ONUR BAŞ METİN ANDİÇ LEYLA KARAKUŞ Tıbbi Sekreter TKKY M^diir YardjffRTtsı UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONUR BAŞ METİN ANDİÇ LEYLA KARAKUŞ Tıbbi Sekreter TKKY M^diir YardjffRTtsı UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR."

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKA ISLIĞI Dr.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA OM<OLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ STOK TAKİP ONAY FORMU.... Tarih : Birim : Başhemşirelik Qnay ^ Sıra No Talep Edilen Tüketim Miktarları Branş Kodu Stok Mevcut Birimi Talep Miktarı Uygun Görülen Malzeme (Adı, Cinsi) Miktar 1 Çamaşır Yıkama Kurutma Ütüleme Hizmet Alım ADET 1 1 Stok Takıp Kapsam Dışındadır. ONUR BAŞ METİN ANDİÇ LEYLA KARAKUŞ Tıbbi Sekreter TKKY M^diir YardjffRTtsı EVRAK TARİH SAYI Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onaylarınıza arz ederim..../.../2012 Gerçejrf^lirme G ö re lisi.../.../2012 Başhekim UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI VE ÜTÜLENMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN AMACI Bu şartnamenin amacı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi çamaşır yıkama, kurutma, ütüleme, paketleme, taşıma hizmetlerinin yerine getirilmesinde dikkate alınacak usul ve esasları işin ifasında kullanılacak araç gereç ekipman ve malzemeleri belirtmektedir. Bu kapsamda her şey dahil çamaşır yıkama işidir. 2. HİZMETİN İFA YERİ: Firmaya ait hastane dışında kendi çamaşır yıkama fabrikasıdır Bu fabrika Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olacaktır. Mücbir sebepler halinde hizmetin aksamaması için yüklenici firma gerekli önlemleri alır. Hizmetin ifası için kirli ve temiz çamaşır transfer yerleri Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma hastanesi merkez bina, Ahmet Antiçen bölümü ile Urankent Ek Binası. 3. ŞARTNAMENİN KAPSAMI: Bu şartnamede tanımlanan çamaşır yıkama, temizleme ve dezenfeksiyon işlerinin istenilen standartlardan yapılması ve Hastane idaresinin belirleyeceği yere taşıma işlerinin sağlanması, işin ifası için kullanılan fabrikanın makinelerin ve araç ve gereçlerin istenilen standartlarda olması yüklenicinin sorumluluğudur. 4. TANIMLAR Şartnamedeki terimler, kelimeler veya ifadeler kullanıldıklarında aşağıdaki anlamları taşımaktadır İdare Yetkilisi :Hastane yönetimi veya yönetimin yazılı olarak işaret ettiği yetkililer Yüklenici Yetkilisi :İdarenin çamaşır yıkama işinde verilecek şartname kapsamındaki bütün hizmetlerden birinci derecede sorumlu kişi /kişileri ifade eder Hizmet Ekipmanları :Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi adına çamaşır yıkama, kurutma, ütüleme, paketleme, taşıma ve katlama işi için kullanılacak firmaya ait makineleri ve transfer araç ve konteynırlarıdır. (Bunlar yüklenici firmaya aittir.) 4.4. Çamaşır Yıkama Hizmetleri.İdarenin çamaşır yıkama şartnamesinde belirttiği tüm hizmetlerdir EKK :Hastanenin Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çamaşların Sınıflandırılması: Enfekte Çamaşırlar :EKK nın enfekte olarak tanımladığı çamaşırlardır Özel Birimlerş^AfC Çamaşırlar.Kemik İliği Nakli, ameliyathane v.b birimlerin çamaşırları

3 4,5.3. Diğer Çamaşırlar.Nevresim takımları, perde, pike,battaniye,sedye örtülen yastık v b çamaşırlar 4.6. Dokümantasyon ve Arşivleme İdare şartname doğrultusunda verdiği hizmet ile ilgili her türlü belge, doküman ve rapora ilişkin yüklenici tarafından oluşturulacak dokümantasyon ve arşiv sitesi 4.7. Yazılı Bildirim.İdare ve yüklenici arasında her türlü bildirimin yazılı olarak yapılacağı anlamı taşır Bildirim Adresi :Sdare ve yüklenicinin beyan ettikleri son işyeri adresi, fax numarası ve adresi telefon numarası 4.9. Çamaşır Standartları :ldarenin, yapılacak çamaşır yıkama hizmetlerine özel şartname tablolarında açıkladığı standartlar Temizlik Gereçleri ve Malzemeleri İş ve sözleşmenin kayıt ve şartlarının şartname kapsamında ifa edilmesi için gerekli olan ve yüklenici tarafından masrafları kendisine ait olmak üzere temin edilecek bütün sarf malzemeleri ve öteki gereçleri temizlik ürünleri ve malzemeleri veya başka herhangi bir temizlik maddesi anlamına gelir İstekli :İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi /kişiler Yüklenici :İhale sonunda ki uhdeli Firma Sözleşme.İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmadır Sözleşme Ekleri.İdare şartname idarenin genel ve özel şartnameler ve bunlara ekli sair belgeler anlamını taşımaktadır Yıkama İşleri :Çamaşırlann özelliklerini göz önüne alarak özelliklerini kaybetmeyecek şekilde şartname kapsamında yıkama işleminin gerçekleşmesi Kuru Temizleme.Usulüne uygun olarak ürüne zarar vermeyecek şekilde işlemin gerçekleştirilmesidir Lekelerin Çıkarılması Yıkanan ürüne zarar vermeyecek şekilde uygun leke çıkarıcı kullanılarak yapılan işlemlerdir Kurutma İşlemi :Kurutma işlemi kurutulan ürünün özelliğine göre sıcak hava ile yapılacaktır Ütüleme :Çamaşınn özelliğine uygun ısıda düzgün ve kırışıksız şekilde yapılan ütüleme işlemidir Katlama/Paketleme Ürünlerin uygun bir şekilde katlanarak cinsine göre paketlenmesi işlemidir Teknik Katlama :Ameliyathanede kullanılan bohça içindeki 12 kalem malzemenin idarenin tarif ettiği şekilde katlama tekniğine uygun olarak katlanması Taşıma.Kirli ve temiz çamaşırların standartlara uygun taşınması işlemidir Donanım Yıkama faaliyetlerinin ön görülen yıkama yöntemleri ve usulüne uygun olarak doğru bir şekilde ifa edilmesi için gerekli bütün mekanik ve elektronik cihazlar, taşıma arabaları, taşıma konteynırları anlamı taşımaktadır

4 4.23. Planlar :Yıkama hizmetlerinin ifa edileceği alanları gösteren proje veya kopyaları anlamındadır Tesisler.Hizmetin ifadesine ilişkin planlar ve ekipmanları içeren binalar anlamına gelmektedir Rutin Yıkama Hizmetleri :Yıkama usullerinin gösterildiği şekilde şartname kapsamına ek olarak hizmetin ifa edileceği sıklık ve usuller hastane tarafından belirlenir ve koşullar gerektiğinde bunlarda zaman zaman değişiklik yapılabilir Mekan.Sözleşmenin süresi boyunca yüklenicinin kullanılması için hastane tarafından tahsis edilmiş alan/alanlar anlamına gelmektedir. Mekan temizliği yüklenici tarafından sağlanacaktır Şartname :Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerim gösteren belge veya belgelerdir Firma Temsilcisi :Yüklemci idarenin hastane bağlı olduğu birimlerdeki faaliyetlerin şartnameler doğrultusunda, yürütülmesi süreç içerisinde değişen şartlara göre hizmetin geliştirilmesi ve bölümler arası koordinasyonu sağlanması için firma sahibinin işin başında devamlı bulunamaması halinde idare ile iletişimi sağlayacak ve işlerin genelim yönetecek 2 yıl iş deneyimi olan kişidir Çamaşırların Yıkanacağı Yer Tedarikçinin hastane çamaşırlarını yıkayacağı gayrisıhhî müyesser kapsamdaki yer. 5.GENEL POLİTİKA: Yüklenici idarenin hastane ve bağlı olduğu birimlerdeki faaliyetleri şartname doğrultusunda yürütülmesi süreç içerisinde değişen şartlara göre hizmetin geliştirilmesi ve bölümler arası koordinasyonu sağlamak için firma sahibinin işin başında devamlı bulunmaması halinde idare ile iletişimi sağlayacak ve işlerin genelini yönetecek bir kişiyi Firma Temsilcisi olarak atayacaktır. Firma Temsilcisi işin ifasını şartname doğrultusunda yerine getirecek kontrol heyetine rapor edecektir Yüklenici çamaşır yıkama hizmetlerinin yürütülmesi için hazırladığı; Organizasyon şemasını Personel iş tanımını Uygulama prosedürlerini içeren raporu kontrol komitesine sunacaktır Çamaşır yıkama hizmetleri özelliklerine göre; Enfekte çamaşırlar Özel birimlere ait çamaşırlar Diğer çamaşırlar 5.3. Transfer Noktaları: Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez bina, Ahmet Antiçen ile Urankent ek bina 6. RAPOR VE ARŞİVLEME: Yüklenici verdiği hizmetlerle ilgili faaliyet raporlarını tutarak bir nüshasını kontrol komitesine iletmekle y ü k ü m lü d ü r^,

5 7. ÜNİFORMALAR: Yüklenici hastane içinde çalıştıracağı personelini idarenin vereceği tanıtım kartıyla ve idarenin de uygun bulacağı formayı temin edip çalıştırmakla yükümlüdür. 8. TEFTİŞ: İdare ve idare tarafından görevlendirilen kontrol heyeti her zaman yüklenici tarafından kullanılan ürünleri, çamaşırların yıkandığı mekanı, temizlik malzemelerini kontrol etme, yüklenici tarafından ifa edilen hizmetleri denetleme hakkına sahiptir. İdare tamamen taktiri kendisine ait olmak üzere bu şartname hüküm ve şartlarına uygunluğu kontrol etmek maksadıyla yüklenicinin usul ve yöntemlerini, teçhizatı, malzemeleri teftiş etmek, gözden geçirme ve denetleme hakkına sahiptir. Burada yer alan hiçbir hüküm herhangi bir teftiş ve denetim sonunda iş bu maddede belirtilen şekilde önemli aykırılık ya da aykırılıkların ortaya çıkması ve kendisine yazılı bildirimde bulunulmasından itibaren yüklenicinin aykırılıkları bu ihale dökümündeki sürede düzeltilmemesi halinde cezai hükümler uygulanır 9. ÇAMAŞIR YIKAMADA KULLANILACAK MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ: 9.1. Kullanılacak her çeşit temizlik malzemelerinin temini firmaya aittir Kullanılacak temizlik malzemeleri yıkanacak çamaşırın türlerine ve kumaş cinsine uygun olacaktır.(örneğin tül perde için tül perde deterjanı) 9.3. Çamaşırların yıkanması sırasında kesinlikle soda sabun kullanılmayacak gerekmediği takdirde ağartıcı da kullanılmayacaktır Kullanılacak tüm temizlik malzemeleri yerli üretim ise TSE belgesi, ithal ürünlerde ise CF. belgeli ürünler kullanılacaktır Müteahhit firma tarafından kullanılacak ana yıkama maddesi ağartıcısız beyaz homojen ve akışkan toz görünümlü olmahdır.%5 ila %15 arasında aniyonik aktif madde %5 ila %15 arasında noniyonik aktif madde %15 ila %30 arasında kompleks yapıcı madde içermesi gerekmektedir. Ayrıca 1 litre için 1 gr.yakın olarak köpük ayarlayıcı, parfüm,kireç önleyici, optik ağartıcı,bulunması zorundadır.ağır kir,yağ özellikle kan çözmede kullanılan yardımcı maddenin PH.1 minimum 12/13 olmalıdır.kompleks yapıcı madde miktarı ise % 30 dan fazla olmamalıdır Doğru seçilmiş temizlik maddeleri ve yöntemi ile çamaşırların bozulmamasına dikkat edilecek, uygun bir temizlik yöntemi ile çamaşırları dezenfekte edeceklerdir İdare yüklenici firmanın hizmet verdiği alanı tüm makine ve kullandığı malzemeleri denetleme yetkisine sahiptir İdare verilen çamaşır yıkama hizmetinde kullanılan malzemeden doğan aksaklıklar olduğu takdirde kullanılan malzemenin tahlil sonucuna göre temizlik malzemelerinin değişimini ister. 10. İSİN ÖZELLİKLERİ VE HİZMETİN İFA SEKLİ: ÖZELLİKLER: Temizlik; Çamaşır üzerindeki bütün tozun, kirin, yabancı maddelerin yıkanarak çıkarılması ve giderilmesi, enfe^siyonlu çamaşırların ayrı bir şekilde nakillerinin yapılarak 4

6 dezenfekte edilmesi işlemidir. Ütüleme ile temizlenen çamaşırların kırışıklıklarının açılması ve mikroplarının giderilmesi sağlanmalıdır Temizlenen çamaşır üzerinde bulunan kan, toz. kir, yağ, leke ve diğer yabancı maddelerden tamamen arındırılmış olması gerekir Yıkama işi özenli, düzgün ve çamaşırın cinsine göre ayrı ayrı yapılmalıdır. Kaliteli uygun yıkama maddeleri kullanılır ve çok iyi durulanarak yıkama maddelerine ait kokular giderilmelidir Kirli çamaşırlar gerektiği gibi lekesiz temizlenerek kurutulmuş nemsiz ve ütülenmiş olarak dış kirlenme önlenecek şekilde paketlenerek teslim edilecektir. Paketleme işlemi şeffaf, koiay yırtılmayan kalınlıktaki poşetlerle nevresimler beşli, çarşaflar onlu, yastıklar teker veya ikişer, yastık yüzleri küçük poşetlerde onlu, battaniyeler tekli, refakatçi ve personel formaları onar, pikeler beşer, alezler onar, perdeler ve diğer yıkanan çamaşırlar özelliklerine uygun olarak formalar askılı ve poşette olacaktır. Paketleme işlemi ifa yerinde kliniğe ve bölüme ait olan çamaşırlar ayrı ayrı poşetlenecektir. Ameliyathanede kullanılan bohça içindeki 12 kalem malzemenin [Büyük çarşaf. Küçük çarşaf, Orta çarşaf, Delikli çarşaf, Box gömleği, Koter kılıfı, Meme takkesi, Meme kolluğu, Şivester, Ameliyathane el kurulama havlusu, Hasta ameliyat önlüğü, Peçete (Creap - keten)] idarenin istediği/tarif ettiği şekilde katlama tekniğine (Teknik Katlama) uygun olarak katlanacaktır Beyaz çamaşırların yeterince temizlenerek aklanmış olması, renkli çamaşırların solmaması gerekir. Çamaşırların dokusuna zarar verilmemeli yeterli yumuşaklık kazandırılmalı, hatalı yıkamadan veya hatalı kullanımdan dolayı sökülen ya da küçük tahrifatlara uğrayan çamaşırlar firma tarafından tadil edilecektir. Tamir edilmeyenlerin yerine yenisi alınacaktır Çamaşırlar kullanma özelliklerine göre titizlikle ayrılır ve ayrı ayrı yıkanır Örneğin; Bulaşıcı hastalıklı olan çamaşırlar ayrı yıkanır ve usulüne göre dezenfekte edilecektir. Ara bezleri., çarşaf, nevresim, yastık kılıfı ve diğer çamaşırlar ayrı olarak yıkanır. Hemşire, doktor formaları: alt-üst, renkli ve beyaz olmak üzere takım halinde veya tek olarak yıkanıp ütülenecektir. Kanlı ve lekeli çamaşırlar soğuk suda bekletilerek çözülmesi sağlandıktan sonra ayrı olarak yıkanacaktır. Üzerinde ENFEKTE ibaresi yazılan çamaşırlar farklı makinede sadece bu çamaşırlar için uygun kimyasal madde kullanarak kaynama derecesinde yıkanacak ve ayn olarak kurutulması sağlanacaktır Teslim edilen yıkanacak çamaşırlar yukarıdaki özelliklere göre gruplandırılarak kendi gurupları içinde yıkanacaktır. Daha sonra ütülenen çamaşırlar katlı ve eksiksiz olarak geri teslim edilecektir Kullanılacak temizlik malzemeleri ile leke sökücüler ulusal veya uluslar arası kalite standart belgesine sahip olacaktır Temizlenen, ütülenen ve teknik katlama uygulanan çamaşırların gerekli sterilizasyon işlemi hastanemiz tarafından yapılacaktır. İstekli Firmalar tekliflerinde sterilizasyon ile ilgili bir husus öngörmeyeceklerdir Yıkanan çamaşırlar özelliklerine uygun derecede yıkanacaktır. Yıkanacak çamaşırlara uygun dereceler aşağıda yer almaktadır. Yastıklar :40 C

7 Tül perde 30 C Saten güneşlik 40 C Nevresimler C Battaniye 40 C Formalar 60 C Havlular 50 C Yeşil mavi keten 80 C Ameliyat gömlekleri 80 C Al ez 80 C Pike 50 C Gaz kompleksler 90 C Yatak muşambası 40 C Hijyenin sürekliliğini sağlamak amacı ile kirli ve temiz çamaşırlar için farklı servis araçlarıkullanılacaktir Çamaşır yıkama fabrikasından kirli çamaşır girişi ile temiz çamaşır çıkışı ayrı olacaktır Enfekte çamaşırın bulunduğu bölümlerle diğer kısımlar hava akımına bile mahai verilmeyecek şekilde izole edilmiş olacaktır Enfekte çamaşırlar fiziki olarak bölünmüş alanlarda hijyenik bariyer tipi kapaklı veya bariyer tünel tipi makinelerde yıkanacaktır Su seviyeleri yıkama süreleri ve sıcaklık lekelere göre ayarlanacaktır. Deterjanlar tam otomatik dozajlarına ünitesi tarafından makinelere otomatik olarak verilmelidir İşin ifasında maksimum temizlik ve gerçek hijyen sağlanacaktır Yıkamada kullanılan çamaşır makinesi hijyen kurallarına uygun yıkama yapmalıdır. Makina ve mekan Avrupa Birliği hijyen standartlarına tam uygun olmalıdır Her işlemden sonra çamaşır transferinde kullanılan tüm araç gereçler standartlara uygun dezenfektan maddelerle temizlenecektir. Çamaşırların Fabrikadan Hastaneye Transferi Kirli çamaşır taşıyan araçların iç kısmı koiay temizlenecek, pürüzsüz bir şekilde kaplanmış olmalıdır. Kirii çamaşırlar ve temiz çamaşırlar birbirine kesinlikle karıştırmayacaktır. Yüklenici Firma kirli ve temiz çamaşır taşımasında kullanmak üzere 14 adet çamaşır taşıma konteynırla kullanılacak binalardaki asansörlerin büyüklükleri ile uyumlu olup, yerden yüksekliği 100 cm eni, 70/80 cm uzunluğu, cm arası kolay temizlenir, kıvrımsız, kolay taşınabilir paslanmaz metal veya çelik, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış (hastane idaresi ile birlikte belirlenecek) olup, kenarları kapalı ve üstü kapaklı olacaktır. Tekerlekleri 360 devir yapabilen pedallı, pedalı kilit sistemi olan kolay yıpranmayacak lastikten yapılmış olacaktır HİZMETİN İFA ŞEKLİ: Hastanemizin Ameliyathanesin de kullanılan maddesinin 2. paragrafta belirtilen malzemeler harici olan diğer nevresim takımı, yastık kılıfı vb. gibi kirli çamaşırları, usulüne uygun şekilde her gün saat:09.00 da ve de Kat sorumlu hemşiresi nezaretinde sayılarak Hastane idaresinin belirleyeceği kirli toplama merkezine bir (1) Yüklenici Firma personeli tarafından getirilecek ve Hastane Kontrol Komisyonu tarafından matbu teslim tutanağı ile yıkanmak üzere

8 Yüklenici Firmaya teslim edilecektir. Fazla kirlenmiş ve açıkta taşınması mahsurlu olan çamaşırlar Yüklenici Firma tarafından getirilen torbalara sayılarak konulduktan sonra uygun şartlarda çamaşırhaneye götürülecek ve yıkanması yapılacaktır. Hastanemizden saat da alınan kirli çamaşırlar aynı gün saat 15.00de, saat de alınan çamaşırlar ertesi gün sabah saat arası temiz olarak çamaşırhane sorumlusuna sayılarak teslim edilecektir. Ameliyathane çamaşırları ayrı olarak yıkanacaktır. Ameliyathaneden giden maddesinin 2. paragrafta belirtilen kirli malzemeler sabah saat da alınarak da getirilecek ve aynı gün da giden kirliler ise ertesi gün sabah da teslim edilecektir Hastane idaresi hasta sirkülasyonuna göre teslim etme ve teslim alma saatlerini değiştirebilir ve sefer sayısına ilave yapabilir Bu hizmetler istisnasız her gün aksamadan devam edecektir. Hastanemizin sürekli hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alınarak, temiz çamaşırların teslimi ve kirli çamaşırların alınması ilgili firma yetkilileri ve nöbetçi hemşireler tarafından bütün tatillerde (Cumartesi - Pazar, Dini ve Milli Bayram tatillerinde) aralıksız devam edecektir Yüklenici Firma Yetkilisi veya vekili her gün kirlileri almaya ve temiz çamaşırları teslim etmeye gelmek zorundadır. Kirlilerin alınması ve temizlerin iadesi için yapılacak nakliyenin ücreti Yüklenici Firmaya aittir Yüklenici firma kirli çamaşırların konulacağı huni tarzında, 80 cm boy, ağız genişliği 85 cm, alt kısmı 53cm ebatlarında sızdırma, delinme ve darbelere dayanıklı torbalardan bulundurmak zorundadır. Bu torbalar kırmızı ve mavi renkte olacaktır. Kırmızı torbalara bulaşıcı, kan ve diğer sıvılar bulaşmış çamaşırlar konacak ve üzerlerine ne olduğu yazılacaktır. Mavi torbalara diğer çamaşırlar konacaktır. Tüm kirli çamaşırlar özelliklerine göre torbalanacaktır. Bu taşıma torbalarının temizliği ve bakımı firmaya ait olacaktır, Yıkama esnasında doğabilecek yırtılma, sökülme ve çamaşırları tekniğe uygun şartlarda yıkanmamasından dolayı meydan gelebilecek tahribatlardan sararan, yanan, renk değiştiren ve kaybolan çamaşırlar yüklenici firma tarafından yenisi alınarak 7 gün içerisinde hastaneye teslim edilecektir Yıkama ve kullanım hatalarından dolayı oluşan eksiklikler, sökük ve yırtıklar yüklenici firma tarafından tadil edilerek ütülenmiş ve kırışıksız biçimde son kontrolleri yapılarak uygun yöntemlerle ilgili birimlere teslim edilecektir Yüklenici Firma tarafından hijyenik koşullarda tekniğe uygun şekilde yıkanan çamaşırlar yıkanma sonunda lekeleri çıkmış beyaz, renkleri solmamış, hoş kokulu, sağlık açısından güvenli, yumuşak, grileşmemiş, sertleşmemiş, sararmamış ve tekstil elyafı zayıflamamış olmalıdır. Çamaşırlar ütülendikten sonra düzgün bir şekilde katlanarak teslim edilecektir Acil, yoğun hizmet verilen, ameliyathane ve acil polikliniklerden çıkan kirli çamaşırların her an hizmete hazır olarak teslimi zorunludur Aynı şekilde çamaşırlarda herhangi bir zarar olmadığı halde herhangi bir nedenle yıkanma ve ütülenme işinde gecikme kabul edilemez (mücbir sebepler dışında) oluşan aksaklıklar mazeret olarak kabul edilmeyecektir. Hastanemiz yedek çamaşır bulundurmak zorunda değildir, gerekirse yüklenici firma herhangi bir nedenle zamanında teslim edemeyeceği günlük eşyayı elinde bulunduracağı yedeklerle istenilen miktar ve zamanında karşılayacaktır Çamaşırların başka kurum çamaşırları ile yıkanmamalı ve karıştırılmamalıdır Her 3 (üç) ayda bir idare ve yüklenici temsilcileri toplantı yapacak yüklenici işin ifası hakkında rapor verecek ve bu raporları dosyalayacaktır Kontrol ve muayene komisyonu kirli çamaşırları cinslerine göre yüklenici veya temsilcisine sayarak teslim eder. Bu teslim için hastane idaresinde ve yüklenicide birer nüshası kalmak üzere ik e idaresi ile yüklenici veya yüklenici -V t 7

9 temsilcisi tarafından imza altına alınır. Yüklenici firmanın belirlediği firma temsilcisi idarenin uygun gördüğü yerde sürekli hazır bulunacaktır. Evraklarda uyuşmazlık halinde hastane idaresindeki kayıtlar ödemeye veya diğer hususlar için esas alınacaktır. Evraklar üzerinde teslim edilen malzemelerin adı, sayısı ve kilosu bulunacaktır. Malzemelerin tartılması için gerekli olacak donanımj yüklenici sözleşme süresi boyunca hastanede bulunduracak ve bu süre içerisinde düzenli olarak kalibrasyonunu yaptıracaktır. Kalibrasyonun yapılması ve belgelenmesi yüklenici sorumluluğundadır. Ücretlendirme; 1. Ameliyathane de kullanılan maddesinin 2. paragrafta belirtilen kirli çamaşırlar ile enfeksiyonlu çamaşırlar da ücretlendirme temiz çamaşır ağırlığı üzerinden, diğer çamaşırlarda kirli çamaşır ağırlığı üzerinden hesaplanacaktır. 2. Hastaneden belirlenen saatte getirilen ve gönderilen çamaşırlar idarenin belirlediği yerde ve görevlendireceği sorumlular tarafından yüklenicinin veya yüklenici temsilcisinin hazır bulunduğu ortamda muayene kabulü yapılarak teslim edilir ve teslim alınır. Muayene esnasında yüklenici veya temsilcisi hazır bulunmalı, yüklenici firma temsilcisinin hazır bulunmaması halinde muayenenin yapılmasını engellemez ve yüklenici muayene raporuna itiraz edemez. 11. İSİN KONTROLÜ: İşin kontrol çizelgesi günlük olarak hastanemizde oluşturulacak kontrol heyeti tarafından gerçekleştirilir Hastanede her gün kontrol heyeti tarafından yüklenici firma veya vekil temsilcisi önünde yıkanmış, temizlenmiş ve ütülenmiş çamaşırların kontrol çizelgesi yapılır. Kontrol esnasında yüklenici veya temsilcisi hazır bulunur. Bulunmamaları kontrol yapılmasını engellemez Kontrol esnasında şartnameye uygun olarak yıkanmadığı belirlenen çamaşırlar yüklenici firma tarafından alınarak aynı gün şartnameye uygun olarak yıkanmış ve ütülenmiş olarak istenilen zamanda teslim edilecektir. Bu ikinci yıkama için hiçbir ücret ödenmeyecektir Hastanemiz kirli çamaşırlarının şartnameye uygun olarak temizlenerek teslimi esastır. Ancak yüklenici firmaya teslim edilen çamaşırların yırtılması, deforme olması, renginin solması, lekelenmesi ve yanması, kaybolması v.b. meydana gelecek zarar tahribat ve eksiklikler yüklenici firmaya ait olduğundan bunlar aynı kalite özellikte olan yenileri ile karşılanarak istenilen zamanda ve miktarda hastanemize teslim edilmek zorundadır Kirli çamaşırları yüklenici firma tarafından teslim alınırken yırtık ve deforme olmuş durumda olan çamaşırlar belirlenerek ayrılmalıdır. Bunların dışında yırtık ve eksik malzeme kabul edilmeyecektir Belirlenen kalitede yıkanmayan çamaşırlar kontrol heyeti tarafından tespit edilmesi durumunda firma sorumlusuna iade edilip yeniden yıkanması istendiğinde yüklenici firma itiraz etmeyerek aynı gün içerisinde yemden yıkanıp teslim edilecektir. Bu tekrarlama işi için ücret talep edilmeyecektir Şartnameye uygun şekilde yıkanmayan çamaşır miktarı günlük yıkanacak çamaşırların % 10 unu geçmeyecektir. Aksi takdir de idari şartnamenin genel hükümler bölümünde belirtilen cezai hükümler uygulanacaktır Çamaşırlar Hastaneden alınacağı ve getirileceği giriş ve çıkış yeri ve çamaşırların taşınması için kullanılacak asansör hastane idaresince belirlenecektir Çamaşırlar içinde çıkabilecek (pens, makas vb.) tıbbi malzemeler tutanakla idareye teslim edilecektir İstenecek tüm makio^. ve teçhizat çalışır durumda bulundurulacaktır.

10 YIKANACAK ÇAMAŞIR TÜRLERİ S.N. CİNSİ ÖZELLİKLERİ 1 Nevresim 2 Büyük çarşaf 3 Ara çarşaf 4 Yastık kılıfı Muhtelif renk 200cm x 250 cm 1,42kg / adet Muhtelif renk 200cm x 250 cm 0,70kg / adet Muhtelif renk 105cm x 170 cm 0,30 kg / adet Muhtelif renk 155 cm x 75 cm 0,15 kg /adet MİKTAR (GÜNLÜK/ADET) 5 Yastık 65 cmx70cm elyaf 0,95 2 '1 6 Refakatçi kottuk kılıfı Battaniye 8 Pike 9 Çocuk alezi 10 Lastikli alez 11 Sedye alezi 12 Beyaz önlük 13 Refakat önlüğü 14 Hemşire forma takımı 15 Ameliyat forma takımı 16 İmamlık havlusu 17 Ameliyat büyük yeşil çarşaf Ameliyat orta yeşil çarşaf Ameliyat küçük yeşil çarşaf 20 Box gömlek 21 Gaz kompres 22 İkili meme takkesi 23 Koter kılıfı 24 Şuvester 25 Hasta ameliyat önlüğü / S 150cmx200cm yünlü ve pelüş 1,86 150cmx250cm pamuklu kumaş 0,90 85cmx180cm beyaz pamuklu kumaş 0,59 100cmx190cm beyaz yatağa geçirilebilir lastikli 1,68 90cmx190cm beyaz renk 0,69 Beyaz renk forma pamuklu kumaş 0,33 Pembe ve mavi renkli pamuklu kumaş 0,40 Muhtelif renkte pamuklu kumaş 0,45 Yeşil renk pamuklu kumaş 0,35 70cmx130cm beyaz pamuklu kumaş 0,26 200cmx250cm yeşil pamuklu kumaş 0,98 160cmx200cm yeşil pamuklu kumaş 0,60 100cmx150cm yeşil pamuklu kumaş 0,35 Yeşil pamuklu kumaş 0,50 45cmx45cm gazlı bez kumaş 0,05 kg/ adet Yeşil pamuklu kumaş 0,09 Yeşil pamuklu kumaş 0,16 65cmx150cm yeşil pamuklu kumaş Û,44kg/ adet Yeşil pamuklu kumaş 0, Ayda 5 adet y. - / 1 ^ ~ \ \ ^ i \ V i / 1(..-4

11 26 Delikli çarşaf 27 Meme kolluğu 28 Ameliyat el kurulama havlusu 29 Peçete creap keten 30 Tül perde 31 Kalın perde 32 Tıbbi atık forması 33 Kirli torbası 34 Paravan örtüsü 35 Acil ve hasta odaları paravan perdesi 90cmx150cm yeşil pamuklu kumaş 0,34 Yeşil pamuklu kumaş ! 50cmx50cm beyaz pamuklu i kumaş 0,11 35 _... 75cmx75cm muhtelif renk pamuklu kumaş 0,05 kg /adet 60 Standart ve çeşitli renklerde tül ı perde adet : Standart ve çeşitli renklerde : adet İ Terilen kumaş tulum 0,66 kg /adet Ayda 6 adet 100cmx75 cm pamuklu kumaş 0,62 kg /adet Ayda 2 adet : 75cmx130 cm beyaz pamuklu ı kumaş 0,17 kg /adet Ayda 10 adet! Saten kumaş 1,12 10 adet/günde 36 Ceset torbası! Deri 1,54 2 adet/ay 37 Ceset torbası I ; Bez 0.53 n 00 o 2 adet/ay I!! I ı I 12. GEREKLİ MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ Makine Parkı : En az toplam 300 kg/saat kapasiteli yıkama makinesi/makineieri En az toplam 250 kg/sefer kapasiteli kurutma makinesi/makineleri En az toplam 2 adet 250 çarşaf/saat silindir ütü makinesi En az 1 adet pres ütü makinesi En az toplam kg/saat kapasiteli buhar jeneratörü sistemi En az toplam 120 kg/sefer çamaşır sıkma makinesi/makineleri En az toplam 250 kg/saat kapasiteli hijyenik bariyer tipi yıkama makinesi/makineleri.

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mehmet Özlüses, Sibel Akın, Dilek Baytaş, Dr. Kaya Süer Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörlüğü

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 10 Malzeme Kodu : JENH263 CAMASIR YIKAMA HIZMETI SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Şartname Kodu : 31627 ÇAMAŞIR DAĞITIM BİRİMİ Düzenleme Tarihi : 11/07/2013 Şartname

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

ÇAMAŞIRHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ÇAMAŞIRHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ÇAM.PR.01 30.09.2013 0 1/6 1.AMAÇ: Hastanede enfeksiyon kontrolünü sağlamak amacıyla hijyenik bir ortam oluşturmak. Bu nedenle kullanılan tüm tekstil ürünlerini uygun şartlarda toplanmak, taşımak, yıkamak,

Detaylı

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ DOÇ.DR.MURAT BİÇER 24.06.2015

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ DOÇ.DR.MURAT BİÇER 24.06.2015 1 / 15 Malzeme Kodu : JENM018 AMELIYATHANE KIYAFETI S ALT-UST SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 44262 Düzenleme Tarihi : 24/06/2015 ALT - ÜST GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ 1- Kumaş terikoton

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst İHTİYAÇ TALEP FORMU Sayfa No : 1 /1 Birim : OTELCİLİK

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK PLANI DÖK.KODU: YÖN.PLN.024 YAYIN TARİHİ: 11,11,2011 REVİZE NO:67 REVİZE TARİHİ: 02/06/2014 SAYFA:1/1 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

Sağlık için temizlik!

Sağlık için temizlik! Sağlık için temizlik! ENDÜSTRİYEL ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMETLERİ Endüstriyel Çamaşır Yıkama Hizmeti sektöründe olan tecrübemizin getirdiği birikimle teknolojinin buluştuğu yer olan OXİ LAUNDRY olarak biz; Teknolojik

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 14 Malzeme Kodu : JENA076 NEMLI PASPAS SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 35341 Düzenleme Tarihi : 30/01/2014 NEMLİ PASPAS YEDEĞİ a) Mop pamuklu ipten imal edilmiş

Detaylı

ELAZIĞ KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ Doğukent Mah. Semaver Sok. No: 42. Tel: 0 424 2247519 23-009-034

ELAZIĞ KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ Doğukent Mah. Semaver Sok. No: 42. Tel: 0 424 2247519 23-009-034 DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI ELAZIĞ KADIN EĞITIM VE KÜLTÜR DERNEĞI Elazığ ili SODES Annem de Benim Okulumda Projesi kapsamında Temizlik Materyalleri alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI HASTANE PLANI DOK.KODU:AY.PL.01 YAYIN TARİHİ: 01. 06 2016 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYA NO:1/5 1 - DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARIN VE DEZENEKSİYON PLANI Zemin MALZEMESİ/EKİPMA N Mop-Otomat- Yüzey Temizleyicisi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 MALZEMELER

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 MALZEMELER ÖĞRENME FAALİYETİ-3 27 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, kullanılacak malzemelerin doğru ve eksiksiz olarak dağıtımını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastanelerdeki temizlik hizmetleri departmanında

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi Yürürlük i: 04.07.2012 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Revizyon i: İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Yeni eklendi - Revize edildi Madde No - 3.1, 3.9.1, 3.9.2-3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,

Detaylı

HASTABAKICININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI. Sultan NAZLI Eğitim Hemşiresi

HASTABAKICININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI. Sultan NAZLI Eğitim Hemşiresi HASTABAKICININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI Sultan NAZLI Eğitim Hemşiresi Doktor ve Hemşireye yardımcı olmak amacıyla idarenin kendisine bildirmiş olduğu görevleri talimatlara uygun bir şekilde yapmakla sorumlu

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI 1-RİSKLER HASTANE TEMİZLİK PLANI YÖN.PL.01 15.02.2013 11.07.2013 01 1/14 YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR - AMELİYATHANELER - STERİLİZASYON ÜNİTESİ (steril destek alanları)

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi PERSONEL KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Konu: Bu teknik şartname Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi hizmet alımı kapsamında çalışan personeli için satın

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLU TEŞEKKÜR SERTİFİKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLU TEŞEKKÜR SERTİFİKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLU TEŞEKKÜR SERTİFİKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. TESLİMAT... 3 3. MUAYENE

Detaylı

PERSONEL KILIK KIYAFET PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

PERSONEL KILIK KIYAFET PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 27.08.2012 İş Kıyafeti Temizlik Takip Formu nun adı Personel Kuru Temizleme Takip ve Teslim Formu olarak değiştirildi. 01 28.09.2012 Acil Servis, KVC

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst İHTİYAÇ TALEP FORMU Sayfa No : 1 /1 Birim : OTELCİLİK

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i: 11.11.2013 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/7 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayanlar: Duygu SIDDIKOĞLU

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ. FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

HASTANE TEMİZLİĞİ. FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi HASTANE TEMİZLİĞİ FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak

Detaylı

Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü

Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü Hastanelerde Steril Malzeme Transferi İçin MultiCar MultiCar çok yönlüdür Steril malzeme konteynlarını taşır Steril malzeme sepetlerini

Detaylı

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Torbanın yüzeyi düz.parlak görünümlü olmalı.pütürlü olmamalıdır.. 2. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir. 3.. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı,kaynak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI Makine ve Kimya Kompleksi TEMİZLİK KAZANÇ Saruhan şirketler grubu olarak faaliyette bulunduğumuz sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimimizi

Detaylı

ÇAMAŞIRHANENİN HİZMET KAPSAMI: Oda Tekstili Yiyecek İçecek Departmanı Üniforma Misafir Çamaşırları Aktiviteler (Plaj Havlusu, sauna, peştamal v.s.

ÇAMAŞIRHANENİN HİZMET KAPSAMI: Oda Tekstili Yiyecek İçecek Departmanı Üniforma Misafir Çamaşırları Aktiviteler (Plaj Havlusu, sauna, peştamal v.s. ÇAMAŞIRHANENİN HİZMET KAPSAMI: Oda Tekstili Yiyecek İçecek Departmanı Üniforma Misafir Çamaşırları Aktiviteler (Plaj Havlusu, sauna, peştamal v.s.) Tekstil Sevkiyatı Crystal Hotels tesislerinde tekstil

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

SIRA CİNSİ MİKTAR ADET/12 AYLIK BİR ADET ÇAMAŞIRIN GRAMAJI 12 AYLIK YAKLAŞIK MUHTEMEL TOPLAM KG ÖZELLİKLER

SIRA CİNSİ MİKTAR ADET/12 AYLIK BİR ADET ÇAMAŞIRIN GRAMAJI 12 AYLIK YAKLAŞIK MUHTEMEL TOPLAM KG ÖZELLİKLER FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 160 Malzeme Kodu : JENH269 NEVRESIM YIKAMA BEDELI (KG) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* Þartname Kodu : 53186 ÇAMAŞIR DAĞITIM BİRİMİ Düzenleme Tarihi : 17/08/2016

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI Dok No: ENF.TL.10 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Hastanedeki bölümlerin risk durumuna göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir.

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampüsü Merkezi Yemekhanede kullanılmak

Detaylı

Hastane Temizliği Talimatı

Hastane Temizliği Talimatı 1. AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri kapsar. 3. TANIMLAR temizliğinin doğru ve etkin Çok Yüksek Riskli

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HTM-P01

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HTM-P01 Yürürlük i:16.11.2012 TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: 24.06.2014 Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması Temizlik malzemeleri ile ilgili düzenleme yapıldı. Madde No 4.1.4. - 4.1.7. - 4.1.22.

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 29 Malzeme Kodu : JENM7 PATISKA (HASSE KUMAS) BEYAZ SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 31316 Düzenleme Tarihi : 03/07/2013 PATİSKA KUMAŞ (BEYAZ) 1. %1 pamuklu dokuma

Detaylı

Endüstriyel Çamaşır Yıkama Sektöründe Lider Firma. Firma Tanıtım Sunumu.

Endüstriyel Çamaşır Yıkama Sektöründe Lider Firma. Firma Tanıtım Sunumu. Endüstriyel Çamaşır Yıkama Sektöründe Lider Firma Firma Tanıtım Sunumu www.unimedicallaundry.com UNİ TEMİZLİK TEKSTİL MEDİKAL İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kuruluş Yılı : 2014 Firma Türü : LİMİTET

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR...

Detaylı

Çamaşırhane ve Enfeksiyon Kontrolü

Çamaşırhane ve Enfeksiyon Kontrolü Çamaşırhane ve Enfeksiyon Kontrolü Dr. Güven ÇELEBİ ZKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 31 Mart 2010, Antalya Amaç Hastanede kullanılan tüm tekstil ürünlerinin temizlenmek

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

1-50 ADET ARASI 45 51-100 ADET ARASI 50 HASTANE DONANIMI 101 ADET VE ÜZERİ 55 1 ADET ÜRÜN 50

1-50 ADET ARASI 45 51-100 ADET ARASI 50 HASTANE DONANIMI 101 ADET VE ÜZERİ 55 1 ADET ÜRÜN 50 HASTANE DONANIMI 40.1 Hasta Bakım Yatağı 40.2 Acil Müdahale Yatağı/Sedyesi 40.3 Tıbbi Muayene/Teşhis/Tedavi Masası 40.4 Fizik Tedavi Ünitesi 40.5 Genel Amaçlı Tıbbi Muayene/Tedavi Koltuğu 40.6 Fonksiyonel

Detaylı

Sürdürülebilir Turizme Destek için Çözüm Yakınınızda...

Sürdürülebilir Turizme Destek için Çözüm Yakınınızda... laundry Antalya Tesisimiz Manavgat Tesisimiz Muğla Tesisimiz Sürdürülebilir Turizme Destek için Çözüm Yakınınızda... www.mavisafir.com.tr laundry En iyi hijyen En iyi kontrol En iyi servis En leri bizimle

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Eğitim malzemesi, Tüketim-ofis malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama

Detaylı

Tanımlar. Tıbbi Atık:

Tanımlar. Tıbbi Atık: Tıbbi Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil), Bakteri ve virus tutucu hava

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI 1.AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri, temizlik ve yemek şirketini kapsar 3.TANIMLAR

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan)

Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan) T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan) Doküman Numarası TBH/603/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek Adı. / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00 Meslek: ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK PLANI A. YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR B. ORTA RİSKLİ ALANLAR 1. Lokal Ameliyathane 2. Sterilizasyon Ünitesi 1. Poliklinikler 2. Hemşire ve doktor odaları Tıbbi Atık Deposu ve Evsel Atık Deposu 3. 3. Radyoloji Ünitesi

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir,

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI Genel Temizlik Standartları Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, Hastanelerde kritik bölgeler dışındaki ünitelerde,

Detaylı

TELKAR. www.telkar.com.tr. "Başarı köklü çözümler üretmektir"

TELKAR. www.telkar.com.tr. Başarı köklü çözümler üretmektir TELKAR www.telkar.com.tr "Başarı köklü çözümler üretmektir" Fetih Mahallesi, Libadiye Caddesi, Sarıkamış Sokak, No:52 Ataşehir, İstanbul, TÜRKİYE Telefon : +90 216 470 86 70 Faks : +90 216 470 99 07 telkar@telkar.com.tr

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

1. KONU ve KAPSAM 2. TANIMLAR

1. KONU ve KAPSAM 2. TANIMLAR 1. KONU ve KAPSAM Bu teknik şartname, TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) de revizyonu yapılan tamir ve bakım gerektiren her türlü Lokomotif buatlarının tamir ve temizliği işi ile ilgili

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.08 YAYINLAMA TARİHİ: 24.06.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 08/02/2017-E.2238 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BEKR3HS2C* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Mal alımı hk. İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 21 Malzeme Kodu : JENM9 YASTIK 50X70 SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 53069 HAST.MD.YRD. Düzenleme Tarihi : 10/08/2016 1. Ortalama ağırlığı 750-8 gr. Olmalıdır.

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 20 Malzeme Kodu : JENT5 SAF OKSIJEN TUP OLARAK M3 SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Şartname Kodu : 37011 Düzenleme Tarihi : 06/06/2014 Şartname Metni : ULUDAĞ

Detaylı

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLER... 3 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. MUAYENE VE KABUL... 5 4. TESLİMAT.. 6

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:26/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 4426 TEL: (0212) 6 2

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 011 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI. 1.AMAÇ : Hastanemizin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır.

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI. 1.AMAÇ : Hastanemizin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır. 1.AMAÇ : Hastanemizin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır. 2. KAPSAM:Hastanemizin tüm alanlarını kapsar. 3. KISALTMALAR: EKH:Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 4. TANIMLAR: 4.1.Düşük

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

Teknik Şartname Standart Formu

Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 2 Teknik Şartname Standart Formu 1. Genel Tanım KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı nın Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibeden yararlanmaya

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ 1 30 ADET ÇAMAŞIR SUYU 1'LT LİK 2 50 ADET SIVI BULAŞIK DETERJANI 1,5 LT'LİK 3 20 ADET SIVI BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI 2,5 LT'LİK 4 20 ADET SIVI ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI 4 LT'LİK

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.12.2011 Madde 3.1 deki çalışma saatleri revize edildi. 01 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 02 14.03.2016 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden

Detaylı

DOKÜMAN KODU TP.02.01 AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU TP.02.01 AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ AMELİYATHANE SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastane ameliyathanesinin ameliyatta hazırlanması, temizliği ve bakımı, ameliyathane ihtiyaçlarının temini, mevcut alet ve malzemenin bakım onarım ve sterilizasyonunun

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

.. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA PROGRAMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

.. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA PROGRAMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR SÜRE ALT KONULAR Ay Tarih Saat MODÜL Makinede Düz Dikiş 1. Düz sanayi dikiş makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabileceksiniz. 2. Düz sanayi makinesinin dikiş

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI KOD:TL.18 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 6 1. AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir

Detaylı

AMAÇ DÖK.KOD YÖN.PR.13 YAYIN TAR. 15/08/2006 REV. TAR/NO 26/06/2014/03 SAYFA 1 / 6

AMAÇ DÖK.KOD YÖN.PR.13 YAYIN TAR. 15/08/2006 REV. TAR/NO 26/06/2014/03 SAYFA 1 / 6 SAYFA 1 / 6 AMAÇ Hastanemizde ürünler için yasal şart ve mevzuat gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve uygulamada yanlış kullanımın önlenmesi, hizmet sağlama sürecinde hasta beklentileri ve yasal

Detaylı