ONUR BAŞ METİN ANDİÇ LEYLA KARAKUŞ Tıbbi Sekreter TKKY M^diir YardjffRTtsı UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONUR BAŞ METİN ANDİÇ LEYLA KARAKUŞ Tıbbi Sekreter TKKY M^diir YardjffRTtsı UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR."

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKA ISLIĞI Dr.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA OM<OLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ STOK TAKİP ONAY FORMU.... Tarih : Birim : Başhemşirelik Qnay ^ Sıra No Talep Edilen Tüketim Miktarları Branş Kodu Stok Mevcut Birimi Talep Miktarı Uygun Görülen Malzeme (Adı, Cinsi) Miktar 1 Çamaşır Yıkama Kurutma Ütüleme Hizmet Alım ADET 1 1 Stok Takıp Kapsam Dışındadır. ONUR BAŞ METİN ANDİÇ LEYLA KARAKUŞ Tıbbi Sekreter TKKY M^diir YardjffRTtsı EVRAK TARİH SAYI Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onaylarınıza arz ederim..../.../2012 Gerçejrf^lirme G ö re lisi.../.../2012 Başhekim UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI VE ÜTÜLENMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN AMACI Bu şartnamenin amacı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi çamaşır yıkama, kurutma, ütüleme, paketleme, taşıma hizmetlerinin yerine getirilmesinde dikkate alınacak usul ve esasları işin ifasında kullanılacak araç gereç ekipman ve malzemeleri belirtmektedir. Bu kapsamda her şey dahil çamaşır yıkama işidir. 2. HİZMETİN İFA YERİ: Firmaya ait hastane dışında kendi çamaşır yıkama fabrikasıdır Bu fabrika Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olacaktır. Mücbir sebepler halinde hizmetin aksamaması için yüklenici firma gerekli önlemleri alır. Hizmetin ifası için kirli ve temiz çamaşır transfer yerleri Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma hastanesi merkez bina, Ahmet Antiçen bölümü ile Urankent Ek Binası. 3. ŞARTNAMENİN KAPSAMI: Bu şartnamede tanımlanan çamaşır yıkama, temizleme ve dezenfeksiyon işlerinin istenilen standartlardan yapılması ve Hastane idaresinin belirleyeceği yere taşıma işlerinin sağlanması, işin ifası için kullanılan fabrikanın makinelerin ve araç ve gereçlerin istenilen standartlarda olması yüklenicinin sorumluluğudur. 4. TANIMLAR Şartnamedeki terimler, kelimeler veya ifadeler kullanıldıklarında aşağıdaki anlamları taşımaktadır İdare Yetkilisi :Hastane yönetimi veya yönetimin yazılı olarak işaret ettiği yetkililer Yüklenici Yetkilisi :İdarenin çamaşır yıkama işinde verilecek şartname kapsamındaki bütün hizmetlerden birinci derecede sorumlu kişi /kişileri ifade eder Hizmet Ekipmanları :Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi adına çamaşır yıkama, kurutma, ütüleme, paketleme, taşıma ve katlama işi için kullanılacak firmaya ait makineleri ve transfer araç ve konteynırlarıdır. (Bunlar yüklenici firmaya aittir.) 4.4. Çamaşır Yıkama Hizmetleri.İdarenin çamaşır yıkama şartnamesinde belirttiği tüm hizmetlerdir EKK :Hastanenin Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çamaşların Sınıflandırılması: Enfekte Çamaşırlar :EKK nın enfekte olarak tanımladığı çamaşırlardır Özel Birimlerş^AfC Çamaşırlar.Kemik İliği Nakli, ameliyathane v.b birimlerin çamaşırları

3 4,5.3. Diğer Çamaşırlar.Nevresim takımları, perde, pike,battaniye,sedye örtülen yastık v b çamaşırlar 4.6. Dokümantasyon ve Arşivleme İdare şartname doğrultusunda verdiği hizmet ile ilgili her türlü belge, doküman ve rapora ilişkin yüklenici tarafından oluşturulacak dokümantasyon ve arşiv sitesi 4.7. Yazılı Bildirim.İdare ve yüklenici arasında her türlü bildirimin yazılı olarak yapılacağı anlamı taşır Bildirim Adresi :Sdare ve yüklenicinin beyan ettikleri son işyeri adresi, fax numarası ve adresi telefon numarası 4.9. Çamaşır Standartları :ldarenin, yapılacak çamaşır yıkama hizmetlerine özel şartname tablolarında açıkladığı standartlar Temizlik Gereçleri ve Malzemeleri İş ve sözleşmenin kayıt ve şartlarının şartname kapsamında ifa edilmesi için gerekli olan ve yüklenici tarafından masrafları kendisine ait olmak üzere temin edilecek bütün sarf malzemeleri ve öteki gereçleri temizlik ürünleri ve malzemeleri veya başka herhangi bir temizlik maddesi anlamına gelir İstekli :İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi /kişiler Yüklenici :İhale sonunda ki uhdeli Firma Sözleşme.İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmadır Sözleşme Ekleri.İdare şartname idarenin genel ve özel şartnameler ve bunlara ekli sair belgeler anlamını taşımaktadır Yıkama İşleri :Çamaşırlann özelliklerini göz önüne alarak özelliklerini kaybetmeyecek şekilde şartname kapsamında yıkama işleminin gerçekleşmesi Kuru Temizleme.Usulüne uygun olarak ürüne zarar vermeyecek şekilde işlemin gerçekleştirilmesidir Lekelerin Çıkarılması Yıkanan ürüne zarar vermeyecek şekilde uygun leke çıkarıcı kullanılarak yapılan işlemlerdir Kurutma İşlemi :Kurutma işlemi kurutulan ürünün özelliğine göre sıcak hava ile yapılacaktır Ütüleme :Çamaşınn özelliğine uygun ısıda düzgün ve kırışıksız şekilde yapılan ütüleme işlemidir Katlama/Paketleme Ürünlerin uygun bir şekilde katlanarak cinsine göre paketlenmesi işlemidir Teknik Katlama :Ameliyathanede kullanılan bohça içindeki 12 kalem malzemenin idarenin tarif ettiği şekilde katlama tekniğine uygun olarak katlanması Taşıma.Kirli ve temiz çamaşırların standartlara uygun taşınması işlemidir Donanım Yıkama faaliyetlerinin ön görülen yıkama yöntemleri ve usulüne uygun olarak doğru bir şekilde ifa edilmesi için gerekli bütün mekanik ve elektronik cihazlar, taşıma arabaları, taşıma konteynırları anlamı taşımaktadır

4 4.23. Planlar :Yıkama hizmetlerinin ifa edileceği alanları gösteren proje veya kopyaları anlamındadır Tesisler.Hizmetin ifadesine ilişkin planlar ve ekipmanları içeren binalar anlamına gelmektedir Rutin Yıkama Hizmetleri :Yıkama usullerinin gösterildiği şekilde şartname kapsamına ek olarak hizmetin ifa edileceği sıklık ve usuller hastane tarafından belirlenir ve koşullar gerektiğinde bunlarda zaman zaman değişiklik yapılabilir Mekan.Sözleşmenin süresi boyunca yüklenicinin kullanılması için hastane tarafından tahsis edilmiş alan/alanlar anlamına gelmektedir. Mekan temizliği yüklenici tarafından sağlanacaktır Şartname :Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerim gösteren belge veya belgelerdir Firma Temsilcisi :Yüklemci idarenin hastane bağlı olduğu birimlerdeki faaliyetlerin şartnameler doğrultusunda, yürütülmesi süreç içerisinde değişen şartlara göre hizmetin geliştirilmesi ve bölümler arası koordinasyonu sağlanması için firma sahibinin işin başında devamlı bulunamaması halinde idare ile iletişimi sağlayacak ve işlerin genelim yönetecek 2 yıl iş deneyimi olan kişidir Çamaşırların Yıkanacağı Yer Tedarikçinin hastane çamaşırlarını yıkayacağı gayrisıhhî müyesser kapsamdaki yer. 5.GENEL POLİTİKA: Yüklenici idarenin hastane ve bağlı olduğu birimlerdeki faaliyetleri şartname doğrultusunda yürütülmesi süreç içerisinde değişen şartlara göre hizmetin geliştirilmesi ve bölümler arası koordinasyonu sağlamak için firma sahibinin işin başında devamlı bulunmaması halinde idare ile iletişimi sağlayacak ve işlerin genelini yönetecek bir kişiyi Firma Temsilcisi olarak atayacaktır. Firma Temsilcisi işin ifasını şartname doğrultusunda yerine getirecek kontrol heyetine rapor edecektir Yüklenici çamaşır yıkama hizmetlerinin yürütülmesi için hazırladığı; Organizasyon şemasını Personel iş tanımını Uygulama prosedürlerini içeren raporu kontrol komitesine sunacaktır Çamaşır yıkama hizmetleri özelliklerine göre; Enfekte çamaşırlar Özel birimlere ait çamaşırlar Diğer çamaşırlar 5.3. Transfer Noktaları: Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez bina, Ahmet Antiçen ile Urankent ek bina 6. RAPOR VE ARŞİVLEME: Yüklenici verdiği hizmetlerle ilgili faaliyet raporlarını tutarak bir nüshasını kontrol komitesine iletmekle y ü k ü m lü d ü r^,

