Anket formunu doldurma talimatnamesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anket formunu doldurma talimatnamesi"

Transkript

1 Anket formunu doldurma talimatnamesi Bu metin Dünya Kooperatifler Gözlemi anketinin nasıl doldurulacağına dair kısa bir talimatnamedir. Söz konusu anket adresinde bulunmaktadır. 1. BÖLÜM Genel bilgiler Soru Açıklaması 1. Temas bilgileri Anketi dolduran kurumda temasa geçilmesi gereken kişinin temel temas bilgilerini giriniz. Bu kişinin kurumu ve performansını iyi bilen kurumiçi bir kişi olması gerekmektedir. 2. Kurum tipi Kurumun yapılanmasına uygun kurum tipini seçiniz: Kooperatif. Ortak ekonomik, toplumsal ve kültürel ihtiyaç ve isteklerini ortak mülkiyet ve demokratik yönetim ilkeleri uyarınca karşılamak üzere gönüllü olarak birleşmiş kişilerden oluşan ve üyelerin genellikle üyelik için ortaya koydukları sermayeden ya hiç ya da sınırlı getiri elde ettikleri özerk birliktir. Üyeleri kooperatif veya birlikler (mutuals) olan kooperatif. Üyelerinin ortak çıkarlarına hizmet eden mal veya hizmetleri üreten kooperatif veya birliklerin kurumsal olarak üyesi oldukları ve finansal raporlarını periyodik olarak yayınlayan birliktir. Kooperatifler grubu. Tek bir ekonomik varlık olarak hareket eden, finansal raporlarını birleşik ve periyodik olarak yayınlayan, üyelerinin ağırlıklı olarak kooperatifler olduğu, evrensel kooperatif ilkelerine göre hareket eden ve kendine üye olan kooperatiflerce demokratik olarak kontrol edilen gruptur. Kooperatifler ağı Tek bir ekonomik varlık olarak hareket eden, periyodik olarak birleşik finansal raporlar yayınlamak zorunda olmayan, üyelerinin ağırlıklı olarak kooperatifler olduğu, evrensel kooperatif ilkelerine göre hareket eden ve üyeleri olan kooperatiflerce demokratik olarak kontrol edilen ağdır. Mal ve hizmet üretimiyle uğraşan federasyon ve birlikler de bu gruba dahildir. Birlik. Sigorta ve diğer refah hizmetleri sunan özel kooperatif tarzı kurumlardır. Gönüllü veya mecburi üyeliğe dayanan mikro- sigorta ve birlikler de bu gruba dahildir. Kooperatif olarak kurulmamış, ancak kısmen veya tamamen kooperatiflerin kontrolünde yönetilen kurumlar. 3. Grup ve ağ Bu soruyu sadece kooperatif grup ve ağlarının yanıtlaması gerekmektedir. Lütfen grup veya ağınızın yapı, hedef ve vizyonunu kısaca tanımlayınız. 4. Ülke Kurumunuzun kayıtlı olduğu ülkenin adını giriniz. 5. Kurum Kurumunuzun tanımlanması için temel bilgilerini giriniz. 6. Başkan Kurumun başkanının tanımlanması için temel bilgilerini giriniz. 7. Genel Müdür Kurumun genel müdürünün tanımlanması için temel bilgilerini giriniz. 8. Kooperatif tipi Eğer 2. Soruya kooperatif yanıtını verdiyseniz, aşağıdaki kooperatif tiplerinden bir tanesini seçiniz. İşçi kooperatifi. İşçilerinin bir kısmı veya tamamının sahibi oldukları ve yönetimi kontrol ettikleri

2 kooperatiftir. İşçi kooperatifleri piyasadaki diğer firmalara göre işçilerine maddi ve manevi anlamda daha kaliteli bir çalışma ortamı sunarlar. Üretici kooperatifi. Mallarını üretmek veya pazarlamak için işbirliği yapan üreticilerin sahibi olduğu ve demokratik olarak yönetimini kontrol ettiği kooperatiftir. Perakendeci kooperatifi. Üyeleri olan perakendecilerin mal ve hizmetleri daha iyi koşullarda alabilmek veya sunabilmek için kurdukları kooperatiftir. Bu kooperatifler mal veya hizmetlerini nihai tüketicilere satarlar. Tüketici kooperatifi. Ana tüketicileri tarafından sahip olunan ve demokratik bir şekilde yönetimi kontrol edilen kooperatiftir. Tüketici kooperatifleri üyelerinin girdi ve/veya dayanaklı malları piyasaya göre daha elverişli koşullarda temin edebilmelerini sağlarlar. Bu kooperatifler mal ve hizmetlerin kalite ve fiyatlarının istikrarını sağlamak üzere çalışırlar. Satın alma kooperatifi. Arzcılara verilen siparişin büyüklüğünü artırarak daha uygun fiyatlarla mal veya hizmet alma amacıyla kurulan kooperatiftir. Satın alma maliyetini azaltmak için kurulan bu kooperatifler mal veya hizmetlerini üyeleri olan işletmelere satarlar. Finansal kooperatif (kooperatif banka, kredi birliği, sigorta ve diğer finansal hizmet kooperatifleri). Yönetimi üyeleri olan müşterileri (tasarruf sahipleri ve borç alanlar) tarafından demokratik olarak kontrol edilen, bankacılık ve finansal aracılık hizmetleri sunan özel kooperatif girişimleridir. Kredi birlikleri ve sermayedarlarına yönetimde söz hakkı vermeyen bankalar da bu sınıf da değerlendirilmelidir. Sigortaladığı kişilerin sahibi olduğu ve yönetimi demokratik olarak kontrol etme hakkına sahip olduğu sigorta kooperatifleri müşterilerine piyasaya göre daha cazip koşullarda sigorta alma imkanı sunarlar. Konut kooperatifi. Konutları piyasaya göre daha elverişli fiyatlarla kiralama veya satın alma olanağı sağlamak üzere kurulmuş olan kooperatiftir. Bu kategori konut ve inşaat kooperatiflerini içermektedir. Toplumsal kooperatif. Toplumsal olarak dezavantajlı olan kişilerin işgücüne katılımını sağlamak üzere sağlık, toplumsal ve eğitimsel hizmetler ve üretim aktiviteleri sunan kooperatiftir. Diğer tip kooperatifler. 9. Grup Kurumunuz bir grup firmanın bir parçasıysa lütfen burada belirtiniz. 10. Grubun bilgileri 9. soruya verilen yanıt Evet ise, firma grubunun adı ve internet sitesi adresini belirtiniz. 11. Ana kurum Eğer sizin kurumunuz söz konusu firma grubunun ana kurumuysa belirtiniz. 12. Ana kurumun bilgileri 11. soruya verilen yanıt Hayır ise, firma grubunun ana kurumunun adı ve internet sitesi adresini belirtiniz. 13. Aktivite sektörü Kooperatifinizin içinde yer aldığı tüm sektörleri ve ana sektörü seçiniz. Detaylı bilgi için: Uluslararası Standart Endüstriyel Sınıflandırma (İngilizce) 14. Dağıtım seviyesi Aracılı veya aracısız olarak kooperatifin mal ve hizmetlerinin dağıtıldığı piyasa alanını seçiniz. 15. Mikro- sigorta Eğer bir birlik (mutual) tipi kurum iseniz ve kurumunuz seyahat sigortası veya cep telefonu sigortası gibi mikro- sigorta poliçeleri sağlıyorsa, Evet seçeneğini seçiniz. 16. Üyelik Eğer kurumunuza üyelik gönüllülük esasına bağlıysa Evet seçeneğini seçiniz. 17. Oy hakları Eğer kurumunuz bir üye, bir oy ilkesiyle hareket ediyorsa, Evet seçeneğini seçiniz. 18. Demokrasi Eğer kurumunuz bir üye, bir oy ilkesiyle hareket etmiyorsa, kurum içi demokrasi şartını hangi uygulamalarla yerine getirdiğini belirtiniz. 2. BÖLÜM Ekonomik veriler Soru Açıklaması 19. Para birimi Sorulara verilen yanıtlarda kullanılan para birimini belirtiniz. Para birimlerinin kodları için: Uluslararası Standardizasyon Örgütü Para Birimi Kodu (ISO 4217) Ciro Ciro bir firmanın sunduğu mal ve hizmetlerin satışlarından elde ettiği toplam gelirdir. Mali dönem boyunca üretilen veya sunulan bitmiş veya bitmemiş tüm ekonomik üretimin

3 değeri olarak düşünülmelidir mali yılı verisini giriniz. Bu veri finansal kooperatifler, kooperatif grupları ve ağlarından istenmemektedir. 21. Bankacılık verileri Bu veri sadece finansal kooperatiflerden istenmektedir. Net faiz geliri faiz gelirleriyle giderleri arasındaki farktır. Faiz- dışı gelirler faiz getirisi olmayan varlıklardan ve bankacılık hizmetlerinden kazanılan gelirlerdir. Bu kalem menkul kıymet alım satımları, yatırım bankacılığı ve danışmanlık ücretleri, aracılık komisyonları, risk sermayesi, emanetçilik gelirleri ve hedging yapmayan türevlerden kazançlar gibi gelirleri içermektedir. Prim gelirleri müşterilerin ödediği sigorta primlerinden kazanılan gelirlerdir. Lütfen 2011 verilerini giriniz. 22. Grup gelirleri Bu veri sadece kooperatif grupları ve ağlarından istenmektedir. 20. ve 21. Soruları görünüz. Lütfen 2011 verilerini giriniz. 23. Diğer ekonomik veriler 24. Üyelere sağlanan faydalar Lütfen 2011 yılı verilerini giriniz. Toplam varlıklar: Varlıklar ekonomik kaynaklardır. Pozitif bir ekonomik değere ulaşması için üretilen veya elde tutulan, satın alınabilen veya kontrol edilebilen soyut ve somut herşey bir varlıktır. Bilanço varlıkların sadece parasal değerlerini gösterir. İki temel varlık sınıfı sabit/taşınmaz (binalar, fabrikalar, yıpranma payından arındırılmış değeriyle ekipmanlar, yatırım amaçlı menkul kıymetler, yıpranma payından arındırılmış değeriyle soyut varlıklar) ve cari aktiflerdir (nakit ve nakit denkleri, alacak hesapları, stoklar, ödenmiş harcamalar, yatırım amaçlı menkul kıymetlerdir). Toplam varlıklar sabit ve cari varlıkların toplamıdır. Toplam sabit varlıklar. Bir seneden uzun kullanım ömrü kalan sermaye kalemleridir. Bu varlıklar bilançoda yıpranma payından arındırılmış değerleriyle gösterilirler. Yıpranma payları her sene Kar ve Zarar hesabında bir maliyet kalemi olarak gösterilirler. Toplam borç: Cari borç (krediyle alınan mal ve hizmetlerin satın alımında kullanılan borcun bir sene içinde ödenmesi gereken kısmı) ve uzun vadeli borçların (aynı borcun bir seneden sonrasına kalan kısmı) toplamıdır. Toplam işlem maliyetleri. İşlem maliyetleri üretim miktarından bağımsız olan sabit ve bağımlı olan değişken maliyetlerden oluşur. Bu maliyetler üretim zincirinde dolaylı (sabit) ve dolaysız (değişken) olarak ortaya çıkan tüm maliyetleri gösterir. Örnekler: Hammaddeler, ücretler ve maaşlar, reklam giderleri, kira veya finansal kira ödemeleri, büro kiraları, telefon ve internet gibi harcamalar, sigorta maliyetleri, ekipmanları çalışır halde tutma maliyetleri, yıpranma/amortisman payları, ham ve tüketilir maddelerin envanterindeki değişimler, vb. Mal maliyetleri. Hammadde alımı ve nihai mal üretimi için yapılan harcamalar. Dönem içi kar veya zararları. Kar/Zarar Hesabında gösterilen, işlem gelirleriyle giderleri arasındaki fark. Dönem için karı işlem fazlasıdır ve özsermayede artışa neden olur. Kara net gelir de denir. İşgücü maliyetleri. Kurum tarafından işe alınmış olan kişilere yapılan tüm ödemelerdir. Tüm çalışanlara bir yıl boyunca yapılan toplam maliyetlerdir ve çeşitli dolaylı ve dolaysız maliyetlerden oluşur: Ücretler ve maaşlar, sosyal güvenlik maliyetleri, emeklilik maliyetleri, karpayı bunlardan birkaçıdır. Özsermaye. Tüm borçlar ödendikten sonra yatırımcılara değer olarak kalan artıktır. Kooperatiflerde üyelerin ödedikleri üyelik ücretlerinin toplam değerine karşılık gelir. Sermaye firmalarında toplam varlıklarla toplam borçlar arasındaki farka eşittir. Bağış bir kişinin üçüncü şahıs veya kurumlara herhangi bir karşılık beklemeksizin kendine ait bir varlığı transfer etmesidir. Sponsorluk üçüncü şahıs veya kurumlara nakit, mal veya hizmetini karşılığında belli bir değeri kazanma beklentisiyle transfer eden bir sponsorla onun sunduklarını alan taraf arasındaki karşılıklı olarak faydalı bir değişim aranjmanıdır. Bu kategori bir kurum tarafından sağlanan burs vb. destekleri de içerir. Eğer üyeleriniz kurumunuza üyelikleri nedeniyle ekonomik veya toplumsal faydalar kazanıyorlarsa, Evet i seçiniz ve bu faydaların ne olduklarını belirtiniz. Risturn/müşterilik geri ödemeleri. Kurumun gelirlerinin harcamalarından arda

4 kalan kısmı her üyeye kuruma yaptığı katkı oranında geri ödenir. Bu geri ödenen gelire risturn/müşterilik geri ödemesi denir. Kar paylaşımı. Dönem boyunca yapılan toplam karın kurumun üyeleri arasında paylaşılması. Mal ve hizmetlerin fiyatlarında indirimler. Kurumun sattığı mal veya hizmetlerin fiyatlarında üyeleri için indirimler yapması. Diğer faydalar. Yukarıda bahsedilmeyen diğer faydalar. 25. Piyasa payı 2011 yılında piyasada yapılan satışların ne kadarının kurum tarafından yapıldığı. Piyasa payı kurumun satışlarının piyasadaki toplam satışlara bölünmesiyle bulunur. Eğer kurumunuz birden çok sektörde faaliyet gösteriyorsa, lütfen piyasa payını bu sektörlerin her birisi için ayrı ayrı gösteriniz. 26. Denetlenen yıllık rapor 27. Denetlenen birleşik rapor Eğer kurumunuz bilanço, gelir raporu, nakit akışı raporu ve faaliyetler raporu gibi finansal sonuçlarını yıllık olarak kurum dışı bir denetçiye denetletip yayınlıyorsa, Evet i seçiniz. Eğer kooperatifler grubunuz finansal raporlarını bir dış denetçiye denetletip yıllık olarak yayınlıyorsa Evet i seçiniz. 3. BÖLÜM Toplumsal veriler Soru Açıklaması 28. Üye sayısı Kurumunuzdaki üyelerin toplam sayısıdır verilerini giriniz. Ayrıca bu üyelerden aktif olanlarının sayısını da belirtiniz. 29. Üye tipleri 2011 yılında kurumunuza üye olan şahıs ve kurumları iki ayrı kategori olarak belirtiniz. Bu iki rakamın toplamı 28. Soruda verilen rakama eşit olmalıdır. 30. Bireysel üyeler Bireysel (şahıs) üyelerinizin yüzde kaçının bayan, yüzde kaçının yaş arası gençler olduklarını belirtiniz. 0 ile 100 arası bir rakam giriniz. Virgülden sonra en fazla bir basamak giriniz. 31. Kurumsal üyeler 2011 yılında kurumunuza üye olan kurumsal üyelerin toplam sayısını giriniz. 32. Ortalama çalışan sayısı Bir ücret veya maaş karşılığı çalışan tüm çalışanların (tam zamanlı, yarı zamanlı, sözleşmeli, kadrolu) aylık toplam sayılarını toplayıp 12 ye bölünüz. Ayrıca tam zamanlı çalışanların toplam sayısını da aynı şekilde belirleyip bildiriniz. Tam zamanlı çalışma nın uluslararası olarak kullanılan bir tanımı olmadığı için tam zamanlı çalışan sayınızı bulunduğunuz ülke veya bölgedeki kanunların sunduğu tanımdan hareketle belirleyiniz. 33. Çalışan tipleri 2011 yılında çalışan bayan, genç (15-24 yaş arası) ve üniversite mezunu çalışanları üç ayrı kategori olarak belirtiniz. 0 ile 100 arası bir rakamı virgülden sonra en fazla bir basamak kullanarak veriniz. 34. Seçilmiş yöneticiler Karar alma yetkisiyle donatılmış, seçimle gelinen bir pozisyona yerleşmiş olan kooperatif üyelerinin toplam sayısını veriniz verisi kullanınız. 35. Gönüllüler Gönüllü iş herhangi bir maddi çıkar beklemeksizin kendi hane halkı veya yakın ailesi dışındaki kişilere fayda sağlamak üzere gönüllü olarak yapılan iştir. Bu rakam 34. Soruya konu olan seçilmiş yöneticileri içermemelidir verilerini giriniz. 4. BÖLÜM Toplumsal etkiyi ölçme

5 Soru 36. Toplumsal etki göstergeleri Açıklama Kurumunuzca kurumunuzun toplumsal etkisini ölçmek üzere kullanılan göstergelerin kısa bir tanımlamasını veriniz. 37. Toplumsal rapor Eğer kurumunuz belli çıkar grupları veya toplumun geneli üzerindeki toplumsal ve çevresel etkilerine dair veri toplayıp yıllık olarak yayınlıyorsa, Evet i seçiniz.

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; nakit akış tablolarına ilişkin

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE İLKELERİ İLE TÜRKİYE UYGULAMASI. T.C. MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE İLKELERİ İLE TÜRKİYE UYGULAMASI. T.C. MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE İLKELERİ İLE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 06.04.2015 KONU: 2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar I- GİRİŞ: Kurumlar vergisi beyannamesinin gönderilmesinde

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1 OCAK - 31 ARALIK 2014

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Kurul Gündemi...3 2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4-6 3. 2008 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 7-12 3.1. Marbaş Menkul

Detaylı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir. 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi (holding) Şirket, 25.02.1966 tarihinde İstanbul da Tam Hayat A.Ş. adıyla kurulmuş ve 07.03.1983 tarihinden itibaren şirket unvanı, Hür Sigorta

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İçindekiler (BİREYSEL) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)..2-3 (BİREYSEL) KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 4 (BİREYSEL) NAKİT

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN DÖNEM SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU T.C.

Detaylı

Ray Sigorta Anonim Şirketi. 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Ray Sigorta Anonim Şirketi. 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7-8 NAKİT AKIM TABLOSU... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 10 FİNANSAL

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin Yönetim Kurulu

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Bilanço Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Kayıtlara Alınan Gelir ve Giderler Tablosu Konsolide Nakit Akım Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları na Çevrim

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 2005 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın, Ortaklarımız; Şirketimizin 2005 yılı faaliyet dönemine ilişkin bilgiler aşağıda onayınıza sunulmuştur. I GİRİŞ A-Rapor Dönemi

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

31 Aralık 2012. Tarihi İtibariyle Hazırlanan. Konsolide Finansal Tablolar

31 Aralık 2012. Tarihi İtibariyle Hazırlanan. Konsolide Finansal Tablolar 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar ÖNEMLİ NOT Deutsche Bank AG'nin yılsonu denetim raporunun ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE TÜRKİYE UYGULAMASI

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE TÜRKİYE UYGULAMASI ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE TÜRKİYE UYGULAMASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i I-TANIM... 1 II-

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR... 67-95 1

Detaylı

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12-78 ayrıntılı

Detaylı