T.C. TEZ ve PROJE YAZIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TEZ ve PROJE YAZIM KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. TEZ ve PROJE YAZIM KILAVUZU 2009

2 Temel Kavramlar Yüksek Lisans Projesi Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi Sayfa Düzeni PROJE ya da T ÖN KISIM Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler v.b Yöntem Bölümü/YÖNTEM Bulgular ve Yorumlar Bölümü/BULGULAR ve YORUMLAR Sonuç/Sonuçlar/Sonuç

3 6. SON KISIM Kaynaklar Kaynak Gösterme Yöntemleri Numara ile Kaynak Gösterme Ekler Ek-1: Ek-2: Ek-3: Ek-4: Ek-5: Ek-6: Ek-7: Ek-8a: Ek-8b: Ek-9a: Ek-9b: Ek-10: Ek-11: Ek-12a: Ek-12b: Ek-13: Ek-14: Ek-15a: Ek-15b:

4 uz, Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) ve Sosyal belirt - Yüksek Lisans Projesi, Yüksek Lisans Tezi ve Doktora Tezi süre, kapsam ve ir. 1. TEMEL KAVRAMLAR enci projesini ya da tezini kendisi K kesinlikle Toplanan veriler hiçbir nedenle düzeltilmemeli ilmemelidir. a ve yorum ya nü bozacak ölçüde eksiltmeye gitmekten r. ne kadar kadar olur. ilkeyi tu e parça eklendi 4

5 1.2. Temel Kavramlar Proje/ Proje ya da Tez D Yüksek Lisans Projesi uygulamaya d mak ona özellikle uygulamaya yönelik özgün çözümler üretme bir Yüksek Lisan Proje; uygulama sorununu çözmeye ve dur. Bir Yüksek Lisans Projesi için asgari beklenti n n belirlenmesi ve uygulamaya hangi çözüm veya yeniliklerin getiril n ortaya kon bir ilmez. yeni bilimsel bilgiler üretilmesi, Yüksek Lisans Tezi Tezli ; kuramsal ve uygulama, ma yaparak yeni bilgiler üretme ye sorunlara ve çözümlerine yönelik bir bilimsel 5

6 arak ve kabul edilebilir bir Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans Tezi, kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgiler üretmek, olarak sunulan bir bilimsel. Bir Yüksek Lisans Tezi için asgari beklenti, tezin belli bir alana ait bilimsel bir n sorunalanlar belirlenmesi ve bunlara özgünçözüm ve öneriler getirilmesidir. nitelik ve Yüksek Lisans Tezinin bir bilimsel makale üretebilecek arzu edilen bir düzeydir Doktora Tezi Doktora abilmesini, yeni bilgiler ve özgün alternatif çözümler üretebilmesini en derin ve bilimsel bilgi ve becerileri mak arak ve kabul edilebilir bir Doktora Tezi Bir Doktora Tezi için asgari beklenti, bilime yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntemler si ya da bilinen bir yöntemin yeni alanlara uygulanabilmesinin. Doktora Tezi ; Doktora Tezinin erin bir bilimsel Doktora Tezinin en az bir bilimsel makale üretebilecek 6

7 2. GENEL ve YAZIM KURALLARI 2.1. Y için standart 80 gram A Kull lar ve Sayfa Düzeni ni, elektronik ortamda, MS Windows MS Word Excell program ni, Ms Word 2003 ve üzeri, Scientific WorkPlace, LaTeX, v.b. elektronik ortam doküman yazma sistemlerinde Tipi ve Punto tipi, Times New Roman (TNR) ve harf Sayfa Düzeni

8 2.3. Türkçe Proje ya da Tez önemlidi 2.4. Jüri Seçimi Öncesi Proje ya da Tezin Enstitü Yönetimine Bölüm 2.2.) bulunan Proje ya da Tez jüri üyelerine verilen savunma öncesi ciltlerde yer almaz. Proje ya da Tez Yüksek Lisans dört(4), Doktora tezlerinin ise Enstitü Yönetimine sunulur Proje ya da Tezin Enstitü Yönetimine Proje ya da Tez Proje ya da Tez tüm jüri üy 3. Bölüm de gösterilen üç (3) nüsha Yüksek Lisans ya da Doktora ç s, karton kapakla ya da Enstitünün ciltlenerek Enstitüye sunulur. Ek-14 te istenenleri yerine lana ÖN YÜZ 4.1.) SIRT ARKA YÜZ 8

9 3. PROJE DÜZEN Proje veya Tez ç üzere üç Sayfalar ÖZET Gösterilmez ÖN KISIM ABSTRACT Gösterilmez iii ile gösterilmeye r ve KISALTMALAR (i, ii, iii, ) (i, ii, iii, ) (i, ii, iii, ) tipinde rakamlarla SON KISIM SONUÇ BÖLÜMÜ KAYNAKLAR EKLER Ö devam eder. 1 ile gösterilmeye r ve (1, 2, 3, ) (1, 2, 3, ) (1, 2, 3, ) (1, 2, 3, ) (1, 2, 3, ) tipinde rakamlarla devam eder. ÖZET (i, ii, iii, ) (ÖZET ve ABSTRACT gösterilmez.) i KISALTMALAR tipinde devam eder. bölümünden (1, 2, 3, ) tipinde rakamlarla devam eder. 9

10 4. ÖN KISIM 4.1. Kapak K bulunur., b bloklar ki BLOKLAR 1. Blok Bo T.C. 2. Blok Yüksek Lisans/Doktora Tezi/Projesi Bloklar A Bo (3) 3. Blok Bo 4) TNR, 14 punto TNR, 16 punto, Koyu TNR, 14 punto TNR, 14 punto: TNR, 18 punto, Koyu 4. Blok TNR, 14 punto Bloklar A mümkün birbirleriyle. Birinci ve ikinci bloklarda bak z (Ek-1). 10

11 4.2. Kapak Ancak, iç kapakta, bilgilere ek olarak ö na da yer verilir ve sayfaya D Blok u eklenerek buraya T.C. Yüksek Lisans Tezi/Projesi Ünvan Ad Soyad YAZI oluk Üst (TNR, 14 punto) TNR, 16 punto, Koyu TNR, 14 punto TNR, 14 punto TNR, 18 punto, Koyu TNR, 14 punto TNR, 14 punto TNR, 14 punto TNR, 14 punto TNR, 14 punto biçim 3. ve 4. ra. ndaki ve üstündeki bloklardan. Örnek bir için bak z (Ek-2). 11

12 4.3. Yemin Metni / Yüksek lisans projesi/tezi-doktora tezi um bu, tamam kaynaklar b Örnek için bkz. Ek Proje ya da Tez S T Proje ya da Tez savunma Enstitüye sunulan (Bkz. Bölüm 2.2. ve Ek-4) Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler /ÖZET anlatan, en fazla kelime. htar kelimeler (bkz. Ek-5). ve ÖZET ilk nedenle gösterilmelidir ngilizce Özet ve Anahtar Kelimeler /ABSTRACT Türkçe özet ve anahtar kelimelerin. (Örnek için bkz. Ek-6) çindekiler / Bu sayfada (iii) gösterilmeye. 12

13 bu sayfada gösterilirler; düzey bölüm lerin harfi, küçük koyu olmayan harflerle erece ise derecesi içeriye konurlar. Bütün (bkz. Ek-7). bir araç lerinde de özel komutlar bulunur Tablolar ekiller vb. Malzeme Listesi / / v.b. Üst (12 punto, TNR, koyu, büyük harflerle ) Tablolar isimleriyle birlikte ç lar; önceki bölümden devam eder. ( Ek-8a). verilir. ( Ek-8b). Üst (12 punto, TNR, koyu, ablolar gibi önceki bölümden devam eder. ( Ek-9a). ( Ek-9b). resim malzeme veriliyorsa, Tablolar veya Listesi gibi düzenlenir. 13

14 ler özellikleri 4.9. K /KISALTMALAR KISALTMALAR (12 punto, TNR, koyu, (Örnek için bkz. Ek-10). 14

15 Ana bölümlerin birinci derece G Bölümünde (1.) ile ma ; d ana bölümlerin da (2., 3., ) Bir birinci derece bölüme ait olan alt ikinci derece bölüm alt, ikinci derece bölüme ait alt ba üçüncü derece bölüm alt ve üçüncü derece bölüme ait dördüncü derece lar ve artan derecelerine göre (1.1., 1.2.,.., 2.1., 2.2.,...), (1.1.1., ,.., , ,..), ( , ,.., , derecelerine göre ler. (Bir örnek için bkz. Ek-7). ve nokta ile biterler ( gibi.). Birinci dereceden daha alt der r 12 punto, TNR le, büyük il 15

16 5.2. Bölümü olan bölüm birinci derece bir bölümdür. Bu bölüm genel deneysel v.b.) a, önemi, kapsam, hipotezleri ortaya konur; tüm. Bu bölümde, gerektiriyorsa,,, gibi alt derece bölüm b, ün daha önce malzeme yer almaz ten sonra s Kuramsal ya da Alana Dair Bölümler verilir. içindeki çerçevesini çizmektir. 16

17 Gözlem ve Deneye Özel Bölümler Yöntem Bölümü/YÖNTEM m, YÖNTEM inci derece bir bölümdür. Bu bölümde Yöntemleri Bulgular ve Yorumlar Bölümü/BULGULAR ve YORUMLAR BULGULAR ve YORUMLAR olan bir bölümdür. YÖNTEM Bölümünde sözü edilen bulgular, bölümündeki problemlere, amaçlara ve hipotezlere gönderme. Bu Bulgular, v.b., bulgulara alt Bu bölümde, bilimsel Verilerle oy durumdur Gözlem ve Deneye v.b. türündeki, 17

18 bölüm/bölümler bulunabilir ve buna uygun ana lar seçilebilir. (Sinema- gibi) ta, Proje ya da Tez nin durumlar D yönlendirmesiyle yürütülebilir abilir Sonuç/Sonuçlar/Sonuç Bölümü, ve hariç bir bölümdür. hangi Anasanat/Anabilim Dal tüm Proje ya da Tez bulunur. Bu bölümde, birlikte verilir. yazar, yorum ni suna yeni, önerilebilecek problemlere. uygulamada pratik yararlar sonuçlar içeriyorsa bunlar da öneriler olarak sunulur (Yeni Uygulama Önerileri). Bu bölümd olmaz. 18

19 6. SON KISIM Son KAYNAKLAR, EKLER ve içerir. Her biri Kaynaklar KAYNAKLAR olan bir bölümdür., ç bu bölümde gösterilmelidir; Ne nde ne d ir. (bkz. Bölüm ve Ek-12a). lar. (bkz. Bölüm ve Ek-12b) Kaynak Gösterme Yöntemleri, genel kaynak gösterme 19

20 ca özetlemek gerekirse:, kaynak gösterse bile v.b.), konuyu anlat lar özgün metinlerin üzerinde oynanarak, kaynak göstererek ya da göstermeden,, ya, KAYNAKLAR, genel olarak,, kaynak göstererek ya da göstermeden, Özellikle tercih edilen olan kaynak n Ek-15a da Burada American Psychological Association (APA) Numara ile Kaynak Gösterme en yöntemlerden biridir. bu 20

21 Metin içinde, içinde Örnek:, nde 9. Örnek: -35] A (17, 24 ve 32 den 35 e kadar olan kaynaklar; Kaynak gösterimin Ek-15b biçem seçilmelidir Dipnotlar cümle sonunda üstsimge rakamlarla verilirler. i Dipnotlar dipnot nu Her birinci derece bölüm Dipnotlar sistemiyle ya da ler. Dipnotlar mutlak surette gerekmedikçe, Örnek: Freyer (1931/ ), Freyer in ndan pasajlar, H.Arzu nun Almancadan Türkçeye çevirisiyle 21

22 6.2. Ekler bu bölümde Ek-1, Ek-2,.. ekte Ek-No, TNR; ve, ile gibi hariç Örnek: Ek-4: EKLER lir. (Örnek için bkz. Ek-7). EKLER konmaz için bkz. Ek-14). 22

23 7. BU 1. American Psychological Association (APA). 2. K , Yüksek Lisans Bitirme Projesi ve Tez Y K, Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 9. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bitirme 10. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 11. Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 12. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri- b.t.: bilinmeyen tarih 23

24 Ek-1: T.C. M DALI (Yüksek Lisans Tezi) 24

25 Ek-2: T.C. SOS (Yüksek Lisans Tezi/Projesi).. No:

26 Ek-3: Yüksek lisans projesi/tezi/-doktora tezi /../.(Tarih) Aday:.. 26

27 Ek-4: Proje ya da Tez T.C. PROJE Proje ya da Tez 27

28 Ek-5: 80- Özet Bu Tez ç ü zaman Türkiye ekonomisindeki toplam vergi gelirleri Anahtar Kelimeler - 28

29 Ek-6: TAX POLICIES AND ECONOMIC GROWTH RELATIONS: TURKEY EXAMPLE: PERIOD Presented by: Abstract In this thesis, we examine the relationship between development level of countries and their taxation politics. According to the relationship in tax on income, portion of direct tax on income and indirect tax on income are used as a indicator. Espcially, while in developed countries direct tax income has a bigger portion, in developing countries the portion of indirect tax income is smaller. In the article, the hypothesis is tested for Turkey by using data that are between 1987 and 2002 years. For this we try to explain in Turkey's economy the relationship between total tax on income and direct and indirect tax on income, and the effects of the relationship to Turkey's development level by using time series analysis. Tests: granger causality test, long term relationship, error correction model, co-integration analysis. Key Words: Public Finance, Direct-Indirect Tax, Economic Development 29

30 Ek-7: Sayfa No. ÖZET...iii ABSTRACT... iv TABLOLAR L...v L...vi KISALTMALAR...vii KALKINMA Fiziki Sermaye Bölgesel Bölgesel YÖNTEM Problem Evren ve Örneklem r Verilerin Analizi BULGULAR VE YORUMLAR Planlama SONUÇ KAYNAKLAR...97 EKLER Ek-1: Anket Formu Ek-2:

31 Ek-8a: Sayfa No. Tablo Tablo.2. Esser de Akkültürasyon-Asimilasyon-..83 Tablo dövizleri Tablo ). 187 Tablo ).190 Tablo ) Tablo Tablo

32 Ek-8b: Tablo ) KENT KIR Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) ,2 47,7 44,4 46,0 49,2 50,9 41,2 41,2 39,0 38,9 45,2 45,4 10,6 13,6 12,2 15,4 8,1 10,7 13,0 17,3 12,4 16,0 15,2 21,5 (1) (%) 20,6 25,7 21,3 27,1 19,3 23, (1) 15- daki nüfus Kaynak: T ] Haber Bülteni (2009). ( ) içinde. ( ) tarihinde 32

33 Ek-9a: Sayfa No. ekil Avusturya da Ç

34 Ek-9b:.14. Kaynak: Stratejik Planlama içinde. (25 Nisan 2009) tarihinde 34

35 Ek-10: KISALTMALAR AB ABD a.g.k. a.g.e bkz. DPT GV MYO SBE SSK TZÜ TNR : eçen Makale : Gelir Vergisi : Meslek Yüksek Okulu : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyal Sigortalar Kurumu : Times New Roman 35

36 Ek-11: Sonuç Ör 6. SONUÇ ve döviz olarak sto -mükelleflerde bank -enflasyon göz önünde bulunarak enflasyon muhasebesi sistemine geçilerek vergi gelirlerinde fiyatlar genel seviyesi dolays 36

37 Ek-12a: Kaynak KAYNAKLAR Altan, N. (2000). Bilgisayar Terimleri Ansiklop içinde (1, 245- Sistem nc. Modern Pazarlama Psikoloji Terimleri Sözlügü. Berger, P.L. ve Samuel P. Huntington, S.P. (Eds.) (2002). Bir. (Çev. A. O (2003). Birdir, K. ve Tepeci, M. (2003)., 14(2), Dul, J. ve Weerdmeester, B. (2009). Ergonomi -. (Çev. M. Yavuz ve N. Kahraman). Ankara:. 2008). Çözümleme. e-akademi, , Gürses, R. (b.t.). metinler , büyüyor. Hürriyet , asp?yazarid=82., V. ( , kategori=10&id=171. Örgütsel Ç Yönetimi. Yay nlanmam üksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi. Zengin, B. ve G 6- ).. Kongresi nde sunulan Bildiri, - Türkiye. 37

38 Ek-12b: Numara ile Kaynak KAYNAKLAR [1] Rasulov, M., Karagüler, T., Finite Difference Schemes of Solving System Equations of Gas Dynamic in a Class of Discontinuous Functions, App. Math. and Comp., Vol.143, [2] G. Düzenli, G., Kuntman, H., IX. Mühendislik Sempozyumu Elektronik ve, Isparta, , Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimar Fakültesi, Isparta, [3] Hareketini Modelleyen Denklemler Sisteminin Süreksiz Nümerik Çözümleri, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, [4] Kaplanseren, E.,, [5] Efstathiou, J., Rule-Based Process Control Using Fuzzy Logic, in Sanchez, E., Zadeh, L. A. (Eds.), Approximate Reasoning in Intelligent Systems, Decision and Control, , Pergamon Press, Oxford, [6], s , Seçkin [7] -propagation Neural Networks, Proceedings of the Sixth International Symposium on Computer and Information Sciences, Antalya, 30 October- 2 November 1991, , Elsevier, Amsterdam,

39 Ek-13: blolar analizi, stratejik karar verme süreçleri ve karar verme süreçlerinde istatistiksel analizlerdir. Aday:.. 39

40 Ek-14: HUSUSLAR 1- likle kabul edilmeyecektir. 2- kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, 3- Özetler, 4- Tezler, t Onay 5-. Bu formu doldurabilmek 6- Tezlerin gönderilmesinden; Üniversitelerde Enstitü Müdürü ve 7- Tezler, YÖK Ulusal Tez Merkezi ne mutlaka tezi onaylayan merci (Enstitü, Fakülte, olarak gönderilmelidir Tezin tam metni 2-40

41 eklenecektir. Örnek : 6- tez ekleri tezin tam fotokopi makineleri kull 7- Karma tezler: tercih edilen formatlar gerekmektedir. i- GIF (.gif) PDF (.pdf) TIFF (.tiff) JPEG (.jpeg) ii- MPEG (.mpg) Quick Time Apple (.mov) Audio Video Interleaved Microsoft (.avi) iii- Wav (.wav) MIDI (.midi) MP3 (.mp3) 41

42 Ek-15a: Kaynak Karasar, N. (2008). (Karasar, 2008, s grup, örnek ya da örneklem düzenlemeleridir (Karasar, 2008, s. 79). evrenin tümü ya da on r (Karasar, 2008, s. 79). Kitap Belgelerle Bölgeler 1997), söylemektedirler: Birden Fazla 2007; Kaynak Gösterme 42

43 Çoklu Kaynak Bas Modern Pazarlama Bir yakl 2001; Çeviri Kitap kçe ijinal Dul, J. ve Weerdmeester, B. (2009). Ergonomi - Ne, Neden,. (Çev. M. Yavuz ve N. Kahraman). Ankara:. 2008). Dul ve Weerdmeester (2008/2009) e göre (Dul ve Weerdmeester, 2008/2009). Kitaptan Bölüm Yaza S Yöntemleri 91). Ankara: Seçkin -91). Tek Editörlü Kitap Okutan, C. (Ed.) (2007).. Ankara:. (Okutan, C., 2007). 43

44 Berger, P.L. ve Samuel P. Huntington, S.P. (Eds.) (2002). Bir (2003). (Berger ve Huntington, 2002/2003). Üç ya da Daha Fazla Editörlü Kitap ( Psikoloji Terimleri Sözlügü. Ankara: Türk Psikologlar. Editörlü Kitaptan Bölüm içinde (Bölüm içinde (35-56). Ankara: Türk - -56) Yeni Bir Tür: Kantolar, Folklor Edebiyat Popüler Müzik Özel S, 36,

45 Makalenin Birdir, K. ve Tepeci, M. (2003). Otel Genel Müdürlerinde, 14(2), Makalenin, C uyma düzeyleri., 2 (6), (Yaman, Yaman ve Horzum, 2004). (Yaman vd, 2004). Yazar oyad, Yazar d n n Ba Harfi. (Tarih).. sunulan Bildiri, Yeri. Zengin, B. ve G 6- ). Konaklama ve Bir. Kongresi nde sunulan Bildiri, - Türkiye.. Yazar oyad, Yazar d n n Ba Harfi. (Tarih).. sunulan Bildiri. Yeri. Zengin, B. ve G Ekim 2001). Türkiye de Önlisans. I. Ulusal nda sunulan Bildiri. Marmara Üniversitesi, s ). Marmara Zengin ve G 2001) e göre... ( Zengin ve G 2001). 45

46 Yazar oyad, Yazar d n n Ba Harfi. (Yay nlanma veya Güncellenme tarihi). Ba l k. Tarihi, nternet Adresi. Gürses, R. (b.t.). metinler , Gürses (b.t.), Gürses (b.t.). (b.t.): bilinmeyen tarih Ya Harfi. nlanma Tarihi). n Ad ). Adresi. Etkileri: Kavramsal Bir Çözümleme. e-akademi, , Veri Taban Tek Yazar Yazar n Soyad, Yazar n Ad n n Ba Harfi. Y, M. C. (2008).. Kuram ve Yönetimi, 14(56), ya da Daha Çok Yazar Dergi Makalesi Makalenin Ad. Derginin Ad, Cilt, Sayfa Aral. Al nma Tarihi, Veritaban n n Ad. Özler, H., Özler Ergun, D. ve (2006).. Gazi Üniversitesi 8(2), (Özler, Özler Ergun ve 2006). Özler, Özler Ergun ve (2006) 46

47 Sür Yazar n Soyad, Yazar n Ad n n Ba H Makalenin A Ara nternet Adresi., V. ( , mevzuat.asp?kategori=10&id=171. Çevrimiçi (Online) Kitap Yazar n Soyad, Yazar n Ad n n Ba H A Tarihi, nternet Adresi. Kütükçü, D. (2008). Türk Finans Hukukunda Bir Reform Önerisi , /incele.asp?konu=türk Finans Hukukunda Bir Reform Önerisi&kimlik= &url= makaleler/dkutukcu.pdf. Kütükçü (2008) ye göre... Finans hukunda (Kütükçü, 2008). Çevrimiçi (Online) Gazete Makalesi Yazar n Soyad, Yazar n Ad n a Harfi. (Tam Yay n Tarihi). Makalenin Ad. Gazetenin büyüyor. Hürriyet , asp?yazarid=82.. (b.t.) , id=3231&baslik=motivasyonda_sartlandirma_ ve_pekistirme_kurami. önemlidir ( Anonim, b.t.). (b.t.): bilinmeyen tarih 47

48 Yazar n Soyad, Yazar n Ad n n Ba Harfi. (Tam Al nma Tarihi). Mesaj n Ba l [Mesaj n Mesaj Adresi. -Ticaret [264]. Akçal (2009) (Akçal, 2009) Sonraki lar Meti Resmi Yay n n Bas lm Oldu. Makalenin kaynaklar TEZLER Yazar n Soyad, Yazar n Ad n n Ba Harfi. (Y l).. Yay nlanmam Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Üniversitenin Ad. Örgütsel Ç Yönetimi. Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi. Yazar n Soyad, Yazar n Ad n n Ba Harfi. (Y l).. ilt, Sayfa ). Bas m Yeri: nevi. Altan, N. (2000). içinde (1, 245- Sistem nc. Altan (2000) (Altan, 2000). Bilgi Türleri (1997). Anabritannica Genel Kültür Ansiklopedisi, (Cilt 4, s ). (Anabrittanica, 1997, Cilt 4, s ). Anabrittanica (1997, Cilt 4, s

49 a da Haberi Yazar n Soyad, Yazar n Ad n n Ba Harfi. (Tam Yay n Tarihi). Makalenin Ad. Gazetenin A büyüyor. Hürriyet. s. 21. çi Makalenin ba l ay n Tarihi). Gazetenin Ad, Sayfa Numaras. s. 1. Sonraki lar Sonraki lar Kurumun Ad. (Y l). Bro rün Ba l (Bask ay s ) [Bro ür]. Yazar n Soyad, Yazar n Ad n n Ba Harfi: Yazar. Nöbetlerim (TTB, 2008). Genel Olarak bilen Film ya da Video Yap mc n n Soyad, Yap mc n n Ad n n Ba Harfi. (Yap mc ), Yönetmenin Soyad, Yönetmenin Ad n n Ba Harfi. (Yönetmen). (Tarih). [Film]. Yap m Yeri: Yap mc Firma. (Yönetmen). (1990). [Film]. Japonya: Akira Kurosawa USA. ). Epik kurgu ile örülü filminde Kurosawa (Kurosawa, 1990) 49

50 da Video Yap mc n n Soyad, Yap mc n n Ad n n Ba Harfi. (Yap mc ), Yönetmenin Soyad, Yönetmenin Ad n n Ba Harfi. (Yönetmen). (Tarih). Filmin Ad [Film]. (Yap mc Kurum, Adres)., S. (Yönetmen). ( ). Türk Sinema Tarihi Belgeseli, 20 Bölüm, [Film]. (MSGSÜ Sinema-TV Merkezi, ). Sanatlar Üniversitesi [MSGSÜ], ) Sanatlar Üniversitesi [MSGSÜ], ). Sonraki lar -1987) -1987). Yap mc n n Soyad, Yap mc n n Ad n n Ba Harfi. (Yap mc ). (Yay nlanma Tarihi). Program n Ad. [Televizyon Program ]. Yay nland Yer: Yay n Kurumu. ). Gezelim Görelim. 14 Nisan 2009). Nisan 2009). Çoklu Kaynak ( Bilinmeyen Yazar (Anonim, 2004). Bilinmeyen Tarih (Ümit, b.t.) arak Ümit, H.B. (2001), Birinci Kitap Ümit, H.B. (2004), Ümit, H.B. (2007a), Üçüncü Kitap Ümit, H.B. (2007b), Dördüncü Kitap (Ümit, 2007a, 2007b) ; (Ümit, 2001, 2004, 2007a) 50

51 Ek-15b: Kitaptan Bölüm.,,, Y [14], Ankara, [14].,, [14] Vakum Tekn, s , Seçkin, Ankara, [14] Editörlü Kitaptan Bölüm [28] Sanchez, E., Zadeh, L. A. (eds.), Approximate Reasoning in Intelligent Systems, Decision and Control, Pergamon Press, Oxford, s.),. [28] Efstathiou, J., Rule-Based Process Control Using Fuzzy Logic, in Sanchez, E., Zadeh, L. A. (Eds.), Approximate Reasoning in Intelligent Systems, Decision and Control, , Pergamon Press, Oxford, Efstathiou [28] LAR.,, Cilt No,,, Y. [12] Rasulov, M., Karagüler, T., Finite Difference Schemes of Solving System Equations of Gas Dynamic in a Class of Discontinuous Functions, App. Math. and Comp., Vol.143, pp , Rasulov, ve Karagüler [12] bu konuda [12] bu konuda 51

52 Yazar oyad, Yazar d n n Ba Harfi. (Tarih).. [21] G. Düzenli, G., Kuntman, H., CMOS simetrik OTA, IX. Mühendislik, Isparta, , s , Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik- k Fakültesi, Isparta, Düzenli ve Kuntman a göre [21] [21]. Yazar oyad, Yazar d n n Ba Harfi.,, nternet Adresi, Tarihi. [9] Kaplanseren, E., M, TEZLER Yazar n Soyad, Yazar n Ad n n Ba Harfi.,, Yay nlanmam Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Üniversitenin Ad [26], T. (1996). Sabit B zentropik G Hareketini Modelleyen Denklemler Sisteminin Süreksiz Fonksiyonlar S Nümerik Çözümleri, Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Nümerik çözümler içermektedir (M. Resulov 14 Nisan 2009). 52

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. AMAÇ VE YAKLAŞIM Madde : Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tüm anabilim ve bilim dallarıyla diğer

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU ĐSTA BUL, 20 ĐÇĐ DEKĐLER Sayfa o. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU U AMACI.... 2. GE EL BĐÇĐM VE

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU Ekim, 2012-1- Enstitü Hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku, MSc Okan Cem Çırakoğlu, MSc Güler Işın Bahar Muratoğlu

Detaylı

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1 1.0. Genel İlke ve Kurallar Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online'na gönderilen aday makalelerin American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği)

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU Yüksek lisans veya doktora programlarında tez, proje veya seminer hazırlayan öğrencilerin bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili

Detaylı

Genel Biçim Özellikleri

Genel Biçim Özellikleri Genel Biçim Özellikleri Yazı Tipi Sayfa Yapısı Paragraf Yapısı Sayfa Sınırı Bütün metinde 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme

Detaylı

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ Makale Yazım Kılavuzu 1. Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ahmet Şenol Armağan 2501030371

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

17.05.2006 8 2006-102

17.05.2006 8 2006-102 17.05.2006 8 2006-102 Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarında Kaynak Gösterme İlkeleri taslağı okunarak, ekte belirtilen şekliyle kabulüne karar verildi. 0 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARINDA

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI YAZIMDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ 1. Kağıt Özellikleri Tez/Rapor, normal olarak A4 boyutunda birinci hamur kağıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tez/rapor yazımında çeşitli tablo, grafik, şekil

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

C. REFERANS VE GÖNDERMELERE

C. REFERANS VE GÖNDERMELERE YAYIM ESASLARI Güvenlik Stratejileri Dergisi ne gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanması amacıyla başka bir yere iletilmemiş olması gereklidir. A. YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı