HUKUK ÖĞRENCİLERİ İÇİN MANTIK YANLIŞLARI KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK ÖĞRENCİLERİ İÇİN MANTIK YANLIŞLARI KILAVUZU"

Transkript

1 HUKUK ÖĞRENCİLERİ İÇİN MANTIK YANLIŞLARI KILAVUZU YRD. DOÇ. DR. SERDAR ACAR Bir hukuki argümanın ikna edici gibi görünmesi yeterli değildir. Hukuki argüman, mantık kurallarına uygun ve geçerli bir kıyas içinde ortaya konmalıdır. Basit bir kıyas, büyük önerme (B), küçük önerme (K) ve sonuç (S) kısımlarından oluşur. ÖRNEK: (B) Türk vatandaşı... anadan... doğan çocuk Türk vatandaşıdır. (K) Ali nin anası Türk vatandaşıdır. (S) Ali Türk vatandaşıdır. ÖRNEK: (B) Türk vatandaşı ana veya babadan... doğan çocuk Türk vatandaşıdır. (K- 1) Ali nin anası Türk vatandaşı değildir. (K-2) Ali nin babası Türk vatandaşıdır. (S) Ali Türk vatandaşıdır. (K-1 i yazmasak da olurdu.) ÖRNEK: (B) Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. (K-1) Ali nin anası Türk vatandaşı değildir. (K-2) Ali nin babası Türk vatandaşıdır. (K-3) Ali evlilik birliği içinde doğmamıştır. (S) Ali Türk vatandaşı değildir. Mantık yanlışı (fallacy/mugalata-safsata), bir gerekçe hatasıdır. Mantık yanlışı içeren bir argüman doğru gibi görünebilir, fakat incelemeye tabi tutulunca öyle olmadığı anlaşılır. Bir mantık yanlışı bazen ilk bakışta kolayca anlaşılır. Fakat bazen, özellikle çok kompleks olabilen hukuki argümanlarda, ikna edici ve tespiti güç mantık yanlışları ile karşılaşılabilir. Mantık yanlışı bazen hatalı akıl yürütmekten kaynaklanır. Fakat bazen, özellikle hukukçular, politikacılar ve reklamcılar tarafından, bilinçli olarak yapılır. İkinci durumda muhatabı ve/veya hasmı yanıltmak ya da kafasını karıştırmak suretiyle ikna etmek amaçlanır. Edebiyatçılar tarafından kinaye, vb. amaçlarla bunların kullanıldığı da olur. Eski çağlardan beri sınıflanarak ortaya konmuş yüzlerce çeşit mantık hatası vardır. Bunlar iki ana gruba ayrılır. Birincisi, geçersiz kıyas veya kıyas kurallarının ihlalinden kaynaklanan biçim yanlışlarıdır. İkincisi ise, bazen biçimsel olarak doğru olabilen, içerik yanlışlarıdır. Aşağıda hukukçular tarafından en sık yapılan mantık yanlışlarından örnekler verilmiştir.

2 SIKÇA YAPILAN MANTIK YANLIŞLARI A) Biçim Yanlışları: 1. İlgisiz sonuç: Önermelerle sonuç arasında kopukluk olmasıdır. Buna konudan kopmak da denir. Pek çok türü vardır. ÖRNEK: Bütün köpekler memelidir / Kedi memelidir / O zaman kedi köpektir. (Dağıtılmamış orta terim) ÖRNEK: Eğer Bulut insansa o zaman Bulut memelidir / Bulut memelidir / O zaman Bulut insandır. (Sonucu tekrar) (Buradaki sonuç her ne kadar doğru olabilirse de, sonuç öncüllere bağlı olmadığı için yapılan kıyas yanlıştır. Bulut memeli olduğu halde insan değilse (mesela köpekse), o zaman varılmış olan sonuç da yanlıştır.) ÖRNEK: Eğer Ali Azeri ise o zaman Asyalıdır / Ali Azeri değildir / O zaman Ali Asyalı değildir. (Olumlu öncülden olumsuz sonuç çıkarma) (Buradaki sonuç her ne kadar doğru olabilirse de, sonuç öncüllere bağlı olmadığı için yapılan kıyas yanlıştır. Ali Azeri olmadığı halde Asyalı ise (mesela Türkmen ise), o zaman varılmış olan sonuç da yanlıştır.) ÖRNEK: Ali hem şehirde hem evde olamaz / Ali evde değildir / O zaman Ali şehirdedir. (Olumsuz öncülden olumlu sonuç çıkarma) (Buradaki sonuç her ne kadar doğru olabilirse de, sonuç öncüllere bağlı olmadığı için yapılan kıyas yanlıştır. Ali ne şehirde ne de evde bulunuyorsa, o zaman varılmış olan sonuç da yanlıştır.) B) İçerik Yanlışları: 2. Belirsizlik: Açık, kesin ve/veya tek anlamı olmayan bir ifade belirsizdir. Belirsiz bir ifadeyi delil olarak kullanmak da belirsizlik hatasıdır. ÖRNEK: Ömür boyu garanti. (Garanti kullanıcının ömrü boyunca mı, yoksa kullanılan şeyin ömrü boyunca mı devam edecek?) ÖRNEK: Kocam futbol oynardı. (Geride kalan kocalık sıfatı mı, yoksa futbol oynama eylemi mi?) ÖRNEK: Balıkçı: Canlı balık, canlı balık! Müşteri : Evladım balıklar taze mi?

3 Balıkçı: Canlı dedik ya teyze! Müşteri: Evladım ben de canlıyım, fakat taze miyim? ÖRNEK: Sarımsak da acı amma evde lazım bir dişi. (Dişi, sarımsak parçası mı, yoksa kadın mı?) ÖRNEK: Tahir bana kelp demiş / İltifatı bu sözde zahirdir / Maliki mezhebim benim zira / İtikadımca kelp tahirdir (Nef i). (Köpeğin (kelp) Maliki mezhebine göre temiz (tahir) kabul edildiğinden bahisle Tahir in sözü iltifat mı kabul edilmiş, yoksa Tahir e köpek mi denmiş?) 3. Bölme / Birleştirme yanlışı: Bütün için geçerli olanın bütünün her bir parçası için de geçerli olduğunu / bir parça için geçerli olanın o parçalardan meydana gelen bütün için de geçerli olduğunu, ileri sürmektir. ÖRNEK: Bir halat bir adamı taşıyacak kadar sağlamdır / Bir halat ipliklerin bir araya gelmesinden oluşur / O zaman bir iplik bir adamı taşıyacak kadar sağlamdır. (Bölme) (Bir halat her bir ipliğin dayanıklılığının toplamı kadar ağırlık taşır. Eğer her iplik bir halat ile aynı dayanıklılığa sahip olsaydı, o zaman farklı amaçlar için farklı kalınlıkta halatlar yapmaya gerek olmazdı) ÖRNEK: Bir iplik bir adamı taşıyamaz / Bir halat bir araya gelen ipliklerden oluşur / O zaman bir halat da bir adamı taşıyamaz. (Birleştirme) ÖRNEK:... Görüldüğü gibi, ileri sürülen üç delilin hiçbiri, ne şahit beyanı ne parmak izi ne de saç örneği, müvekkilimin bu cinayeti işlediğini tek başına ispat için yeterli değildir / o zaman üç delil bir araya geldiğinde de cinayet iddiasını ispat edemez. (Bölme) (Eğer tek delil cinayeti kesin olarak ispat için yeterli olsa zaten diğer iki delile gerek kalmazdı. Her bir delil ileri sürülen iddianın önemli bir kısmını ispat ediyorsa, bunlar birlikte yorumlanarak iddia ispat edilmiş sayılabilir) 4. İspat edilmemiş olanı lehe/aleyhe kullanma: İleri sürülen iddianın doğruluğuna delil olarak, bu iddianın aksinin ispat edilmediğini göstermektir. Belirtmek gerekir ki; ispat yükünün taraflardan hangisine düştüğü usul hukuku kurallarına (HMK, CMK) göre belirlenir. Ayrıca, maddi hukuk kuralları (TMK, TBK, TTK, vb.) içinde de karineler ve ispat yüküne dair diğer bazı kurallar vardır. Dolayısıyla, bu kurallar uyarınca, aksi ispat edilmemiş şeye delil olarak dayanmak bir mantık hatası olmaz. ÖRNEK: Dünyadan başka bir gezegende yaşam yoktur; çünkü aksi ispat edilmemiştir. ; Dünya dışındaki gezegenlerde de yaşam vardır; çünkü aksi ispat edilmemiştir.. ÖRNEK: Haksız fiilde kusuru ispat yükü mağdura düşer. Davacı, müvekkilimin kusurlu olduğunu ispat edememiştir. Kusur haksız fiilden sorumluluk için aranan unsurlarından biridir. Bu nedenle müvekkilim davacının ileri sürdüğü zarar için sorumlu tutulamaz. ; Resmi sicil kayıtları aksi ispat edilinceye kadar doğrudur. Davacı tapu sicilindeki kaydın

4 yanlış olduğunu geçerli bir delille ispat edememiştir. Tapu sicili resmi bir sicildir. Bu nedenle davanın reddi gerekir. (Bu örneklerde ispat yükü hakkındaki hukuk kurallarına dayanarak doğru sonuçlara varılmıştır) 5. Yanlış tarihçilik: Gerçekleşmiş, olup bitmiş şeyler hakkında, eğer gerçekler veya şartlar başka türlü olsaydı sonucun başka olacağına dair kesin yargıda bulunmaktır. ÖRNEK: Eğer Birinci Dünya Savaşı nda Almanya nın yanında yer almasaydık, sınırlarımız şimdi çok daha geniş olurdu. 6. Sakal delili: İki zıt seçenek arasında kalan diğer seçenekleri de kıyas yolu ile bu iki zıt seçenekten birine denk saymaktır. ÖRNEK: Yüzünde tane kıl olan kişi sakallıdır, öyleyse yüzünde tane kıl olan kişi de sakallıdır... öyleyse yüzünde 1 tane kıl olan kişi de sakallıdır. (Sakallı olmak ile sakalsız olmak farklı şeylerdir, diziye bir yerde son vermek gerekir.) 7. İspat edilecek olanı delil yerine alma: İddiayı ispat için delil olarak ispatı gereken iddianın kendisine dayanmaktır. İspatı gereken iddia öncüllerden biri olup bundan sonuç çıkarılabileceği gibi, sonuç iddianın tekrarı şeklinde de olabilir (kısır döngü). ÖRNEK: İyi adam, iyi olan adamdır. ÖRNEK: Devlet olarak yollarda daha çok taşıta ihtiyacımız vardır. Çünkü akaryakıt vergisi olarak daha çok paraya ihtiyaç vardır. Daha çok taşıt sahibi olabilmemiz için daha çok yol yapmamız gerekir. (Tekrarlanan iddia) ÖRNEK: Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 harekâtı sonucunda, Türk Milletinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince hazırlanıp, Millî Güvenlik Konseyince son şekli verilerek Türk Milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya O'nun eliyle vazolunan bu ANAYASA:... TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. (1982 Anayasası, Başlangıç) (12 Eylül 1980 Harekatı, (önceki) anayasal düzeni bozan ve halk tarafından seçilmiş hükümeti deviren bir askeri darbedir. Dolayısıyla, milletin çağrısıyla gerçekleştirildiği iddiası, en hafif tabirle yanlış genelleme dir. Danışma Meclisi üyelerinin Türk Milletinin meşru temsilcileri olduğu da ispat edilmemiş bir iddiadır; zira bu kişilerin kimler olacağı askeri cunta tarafından belirlenmiştir. Anayasa her ne kadar yüksek bir çoğunlukla kabul edilmiş ise de, silah tehdidi altında yapılan bir oylamanın ne kadar meşru olduğu da şüphelidir. Bu öncüller, Anayasa nın doğrudan doğruya Türk milleti tarafından vazolunduğu ve kabul edildiği sonucunu ispat etmez. ) 8. Yanlış sebep: Kronolojik olarak önce gerçekleşen bir olayın daha sonra gerçekleşen bir olaya sebep olduğunu ileri sürmektir.

5 ÖRNEK: Cinayet gerçekleştikten birkaç saat sonra sanık yurtdışına çıkmıştır. Bu da bir şekilde söz konusu cinayete karıştığını açıkça ispat etmektedir.. (Her dakika, binlerce suç işlenmekte ve binlerce kişi yurt dışına çıkmaktadır. Yurtdışına çıkmak bir kişinin suç işlediğinin tek delili olamaz.) ÖRNEK: 1951 yılında Nevada da yapılan yer altı nükleer testleri güney batıda dramatik bir iklim değişikliğine yol açmıştır. Aynı yıl bütün bölgede ortalama sıcaklık 7 derece artmıştır. (Sıcaklığın yükselmesi başka onlarca nedenden kaynaklanabilir, iklim değişikliği ile testler arasında sebep sonuç ilişkisi olduğu ispat edilmemiştir.) 9. Karmaşık soru: Cevabı evet ya da hayır olan iki farklı soruyu tek bir soru içinde sorarak veya yargı içeren bir soru sorarak, muhatabı yanıltmak veya yönlendirmektir. ÖRNEK: Karını dövmeyi bıraktın mı? ; Karını hala dövüyor musun?. (Evet cevabı da hayır cevabı da karısını dövdüğüne dair bir kabul içerir) ÖRNEK: Silahını çekinceye kadar maktule ateş etmedin, değil mi? ; Sanığı daha önce görmedin, değil mi? ; Belgeleri nereye sakladın?. (Birincisi, sanığı ateş ettiğini kabule ve/veya meşru müdafaa savunmasına yönlendirmektedir. İkincisi, şahidi suçlunun o kişi olmadığına veya sanığı tanımadığına yönlendirmektedir. Üçüncüsü, belgelere sahip olduğu ve onları sakladığı sonucunu dayatmaktadır.) 10. Ağdalı dil ile nüfuz sağlama: Bir şeyi veya fikri, daha önemli, değerli, doğru, vb. imiş izlenimi uyandırmak için, abartılı kelimelerle ifade etmektir. ÖRNEK: Gayrimenkul/yatırım uzmanı/brokeri (Emlakçı, simsar), Güzellik uzmanı (berber), hidrodinamik vites, cayrodinamik kapak, vb. ÖRNEK: Ebedî Türk vatan ve milletinin bütünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin varlığına karşı, Cumhuriyet devrinde benzeri görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada; Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 harekâtı sonucunda, Türk Milletinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince hazırlanıp, Millî Güvenlik Konseyince son şekli verilerek Türk Milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya O'nun eliyle vazolunan bu ANAYASA:... TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. (1982 Anayasası, Başlangıç) (İlk cümlecikte eğer ordu darbe yapmasaydı, iç savaş çıkacaktı denilmektedir. Bu, tehdide başvurma dır. Ayrıca, ispat edilecek olanı delil yerine alma olduğu da söylenebilir. Nitekim, o tarihteki bazı önemli karmaşaların darbe zemini hazırlamak için planlı şekilde çıkarıldığı, darbenin ardından da binlerce kişiye işkence edildiği ve pek çoğunun öldürüldüğü hususunda Kenan EVREN in de aralarında olduğu sanıklar halen yargılanmaktadır. Dolayısıyla, kurulan cümleciğin ebedi, kutsal, benzeri görülmemiş, kanlı, iç savaş, vb. kelimelerle süslenmesi, içindeki yargıyı güçlendirmekten uzaktır. Ayrıca, ordu için milletin ayrılmaz bir parçası, hatta çok daha

6 fazla mübalağalı veya duygusal nitelemeler yapılsa bile, bir askeri darbe yine de meşru olmaz. Diğer taraftan, bir askeri cunta tarafından yapılan bir anayasaya sahip çıkmak, demokrasiye aşık olmak, vatan sevgisi ve millet sevgisi nin bir gereği değildir. Anayasanın baştan sakat olduğunu ve/veya içindeki bazı hükümlerin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmek de, kişiyi demokrasi düşmanı veya vatan ve millet düşmanı yapmaz.) 11. Konuyu sadece olumlu yönleriyle sunma: ÖRNEK: Bol kredi bizden, dilediğiniz tatili yapmak sizden. (Peki geri ödeme kimden?) 12. Çelişik zanlar: Her ikisi de aynı anda doğru olamayacak iki durumun aynı anda doğru olduğunu ileri sürmektir. ÖRNEK: Sevgili vatandaşlarım! İktidara geldiğimizde vergileri düşüreceğiz. Sizlere yeni otoyollar yapacak, memur sayısını artıracak, maaşları yükseltecek ve emeklilik yaşını düşüreceğiz. (Bu vaatlerin hepsi para gerektirdiği, dolayısıyla gerçekleşmeleri için vergilerin yükselmesi gerektiği halde, konuşmacı tam aksini iddia etmektedir.) 13. Kıyası kötüye kullanmak: ÖRNEK: Avukat: Talebimizin doğru olmadığını söylemek için dilekçemizi tamamen okumanız gerekmez mi? Hakim: Bir yumurtanın bozuk olduğunu söylemek için onu tamamen yemek gerekir mi? (Dilekçeleri tamamen okumak görevi doğru dürüst yapmanın bir gereğidir. Yoksa önemli hususlar gözden kaçırılır.) Yanlış Genelleme: 14. Gelişigüzel genelleme: Sadece bazı örnekler için doğru olan bir iddiayı bir örnek grubunun tamamı için geçerli saymaktır. ÖRNEK: Avukatlar yalancıdır ; Doktorlar paragözdür. ÖRNEK: Elimizdeki davada, küçük çocuğu ısıran köpeğin saldırganlık eğilimi taşıdığı açıktır. Aynı köpek iki yıl önce de mektup bırakmak üzere bahçeye giren postacıyı ısırmıştı.. (İki yıl arayla ve farklı şartlar altında gerçekleşmiş olabilecek iki izole örnek, saldırganlık eğilimi hakkında bir sonuca varmak için yeterli değildir) 15. Fazla basitleştirme: ÖRNEK: İkinci Dünya Savaşı nın sebebi Hitler idi.

7 (Savaşın başka pek çok sebebi vardı.) 16. Yanlış ikilem: Bir konuyu, eksik alternatif sunarak, sadece iki çözüm/seçenek varmış gibi sunmaktır. ÖRNEK: Avukatlar ya yalan söylerler ya da işsiz kalırlar. (Yalan söylemek dava kazanmanın ön şartı değildir. Aksine, bir avukat asla yalan söylememelidir. Çünkü bu, güven üzerine kurulu bir meslektir.) Konu Dışılık: 17. Konuyu bilmeme / bilmezden gelme: Sorulan soruyu cevaplamak veya ileri sürülen iddiayı çürütmek yerine, başka bir sorunun cevabını verme veya başka bir iddiayı çürütmektir. ÖRNEK: Kadın: Sayın hakim, çocuğun velayetinin bende kalmasını talep ediyorum, çünkü onu dokuz ay boyunca karnımda taşıdım. Koca: Sayın hakim, canınız soğuk bir kola istese, parayı deliğe atıp makineden alsanız, bu kola sizin mi yoksa makinenin midir? (Ayrıca bkz. Mizahı/kıyası kötüye kullanma) ÖRNEK: Microsoft: Eğer Volkswagen Microsoft gibi olsaydı, 500 dolara aldığımız otomobile 25 dolarlık benzin koyarak dünya turu atardık. Volkswagen: Eğer Volkswagen Microsoft gibi olsaydı, otomobiliniz yalnızca bizim ürettiğimiz benzinle çalışır, yolcu koltukları ayrıca lisans ile satılır, her kazada hava yastıkları açılacak, emin misiniz? diye bir uyarı ışığı yanardı. 18. Kişiye saldırma: İleri sürülen argümanı çürütmek yerine onu ileri süren kişiye saldırmaktır. ÖRNEK: Avukat: Daha önce adam yarama, karşılıksız çek düzenlemek gibi suçlardan pek çok kez hüküm giymiş olması açıkça gösteriyor ki; şahit yalan söylüyor. Bu suçlu geçmişe sahip olan biri doğru söylüyor olamaz. (Şahidin suç kayıtları onun toplum içindeki itibarı üzerinde etkili olabilir; fakat belirli bir olay üzerine söylediği şeylerin yalan olduğunu ispat etmez). ÖRNEK: Davacı işçi vekilinin iddiaları son derece gülünçtür. Ayrıca, iş kazaları hakkında bir hukuk fakültesi öğrencisi kadar dahi bilgi sahibi olmadığını ortaya koymaktadır. Böyle absürt iddialarla yaşamını yitirmiş bir kişi üzerinden para kazanmaya çalışmak, mezar soyuculuğundan farksızdır. Müvekkilim işverenin bu olayda hiçbir kusuru yoktur. (Kusura dair iddia hakkında hiçbir karşı ispat içermemektedir) 19. Güce/tehdide başvurma: Bir durumu destek için mantıklı bir gerekçe yerine kaba kuvvete veya tehdide başvurmaktır.

8 ÖRNEK: Salim BAŞOL: Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor.. (Adnan MENDERES in tutukluluk şartlarına itiraz etmesi üzerine) ÖRNEK: Kenan EVREN: Biz bu darbeyi İç Hizmet Kanunu nun 35 inci maddesine göre yaptık. Bu madde olmasa da, koruma ve kollama için bir gerekçe bulurduk. Silahlı kuvvet olunca, gerekçe bulmak kolay. Zaten insanlık tarihinde hep böyle olmamış mıdır? Yasaları, silahı daha kuvvetli olan koymamış mıdır?. ÖRNEK: Ordu gelmeseydi, komünizm gelirdi / irtica hortlardı / vatan elden giderdi Duygusallığa başvurma: İddiayı mantıklı bir gerekçe yerine, özel olarak seçilen kelimelerle manipüle edilen merhamet, nefret, korku, vb. duygulara dayandırmaktır. ÖRNEK: Saygıdeğer jüri üyeleri; kendisini suçlu bulmanız halinde müvekkilim 20 yıl hapis yatacak. Fakat size soruyorum: Kendisini karısı ve dört çocuğuna iyi bir hayat sağlamak için adamış, her hafta kiliseye giden ve gelirinin %10 dan fazlasını hayır işlerine harcayan bir adamı böyle uzun bir süre hapse göndererek, çocuklarının büyüdüğünü görüp onları finansal açıdan desteklemesini ve diğer güzel şeyleri yapmasını engellemek, vicdanınıza sığıyor mu?. (Merhamete başvurma) ÖRNEK: Bu bezirgan saltanatını artık yıkmak gerekiyor. Üç-beş tane banka patronu, kredi kartı denen hortumla, milyonlarca işçinin alın terini damla damla emerek oluşturdukları refah havuzu içinde yüzmektedir. Diğer tarafta, yıkılmış yuvalar, yok olmuş umutlar, kararmış gelecekler... Sanık en ağır cezayı almalıdır ki, cefakar anaların yüreğindeki yangın sönsün, soygunculuk ne demekmiş herkes görsün.. (Nefrete başvurma) ÖRNEK: Eğer sanığı şimdi mahkum etmezseniz, bir sonraki kurbanı belki de siz olursunuz.. (Korkuya başvurma) ÖRNEK: Hasip KAPLAN: Uludere Katliamında vur emrini kimin verdiği konusunda birbiriyle çelişkili açıklamalar var, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak en doğru cevabı sizden bekliyoruz, vur emrini hangi hayvan verdi?. (TBMM gündemindeki soru önergesi için muhatap olarak Milli Savunma Bakanı yerine Tarım ve Hayvancılık Bakanı nın gönderilmesi üzerine) (Mizaha başvurma) ÖRNEK: Köylü milletin efendisidir, o yüzden bu rençper şapkası ile aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum. / Köylülükten kurtulmuş çağdaş Türk erkeğinin başlığı fötr şapkadır. (Popülerliğe başvurma) 21. Yanlış otoriteye başvurma: İddiayı desteklemek için başvurulan otoritenin o konuda yetkin olmamasıdır. Hukukta, bir uzmanın kendi alanı dışındaki bir fikrine dayanma, farklı bir yargı çerçevesinde ileri sürülen bir görüşe dayanma, vb. yollarla yapılır. ÖRNEK: Nükleer silaha sahip olmak ahlaken kötüdür. Hidrojen bombasının babası Edward TELLER bile, yok edici gücü tamamen hesaplanıncaya kadar üretiminin durdurulması konusunda ABD yi uyarmıştır..

9 (Hidrojen bombasının babasının bile bu gelişmeye karşı çıkması ikna edici görünmekle beraber, TELLER bir fizikçidir. Ahlak felsefesi onun uzmanlığı dışında kalan bir konudur.) ÖRNEK: Konularında uzman mimar ve mühendislerden kurulu bilirkişi heyetinin raporunda da belirtildiği üzere, davacı ispat yükünü yerine getirememiştir, bu nedenle hatalı imalata dayalı tazminat talebinin reddi gerekir.. (Mimar ve mühendislerin uzmanlığına, bir binanın hatalı imal edilip edilmediği, edilmişse bu hataların neler olduğu ve hangi tutarda zarara yol açtığı konularında güvenilebilir. Usul hukuku onların alanı değildir.) ÖRNEK: Anonim şirketin feshi davasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesi görevli ve yetkilidir (Bürgi/Nordmann-Zimmermann). Bu nedenle İstanbul Ticaret Mahkemesinde dava açılmalıdır.. (Bu yazarlar Türk hukuku üzerine uzman olmadıkları gibi, yaptıkları açıklama da İsviçre hukukuna göredir.) 22. Konuyu genişletme / daraltma: Konuyu gereğinden fazla geniş ya da gereğinden fazla dar ele almak şeklinde yapılan saptırmadır. ÖRNEK: Biz Türkiye de alkolü yasaklamıyoruz. Anayasanın 58. maddesinin gereğini yapıyoruz. Biz gece gündüz içen, kafa kıyak gezen bir nesil istemiyoruz. Uyanık olacak, diri olacak, bilgi ile mücehhez olacak. Böyle bir nesil istiyoruz. Bunun adımlarını atıyoruz.. (Recep Tayyip ERDOĞAN) (Genişletme) (Alkol konusunda yeni yasaklamalar koyan kanun teklifine karşı çıkan kişiler, gençlerin ne alkolik olmasını ne de cahil kalmasını istemektedir. Teklif içindeki belirli yasaklamaların çok aşırı olduğu ve topluma belli bir yaşam tarzının dayatıldığı eleştirisi ileri sürülmektedir. Dolayısıyla, eleştiriye cevap vermek yerine, konu genişletilerek saptırılmıştır.) ÖRNEK: Hele hele bir tanesi kalkmış çok enteresan, 'bunlar Tekirdağ'ın ismini de unutturmak istiyorlar' diyor. Böyle yanlış bir yaklaşım olur mu? Bu tür milletvekillerinden, hakikaten CHP'yi Allah korusun. Nereden bulmuşlar bunları böyle? Özel sipariş versen bulamazsın. Tekirdağ rakısı varmış. Eee? Şimdi bu yasaklanınca Tekirdağ ortadan kalkacak, haritadan silinecek. Kimlerle uğraştığımızı görüyorsunuz değil mi? Bunlar TBMM kürsüsünü işgal ediyorlar. Demokrasi bu değil. (Recep Tayyip ERDOĞAN) (Genişletme + Daraltma) (CHP milletvekili konuyu genişletmek suretiyle saptırmıştır. Fakat asıl eleştirileri cevaplamak yerine CHP milletvekiline yüklenmek, yapılan düzenlemenin doğru olduğu konusunda ERDOĞAN ı hiçbir şekilde desteklememektedir. O da daraltma suretiyle konuyu saptırmıştır.) 23. Karmaşık cümlelerle şaşırtma: Bir konuyu açıklamak yerine karmaşık hale getirmeye yönelik cümleler kurmaktır. Amaçsızca boş konuşma şeklinde veya muhatabın kafasını karıştırma amacına yönelik olabilir. Çelişkili zanlar, popülerliğe başvurma, vb. diğer yanlışlarla birlikte de yapılabilir.

10 ÖRNEK: Hiç yaşanmamış şeylerin bana ilginç geldiği söyleniyor. Çünkü bildiğimiz gibi, bazı bilindik bilinenler var. Bildiğimizi bildiğimiz bazı şeyler var. Bilinmeyen bazı bilinenler olduğunu da biliyoruz. Yani bazı şeyleri bilmediğimizi biliyoruz. Bunun yanı sıra, bilinmeyen bazı bilinmedik şeylerin olduğunu da söylemeliyim. Kısacası, bilmediğimiz şeyleri bilmiyoruz. (Donald RUMSFELD - Temiz İngilizce Komitesi 2003 Yılı Boş Konuşma Oscar Ödülü)

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA Müşteki Vekilleri Şüpheli Konu Müsnet Suç : (T.C.:.)./ 3 Ümraniye İstanbul : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette :...T.C.:2...2 Üsküdar İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Burada öteki AKP yöneticelirenden değil, bizlerden söz ediyorum.

Burada öteki AKP yöneticelirenden değil, bizlerden söz ediyorum. Engin Erkiner: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın (RTE) zeki ve kurnaz bir insan olduğuna kuşku yok. Ne ki, zeka ve kurnazlık sağlam bilgi temelinde anlam kazanır. Doğru dürüst bilgi birikiminiz yoksa, zeka

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir.

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir. YARGI İNTİHAR ETTİ *Sevr-le sınırları tesbit edilen Türkiye,Lozanla geleceği şekilleniyor,elleri kolları bağlanıyordu.şimdiki hukuk ise bunun kollarından biri..ahtapot gibi.. etti *Mailime gelen bir notta;

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 330/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 84/12 Başvurucular Kosova Emekliler ve İş Malulleri Bağımsız Sendikası adına Vıçıtırın Şube Başkanı Rifat Halili Emeklilerin

Detaylı

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır:

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: ADLİ TIP PROSEDÜRÜ Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: 1. Kriminal olaylarda meydana gelen lezyonların saptanıp tanınması 2. Travmatik lezyonların niteliğinin belirlenmesi 3. İnsana ait her türlü

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32292 Karar No. 2010/1149 Tarihi: 25.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır.

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır. İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 14.06.2010 İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI DOSYA NO: 2010/448 E. : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi VEKİLİ : Av. Ş. Can ATALAY DAVALI İDARE :

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

: İstanbul Barosu Başkanlığı

: İstanbul Barosu Başkanlığı 31.05.2013 815 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İHBARDA BULUNAN : İstanbul Barosu Başkanlığı İHBAR EDİLENLER : Şiddet ve zor kullanan kolluk görevlileri, onlara bu yönde emir ve talimat verenler, bu

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16407 Karar No. 2014/3724 Tarihi: 13.02.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 KÖTÜ NİYET TAZMİNATI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN PARAYA DEĞERLENDİRİLMESİ OLANAKLI

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor?

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li başkan Hz. Muhammed in nüfus cüzdanını çıkarttı. Tayyip adını çocuklarının arasına koydu. 9 Ekim 2012 AKP li başkan, peygamberi

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-34 Karar Sayısı : 15-34/525-166 Karar Tarihi : 01.09.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer TORLAK :

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 381/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI24/11 Başvurucu Ali Buzhala Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 593/2010 sayı ve 20 Ocak 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR ÖZET : Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene 25 GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 8 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 310/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 43/12 Başvurucu SH.A JATEX Yüksek Mahkeme nin P.P.A nr 3/2008 sayı ve 03.05.2011 tarihli karar hakkında anayasal denetim

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 04 Mayıs 2012 Nr. Ref.: RK229/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 27/11 Başvurucular Xhevdet Rrahmani Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. nr. 820/2010 sayı ve 25 Ocak 2010 tarihli kararının Anayasa

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212 Anahtar Sözcükler: Nisbi vekalet ücreti, maktu vekalet ücreti, hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim hakkı Özet: Gerçekte hak edilen tazminat miktarı kestirilemeyen, çözümü davanın her iki tarafı için

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

YENİ AKİT GAZETESİ İNTERNET SAYFASINDAKİ 16 03 2015 TARİHLİ HABERE İLİŞKİN YORUMUM AŞAĞIDADIR. Erdoğan: Bedeli suç işleyen ödesin

YENİ AKİT GAZETESİ İNTERNET SAYFASINDAKİ 16 03 2015 TARİHLİ HABERE İLİŞKİN YORUMUM AŞAĞIDADIR. Erdoğan: Bedeli suç işleyen ödesin YENİ AKİT GAZETESİ İNTERNET SAYFASINDAKİ 16 03 2015 TARİHLİ HABERE İLİŞKİN YORUMUM AŞAĞIDADIR Erdoğan: Bedeli suç işleyen ödesin Erdoğan, Balıkesir Ekonomi Ödülleri Töreni nde konuştu: Ben diyorum ki,

Detaylı

ÜSKÜDAR... İŞ MAHKEMESİ NE. : Av. Aytekin TETİK Av. Ahmet AYDIN Adres Antette

ÜSKÜDAR... İŞ MAHKEMESİ NE. : Av. Aytekin TETİK Av. Ahmet AYDIN Adres Antette 2009/ Esas ÜSKÜDAR... İŞ MAHKEMESİ NE Davalı Vekili Davacı :.. : Av. Aytekin TETİK Av. Ahmet AYDIN Adres Antette : Şişli İstanbul Konu : Duruşmadan evvel sunacağımız tanık listesinin kabulü talebiyle 13.10.2010

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 13 Haziran 2011 Nr.ref: RK 120/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 124/10 Başvurucu Shkurte Krasniqi Kosova Yüksek Mahkemesi A.nr.771/2010 sayı ve 27 Ekim 2010 tarihli kararının Anayasaya

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı