations between the Barbary Coast in the late 16 th and early 17 th century, Premiere Rencontre Scientifique Maghrebo-Turque, Avril 1992 Fez. Bu tebliğ, The Maghrib in the Ottoman Era, Avril 1992, Rabat. Bu bildirinin Türkçesi Tarih Enstitüsü Dergisi, 14, İstanbul 1994, s 'da yayımlanmıştır. 4. Shipyards in the Eastern Mediterranean during the late 18th and early 19th century, The Evolution of Wooden Shipbuilding in the Eastern Mediterranean during the 18 th and 19 th Centuries (First International Workshop), Athens 1992.(Aynı isimle Athens 1993, s de yayınlanmıştır) 5. Türkler ve Denizcilik, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Tarihinin Meseleleri Sempozyumu, Mayıs 1997, Türkistan-Kazakistan. 6. Coffee trade from Yemen to Istanbul, Symp: Coffee Before the Colonial Plantations, Areas and Networks, Montpellier 9-10 October The Ottoman Navy and Ottoman Trade Routes, Ekim 1998, Tunus Zaghouan 8. Osmanlı İmparatorluğu İdaresinde Kıbrıs, Mart 1999, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi. 15

16 9. Tuna Nehri ve Batı Karadeniz deki Osmanlı Tersaneleri ve Bulgaristan dan Sağlanan Mühimmat, Nisan 2000 Sofya, Balkanlar da İslam Medeniyeti konulu Milletlerarası Sempozyum.(IRCICA, İstanbul 2002, s ) 10. Ahidnâmelere Göre Osmanlı-Dubrovnik İlişkileri, Dubrovnik de Ağustos 2001 International Congress of Economic and Social History of Turkey kongresi. (Osmanlı Denizciliği kitabı s ve Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğluna Armağan, s ) 11. XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Gemi Teknolojisinin Değişimi, 8-12 Temmuz 2002 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO- 15), The London School of Economics and Political Science Londra. 12. Gemi Teknolojisinin Gelişiminde Türklerin Yeri: Osmanlı İmparatorluğu Örneği, 3-6 Ekim 2004 Bişkek/Kırgızistan - II. Milletlerarası Türk Uygarlığı Kongresi. 13. Osmanlı Savaş Gemileri: Kadırga ve Kalyon Dönemi, Haziran 2004 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO-16) Varşova/Polonya. 14. Akdeniz de Osmanlı Direnişi: İspanya nın 1783 Cezayir Kuşatması, Venedik Üniversitesi Dipertimento di Studi Eurasitici, İTALYA/Venedik, X. Uluslararası Türkiye nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Kongresi. 15. Osmanlı Donanmasında Kıbrıslı Esirler, Kıbrıs-Mayıs Üsküp ün İdari Yapısı, Üsküp te Osmanlı Medeniyeti, Üsküp-Mayıs (Rumeli Kültürü sayı: 18, İstanbul 2008.) 17. Doğu Akdeniz de Bir Osmanlı Üssü: XVIII. Yüzyılda Mısır İskenderiyesi (An Ottoman Base in Eastern Mediterranean Alexandria of Egypt in the XVIII. Century), Mısır Kızıldeniz deki Osmanlı-Portekiz Mücadelesinde Süveyş ve Cidde Tersanelerinin Önemi (XVI. yy.), Yemen

17 19. Barbaros Hayreddin Paşa ve Akdeniz deki Güvenlik Bakımdan Cezayir in Önemi Cezayir Hayreddin Barbaros ve خ ی ر الد ین بار بار وس وأ ھ م ی ة الج زاي ر في م ن ط ق ة الب ح ر الا ب ی ض الم ت و س ط ) ehemmiyetü l-cezâyir fî mıntıkatü l-bahrü l-ebyazü l-mutavassıt). 20. Kızıldeniz deki Osmanlı-Portekiz Mücadelesinde Süveyş, Cidde ve Moha Tersanelerinin Önemi, Aralık 2009, IRCICA, Yemen أهم ة ترسانة السو س وجدة و موخا في الص ارع العثماني البرتغالي ال حر الا حمر) ) Yurt İçi: 1. İzn-i Sefine Defterleri ve Devlet-i Aliyye Tüccarı, 150'nci Yıldönümünde Tanzimat Ekonomisi Sempozyumu 5-6 Haziran 1989 İstanbul. Bu bildiri Türklük Araştırmaları Dergisi, 6, İstanbul 1991, s.21-44'te geliştirilerek yayımlandı. 2. Kuyûd-ı Mühimmat Defterlerinin Osmanlı Teşkilât Tarihi Bakımından Önemi, Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri, Mayıs 1994, İstanbul 1995, s Osmanlı Deniz Tarihinin Kaynakları, Tarih Yazıcılığı Sempozyumu 9-10 Mart 1995, Ankara Türk Tarih Kurumu. Tarihte Doğu-Batı Çatışması: Sosyoloji Yıllığı, Kitap 12, İstanbul 2005, s de yayınlandı. 4. XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunun Deniz Politikası, XV-XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler 9-11 Kasım 1996, İstanbul İSAV. (basıldı 1997, s ) 5. Korsanlığın Ticaret Limanlarının Gelişimine Etkisi, Ottoman Port Towns: Material Culture and Organization, (Boğaziçi University, April 20-21, 1998). 6. Ottoman Sovereignty in the Aegean Islands, Mayıs 2000 Bodrum The Aegean Sea 2000 konulu Milletlerarası Sempozyum. (Aegean Sea 2000 s ) 17

18 7. Adriyatik Limanlarının Ticarî Bakımdan Gelişmesine Korsanlığın Etkisi, Eylül 2000 CIEPO İzmir. Bilim ve Ütopya (Denizciliğin Gizli Tarihi : Türk Korsanları), sayı 147, Eylül 2006, s Balkanlar ve İtalya da Şehir ve Manastır Arşivlerindeki Türkçe Belgeler Semineri, Ankara Türk Tarih Kurumu Kasım Karadeniz in Dış Ticarete Kapalı Olduğu Dönemde Trabzon Limanı, Trabzon Tarihi İlmî Toplantısı (06-08 Kasım 1998) Bildiriler, Trabzon 1999, s Yüzyıl Bütçelerine Göre Yemen in İdari ve Ekonomik Yapısı, 8 Haziran 2004 Türk Tarih Kurumu Ankara, Türk Yemen İlişkileri Sempozyumu Temmuz 2004 tarihlerinde Gökçeada/Çanakkale de gerçekleştirilen II. National Aegean Islands Symposium a oturum başkanı olarak katınıldı. 12. Osmanlı Harp Gemileri, 12 Mayıs 2005 İzmir Güney Deniz Saha Komuntanlığı Ortaçağda Akdeniz de Deniz Güçlerinin İncelenmesi ve Anadolu da İlk Türk Denizciliği sempozyumu. 13. Osmanlılarda Deniz Sınırı ve Karasuları Meselesi, Bahçeşehir Uluslararası Tarih Sempozyumu II, 6-7 Ekim (Türkler ve Deniz, Ed. Özlem Kumrular, İstanbul 2007, s ) 14. Kızıldeniz deki Osmanlı-Portekiz Mücadelesinde Süveyş ve Cidde Tersanelerinin Önemi (XVI. Yüzyıl) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uluslararası Türk Deniz Gücü Tarihi Sempozyumu, İstanbul Ekim (aynı zamanda oturum başkanlığı) 15. Kanuni Sultan Süleyman ve Akdeniz Politikaları, Topkapı Sarayı Müzesi Aylık Toplantılar, 24 Kasım Osmanlı Deniz Politikaları, İBB-Deniz Kültürü Etkinlikleri,

19 17. Osmanlıların Akdeniz Politikası ve Denizciliğin Değişim Dönemleri, Sabancı Üniversitesi- Osmanlı Döneminde Venedik ve İstanbul; Nam-ı Diğer Aşk sergisi, OSMANLI AKDENİZİ: Olaylar, Olgular ve Yorumlar, II. Uluslararası Akdeniz Dünyaları Sempozyumu: Efsaneler Akdenizi, Akdeniz Efsaneleri (2nd International Conference of Mediterranean Worlds: The Mediterranean of the Myths, the Myths of the Mediterranean), Haziran 2010, İstanbul. (Açılış konuşması) 19. İkinci İktisat Tarihi Kongresi Haziran 2010, Elazığ (Osmanlı-Rusya İlişkileri oturum başkanlığı) 20. Adriyatik te Osmanlılar (Ottomans in the Adriatic Sea) Uluslararası Söğüt ten Üç Kıtaya Osmanlı Devleti Sempozyumu, 17/20 Eylül 2010 Söğüt Bilecik (International Symposium on the Otoman Empire from Söğüt to the Three Continents). 21. Bir Liman Kenti Olarak İstanbul (İstanbul: A Historical Port City), The Fisrt Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, November 24-26, 2010 İstanbul, Conference Proceedings Book, Ed. Nil Güler vd., p Kanunî ve Akdeniz Siyaseti, Muhteşem Kanunî Asrı Sempozyumu, 5 Şubat 2011, İstanbul. 23. Osmanlı Deniz Politikaları, 5 Mart 2011, Siyasal Vakfı-İstanbul. 24. Evliya Çelebi nin Öncesi ve Sonrasıyla Osmanlı Denizciliği, Evliya Çelebi nin İzinde Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi, 16 Mart 2011, İstanbul Ticaret Odası. 25. Osmanlı Deniz Politikaları, Türkiye Açıkdeniz Yelken Kulübü, 24 Mart 2011, İstanbul. 26. Kutsal Toprakların Büyük Koruyucusu Selman Reis, Sultanbeyli Belediyesi, 29 Mart 2011, İstanbul. 19

20 27. Akdeniz de Deniz Ticaret Hukukunun Ortaya Çıkışı, Türk Deniz Ticaret Tarihi Sempozyumu III, Mersin ve Doğu Akdeniz, 7-8 Nisan 2011, Mersin. (oturum başkanı) 28. Denizlerin Reisi Barbaros Hayreddin Paşa, İBB Kültür A.Ş., 16 Nisan 2011, İstanbul. (oturum başkanı) 29. Denizlerin Fatihi Barbaros Hayreddin Paşa, Sultanbeyli Belediyesi, 28 Nisan 2011, İstanbul. 30. Kıbrıs Gazileri ve Kıbrıs Barış Harekatı Paneli (Sakarya Üniversitesi), 13 Mayıs 2011, Sakarya. (oturum başkanı) 31. YTÜ Lisansüstü Sempozyumu II: Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları, Mayıs (oturum başkanı) 32. Kılıç Ali Paşa, Kılıç Ali Paşa Sempozumu (İtalyan Kültür Merkezi), 17 Mayıs Yüzyılda Tersâne-i Âmire Yönetimi: Tersane Emini ve Görevleri, Osmanlı Denizleri Semineri: Akdeniz den Hint Okyanusu na, (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü), 23 Mayıs Evliya Çelebi nin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnâmeler Sempozyumu, Mayıs (oturum başkanı) 35. Fetih Donanması ve Gemilerin Karadan Yürütülmesi, Aydos Kalesi ve Fetih Sempozyumu, 28 Mayıs 2011, İstanbul. 36. I. Turgutreis Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, Mayıs 2011, Turgutreis- Bodrum. 37. Karadeniz in Uluslararası Ticarete Açılma Süreci, Türk Deniz Ticaret Tarihi Sempozyumu IV, Karadeniz, Nisan 2012, Trabzon (oturum başkanı). 20

21 38. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 17 Kasım Yıldönümünde Piri Reis ve Dünya Haritası, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Söyleşileri, 25 Şubat Keşifler Çağında Bir Osmanlı Denizcisi: Piri Reis ve 'Yeni Dünya' Haritası, Fatih Üniversitesi, 4 Nisan Yılında Piri Reis ve Osmanlı Denizciliği, Kırklareli Üniversitesi, 25 Nisan Sefer Organizasyonundan Bir Kesit: Tuna da Kurulan Geçici Köprüler, Nehirler ve Göller Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 2 Mayıs (oturum başkanı) 43. Denizci ve Dünya Bilgini Piri Reis, İzmir Akdeniz Akademisi, 22 Mayıs Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri 1. Gazanfer Şahin, Hatt-ı Hümâyûn Sûretleri / , Süleyman Göksu, Es-Seyyid Mevlânâ Muhammed Hasib Ruznâmçesi, ( / ), Önder Bayır, IV. Murad ın Hatt-ı Hümâyûnları, Meryem Kaçan, 16.ve17. Yüzyıllarda Osmanlı-Venedik Ahidnameleri, İlhami Yurdakul, Osmanlı Devleti nde Şer'i temyiz kurumları: Fetvâhâne-i Ali, Meclis-i Tedkikât-ı Şer iyye ve Mahkeme-i Temyiz-i Şer iyye Dairesi,

Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini

Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini İsen, M. (1998). "Akıncılığın Türk Kültür ve Edebiyatına Katkıları". Türkiye Günlüğü Dergisi, (49), 80-86, Arslan, H. Ç. (2001). Türk Akıncı Beyleri

Detaylı

2. Turgut Reis ve. 2nd International Symposium of. Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu PROGRAM. Turgut Reis and Turkish Maritime History

2. Turgut Reis ve. 2nd International Symposium of. Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu PROGRAM. Turgut Reis and Turkish Maritime History Ana Sponsor Main Sponsor Destekleyenler / Sponsors 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu 2nd International Symposium of Turgut Reis and Turkish Maritime History 1-4 Kasım 2013

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİRİ REİS VE TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF PİRİ REİS AND TURKISH MARITIME

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası

Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Doğanbaş, M. (2007). "Pîrî Baba Velayetnamesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (41),, Avcı, A. H. (2008). "Pir Sultan Ocağı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

Kaybettiğimiz bir Osmanlı Tarihi Uzmanı: Prof. Dr. Mahmut Şakiroğlu

Kaybettiğimiz bir Osmanlı Tarihi Uzmanı: Prof. Dr. Mahmut Şakiroğlu VEFEYÂT / Obituary Kaybettiğimiz bir Osmanlı Tarihi Uzmanı: Prof. Dr. Mahmut Şakiroğlu Semavi Eyice Ankara dan kızı Özlem Şakiroğlu ndan 3 Ekim Perşembe günü aldığımız bir telefonla Prof. Dr. Mahmut Şakiroğlu

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde on iki bölüm bulunmaktadır: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi,

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

Yer: Çırağan Sarayı İstanbul - TÜRKİYE Tarih: 30 Ekim 2013 Saat: 10.00 İletişim: +90 312 310 23 68 (11 hat)

Yer: Çırağan Sarayı İstanbul - TÜRKİYE Tarih: 30 Ekim 2013 Saat: 10.00 İletişim: +90 312 310 23 68 (11 hat) Yer: Çırağan Sarayı İstanbul - TÜRKİYE Tarih: 30 Ekim 2013 Saat: 10.00 İletişim: +90 312 310 23 68 (11 hat) 30 Ekim 2013 tarihinde düzenlenecek olan Çalışmaları ile Türk Tarihine Katkıda Bulunan Akademik

Detaylı

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara Kaynakçası Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Tanyer, T. (2006). Cumhuriyet Dönemi Ankara'sının Sosyal Hayatından Sahneler. Ankara: Vekam Yayınları.

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXIV

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXIV OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXIV Neşir Heyeti - Editorial Board Halil İNALCIK- İsmail E. ER ÜNSAL Heath W. LOWRY- Feridun EMECEN. Klaus KREISER THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES XXIV İstanbul - 2004 KADIRGA'DAN

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET Genel Yayın Yönetmeni Nevzat KÜTÜK Yayın Danışma Kurulu Prof. Dr. Halil

Detaylı

OSMANLI SAFEVĠ MÜNASEBETLERĠ

OSMANLI SAFEVĠ MÜNASEBETLERĠ T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı OSMANLI SAFEVĠ MÜNASEBETLERĠ (1612 1639) DOKTORA TEZĠ Özer KÜPELĠ Tezi Hazırlayan DANIġMAN: Prof. Dr. Ġsmail AKA ĠZMĠR 2009

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU Tel: 0212 4555700 / 15885 e-mail: nerimanersoy@hotmail.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1970- BULGARİSTAN Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

EGE SORUNLARI. Basım Yeri : Ofis Matbaa Tel : 0212 288 2821

EGE SORUNLARI. Basım Yeri : Ofis Matbaa Tel : 0212 288 2821 EGE SORUNLARI 2003 Bu kitabın bütün haklan Türk Deniz Araştırmalan Vakfına aittir. İzinsiz basılamaz, çoğaltılamaz. Kitabın bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Ali rights are reserved. No part of this

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. YARIYIL TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 Osmanlı Türkçesi Hakkında Bilgi; Osmanlı Alfabesindeki Harflerin Tanıtımı ve

Detaylı

III. SELİM ve DÖNEMİ. SELİM III and HIS ERA

III. SELİM ve DÖNEMİ. SELİM III and HIS ERA Nizâm-ı Kadîm den Nizâm-ı Cedîd e III. SELİM ve DÖNEMİ SELİM III and HIS ERA from Ancien Régime to New Order Edİtör SEYFİ KENAN İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) İcadiye Bağlarbaşı caddesi 40 Üsküdar

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜLTENİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜLTENİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜLTENİ 2015 Bahar Dekandan 2015 yılı bize 100 yıllık yanlışların, acıların ve kayıpların yılı olarak geldi. Bu yıl kendimizi Bir Darülfünun u gömdüğümüz Çanakkale de bulduk. Anadolu

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2-177 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Gırnata İsyanı (1568-1570) Çerçevesinde Osmanlı-Endülüs İlişkileri

Gırnata İsyanı (1568-1570) Çerçevesinde Osmanlı-Endülüs İlişkileri Gırnata İsyanı (1568-1570) Çerçevesinde Osmanlı-Endülüs İlişkileri Feridun BİLGİN * Within The Context of Granada War (1568-1570) Relationship Between Ottoman State And Al-Andalus In our article we will

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr.

İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. [e-mail: ifazlioglu@medeniyet.edu.tr] [e-mail: ihsanfazlioglu@gmail.com] [ihsanfazlioglu.net] ÖGRETİM Doktora

Detaylı

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ 2419 ABSTRACT ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ Ottoman Sovereignty in Arabian Countries ÖZTÜRK, Mustafa * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Ottoman management in Arabian countries which are generally known as Middle East

Detaylı