5 7. ÜNİFORMALAR: Yüklenici hastane içinde çalıştıracağı personelini idarenin vereceği tanıtım kartıyla ve idarenin de uygun bulacağı formayı temin edip çalıştırmakla yükümlüdür. 8. TEFTİŞ: İdare ve idare tarafından görevlendirilen kontrol heyeti her zaman yüklenici tarafından kullanılan ürünleri, çamaşırların yıkandığı mekanı, temizlik malzemelerini kontrol etme, yüklenici tarafından ifa edilen hizmetleri denetleme hakkına sahiptir. İdare tamamen taktiri kendisine ait olmak üzere bu şartname hüküm ve şartlarına uygunluğu kontrol etmek maksadıyla yüklenicinin usul ve yöntemlerini, teçhizatı, malzemeleri teftiş etmek, gözden geçirme ve denetleme hakkına sahiptir. Burada yer alan hiçbir hüküm herhangi bir teftiş ve denetim sonunda iş bu maddede belirtilen şekilde önemli aykırılık ya da aykırılıkların ortaya çıkması ve kendisine yazılı bildirimde bulunulmasından itibaren yüklenicinin aykırılıkları bu ihale dökümündeki sürede düzeltilmemesi halinde cezai hükümler uygulanır 9. ÇAMAŞIR YIKAMADA KULLANILACAK MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ: 9.1. Kullanılacak her çeşit temizlik malzemelerinin temini firmaya aittir Kullanılacak temizlik malzemeleri yıkanacak çamaşırın türlerine ve kumaş cinsine uygun olacaktır.(örneğin tül perde için tül perde deterjanı) 9.3. Çamaşırların yıkanması sırasında kesinlikle soda sabun kullanılmayacak gerekmediği takdirde ağartıcı da kullanılmayacaktır Kullanılacak tüm temizlik malzemeleri yerli üretim ise TSE belgesi, ithal ürünlerde ise CF. belgeli ürünler kullanılacaktır Müteahhit firma tarafından kullanılacak ana yıkama maddesi ağartıcısız beyaz homojen ve akışkan toz görünümlü olmahdır.%5 ila %15 arasında aniyonik aktif madde %5 ila %15 arasında noniyonik aktif madde %15 ila %30 arasında kompleks yapıcı madde içermesi gerekmektedir. Ayrıca 1 litre için 1 gr.yakın olarak köpük ayarlayıcı, parfüm,kireç önleyici, optik ağartıcı,bulunması zorundadır.ağır kir,yağ özellikle kan çözmede kullanılan yardımcı maddenin PH.1 minimum 12/13 olmalıdır.kompleks yapıcı madde miktarı ise % 30 dan fazla olmamalıdır Doğru seçilmiş temizlik maddeleri ve yöntemi ile çamaşırların bozulmamasına dikkat edilecek, uygun bir temizlik yöntemi ile çamaşırları dezenfekte edeceklerdir İdare yüklenici firmanın hizmet verdiği alanı tüm makine ve kullandığı malzemeleri denetleme yetkisine sahiptir İdare verilen çamaşır yıkama hizmetinde kullanılan malzemeden doğan aksaklıklar olduğu takdirde kullanılan malzemenin tahlil sonucuna göre temizlik malzemelerinin değişimini ister. 10. İSİN ÖZELLİKLERİ VE HİZMETİN İFA SEKLİ: ÖZELLİKLER: Temizlik; Çamaşır üzerindeki bütün tozun, kirin, yabancı maddelerin yıkanarak çıkarılması ve giderilmesi, enfe^siyonlu çamaşırların ayrı bir şekilde nakillerinin yapılarak 4

6 dezenfekte edilmesi işlemidir. Ütüleme ile temizlenen çamaşırların kırışıklıklarının açılması ve mikroplarının giderilmesi sağlanmalıdır Temizlenen çamaşır üzerinde bulunan kan, toz. kir, yağ, leke ve diğer yabancı maddelerden tamamen arındırılmış olması gerekir Yıkama işi özenli, düzgün ve çamaşırın cinsine göre ayrı ayrı yapılmalıdır. Kaliteli uygun yıkama maddeleri kullanılır ve çok iyi durulanarak yıkama maddelerine ait kokular giderilmelidir Kirli çamaşırlar gerektiği gibi lekesiz temizlenerek kurutulmuş nemsiz ve ütülenmiş olarak dış kirlenme önlenecek şekilde paketlenerek teslim edilecektir. Paketleme işlemi şeffaf, koiay yırtılmayan kalınlıktaki poşetlerle nevresimler beşli, çarşaflar onlu, yastıklar teker veya ikişer, yastık yüzleri küçük poşetlerde onlu, battaniyeler tekli, refakatçi ve personel formaları onar, pikeler beşer, alezler onar, perdeler ve diğer yıkanan çamaşırlar özelliklerine uygun olarak formalar askılı ve poşette olacaktır. Paketleme işlemi ifa yerinde kliniğe ve bölüme ait olan çamaşırlar ayrı ayrı poşetlenecektir. Ameliyathanede kullanılan bohça içindeki 12 kalem malzemenin [Büyük çarşaf. Küçük çarşaf, Orta çarşaf, Delikli çarşaf, Box gömleği, Koter kılıfı, Meme takkesi, Meme kolluğu, Şivester, Ameliyathane el kurulama havlusu, Hasta ameliyat önlüğü, Peçete (Creap - keten)] idarenin istediği/tarif ettiği şekilde katlama tekniğine (Teknik Katlama) uygun olarak katlanacaktır Beyaz çamaşırların yeterince temizlenerek aklanmış olması, renkli çamaşırların solmaması gerekir. Çamaşırların dokusuna zarar verilmemeli yeterli yumuşaklık kazandırılmalı, hatalı yıkamadan veya hatalı kullanımdan dolayı sökülen ya da küçük tahrifatlara uğrayan çamaşırlar firma tarafından tadil edilecektir. Tamir edilmeyenlerin yerine yenisi alınacaktır Çamaşırlar kullanma özelliklerine göre titizlikle ayrılır ve ayrı ayrı yıkanır Örneğin; Bulaşıcı hastalıklı olan çamaşırlar ayrı yıkanır ve usulüne göre dezenfekte edilecektir. Ara bezleri., çarşaf, nevresim, yastık kılıfı ve diğer çamaşırlar ayrı olarak yıkanır. Hemşire, doktor formaları: alt-üst, renkli ve beyaz olmak üzere takım halinde veya tek olarak yıkanıp ütülenecektir. Kanlı ve lekeli çamaşırlar soğuk suda bekletilerek çözülmesi sağlandıktan sonra ayrı olarak yıkanacaktır. Üzerinde ENFEKTE ibaresi yazılan çamaşırlar farklı makinede sadece bu çamaşırlar için uygun kimyasal madde kullanarak kaynama derecesinde yıkanacak ve ayn olarak kurutulması sağlanacaktır Teslim edilen yıkanacak çamaşırlar yukarıdaki özelliklere göre gruplandırılarak kendi gurupları içinde yıkanacaktır. Daha sonra ütülenen çamaşırlar katlı ve eksiksiz olarak geri teslim edilecektir Kullanılacak temizlik malzemeleri ile leke sökücüler ulusal veya uluslar arası kalite standart belgesine sahip olacaktır Temizlenen, ütülenen ve teknik katlama uygulanan çamaşırların gerekli sterilizasyon işlemi hastanemiz tarafından yapılacaktır. İstekli Firmalar tekliflerinde sterilizasyon ile ilgili bir husus öngörmeyeceklerdir Yıkanan çamaşırlar özelliklerine uygun derecede yıkanacaktır. Yıkanacak çamaşırlara uygun dereceler aşağıda yer almaktadır. Yastıklar :40 C

7 Tül perde 30 C Saten güneşlik 40 C Nevresimler C Battaniye 40 C Formalar 60 C Havlular 50 C Yeşil mavi keten 80 C Ameliyat gömlekleri 80 C Al ez 80 C Pike 50 C Gaz kompleksler 90 C Yatak muşambası 40 C Hijyenin sürekliliğini sağlamak amacı ile kirli ve temiz çamaşırlar için farklı servis araçlarıkullanılacaktir Çamaşır yıkama fabrikasından kirli çamaşır girişi ile temiz çamaşır çıkışı ayrı olacaktır Enfekte çamaşırın bulunduğu bölümlerle diğer kısımlar hava akımına bile mahai verilmeyecek şekilde izole edilmiş olacaktır Enfekte çamaşırlar fiziki olarak bölünmüş alanlarda hijyenik bariyer tipi kapaklı veya bariyer tünel tipi makinelerde yıkanacaktır Su seviyeleri yıkama süreleri ve sıcaklık lekelere göre ayarlanacaktır. Deterjanlar tam otomatik dozajlarına ünitesi tarafından makinelere otomatik olarak verilmelidir İşin ifasında maksimum temizlik ve gerçek hijyen sağlanacaktır Yıkamada kullanılan çamaşır makinesi hijyen kurallarına uygun yıkama yapmalıdır. Makina ve mekan Avrupa Birliği hijyen standartlarına tam uygun olmalıdır Her işlemden sonra çamaşır transferinde kullanılan tüm araç gereçler standartlara uygun dezenfektan maddelerle temizlenecektir. Çamaşırların Fabrikadan Hastaneye Transferi Kirli çamaşır taşıyan araçların iç kısmı koiay temizlenecek, pürüzsüz bir şekilde kaplanmış olmalıdır. Kirii çamaşırlar ve temiz çamaşırlar birbirine kesinlikle karıştırmayacaktır. Yüklenici Firma kirli ve temiz çamaşır taşımasında kullanmak üzere 14 adet çamaşır taşıma konteynırla kullanılacak binalardaki asansörlerin büyüklükleri ile uyumlu olup, yerden yüksekliği 100 cm eni, 70/80 cm uzunluğu, cm arası kolay temizlenir, kıvrımsız, kolay taşınabilir paslanmaz metal veya çelik, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış (hastane idaresi ile birlikte belirlenecek) olup, kenarları kapalı ve üstü kapaklı olacaktır. Tekerlekleri 360 devir yapabilen pedallı, pedalı kilit sistemi olan kolay yıpranmayacak lastikten yapılmış olacaktır HİZMETİN İFA ŞEKLİ: Hastanemizin Ameliyathanesin de kullanılan maddesinin 2. paragrafta belirtilen malzemeler harici olan diğer nevresim takımı, yastık kılıfı vb. gibi kirli çamaşırları, usulüne uygun şekilde her gün saat:09.00 da ve de Kat sorumlu hemşiresi nezaretinde sayılarak Hastane idaresinin belirleyeceği kirli toplama merkezine bir (1) Yüklenici Firma personeli tarafından getirilecek ve Hastane Kontrol Komisyonu tarafından matbu teslim tutanağı ile yıkanmak üzere

8 Yüklenici Firmaya teslim edilecektir. Fazla kirlenmiş ve açıkta taşınması mahsurlu olan çamaşırlar Yüklenici Firma tarafından getirilen torbalara sayılarak konulduktan sonra uygun şartlarda çamaşırhaneye götürülecek ve yıkanması yapılacaktır. Hastanemizden saat da alınan kirli çamaşırlar aynı gün saat 15.00de, saat de alınan çamaşırlar ertesi gün sabah saat arası temiz olarak çamaşırhane sorumlusuna sayılarak teslim edilecektir. Ameliyathane çamaşırları ayrı olarak yıkanacaktır. Ameliyathaneden giden maddesinin 2. paragrafta belirtilen kirli malzemeler sabah saat da alınarak da getirilecek ve aynı gün da giden kirliler ise ertesi gün sabah da teslim edilecektir Hastane idaresi hasta sirkülasyonuna göre teslim etme ve teslim alma saatlerini değiştirebilir ve sefer sayısına ilave yapabilir Bu hizmetler istisnasız her gün aksamadan devam edecektir. Hastanemizin sürekli hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alınarak, temiz çamaşırların teslimi ve kirli çamaşırların alınması ilgili firma yetkilileri ve nöbetçi hemşireler tarafından bütün tatillerde (Cumartesi - Pazar, Dini ve Milli Bayram tatillerinde) aralıksız devam edecektir Yüklenici Firma Yetkilisi veya vekili her gün kirlileri almaya ve temiz çamaşırları teslim etmeye gelmek zorundadır. Kirlilerin alınması ve temizlerin iadesi için yapılacak nakliyenin ücreti Yüklenici Firmaya aittir Yüklenici firma kirli çamaşırların konulacağı huni tarzında, 80 cm boy, ağız genişliği 85 cm, alt kısmı 53cm ebatlarında sızdırma, delinme ve darbelere dayanıklı torbalardan bulundurmak zorundadır. Bu torbalar kırmızı ve mavi renkte olacaktır. Kırmızı torbalara bulaşıcı, kan ve diğer sıvılar bulaşmış çamaşırlar konacak ve üzerlerine ne olduğu yazılacaktır. Mavi torbalara diğer çamaşırlar konacaktır. Tüm kirli çamaşırlar özelliklerine göre torbalanacaktır. Bu taşıma torbalarının temizliği ve bakımı firmaya ait olacaktır, Yıkama esnasında doğabilecek yırtılma, sökülme ve çamaşırları tekniğe uygun şartlarda yıkanmamasından dolayı meydan gelebilecek tahribatlardan sararan, yanan, renk değiştiren ve kaybolan çamaşırlar yüklenici firma tarafından yenisi alınarak 7 gün içerisinde hastaneye teslim edilecektir Yıkama ve kullanım hatalarından dolayı oluşan eksiklikler, sökük ve yırtıklar yüklenici firma tarafından tadil edilerek ütülenmiş ve kırışıksız biçimde son kontrolleri yapılarak uygun yöntemlerle ilgili birimlere teslim edilecektir Yüklenici Firma tarafından hijyenik koşullarda tekniğe uygun şekilde yıkanan çamaşırlar yıkanma sonunda lekeleri çıkmış beyaz, renkleri solmamış, hoş kokulu, sağlık açısından güvenli, yumuşak, grileşmemiş, sertleşmemiş, sararmamış ve tekstil elyafı zayıflamamış olmalıdır. Çamaşırlar ütülendikten sonra düzgün bir şekilde katlanarak teslim edilecektir Acil, yoğun hizmet verilen, ameliyathane ve acil polikliniklerden çıkan kirli çamaşırların her an hizmete hazır olarak teslimi zorunludur Aynı şekilde çamaşırlarda herhangi bir zarar olmadığı halde herhangi bir nedenle yıkanma ve ütülenme işinde gecikme kabul edilemez (mücbir sebepler dışında) oluşan aksaklıklar mazeret olarak kabul edilmeyecektir. Hastanemiz yedek çamaşır bulundurmak zorunda değildir, gerekirse yüklenici firma herhangi bir nedenle zamanında teslim edemeyeceği günlük eşyayı elinde bulunduracağı yedeklerle istenilen miktar ve zamanında karşılayacaktır Çamaşırların başka kurum çamaşırları ile yıkanmamalı ve karıştırılmamalıdır Her 3 (üç) ayda bir idare ve yüklenici temsilcileri toplantı yapacak yüklenici işin ifası hakkında rapor verecek ve bu raporları dosyalayacaktır Kontrol ve muayene komisyonu kirli çamaşırları cinslerine göre yüklenici veya temsilcisine sayarak teslim eder. Bu teslim için hastane idaresinde ve yüklenicide birer nüshası kalmak üzere ik e idaresi ile yüklenici veya yüklenici -V t 7

9 temsilcisi tarafından imza altına alınır. Yüklenici firmanın belirlediği firma temsilcisi idarenin uygun gördüğü yerde sürekli hazır bulunacaktır. Evraklarda uyuşmazlık halinde hastane idaresindeki kayıtlar ödemeye veya diğer hususlar için esas alınacaktır. Evraklar üzerinde teslim edilen malzemelerin adı, sayısı ve kilosu bulunacaktır. Malzemelerin tartılması için gerekli olacak donanımj yüklenici sözleşme süresi boyunca hastanede bulunduracak ve bu süre içerisinde düzenli olarak kalibrasyonunu yaptıracaktır. Kalibrasyonun yapılması ve belgelenmesi yüklenici sorumluluğundadır. Ücretlendirme; 1. Ameliyathane de kullanılan maddesinin 2. paragrafta belirtilen kirli çamaşırlar ile enfeksiyonlu çamaşırlar da ücretlendirme temiz çamaşır ağırlığı üzerinden, diğer çamaşırlarda kirli çamaşır ağırlığı üzerinden hesaplanacaktır. 2. Hastaneden belirlenen saatte getirilen ve gönderilen çamaşırlar idarenin belirlediği yerde ve görevlendireceği sorumlular tarafından yüklenicinin veya yüklenici temsilcisinin hazır bulunduğu ortamda muayene kabulü yapılarak teslim edilir ve teslim alınır. Muayene esnasında yüklenici veya temsilcisi hazır bulunmalı, yüklenici firma temsilcisinin hazır bulunmaması halinde muayenenin yapılmasını engellemez ve yüklenici muayene raporuna itiraz edemez. 11. İSİN KONTROLÜ: İşin kontrol çizelgesi günlük olarak hastanemizde oluşturulacak kontrol heyeti tarafından gerçekleştirilir Hastanede her gün kontrol heyeti tarafından yüklenici firma veya vekil temsilcisi önünde yıkanmış, temizlenmiş ve ütülenmiş çamaşırların kontrol çizelgesi yapılır. Kontrol esnasında yüklenici veya temsilcisi hazır bulunur. Bulunmamaları kontrol yapılmasını engellemez Kontrol esnasında şartnameye uygun olarak yıkanmadığı belirlenen çamaşırlar yüklenici firma tarafından alınarak aynı gün şartnameye uygun olarak yıkanmış ve ütülenmiş olarak istenilen zamanda teslim edilecektir. Bu ikinci yıkama için hiçbir ücret ödenmeyecektir Hastanemiz kirli çamaşırlarının şartnameye uygun olarak temizlenerek teslimi esastır. Ancak yüklenici firmaya teslim edilen çamaşırların yırtılması, deforme olması, renginin solması, lekelenmesi ve yanması, kaybolması v.b. meydana gelecek zarar tahribat ve eksiklikler yüklenici firmaya ait olduğundan bunlar aynı kalite özellikte olan yenileri ile karşılanarak istenilen zamanda ve miktarda hastanemize teslim edilmek zorundadır Kirli çamaşırları yüklenici firma tarafından teslim alınırken yırtık ve deforme olmuş durumda olan çamaşırlar belirlenerek ayrılmalıdır. Bunların dışında yırtık ve eksik malzeme kabul edilmeyecektir Belirlenen kalitede yıkanmayan çamaşırlar kontrol heyeti tarafından tespit edilmesi durumunda firma sorumlusuna iade edilip yeniden yıkanması istendiğinde yüklenici firma itiraz etmeyerek aynı gün içerisinde yemden yıkanıp teslim edilecektir. Bu tekrarlama işi için ücret talep edilmeyecektir Şartnameye uygun şekilde yıkanmayan çamaşır miktarı günlük yıkanacak çamaşırların % 10 unu geçmeyecektir. Aksi takdir de idari şartnamenin genel hükümler bölümünde belirtilen cezai hükümler uygulanacaktır Çamaşırlar Hastaneden alınacağı ve getirileceği giriş ve çıkış yeri ve çamaşırların taşınması için kullanılacak asansör hastane idaresince belirlenecektir Çamaşırlar içinde çıkabilecek (pens, makas vb.) tıbbi malzemeler tutanakla idareye teslim edilecektir İstenecek tüm makio^. ve teçhizat çalışır durumda bulundurulacaktır.

10 YIKANACAK ÇAMAŞIR TÜRLERİ S.N. CİNSİ ÖZELLİKLERİ 1 Nevresim 2 Büyük çarşaf 3 Ara çarşaf 4 Yastık kılıfı Muhtelif renk 200cm x 250 cm 1,42kg / adet Muhtelif renk 200cm x 250 cm 0,70kg / adet Muhtelif renk 105cm x 170 cm 0,30 kg / adet Muhtelif renk 155 cm x 75 cm 0,15 kg /adet MİKTAR (GÜNLÜK/ADET) 5 Yastık 65 cmx70cm elyaf 0,95 2 '1 6 Refakatçi kottuk kılıfı Battaniye 8 Pike 9 Çocuk alezi 10 Lastikli alez 11 Sedye alezi 12 Beyaz önlük 13 Refakat önlüğü 14 Hemşire forma takımı 15 Ameliyat forma takımı 16 İmamlık havlusu 17 Ameliyat büyük yeşil çarşaf Ameliyat orta yeşil çarşaf Ameliyat küçük yeşil çarşaf 20 Box gömlek 21 Gaz kompres 22 İkili meme takkesi 23 Koter kılıfı 24 Şuvester 25 Hasta ameliyat önlüğü / S 150cmx200cm yünlü ve pelüş 1,86 150cmx250cm pamuklu kumaş 0,90 85cmx180cm beyaz pamuklu kumaş 0,59 100cmx190cm beyaz yatağa geçirilebilir lastikli 1,68 90cmx190cm beyaz renk 0,69 Beyaz renk forma pamuklu kumaş 0,33 Pembe ve mavi renkli pamuklu kumaş 0,40 Muhtelif renkte pamuklu kumaş 0,45 Yeşil renk pamuklu kumaş 0,35 70cmx130cm beyaz pamuklu kumaş 0,26 200cmx250cm yeşil pamuklu kumaş 0,98 160cmx200cm yeşil pamuklu kumaş 0,60 100cmx150cm yeşil pamuklu kumaş 0,35 Yeşil pamuklu kumaş 0,50 45cmx45cm gazlı bez kumaş 0,05 kg/ adet Yeşil pamuklu kumaş 0,09 Yeşil pamuklu kumaş 0,16 65cmx150cm yeşil pamuklu kumaş Û,44kg/ adet Yeşil pamuklu kumaş 0, Ayda 5 adet y. - / 1 ^ ~ \ \ ^ i \ V i / 1(..-4

11 26 Delikli çarşaf 27 Meme kolluğu 28 Ameliyat el kurulama havlusu 29 Peçete creap keten 30 Tül perde 31 Kalın perde 32 Tıbbi atık forması 33 Kirli torbası 34 Paravan örtüsü 35 Acil ve hasta odaları paravan perdesi 90cmx150cm yeşil pamuklu kumaş 0,34 Yeşil pamuklu kumaş ! 50cmx50cm beyaz pamuklu i kumaş 0,11 35 _... 75cmx75cm muhtelif renk pamuklu kumaş 0,05 kg /adet 60 Standart ve çeşitli renklerde tül ı perde adet : Standart ve çeşitli renklerde : adet İ Terilen kumaş tulum 0,66 kg /adet Ayda 6 adet 100cmx75 cm pamuklu kumaş 0,62 kg /adet Ayda 2 adet : 75cmx130 cm beyaz pamuklu ı kumaş 0,17 kg /adet Ayda 10 adet! Saten kumaş 1,12 10 adet/günde 36 Ceset torbası! Deri 1,54 2 adet/ay 37 Ceset torbası I ; Bez 0.53 n 00 o 2 adet/ay I!! I ı I 12. GEREKLİ MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ Makine Parkı : En az toplam 300 kg/saat kapasiteli yıkama makinesi/makineieri En az toplam 250 kg/sefer kapasiteli kurutma makinesi/makineleri En az toplam 2 adet 250 çarşaf/saat silindir ütü makinesi En az 1 adet pres ütü makinesi En az toplam kg/saat kapasiteli buhar jeneratörü sistemi En az toplam 120 kg/sefer çamaşır sıkma makinesi/makineleri En az toplam 250 kg/saat kapasiteli hijyenik bariyer tipi yıkama makinesi/makineleri.

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Yüklenici yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması,

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır. 1.1. Türk Kızılayı,

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım... - 86.460,00 TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TEMİZLİK

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale No: 2012/22664 TANIMLAR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi

Detaylı

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015- TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-1 1. TANIMLAR 1.1. İDARE: Türk Kızılayı Kartal Hastanesi İdaresi. 1.2. YÜKLENİCİ: İhale sonucu işi alan ve sözleşme

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, 2015 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ SÜREÇ YÖNETİMİ GIDA

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.1.

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.1. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:78

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326

Detaylı

GENEL TEMİZLİK PLANI. Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler:

GENEL TEMİZLİK PLANI. Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler: SAYFA NO 1/14 Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler: ALANLAR Banyolar Tuvaletler ALANLARIN TEMİZLİK PERİYODU En az günde bir kez ve her hastadan sonra fırçalanarak

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ÇAMAŞIRLARI YIKAMA 814EH0005 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ Not: 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Özel Hastaneler yönetmeliği, 13/04/2003 tarih ve 25078-14/01/2004 tarih ve 25346-03/03/2004 tarih ve 25391-28/05/2004

Detaylı

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ:

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ: KARTAL BELEDİYESİ KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBELERİNE; SABAH KAHVALTISI, ÖĞLE YEMEĞİ VE İKİNDİ KAHVALTISI HAZIRLAMA, DAĞITIMI VE SERVİS HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğüne

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 2820522102/110711.1111 1 Önemli güvenlik talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15)

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) ALM 701 S Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı