KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )"

Transkript

1 KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI : :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu IV Soru No KAMU HUKUKU 1-40 MALİYE İKTİSAT Genel Açıklama 1. Bu kitapçıkta120 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 150 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 2

3 KAMU HUKUKU GRUBU SORULARI sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, suç karşılığında uygulanacak cezalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Adli para B) Tutuklama C) Süreli hapis D) Müebbet hapis E) Ağırlaştırılmış müebbet hapis 2. Tutuklama kararına itiraz süresi kaç gündür? A) 3 B) 7 C) 10 D) 15 E) sayılı Türk Ceza Kanunu nun düzenlemelerine göre, aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı hapis cezasının ertelenmesine engel değildir? A) Şikâyete konu kasıtlı suç sebebiyle önceden hükmedilmiş 6 ay hapis cezası mahkûmiyeti B) Şikâyete gerek olmaksızın takibi gereken kasıtlı suç sebebiyle daha önceden hükmedilmiş 6 ay hapis cezası mahkûmiyeti C) Ceza zamanaşımının dolması sonucu infaz edilemeyen 6 ay hapis cezası mahkûmiyeti D) Daha önceden işlenmiş kasıtlı bir suç sebebiyle hükmedilen adli para cezasının varlığı E) Daha önce süresi 3 aydan fazla kasıtlı suç sebebiyle hükmedilmiş mahkûmiyet hükmünün varlığı sayılı Türk Ceza Kanunu nun düzenlemelerine göre, suça iştirak hakkında, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Suçun işlenmesinden sonra suça iştirak kabul edilmiştir. B) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterli görülmüştür. C) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişinin, işlenen suçun cezası ile cezalandırılacağı kabul edilmiştir. D) Taksirli suçlar bakımından iştirak hükümlerinin uygulanabileceği kabul edilmemiştir. E) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış olması aranmıştır. 5. Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nda ceza sorumluluğunu kaldıran hâl olarak kabul edilmiştir? A) Fiili hata B) Ağır haksız tahrik C) Zorunluluk hali D) Suçun daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinde hata E) Suçun daha çok cezayı gerektiren nitelikli hallerinde hata 1

4 sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, teşebbüs hükümlerinin uygulama alanı bulması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi şarttır? A) İcra hareketlerinin bitmesi B) Hareketlerin elverişliliği C) Suçun icrasına başlanmaması D) Suç kararının icrasına başlanması E) Suç kararının icrasına başlanmaması sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi dava zamanaşımını kesen sebepler arasında sayılmamıştır? A) Yakalama B) Tutuklama C) Savcının ifade alması D) Savcının iddianame düzenlemesi E) Mahkûmiyet kararının verilmesi 8. İlköğretim Okulu müdürü M, Müdürlük yaptığı okulun bulunduğu mahallede ikamet etmekte olan ve okula kayıt olma koşullarını taşıyan N nin kaydını ilk önce kabul etmeyeceğine dair tavırlar sergilemiş, ancak daha sonra kendisine verilmek üzere getirilen bilgisayarı alarak kayıt işlemini gerçekleştirmiştir. M, aşağıdaki suçlardan hangisinin failidir? A) Rüşvet B) Zimmet C) İkna yoluyla irtikap D) Güveni kötüye kullanma E) Görevi kötüye kullanma sayılı Türk Ceza Kanunu na göre Kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlardan hangisinde, suça konu malın değerinin azlığı, verilecek cezada indirim nedeni olarak kabul edilmiştir? 10. A) İrtikap B) Rüşvet C) Zimmet D) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama E) Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf I. Rüşvet II. Zimmet III. İrtikap IV. Görevi kötüye kullanma Yukarıda verilen suçlardan hangisinde/hangilerinde etkin pişmanlık kabul edilmemiştir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve II E) III ve IV 11. Aşağıdakilerden hangisi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda düzenlenen koruma tedbirleri arasında yer almaz? A) Elkoyma B) Adli kontrol C) Gözaltı D) Müsadere E) Yakalama 2

5 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun düzenlemeleri dikkate alındığında, aşağıdaki hükümlerden hangisinin, sanığın sorgusu yapılmamış olduğu takdirde yokluğunda verilmesi mutlak surette mümkün değildir? A) Beraat B) Mahkûmiyet C) Davanın reddi D) Davanın düşmesi E) Ceza verilmesine yer olmadığı 15. Aşağıdakilerden hangisini, Cumhurbaşkanı, karşı-imza olmaksızın tek başına yapar? A) Sayıştay Başsavcısının atanması B) Bakan yardımcılarının atanması C) Yükseköğretim Kurulu Başkanının atanması D) Kara Kuvvetleri Komutanının atanması E) Merkez Bankası Başkanının atanması sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, aşağıdaki kararlarlardan hangisini savcı veremez? A) Gözlemaltı kararı B) Bilirkişi atanması kararı C) Gözaltı kararı D) Fizik kimliğin tespiti kararı E) Soruşturma aşamasında tutuklunun serbest bırakılması kararı 16. I. Diyanet İşleri Başkanlığı II. Devlet Denetleme Kurulu III. Kamu Denetçiliği Kurumu Yukarıda verilen kurumlardan hangisiyle/hangileriyle ilgili düzenlemeler ilk kez 1982 Anayasası nda yer almıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun düzenlemelerine göre aşağıdakilerden hangisinin, mesleği ve sürekli uğraşı sebebiyle tanıklıktan çekinme hakkı kabul edilmiştir? A) İmamlar B) Tapu memurları C) Evlendirme memurları D) Mali işlerde görevlendirilmiş müşavirler E) İstihbarat birimlerinde çalışan memurlar Anayasası na göre yasama dokunulmazlığı aşağıdakilerden hangisini kapsar? A) Maddi tazminat davalarını B) Manevi tazminat davalarını C) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerini D) Tutulma, sorguya çekilme, tutuklanma ve yargılanmayı E) Ağır cezayı gerektiren şahsi suçüstü hallerini 3

6 Anayasası nın düzenlemelerine göre, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Temel hak ve hürriyetler sınırlanırken hakkın özüne dokunulamaz. B) Temel hak ve hürriyetler sınırlanırken ölçülülük ilkesi göz önünde bulundurulur. C) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması lâik cumhuriyetin gereklerine aykırı olmaz. D) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz. E) Temel hak ve hürriyetler, kanun hükmünde kararname ve idarenin diğer düzenleyici işlemleriyle sınırlanabilir. 20. I. Vatandaşlık ödevi sebebiyle sınırlanabilir. II. Devlet mali imkânları gerekçe gösterilerek sınırlanabilir. III. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. IV. Vatandaşın yurtdışına çıkma hürriyetinin sınırlanması hiçbir şekilde kabul edilmemiştir Anayasası na göre, vatandaşın yurtdışına çıkma hürriyetinin sınırlanması hususunda yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) I ve II Anayasası nda, 2010 yılında yapılan değişiklikler dikkate alındığında, yeni seçilen bir Anayasa Mahkemesi üyesinin görev süresinin sona ermesiyle ilgili hangisi doğrudur? A) 5 yılın dolmasıyla sona erer. B) 7 yılın dolmasıyla sona erer. C) 12 yılın dolmasıyla sona erer. D) 67 yaşın ikmaliyle sona erer. E) 70 yaşın ikmaliyle sona erer Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin Devlet yardımından yoksun bırakılmasına hangi çoğunlukla karar verir? A) Üye tamsayısının 1/3 ü B) Üye tamsayısının 2/3 ü C) Üye tamsayısın salt çoğunluğu D) Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu nun toplantı yeter sayısının varlığı koşuluyla toplantıya katılanların 1/3 ü E) Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu nun toplantı yeter sayısının varlığı koşuluyla toplantıya katılanların 2/3 ü 4

7 22. Aşağıdakilerden hangisi bir anayasayı sert anayasa yapan unsurlardan değildir? A) Devlet başkanının güçleştirici veto yetkisine sahip olması B) Devlet başkanının mutlak veto mekanizmasına yer verilmiş olması C) Değiştirilmesi için özel kabul yeter sayısının aranması D) Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı sert hükümler içermesi E) Anayasanın değiştirilmesinin referandum (halkoyu) şartına bağlanması 23. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası nda kişinin hakları ve ödevleri bölümünde düzenlenmemiştir? Anayasası nın 94. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki yıldır. Buna göre, ikinci devre seçilenlerin görev süresiyle ilgili hangisi doğrudur? A) 1 yıl B) 3 yıl C) Seçim kararı alınıncaya kadar D) O yasama döneminin sonuna kadar E) Seçim kararı Resmi Gazetede yayımlanıncaya kadar A) Bilgi edinme hakkı B) Konut dokunulmazlığı C) Haberleşme hürriyeti D) Dernek kurma hürriyeti E) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Anayasası nın düzenlemeleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin TBMM nin görevleri arasında yer aldığı söylenemez? A) Sayıştay Başkanını seçmek B) Kamu Başdenetçisini seçmek C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek D) Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir kısmını seçmek E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin bir kısmını seçmek 26. I. TBMM Başkanı II. Genelkurmay Başkanı III. Jandarma Genel Komutanı IV. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri V. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri 1982 Anayasası na göre, yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri, görevleriyle ilgili suçları sebebiyle Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan sıfatıyla yargılayacağı kişi/kişiler arasında yer almaz? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve III D) IV ve V E) I, II ve III 5

8 27. I. Ekonomik ve Sosyal Konsey II. Uyuşmazlık Mahkemesi III. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi IV. Diyanet İşleri Başkanlığı 1982 Anayasası nda yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri düzenlenmemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve II E) II ve IV 29. Trabzon da ikamet etmekte olan K nın Ankara daki taşınmazını Maliye Bakanlığı kamulaştırmıştır. K nın, kamulaştırma işleminin iptali için müracaatta bulunabileceği süre ve mahkeme ile ilgili bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 60 gün içinde Danıştay B) 60 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi C) 30 gün içinde Trabzon İdare Mahkemesi D) 30 gün içinde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi E) 30 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi 28. I. Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı II. Bilgi edinme hakkı III. Kamu denetçisine başvurma hakkı IV. Dilekçe hakkı Yukarıda verilen haklardan hangisi/hangileri 1982 Anayasası nda düzenlenmiştir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) III ve IV E) I, II, III ve IV 30. Ankara Üniversitesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ne ait taşınmazın bedelini de belirterek Üniversiteye devrini sağlamak amacıyla süreci başlatmış, ancak talep Genel Müdürlük tarafından reddedilmiştir. Üniversite nin ihtiyaç duyduğu taşınmazın devrinin gerçekleştirilmesi doğrultusundaki kararı aşağıdakilerden hangisi verir? A) Danıştay B) Taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi C) Taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesi D) Ulaştırma Bakanlığı E) Bakanlar Kurulu 6

9 31. Danıştay Başsavcısını aşağıdakilerden hangisi seçer? A) Cumhurbaşkanı B) Anayasa Mahkemesi C) Danıştay Genel Kurulu D) Danıştay Başkanlar Kurulu E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 32. Aşağıdakilerden hangisinin sabıka kaydında yer alması devlet memuru olmaya engel değildir? A) Rüşvet suçundan mahkûmiyet B) Kasten insan yaralama suçundan 2 yıl mahkûmiyet C) Dolandırıcılık suçundan 2 yıl mahkûmiyet D) Taksirli olarak insan öldürmekten 2 yıl mahkûmiyet E) Görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıl mahkûmiyet Anayasası na göre, vergi ve benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda aşağıdakilerden hangisinin kararı esas alınır? A) Sayıştay Genel Kurulu B) Danıştay C) Maliye Bakanlığı D) Bakanlar Kurulu E) Uyuşmazlık Mahkemesi Anayasası nın düzenlemeleri dikkate alındığında Kamu İhale Kurumu nda memur olarak çalışan K hakkında uygulanan Kınama disiplin cezasıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) TBMM, çıkaracağı bir kanun ile bu işleme karşı yargı yolunu kapatamaz. B) 90 gün içinde idari yargıda dava konusu edilebilir. C) 30 gün içinde adli yargıda dava konusu edilebilir. D) TBMM, kanun hükmünde kararname ile bu işleme karşı yargı yolunu kapatabilir. E) Kınama şeklindeki disiplin cezası için geçerli olmak üzere idari yargı yolu kapalıdır. 35. Aşağıdakilerden hangisinin üyelerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçer? A) Yargıtay B) Anayasa Mahkemesi C) Askeri Yargıtay D) Sayıştay E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 36. Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği vardır? A) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi B) Diyanet İşleri Başkanlığı C) Emniyet Genel Müdürlüğü D) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü E) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 7

10 37. Savcı S hakkında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nun verdiği ihraç kararıyla alakalı, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kurulun tüm kararlarına karşı yargı yolu kapalı olduğundan, S nin ihraç kararına karşı sadece Kurula itiraz etmesi mümkündür. B) Kurul kararı ihraç yönünde olduğu için, S nin ihraç kararına karşı Danıştay da dava açma hakkı vardır. C) Kurul kararı ihraç yönünde olduğu için, S nin ihraç kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesinde dava açma hakkı vardır. D) Kurul kararı ihraç yönünde olduğu için, S nin ihraç kararına karşı Ankara İdare Mahkemesinde 15 gün içinde dava açma hakkı vardır. E) Kurul kararlarına karşı yargı yolu kapalı olduğundan, S nin ihraç kararına karşı idari yargı mercilerine müracaat etmesi mümkün değildir sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurları için söz konusu olan yasaklar arasında sayılmamıştır? A) Kollektif şirket ortaklığı B) Komandit şirkette komandite ortak C) Ticari vekillik D) Ticari mümessillik E) Limited şirket ortaklığı sayılı Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, il genel meclisi üyeleri hakkında soruşturma iznini aşağıdakilerden hangisi verir? A) Vali B) Danıştay C) İçişleri Bakanı D) İl Genel Meclisi E) Bakanlar Kurulu Anayasası na göre mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A) Vali B) Maliye Bakanlığı C) İçişleri Bakanlığı D) Sayıştay E) Danıştay MALİYE GRUBU SORULARI 41. Aşağıdaki vergileme ilkelerinden hangisi verginin fiskal amacıyla ilgilidir? A) Ödeme gücü ilkesi B) İktisadi etkinlik ilkesi C) Uygunluk ilkesi D) Tarafsızlık ilkesi E) Faydalanma ilkesi 8

11 42. Vergi piramitleşmesi olarak isimlendirilen olgu aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Kurumlardan alınan kar paylarının ilave olarak gelir vergisine tabi tutulması B) Emlak vergisinin her yıl düzenli olarak alınması C) Gelir vergisinin yanında gelirin biriktirilmiş hali olan servetin de vergilendirilmesi D) Yayılı muamele vergilerinde ödenen verginin sonraki aşamada matraha yeniden eklenmesi E) Mükelleflerin yurtiçi ve yurtdışı kazançlarının tamamı üzerinden vergilendirilmesi 43. Bir ekonomide kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması bakımından aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekmez? A) Her malın fiyatının marjinal maliyetine eşit olması B) Malların marjinal faydaları oranının, aynı malların fiyatları oranına eşit olması C) Doğal tekel durumunda devlet eliyle rekabetin sağlanması D) Malların faktör fiyatları oranının birbirlerine eşit olması E) Üretim faktörleri gelirlerinin, faktörlerin marjinal ürün gelirlerine eşit olması 44. Bir dönem içinde yapılması düşünülen kamu harcamalarını karşılayacak düzeyde vergi hasılatının hedeflenerek toplanması, hangi vergileme ilkesi ile ifade edilir? A) İstikrar ilkesi B) Belirlilik ilkesi C) Uygunluk ilkesi D) Açıklık ilkesi E) Verimlilik ilkesi 45. Verginin gelir etkisi söz konusu olduğunda vergi mükellefinin nasıl hareket etmesi beklenir? A) Çalışma hayatından çekilme B) Çalışma süresini artırma C) Çalışma alanını değiştirme D) Vergiden kaçınmayı tercih etme E) Vergi kaçırmayı tercih etme 46. Aşağıdakilerden hangisi vergi yansımasını belirleyen mikro ekonomik faktörler arasında yer almaz? A) Piyasanın şekli ve yapısı B) Vergi oranlarının düzeyi C) Vergilendirilen malın türü D) Mükelleflerin, vergileri finansman usulleri E) Arz ve talebin fiyat elastikiyetleri 9

12 47. Aşağıdakilerden hangisi, teoride olağanüstü kamu geliri olarak tanımlanmasına karşın, günümüzde hemen her ülke için süreklilik taşıması dolayısıyla olağan bir kamu geliri olarak değerlendirilmektedir? A) Para ve vergi cezaları B) Borçlanma gelirleri C) Parafiskal gelirler D) Teşebbüs gelirleri E) Kullanıcı bedelleri 50. Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kamu gelirlerinin paylaşılması (mali tevzin) nedenleri arasında yer almaz? A) Yetki genişliği esası B) Hizmetlerde etkinlik sağlanması C) Dikey vergi rekabetinin önlenmesi D) Mükelleflerin vergi yükünün ağırlaştırılmaması E) Gelir kaynaklarının verimli bir şekilde değerlendirilmesi 48. Kamu kuruluşlarının yapmış olduğu demirbaş alımları aşağıdaki harcama türlerinin hangisi içinde değerlendirilir? A) Yatırım harcamaları B) Transfer harcamaları C) Kalkınma carileri D) Sermaye teşkili harcaması E) Cari harcamalar 51. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukuku açısından esas olan delil serbestisi ilkesinin istisnasını oluşturur? A) Bilirkişi B) Arama C) Şahitlik D) Keşif E) Yemin 49. Kamu harcamalarını gerçek harcamalar - transfer harcamaları ayrımını yaparak sınıflandıran iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) P.Samuelson B) A.C. Pigou C) C.Clark D) A.Wagner E) J. Schumpeter 52. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda mükelleflere tanınan sürelerin uzaması için öngörülen hallerden biri değildir? A) Vergi ertelemesi B) Zor durum C) Doğal afet D) Ağır hastalık E) Mecburi gaiplik hali 10

13 53. Aşağıdakilerden hangisi vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözülmesi usullerinden biri değildir? A) Pişmanlık ve ıslah B) Uzlaşma C) Karar düzeltme D) Cezalarda indirim E) Hata düzeltme 56. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir? A) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket B) Anonim şirket C) Limited şirket D) Adi komandit şirket E) İş ortaklıkları Kasım 2011 tarihinde elde edilen gelir ile ilgili tarh zamanaşımı süresi hangi tarihte dolar? A) 15 Kasım 2012 B) 31 Aralık 2012 C) 31 Aralık 2013 D) 15 Kasım 2016 E) 31 Aralık Yağlıboya bir tabloyu ressamından satın alan bir koleksiyonerin daha sonra aynı tabloyu bir başka koleksiyonere satmasından elde ettiği bedel hangi gelir unsuru kapsamında değerlendirilmektedir? A) Ücret B) Serbest Meslek Kazancı C) Gayrimenkul Sermaye İradı D) Menkul Sermaye İradı E) Diğer Kazanç ve İrat 55. Bir vergi borcu kesinleştiği halde vade tarihinde ödenmediği takdirde aşağıdakilerden hangisi geçerli olur? A) Gecikme faizi B) Gecikme zammı C) Tecil faizi D) Usulsüzlük cezası E) Vergi ziyaı 58. Borsada sürekli bir şekilde hisse senedi alım satımı ile uğraşan bir kimsenin, bu faaliyeti dolayısıyla elde ettiği geliri, aşağıdaki gelir unsurlarının hangisi kapsamında vergilendirilir? A) Ticari kazanç B) Menkul sermaye iradı C) Serbest meslek kazancı D) Değer artış kazancı E) Arızi kazanç 11

14 59. Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilerin hangisinde hem advalorem (değer esaslı) hem de spesifik (miktar esaslı) vergi tarifesi uygulamasına yer verilmektedir? A) Katma değer vergisi B) Veraset ve intikal vergisi C) Emlak vergisi D) Özel tüketim vergisi E) Özel iletişim vergisi 62. Parafiskal gelirlerin kamu geliri olarak önem kazanması hangi tip devlet anlayışı ile uyumlu gelişmiştir? A) Tarafsız devlet B) Müdahaleci devlet C) Hukuk devleti D) Demokratik devlet E) Küresel devlet 60. Emlak Vergisi Kanununa göre emlak vergisinin mükellefleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Malik kiracı irtifak hakkı sahibi B) Malik intifa hakkı sahibi irtifak hakkı sahibi C) Malik intifa hakkı sahibi kiracı D) Malik intifa hakkı sahibi malik gibi tasarrufta bulunanlar E) Malik irtifak hakkı sahibi malik gibi tasarrufta bulunanlar 63. Ülkelerin sıfır vergi oranı veya düşük vergi oranı uygulayarak akışkan sermayeyi ve işletmeleri ülkelerine çekme çabalarına ne ad verilir? A) Vergi arbitrajı B) Vergi harmonizasyonu C) Vergi rekabeti D) Vergi koordinasyonu E) Vergi erozyonu 64. Aşağıdaki durumların hangisinde maliye politikasının amaçları arasında bir çatışma söz konusudur? 61. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde iktisadi istikrar kavramı yalnızca fiyat istikrarının sağlanması anlamına gelmektedir? A) Klasik Yaklaşım B) Keynesyen Yaklaşım C) Post Keynesyen Yaklaşım D) Çağdaş Keynesyen Yaklaşım E) Monetarist Yaklaşım A) Enflasyonist dönemlerde tam istihdam ile büyüme arasında B) Enflasyonist dönemlerde fiyat istikrarı ile tam istihdam arasında C) Deflasyonist dönemlerde gelir dağılımı ile tam istihdam arasında D) Deflasyonist dönemlerde tam istihdam ile fiyat istikrarı arasında E) Maliye politikası araçları her zaman uyum halindedir. 12

15 65. Keynesyen yaklaşımla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerli değildir? A) Her arz kendi talebini yaratmaz. B) Ekonomi her zaman tam istihdam halinde değildir. C) Yatırım tasarruf eşitliğini sağlayan faiz dir. D) Ücret düzeyindeki düşüş her zaman istihdam seviyesini yükseltmez. E) Tam istihdam düzeyinin altında özel kamu harcamaları rekabet halinde değildir. 66. Neoklasik büyüme modellerinde büyüme hızını belirleyen temel faktör hangisidir? 68. Mali sürüklenme olgusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Kamu altyapı harcamalarının ekonomiyi canlandırarak tam istihdama getirmesi B) Tam istihdam düzeyindeki ekonominin siyasi istikrarsızlık yüzünden tekrar çöküntüye girmesi C) Genişlemeye başlayan ekonominin artan oranlı tarife yüzünden tekrar daralmaya girmesi D) Genişlemekte olan ekonominin vergi kolaylıkları nedeniyle daha da genişlemesi E) Daralmakta olan ekonominin artan oranlı tarife nedeniyle daha da daralması A) Nüfus artış hızı B) Sermaye birikimi C) Özel yatırımların düzeyi D) Vergi yükü E) Toplam tasarruf düzeyi 67. Kamu harcamalarının finansmanı için vergiler yerine borçlanmanın tercih edilmesinin gerçek faaliyet düzeyini etkilemeyeceğini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Denk Bütçe Yaklaşımı B) Telafi Edici Bütçe Yaklaşımı C) Ricardian Denklik Yaklaşımı D) Mali Yanılsama E) Tanzi Etkisi 69. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyulan sermaye birikiminin sağlanması bakımından gönüllü tasarruf modeli nin tercih edilmesi halinde aşağıdaki araçlardan hangisinin kullanılması doğru olmaz? A) Pozitif reel faiz politikası uygulanması B) Sermaye piyasasının geliştirilmesi C) Kurumsallaşmanın teşvik edilmesi D) İhtisas bankalarının kurulması veya teşvik edilmesi E) Vergi oranlarının artırılması 13

16 70. Durgunlukla mücadele söz konusu olduğunda ortaya çıkan bütçe açıklarını finanse etmenin en etkin yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireylerden borçlanmak B) Merkez bankasından borçlanmak C) Ticari bankalardan borçlanmak D) Gelir vergisi oranlarını artırmak E) Tüketim vergisi oranlarını artırmak 71. Aşağıda verilen devlet bütçesinin fonksiyonlarından hangisinde, toplum kaynaklarının hizmetler ve sosyal gruplar arasında dağıtılmasının belirli kurallara göre gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir? 73. Planlama, Programlama ve Bütçe Sistemi (PPBS) ile Klasik Bütçe Sistemi arasındaki farklılıklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Klasik bütçede plan kavramı ve plan-bütçe ilişkisi yoktur, PPBS de vardır. B) Klasik bütçede belirlenen hedeflere ulaşılması esastır, PPBS de değerlendirme harcama miktarı ile sınırlıdır. C) Klasik bütçede teknik bilgi eksikliği kararların isabetini olumsuz etkiler, PPBS de teknik çalışmalar süreklilik taşır. D) PPBS de denetim etkinlik denetimi, klasik bütçede ise hesap denetimidir. E) PPBS de karar verirken sistem analizinden faydalanılır, klasik bütçede ise takdir esastır. A) Siyasi fonksiyon B) Mali fonksiyon C) Hukuki fonksiyon D) İktisadi fonksiyon E) Konjonktürel fonksiyon 72. Bütçe tahminlerinin ülkenin ekonomik koşullarına uygun olarak yapılmasını ifade eden bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğruluk ilkesi B) Mali Saydamlık ilkesi C) Aleniyet ilkesi D) Şeffaflık ilkesi E) Ekonomiklik ilkesi 74. Bakanlar Kurulu merkezi yönetim bütçe tasarısı ile milli bütçe tahmin raporunu mali yıl başlamadan en az kaç gün önce TBMM ne sunmak zorundadır? A) 20 B) 25 C) 40 D) 55 E) 75 14

17 75. Bütçeye eklenen belgelerin hangisinde ülkenin ekonomik ve mali bilgileri, yeni bütçenin ana hatları ve varsa bütçe açığının nasıl kapatılacağı hakkında bilgiler topluca yer almaktadır? A) Bütçe Gerekçesi B) Bütçe Kanunu Tasarısı C) Bütçe Cetvelleri D) Vergi Harcaması Rehberi E) Kesin Hesap Kanunu 77. Merkezi yönetim bütçesi ile ilgili dış denetim yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Maliye Bakanlığı B) Ekonomi Bakanlığı C) Bağlı bulunulan bakanlık D) Sayıştay E) Danıştay 78. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini doğrudan TBMM ne (ve bir örneğini Maliye Bakanlığı na) hangi tarihe kadar sunmak zorundadır? A) Haziran ayı sonuna kadar B) Temmuz ayı sonuna kadar C) Ağustos ayı sonuna kadar D) Eylül ayı sonuna kadar E) Ekim ayının 17 sine kadar 76. Bazı istihbarat ve savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili olarak örtülü ödenek aşağıdaki birimlerden hangisinin bütçesine konulmaktadır? A) Cumhurbaşkanlığı B) TBMM C) Başbakanlık D) Maliye Bakanlığı E) Genelkurmay Başkanlığı 79. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Orta Vadeli Programı hazırlama sorumluluğu ve zamanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) DPT Mayıs sonu B) DPT Haziran sonu C) Hazine Müsteşarlığı Haziran sonu D) Maliye Bakanlığı Mayıs sonu E) Maliye Bakanlığı Haziran sonu 15

18 80. Bütçe ödeneklerinin serbest bırakılmasına ilişkin ilkeleri ve oranları belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Sayıştay B) Başbakanlık C) Maliye Bakanlığı D) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü E) Muhasebat Genel Müdürlüğü 82. Sadece birbirinin tam ikamesi durumundaki X ve Y mallarını tüketmek durumunda olan bir tüketicinin karşı karşıya olduğu mal fiyat seti P x <P y biçimindedir. Buna göre tüketicinin gelir artışları sonrası ortaya çıkan gelir-tüketim eğrisi nasıl oluşur? A) Orijinden çıkan ve eğimi, P x e eşit olan bir doğrudur. B) Orijinden çıkan ve eğimi, P x ve P y nin toplamına eşit olan bir doğrudur. C) X malı tüketim eksenine çakışık bir doğrudur. D) Y malı tüketim eksenine çakışık bir doğrudur. E) X malı tüketim ekseninden çıkan pozitif eğimli bir doğrudur. İKTİSAT GRUBU SORULARI 81. Birbirinin tam tamamlayıcısı olan A ve B mallarından, A malına ait tüketim miktarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Engel eğrisi, orijinden çıkan ve eğimi, A ve B malları fiyatları toplamına eşit olan bir doğrudur. B) Engel eğrisi, orijinden çıkan eğimi, B malı fiyatına eşit olan bir doğrudur. C) Engel eğrisi, gelir ekseninden çıkan, A malı miktar eksenine paralel olan bir doğrudur. D) Engel eğrisi, A malı tüketim ekseninden çıkan, pozitif eğimli bir doğrudur. E) Engel eğrisi, orijinden çıkan ve eğimi, A malı fiyatına eşit olan bir doğrudur. 83. Açıklanmış Tercihler Hipotezi nin yapmış olduğu katkı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tüketicinin her zaman rasyonel olduğu B) Tüketicinin davranışlarında tutarlı olduğu C) Tüketici tercihlerinin geçişli olduğu D) Tüketici seçiminin aynı zamanda faydasını da maksimize ettiği E) Fayda kavramına gerek olmaksızın talep eğrisinin elde edilebileceği 16

19 84. Aşağıdakilerden hangisi, tüketicinin faydasını maksimize ettiği bir durumu gösterir? A) Fiyat = Toplam fayda B) Fiyat = Marjinal fayda C) Toplam fayda = Marjinal fayda D) Fiyat < Toplam fayda E) Fiyat < Marjinal fayda 85. Uzun dönemde sadece iki girdi kullanımı ile üretim arasındaki ilişkiyi gösteren bir eş ürün eğrisi üzerindeki herhangi bir nokta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) O üretim düzeyi için kullanılan teknik seçimini gösterir. B) Gerçekleşen üretim miktarı için kullanılan üretim faktörleri fiyatlarının oranını gösterir. C) Karşılık geldiği üretim miktarında kârın maksimum olduğunu gösterir. D) O üretimin minimum maliyetlerle gerçekleştirildiğini gösterir. E) Üretimde kullanılan girdilerin toplam fiziki verimlilikleri arasındaki farkı gösterir. 86. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımları arasında yer almaz? A) Piyasaya giriş/çıkış serbest olması B) İktisadi ajanların tam bilgiye sahip olması C) Devlet müdahalesinin olmaması D) Firmaların kâr maksimizasyoncu davranış içinde olması E) Üretim faktörlerinin hareketsiz olması 87. Bir eş ürün eğrisinin orijine göre dışbükey olmasını aşağıdakilerden hangisi açıklar? A) Girdiler arasındaki marjinal teknik ikame haddinin sıfır olması B) Negatif değere sahip girdiler arasındaki marjinal teknik ikame haddinin sürekli artıyor olması C) Marjinal teknik ikame haddinin negatif değere sahip olması D) Girdiler arasındaki marjinal teknik ikame haddinin pozitif değere sahip olması E) Negatif değere sahip girdiler arasındaki marjinal teknik ikame haddinin sürekli azalıyor olması 88. Kısa dönemde firmanın katlanmış olduğu ortalama değişken maliyetler, hangi üretim düzeyine kadar azalır? A) Firmanın sabit maliyetleri ortadan kalkıncaya kadar B) Değişken maliyetleri sıfırlanıncaya kadar C) Üretimde kullanılan değişken girdinin ortalama verimliliği maksimum oluncaya kadar D) Değişken girdinin birim fiyatındaki azalma duruncaya kadar E) Sabit ve değişken girdinin birim fiyatındaki azalma duruncaya kadar 17

20 89. Aşağıdakilerden hangisi firmanın sahip olduğu yedek kapasiteyi tanımlar? A) Uzun dönem ortalama maliyetin minimum düzeyidir. B) Kısa dönem ortalama değişken maliyetin belli bir üretim aralığında değişmemesidir. C) Kısa dönem ortalama toplam maliyet eğrisinin minimum noktasıdır. D) Kısa dönem marjinal maliyetin minimumundaki üretim miktarıdır. E) Marjinal maliyeti minimum yapan üretim miktarı ile ortalama maliyeti minimum yapan üretim miktarı arasındaki farktır. 91. Aşağıdakilerden hangisi ölçeğe göre sabit getiri ile çalışan tekelin yaratmış olduğu toplumsal kaybın büyüklüğünü azaltır? A) Piyasa talep esnekliğinin azalması B) Piyasa talep esnekliğinin artması C) Tekelin teknolojik bir gelişmeyi gerçekleştirmesi D) Tekelin birim maliyetlerinde bir azalma E) Marjinal maliyet eğrisinin eğiminin pozitif eğimliyken daha yatık hale gelmesi 90. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmalara, devlet tarafından bir götürü vergi uygulamasına gidilmesi ile ortaya çıkan olası sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Firmaların üretim miktarı azalır. B) Firmanın üretim miktarı azalmakla beraber kârı değişmez. C) Vergi öncesi üretim düzeyi değişmezken kârı azalır. D) Firmanın sadece değişken maliyetleri artacağından kârı değişmeyecek ve üretimi aynı kalacaktır. E) Firmanın marjinal maliyeti ve malın satış fiyatı artacaktır. 92. Chamberlin tekelci rekabet modelinde çok sayıda firma olmasına karşın karşı karşıya olunan talebin aşağı doğru eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Firmaların farklılaşmış mallar üretmesi B) Fiyatın diğer piyasa türlerine göre farklı olması C) Tüketicilerin firmalardan farklı mal talep etmesi D) Rakip firmaların rekabet aracı olarak fiyatı kullanması E) Tüketici zevk ve tercihlerinin farklı olması 18

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI Problem 1 (KMS-2001) Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: Y net milli geliri, Ca tüketimi, In net yatırımı, Xn net ihracatı, G hükümet

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır:

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır: Sızıntılar: Harcama akımından çıkanlar olup, kapalı ekonomide tasarruflar (S) ve vergilerden (TA) oluşmaktadır. Enjeksiyonlar: Harcama akımına yapılan ilaveler olup, kapalı bir ekonomide yatırımlar (I),

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM Makro İktisat 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO İKTİSATTA PİYASA

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir.

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir. 1 BÖLÜM 8: HASILA VE FİYAT DÜZEYİ: ALTERNATİF MAKRO MODELLER Bu bölümde AD ve farklı AS eğrileri birlikte ele alınarak farklı makro modellerde P ve Y düzeylerinin nasıl belirlendiği incelenecektir. 8.1

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsü Mal ve Hizmetler C HANEHALKLARI Tüketim Harcamaları Faktör Ödemeleri B A FİRMALAR Üretim Faktörleri GSYH ÖLÇME YÖNTEMLERI Üretim Yöntemi: Firmaların

Detaylı

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. Ders Notları Dr. Murat ASLAN Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. genişleme trend Daralma Kriz, küçülme 12,00 Reel Büyüme Hızı Oranı 1950-2008

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1 Ekonomi... 1 1.2 Gereksinme(ihtiyaç)... 1 1.3 Mal ve hizmet... 2 1.4 Fayda... 3 1.5 Gelir... 4 1.6 Tüketim... 4 1.7 Üretim... 5 1.8 Üretim

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ TOLAM TALE VE TOLAM ARZ: AD-AS MODELİ AD-AS IS LM ve IS LM B modellerinde fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu varsayılırken, bu analizde fiyatlar genel düzeyi () ile reel milli gelir (Y) arasındaki ilişkiler

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: B.1. Sabit kur rejimi ve sınırsız sermaye hareketliliği durumunda para politikasının etkinliğini

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Dışa açık bir ekonomide ekonomi politikalarını ve çeşitli şokların etkilerini inceleyebilmek için IS-LM modelinin kapalı ekonomi için geliştirilen versiyonu yeterli

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 21.Enflasyon Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 21.1.Nedenlerine Göre Enflasyon 1.Talep Enflasyonu:

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

MALİYE POLİTİKASI KISA ÖZET KOLAYAOF

MALİYE POLİTİKASI KISA ÖZET KOLAYAOF MALİYE POLİTİKASI KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Sayfa 2 1. Ünite Maliye Politikası: Kavramlar, Etkinliği ve Sınırları

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

2009 VS 2100-1. şağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden biri değildir? ) Giderildikçe şiddetlerinin azalması B) Şiddet bakımından farklılık göstermesi C) ikame edilebilmesi D) Sonsuz olması

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı